Finish What You’ve Started

joy2

Have you ever started a project and not finished it? Or put a dream on hold because other things got in the way? I think we’ve all experienced these frustrations at some point in our life. The truth is sometimes starting is the easy part. However, with God’s help we can finish whatever we start because the Bible says, “With God all things are possible” (Matthew 19:26 NKJV).

I believe when we feel a passion to do something, God has more than likely put that desire in us. For example, I am passionate about teaching people the Word of God. I’m so passionate about it that I’ve given my life to it for the last 38 years and will continue to do so. That’s because God spoke to me and put that desire in my heart. If I had gone and done something else instead, I probably would have spent the rest of my life feeling frustrated and unfulfilled.

That’s what happens when we are passionate about something and we don’t do something about it. But the good news is even when we’re tempted to think that it’s too late to start over, with God, it’s never too late. And God will give us what we need, especially in times of adversity.

It’s important to understand that when we step out to do the things God has planned for us, we need to be ready to stand our ground when opposition comes along. The apostle Paul said, “A wide door of opportunity for effectual [service] has opened to me…and [there are] many adversaries” (1 Corinthians 16:9 AMP).

Defeating Your Giants

These adversaries are like giants, and there are little ones and big ones. Sometimes they come in the form of a mental attack, or they could come through a person you’re close to. People actually laughed at me when I told them what I felt God was calling me to do. Or an adversary could be one of those little daily aggravations we all face.

The bottom line is that the devil sets us up to get us upset. Because he knows that as soon as we get upset and emotional, we stop hearing from God. All we’re hearing is our own frustration and thoughts, and we become aggravated at everybody else. But if you want to fulfill God’s call on your life, you have to learn how to face adversity—your giants—and overcome it.

First Samuel 17 gives us a formula for defeating the giants in our lives. All the soldiers of Israel were in a valley and a giant named Goliath was threatening them. No one wanted to fight Goliath so a shepherd boy named David decided that he would slay the giant. When King Saul heard what David wanted to do, he told him it was a ridiculous idea and that he was too young. David did eventually kill the giant, and we can learn a lot about defeating our own adversaries from his story.

Ignore Criticism

The first thing you have to do is ignore the criticism and the unbelief of others. In 1 Samuel 17:32-33 (AMP), David said to Saul, “Let no man’s heart fail because of this Philistine; your servant will go out and fight with him.’ And Saul said to David, ‘You are not able to go to fight against this Philistine. You are only an adolescent, and he has been a warrior from his youth.” David responded by telling King Saul all that God could do.

Remember Victories

The second thing you have to do if you want to defeat your giants is remember the past victories God has given you. When you get in a tight spot, look back at what God has already brought you through and delivered you from. Don’t look at how far you have to go; look at how far you’ve come.

Watch Your Words

It’s also important to speak the Word and not words of defeat. In 1 Samuel 17:46-47, David tells Goliath exactly how’s he’s going to defeat him. He says, “This day the Lord will deliver you into my hand, and I will smite you and cut off your head. And I will give the corpses of the army of the Philistines this day to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saves not with sword and spear; for the battle is the Lord’s, and He will give you into our hands.”

I love the fact that David knew what he had to do. He ran to the battle line, trusting God and confessing out loud what was going to happen to the giant. See, when we put our confidence in God, we can overcome any obstacle. You can speak the Word of God and say: “I know who I am, and I know who I belong to. I am a child of the living God. Nothing will defeat me. This is God’s promise to me in His Word, and I will not do without the very best that God says that I can have. I will not give up!”

Glorifying God

Ultimately, David was totally dependent on God and gave Him all the glory. He wasn’t really concerned with what he could do because he knew what God could do. We don’t need to look at ourselves; we need to look at God and know that with Him, all things are possible.

You don’t have to be defeated by Satan’s lies, and you don’t have to quit. You can defeat your giants and see the fulfillment of your dreams. God does not want you to give up—He wants you to get up. With His help and your determination, you can finish what you’ve started!

–Joyce Meyer

Kiwango cha Mungu – Double Agent

kanisa

UTANGULIZI.

Pamoja na mabadiliko makubwa ya nyakati zetu katika siasa, uchumi utamaduni (maadili) na kidini. Mungu anacho kiwango chake ambacho ndicho anakubaliana nacho katika maisha yetu. Ili tuweze kuishi na kufiti katika mipango na makusudi yake ni lazima tuangalie kukitunza kiwango cha Mungu katika maisha yetu.

“Kwa kuwa mimi Bwana si kigeugeu (sibadiliki)” Malaki 3:6 Biblia inaonyesha kuwa tumeitwa na tumfananie Mungu na kamwe si Mungu atufananie sisi. Kwa hali hiyo kama hali yetu haifanani na Mungu wito ni sisi kubadilika na wala si Mungu abadilike awe kama tunavyotaka sisi au rafiki zetu, mazingira yetu au jamii. Biblia huonyesha kuwa sisi tunabadilishwa toka UTUKUFU hadi UTUKUFU. Mungu anatunza kiwango chake na kiwango cha Mungu kinakwenda sawa sawa na Neno lake.

