Maoni juu ya Mpinga Kristo atakavyokuwa!!

mpingaakristo

WOKOVU WA BAADAYE WA ISRAEL.

KWELI KUU: Kukubalika kwa Kristo kama Masihi kutaleta matokeo ya kupandikizwa tena.

MSTARI WA KUKUMBUKA:
Na hao pia wasipokaa katika kutokuamini kwao watapandikizwa; kwa kuwa Mungu aweza kuwapandikiza tena (Rumi 11:23)

MAANDIKO YA SOMO: WARUMI 11:1- 36

UTANGULIZI:
Kitovu kikuu cha wokovu wetu ni kuamini kuwaYesu Kristo ni Bwana na kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Rumi 10: 9-10, Mdo 4: 12,
Njia pekee ya kumfurahisha Mungu n ikukubali kwa njia ya imani kwamba Yesu pekee ndiye anaweza kutupumzisha na mizigo ya dhambi Math 11: 28-30. Hatuna uwezo wa kumridhisha Mungu kwa njia ya matendo ya sharia lakini tukawa tumemkataaYesu katika maisha yetu.
Matendo yanafaa kama u katika Bwana. Wayahudi walijitahidi kupata haki kwa kufanya matendo yaliyodaiwa na sharia lakini wamekataa kuufuata mpango wa Mungu wa wokovu kwa njia ya imani. Rumi 9:30-32.

Leo hii Wayahudi wengi wamemkataa Yesu Kristo katika maisha yao isipokuwa mabaki waliochaguliwa kwa neema Rumi 11:1-10. Kwa sababu ya kumkataa Yesu Wayahudi wengi wamejiweka wazi kwa Mpinga Kristo atakapokuja awatawale. Kwasababu ya uhusiano uliopo kati ya Mpinga Kristo na Wokovu wa baada ya Israel, tunalazimika pia katika somo hili kuangalia habari za Mpinga Kristo.

HABARI ZA MPINGA KRISTO:
Ufunuo 13:11-18
Mpinga Kristo (Anti – Christ) nimwonekano wa shetani katika hali halisi ya mwili. Katika vitabu vya unabii, kuna Mpinga Kristo, Nabii wa uongo, na Shetani mwenyewe. Huu ni utatu mwingine wa kishetani. Hatuelewi kama Mpinga Kristo ameshazaliwa bado, lakini tunajua kupitia maandiko ya kuwa yuko kazini hata sasa. 1Yoh 4:3

MAONI JUU YA MPINGA KRISTO ATAKAVYOKUWA:
1. Anaweza kuwa kiongozi wa dini: Atajifanya kuwa ni mtu wa dini mwenye uwezo wa hali ya juu sana hasa katika kuongea, kushawishi na kuvuta watu. Atasaidiwa na baadhi ya nchi kupata nguvu za kisiasa. Ufun 16:13. Baada ya kufanikiwa atadhihirisha wazi chuki yake juu ya Wakristo wa kweli na Kristo mwenyewe.
2. Ni kama Yesu: Anaweza kuwa ni Myahudi mwenye kadri ya miaka 30 atakapoanza kuwa mwenye nguvu. Atatangaza dini mpya nakufanya miujiza na ishara nyingi kama Yesu alivyofanya. Ufun 13:13, Math 24:24. Lakini yeye atapigania pia kupata nguvu ya kisiasa na ataipata.
3. Mhubiri mpya: Atakuwa anatabiri na mambo yanatokea. Atakuwa anawasiliana na  watu moja kwa moja. Yeye atatangaza kuwa kila mtu ni Mungu. Atakuwa ni mwanaume asiye na haja ya mwanamke.
4. Ni Philosophy: Ufu 16:14. Hata kuwa ni mtu bali ni wazo fulani, au siasa Fulani inayosisitiza uhuru wa kila mtu kufanya lolote linalompendeza. Siasa hii itazivumilia dini zote kuwa ziko sawa isipo kuwa Ukristo wa kweli.

Na; Mr Ndaki
15 / 06 / 2014

Kupata ujauzito kwa njia za kisayansi!

ujauzito

Kupata mimba kwa njia za kisayansi: je, ni dhambi?

Hana mchumba wala dalili za kuolewa bila shaka ktk mtizamo wa kibinadamu. Ameamua kuzaa kisayansi kwa kupandikizwa mbegu za toka benki ya mbegu za Kiume kama ilivyo tu benki ya Damu Mahospitalini. Je huyu dada atakuwa ametenda dhambi kwa kuzaa kwa njia hii ya kisayansi?

Dah! haya mambo ya kutopata Waume bwana tunayaongea na kujadili msiyachukulie simple kama tunapiga mastory, tuko ktk huduma kabisa na tumeona, kushughulika na mengi na hata kusoma mengi. Notice: Hii si story, huyo mdada anayeenda kupata mimba soon anafahamika na rafiki yangu Kanisani ambaye tuliyetafakari mada hii mahali fulani iliporushwa.

Kama Kiongozi wa Vijana, Wanafunzi, Mchungaji  na Mwalimu au hata Msoma Neno tu na Ufahamu wako huru, unasema nini juu ya hili?

Press on.

Edwin Seleli

Ombea tumbo la uzao wako!!

uzao

Mlio kwenye Familia yaani Mwili mmoja,na Mnaoelekea huko.

Jifunze kuomba kwa ajili ya maisha yako na Familia ya hapo baadae,hili somo linazidi kunikaa kila siku nikikaa kwenye utulivu linanijia, Mke hakikisha unaliombea tumbo lako mara nyingi kadiri unapopata nafasi,hili upate uzao mwema,Mume pia hakikisha unaliombea tumbo la mkeo ili upate uzao Mteule,ndani ya tumbo kuna vitu vya KiMungu na vingine siyo vyake….Ndo maana Mungu anasema,

Yeremia 1:5 “Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa;
Maana ya Kutakaswa ni kutengwa na vitu ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu.

Luka 1:15 Atakuwa mkuu mbele ya Bwana. Hatakunywa divai wala kileo, atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake.

Angalia hapa ni raha ilioje Yohana Mbatizaji alijazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni,watu wengi hawaelewi Maisha ya Mtoto yanaanza tangu tumboni,usijipe likizo ni vema ukaomba mbele za Mungu.

Nabii Isaya nayeye ananipa siri hapa anaposema, Isaya 49

1 Nisikilizeni, enyi visiwa; tegeni masikio yenu, enyi kabila za watu mlio mbali sana; Bwana ameniita tangu tumboni; toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. 

Mwanzo 25:22-23 Watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, Ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumwuliza BWANA. BWANA akamwambia, Mataifa mawili yapo tumboni mwako, Na kabila mbili za watu zitafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, Na mkubwa atamtumikia mdogo…

Maisha yanaanza tangu tumboni….jifunze kuomba….usisahau

–Conrad

Have You Told Anyone About This?

The Samaritan woman’s encounter with Jesus turned her into an evangelist. When she got back to the city, she told everyone about Jesus.

Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman’s testimony, “He told me everything I ever did.” John 4:39 

Something drastic and life changing had happened to her that in spite of her lifestyle, her testimony led many to believe in Jesus. Everyone in town knew that she was living with her fifth husband, but still, they believed her testimony about Jesus. This could only be on account of her encounter with Jesus.

When you have an encounter with Jesus, you will never be the same. Like the Samaritan woman, you will be turned into an evangelist.

APPLICATION:

1.    Have you had an encounter with Jesus? Has Jesus done anything for you? If so, does anyone know about this? In other words, have you told anyone about this experience?

2.    The most effective way to witness to unbelievers is to tell them about what Jesus has done for you. Here are some things you can share:

a.    Tell them about your experience of salvation. How it happened. How you were before and how different you are after this salvation experience.

b.   Tell them about your answered prayers.

c.    Tell about your other personal encounters with Christ since you were transformed into a child of God.

d.   Tell them what it means to be a child of God and what difference it has made in your life.

3.    Testimonies are to be shared with other people for the glory of God. When you have had an encounter with Jesus, then you have something to tell others about Him. This is why we have the record of God’s encounter with men and women in the Bible. These are recorded to teach us something about God and to help us in our walk with Him.

4.    More often than not, you hear some claiming an encounter with God and yet they are still the same. Nothing changes or has changed in their lives or lifestyle. How can they convince anyone of this experience if nothing has changed in their lives? Is it possible that they may have not had an encounter with God? Is it possible they are trying to prove they are more spiritual than others?

5. Has Jesus done anything for you? What would you say about Him today? Then, can you tell someone about it today?

Have you had a salvation or spiritual rebirth experience?

Have you had a personal encounter with Christ?

Has God answered your prayer lately?

Do you have a history with God?

Are you excited?

If so!

HAVE YOU TOLD ANYONE ABOUT THIS?

–By Pastor Shadrack Ruto

Kufanya kazi alizofanya na kubwa kuliko alizofanya!!

miracles

Amani ya Bwana iwe nayi enyi nyote,

Imeandikwa: YOHANA.14:8-12, “Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha.9 Yesu akamwambia, Mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue, Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba; basi wewe wasemaje, Utuonyeshe Baba?10 Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu; lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake.11 Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu; la! Hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe.12 Amin, amin, nawaambieni, Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya; naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba.”

Angalia kwa makini sehemu ya mstari wa 12 hii..”’……Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya; naam, na kubwa kuliko hizo atafanya,……”

 

Notice: Kuna kufanya alizofanya NA Kuna kufanya kubwa kuliko alizofanya

MASWALI:

Kazi kubwa kuliko izo alizofanya Yesu ni zipi hasa?

Nani ameshaga zifanya toka umeokoka na kuwajua Watumishi Duniani?

Kama hakuna, tatizo ni nini jamani? inaniuma why siwezi kupiga kazi kubwa sana zaidi ya za Master?

Lakini hata zile tu alizofanya Yeye, Je tunazifanya? kuna zinazotendeka kabla hata ya kufikiria zile za kubwa kuliko?

Kuna tumaini lolote la kufikia kuzitenda both izi za ”kawaida” na zile za ”kubwa kuliko-zile baabu kubwa”? when will it be?

Au tujitie moyo kua si lazima kila Mtu atende izo bali kama yupo aliyetenda na atakuja tokea mwingine akatenda, yatosha kumshukuru Bwana kwa pamoja then tuna sign off, we call it a day? tehe! Wapendwa bwanaaa!

Lakini mbona sifa ya kuweza tenda Makubwa zaidi ni simple sana namely KUMWAMINI Yeye na kwa maana iyo KILA Mtu AMEWEZA IYO, sasa why tuko wakavu na hamna lolote linatokea heavy weight? issue nini jamani seriously? dah! inaniuma sana siyo siri na kunivuruga, nyie wenzangu vipi, mko peace tu au?

Press on,

Edwin Seleli

The 4 Friends EVERY Pastor Needs!!

The 4 Friends EVERY Pastor Needs

Pastors may be the most well-known, loneliest men on the face of the earth. Friendship is a vital part of New Testament ministry and leadership. Without quality, biblical friendships, we are modeling a flawed Christian lifestyle for our church members. Yet, for many, the difficulties of pastoral friendships outweigh the benefits.

Most pastors find themselves in an unhealthy relationship where their wife is their only friend and counselor. If a pastor continues to project his problems onto his wife, she will grow disillusioned and desperate to leave the ministry. I believe a pastor’s wife should be his best friend, but she should not be his only friend.

In my 30 years of ministry, I have learned that every pastor needs at least four types of friends.

The developer

Your best friend will always be the person who brings out the very best in you. According to Billy Graham, he wouldn’t have made it as an evangelist if he had to minister alone. Over 53 years ago, Billy Graham met his staff and best friends: Cliff Barrows, George Beverly Shea and Grady Wilson. These three men protected him, strengthened him, counseled with their wisdom and corrected him when he needed it. He is convinced that without these friends he would have burned out within a few years after his first groundbreaking crusade in 1949 (Just as I Am: The Autobiography of Billy Graham, pp. 125-129).

Developer friends will bring the gift of encouragement to a pastor’s life and bring out the very best in him.

The designer

We tend to think of a mentor as a personal, hands-on coach. The Latin and Greek define them more as “advisors” or “wise men.” Jesus was a master mentor. He ministered to thousands, trained hundreds, equipped twelve and had an intimate friendship with three men.

The designer mentors us in our marriage, ministry, child-rearing, civic involvement, business acumen or any area where we need a model. Designer mentors may live near or far, be acquaintances or strangers, or may even be dead. They “design” our lives through Scripture, books, tapes, articles or seminars.

The disturber

We need friends who will shake up our status quo. Disturbers ask us difficult questions, forcing us to take a closer look at motivations and ambitions. Disturbers know when we have retreated into our comfort zones, and they call us out to greater effectiveness. God uses disturbers in our lives to become the object of greater force that breaks inertia and propels us to greater achievement.

A biblical picture of a disturber is in Deuteronomy 32:11. In this passage, the mother eagle tears up the soft nest to reveal sharp thorns that bring discomfort to the eaglets. Because of discomfort, the eaglets leave the nest and learn to fly. The mother develops her young by repeatedly pushing them out of the nest and catching them until they become skilled flyers. Eagles were never meant to stay in the nest, and neither were we. The disturber pushes us to learn to fly.

The discerner

In a lifetime of relationships, perhaps only a handful of people are willing to play this vital role because it requires mutual vulnerability. More popularly known as accountability partners, discerners bring the gift of spiritual insight into our lives. They know how to speak the truth in love. They know how to exhort and rebuke, seeking to keep their friend on the right track. They are also vulnerable—the true friends who will walk into the room of your life while everyone else is walking out.

Proverbs 27:6 reads, “The wounds of a friend are trustworthy, but the kisses of an enemy are excessive.” Always be slow in choosing your discerners and even slower in leaving them.

If you are a typical pastor without close friendships, I urge you to seek them out. They may keep you in ministry for the long haul, and your wife will thank you.

-churchleaders.com

Kushinda tamaa ya mwili!

ndoa01

Amani ya Bwana iwe nanyi enyi nyote,

Nini uzoefu wako  uliyeoa au kuolewa? Unaweza sema kitu gani hapa kwa dhati ili ufundishe vijana?

JE TUNAOA/OLEWA ILI KUTULIZA/KUSHINDA KABISA TAMAA YA MWILI AU KWA KUA kiakili, kiumri, kijamii, kifamilia, kimpango wa maisha binafsi, ni wakati umefika kufanya ivyo?Imeandikwa…1Wakorinto. 7:1-9…. Lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe.Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe; vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe.Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faragha kwa kusali; mkajiane tena, Shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu.Lakini nasema hayo, kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri.Ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo; walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi, na huyu hivi. Lakini nawaambia wale wasiooa bado, na wajane, Ni heri wakae kama mimi nilivyo. 9 Lakini ikiwa HAWAWEZI KUJIZUIA, na waoe; maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa

NOTICE pia mstari wa 9-ktk Kiingereza..NIV…”But if they CANNOT CONTROL themselves, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion.

Si ni kweli hapo Paul anashauri, kama mambo yanakushinda, basi oa/olewa?

Si ni ukweli pia amesema kua kama unaweza kuji control, basi fanya tu na kazi ya Bwana na maisha?

–ES

Unyenyekevu ni sababu ya kukuwa Kihuduma!

huduma

Salom WANA WA Mungu,

Miaka ya hivi karibuni zimezaliwa huduma za Kikristo ambazo zimejaa majaribu ya kiburi kwa watumishi wa Mungu.

Huduma hizi zenye nguvu zimekuwa zikiinuka na kuzaliwa kila iitwapo leo, labda tujiulize kidogo kama zatoka kwa mwanzilishi MUNGU MWENYEWE au kuna chanzo kingine nyuma ya pazia?

Hatari ninayoiona ni kuleweshwa na nguvu hiyo kwa watumishi wa Mungu, Ambazo wamekuwa wakijaribu kuanzisha funuo mbalimbali japo ipo nje ya neon /au hakuna mfananisho wa neon, mfano kula majani, kutembea na vichupa vya mafuta, vitambaa, maji nk . nimelitafakali jambo hili nikaona ni rahisi kwa mtumishi anayetumiwa sana na Mungu kulewa na kile afikiriacho kuwa ni nguvu na mafanikio yake mwenyewe.  Na ni mara nyingi watu weengi sana wanakuwepo kumhakikishia umaarufu wake ktk ibada zake na vyombo vya habari.  Kwa kuiona miujiza aifanyayo, watu hufurahia kumheshimu kama vile ni mungu mdogo “wametushukia kwa mfano wa wanadamu!”  (Mdo 14:11).  Fedha na nafasi ya heshima huja kirahisi, na mara huanza kufikiria na kuamini kwamba baraka za Mungu ni kwa ajili yake.

Hivyo imekuwa changamoto kwa watumishi hawa na ni hatari kwa kuwa huwa tayari kwa anguko kubwa. Tumeshuhudia watumishi wengi kwa hili jambo la kukosa unyenyekevu limekuwa sababu ya kuanguka kwa wengine. Maanguko haya kuwa siyo kwa ajili ya mafanikio ya huduma yenye nguvu, bali hutokea kwa kukosa mafanikio hayo.  Kwa sababu watumishi wengine wamekuwa wanatamani mno kutumiwa na Mungu kwa namna kubwa au kwa sababu wanatamani sana kule kuonekana na watu kama watumishi wenye nguvu kubwa wanaighoshi kweli. Nyakati nyingine wanaanza kuinakili miujiza au kufanya mambo zaidi ya maandiko.  Wanakuwa wako tayari kuridhika na uongo na hata kuongeza jambo ambalo siyo halisi badala ya, kwa unyenyekevu kumtegemea Mungu kwa matendo ya kweli.  Jinsi inavyohuzunisha na ilivyo janga kubwa sana siku hizi.

Katika kuhudumu katika huduma yenye nguvu, tusije tukasahau ya kwamba nguvu yote ni ya Mungu na hivyo utukufu wote ni wake YEYE MUNGU.  Wakati wale sabini na wawili waliporudi kutoka kwenye huduma, walitoa ripoti kwa Yesu, “Bwana hata pepo wanatutii kwa jina lako” (Lk 10:17).  Yesu alifurahi pamoja nao.  Halafu akawapa onyo “Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii; bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni”  (Mstari 20).  Alikuwa anawaambia, “Msijiinue kwa yale mliyoyatenda kwa ajili ya Mungu, bali furahini kwa yale Mungu aliyowatendea.”  Unyenyekevu ni jambo muhimu. Hivyo basi imekuwa ni changamoto kwa watumishi, na hata kwetu sote tuwe makini kuwikia sauti ya Mungu na kuelewa kwamba yote tuyanyayo ni kwa utukufu wake Mungu na si kwa ajili ya kuinua nafsi zetu kwa kitambo kidogo na kukosa yoote milele.

Nawabariki nyoote

Amen

Anthony

Usiyaone matatizo ya kiuchumi kama Kikwazo – Mwl Mwakasege

mwakasege

Shalom,

Tunajua unataka uwe na uchumi mzuri. Hii ni kwa mwanadamu yeyote bila kujali mahali alipo,awe anafanya kazi au hata kama hafanyi kazi.

Kuanzia leo na siku kadhaa zitakazofuata,tutajitahidi kukushirikisha misingi kadhaa iliyomo katika biblia,ambayo tunaamini itakusaidia uwe na uchumi mzuri. Msingi wa kwanza ni huu:Badilika unavyoamini juu ya uchumi,utabadilika unvyosema juu ya uchumi,na hali yako ya uchumi itabadilika vivyo hivyo.

Tunaamini ya kuwa; mtu akibadilika anavyoamini atabadilika pia anavyosema;na hali yake ya maisha itabadilika vivyo hivyo.
Jambo hili tunalipata tunaposoma kitabu cha Mithali 23:7 ya kuwa; “Maana aonavyo nafsini mwake,ndivyo alivyo.”
Tafsiri nyingine ya mstari huu inasema;”maana awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo.” Tasfiri nyingine ya mstari huu inasema;”maana aaminivyo nafsini mwake,ndivyo alivyo.” Mstari huu unataka tujue ya kuwa maisha ya mtu alivyo ni matokeo ya awazavyo au aaminivyo au afikirivyo(mindset), nafsini mwake.

Ulivyo kimaisha kwa nje ni matokeo ya msimamo wako wa kimawazo ndani yako. Kwa ulivyo kiuchumi,ni matokeo ya msimamo wako kimawazo(mindset),ulionao ndani yako juu ya uchumi.

Wapelelezi 10 walileta habari mbaya walipotoka kuipeleleza Kaanani,kwa vile waliamini mioyoni mwao ya kuwa “majitu” waliyoyakuta Kaanani yalikuwa kikwazo na pingamizi kwao.Wapelelezi wawili (Yoshua na Kalebu),waliona hayo “majitu” pia lakini mioyoni mwao waliamini tofauti. hawakuyaona majitu kama kikwazo bali waliyaona kama fursa kwao ya kutatua tatizo hilo ili waweze kula.

Soma habari hii katika kitabu cha hesabu 13:32,33 na Hesabu 14:9,28
Matokeo ya tofauti hizo kuwaza na kuamini,kuliamua hatma ya baadaye ya uchumi na maisha yao.Wapelelezi 10 waliishia kulalamika na kushindwa kwenda Kaanani. Na wale wawili (Yoshua na Kalebu) waliweza kwenda Kaanani na wakawa na maisha mazuri.

Wazo tunalokufikirisha siku hii ya leo ni kwamba;Usiyaone matatizo ya kiuchumi yanayokuzunguka kama kikwazo,bali yaone fursa ya kuyatatua ili iwe njia mojawapo ya kuongeza kipato chako. Kumbuka wanaolalamika wanapoona matatizo,wanajipofusha fikra szao wasiona fursa za kimaendeleo katika matatizo hayo.

Mungu awabariki.

Christopher & Diana Mwakasege(Mana Ministry)

Prophetic Signs that we are in the End Times

mafuriko

The Bible gives many examples of signs that should warn us of the coming end of the age.  Six such signs are given by Jesus, two characteristics are given by Paul, and eleven other occurrences are given by the prophets to occur prior to or soon after the end of the age.  While we are also told we will not know the time of the End, God obviously wanted us to know when that time was getting closer.  As the Christian church is increasingly drawn into the interfaith movement, and as more and more churches go into isolation, preparing to sleep through the growing attacks on their faith, perhaps God knew it would take a few signs to wake us up and remind us that we have work to do. 

Unfortunately, many Christians take the verses that tell us we won’t know the time of His coming to mean they should ignore any and all scripture that might warn us of this time of tribulation.  Others have fallen into the trap of fearing being labeled a “conspiracy theorist” should they display an interest in the Biblical prophecies about our future on Earth.  My philosophy is simple.  God included it in the Bible and, since God is all knowing, we should trust that it is something we should know and study along with the rest of His Word. 

It is increasingly obvious that the time of our Lord’s coming is drawing near.  Prophecy is being fulfilled daily, and at a faster pace than ever before.  Whether you believe in a pre-tribulation rapture, or believe Christians will be witness to the full tribulation, wrath, and final judgments, matters not.  The beginning of birth pains and the signs of the times should have the same effect on all of us.  It should motivate us to save as many souls as we can in the time that we have left.  The Great Commission tells us to be disciples to all nations, bringing the message of salvation through Christ to all people.   If the Church is raptured before the tribulation, it is important that we leave behind an explanation for the trials and judgments those left behind will face.  How else will they recognize the deception of the anti-Christ and seek instead the truth of the Bible?  If we are to endure the tribulation along side them, we will need to be prepared to not only share the message of salvation, but share with them the reasons for God’s judgment and hold it up as further proof of their need to be saved. 

Below is a study of the prophetic signs God gave us as a warning of the approaching end of the age.  Many of them are being fulfilled now and many will be fulfilled in the near future.  I would encourage you to study prophecy, know what is coming and be prepared to share it with others.


SIX SIGNS GIVEN BY JESUS TO INDICATE HIS COMING AND THE END OF THE AGE


In Matthew24:3 Jesus was asked, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?”  Jesus told his apostles to look for  the following signs prior to his second coming and the end of the age.

1.  FALSE PROPHETS AND CHRISTS

Matthew 24:5 “For many will come in my name, saying, I am Christ, and will mislead many.”

Matthew 24:11 “And many false prophets will arise, and will mislead many.”

In the last several years many have claimed to be the Messiah.  Jim Jones and David Koresh are examples of these false christs as well as countless others who are not as newsworthy.  These false prophets are a prelude to the ultimate false christ, the antichrist.  Many New Age groups, some even NGO’s working for the United Nations, are anxiously awaiting the antichrist, preparing the way for his acceptance as the head of the hierarchy of gods and the one who will usher in world peace.

2.  WARS

Matthew 24:6 “And you will be hearing of wars and rumors of wars; see that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end.”

Rumors of wars in all areas of the world now occur frequently thanks to instant media coverage and the availability of a multitude of 24-hour news sources.

Matthew 24:7 “For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes.”

More people have been killed in warfare in this century than at any other time in history.  As the death toll rises in the Middle East, more and more countries work feverishly to develop devastating weapons of mass destruction.  Add to that the expanding threat of terrorism and unpredictable dictators such as Saddam Hussein, and the potential for the outbreak of war exists in nations, kingdoms and places across the globe.

3.  FAMINES

Matthew 24:7 “For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes.”

Christian farmers are driven out of Zimbabwe in increasing numbers, and foreigners move in to replace life-sustaining crops with poppies that now supply 25% of the worlds drugs, famine spreads across the African continent.  The undernourished are not limited to Africa, however.  A large portion of the worlds 5 billion people suffers from a shortage of food.

4.  EARTHQUAKES

Matthew 24:7 “For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes.”

The number and intensity of earthquakes this century is at a level higher than any other time in history.  A staggering number of seismic events occur around the world daily.  The earthquake seismic monitor IRIS shows all major earthquakes for the last year.  Indicated by yellow and red circles, the seismic events of the last 15 days provides strong evidence of the fulfillment of Matthew 24:7 in our day.  By contrast, in the years from 1890 to 1900 there was only one major earthquake in the world.

5.  TRIBULATIONS

Matthew 24:8-9 “But all these things are merely the beginning of birth pangs.  Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations on account of my name.”

Christians are under attack throughout the world today.  In the United States Christians still enjoy freedom to worship God without suffering much more than ridicule, hatred, or discrimination at work and school.  However in many other countries such as China, Sudan, Africa, Saudi Arabia, North Korea, Russia, and many Muslim nations, Christian suffer much greater persecution and often times death for their faith.  During the tribulation this suffering will be worldwide and will continue even to the point of martyrdom.  These first 5 signs will increase in intensity and severity as the tribulation approaches, much like the birth pangs or contractions of a pregnant woman worsen as the delivery time approaches.

6.  THE GOSPEL WILL BE PREACHED THROUGHOUT THE WORLD

Matthew 24:14 “And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all the nations, and then the end shall come.”

This prophecy has already been fulfilled through television, radio, missionaries, the translation of the Bible into many languages, and the internet.  People all over the world now hear the message of Christ from missionaries who have the means to travel the globe, and via technology that allows us to communicate with people on the other side of the world right from our own homes, churches and offices.


TWO CHARACTERISTICS OF THE END OF THE AGE FROM THE APOSTLE PAUL


1.  GODLESSNESS IN THE LAST DAYS

II Timothy 3:1-5,7 “But realize this, that in the last days difficult times will come.  For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, unloving, unforgiving, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of god; holding to a form of godliness, although they have denied its power; always learning and never able to come to the knowledge of the truth.”

For anyone who has watched television, read a newspaper, lost a retirement to corporate greed and corruption, or just walked outside their front door, it is obvious this prophecy has been fulfilled by our generation.  Our leaders are often corrupt; our cities are filled with crime, brutality, and neon signs proclaiming our sinful, godless nature.  The New Age Movement brings in increasing numbers of mystics who claim to be the enlightened ones.  They are some of the most educated and influential people in our societies, and yet the most lacking in real truth.

