Jiweke sawa katika utumishi wako 2013!!

pastor

MUNGU ANAPOKUMBUKA

Naomba sasa tufunguwe kwa pamoja katika kitabu cha Isaya 43:26, Biblia inasema “Unikumbushe, na tuhojiane; eleza mambo yako, upate kupewa haki yako”.

Mstari tuliousoma unaonyesha kana kwamba kuna tatizo katika kumbukumbu ya Mungu ndiyo maana anahitaji akumbushwe. Labda utaniuliza kwani huyo anayesema unikumbushe ni Mungu? Je, unaweza kuthibitisha kuwa ni Mungu? Ukisoma kuanzia mstari wa kumi na tano wa sura hii utaona kuwa anayesema maneno haya ni Mungu mwenyewe.

Kabla sijaendelea na kuuchambua mstari huu, naomba turudi kwenye ujumbe wa somo letu; MUNGU ANAPOKUMBUKA. Mpendwa, Mungu anapokumbuka ni lazima kitu cha tofauti kitokee, jambo la tofauti litokee, matumaini yarejeshwe, Baraka zimiminike, ushindi upatikane ….. kwa sababu Mungu amekumbuka. Wakati huu ulionao tamani sana Mungu akukumbuke, maana mambo hubadilika sana Mungu anapomkumbuka mtu, maombi hujibiwa na muujiza hutokea.

Hebu utuangalie baadhi ya mifano katika Biblia inayoonesha Mungu alipokumbuka nini kilitokea……. Alipomkumbuka Nuhu (nyakati zile za gharika – Mwanzo 8:1) alivumisha upepo na Nuhu, mkewe, wanawe na wakwe zake pamoja na kila chenye uhai wakatoka katika safina. KUTOKA KWA NUHU KATIKA SAFINA KULIHITAJI MUNGU AKUMBUKE!

Alipomkumbumbuka Ibrahimu (wakati wa Sodoma na Gomora), Mungu alimtoa Lutu asiangamie katika miji ile (Mwazo 19:29). Kumbe Lutu aliepuka kuangamia baada ya Mungu kumkumbuka Ibrahimu.

Alipolikumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu, Isaka na Yakobo, aliwatoa wana wa Israel katika utumwa wa Msri (Kutoka 2:24 na 6:5).  Bwana alipomkumbuka Hanna, mwanamke huyu aliyeonekana hawezi kuzaa alichukuwa mimba akamzaa mwana akamwita Samwel (1Samwel 1:11, 19-20).

Mungu alipokumbuka sadaka na maombi ya Kornelio alimtuma Petro ili kupeleka wokovu kwa Mataifa. Kumbuka kuwa Petro alikuwa ni  muumini mkubwa wa uyahudi asiyetaka kuchamana na mataifa (Matendo 10:4), Dorkasi anafufuliwa kwa sababu ya kumbukumbu ya kuwahudumia wajane (Matendo 9:36-39) na kupitia kufufuliwa huko watu wengi wakamwamini Yesu katika mji wa Yafa.

Najua kuna watu wengi sana ambao Mungu aliwakumbuka kisha jambo la tofauti likatokea katika maisha yao. Lakini naomba nimalizie ujumbe wangu kwa kuwaelezea watu wawili ambao Mungu aliwakumbuka. Pia nitakuwa najibu swali nililoulizwa mwanzo mwa ujumbe wangu,

Hata hivyo napenda uzingatie hiki KUMBE MUNGU AKIKUMBUKA KUNA KITU CHA TOFAUTI HUTOKEA. Haijalishi uko katika hali gani inayokatisha tamaa, usihangaike mpendwa mfanye Mungu akukumbuke. Hebu tuangalie mifano ya watu hao wawili. Mmoja kutoka Agano la Kale na wa pili kutoka Agano jipya.

Ukisoma katika Kitabu cha Isaya 48:1 – 8, utaona habari ya mfalme Hezekia, ambaye muda wake wa kuishi katika dunia hii ulikuwa umefikia mwisho. Nabii wa wakati huo, Isaya alitumwa kupeleka habari kuwaatengeneze mambo ya nyumba yake maana HAKIKA ATAKUFA – Mstari wa 1. Hezekia hakuanza kupishana na Nabii Isaya. Badala yake aligeukia ukutani  akamwomba Mungu.

Hebu angalia vizuri mstari ule wa 3, “akasema, Ee Bwana, KUMBUKA HAYA, nakusihi,,,,,,,,,,”, Hezekia hakulalamika bali alimkumbusha Mungu yale aliyoyatenda katika kipindi cha ufalme wake. Kama ungependa kujua alichokifanya mfalme Hezekia,  kwa wakati wako soma 2Wafalme 18:1 – 7. Kwa sababu alijua amemfanyia nini Bwana alikuwa na ujasiri wa kumwambia Bwana KUMBUKA.

Sote tunajua kuwa unabii ambao ulinenwa kwa Hezekia kuwa HAKIKA ATAKUFA ulibatilishwa, Hezekia akaongezea miaka 15 na ishara ikafanywa, kwa sabu Mungu amemkumbuka mtumishi wake Hezekia.

KUUUMBE, Mambo tunayoyafanya kwa ajili ya Bwana ni hazina!!! Na kwa hayo unaweza kuyatumia Kumkumbusha Bwana! Kumbe Mungu hana tatizo la kumbukumbu isipokuwa anataka uhojiane naye (u-present case yako) umweleze mambo uliyoyafanya kwa ajili ya utukufu wa jina lake, utoe sababu ya kupata/kuongezewa hicho unachokitaka … Mpendwa hebu jihoji mwenye, je, unacho cha kumwambia Mungu akumbuke ambacho umekifanya kwa ajili yake na kwa utukufu wake? Ulikifanyaje?

Mpendwa naomba uliangalie tukio la Hezekia kwa utazamo huu, Hezekia alipokuwa mfalme,,, Mungu alimtarajia afanye mambo kadha wa kadha, Hezekia katika nafasi yake alifanya mambo mengi kwa ajili ya Mungu. Tatizo lilipokuja katika maisha yake na likaonekana kuwa ni lazima aondoke na mjumbe akatumwa kwake, Hezekia ali-appeal kwa kutumia mambo aliyomfanyia Bwana. Hakupeleka hoja kuwa Mungu give me another chance, this time ninaahidi nitafanya moja mbili tatu. Bali yeye alimtaka Mungu wake akumbuke yale aliyoyafanya.

Sasa naomba ujihoji mpendwa katika nafasi uliyopo/uliyonayo kuna mambo yo yote unayoyafanya kwa ajili ya Bwana ili jina lake litukuzwe. Ama unasubiri ukibanwa na shida/adha/majaribu ya kutisha ndipo umuahidi Mungu utakayoyafanya.katika mwili wa Kristo je umefanya nini kwa ajili ya Bwana?

Mtu wa pili ambaye ningependa tuangalie habari zake ni yule mwizi msalabani ambaye alisulubiwa pamoja na Bwana wetu Yesu (Luka 23:39 – 43). Biblia inaonyesha kuwa Bwana Yesu aliposulubiwa wezi wawili walisulubiwa pamoja naye. Mwizi aliyekuwa upande mmoja alianza kumdhihaki Bwana Yesu. Ndipo yule mwizi aliyekuwa upande mwinge akamkemea na kumdhibiti kabisa mwizi mwenzie. Ni rahisi kwa mwizi kumdhibiti mwizi mwenzie.  Baada ya kuhakikisha kuwa umemdhibiti mwizi mwenzake alimgeukia Bwana Yesu na kumwambia ….”Ee Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako”. (mstari wa  42).

Mwizi huyu alipofanya kazi ya kumkemea na kumnyamazisha mwizi mwenziwe, alipata kisemeo  mbele za Bwana na kuleta hoja ya kukumbukwa. Alipomfanyia Mungu kazi aliomba akumbukwe. Na bila kuchelewa Yesu alimwambia hivi …….“leo hivi utakuwa pamoja nami peponi”. (mstari 43).

Watu wote niliyowataja hapo juu wanafanana kwa kitu kimoja walikifanya jambo kwa ajili ya Mungu ndipo Mungu akawakumbuka. Hata (mfalme Hezekia na mwizi msalabani)  mmoja katika nafasi ya mfalme na mwingine akiwa msalabani, walifanya kitu mbele za Mungu na kuomba Mungu awakumbuke. ELEWA HIVI hali uliyonayo (iwe ikulu au msalabani) sio kigezo cha kushindwa kufanya kazi ya Mungu ili jina lake litukuzwe!!!

Sasa naomba nimalizie ujumbe huu kwa kusema maneno haya; lengo la ujumbe huu nilitaka kumtia moyo mtu ambaye anamfanyia Mungu kazi katika eneo lo lote alipo, kuwa kazi yako si bure. Biblia inasema “………mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana sikuzote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana.” – 1Korintho 15:58.

Kama taabu yetu si bure basi ina malipo/ujira. Bwana wetu anasema … “Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo.” – Ufunuo 22:12. Swali ni kwamba, Je, kazi unayoifanya inastahili malipo, inakidhi viwango vya mbinguni? Mungu akikuangalia anaona unafanya kazi yake kwa ajili yake? Hebu angalia unapofanya kazi ya Mungu unafanyaje. Je, unatimiza wajibu, unafanya kwa mazoea, kwa manung’uniko, malalamiko, kwanini nyingi  na masikitiko kadha wa kadha. BASI WAPENDWA TUJIANGALIE SANA TUNAVYOFANYA UTUMISHI WETU MBELE ZAKE……………. MUNGU YUPO TAYARI KUTUKUMBUKA.

Hivyo unapojiandaa kuupokea mwaka 2013, jiweke sawa katika utumishi wako, ili uwe ni mwaka wa kuweka akiba/hazina ya utumishi mbele za Mungu aliye tayari kukumbuka yote uliyoyafanya kwa ajili yake na kubadilisha hali yako. Kazi kwako mtumishi wa Mungu.

Mshirika mpya SG.

Mathew.

Huruma isiyo ya kawaida, Wema unaopita akili zetu, Rehema na Neema za ajabu, Vyote ni vya Mungu wetu!!

seleli

Jamani Mungu ana huruma, wema,neema,rehema,upendo sana,sana..rest assured, ukitafakari unaweza anza kulia tu hata kama ni mwanaume na haijalishi uwe ofisini,maombini, unaendesha gari,umelala,unatembea, unapika,unasoma, unalima huko village, uko bafuni unakoga, unaweza piga magoti huko huko hata haisumbui, maji ya mvua uyayokoga yanapoendelea kukumiminikia, unaweza anza kububujika na machozi ya furaha na kunena mara tu ukumbukapo wema na huruma za Mungu wetu , oooh! hata niandikapo sasa, nasikia mambo yanabadilika hapa, raha,furaha,uwepo na Roho Mt mwingi, nasikia vitu vinatekenya-tekenya kuleeee ndaniii… chumba cha ndani, allleluya… I love u so much Jesus my master, thank you so much God..my lovely dad jamani..love u dad and I worship u amen.

Maandiko:

Mwanzo. 19:12-25…..Malaika wa Bwana wanamsaidia hata kumshika mkono Lutu na wanae na mkewe ili kuwachangamsha watoroke haraka kabla ya moto kuangamiza,walimwambia afanye haraka haraka tena awatoe nje ya mji yeyote anayehusiana lakini ikawa kama anazubaaa ivi ikabidi malaika wawasaidie kufanya fasta kuchanja mbuga, jamani Mungu anahuruma..

Isaya 49:14-16…Mwanamke aliyezaa mwana inafahamika duniani kua ndiye mwenye huruma na upendo kuliko wote kwa mtoto hata inafahamika uchungu wa mwana aujua mzazi, mwanamke anaweza fanya lolote ili tu kumtetea mwana wa tumbo lake,atalala njaa,atauza vitumbua,matembele,atafukuzwa na mume, ataambiwa atoe mimba ili mapenzi yaendelee but yuko tayari kukosa yote kwa ajli ya mwanae,anaweza ingia ndani ya nyumba inawaka moto usio na ajizi kumuokoa mwanae kisha akatoka nae mtoto amemkumbatia akiwa mzima but yeye sura imeharibika beyond repair kwa kuunguzwa yet Mungu anasema kuna wakati mama huyo mzuri aweza kusahau huruma kwa mtoto wake mwenyewe na kutupilia mbali kule care yake kwa mwanae but si Mungu wetu…oooh my God, our God is indeed very unique jamani

Yona 4:1-11Mungu anahurumia mpaka ng’ombe,punda,pusi,farasi,kondoo,mbuzi, mbali na watu…jamani… can u imagine Mungu ana-care mpaka idadi kubwa ya mifugo na dog,kuku wakiwemo? angalia mstari wa 11.. Acheni Mungu aitwe Mungu

Yohana 13:1 na 15:13-14 Napenda tafsiri ya New King James ktk 13: 1 inasema ”He loved them to the end. wow!  yaani aliwapenda mpaka mwisho hahahaha alleluya..iyo tamu na ina nguvu sana na pia ktk 15:13….mtu anakupenda mpaka anayatoa maisha yake for u…sasa mtu akishakupenda mpaka mwisho na akakupenda mpaka kuhesabu uhai wake si kitu ili wewe na wewe tupone..jamani amebakiza nini sasa? nasikia machozi…anastahili mwokozi kupewa sifa na adhama na utukufu na hesima na kuabududiwa na shukurani...i love u so much Jesus

Mdo 9: 1-16 Mtu siku za nyuma kadhaa alikua anaua watu, sumbua kanisa,chinja wapendwa, vuruga-vuruga watu.kosesha raha wana wa Mungu eti ghafla mtu huyo huyo ambaye  ningekua mie ningeagiza malaika mmoja tu very junior kule juu aje kumchilia mbali kule msumbufu wa kanisa yule but ndio kwanza Yesu mzima zima anamtokea na kumpa  special task na title njema sana..tena anamu-address lovely positive..angalia mstari wa 15...da! Mungu huyu acheni tu…jamaa korofi ivyo na limetusumbua juzi tu Mdo 8:3 ndilo hilo  Mungu anali-pick na kulipa big huduma. yaani sina la kusema Mungu wetu bali uishi milele mfalme wetu mkuu.

Mdo 8:26-40 na 10: 1-48  Mungu mpaka ana-create plan ya kumuokoa/kumrehemu mtu, inabidi malaika atumwe kuongea na Philipo, then Roho Mt ana-direct step by step raketi..mdo. 8:29  then Philipo anakua nae  shap pia mstari wa 30-35, na pia Kornelio  akiwa hajaookoka but utoaji na maombi yake yalifanyika kumbukumbu mbinguniImagine Philipo baada ya mission kua accomplished akapata lift ya mbinguni mstari wa 39-40..imagine Kornelio is not saved but alikua mtoaji na muomba Mungu kila siku yaani raketi zote izi Mungu anaangaika ili awarehemu Kornelio na Mwafrika from Ethiopia

Wafilipi 2:5-11  Mtu yu namna ya Mungu,aliyekuwepo toka mwanzo, mwenye utukufu wa kutisha, mwenye mamlaka na enzi but yote hayo unayaweka kando kwanza then unakubali kuwa kama viumbe ulivyoviumba mwenyewe,kiushi nao miaka 30 ukiuza mpaka viti na meza za baba yako duniani, eti yote hayo ya kujishusha, kutojali spiritual personality yako unayafanya kwa ajli yetu tena tukiwa hatuna habari tunadunda tu na dhambi zetu huko mpaka baadae ndio tena Mungu akatuvuta tukaja kwako tukaokoka..taabu yote hiyo ya nini? kuacha enzi na mamlaka na kuja kudhalilishwa na viumbe hawa hawana adabu duniani!!!!!!!! jamani Yesu nakupenda sana,sana sijui nifanyeje mie ujue nakupenda mpenzi wa roho yangu?

Je unalo andiko/maandiko mengine ya kuonyesha huruma, rehema,neema,wema wa MUNGU, karibu utupie hapa,amen.

Amani ya Bwana Mungu iwe nanyi nyote amen.

Edwin Seleli

Neema ya Mungu inavyo okoa

ushuhuda

Bwana Yesu asifiwe wapendwa,

Napenda kuwashirikisha ushuhuda huu ambao dada mmoja aliutoa Kanisani leo Jumapili tarehe 9/9/2012 wakati akimshukuru Mungu kwa mtoto wake wa kiume kutimiza miaka mitano ya kuzaliwa.

Mama huyu alipata ujauzito wa mtoto huyu wakati akiwa katika maisha ya ukahaba na ulevi wa kutisha sana. Mama mkwe, yaani mama wa bwana aliyempa ujauzito alipofahamu ya kuwa dada huyu alikuwa na mimba ya kijana wake alimkabili na kumwambia alikuwa hataki kabisa kijana wake azae na yeye. Hakutaka kabisa awe na mjukuu ambaye mama yake anaishi maisha machafu na ya ulevi wa hali ya juu. Hivyo akamtaka aitoe ile mimba.

Dada huyu baada ya kuambiwa hivyo na mkwewe hakuona sababu ya kuendelea kutunza mimba isiyotakiwa na wenyewe, akakubaliana nafsini mwake kwenda kuitoa mimba ile. Lakini kabla hajaenda kuitoa, nafsini mwake ikazuka hoja ya pili. Akatafakari umri wake ulikuwa ni miaka 28, akawaza iwapo ataitoa ile mimba ni lini atakuja kuzaa? Au aishi bila mtoto maisha yake yote? Akaona hapana, hata kama mtoto huyo kwao hatakiwi, lakini yeye anamhitaji.

Hivyo akaitunza ile mimba na hatimaye akajifungua mtoto wa kiume.

Yule mtoto alipozaliwa akaanza kusumbuliwa na magonjwa yasiyoisha, ya mfululizo. Hata alipofika miezi tisa hali yake ilishakuwa mbaya sana, akiwa ni mdhaifu na aliyenyongea, hafanani hata kidogo na umri aliokuwa nao. Mama huyu akasimulia jinsi ambavyo alipokuwa akimnyonyesha mtoto wake anapaliwa, maziwa yanaingia njia ya hewa, hali mabayo inatengeneza nimonia na kumfanya awe katika hali kama ya kuelekea kupoteza uhai. Alipokuwa akifikishwa wodini mama huyu analia kwa kuomboleza katika hali ya kukata tamaa. Nimonia, malaria na magonjwa mengi mengine yakawa yameufanya mwili wa mtoto yule kuwa ndio nyumbani kwao.

Hali hii ilikuwa ikijirudia kwa namna nyingi mbalimbali, huku mama huyu akizunguka huku na huku kutafuta tiba, ikiwemo kwa waganga na kila hospitali ambayo aliimudu, hatimaye akagundua hakuna sehemu iliyobakia ya  kuweza kumsaidia. Ndipo alipoamua kumpeleka mtoto wake kwenye Kanisa linaloamini wokovu ili aombewe pengine angepata nafuu.

Siku ya kwanza alipompeleka mtoto huyu Kanisani alikwenda hali akiwa amekunywa pombe nyingi na kulewa. Mchungaji wa Kanisa lile alipomwona na kumsikiliza mara moja alitambua kuwa yule dada alikuwa katika ulevi mwingi. Hakufanya maombi kwa mtoto yule, bali alimshauri huyu dada siku akiamua kumleta tena mwanae ilio aombewe basi ahakikishe hanywi pombe kabisa siku hiyo. Aende kanisani pale bila kuwa amelewa. Yule dada akaondoka na mtoto wake.

Baada ye siku chache huku hali ya yule mtoto ikiendelea kuzorota, dada yule akampeleka tena pale Kanisani huku safari hii akiwa hajanywa pombe. Alipofika yule Mchungaji akampokea vizuri na kuanza kumwombea mtoto wake ili afunguliwe na kifungo kile cha magonjwa. Wakati maombi yakiendelea, mtoto yule wa miezi tisa alipiga ukelele mkali sana, huku akirusha haja ndogo kwa kasi. Baada ya muda alinyamaza, Mchungaji akamaliza maombi yake na kumruhusu yule mama kuondoka na mtoto wake.

Tangu siku hiyo hali ya mtoto ile ikaanza kuimarika. Yale magonjwa ambayo hayakuwahi kukoma tangu alipozaliwa yakakoma na kumwacha yule mtoto. Akaanza kupata afya na kukua kama watoto wengine wazima wanavyokuwa.

Dada huyu baada ya kuona mambo ambayo Bwana Yesu amemtendea mtoto wake akaamua kubadilika. Akaamua kuendelea kusali katika Kanisa lile ili awe karibu na Mchungaji aliyemwombea mtoto wake ili azidi kumwombea. Taratibu hali ya ulevi ikamtoka dada huyu kutokana na mafundisho aliyokuwa akipata pale Kanisani, na hatimaye akaamua kuokoka na kumpokea Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake.

Tangu hapo hali ya maisha ya wokovu ya dada huyu imeimarika sana sana, na leo hii yapata mwaka wa nne katika wokovu, anamtumikia Mungu kwa namna ya pekee na ya kujitoa kwa hali ya juu sana kwa ajili ya kumtumikia Mungu, huku akiwa ni mwombaji mkubwa. Hamu yake kubwa ni kufika mbinguni baada ya maisha ya ushindi hapa duniani.

Hakika ushuhuda huu umenigusa sana. Inaonyesha ni jinsi gani kanisa la Mungu linapaswa kujiandaa kutoa majibu ambayo wanadamu hawawezi kuyapata mahali pengine popote, ili Bwana Yesu atukuzwe na ajulikane ndiye Mungu wa pekee wa kweli. Iwapo mama huyu asingepata majibu ya shida za mtoto wake asingebaki Kanisani pale na hatimaye kuokolewa. Ni dhahiri angerudi kuendelea kuhangaika wa waganga, na pengine maisha yangezidi kuharibika na kumpelekea kuangamia.

Hii ni mojawapo kati ya njia nyingi sana ambazo Bwana Yesu huzitumia ili kuwaokoa watu wengi, hasa wale walioshindikana kwa njia za mahubiri ya kawaida.

Ombi langu na ujumbe wangu kwa Kanisa la Mungu ni kuwa tuendelee kufanya juhudi kubwa kuutafuta uso wa Mungu.Kanisa liwe ni mahali pa makimbilio. Watu wote wafahamu ya kuwa hakuna uzima, usalama wala amani nje ya Kanisa la Mungu.

Wanapokimbilia kwetu watukute tupo tayari kuwapatia majibu, kuwahubiria, kuwafundisha na kuwaelekeza. Kanisa la Bwana litaongezeka, roho nyingi sana zitaokolewa, na wokovu wa watu hawa utajengwa katika misingi imara sana ya shuhuda za jinsi Mungu alivyowatoa katika hali mbaya, yaani wao wenyewe wanakuwa ni mashahidi wa nafsi zao ya kwamba Bwana Yesu anaishi milele, na anahusika moja kwa moja na maisha yao.

Bwana Yesu anatufundisha kupitia neno lake ya kuwa, mtu anayesamehewa sana hupenda sana, anayesamehewa kidogo, hupenda kidogo.

Tutafakari Adiko hili:

Akasema, Mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili; mmoja amwia dinari mia tano, na wa pili hamsini. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, Nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, Umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke, akamwambia Simoni, Wamwona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu; bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu, na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu; lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta; bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakuambia, Amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana; lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo.

-Luka 7:41-47.

Mungu awabariki.