Biblia huonyesha mtu hufanana na mawazo yake. “Maana aonavyo nafsini mwake, ndivyo alivyo…”.Mithali 23:7 (Tafsiri ya King James hutumia kufikiri badala ya kuona katika nafsi.) Neno la Mungu ni mawazo ya Mungu; kwa hiyo linamfunua Mungu vile alivyo. Ili tumfananie Mungu inabidi tulitafakari Neno lake. Ndipo litaumba picha ya ki-Mungu katika mawazo yetu. Wala tusifanye kuifuatisha dunia na kuwaza ya dunia tu.“Wakuu wa Yuda ni kama watu waondoao alama ya mpaka; nitawamwagia ghadhabu yangu kama maji” Hosea 5:10

Wito wetu ni kutunza kiwango cha Mungu. Sisi ni vielelezo. Kiwango cha Mungu kinamtambulisha Mungu wetu katika jamii kama Jehova Nissi. Yaani yeye ni bendera yetu. Mfano mzuri ni jinsi Musa katika vita dhidi ya Amaleki alivyonyanyua kiwango cha Mungu (fimbo iliyowakilisha mamlaka ya Mungu) na hapo Joshua alishinda vita. Watumishi na viongozi wa kiroho wakinyanyua kiwango hiki ambacho ni neno la Mungu kina Joshua (kanisa) wanashinda vita. Kiwango kikiondolewa kanisa na taifa hupoteza mwelekeo. Kutoka 17: 11-15

DOUBLE AGENT

Kuna watu ambao katika ujasusi( upelelezi) hufanya kazi pande zote mbili huku kila upande ukiamini unafanyiwa kazi wenyewe. Double agent anakubalika pande zote na hulipwa mshahara na pande zote. Na katika ujasusi huyu ndiye mtu wa hatari ambaye akipatikana hawezi kusamehewa. Ndani ya kanisa pia wamo double agents. Kanisa la Laodikia walionywa kuacha tabia hii mbaya.

“Nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala moto (wewe ni double agent);” Ufunuo 3:15 Haiwezekani kutunza kiwango cha Mungu kisha ukaonekana kote kote. Lazima uweke msimamo na dira itakayotambulisha matakwa na kiwango cha Mungu.

Ni lazima tufike mahali tunamtambulisha Mungu katika kila hatua ya maisha yetu kwa viwango vyaUPENDOwetu,UAMINIFU, USAFI, UVUMILIVU, UKARIMU, HURUMA, UNYENYEKEVU NA UTII.Sharti ifikie hatua maisha yetu yanaakisi hali ya Mungu wetu. Hapo tunaweza kuwa manabii( wasemaji wa Mungu) kwa kizazi chetu. Watu wanaotuona wapate ujumbe wa jinsi Mungu alivyo na anavyotaka katika maisha yao. Hatuwezi kuridhia maovu na kuchukuliana na udhaifu wa dunia hii na bado tutegemee kuwa nuru. Mungu atusaidie kuwa watu wanaosimamia kiwango cha Mungu katika siku zetu na hapo maisha yetu yatakuwa na faida katika ufalme wa Mungu.

Mungu akubariki.

–Rhema Tanzania

KUSHINDANIA IMANI

.mafunzo

Historia imejaa simulizi ya watu waliotetea na kushindania imani zao dhidi ya upinzani.

Wapenzi nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari za wokovu ambao ni wetu sisi sote, Naliona imenilazimu kuwaandikia, ili mwonyane kwamba mwishindanie imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu waliondikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola, na Bwana wetu Yesu Kristo. Yuda 1:3

Yuda anawatia moyo watu wa Mungu kusimama kidete dhidi ya ukengeufu wa nyakati zake na kuitetea imani ya kweli. Watu wenye hila waliingiza mafundisho ya uongo katika kanisa ili kupotosha imani. Inashangaza leo jinsi watu wengi wanavyojitoa kufuata na kutetea imani kengeufu na mafundisho mapotofu kuishi. Haki za mashoga, imani za waganga wa kieneyeji, kujitoa mhanga kwa kujilipua ili kutimiza jihad, maafundisho ya dini mfu zisizo na msaada kwa roho za watu zinasisitiza taratibu za nje kama kubatizwa, kuzikwa na kiongozi wa dini na sherehe mbali mbali za dini bila mabadiliko ya kweli moyoni .

