HUKO BWANA AJAPO – (Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata MILELE…

wimbo

Bwana Yesu apewe sifa wanaSG, mada ya MTU ALIYEOKOKA ANAWEZA KUPOTEZA WOKOVU inaendelea hapa, Kaka yetu CK. Lwembe ameweza kuelezea kwa kirefu, naamini tutaendelea hapa. Mungu awabariki

“FUTURE TENSE” – HUKO BWANA AJAPO – (Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata MILELE…) – TUTAOKOLEWA

“Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka.” MT. ‭24‬:‭13‬

Kifungu hiki cha Maandiko kina apply ktk sehemu mbili, ya kwanza ni ile kabla ya Kuja kwa Bwana kwa ajili ya kulitwaa Kanisa, na nyingine ni kwa wale ambao watapita ktk Dhiki Kuu.

Nitaanza na hiyo sehemu ya kwanza.
Pia nina amini kwamba nitakuwa nimelijibu swali aliloniuliza ndg Mjema kwamba: “”4. Ni kweli kuwa, Mungu aliandaa mpango wa Wokovu tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu na yeye ni yule yule Jana, Leo na Milele, sasa wewe, Lwembe ulikuwepo tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu ili uhusikane na iyo past?””

Vita yetu ni vita ya Imani, Tunaokolewa kwa Imani, tukimuamini Mungu ktk yote aliyotufunulia, haswa ktk KUCHAGULIWA kwetu kimbele ili kuudhihirisha ushindi aliotukirimia dhidi ya dhambi, ndio ule UTEULE! Efe 1:4 inalifunua jambo hili kwetu, nasi hulipokea ktk Nguvu yake, kwamba, ilimradi Mungu amelinena hivyo, basi limetufikia nasi kufanyika hilo Neno, “… Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua, ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake”

Yaani Mjema, maana ya kifungu hiki ni kwamba, hao unaowasoma hapo, God has spoken them into existence! Sasa hatuwi hivyo Bwana ajapo, hapana, tuko hivyo toka kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, huko tulikochaguliwa kuwa hivyo, na sasa hivi tunalidhihirisha tu jambo hilo! Ayu 38:4 -7
“Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Haya! Sema, kama ukiwa na ufahamu …. 7Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja, Na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha?”
Ulikuwa wapi Mjema ktk wakati huo, au haukuwepo huko ndio maana unatatizika na Utakatifu wa Mungu tuliopewa ili kushinda huku tukingali vitani??? 2Pet 1:3″Kwa kuwa uweza wake wa Uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa”!

Hebu fikiri, iwapo tutajiweka ktk kumsubiri ajapo ili atuokoe na Dhambi, basi kulikuwa na haja gani ya yeye kufa pale msalabani; wale kondoo wa kafara si wangetosha mpaka hapo ajapo na kutuondoa ktk dunia hii ya Dhambi, au kuna haja gani ya kutukomboa kisha asitudai kutoka kwa huyo anayetumiliki nasi tukiwa ni mali yake baada ya kutukomboa? Haileti maana hata kidogo!

Mungu alituchagua huko kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, akatutayarishia na hilo Neno ambalo kwalo sisi hukamilishwa kulilingania Kusudi lake. Nalo Neno hilo hutukamata tangu siku Nuru ya Injili ilipotupiga, ile mbegu iliyolala ndani yetu, ikachipua hata Tukahesabiwa Haki, kisha tukajengeka ktk Utakaso, Neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani yetu, nalo Neno likiwa ndilo Roho na Uzima; basi tulipolinyenyekea na kuambatana nalo, jambo hilo likamfurahisha Mungu naye AKATUTIA Mhuri wake, hata siku ya ukombozi, Ule Ubatizo wa Roho Mt, Efe 4:30. Huku ndiko kukamilika kwa kule Kuzaliwa kwa maji na kwa Roho kunako waingiza hao ktk Ufame wa Mungu!!

Katika hawa HAKUNA anayeweza kupotea, hawa ni kondoo wake, Yn 10:27-28 “Kondoo wangu waisikia sauti yangu; nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu.” Haleluyaaaaaaa, kuna PERFECT ASSURANCE inayoweza kulizidi jambo hili??? Nyie MLIOOKOKA, “pigeni kelele za furaha” mpaka majeshi ya kuzimu yazimie, kuta zianguke kama za Yeriko, na akiwapo Rahabu ktk miji yao na aipandishe Bendera ya Wokovu juu ili Malaika wa kuharibu aione Neema aliyokirimiwa!!!!