Rev. Deo Mbona

Creating your character

Could creating your character be likened to an artist creating a sculpture? In my opinion, I believe that character is not something that just happens by itself, any more than a chisel can create a work of art without the hand of an artist guiding it. In both instances, a conscious decision for a specific outcome has been made. A conscious process is at work. Character is the result of hundreds and hundreds of choices you make that gradually turn who you are, at any given moment, into who you want to be. If that decision-making process is not present, you will still be somebody. You will still be alive, but may have a personality rather than a character.

Character is not something you were born with and can’t change, like your fingerprints. In fact, because you weren’t born with it, it is something that you must take responsibility for creating. I don’t believe that adversity by itself builds character and I certainly don’t think that success erodes it. Character is built by how you respond to what happens in your life. Whether it’s winning every game or losing every game. Getting rich or dealing with hard times. You build character out of certain qualities that you must create and diligently nurture within yourself. Just like you would plant and water a seed or gather wood and build a campfire. You’ve got to look for those things in your heart and in your gut. You’ve got to chisel away in order to find them. Just like chiseling away the rock
in order to create the sculpture that has previously existed only in your imagination.

But do you want to know the really amazing thing about character? If you are sincerely committed to making yourself into the person you want to be, you’ll not only create those qualities, but you’ll continually strengthen them. And you will recreate them in abundance even as you are drawing on them every day of your life. Just like the burning bush in the biblical book of Exodus, the bush burned but the flames did not consume it. Character sustains itself and nurtures itself even as it is being put to work, tested, and challenged. And once character is formed, it will serve as a solid, lasting foundation upon which to build the life you desire.

Jim Rohn

Learning to Follow the Holy Spirit

Fresh Manna
by Pastor Tim Burt

When my children were small, there would be many times I would announce a family outing. “Come on kids, we are all going to Taylor’s Falls (a beautiful river and mountainous hiking area) for a picnic and hiking. You have a half hour to get ready to go.” With four children, there were always different ideas about what they wanted to do. “Oh dad, do we have to go there again, we just went last year?” “I don’t want to go hiking, can’t we just hang out around the house?” and so on.

I really didn’t pay a whole lot of attention to their whining. I knew they would grow out of it over time. Continuing to remind them of having a good and honoring attitude was just a part of their ongoing speech they would hear from Renee and I as we left on outings like this.

Planning these kinds of days took some work and preparation, so I was at times, tempted to get a little upset with their attitude. Renee was great to remind me of our approach to situations like this. “Don’t worry,” she’d say. “I just tell them, this isn’t a democracy or something that’s up for a vote.” “I get this from them all the time whether it’s hauling them to a grocery store or wherever. I just try to make it fun and they are usually glad.” I agreed with her. I had seen exactly that happen, time and time again. We’d usually have a great time and the kids would end up thrilled that we went. I’d ask them on the way home, “Well are you guys glad we went today?” With a sheepish look they’d say, ”Yes dad. You were right and we were wrong. Thank you for taking us – it was really fun!”

Galatians 5:16 says, “…live according to your new life in the Holy Spirit. Then you won’t be doing what your sinful nature craves.”There are many times where our flesh and our soulish man (our mind and emotions) want to do the wrong thing or are lazy and don’t want to do anything. Our flesh and soul seldom like discipline, or moderation, or doing things that we know are good for us. How many times have you thought about getting up and exercising, or reading your Bible and praying, or beginning a diet, only to abandon those thoughts in a very short time?

Most mornings I will go through an exercise routine. Very seldom as I drag my body out of bed, is it excited about jumping into an exercise routine. Yet I know I will be glad once I’m done. If there were 20 things I should do to start out my day, flossing my teeth would be the last on the list yet I know it’s important and so I do it.

When I will pay attention and listen, the Holy Spirit will always speak to me or impress me to do the right thing. When I obey that leading, then I won’t be doing what my lazy or lustful flesh and mind might cry for. God wants you to yield to the Holy Spirit and have your spirit lead your mind, emotions, and flesh. When it does, you will be walking in the will of God. When we learn to consistently do what our spirit is impressing us to do, then we are learning“..to live according to your new life in the Holy Spirit.”

Over the years there have been many areas in my life where I needed to learn to make changes that the Holy Spirit was showing me to make. Those little changes yielded huge results – a happier wife, happier kids, and godly disciplines instead of lazy attitudes. These changes literally changed my character and made me a better man over time.

As adults, we don’t outgrow the things that come at us that we don’t want to do  and that we have to do. We can whine or complain, or we can grow up. We can develop a good attitude or we can bellyache. We want our kids to develop a good attitude. What about us? 2 Cor 7:1 says, “… let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.”

For many people, life can be one big pain in the rear end. It doesn’t have to be. If we will let our minds and emotions be purified by trusting in God’s ways and

the leading of His Spirit, the Lord blessing can make every path and process that we go through so much more enjoyable and peaceful.

Galatians 5:16 “So I advise you to live according to your new life in the Holy Spirit. Then you won’t be doing what your sinful nature craves.”

In His Love,
Pastor Tim Burt

 

I AM BORN AGAIN!

By default, I was born spiritually dead.  I am saying this because; if you can trace back my genealogy you will find out I came from Adam.  So, I am born of the first Adam who willingly chose to DISOBEY GOD and agreed with the Devil, an act that led him to die spiritually, loose his position as a son of God and became subjected to the one he obeyed, the Devil.

In the book of Genesis, we can see that God told Adam that the day he will eat of the tree of knowledge of good and evil, he will die.

Genesis 2: 15-17 King James Version

“And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.  And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:  But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.”

Also see Genesis 3:1-6, 7-19 for more insights.

Now, Not I alone that was born spiritually dead, but, all human race, who are born as a result of a woman and a man relationship, are sons and daughters of the first Adam, they also are, spiritually dead and inside them is a spirit that is under the Devil’s lordship! Capable of all sorts of sin and evil and has no place near God.

(Romans 5:12) 

“Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:”

Sin reigned through spiritual death from that time onwards. This is because all who were born after Adam had a sin nature inside them and couldn’t help themselves not to sin; the nature they carried inside can be equaled to a sin generator. Just like how Paul explains it in the book of Romans.

Romans 7:18

“I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out.”

You can read for more insights    Romans 7:7-24

If you have followed me closely, it is clear that, every spiritually dead man is capable of sin; he literally craves to sin, it is just a matter of where he was raised.  The only way God has revealed to us, that to some extent, could govern spiritually dead man is putting in place the Law of Moses. The Law was given us to prove that we are spiritually dead, and are all sinners at our core both Jews and Gentiles,

Romans 3:9-11

What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin; As it is written, There is none righteous, no, not one: There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.”

This is why the Jews had to continually offer sacrifices for the remittance of their sins and we also observe several cases where people were stoned to death because they committed sins that had death penalty.

In fact, on the gentiles’ side, the governments everywhere have put in place Laws, to try to control human behavior, in Tanzania for example, rape cases had to be minimized by rising high the penalty of committing such offence, and everywhere in the world the Laws are developed everyday to try to slow down the disasters spiritually dead men are causing.

Nevertheless, the law is not an ultimate solution, because we all agree that throughout the age’s people kept breaking laws even those with terrible penalties.  Fun enough those who are supposed to enforce the law, break the law themselves.  The problem is not the law the problem is our nature.

To this juncture, we are agreeing with “Romans 8:3,

New Living Translation   

“The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body God declared an end to sin’s control over us by giving his Son as a sacrifice for our sins.”

Also, Hebrews 7:19

(for the law made nothing perfect), and a better hope is introduced, by which we draw near to God.” 

JESUS CHRIST is the only solution! The BETTER HOPE!

If we can go back to Genesis, we can see that God told Adam that the day he will eat of the tree of the knowledge good and evil, he will die.

Genesis 2: 15-17

“And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.  And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:  But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.”

Also in,

Romans 6:23 (King James Version):

“For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.”

The question which remains is, is there any hope? Who can remove this corrupt sinful nature from me so that I live?  How do I quicken my dead spirit? How do I get born again and escape the wages of sin?

The answer is, by accepting Jesus Christ LORDSHIP.  For God through His wisdom thought it fit to reverse all that the first Adam caused through one clean person who will trade His righteousness with our Sins.

John 3:16

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.”

Ephesians 1:7 

In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

Colossians 1:14  

In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:

God has explicitly put it clear that it is only through Jesus Christ our Lord we can receive eternal life. Our sins can be washed away only through Jesus Christ who has paid a terrible price on our behalf by His own blood.

Jesus Christ willingly chose to OBEY GOD and paid the price for our redemption, by giving His own life.

But why JESUS?

JESUS CHRIST is the only individual that was born spiritually alive since the Adam’s fall, we are learning from the bible that He was born without a father, this freed Him from inheriting the sinful nature and made Him able to fulfill every single jot of the law, JESUS never committed sin.  Jesus is able to deliver us from the curse of the law because He is the only man who could keep the law and after He fulfilled the requirements of the Law He chose to trade His righteousness for our Sins and died on our place to pay the wages of our sins. In Him alone one can attain the good qualities of righteousness that God requires.

Jesus in His manhood was tempted as we are tempted today, actually He went through the worst, but he didn’t yield to those temptations and that was possible because He didn’t bare a sinful nature. He stands as a living example that a born again man is completely able to live without sinning, this also, teaches us that, Adam had a capacity not to yield to the devil’s deception. You can read about Jesus being tempted in the book of Luke chapter four.

Luke 4:13 

“And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.” 

Being BORN AGAIN!

Romans 10:9-11

That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.  For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.  For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.”

The believing part is very important, because, we are taught that we can only please GOD by believing all HE says. He is the only faithful dependable person ever!!!

He has called us to live a life of faith. The righteousness of God comes only by faith.

(Hebrews 11:6)

“But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.”

Habakkuk 2:4

“… but the just shall live by his faith.”

Romans 1:17

“For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.”

If you believe that GOD raised JESUS from the dead it means you are also able to believe that he can quicken your dead spirit.  Like our Father Abraham who believed GOD is faithful and able to quicken dead spirit and gave his son only son Isaac when He was asked by GOD to do so.

Immediately after understanding the truth and believing, one needs to confess JESUS as his Personal LORD and SAVIOR, and by doing so He is denying the lordship of the Devil. Done!

You are now born unto God’s kingdom and you have become a child of God.

John 1:12

“But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:”

Romans 8:14-16

“For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:”

Galatians 2:20

“I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me”

2Cor 5:17

“Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.”

I now have Christ like spirit, sin no longer have dominion over me. My brand new spirit possesses a righteous nature.  I now reign through the righteous nature inside of me.

1Cor 15:22           

“For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.”

I am dead to the spiritually dead nature, the nature I inherited from the first Adam and I am spiritually alive in Christ! The old me was crucified with Christ, SO, the old evil me has passed away, yet I live, the one you see now has the spirit of Christ, I am a brand new creature.

I have become a child of GOD; my reborn new spirit is Jesus Christ like spirit, can be equaled to a righteousness generator, I am a righteousness of God in Christ.

I am accepted, I am God’s beloved, and I can boldly go before GOD.  I am His son as Jesus Christ was His Son and God can now relate with me just like He did with Jesus Christ when He walked in this earth or as Adam before the fall.  God is not just God to me, but HE is now my FATHER, and He loves to Father me. I have all the rights of a legal child. I am an heir with Christ.

A point to remember, it is all GOD’s work that I am in Christ Jesus. GOD made JESUS CHRIST my wisdom, my righteousness, my sanctification and my redemption. I had no part to play in my salvation. I have nothing to boast about. I only have the right to be thankful and to boast in the Lord.

King James Version

1Cor 1:30-31

“But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.”

Philip 3:9

“And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

Rom 3:24

“Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus”

2Tim 1:9

“Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began”

The born again experience comes not by fulfilling the Law, it does not come because I merited it, and I couldn’t attain the righteous qualities God needs.  I failed completely, but by GOD’s mercies through His one and only begotten Son full of grace freely made me righteous.

I, Mercy Yeshua, can testify that, being Born Again is the most fulfilling experience ever! I praise God whenever I ponder about being born again. Born again experience is the rest that God meant when He talked about Sabbath. He has ceased us from works, meaning, we are no longer trying to please Him by trying to fulfill the Law and be counted worthy.  We are counted righteous by having faith in all He says. I am thankful to God for choosing me. GLORY IN HIM ALONE! I BLESS THE DAY I WAS BORN AGAIN!

After you have read this note, I believe you now understand what do we mean by being Born Again, and if you are not born again I wish to ask you the following questions; Do you believe that JESUS actually died for our sins and rose again to give you a new life?  Would you like to receive Him as your Lord and Savior right now? If so pray the following prayer from your heart.

Dear Lord,

Please come to my heart and forgive me of my Sins, I want to receive you as my Lord and Savior. I want to be born again.

I receive you now as my Lord and Savior. I receive God as my Father.

Thank You for saving me.  Amen!

If you have prayed the prayer above from your heart, YOU ARE BORN AGAIN!

Welcome to the family of God!

I pray that this note will be helpful to many, in JESUS CHRIST NAME! AMEN!

–Mercy Msoka

Kwa namna gani mtu anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu?

Na: Patrick Sanga

Roho Mtakatifu ni Mungu, mwenye nguvu zote, maarifa yote, anayepatikana kila mahali. Yeye pia anayo nafsi na kwa hiari yake ameamua kuishi ndani ya mwili wa mwanadamu kwa kuzingatia mgawanyo wa majukumu waliyokubaliana yaani nafsi ya    Mungu Baba, Mungu Mwana(Yesu) na Mungu Roho Mtakatifu. Kazi/lengo kubwa la ujio wake ni kuwa Msaidizi wa mwanadamu kwenye ulimwengu huu wa mwili, ili kumsaidia kuishi katika mapenzi ya Mungu.

Mungu hana namna ya  kutawala kwenye ulimwengu wa kimwili bila kuwa na mwili wa damu na nyama, kwa kuwa yeye ni Roho (Yohana 4:24). Hivyo hana budi kuingia kwenye mwili wa mtu na kufanya makao yake hapo, ili kutawala na kumuongoza mwanadamu katika mapenzi yake (Yohana14:18, 23, 1Wakorinto 3:16-17, 6:19). Kwa sababu hii ni muhimu sana kwetu kutunza mahusiano yetu na Roho Mtakatifu ili tusimzimishe katika maisha yetu.

Paulo akizungumza na ndugu wa Thesalonike alisema ‘Msimzimishe Roho’ (1Wthesalonike 5:19). Paulo alitoa maonyo haya kwa kuwa alijua, Kumzimisha Roho Mtakatifu, kuna athari mbaya sana kwenye maisha ya mwamini katika kulitumikia kusudi la Mungu na hata maisha yake ya kawaida hapa duniani. Swali la msingi ni, kwa namna gani mtu anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu? Ukisoma tafsiri za kiingereza, Biblia ya toleo la GNB katika mstari huu inasema Do not restrain the Holy Spirit’ na toleo la KJV linasema ‘Quench not the Spirit’ (1Th 5:19).

Tafsiri hizi mbili zinapanua zaidi tafsiri ya kumzimisha Roho, katika dhana mbili zifuatazo; moja kumzimisha Roho ina maana ya kumzuia Roho Mtakatifu asitawale na kuongoza maisha yako kwa kukataa msaada wake maishani mwako. Pili, kumzimisha Roho Mtakatifu ina maana ya kuishi katika mazingira ambayo yanamfanya Roho Mtakatifu ashindwe kukusaidia.

Mazingira ambayo Roho Mtakatifu anaweza kuzimishwa;

 • Kutokumpa nafasi akusaidie

Kwa mujibu wa Matahayo 14:16, Roho Mtakatifu ameletwa kwetu kama Msaidizi. Kwa tafsiri, Msaidizi ni yule atoaye msaada pale anapohitajika na kupewa nafasi ya kufanya hivyo. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu kama hujampa nafasi ya kukusaidia (ingawa yupo ndani yako), hawezi kufanya hivyo na kwa hiyo taratibu utakuwa unamfungia/unamzuia kukusaidia maishani mwako.

 • Kukosa upendo

Ukisoma kitabu cha 1Wakorinto sura ya 13 na 14, utagundua kwamba suala la upendo limepewa msisitizo wa kipekee kwa mtu ambaye anataka kuona utendaji wa kazi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yake na kwa ajili ya wengine pia. Upendo kwa mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu ni moja ya vigezo muhimu sana kwa Roho Mtakatifu kusema/kujifunua na kufanya kazi ndani yako. Hivyo kukosa upendo ni dalili ya kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yako. Ndiyo maana Paulo anasema hata kama angekuwa na unabii, na kujua siri zote na maarifa yote, pia kuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, kama hana upendo si kitu yeye, naam ni bure tena ni ubatili (1Wakorinto 13:1-3).

 • Kuongozwa au kuenenda kwa mwili

Paulo aliwaambia hivi wandugu wa Galatia ‘Basi nasema, Enendeni kwa kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili’ (Wagalatia 5:16). Maneno haya alikuwa akiwaambia watu waliokoka na si wasiomjua Mungu. Kanisa la Galatia lilikuwa limeacha kuenenda kwa Roho likaanza kuenenda kwa mwili. Paulo akajua jambo hili litamzimisha Roho wa Bwana ndani yao, na kwa sababu hii hawataweza kuishi maisha ya ushindi hapa duniani na kisha kuurithi uzima wa milele, ndipo akawaonya akisema enendeni kwa Roho ili msizitimize tama za mwili.

 • Kutokutii maelekezo yake

Roho Mtakatifu kuitwa Msaidizi haina maana tunapaswa kumpamngia cha kufanya. Yeye ndiye mwenye kutuongoza katika njia itupasayo kuiendea (Zaburi 32:8). Kinachotakiwa ni mtu kuwa mtiifu kwa yale ambayo Roho Mtakatifu anakuagiza. Kukosa utiifu mara kwa mara kila anapokusemesha/kukuagiza ni kumjengea mazingira ya kutoendelea kusema na wewe na hivyo kuondoka kwako na kutafuta mtu mwingine amtumie kwa kusudi lake.

 • Kukosa ufahamu wa utendaji wake

Mara nyingi watu wamemzimisha Roho kwa kutokujua utendaji wake ulivyo. Kuna nyakati Roho Mtakatifu anaweza akaleta msukumo ndani ya mtu wa kumtaka aombe, atulie kusoma neno n.k. Lakini kwa kutokujua namna anavyosema, wengi hujikuta badala ya kutulia na kufanya kile alichopaswa kufanya, wao hufanya mambo mengine.

Pia kuna nyakati katika ibada (sifa, maombi nk), Roho Mtakatifu anaweza akashuka juu ya mtu au watu na akataka kusema jambo, lakini viongozi wa makanisa au vikundi husika wakawazuia hao watu. Kufanya hivyo bila uongozi wa Mungu ni kumzimisha Roho. Mandiko yako wazi kabisa kwamba hatupaswi kutweza unabii (1 Wathesalonike 5:20) na wala hatupaswi kuzuia watu kunena kwa lugha (1Wakorinto 14:39). Zaidi tumeagizwa kujaribu mambo yote, na tulishike lililo jema (1 Wathesalonike 4:21).

Je tutajaribuje mambo yote ikiwa tunawazuia watu Kunena na pia tunatweza unabii? Hofu yangu ni kwamba kwa kuzuia watu kunena na pia kutweza unabii tunaweza tukajikuta tunamzimisha Roho Mtakatifu na kukataa uongozi wake kwenye maisha yetu. Ni vema tukakumbuka kile ambacho Paulo aliwaambia Wakorinto juu ya mambo haya kwamba ‘mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu’ (1 Wakorinto 14:40). Naam na hili lina maana ni vema kwanza ujue utendaji wa Roho Mtakatifu ukoje, ili kuepuka kumzimisha kwa kutokujua utendaji wake.

Pengine yapo mazingira mengine ambayo mtu anaweza akajikuta anamzimisha Roho Mtakatifu. Kumbuka jambo hili kwamba kumzimisha Roho Mtakatifu ni kumzuia asikusaidie, jambo ambalo tafsiri yake ni kukataa uongozi wake kwenye maisha yako. Biblia inasema katika Warumi 8:9 ‘Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamwufuati mwili; bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo huyo si wake’. Usifanye mchezo na Roho Mungu hakikisha unatunza sana mahusiano mazuri kati yako na yeye kwa kutokumzimisha.

Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe

IMANI – 2

 Ndugu mpendwa nakukaribisha sana katika mfululizo huu wa makala ya Imani;naamini unazidi kubarikiwa na somo hili.Ni mimi Docta Lightness William Ng’unda karibu tuendelee.

       Makala yaliyopita tulizungumza juu ya imani inayoambatana na matendo, na leo nitaendeleza hapohapo ili nisikuache.Imani ya matendo inaenda pia sambamba na ukiri wetu na ni muhimu kuchunguza sana ukiri wetu sio kwa kinywa tu bali katika matendo pia.Ukiri wa matendo huwa una nguvu hata kuliko ukiri wa maneno.Namaanisha usiishie kusema tu bali weka hayo maneno kwa matendo pia.Ni muhimu ukiri wa maneno uende sambamba na ukiri wa matendo.

      Mfano mzuri ni huu watoto wengi wa Mungu wamekuwa wanaishi maisha ya kutozingatia kazi,na wanapendelea maisha ya mteremko kwa watu wengine huku wakidai wanaishi kwa IMANI.Mungu anashindwa kuwabariki kwa sababu hakuna wanachokifanya,wanaishia kumlaumu Mungu na kumwona Mungu kama muongo na kumbe sivyo ilivyo.Mungu ameweka wazi katika (2Wathesalonike3:10) Asiyefanya kazi na asile.Lazima uweke mikakati yako kiroho,kinafsi,kiakili na kimwili kupitia ahadi za Mungu ili afanikishe mipango yako. Ukiomba pesa fanya kazi fulani ili Mungu atumie huo mlango kukubariki huku ukiamini.

IMANI NI MKONO WA KUPOKEA MAJIBU

     Watoto wengi wa Mungu ni waombaji wazuri lakini sio wapokeaji wazuri.Namaanisha mtu anaweza funga hata siku 21 akiomba tu lakini upande wa upokeaji hayupo wala haelewi.Maombi ni mazuri sana ila usiwe unajitesa bure lazima ujue kupokea pia.Inawezekana mambo unayopitia Mungu alishayajibu siku nyingi lakini hukujua jinsi ya kupokea na ndio maana biblia inasema  (Hosea 4:6) watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa).Nguvu ile ile uliyoitumia kuomba itumie nguvu hiyohiyo kupokea.Namaanisha ukijua umeomba jambo lolote sawasawa na mapenzi ya Mungu hilo ni lako tayari, na kujua kwamba ni mapenzi ya Mungu utaangalia neno lake linasema nini juu ya hilo jambo unaloliomba na hayo ndiyo mapenzi ya Mungu.Na huu ndio ujasiri tulio nao  kwake,ya kuwa, tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake,  atatusikia.Na kama tukijua kwamba atusikia,tuombacho chote,twajua kwamba TUNAZO zile haja tulizomwomba.’(1 Yohana 5:14) Hapa inamaanisha nini? tunajua tunazo zile haja, kwa hiyo ukiomba uwe na ujasiri kuwa tayari unazo haja unazoziomba kwa njia ya imani.