Yuda anatuhimiza kuweka nguvu zetu katika imani sahihi inayoleta wokovu toka kwa kwa Bwana Yesu. Wokovu ni maisha ya imani yanayoegemea kwa Bwana Yesu na kuongozwa naye. Ni maisha ambayo Yesu Kristo ndio mhimili, maana yake ni mwokozi. Hivyo jina Yesu linaisimamia kazi aliyokuja kufanya hapa duniani. Kama vile Mkulima ni jina la kazi afanyayo mtu anayefukua ardhi na kupanda mbengu na kuzitunza hadi kuvuna mazao, kama vile mwalimu kazi yake ni kufundisha basi mwokozi kazi yake ni kuokoa. Na kwa vile alikuja hapa ulimwenguni ina maana Mungu alipenda wokovu utufikie hapa duniani. Nikisema nimeokoka maana yake Mwokozi Yesu ametenda kazi katika maisha yangu. Yesu asipookoa basi hastahili kuitwa Yesu (Mwokozi)

IMANI KATIKA YESU KRISTO NI MUHIMU SANA.

Tunaweka msisitizo mkubwa katika imani ya wokovu kwa sababu kulingana na 1 Pet 1:6 imani ya wokovu ina thamani sana. Thamani yake inathibitishwa na vipimo vya ubora ambavyo ni majaribu. Imani ya wokovu inavuka majaribuni bila kumwaibisha mwokozi. Kama dhahabu inavyopimwa kwa moto, majaribu pia huipima imani ya wokovu na kuithibitisha.

• Hii ni imani takatifu Yuda 1:20 Imani ya wokovu imebeba upekee wa Mungu. Sifa ya uaminifu, ukweli na haki. Haichanganyi uongo au hila au ukatili katika kumwabudu na mkumfuata Yesu. Imebeba upendo na huruma, uaminfu na usafi. Imani ya wokovu haikubaliani na maisha ya uovu.

• Inatolewa mara moja Yuda 1:3 Biblia hudai Kristo baada ya toleo moja dhidi ya dhambi ameketi (amepumzika).

Waebrania 10:12,26, 33-34 Samson alitengeneza na kujirudi kabisa lakini alipoteza maisha yake pamoja na kisasi cha Wafilisti. Ni vigumu sana kurudi pale ulipokwishafikia na Bwana, gharama yake ni kubwa kurudi mahali uliokuwa kwanza.

Esau alitafuta sana nafasi ya kutubu hakuipata, Yakobo akachukua nafasi yake, naye Yuda Iskariote hakupata tana ile fursa aliyopoteza na usimamizi wake akautwaa mwingine.

LEO TUNAITWA KUSHINDANIA IMANI KWA SABABU:

1. NI NGAO YA MTU WA MUNGU. Usalama wa mtu Mungu umesimama hapo. Efeso 6:16 Shetani akitaka kudhuru mtu anawinda ngao yake ili kumwondolea ulinzi. Bila ulinzi huna kinga maana kila shambulio litakupata (UKOSEFU WA KINGA YA KIROHO)

2. NDIO MKONO WA KUPOKELEA MEMA NA BARAKA TOKA KWA BWANA Yakobo 1:6,7 Marko 11:24

3. NDIO NJIA (MAISHA YA MTU WA MUNGU) Hatuenedi kwa kuona 2 Wakolosai 5:7

4. NDIYO NJIA PEKEE YA KUMPENDEZA MUNGU. Waebrania 11:6 hapa inaelezwa mfano wa Maisha ya Henoko. Huu ni mfano mzuri wa mtu aliyeishi maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana akaenda naye. Wako wapi watakaoenda na Bwana katika nyakati zetu. IKIWA UNATAKA KWENDA NA BWANA KATIKA MAISHA YAKO ITABIDI USHINDANIE IMANI YAKO. Jiunge na watumishi wa Mungu wa nyakati zote kuitetea imani yako.

KUNA ORODHA NDEFU YA MASHUJAA WA IMANI.

Naambiwa Mathayo alitetea imani yake na wokovu hadi akauwa kwa upanga kule Ethiopia.

Marko naye katika kuihubiri imani ya wokovu aliuawa pale Alexandria Misri baada ya kuvutwa na magari ya farasi katika njia za mji.

Luka yule tabibu naye alisimama kidete kwa imani yake hadi akatundikwa katika mti wa mtende pale Ugiriki.

Yohana naye baada ya kushindikana kumwua kwa kumtupa katika mafuta yanayochemka alifungwa katika kisiwa cha Patmos.

Petro alipotishiwa kusulubiwa asipoikana imani ya wokovu aliomba asisulubiwe kama Yesu badala yake yeye awekwe kichwa chini miguu juu. Akauwa kule Roma akiitetea imani yake kwa Yesu.

Yakobo alikatwa kichwa Yerusalem lakini hakuikana imani yake.

Bathlomayo alichunwa ngozi katika mateso ya kujaribu kumfanya aikane imani.

Andrea alikusulubiwa msalabani akiwahubiri waliomsulubu juu ya uzuri wa Bwana Yesu hadi akafa.

Thomas akihubiri imani ya wokovu kule India alichomwa mikuki kule India hadi akafa.

Yuda alipigwa mishale na kufa bila kuikana imani yake,

Mathia alipigwa kwa mawe kisha akakatwa kichwa bila kuikana imani yake.