2.  APOSTASY (FALLING AWAY FROM THE FAITH)

I Timothy 4:1-3 “But the spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons.  By means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth.”

Churches today are becoming more and more ecumenical, embracing the New Age interfaith agenda, and denying Christ as the only way to salvation.  Giving in to the politically correct media and a corrupt society, they have embrace homosexuality as an acceptable alternate lifestyle and preach tolerance and compromise in place of God’s truth for the salvation of the world.  The environmentalist movement within the New Age movement lures them into a worship of mother earth, belief in past lives, reincarnation, and Karma while demonizing all those who would eat the meat God gave us as nourishment for our bodies. 


ELEVEN FULFILLMENTS OF BIBLE PROPHECY REQUIRED FOR THE END OF THE AGE


1.  EXISTENCE OF A 200,000,000 MAN ARMY IN THE EAST

Revelation 9:16 “And the number of the armies of the horsemen was two hundred million; I heard the number of them.”

An army of that size had never existed until China’s army reached that number in the 1960’s.

2.  REDEVELOPMENT OF THE ROMAN EMPIRE (EUROPEAN COMMUNITY)

Daniel 2:32-33 “The head of the statue was made of fine gold, its breast and its arms of silver, its belly and its thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay.”

Daniel 2:40-43 “Then there will be a fourth kingdom as strong as iron; inasmuch as iron crushes and shatters all things, so like iron that breaks in pieces, it will crush and break all these in pieces.  And in that you saw the feet and toes, partly of potter’s clay and partly of iron, it will be a divided kingdom; but it will have the toughness of iron, and partly of pottery, so some of the kingdom will be strong and part of it will be brittle.  And in that you saw the iron mixed with clay, they will combine with one another in the seed of men; but they will not adhere to one another, even as iron does not combine with pottery.”

The fourth kingdom of iron is the Roman empire according to Daniel’s interpretation of King Nebuchadnezzar’s dream.  The two legs are the division of the Roman empire into an eastern portion called the Byzantine empire which ended in the 1400’s and a western portion based in Rome which ended in the 400’s.  The nations of Europe since the Roman empire dissolved have never adhered or formed one empire but continue as separate nations, however, the European Union now has 15 Member States and is preparing for the accession of 13 eastern and southern European countries.

3.  RETURN OF THE ONE PURE LANGUAGE, HEBREW, TO ISRAEL

Zephaniah 3:9 “For then I will return to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord, to serve him with one consent.”

Prior to the restoration of Israel in 1948, Hebrew was a dead language.  Now Hebrew is spoken throughout Israel.

4.  REBUILDING OF THE TEMPLE, RESTORATION OF TEMPLE WORSHIP AND ANIMAL SACRIFICES IN JERUSALEM

For several end time prophecies to be fulfilled, the temple will have to be rebuilt.

Revelation 11:2 “Leave out the court which is outside the temple and do not measure it, for it has been given to the nations; and they will tread under foot the only city for forty-two months.”

Daniel 9:27 “And he will make a firm covenant with the many for one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the wing of abominations will come one who makes desolation, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.”

Daniel 9:26 “Then after the sixty-two weeks the Messiah will be cut off and have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary.”

Some archeologists believe that the temple mount is actually 340 feet south of the Dome of the Rock site, putting the Dome of the Rock within the Court of the Gentiles.  This may be the court outside the temple that is left out.

There are many groups already working on preparations for the new temple.  The blueprints are already done, the temple garments have been made, and there have already been attempts to lay the cornerstone of the temple.  The only thing standing in the way of the construction of the new temple is Islam’s third holiest site, the Dome of the Rock and government support for such an undertaking.  Some possible scenarios for the rebuilding of the temple are as follows:

1.  The persuasion and performing of miracles by the Antichrist and False Prophet convinces the Islamic world to approve the rebuilding.

2.  The United Nations will negotiate the rebuilding of the temple following a war with the armies from the North (Russia and Islamic forces).  This assumes that the war with the armies from the North is not the battle of Armageddon as some feel and that this attack occurs before the rapture or tribulation period begins.  The supernatural destruction of the Russian army and Islamic forces will cause an outpouring of Christian worship and zeal amongst the Jewish people who will reconstruct the temple.

3.  It is determined that the site of the first two temples is actually south of the Dome of the Rock, and the court of the gentiles (Dome of the Rock) will be left out of the 3rd temple.

A group in Israel called the Temple Mount Faithful have obtained most of the clothing, instruments and other equipment required for temple worship and are actively preparing for the laying of the third temple’s cornerstone.

5.  APPEARANCE OF THE RED HEIFER AFTER 2000 YEARS

Numbers 19:2-7 “This is the statute of the law which the Lord has commanded, saying, “Speak to the sons of Israel that they bring you an unblemished red heifer in which is no defect and on which a yoke has never been placed.  “You shall give it to Eleazar the priest, and it shall be brought outside the camp and be slaughtered in his presence.  Next Eleazar the priest shall take some of its blood with his finger and sprinkle some of its blood toward the front of the tent of meeting seven times.  “Then the heifer shall be burned in his sight; its hide and its flesh and its blood, with its refuse, shall be burned.  “The priest shall then wash his clothes and bathe his body in water, and afterward come into the camp, but the priest shall be unclean until evening.”

A red heifer will be required to be used in the process of purification described in the book of Numbers.  In May 1997 the first Red Heifer was born in 2000 years.  Another red Heifer was born in Israel in March of 2002.

6.  INCREASE IN KNOWLEDGE AND TRAVEL

Daniel 12:4 “But as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time; many will go back and forth, and knowledge will increase.”

Billy Graham was quoted as saying, “ninety percent of all the engineers and scientists who have ever lived are alive today.”  Air travel, space travel, DNA research and human cloning are all examples of the rapid increase in knowledge in our generation. 

7.  RETURN OF THE ETHIOPIAN JEWS TO ISRAEL

Zephaniah 3:10-11 “From beyond the rivers of Ethiopia My worshipers, My dispersed ones, will bring My offerings.  In that day you will feel no shame because of all your deeds by which you have rebelled against Me; For then I will remove from your midst your proud, exulting ones, and you will never again be haughty on My holy mountain.”

In 1984, Operation Moses saw the airlift of 15,000 Jews who had already fled to refugee camps in Sudan to escape starvation.  In 1991, Operation Solomon flew 20,000 Jews to Israel from Ethiopia itself.  A further airlift began in June of 1999, aimed at transporting the last 3,000 members of the Quara Jewish community from northeastern Ethiopia to Israel.

8.  THE RISE OF RUSSIA

Ezekiel 38:2,4,8 “Son of man, set your face toward Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshech and Tubal, and prophesy against him.  I will turn you about and put hooks into your jaws, and I will bring you out, and all your army, horses and horsemen, all of them splendidly attired, a great company with buckler and shield, all of them wielding swords.  After many days you will be summoned; in the latter years you will come into the land that is restored from the sword, whose inhabitants have been gathered from many nations to the mountains of Israel which had been a continual waste; but its people were brought out from the nations, and they are living securely, all of them.”

In order for some end time events to occur Russia will have to be a strong nation with a strong military. 

9.  RETURN OF RUSSIAN JEWS TO ISRAEL

Jeremiah 23:7-8 “Therefore behold, the days are coming declares the Lord, when they will no longer say, as the Lord lives, who brought up the sons of Israel from the land of Egypt, but as the Lord lives, who brought up and led back the descendants of the household of Israel from the north land and from all the countries where I have driven them.  Then they will live on their own soil.”

In the 1970’s and 1980’s there was a mass exodus of Russian Jews out of Communist Russia.  In 1999 the Associated Press reported a dramatic increase in the number of Jewish immigrants from Russia, bringing the largest number of Russian Jews to Israel since the early 1990’s. 

10.  TECHNOLOGY FOR THE MARK OF THE BEAST

Revelation 13:16-17 “And he causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves to be given a mark on their right hand or on their forehead, and he provides that no one will be able to buy or to sell, except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name.”

On May 10, three members of a family in Florida became the first people to receive the biochip implant.  Each device, made of silicon and called a VeriChip, is a small radio transmitter about the size of a piece of rice that is injected under a person’s skin. It transmits a unique personal ID number whenever it is within a few feet of a special receiver unit. VeriChip’s maker describes it as “a miniaturized, implantable, radio frequency identification device (RFID) that can be used in a variety of security, emergency and healthcare applications.”

Is the biochip the mark of the beast to be used by the antichrist?  We can’t really know.  What is significant is that people are being softened to the idea of a mark or an implant as a means of maintaining security, providing medical information, and regulating a more interdependent world.  As attitudes change, fears subside, and people are convinced of the need for such a mark, the true mark of the beast will be easily introduced to the world by the antichrist.

11.  PLANS FOR THE ONE WORLD GOVERNMENT

The United Nations, World Trade Organization, International Criminal Court, UN peacekeeping/police force, numerous UN NGO’s, and other agencies are preliminary steps to the formation of a one world government.  We now have the communications technology, transportation, and the pro-globalization media necessary to usher in the one world government headed by the antichrist.  The increasing terrorist threat and the middle east conflict will only speed up the formation of this governing body as fear and promises of better security make more people willing to give up their national sovereignty for global governance.

12.  INSTANT COMMUNICATION AROUND THE WORLD

Revelation 11:3, 7-10 “And I will grant authority to my two witnesses, and they will prophecy for twelve hundred and sixty days, clothed in sackcloth.  When they have finished their testimony, the beast that comes up out of the abyss will make war with them, and overcome them and kill them.  And their dead bodies will lie in the street of the great city which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.  Those from the peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead bodies for three and a half days, and will not permit their dead bodies to be laid in a tomb.  And those who dwell on the earth will rejoice over them and celebrate; and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth.”

Television and the 24-hour news networks make it possible for people around the world to see the dead prophets and rejoice at their deaths.

Luke 21:28 “But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near.”

Luke 21:32 “Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place.”

–Jennifer Rast

Hakuna Mwisho wa Kusamehe!

msamaha

Amani ya Bwana iwe nanyi enyi nyote,

Hakuna likizo ya kutosamehe!!!!!!!!  Chukulia  saba mara sabini iwe ktk kipimo cha siku hivyo 7×70 = 490 na je si mwaka una siku 365/366 HIVYO NI KILA SIKU KUSAMEHE TU! Ktk Mathayo. 18… Naposoma naona kama SIJUI PETRO ALICHOKA KUBOREKA/KUKWAZWA maana da! mpaka akauliza swali hili…  by the way, he was very open/sincere -I like that!

Mstari wa 21 …”’Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba”’ 

Look/feel him(Petro) at this statement yake…”’ ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba”’.. angalia kisehemu hiki kwa macho makubwa.. ‘’hata mara saba?’’!!!!!!. In other words, He was looking for a deadline/chance/ permit to say, ENOUGH IS ENOUGH brother or Sister! To hell or heaven with you, go East, I pick West, over and out, we meet in heaven or somewhere else not in hell  hopefully!!!!!!!!

Nonetheless, think about how Smart Jesus alivyommaliza na kuset standards ya sisi kufuata ktk kusamehe no matter what! Mstari 22: ‘’’Yesu akamwambia, Sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini.

Fikiri sehemu hii ya jibu la Yesu  …’’Sikuambii’’…aliongea kwa kumkamia kweli kweli, kumaanisha haswaa, ku-highlight, bold and underline kweli kweli..Sikuambii….mara 7 tu bali….. kumaanisha alichosema -KUSAMEHE ni  mwanzo mwisho, day on/off as long as kuna mtu anakutibua/mnatibuana, NI KUSAMEHE TU,  shurti swala la kusamehe litekelezwe! Yesu hakuropoka au kusema kwa bahati mbaya au bila kufikiri deeply possibility ya applicability ya statement/Neno lake,  alisema kwa hakika akikomaa..Sikuambii mara 7 tu bali 7×70 = 490,  yaani unasamehe kila siku mwaka mzima hadi advance ya kusamehe, unatoa mpaka mwaka unaofuata

Kindly read the whole chapter to get the flow..  maana mstari wa mwisho unasema ivi….35  Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake, hence soma sura nzima tafadhari kupata kitu kizima.

Mathayo. 18:1-35….1  Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema,2  Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao,3  akasema, Amin, nawaambia, Msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni.4  Basi, ye yote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni.5  Na ye yote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi;6  bali atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia, na kutoswa katika kilindi cha bahari.7 Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha! Maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha; lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha!8  Basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe; ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili, na kutupwa katika moto wa milele.9  Na jicho lako likikukosesha, ling’oe, ukalitupe mbali nawe; ni afadhali kuingia katika uzima una chongo, kuliko kuwa na macho mawili, na kutupwa katika jehanum ya moto.10  Angalieni msidharau mmojawapo wadogo hawa; kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni.11  [Kwa maana Mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea.]12  Mwaonaje? Mtu akiwa na kondoo mia, mmoja akampotea, je! Hawaachi wale tisa na tisini, akaenda milimani, na kumtafuta yule aliyepotea?13  Hata akipata kumwona, amin, nawaambia, amfurahia huyo zaidi, kuliko wale tisa na tisini wasiopotea.14 Vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee.15  Na ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu; akikusikia, umempata nduguyo.16  La, kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike.17  Na asipowasikiliza wao, liambie kanisa; na asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru.18  Amin, nawaambieni, yo yote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni; na yo yote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni.19  Tena nawaambia, ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lo lote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. 20 Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao.21  Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba?22  Yesu akamwambia, Sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini.23  Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake.24  Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta25  Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake, na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni.26  Basi yule mtumwa akaanguka, akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia.27  Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni.28  Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajoli wake, aliyemwia dinari29  Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi, akisema, Nivumilie, nami nitakulipa yote pia.30  Lakini hakutaka, akaenda, akamtupa kifungoni, hata atakapoilipa ile deni.31  Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka.32  Ndipo bwana wake akamwita, akamwambia, Ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote, uliponisihi;33 nawe, je! Haikukupasa kumrehemu mjoli wako, kama mimi nilivyokurehemu wewe?34  Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji, hata atakapoilipa deni ile yote.35  Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake.

SWALI:  Unadhani kuna jambo umetendewa baya sana sana humu Duniani na Walimwengu?Tuna options 2 tu!  

Kwanza, Mstari 22: ‘’’Yesu akamwambia, Sikuambii hata mara saba, bali(Samehe) hata saba mara sabini. 

Pili, 35  Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake 

Sasa, The choice is yours, mimi nimechagua kusamehe kila Mtu na kila kitu.Amen

Press on,

Edwin Seleli

Tanganyika ni nchi iliyonenwa katika unabii – Mchungaji Mtikila

MTIKILA (1)
HOJA MAALUM
MCHAKATO WA KATIBA MPYA USITISHWE
(ILI UANZE UPYA KWA USAHIHI)

Waheshimiwa Wajumbe, huu ni ushauri wa kizalendo kwa wajumbe wa Bunge maalum la Katiba kwamba mchakato mzima wa Katiba mpya ubatilishwe pamoja na Rasimu ya Katiba, kwa misingi ifuatayo: KIGEZO CHA KWANZA Mchakato wa Katiba halali ya wananchi lazima uanze na uelimishaji wa wananchi wote, kwa sababu wananchi walio wengi hawajui kabisa suala la Katiba, kiasi cha wengine kudhani katiba ni aina fulani ya mboga, wakati ni jambo la msingi wa Taifa lolote duniani linalomhitaji kila mwananchi ashiriki, kama inavyoagiza Ibara ya 21(2) ya Katiba yetu iliyopo, kwamba ni haki ya kila raia kushiriki kwa ukamilifu. Katiba ya Nchi ni lazima itokane na makubaliano ya raia wote, tena kutokana na uelewa sahihi wa kila mmoja wao. Ndiyo maana hatua ya kwanza na muhimu kuliko zote ya kutengeneza Katiba ya Nchi ni uelimishaji makini wa familia yote, zoezi ambalo linaweza kuchukua miaka, kama wenzetu wa Kenya walivyotumia takriban miaka mitatu kuelimisha umma wao ingawa uliokuwa na ufahamu kuliko umma wetu. Ni dhahiri kwamba hata ukusanyaji wa maoni uliofanyika hauna uhalali, kwa sababu yalichukuliwa maoni ya katabaka ka wananchi wachache sana wenye uelewa. Haijalishi hata kama hao waelewa wachache walitoa maoni mazuri yakatengenezewa Rasimu hii, Katiba inamtaka kila raia aeleweshwe vizuri ili ashiriki kwa ukamilifu. Ni usanii kusema wanakusanya maoni ya watu, wakati watoaji wa maoni wametegewa sheria kandamizi kama za “Uchochezi’’ ili wasizungumzie machafu ya watawala yaliyowatesa kwa miaka 53 ya uhuru, kusudi waweze kuyadhibiti vizuri katika Katiba yao. Ndiyo maana tulisema kwanza yafutwe yale masheria kandamizi, ili raia wakishaelimishwa kuhusu Katiba yao waweze kutoa maoni yao bila woga. Hakuna mjadala hapa, kinachotakiwa ni utekelezaji wa matakwa ya Katiba, siyo matakwa ya Rais au CCM. Katiba inataka itumike HAKI sawa kuunda chombo cha haki sawa na wajibu sawa kwa nchi yetu kwetu sisi sote na vizazi vyetu vyote vijavyo. Mchakato wa Katiba unaoendeshwa bila uelewa na uhuru kamili wa wananchi, moja kwa moja unakuwa hauna uhalali, haijalishi hata kama mapesa mengi kiasi gani yametumika katika haramu hiyo. Haramu haiwezi kuzaa halali. Bunge maalum la Katiba linapaswa kuukataa. Katiba inayotokana na kugoma kuwapa ufahamu sawa wananchi wote, na kutumia maoni ya kakundi kadogo tu ka wananchi kwa kuwapuuza raia zaidi ya milioni 46 si halali, tena ni ubaguzi wa kikatili na ukiukaji wa Ibara ya 12 na ya 13 ya Katiba ya Jamhuri. Haramu haiwezi kuzaa halali. Ni wajibu wa Bunge maalum la Katiba kuukataa mchakato mzima wa Katiba mpya, kwa uaminifu kwa Mungu, kwa Wana wa Tanganyika na wananchi wa Jamhuri ya watu wa Zanzibar. KIGEZO CHA PILIKusimamiwa na watawala utengenezaji wa Katiba ya wananchi, tena viongozi wa CCM isiyoficha azma yake ya kutawala juu ya wenzao milele licha ya kuchukiwa vibaya sana na wananchi, kunafuta kabisa uhalali wa mchakato mzima wa Katiba. Serikali ni kiungo kilicho ndani ya Katiba ambayo ni ya Wananchi, kama isemavyo Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri kwamba mamlaka yote ya utawala wa nchi yamo mikononi mwa wananchi wenyewe, yaani hata mamlaka ya utengenezaji wa Katiba yao wanayo wao, si ya Rais au serikali yenye kuajiriwa tu na wananchi! Kitendo cha Rais cha kuteua yeye Tume ya kukusanya Maoni bila kuwaelewesha kwanza wananchi, na kuipa yeye maelekezo, na kuilipa mapesa lukuki kama rushwa, na kuwanyangánya raia haki yao ya kuhoji juu ya uhalali wa muungano, kinapoteza uhalali wa mchakato mzima wa Katiba, Ndugu Wajumbe, kitendo cha Rais cha kuteua yeye wajumbe wa Bunge la Katiba kwa kuzingatia maslahi yake binafsi na ya chama ckake, badala ya kuwaelewesha wananchi wote vyakutosha, ili wachague wao wenyewe wajumbe wao katika Bunge maalum la Katiba yao, kutokana na kuwaamini jinsi walivyo na mzigo juu ya hatima ya nchi yao na hatima yao na watoto wao, kimelikosesha Bunge hili uhalali Bunge maalum la Katiba limekoseshwa uhalali na Rais Kikwete, kwa kupendelea wanasiasa kwa asilimia 90% na hasa wa chama chake, aliowapenyeza kwa wingi kwa kutumia taasisi za kiraia, majority ya wabunge wao katika Bunge la Muungano, Baraza la Wawakilishi la Jamhuri ya Watu wa Zanzibar iliyojitoa katika muungano (kitendo ambacho ni matusi kwa Watanganyika), ilimradi CCM wajipatie theluthi mbili za kujipitishia maslahi yao. Katika Watanganyika milioni 48 wanasiasa wako takriban milioni 5, hivyo kwamba wananchi milioni 43 wamepuuzwa katika mchakato wa Katiba. Kwahiyo Katiba itakayoundwa haitakuwa ya Wananchi au Taifa bali ya katabaka kadogo tu. Miongoni mwa wananchi milioni 43 waliopuuzwa ni Jumuiya ya Wapentecoste (PCT) yenye walokole takriban milioni 10, ambao Rais Kikwete amekataa kuwapa uwakilishi katika Bunge maalum la Katiba! Ndugu wajumbe, kuwanyima wananchi wengi namna hii uwakilishi katika Bunge la Katiba ya wananchi wote, kwa kisingizsio chochote kile, kumefuta kabisa uhalali wa Bunge hili. Katika mchakato halali wa Katiba utakaoanza upya, Wawakilishi wa wananchi watachaguliwa na wananchi wenyewe. Ndugu Wajumbe, hata Libya kulikomwagika mito ya kutisha ya damu, tumeshuhudia juzi wananchi wake wakipiga kura kuwachagua wawakilishi wao katika Bunge lao la Katiba. Bunge letu limekosa uhalali kwa kuteuliwa na mtu mmoja tu badala ya kuchaguliwa na wenye nchi. Rais amekiuka Katiba ya Nchi yetu Ibara ya 8, na Ibara ya 21 (2), na Ibara ya 26 (1). Kwahiyo imetupasa sisi Wajumbe wa Bunge maalum la Katiba kutoa Tamko kwa uaminifu na heshima kwa Taifa letu kwamba: 1. Bunge maalum la Katiba lenyewe halina uhalali. 2. Mchakato wa Katiba mpya uanze upya kwa usahihi, kwa kuanza na kufuta sharia kandamizi na kuuelewesha umma kwa makini. Kuitishwa Kongamano la Kitaifa la Katiba hakuwezi kukwepeka katika utengenezaji wa Katiba halali ya wananchi, ambao lazima ufuatie ueleweshaji makini wa wananchi wote, kusudi wote watoe maoni yao kwa uelewa na uzalendo. Ni hilo Kongamano ambalo litateua serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa, ambayo itasimamia mchakato mzima wa Katiba kizalendo na bila upendeleo. Baada ya kukamilisha utengenezaji wa Katiba, Serikali ya mpito ya umoja wa Kitaifa itaitumia Katiba hiyo kwa uchaguzi, na kukabidhi uongozi kwa Serikali mpya itakayochaguliwa kwa Katiba hiyo mpya. Utaratibu huu wa kupata Katiba halali ya wananchi unawezekana tu ikiwa CCM itakuwa imepona ubinafsi na uchoyo wa madaraka, na ikiwa kweli CCM wanayo dhamiri safi na ustarabu wa kuheshimu usawa wa wananchi wote. CCM walikataa utaratibu huu wa haki na usawa, kwa sababu ya uovu wao wa kutaka wawe watawala tu wengine wote tuwe watawaliwa wasio na haki kama wao, unaowafanya wazidi kuchukiwa nchini kote na kubaki kutawala kwa nguvu za dola badala ya ridhaa ya wananchi. KIGEZO CHA TATU Tamko la kiimla la Rais Kikwete kwamba muungano usijadiliwe katika mchakato wa Katiba mpya ya wananchi, linafuta uhalali wa mchakato wenyewe pia. Kwani muungano ni uhusiano wa nchi mbili unaopaswa kuwa wa hiari ya raia wenyewe na siyo ya watawala! Rais amekiuka Ibara ya nane ya Katiba ya Nchi. Upungufu huu wa Rais unachangiwa na udhaifu mkubwa ulioonyeshwa na Bunge la Jamhuri, alipolihutubia kwa mara ya kwanza baada ya Uchaguzi Mkuu wa Oktoba 2005, alipotamka kuwa hataitii Katiba kama vile msahafu, bali katika mambo mengine atatumia busara yake! Badala ya kumwondoa katika ajira ya wananchi aliyoiapia kwamba ataitii na kuilinda na kuitetea Katiba ya Nchi, akainua msahafu juu na kumwambia Mwenyezi Mungu amsaidie, Wabunge wetu walimshangilia! Si ajabu leo Rais kujisahau akatumia imla katika suala la muungano, wakati ndio msingi wa mengine yote katika mchakato wa Katiba mpya! Rais anapaswa kufahamu kuwa suala la muungano linahusu Uhuru wa Wazanzibari na Uhuru wa Wana wa Tanganyika! Msingi wa Taifa la Watanganyika ni Uhuru wa Tanganyika, kama na Taifa la Wazanzibari lilivyoanza na Uhuru wa Zanzibar.Muungano wao ni uhusiano tu wa nchi na nchi, ambao malengo pekee huwa ni maslahi, hivyo kwamba muungano ukithibitika kuwa unaathiri Uhuru wetu na uchumi wetu sisi Watanganyikatunapaswa kujitoa mara moja, kama ilivyojitoa rasmi Jamhuri ya watu wa Zanzibar. Ndiyo maana Bunge la Jamhuri ya Muungano lilipitisha lile Azimio la kuundwa Serikali ya Tanganyika, mwaka 1994, hivyo kwamba wajibu wa Bunge maalum la Katiba ni kuwawajibisha wale waliokiuka Uamuzi huo wa Bunge, ambao kikatiba una uzito wa Sheria, na kuhakikisha kwamba Azimio hili linatekelezwa. Katika Nchi yenye Utawala wa Sheria hakuna kujadili jambo lililopitishwa na Bunge, bali utekelezaji tu wa hilo lililopitishwa. Usahihi (Constitutionality) wa agizo la Rais Kikwete kwamba muungano usijadiliwe katika mchakato wa Katiba mpya ya wananchi, ungesimama katika uadilifu wake wa kuzingatia kiapo chake cha kuitii na kuilinda na kuitetea Katiba ya Nchi, akitetea Azimio lililopitishwa na Bunge la Jamhuri la kuundwa Serikali ya Tanganyika kwamba ni la kutekelezwa tu na siyo kujadiliwa(Suala hili la “muungano” limeelezwa kwa kina zaidi katika Sehemu ya Pili ya Waraka huu) Mchakato pekee ulio na uhalali ni wa Katiba ya Watanganyika, ambao wanapaswa kuunda Serikali yao. Uhuru wao hauhamishiki wala haubadilishiki kwani ni haki yao ya Msingi ya kujitunza uhai wao na watoto wao ndani ya mipaka ya ardhi yao. Haki ya Watanganyika ya Uhuru wao walipewa na Mungu, kama wanadamu wengine wote katika mipaka ya ardhi yao. Ni matusi makubwa kwa Watanganyikia hata kama hawasemi, kwa Zanzibar iliyojitoa katika muungano kuleta wawakilishi wengi kuzidi Tanganyika yenyewe katika Bunge maalum la Katiba, ambalo kimsingi ni la Watanganyika, tena wakaleta mpaka na baraza lao la Wawakilishi lililouvunja muungano kwa kuitoa Zanzibar, bila hata haya kwa kuwachukulia Watanganyika kuwa ‘mataahira’ tu! Saa ya ukombozi ni sasa! Matusi kwa Watanganyika ni machungu zaidi wakoloni wao waliojitoa katika muungano, ambao wako milioni 1 tu, wanapokuwa na wajumbe wengi kuwazidi Watanganyika milioni 48, kiasi cha Wazanzibari kutulazimisha kwa huo uwingi wao kuwa chini ya Uwenyekiti wa muda wa Kificho wao katika Bunge maalum la Katiba! Kutokana na ule unyani, tende na halua zimewafanya wauzaji wa Uhuru na heshima ya Watanganyika wafanye makusudi kwamba chaguzi zote zikifanyika Watanganyika wawe katika minyororo ya Wazanzibari. Ndugu Wajumbe, kila mwadamu aliumbwa na nationalistic spiritau uhanga kwa ajili ya nchi yake pamoja na ndugu zake wa Taifa lake. Ndiyo maana wazee wetu walipouzana utumwani kwa tamaa ya tende na halua tu, wazungu waliotutangulia kustarabika walitudhania kuwa aina fulani ya nyani. Siyo ajabu kuonekana hata leo Mtanganyika anauza au kutoujali utaifa wake na ardhi yake na utambulisho wake (national identity), kwani bado tunao watumwa wenye “unyani” wa kuuza utaifa wetu kwa tende na halua. Ni matusi kuiita Tanganyika “Tanzania Bara” “Unyani” ule ndio unaowafanya baadhi ya Watanganyika wafurahie kongwa la utumwa wetu kwa Wazanzibari, ambao hata baada ya kujitoa rasmi katika muungano feki, bado wanaendelea kutawala Watanganyika na kuishi kwa damu yao, Manzibari mmoja akiwa amepewa thamani ya Watanganyika 48 katika kuitawala Tanganyika, lakini gharama za nchi zote mbili zinabebwa na Watanganyika! KIGEZO CHA NNE Mchakato wa Katiba ukiwa nje ya misingi ya Katiba na Sheria unakuwa BATILI. Rais, Wajumbe wa Tume ya kuratibu maoni na Wajumbe wa Bunge maalum la Katiba, wanalazimishwa na Ibara ya 26(1) kutii Katiba na Sheria za nchi. Kwa sababu wakipuuza au kukiuka Katiba au Sheria wanakuwa wamepoteza uhalali wa hiyo Tume au hilo Bunge pamoja na maamuzi yake Mfano wa kwanza ni kitendo cha Rais cha kupokonya haki ya wananchi ya kujichagulia wao wenyewe wawakilishi wao katika Bunge maalum la Katiba, akatuteua yeye sisi wajumbe wa Bunge hilo! Ni kosa kubwa pia Rais kuteua yeye Tume ya kuratibu maoni, ambayo kimsingi ilipasa kuchaguliwa na wananchi wenyewe! Rasimu ya Katiba inayotokana na makosa haya haiwi na uhalali, kwa sababu ni ya watawala na siyo ya wananchi, tena ni ukiukaji wa Ibara ya 8 ya Katiba. Isitoshe, Rais aliipa Tume yake ya kuratibu maoni ya wananchi na kutengeneza Rasimu ya Katiba posho ya shilingi 500,000 kwa siku mbali ya mamilioni ya mshahara mwisho wa mwezi, nyumba yenye kodi ya shilingi milioni kadhaa kwa mwezi, shangingi la zaidi ya shilingi milioni 60 kila mmoja, na madereva akawalipia posho ya shilingi 220,000 kila mmoja kwa siku, lakini akawadhalilisha Wajumbe wa Bunge maalum la Katiba lenye kuikataa au kuipitisha hiyo Rasimu, yaani liko juu kabisa ya hiyo Tume, kwa kuwapa posho ya dereva wa mjumbe wa Tume ya shilingi 220,000 tu! Kwa busara hata ya mtoto mdogo, Mjumbe wa Bunge maalum la Katiba anapaswa kupewa mafao ya juu kuliko mjumbe wa Tume ya Warioba. Kama Rais alifanya kosa kuwapendelea wajumbe wa Tume yake ya Maoni, basi hapaswi kusahihisha kosa kwa kosa kubwa zaidi! Kama Rais hawezi kusahihisha kosa lake kwa kuwabana wajumbe wa Tume ya Warioba warudishe mabilioni ya fedha aliyowapa, ili wawe wamelipwa kwa usahihi yaani chini ya kiwango cha Wajumbe wa Bunge maalum la Katiba, basi usahihi na busara pekee ni kuwalipa Wajumbe wa Bunge maalum la Katiba juu zaidi kuliko wajumbe wa Tume. Tena ni marufuku kukiuka Ibara ya 13 ya Katiba ya Nchi kwa kuwalipa Wabunge wa Bunge la Muungano mishahara na posho zao juu ya mafao ya Bunge maalum la Katiba. Ikiwa kosa hili limefanyika ni lazima na Wajumbe 201 walioteuliwa wepewe hiyo tofauti, ili kufuta kosa kubwa ladiscrimination lililofanyika. Hili ni suala lisilohitaji mjadala wala kubembeleza mtu, bali ni suala la usahihi na busara. Mfano wa pili nikitendo cha Tume ya Warioba ya kuratibu maoni na mchakato mzima kwa jumla, cha kupuuza kesi muhimu sana iliyo katika Mahakama Kuu ya Zanzibar, ambayo wananchi wanataka uvunjwe muungano unaounganisha Jamhuri ya watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika! Katiba inayotokana na kutojali Katiba na Sheria na kudharau Mahakama kiasi hiki haiwezi kuwa na uhalali. Mfano wa tatu ni kitendo cha Tume ya kuratibu maoni ya Katiba, inayoongozwa na Mwanasheria Mkuu wa zamani Joseph Warioba, cha kuendelea na kukusanya maoni juu ya Haki ya kila raia ya kugombea Urais, Ubunge, udiwani na serikali za mitaa bila kujiunga na chama cha siasa, na kuiingiza haki hii katika Rasimu ya Katiba ili eti itolewe uamuzi na Bunge maalum la Katiba, wakati uamuzi ulikwishatolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania! Hata baada ya kuhujumiwa na Mahakama ya Rufaa, wananchi walirudishiwa Haki hii na Mahakama ya Afrika, ambako Serikali ya Tanzania iliwakilishwa na Wanasheria sita! Mchakato wenye kudharau Mahakama mpaka za kimataifa kiasi hiki hauna uhalali wala hauwezi kuzalisha Katiba yenye uhalali! Ni dhahiri kwamba huu ni mchakato feki, uliokosa kabisa hata maadili mema ya taaluma ya Sheria! Mfano wa nne ni kitendo cha Tume ya maoni cha kupuuza hata Sheria iliyopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Tanzania ya kuundwa kwa Serikali ya Tanganyika. Wajumbe wa Bunge maalum la Katiba tunao wajibu wa kubatilisha mchakato huu kwa kuwadhalilisha wananchi na kukiuka Katiba ya Nchi yetu na Utawala wa Sheria, kwa kupuuza Hukumu ya Mahakama ya Afrika iliyotoa Haki ya kila raia wa Nchi yetu ya kugombea Urais, Ubunge na Udiwani bila kulazimika kujiunga na chama cha siasa. Kwa uovu wao bado waliendelea na ukusanyaji wa maoni kuhusu Mgombea binafsi hata baada ya Mahakama ya Afrika kumpa kila raia wa Nchi yetu haki hii. Isitoshe wameiingiza HAKI hii hata katika Rasimu ya Katiba, kwamba eti Bunge maalum la Katiba liijadili bila kujali Hukumu ya Mahakama ya Afrika, badala ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuhakikisha kwamba inaingizwa ipasavyo katika Katiba hata hiyo mpya ikiwa tayari, na katika Sheria husika za Nchi! Wajibu wa Wajumbe wa Bunge maalum la Katiba mpya ni kuibatilisha Rasimu hii ya Katiba, na kuagiza kwamba Mchakato wa uundaji wa Katiba uanze upya kwa usahihi, uzalendo, na kwa uzingatiaji wa Katiba na Sheria kwa makini. Hoja hii imewasilishwa na Mjumbe wa Democratic Party (DP), Mchungaji Christopher Mtikila. Mungu ibariki Tanganyika