Mungu alipofanya Uamuzi wa Kutukomboa, Uamuzi huo ndio ulikuwa Wokovu wetu, kwahiyo haijalishi tulikuwa wafu kiasi gani, au wenye kuyakatia tamaa maisha kiasi gani, bali machoni pa Mungu tulirudishwa ktk Thamani ya Uungu wake tuliyokuwa nayo tangu hapo tulipokuwa Wazo lake, na majina yetu yakaandikwa ktk Kitabu cha Uzima cha Mwana Kondoo ktk ule UTEULE!

Hebu niambieni, Yerusalemu ilipozingirwa na Titus, yule jemadari wa Kirumi, mwana historia aliyeandika habari hizo, Yosephus, anasema WALIOOKOKA walikuwa ni wale cannibals tu; sasa hao ni wakristo waliolipokea lile Neno lililowaelekeza kukimbilia huko milimani watakapoona jeshi likiuzingira mji huo! Basi niwaulize, hao waliokoka lini, walipokimbia au walipolipokea hilo Neno la wokovu wao??? Wale ambao hawakulipokea Neno hilo, au waliolipuuzia hilo kwamba ni u FANATIC kujitoa ndani jiji lililozungushiwa ngome imara na kukimbilia huko maporini kwenye simba, WALIANGAMIA na wengine kuharibiwa maisha yao yote!

Ndipo kwa WATEULE, kwao mishale ya moto inakomea hapo, wanapotiwa Muhuri, kule “… kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka” kunaishia hapo, Shetani anawakimbia, maana anajua kuwafuata hao ni kazi bure Mungu hatamsikiliza zaidi ya kumkemea, hawa ndio huingizwa ktk Utumishi na kuhudumu ktk kanisa, ule ukuhani.

Siyi, Mjema & co,

Tunaendelea….

“Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka.” MT. ‭24‬:‭13‬

Kundi la pili linalohusika na Andiko hili ni wale ambao mafundisho ya dini zao yaliwazuia kukifikia Kipeo cha Kujazwa RM, lakini hayakuwaingiza ktk KUFURU, hivyo majina yao kubakia ktk Kitabu cha Uzima, na kila mmoja wao kuwa na Kitabu cha Matendo, hawa wanapita ktk DHIKI KUU na kusimama Hukumuni, wakiwa wameukosa Ufufuo wa Kwanza, huo tunaousoma ktk Ufu 20:4, kwa kukosa Kujazwa RM, yule mwenye nguvu ya kutufufua, na hivyo watabakia makaburini mpaka ktk Ufufuo wa pili!

Ktk Dhiki hiyo kundi hili litashurutishwa liyakubali mafundisho yenye KUFURU, na hao ambao majina yao hayakuandikwa ktk Kitabu cha Uzima na wale ambao majina yao YALIFUTWA, wote hawa wakiwa na Chapa ya yule Mnyama, ndipo wengine watasilimishwa na KUPOTEA, na wengine watayakataa kwa gharama ya maisha yao, wakiling’ang’ania Neno lililofunuliwa kwao kuhusu hayo mafundisho ya Kufuru, wakiyavumilia mateso hata kifo, hawa ndio wanao okolewa huko Bwana ajapo kwa HUKUMU pamoja na hao walio watendea “kondoo” wema, labda waliwasaidia ktk shida zao au waliwatetea, kama Gamaliel, hao ndio WATAOKOLEWA huko MWISHO!!!

Na kuna wengine ambao wanaishi ktk tegemeo hilo kwa uongo wa dini, wakiwa ktk lile kundi lililojitenga na Imani ile waliyokabidhiwa watakatifu, iwaongoze ktk Kweli ya Mungu, lile Neno lake. Hawa ndio wale wenye mfano wa utauwa lakini wakilikana Neno lake kwa kulibadili na mafundisho ya mashetani!