Barnaba aliuawa kwa kupigwa mawe kule Salonike na,

Paulo akakatwa kichwa na Nero kule Roma, wote hawa wakabaki wakitetea imani yao kwa Yesu.

Mimi pia sikuwahi kupata upinzani kuhusiana na imani hadi nilipookoka.

Paulo vile vile ndipo akasema “wote wapendao maisha ya utauwa wataudhiwa” 2Tim 3:12

HATUWEZI KUIKIMBIA HISTORIA, WALA HATUWEZI KUMBADILI MUNGU AU SHETANI. TUNAWEZA KUBADILIKA SISI.

Ikiwa tutasimama kuitetea imani yetu, ndipo itakapodhihirika kuwa imani yetu ina thamani na ubora wake kufunuliwa.

Mungu akubariki

–UCF Bukoba

Ijue Vita yako – 1

vita

IJUE VITA YAKO

UTANGULIZI:

Biblia hutueleza kuwa mkristo anayo vita anayopaswa kupigana katika maisha haya. Ingawa vita si jambo linawafurahisha watu wengi, hata hivyo biblia inasema kwa mkristo haiepukiki. Hii ni kwa vile Mungu anawatafuta washindi. Ni lazima adhihirishe kuwa watu wake wana uwezo zaidi kama ikilinganishwa na watu wengine wowote. Katika kitabu cha mwisho cha biblia Ufunuo tunaona Bwana Yesu akifurahi kuwapokea washindi kukaa nao milele.

Hata hivyo biblia hutuasa kuwa vita hii si ya jinsi ya kibinadamu yaani ya mwilini.

Efeso 6: 12 Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya falme, mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.

2 Wakorintho 10: 3 Ingawa tunaishi duniani lakini hatupigani vita kama ulimwengu ufanyavyo. 4 Silaha za vita vyetu si za mwili, Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. 5 Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo,

KUILEWA VITA YA KIROHO.

Kuilewa vita ni hatua muhimu kama utaweza kuishinda. Ndio maana katika dunia hii majeshi yote makini hutoa elimu ya vita. Unapojiandikisha tu kuingia jeshi unapimwa afya na kupekwa katika mafunzo ya awali. Hapo katika ukuruta (recruit) unafundishwa mambo ya msingi hasa nidhamu ya kijeshi na mbinu za vita. Baada ya kuhitimu hapo mafunzo zaidi ya kitaalamu ya jeshi hufuata. Katika elimu ya ufundi wa kivita (Military technology and equipment). Huko kuna elimu ya mawasiliano ya kivita, elimu ya ngome za kivita, roboti za kivita, zana za usafarishaji, mavazi ya kinga ya kivita n.k

Biblia inatufundisha kuwa aina ya vita ya kiroho ambayo ni tofauti na ile ya kimwili. Nayo vita ya kiroho ina shule yake ya kujifunzia vita.

Zaburi 18: 34 “Huifundisha mikono yangu kupigana vita, mikono yangu inaweza kupinda upinde wa shaba.”

Daudi alifundishwa na Mungu mwenyewe vita. Unaweza kuona alikuwa akiingia katika ulingo wa vita na maadui wa kidunia; lakini Daudi alikuwa juu yao wote. Mikono yake lipinda upinde wa shaba na akawafuatia maadui na kuwapata. Watu wengi walimwona Daudi kama mtu shujaa. Lakini Daudi alijua siri ya ushujaa wake ni Bwana.

Ukielewa vizuri nafasi yako katika vita ya kiroho, leo hii utatangaza vita juu ya vita ya shetani. Bado nakumbuka Nyerere alivyotangaza vita ya Kagera mwaka 1978. Nilikuwa nasikiliza redio akatoa hotuba akiwa Nachingwea “ …huyu mtu Amini, ameua watu wengi. Mtu huyu ni mshenzi, ameua watu wengi. Na sasa tutampiga. Uwezo wa kumpiga tunao, sababu ya kumpiga tunayo na nia ya kumpiga tunayo. Na sasa tutampiga!” Leo ufike mahali pa kumtangazia shetani sasa nitakushikisha adabu! Je utapambana vipi na maadui zako?

JE UNAWAJUA MAADUI UNAOPASWA KUWASHINDA?

Kama utafanikiwa vitani ni lazima umjue kwanza adui unayekabiliana naye na mbinu zake dhidi yako. Je unafahamu kuwa katika vita hii hupaswi kupambana na shetani? Hapo wengine mnagutuka, kama sikupambana na shetani nitapambana na nani!? Nami ndilo swali langu unamjua unayepaswa kupambana naye? Hatukuitwa kupambana na shetani. Yesu amepambana na shetani. Yesu alipokuja katika ulimwengu huu alisema huyu shetani ni saizi yangu. Aliwaacha kina Petro wakalala usingizi, alishughulikia tatizo hili yeye mwenyewe. Biblia yangu huniambia alichukua mwili ili afananishwe na hao aliotaka kuwatoa katika makucha ya shetani.