Sehemu ya Pili
ULAZIMA WA KUVUNJA KINACHOITWA ‘MUUNGANO’
(Kwa ajili ya Uhuru wa Wana wa Tanganyika)

Waheshimiwa Wajumbe wa Bunge maalum la Katiba, Moja ya maajabu ya dunia ni sisi Watanganyika kulikubali kongwa la utumwa kwa Wazanzibari kama mataahira, tukakubali hata kudhalilika kama koloni lao, wakati ni Watanganyika wale wale waliomwaga damu yao kwa ajili ya uhuru wa watu wengine! Hii si ile laana tuliyotabiriwa katika Torati tu, bali tu waathirika pia wa ushirikina kama wa “mwenge” na political anesthesia iliyotupofusha kifikra, ikatupandikiza roho ya woga, na kutuhasi maumbile ya binadamu wote ya uhanga kwa ajili ya uhuru wao na utu wao. Ndivyo wahusika walivyofanikiwa kutufanya sisi Watanganyika tusione vibaya kudhalilika kama watumwa au mifugo ya watu wengine!Wajumbe tukumbuke kwamba Uhuru wa kila nchi hautokani na itikadi ya mtu wala ya chama, bali ni mpango wa Mungu kama ilivyoandikwa Kwa maana Mwenyezi Mungu ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote, na ndiye aliyefanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani, na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Yeye Mungu ingawa ni kwa kumpapasa papasa, wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wao. Ndiyo maana kila taifa lina ibada na wimbo wake wa kumtafuta Mungu aibariki nchi yake, na kuidumishia uhuru na umoja wake kama familia moja kubwa. Kuhusu mipaka ya Utaifa wa kila Nchi, Mungu alipiga marufuku watawala wasithubutu kubadili alama za mipaka watakayoona aliiweka kwa kuwatumia waliokuwa kabla yao, na amesisitiza kwamba yule atakayethubutu kufanya hivyo na alaaniwe, na wote waseme Amina. Tena tumewekewa masharti katika Torati kwamba kila nchi itawaze mtu mwenye sifa zipi ili aweze kuongoza taifa lake kama inavyompendeza Yeye Mwenyezi Mungu, atawalaye juu ya falme zote za wanadamu. Laana ya Tanganyika ilianzia hapo, ilipomtawaza mtawala aliyegeuza sifa na utukufu wa Mungu apewe yeye, kama alivyofanya Lucifer hata akatupwa chini.

UHURU WA TANGANYIKA

Ndugu Wajumbe, Tanganyika ni nchi iliyonenwa katika unabii, ikiambiwa “Ole wa nchi ya uvumi wa mabawa”, yaani isiyotulia kujijenga kimaendeleo ili watoto wake wamwishie Mungu katika furaha aliyowakusudia, bali inayojitoa kafara kwa ajili ya maslahi ya nchi zingine kama Zanzibar, kama mshumaa unavyowaangaza wengine kwa kujiyeyusha wenyewe, jambo ambalo limeonywa katika Torati kwamba ni laana. Tanganyika inavyodhalilika na kunajisika na kuliwa na Zanzibar ndiyo hali inayoitwa “muungano”! Mwenyezi Mungu aliubariki Uhuru wa Tanganyika (Kanani ya Afrika) tarehe 9 Desemba 1961, kwa kushusha nchini kote viumbe vilivyokuwa na bendera ya Tangantika, vikiwa ni pamoja na nzige, aina ya viwavi juu ya miti, senene, maua na upinde kama wa mvua. Wanaothubutu kuchezea Uhuru wa Tanganyika wana ujasiri gani kuliko Ibilisi, kama imeandikwa katika mambo yanayogusa utukufu wa Mungu hata mashewtani waamini na kutetemeka? Historia ya kweli ya Tanganyika na uhuru wetu ilichakachuliwa, ili kumvika yule dikteta uungu wa taifa letu, lakini ukweli unatayarishwa kwa ajili ya watoto wetu na vizazi vyetu vijavyo. Kwa ufupi Uhuru wetu tulipewa na UNO mwaka 1961 kupitia kwa Mwingereza, aliyekuwa na dhamana ya kutuandaa ili tupate kujitawala wenyewe. UHURU ni haki ya msingi ya Binadamu wote ulimwenguni ya Self determination. ikiwa sehemu muhimu ya utu wao (essential and basic ingredient of their humanity). Ndiyo maana kama kiitwacho ‘muungano’ kinaathiri uhuru na heshima ya Tanganyika ni lazima kitokomezwe! Swali: UHURU ni nini? Kwanini damu nyingi imemwagika duniani kwa ajili ya Uhuru, mpaka na ya Watanganyika ikapotea kwa ajili ya Uhuru wa watu wengine? Kwanini kongwa la ‘muungano’ linalazimishwa kwa Watanganyika wakati linaathiri Uhuru na utu wa Watanganyika, hata tukawa mithili ya koloni la Wazanzibari? Jibu: Uhuru ni HAKI ya msingi ya watu wa kila nchi ya kujitunza wao wenyewe na watoto wao ndani ya mipaka ya ardhi yao, kwa utaratibu waliojiwekea wenyewe (Katiba) na kuutumia kujiundia chombo chao wenyewe (Serikali) cha kutunzia vizuri iwezekanavyo uhai wao ndani ya mipaka ya ardhi yao, ili wapate kuishi kwa furaha kwa siku zote alizowapa Mwenyezi Mungu kuwepo duniani, wakiwa na utambulisho wao (national identity) kama familia kubwa inayojiamulia mambo yake yenyewe kwa ajili ya hatima yake. Hii ni Haki ya Watanganyika pia, na UNO ilitupatia rasmi Uhuru wetu kwa sababu ni Haki ya Msingi ya Binadamu wote(The right to self determination), haki ambayo ni kiungo cha mwanadamu sawa na mguu au kichwa chake, niHaki isiyoweza kuhamishika wala kubadilishika (a Basic Right which is an ingredient of humanity, which is non transferable and non exchangeable. It is the basic right to our territorial integrity, self governance, sovereignty and national identity as sons and daughters of the soil, our Mother Tanganyika). Kuiita Tanganyika ‘Tanzania Bara’ ni matusi kwa Mungu na Watanganyika

KUVUNJA KONGWA LA UTUMWA KWA WATANGANYIKA LIITWALO “MUUNGANO”

MUUNGANO NI NINI? ULIUNDWA NA NANI? KWA LENGO GANI? Ndugu Wajumbe, Bilashaka inaeleweka kwamba muungano ni uhusiano tu wa nchi moja na nyingine, kwa ajili ya maslahi, na hasa ya kiuchumi. Kwani kinachoitwa “Muungano wa Tanzania” kisingeweza kuumba upya nchi zetu, au kuondoa bahari inayotutenganisha, bali ni muungano wa huduma kuu za kiutawala zinazoendesha maisha ya kila siku ya hizi nchi mbili. Yaani muungano halali ni uchangiaji nusu kwa nusu wa gharama ya uendeshaji wa maisha ya nchi washirika, kwa ajili ya faida sawa zilizokusudiwa kwa pande zote za huo uhusiano. Ukweli ni kwamba walichohitaji Watanganyika baada ya uhuru wao ni kuijenga nchi yao na kuboresha maisha yao, kwa kutowesha umasikini, ujinga na maradhi, kwa kutumia kizalendo raslimali zao lukuki. Wala Tanganyika haikuhitaji chochote kutoka Zanzibar. Kiitwacho muungano kilitokana na vita baridi kati ya mataifa mababe ya Magharibi na ya Mashariki yaani Wakomunisti, baada ya mapinduzi ya Zanzibar, ambapo Wakomunisti waliwawahi Wamarekani kukamatana na utawala mpya wa Zanzibar, kama walivyokuwa wamewawahi Cuba hata wakaweka huko makombora yao yaliyohatarisha usalama wa Marekani. Marekani ilipozisitukia siri za mahasimu wao za kutaka kuweka makombora yao Zanzibar, walimkimbilia Mzee Kenyatta kumbembeleza afanye muungano hata wa bandia na Zanzibar, ili uwasaidie kuwadhibiti kabisa Wakomunisti wasijichimbie Zanzibar na kuweka makombora yao kama walivyokuwa wamefanya Cuba, kwa sera ya kutofungamana na upande wowote wa hiyo vita baridi. Ujumbe wa CIA ulipotimuliwa na Kenyatta kwamba marufuku kuchezea Uhuru wa Kenya walioupata kwa damu, ndipo ulipotumika usaliti na ukibaraka wa Julius Nyerere! Karume akadanywa kwamba setalaiti zao eti zimeona manowari za kivita zikielekea kupokonya nchi aliyoikomboa, sharti la kumsaidia likawa aungane na Nyerere ili msaada upitie kwake.Katika kutekeleza matakwa ya CIA ni kweli kwamba baada ya «muungano» Nyerere aligeuka kipaza sauti kikuu cha kaulimbiu yaKutofungamana na upande wowote, na ni kweli kwamba kwa mbinu hizi Wamarekani walifanikiwa kuwahujumu Wakomunisti wasitegemissiles zao Zanzibar. Kwa jinsi Nyerere alivyoutoa kafara Uhuru wa Tanganyika kwa ajili ya maslahi ya Marekani, na bado akaweza kuwapofusha Watanganyika kifikra wasitetee uhuru wao hata kwa damu, na kuwadhibiti wasifahamu siri yake badala yake wamwone yeye kama mungu wao wakati ndiye adui mkuu wa uhuru wao, Kenyatta alighadhabika sana na kusema, Hakika Nyerere anatawala maiti! Katika kuficha doa la ukibaraka wa Nyerere kwa Marekani na usaliti wake kwa Watanganyika, ili kumwezesha asifiwe na kuadhimishwa milele, zilitungwa sababu FEKI za kijinga mno za huu muungano : 1. Eti ‘usalama’, kwamba adui wa Zanzibar angeweza kujificha kwetu na adui zetu wakajificha Zanzibar. Huu ni upuzi mtupu kwavile visiwa vingi ni majirani wa nchi za mabara, lakini hawana miungano wala kuhujumiana, wala hatari ya vita hailetwi na visiwa, kama ambavyo vita yetu na Uganda haikutokana na visiwa. 2. Eti kwa sababu Zanzibar kuna makabila yanayotoka Tanganyika! Basi tungeungana na Kenya waliko Wajaluo, Wamasai, Wakurya, Wapare na Wachaga wengi zaidi ya mara tatu ya Wanzibari wote, au Msumbiji waliko Wayao, Wanyasa na Wamakonde wengi kuliko Wazanzibari, au Zambia waliko Wanyamwanga wengi pia. Hiki ni kigezo cha kufilisika kifikra, kilicholenga kumfichia Nyerere uuzaji wake wa uhuru wa Tanganyika kwa maslahi ya Marekani. Muungano wenyewe ulikuwa uangaliwe upya baada ya miaka 10, kama bado ungehitajika tuendelee nao au la. Na Karume akiwa shujaa wa kuweka hatima ya Jamhuri ya Watu wa Zanzibar mikononi mwa Wazanzibari wenyewe, alitarajiwa kurudisha heshima ya Utaifa wa Wazanzibari, kwani alikwishaanza hata kupinga sera nyingine za Nyerere zisivuke kisiwa cha Chumbe, ziishie huko huko Tanganyika. Karume aliuawa baada ya miaka nane ya muungano, katika mazingira ya kutatanisha. Baada ya kugundua juhudi na mikakati ya Nyerere ya kuficha kabisa kiini cha muungano, yaani siri ya kutumiwa na Marekani akauza uhuru wa Tanganyika, Zanzibar ilikataa kabisa kuchangia gharama za huo muungano, ikijua kuwa Nyerere lazima angebeba mzigo wote kwa ajili ya kutoruhusu muungano wake uvunjike, kwavile ukivunjika lazima siri ya uhujumu wake wa Uhuru wa Watanganyika itafunuka, na kumfanya achukiwe na kulaaniwa milele. Nyerere alifaulu kujiweka mahali pa mungu katika mioyo ya watu, na genge la kimafia la CCM linalodumisha ibada yake kama vile ndiyo hirizi yao ya kutawala nchi milele, ndilo linalolazimisha kongwa la utumwa la muungano pamoja na makafara yake ya kutawalia akili za watu, kama vile mbio za mwenge, bila kujali jinsi kongwa hili linavyoimaliza Tanganyika kiuchumi na kuifanya koloni la Wazanzibari. Ndugu wajumbe, kwavile muungano unaathiri uhuru wa wana wa Tanganyika na hatima yao, Bunge maalum la Katiba linalazimika kujiridhisha kwanza kabisa na uhalali wake, kwa kuzingatia majeraha ya kiuchumi na Uhuru wa Tanganyika. Ukweli ni kwamba Tanganyika ni kafara inayoliwa bure na Zanzibar ambayo tangu mwaka 1964 hadi leo imeishi kwa zaidi ya shilingi trilioni 120 za damu ya Watanganyika, ambazo ni lazima ieleweke zitalipwaje. Saa ya ukombozi ni sasa! Ukupe na ukoloni wa Zanzibar kwa Tanganyika unaoitwa muungano ndio uliopelekea kufutwa matibabu ya bure ya wana wa Tanganyika, bila kujali wanavyokufa ovyo leo kwa magonjwa ambayo yanatibila! Ukupe huu ndio uliolazimisha kufutwa elimu nzuri ya bure ya wana wa Tanganyika, ukapelekea wengi wa watoto wa Tanganyika sasa kuishia uzururaji, umachinga, na kubwia unga na kuelekea kuwa taifa la uhalifu na upunguani! Kulazimisha maisha ya raha na utajirisho kwa Wazanzibari kwa jasho la Watanganyika na raslimali za Watanganyika ni maandalizi ya mmwagiko wa damu, ambao unaepukika leo kwa kuvunja muungano!

ARDHI YA TANGANYIKA KAMWE SI YA MUUNGANO

Ndugu wajumbe, muungano umewapa bure Wazanzibari ardhi ya Watanganyika, na siyo siri kwamba Wazanzibari wanajimilikisha kwa kasi kuliko Watanganyika wenyewe, wanaogeuzwa na muungano kuwa wakimbizi katika nchi yao wenyewe. Watanganyika wamepofushwa akili wasiione hatari kwamba walikuwa milioni 8.5 tu walipokabidhiwa nchi yao tarehe 9 Desemba 1961, lakini leo wako milioni 48 wakati ardhi yao haijaongezeka hata inchi moja! Wazanzibari wanashauriwa waanze kuwauzia Watanganyika ardhi yao waliyokuwa wamewatapeli kwa kigezo cha «muungano» sasa watapata pesa nzuri, kuliko watakapoamka Wana wa Tanganyika kuitwaa ardhi yao. Ndugu wajumbe, mbali ya Tanganyika kuangamizwa na muungano kiuchumi, tangu mwaka 1964 ilipoteza Uhuru wake kwa kupokonywa haki yake ya kuwa na Katiba yake na serikali yake yenyewe ndani ya mipaka ya ardhi yake! Tusingoje Watanganyika wamwage damu kwa ajili ya Uhuru wao, bali Bunge hili litumike kuwapa haki yao kwa kuvunja kongwa hili la ‘muungano’ kwa amani. Saa ya ukombozi ni sasa!

KUUNDWA SERIKALI YA TANGANYIKA

Ndiyo maana mwaka 1994 Bunge la huo ‘muungano’ lenyewe lilipitisha Azimio la Kuundwa Serikali ya Tanganyika, ambalo bado liko hai.Kama kweli utawala wetu ni wa Kikatiba na Kisheria, basi ni wajibu wa Bunge hili la Katiba kuhakikisha kwamba Serikali ya Tanganyika inaundwa, bila mjadala wowote kwa sababu ni Sheria, yaani uamuzi uliopitishwa na Bunge la Jamhuri. Ni muhimu kwa kila Mjumbe wa Bunge la Katiba kupitia Hansard ya Azimio hili Takatifu. DP ilimwandikia Rais Kikwete na waziri wake wa Fedha hayati William Mgimwa, waziri wa masuala ya muungano katika ofisi ya Makamu wa Rais na Waziri wa Sheria, kwamba watuambie ni kiasi gani cha fedha ya Watanganyika iliyotunza maisha ya Jamhuri ya watu wa Zanzibar tangu mwaka 1964 (ambayo inakisiwa kuwa zaidi ya shilingi trilioni 120), lakini hatukujibiwa!Lakini Mahakamani watatueleza tena kwa adabu. Ndugu Wajumbe, mmeelewa kwamba Muungano ni unyang’anyi wa Haki ya Msingi ya Uhuru wa Tanganyika, ambao nchi nyingi zimeupata kwa kumwagika damu, hata yetu sisi Watanganyika. Ukoloni ni nchi yoyote kuwa na viongozi wa ngazi za urais, uwaziri, ukatibu mkuu, ukurugenzi wa taasisi za kiserikali, ukuu wa mikoa na wilaya n.k kutoka nchi nyingine, kama Tanganyika inavyokaliwa na watawala kutoka Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Saa ya ukombozi ni sasa! Huu ni ukoloni halisi, hakuna mjadala, siyo muungano kwa sababu ni Tanganyika tu kuliwa na kutawaliwa na Wazanzibari, lakini ni marufuku kabisa Mtanganyika kuthubutu kwenda kuitawala Zanzubar. Ni sawa kabisa na Waingereza walivyokuja kuitawala Tanganyika, lakini ni marufuku kabisa Mtanganyika kwenda Ulaya akaitawale Uingereza! Saa ya ukombozi ni sasa! Ndugu Wajumbe, utumwa na udhalili wa Watanganyikakwa watu wa Zanzibari ni pamoja na Wazanzibari milioni moja kuja kukamata nusu ya Bunge la Watanganyika milioni 48, tena kwa mabilioni ya mapesa ya Watanganyika wenyewe. Ni tusi la thamani ya Mzanzibari mmoja kuwa sawa na Watanganyika 48! Isitoshe Wazanzibari wanakuja kutunga sheria ziwabane Watanganyika, wao wakiwa na Bunge lao wenyewe kule kwao, ambalo ni marufuku watumwa wao wa Tanganyika kuingiza pua zao humo! Hili ni kongwa la ukoloni linaloitesa Tanganyika. Muungano unavunja Ibara ya 12 na ya 13 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano, zinazotaka Watanganyika nao wawe na Katiba na Serikali yao wenyewe kama Wazanzibari walivyo nazo, na kuishi kwa damu yao pia kama wao wanavyoishi kwa damu yetu ingawa wenzetu hawanayo, wanategemea ukupe kwa Tanganyika. Muungano hata umefika kulaaniwa na Watanganyika hadharani kwa uchungu, kwamba Mzanzibari anakuja na msuli katika Bunge lao asilolichangia hata senti moja, na kuondoka na Prado la mataahira wa Tanganyika! Muungano huu ni ubeberu dhidi ya Wana wa Tanganyika, ambao ni lazima utokomezwe kwa amani. Ndugu Wajumbe, utwana huu wa wana wa Tanganyika unaonekana hata katika ‘mabwana’ wa Zanzibar kuwa wengi zaidi katika Bunge hili la Katiba, lakini gharama zote wanaumia Watanganyika! Tusi la ‘utaahira’ wa Watanganyika limezidishwa kwa kulileta katika Bunge maalum la KatibaBaraza la Wawakilishi, lililoitoa Zanzibar katika muungano kwa mabadiliko lililofanya katika Katiba yao! Wazanzibari wamejitoa kabisa katika muungano. Wamebaki kutumia neno muungano kwa ajili ya kuendeleza ukupe wao kwa Watanganyika (parasitic advantages). Katika mabadiliko hayo Wazanzibari wamefuta kipengele kilichowaingiza katika huo Muungano kwa Tamko kwamba Zanzibar ni sehemu ya Muungano, kwa Tamko kwamba sasa Zanzibar ni Nchi iliyo huru, au Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Ni dhahiri kwamba watu wa Jamhuri ya Zanzibar wameletwa katika Bunge hili la Katiba ambalo haliwahusu baada ya kujitoa rasmi katika muungano, ili watumiwe kwa maslahi ya kikundi cha ki-Mafia cha CCM kinachotaka kutawala milele, hata kwa kuhonga Uhuru wa Tanganyika! Waheshimiwa Wajumbe, haya ni mambo yanayobatilisha kabisa uhalali wa Rasimu ya Katiba, pamoja na mchakato wenyewe ulioitengeneza! Bunge hili la Katiba linapaswa kuvunja kongwa la utumwa kwa Watanganyika. Ni kongwa la kutokomezwa hata kwa kumwaga damu nyingi kuliko tulivyoimwaga kwa ajili ya Uhuru wa watu wengine! Bunge maalum la Katiba linafahamu kwamba kiitwacho “Muungano” kiliwarudisha Watanganyika katika utumwa na ukoloni, kama lilivyothibitisha Bunge la huo Muungano mwaka 1994 (Ni muhimu kila mjumbe wa Bunge maalum la Katiba apewe nakala ya Hansard hiyo ili aweze kuwajibika impasavyo), Bunge likapitisha Azimio la kuundwa kwa Serikali ya Tanganyika, ambalo kisheria bado liko HAI likisubiri kutekelezwa tu. Azimio la Bunge la kuundwa Serikali ya Tanganyika liko hai kwa sababu Bunge halijawahi kupitisha Azimio mbadala la kubatilisha Azimio lake hilo, na sababu za kuundwa Serikali ya Tanganyika ni nzito zaidi leo kuliko hata wakati ule. Kilichotokea ni kwamba Nyerere aliwafokea Wabunge kwamba wao eti ni kamati ya siasa ya chama chake CCM, ambacho sera yake ni muungano wa serikali mbili tu, hivyo akawashambulia wale wanaotaka Serikali ya Tanganyika kwamba watoke CCM waende DP. Wabunge walinywea kwa sababu wangejitoa CCM wangekuwa wamejivua Ubunge, kwani Wabunge walikuwa bado ni kutoka CCM peke yake. Lakini Azimio hili liko hai, na ni Sheria ambayo Bunge maalum la Katiba ni lazima liitii. Wala Nyerere hakuwa mkweli kwa sababu Bunge lile halikuwa la CCM bali la Taifa, na lilichaguliwa na wananchi wote. Rasimu hii imepoteza kabisa uhalali mbele ya Bunge maalum la Katiba, kwa kutozingatia Azimio hili! Kwahiyo Rasimu ya Katiba ni batili. Ni wajibu wa Bunge maalum la Katiba kuhoji kwanini Serikali ya Tanganyika haijaundwa hadi leo, na kusitisha zoezi la Katiba ya muunganompaka Watanganyika waunde kwanza Katiba yao na kuwa na Serikali yao.

