SWALI Kuhusu UBATIZO

Ubatizo wa maji mengi! kwani ni lazima kuzamishwa?

Advertisements

74 thoughts on “SWALI Kuhusu UBATIZO

 1. @ Tina,
  Ubatizo ni Agizo halali la Mungu kwa wote aliowaita wamjie, sasa unaposema Ubatizo haumpeleki mtu mbinguni, inashangaza kidogo, ni Injili ya wapi hiyo?
  Ukweli ni kwamba yeyote anayeupuuza Ubatizo hatakwenda mbinguni kwa sababu Ubatizo ni sehemu ya hiyo mbingu!

  Kama hujabatizwa sawa sawa, fanya jitihada Ubatizwe kama ilivyoagizwa, vinginevyo utalia siku ya mwisho!

  Nakutakia siku yenye Nuru upate kuyaona vizuri yaliyo Kweli ya Mungu!

  @ Dawson,
  Mungu anaitazama mioyo iliyolipondekea Neno lake na si iliyoyapondekea mafundisho ya dini!!! Jiridhishe moyo wako kwa kulipondekea Neno la Mungu ambalo linakutaka Ubatizwe kwa Jina la Bwana Yesu Kristo ili UONDOLEWE DHAMBI zako (Mdo 2:38), ndipo utaweza kumuona Mungu kwa huo Utakatifu wake anaokupatia akiisha kuziondoa Dhambi zako zote na kuzitupa katika Shimo la Usahaulifu, vinginevyo unaponda maji kwenye kinu!!!

  Kaza buti ndg yangu,

  Gbu!

 2. Kwa ujumla wake yote ni kwa njema tuu, si kwa juhudi zetu. Ukimwamini Mungu ukabatizwa akiisha kwa kumpendeza Mungu utauona u false wa Mungu, usijione mwenye haki kwa sababu ya jambo lolote lile, Mungu haangalii km tunavyoangalia sisi, anatazama watu wenye mioyo iliyopondeka.

 3. Kwa mtazamo wangu,

  Kiongozi ndiye anaye paswa kuwa kielelezo kwa maneno na matendo, kwakuwa Yesu Kristo ndiye kiongozi, na yeye ndiye kielele chetu, tunapaswa kuiga na kujifunza kutoka kwake, maana yeye alibatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi (MATHAYO 3:13) na tunapaswa kubatizwa tukiwa wakubwa(ukubwa wa umri) kusudi tuwe tunafahamu nini maana ya ubatizo. AHSANTE

 4. Davidearo1719,

  Lo, kidogo nishangae, nilipofungua Link iliyobeba ujumbe huu, nikakutana na Picha ya Mtumishi wa Mungu Zachary Kakobe akiwa katika tabasamu lake kuu kama kawaida yake, nikajua ni yeye aliyeandika ujumbe huu, nikauangalia ujumbe, nikaona kwa vyovyote Kakobe hawezi kuandika Mafundisho, yakabaki magumu na hayaeleweki kama Haya! Ndipo nilipo angalia jina la mleta ujumbe nikaona si la Kakobe ninalolijua mimi;
  Ninevutwa sana na Mafundisho yako juu ya Ubatizo, aina ya Ubatizo na tunavyopaswa kubatizwa. Labda ili niwe sawa, nikatae kwanza kuwa ulivyoelekeza si kweli! Nitakubali kama utanielekeza hatua kwa hatua kwa mjibu wa Neno la Mungu (Biblia). Naomba unisaidie, kama ifuatavyo;
  Umesema,
  “tunabatiza kwa jina la nani?
  (MATHAYO 3:13-16; MATENDO 8:36-39; MATHAYO 28:19).
  “Ubatizo wa kibiblia unafanya kwa mtu mara moja tu. Tena tunabatiza kwa jina la Baba,na Mwana, na Roho mtakatifu. Tunachovya au kuzamisha mara moja tu na si mara tatu kama majina yalivyo. Tunazamisha mara moja kama Yesu alivyozikwa mara moja”.
  1) Je, Baba, Mwana au Roho Mtakatifu ni Jina au Sifa?

  2). Huyo Baba, mwana na Roho mtakatifu jina lake hasa ni nani?
   Umesema pia kuwa “Je, mbona mitume wa yesu walibatiza kwa jina la yesu?” Hili nakubaliana nawe kuwa, mitume walibatiza kwa Jina la yesu sawa na Maandiko uliyonukuu, yaani, (MATENDO 19:3-5; MATENDO 10:48; MATENDO 8:14-17; MATENDO 2:38). Walibatiza kwa Jina la Yesu ili watu, wapate Ondoleo la Dhambi na wapokee vipawa Vya Roho mtakatifu, Mdo 2:38!

  3). Mwamini anapobatizwa kwa Jina la Baba, na la Mwana na la Roho mtakatifu, anapokea nini?