Unapolikataa jambo ambalo Mungu amekufunulia, ni dalili mbaya; Yn 10:26 “Lakini ninyi hamsadiki, kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu.” Jichunguze tena moyo wako, uone umesimama wapi! Vita tuliyomo ni vita ya Hila, ukigeuzwa nia ukafikishwa ktk hali kama hiyo, sioni utaondokana vipi na jambo hili:
“Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, na kukionja kipawa cha mbinguni, na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu; kwa kuwa wamsulibisha Mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao, na kumfedhehi kwa dhahiri.” (‭Ebr‬ ‭6‬:‭4, 6‬)‬‬‬‬‬‬

Haya yanatokea ktk Hatua hii ya Utakaso, wengi wakikwamia hapo, nafsi nyingi sana zinaangamia ktk hatua hii kwa kuyakimbia Maarifa, majina yao yanafutwa ktk Kitabu cha Uzima! Na ukifutwa, mchezo unaishia hapo, safari ya kuuendea Mti wa Uzima inakomea hapo, unarudishwa Mautini na kusajiliwa kupigana na Imani, nawe kuwa kikwazo kwa hao wauendeao huo Mti wa Uzima!
Ndio lile jeshi kubwa la Kuzimu!!!

Ktk kumalizia, tutalitazama kwa kifupi lile Fundisho la kuwa TUTAOKOKA hapo tutapofika mbinguni, ili tulijue ni nini!

Gbu all!

–CK

Gbu!

JAMBO LA AJABU NA LA KUCHUKIZA LINAENDELEA TANZANIA!!(TAFAKARI-YEREMIA 5:20-31,YOSHUA 3:5).

maombiii

HASIRA ya Mungu aliye hai inawaka zaidi ya moto juu ya kanisa la Yesu Tanzania. Mungu anasema wateule wake tumekuwa WAJINGA TUSIO NA UFAHAMU!Tuna macho lakinihatuoni,tuna masikio lakini hatusikii!Na hivi ndiyo anavyoendelea kutuambia;

MMEKUWA NA MIOYO YA UASI NA UKAIDI.HAMTETEMEKI TENA MBELE ZA USO WANGU MIMI NILIYEWEKA MCHANGAKUWA MPAKA WA BAHARI KWA AMRI YA DAIMA ISIWEZE KUUPITA.HOFU YENU KWANGU IKO WAPI??MMEACHA KUNYENYEKEA CHINI YA MKONO WANGU ULIO HODARI,MIMI NIWAPAYE MVUA KWA WAKATI WAKE NA KUAMURU JUMA ZA MAVUNO. MAOVU NA DHAMBI ZENU NDIZO ZINAZOWAZUILIA MEMA MISIYAPATE.

MAANA KATIKA WATUMISHI WANGU WAPO AMBAO WAMEWEKA MITEGO ILI KUNASA KONDOO.MAKANISA YAO YAMEJAA HILA.KWAHIYO WAMEKUWA WAKUU,WAMEPATA MALI,WAMEWANDA SANA,WANG’AA,NAAM WAMEPITA KIASI KWA MATENDO MAOVU.HAWATETEI MADAI YA YATIMA,ILI WAPATE KUFANIKIWA WALA HAWAAMUI HAKI YA MUHITAJI.WATUMISHI WANAUMANA WAO KWA WAO NA KUSHINDANIA FEDHA BADALA YA UTAKATIFU.KWELI IMEACHA KUHUBIRIWA MAKANISANI.MADHABAHU ZANGU ZINAENDELEA KUNAJISIWA NA WAJUMBE WA SHETANI MNAOSHIRIKIANA NAO JE! NISIWAPATILIZE KWA MAMBO HAYA?NA NAFSI YANGU, JE! NISIJILIPIZIE KISASI JUU YA TANZANIA? MANABII WANATABIRI UONGO NA WATUMISHI WANGU WANATAWALA KWA MSAADA WAO NA WATEULE WANGU MMEPENDA MAMBO YAWE HIVI KWASABABU UWEZO WA KUSIMAMA KATIKA NAFASI ZENU MNAO.NANYI MTAFANYA NINI MWISHO WAKE?MAANA MNAENDELEA KUANGAMIA KWA

KUKOSA MAARIFA WAKATI MAARIFA YAPO NDANI YA NENO LANGU.MIMI NINAYEISHI MILELE NA MILELE AMBAYE NILIWEKA PUMZI YANGU NDANI YENU SIWEZI KUVUMILIA HUU UJINGA.NINAWEZA KUGHAIRI KUWAPA MAMBO MEMA NA MAKUBWA NILIYOWAANDALIA KWASABABU MMEKUWA VIPOFU NA VIZIWI ROHONI.LAITI MNGEONA KULE AMBAKO NAIPELEKA NCHI HII,NI KATIKA NURU YA AJABU NA YA KUTISHA NI MAHALI PAZURI MNO. KWASABABU YA KUKOSA UNYENYEKEVU MTAHARIBU MAONO YANGU NDANI YA TANZANIA.