Imewasilishwa na Mchungaji C. Mtikila wa Democratic Party (DP)

Maisha mengine Baada Ya Haya!

hereafter

Wakristo wengi wanajua kwamba watu wanapokufa wanakwenda aidha mbinguni au kuzimu. Si wote wanaotambua kwamba mbinguni si kituo cha mwisho kwa wenye haki, wala kwamba Kuzimu si kituo cha mwisho kwa wasio haki.

Wafuasi wa Yesu Kristo wanapokufa, roho na nafsi zao huenda mbinguni moja kwa moja, mahali anapokaa Mungu (ona 2Wakor. 5:6-8; Wafilipi 1:21-23; 1Wathes. 4:14). Wakati fulani baadaye, Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya, na Yerusalemu Mpya utashuka kutoka mbinguni kuja duniani (ona 2Petro 3:13; Ufunuo 21:1, 2). Wenye haki wataishi humo milele.

Wakati wasio haki wanapokufa, wanakwenda moja kwa moja mpaka Kuzimu. Hapo ni mahali pa kusubiria tu mpaka miili yao ifufuliwe. Siku hiyo itakapofika, watasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu na baada ya hukumu watatupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti – Jehanamu katika Biblia. Hayo yote tutayatazama kwa kinaganaga kabisa, tena na Maandiko husika.

Wasio Haki Wanapokufa

Ili tuweze kuelewa vizuri zaidi kinachotokea kwa wasio haki wanapokufa, inabidi tujifunze neno moja la Kiebrania, na maneno matatu ya Kiyunani. Jap ohayo maneno ya Kiebrania na Kiyunani yanaeleza sehemu tatu tofauti, katika Biblia nyingi yanatafsiriwa kuzimu, kitu ambacho kinaweza kuwapotosha wasomaji.

Tuanze kwa kutazama neno la Kiebrania – Sheol katika Agano la Kale.

Neno Sheol linatajwa zaidi ya mara sitini katika Agano la Kale. Linataja waziwazi makao ya wasio haki baada ya kufa. Kwa mfano: Wakati Kora na wafuasi wake walipomwasi Musa nyikani, Mungu aliwahukumu kwa kufunua ardhi, iliyowameza wote na mali zao. Maandiko yanasema waliangukia Sheol.

Basi wao, na wote waliokuwa nao, wakashukia shimoni wali hai; nayho nchi ikawafunika wakaangamia kutoka mle mkutanoni (Hesabu 16:33. Maneno mepesi kukazia).

Baadaye katika historia ya Israeli, Mungu aliwaonya kwamba hasira Yake huwasha moto katika Sheol.

Maana, moto umewashwa kwa hasira yangu, unateketea hata chini ya kuzimu, unakula dunia pamoja na mazao yake, unaunguza misingi ya milima (Kumbu. 32:22. Maneno mepesi kukazia).

Mfalme Daudi alitamka hivi:

Wadhalimu watarejea kuzimu, naam, mataifa yote wanaomsahau Mungu (Zaburi 9:17. Manenomepesi kukazia).

Kisha aliomba kinyume cha wasio haki, hivi:

Mauti na iwapate kwa ghafula, na washuke kuzimu wangali hai, maana uovu u makaoni mwao na katikati yao (Zaburi 55:15. Maneno mepesi kukazia).

Akiwaonya vijana kuhusu ujanja wa kahaba, Sulemani mwenye hekima aliandika hivi:

Nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu, hushuka mpaka vyumba vya mauti … Lakini huyo hajui ya kuwa wafu wamo humo; ya kuwa wageni wake wamo chini kuzimuni (Mithali 7:27; 9:18. Maneno mepesi kukazia).

Sulemani aliandika mithali zingine zenye kutuongoza tuamini kwamba wenye haki hawatakwenda Sheol.

Kwa mtu mwenye akili njia ya uhai huenda juu, ili atoke katika kuzimu chini (Mithali 15:24. Maneno mepesi kukazia).

[Mtoto wako] Utampiga kwa fimbo, na kumwokoa nafsi yake na kuzimu (Mithali 23:14. Manenomepesi kukazia).

Mwishowe, akiwahi kabla ya Yesu kutoa maelezo ya kuzimu, Isaya alizungumza kinabii kuhusu mfalme wa Babeli, aliyekuwa amejitukuza sana, na ambaye angetupwa chini hadi Sheol.

Kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapokuja; huwaamsha waliokufa kwa ajili yako, naam, walio wakuu wote wa dunia; huwainua wafalme wote wa mataifa, watoke katika viti vyao vya enzi. Hao wote watajibu na kukuambia, Je! Wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi! Wewe nawe umekuwa kama sisi! Fahari yako imeshushwa hata kuzimu, na sauti ya vinanda vyako; funza wametandazwa chini yako, na vidudu vinakufunika. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, Ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi! Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa! Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu; nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana nay eye Aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana, wakisema, Je! Huyu ndiye aliyeitetemesha dunia, huyu ndiye aliyetikisa falme, aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake; asiyewafungua wafungwa wake waende kwao? (Isaya 14:9-17. Maneno mepesi kukazia).

Maandiko hayo na mengine yanatufanya tuamini kwamba tangu zamani mpaka sasa, Sheol ni mahali pa mateso ambapo wasio haki hufungiwa baada ya kufa kwao. Bado kuna ushahidi zaidi.

Hades

Ni wazi kwamba neno la Kiyunani – Hades – katika Agano Jipya husema juu ya mahali pale pale panapotajwa na neno la Kiebrania – Sheol – katika Agano la Kale. Ili tuone hili, tunachohitaji kufanya ni kulinganisha Zaburi 16:10 na Matendo 2:27, maana maneno hayo yametumiwa.

Maana hutakuachia kuzimu (Sheol) nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu (Zaburi 16:10. Maneno mepesi kukazia).

Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu (Hades); wala hutamtoa Mtakatifu wako aone uharibifu (Matendo 2:27. Maneno mepesi kukazia).

Kama ni hivyo, ni kitu cha kuona kwamba mara zote kumi ambapo kuzimu (Hades) hutajwa katika Agano Jipya, ni mahali pabaya, na mara nyingi husemw akwamba ni mahali pa mateso ambapo waovu hufungiwa baada yakufa (ona Mathayo 11:23; 16:18; Luka 10:15; 16:23; Matendo 2:27; 2:31; Ufunuo 1:18; 6:8; 20:13, 14). Hayo yote huonyesha kwamba Sheol au Hades (kuzimu) ni makao ya wasio haki baada ya kufa – mahali pa mateso.[1]

Je, Yesu Alikwenda Kuzimu (Sheol/Hades)?

Hebu tutafakari zaidi Zaburi 16:10 na jinsi maneno yake yanavyotumiwa na Petro katika Matendo 2:27, mistari miwili yenye kuonyesha kwamba Sheol na Hades ni mahali pale pale. Kulingana na mahubiri ya Petro siku ya Pentekoste, Daudi alikuwa hasemi juu yake mwenyewe katika Zaburi 16:10, bali, kinabii alikuwa anazungumza juu ya Kristo, kwa sababu mwili wa Daudi – kinyume na mwili wa Kristo – uliharibika kabisa (ona Matendo 2:29-31). Kama ndivyo, tunatambua basi kwamba katika Zaburi 16:10, Yesu alikuwa anazungumza na Baba Yake, akitangaza imani Yake kwamba Baba Yake asingeiacha nafsi Yake hukoSheol na kuruhusu mwili Wake upatikane na uharibifu (yaani, uoze).

Kuna wanaotafsiri tamko hilo la Yesu kuwa ni uthibitisho kwamba nafsi Yake ilikwenda Sheol/Hades katika ule muda wa siku tatu kati ya kufa na kufufuka Kwake. Sivyo. Hebu tazama kwa makini maneno ya Yesu kwa Baba Yake.

Maana hutakuachia kuzimu nafsi yangu; wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu (Zaburi 16:10).

Yesu hakumwambia Baba Yake, “Najua nafsi yangu itakaa siku chache huko Sheol/Hades, lakini naamini hutanisahau huko.” Alikuwa anasema hivi, “Ninaamini nitakapokufa, sitatendwa kama wasio haki kwa nafsi yangu kuachwa huko Sheol/Hades. Sitakaa hata dakika moja huko. Ninaamini mpango wako ni kunifufua baada ya siku tatu, nawe hutaruhusu hata mwili wangu kupatikana na uharibifu.”

Hii tafsiri inaweza kuwa sahihi. Wakati Yesu aliposema, “Wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu”, hatumaanishi kwamba mwili wa Yesu uliharibika taratibu kwa siku tatu, mpaka uliporejezwa wakati wa kufufuka Kwake. Tunatafsiri kwamba maana yake ni kwamba mwili Wake haukupatikana na aina yoyote ya uharibifu tangu alipokufa hadi alipofufuka.

Vivyo hivyo, tamko Lake kwamba nafsi Yake isingesahauliwa huko Sheol/Hades halihitaji kutafsiriwa kwamba aliachwa Sheol/Hades kwa siku chache, lakini hakusahauliwa huko moja kwa moja.[2] Badala yake, tafsiri sahihi ni kwamba nafsi Yake isingetendewa kama ya mtu asiye haki, kuachwa huko Sheol/Hades. Nafsi Yake isingekaa huko hata dakika moja. Ona pia kwamba Yesu alisema hivi: “Maana hutakuachia kuzimu nafsi yangu.” Hakusema, “Hutaacha nafsi yangu Kuzimu.”

Nafsi Ya Yesu Ilikuwa Wapi Kwa Zile Siku Tatu?

Kumbuka kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi Wake angekaa siku tatu – mchana na usiku – katika tumbo la nchi (ona Mathayo 12:40). Hii haiwezi kumaanisha mwili Wake kuwa kaburini kwa siku tatu maana kaburi haliwezi kuhesabiwa kuwa ni “tumbo la nchi”. Yesu alikuwa anazungumza juu ya roho/nafsi Yake kuwa ndani sana katika nchi. Basi, tunaweza kusema kwamba roho/nafsi Yake havikuwa mbinguni kati ya kufa na kufufuka Kwake. Yesu alithibitisha hilo wakati alipofufuka alipomwambia Mariamu kwamba hajapaa bado kwenda kwa Baba Yake (ona Yohana 20:17).

Usisahau kwamba Yesu pia alimwambia yule mwizi aliyetubu pale msalabani kwamba angekuwa pamoja naye huko Paradiso siku hiyo hiyo (ona Luka 23:43). Tukiunganisha hayo yote, twajua kwamba roho/nafsi ya Yesu ilikaa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nchi, na sehemu fulani ya muda huo alikuwa mahali ambapo Yeye mwenyewe alipaita Paradiso. Hilo si jina lingine la mahali pa mateso paitwapo Sheol au Hades!

Yote hayo yanatuongoza kudhani kwamba lazima kuna mahali pengine katika tumbo la nchi licha ya Sheol/Hades, paitwapo Paradiso. Wazo hili linaungwa mkono na kisa ambacho Yesu alisimulia cha watu wawili waliokufa, mmoja mwenye haki na mwingine asiye haki – tajiri na Lazaro.

Palikuwa na mtu mmoja tajiri, aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula sikuzote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri; hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi, kule kuzimualiyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali, na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, ‘Ee baba Ibrahimu, nihurumie umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu; kwa sababu ninateswa katika moto huu.’ Ibrahimu akasema, ‘Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya; na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze; wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu’ (Luka 16:19-26. Maneno mepesi kukazia).

Usisahau kwamba Lazaro na yule tajiri hawakuwa katika miili yao baada ya kufa, lakini walikuwa wamesafiri kwenda mahali pao kama roho/nafsi.

Lazaro Alikuwa Wapi?

Ona kwamba yule tajiri alijikuta yuko Kuzimu. Lakini, aliweza kumwona Lazaro mahali pengine, akiwa na Ibrahimu. Lazaro anasemekana alikuwa “kifuani pa Ibrahimu.” Hilo si jina la mahali penyewe bali pengine ni lugha ya kuonyesha faraja ambayo Lazaro alikuwa anapokea kutoka kwa Ibrahimu, baada ya yeye kufika mahali hapo.

Je, kulikuwa na umbali gani kati ya tajiri na Lazaro, baada ya kufa kwao?

Maandiko yanasema yule mtu tajiri alimwona Lazaro kwa mbali,” na tunaambiwa kwamba lilikuwepo “shimo kubwa” kati yao. Basi, umbali kati yao ni wa kukisiwa tu. Ila, inaonekana ni sawa kudhani kwamba umbali wao haukuwa mkubwa sana kama umbali wa tumbo la nchi na mbinguni. Maana ingekuwa hivyo, isingewezekana kwa tajiri kumwona Lazaro (bila ya msaada wa Mungu), na isingekuwepo haja ya kusema kwamba kuna “shimo kubwa” kati ya maeneo hayo mawili, lililoko makusudi ili kumzuia mtu asivuke kutoka upande mmoja hadi mwingine. Tena, yule mtu tajiri “alipaza sauti yake” kumwita Ibrahimu, na Ibrahimu akamjibu. Basi hii inatufanya tudhani kwamba walikuwa karibu tu kiasi cha kuzungumza.

Yote hayo yanatufanya tuamini kwamba Lazaro hakuwa mahali tunapoita mbinguni bali katika eneo tofauti ndani ya nchi.[3] Bila shaka hapo ndipo Yesu alipaita Paradiso wakati aliposema na yule mwizi aliyetubu. Hiyo paradiso katika tumbo la nchi ndipo wenye haki wa Agano la Kale walikwenda baada ya kuf akwao. Hapo ndipo Lazaro alipokwenda, na ndipo Yesu na yule mwizi aliyetubu walipokwenda.

Bila shaka nabii Samweli alikwenda huko pia baada ya kufa kwake. Tunasoma katika 1Samweli 28 kwamba, wakati Mungu aliporuhusu roho ya Samweli kutokea na kuzungumza na Sauli kinabii, yule mchawi wa Endori alimtaja Samweli kuwa “kama mungu anayepanda kutoka nchi” (1Sam. 28:13. Maneno mepesi kukazia). Samweli mwenyewe alimwambia Sauli hivi: “Mbona umenitaabisha kwa kunipandisha?” (1Sam. 28:15. Maneno mepesi kukazia). Inaonekana roho/nafsi ya Samweli ilikuwa Paradiso katika nchi.

Maandiko ni kama yanaunga mkono wazo kwamba, wakati wa kufufuka kwa Kristo, Paradiso ilifunguliwa na waliokuwemo kutoka, na wenye haki wote waliokufa katika kipindi cha Agano la Kale walipelekwa mbinguni na Yesu. Biblia inasema kwamba wakati Yesu alipopaa mbinguni kutoka pande za mwisho za nchi, “aliteka mateka” (Waefeso 4:8, 9; Zaburi 68:18). Hao mateka bila shaka ni wote waliokuwa wanakaa Paradiso. Yesu hakuwafungua watu kutoka Sheol/Hades![4]

Yesu Alihubiria Roho Zilizokuwa Gerezani

Maandiko pia yanatuambia kwamba Yesu alitangaza kitu fulani kwa kundi la watu – roho za watu – wakati fulani kati ya kufa na kufufuka Kwake. Tunasoma hivyo katika 1Petro 3.

Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu; mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri; watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja, siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa; ambamo ndani yake wachache, yaani watu wanane, waliokoka kwa maji (1Petro 3:18-20).

Fungu hili la Maandiko linazua maswali ambayo hayana majibu. Kw anini Yesu aende kutoa tangazo kwa watu wasiotii, waliokufa wakati wa gharika ya Nuhu? Aliwaambia nini?

Pamoja na hayo, andiko hilo linaunga mkono ukweli kwamba Yesu hakukaa siku zote tatu mchana na usiku kati ya kufa na kufufuka Kwake, huko Paradiso.

Jehanamu

Siku hizi, miili ya wenye haki inapokufa, roho/nafsi zao huenda mbinguni moja kwa moja (ona 2Wakor. 5:6-8; Wafilipi 1:21-23; 1Wathes. 4:14).

Wasio haki bado wanakwenda Sheol/Hades, ambapo wanateswa na kusubiri ufufuo wa miili yao, na hukumu yao ya mwisho, na wao kutupwa katika “ziwa la moto”, mahali ambapo ni tofauti na Sheol/Hades.

Hili ziwa la moto linaelezwakwa neno la tatu ambalo wakati mwingine hutafsiriwa kuzimu. Neno hilo ni la Kiyunani – Gehenna. Ni jina linalotokana na mahali pa kutupa takataka nje ya Yerusalemu katika bonde la Hinomu, maali penye uozo mkubwa, penye funza na mabuu, na mahali ambapo daima palitoka moshi na kuwaka moto.

Yesu alipozungumza kuhusu Gehenna, alipataja kama mahali ambapo watu wangetupwa kimwili. Kwa mfano: Alisema hivi katika Injili ya Mathayo:

Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate uutupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum [Gehenna]. … Msiwaogope wauuao mwili wasiweze kuiua na roho; afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanum [Gehenna] (Mathayo 5:30; 10:28. Maneno mepesikukazia).

Gehenna na Hades si mahali pale pale kwa sababu Maandiko yanasema kwamba wasio haki hupelekwa Hades kama roho/nafsi bila miili. Baada ya miaka elfu moja ya utawala wa Kristo ndipo miili ya wasio haki itakapofufuliwa na kusimama mbele za hukumu ya Mungu, kisha watatupwa katika ziwa la moto, au Gehenna (ona Ufunuo 20:5, 11-15). Tena, siku moja Hades penyewe patatupwa katika hilo ziwa la moto (ona Ufunuo 20:14). Basi, ni mahali tofauti na ziwa la moto.

Tartarus

Neno la nne ambalo mara nyingi hutafsiriwa kuzimu katika Maandiko ni la Kiyunani – tartaros. Linapatikana mara moja tu katika Agano Jipya.

Kwa maana ikiwa Mungu hakuwachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni [tartaros] akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu (2Petro 2:4).

Kikawaida, tartaros hudhaniwa kuwa ni gereza maalum kwa ajili ya malaika fulani waliotenda dhambi. Basi, si Sheol/Hades wala si Gehenna. Hata Yuda anaandika juu ya malaika walio kifungoni, hivi:

Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu (Yuda ms. 6).

Ubaya Wa Kuzimu

Mwenye dhambi anapokufa pasipo kutubu, hapati nafasi nyingine ya toba. Mambo yake yanakuwa yamekwisha. Biblia inasema hivi: “Watu wamewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa, hukumu” (Waebrania 9:27).

Kuzimu ni kwa milele, na wale waliofungiwa huko hawana matumaini ya kutoka. Yesu alisema hivi kuhusu hukumu ya baadaye ya wasio haki, “Na hao watakwenda katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele” (Mathayo 25:46. Maneno mepesi kukazia). Adhabu ya wasio haki huko kuzimu ni ya haki, sawa ambayo uzima wa milele kwa wenye haki ulivyo haki.

Paulo naye aliandika hivi:

Kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi … wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake katika mwali wamoto; huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu, na wao wasiotii Injili ya Bwana wetu Yesu; watakaoadhibiwa kwa maangamizi ya milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake (2Wathes. 1:6-9. Maneno mepesi kukazia).

Kuzimu ni mahali penye mateso yasiyoelezeka kwa sababu itakuwa adhabu isiyo na mwisho. Wasio haki watabeba hatia yao milele na kuteseka kwa hasira ya Mungu wakiwa wamefungiwa huko milele, katika moto usiozimika.

Yesu alipaelezea huko kama mahali penye “giza la nje,” ambapo kutakuwa na “kilio na kusaga meno,” mahali ambapo “funza wake hawafi, wala moto wake hauzimiki” (Mathayo 22:13; Marko 9:44). Tunahitaji kuwaonya watu kuhusu mahali hapo na kuwaambia juu ya wokovu upatikano katika Kristo tu!

Kuna dhehebu moja linalofundisha dhana ya purgatory – mahali pa utakaso, ambapo waamini watateseka kwa muda ili kusafishwa dhambi zao na kuweza kustahilishwa kuingia mbinguni. Wazo hilo halipatikani popote katika Biblia.

Wenye Haki Baada Ya Kufa

Wakati aaminiye anapokufa, roho yake inakwenda mbinguni mara moja, kwenda kuwa na Bwana. Paulo aliweka wazi jambo hili alipoandika kuhusu kifo chake mwenyewe.

Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili, kwangu mimi ni matunda ya kazi; basi nitakalolichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili; ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo maana ni vizuri zaidi sana (Wafilipi 1:21-23. Maneno mepesi kukazia).

Ona kwamba Paulo alisema anatamani kwenda, na kama akienda, angekuwa na Kristo. Roho yake isingeingia katika hali fulani ya kupoteza fahamu huku akisubiria ufufuo (kama ambavyo wengine hudhani – kwa bahati mbaya sana).

Vile vile ona kwamba Paulo alisema kwake kufa kungekuwa faida. Huo ni ukweli ikiwa angekufa na kwenda mbinguni.

Katika barua yake ya pili kwa Wakorintho, Paulo alitangaza kwamba wakati roho ya aaminiye inapotoka katika mwili, huyo mwamini alikuwa “pamoja na Bwana”.

Basi siku zote tuna moyo mkuu; tena twajua ya kuwa, wakati tuwapo hapa katika mwili, tunakaa mbali na Bwana. … Lakini tuna moyo mkuu; nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana (2Wakor. 5:6-8).

Hoja nyingine yenye kuunga mkono imo katika maneno haya aliyoandika Paulo:

Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana, ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye (1Wathes. 4:13, 14).

Kama Yesu atakuja na wale “waliolala” kutoka mbinguni, maana yake ni kwamba wako mbinguni pamoja Naye wakati huu.

Fununu Ya Mbinguni

Je, mbinguni pakoje? Kwa akili zetu finyu hatuwezi kupokea kikamilifu utukufu wote unaotungojea huko, na Biblia inatupa fununu kidogo tu. Ukweli wa kusisimua sana kuhusu mbinguni kwa waaminio ni kwamba tutamwona Bwana na Mwokozi wetu Yesu, na Mungu Baba yetu uso kwa uso. Tutakaa “nyumbani mwa Baba”.

Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama sivyo, ningaliwaambia maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu; ili nilipo mimi nanyi mwepo (Yohana 14:2, 3).

Tutakapofika mbinguni, siri nyingi ambazo akili zetu haziwezi kelewa kwa sasa, zitaeleweka. Paulo aliandika hivi:

Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo; wakati ule tutaona uso kwa uso; wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu; wakati ule nitajua sana kama mimi ninavyojuliwa sana (1Wakor. 13:12).

Kitabu cha Ufunuo kinatupa picha bora zaidi ya jinsi mbinguni palivyo. Mbinguni hapatakuwa mahali pa watu kuketi tu kwenye mawingu na kupiga vinubi kutwa kucha! Panaelezwa kuwa penye shughuli nyingi, uzuri wa ajabu, tofauti nyingi, na furaha isiyoelezeka.

Yohana ambaye alipata maono ya mbinguni, aliona kwanza kiti cha enzi cha Mungu, ambacho ni kiini cha ulimwengu wote.

Na mara nalikuwa katika Roho; na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti; na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti ishirini na vinne vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee ishirini na wanne, wameketi, wamevikwa mavazi meupe; na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo. Na taa saba za moto zilikuwa zinawaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo Roho saba za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri; na katikati ya kile kiti cha enzi, na pande zote za kile kiti, walikuwako wenye uhai wanne, wamejaa macho mbele na nyuma. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba; na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama; na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu; na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukaye. Na hawa wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa sita; na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku wakisema, Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketiye juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee ishirini na wanne huanguka mbele zake yeye aketiye juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, Umestahili wewe, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza; kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa (Ufunuo 4:2-11).

Yohana alijitahidi sana kueleza kwa lugha ya mbinguni mambo ambayo hayawezi kulinganishwa na chochote hapa duniani. Ukweli ni kwamba hatuna jinsi ya kuelewa kila kitu alichokiona mpaka tutakapojionea sisi wenyewe. Lakini, inapendeza sana kusoma.

Maelezo ya mbinguni yenye kusisimua sana yanapatikana katika Ufunuo sura ya 21 na 22, mahali ambapo Yohana alieleza kuhusu Yerusalemu Mpya, ambayo kwa sasa iko mbinguni, ila itashuka duniani baada ya kile kipindi cha utawala wa Yesu wa miaka elfu moja.

Akanichukua katika Roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa, mrefu, wenye milango kumi na miwili, na katika ile milango malaika kumi na wawili. … Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu, apate kuupima huo mji, na milango yake, na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi; ulikuwa kama maili elfu na mia tano; marefu yake na mapana yake na kwenda juu kwake ni sawasawa. … Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi, mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. … Na ile milango kumi na miwili ni lulu kumi na mbili; kila mlango ni lulu moja. Na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake; kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo, ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni Mwana-Kondoo. … Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, wenye kung’aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu, na cha Mwana-Kondoo, katikati ya njia kuu yake. Na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwapo mti wa uzima, uzaao matunda aina kumi na mbili, wenye kutoa matunda yake kila mwezi; na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Wala hapatakuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo ndani yake. Na watumwa wake watamtumikia; nao watamwona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Wala hapatakuwa na usiku tena; wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua; kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele (Ufunuo 21:10 – 22:5).

Kila mfuasi wa Yesu atazamie maajabu hayo yote, mradi atadumu katika imani. Bila shaka tutatumia zile siku za kwanza tukiwa mbinguni kuambiana hivi: “Loo! Kumbe hiki ndicho Yohana alikuwa anajaribu kueleza katika Kitabu cha Ufunuo?”