  Ndg, umenishangaza, uliposema hivi
  “Kielelezo chetu siyo mitume bali ni Kristo. Paulo anasema tumfuate yeye kama anavyomfuata Kristo (1 WAKORINTHO 11:1)……”

  4). Paulo, hakuwa Mtume?

  5) Na kama alikuwa Mtume, Biblia mbona inasema, Mafundisho ya Neno la Kristo ameyajenga kwa Msingi wa Mitume sawa na ile Efe 2:20?

  6) Je, Kuna baadhi ya Maandiko au Mafundisho na Matendo ya Mitume, katika Biblia haitupasi kuyafuuata?

  7)Maana ya andiko hili lilopo katika 2Tim 3:16 kuwa, Kila Andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa kuwaongoza watu, ni nini?

  “……Walitaka kutofautisha ubatizo uliofanyika kwa jina la (agizo la ) Yohana na ubatizo wa jina la (agizo la ) Yesu. (MATHAYO 3:4-6; 3:1-3). Kutokana na kwamba watu wengi walikuwa wameshabatizwa ubatizo wa Yohana, ndiyo maana mitume wakawabatiza tena kwa jina la (agizo la) Yesu. Yesu ni mkuu kuliko Yohana. Mitume walibatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho mtakatifu., kama lilivyo agizo lake Bwana wetu Yesu Kristo..Mungu akikuagiza jambo la kufanya, usipunguze wala usiongeze lolote au kusahihisha (KUMBUKUMBU 12:32). Kwahiyo, tumeagizwa kubatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho mtakatifu (MATHAYO 28:19).”

  8).Niandiko gani linalosema Yohana alibatiza kwa Jina lake au kwa Jina la baba, mwana na Roho mtakatifu?

  9). Unataka kusema naye Yesu, alipobatizwa na Yohana, alibatizwa kwa Ijna la Yohana au la Baba na mwana na Rohomtakatifu?

  10). Je, liko andiko linaloonyesha kuwa Mitume walibatiza kwa Jina la Baba na mwana na Roho mtakatifu?

  Umeendelea kufundisha pia kwamba;
  Je, ikiwa nilibatizwa na mtu ambaye haamini ubatizo wa maji tele nifanye nini?
  Kama tulivyoona mwanzo, kazi ya kubatiza niya wanafunzi wa Yesu tu. Wanafunzi wa Yesu ni watu wote ambao wameokolewa kwa kutubu dhambi zao na kuwa tayari kuishi sawasawa na Neno la Kristo. Watu wote ambao wanatuimiza haki yote ikiwa ni pamoja na kubatizwa katika maji tele. Yeye mwenyewe anatakiwa awe amekwisha kubatizwa katika maji tele. Ikiwa ulibatizwa na mtu ambaye yeye mwenyewe hajaamini unatakiwa kubatizwa tena.

  11) Kama umesema kuwa Mitume ndiyo wenye kazi ya kubatiza, na kwamba wailiitimiza Haki yote; Mbona unasema tusibatizwe kwa Jina la Yesu, kama Mitume walivyokuwa wakibatiza kwasababu, hatupaswi kuwasikiliza Mitume kwakuwa si wakubwa kama yesu ki cheo. Je, ni katika jambo gani Pekee tuwasikilize Mitume na kwajambo gani pekee tumsikilize Yesu?

  12) Na kakama Ubatizo unafanywa na Mtu aliyebatizwa pekee, Yohana alibatizwa na nani, hivyo kupata haki ya kumbatiza Yesu na watu wengine, hata kupewa cheo cha Mbatizaji?

  Ukinijibu haya maulizo yangu, utakuwa umenipa mwanga ili nione ni kwanamna gani naweza kuyaamini mafundisho yako juu ya Jambo hili “Sensitivu” la ubatizo, ambalo limejaa mivutano ya kiimani Kithiorojia na kiuelewa! Nakutakia utumishi Mwema wa kazi ya Mungu.

 5. Ndg davidcarol719,

  Shalom!

  Maelezo uliyoyatoa ni mazuri saana, ila yangependeza zaidi iwapo yoote katika ujumla wake yangesimama na Maandiko, hiyo Biblia; bali naona umeleta mchanganyiko wa Neno la Mungu na Mafundisho ya kidhehebu, kwa hiyo utenzi woote uliouleta, kimsingi ni mauti!!

  Haya maelezo uliyoyaleta:
  “”Je, tunabatiza kwa jina la nani?
  (MATHAYO 3:13-16; MATENDO 8:36-39; MATHAYO 28:19).
  Tena tunabatiza kwa jina la Baba,na Mwana, na Roho mtakatifu.””
  Pia:
  ““Je, mbona mitume wa yesu walibatiza kwa jina la yesu?
  (MATENDO 19:3-5; MATENDO 10:48; MATENDO 8:14-17; MATENDO 2:38).
  Kielelezo chetu siyo mitume bali ni Kristo. Paulo anasema tumfuate yeye kama anavyomfuata Kristo (1 WAKORINTHO 11:1). Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka (YOHANA 13;16).
  Mitume walibatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho mtakatifu., kama lilivyo agizo lake Bwana wetu Yesu Kristo..Mungu akikuagiza jambo la kufanya, usipunguze wala usiongeze lolote au kusahihisha (KUMBUKUMBU 12:32). Kwahiyo, tumeagizwa kubatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho mtakatifu (MATHAYO 28:19).””