USHUHUDA WANGU

    Rafiki najua shuhuda zinajenga sana na zinainua sana imani ya mtu,mimi nina shuhuda nyingi sana ila ni kwa nia ya kukujenga ili ujenge shauku ndani yako na Mungu atafanya zaidi.Nilikuwa natamani sana kuwa lecture/mwalimu wa chuo kikuu.Na nilipomaliza elimu yangu ya udactari ya chuo kikuu niliomba nafasi ya kuwa mwalimu katika chuo nilichosomea.Tulifanya interview na nilikosa ile nafasi, binafsi iliniuma sana  lakini kwa sababu sikuwahi kuwa na uzoefu wa kufundisha,na katika interview wenye uzoefu walikuwepo hivyo wakachukuwa wenye uzoefu mimi nikakosa.Nikamuuliza Mungu akaniambia umeomba sana anza kuamini kuwa wewe ni lecture nikaanza kukiri ingawa ilikuwa ngumu sababu Tanzania kuna chuo kimoja tu cha kazi niliyosomea ya walemavu,ikabidi nitafute kazi nchi za ulaya na Asia kwa vile walitangaza ajira pia.Siku moja baada ya kuendelea kuamini niliitwa chuo hichohicho nikaambiwa wiki inayofwata nije kazini na nilikuwa napenda sana kuanza kufaya kazi Tanzania na Mungu akanijibu haja ya moyo wangu, na sasa ni lectuere.Usiogope hata wewe mpendwa Mungu aliyetenda kwangu namsii atende na kwako pia ili aufariji moyo wako.Usiogope Mungu anajua kilichobora kwa ajili yako maadamu Bwana ni mchungaji wetu hatutapungukiwa na kitu (ZABURI 23:1) halleluya.Mungu ametuumba tutawale dunia nchi na vyote vijazavyo ni mali ya bwana dunia na wote wakaao ndani yake (Zaburi 24:1),inamaanisha kazi zote pia ni mali yake na anajua wapi atakuweka na kwa wakati gani rafiki.

       Nimesema tena imani ni mikono ya kupokea mahitaji na haja zetu tunazoomba.Tunapokea kwa kadiri ya nguvu itendayokazi ndani yetu yaani imani yetu.Inamaanisha imani yako ikiwa na viwango fulani unapokea haraka zaidi kinachotofautisha majibu mengi ya wana wa Mungu ni imani waliyonayo kwa Mungu juu ya hilo jambo.Kila mtu alipookoka alipewa kiwango cha imani sawa na mwenzake lakini huwa imani inakuwa kulingana na unavyoifanyiza mazoezi ya kuiweka kwa matendo, na hapo ndipo tunapotofautiana sisi kwa sisi.Na imani yako ikikaa bila matendo kuna mda itakufa kama bibilia inavyosema (Yakobo 2:18) lakini mtu akisema, wewe unayo imani ,nami ninayo matendo.Nionyeshe imani yako pasipo matendo,nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo.Mstari wa 26 maana kama vile mwili pasipo roho umekufa,hivyohivyo na imani pasipo matendo imekufa.

        Ni kwa kadiri ya uhakika wa neno la Mungu uliondani yako yaani imani yako ndiyo utapokea na ndiyo maana huwa nasisitizia sana watu wawe wasomaji wa neno ili waongeze uhakika wa mambo yao katika kuzijua ahadi zao na shetani hatakuweza kwa jana la Yesu.Embu fikiria  kuhusu hali unayopta ni kweli hauna uhakia wa neno la Mungu juu ya hali hiyo? Kuna nini Mungu amesema juu ya hali hiyo kwenye neno lake? Anasema (1Petro 5:7) Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Dai haki yako kwa baba yako maana wewe ni mwana wake na si mtumwa tena.Mungu si mwnadamu hata aseme uwongo ahadi zae zinasimamaa hata nyota zingezimika ahadi zake zadumu hata milele Haleluya.

          Imani ni kuwa na uhakika /ujasiri na udhibitisho moyoni ukisoma tafsiri mbalimbali za kiyunani.Unapoomba ule uhakika wa haja zako kwamba Mungu atakujibu na ujasiri ndio mikono ya kupokea.Ninamaanisha unapokuwa na imani mambo yatarajiwayo yanakuwa wazi au halisi kwako na ndani yako kabla hayajathihirika, nikimaanisha unaanza kuona majibu yako kwa macho ya imani.

         Hivyo imani kama mikono inaambatana na ujasi ili upokee nitafafanua zaidi hapa na kwa mifano ili uelewe zaidi.Kuna kipindi nilikutana na hali fulani nilipoanza kazi,Mungu aliambia nikianza kazi nimpatie mshahara wangu wa kwanza kama malimbuko.Na hata wazazi wangu na marafii walikuwa wananiambia kumbuka mshahara wa kwanza sio wako Lightness.Nilipokuwa nawaza nitaishi vipi mwezi mzima Mungu akanipa wazo la kuanzisha biashara kwa mtaji wa sh alfu 10 tu.Nilikuwaga muoga sana wa kufanya biashara nikawa nikitoka kazini nauza hereni,  mikufu na bangili za wanawake kwa rafiki zangu maofisini na kanisani.Nikaanza kupata hela nyingi sana  hadi mtaji ukafika laki moja na kuendelea, na mpaka sasa najisikia raha sana kufanya biashara na nimeweza hadi kuajiri watu wasiokuwa na kazi nafanya nao na nawalipa.Nitumia ujasiri na Mungu ananibariki sana na sijawahi kupungukiwa au kujuta naipenda kazi yangu na mshahara sasa ni kama mtaji wangu.

         Mpendwa nataka nikwambie unapoomba pesa Mungu hakupi pesa bali anakupa wazo la kitu cha kufanya ili upate pesa, sababu pesa hazipo mbinguni zipo kwa mikono ya watu.Na uwe jasiri na mbunifu kwa kila wazo Mungu analokupa.Watanzania wengi sio majasiri wala wabunifu, ni waoga sana mtu anawaza nikifanya biashara Fulani atanionaje? Huo ni ujinga na uzembe (Hosea 4:6) Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa.Usidharau mwanzo wa mambo madogo nitazungumzia hili kwa makala nyingine na ujasiliamali kwa wana wa Mungu.Ukitaka kuishi maisha ya imani kuwa jasiri biblia inasema wenye haki ni majasiri kama samba.Kwa leo nitaisha hapo naamini Mungu kasema na wewe nakutakia maisha mema ya kuishi kwa imani.Ni mimi

 Docta LIGHTNESS WILLIAM NG’UNDA kutoka Moshi KCMC

Kuishi maisha ya Imani, Katika Ulimwengu Usioamini!!

Kuishi maisha ya imani maana yake ni kuwa kwa kipindi chote cha maisha yetu hapa duniani, kwa kipindi chote cha uhai wetu, na kwa namna yoyote ile inayoashiria maisha kama kuongea kwetu, kutenda kwetu, kuwaza kwetu, kuenenda kwetu, kuvaa kwetu, kula kwetu, kuona kwetu, kukiri kwetu, kutoa na kupokea kwetu, kufanya kazi kwetu, lupigana kwetu, kushinda kwetu, kuomba kwetu na hata namna yote ile ya kuwajibika kwetu kwa watu wengine tunayafanya haya yote kwa imani.

Tunayafanya haya yote kwa uhakika kabisa, kwa kutokuwa na mashaka wala hofu, tunayafanya kama vile tumejua mwisho wake hata kama hatujayaona kwa macho yetu bado. Kama kuna mambo tunatarajia katika kuishi kwetu, basi kuishi kwa imani katika hayo tunayoyatarajia ni kuishi tukiwa na uhakika na udhihirisho ya kuwa hayo mambo yatatokea na kufanyika halisi maishani mwetu bila kujali changamoto zitokanazo na imani yetu katika mambo hayo.

Katika tafsiri ya kitabu cha Waebrania 11:1, Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana”. Kwa lugha nyingine naweza kusema, imani ni udhihirisho wa mambo ninayoyatarajia kuyapata, mambo ninayotumaini kuyapata, mambo ninayotamani na kuwa na shauku nayo katika maisha yangu. Kwa hiyo naishi kwa namna inayodhihirisha na kuthibitisha kabisa kuwa kuna mambo ninayoyangojea hapo mbele.

Kama imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, hii inamaanisha kuwa ni muhimu sana kuyajua hayo mambo yatarajiwayo ni mambo gani kwasababu siwezi kuwa na imani na kitu nisichokijua. Kwa mfano, siwezi kuwa na imani kama Yesu Kristo atarudi tena wakati simjui Yesu mwenyewe wala jambo lolote kuhusu yeye, siwezi kusema nina imani Yesu ataniponya wakati hata sijawahi kusikia habari za Yesu na kwamba yeye ana uwezo wa kuponya. Hivyo ni lazima niwe nimesikia habari za jambo Fulani, ni lazima niwe nimeyajua hayo mambo ninayoyatarajia ili niseme sasa nina imani nayo kwamba yatatokea kwangu.

Ninachosema hapa ni hiki, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, ni muhimu sana kujua unasikia juu ya nini. Kila mtu hujenga imani ya kile anachokisikia na zaidi sana kile achokifahamu na kukijua. Ukisikia sana habari za waganga basi utajenga imani yako kwa waganga lakini kitu cha kujua hapa ni kuwa kama wewe ni raia wa ufalme wa Mungu basi ni lazima imani yako iwe katika mambo yatokanayo na ufalme huo.

Neno la Kristo ndio msingi wa kujenga imani ya kweli kwa kila aaminiye kwa moyo wake na kukiri kwa kinywa chake kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo kama nimeamua kuishi maisha ya imani ndani ya Yesu, ni lazima nizidi kumsikia sana Yesu ili nizidi sana kujenga imani yangu kwake kwenye mambo ninayotarajia.

Kabla sijajua kuwa Yesu ni mwokozi nilimdharau na kuwakejeli wote walionambia habari zake, kwa hiyo nisingeweza kuishi maisha ya imani wakati huo.

Nilipomjua Yesu ni nani, kwa kusikia, nikajenga imani yangu na kuanza kutarajia mambo kadha wa kadha yaliyondani yake yeye. Kwa hiyo hakika ya mambo yatarajiwayo inakuja kwa kuzidi sana kuongeza ufahamu katika kuyajua hayo mambo yaliyofungwa ndani yake yeye ninayemwamini.

Mambo yatarajiwayo, kwa tafsiri niliyoiweka hapo juu, inamaanisha mambo ninayotumainia ndani ya imani yangu katika Kristo na haya mambo ni kama:

 • Uzima

 • Uponyaji

 • Baraka za mwilini na za rohoni

 • Mafanikio na maendeleo

 • Maisha ya ushindi

 • Ulinzi

 • Uzima wa milele

 • Masomo

 • Chakula

 • Mavazi

 • Nguvu

Kwa kuchukua mfano mmoja hapo juu, mimi nimeokoka ingawa nimekuwa naishi maisha ya hali ya chini kiasi kwamba hata mahitaji ya msingi kama chakula, mavazi na hata mahali pa kulala sina, kuishi maisha ya imani katika hali hii ni kuwa na hakika juu ya hayo mambo ninayoyahitaji kuwa nitayapata kutegemeana na imani yangu katika yeye ninayeamini, yaani Kristo, kuwa anaweza kunipa hayo yote sawa sawa nay ale ninayoyafahamu na kuyajua, yale niliyoyasikia amesema kuwa atanifanyia.

Ingawa mwili wangu utaonekana kuchakaa lakini imani yangu inanipa nguvu na tumanini kwani ninajua kabisa kuwa ipo siku Yule ninayemwamini atayabadilisha maisha yangu kwa kadri ya imani yangu, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yangu na zaidi sana kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake.

Kwa upande mwingine, kuna mambo yasioonekana ambayo nayo tunatakiwa tuishi kana kwamba tumeyaona na hapa Neno la Mungu linasema, Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Neno bayana ni sawa na kusema halisia, imani ni uhalisia, waziwazi au inayooneka kabisa kwa macho ya nyama na damu. Umesubiria mtoto kwa muda mrefu, imani inakupa nguvu na tumaini la kuendelea kuishi maisha yako kila siku kama mama aliyepata mtoto tayari. Bayana.

Halisia. Inayoonekana. Kama kuna jambo lolote lile ninalolingojea na bado sijaliona, ninatakiwa niwe nalingojea kama vile nimeshaliona kama vile Babu Ibrahimu, habari zake zinasema alitarajia yasiyoweza kutarajia, alitarajia mambo yasiyoonekana kana kwamba yameonekana, alimtarajia Isaka wakati hali yake na ya Bibi Sara haikuwa na uwezo wa kuwapa motto.Lakini yeye alisubiri katika kutarajia kwake mambo yasiyoweza kutarajiwa kabisa. Nguvu ya imani yake aliipata kwa kumjua anayemwamini.

“Mjue sana Mungu, ili uwe na amani na ndivyo mema yatakavokujia”, ndivyo utakavyozidi kupata ushindi maishani mwako, ndivyo utakavyozidi kushinda vita na makwazo ya duniani hapa na ndivyo utakavyozidi kuishi maisha yenye utulivu na usalama kwa maana unamjua yeye akupaye nguvu za hata kupata utajiri.

Kwa hiyo kuishi maisha ya imani ni katika hali zote kwa maana pasipo hiyo imani haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima, sio ombi, lazima aamini (awe na hakika wa mambo anayotarajia toka kwake) kwamba yeye Mungu yuko na zaidi ya hayo huwapa thawabu, huwapa Baraka, huwapa mambo mema, huwapa mafanikio, huwapa hazina njema wale wote wanaomtafuta. Katika hali zote, kufanikiwa au kutokufanikiwa, kupata au kukosa, raha au mateso.

Imani inahitajika na hivyo wakati wa Furaha wewe furahi kwa imani na wakati wa majaribu ya imani yako usiseme hii sio imani kwani ni vema

kuhesabu ya kuwa ni Furaha tupu tunapoingia katika majaribu mbali mbali tukijua kuwa kujaribiwa kwa imani yetu huleta saburi maishani mwetu. Kwa hiyo neno imani lina maneno matano ambayo ni:

 1. Hakika-kutokuwa na shaka wala hafu, thabiti

 2. Mambo-ahadi za Mungu unazozijua kama Neno lake linavyosema

 3. Yatarajiwayo-tumaini la kungojea na kusubiri

 4. Bayana-halisia, inayoonekana

 5. Yasiyoonekana-kwa macho ya nyama na damu

Kwa hiyo, ninapomalizia ukurasa huu, napenda kusema kuwa kuishi maisha ya imani ni kuishi maisha tegemezi katika kile anachokisema Mungu. Ni kuishi maisha ya mtu wa haki, mwenye haki anaishi kwa imani, anaishi kwa kuwa na ujasiri na uhakika wa mambo yote anayoyatarajia hata kama hajayaona kwa macho yake. Tunawaza kwa imani, tunaongea kwa imani, tunakula kwa imani, tunatembea kwa imani, tunafanya kazi kwa imani, tunaomba kwa imani, tunaangalia kwa imani, tunaenenda kwa imani na kwa ujumla wake yote tunayoyafanya iwe ni kwa neno au kwa tendo tunayafanya yote kwa imani katika jina la Yesu tukizidi sana kumshukuru Mungu Baba.

Kwa maana tunajua ya kuwa pasipo imani, haiwezekani kumpendeza Mungu kwani sisi kama wenye haki imetupasa kuishi kwa imani. Kuna uhusiano kati ya kuwa mwenye haki na kuishi maisha ya imani. Haiwezekani mtu akaishi kwa imani bila kuhesabiwa haki katika Yesu Kristo aliye mwanzilishi wa imani yetu. Na huu uhusiano ndio tutakao uchambua na kujifunza juu ya kwa nini mwenye haki aishi kwa imani. Umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo!

–Sehemu ya kitabu cha Mtumishi wa Mungu, Mwinjilisti Raphael Joachim Lyela

Mawasiliano zaidi kuhusu kitabu chake wasiliana nae

Email: annointedkaka@yahoo.com

Simu: 0787 110 003

IMANI – 1

                       

MWENYE HAKI ATAISHI KWA IMANI (HABAKUKI 2:4)

Mimi ni mtumishi wa Mungu namtumikia Mungu kwa njia  ya uimbaji nina albam 3 na ni mhubiri wa neno la Mungu sehemu mbalimbali.Pia ni dakitari katika hospitali ya KCMC Moshi na ninafundisha chuo cha kutengeneza viungo sanifu viungo bandia vya wanadamu hapa KCMC.

Napenda kukukaribisha rafiki uliyeamua kusoma makala haya nina hakika Mungu atasema na moyo wako na utauona utukufu wa Bwana.

Imani ni nguvu inayoishi,kama tunavyosoma katika (Ebrania 11:1) imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana.Rafiki yangu katika maisha ya mtu aliyeokoka swala la imani ni la msingi sana.Imani yetu inatoka kwa Mugu na Mungu tunamuelewa kwa kulisoma neno lake, hivyo imani yetu ikichaganyika na neno la Mungu inakuwa na uwezo wa kuzalisha nguvu.(Ebrania 4:2) lakini neno  lile lililosikiwa halikuwafaa hao,kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia.Hapa tunoona ni jambo moja kuwa na neno na ni jambo lingine kuchanganya neno na imani.Watu wengi wameshika sana neno ila matokeo ya utendaji kazi wa neno hayaonekani  kwa sababu nguvu ya kuamini  lile neno haipo .Mazingira yanakuwa na nguvu kuliko Mungu anachokisema juu ya mazingira na hili  limesababisha watoto wengi wa Mungu kuwa waitaji na kuendelea kuonewa na shetani.

Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu (Waebrania 11:6).Unaweza ukajitahidi kutenda kama Mungu anavyotaka ila kama hauna imani bado haujampendeza Mungu.Kama nilivyosema mwanzoni mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani inamaanisha bila imani huwezi kushinda changamoto za duniani.Katika makala mengine nitazungumza juu ya viwango mbalimbali vya imani usikose makala hiyo rafiki.Imani tuliyonayo ndiyo inayofanya jambo litokee naye heri aliyesadiki;kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na bwana (luka 1:45).Najua rafiki yangu bwana amesema na wewe mambo mengi sana juu ya maisha yako na huduma yako,unachopaswa kufanya ni kuendelea kusadiki ili umpe njia ya kutimiza alichokiahidi kwako.Ngoja nikupe ushuda huu wangu binafsi ili uendelee kumwamini Mungu

Mimi nilikutana na changamoto kubwa nilipomaliza kidato cha sita.Kidato cha nne nilifaulu vizuri sana nilipata daraja la kwanza (div 1.11)  nikafaulu kwenda shule ya vipaji maalumu Kilakala secondary masomo ya physics,chemistry na biology.Nilijaliwa akili sana ila nilipoanza kidato cha tano niliuguwa sana hadi kupelekea matokeo yangu ya kidato cha sita kuwa mabaya . Nilipata daraja la tatu na nililia sana nikijua ndoto zangu za kwenda chuo kikuu zimekufa,ila kwa sababu nilikuwa mwombaji na mcha Mungu niliamua kutumia ulimwengu wa imani wa kuyataja yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwapo na Mungu akasema na mimi kuwa yeye ndiye awapae watu vyuo vikuu na hatimaye nilipata chuo kikuu cha private na serikali ikajitolea kulipa ada yangu kwa miaka yote ya masomo na leo ni mwalimu wa madactari hapa kcmc hospitali.Na Mungu kanipa kazi nzuri nikiwa na umri mdogo sana. Huyo ndiye Mungu ninayemsema na isitoshe kanipa karama ya kuimba na hadi sasa nina albam 3.  Nina shuhuda nyingi za kukujenga msomaji wangu kadri Roho atakavyokuwa ananiongoza nitakuwa nakupa pia kwa sababu shuhuda zinajenga sana.

UTAJUAJE IMANI INAFANYA KAZI?

MATENDO YAKO

Yakobo 2:18 lakini mtu akisema, wewe unayo imani ,nami ninayo matendo.Nionyeshe imani yako pasipo matendo,nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo.Mstari wa 26 maana kama vile mwili pasipo roho umekufa,hivyohivyo na imani pasipo matendo imekufa.Imani sio maneno matupu ni kile  unachokifanya baada ya kukutana na changamoto fulani.Rafiki jitahidi kadri uwezavyo uweke imani yako kwa matendo.Namwomba Roho mtakatifu afungue ufahamu wako na kila roho inayokuzuiya ikuachie kwa jina la Yesu.

Tukimwangalia Abrahimu baba yetu wa imani alikuwa mtu wa kuweka imani kwa matendo,kila Mungu alichomwamuru afanye alifanya.Mwanzo 12:1 Bwana akamwambia Abrahamu,Toka wewe katika nchi yako, na jamaa zako, na nyumba ya baba yako,uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.Hapa tunaona Abrahamu alikuwa na imani akaondoka,pia bwana alimwambia mwanzo22:2 Akasema umchukue mwanao,mwana wako wa pekee,umpendae Isaka,ukaende zako mpaka nchi ya Moria,ukamtoe sadaka ya kuteketezwahuko juuya mlima mmojawapo nitakaokwambia.Tunaona Abarahamu alifanya kama bwana alivyomwambia na akahesabiwa kama baba wa imani.Mungu anapima matendo yako kuidhibitisha imani yako na matendo yako yanaweza kukana ua kukubaliana na imani.Matendo yako yakiwa kinyume yanakukana mbele za Mungu.Kama nilivyosema imani ina uhakika na uhakika unaonekana kwenye matendo yako

Nataka ufahamu kwamba vitu vyote vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu dhahiri (Ebrania11:3) Mungu alitumia imani  kuumba ulimwengu. Na sisi ni miungu lazima tutumie imani kwa matendo kuumba vitu tunavyoviitaji maishani.Rafiki nakutia moyo endelea kuchochea karama yako ya imani siku hadi siku ili umpendeze Mungu na atajibu mahitaji yako.Wewe ni mtu wa thamani na Mungu anatanani ufanane na yeye iliuwe balozi mwema wa Kristo. Nakupenda sana, tutaendelea na makala haya katika kipindi kijacho na somo letu la imani.Kama unahitaji msaada zaidi wasiliana nami kwa njia hizi.

Doca LIGHTNESS WILLIAM NG’UNDA , 14 June 2012

Bible Study:“The lust of the flesh, The lust of the eyes, and The pride of life.”

Temptation enters man  through three doors: “The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life.” That’s how it entered the Garden of Eden. “When the woman saw that the tree was good for food (the lust of the flesh), that it was pleasant to the eyes (the lust of the eyes), and a tree desirable to make one wise (the pride of life), she took of its fruit” (Ge 3:6 NKJV). Satan has no new tricks, he just dresses up the same old temptations in new attire.

“The lust of the flesh” is anything you recklessly go into debt for, manipulate for, or violate your integrity for. “The lust of the eyes” has to do with your perception. By the time you start seeing clearly, you’ve lost a great relationship or walked away from an opportunity, only to look back and say, “I was foolish. If only I’d waited.” “The pride of life” is the most subtle, therefore the most dangerous. You need a certain amount of pride to succeed in life. So when does pride cross the line? When you start exalting yourself; when you neglect God and think your success is the result of your own effort; when you can’t admit you’re wrong; when you’re willing to go all the way to the bottom, fighting and blaming others. Someone who cannot repent cannot be restored. After his affair with Bathsheba, David wrote, “The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart, O God, you will not despise” (Ps 51:17 NIV).

Source:Word for you today!

Yuda alipata pesa lakini alijinyonga. TUBU UISHI

Je wajua ya kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya vyanzo vya mapato yako na maisha unayoishi au utakayoishi wewe, watoto wako na vizazi baada yako?