–Imetafsiriwa na huduma ya David Servant

Mchungaji mwema yukoje?

mchungajii

Amani ya Bwana iwe nanyi enyi nyote, 

Katika Kitabu cha Yohana 10, kwenye mistari ya 11 na 14, kuna sentensi ya Yesu imejirudia mara 3 inaitwa, ‘’Mimi ndimi Mchungaji Mwema’’. Akili na Moyo wangu ukavutwa kuangalia kwa macho ya nje na ndani kwa nini Yesu kujisema kwa msisitizo mara zote izo kua Yeye ni Mchungaji Mwema! Huyu Mchungaji wa Kondoo Mwema, yukoje-koje? Tutafakari pamoja baadhi ya mistari ya Yohana. 10 

Imeandikwa, 1.Yesu aliwaambia, Amin, amin, nawaambieni, Yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang’anyi. 2 Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. 3 Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake; naye huwaita kondoo wake kwa majina yao, na kuwapeleka nje. 4 Naye awatoapo nje kondoo wake wote, huwatangulia; na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. 5 Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia; kwa maana hawazijui sauti za wageni. 7 Basi Yesu aliwaambia tena, Amin, amin, nawaambieni, Mimi ndimi mlango wa kondoo. 8 Wote walionitangulia ni wevi na wanyang’anyi; lakini kondoo hawakuwasikia. 9 Mimi ndimi mlango; mtu akiingia kwa mimi, ataokoka; ataingia na kutoka, naye atapata malisho. 10 Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu; mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. 11 Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. 12 Mtu wa mshahara, wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa-mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia; na mbwa-mwitu huwakamata na kuwatawanya. 13 Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara; wala mambo ya kondoo si kitu kwake. 14 Mimi ndimi mchungaji mwema; nao walio wangu nawajua; nao walio wangu wanijua mimi; 16 Na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili; na hao nao imenipasa kuwaleta; na sauti yangu wataisikia; kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. 17 Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. 27 Kondoo wangu waisikia sauti yangu; nami nawajua, nao wanifuata. 28 Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. 29 Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote; wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu.

SIFA ZA MCHUNGAJI MWEMA WA KONDOO NI KAMA IFUATAVYO

 

Toka na Ingia yake ktk huduma, inafahamika/ni  wazi sana

Mistari ya 1-2,7-10 Yesu anasema Mchungaji wa kweli, haingilii  hudumani kwa kukwea kupitia njia nyingine bali hupita waziwazi kuingia zizini kuwatoa wakale malisho mema. Mchungaji Mwema wa Kondoo ana ujasiri kwa kusema waziwazi kuhusu wengine wasiofuata utaratibu huo wa kuingia ktk huduma! anasema ni wezi  na wanyang’anyi.Hasiti wala kumung’unya maneno kuwaelezea wale wote wasio kwenda kwa utaratibu huo  kwamba hawafai kazi iyo. Anajitambua huduma yake na hata kujiita Yeye Mchungaji Mwema ndiye haswaa mlango wenyewe wa Kondoo. Kuingia ktk huduma bila kujulikana umetokea wapi, umepitia wapi lakini ghafla tu uko zizini unawachunga Kondoo, ni hatari sana na Mchungaji wa ivyo hapaswi kujiita yeye ni Mchungaji Mwema wa Kondoo, atakua anachunga mambo yake wala si  ya Uhai na hatima njema ya Kondoo

Anamimina moyo wake ktk kujenga Uhusiano na Mafahamiano  na Kondoo

Mistari ya 3-5, 14, 16, 27 Yesu anasema Kondoo wake wanaisikia sauti yake. Kwa maana nyingine wanajuana sana anasema Mwenyewe ivi, ‘nao walio wangu nawajua; nao walio wangu wanijua mimi! Mpaka sauti za Mchungaji feki mgeni, hawataifuata bali watamkimbia maanake wanauwezo wa kujua sauti ya mgeni ikoje kwa kufahamu kwa hakika ya Bwana wao inafafanaje.. Mchungaji wa aina hii wa Kondoo kumjua kiasi icho lazima atakua na moyo na muda wa kutosha kukaa na Kondoo hata kujenga urafiki na upenzi kiasi icho. Ni pale tu moyo na maisha yake yanapomiminwa kwa ustawi wa Kondoo ndiposa uhusiano na mafahamiano ya dhati na kina yanajengeka kati yao.

Ameyatoa maisha yake kwa ajili ya afya, ulinzi na uzima wa Kondoo

 

Mistari ya 4, 11-13, 17, 28, 29. Anasema Yesu kua anapowatoa Kondoo kuwapeleka malishoni, Yeye huwatangulia-manake kama kuna hatari nje au njiani, itamdhuri kwanza Mchungaji, Kondoo watakua salama. Kisha anasema Yeye anautoa uhai wake kwa ajili ya Kondoo hata Kondoo wanapovamiwa kuliwa, Yeye husimama kidete kuwapigania na si kama Mchungaji wa mshahara tu ambaye hukimbia mbwa mwitu wakitokea maana maswala ya ustawi na ulinzi wa Kondoo si jambo ya kufa na kupona kwake. 

Mchungaji  wa Kondoo ni mojawapo ya huduma wanayoitiwa na kupewa baadhi yetu hata ivyo ziko huduma nyingi kila mtu kapewa kuanzia zile za jumla yaani za kila aliyemwamini mpaka zile maalum kwa kila mmoja, je tunafanania au tunazo sifa kama izo za Mchungaji Mwema YESU tunapotumika? 

Press on,

Edwin Seleli

Majaribu hutoka kwa Mungu na Shetani?

majaribuu

Amani ya Bwana iwe pamoja enyi nyote.

Majadiliano na fafanuzi ktk mada hii bila shaka yatatusaidia na kutupa ufahamu tuepuke kuwanung’unikia na kuwalalamikia Mungu na Wanadamu. Neno ‘’Majaribu’’ linaeleweka na kutumiwa na wengi hata limetungiwa nyimbo za Injli lakini nilipotafakari kwa uangalifu mambo ya Mungu na  tunavyolitumia neno ilo ktk maisha haya, nimelileta kama mada ili tupate ufahamu hasa kwenye swala la kufafanua ili kuweka utofauti wa wazi  kipi  ni hiki na  wala si kile, kwa maana iyo kupitia ninyi vyombo vya kazi vya Bwana, tunaweza pata akili, uelewa, ufunuo, Neno, Maandiko, fundisho, uzoefu, ushuhuda nk kwa ajili ya kusaidiana na kujengana Kikanisa/Kiroho na Kiimani.

Ili kuuingia Mjadala vema, unaweza tafakari  yasemwayo ktk Maandiko haya:

Kwa upande mmoja, Imeandikwa, furahini mnapoingia majaribuni-Yak.1:2, Wanafunzi walitishwa kutohubiri-Mdo.4:21,29,Stephano akapigwa mawe na kufa-Mdo.7:57-60, Mitume wanawekwa jela, wanapigwa na kuachiwa Mdo.5:16-42,Paul na Sila wakapigwa na kutupwa gerezani-Mdo.16:19-26,Petro anangojea kesho yake kuuawa baada ya mwenzake Yakobo kuchinjwa -Mdo.12:1-17, Ayubu anapoteza Watoto, Mali na Afya-Ayubu.1:14-19, 2:7, Mfalme Hezekia anaugua na Mungu anamwambia atakufa kisha akaomba, kifo kinafutwa-Isaya.38:1-4/ na 2Wafalme.20:1-4, Mtu ni kipofu toka kuzaliwa na ulemavu huo upo  kwa ajili kazi za Mungu kudhihirishwa ndani yake-Yoh.9:1-5, Ainea ameugua na amepooza miaka 8 pia  Dorcas mpendwa amekufa Petro anaomba, Ainea anapona na Dorcas anafufuka-Mdo.9:32-42, Mama Mkwe wa Petro amelala anaumwa homa, Yesu ana mgusa, anapona-Matt.8:14-15 

Kwa upande mwingine, imeandikwa kuwa duniani mnayo dhiki lakini jipeni moyo mimi nimeushinda ulimwengu-Yoh.16:33, Je  tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya-Ayubu.2:10, jaribu halikuwapata ninyi isipokua lililo kawaida ya wanadamu-1Wakor.10:13. 

Kutokana na kichwa cha mada, nakigawa kupata Maswali makuu 4 ili kutoa mwelekeo mzuri unapojadili/changia, nayo ni haya:

Moja: Tukio/jambo gani  likitupata/tokea, tunaweza sema kwa UJASIRI NA UHAKIKA kua hili ni jaribu(test and trial, temptation)?

Mbili: Tukio/jambo gani  likitupata/tokea, tunaweza sema kwa UJASIRI NA UHAKIKA kua hiki ni kitu cha kawaida tu kwa wanadamu kwakua wanaishi duniani na kwamba tukiomba au tusiombe, tuko kiroho sana au kidogo, tumeokoka au bado, lazima yatatokea/tupata tu bila shaka? 

Tatu: Tukio/jambo gani  likitupata/tokea, tunaweza sema kwa UJASIRI NA UHAKIKA kua hili ni jaribu(test and trial) toka kwa Mungu lenye nia ya kutuimarisha au hili ni jaribu(temptation) la shetani kututoa kwa Mungu?

Nne: Au kuweka katika uhalisia, Mfano Ukifiwa na Mke, Mme, Mtoto, gari ikiibiwa, pinduka, ukavunjika mguu, ukiibiwa mali dukani, ukavamiwa na majambazi, ukipigwa sokoni wakati una hubiri au umekaa tu bila kuhubiri, ukakabwa na vibaka, ukiugua ugonjwa, kanisa-jengo likiunguzwa, ukikosa kazi muda mrefu, ukipata kazi lakini bosi akawa mnyanyasaji, Kanisa  kutokukua, huduma kudumaa, kutopandishwa cheo,kukosa pesa,kutoweza kujikimu kwa utele mahitaji ya maisha, kuchelewa kuoa/kuolewa, kutopata mtoto, kua tasa nk, yapi kati ya hayo ni majaribu toka kwa Mungu, Shetani  au ni  mambo ya  asili au kawaida tu ktk maisha duniani hapa?

Press on,

Edwin Seleli

Ulivyo wa thamani mbele za Mungu!!

 thaman

Amani iwe nanyi enyi nyote,         

Ukiwa na Kitu cha thamani husababisha mambo kadhaa mfano:

 • ·   Gharama kubwa na Umakini sana wa kukitunza(Mfano Ikulu, Nyumba kubwa za Dar zina geti zinazo gharimu kiwango cha kujenga nyumba nyingine ndogo, Rais wa Nchi, Bank Kuu ya Nchi, Kambi za Kijeshi) 

 • ·   Tabia ya Mwenye cha thamani hubadilika( Mfano: Kupata fedha kubwa kwa mara ya kwanza na uko ndani ya daladala kumfanya mtu hataki/anashituka-shituka kila mara Mtu akimgusa, pia imeandikwa ‘pale hazina ilipo na moyo upo hapo..Matt.6:21- Maana pale ilipo hazina yako, ndipo pia utakapokuwa moyo wako yaani ingawa hazina hii inazungumzia maisha yajayo lakini pia inatoa picha namna hazina-kitu cha thamani kinavyoweza husiana na moyo-ambako ndani utoka tabia kadhaa zinazoweza mbadilisha Mtu kwakua na kile kitu cha thamani) 

Mipango mizito na mikubwa huwekwa kwa ajili ya kukiendeleza/Kikuza hicho kitu cha thamani-(Mfano mgodi wa dhahabu, Wanyapori, Misitu, Mtoto mwenye bidii Shuleni na nidhamu kwa Wazazi) 

 • ·    Uvumilivu wa kuchukuliana na mharibifu au asiyejali hicho cha thamani ulicho nacho, hua ni mdogo sana, ni rahisi kumchukulia hatua za kinidhamu au kisheria tena haraka bila kuchelewa (Mfano: Kiwanja/Duka/Hotel yako kutumiwa/chezewa na mwingine bila ruska yako, Shamba lako la mazao  kuchungiwa mbuzi) 

Kama ‘’Thamani’’ ni Kitu kinachoweza pelekea mambo mazito hayo, basi ni Kitu cha ajabu sana na kukosa kukifahamu, ni hasara ktk maisha haya na yajayo kama marekebisho hayatafanyika kuuondoa ujinga kwa mtu haraka sana ili atambue thamani yake/Kitu alichonacho.Ni huzuni kubwa, masikitiko na hasara isiyosemekana kwa uchungu, Mtu kutojitambua thamani yake au ya kitu alichonacho. Katika mambo ya Kiroho na Imani, tunatambua thamani ya jinsi tulivyo na yale tuliyonayo kwa kusoma na kutafakari Neno ili kujua KWELI zilizomo kutuhusu sisi..Yohana.8:31-32..  31Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli; 32  tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru.( Zingatia hao aliwaambia hilo Neno ni Watu waliokua wamemwamini Tayari-Wameokoka lakini bado anawaambia…Wakikaa NDANI ya –NENO lake ndipo Watajua KWELI halafu WATAWEKWA HURU-Kumbe kuna uhuru zaidi baada ya Kuokoka yaani kua huru toka shetani-kisha kuna uhuru tena kadri tunavyoifahamu KWELI.

Mifano na hasara ya Kutotambua thamani ya kitu

 • ·   Watoto wadogo wa chekechea, shule ya msingi, miaka ya karibuni  wanapomaliza shule, nao huvishwa kofia na majoho kama yale ya Wanaomaliza  Chuo Kikuu matokea yake leo hata kuyavaa ukimaliza Degrees hayana upako wake kama zamani

 • ·  Kabila fulani Afrika lenye ardhi yenye dhahabu nyingi karne za nyuma, walikua wanachezea dhahabu bila kujua, Wazungu walipokuja wakawapa gorori, wao wakatoa  dhahabu

 • ·   Msichana/Mke kujiachia bila kujijali ktk usafi na urembo, anakosa wachumba au upendo wa mume, anamlaumu shetani na Mungu

 • ·    Mrithi wa mali-kitu cha thamani- akiwa mtoto hawezi kujali thamani sasa ili hasi haribu, huwekwa chini ya uangalizi-Wagal.4:1-2.. Basi, nasema hivi: mrithi, akiwa bado mtoto, hawi tofauti na mtumwa ingawaje mali yote ni yake. 2 Wakati huo wote yuko chini ya walezi na wadhamini mpaka wakati ule uliowekwa na baba yake) 

NAMNA YA KUTAMBUA THAMANI ULIYONAYO MBELE ZA MUNGU

Zifuatazo ni baadhi ya KWELI kutuhusu sisi na zinazoonyesha thamani ya ajabu tuliyonayo.( Yaani kwa thamani tuliyonayo kwake, ‘’Kweli’’ zifuatazo za Neno, zinatuonyesha Mungu alifanya nini Kabla, Wakati na Baada ya Kuokoka) 

 • ·   MPAKA ULIFAHAMU KUA KUNA KUOKOKA NA UKAAMINI, NI MUNGU ALIKUFUNULIA..Matt.11:25-Kulikua hakuna namna ya wewe kufunguka ufahamu wa ndani kujua kuna kumwamini Yesu kwa namna hai hii tuliyonayo tofauti na zamani kwa namna ya kidini/kikavu na mazoea mpaka Mungu mwenyewe alipoamua kukufunulia 

 • ·     MPAKA ULIKUJA KWA YESU, MUNGU ALIKUJAALIAYohana.6: 65 Kisha akasema, “Ndiyo maana niliwaambieni kwamba hakuna awezaye kuja kwangu asipowezeshwa/jaaliwa na Baba yangu.”-Wewe kuamini kisha kumjia Yesu kwa toba na kumpokea, ni Mungu alikujaalia/ruzukia hilo la sivyo ungekufa na Dini yako. Ni ngumu sana kumng’oa Mtu toka mfumo wa Imani/dini/kuabudu Mungu aliouzoea, kuurithi au kuukuta ktk jamii/koo maana hua anajua kwa moyo wake wote kua mfumo anaotumia kumwabudia huyo Mungu ni wa ukweli kabisa na anachoamini ni hakika  kumbe ni giza kweli kweli ivyo anahitajika Mungu mwenyewe kung’o ilo giza ktk akili, moyo, nafsi na roho ya Mtu 

 • ·  MPAKA WEWE UMWAMINI YESU, MUNGU MKUU ALIKUVUTA NA KUKUPELEKA/KABIDHISHA KWA YESU… Yohana. 6: 44: ‘’Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, Baba aliyenituma asipomvuta kwangu; nami nitamfufua mtu huyo Siku ya mwisho’’… Embu Fikiria ni Mungu wa mbingu na Nchi, aliyekuwepo milele iliyopita, sasa na ijayo, aliyeumba kila kitu Nchini na Juu, huyo ajishughulishe na wewe mpaka kuja kukuvuta na kukukabidhi kwa Mwanae!!!!!!!! Ni ajabu  sana Mungu alivyotupenda, inatoa machozi kujua UKWELI huu 

 • ·KWA NJIA YOYOTE ILE HUTATUPWA NA YESU LABDA UJITUPE MWENYEWE.Yohana.6:37-38…Wote anaonipa Baba watakuja kwangu; nami sitamtupa nje yeyote anayekuja kwangu, 38 kwani nimeshuka kutoka mbinguni si kwa ajili ya kufanya matakwa yangu, ila kutimiza matakwa ya yule aliyenituma.-Kwa upande wa Yesu, hana agenda wala nia ya kukutupa ndio maana amesema wazi, hatafanya hivyo ila maamuzi ya kubaki kwakwe au la, yako kwa Kondoo, haingilii uhuru au utashi wa Mtu. 

 • ·  HUTAPOTEA KAMWE LABDA UJIPOTEZE MWENYEWE NA MPANGO WALIONAO BABA NA BWANA WETU NIKUKUFUFU SIKU YA MWISHOYohana. 6: 39-40… 39 Na matakwa ya yule aliyenituma ndiyo haya: nisimpoteze hata mmoja kati ya wale alionipa, ila niwafufue wote Siku ya mwisho. 40 Maana anachotaka Baba yangu ndicho hiki: kila amwonaye Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele; nami nitamfufua Siku ya mwisho.”-Kwa kua hana mpango wa kukutupa vivyo hivyo hana mpango wa kukupoteza. 

 • ·  HUTACHUKULIWA/NYANGANYWA/NYAKULIWA TOKA KWA MKONO WA BABA YAKE YESU..Yohana.10:29-30.. 29 Baba yangu ambaye ndiye aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wale hakuna awezaye kuwatoa mikononi mwake Baba. 30 Mimi na Baba, tu mmoja. 

 • ·  ULICHAGULIWA KABLA YA KUWEKWA MISINGI YA DUNIA-Waruni.8:29-39 na Waefeso.1:1-6..Wakati hata dunia haijawepo, alishakuchagua, ulikua ktk agenda yake na ikakamilika kabisa 

 • ·  TUKIWA BADO TUNAMUUDHI NA KUMKERA KWA DHAMBI ZETU, YEYE ALITUPENDA HIVYO HIVYO-Warumi.5:8..Upendo wake haukuthihirishwa tulivyokua wasafi baada ya kuokoka bali wakati ndio kwanza wachafu sana, huko huko  na ktk hali hiyo, ndiko alitupenda kwanza kisha kutusaidia kutoka huko! Ni ajabu sana upendo wake Mkuu huu 

 • ·   ALITOA UHAI WAKE KWA AJILI YAKO..Yohana.15:13..Mfano wa Mke aliyelia sana wakati Mumewe amekufa na akang’ang’ania hakubali Mumewe afe na kuzikwa peke yake akasema anafukiwa naye akajitupa kaburini, waombelezaji wakaamua wawazike wote tu sasa, walipotuma koleo la kwanza tu,  Mke akasema, nivuteni jamani nitoke Kaburini 

 • ·    ANAKUITA WEWE RAFIKI YAKE..Yohana.15:15..Fikiria iliyvo tamu kuitwa na Yesu siyo Obama, kuwa wewe yake Rafiki 

 • ·   ALIJIVUA HADHI YAKE KUBWA SANA ILI KUJA CHINI KUKUTAFUTA NA HATIMAYE KUKUPATA-Wafilipi.2:4-11-Fikiri Obama atoke Ikulu ya Marekani halafu aje kuishi Manzese ili mpango wake wa kufahamiana na Wananchi Waafrika wenzake kisha awasaidie, ukamilike! 

 • ·    UKARIBU NA UPENDO WAKE KWAKO UNATISHA SANAIsaya.49:15-16..Kama anaweza kukuchora kwa kiganja chake-lugha ya picha ya Biblia kuonyesha Ukaribu  na mahusiano yake kwetu na  na kama Mama anayejua uchungu wa mwana tena ni ‘’ Mtoto/Kitoto anayenyonya’’ si mwana mkubwa, anaweza msahau Mmanae wa umri huo  lakini Mungu anajisema kua Yeye hawezi, basi  ukaribu na upendo wake kwako ni zaidi ya akili maneno ya kibinadamu kuelezea 

 • ·  ANAKULINDA KULIKO KAWAIDA..Zakaria.2:8-9..Kama Mtu huwezi gusa mboni ya jicho lako mwenyewe au ya mwenzio, basi Mungu anatulinda hakuna mfano maana anayetugusa, anagusa mboni yake 

 • · BABA NA YESU WAMEKUFANYA WEWE NI NYUMBANI KWAO/UMEBEBA SERIKALI YA MBINGUNI…Yohana.14:23, 2 Wakorinto.5:20-sisi ni Mabalozi wa Serikali iyo.Fikiria Kazi za Balozi wa Nchi nyingine ktk Nchi aliyopo Kikazi anakuaje? 

 • ·  UMEFANYWA KUA MTU WAKE MUNGU MAALUMU (SPECIAL)-1Petro.2:9-Ukishakua spesheli wa Mungu, unataka nini tena Duniani? 

 • ·  UMEFANYWA RAIA NA MWENYEJI MBINGUNI, WEWE SI MKIMBIZI HUKO JUU – Waefeso. 2:19-Ukishakua Raia si wa Marekani, New-Zealand au Africa Kusini bali Mbinguni, unataka hadhi gani tena? 

 • ·    MUNGU KUKAA MWENYEWE MBINGUNI BILA WEWE, HAJISIKII RAHA…Ufunuo.21:3-Maskani yake ni pamoja Wanadamu,Matt.1:32-anaitwa Emmanuel- Mungu pamoja nasi, Yohana.14:1-3-Mahali panaandalia kwa ajili yako- Mungu mwenye uweza wote anayejitosheleza kwa kila kitu toka hata hatujaumbwa lakini anaoona hakuna raha kamili bila kuzungukwa na Wanadamu ambao wanakua kwakwe kama Wana, upewe urithi/zawadi gani kubwa na ya kudumu kama huo? 

 • ·  TUMETIWA MHURI KUA WAKE NA ROHO MTAKATIFU NI DHAMANA KWA YALE YOTE ALIYOTUPA.2Wakorinto.1:21-22-..21 Mungu mwenyewe ndiye mwenye kutuimarisha sisi na ninyi pia katika Kristo, na ndiye anayetuweka wakfu; 22 ndiye aliyetutia mhuri wa kuwa mali yake yeye na kutujalia Roho mioyoni mwetu kama dhamana ya mambo yote ambayo ametuwekea na  Waefeso. 1: 13-1413 Nanyi pia watu wa mataifa mengine, mliusikia ujumbe wa kweli yaani Habari Njema iliyowaletea wokovu, mkamwamini Kristo; naye Mungu, ili kuonyesha kuwa ninyi ni wake, akawapiga mhuri kwa kuwapeni yule Roho Mtakatifu aliyetuahidia. 14 Huyu Roho ni dhamana ya kurithi yote yale Mungu aliyowaahidia watu wake, na jambo hili latuhakikishia kwamba Mungu atawakomboa kabisa wote walio wake. Tuusifu utukufu wake! Wagal.4:1-7: . 3 Hali kadhalika na sisi tulipokuwa bado watoto, tulikuwa watumwa wa pepo watawala wa ulimwengu. 4 Lakini wakati ule maalumu ulipotimia, Mungu alimtuma Mwanawe aliyezaliwa na mwanamke, akaishi chini ya Sheria 5 apate kuwakomboa wale waliokuwa chini ya Sheria ili sisi tufanywe wana wa Mungu. 6 Kwa vile sasa ninyi ni wana, Mungu amemtuma Roho wa Mwanae mioyoni mwenu, Roho ambaye hulia “Aba,” yaani “Baba.” 7 Basi, wewe si mtumwa tena, bali mwana. Na ikiwa ni mwana, basi, wewe utapokea yote Mungu aliyowawekea watoto wake.). 

Fikiria neno/kifaa kinaitwa ‘’Mhuri’’ hua unakazi gani ktk maisha ya kawaida ofisini, kwa balozi wa nyumba Kumi, Serikali za Mtaa, kwa Mkuu wa Nchi, Mkoa, Wilaya, Kanisa, Shirika, Kampuni? na unapigwa kwa karatasi au barua, kunatokea au inasababisha uzito, hadhi na matokeo gani kwa aliyepewa iyo barua? Ndivyo Mungu ametufanyia sie Wake. Kama haitoshi, ili kutuondolea wasiwasi pamoja na uthibitisho mzito wa kutupiga Mhuri, ametupa ‘’Dhamana’’ yaani Roho Mtakatifu kutuhakikishia pasipo kuacha shaka kua ana maanisha anachofanya na kwa dhamana iyo, iwe dhahiri shairi kua ametupa na atatupa yote na kwamba kweli sisi ni wake haswaa. 

Kuzijua KWELI hizo kuhusu Wewe alizosema Mungu, ni silaha ya hatari ambayo Shetani asingependa uikamate. Ni kweli THAMANI YAKO mbele za Mungu ilimuangaisha na kumgharimu  sana Baba yako wa Mbinguni Kabla, Wakati na Baada ya Kuokoka. Fahamu na ishi ktk KWELI IZI ili uwe huru zaidi na kuwa imara sana ktk Imani, ukifurahia yale Mungu alikufanyia kwa kua alikupenda, anakupenda na atakupenda mpaka mwisho. 

Press on, 

Edwin Seleli

Unabii wa Mwalimu Yitzhak Kaduri (2006) kuhusu Ariel Sharon.

sharon..
Kabla ya kufariki mwaka 2006 akiwa na umri wa 108, aliacha ujumbe uliosomwa baada ya mwaka mmoja tangu afariki. Katika ujumbe huo mwalimu Kaduri au “Rabbi” alisema alikutana na Masihi ambaye amwambia atarudi upesi baada ya kifo ca Ariel Sharon.

Pia alitaja jina la Masihi ni Bwana Yesu Kristo. Waziri mkuu huyo wa zamani kwa sasa amepoteza fahamu tangu mwaka 2006.

–RoadTurn.com

Habari nyingine mchanganyiko 

Mtu aliyeuchanganya ulimwengu kwa kutangaza tarehe ya mwisho wa dunia akaweka mabango katika kona mbalimbali za jiji la Dar es salaam, na kutoa matangazo kwenye vyombo vya habari Bw.Harold Camping, alifariki dunia tangu Dec 15 2013.

Naye TB Joshua ujumbe wake mwaka huu 2014 anasema ni mwaka wa KUVUKA DARAJA

Kusikiliza ujumbe wote

Je wewe una ujumbe gani?

Uchungaji ni kazi ngumu!

mchungaji

Bwana Yesu asifiwe SG, nimeona niandike kitu kuhusu wachungaji. Nawaonea huruma kazi yao ni ngumu sana kuhakikisha waumini wanapata Neno jipya, kumtafuta Mungu kwa ajili ya matatizo ya kila mshirika, kuwaombea nk

Na wakati huo huo tatizo linapotokea wao ndio wanalaumiwa na washirika wao na kusemwa vibaya, mishahara wanayolipwa midogo, wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kazi ya Mungu inasimama.

Ndugu yangu je, ulishawahi kuchukua hatua ya kumuombea mchungaji wako? au kumpigia simu na kumtia moyo? nadhani wachungaji wetu wanatuhitaji zaidi ili wazidi kushinda maana nao ni binadamu kama sisi.

Mungu awabariki,

Ludovick Mgawe

 

Hukumu ya Mwisho!

mtumishi

Tusome Biblia.