  Maelezo haya yote ni tungo za kidhehebu tu! Huyo Yesu unayedai kumfuata, wewe umemjulia wapi kama si kupitia mitume? Unaposema kielelezo chako ni Yesu na si mitume, ni jambo la ajabu sana, kama Yesu aliwatuma hao wakuletee wewe habari zake, kauli kama hiyo uliyoitoa ni dharau kwa huyo aliyewatuma, sasa sijui unategemea huyo Yesu akupokee wewe uliyewadharau hao aliowatuma?? Kama kielelezo chenu si mitume, inakuwaje basi mnatumia vitabu vyao? hilo linadhihirisha Unafiki uliojimbia ndani yenu!

  Jambo la dhahiri ni kuwa roho aliye juu yako si yule aliyekuwa ndani ya mitume. Hata kauli yako kuwa mitume walibatiza kwa “jina la Baba, na Mwana, na Roho mtakatifu” ni jambo la uongo linalodhihirisha utofauti wa roho atendaye kazi, maana sijawahi kuona Andiko lolote kuhusu hilo! Basi iwapo una ujasiri wa jinsi hii, hilo pekee lakuhitaji ujitazame mara mbili ujikague katika kipimo cha Neno, maana hakuna mkristo yeyote yule katika Biblia aliyebatizwa kama ulivyobatizwa wewe!!

  Rudi tena katika Maandiko, jinyenyekeze kwa hayo, na kisha utubu haya unayoyafundisha, ndipo ubatizwe kama Biblia inavyoagiza katika Mdo 2:38 ili upate ONDOLEO la DHAMBI, hizo ulizojiingiza ; maana Biblia inasema katika Gal.1:8 “Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yo yote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe.” Basi iwapo mitume walihubiri Ubatizo katika Jina la Bwana Yesu Kristo, wewe kuhubiri jambo la kuwabatiza watu katika titles ukizigeuza hizo kuwa jina na hivyo kuwakosesha ONDOLEO la DHAMBI, hilo si jambo la mzaha, na sioni utaikwepaje hiyo LAANA!

  Basi hebu tupe mfano wa jambo hilo unalolifundisha kwa ushahidi wa kutimizwa kwake katika Biblia, tuoneshe hata mtu mmoja tu aliyewahi kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, maana Maandiko yote uliyoyanukuu, hakuna hata Andiko moja linaloshuhudia jambo hilo!

 6. Shalom!!

  Napenda kushiriki katika mada hii ya Ubatizo wa maji mengi. Jambo la msingi ni kuyaangalia maandiko tena kwa kuyachunguza kama watu wa Beroya (MATENDO 17:10-11) kuona kama ndivyo yalivyo. Ningependa kukushauri wewe msomaji kuchukua biblia yako kwanza kabla ya kuendelea kusoma ujumbe huu uliojaa kweli ya maandiko mengi.

  Ni muhimu kufahamu kuwa Yohana mbatizaji alimbatiza Yesu katika maji tele (MATHAYO 3:13-17). Yesu Kristo alibatizwa katika mto Yordani kwasababu huko kulikuwa na maji tele. Yohana mbatizaji alikuwa akibatiza sehemu zenye maji tele ili watu waweze kuzamishwa katika maji kama tutakavyoona maana ya ubatizo na kwa nini kuzamisha katika maji tele. Yohana mbatizaji hakubatiza Yordani tu, alibatiza Ainoni karibu na Salimu kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. YOHANA 3:23 “Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu, kwasababu huko kulikuwa na maji tele, watu wakamwendea wakabatizwa”. Ubatizo lazima ufanye kwenye maji tele ya kumtosha mtu kuzamishwa.

  MAANA YA NENO KUBATIZWA AU UBATIZO

  Lugha za asili za biblia kabla ya tafsiri mbalambali ni kiebrania na kiyunani. Agano la kala iliandikwa kwa lugha ya kiebrania na again jipya iliandikwa kwa kiyunani. Katika kuifasiri biblia kwa lugha zetu kuna baadhi ya maneno machache ambayo misamiati yake ilipoteza maana halisi iliyopo katika biblia. Kwasababu lugha zingine zunakuwa na mapungufu.

  Katika biblia ya lugha ya kiebrania kuna neno “BAPTIZO” lenye maana ya UBATIZO kwa Kiswahili na kwa kiingereza BAPTIZM,

  Katika biblia ya lugha ya kiyunani kuna neno “BAPTO” lenye maana ‘kuzamisha au kuchovya”.

  Mifano katika biblia kuhusiana na neno” BAPTO’ kuzamisha au kuchovya.