Waebrania 2:14 Basi kwa kuwa watoto wana nyama na damu, Yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwa kifo chake, apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yaani, Shetani, 15 na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti.

Tafsiri ya union version hutumia neno kumharibu badala ya lile la kumwangamiza. Je ina maana Yesu alikuja kumwua shetani? Tunajua hata mashetani alipomwona Yesu alishtuka na kung’aka; “umekuja kututesa kabla ya muhula wetu?” (Mathayo 8:29)hivyo neno kuharibu au kuangamiza hapa halina maana ya kuua. Tafsiri yake ya neno la kiyunani katargeo humaanisha:- isiyofaa (useless), zezeta (to be entirely idle),a kushindwa(fail), poteza (loose) fanya kuwa bure kabisa (bring to naught), ondosha (put away), tupu (void). Hivyo waweza kuona shetani amedhoofishwa mbele zako mithili ya simba mgonjwa aliye mahututi. Ingawa kwa wasiojua kilio cha maumivu ya simba mgonjwa huwafanya watimue mbio.

Angalia Wakolosai 2: 14 akiisha kuifuta ile hati yenye mashtaka yaliyokuwa yanatukabili pamoja na amri zake, aliiondoa isiwepo tena, akiigongomea kwenye msalaba Wake. 15 Mungu akiisha kuzivua enzi na mamlaka, alizifanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuziburuta kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba wa Kristo.

Biblia hutuonyesha kuwa Bwana Yesu katika kifo chake aliteka mateka. Mstari wa 15 anaposema “akiisha kuzivua enzi na mamlaka…” hapa hamaanishi alikuwa amevaa enzi na mamlaka, kisha katika hatua fulani akazivua katika mauti yake msalabani. Tafsiri ya biblia ya Amplified husomeka hivi “ (Mungu) alizinyang’anya enzi na mamlaka…zana zote za kivita (kama mateka) na kuzifanyisha hizo enzi na mamlaka gwaride la aibu linalodhihirisha kushindwa …” Kwa hiyo katika kifo chake, Yesu alivunja uwezo wote wa shetani juu yako. Aliteka kama majenerali wafanyazo vitani, na kisha akamvua adui silaha zake zote na kumdhalilisha hadharani kwa gwaride. Je wewe unashangilia unapoona maandamano haya; Bwana Yesu ametangulia na shetani akiwa peku peku bila mkanda, amevuliwa vyeo vyote, ameweka mikono kichwani na akizomewa kila mtaa maandamo yanakopita. Je unaogopa kuwa labda shetani akikuona unashangilia anaweza akakata kamba azizofungwa na Bwana Yesu akakukimbiza? Baadhi ya wakristo hufikiri hivi, Hawataki shetani awaone wakimzomea hata kama Yesu ametagulia mbele ya maandamano!

Hivi nikuulize swali, unaamini kweli kuwa Yesu alimshinda shetani. Na kuwa shetani tayari ameshindwa. Na sasa kama ameshindwa tayari je una vita ya kupambana naye? Bado utasema nina pambana na shetani? Nafikiri wakristo wengi vita yao dhidi ya shetani inafunua ujinga wa neno la Mungu uliomo ndani yao. Vita hiyo ni vita isiyokuwa ya lazima. Shetani alikwisha shindwa na Bwana Yesu.

Vita yetu sisi ni vita ya imani.

2 Timotheo 4:7.

7 Nimevipiga vita vizuri, mashindano nimeyamaliza, imani nimelinda.

Mtume Paulo akimwandikia Timetheo aliweka wazi aina ya vita waamini waliyo nayo. Paulo hakusema nimepiga shetani, lakini alisema imani nimeilinda. Vita yetu ni ya kulinda imani. Shetani atajaribu kuishambulia imani yako ili akufikie. Kinga uliyo nayo ni imani yako. Mtume Paulo katika Waefeso 6 anasema imani ni ngao inayozima mishale yote ya moto ya yule mwovu. Kwa hiyo tunajua vita mtume Paulo aliyopigana ilikuwa ya kulinda imani yake.

1 Timetheo 6:12,

12 Pigana vile vita vizuri vya imani. Shika uzima wa milele ambao ndio ulioitiwa ulipokiri ule ukiri mzuri mbele ya mashahidi wengi.

Vita ya imani ndiyo vita uliyoitwa kupigana. Shetani hawezi kabisa kukugusa, wewe unalindwa mikononi mwa Mungu. Uhai wako umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wewe tayari ni mshindi na zaidi ya mshindi. Haya yote yamefanikishwa na Yesu. Shetani anachoweza kufanya kwako ni kukuondolea imani yako. Ngao uliyopewa na Mungu ni imani yako. Shetani hawezi kupenya kama kuna imani. Hivyo anachojaribu kufanya ni kukunyang’anya imani yako. Hapo imani yako ikiondolewa utakuwa dhaifu kama wanadamu wote. Utakuwa mhanga wa matukio ya kila siku, utakuwa mhanga upepo unaovuma duniani. Kama ni magonjwa ya mlipuko nawe hutakosa, kama ni msimu wa ugumu wa uchumi nawe utakuwemo. Wasi wasi wa kutopata kabisa mwenzi nawe utakuwa nao. Hali mbaya zinazowatisha watu wote nawe zitakutisha! Kisa? Imani yako imepokonywa!