Basi hawa ndio wafalme waliomiliki katika nchi ya Edomu, kabla hajamiliki mfalme awaye yote juu ya wana wa Israeli; Bela, mwana wa Beori; na jina la mji wake ni Dinhaba. Bela akafa, naye Yobabu, mwana wa Zera, wa Bosra, akamiliki badala yake. Yobabu akafa, naye Hushamu, wa nchi ya Watemani, akamiliki badala yake. Hushamu akafa, naye Hadadi, mwana wa Bedadi, akamiliki badala yake, ambaye aliwapiga Midiani katika uwanja wa Moabu; na jina la mji wake ni Avithi. Hadadi akafa, naye Samla, wa Masreka, akamiliki badala yake. Samla akafa, naye Shauli, wa Rehobothi karibu na Mto, akamiliki badala yake. Shauli akafa, naye Baal-Hanani, mwana wa Akbori, akamiliki badala yake. (1NYA 1:43-49)

Haya yalitokea miaka elfu tatu, au elfu nne iliyopita. Hapa tunaelezwa juu ya wafalme. Wao walizaliwa, walikua, na wakawa wafalme. Walitawala miaka kadhaa, baadaye walizeeka wakafa. Tena akaja mfalme mpya aliyetawala, akazeeka akafa.

Maisha ya mwanadamu ndivyo yalivyo. Mwanadamu anazaliwa, anaishi baadaye anafariki. Tena mtu mwingine anazaliwa, anaishi na hatimaye anakufa. Kizazi kingine kinatokea.

Hapa kulikuwa na mlolongo wa watu, au kama mnyororo wa watu. Walizaliwa na wakaanza kuishi kuelekea siku ile watakapokufa. Babu zetu walikuwa katika mlolongo huo. Hao nao walifariki na kizazi kingine kikazaliwa. Lakini kila mwanadamu aliyezaliwa ni lazima atakufa.

Hata sisi tulizaliwa tumeingia kwenye mstari wa wale wanaoelekea mautini. Siku moja tulizaliwa hapa duniani, tunaishi hadi sasa, lakini siku moja maisha yetu yatakoma. Baada ya kifo tutaingia katika umilele, kutoka huko hakuna kurudia tena haya maisha ya duniani, kama haya tunayoishi sasa. Tumepewa maisha haya mafupi, ili wakati wa uhai wetu tuweze kumtafuta Mungu.

Kwa imani Musa, alipozaliwa, akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri; wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao; akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo; akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri; kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme; maana alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. (EBR 11:23-27)

Tumesoma katika mstari wa ishirini na sita: … akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri; kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo.

Musa aligeuza macho yake akaangalia umilele. Yeye alijua kwamba, anaishi muda mfupi tu hapa duniani na baadaye ataanza umilele usiokuwa na mwisho. Hiyo ilitegemea na uchaguzi wa maisha yake.

Je, unapenda kujua kilicho mbele yetu katika umilele? Mimi ninapenda kujua kwani nitakaa huko milele.

Sasa tuangalie kidogo kuhusu wakati wa umilele, yaani baada ya maisha haya.

Tunajua wote ni lazima tufe. Wakati wa kurudi kwa Yesu tutabadilishwa, mabadiliko haya yanaweza kulinganishwa na mauti.

Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi; na vitabu vikafunguliwa; na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima; na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu walikuwamo ndani yake; na Mauti na Kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na Kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani, hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu ye yote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. (UFU 20:12-15)

Sehemu hii inaeleza juu ya hukumu ya mwisho. Baada ya kifo watu watagawanywa katika makundi mawili. Waliookoka wataingia Paradiso baada ya kifo chao. Kuhusu Paradiso Biblia inatumia majina:
– Mbingu ya tatu (2KOR 12:2,4)
– Kifua cha Ibrahimu (LK 16:22)
– Peponi (2KOR 12:4)

Biblia inatumia jina Peponi, lakini watu wengi wanatumia jina: Paradiso. Peponi, Kifua cha Ibrahimu, Mbingu ya tatu na Paradiso ni sawa sawa.

Wapagani, au wale ambao hawajazaliwa mara ya pili wataenda Kuzimu. (AYU 24:19, LK 16:23) Zote hizi ni nyumba za kusubiri umilele. Biblia inaeleza kuhusu nyumba hizi, kwamba kuzimu ni mahali pabaya, mahali pa kutisha sana. Huko kuna kilio, huzuni na mateso.

Biblia inaeleza kwamba Paradiso ni mahali pazuri sana. Wakati mambo yote ya nyakati za mwisho,
unapokaribia, ndipo wakati wa hukumu ya kiti cheupe cha enzi utakuwa umefika. Hayo tumesoma katika Ufunuo. Sisi sote tutakuwepo mbele ya kiti hicho cheupe cha hukumu. Hapo watakuwepo wale waliokuwa wanasema kwamba hakuna Mungu, hakuna Mbingu wala Jehanamu. Hata wao ni lazima watakuwepo huko. Huko watakuwepo hata Waislamu ambao hawamwamini Yesu kuwa Mungu. Wote wanaomfuata Yesu watakuwa huko. Walio watesa Wakristo watakuwepo huko. Walio abudu roho chafu watakuwepo.

Kwanza watu watagawanywa makundi mawili. Katika kundi la kwanza, watakuwepo wale ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima wakati ule walipookoka. Kundi la pili ni wale watu ambao majina yao hayamo katika kitabu cha Uzima. Wakati ule ulipookoka jina lako liliandikwa katika kitabu cha Uzima. Labda leo jina lako limeandikwa katika kitabu cha Uzima. Liliandikwa wakati ule malaika wakishangilia kuokoka kwa mtu mmoja. Labda wakati wa safari yako ulikuwa unajikwaa, lakini jina lako liko ndani ya kitabu hicho kwa sababu hukuacha wokovu.

Tumesoma kwamba …wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya .. kiti cha enzi. Wakubwa ni akina nani? Maisha ya wokovu yanaamua. Wadogo ni wale wasiofundisha Neno la Mungu kwa usahihi. (Mt 5:19)

Kwa ufupi twende mbele ya kiti cha enzi cha makundi haya mawili. Tuangalie kidogo jinsi gani watu watakavyohukumiwa. Kwanza tuwatembelee waliotoka Kuzimu na tusikilize maneno ya hakimu.

Waliotoka Kuzimu yaani wale waliokufa bila ya wokovu, bila ya kumwamini Yesu. Mtu mmoja atatoka huko. Kama leo yupo mtu yeyote hapa ibadani ambaye hajaokoka, na wala hataki kuokoka. Baada ya kufa atakwenda Kuzimu na dhambi zake. Labda ni wewe, au mwingine atafika mbele ya hakimu. Hakimu atafungua kitabu ambacho kina matendo ya watu. Kitabu hicho tunaweza kukiita: Kitabu cha Matendo. Kitabu cha Uzima ni kile kilicho na majina ya wale waliomwamini Yesu.

Mtu fulani anapokuja kitabu cha Matendo kinafunguliwa. Labda huyo mtu ni wewe, ambaye hutaki kuokoka. Labda humu kuna matendo mengi mazuri katika kitabu cha Matendo. Labda yeye alipenda mambo ya kidini kama mikutano, maombi, na alisoma Biblia. Labda amefanya matendo mazuri na aliwasaidia watu. Yeye angeweza kuwa na hazina nyingi zinazomsubiri mbinguni.

Lakini yeye hajazaliwa mara ya pili. Yeye hajaokoka, yaani hajamwamini Yesu Kristo. Yeye hajaanza kamwe kumfuata Yesu katika njia ya mbinguni. Labda atajitetea mbele ya hakimu kwa kusema: “Mimi nilifanya mambo mazuri. Hata niliomba mara nyingi. Hata nilishiriki meza ya Bwana katika kanisa fulani na kuimba nyimbo za kidini. Je, hayo hayatoshi? Je, si ninaweza kuingia mbinguni kwa matendo hayo?”

Ndipo hakimu atasema: “Tusome Injili ya Yohana, sura ya tatu, na mstari wa tatu.” Na hakimu atasoma: Yesu akajibu, akamwambia, Amin, amin, nakuambia, Mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu. (YN 3:3)

Na hakimu anaendelea kusema: “Ingawa ulitenda matendo mazuri, lakini hujazaliwa mara ya pili, yaani hujaokoka. Hivyo ufalme wa Mungu si wako!” Nafikiri huyu mtu atakosa neno la kusema.

Biblia ni kitabu cha sheria kwa wasiookoka siku ya hukumu ya mwisho. Wasiookoka watahukumiwa kadiri ya sheria ya Biblia. Hata kosa dogo tu linatosha kuhukumiwa. Mtu huyu hatapokea malipo mbinguni, kulingana na matendo yake mazuri. Yeye atagundulika kuwa ni mwenye hatia kwa sababu damu ya Yesu haijasafisha dhambi zake. Dhambi zinasafishwa wakati wa kuokoka, yaani wakati wa kuzaliwa mara ya pili na baada ya hapo damu ya Yesu inatupa uthamani wa mbinguni iwapo tunatunza wokovu. Asiyeokoka, atahukumiwa kulingana na matendo yake yote. Labda watu kama hawa watakuwa wengi mbele ya kiti cha enzi cha hukumu.

Sasa tuangalie ni jinsi gani mtu, aliyeokoka atakavyokaribia kiti cha hakimu. Labda huyo ni wewe. Wewe utasimama mbele ya hakimu. Kwanza hakimu ataangalia kama jina lako limo katika kitabu cha Uzima. “Ndio – limo!” hakimu atasema. Hakimu atasema: “Liliandikwa humo siku ile ulipookoka.” Labda leo, au zamani. Na limekuwepo huko ingawa imani yako ilikuwa dhaifu.

Halafu kitabu cha matendo kitafunguliwa. Labda utaogopa kidogo ukikumbuka maisha yako yalivyokuwa dhaifu. Wewe ulipotoka mara nyingi na hata ulitenda dhambi, lakini pia ulitubu. Sasa unafikiri kwamba wakati wa hukumu ya mwisho hayo yote yatasomwa kutoka katika kitabu cha Mungu ambako matendo ya watu yameandikwa.

Hakimu atafungua kitabu, lakini atakuta matendo mazuri tu. Hakimu atasema: “Hakuna matendo mabaya kwani yote yamefutwa”. Labda wewe utasema: “Nilianguka na kukosea mara nyingi! Nilikuwa msafiri mnyonge katika njia ya kwenda mbinguni.” Ndipo hakimu atasema: “Hiyo si kweli. Wewe si msafiri dhaifu wala hujatenda dhambi vitabu vyetu vinaonyesha hivi!” Lakini wewe utabisha: “Mimi ninayakumbuka vizuri makosa yangu. Hata wengine pia wanakumbuka jinsi gani nilivyoanguka mara nyingi katika njia ya kwenda Mbinguni.” Ndipo Hakimu atakujibu: “Hujawa nazo! Vitabu vyetu vinaonyesha kwamba hujawa na dhambi wala udhaifu. Hapa watu wanahukumiwa kulingana na vitabu vyetu na si kulingana na mawazo yako.”

Na labda Hakimu atakukumbusha kuhusu mambo machache, yale yaliyosemwa hapa duniani mara nyingi. Atakueleza juu ya kazi ya Yesu ya upatanisho. Yesu alienda msalabani kwa ajili yako. Wewe ulifanya dhambi, sio Yesu lakini dhambi zako ziliwekwa juu ya Yesu, na yeye aliadhibiwa kwa ajili ya dhambi zako.

Hivyo adhabu hiyo imekwisha pitishwa. Damu ya Yesu ilichuruzika msalabani, damu yake imefuta dhambi zako kutoka katika vitabu vya Mungu. Hakimu ataendelea: “Ndio maana hakuna dhambi humo wala hukufanya matendo yoyote mabaya katika maisha yako kwa sababu damu ya Yesu ilizifuta zote. Kwa hiyo hazimo”.

“Matendo yako mazuri yatapatikana humo kitabuni:
– Uliwasaidia majirani
– Uliwatia moyo na kuwafariji waliokuwa katika matatizo
– Uliwapa maskini chakula
– Ulitumika kanisani
– Ulitoa sadaka kwa ajili ya kazi ya kanisa
– Na mengine mengi.
Hayo yote yameandikwa vizuri kwenye kitabu. Hata mambo uliyosahau yameandikwa”.

Halafu Hakimu atasema kwamba, kwa haya yote unapokea thawabu kubwa, lakini haya hayakuwezeshi kuingia Mbinguni. Ili kuingia Mbinguni unahitaji wokovu na kuenenda katika wokovu. Damu ya Yesu inawaweka waliookoka kuwa na uthamani wa Mbinguni.

Sasa, basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. (RUM 8:1)

Mwenendo wetu mbaya unaleta huzuni kwa Yesu, watu wengine, na kwetu pia. Unachelewesha safari yetu, na kuifanya kuwa ngumu, lakini hautuzuii kuingia Mbinguni. Lakini mtu akiacha wokovu na kuchagua dhambi, wokovu wake haukumbukwi. Ukifanya dhambi kuna hatari kubwa ya kupoteza imani yako. Wakati huo damu ya Yesu haitakufanya kuwa msafi. Na baadaye utahukumiwa kadiri ya matendo yako na hukumu ni hukumu ya milele.

Sasa tumechunguza kuhusu watu wawili mbele ya kiti cheupe cha enzi. Mmoja jina lake halikuwepo katika kitabu cha uzima lakini mwingine lilikuwepo.

Tumesoma katika Ufunuo sura ya ishirini, mstari wa kumi na tano, kwamba: Na iwapo mtu ye yote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. (UFU 20:15)

Mtu fulani anaweza kufikiri labda wakati mrefu, utapita kwa kutengeneza mambo ya kila mmoja na matendo ya watu wote. Ndivyo itakavyokuwa, lakini katika umilele kutakuwa na muda wa kutosha. Hata ipite miaka milioni, katika umilele kuna muda wa kutosha.

Kabla ya wale ambao majina yao hayamo katika kitabu cha uzima kuingia upotevuni, na wale ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima kuingia Mbinguni, kitatokea kitu fulani. Na baada ya kutokea kitu hicho, wale ambao majina yao hayamo katika kitabu cha uzima watakwenda Jehanamu, na wale ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima watakwenda Mbinguni.

Mambo hayo tunasoma katika Wafilipi sura ya pili mstari wa tano hadi wa kumi na moja.
Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu; ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho; bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu; tena, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia Jina lile lipitalo kila jina; ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi; na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI BWANA, kwa utukufu wa Mungu Baba. (FIL 2:5-11)

Inaeleza kwanza kuhusu Yesu na jinsi alivyokuja hapa duniani kuokoa watu. Katika mstari wa kumi, na wa kumi na moja, kuna jambo fulani zuri. Mungu atawakusanya watu wote hata wale watakaoingia Jehanamu na pia hata wale watakaokwenda Mbinguni. Pia malaika wote wa Mbinguni na wakuu wa malaika wote wa Mbinguni watakusanywa. Pia malaika wote ambao walioanguka na wale wakuu wa giza yaani wale wanaotawaliwa na Shetani. Na pepo wabaya pia watakusanywa.

Hawa wote watawekwa katika mistari mitatu mirefu. Kiti cha enzi cha Yesu kitawekwa katikati ya chumba. Mstari wa kwanza ni wa malaika wote wa Mbinguni. Mstari wa pili ni wa watu wote tangu Adamu. Mstari wa tatu ni wa Shetani na malaika wake wabaya na majeshi yake yote na pepo wabaya, yaani pepo wachafu.

Ninaomba niwe karibu na kiti cha enzi cha Yesu ili niweze kuona mambo yote tangu mwanzo. Matokeo hayo yatakuwa makubwa na ya ajabu ndio maana ningependa kuyaona. Sijui kama nitapata nafasi kuangalia mambo yatakayotokea huko.

Wote watakuja kuinama mbele za Yesu na kusema: YESU KRISTO NI BWANA! Kwa sababu malaika wa Mbinguni, watu wa dunia, na malaika wabaya wako wengi mambo haya pia yatachukua muda mrefu. Lakini huko hakuna upungufu wa muda.

Mstari wa kumi, na wa kumi na moja, inaeleza juu ya mambo hayo. Ninayasoma tena: … ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi; na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI BWANA, kwa utukufu wa Mungu Baba. (FIL 2:10,11)

Biblia nyingine ya Kiswahili inasema: Ili kwa heshima ya jina la Yesu, viumbe vyote mbinguni, duniani na kuzimu, vipige magoti mbele yake.

Na Biblia ya Kiswahili cha kisasa inasema: … maana katika Jina lake Yesu wote wapige magoti, wao walioko mbinguni nao waliopo nchini nao walioko kuzimuni.

Kuna makundi matatu: walioko mbinguni, nao waliopo nchini nao walioko kuzimuni.

Tumesoma kwamba kwanza watakuja wale: walioko mbinguni.
Katika kundi hilo kuna malaika mamilioni. Hapo kuna maserafi na malaika wakuu. Mikaeli malaika mkuu wa Israeli atakuja. Atakuwepo Gabrieli malaika mkuu. Wao na malaika wengine watafika mbele ya kiti cha enzi cha Yesu.

Watapiga magoti na kusema: YESU KRISTO NI BWANA!
Labda malaika wa Mbinguni watasema hayo kwa heshima kubwa na shangwe. Halafu malaika wataondoka.

Kundi lingine litaingia.
Tumesoma, kwamba: kila goti lipigwe,.. wao nao waliopo nchini. Yaani wanadamu wakiwa katika mstari watakwenda mbele ya Yesu na kupaza sauti: YESU KRISTO NI BWANA!

Katika kundi hilo kuna watakatifu, yaani sisi tuliookoka na kuvuka mto wa mauti. Sisi ambao damu ya Yesu imeisafisha mioyo yetu. Tutapiga magoti na kupaza sauti: YESU KRISTO NI BWANA!

Wengi watakuwa na nyuso zenye uheri. Sisi tumejifunza kupaza sauti hapa duniani wakati wa maisha yetu. Hata tumeweza kuirudia mara nyingi wakati wa maisha yetu.

Ningependa kuwa karibu na kiti cha enzi cha Yesu niweze kuangalia mambo hayo.

Wale watakatifu wa Agano la Kale pia watakuja. Huko watakuwepo Ibrahimu, Sara, Isaka na Yakobo. Mfalme Daudi pia atakuwepo, na wafalme wengine wa Agano la Kale. Manabii wa Agano la Kale pia watakuja. Hata Samweli, Isaya, Yeremia na Danieli watakuwepo.
Watakuja mbele ya Yesu na kupiga magoti na kusema: YESU KRISTO NI BWANA!

Wanafunzi wa Yesu watakuja. Hata Yuda Iskarioti aliyemsaliti Yesu atakuja. Atakuja akiwa na uso wenye huzuni sana akizungusha vidole na kusema: Nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. (MT 27:4) Wafia dini waliokufa kwa ajili ya imani yao watakuja wakiwa na nyuso za furaha na heri. Watakuja na kupiga magoti mbele ya Yesu na kusema: YESU KRISTO NI BWANA!

Hata wewe uwe umeokoka au hujaokoka utapiga magoti mbele ya Yesu. Watakuja wale ambao wamepinga kwamba, “hakuna kuishi tena baada ya kifo, bali yote yatakoma baada ya kifo”. Wao wamesema kwamba, hakuna Mungu, wala Yesu, wala Mbingu au Jehanamu.

Mmoja wao akiwa mwandishi wa vitabu wa Ufaransa alikuwa mwana falsafa Franqois Voltaire. Yeye aliishi mwaka wa 1694-1778, alikuwa maarufu wakati wake. Yeye alisema kwamba “baada ya miaka mia duniani hakutakuwepo na Biblia hata moja.” Pia alisema kwamba baadaye watu hawatajali Biblia bali kumkana Mungu kutashamiri. Pia alisema kwamba jinsi maendeleo yanavyo ongezeka watu watakana dini.

Yeye alikosea. Miaka mia moja baada ya kifo chake chama fulani cha Biblia kilikuwa kimekodisha nyumba yake, na nyumba ile ikawa stoo ya Biblia. Yeye alisema kwamba baada ya miaka mia duniani hakutakuwepo na Biblia yo yote, lakini wakati huo nyumba yake ilijaa Biblia.

Yeye pia atakuja mbele ya Yesu kupiga magoti. Ningependa kwenda kwake na kumgonga mgongo wake na kusema: “Unaona – kuna Mungu, Yesu na Mbingu na Jehanamu, – wewe ulipotoka.”

Huko watakuwepo Hitler, Yaser Arafat, Saddam Hussein na Stalin na wengine wengi. Idi Amin atakuja. Wote watapiga magoti mbele ya Yesu na kupaza sauti: YESU KRISTO NI BWANA! Hawapendi, lakini ni lazima. Hata waganga wa kienyeji watakuja. Waislamu wote watakuja. Hata wafuasi wa Buddha watakuja. Watapiga magoti mbele ya Yesu na kupaza sauti: YESU KRISTO NI BWANA!

Wengi watakuja mbele ya Yesu wakiwa na furaha na uheri usoni. Wao wamejifunza kushangilia maishani mwao na sasa wanashangilia mioyoni mwao. Wengine watakuja wakiwa na nyuso zenye huzuni. Wao walimkana Yesu maishani mwao. Wao walikataa kuokoka ingawa walihimizwa wafanye hivyo, yaani kuokoka. Mbele ya kiti cha enzi cha Yesu, ni lazima wamshangilie Yesu.

Halafu wanadamu wote wataondoka. Kila mmoja amekwisha paza sauti yake.

Tumesoma: kila goti lipigwe, (… wao walioko mbinguni nao waliopo nchini) nao walioko kuzimuni.

Mpaka sasa tumeangalia kama wao walioko mbinguni na nchini wamekuja mbele ya Yesu. Na sasa watakuja wale walioko kuzimuni, yaani malaika wa giza na mashetani wote.

Ningependa kuona mambo hayo nikiwa karibu na kiti cha enzi cha Yesu. Ni kweli kwamba ni mambo ya kusikitisha sana. Huko Shetani atatangulia, halafu wale waliokuwa wanatawala naye. Huko kuna malaika wabaya wa nchi mbali mbali. Hata malaika wale wa ubaya watakuja. Pia kundi kubwa la mashetani mbali mbali, yaani pepo wachafu. Pepo hawana mwili ndio maana wanawatafuta watu, ili waingie ndani yao wafanye kazi duniani. Wao hawana ruhusa kuingia ndani ya watakatifu wa Yesu bali wale tu waliojitoa kwa utawala huo. Yesu anaishi ndani ya walio wake. Mashetani yanaweza kutusumbua, lakini hayawezi kukaa pamoja na Yesu katika chumba kimoja. Lazima mmoja aondoke na yeye ni mnyonge, ni lazima mapepo yatoke, Yesu anapoingia na kuishi ndani ya moyo wa mtu.

Baada ya hukumu ya mwisho Shetani pamoja na malaika zake na mashetani wote watapiga magoti mbele ya Yesu. Kama nikipata nafasi ya kuona mambo hayo karibu na kiti cha enzi cha Yesu nitawaona wakipiga magoti na kupaza sauti: YESU KRISTO NI BWANA! Ndio lazima wapaze sauti. Wakiwepo Shetani, na majeshi yake wamenisumbua hata mimi sana. Ndio maana ningependa kuona wakati huo wakiwa wamepiga magoti mbele za Yesu. Itakuwa jambo la ajabu kuona jinsi gani shetani, utawala wake na malaika wote wabaya na pepo wachafu wamepiga magoti mbele ya Yesu.

Wao pia wanapaza sauti: YESU KRISTO NI BWANA!

Baada ya hayo wao watakwenda Jehanamu. Wao hawaendi huko peke yao bali wataenda pamoja, na wale ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima. Yaani wale ambao hawajaokoka. Au kama mtu fulani aliokoka kisha akaacha wokovu yeye pia atakwenda katika hukumu ya milele. Baada ya malaika wote, watu wote na malaika wa shetani kupiga magoti mbele ya Yesu na kupaza sauti kuwa Yesu Kristo ni Bwana, – kila mmoja ataelekea sehemu yake.

Ni wakati huo sisi tutaingia ndani ya vyumba vya Mbinguni. Mng’aro wake ni wa ajabu. Huko tutavikwa taji. Ni taji ya ushindi. Labda tutaangalia kwa mshangao yale mazuri tutakayoona.

Tusome Ufunuo sura ya ishirini na moja mstari wa nne.
Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena; wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena; kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. (UFU 21:4)

Huko hakuna kifo wala huzuni wala kilio. Magonjwa na maumivu yamebaki nyuma milele. Tumesoma kwamba: Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Labda sasa mwingine anauliza: Je, huko kuna machozi? Je, machozi hayakubaki duniani? Ambapo machozi yalikuwa mengi sana? Je, hata Mbinguni kuna machozi?

Ninaelewa ni machozi ya furaha. Tutakapoingia Mbinguni na kugundua kwamba yote ya kale yamebaki nyuma labda tutalia kwa furaha. Pia tutalia kwa furaha kwa sababu tunajua kwamba hatutaanguka dhambini tena. Hakuna hatari kwamba, tutaacha wokovu, kama wakati ule tulipokuwa tunaenenda katika wokovu duniani. Wengi walianguka na hata sisi hatukuwa mbali. Lakini Mbinguni hakuna hatari hiyo. Labda ndio maana tutalia kwa furaha.

Halafu Mungu atakuja na kufuta hata machozi ya furaha katika macho yetu. Anasema: “Haya hayahitajiki hapa mbinguni. Hata machozi ya furaha ni ya ulimwenguni, hatuyahitaji hapa Mbinguni”. Halafu atatufuta machozi katika macho yetu.

Labda wewe utasema huko Mbinguni: “Duniani kulikuwa na mateso na matatizo mengi.” Na utaendelea kusema kama Paulo katika waraka wa Warumi: Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. (RUM 8:18)

Na utaendelea kusema: “Ilikuwa vizuri kwa sababu niliokoka! Ilikuwa vizuri nilipobatizwa! Ubatizo ulinisaidia katika wokovu. Ilikuwa vizuri nilipotunza wokovu wala sikurudi nyuma! Ilikuwa vizuri nilipotoa mali zangu kwa ajili ya kazi ya Mungu! Ilikuwa vizuri nilipotumika katika kazi ya ufalme wa Mungu! Ilikuwa vizuri nilipoanguka nilitubu na kurudi tena! Sasa niko hapa Mbinguni milele.”

Labda wengi watafikiri hivi huko Mbinguni.

Ninatumaini mimi na wewe pia tutakuwa huko pamoja na wengine. Natumaini hata jamaa zangu watakuwa huko. Ndio maana ninataka kuwaeleza watu mambo haya ili wengi waweze kukaa mbinguni milele na wala sio Jehanamu.

Nitakapoangalia taji yangu niliyopewa Mbinguni, labda nitamrudishia Yesu. Labda nitamwambia Yesu: “Mwenendo wangu, na kazi zangu duniani zilikuwa dhaifu wala sistahili kuibeba taji. Wakati mwingine nilichoshwa na wapendwa wako kwa sababu siku zingine walinisumbua. Hata wewe, Yesu nilichoka kukupenda kwani sikuweza kuelewa ni kwa jinsi gani ulivyonipitisha katika matatizo mbali mbali. Sikukumbuka kukushukuru kila mara bali nililalamika kuhusu hali yangu. Ndio maana sistahili kuibeba hii taji yangu. Chukua hii na umpe yule ambaye maisha yake ya wokovu yalikuwa mazuri zaidi.”

Labda Yesu atasema: “Beba tu taji yako!” “Hapa mbinguni una wakati wa milele kujifunza neema ya Mungu ni nini.” Na Yesu ataendelea: “Utajifunza juu ya yale yote niliyofanya kwa ajili yako.” Ndipo Yesu atanijibu na kusema: “Hapa ndipo utaamini vizuri nguvu ya damu na ukubwa wa upatanisho. Taji hiyo siyo kwa ajili ya uzuri, au ukamilifu wako. Ni taji ya wenye dhambi waliosamehewa.”