  ( 1 ). Tonge la ugali linavyotowelewa katika ugali kasha linazamishwa lote. Tendo hilo la kuziswa ni kubapto “bapto” katika kiyunani (YOHANA 13:26).

  ( 2 ). Kuchovya ncha ya kidole. Neno kuchovya hapo (LUKA 16:24) lina katika lugha ya kiyunani ni ‘BAPTO” bapto likiwa na maana kuchovya au kuzamisha.

  ( 3 ) Tendo la kuchovya vazi katika damu lina maana ya kubapto “ BAPTO” katika biblia ya ya lugha ya asili kwa kiyunani.

  Kwahiyo biblia inapozungumzia juu ya ubatizo inazungumzia ubatizo wa maji tele.Yohana aliwabatiza watu wa Ainoni kwasababu huko nako kulikuwa na maji tele (YOHANA 3:23). Pia tunamuona mtumishi wa Mungu Filipo na owashi wakitelemka majini ili abatizwe katika maji tele (MATENDO 8:34-39). Walitelemka majini akambatiza kasha wakapanda kutoka majini (MATENDO 8:36-39).

  WATU WANAOFUNDISHA JUU YA UBATIZO WA KUNYUNYIZIA MAJI KICHWANI AU USONI NAO PIA WANA MAANDIKO.

  (EZEKIELI 36:25) “Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi; nitawatakaseni na uchafuwenu wote, na vinyago vyenu vyote”. (HESABU 8:5-7) “Kisha Bwana akanena na Musa. Na kumwambia, watwae walawi na kuwaondoa kati ya wana wa Israeli, kasha uwatakase. Nawe utawafanyia mambo haya ili kuwatakasa, nyunyiza juu yao maji yatakasayo dhambi, nao wajinyoe kwa wembe mwili wote, kasha wazifue nguo zao na kujitakasa”. Upotofu ni rahisi kuingia kama tutayatafsiri maandiko kama tupendavyo. (2 PETRO 1:20; 2TIMOTHEO 2;15).

  Maana ya maandiko hayo yanayotumiwa kimakosa kuharalisha ubatizo wa kunyunyiza maji kichwani au usoni. HESABU 19:13 “Mtuawaye yote agusaye maiti ya mtualiyekufa, asijitakase, yuatia unajisi maskani ya Bwana; na mtu huyo atakatiliwa mbali na Israeli; maana, hayo maji ya farakano hayakunyunyizwa juu yake, atakuwa najisi, unajisi wake ungali juu yake bado”. Kwahiyo tunaona kuwa wakati wa agano la kale mtu aliyekuwa akiigusa maiti ya mtu aliyekufa, alihesabika kuwa amenajisika kwa kuigusa tu. Alihesabika kuwa ni mwenye dhambi (unajisi) na angeweza kulinajisi hekalu la Bwana (maskani ya Mungu). Mtu aliyenajisika alihesabika kuwa safi baada ya kunyunyiziwa kichani maji ya utakaso yaitwayo FARAKANO. (WAEBRANIA 9:10 )“kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingine, zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya”.Hayo maandiko wakati wake ulishapita maana sisi tunaongozwa na agano jipya, again la rohoni, aganin la kale lilikuwa na mapungufu (WAEBRANIA 8:7-9). Dhambi au uchafu unaondolewa na damu ya Yesu kwa njia ya imani (1PETRO 1:2). Hatunyuziwi maji kichwani bali damu ya Yesu ndiyo inayonyunyizwa juu yetu na kuondoa dhambi. Tendo la kunyunyiziwa damu ya Yesu ndilo linaitwa kuzaliwa kwa roho au kuzaliwa mara ya pili (YOHANA 3:3-10). Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu (YOHANA 3:5; 1:12). Maji yanayotajwa katika YOHANA 3:3-10 ni neno la Mungu siyo ubatizo wa maji kama walimu wengi wanavyopotosha. Neno la Mungu linamsafisha mtu kama vile maji yasafishavyo (1PETRO 1:23)

  KABLA YA KUBATIZWA SHARTI MTU HUYO ATUBU DHAMBI ZAKE ZOTE KWA KUMWAMINI YESU KRISTO BAADA YA KUHUBIRIWA AU KUFUNDISHWA . Ili mtu awe na sifa ya kubatizwa kibiblia lazima atubu dhambi zake kwanza kwa kumwamini mwanawa Mungu Yesu Kristo . (MATENDO 2:37-38) “ Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, Tutendeje, ndugu zetu? Petro akawaambia, Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha roho mtakatifu”. MARKO 16:16 “Aaminiye na kubatizwa ataokoka; asiyeamini, atahukumiwa”.Mtu anabatizwa baada ya kuamini na kutubu dhambi zake zote. Kuamini maana yake ni kuacha njia zako zote za awali na kugeuka au kufanya matendo ya wokovu. MATENDO 2:41 “Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa; na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu”. MATENDO 8:12-13 “ Lakini walipomwamini Filipo, akizihubiri habari njeme za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa, wanaume na wanawake. Na yeye Simon mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo; Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka”. Pia katika MATENDO 8:35-38 Towashi aliamini kwanza kabla ya kubatizwa na Filipo. Mtu baada ya kujifunza Neno la Mungu na kuliamini kwa moyo wake wote na kusafishwa kwa damu ya Yesu kwa njia ya imani aweza kubatizwa (MATENDO 16:31-33; MATENDO 18;8)

  UBATIZO HAUFANYWI KWA WATOTO WADOGO.