1 Petro 5: 8 Mwe na kiasi na kukesha, maana adui yenu Ibilisi, kama simba angurumaye huzungukazunguka akitafuta mtu ili apate kummeza. 9 Mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, siyo mpigeni bali mpingeni

Katika Petro neno linalosema mpingeni, humaanisha pia:- mkatalie, msikubaliane naye, msimfugulie njia, muwe na msimamo dhabiti dhidi yake. Vita unayopaswa kupigana ni ile ya kutunza imani kwa Mungu wako. Kuwa na uhakika kuwa kila alichosema ndivyo kitakavyo kuwa. Kujua kuwa Yesu anachosema juu yako kaatika biblia ndiyo kweli. Kulichukulia neno la Mungu kuwa ni sahihi.

Kwa mfano kama neno la Mungu linasema “ Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka” Warumi 10:9 unakubaliana na hilo neno katika maisha yako. Unasema kwa vile nimemkiri Yesu kwa kinywa change, nikimaanisha kabisa toka moyoni kuwa ndiye Bwana wa maisha yangu. Nimeamini kabisa kuwa Yesu alifufuka katika wafu. Hivyo nimeokoka. Sihitaji ushahidi zaidi, tayari neno la Mungu linatangaza kuwa nimeokoka, na ndivyo nilivyo! Haleluya nimeokoka. Lakini ukianza kusema zamani nilikuwa najisikia vizuri moyoni ila siku hizi sijui bado nimeokoka au la! Mbona majaribu yangu na shida zangu zimekuwa nyingi. Hivi kweli nimeokoka. Hapo tayari utakuwa njiani kushindwa maana imani yako juu ya wokovu imechukuliwa.

Au unasoma 1 Petro 2:24

“Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki; na kwa kupigwa kwake mliponywa. Maneno haya haya yanatoka katika Isaya 53:5

“Bali alijeruhiwa kwa maskosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.

Na yamerudiwa Mathayo 8:17

“ ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema. Mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu. Na kuyachukua magonjwa yetu.”

Kutokana na maneno haya unaona Petro mwandishi wa mwisho katika mlolongo anatumia usemi wa wakati uliopita “na kwa kupigwa kwake mliponywa” sio mtaponywa au mnaponywa. Maana jambo lilikwishatendeka. Wakati mmoja nilipokuwa naomba juu ya jambo hili Roho mtakatifu alinionyesha kuwa mstari huu sio ahadi. Mstari huu wa 24 katika 1 Petro 2 ni ripoti ya tukio lililokwisha tendeka. Ni ukweli ulio katika kumbukumbu. Unaweza kukubaliana nao au ukaupinga lakini hautabadilika. Ni jambo lililokwisha tendeka. Faili limefungwa.

Unaweza kuanza kushindana na neno hili ukisema mbona sasa mimi bado sijapona? Unaweza kusema mambo haya yanasikika vizuri lakini ki matendo ni magumu. Lakini ukweli ni kuwa Yesu alipochapwa mijeledi na kujeruhiwa katika mwili wake akaumizwa, maumivu yale yalibeba maumivu yote ambayo yamekuwa yakiwatesa watu katika magonjwa. Tayari alikwisha yabeba. Na hapo kwa nini wewe uyabebe tena mara ya pili. Unaweza kufungua biblia yako na kusema hivi ndivyo nilivyo. Nimponywa pale Yesu alipopigwa katika kusulubiwa kwake. Magonjwa si sehemu ya maisha yangu. Nimeponywa kwa mapigo ya Bwana Yesu. Halleluya.

MAADUI WA IMANI YAKO.

Maadui unaopaswa kukabiliana nao ili kuilinda imani yako isipokonywe ni:-

1. MASHAKA JUU YA KILE MUNGU ANACHOSEMA JUU YAKO.

2. TARAJA

3. MAUNGAMO KINYUME NA UKWELI ANAOSIMAMA NAO KRISTO KAMA WAKILI

4. MATENDO YANAYOPINGANA NA IMANI YAKO

5. HOFU

Tutawaagalia maadui hawa mmoja mmoja na jinsi ya kukabiliana na kila mmoja wao kwa ushindi. Mtume Paulo alipambana nao wote akawashinda. Baada ya ushindi huu ndipo anasema “ 7 Nimevipiga vita vizuri, mashindano nimeyamaliza, imani nimelinda.”

–Unity Christian Fellowship – Bukoba

Kwa watu wa Mungu!

mwilii

Watu wa Mungu, ashukuriwe Mungu atupaye uzima na ya kwamba tu hai tena kwa neema yake.

Tunalo la kujivunia lakini si katika miili hii tuliyo nayo bali kwa kuwa tumeipata neema ya Jehova.