Je wajua usafi wa pesa yako utajidhihirisha kwenye maisha yako na hata kwa watoto wako?

Neno la Mungu linasema “Baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo” (Mithali 10:22). Maana yake ni kwamba pesa yako ikiwa safi utaona raha yake lakini ikiwa ya damu au itakayosababisha mateso kwa binadamu wengine uchungu wake hautaukwepa. Hi nisheria ya mwenendo wa dunia iliyo hai na isiyobadilika.

Katika injili ya Matayo 27:3-5 tunapata habari ya Yuda aliyejinyonga baada ya kumsaliti Yesu. Wale makuhani wakuu na wazee waliifahamu hii sheria. Pamoja na kwamba alijuta na kuwaambia “Nimetenda dhambi kwa maana nimemsaliti mtu asiye na hatia” na kuzirudisha zile fedha, walizikata wakamjibu, “Hilo latuhusu nini sisi? Ni shauri yako.”

Kwa kuwa hakutubu alikwenda kujinyonga.

Waiona sheria ilivyo sio? Hata waliozitoa pesa walifahamu hatari ya ile pesa.
Je ulishawahi kuiona hii sheria ikiwa kazini?
Ukiziangalia mali zako unaona nini?
Ukiziangalia mali zako unakumbuka nini?
Je wafahamu ya kwamba hii sheria haibagui?
Je unapenda uzao wako uishi kwa amani?

Je wajua ya kwamba Mungu “si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe?; Je wajua ya kwamba “huwapatiliza watoto uovu wa baba zao, na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha tatu na cha nne” (Kutoka 34: 7).

Je wajua ya kwamba mzazi wako akilamba pesa serikali hatari ya ile pesa haikuachi? Je wafahamu pesa za wizi zimejenga nyumba? zimepeleka watu shule? Zimelisha na zinalisha familia?

Hata hivyo, Je wajua ya kwamba Mungu ni “mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli; mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi? (Kutoka 34: 6).

Yuda alijuta lakini hakutubu. Matokeo yake alijinyonga.

Je wajua ya kwamba Neno la Mungu katika Kitabu cha Isaya 1:18 linasema “Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu”?

Je wafahamu ya kwamba “Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi; bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga”? (Isaya 1: 19-20)

Katika Injili ya Yohana 8:11 Yesu alimwambia Yule mwanamke “Hata mimi sikuhukumu. Unaweza kwenda, lakini usitende dhambi tena.”

Je UMEAMUA NINI?
Katika Injili ya Matayo 4:17 Yesu alianza kuhubiri akisema: “Tubuni, kwa maana Ufalme wa mbinguni umekaribia.”

Na katika Injili hihi ya Matayo 6:33 Yesu alifundisha na kusema “Lakini utafuteni kwanza Ufalme wa mbinguni na haki yake, na haya yote mtaongezewa”.

UMEAMUAJE???

Emmanuel Kwayu

UPONYAJI WA NDOA

—Sharti wanawake wasimame kwenye nafasi zao ndipo wataona uponyaji kwenye ndoa zao. 

Hili lilikuwa jambo la kwanza Bwana kunijulisha, ili niwakumbushe tena akina mama. Nimeshaandika kuhusu nafasi za Mwanamke huko nyuma, Kwa kifupi niseme uponyaji wa wa ndoa yako upo kwa wewe kuwa kwenye nafasi yako. Mungu hana namna ya kukusaidia kama hauko kwenye nafasi yako.

Ni lazima uzijue nafasi ambazo Mungu amekupa na kisha kusimama vema ukiwajibika kwenye hizo nafasi. Kinamama wengi leo wanalia sana Mungu aponye ndoa zao na matokeo yake yanakuwa tofauti na matarajio yao. Endapo kama na ndoa yako ipo kwenye eneo kama hili, angalia kama umekaa vizuri kwenye nafsi ambazo Mungu amkupa katika ulimwengu wa roho. Nina uhakika unaweza ukawa kuna maeneo ulijisahau hivyo tengeneza, maana uponyaji na uharibifu wa ndoa yako kimaandiko upo katika uwezo wako mama.

Ni maombi yangu kwamba Roho Mtakatifu akujulishe jambo hili, uponyaji wa ndoa yako haupo kwa Mungu, bali Mungu ameweka uwezo huo ndani yako. Ili uwezo huo uweze kufanya kazi sawasawa ni jukumu lako kuwa kwenye nafasi zako.

Unahitaji hekima ya Mungu ili kujenga ndoa yako 

Ukisoma kitabu cha Mithali 14:1 Biblia inasema “Kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba yake; Bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe”. Biblia imeshaweka wazi kwamba wewe unaweza kuijenga au kuibomoa nyumba yako. Uwezo wa kufanya jambo hili unategemea kiwango cha hekima ya Mungu ambayo ipo ndani yako na juu yako pia. Hekima ya kuponya ndoa yako ambayo sasa unajua iko mashakani, ipo kwenye neno la Mungu na si kwa waganga wa kienyeji.

Unaipataje hekima ya Mungu?

Katika Mithali 8:1 Biblia inasema ‘Je! Hekima halii? Ufahamu hatoi sauti yake?’ mstari wa 10 unasema ‘Pokea mafundisho yangu, wala si fedha, Na maarifa kuliko dhahabu safi’. Ule mstari wa 14 unasema ‘Shauri ni langu, na maarifa yaliyo sahihi; Mimi ni ufahamu, mimi ni nguvu’. Na ule wa 16 unasema ‘Kwa msaada wangu wakuu hutawala, Na waungwana, naam, waamuzi wote wa dunia’.

Siku zote kama unataka hekima ya Mungu ya kukusaidia kwenye eneo lolote la maisha yako utaipata kwenye neno la Mungu au kwa Mungu. Imeandikwa katika Mithali 12:1a “Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa’. Hekima ya Mungu kwa mtu ni matokeo ya kiwango cha neno la Mungu ambalo mtu ameliweka na kulitafakari kwa wingi moyoni mwake. Kwa hiyo kwa Watawala, hekima ya Mungu kwa Mtawala inategemea kiwango cha neno la Mungu kuhusu utawala ambalo Mtawala amekiweka ndani yake. Naam hekima ya Mungu kwa Mwanamke itategema kiwango cha neno la Mungu kuhusu nafasi zako ambacho umekiweka ndani yao nk.

Sharti neno la Mungu kuhusu nafasi zako, wajibu wako nk liwe kwa wingi ndani yako ndipo hekima ya Mungu ya kujenga nyumba/ndoa/familia yako itakapokaa ndani yako na juu yako. Na kwa kuwa hekima ni ufahamu, maarifa, shauri na nguvu, itakusaidia katika kuijenga ndoa yako, kama inavyowasaidia watawala, waung’wana na waamuzi katika majukumu yao (Mithali 8:16). Naam hekima hiyo itaongoza kinywa chako kuleta uponyaji wa ndoa na nyumba yako, kama Biblia inavyosema katika Mithali 31:26 “Hufumbua kinywa chake kwa hekima, Na sheria ya wema i katika ulimi wake”.

Mithali 8:17 inasema ‘nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona’. Naam siku zote, hekima inawasiaidia wale wanaoitafuta na wakaipata’. Na njia kubwa ya kupata hekima hiyo ni kwa njia ya kusoma na kuatafakari neno la Mungu kila siku na kuomba kama nilivyokufundisha hapo juu.

Uwe makini kufuatilia maisha ya mume wako/watu wa nyumbani mwako 

Mithali 31: 27 “Huangalaia sana njia za watu wa nyumbani mwake; wala hali chakula cha uvivu”. Tafsiri ya kiingereza ya BBE inasema “She gives attention to the ways of her family; she does not take her food without working for it”. Moja ya nafasi za mwanamke ambayo nilishaandika huko nyuma ni kuwa mlinzi wa mwanaume, hii ikiwa ni pamoja na mume wake.

Naam jukumu la ulinzi ni kubwa sana ambalo Mwanamke umepewa, siku zote mlinzi ana wajibu wa kufuatilia kwa karibu sana maisha/nyendo za yule anayemlinda. Kwa dhana ya ndoa yako, ni jukumu lako kama mlinzi kufuatilia maisha ya mume wako na kujua kama anaishi katika mapenzi ya Mungu. Naam ukijua anaishi nje ya mapenzi ya  Mungu unanafasi kubwa kumsaidia kwa kusuguwa goti lako kwa maombi.

Patrick Sanga

Who Is The Jew?

With all the different ideas floating around out there, one of them is bound to make us happy.  But I am not interested in an idea that is not founded and based upon truth which is the word of God.  There is a prevalent idea among us that states the natural Jew has a foot up and is God chosen apart from the rest of us and furthermore they do not have to receive Jesus as their Lord and Savior because they are Gods chosen.  I am in no way anti-sematic and love every race of people regardless of their natural origin.  My point here is not to divide but to bring to light the full weight and scope of what Jesus did for ALL of mankind not just a select group of people.

If the natural Jew is God’s only chosen then is that the Russian Jew, the Asian Jew, the African Jew…..just which one is it?  I believe the Jew is God’s chosen people and so is every other race on the face of the earth.  He chose all of mankind regardless of race creed or color to be sons of God.  He chose all of us based on one thing and that is the blood of Jesus Christ.   He made His choice now we must in turn choose Him by receiving the very life of Christ.  It is this life that makes man the man He was created to be….the new man in Christ Jesus.

John 14:6 makes a very clear statement:  no man cometh unto the Father, but by me.  There is no natural birth that births you into the Kingdom except first you go through Jesus and His blood.  All men are the recipients of the grace of God.  As all men fell in adam so all men were justified  by Christ.   Romans 5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.

Who then is the true Jew?  Romans 2:28-29 For he is not a Jew, which is one outwardly; neither [is that] circumcision, which is outward in the flesh: But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision [is that] of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.  If you are born from above the Jew is you!

It is not your natural birth that makes you a new creation it is the spiritual birth that makes you a son of God.  The bible is not a natural book it is a spiritual book and when we try to naturalize the contents it leaves us with a fall short mentality.  Jesus is not a respecter of persons He gave His life for all men.  He said in John 12:32 if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.  He did not leave out the Jew in the lifting up on the cross, He included everyman.  Redemption for all of mankind.  The heart of every man was intended to be the dwelling place of the Most High God.  His desire is to live in man as God.  By the sacrifice of Jesus and the blood He shed that is now a living reality that can be yours by simply acknowledging Him as your Savior, King and Lord…..Jesus Christ.

–Cathy Walker

Maarifa ya Msingi baada ya Kuokoka

Mpendwa, ubarikiwe! Bwana Asifiwe! Itika, ”Amen“, neno lenye maana, ”Na iwe hivyo“.Mpendwa, umepata neema kubwa kusoma somo hili kwenye tovuti hii. Katika somo hili utapata mafundisho muhimu sana, yatakayokufanya uchote baraka zote za rohoni ambazo Mungu amekusudia kukupa.

Hata hivyo, ili ufuatilie vizuri mafundisho haya, itakuwa vema uwe na Biblia yako karibu, ili ufungue na kusoma mistari inayotajwa, ili upate kuelewa vizuri.

Kwanza kabisa, hongera sana kwa kuokoka. Je, ninajuaje, au wewe utajuaje kwamba kweli umeokoka? Jibu, ni kwamba, kweli tumeokoka, kutokana na jinsi Neno la Mungu linavyotuambia. Wakati ulipotubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha, kwa dhahiri Yesu Kristo alikusamehe dhambi zako, maana Neno la Mungu linasema katika

YOHANA 6:37, “……Wala yeyote ajaye kwangu, sitamtupa nje kamwe.“ Hakuna mtu yeyote anayekwenda kwa Yesu na kutubu dhambi zake, akiwa anamaanisha kuziacha kisha Yesu akamtupa nje na  kuacha kumsamehe. Hivyo, ni dhahiri kwamba ulipotubu dhambi zako ulisamehewa dhambi . Dhambi zako zote zimesamehewa  na Mungu hazikumbuki tena (ZABURI 103:12; Isaya 43:25). Sasa baada ya kujua kwamba umesamehewa dhambi zako, ni muhimu kufahamu pia kwamba kupewa msamaha  kunaambatana na kupewa wokovu, maana Biblia inasema katika LUKA 1:77, “Uwajulishe watu wake wokovu, katika kusamehewa dhambi zao”.

Hivyo basi, kwa hakika umeokoka, na jina lako limefutwa katika kitabu cha hukumu na kuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele mbinguni. Kuna furaha na shangwe kubwa mbele za Mungu na malaika zake, kutokana na uamuzi wako (LUKA 15:7,10). Hivyo tangu leo huna budi kuwa na  hakika ya wokovu wako, ili Shetani asikudanganye kwamba hujaokoka. Shetani huweza kutudanganya kwamba hatujaokoka kwa kutumia hisia zetu, na wakati wote tukawa ni watu wa kufuatisha tu sala ya toba na kutaka kuokoka, tena na tena. Hatupaswi kuwa hivyo. Hatuenendi kwa kuona, bali kwa imani (2 WAKORINTHO 5:7). Na imani ni kuliamini Neno la Mungu, na  kulichukua kama lilivyo.

Sasa je, ina maana kwamba huwezi kabisa kufanya dhambi yoyote kuanzia pale ulipookoka? Na kama je, ukifanya dhambi moja baada ya kuokoka, ndiyo wokovu wako umeishia hapo? Ni muhimu sana kufahamu majibu ya maswali haya au siyo ni rahisi kudanganywa na Shetani na kujikuta tumeacha wokovu. Mara tunapookoka halafu tukajikuta tumekasirika au tumesema uongo n.k., Shetani upesi hutudanganya na kutuambia, ”Wewe bado hujaokoka. Kama umeokoka, mbona  asubuhi hii umekasirika na kufanya jambo baya?“ Inatupasa kuwa na maarifa haya tusiangamizwe (HOSEA 4:6).

Ni kweli, ni mapenzi ya Mungu kabisa baada ya kuokoka tusitende dhambi tena. Hata hivyo tunapokuwa bado watoto wachanga kiroho, bado tunaweza tukajikuta tunafanya dhambi hapa na pale. La msingi ni kwamba, mara unapojikuta umetenda dhambi, unatakiwa kutubu mara moja kwa nia ya kuacha dhambi  hiyo na utasamehewa palepale, na wokovu wako unaendelea nao. Biblia inasema katika 1YOHANA 2:1-2, ”Watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwanba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye Mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu; wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote“. Hata hivyo, mtu aliyeokoka hawezi kutenda dhambi kwa kukusudia, yaani anajua kwamba kufanya hili ni dhambi, halafu yeye analifanya  kwa kusudi kabisa eti atatubu! Mtu anayetenda dhambi kwa kukusudia hivyo, huyo bado hajaokoka maana kufanya hivyo, Biblia inasema ni kumtukana Mungu (HESABU 15:30-31). Mtu aliyeokoka anaweza kujikuta amefanya dhambi bila kukusudia na hilo litamkosesha amani sana, na vilevile anaweza kufanya dhambi fulani kwa sababu ni mtoto mchanga kiroho, hivyo hajajua sana nenola haki; yaani hajajifunza sana Neno la Mungu, na kuyafahamu mapenzi ya Mungu kuhusu janbo hilo (WAEBRANIA 5:12-13).

Baada ya kupata maarifa haya, sasa tupige hatua zaidi katika mafundisho yetu. Baada ya kuwa umeokoka sasa, hupaswi kuona haya au aibu kuwaambia ndugu na marafiki zako kwamba umeokoka. Ukiona haya, Yesu Kristo atakuonea haya katika utukufu wa Baba yake (MARKO 8:38). Yaani hatakubali uingie mbinguni. Mtu anayemuonea haya mtu mwingine anakuwa kama hamjui kabisa, na anakuwa hataki hata kumtazama, ili asije kushawishika kumwonyesha upendo au huruma.

Vivyo hivyo, sisi nasi kama tunaona haya kuwaeleza wengine kwamba tumeokoka, siku ya mwisho Yesu atakuwa kama hatujui kabisa. Tukumbuke kwamba tunapookoka na kuwahi kuwaeleza watu wanaotufahamu kwamba tumeokoka, hilo linatupunguzia hatari ya kuvutwa dhambini. Mapema kabisa, mwanzoni tu mwa mazungumzo yetu, na marafiki wa kiume au wa kike wa zamani katika uasherati na uzinzi, ulevi, dansi, ushirikina n.k.; hatuna budi kusema, ”Mimi nimeokoka, hivyo siwezi tena kufanya mambo yale tuliyokuwa tunayafanya pamoja“. Vilevile hatuna budi kuvunja urafiki wa pete na kidole na watu wale tuliokuwa tunafanya dhambi pamoja, maana kama tutaambatana nao kwa karibu sana, kama mwanzo; wataturudisha tena dhambini. Ni vema sasa kuwa na urafiki wa pete na kidole na wenzetu waliookoka (ZABURI 119:63; MITHALI 22:24-25). Hata hivyo hatupaswi kuwachukia au kuwadharau watu ambao hawajaokoka, bali tunapaswa kuwapenda, kuwaombea na kuwaalika kusikia mahubiri, ili wao nao waokoke kama sisi. Bado tutashirikiana nao vizuri ofisini n.k. Ila, wale tuliokuwa tunafanya nao uasherati au uzinzi, tujiepushe nao kabisa maana ni rahisi sana kurudia uchafu wa mwanzo.

Ni muhimu pia kukumbuka kwamba tukiwaambia ndugu na marafiki kwamba tumeokoka, upesi watasema kwamba tumepotea. Tusijali maneno hayo. Hawajui walisemalo. Kabla ya kuokoka, ndiyo tulikuwa tumepotea, lakini sasa tumepatikana, maana Yesu alikuja kutafuta na kuokoa  kile kilichokuwa kimepotea (LUKA 19:10). Furaha na shangwe zilifanyika  baada ya mwana mpotevu kurudi kwa babaye, na inatajwa kwamba alikuwa amepotea, lakini sasa ameonekana (LUKA 15:32). Hivyo waliopotea yaani wana wapotevu, ni watu ambao hawajaokoka, siyo sisi tuliookoka!

Tuendelee tena sasa. Ni muhimu tena wakati huu wa mapema, baada ya kuokoka, kufahamu jinsi ya kuukulia wokovu. Maneno mengine yanayotumika badala ya kuokoka, ni kuzaliwa mara ya pili (YOHANA3:3). Hivyo kwa maneno mengine, umezaliwa mara ya pili, kwa Roho. Ulizaliwa mara ya kwanza, pale ulipozaliwa kwa njia ya kawaida ya kimwili. Wakati huo ulizaliwa kwa mwili, lakini sasa umezaliwa kwa Roho, kama Yesu alivyozaliwa, kutokana na mimba iliyopatikana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu (YOHANA 3:6-7; MATHAYO 1:20-21). Wewe sasa ni mtoto mchanga wa kiroho. Sasa basi, hebu tafakari jambo hili. Je mtoto mchanga anapozaliwa katika hali ya kawaida ya kimwili, anaweza kuendelea kuishi bila kunyonya maziwa? Jibu ni kwamba atakufa baada ya muda mfupi kwa  sababu ya kukosa chakula. Vivyo hivyo hakuna mtoto mchanga wa kiroho anayeweza kuendelea katika wokovu kama hapati maziwa yasiyoghoshiwa yaani yasiyochanganywa na maji. Tunasoma katika 1PETRO 2:2,” Kama watoto wachanga waliozaliwa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu“. Maziwa haya yasiyoghoshiwa ni nini? Ni mafundisho ya Neno la Mungu yanayofundishwa kwa kuzingatia Biblia inavyosema, bila kuchanganywa na taratibu tu za kibinadamu. Neno la Mungu ni chakula cha roho zetu (MATHAYO 4:4; KUMBUKUMBU LA TORATI 8:3; YEREMIA 15:16).

Baada ya kuokoka, haikupasi kuzungukazunguka huko na huko kwenye mahubiri yanayozungumzia tu kutubu dhambi na kuokoka. Hayo pamoja na jinsi yalivyo mazuri, umekwisha yasikia, na tayari umekwisha okoka. Unachokihitaji sasa ni mafundisho ya kina ya Neno la Mungu ya kukuwezesha kufahamu yanayokupasa kufanya na yale yasiyokupasa kufanya, na hatimaye wewe nawe uwe mwalimu wa wengine (MITHALI 12:1 ; HOSEA 4:6; MAMBO YA WALAWI 5:17: MATHAYO 22:29; WAEBRANIA 5:11-14). Kabla ya kuokoka, tulikuwa katika mafundisho manyonge yenye upungufu, ndiyo maana hayakutufanya tuokoke. Baada ya kuokoka, Neno la Mungu linatuonya  kutoyarejea mafundisho hayo manyonge, kama tunataka kuukulia wokovu. Tuwe tayari hata kuwaacha ndugu zetu huko na kutafuta Kanisa lenye watu wenye imani moja na sisi yaani waliookoka kama sisi, ambapo mafundisho yote ni ya wokovu (Soma WAGALATIA 4:9; HOSEA 4:17; 2 PETRO 1:1). Vilevile, kama tunataka kuukulia wokovu, tusitosheke na ibada moja tu ya Jumapili kwa wiki, au kwa mwezi. Miili yetu inakula mara mbiliau tatu kwa siku. Roho zetu ni za thamani zaidi, hivyo hatuna budi kuhudhuria ibada zote za Kanisa kwa gharama yoyote, ili tuukulie wokovu, hata kama Kanisa tuliloliona linatufaa, liko mbali kiasi gani! (Soma MATHAYO 12:42; MITHALI 2:3-5; AYUBU 23:12; ZABURI 119: 72).

Tukiwa ukingoni sasa mwa somo letu, hatuna budi pia kufahamu juu ya Shetani. Neno ”Shetani“, kwa lugha ya asili, maana yake Adui, Mshindani, Mpinzani, na pia Yeye aletaye vizuizi kwa watu wa Mungu au watu waliookoka katika hali ya uadui kabisa, ili ikiwezekana, waiache njia ya kweli ya wokovu ya kumfikisha mtu mbinguni. Shetani anaweza kutumia mawazo yako mwenyewe au ndugu zako wa kimwili, kukuvunja moyo na  kukukatisha tamaa kuendelea na kweli yote ya wokovu uliyoipokea. Utashangaa siku ya ibada ndiyo magonjwa yanaanza, ndiyo wageni wanakuja kukutembelea n.k., ujue vyote hivyo ni vizuizi vya Shetani, mpinge kwa kutokuruhusu lolote lile kukutoa katika ibada (YAKOBO 4:7). Mateso na maudhi mbalimbali kwa mume, wazazi, ndugu n.k; yanaweza kuja kwako baada ya kuokoka. Hii si ajabu, ni kazi za upinzani za Shetani. Yalimpata Yesu. Wewe songa mbele tu bila kujali yatakayokupata (WAFILIPI 1:29-30; 1 WATHESALONIKE 3:3; 1 PETRO 3:14; MATHAYO 5:11-12; YOHANA 5:16; 7:19-20; 8 :48 ; 15 :24-25 ; MARKO 3:21; 2 TIMOTHEO 3:12; WAGALATIA 4:29; 1 PETRO 4:12-16). Kwa vyovyote vile, usigeuke nyuma na kuacha wokovu. Vipige vita vizuri vya imani, imani uilinde (WAEBRANIA 3:14; 2 PETRO 2:20-22; 2 TIMOTHEO 4:7). MUNGU AKUBARIKI!!!

Kwa msaada zaidi muone Mchungaji wa Kanisa linalohubiri wokovu.