  Kwa kawaida watoto wadogo wanapobatizwa huwa anakuwepo mtu mzima amempakata na kujibu maswali badala ya mtomto huyo, hii siyo sahihi kibiblia EZEKIELI 18:20 “Roho itendayo dhambi, ndiyo itakayokufa; mwana hatauchukua uovu wa babaye, wala baba hatauchukua uovu wa mwanawe; haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake”. Kwa msingi huo, mtu hawezi kutubu dhambi kwa niaba ya mtu mwingine. Ni muhimu kufahamu kuwa watoto wadogo ufalme wa mbinguni ni wao hata bila kutubu dhambi (MARKO 10:13-14). Sisi sote tunazaliwa tukiwa na dhambi ya asili. Tnazaliwa kwa mfano wa Adamu na si kwa mfano wa Mungu (ZABURI 51:5; ZABURI 58:3). Pasipo sheria hakuna dhambi, dhambi inahesabiwa kwa sheria (WARUMI 4:15; WARUMI 5:12-13). Mtoto anaweza kutenda dhambi kama vila kusema uongo, kutukana, uchoyo, ugomvi, kucheza dansi (mzikiwa kidunia), kuzira n.k .Lakini sasa watoto hawahesabiwi dhambi kwa kuwa hawajui mema na mabaya. Watoto hawana uwezo wa kupambanua au kutofautisha mema na mabaya. Wanafanya bila kujua kuwa ni dhambi, ndiyo maana Yesu alisema ufalme wa mbinguni ni wao.Kabla motto kuzaliwa duniani dhambi ilikuwa imekwisha kuwako. Adanu na Eva walitenda dhambi kabla ya kuwazaa watoto wao (WAEBRANIA 5:13-14). Mwenye uwezo wa kupambanua mema na mabaya ni mtu mzima, motto mdogo akifa anaenda mbinguni moja kwa moja bila kizuizi chochote.

  YESU ALIWABARIKI WATOTO HAKUWABATIZA.

  Yesu mwenyewe aliwabariki watoto hakuwabatiza. Watoto wadogo wanabarikiwa tu haturuhusiwi kuwabatiza watoto wadogo. Ubatizo unafanya kwa mtu baada ya kulisikia Neno la Mungu na kutubu dhambi zake zote. Lazima mtu asafishwe dhambizake kwanza kwa damu ya Yesu kwa njia ya imani. Yesu mwenyewe alibarikiwa akiwa motto mdogo na kubatizwa akiwa mtu mzima (LUKA 2:27,34; LUKA 3:21-23).

  YESU KRISTO ALIBARIKIWA AKIWA MTOTO NA KUBATIZWA AKIWA MTU MZIMA.

  Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni kielelezo au mfano wa jinsi tunavyotakiwa kuishi na kutenda , alibarikiwa akiwa motto mdogo (LUKA 2:27,34). Yesu Kristo akaonesha mfano kwa kubatizwa akiwa mtu mzima na akasema ndivyo inavyotupasa kuitimiza haki yote (LUKA 3:21-23; MATHAYO 3:13-17). Tunaona Yesu alibarikiwa na mtumishi wa Mungu Simion akiwa motto mdogo, na kubatizwa akiwa na umri unaokaribia miaka thelathini. Tunapaswa kujifunza kwa Kristo (1 PETRO 2:21; 1WAKORITHO 11;1, MATENDO 2:37-41). Watu waliobatizwa wakati wa kanisa la kwanza walikuwa wengi sana hivyo walikuwa na umri wa miaka tofauti.Kigezo kinachotumika ni utu uzima, yaani uwe na uwezo wa kupambanua mema na mabaya (WAEBRANIA 5;13-14).

  .UWEZEKANO WA KUBATIZWA MARA MBILI AU ZAIDI.

  Wapo watu wengine watasema mimi nilishabatizwa tangu mwanzo toka utotoni, sasa itakuwaje baada ya kugundua kuwa nilibatizwa kimakosa?. Wapo watu ambao walibatizwa mara mbili katika biblia ingawa mwanzo walibatizwa katika maji tele (MATENDO 19:3-5). Ikiwa mwanzo tulibatizwa kwa ubatizo usio wa kibiblia, tunapaswa kubatizwa ubatizo wa kibiblia kama Yesu alivyosema tujifunze kwake (MATHAYO 11:29). Huhitaji kuomba ushauri kwa mtu yeyote, ni kulitii Neno la Mungu tu bila kulijadili kwanza. Ubatizo wa kibiblia unafanywa kwa mtu mara moja tu. Mtu anayetakiwa kubatiza sharti awe ni mwanafunzi wa Yesu. (YOHANA 4:2). Kama ulibatizwa bila kutubu dhambi kwanza huo sio ubatizo wa kibiblia ni sawa na mtu aliyeoga majini tu. Kama ulibatizwa utotoni unahitaji kutubu dhambi zako mwenyewe na ndipo utaweza kubatizwa kibibli. Kama ulinyunyiziwa maji kichwani au usoni hujabatizwa kibiblia. Lazima uzamishwe katika maji na ndipo unakuwa umeshiriki mauti ya Kristo (WAKOLOSAI 2:12, WARUMI 6:4-5).