Sasa bado tuko duniani.
Sasa tupige mbio kuelekea umilele.
Sasa tunawaita watu waje katika wokovu na kuwatia moyo walio katika wokovu ili waendelee katika njia hii hadi mwisho.
Kila aliye wa Yesu, umilele mzuri unamsubiri.

Tutaonana Mbinguni!

–Boniface Evarist

UKWELI NI UPI BASI? – swali tunalokutana nalo mara kwa mara

changmoto

Katika mazingira tofauti swali hili, tutake tusitake, huwa linajitokeza mawazoni mwetu.

Waweza kurudi nyumbani ukitokea kwenye shughuli zako, umejichokea, wakakujia watoto wako wawili wamegombana na sasa wamekuja kushtaki kwako, huyu anasema hivi na mwenzake anasema vile. Wewe hukuwepo, unabaki kujiuliza, “ukweli ni upi, nani anasema ukweli?”

Linaweza kutokea tukio kubwa linaloathiri maisha ya watu katika jamii, likaripotiwa katika magazeti. Lakini ikatokea kupingana kwa maelezo baina ya magazeti makubwa yenye wafuasi wengi. Hapo ukajikuta ukijiuliza, “ukweli ni upi basi, gazeti lipi linaripoti ukweli?”

Waweza kukuta makundi mawili ya watu wanabishana huku kila upande ukitoa hoja zake nzito nzito kuthibitisha kuwa wao ndio wako sahihi. Katika mazingira hayo, utake usitake, swali hili litakujia tu mawazoni mwako, “hivi ni kundi lipi liko sahihi basi, maana wote wanaonekana kuwa na hoja nzito?”

Mfalme Suleimani naye pia alikutana na changamoto ya jinsi hiyo. Wasomaji wa Biblia wanakifahamu hiki kisa hiki (ambacho kinapatikana katika 1 Wafalme 3:16-28). Wanawake wawili walikuwa wamezaa watoto, mmoja akamlalia mwanaye akamwua (sipati picha mwanamke huyo alivyokuwa mzembe kiasi hicho!) na kufanya ujanja wa kumbadilishia mwenzake. Asubuhi, yule mwanamke ambaye mwanae alikuwa hai akakuta amebadilishiwa mtoto na kuwekewa mfu. Wakati hayo yakitokea hakukuwa na mtu wa tatu ambaye angeweza kutoa ushahidi. Kesi ikamfikia mfalme Sulemani, ambaye hapo nyuma alikuwa amemwomba Mungu hekima (1 Wafalme 3:3-13). Mfalme aliposikiliza maelezo ya wanawake wale wawili, kwa hekima aliyopewa na Mungu akaitisha upanga na kuamuru yule mtoto aliyekuwa hai akatwe vipande viwili halafu wale wanawake wapewe kila mmoja kipande chake. Uchungu wa mwana aujuaye ni mzazi! Mama halisi akasema basi kama ni hivyo mtoto apewe yule mwenzake; ndipo ukweli ukajulikana! Hapo tunaona mfalme Sulemani aliweza kuishinda changamoto ya kung’amua nani alikuwa mkweli baina ya wanawake wale wawili, na kutoa uamuzi sahihi; jambo hili lilizidisha sana heshima kwa aliokuwa akiwaongoza.

Katika 1 Wafalme 22:1-40 tunasoma habari za Ahabu aliyekuwa mfalme wa Israeli, ambaye alitaka kusikia manabii wanasemaje kuhusu yeye kwenda vitani kupambana na Shamu. Manabii 400 wakasema aingie vitani na atashinda. Alipomwita nabii wa Mungu aitwaye Mikaya, huyu akawa na kauli tofauti kuwa akienda vitani atashindwa vibaya. Jambo hilo lilimwuzi mfalme, akamsweka ndani, lakini mwisho wake alipoenda vitani akakutana na mauti yake. Alifanya maamuzi kwa kuzingatia kanuni ya wengi wape, au wengine huisema namna hii: kauli ya wengi ni kauli ya Mungu!

Ujumbe wangu kwako ni huu:

Inapotokea mazingira ambayo ukweli hauko bayana sana, usifanye pupa ya kufanya maamuzi. Usifanye maamuzi kwa kusikiliza upande mmoja tu na kupuuza upande mwingine. Wala usifanya uamuzi kwa staili ya wengi wape, au walio wengi bila shaka wako sahihi. Unahitaji hekima itokayo juu, hivyo mtegemee Mungu akusaidie. Wakati mwingine utahitaji muda hivyo usifanye haraka kuamua. Wakati mwingine itakubidi kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kujua nani ni mkweli, au taarifa ipi ndiyo sahihi.

Kumbuka kuwa changamoto za jinsi hii tunakutana nazo katika nyanja mbali mbali za maisha, nyumbani, makazini, kwenye nyumba za ibada, katika mahusiano, na kadhalika.

–JWM

Je Ungefanyaje?

SAFRICA-POLITICS-HEALTH-MANDELA

Je ungefanyaje kama ungejua kwamba muda huu kuna mtu anapewa nusu ya malipo kwa kazi ya kukutoa uhai wako leo hii?

Je ungefanyaje kama ungejua kuna mtu yupo kwa wachawi akikufanyia uchawi ili kukusambaratisha?

Je ungefanyaje kama ungejua muda huu kuna mtu hapo ofisini kwako anaiba nyaraka zako muhimu ili ufukuzwe kazi?

Je ungefanyaje kama ungejua kuna mtu muda huu anatengeneza ujumbe wa uongo ili kuvuruga ndoa yako?

Je ungefanyaje kama ungejua kwamba muda huu kuna mtu anapanga kumteka mtoto wako ili wakudai pesa?

Je ungefanyaje kama ungejua kwamba rafiki yako wa karibu yupo busy sana kushirikiana na wabaya wako kutaka kukuangamiza?

Je ungefanyaje iwapo ungejua kuwa jirani yako amepanga kuchoma moto nyumba yako usiku wa leo?

Je ungejuaje iwapo ungejua kama kuna mpango unapangwa ili kusababisha ufukuzwe chuoni?

Pamoja na hayo yote, Mungu amesimamisha malaika wake ili wakulinde na kukupigania kwa kila baya litakaloinuka juu yako katika maisha yako. Tusichoke kumuomba na kumshukuru Mungu kwa maana hatujui ni mambo mangapi mabaya anatuepusha nayo kila siku ya maisha yetu.

Siku njema

–Dennis Kwambiana Mponji

 

Kushika Sheria!

sheria

Inaendelea kutoka Mkristo asiyefuata sheria I…

Kushika Sheria Maana yake Nini?

Maneno “kushika sheria” yameeleweka na kutumiwa vibaya sana kuliko kawaida. Kila anayehubiri kujikana, utii au utakatifu siku hizi yuko hatarini kubandikwa jina kwamba yeye ni mhubiri wa kushika sheria. Ni mara nyingi utawasikia wanaojiita Wakristo wakisema hivi: “Nilikuwa mshirika kwenye kanisa linaloshika sheria sana. Mchungaji wetu alikuwa anahubiri kinyume cha kutazama sinema chafu.” Tamko kama hilo linaonyesha kwamba kwa kweli huyo anayesema haelewi maana ya kushika sheria. Maana ya kushika sheria si kushikilia kiwango cha utakatifu kitokanacho na Neno la Mungu. Ni kujaribu kujipatia wokovu – kwa sehemu au wote kabisa – kwa matendo ya mtu. Kama mtu akisema hivi: “Nilikuwa mshirika kwenye kanisa linaloshika sheria sana. Mchungaji wetu alikuwa akihubiri na kutuambia kwamba tungeweza kujitengenezea mahali petu mbinguni kwa kuacha kutazama sinema chafu,” hapo angekuwa amepata kabisa maana ya kushika sheria.

Upotofu wa fundisho hili ni kwamba linatoa njia nyingine ya kupata wokovu kuliko ambayo Mungu amekwisha itoa kwa njia ya Kristo. Ujinga wa mwenye kuamini fundisho hilo ni kwamba yeye anatazamia kisichowezekana – yaani, kwamba anaweza kuwa mzuri kiasi cha kutosha kustahili kuingia mbinguni. Ukweli ni huu: Uwezekano wa sisi kuwa wazuri kiasi cha kutosha kustahili kupata nafasi mbinguni ulimalizika zamani sana: Mara ile ya kwanza Mungu alipotuwajibisha kwa ajili ya dhambi yetu. Kinadharia, kama mtu angeweza kuishi maisha bila dhambi, angeweza kuingia mbinguni bila ya kuhitaji Mwokozi. Lakini kwa sababu sisi sote tumetenda dhambi, kama tunahitaji kuokolewa, basi tunahitaji njia nyingine ya wokovu. Ni dhahiri kwamba njia hiyo inawezekana tu kwa kupitia neema ya Mungu. Habari njema za Injili ni kwamba Mungu amekwisha itoa neema Yake kwetu bila kukiuka viwango Vyake vya utakatifu kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye alichukua mahali petu.

Labda tafsiri bora zaidi ya fundisho la kushika sheria linaelezwa kwa mchoro huu rahisi ufuatao:

MATENDO = WOKOVU

Maana ya mshale ni “hupelekea…”. Mwenye kushika fundisho hilo anafikiri kwamba matendo yake yatapelekea yeye apate wokovu. Kwa sababu moyo wake haujazaliwa mara ya pili, na hauna imani wala pendo kwa Mungu, mtu mwenye kuamini kuhusu kushika sheria hutokeza utii wa nje tu wa Torati huku akijitahidi sana kupata upendeleo wa Mungu kwa matendo yake.

Aina nyingine ya fundisho hili yaweza kuonyeshwa kwa mchoro huu ufuatao:

IMANI + MATENDO = WOKOVU

Huyu anayeamini hivi huongeza imani na matendo pamoja, akifikiri kwamba jumla yake itahakikisha wokovu wake. Kwa sehemu anategemea matendo yake. Hili ndilo fundisho kuhusu kushika sheria ambalo Paulo alilipinga katika waraka wake kwa Wagalatia.

Jinsi Biblia inavyofundisha kuhusu swala hilo inaweza kuonyeshwa kwa mchoro huu rahisi:

IMANI = WOKOVU + MATENDO

Wale wanaoiamini Injili kweli kweli, hawawi wameokolea tu bali wanabadilishwa na ile neema ya Mungu, nao huonyesha kazi ya Mungu katika maisha yao kwa utiifu wao wa furaha. Tofauti na yule anayeshika sheria, utii wa mwamini wa kweli hutoka ndani yake kwa sababu moyo wake umebadilishwa.

Hatimaye tuonyeshe juu ya fundisho linalopinga kushika sheria kwa mchoro ufuatao:

IMANI = WOKOVU – MATENDO

Huyu anayepinga kushika sheria anadhani kwamba imani yake inaleta wokovu wake, hata ingawa matendo ya kuthibitisha kwamba maisha yamebadilishwa hayaonekani. Tena, mara nyingi anakosa kuelewa vizuri vitu vingine vitano, kama ifuatavyo: (1) asili ya imani yenye kuokoa; (2) kusudi la Mungu kuwaokoa watu; (3) kazi kamili ya neema ya Mungu katika maisha ya wale wanaoamini; (4) uhusiano wa Mkristo na sheria ya Mungu; na (5) sababu halisi na umuhimu wa toba. Hebu tutazame hayo yote hatua kwa hatua.

Asili Ya Imani Yenye Kuokoa

Asiyeshika sheria anahesabu imani kuwa si kitu zaidi ya kukubali au kukiri kitu fulani akilini. Yeye hudhani kwamba kukubali kwake kweli fulani za kimafundisho ndiyo imani yenye kuokoa. Kwa kuwa anajua kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi za kila mtu, na kwa kuwa anajua kwamba wokovu si kwa matendo bali ni kwa imani, anafikiri ameokoka.

Hata shetani anajua kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi za wote! Shetani pia anajua kwamba watu hawaokolewi kwa matendo bali kwa njia ya imani. Ni kitu gani basi kinachotufanya sisi tufikiri kwamba kujua hayo kunatufanya kuwa wenye haki machoni pa Mungu?

Imani ya kweli yenye kuokoa ni zaidi ya kukiri au kujua kitu kwa akili. Biblia inafafanua imani kwamba ni “kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyo-onekana” (Waebrania 11:1 – Maneno mepesi ni ili kutilia mkazo). Kinachosababisha wokovu ni kuamini kwa moyo (ona Warumi 10:10). Imani ya kweli kila mara inadhihirishwa kwa matendo ya nje.

Lakini, hawa wanaopinga kushika sheria mara nyingi hujaribu kuondoa matendo kwenye imani, na hata wanafikia mahali pa kupambanisha hayo mawili. Wanatamka – kwa utauwa sana – kwamba, kwa sababu wokovu unatokana na neema ya Mungu tu, hawatatazama matendo yao hata moja kwa ajili ya kupata uhakika wa wokovu, wasije “wakatumainia matendo yao.”

Lakini – kama tutakavyoona sasa hivi – hayo hayakuwa mawazo ya Bwana Yesu, au Yohana Mbatizaji, au mtume Yohana, au Paulo, au Petro na hata Yakobo. Kwa mfano: Yohana aliandika kwamba upendo tunaoonyesha kwa waamini wenzetu ni njia mojawapo kati ya nyingi ambazo kwazo tunaweza kutambua ikiwa kweli tumezaliwa mara ya pili. Anasema hivi:

Sisi tunajua [angalia neno hilo: tunajua] ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa, akaa katika mauti. … Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je! Upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake,ikiwa mioyo yetu inatuhukumu; kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu naye anajua yote (1Yohana 3:14, 17-20. Maneno mepesi ni kutilia mkazo).

Yohana aliamini kwamba matendo yetu yanaweza kutuhakikisha juu ya kazi ya neema ya Mungu maishani mwetu. Hii ni tofauti na kutegemea kwamba matendo ya mtu yanampatia wokovu. Matendo yetu mema hayatupi aina fulani ya hisa – yanathibitisha tu kwamba kuna kitu kimetokea. Hutoa uhakikisho wa ziada wa wokovu wetu zaidi ya ule utolewao kwa ahadi za Injili. Tunapoyatazama matendo maishani mwetu, tunaweza kusema, “Mungu asifiwe kwa ajili ya ushahidi huu wa neema ya Mungu itendayo kazi maishani mwangu!” Matendo yetu mema yametendwa “katika Mungu” (Yohana 3:21).

Vile vile Yohana aliandika hivi katika waraka wake wa kwanza:

Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake; wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake (1Yohana 3:9-10).

Je, Yohana aliamini kwamba kuzaliwa upya hubadilisha jinsi mtu anavyoishi? Ndiyo! Wale ambao wamezaliwa kweli na Mungu hutenda haki na kuwapenda waamini wenzao. Hii haimaanishi kwamba waamini wa kweli hawatendi dhambi au kwamba kila wakati wanaonyesha pendo kamilifu (ona 1Yohana 1:8-9; 4:17-18). Inachoonyesha ni kwamba haki na upendo ni alama au tabia kuu katika maisha yao, kinyume na wale ambao hawajaokoka, ambao kawaida yao ni tabia isiyo ya haki na ubinafsi. Yohana aliandika mara nyingi sana katika barua yake kuhusu kuishi maisha ya haki na kuwapenda ndugu wengine waaminio ili kuwapa uhakika wa wokovu wale wasomaji wake. Anasema hivi:

Nimewaandikia ninyi mambo hayo [yaani, yaliyomo katika barua hii], ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini Jina la Mwana wa Mungu (1Yohana 5:13 – Maneno mapesi ni kwa ajili ya mkazo).

Yohana aliamini kwamba wanaokiri Ukristo lazima wachunguze maisha yao ili kupata uhakika kuhusu utendaji kazi wa neema ya Mungu ndani yao, kwa sababu yeye pia aliamini kwamba kuna mlingano kati ya imani na mwenendo.

Asemavyo Paulo Kuhusu Uhusiano Wa Imani Na Matendo

Mtume Paulo hakuamini kwamba matendo na utii vinaweza kuondolewa kwenye imani, au kwamba vitu hivyo vinapingana. Badala yake, katika kitabu cha Warumi aliandika juu ya “utii utokanao na imani” (Warumi 1:5; 16:26). Tafsiri iliyo wazi ya maneno hayo ni kwamba imani huonekana kwa utii. Nikisema hivi: “utii wa Paulo”, maana inayoeleweka ni kwamba Paulo huonyesha utii. Nikisema hivi: “furaha ya wokovu” bila shaka maana yangu ni kwamba wokovu unaonekana kwa furaha. Katika yote hayo mawili ambacho nisingekuwa nasema ni kwamba kimoja ni badala ya kingine, kama wale wanaopinga kushika sheria wanavyotaka tuamini kwamba ndiyo maana ya Paulo anaposema “utii wa imani”. Wao wanadai maana yake ni kwamba hatuna haja ya kuwa na utii, kwa sababu imani ndiyo inasimama badala yake. Hiyo ingekuwa sawa na kusema kwamba ninaposema “utii wa Paulo” maana yake ni kwamba sina haja ya Paulo kwa sababu ninao utii wake, au, kwa mfano ule mwingine, kwamba sihitaji wokovu kwa sababu nina furaha, ambayo ni mbadala unaokubalika.

Paulo hakuona tu kwamba Injili ni kitu cha kuaminiwa, bali pia aliihesabu kuwa ni kitu tunachotakiwa kukitii. Aliwaambia Wakristo Wathesalonike kwamba wale “wasioitii Injili ya Bwana wetu Yesu … wataadhibiwa kwa maangamizi ya milele” (2Wathes. 1:8, 9 – Maneno mepesi ni kutilia mkazo).

Swali: Kuna nini cha kutii kuhusu Injili? Kwanza: Tunaamriwa na Mungu kuiamini Injili, na tendo la kuamini ni utii (ona Marko 1:15). Basi, inawezekanaje wengine wadai kwamba utii na imani vinapingana, wakati kuamini ni tendo la utii?

Pili ni kwamba, Yesu aliwaagiza watu watubu na kuiamini Injili. Pia alituagiza sisi tuhubiri “toba na msamaha wa dhambi” (Luka 24:47). Paulo alifanya hivyo, akiwatangazia watu kwamba sharti “watubu na kumgeukia Mungu, na kufanya matendo yanayostahili toba” (Matendo 26:20). Kutubu ni tendo la utii, ni itikio kwa agizo la kimungu. Wokovu huanza maishani mwa mtu kwa tendo la utii ambalo nalo ni tendo la imani.

Paulo aliwaandikia Wathesalonike akiwasifu kwa “kazi yao ya imani na upendo” (1Wathes. 1:3 – Maneno mepesi ni kutilia mkazo). Hakuona imani na matendo kuwa vitu viwili visivyoweza kuchanganywa. Sawa na mtume Yakobo, yeye aliamini kwamba imani ya kweli inatenda kazi. Aliwaandikia Wakristo Wagalatia waliokuwa hatarini kudanganywa na kutekwa wafikiri kwamba tohara ilikuwa lazima kwa ajili ya kuokoka, kama ifuatavyo:

Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo (Wagalatia 5:6 – Maneno mepesi kutilia mkazo).

Kama mtume Yohana, Paulo aliamini kwamba imani ya kweli ilifanya kazi kupitia upendo. Upendo ni tunda la msingi sana katika imani. Kwa maneno mengine, Paulo anasema hivi: “Maana, katika Kristo Yesu kutahiriwa au kutotahiriwa hakuna maana yoyote; ni matendo ya kibinadamu, ila imani huanza kazi ya kimungu katika maisha ya mtu mpaka kumfikisha kwenye mahali ambapo matendo yake ya upendo yanatoka kwa Mungu.”

Maelezo Ya Kitabu Cha Waebrania Kuhusu Imani

Mwandishi wa kitabu cha Waebrania aliamini kwamba kumtii Yesu Kristo ni kitu muhimu kwa ajili ya wokovu. Aliandika hivi:

Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii(Waebrania 5:9).

Mwandishi angeweza pia kusema kwamba Yesu alifanyika asili ya wokovu wa milele kwa wote wanaomwamini, na angekuwa anasema kitu kile kile. Kwake yeye, imani – kitu ambacho anakitaja zaidi ya mara thelathini katika kitabu chake – ilikuwa inasababisha matendo. Kila mmoja katika wale “mashujaa wa imani” wa sura ya 11 walifanya kitu fulani kwa sababu waliamini.

Katika sura ya tatu na nne ya kitabu cha Waebrania, ona jinsi mwandishi anavyotumia maneno kutokuaminina kutokutii mara kwa mara.

Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao … wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao … (Waebrania 3:19; 4:6 – Maneno mepesi kwa ajili ya kutilia mkazo).

Kwa sababu wengi katika Waisraeli hawakuziamini habari njema, hawakumtii Mungu. Kwa sababu hawakufanya kile ambacho Mungu aliamuru, walithibitisha kwamba hawakuamini ahadi Yake.

Maneno Ya Yohana Mbatizaji Na Yesu Kuhusu Matendo

Yohana Mbatizaji aliamini kwamba hakuna kutengana kati ya imani na mwenendo. Hebu soma jinsi alivyotumia maneno kuamini na kutii.

Amwaminiye [pisteuo] Mwana yuna uzima wa milele; asiyemwamini [apeitheo] Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia (Yohana 3:36 – Maneno mepesi ni kutilia mkazo).

Kuna kuwa wazi zaidi ya hapo? Na je, inawezekanaje mtu kusema kwamba ni makosa kuchunguza maisha yetu ili kuamua msimamo wetu kiroho tusije “tukategemea matendo yetu kutuokoa”? Narudia tena: Tunapaswa kuchunguza matendo yetu kwa sababu Maandiko yako wazi kabisa kwamba inawezekana kuwa na imani isiyozaa. Kutumaini imani isiyofanya kazi kwamba itatuokoa ni hatari sana, sawa tu na kutumaini kwamba matendo yetu yatatusaidia kupata wokovu. Ulinzi wa pekee unaofaa kinyume cha hatari zote hizo ni kuchunguza matendo yetu ambayo ni uthibitisho wa imani ya kweli, yenye kuokoa.

Yesu vile vile aliamini kwamba imani ilibadilisha mwenendo. Alisema kwamba wale wamwaminio Yeye watatenda matendo yale yale aliyotenda (ona Yohana 14:12). Alitabiri pia kwamba wale ambao “wangetenda matendo mema” wangefurahia “ufufuo wa uzima”, na wale ambao “wangetenda matendo maovu” wangepatikana na “ufufuo wa hukumu” (Yohana 5:29). Pia alionya kwamba wale tu wanaotenda mapenzi ya Mungu ndiyo watakaoingia mbinguni, na kwamba waamini wa kweli na wasio wa kweli wanaweza kujulikana kwa matunda yao (ona Mathayo 7:19-23). Njia ya pekee iliyo sahihi ya kutafsiri maonyo Yake ni kwamba imani yenye kuokoa inathibitishwa kwa utii, isipokuwa kama alikuwa anafundisha kwamba wokovu unapatikana kwa matendo.

Vile vile Yesu alionya kwamba wale tu watendao mapenzi ya Baba Yake ndiyo ndugu na dada Zake (ona Mathayo 12:49-50). Kama tulivyojifunza katika sura iliyopita, mara nyingi Yesu hakusema chochote juu ya imani alipowaita watu waje kuokoka. Aliwaambia wamtafutao kujikana, wajitwike msalaba wao na kumfuata wasije wakapoteza nafsi zao (ona Marko 8:34-38). Aliwaita watu kuingia kwenye uanafunzi wenye gharama, na kujitoa kweli kweli, au imani ya kweli.

Akijaribu kueleza maana ya kumwamini, Yesu alifikia mahali pa kuwaambia watu kwamba walihitaji kumlaYeye (ona Yohana 6:47-56), kitu ambacho hata sisi tunakumbushwa kila mara tunaposhiriki Meza ya Bwana. Kumwamini Yesu ni kufanyika mmoja Naye. Tendo la kwanza la imani la mwamini mpya – yaani ubatizo katika maji – ni tangazo hadharani kwamba yeye na Yesu wameunganika katika mauti Yake, kuzikwa na kufufuka Kwake.

Kumwamini Yesu ni kujiunga Naye. Angalia: “Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye” (1Wakor. 6:17). Kumwamini Yesu ni kukaa ndani Yake, kama anavyosema Mwenyewe: “Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu … Mtu yeyote asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka; nao huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea” (Yohana 15:4, 6). Itawezekanaje mtu awe na umoja wa namna hiyo na Kristo, na isibadilishe tabia yake?

Asemavyo Yakobo Kuhusu Imani Yenye Kuokoa

Pengine, maelezo maarufu zaidi kuhusu imani yenye kuokoa, na ambayo yanawasumbua sana wale wanaopinga kushika sheria, yanapatikana katika waraka wa Yakobo katika maandiko tuliyotazama kwa kifupi katika sura zilizopita. Anasema hivi:

Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani, lakini hana matendo? Je! Ile imani yaweza kumwokoa? (Yakobo 2:14).

Jibu dhahiri kwa swali la Yakobo ni Hapana. Imani bia matendo haiokoi.

Pamoja na kwamba kweli hiyo iko wazi hivyo, wanaopinga kushika sheria wa kisasa wangependa tuamini kwamba imani bila matendo inaweza kumwokoa mtu. Wanashikiliaje msimamo kama huo licha ya maneno ya Yakobo? Maelezo yao kuhusu mafundisho ya Yakobo ni magumu kiasi kwamba wasomaji wa Yakobo mwenyewe wasingeweza kuelewa. Cha kwanza: Hawa watu wanataka sisi tuamini kwamba Yakobo hakuwa anazunguma juu ya kuokoka kutokana na kwenda jehanamu, bali kuokoka kutokana na “maisha ya dhambi hapa duniani”. Eti, Yakobo alikuwa anajaribu kuwashawishi wasomaji wake waamini kwamba walipaswa kuwa na matendo pamoja na imani yao kama walitaka kuokolewa kutoka “maisha ya dhambi na mauti” hapa duniani.

Hayo maneno “maisha ya dhambi na mauti” bila shaka maana yake ni maisha ya dhambi. Na, kuokolewakutoka “maisha ya dhambi na mauti hapa duniani” bila shaka maana yake ni kuishi maisha ya utii, yaani, kutenda matendo mema. Basi, baadhi ya hao wanataka tuamini kwamba Yakobo alikuwa anarekebisha kosa kubwa katika mafundisho ya wasomaji wake, kwamba wao walifikiri wanaweza kuishi maisha ya kutii wakiwa na imani isiyokuwa na matendo ya utii! Je, inawezekana kweli kwamba Yakobo aliwaona wasomaji wake kuwa wapumbavu kiasi cha kutojua tayari mambo ambayo wote waliyajua? Na je, hao wanafikiri na sisi ni wapumbavu kiasi hicho, tukubali tafsiri isiyo sahihi ya mafundisho ya Yakobo ambayo yako wazi kabisa?

Katika kuendelea kupinga hoja hiyo, tunasema kwamba maandiko yanayotangulia na yanayofuata maneno ya Yakobo kuhusu uhusiano kati ya imani na matendo ni hukumu ijayo (ona Yakobo 2:12-13; 3:1). Kilichokuwa mawazoni mwa Yakobo ni wokovu wa milele, si wokovu wa muda wa kidunia kutoka “maisha ya dhambi na mauti”.

Imani Ikitenda Kazi Kwa Upendo

Hii tafsiri ya wanaopinga kushika sheria inazidi kuonekana ni ujinga wakati mtu anaposoma maneno ya Yakobo, kama ifuatavyo:

Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, ‘Enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba’, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani, isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake (Yakobo 2:15-17).