*****************

–Askofu Zakaria Kakobe

Zijue Karama za Roho Mtakatifu

I Wakorintho 14:12. Inasema ‘vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za rohoni, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Mungu hafanyi kitu bila kusudi, na kusudi la semina hii ni:-

 • Kuna jambo Mungu anataka kufundisha katikati yetu ambalo litahusisha sana utendaji wa karama za Roho Mtakatifu.

 •  Kurahisisha ujenzi wa kanisa lake na kazi zake. Mfano, kuna urahisi wa kujenga kwa kutumia mashine za kujengea na kubeba matofali kuliko kutumia mkono, ni sawa na kufanya kazi ya Mungu kwa kutumia karama za Roho Mtakatifu.
  I Wakorintho 12:4; anasema pana tofauti za karama bali Roho ni yeye yule. Karama si za mtu ni za Roho Mtakatifu na kazi yake ni kulijenga kanisa.

  Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo 16:18; ”nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitaliweza”. Karama zinatokea mahali kama apendavyo Roho. Katika kitabu cha Yohana 14:16, Yesu alizungumza habari za kutuletea msaidizi mwingine, yaani Roho atakapokuja atachukua nafasi ya Yesu katika kulijenga kanisa lake.
  Roho Mtakatifu sio karama bali anazo karama, pia Roho Mtakatifu sio nguvu bali anazo nguvu. Tunda la Roho linapofunuliwa ndani ya mtu tabia ya Mungu hujitokeza kwake.

  Katika kutafuta vitu vya Mungu, ili kufahamu karama za Roho Mtakatifu na kazi zake, kuna gharama. Mfano, kwenye ndege kuna first class, business class na third class. Ukitaka kupata huduma nzuri zaidi lazima uongeze pesa (gharama) ili upande business class au first class. Lakini dereva wa ndege (captain) ni yule yule. Vivyo hivyo katika maswala ya Mungu wako wanaokaa first, business au third class, lakini wote tunakwenda mbinguni. Hivyo tunahitaji kuingia gharama ili tukae first class ndani ya Yesu. Gharama hizo ni kama:-
  i) kusoma neno la Mungu kwa bidii kwa kadri inavyowezekana ili neno hilo likae ndani yako kwa wingi, maan kujua karama za Roho Mtakatifu bila kuwa an maneno ya Mungu ni vigumu.
  ii) Maombi n.k.

  I Wakorintho 12:1 inasema ‘basi ndugu zangu kwa habari ya karama za roho, sitaki mkose kufahamu’. Tunahitaji kuwa na hamu ya kuona kwamba karama za Roho Mtakatifu zinafanya kazi na zinafahamika. Hamu hiyo imepotea katika kanisa la Mungu na hivyo kufanya kazi ya ujenzi wa kanisa la Mungu kutofanyika kama Mungu anavyokusudia.

  I Wakorintho 14:12; ”Vivyo hivyo na ninyi kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa”.UTENDAJI KAZI WA KARAMA. Mambo muhimu (ya msingi) kufahamu ili karama ziweze kufanya kazi. Mambo hayo ni:-1.) kubali kuwa karama za Roho zinaweza kufanya kazi kwako pia. I Wakorintho 12:4.11; ”Basi pana tofauti za karama bali Roho ni yeye yule, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye”. Roho Mtakatifu ndani ya mtu anazo karama zote bali anamgawia kila mtu kama apendavyo yeye. Rumi 12:3-6; inasema ”kwa maana kwa neema niliyopewa na mwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyo mpasa kunia ……….., basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali …………..”.2.) Uwe na hamu (haja) kubwa ya msaada wa Mungu. I Wakorintho:1,12; ”ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu, vivyo hivyo na ninyi kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa”.Angalizo: karama siku zote zina mvuto.3.) Tembea katika wito (nafasi) yako. Warumi 12:6, ”……… kwa kadri ya neema tuliyopewa…”, yaani wito (kiwango) ulichopewa. Ndani ya wito kuwa nafasi ambayo Mungu amekupa. Kuna ngazi, kuna mahali na muda unaotakiwa kuufanyia huo wito. Galatia 2:6-7 ”……walipokwisha kujua neema niliyopewa…….. walinipa mimi mkono wa kuume wa shirika”.Mfano: kuna tofauti ya karama ya unabii na huduma ya unabii, yaani kila mtu aliyeokoka anaweza kutoa unabii bali si kila mtu ana karama ya unabii.4.) karama kutenda kazi vizuri ndani ya mtu inategemea kiwango cha Imani alichonacho. Rumi 12:6; ”basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali …….. ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadri ya imani”. Sio zaidi ya hapo. Rumi 10:17; ”imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la kristo” yaani kiwango cha imani ulichonacho hakiwezi kuzidi hapo. Imani huja tu kwa neno la Kristo. Biblia haituruhusu kutembea kwenye karama zaidi ya imani tuliyo nayo.Angalizo: kufahamu neno la Kristo kwa wingi ni muhimu. Tembea katika karama za roho kwa kadri ya imani.

  Karama zitumike kwa kadri ya Imani yaani utendaji kazi wa karama za Roho Mtakatifu ndani ya mtu utategemea kiwango cha neno la kristo kilichoko ndani yake. Hii ni kwa sababu Mungu alikusudia kuwa karama katikati ya kanisa zifanye kazi kwa ufanisi na usalama ili kulijenga kanisa.Mfano: Mungu hakuweka unabii ili uongoze kanisa; ila ni kwa ajili ya kuthibitisha neno ambalo Mungu amekwisha kulisema ndani ya mtu.Kwa sababu karama si zako ni za Roho Mtakatifu, kama huna neno la kutosha ndani yako karama inaweza ikaletwa ndani yako ukaikataa.I Wakorintho 12:8 ”maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima; na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule”. I Petro 4:10; ”kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana….”. Kuna kupewa na kupokea- karama. Unaweza kukataa kwa kutokuja au hofu n.k.5.) Jifunze jinsi Roho anavyowasiliana na roho yako, nafsi yako na mwili wako. I Wakorintho 3:16; ”hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu?” Mtu ni roho anayo nafsi na anaishi katika mwili. Roho Mtakatifu pia yuko ndani ya mwili. Hesabu 30:2 ”Mtu atakapo mwekea Bwana nadhiri, ……. Asitangue neno lake; atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake”. Unaposema maneno yanafunga nafsi yako. Mwili unatawaliwa na nafsi, nafsi kazi yake ni kutafsiri kile ambacho mwili unasema ili roho ielewe na kile ambacho roho inasema ili mwili uelewe. Kwa hiyo nafsi inasaidiwa pale, unaposoma neno ili iweze kutafsiri mambo ya rohoni sawasawa na neno. Marko 2:5-8, ”naye Yesu, alipoiona imani yao, …….. wakifikiri mioyoni mwao ….. Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao …..”. Galatia 6:17; ”tangu sasa mtu asinitaabishe kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu.6.) Ujazo wa Roho Mtakatifu. Sio wa siku moja ambao unatosheleza. I Petro 4:9-11 ”mkaribishane ninyi kwa ninyi, pasipo kunung’unika, kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama,……….. mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, …….”. yaani kila wakati kuna nguvu fresh, mtu asihudumu kwa nguvu alizojaliwa bali anazojaliwa kila wakati na Mungu. Hivyo tunahitaji kurudi kwa Mungu kila wakati kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu.Kuna kiwango cha nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya mtu ambacho hakiwezi (kwa kuwa ni kidogo) kusukuma karama fulani ili ziweze kuhudumu au kufanya kazi; ndio maana tunahitaji kujazwa kila wakati.

  Karama ya neno la Maarifa: I Wakorintho 12:4,8; ”Basi pana tofauti za karama bali Roho ni yeye yule. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule”.Kama tulivyo jifunza huko nyuma kazi ya karama ni kulijenga kanisa.Kazi ya karama ya neno la maarifa.

 •  Kukupa habari ya mambo yaliyopo na/au yaliyopita ili kukurahisishia kufanya maamuzi na kutambua hila zilizojificha ili kukwamisha utumishi wako.

 • Wakati mwingine karama hii itakupa kujua maswali waliyonayo watu kabla hawajauliza au kujua mahitaji waliyonayo kabla hawajakwambia.Njia nne ambazo karama ya neno la maarifa inafanya kazi:i. kwa kutumia mawazoii. kwa kutumia ndotoiii. kwa kutumia maono, maono yamegawanyika katika sehemu zifatazo:

 •  Maono ya ndani

 •  Maono ya wazi

 •  Maono yanayotokea wakati akili zako hazina matunda.(suspended)
  iv.  kwa kutumia njia ya kuweka mwilini mwako maumivu au hali aliyo nayo mtu mwenye kuhitaji.

  Karama zinafanya kazi kwa kutegemeana/kushirikiana.
  Mfano. Unaweza kupewa swali na jibu. Kulijua swali ni neno la maarifa na kujua jibu la swali hilo ni neno la hekima.

  i. Njia ya kutumia MAWAZO / WAZO
  Hii ndio njia kuu ambayo inatumika mara nyingi zaidi. Marko 2:6-8 inasema ”……. Mara (ghafla) Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao…..”. Maana yake ghafla wazo tofauti, na lile alilokuwa akiwaza saa hiyo lililetwa na Roho Mtakatifu ndani yake.
  Ukisoma Luka 3:15-16; inasema ”……….Yohana alijibu akawaambia wote,…………”. Yaani alijibu swali ambalo lililetwa ndani yake na Roho Mtakatifu; sio kwamba aliulizwa na mtu yeyote yule.
  Luka 20:18-26; inasema ”……….wakamvizia-vizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki, ili wamnase katika maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Wakamwuliza wakisema,………………. Lakini yeye alitambua hila yao akawaambia ……………. Wakastaajabia majibu yake, wakanyamaa”.

  Mambo ya kukuwezesha kufanya kazi na njia hii ya mawazo:
  a. Jizoeze kukabidhi roho yako, nafsi yako na mwili wako kila siku upya mbele za Mungu.
  b. Omba maombi ya vitu vifuatavyo:

 •  Usikivu (sensitivity)

 •  Utulivu

 •  Kufundishwa na Mungu namna ya kutembea katika hiyo karama.Hii inasaidia kwa mfano, Mungu akisema jenga safina wakati sio msimu wa mvua. Yaani kutii sauti ya Mungu bila kuangalia dalili za nje.

  Karama ya neno la hekima

  I Wakorintho 12:4,8; inasema ” Basi pana tofauti za karama bali Roho ni yeye yule. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima…….”.
  I Wakorintho 14:12 ” ……takeni sana mzidi kuwa nazo ili kulijenga kanisa”.
  Karama ya neno la maarifa na neno la hekima zinafanya kazi kwa karibu sana.

  Kazi ya karama ya neno la hekima na inavyofanya kazi:
  1. kukupa jibu la swali unaloulizwa lakini hasa swali lenye hila, mtego, ushindani au mashtaka ndani yake.
  Luka 21:12-15 inasema ”lakini, kabla hayo yote hayajatokea watawakamata na kuwaudhi; watawapeleka mbele ya masinagogi…….. basi kusudieni mioyoni mwenu, kutofikiri-fikiri kwanza, mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga”.
  Luka 20:19-26; ”…lakini yeye alitambua hila yao …..”
  Marko 3:1-6; inasema ”……….akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza simama katikati ……….nyosha mkono wako. Naye akaunyosha mkono wake ukawa mzima tena”.
  Hapa tunaona neno la maarifa (kutambua hila ya wale waliotaka kumkamata) ilianza kufanya kazi, neno la hekima pia likafanya kazi baadaye pale Yesu alipomwambia yule mwenye kupooza ”simama katikati” na tunasoma akaanza kuzungumza na wale watu.

  2. inakupa uwezo wa kutatua tatizo lililoko mbele yako.
  Mathayo sura ya 1 na ya 2: Habari ya Yusufu na Mariamu. Katika sura hizi karama ya neno la maarifa na la hekima ilifanya kazi kwa kutumia ndoto. Si ndoto zote zinatoka kwa Mungu lakini kama ukiwa na neno la Mungu utatambua ndoto ya Mungu na isiyo ya Mungu.

  3. kukupa uhuru wa kushirikiana na watu usiowajua kwa kazi ya Mungu.
  Matendo ya mitume 10:1-20; Habari za Petro na Kornelio. Habari hii inaeleza jinsi Petro alivyoona maono wakati amezimia roho (akili zake zilikuwa hazina matunda).
  Maono ya aina nyingine, kama tulivyokwishaona hapo nyuma ni ya wazi, ambapo akili zako zinaona na zinaelewa na bado unaweza kuona katika ulimwengu wa roho.
  Aina nyingine ni maono ya ndani kwa mfano: unapoomba halafu ghafla ndani yako inakuja picha.
  Sasa karama ya neno la maarifa na la hekima itakusaidia kukuwezesha kushirikiana na watu usiowajua.

  4. inakurahisishia kuamua kwa haki katika nafasi ya uongozi Mungu aliyokupa au mahali unapohitajika kutoa maamuzi
  I Wafalme 3:4-28; habari za mfalme Sulemani, jinsi alivyoomba hekima kwa Mungu na akapewa. Vilevile tunaona jinsi ambavyo aliweza kutoa uamuzi wa haki juu ya kesi ya wanawake wawili waliokuwa wakigombea mtoto. Uamuzi wa haki unahitaji msaada wa Mungu.

  Karama ya unabii

  I Wakorintho 12:4,10 ”Basi pana tofauti za karama bali Roho ni yeye yule. na mwingine matendo ya miujiza; na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho; mwingine aina za lugha; na mwingine tafsiri za lugha.I Wakorintho 14:12; inasema ”…….takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa”.Mambo ya msingi kuhusu huduma ya Nabii na karama ya unabii:-1. kuna tofauti kati ya huduma ya nabii na karama ya unabii.Efeso 4:11 ”Naye alitoa wengine kuwa Mitume; na wengine kuwa manabii….”. Hapa anazungumza habari ya nabii (ofisi) ya nabii. Huduma ni ofisi na karama ni vitendea kazi katika ofisi. Kazi za nabii (kama huduma)

 • kufundisha mafundisho ya msingi / ya kuweka msingi wa kiroho ndani yako. Efeso 2:19-20 inasema, ”Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, ……..mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni”. Hii haimaanishi kwamba kila nabii amepewa kufundisha.

 •  Nabii pia anaweza kupewa kufanya kazi ya kubomoa na kuharibu kazi za shetani na kupanda pando la Mungu ndani ya mioyo ya watu, kama kuna mahali panahitajika kufanya hivyo. Tunaweza kusoma haya katika kitabu cha Yeremia 1:4,5,10; inasema ” …..kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii wa mataifa …………. Ili kung’oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza; ili kujenga na kupanda”.

 • Kazi nyingine ni kuonya. Tunaweza kuona haya katika kitabu cha Ezekieli 2:3-5; ”akaniambia mwanadamu, nakutuma kwa wana wa Israel, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi wao na baba zao wamekosa juu yangu…..”

 • Kazi nyingine ni mwonaji. I Samweli 9:9 ”(Hapo zamani katika Israel, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu, husema hivi, Haya! Twende kwa mwonaji; maana mtu aitwaye sasa Nabii hapo zamani aliitwa mwonaji)”.

 •  Kutabiri (kusema mambo yajayo). Yeremia 23:21; inasema ”mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio; sikusema nao, lakini walitabiri.

  Kazi ya karama ya unabii. (kama kitendea kazi):
  Ni kujenga, kufariji, kutia moyo na kujirunza, pia huthibitisha kile ambacho Mungu amekwisha kusema na wewe. Katika kitabu cha I Wakorintho 14:3,4,24,25,31; tunasoma ”Bali yeye ahutubuye, asema na watu maneno ya kuwajenga, na kuwafariji, na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake; bali ahutubuye hulijenga kanisa. Lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini, au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote; siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu, akianguka kifudi-fudi, na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Kwa maana ninyi nyote mwaweza kuhutubu mmoja mmoja, ili wote wapate kujifunza, na wote wafarijiwe”.

  2. manabii wapo hata leo ila nafasi zao ni tofauti na za wale wa agano la kale.
  Efeso 4:11,14; ”naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii; na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu; kwa kusudi la kuwakamisisha watakatifu; hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe; hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa Imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu…………. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu”.
  Pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13:1; tunasoma ”……. Palikuwako manabii na waalimu …..”. hii inaonyesha kuwa manabii wapo hata leo.
  Tofauti iko hivi: kwamba manabii hapo zamani (katika agano la kale) walikuwa viongozi wakiongoza watu, yaani walipewa kuongoza watu, lakini katika agano jipya huduma ya nabii ipo ndani ya Kanisa na nabii hakupewa kuongoza kanisa- kila mmoja wakati huu amepewa Roho Mtakatifu ambaye anamwongoza. Hivyo nabii anayesema kwa mausia ya Mungu ni yule anayesema sawasawa na neno la Mungu.

  Kanisa linajengwa juu ya misingi miwili ambayo ni:
  a. Yesu Kristo
  b. Mafundisho ya mitume na manabii ambao wanafundisha mafundisho ya msingi ambayo yanamfanya mtu awe mkristo. (foundation series). Ukisoma kitabu cha Waebrania 6:1; inasema ”kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundishao ya kwanza ya Kristo; tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu; tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai, na wa kuwa na Imani kwa Mungu na wa mafundisho ya mabatizo, na kuwekea mikono, na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele”.

  Manabii wa sasa wanatofauti na akina Paulo na akina Petro ambapo hao wa zamani walipewa mafundisho ya msingi na hawa wa sasa wanapewa wito (hekima au special revelation) wanaposoma Biblia wanafungua siri za mafundisho ya msingi, ambayo akina Paulo walifundisha, na kutufunulia sisi.

  Mambo ya msingi kuhusu huduma ya Nabii na karama ya Unabii, 

  I Wakorintho 12:4,103. Karama ya Unabii (kinachosemwa na Nabii) lazima kipimwe.Kwa nini kupima?

 •  Si wote wametumwa na Mungu.
  Ukisoma kitabu cha Yeremia 23:21,22; anasema ”mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio; sikusema nao lakini walitabiri. Lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ndipo wangaliwasikizisha watu wangu maneno yangu, na kuwageuza waziache njia zao mbaya,…..”. Maana yake ni manabii wa kweli ila tatizo ni kwamba walienda pasipo kutumwa, hawakukaa barazani pa Mungu na kusikiliza kile ambacho Mungu alitaka kisemwe.

 •  Kuna manabii wa uongo waliojiingiza katika makundi ya Mungu.Ukisoma Mathayo 7:15; anasema ”Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa-mwitu wakali.

 • Kuna manabii wa uongo ambao wanafanya kazi kwa kutumia Ishara na miujiza, ili kuwavuta watu wawafuate lakini Mungu hakuwatuma. Ukisoma Mathayo 24:24,25 ”kwa maana watatokea makristo wa uongo, na manabii wa uongo, nao watatoa Ishara kubwa na maajabu; wapate kuwapoteza, kama yamkini hata waliowateule. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele”.

 •  Kwa sababu ya matumizi yasiyo na utaratibu wa ki-Mungu juu ya huduma ya Nabii na karama ya unabii.
  I Wakorintho 14:29,33,39,40; ”Na manabii wanene wawili, au watatu, na wengine wapambanue. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile-vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuhutubu wala msizuie kunena kwa lugha. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu”.

 •  Ni agizo.
  Ukisoma I Yohana 4:1; anasema ” Wapenzi, msiiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu; kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani”. Pia katika kitabu cha 2 Petro 1:20,21; ”mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukutolewa popote kwa mapenzi ya mwanadamu; bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu”.

  Unapimaje?
  Katika kupima kwa ajili yako wewe kutoa karama ya Unabii au kwa kusikia kutoka mtu mwingine, jiulize maswali yafuatayo:-
  a. Je roho inayokutumia kutoa unabii inakutawala au unaitawala? Ukisoma kitabu cha I Wakorintho 14:32,33 anasema ”Na roho za manabii huwatii manabii….” Roho Mtakatifu hakuleta karama zake zikufanye mtumwa. Ukiona hali hii kaa kwenye maombi tena.
  b. Je hayo yaliyosemwa kwa njia ya unabii ni sawasawa na neno? Ukisoma Warumi 12:6 inasema; ”……tutoe unabii kwa kadri ya imani”. Maana yake kwa kadri ya kiwango cha neno ulichonacho ndani yako. Pia kitabu cha Hesabu 22:18; inasema ”…..siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana, alilosema ndani yangu Mungu wangu, kulipunguza au kuliongeza.
  c. Je unapotumika katika unabii au kama nabii unajionaje ndani yako? Unaona kama hiyo karama ni kipimo cha kiroho kwamba uko mbali sana? Kitabu cha I Wakorintho 13:9 ” kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu”. Maana yake hakuna mtu ambaye anajua kila kitu hivyo ni muhimu kuwa mnyenyekevu na kuwa tayari kujifunza kwa wengine.
  Pia katika kitabu cha I Petro 4:9-10; inasema ”…….. kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana; kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu”. Maana yake uwe tayari kupokea karama ambayo inatenda kazi ndani ya mtu mwingine. Vile-vile kitabu cha I Wakorintho 13:2; anasema ” tena nijapokuwa na unabii, na kujua siri zote na maarifa yote, ….. kama sina upendo si kitu mimi”.
  d. Je Kristo anainuliwa au la? Kitabu cha Kumbukumbu la torati 13:1-4. ”kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto… akisema, na tuifuate miungu mingine ya nabii yule ………… tembeeni kwa kumfuata Bwana, Mungu wenu, ……..”. Kuna hatari pale ambapo karama zinafanya kazi halafu utukufu wanapewa watu badala ya kumwinua Yesu.
  e. Je unabii / kilichosemwa na nabii au unabii ulioletwa kwako unakuweka huru au la? Maana palipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru.
  f. Je unabii huo unatimia au la? Ukisoma Kumbukumbu la Torati 18:20-22 anasema ”Lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu, ambalo sikumwagiza kulinena, au takayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa…… atakaponena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilolinena Bwana;………”.
  g. Je tabia za hao manabii zikoje? Ukisoma Mathayo 7:15-23; anasema ” ……..mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri………. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua…………..”
  Mara nyingi tunda huwa linachukua muda kutokea lakini baada ya muda huo litatokea tu.
  h. Je huo ujumbe aliotoa nabii unajenga au unabomoa? Ukisoma I Wakorintho 14:3-5,31 ” Bali yeye ahutubuye, asema na watu maneno ya kuwajenga, na kuwafariji, na kuwatia moyo……….. bali ahutubuye hulijenga kanisa ………… kwa maana ninyi nyote mwaweza kuhutubu mmoja mmoja, ili wote wapate kujifunza, na wote wafarijiwe”.

  Karama ya unabii inavyofanya kazi

 •  Kusema chini ya upako. 2 Petro 1:20-22 anasema ” ……….., wakongozwa na Roho Mtakatifu

 •  Ujumbe unaoambatana na Matendo. Matendo ya mitume 21:9-14; inasema ”….. alipotufikia akautwaa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu asema hivi, hivyo ndivyo wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu nao watamtia katika mikono………..”.

 •  Unabii mwingine unatimia kwa maombi. Yakobo 5:17-18; anasema ” Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia pamoja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinye na mvua haikunya juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua nayo nchi ikazaa matunda yake”.

  Karama ya masaidiano.