  TUNABATIZWA KATIKA MAJI MENGI ILI TUWE WA KRISTO.

  Hatuna budi kufahamu kuwa safari Yetu ya kuelekea mbinguni inafananishwa na safari ya wana wa Israeli kuelekea Kanani (1WAKORINTHO 10;11). Mungu alimtumia Musa kuwaokoa waisraeli mikononi mwa Farao ili wamtumikie na leo hii kamtuma Mwanae wa pekee Yesu Kristo ili kutuokoa kutoka utumwani mwa Shetanui ili tumtumikie Mungu.

  Ni muhimu kufahamu kuwa ubatizo ulikuwepo tangu zamani za agano la kale. Waisraeli walibatizwa ili wawe wa Musa (1WAKORINTHO 1O:1-2). Tunabatizwa sawasawa na agizo la Yesu ili nasi tuwe wa Kristo. Ni muhimu kufahamu kuwa kuzamisha katika maji tele kibiblia ni sawa na kuzikwa ndiyo maana ubatizo ni mara moja tu. Tunazikwa na kufufuka na Kristo kwa njia ya ubatizo. Hapa ndipo tunashiriki mauti ya Kristo (WAKOLOSAI 2:12). Utii wa kwanza kwa mtu baada ya kuokoka ni kukubalikuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo (WARUMI 6:4-5). Kwahiyo kubatizwa katika maji mengi kunatufanya kushiriki mauti ya Kristo yaani kuzikwa na kufufuka kwake. Maji yanakuwa kama kaburi tu ambayo mtu anazamishwa ndani yake ili kushiriki mauti ya Yesu kibiblia (WAKILOSAI 2:12, WARUMI 6:4-5).

  KUWA TAYARI KUTIMIZA HAKI YOTE.

  (MATHAYO 3:13-15)

  Yesu Kristo alisema “ndivyo inavyotupasa kutimiza haki yote”.Kutimiza haki yote maana yake nini? Tunaona maana ya haki yote katika (ZABURI 119:172) . Haki yote ni maagizo yote (ZABURI 119:6). Tunapaswa kutimiza haki yote (maagizo yote ) ya Yesu. Yesu Kristo alitimiza haki yote ingawa alikuwa hana dhambi na ndiyo maana Yohana mbatizaji alishangaa na hakutaka kumbatiza akisema kuwa yeye hastahili kabisa kumbatiza. Tunatakiwa kuwa tayari kutimiza haki yote kama Yesu alivyofanya. Wana wa Israeli walibatizwa mara tu walipotoka katika utumwa wa Farao na sisi tunapaswa kubatizwa mara tu tunapotoka katika utumwa wa dhambi au utumwa wa Shetani.

  Je, wanafunzi wa yesu walibatizwa?

  Ni muhimu kufahamu kuwa kuna mambo mengi sana aliyoyafanya Yesu lakini hayakuandikwa, ndiyo maana habari zingine hatuzikuti katika maandiko. Lakini haya yaliyoandikwa yanatosha kutuongoza katika njia ya Bwana. Kwa mfano, neno Television halipo katika biblia lakini kuna andiko linalotukataza kuweka matendo maovu mbele za macho yetu (ZABURI 101:3). Yesu Kristo alifundisha yale aliyoyatendea kazi mwenyewe (MATENDO 1:1). Yesu alibatizwa kwanza ndipo aliposema aaminiye na kubatizwa ataokoka. Pia aliowasimamia wanafunzi wake walipokuwa wakiwabatiza watu wengine (YOHANA 4:2). Kama wangelikuwa hawajabatizwa Yesu kristo asingeliwapa rkibali cha kuwabatiza wengine. Yesu aliwakabidhi kazi ya kubatizwa kwa kuwa hawakuwa wanafiki kama mafarisayo (MATHAYO 23:3-4)

  Je, paulo mtume alibatizwa katika maji tele?

  Katka kitabu cha ( MATENDO 9:18 ) biblia zetu za Kiswahili zinasema alibatizwa lakini hazielezi vizuri. Tafsiri nzuri tunaipata latika biblia ya kingreza tafsiri ya king James Vision, ACTS 9:18
  18
  And straightway there fell from his eyes as it were scales, and he received his sight; and he arose and was baptized;

  Paulo mtume katka mafundisho yake alifundisha kwamba watu wamfuate yeye kama anavyomfuata Kristo (1 WAKORINTHO 11:1). Yesu ndiye aliyeagiza kuwabatiza watu mara wanapotubu dhambi zao. Tunamuona Paulo akibatiza (MATENDO 19:3-5). Kama yeye angekuwa hajabatizwa katika maji mengi asingewabatiza wengine katika maji mengi..