JIFUNGENI NGUO ZA MAGUNIA, OMBOLEZENI NA KULIA KWA UCHUNGU KWA AJILI YA HAYA MNAYONITENDA ILI MUIGEUZE HASIRA YANGU NISIJE NIKAWAPATILIZA NA KUWAONDOLEA KABISA ROHO WANGU MNAYEMKATAA.ACHENI UJINGA WA KUONGOZWA NA NAFSI ZENU ZINAZOUFANYIA UPENDO WANGU BIASHARA.ACHENI KUIGA MAFUNDISHO YA MASHETANI,MPAKA LINI MTAENDELEA KUONGOZWA NA ROHO YA SHETANI ILIYOWAJAZA MAARIFA YALIYO KUFA.HUBIRINI INJILI YA UNYENYEKEVU WA YESU NA TOBA.MUDA UNAKWISHA HARAKA KULIKO MNAVYOWEZA KUTAKAFARI…..

 
–Dickson Kamugisha

Mungu anataka nini kwetu?

holy

Nyakati hizi tulizo nazo ni za hatari kwani watu hawapendi kumjua au hawamjua Mungu aliyehai kwamba ni nini anachotaka sisi tufanye.Anataka tuwe watakatifu na kuishi katika toba yaani tunapokumbuka kuzaliwa kwa Bwana Yesu tunapaswa toba kwa maan ya tujutie dhambi zetu,kwa maana ya kuziacha,ili tubadilike,na tuanze mwanzo mpya.Mungu anataka kutoka kwetu 1.Mche Mungu. 2.Nenda katika njia zake zote. 3.Mpende Mungu. 4.Mtumikie Mungu. 5.Shika amri na sheria za Mungu. 6.Tenda haki. 7.Penda rehema. 8.Nenda kwa unyenyekevu na Mungu wako.Kumb 10:12-13,Mika 6:8 TAHADHARI: 1.Tusimpe ibilisi nafasi-kupenda sifa na pesa.Efe 4:27 2.Tusiongeze wala tusipunguze Neno la Mungu Ufunuo 22:18-19. 3.Tusije tukakataliwa 1Kor9:27,Mathayo 7:21 MUNGU ANAPENDA TUWE WATAKATIFU 4.Mtumikie Mungu. 5.Shika amri na sheria za Mungu. 6.Tenda haki. 7.Penda rehema. 8.Nenda kwa unyenyekevu na Mungu wako.Kumb 10:12-13, Mika 6:8 TAHADHARI: 1.Tusimpe ibilisi nafasi-kupenda sifa na pesa.Efe 4:27 2.Tusiongeze wala tusipunguze neno la Mungu Ufunuo 22:18-19. 3. Tusije tukakataliwa 1Kor9:27,Mathayo 7:21 MUNGU ANAPENDA TUWE WATAKATIFU

Peter Michael Mabula

Tunatakiwa kutazama kwa macho ya rohoni! – Kamugisha

kanisa

Wapendwa katika BWANA YESU KRISTO.

Ni neema kubwa kutoa sadaka yangu katika blog ya INJILI HALISI.Binafsi sikujua kama kuna siku nitatoa hii sadaka kwa wale wote wenye DHAMIRA YA KUISHI NDANI YA UNYENYEKEVU HALISI yaani unyeyekevu wa YESU (Wafilipi 2:3-4).

Lakini Mungu aliye hai anayetangaza mwisho kabla ya mwanzo alijua ya kwamba UJUMBE WAKE  UTATUFANYA TUANZE KUISHI NDANI YA UHURU HALISI yaani uhuru wa Roho Mtakatifu(2Wakorintho 3:17).