Ndugu wapendwa imetupasa kuwa na juhudi sana kuzidi sana katika kulijua Neno la Mungu ili tuwe na hakika na ushindi katika hatari nyingi za dunia.

Maana ”dunia” inasema inayo mazuri, lakini si mbele za Mungu, maana ifahamike hivi; yaliyo yote mazuri duniani ni yaliyo mabaya mbele za Mungu na yaliyo mabaya mbele za Mungu ni yaliyo mazuri kwa duniani, basi kila mtu na asema na akili yake mwenyewe.

Kwa hali hiyo basi; sisi tulio kwa Mungu sawa sawa twajua hivi, kheri uongo wa Mungu kuliko ukweli wa dunia, maana ikiwa kwa uongo huo wa Mungu sisi tu hai rohoni tukiiponya miili hii, basi una faida gani ukweli wa dunia ambao kwa huo tumehitirafiana sisi kwa sisi?

Nasema tena ikiwa kwa uongo huo wa Mungu hatukuwa wazinifu, naam hatujawa walawiti, hatujawa waasherati, hatujawa wafiraji, je si zaidi basi ya huo ukweli wa dunia ambao katika huo tu wanafiki?

Mwaonaje ninyi,
Maana si kwamba hatuoni ama hatusomi alama za kuenenda kwetu na kuishi kwetu maana kila mmoja wetu yu barozi na shahidi wa nyendo zake mwenyewe, jifunzeni katika hili.

Sikia yupo mmoja aweza sema amemaliza kwa sababu ya huu tuuitao wokovu lakini asijue ya kwamba yu apaswa kutambua wokovu ni mbegu iishiyo katika tunda bovu ambalo ni mwili wake mwenyewe.

Maana miili ni kikwazo sana katika maisha ya kuuishia haki, maana tumeokoka ndiyo lakini hatujaihama miili hii.

–Mwamfupe Anyisile

Hatua kwa Hatua na Bwana

hatua

Amani ya Bwana iwe nanyi enyi nyote,   Baraka nyingi za Kiroho na Kimwili tayari tunazo na zinajidhirisha ktk macho ya nyama na rohoni lakini pia zile zinazofahamika kama kubwa-kubwa tunazotakaga sana,  ni zetu ila kama hazijajidhihirisha, usipate shida ya kunyong’onyea moyo maana Mungu wetu huenda nasi hatua kwa hatua ktk kutupatia mema   Kumbukumbu la Torati. 7:1,6,7,8,20,22,23…1Bwana, Mungu wako, atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapoyang’oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti, na Mgirgashi, na Mwamori, na Mkanaani, na Mperizi, na Mhivi, na Myebusi, mataifa saba makubwa yenye nguvu kukupita wewe; 6  Kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana, Mungu wako; Bwana Mungu wako, amekuchagua kuwa watu wake hasa, zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. 7Bwana hakuwapenda ninyi, wala hakuwachagua ninyi, kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote; 8  bali kwa sababu Bwana anawapenda, na kwa sababu alitaka kuutimiza uapo wake aliowaapia baba zenu, ndiyo sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao, mfalme wa Misri. 20  Tena Bwana, Mungu wakoatampeleka mavu kati yao, hata hao watakaosalia, hao wajifichao, waangamie mbele zako. 22  Naye Bwana, Mungu wako, atayatupia nje mataifa yale mbele yako kidogo kidogohaikupasi kuwaangamiza kwa mara mojawasije wakaongezeka kwako wanyama wa mwitu..   Kutoka.23:29-3029.Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmojanchi isiwe ukiwa, na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. 30Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe, na kuirithi hiyo nchi.   Mistari ya 22 na 30(Kumbu na Kutoka) kuna neno KIDOGO-KIDOGO, in English Biblia nyingi zimetumia adverb – little by little maana yake ‘a little bit at a time, ‘by small degrees or increments’, ‘gradually, ‘by small degrees or amounts,  ‘piece by piece, ‘progressively, ‘slowly. Kwaiyo ni sawa sawa na kusema kwa hakika kua Mungu alisema  kua atayatoa mataifa nje kidogo-kidogo au kidogo kidogo kwa muda fulani halafu tena kidogo-kidogo kwa muda tena mwingine au pole-pole au hatua kwa hatua au kipande kwa kipande au kwa kiasi kichache-chache  ili hatimaye Israeli kurithi nchi yote wakati wakiwa nao wana Israel wanaongezeka  Kinyume cha neno Kidogo-kidogo(little by little) ni kikubwa-kikubwa-kwa Kiswahili kisichofasaha au maana  ghafla, kushitukiza, haraka-haraka,  ya kasi nk. kwa ivyo tunaweza sema kwa hakika kua Mungu alisema  kua HATAyatoa/fukuza mataifa yale haraka-haraka,Ki-ghafla, kwa mshitukizo,kwa kasi nk. Kwa nini Hatayatoa haraka-haraka katika mwaka mmoja bali kidogo-kidogo- little by little? AU… SWALI KUU: Unadhani Kibiblia na kiuzoefu wako na Bwana ktk kutembea na kumtumikia, kwa nini Mungu ameonekana kua ni Mungu wa hatua kwa hatua, hana presha na time? Kuna mambo gani katikati hapo tunapata/Mungu anakusudia tupate before His full visible manifestations on us?. Maandiko ya Msingi kwa soma hili yamesema sababu 2 nazo ni:  