  I Wakorintho 12:28; inasema ” Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, na tatu waalimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano na maongozi na aina za lugha”.

  Kuna huduma ya masaidiano na karama ya masaidiano. Karama ya masaidiano inafanya kazi kwa karibu sana na karama ya neno la maarifa ili upate kujua kuna mahali panahitaji msaada. Pia inafanya kazi kwa karibu sana na karama ya neno la hekima kujua ni msaada gani unatakiwa, vilevile inafanya kazi kwa karibu sana na karama ya Imani kwa sababu mahali pengine unahitaji kufanya vitu kwa imani pasipo kuona ishara ya nje.
  Tumekwisha kujifunza kwamba kazi ya karama za Roho Mtakatifu ni kulijenga kanisa kwa hiyo kazi ya karama ya masaidiano pia ni kulijenga kanisa.

  Maeneo manne ya kukusaidia kuifahamu zaidi karama ya masaidiano.

  1. Inasaidia viungo vingine vifanye kazi yake katika kulijenga kanisa. Efeso 4:15-16; ” lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo”. Maana yake kila kiungo katika kanisa kina kazi yake. Karama ya masaidiano huwa haionekani kwa nje lakini ni karama ya muhimu sana.

  2. Inamsaidia mtu avuke kipindi chake cha mahangaiko asije akaacha kazi ya kulijenga kanisa. Matendo ya Mitume 9:1-19; anaeleza habari za Sauli (Paulo) akielekea Dameski. Katika mstari wa 8-9 anasema ” Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu; wakamshika mkono wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku tatu haoni; hali wala hanywi. Basi palikuwapo Dameski mwanafunzi ……..”
  Hapa tunaona Paulo (Sauli) alikuwa katika mahangaiko ndio maanahakula wala kunywa kwa siku tatu.
  Anania aliwekewa mzingo wa kwenda kumsaidia Paulo katika mahangaiko hayo na tunasoma kwamba baada ya kumsaidi aliondoka. Hii inatokea mara nyingi sana pale ambapo watu wanapata mahangaiko ya wito na hapa ndipo karama ya masaidiano inahitajika.

  3. Inamsaidia mtu mwingine afanikiwe katika wito alioitiwa na Mungu. Yohana 19:38-42; ”Hata baada ya hayo Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu (lakini kwa siri kwa hofu ya wayahudi) alimwomba pilato fuhusa ili auondoe mwili wa Bwana Yesu. Na pilato akampa ruhusa………..”.
  Hapa tunaona wanafunzi wa Yesu, baada ya Yesu kufa, hawakuonekana kumsaidia Yesu kwenda kuuhifadhi mwili wake. Lakini msaada wa aina ya pekee ulitolewa na watu wengine ambao hawakuwa wanafunzi wa karibu sana na Bwana Yesu wakati wa maisha yake. Hii ni karama ya masaidiano ilishuka ndani yao kwa ajili ya kukamilisha wito wa Bwana Yesu.
  Mfano: katika eneo kama hili ndipo watu wengine wanapewa mzigo kwa ajili ya utoaji (very specific giving) ili kusaidia kazi ya Mungu isilale, na hii inafanyika bila kujadiliana na yule anayesaidiwa. Hii inatokea hata kwa waombaji ambao wakati mwingine Roho Mtakatifu anaweka mzigo ndani yao ili kuombea tukio (event) fulani tu.

4. Inamsaidia mtu mwingine akubalike katika wito wake. Ukisoma Matendo ya Mitume 9:26-29; anazungumza habari za Sauli alipofika Yerusalemu, tunasoma kwamba alijaribu kujiunga na wanafunzi lakini walimwogopa. Lakini Barnaba, ambaye aliinuliwa na Mungu ili kusaidia, alimtwaa akampeleka kwa mitume na kumtambulisha.

Karama ya aina za lugha

Ili karama zifanye kazi kwa haraka weka ndani yako kiu ya kuona Yesu anatukuzwa. Mambo muhimu kuhusu karama ya aina za lugha:-a. Hizi lugha zinazosemwa ni za aina gani? Ukisoma I Wakorintho 13:1; anasema ” nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao”. Maana yake Roho Mtakatifu anaweza akakuletea lugha ya wanadamu lakini siyo ile ambayo umejifunza. Na pia anaweza akakuletea lugha za Malaika.b. kuna tofauti ya kunena kwa lugha kwa kila aaminiye na kunena kwa lugha kama karama. I Wakorintho 12:29,30 anasema ”Je wote ni Mitume? Wote ni manabii? Wote ni waalimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri?”Maana yake si kila mtu anapewa kufanya haya yote yaliyotajwa, si kila mtu hii karama ya kunena kwa lugha, inatokea kwake kila wakati, ila ni pale ambapo Mungu anaona panahitajika karama hiyo.Mfano: karama hii inaweza kukusaidia pale ambapo hufahamu lugha fulani na unahitajika kupeleka ujumbe kwa lugha hiyo.Kwa upande mwingine kuna kuna kunena kwa lugha kama ishara. Marko 16:17; ” na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio; kwa jina langu watatoa pepo; watesema kwa lugha mpya”. Hapa anazungumza kunena kwa lugha kwa kila aaminiye na sio karama.I Wakorintho 14:5; anasema ”nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha …….”. Maana yake kunena kwa lugha kama ishara kwa kila aaminiye na siyo karama kwa sababu anenaye kwa lugha anahuisha nafsi yake.

___________________________________________________

Mwl Christopher Mwakasege

DHAHABU

NAPENDA DHAHABU!

Nikifikiria kuhusu Mbinguni, naona Dhahabu. Kwa kweli napenda sana dhahabu na hata nilichagua rangi ya dhahabu kuwa rangi ya mavazi na mapambo yaliyotumika katika harusi yangu. Ni rangi nzuri sana nami ndiyo ambayo huwa naipendelea. Rangi hii hunikumbusha kuhusu Mungu!

 JE!, UNAJUA?

Ili dhahabu isafishwe, ni lazima ipitishwe kwenye moto mkali. Moto huu ndio husafisha dhahabu, kwa sababu hutenganisha uchafu wote kutoka katika dhahabu hiyo. Uchafu wote ukiungua, hubaki dhahabu iliyosafishwa. Msafisha dhahabu huweza kujua kuwa dhahabu imeshakuwa safi ikiwa ataangalia katika dhahabu iliyosafishwa naye akajiona uso wake, kama vile katika kioo. Njia hii ya kusafisha dhahabu kwa kutumia moto ndiyo njia pakee ya kusafisha dhahabu na hakuna mbadala wala njia ya  mkato.

Kama vile msafisha dhahabu anavyoweza kujua kuwa dhahabu yake sasa iko safi kwa kujiangalia ili ajione uso wake, nasi twaweza kujua kuwa tunaelekea kufanana na Mungu wakati mtu anayetuangalia tunapopitia katika majaribu na mateso atajiona kupitia maisha yetu.

Ee Bwana, unijaribu na kunipima; Unisafishe mtima wangu na moyo wangu. Maana fadhili zako zi mbele ya macho yangu, Nami nimekwenda katika kweli yako.  Zaburi 26:2-3

Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Warumi 12:2

Unajua kuwa unafanana na Mungu wakati unapokutana na majaribu na kukimbilia upande wa pili. Unapoweza kujizuia kufanana na dunia, halafu ukachagua kumruhusu Roho mtakatifu afanye upya fikra zako. Unapoweka mbali kila kipingamizi cha fikra kinachokuzuia katika kutekeleza wito wako, na wakati unapokuwa umetumia nguvu zako zote katika kuitikia wito wa Mungu kwako. Unapokuwa una hofu ya yajayo, lakini bado unaweza kuruhusu Mungu aongoze mipango yako. Wakati hofu inapokuwa imekuzunguka lakini ukakataa kuiruhusu iteke fahamu zako. Wakati kila mmoja yuko kinyume nawe lakini una amani kwa kuwa unajua Mungu yuko upande wako, hapo ndipo UNAPOWEZA KUJUA , kuwa unasafishwa ili utoke ukiwa DHAHABU!

Ni wangapi wetu ambao wamewahi kupitia katika hali ngumu, na hatimaye kugundua kuwa hali ya kumtegemea Mungu inaongezeka zaidi na pia uhusiano baina yetu na yeye unakuwa bora? Mungu huwa hatuachi, Yeye yuko nasi kwa ajili yetu! Nafikiria wakati Shadraki, Meshaki na Abednego walivyotupwa kwenye tanuru la moto. Hawakuwa peke yao. Mungu alikuwa humo humo kwenye moto, pamoja nao.

Akajibu, akasema, Tazama, mimi naona watu wanne, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. Daniel 3:25

Ni jinsi gani ni jambo la kufariji kujua kuwa Bwana yule yule aliyekuwa na hawa watu watatu yuko hapo hapo kwa kila mmoja wetu alipo! Kilicho cha kushangaza sana kwangu ni kuwa hata katika nyakati za majaribu makubwa zaidi katika maisha yetu, ingawa ni lazima tupite hapo, hatupo peke yetu!

Lakini sasa, Bwana aliyekuhuluku, Ee Yakobo, Yeye aliyekuumba, Ee Israel, asema hivi, Usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito, haitakugharikisha, uendapo katkia moto, hutateketea; wala mwali wa moto hautakuunguza. Isaya 43:1-2

Fikiri kuhusu jambo hilo. Mungu hufanya nini tunapoingia katika kipindi cha kujaribiwa nasi tukapaza sauti kumlilia kwa ajili ya msaada? Kwa njia moja au nyingine, Yeye huwaokoa watoto wake.

Wenye haki hulia na BWANA husikia, naye huwaponya na tabu zao zote. Zaburi 34:17

Nilitaka kuwashirikisha kidogo mahali moyo wangu ulipokuwa nilipokuwa naandika wimbo huu (tutakaousoma huko mwishoni). Nilipata maono asubuhi moja ya wingu kubwa la kijivu lililokuwa likiingia na kutoka katika madirisha ya nyumba na majengo…….Nililiona liingia katika chumba cha mama mmoja aliyekuwa amekaa katika dawati akifanya kazi, huku akionekana amechoka na kulemewa na mawazo; halafu katika nyumba ambayo nilimuona mama aliyelemewa na kukata tamaa na hali ngumu ya maisha;  Nililiona likiingia katika darasa ambalo mwalimu alikuwa amechoka  na wanafunzi waliokuwemo darasani humo wakiwa wenye tabia mbaya kabisa; katika hospitali zilizojaa kukosa matumaini; na makanisa ambayo wachungaji wake walikuwa dhaifu, wameishiwa nguvu na wako tayari kukata tamaa! Yalikuwa ni maono ya kuogofya!

Nilianza kuomba katika roho, na kisha nikamuuliza Mungu, Kwa nini? Kwa nini alikuwa ananionyesha yote haya? Yalikuwa maombi yasiyo na matumaini lakini nilijua tumaini lipo. Ghafla nilijisikia Uhitaji wa kushirikisha watu kwa neno rahisi “USIKATE TAMAA!”

Kwa ye yote anayesoma ujumbe huu, na amekuwa akibeba uzito wa  majaribu na mateso ya maisha; hata kama ni ugonjwa, kupotelewa na wapendwa, kupoteza kazi, matatizo ya kifamilia na ndoa, ndoto zilizoyeyuka, au pengine unajisikia kukosa matumaini na kukata tama, una huzuni, unajisikia kukandamizwa na kushindwa: USIKATE TAMAA! USIKATE TAMAA! Kuna TUMAINI!

Ziangalie mbingu! Itafute Kweli! Ufahamu Ushindi wenyewe ulivyo! Majaribu haya, moto huu ni kwa ajili ya kujenga tabia ya ki-Mungu ndani yetu ili kuleta maishani mwetu Subira, Uvumilivu, Kudumu na Kuendelea katika Mungu. Yote hayo yakiwa na lengo la Kusafisha Imani yetu na kuondoa au kusahihisha udhafu ndani yetu!

Majaribu haya yanadhihirisha kuwa Imani yako ni halisi. Hapo Imani inasafisha kama vile moto usafishavyo dhahabu – ingawa Imani yako ni ya thamani sana ikilinganishwa na dhahabu. Kwa hiyo Imani yako ikiendelea kuwa imara hata baada ya majaribu mengi, itakuletea sifa nyingi na utukufu na heshima katika siku ile Bwana wetu Yesu Kristo atakayodhihirishwa kwa ulimwengu wote. 1Pet 1:7

Utapita katika katika majaribu, maumivu, kukataliwa, uchungu, kudhihakiwa, kuzomewa, kunyanyaswa, kuchekwa, kuchukiwa, kuumizwa na hata kuwa na utayari wa kuuawa kwa ajili ya Kristo. Huku ndiko kunakoitwa “ Dhahabu inasafishwa kwa Moto”.

Lakini yeye aijua njia niendeayo, Akisha kunijaribu, nitatoka kama dhahabu.  Ayubu 23:10

Katika miaka michache iliyopita nimepitia hali hiyo ya “kupita kwenye moto” katika baadhi ya majaribu yangu magumu kabisa, yaliyohusu mashambulizi katika familia yangu, tabia yangu na Huduma. Nilijisikia kutendewa isivyostahili, Kuwakilishwa isivyostahili na Kueleweka vibaya. Nilijisikia kuvunjika moyo na kukatishwa tama, kuchukiwa na kukataliwa. Katika yote hayo nikajifunza kuwa kusimama kwa ajili ya Kweli kuna gharama. Kuna watu watasikia na kushangilia, wengine watachukia na kuogopa. Wakati Mungu anaanza kukuinua juu, wapo wale ambao husubiri kukurudisha chini, kwa kiburi chao, wivu na ubinafsi. Kama unafanya jambo ambalo linaleta changamoto kwa wengine, hali kadhalika tegemea kupatwa na changamoto. Mungu anapokuwa amekutenga (amekuweka maalumu kwa ajili yake), dunia haiwezi kufurahia nafasi hiyo uliyowekwa kwa kuwa inasababisha hatia kwao. Ilinibidi pia kupitia hali hiyo ya kujisikia hatiani na ukweli unaouma, jambo ambalo lilinielekeza katika hali ya kuumiza lakini nzuri sana na halisi kabisa ya Kutubu. Ilinibidi kukubali kuwa mimi pia ni binadamu na najisikia kuchoka, na kupungukiwa nguvu. Nilijisikia kukandamizwa kunanijia lakini nilishinda. Nimejifunza kupiga vita ndani yangu kwa kutumia Upanga wa Roho, nikikataa kukatishwa tama ili nisonge mbele kuelekea thawabu yangu. Mungu ameendelea kuwa Mwamba na Ngome yangu, Amekuwa Mkombozi wangu na Bwana wa Majeshi, Mshindaji. Amebaki kuwa mwaminifu na kunipitisha katika nyakati za udhaifu wangu, Hakuniacha nikimbie wala kukata tama. Kwa kweli amekuwa akinivuta juu zaidi. Amenitembeza katika Bahari ya Shamu na kunilinda na adui zangu. Nimeona miujiza, ishara na maajabu! Nimeshuhudia maongezeko Yake, Wema na Baraka. Ninaamini nina nguvu zaidi! Nimekuwa mpiganaji bora! Naweza nikachukuliana na mengi zaidi. Naweza kupigwa ngumi! Naweza nikasukumwa chini, lakini nikainuka wima tena! Sikati tamaa kwa kuwa Siko peke yangu! Nina lengo! Nina ushindi uliohakikishwa, bila kujali utagharimu kiasi gani!

Nakaza mwendo, niifikilie mede ya dhahabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Filp 3:14

Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia Habari Njema ya neema ya Mungu. Mdo 20:24.

Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Gal 6:9

Matunda ya kujaribiwa kwetu yataongeza zaidi na zaidi thamani yetu katika ufalme wa Mungu. Hivyo, basi, na tuwe na ujasiri kuwa matatizo yetu ya sasa yatakwisha, na mwisho wake utakuwa mzuri. Amebarikiwa mtu yule astahimiliye majaribu. Kwa sababu akishakukubaliwa, ataipokea taji ya uzima ambayo Bwana amewaahidi wale wampendao. Yakobo 1:12

Mashairi ya Wimbo wa DHAHABU:

 ****Kisichoweza kukuua hicho kinaweza kufanya uwe na nguvu zaidi!

Nimepigwa mara kadhaa, lakini ni mzima, na unajua ninasomga mbele!

Nimeshaangushwa chini, lakini nikasimama tena, na wala sikimbii!

Kwa hiyo ninachukua muda kushukuru, kwa namna ambavyo nimeongezewa nguvu!

Kwa kupita katika moto, lakini nikatoka nikiwa DHAHABU!

Na ninaendelea juu zaidi, miguu yangu ikiwa bado imesimama sakafuni.

Nilisukumwa nyuma, Nikasukumwa chini, Nikasukumiliwa mbali,

Lakini ni sawa tu maana ninazidi kuendelea mbele!

Kupigwa kwa maneno, kila neno baya walilonisemea,

Hiyo hainifanyi nifikirie. Hapana!

Kwa hiyo ninachukua muda kushukuru, kwa namna ambavyo nimeongezewa nguvu!

Kwa sababu naweza kuchukua maumivu, ambayo hata hivyo ni kwa faida yangu,

Kwa sababu sitavunjika, Upendo umenikamatisha.

Moto huu unanifanyba bora zaidi, nimesafishwa bila kujali kama,

Naonekama kama aliyeshindwa, kwa sababu nitawaonyesha kuwa mimi ni mshindi!

Mnaweza kuchukua vyote kwa sababu mimi ni mtoaji,

Lakini sikati tama wala sikimbii!

Kwa hiyo ni heri mkajua, Nitatoka nikiwa DHAHABU!****

Dunia inahitaji kutuona, mimi na wewe, tukisimama imara wakati wa kusafishwa na moto, kisha tutoke tukiwa DHAHABU.

USIKATE TAMAA!

Nawapenda,

—Beckah Shae–

Tazama kwa jicho la Imani!

Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu; bali visivyoonekana ni vya milele ( 2 wakorintho 4:18 )

Imani ni ya roho, siyo ya hisia. Kama wakristo tunatawala na kushinda katika maisha katika kanuni za imani. Tunafikia mafanikio yetu, ushindi, maendeleo katika maisha kwa kuchochea kanuni fulani za kiroho ambazo tunapata katika Neno la Mungu. Moja ya kanuni hizo ni kuona kwa ”jicho la Imani” kuuona muujiza wako kwanza ndani; hiyo inaitwa ”KUONA VISIVYOONEKANA!”

kabla ya kufunuliwa kimwili kwa Utukufu na Nguvu ya Mungu katika maisha yako, unapashwa kuona kwanza ndani yako. Mara tu unapoweza kuona katika roho yako kwa macho ya imani, basi kitu hicho tayari ni chako.

Huwezi kuwanacho nje kama hujawa nacho kwanza ndani. Hapa ndipo baadhi wamekosa, wanataka kuona kwanza kwa macho yao ya kimwili kabla ya kuita halisi kile ambacho. Mungu ameahidi. Hiyo siyo imani

Imani ni kuita halisi kile ambacho hisia za mwili haziwezi kutambua.

Ni kama mwanamke mjamzito; itakuwa ni kosa kwa mtu yeyote kusema, ” Mimi simuoni mtoto; hiyo inamaana kwamba hakuna kitu katika tumbo lake.” Mtoto yupo ndani hata kama hakuna mtu anayeweza kumuona. hata kabla ya tumbo kuwa kubwa, mtoto alikuwepo ndani wakati wote.Tumbo limekuwa kubwa tu kwa sababu mtoto ambaye yupo ndani tayari  anakuwa mkubwa. Wakati wa mwisho wa kipindi cha ujauzito mtoto atazaliwa.

Katika njia hiyo hiyo, huo ujauzito wa muujiza ulionao hiyo baraka ambayo umekwishaona na kuchukua milki yake katika roho itakuwa wazi na  kutukia kama ukikataa kusita na kuyumba katika imani yako. Kwa macho yako ya imani, ona hiyo kazi mpya unayoitaka, ona mafanikio yako, afya, amani na maendeleo,wokovu wa marafiki na wapedwa.

Anza kutangaza kwa kinywa chako hayo ambayo umeshayaona ndani; siyo ili yatokee, bali kwa sababu unajua  kwamba katika  ulimwengu wa Imani tayari yapo!

Malkia Pamela

Maana ya Wokovu – CASFETA

Utangulizi
Wokovu unahusisha hali ya usalama, uhifadhi, uponyaji au kutoa kitu kutoka katika hali isiyo na usalama, nzuri na kupeleka katika hali iliyo nzuri au bora zaidi. Katika maisha ya Mkristo wokovu ni muhimili wa maisha yake kwa sababu ya historia ya mwanadamu.

Inafahamika kuwa mwanadamu aliumbwa katika hali ya ukamilifu, na isiyokuwa na dhambi, Mwanzo1:26. Mungu alimkusudia mwanadamu aishi maisha yaliyojaa hali ya utawala ndani yake. Alimtaka mwanadamu awe shirika naye katika tabia ya Mungu. Mwanadamu huyo alikusudiwa aishi sawasawa na neno la Mungu. Kwasababu neno la Mungu ni kile alichokisema/anachokisema Mungu juu yako. Wanadamu wa kwanza Adam na Eva wakalisikiliza neno la Shetani na kulihalifu neno la Bwana. Kosa walilolifanya Adam na Eva ndilo linaloendelea kutendwa siku za leo kwa wanadamu kushindwa kuisikiliza sauti ya Mungu wao.

Anguko la mwanadamu lilileta kifo cha kiroho na kimwili. (maana ya kifo ni kutengana) Mwili na roho vikitengana ni kifo cha kimwili, Roho na Mungu vikitengana ni kifo cha kirohoMwanzo 3:15 Mungu anatoa unabii wa wokovu kwa mwanadamu aliyepotea. Ifahamike kuwa baada ya mwanadamu kuanguka alianza kutafuta njia mbalimbali za kumrudia Mungu ambazo hazikuzaa matunda. Jambo ambalo lilizaa dini mbalimbali.

Dini – Ni mpango wa wanadamu kumtafuta Mungu
Wokovu- Ni mpango wa Mungu kuwatafuta wanadamu Yoh 3:16

Wokovu ni tukio linalohusisha mwanadamu kutambua kuwa amemwacha Mungu na kutubia uasi huo kwa toba ya kweli, ambayo itazaa badiliko ndani yake, litakalosababisha asirudi tena katika maisha ya kale na kumwezesha kufikia kilele cha nia ya Mungu, yaani kuishi na Mungu milele. Yoh. 3:8a Kutokumtii Mungu huzaa kitu kinachoitwa dhambi, na dhambi ni uasi dhidi ya Mungu. Ni kushambulia sehemu ya utakatifu na heshima ya Mungu, dhambi inapozoeleka huitwa uovu. Uovu unapomfikia Mungu huzaa ghadhabu ya Mungu, na ghadhabu ya Mungu huondolewa kwa malipizi.