 Kiini na chanzo cha kutamani na hatimaye kuingia ndani ya mioyo ya wanyenyekevu wote duniani ni mjadala wa mwaka 2012 kuhusu nukuu ya nabii TB JOSHUA ambayo alitabiri ajali ya ndege iliyotokea Kenya na kumuua marehemu George Saitoti.

Katika mjadala huo ambao ulionekana kuwa na mvutano mkubwa huku mioyo ya washiriki ikivua nguo na kubaki uchi kabisa, Roho Mtakatifu amenifunulia mengi makubwa na magumu ambayo sikuyajua (Yeremia 33:3).Kabla ya kueleza kile ambacho ROHO WA MUNGU

ALIYE ameniongoza kusema naomba katika hekima na unyenyekevu wote kutoa shukurani zangu kwa washiriki wote nikiwataja baadhi kwa majina kama ifutavyo: Pelesi,Mwangomo,Amina,Robert.Milinga,Stella,Gwamaka,Haggai,CK Lwembe,Nduta,John Paul, Edwin Seleli,Orbi,Ivan John, Eucalyptos, James, Mabinza LS, Primi Mosile,Daniel J,John Haule,Jerry na Sam. Mungu aliye hai awafiche ndani ya moyo wake.

Maisha ndani ya Kristo ni maisha yenye changamoto katika ulimwengu wa Roho na siyo ulimwengu wa mwili!!Kuna mstari mwembamba mno unaotenganisha kati ya maarifa ya Mungu na maarifa ya shetani. Ni mstari unaotenganisha na kutofautisha upendo ulio kufa na upendo unaoishi.

Ni mstari unaotenganisha na kutofautisha watumishi wa shetani na watumishi wa Mungu,Huo mstari ni NENO LA KRISTO NDANI YA ROHO MTAKATIFU

NA ROHO MTAKATIFU NDANI YA NENO LA KRISTO. Kwa mtazamo mpana wa unyenyekevu ni lazima tukubali kwamba sisi bado ni VIPOFU NA VIZIWI

WA MAISHA YA KIROHO(ISAYA 42:18-20).Tunahitaji kuendelea kunyenyekea sana ili TUWEZE KUTEMBEA NA MACHO SABA YA MUNGU(UFUNUO 5:6,ISAYA 11:2).

Tukiweza kuingia ndani ya Roho (macho) saba za Mungu KILA KITU KITAKUWA WAZI KABISA na yote yaliyokuwa yamefichika yatajifunua yenyewe na zaidi ya yote tutapata UTULIVU WA ROHO MTAKATIFU katika kufikiri, kunena na kutenda(1 Yohana 2:20.27,Luka 12;2).Mambo ya rohoni hujadiliwa rohoni japo yanafundishwa

katika ulimwengu wa mwili.WATUMISHI WOTE WA SHETANI WANAJULIKANA NA WATUMISHI WOTE WA MUNGU WANAJULIKANA NI KANUNI YA MUNGU KWAMBA MBWAMWITU NAO WASAIDIE KUTANGAZA INJILI YA YESU DUNIANI(WAFILIPI 1:15-18).MOTO WA YESU UNANIFANYA NITABASAMU!(LUKA 12:49-51)

Mnyenyekevu anayetafuta unyenyekevu ulio hai,

Dickson Kamugisha

Cape Town, SOUTH AFRICA.

Mtume Augustus Baraza apinga injili ya misukule!!

 • barazaa

  Misukule ni nini? Ni watu ambao hufa wakazikwa lakini sio kifo cha ukweli ni kifo cha kichawi ambapo wachawi wanafumba watu macho. Na mtu aliekufa huwa anapelekwa kulima mashamba. Wachawi wana uwezo wakuwateka watu kuwapeleka musukule ama kuwarudisha kwa nguvu za giza.

  Mimi sipingi kwamba watu wa Mungu hawawezi kurudisha mtu toka msukule.Lakini ninachopinga ni kwamba haiwezi kuwa ni kila siku nenda rudi ni kurudisha misukule

  Misukule ni disco na dansi ya wachwi. Na Mungu hawezi cheza mchezo huu na shetani kila siku kwani Yesu alishinda kifo mara moja wala haitaji kushindana na wachawi wa Misukule kila siku ili kuonyesha ana nguvu juu ya mauti.