  • · Nchi itakuwa ukiwa,wasije wakaongezeka kwako wanyama wa mwitu/bara wakakusumbua. Yaani NCHI/BARAKA NILISHAWAPA SIKU NYINGI NILIPOKUJA KUWAOKOA- Kutoka.3:8,16-17 na kwa kua Mungu   hutangaza mwisho tokea mwanzo-Isaya 46:10, ivyo baraka alishaindaa na kuitamka kua ni yao ila KUIDHIHIRISHA/KABITHI ni kidogo-kidogo/hatua kwa hatua, maana atakua anawatimua Mataifa upande mmoja wa Nchi kisha watamalaki LAKINI upande wa mwingine wa Nchi, Mataifa mengine yanakuwepo yakingoja kufukuzwa ila yanasaidia kutuza Nchi, uwepo wao huko usababishe wasizaliwe wanyama mwitu ikawapa tabu Wana wa Mungu  ktk kutamalaki , ivyo hapa anawatimua, wanatwaa, kule wanabaki kwa faida yao 

  • Wao Wana wa Israel pia Waongezeke ktk Nchi…Kutwaa baraka kunaambatana na kuongezeka = KUKUA( Imani, utakatifu, maombi, utumishi, kicho, Utii, Unyenyekevu, mahusiano,Uvumilivu, Heshima kwa Mungu, Kujua kuisikia Sauti yake,Tabia kubadilika…jumla ya yote ni KUUKULIA WOKOVU

Kwa hiyo, Baraka zile kubwa-kubwa tunazotakaga sana, ziwe za Kiroho or Kimwili, zipo, ni zetu ila ni hatua kwa hatua na Bwana, kidogo-kidogo na Bwana, tuvumilie kwa furaha tuki- Kumbe kuna baraka nyingine zinakua delayed but not denied…zinatimia polepole(kutowatoa Mataifa yale kwa mwaka mmoja) uku jaribu lile lile (mataifa yale) yanayoonekana kuleta tishio kwa baraka yenyewe(nchi kurithiwa), linafanyika baraka tena yaani Mataifa yale kuachwa ili kuzuia wanyama wasiongezeke wasijekuwasumbua kwa kua nchi itakua ukiwa/tupu. Kwa hiyo uwepo wa jaribu/tatizo ni udhirisho dhahiri wa kuja/kuwepo kwa baraka Dondoo za Kukazia kuhusu Hatua kwa Hatua na Mungu yaani ‘’kidogo-kidogo’’ na si ‘’Kikubwa-Kikubwa’’/’’Kiharaka-haraka’’   Unakumbuka ilimchukua MUSA miaka mingapi toka kukua ndani ya jumba la kifalme kuja kua mchunga mifugo kisha kua Mkombozi wa Wana-Israel? Remember, Step by step na Bwana, twende naye tu  taratibu   Unakumbuka ilimchukua Mungu siku ngapi kuumba uilimwengu? Kwani si ana nguvu zote, si nikusema/kutamka tu mara moja na vyote kwa sekunde au chini ya sekunde vinatokea kwa ukamilifu wote kwa kua ana uweza WOTE kabisa, kwanini siku 6? Remember, Step by step na Bwana, twende naye tu  taratibu na kwa utaratibu wake   Unakumbuka ilimchukua Mungu mapigo mangapi ili hatimaye Pharao kuachilia wapendwa? Si angemtandika tu ‘’kik moja’’ maridadi kabisa ikawa movie THE END?Remember, Step by step na Bwana, twende naye tu  taratibu   Unakumbuka ilimchukua Daudi muda gani toka machungani kuja kumiminiwa mafuta mpaka kukalia kiti kwa hakika? Remember, Step by step na Bwana, twende naye tu taratibu   Unakumbuka Daudi  alivyo muombea maombi ya aina gani mwanae Selemani wakati anakua mfalme na kua alihitaji kupata  uzoefu kwanza ,so he needed people close to him for guidance? Remember, Step by step na Bwana, twende naye tu  taratibu   Unakumbuka ilichukua muda gani toka kua Petro wa leo kiroho kesho kukana mpaka kua Petro kiongozi na mtumishi imara? Remember, Step by step na Bwana, twende naye tu  taratibu   Unakumbuka ilimchukua Yesu miaka mingapi kabla hajajitokeza rasmi kuanza kazi wazi wazi? Why would He have to live 30 yrs ndipo atokeze kikwelii? Remember, Step by step na Bwana, twende naye tu  taratibu.

Press on,

Edwin Seleli