  Je. Askari wa gereza na watu wa nyumbani mwake walibatizwa katika maji tele?

  (MATENDO 16:30-34).

  Agizo la Yesu kwa wanafunzi wake kwa kila aaminiye kuwa ni sharti abatizwe, wanafunzi wake hawa walilitendea kazi. Tunaoan kuwa walibatizwa lakini kuna watu ambao siku hizi ambao hutafuta andiko la kupindisha ukweli ili kuharalisha uovu wao

  Bila shaka watumishi hawa waliwapeleka mahali penye maji mengi na kuwabatiza kwa kuwazamisha ili washiriki mauti ya Yesu kuzikwa na kufufuka kwake (WAKOLOSAI 2:12; WARUMI 6:4-5).

  Kama mtu yupo mahali ambapo hapana maji mengi kama jangwani atabatizwa wapi?

  (LUKA 14:28-32; MATHAYO 12:42)

  Kwa Mungu hakuna udhuru wowote, yeye akiagiza haunabudi kulitendea kazi agizo hilo. Kwa gharama yoyote tunapaswa kuhakikisha tunatimiza haki yote kwa kubatizwa katika maji tele., Hatuna budi kusafiri kuyafuata maji yaliko kwa gharama yoyote. Kama Malkia wa Kushi aliweza kusafiri umbali mkubwa kwenda kuitazama hekina ya Sulemani Yesu anasema huyo atawahukumu watu wenye udhuru wa umbali. Wanadamu wanatafuta visingizio ili wasibatizwe katika maji tele kibiblia.

  Je, ikiwa nilibatizwa kwa kufuata mkumbo nifanye nini?

  Kama ulibatizwa kabla ya kutubu dhambizako na kuzaliwa marapili unatakiwa kutubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha na ndipo ubatizwe katika maji tele. Hii Ni pamoja na watu wote waliobatizwa utotoni kinyume na Neno la Mungu. Tumeona kuwa watoto wadogo hawabatizwi bali wanabarikiwa tu. Hata Yesu hakubatizwa akiwa motto, alibarikiwa akiwa motto na kubatizwa alipokuwa mtu mzima.. Lazima mtu ahubiriwe injili ya Yesu na aiamini na kutubu dhambi zake zote hapo anakuwa ametimiza sifa ya kubatizwa (MATENDO 2:37-41).

  Je, ikiwa nilibatizwa na mtu ambaye hakubatizwa katika maji tele nifanye nini?

  Ikiwa tulibatizwa na mtu ambaye yeye mwenyewe hajabatizwa kibiblia tunapaswa kubatizwa mara ya pili. Mtu anayetakiwa kubatiza lazima awe ni mwanafunzi wa Yesu kwele kweli anayemfuata Yesu kwa kila jambo. Paulo alisema tumfuate yeye kama anavyomfuata Yesu Kristo (1WAKORINTHO 11:1).

  Je, ikiwa nilibatizwa na mtu ambaye haamini ubatizo wa maji tele nifanye nini?

  Kama tulivyoona mwanzo, kazi ya kubatiza niya wanafunzi wa Yesu tu. Wanafunzi wa Yesu ni watu wote ambao wameokolewa kwa kutubu dhambi zao na kuwa tayari kuishi sawasawa na Neno la Kristo. Watu wote ambao wanatuimiza haki yote ikiwa ni pamoja na kubatizwa katika maji tele. Yeye mwenyewe anatakiwa awe amekwisha kubatizwa katika maji tele. Ikiwa ulibatizwa na mtu ambaye yeye mwenyewe hajaamini unatakiwa kubatizwa tena.

  Je, kama mtu alibatizwa kibiblia hatimaye akarudi nyuma kiroho, akitubu atabatizwa tena?

  Ubatizo wa kibiblia unafanyika mara moja tu kama vile Yesu alivyozikwa mara moja na kufufuka mara moja tu (WAKOLOSAI 2:12; WARUMI 6:4-5). Mtu akirudi nyuma kiroho, akitubu tene hatakiwi kubatizwa tena.

  Je, tunabatiza kwa jina la nani?

  (MATHAYO 3:13-16; MATENDO 8:36-39; MATHAYO 28:19).

  Ubatizo wa kibiblia unafanya kwa mtu mara moja tu. Tena tunabatiza kwa jina la Baba,na Mwana, na Roho mtakatifu. Tunachovya au kuzamisha mara moja tu na si mara tatu kama majina yalivyo. Tunazamisha mara moja kama Yesu alivyozikwa mara moja.

  Je, mbona mitume wa yesu walibatiza kwa jina la yesu?