Kuna wafuasi wa fundisho hili wanaotaka tuamini kwamba imani iliyokufa bado ni imani yenye kuokoa, ni kwamba tu ni imani iliyokufa na siyo imani hai yenye kuokoa. Lakini Yakobo tayari amekwisha sema kwamba imani bila matendo haiwezi kumwokoa yeyote, na hiyo ndiyo imani iliyokufa – imani isiyo na matendo.

Inapendeza sana kwamba mfano aliotumia Yakobo kueleza juu ya imani iliyokufa ni picha ya mtu anayekiri Ukristo ambaye hafanyi chochote kumsaidia ndugu au dada ambaye ni maskini. Sawa tu na Yesu, Yohana na Paulo, Yakobo naye aliamini kwamba matunda ya imani ya kweli ni upendo kwa ndugu, wenye kuonyeshwa kwa kukutana na mahitaji yanayowabana.

Yakobo anaendelea kuandika juu ya kutowezekana kwa imani ya kweli kukosa matendo. Anasema hivi:

Lakini mtu atasema, ‘Wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja; watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai?’ (akobo 2:18-20).

Kama anavyosema Yakobo, tena vizuri tu, mtu anaweza kudai kwamba ana imani, lakini hawezi kuthibitisha kwamba ana imani pasipo matendo. Kwa upande mwingine, mtu mwingine anaweza asidai kwamba anayo imani, lakini matendo yake yanasema kitu asicholazimika kudai. Matendo yana sauti kubwa kuliko maneno. Basi, wale wanaosema kwamba wanaamini Mungu ni mmoja (Kumbu. 6:4) lakini hawana matendo yenye kulingana na maneno yao wanajidanganya wenyewe. Pepo pia wanaamini kwamba Mungu ni mmoja, nao wanatenda kama wanavyoamini – wanatetemeka! Ni “wapumbavu” tu ndiyo wasiotambua kwamba imani pasipo matendo “haizai” (au haifai kitu) (Yakobo 2:20). Maana yake ni kwamba haifai kwa lolote.

Imani Hai Ya Ibrahimu

Yakobo anaendeleza hoja yake akimtaja Ibrahimu, ambaye alihesabiwa haki kwa imani kuwa kama mfano wa mtu mwenye imani hai. Anasema hivi:

Je! Baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo, hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki; naye aliitwa rafiki wa Mungu’. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake; si kwa imani peke yake (Yakobo 2:21-14).

Sasa, Yakobo aseme kwa uwazi upi kuliko huo? Imani ya Ibrahimu ilikuwa imani hai iliyomtii Mungu. Si imani bila matendo iliyomfanya kuhesabiwa haki bali ni imani iliyothibitishwa kwa matendo. Yakobo anaendelea mpaka anafikia mahali pa kusema kitu ambacho, kikiondolewa kwenye mantiki yake, kinaweza kuhesabiwa kuwa uzushi. Anasema hivi: “Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake; si kwa imani peke yake” (Yakobo 2:24).

Sasa: Baadhi ya hao wenye kuamini kutokushika sheria wanajiondoaje katika tatizo ambalo Yakobo anawaingiza? Wanafikiri kwamba Yakobo hakumaanisha Ibrahimu alihesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo yake, bali alihesabiwa haki mbele za wanadamu. Lakini hilo nalo ni upuzi. Je, tuamini kwamba wasomaji wa Yakobo waliamini mtu angeweza kuhesabiwa haki mbele za wanadamu bila matendo, na kwamba Yakobo aliona kosa hilo kuwa ni kubwa sana kiasi cha kuwaandikia ili kuwakemea? Je, kweli hicho ndicho kitu alichoandika Yakobo ili kirekebishwe?

Ona pia kwamba Yakobo hakusema chochote kuhusu Ibrahimu kuhesabiwa haki mbele za watu. Zaidi: Wakati Ibrahimu alipokuwa karibu kumtoa Isaka kama dhabihu, hapakwepo watu wengine ili kuona tendo lake hilo la utii ambalo inasemekana lilimfanya ahesabiwe haki mbele za watu. Ila, Mungu alikuwa anatazama, Naye alisema kitu mara moja baada ya kuona tendo la utii la Ibrahimu. Alisema hivi:

“Sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee… Kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani; na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao; na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia; kwa sababu umetii sauti yangu” (Mwanzo 22:12; 16-18).

Tukio zima lilikuwa kipimo kutoka kwa Mungu (ona Mwanzo 22:1), ili kuona kitu ambacho Ibrahimu angefanya. Zaidi ni kwamba, Yakobo anasema wakati Ibrahimu alipomtii Mungu, andiko lilitimizwa linalosema, “Na Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki” (Yakobo 2:23). Sasa, Ibrahimu alihesabiwa kuwa mwenye haki mbele za nani – Mungu au wanadamu? Ni dhahiri kwamba alihesabiwa haki mbele za Mungu.

Hii haimaanishi kwamba Ibrahimu hakuhesabiwa haki na Mungu miaka kabla ya kukaribia kumtoa Isaka sadaka. Maandiko yanatuambia hivyo (ona Mwanzo 15:6; Warumi 4:3). Lakini, tendo la kushangaza la Ibrahimu la kutii, alipokuwa karibu kumtoa mwana wake sadaka, lilionyesha imani hai aliyokuwa nayo tangu alipoanza kuamini. Wakati huu imani yake ilikuwa inakamilishwa kwa matendo yake. Imani iliyosababisha Ibrahimu kutangazwa mwenye haki na Mungu ilikuwa imani ya kweli, iliyothibitishwa kwa utii wake.

Je, Yakobo Hapingani Na Paulo?

Lakini, mbona Paulo aliandika kwamba “mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria” (Warumi 3:28 – Maneno mepesi ili kutilia mkazo)? Je, hayo hayapingani na kile ambacho Yakobo anasema juu ya sisi kuhesabiwa haki kwa matendo yetu, kama yeye naye anasema anachosema Paulo – kuhusu kuhesabiwa haki mbele za Mungu?

Jibu ni hapana – Paulo na Yakobo walikuwa wanazungumza juu ya kuhesabiwa haki mbele za Mungu, na maneno yao yanayoonekana kama yanapingana ni rahisi tu kuyaunganisha. Paulo alikuwa anasema na washika sheria waliohesabu kwamba Torati ndiyo njia ya kuokoka. Alitaka wao wajue kwamba wokovu hauwezi kupatikana kwa juhudi zozote dhaifu za mwanadamu za kushika Torati. Wokovu ni zawadi itolewayo bure, ambayo imepatikana kwa neema ya Mungu, yenye kupokelewa kwa imani.

Ila – Yakobo alikuwa anasema na wale ambao walikuwa wamepotosha kweli ya wokovu kwa neema kwa njia ya imani, na kuifanya kibali cha kutenda dhambi. Wito wao ulikuwa “kuhesabiwa haki kwa imani tu,” lakini, kama wapingao kushika sheria wa kisasa, walikuwa wameifasiri imani kuwa si kitu zaidi ya ukiri tu wa kinywa – imani inayoweza kukosa matendo yoyote yanayoambatana nayo. Yakobo aliandika kupinga uongo huo, akifafanua vizuri sana ili aeleweke, kama ifuatavyo: “Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake; si kwa imani peke yake” (Yakobo 2:24). Sababu iliyomwezesha Yakobo kutoa tamko kama hilo ni kwamba matendo yetu huonyesha imani yetu, ambayo kwa hiyo tunahesabiwa kuwa wenye haki mbele za Mungu.

Maandiko yanafundisha kwamba katika hukumu za siku za baadaye, karima (au mwelekeo) ya milele kwa watu fulani itaamuliwa na matendo yao (ona Mathayo 12:36-37; 25:31-46; Yohana 5:28-29; Ufunuo 20:12-13). Hii ni kwa sababu matendo ndiyo huthibitisha imani. Basi kwa hali hiyo, kama Yakobo alivyotamka, matendo ya watu huwahesabia haki mbele za Mungu.

Yakobo anamalizia mafundisho yake kuhusu asili ya imani yenye kuokoa kwa kutumia mfano mwingine wa Biblia wa mtu aliyeokolewa kwa imani iliyotenda kazi.

Vivyo hivyo na Rahabu, yule kahaba naye, je! Hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo, hapo alipowakaribisha wajumbe, akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa (Yakobo 2:25-26).

Je, nini kingempata Rahabu kama angekuwa na imani isiyokuwa na matendo (kama basi inawezekana)? Angeangamia na kila mtu aliyeangamia Yeriko. Lakini imani yake hai inasimama siku hizi kama mfano kwa wote ambao wanataka kuokolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu. Rahabu hakuwa mkataa kushika sheria.

Wenye kufuata imani hiyo wanapenda kutumia yule mwizi pale msalabani kwamba ni mfano wa mtu aliyeokolewa kwa imani ambayo haikuwa na matendo. Lakini, wasome Maandiko vizuri zaidi. Huyo mwizi aliyetubu alionyesha imani yake hai kwa matendo katika masaa yake ya mwisho maishani. Kwanza alitubu waziwazi kwamba alikuwa mwenye dhambi. Pili: Alitamka kwamba Yesu hakuwa na hatia, na hakustahili kifo, akifikia mahali pa kumtetea kwa yule mwizi mwingine, hata kumkemea. Tatu: Yeye alimtazama Yesu kuwa asili ya wokovu, na mbele ya kundi lenye kudhihaki, alimwomba waziwazi ampe wokovu (ona Luka 23:40-43). Yule mwizi aliyetubu alikuwa hana nafasi ya kuonyesha imani yake kwa njia nyingine zaidi ya hiyo. Hata hivyo, katika dakika chache alizokuwa nazo, alionyesha imani yake kuliko inayoonyeshwa na wanaojiita Wakristo kwa miaka mingi ya maisha yao.

Kweli ya pili ambayo wapingao kushika sheria wanashindwa kuipata ni hii:

Kusudi La Mungu Kuwaokoa Watu

Muda mrefu tu kabla ya kuandikwa kwa Agano Jipya na Yesu kutembea hapa duniani, Mungu alidhihirisha wazi wazi kusudi Lake kuwaokoa watu – alitaka kuwafanya watakatifu. Kwa mfano, Bwana anasema hivi kupitia nabii Yeremia:

“ ‘Angalia, siku zinakuja’ asema BWANA, ‘nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli, na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri; ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao’, asema BWANA. ‘Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli, baada ya siku zile,’ asema BWANA; ‘Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika; nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, Mjue BWANA; kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao,’ asema Bwana; ‘maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena’.” (Yeremia 31:31-34)

Unabii huu mzima unarudiwa tena katika Waebrania 8:8-12, na mwandishi wa Waebrania anahesabu kwamba unawahusu waamini wote wa Agano Jipya.

Kwanza: Ona kwamba Mungu anaahidi kufanya agano jipya ambalo halitakuwa kama lile la kale (31:31-32). Lingekuwaje tofauti? Agano la kale lilivunjwa na wengi katika Israeli, lakini isingekuwa hivyo kwa wale walio chini ya agano jipya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu angefanya kazi isiyo ya kawaida maishani mwao.

Angeiweka sheria Yake ndani yao, akiiandika kwenye mioyo yao. Matokeo ni kwamba angekuwa Mungu wao na wao wangekuwa watu Wake (31:33). Chini ya agano la kale, Bwana alikusudia kuwa Mungu wa Waisraeli nao wawe watu Wake, lakini haikufanyika hivyo kwa sababu waliasi agano lile. Hawakumtii, na kwa kufanya hivyo walithibitisha kwamba hakuwa Mungu wao, nao hawakuwa watu Wake. Lakini kupitia kwa Yeremia, Bwana aliwaahidi wale wote chini ya agano jipya kwamba Yeye angekuwa Mungu wao na wao wangekuwawatu Wake. Ingekuwa hivyo kwa sababu wangemtii. Asili ya utii wao ingekuwa ile kazi Yake ndani yao.

Kila mmoja katika agano jipya ange”mjua Bwana” kweli kweli, kwa sababu wamesamehewa dhambi zao. Hii ni picha nyingine kuhusu uhusiano wao thabiti. Yohana aliandika hivi: “Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye, ‘Nimemjua,’ wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake” (1Yohana 2:3-4). Kusudi la Mungu kwa ajili yetu tangu zamani ni kwamba tumjue kweli kweli.

Unabii mwingine unaofanana na huo, wenye kuwahusu waamini wote wa agano jipya unapatikana katika Ezekieli 36:27. Hapo Mungu aliahidi hivi: “Nami nitatia roho yangu ndani yenu, na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu, na kuzitenda.” Matokeo ya kumweka Roho Mtakatifu ndani yetu yangekuwa utii wetu. Kama Mungu alitaka kutusamehe tu, asingemweka Roho Mtakatifu ndani yetu. Lakini, hakutaka kutusamehe tu, bali pia alitaka kutubadilisha. Hakutaka kutufanya wenye haki kisheria tu, bali alitaka kutufanya wenye haki kimatendo. Hakutaka Yesu awe kama sisi tu, alitaka na sisi tuwe kama Yesu. Kama jinsi mtume Paulo alivyoandika: “Maana wale aliowajua tangu asili [yaani sisi] aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa Mwana wake … (Warumi 8:29). Hilo ndilo lililokuwa kusudi Lake tangu mwanzo.

Kweli ya tatu ambayo huwa wanaipuuza ni hii:

Kazi Kamilifu Ya Neema Ya Mungu Maishani Mwa Waaminio

Mada iliyopita inapelekea tuingie kwenye hii vizuri sana. Wale wanaopinga kushika sheria wanaamini neema ya Mungu itatusamehe, lakini wanashindwa kutambua kwamba Mungu hutoa vingi zaidi katika neema Yake. Neema ile ile yenye kusamehe pia hutubadilisha.

Neema imeelezwa kuwa ni upendeleo ambao mtu hastahili kuupata. Ndivyo ilivyo. Licha ya uasi wetu, Mungu amemtuma Mwana Wake ili kufa kama dhabihu badala yetu, na kutupa sisi utajiri usiopimika. Hatustahili neema kama hiyo. Lakini wengine, kama anavyosema Yuda, wana “badili neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi” (uda ms. 4). Yaani, wanahesabu upendeleo wa Mungu kuwa kibali cha kutenda dhambi, wakirahisisha kile ambacho kimemgharimu Yeye sana, wakiendelea kwenye njia yao ya kutaka kujitosheleza.

Hilo si itikio ambalo Mungu analitazamia kutoka kwa wale waliopokea neema Yake. Yeye anatazamia kwamba mioyo yetu itayeyuka tunapoanguka mbele Zake kifudifudi, tukiona aibu, tukitubu na tukijaa shukrani. Kama Paulo alivyoandika, neema ya Mungu “yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa kiasi, na haki na utauwa, katika ulimwengu huu wa sasa” (Tito 2:12).

Ni dhahiri kwamba tangu siku za kwanza za kanisa, walikuwepo watu wenye imani hii japo hawakuitwa hivyo. Paulo alipinga hoja zao pamoja na maoni yao ya makosa kuhusu neema ya Mungu katika barua zake nyingi. Kwa mfano: Aliwaandikia hivi Warumi:

Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? (Warumi 6:1-2).

Hiyo ndiyo hoja ya hao watu, mbaya kabisa: Hebu tumpe Mungu nafasi zaidi ya kuongeza neema Yake kwa kuendelea kutenda dhambi! Kwa Paulo, wazo la kuishi hivyo ni baya na lenye kuchukiza, kama ambavyo haliwezekani pia. “Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi?” (6:2) Paulo anaelekeza hoja yake kwenye nguvu ya kubadilisha maisha ya neema ya Mungu katika kuzaliwa upya. Wale ambao wamemwamini Yesu kweli kweli wamekufa kwa dhambi.

Paulo anaeleza katika mistari michache inayofuata jinsi hayo yanavyotokea: Ni kwa sisi kuwa ndani ya Kristo aliyekufa na kufufuka. Hivyo na sisi tumekufa na kurudi kuishi tena ili “kuenenda katika upya wa uzima” (Warmi 6:4). Tulipokufa ndani ya Kristo, nguvu ya dhambi ilivunjwa juu yetu. Dhambi ilikuwa nguvu ya kiroho iliyotushika mateka, lakini sasa sisi si watumwa wa dhambi tena kwa sababu “yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi” (Warumi 6:7). Ingawa bado tuna uwezo wa kujaribiwa na dhambi na hata kujitolea kwake, hali yetu ya sasa si kama ilivyokuwa kabla hatujazaliwa mara ya pili. Wakati huo, dhambi ilikuwa sehemu ya asili yetu kiroho na ilikuwa na nguvu juu yetu. Basi, ilikuwa kama haiwezekani kwetu sisi kumtii Mungu. Lakini kwa sasa, inawezekana sana kwetu kumtii Mungu, na bila shaka wale ambao wamejitolea wenyewe kwa Kristo katika imani tiifu watatenda kitakatifu sasa kwa sababu wanaweza kufanya hivyo.

Neema Ili Kuwa Watakatifu

Ahadi ya habari njema za neema ya Mungu si tu kwamba tunaweza kusamehewa, bali kwamba tunaweza kufanywa watakatifu. Maandiko yanaonyesha kwamba kuna mabadiliko ya msingi wakati wa kuzaliwa upya, kazi ya Mungu ambayo inatusafisha kabisa kihalisi. Baada ya hapo kuna kazi ya Mungu inayoendelea maishani mwetu, ambayo Maandiko mara nyingi yanaitaja kuwa ni utakaso. Hebu fikiri juu ya ujumbe wa ajabu unaopatikana katika mistari hii ifuatayo:

Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike; waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang’anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii; lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo, na katika Roho wa Mungu wetu (1Wakor. 6:9-11).

Katika kanisa la Korintho walikuwepo wenye dhambi wa zamani ambao walikuwa wamefungwa na baadhi ya dhambi hizo za kutisha sana kwa wanadamu. Lakini wakawa wamewekwa huru na kubadilishwa kwa Roho Mtakatifu. Je, si huzuni sana kwamba neema ya Mungu inavyongojea kwa upendo ili kusamehe na kuwaweka huru walawiti, wezi, wazinzi na walevi, kanisa linaandaa mipango ya kuunda makundi ya kuwasaidia “Wakristo” waelewe na waweze kuishi na shida zao hizo? Wakati Neno la Mungu la milele linaposhuhudia juu ya nguvu za kushinda dhambi zilizomo katika Injili, kanisa linaingia katika nadharia za kidunia na kufuata ushauri wa saikolojia. Paulo hakuionea haya Injili – tofauti na wengi walio kanisani leo – kwa sababu alijua kwamba ni “uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye” (Warumi 1:16). Neno la Kiyunani alilotumia kwa “wokovu” katika mistari hii – sozo – linaweza kufasiriwa ukombozi. Nguvu za Mungu katika Injili zinaweza kumkomboa yeyote kutoka kwa chochote.

Lakini, sehemu kubwa ya kanisa siku hizi aidha wanaona aibu au hawajui kuhusu nguvu za kukomboa zilizo katika Injili. Wakijficha chini ya upendo, watenda dhambi waliozoea wanaambiwa “kwa huruma” kwamba Mungu katika neema Yake anawapokea kama walivyo. Ni kweli kwamba Mungu anampenda kila mtu kama alivyo, lakini atawakubali tu kama watamwamini Mwana Wake na kugeuka na kuacha dhambi. Wakifanya hivyo, hatawaacha kama walivyo, bali atawaweka huru. Mimi binafsi nimeona mashoga, walevi, walevi wa dawa za kulevya, wazinzi na waasherati wengi tu wakiwekwa huru kutokana na dhambi zao dakika ile walipotubu na kumwita Yesu. Je, Mungu hana nguvu kiasi hicho? Kulingana na 1Wakorintho 6:9-11, anazo nguvu kiasi hicho na zaidi!

Kusema Ukweli Katika Upendo

Kama kweli tulikuwa tunawapenda watu waliofungwa na dhambi, tungewaambia ukweli. Je, tunafikiri kwamba sisi tuna upendo kuliko Mungu, tunapowashauri watu kwa bidii sana kwamba wajitahidi tu kuchukuliana na hali huku wanaendelea kutenda dhambi ambazo Mungu anataka kuwakomboa nazo? Je, Yesu alikuwa mkali sana alipomwambia yule mwanamke aliyeshikwa katika uzinzi, “Enenda zako, na usitende dhambi tena” (Yohana 8:11)? Je, ilitakiwa awe na huruma kidogo na kusema, “Ninakukubali kama ulivyo. Inaonekana wewe umeshikwa sana na ngono, na bila shaka inatokana na jinsi ulivyolelewa. Matendo yako yanaonyesha kwamba unatamani upendo ambao baba yako hakukupa. Kwa hiyo, usijisikie hatia. Hatia inaweza kuharibu haiba zetu sana. Ninakushauri kwamba uende na ujiunge na kundi la watu wanaotoka katika tabia kama hiyo yako. Baada ya muda, ninatumaini kwamba utaweza kushinda tamaa yako kwa msaada wa nguvu kuu zaidi”?

Ujumbe wa Yesu kwetu sisi sote baada ya kukutana Naye ni huu: “Enenda zako, na usitende dhambi tena.” Kwa nguvu za Roho Mtakatifu katika kuzaliwa upya halisi, nguvu za dhambi huvunjwa na kufanya iwezekane kwetu kutii. Wale ambao wamezaliwa upya kweli ni viumbe vipya ndani ya Kristo (ona 2Wakor. 5:17) ambao wanaweza kusema kwa uhakika kabisa, “Nimesulubiwa pamoja na Kristo; lakini ni hai; wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu” (Wagalatia 2:20). Mungu anatenda kazi ndani yao, “kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema” (Wafilipi 2:13), Naye anaahidi kwamba ataikamilisha ile kazi njema aliyoianza ndani yao (ona Wafilipi 1:6).

Kama nilivyokwisha sema kabla, kama Mungu alichotaka ni kutusamehe dhambi tu, asingemweka Roho Wake Mtakatifu ndani yetu. Ni dhahiri kwamba kwa sehemu, kusudi Lake la kutupa sisi Roho Mtakatifu ilikuwa kutufanya watakatifu. Neema ya Mungu inafanya zaidi ya kutusamehe – inatukomboa na kutubadilisha.

Wazo la nne ambalo wanaopinga kushika sheria hawalielewi ni:

Uhusiano Wa Mkristo Na Sheria Ya Mungu….

Itaendelea sehemu ya Mwisho.

–David

Mkristo asiyefuata Sheria! – 1

sheria

Ni Jumapili asubuhi kanisani kwenu – kama saa tano na dakika arobaini hivi. Kipindi cha sifa kimekwisha, sadaka zimeshakusanywa, na sasa wakati umefika wa kusikia Maandiko yakisomwa na mahubiri kutolewa. Mchungaji wako anapanda mimbarani, anafungua kitabu kikubwa cheusi, anavuta pumzi yake kisha anapaza sauti yake huku akiwa ameinua mikono juu na kusema kwa mamlaka: “Mtu anahesabiwa haki kwa matendo,si kwa imani tu!”

Je, walio wengi kanisani kwenu wangeitikiaje maneno hayo? Je, wangeshangazwa na kupotoka kwa mchungaji? Au je, wangekasirishwa kwamba anapingana na maandiko yote ya Paulo kuhusu wokovu, ambayo yanataja kweli zenye thamani kubwa sana, zilizogunduliwa tena wakati wa Matengenezo ya Kanisa? Au je, wangemwita mkazia kushika sheria? Au, wangetambua kwamba amesoma maneno ya Yakobo 2:24?

Wale ambao wangeitikia vibaya wanawakilisha makundi ya watu wanaojiita Wakristo, waliokosea vibaya sana. Pasipo kuelewa asili ya imani yenye kuokoa, wao hudhani kwamba matendo yanapingana na imani, wakati ambapo kihalisi ni kwamba matendo yameunganika na imani ya kweli. Kama alivyoandika Martin Luther: “Haiwezekani kutenganisha kamwe matendo na imani, kama ambavyo haiwezekani kutenganisha joto na nuru kutoka kwenye moto.”

Luther aliwakatia jina wale walioamini kwamba kwa kuwa wokovu ni zawadi itolewayo bure kwa neema ya Mungu, kuzitii sheria za Mungu si muhimu. Aliwaita “wapingao kushika sheria” – antinomians – kutokana na maneno ya Kilatini mawili: anti – kinyume cha; na nomos – sheria au torati.

Leo hii makanisa ya KiProtestanti yamejaa watu wanaopinga kushika sheria, na kama Luther angekuwa hai, angepinga sana upotovu huo na kudai watu wafanye upya imani zao. Wala asingekosa kuungwa mkono na Maandiko mengi kuhusu jambo hilo, kwa sababu Bwana Yesu Mwenyewe, na Paulo, na Petro, na Yakobo, na Yohana, na Yuda pia walionya juu ya jambo hilo. Ukweli ni kwamba Luther angepata maandiko mengi sana ya kuunga mkono hoja yake kuliko aliyokuwa nayo ili kuunga mkono kweli za Matengenezo wakati alipoyafanya. Maonyo yatolewayo na Agano Jipya juu ya kosa la kupuuza sheria ni mengi sana kuliko maonyo yatolewayo kinyume cha kushika sheria.

Makosa Hatari Mawili

Katika siku za Luther, kanisa lilikuwa limezama katika kushika sheria. Wengi katika watu waliokwenda makanisani walijua kwamba wokovu unapatikana kwa kufanya kitu. Mtu angeweza kujipatia alama ambazo zingepunguza mamia na hata maelfu ya miaka ya adhabu yake ya baadaye huko Toharani (au purgatori) kama angenunua cheti cha msamaha, kama angekwenda kutazama mabaki ya miili ya watakatifu au vitu vilivyoitwa vitakatifu, kama angefanya kitubio na kadhalika. Injili ilikuwa imepotea.

Lakini, wakati Luther aliposoma kitabu cha Warumi aligundua kwamba wokovu ni zawadi itolewayo bure, inayopokelewa kwa imani tu. Akazaliwa mara ya pili, na mara moja akaanza kuwabana wenzake akitumia zile kweli zilizomweka huru. (Yaani, imani yake ilianza kufanya kazi!) Ukazuka ubishi mkali, lakini mwishowe, kupitia kwa Luther mwenyewe na watenda kazi wengine waliohusika na Matengenezo ya Kanisa, wengi walikuja kuamini Injili ya neema ya Mungu.

Lakini, kulikuwepo na hatari iliyojificha ya Injili kama hiyo, na hata hao watengenezaji walifahamu. Iliwezekana kwamba neema ya Mungu ingeweza kutumiwa kama kibali cha kutenda dhambi. Umuhimu wa matendo mema ungeweza kupuuzwa, na uzushi mpya ungechukua nafasi pa ule wa zamani, ambao ungekuwa mbaya tu na wa kupotosha kabisa. Hivyo, watengenezaji wa Kanisa walitangaza kwa uangalifu sana ujumbe huu: “Ni imani tu inayookoa; lakini imani yenye kuokoa haiko peke yake.”

Leo hii, miaka mia nyingi baadaye, kile walichohofu kimetujia sisi. Waenda kanisani leo hawana haja ya kuambiwa kwamba matendo yao mafu hayawezi kuwaokoa, kama ilivyokuwa kwa washika sheria wa siku za Martin Luther. Badala yake, wanachohitaji kuambiwa ni kwamba imani yao iliyokufa haiwezi kuwaokoa. Wengi wamenunua hisa katika injili ya uongo inayoahidi kwamba kuna mbingu pasipo utakatifu. Neema wanayoitumaini inapelekea kwenye ruhusa ya kutenda dhambi badala ya kumtii Kristo. Lakini Yesu Kristo – ambaye ni yeye yule jana na leo na hata milele – bado anawaonya wanaopinga kushika sheria kila mahali kwa maneno haya: “Si kila mtu aniambiaye, ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingia katika ufalme wa minguni; bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni” (Mathayo 7:21 – Maandiko mepesi kwa ajili ya kutilia mkazo).

Kushika Sheria Maana Yake Nini?

Fuatilia sehemu ya pili mwendelezo huu….barikiwa

David Servant