Wanadamu wengi hujiuliza kwanini Mungu asingetangaza msamaha bure kwa watu wote, bila hata kazi ya msalaba? au kwanini Yesu amekuja na watu watubu? Mungu ana sifa nyingi lakini katika hili ana sifa za kipekee tatu zinazomfanya asishawishike kumwesabia mtu mwenye hatia kuwa hana hatia Kutoka 34:6-7 Rumi 2:4-16

(1) Mungu ni Mtakatifu
Kwa asili anapingana na kila kitu kinachoitwa dhambi, Dhambi ni kushambulia utakatifu wa Mungu na heshima yake, Kwahiyo mtu yeyote anapofanya dhambi anajihusisha na kutengeneza silaha ya kupambana na uungu wa Mungu.Pia wanadamu wanapofanya dhambi wanakuwa ni waamuzi wa nafsi zao wenyewe. Kwasababu hiyo ni miungu/ bwana wa nafsi zao. Kwa maana nyingine dhambi ni kukomesha utawala wa Mungu katika maisha ya mtu. Kwa hiyo kuwaachilia wanadamu wote kuendelea kufanya dhambi ni Mungu kujitangaza kuwa yeye si Mungu kati ya wanadamu. Na Mungu ana wivu na kila kitu kinachojiinua kutaka kuchukua nafasi yake. Kwahiyo lazima uovu ukichipua kwa wakati wake uadhibiwe. Ili Mungu abaki kuwa yote katika yote (Absolute controller)

II. Mungu ni mwenye haki
Haki ya Mungu inamadai mbele za Mungu kumtaka atimize Neno lake sawasawa na alivyosema. Inakumbusha Mungu kutoa Malipo kwa kadri ya matendo. Zab 34:15-16. Kutokutimiza neno lake ni kumfanya kuwa muongo na kigeugeu. Na kamwe hatakuwa hivyo. Ikiwa amesema mshahara wa dhambi mauti. akiwatangazia Adamu na Eva kuwa siku mtakayo kula matunda ya mti wa katikati kufa mtakufa hakika. Haki ya Mungu inasimama kudai kutimizwa. “Ogopa sana Mungu anaposimama kwenye haki yake” Hakikisha muda huo upo upande wake maana ni hatari.

III. Mungu ni mwenye rehema
Laiti Mungu asingelikuwa na rehema maisha ya mwanadamu yangaliishia bustani ya Edeni. Kwa mujibu wa aya mbili zilizotangulia mwanaamu hakustahili kuishi, lakini ajabu ni kuwa rehema za Mungu zinafanya kazi ya kumshikilia Mungu asiachilie ghadhabu yake kwa upesi, Hapa ndipo tunapoongezewa muda wa sisi kutubu Zab 100:5.

N:B. Rehema za Mungu zinakikomo. ili kuruhusu Mungu kujilipizia kisasi (Usichezee kipindi cha rehema).

Sababu hizi zinatufanya tuone kuwa kumbe asili na umbile la dhambi ya mwanadamu ilikuwa inatangaza mauti yake. Ndipo tunapopata Yoh 3:16 upendo wa Mungu wa agape. Aliupenda ulimwengu hali ukiwa umejaa dhambi na uovu. Akaandaa mipango mwenyewe udhubuti wa wokovu.

Kosa la Adamu na Eva lilizaa kizazi kilichoanza kuwa na asili ya dhambi (mtaji wa dhambi) yaani mtu akiwekwa katika mazingira ya dhambi anaweza akafanya dhambi. Yesu anakuja ndani ya mtu kuleta dawa ya kuondoa asili ya kuasi/ kipingana na Mungu ndani ya Mwanadamu.

NB Kuna imani zinasema tunazaliwa na dhambi ya asili lakini imani yetu ya kipentekoste inasema tunazaliwa na asili ya dhambi. Yaani dhambi haijafanywa na sisi. Ila tumepokea asili ya dhambi ambayo kwahiyo inatoa mtaji wa kufanya dhambi popote panaporuhusu.

Sasa: Yesu ni mdhamini wa agano jipya

Sifa za mwokozi
(I) Alitakiwa kuwa mtu wa karibu na mwanadamu, mwenye kuwajua na kuwaelewa wanadamu (Yesu akazaliwa kama mtu, akachukua mwili)
(II) Alitakiwa awe na uwezo wa kulipa gharama. (Alitoa damu isiyo na hatia)
(III) Alitakiwa kujitoa kwa hiari (nitume mimi Bwana)
Wokovu ulianzishwa na Mungu Baba ukaletwa kwetu na Mungu mwana na unapokelewa kwa Roho.

Ni neema ambayo inapatikana pasipo mtu kuitaabikia, Kwa hali ambayo mwanadamu alikuwa nayo haiwezekani kujiokoa mwenyewe kwa jinsi yoyote. Fikiri hivi
(i) Mwanadamu mwenye Mungu
- Moyo umejaa Mungu
- Anatembea nuruni
- Sauti ya Mungu ikisemwa, ndani yake yumo Mungu (kunatengeneza mazingira ya makubaliano)

(ii) Mwanadamu Mwenye dhambi
- Moyo umekaliwa na shetani
- Anatembea gizani
- Sauti ya Mungu ikisema, ndani yake yumo shetani. Hakuna mzingira ya makubaliano kati ya Sauti ya Mungu na moyo wake. Ndiyo Maana inahitajika aliyejuu ya yote mwenyewe aingilie nyumba hii amkamate mwenye umiliki amtoe nje, aweke makazi yake (Mungu) ndipo mwanadamu huyu aanze kusikiliza Mungu anasema nini kwa ajili ya maisha yake.

Tukio hili linatupa kuamini tumeokolewa bure kwa neema hakuna kazi tuliyoifanya. Ila deni yetu yote Yesu aliilipa Msalabani Isaya 53. La muhimu kwetu ni maamuzi ya kuamua ama kuokoka au kutookoka ila huruma na rehema za Mungu ni tele.

NB: huu ni ufupisho, inahitaji maelezo mapana kujua nini kmefanyika unapookoka ili usirudi tena ulikotoka. Wokovu unapokelewa kwa toba inayohusisha

- Kumwamini Yesu ya kuwa ndiye njia pekee ya Mungu kuwakomboa wanadamu Rumi 10:9
- Toba- ni huzuni ya kweli juu ya dhambi na juhudi za makusudi ya kutokutenda dhambi hiyo tena.
- Ni kuichukia dhambi kiasi cha kuiacha
- Ukiona mtu ametubu kisha anarudi rudia yale ya zamani, anakuwa hajazaa matunda yapatanayo na toba.
- Wokovu pia unahusisha kutambua nini kimefanyika katika maisha ya mtu (kuzijua haki zake ili asiishi tena kama mtumwa kwenye nchi yake mwenyewe.
- Wokovu unahusisha kuhamishwa kutoka kwenye ulimwengu wa giza kuingia kwenye ulimwengu wa nuru
- Kanuni za ulimwengu huu ni kila mtu kuishi chini ya utawala wa Bwana wake (Utawala wa Nuru ni neno la Mungu, utawala wa giza ni neno la Ibilisi (uovu)
- Asije mtu akafanya dhambi na kuhisi kuwa ufalme wa Mungu utamhifadhi (It will never happen) Efeso 2:1
Tunapookoka roho zetu zinarudishiwa uhusiano zilioupoteza mbele za Mungu
Lakini nafsi zetu kwakuwa ziliharibiwa na utu wa kale tunazigeuza kwa neno la Mungu. kweli inatufungua kila iitwapo leo.

Lakini miili yetu tuaitoa dhabihu na kuisulibisha ikubaliane na kweli. Maana mara zote mwili hautatupa ushirikiano sana lakini tunaisulubisha imfuate Kristo. Nafsi ni kiungo kati ya roho na mwili ila inategemea sana nguvu iliyopo katika roho au mwili ili nafsi ifanye kazi.nafsi inaendeswa na Maamuzi yanayofanyika ama ktk mwili au roho Baada ya kukiri wokovu anahusisha yale yote tunayoyafanya mpaka tunaingia mbinguni

- Hivyo basi tunaweza tukagawanya wokovu katika makundi ya wakati (yaani nyakati tatu) za misingi katika maisha yako.uliopita, uliopo, ujao.

Yaani – ulifanya nini (ulikiri)
- Unafanya nini (unaishi maisha matakatifu)
- Utapata nini (Nitakwenda kukaa na Bwana milele)
Inashauriwa: Ni vyema sana ukasoma vizuri kitabu cha Yohana na kisha warumi, Vitabu hivi vinamjengo mzuri wa kimafundisho ya kukua katika wokovu

Daudi katika roho anayoona hayo katika Zab 32 na kukiri “Heri aliyesamehewa makosa yake ……..” Luka 1:73, 2kor 5:17 yakale yote yemepita.
Baada ya kuokoka tunaambiwa kuwa ya kale yote yemepita
- Hakuna nguvu ya dhambi juu yetu tena
- Magonjwa hayana nafasi
- Laana haziwezi kutufuatilia kabisa

NB: Kunabaadhi ya imani zinazosema umeokoka lakini hauja kombolewa. Hivyo kujihusisha na kuvunja laana.
Elewa Hivi – Kazi ya msalaba ilitosha kutufanyia matukio yote mawili
Laana ililetwa na dhambi
Magonjwa yaliletwa na dhambi.

Alichokifanya Yesu ni hiki
(i) Kulipa Deni – Ndiko kukombolewa
(ii) Kutuhamisha – Ndiko kuokoka
Kwa hiyo haya ni matukio mawili yanayofanyika mara moja
Kumwambia mtu umeokoka bali huja kombolewa ni kusema tumekutoa jela lakini bado unadaiwa madeni laazima uyalipe.
Sisi tunaamini deni ya dhambi ilimalizikia msalabani Yesu akitangaza imekwisha kazi ya kumuokoa mwanadamu
- Kinachobaki baada ya kuokoka ni mtu kuifahamu kweli, na Yesu akatuhakikishia ya kuwa mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru.
Kwahiyo basi.

Maeneo matano muhimu ya nguvu za mwamini, Ni muhimu mkristo akayajua haya kwasababu ndipo hasa chemchem za nguvu na uhai wa kiroho na hapa ndipo watu wanapopaharibu na ghafla kuonekana hawapo kiroho.

I: MAOMBI
Ni mazungumzo baina ya mwanadamu na Mungu. Ni sehemu ya ibada ambapo mwanadamu anatulia chini ya uwepo wa Mungu na kuzungumza naye.
NB kunatatizo kubwa hapa katika nyakati zetu ambapo maombi yamekuwa ni one way traffic. Ni tukio la watu kumweleza Mungu bila kujua Mungu ananena nini. Zingatia yafuatayo (What are the demands for effective prayer)
- Maombi yanahitaji utakatifu
- Maombi yanahitaji muda
- Maombi yanahitaji kujitoa (Devotion)
- Maombi yanahitaji muendelezo (hayana cut is a continuation)
- Maombi yanahitaji utulivu (Uhusika wako)
- Maombi yanahitaji umakini
- Maombi yanahitaji ulijue neno la Mungu vizuri
- Maombi yanahitaji imani
- Maombi yanahitaji uhakika juu ya uwepo wa Mungu (kuna watu wanaomba kama watu wapiga kelele tu maana uwepo wa Mungu haupo hapo). Yaani hawajatengeneza mazingira ya kukutana na Mungu. Maana Mungu hashuki popote, hashawishiwi ila anaguswa.
Jumla ya hayo na mengine mengi yamezaa maneno mengi lakini matokeo hafifu.

(NB somo hili la maombi ni somo pana linahitaji nafasi yake). Lakini tunaweza kuyagawa katika maeneo mengi
Prayer at first level – Maombi ya kusikizisha dua, matatizo maombezi na kila aina ya kitu kilichopo katika fahamu.
Prayer at the second level –Maombi ya mtu aliyekomaa kiroho ya kutafuta kukaa na Bwana. Kujenga fellowship, kuutafakari ukuu wa Mungu uwepo na nguvu zake (Kumbuka Mungu ………… kwenye maombi primarily objective sio, kusikiliza shida zetu maana anazijua zaidi kuliko sisi.

II. NENO
Neno ndilo kiongozi wa maisha ya mkristo
- Utaomba sawasawa na neno
- Utafunguliwa kadri unavyolijua neno
- Utaishi neno
- Utasema neno ili ufanikiwe
Popote Mungu anapotaka kufanya kazi atalituma Neno.Alipotaka kuwakomboa wanadamu alilituma neno kutoka mbinguni likafanyika mwili, na Neno ni Yesu mwenyewe na ndiyo maana maandiko yanasema yeye aliyemwamini mwana anao uzima.Refer maelezo ya mwanzo.

III.ROHO MTAKATIFU
Mdo 1;8
Kama tulivyoona wokovu ukiandaliwa na Baba ukiletwa kwetu na Mwana ukipokelewa kwetu kwa Roho. Na ni vyema mkristo akaielewa personality(Unafsi Wa Roho Mt) ya Roho mt ili asipate shida wakati wa kuomba ujazo wa Roho Mt na namna ya kuishi naye.Wengi wamemchukulia Roho mt kama kitu cha namna Fulani ambacho baada ya kuomba kitakuja na kuingia kwa kushtukiza au nguvu Fulani. Lakini msingi ni kuwa Roho mt ni Mungu, ni zaidi ya nguvu, si kitu bali ni Mungu mwenyewe na uwepo wake akitembea na mtu.Kujua personality yaRoho mt kutakusaidia kuelewa kuwa Roho Mtakatifu anahisia, akihitajiwa, akipendwa anajua. Na pia akitendewa jeuri ana mwitikio. Hivyo Mungu hawezi kukuacha utaabike anaitaji tuu uelewa wako ili utembee vizuri na Roho mt.
Nani anampokea
-Aliyeokoka,
-Mwenye imani
-kiu
-Shauku
-Uvumilivu na utulivu
Ukimjua vizuri tamaa yako itakuwa sio aingie kwa kiwango gani bali ujitoe kwake kwa kiwango gani ili akumiliki.

IV.USHUHUDIAJI
Ushuhudiaji ni hali ya kuwaeleza wengine kile Mungu alichokifanya ktk maisha. Angalia mfano wa mwanamke msamaria alizunguka kijiji kizima akisema yale aliyeyaona.Hakuna mtu aliyetendewa jambo na Mungu ambaye aliweza kunyamaza kimya.Lakini zaidi ushuhudiaji ni agizo kuu math 28;19 Marko 16;15
Kutoshuhudia ni dhambi kama zilivyonyingine.
Umuhimu wa kushuhudia
-Ni changamoto ya kuishi maisha matakatifu
-Ni kuendelea kushiriki kazi ya upatanishi kati ya Mungu na wanadamu, huduma ambayo tumepewa 2kor 5;19
-ni kuendelea kuujenga ufalme wa Mungu duniani

V.SADAKA NA MAFUNGU YA KUMI
Katika kukamilisha ibada, sadaka ni jambo la Muhimu na ni agizo la Mungu mwenyewe kuwa tusiingie nyumbani mwake mikono mitupu, tunaheshimu kuwa Mungu ndiye atupaye nguvu za kupata mali na tupo tayari kumtumikia Mungu kwa nguvu zetu zote, akili zetu zote lakini pia kwa mioyo yetu.Hatumpi Mungu kwasababu anahitaji, au kama tusipotoa tutakwamisha kazi yake.Huo ni mtizamo mbaya ambao ndani yake hauna Baraka.
Nitoe namna gani
-Kwa moyo wa uhiari na kupenda
-Kutoa kitu kisicho kidhaifu kulingana na uwezo wako
-Kutoa kwa nia njema na safi
-Kutoa kitu ambacho kitaugusa moyo wa Mungu
-Kutotoa kwasababu ni kawaida kutoa katika muda na sehemu hiyo lakini kwasababu ni ibada.
Fungu la kumi
Ni sehemu ya kumi ya kila tunachokipata, Ni agizo la Mungu kuwa sehemu hiyo ni takatifu kwaajili yake.Hii ni laazima kuwa makini nayo kwasababu tangu zamani hakuna mtu aliyekula kitu kitakatifu akabaki salama.Na sehemu hii inatolewa ktk kanisa lako linalokulea (local church)

Nb
Kifupi wokovu unasura ya nje na ndani
Nje – Ni namna unavyoenenda
Watu wanavyokusoma/ au unavyosomeka (kumbuka sisi ni Barua ya kusomwa na watu wote)
Ndani – Ni namna ya wokovu kiuhusiano na Mungu
Namna Mungu anavyokusoma/ unavyosomeka. (Maana yeye huichunguza mioyo na kuvipima ..)
Sasa kuna kanuni moja ya kufanikiwa kiroho kama tunataka kuendelea kiroho. Nje yetu ya kiroho lazima ifanane sana na ndani yetu ya kiroho. Namna tunavyojihudhurisha mbele za Mungu sawasawa na tunavyoonekana nje. Mfano. Mafarisayo waliikosea kanuni hii wakasubstitute external outlook na viwango vya kiroho vya ndani
Wakaingiza maisha mema nje lakini ndani yao hawana Mungu.
Wokovu ni kuishi maisha halisi sio kuigiza uhalisi
Wokovu ni kufanya kwelikweli sio usanii
Mungu anatuchunguza pande zote mbili yaani undani wetu na unje wetu
Ndani yetu anatakiwa kuumbika kristo ambaye atachonua na kuonekana nje

Wokovu unaharibiwaje
Kwa mtu kuanza kuonyesha tabia zisizokuwa na uzima /za kimungu
(i) Kutokuitii kweli kwa bidii
(ii) Kuanza kuvutiwa na mambo ya dunia
(iii) Kuona mambo ya kimungu ni mzigo mzito
(iv) Kuanza kufuatisha aina ya maisha ya watu wa dunia hii
(v) Kushindwa kulinda fahamu zake na kuruhusu uchafu ambapo unamnyima Mungu kutembea naye
(vi) Kutokuwa na bidii katika yale anayofahamu kuhusu Mungu
(vii) Kuanza kupata uwezo wa kutetea mambo ya kipagani na kutaka kuyahalalisha kuwa ni ya Kimungu kwa sababu yeye anayafanya.
(viii) Kuigiza wokovu – nguvu za Mungu, utakatifu etc.

Uhusiano wa wokovu/ karama za rohoni na kukua kiroho
Baada ya mtu kuokoka anaweza kupokea karama za rohoni na kuanza kutumika kwa nguvu pengine kuliko hata waliomtangulia kwa kadri ya kiu, shauku kuu na kujitoa. Lakini haimaanishi kuwa amekua kiroho. Kukua kiroho kunahusisha tabia za kristo kuanza kuonekana katika maisha ya mwamini.

Tunda la Roho Galatia 5 kujifunua katikati ya watu. Unaweza ukatumiwa kwa karama nyingi lakini nyenyekea chini ufundishwe yaani ukubali kufundishika ili uukulie wokovu vyema na kuwa chombo kinachofaa kwa kila kazi njema.
Wengi wamezolewa katika eneo hili kwa kuinuka kinyume na watu walio walea kiroho.
Kanisa la Wakoritho lilikuwa na tatizo hilo. Walisisitiza sana karama za rohoni kuliko tunda la roho. Walikuwa ni watu waliokiroho kwa utendaji wa kazi za Mungu lakini waajabu katika maisha yao ya kawaida.
Paulo hakuwakataza kuwa na karama za rohoni lakini anawaonya kuwa mambo haya yanafanyika kwa utaratibu.

KILELE CHA WOKOVU
Baada ya kukiri na kuishi maisha safi tunatarajia siku moja Bwana wetu atakuja kutuchukua ile Yeye alipo sisi nasi tuwe hapo.Biblia inasema kila aliye na matumaini haya ktk yeye hujitakasa.uf 22;20

Heri Yule aliyealikwa katika karamu ya harusi ya Mwana kondoo.

source: CASFETA-TAYOMI MLIMANI BRANCH –DOCTRINE COMMITTEE

Preserving Lives

The Essence of Your Chariot
God told Isaac not to go to Egypt, but to stay in the land of the Philistines where he was, irrespective of the famine in the land. And the Bible says in that same year of famine, Isaac reaped a hundred-fold (Genesis 26). When you discover that your office or the company where you work is having financial difficulties, pray for its prosperity, for in its prosperity, you will also prosper. This is the same thing God told the children of Israel when they were exiled in a strange land (Jeremiah 29:7).

Can God trust you to preserve the lives of those you come in contact with in your chariot of life? Look at the man Joseph; he had dreams as a kid, he saw the sun, the moon and eleven stars bow down before him and he told his family about it. The Bible says that Jacob his father thought about those things and kept them in his heart. Then one day, he asked Joseph, “Do you really mean that your mother, your eleven brothers and I will bow down before you?”

His brothers hated him because of his dreams and the preference their father had for him. Then one day, his father sent him to inquire of the welfare of his brothers in the field. When he found them, they seized him and wanted to kill him but later changed their minds and sold him to a band of travellers. These travellers then sold him to an Egyptian named Potiphar. Joseph became Potiphar’s slave, but God was with him (Genesis 37-39).

This is why you must not be anxious about what happens to you in this world. God is a master strategist and He is with you. After they sold Joseph, things went really bad for him. He was sold to Potiphar, who made him the governor of his own house. One day Potiphar’s wife attempted to sleep with Joseph but he fled for his life. Potiphar’s wife, being grieved, lied against Joseph, accusing him of attempted rape and this landed Joseph in prison. And though he spent thirteen long years in the dark, he held on to God.

Don’t worry if someone lies against you, God is still in charge and He will ensure that everything works out for your good. Joseph trusted in the God of Abraham, Isaac and Jacob. And in that dark place God gave him a supernatural gift of understanding and interpretation of dreams. The king’s baker and butler were thrown in jail, and soon enough God knocked them out with dreams and gave the interpretation to Joseph, and he interpreted their dreams.

The events that followed confirmed his interpretations. Afterwards the butler was released and Joseph told the butler to remember him. Though the butler promised to, he promptly forgot about him when he got out. The same may apply to you today. But when you’re forgotten, count it all joy as you go through divers trials and tests. God is planning to do you good!

At the end of the second year after the butler’s release, God stepped into Pharaoh’s palace one night and gave him a dream. When all his magicians could not interpret it, the butler remembered Joseph that day. And because of the witness the butler gave about Joseph’s ability to interpret dreams, the king sent for Joseph from the prison house.

I believe when Joseph heard the sound of the padlocks, he knew he was coming out of the prison that day, because the Bible says he shaved himself. Shaving was a very wise step for Joseph, because by doing so he linked up with the culture, hence the top brass in Egypt —- the Hebrews shaved when mourning, while the Egyptians shaved for dressing.

When Joseph came out, he told Pharaoh his dream and the interpretation, and that very day he became the prime minister of Egypt; the next in command to Pharaoh!

Soon there was famine in Canaan and all the countries round about, but because of Joseph, Egypt was well prepared. Then came the sons of Jacob to Egypt to buy corn, but they did not recognize Joseph. They said to him, “Sir we have come to buy bread”, and they all bowed down and Joseph remembered his dream. He asked after their daddy, and they told him he was still alive. He then requested them to bring their youngest brother who was at home, as evidence that their words were true. When they brought Benjamin, he tricked them and seized him, refusing to let him go. Then they all fell to the ground, begging him and confessing the wrong they had done to their brother (Joseph) a long time ago. But all this while, Joseph’s heart was breaking.

“Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, come near to me I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.” (Genesis 45:1-5).

Observe Joseph’s understanding. He knew the purpose of his coming to Egypt, so he told his brothers thus, “God sent me before you to preserve life, that’s why I was sold to that Egyptian. That’s why when I was sold to Potiphar’s house, I didn’t give up hope. From Potiphar’s house, I landed in prison; though things were bad, I still didn’t give up hope. From the prison, God restored my wasted years.”