  Alishinda mauti mara moja aliposema imekwisha UFUNUO 1-18 Mimi ni Alfa na Omega Mwanzo na Mwisho, nilikuwa nimekufa na sasa Tazama niko mzima hata milele ninazo funguo za Uzima na mauti

  Kumbuka Mungu hafanyi kazi kwa mwelekeo moja. Inapofika mhubiri kubuni Injili ya misukule inageuka na kuwa dini maana Roho wa Mungu ni kama upepo anafanya kazi kwa njia mbalimbali.

  Mtu wa Mungu anaweza kutumiwa kurudisha msukule mara kadhaa lakini hawezi kudai kwamba YEYE NISPECIALIST WAKURUDISHA WAFU WA MISUKULE EVERY DAY, EVERY CRUSADE HIYO NI MCHEZO WA KICHAWI mchezo huu unafanywa kwa wingi nchi ya HAITI ambapo wachawi huwapiga watu kufa kifo cha kimapepo hata siku 20 ambapo mtu anaonekana amekufa anazikwa halafu baada ya siku 10, 20,30,40 wachawi wanakuja kaburini mchana peupe na wanamfufua mfu.

  NAWABIENI KAMA MTUME WA YESU KRISTO.

  MUNGU HAYUMO KWENYE MCHEZO WA MISUKULE KILA SIKU NENDA RUDI HIYO NI DISCO NA NI NGOMA YA SHETANI. NI MCHEZO AMBAPO WACHAWI WANAJARIBU KUONYESHA WANA NGUVU JUU YA KIFO. SISI WAKRISTO TUNAJUA YESU AMESHINDA KIFO MARA MOJA NA WALA HATARUDIA KAMWE.

  Ishara nyingine za manabii wa Uongo hizi hapa:

  Wanauza mafuta, Vitambaa, Funguo, picha, udongo, kofuli, mishumaa, wanapenda pesa, wanaishi maisha a kifahari, wana kiburi tena wanadai wao ndio besy of the best

  Akijibu swali la ndugu Frank Daniel aliloandika kutoka Isaya 42:22 “lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa;wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza; wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye; wamekuwa mateka wala hapana asemaye, RUDISHA. kumbe kuna watu walioibiwa na kutekwa na hakuna awaokoae wala arudishaye

  Mtume Baraza akajibu “Mashimo na magereza ni mengi ndugu Frank andiko hili liko applicable kwa sehemu nyingi kama kwa mfano kuna gereza na mashimo mbalimbali kama ukahaba, ulevi, uchawi, wizi nakadhalika wala huwezi kulifanya misukule pekee.

  Zaburi 40 Daudi anasema Nalimgoja Bwana kwa subira akanitoa toka shimo la uharibifu. Daudi alikuwa shimoni wa msukule

  Isaya 58 Ukisoma inataja vifungu vya nira na kongwa mbali mbali kwahiyo andiko ulilotoa linazungumza juu ya nira aina nying halizungumzii msukule pekee.

  Amini usiamini nakwambia kama mtume wa Kristo ni makosa kwa mhubiri yeyote kuhubiri misukule mkoa kwa mkoa mkutano kwa mkutano. Hiyo ni confusion na ni upotovu na nimafundisho yasiyo ambatana na Kristo.

  Ikiwa Gwajima anahuduma ya Misukule mbona asiende nchi ya Haiti huko kuna wachawi wanachukua watu misukule mchana sokoni hawajifichi. Huduma yake itapamba moto huko

  Mbona asiende huko kuna watu maelfu misukule hadharani mchana.

  Ikiwa yuko tayari nitamnunulia ticketi ya ndege nimlipie hoteli miezi sita twende naye huko nchini Haiti arudishe misukule, yaani watu wasiokoke lakini kila siku akiamka tunaenda naye sokoni Haiti kupambana na wachawi wanaoteka misukule na Gwajima anarudisha, ikifika jioni tunaenda kulala asubuhi ikifika tunakunywa chai tunaenda sokoni.

  Sijui kama mnaipata point yangu? Je hii ndio Injili Yesu ametutuma tuhubiri kila siku? Kuchalenge wachawi ama tuhubiri watu waokolewe?

  Naomba majibu labda nimechanganyikiwa!!

  –Mtume Augustus Baraza Matibila