With this at the back of his mind, he didn’t need to seek revenge. He recognized that he was in the hands of God. Do you see yourself in the hands of God or do you think your life is run by men? What do you think about yourself? Do you attribute your success today only to the help of men? Or do you realize it is the hand of God working for you? Have you entrusted your life to God so much that you can believe that He is the One leading you? How much did you mean it when you gave your life to Christ? Is He the Lord of your life? If He is the Lord of your life, then rest assured He will take care of you.

–Pastor Fideli Irengo—

Njia, Pasipokuwa na Njia!!

Ni kweli Bwana hufanya njia mahali pasipo na njia. Isaya 43:19. Anaweza kutengeneza njia katika  nyika, jangwa, milima nk. Jambo la kufanyia kazi hapa ni kujiuliza kama mtu yuko au uko tayari kupita MAHALI  hapo  PASIPO NA NJIA.

Bwana Mungu anapofanya NJIA MAHALI PASIPO NA NJIA, hapo huweza kupitika ingawa kwa hali ya kawaida HAPANA NJIA. Anapofanya Njia, si lazima njia hiyo iwe barabara kuu yanapoweza kupita magari. Si lazima iwe ni njia mbapo mtu anaweza kupitisha baiskeli au piki piki. Si lazima iwe ni njia ambayo mtu anaweza akapita  akitembea kwa miguu. Mahali PASIPO NA NJIA hubakia HAPANA NJIA kwa mtu ambaye NJIA hiyo haikutengenezwa kwa jili yake.

Ndiyo maana alipofanya Njia kuvuka mto Yordan, makuhani waliobeba sanduku la Agano ilibidi kuyakanyaga maji kwanza ndipo njia ifunguke. Yoshua 3:14-17. Kabla ya wao kufika hapo HAPAKUWA NA NJIA na baada ya wao kupita paliendelea kutokuwa na Njia. Haikuwa rahisi kwa makuhani kushawishika kuwa wakiyakanyaga yale maji patatokea Njia.

Alipofanya Njia kuvuka bahari ya Shamu hali hiyo ilikuwa imeshajitokeza. Kutoka 14. Wana wa Israel hawakuwa na tumaini lolote wakati ambapo mbele yao kulikuwa na bahari halafu nyuma wanafuatiwa na majeshi ya wamisri. Lakini Mungu alifanya Njia katika bahari nao wakauona wokovu mkuu.

Bwana Mungu anapofanya Njia hufanya njia kwa mtu anayehusika tu. Mtu mwingine akijaribu kupita katika njia hiyo hawezi kufanikiwa kwa sababu mahali hapo HAPANA NJIA. Ndicho kilichotokea kwa majeshi ya Farao walipojaribu kupita katika Njia ambayo Bwana Mungu alikuwa ameifanya kwa ajili ya Wana wa Israel. Majeshi wa Farao yalifunikwa na yale maji ya Bahari kwa kuwa Njia ile ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israel tu.

Bwana Mungu akifanya Njia mahali PASIPO NA NJIA  kwa ajili yako au kwa ajili yangu haitakuwa ni Njia ambayo utaiona kwa mbali kwamba pale pana njia! Inaweza isiwe inaonekana, na macho yakishuhudia kabisa kuwa pale HAPANA NJIA. Lakini kumbe hapo hapo ndipo Mungu alipoifanya Njia yako. Ikiwa tu ni Bwana Mungu ndiye ameridhia kuwa utapita hapo basi mtazamo wa kibinadamu huwa hauna kazi tena. Kutoka 14:8. Kama ni Mungu amesema basi ujue tayari ameshafanya njia hapo PASIPO NA NJIA.

Je! Uko tayari kupita MAHALI PASIPO NA NJIA? Uko tayari kupita katika moto? Dan 3. Uko tayari kupita katika Bonde la Uvuli wa Mauti? Zab 23:4. Uko tayari kupitia gerezani? Matendo 12. Uko tayari kupita katika Nyika, Milima, Jangwa nk? Mambo haya si lazima yawe ya kimwili, yaani yanayoonekana kwa macho, yanaweza kuwa ya kiroho lakini kuvuka katika hayo ndiko kunakohitaji Ujasiri na Kuwa tayari.

Unaweza kuwa uko mahali ambapo mbele yako kuna Bahari halafu nyuma yako unafuatiwa na majeshi ya adui. Kama unakwenda kwa uongozi wa Bwana Mungu, hapo panapoonekana kuwa HAPANA NJIA Bwana Mungu ameshaitengeneza tayari!. Na adui yako au maadui zako wakijaribu kukufuatia huo ndio utakuwa mwisho wao. Hapo ndipo mahali ambapo Bwana Mungu ameweka Ukomo wa kufuatiwa na aina hiyo ya adui na utaingizwa katika Ngazi au Hatua nyingine ambayo maadui waliokusumbua huko nyuma hadi sasa Hutaweza kuwaona tena kamwe! Kutoka 14:13

Jiandae kupita MAHALI PASIPO NA NJIA kwa kuwa utapita hivyo hivyo palivyo na ukivuka upande wa pili utashangaa ni kwa vipi umepita hapo kwa maana HAPANA NJIA! Na ukishavuka mahali ambapo utatambua kabisa kuwa ni Bwana Mungu amekusaidia kupita hapo usiache kumrudishia Sifa na Utukufu!

JP.

Yajue mambo yanayozuia usikue Kiroho!

2PETRO 3:18,anasema kueni katika neema na kumjua MUNGU BWANA wetu Yesu kristo,

KWANINI WANADAMU HAWAKUI KIROHO? huo siyo mpango wa MUNGU hata kidogo kwa wewe kutokukua KIROHO.

HEBU TUANGALIE UUMBAJI WA MUNGU

Mungu alipokuwa akimuumba  mwanadamu alikuwa anaumba hasa nini? MWANZO1:26_27, NA TUMUFANYE MTU KWA MFANO WETU..Mungu yeye ni nani MPAKA ASEME KUWA AJIFANYE YEYE KWA MFANO WAKE,

YOHANA 4:24,ANASEMA MUNGU NI ROHO, kumbe Mungu alikuwa anajifanya yeye mwenyewe maana yeye ni ROHO, KUMBE MAKUSUDI YALIKUA KUUMBA ROHO na si mwili, MWANZO 2:7 BAADA YA KUUMBA roho AKAUMBA MWILI kwa mavumbi na ndani yake akapulizia pumzi, mtu akawa NAFSI. Tunaona kuna

1.ROHO

2.MWILI

3.NAFSI

MTU ni nani? MTU ni roho mwenye nafsi yenye uhai anaishi ktk mwili,

WAKATI

ROHO ~INAAMINI

NAFSI~INAELEWA na

MWILI UNASUBIRI KUELEWA NA KUAMINI

MPANGO WA MUNGU ALITAKA ROHO ITAWALE NAFSI NA MWILI lakini dhambi ilipoingia ikageuza.

NDANI YA NAFSI YA MWANADAMU KUNA NINI?

1.MAAMUZI~KUMBUKUMBU LA TORATI 30:19_20 NA YOSHUA 24:15,unaweza kufanya uamuzi

2.NIA~WAFILIPI 2:5……NA WAFILIPI 3:13-14, ndipo akili ilipo[uwezo wa kujua,kuwaza,kufikiri,kufahamu,WAFILIPI 2:5,Anasema iweni na NIA hiyo hiyo iliyo kuwa ndani ya KRISTO.  KITU GANI KIPO NDANI YA KRISTO?

3.HISIA~METHALI 23:7, ambapo kuna uchungu,upole hasira,dharau,kujisifu,kupendwa na kupenda nk

KATIKA MWILI WENYEWE HUPENDA RAHA ,UPENDEZE,UVAE VIZURI,ULE VIZURI,UJIPAKAE CAROLIGHT ILI UNG’AE SIKU ZOTE,

DHAMBI ILIPOINGIA ULIMWENGUNI MAKUSUDI YA MUNGU YAKAGEUZWA NA IBILISI,

MWANZO3:1 UNAONA SHETANI ANAVYOYAGEUZA MAAGIZO YA MUNGU NA MUNGU ILIWAAGIZA NINI EVA NA ADAMU MWANZO 2:16. Soma uone jee mambo aliyoyasema SHETANI NI YALE AMBAYO MUNGU ILISEMA? M UNGU ALISEMA WALE MATUNDA YA MITI YOTE ISIPOKUWA MTI WA MEMA NA MABAYA, shetani akawambia kuwa “ati! MUNGU ndivyo alivyo waambia musile matunda YOTE YA BUSTANINI?”

Ndugu mpendwa  TUMEONA KUNA     ROHO,NAFSI NA MWILI,

SWALI, je tunapookoka tunaokoka nini: roho, mwili au nafsi? UNAPOOKOKA UNARUDISHA SURA YA MUNGU KWENYE ROHO YAKO KWA KUITAKASA NAFSI YAKO,WARUMI 1:2 musifuatishe namna ya dunia, geuzeni NAFSI ZENU mpate kujuwa hakika mapenzi ya MUNGU. WARUMI 5:5, unapookoka unaifanyia nafsi yako ukarabati ili uwe na NIA YA MUNGU, MAAMUZI YA MUNGU NA HISIA ZA MUGU baada ya hapo tutaona matokeo ktk mwili wako kwa matendo yako yanayompendeza MUNGU, KWA KUFANYA HIVYO MTAENENDA KWA ROHO NA WALA HAMTAZITIMIZA TAMAA ZA MWILI WAGALATIA 5:16 _23

NAFSI INAUMUHIMU SANA KATIKA KUKUA AU KUTOKUKUA KIROHO maana ndiyo inayokutawala wewe,NAFSI INAKARABATIWA KWA KUISHUGHURIKIA ROHO YA UASI NDANI YA MWANADAMU,ambayo humpa kibuRi cha kuchukua mambo kwenye mwili na kupeleka kwenye nafsi badala ya kuchukua ktk ROHO ambayo imeungana na ROHO WA MUNGU,

SASA UFANYEJE.

1.KUITOA NAFSI KWA MUNGU UPYA kutoka mikononi mwako na mikononi mwa shetani 2WAKORITHO 8:5 WARUMI 6:16 NA KUJIULIZA NAFSI YAKO UNATAKA KUONGOZWA NA NANI,MWILI AU ROHO?

UKIITOA NAFSI YAKO NI RAHISI KUMTOLEA MUNGU baada ya kuiondoa mikonononi mwako na mwa shetani

Weka nia maamuzi yatawaliwe na KRISTO

WAKOLOSAI 3:3

WAFILIPI2:5

WAFILIPI 4:7 WARUMI 5:5 1WAKORINTHO 13:1-8

2.KUITAKASA NAFSI ~1WATHESALONIKE 5:23 YOHANA 17:17 2WAKORINTHO 7:1 . Wapenzi tujitakase nafsi na uchafu wote wa mwili na roho

3.VUA MWENENDO WA KALE,WAEFESO 4;17-32 WAKOLOSAI 3:8_10

HAYO YOTE YATAWEZEKANA TU KWA

1.KUSOMA

2.KUTAFAKARI

3.KULITII

4.KULIKIRI NA KUIAMBIA NAFSI YAKO, NENO LA MUNGU. ZABURI 42:5 & 62:5. NAFSI YAKO ITAPONA KWA NENO LA MUNGU TUU. YOHANA 5:26

5.UTAKASO WA MWILI

6.SOMA NENO

7.OMBA ULINZI WA MUNGU JUU YA NAFSI YAKO. ZABURI 97:10, 121:7, 25:20, 22:20

8.KUWA MWANGALIFU NA MARAFIKI NA WATU UNAOSHIRIKIANA NAO ZABURI 1:1-3 METHALI 22:24-25,

Mupendwa wa MUNGU nadhani sasa umejuwa cha kufanya soma na wafundishe watu wa MUNGU WAPATE KUOKOKA>>>>>>>>>>>MUNGU AKUBARIKI>>>>>>>>>>>>>>

Frederick Ndahani

Financial Freedom!!

For the last two plus years I have been in Face book I have avoided talking about money because of the pre-conceptions and prejudices people have about preachers and money. Many have written to me to address this and I now feel that this is the right time for me to do it. Read this with an open mind and you will be edified, challenged and blessed.

 People have a wrong perception of prosperity. Others have the wrong definition and understanding on what prosperity means. Prosperity does not mean having big things, it does not mean chasing after fashions and the latest trends, and it does not even mean having a better car or house than your neighbor. What most of us call prosperity is greed and competition. Prosperity is not even the so called riches, you can be rich and not wealthy, and tragically one can be a rich fool. Riches are physical things one can see but wealth is having things that money cannot buy. Prosperity does not only involve things on the outside world but it involves your heart and mind. Prosperity involves having the wisdom to use what God has given you, it involves having the inner peace to enjoy what God has given you. Prosperity also means living right with others, being contented and enlightened in the mind. So prosperity is all around. It involves your whole triune being. If you have billions and you cannot sleep because of anxiety then you have not really prospered. PROSPERITY MEANS HAVING ENOUGH TO FULFILL GOD’S PURPOSE FOR YOUR LIFE. Prosperity is not the meeting of your needs, that is provision. Prosperity means having all that you need physically, mentally and spiritually to accomplish your God given assignment. PROSPERITY MEANS HAVING WHAT YOU NEED WHEN YOU NEED IT. Most of the things that gives us sleepless nights are not needs, they are only wants that we think we need so as to be popular with the masses. WHEN THE SEASON COMES FOR A PARTICULAR NEED, GOD WILL SEND THE PROVISON NEEDED. You will bear fruit in your season, and not according to the standard and the season of your neighbor. TO BE FULFILLED IN LIFE ONE HAS TO DISCERN BETWEEN A NEED AND A WANT. Prosperity does not mean having everything but it means having what you need in the time you need it. When everyone was dying of hunger, Elijah did not have a store full of food but when the hour of lunch and supper came, the raven brought him bread and meat as he silently enjoyed God’s rest and peace at the brook, that is a picture of prosperity. Jesus Christ did not have a swelling bank account in Jerusalem city bank but when the multitude needed bread and fish, He prayed and there was a miracle. Christ did not have the latest model of car but when He needed a donkey to enter Jerusalem and fulfill the prophecy of Zechariah, he knew where to find a donkey. Jesus did not own a mansion in the upper estates but when He needed a private house to celebrate the last supper, he got it. That is the Biblical definition of prosperity, HAVING WHAT YOU NEED IN THE TIME YOU NEED SO AS TO FULFILL GOD’S PURPOSE FOR YOUR LIFE. So it means you can’t really prosper if you have not yet discovered your purpose. Prosperity is not an end in itself; it’s a means to fulfill God’s will for your life. SO PROSPERITY IS NOT ABOUT YOU, IT’S ABOUT GOD AND BEING A BLESSING TO OTHERS. If you want something only for yourself, you will have it or worse still it will have you and you will never be really happy. So prosperity is not the accumulation of possessions but being a channel of God’s blessings. IN THIS LIFE YOU MUST CHOOSE WHETHER TO BE A CONTAINER OR A CHANNEL, A GETTER OR A GIVER, A DAM OR A RIVER, A GREEDY PERSON OR A GENEROUS PERSON. This is an important question for you, are you possessing things or are things possessing you? Are you having things or are things having you? GOD DOES NOT MIND YOU HAVING MONEY, HE MINDS MONEY HAVING YOU. We have many selfish and self-centered people who only think only about themselves but they cannot sacrifice anything. YOUR IMPACT AND INFLUNCE IN LIFE IS NOT MEASURED BY WHAT YOU RECEIVED BUT BY WHAT YOU RELEASED. Do you own things or do things own you? Financial freedom does not only mean having plenty but it also means not being in bondage to anything, it means money is not your god, it means you are free from the love of money, it means you love God above everything, it means you cannot compromise your convictions to get what you want. Financial freedom means you are free in your heart to do God’s will as far as finances are concerned. Some people can do anything to get what they want; they want to do this so as to fit in a particular class. They think money and things will add value to their lives but the truth is money does not give us meaning, we give meaning to it. THINGS DON’T GIVE US VALUE, WE GIVE VALUE TO THINGS. It’s not what you have but it’s who you are.

   There are so many things happening in our churches in the name of prosperity and people are getting robbed and deceived in the name of God. I believe we should all tithe and be generous in godly causes but some greedy egocentric preachers are taking this very far. We have witnessed the selling of holy oil and am not sure who made it holy, selling soils, brooms, salt, soap and all manner of spiritual merchandise. This is ungodly and unbiblical. Preachers have cooked up all manner of seeds but we have forgotten that this is a gospel of grace and not works. YOU CANNOT BRIBE GOD TO BLESS YOU, YOU CANNOT MANIPULATE GOD TO DO ANYTHING, GOD IS NOT OUR SERVANT, HE IS THE MASTER AND HE DOES WHAT HE PLEASES. GOD IS NOT OUR ERRAND BOY NOR IS HE OUR MESSENGER. GOD IS GOD. God is not concerned with our sacrifices and offerings but with our obedience. I believe we should give and be generous; we should give seeds but in a spirit led way. When we give, we should first do it in obedience to God’s word and not to receive anything back. This is not barter trade or an exchange programme. Many people feel frustrated and deceived because they were given two weeks to prosper after sowing the seed but GOD DOES NOT PROSPER YOU AT THE EXPENSE OF YOUR CHARACTER. God is not a magician; He does not need to be motivated to bless you. YOU ARE HIS BELOVED COVENANT CHILD AND HE WILL BLESS YOU AND FAVOR YOU FOR HE LOVES YOU. If you got dumped and deceived when your emotions were stirred and you gave expecting something, I urge you not to lose hope and give up on God. GOD STILL LOVES YOU AND HE WILL BLESS YOU UNCONDITIONALLY AND IN HIS TIME. Don’t become bitter and hate God plus His church, God did not lie to you and He can’t, it was men who did it. God is good and ran to Him and He will help you.

  For us to prosper then we must have a balanced view of biblical prosperity. We must avoid any form of extremes because it leads to error. Some have avoided talking about money all together because so and so is doing this and that, that is also another extreme to be avoided. Some have stopped giving and even mentioning money in the church and that is also deception in another form. You don’t throw away all the potatoes because one is rotten. Theologians say that half of all the parables of Jesus were about money, property, wealth and riches. Jesus one day sat next to an offering basket where He noticed a widow giving a penny because YOUR GIVING AND YOUR FINANCIAL LIFE IS IMPORTANT TO GOD. Solomon the wisest man who ever ruled Israel said that money is an answer to everything. WITH MONEY MANY THINGS ARE POSSIBLE BUT WITH GOD ALL THINGS ARE POSSIBLE. Jesus spoke more about money than all the verses about heaven and hell put together. Most believers have suffered under the yokes of poverty and this have made them acquire an escape mentality of wanting to go to heaven to rest there, forgetting that we must occupy until He comes. The truth is NO MONEY NO MINISTRY.MINISTRY WITH OUT MONEY LEADS TO MISERY. We cannot conquer the market place for Christ without money. The love and also the lack of money is the source of many evils in our society. We must accept the fact that in this generation, we cannot make an impact without money. The gospel is free but the means of furthering the gospel is not free. We need good hearted people who can give for the extension of God’s Kingdom.

  For you to prosper then you must obey God’s principles of prosperity. The first principle is the tithing law. THE TITHE IS TEN PERCENT OF ALL YOUR INCOME. INCOME DOES NOT MEAN ONLY YOUR SALARY; IT MEANS ALL THE MONEY THAT COMES IN. The word tithe comes from the same root word in Greek for tax. The tithe is the God’s Kingdom Tax. When people fail to forward their taxes, they can be jailed or fined. THERE ARE MANY PEOPLE WHO ARE SUFFERING IN THE HANDS OF DEVOURERS AND DESTROYERS BECAUSE THEY DON’T TITHE FAITHFULLY TO GOD’S KINGDOM. When we fail to pay our tithes we open doors for the devourer to take away our joy, our peace, our money. Many suffer all kind of losses because they did not tithe. I do say that we all do tithe in one way or the other. If we don’t tithe to God, the bitter truth is that we shall tithe to robbers, thieves, sickness and all manner of losses. When you eat God’s tithe, it will eat what you have. So be wise and start tithing to God who is the owner and the giver of all good things. THE ENEMY DOESN’T WANT YOU TO GIVE TO GOD, BECAUSE WHEN YOU GIVE THE ENEMY LOSES CONTROL OVER YOUR LIFE. WHEN YOU ARE TITHING AND GIVING, YOU ARE DECLARING THAT GOD IS THE LORD OF YOUR LIFE AND NOT THE DEVIL OR THE god of mammon. Tithing is not the maximum you can give; God established the tithe as a starting point and not the end. So when you tithe, you are only beginning. When you don’t tithe you have already fallen short of God’s starting standard. It’s funny to realize that we don’t struggle when we spend money eating, drinking, clothing, travelling, celebrating and paying our bills but when giving to God is mentioned we go into silent mode and we cry ‘’ELOI ELOI meaning,’ my God my God why are you taking my money?’’ When we tithe, God promised to open wide the flood gates of heaven to bless us and favor us in all that we do. IT’S IMPORTANT TO REALIZE THAT WE DON’T GIVE OUR TITHES, WE PAY IT. IT’S NOT OURS, IT BELONGS TO GOD. God wants to be a shareholder in your financial life and He said, to begin with, give me 10% shares and let us grow on from there. WHEN GOD IS A SHAREHOLDER IN YOUR LIFE THEN YOUR LIFE CANNOT COLLAPSE AND WHEN THINGS GO DOWN AND THE ECONOMY IS UNSTABLE, HE WILL LIFT YOU AND BLESS YOU IN WAYS YOU NEVER THOUGHT. Job was a giver and he used to offer sacrifices to God and when he became bankrupt in one day, God later restored him with double interest because God was a shareholder in the financial life of Job. The question is you stealing from God? If so repent and decide to be a tither.God knows mathematics and calculations and that’s why there is a whole book in the Bible called Numbers and so I urge you to calculate how much you owe God and pay in time before the devourer pays you a painful visit again.

  There are many factors that cause us to prosper and we should not take only one key and think that it will open all doors. For one to prosper, he or she needs to work hard and labor smartly and wisely, you cannot expect to be lazy and also to prosper, one needs to have initiative and develop new ideas, one needs to be educated and enlightened in financial matters, one needs to read books on money matters, one needs to invest wisely, one needs to be generous to the less fortunate, one needs to take good care of his family and the relatives, one needs to live right and relate right, one needs to have a good attitude towards money and wealth, one needs to ask for God’s favor and wisdom, one needs to submit under a godly spiritual authority, one needs to have faith and take calculated risks, one needs to see it, speak it and seize it, To prosper we also need to discover our gifts and talents and maximize them for God’s glory. One needs to pay his debts in time to all, one needs to search and research about the upcoming new markets, one needs good connections and partnerships, one needs to obey the human laws and also the divine laws, one also needs to serve God and support God work in all possible ways, one needs to do business in an upright way without dishonesty, bribery and using the shortcuts of corruption which end up being lose cuts, for to prosper one also needs to treat his employees in a humanly way. You cannot really prosper by mistreating others and lastly one also needs to pay his vows without delay.These combination and many other things working together can lead one to live a prosperous life. Financial freedom is a wide and a lengthy subject; I can’t claim to know it all but I think the little I have written above will help to prosper in God’s way.

[SASA NI WAKATI WA SADAKA, LETE HIO KIKAPU.TUTANAANZA WAPI?] [Its offering time, bring the offering basket, where do we start?]

Any question or comment. Thanks. God be with you

—Pastor Henry Waweru.  Nyahururu, Kenya–