  (MATENDO 19:3-5; MATENDO 10:48; MATENDO 8:14-17; MATENDO 2:38).

  Kielelezo chetu siyo mitume bali ni Kristo. Paulo anasema tumfuate yeye kama anavyomfuata Kristo (1 WAKORINTHO 11:1). Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka (YOHANA 13;16). “Kwa jina la” ina maana “kwa ajizo la”. (ESTA 8:7-10). Hii ilikuwa inatumika hivyo wakati wa bablia lakini siku hizi ni tofauti na hapo zamani. (ESTA 13:16). Kwa jina la mfalme yaani kwa agizo la mfalme. (ESTA 13:10). Walitaka kutofautisha ubatizo uliofanyika kwa jina la (agizo la ) Yohana na ubatizo wa jina la (agizo la ) Yesu. ( MATHAYO 3:4-6; 3:1-3). Kutokana na kwamba watu wengi walikuwa wameshabatizwa ubatizo wa Yohana, ndiyo maana mitume wakawabatiza tena kwa jina la (agizo la) Yesu. Yesu ni mkuu kuliko Yohana. Mitume walibatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho mtakatifu., kama lilivyo agizo lake Bwana wetu Yesu Kristo..Mungu akikuagiza jambo la kufanya, usipunguze wala usiongeze lolote au kusahihisha (KUMBUKUMBU 12:32). Kwahiyo, tumeagizwa kubatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho mtakatifu (MATHAYO 28:19).

  Je, kama mtu amebatizwa kwa roho, anaweza kubatizwa kwa maji tena? (MATENDO 10:44-46).

  Ubatizo wa maji mengi wa kibiblia ni kwa watu wote. Yesu alisema ndivyo inavyotupasa kutimiza haki yote. Yesu Kristo alionesha kielelezo kwa kutimiza haki yote. Kubatizwa kibiblia ni kushiriki mauti ya Yessu kwa kuzamishwa ambako ni sawa na kuzikwa, maji ni kaburi (WAKOLOSAI 2:12;; WARUMI 6:4-5).

  Je ubatizo wa nyumba yote unapotajwa katika biblia si pamoja na watoto wadogo?

  ( MATENDO 18:8; 16:31-33 )

  Katika tamaduni za wakati wa biblia, watoto hawakuruhusiwa kuwepo eneo lenye watu wazima ndiyo maana wanafunzi wake Yesu walitaka kuwafukuza ( KUMBUKUMBU LA TORATI 3:5-6 ). Hata katika hesabu za watu watoto hawakuhusishwa katika hesabu ( 1 SAMWELI 22:19; EZRA 10:1; YEREMIA 40:7 ). Watoto hawakubatizwa katika familia zao ( 1 WAKORINTHO 1:10-11; MATENDO 10:1-2 ). Mtoto mdogo hawezi kumcha Mungu, hivyo biblia inaposema nyumba nzima ikabatizwa ina maanisha watu wazima.

  Kubatizwa na kutokubatizwa ni sawa yaani hakuna umuhimu wowote wa kutahiriwa.

  ( WAGALATIA 6:12-15 ). Kutahiriwa maana yake ni nyingine na kubatizwa maana yake ni nyingine. ( MATENDO 15:1-2 ), Kutahiriwa ilikuwa desturi ya Musa, agizo la Toratui kwa Waisraeli ( WARUMI 2:28-29; WAKOLOSAI 2:11 ).

  Mbona maandiko yanasema tusiweke msingi tena wa mabatizo.

  ( WAGALATIA 6:1-2 Jibu lake WAEBRANIA 5:11-14 ). Tusifundishe ubatizo wowote bali tufundishe neno la kuukulia wokovu kwanza ndio msingi wa kwanza

  Je mtu anapobatizwa ni lazima kubadilisha jina?

  Si lazima isipokuwa pale majina yetu yanapokuwa na ushuhuda mbaya kwa jamii inayotuzunguka nay awe na ushuhuda wa Kristo. ( 2 WAKORINTHO 3:2-3 ) Sauli baada ya kuokoka alibadili jina lake akawa Paulo. Unabadili jina lako na siyo jina la baba yako kwani wewe ndio umeamini yeye bado.

  Wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanywaje?

  ( 1 WAKORINTHO 15:29 ). Kwa kutokujua watu walikuwa wanabatizwa kwa ajili ya wafu. Ubatizo wa Yohana ulijulikana kila mahali na watu bila kujua wakawa wanabatizwa na kubatiza kwa ajili ya wafu. Huo ni ubatizo wa kipagani. Waliokuwa wakifanya hivyo ni Wasadukayo ambao pia hawakuamini juu ya kiyama cha wafu ( MATENDO 23:7-8 ).

  Je mtu asipobatizwa kwa maji mengi hawezi kuingia mbinguni? Kama ndiyo mbona yule mnyanganyi aliingia?

  ( LUKA 23:33, 39-43 ). Yule mwizi alikiri kuwa ni mwenye dhambi na Yesu aliangalia moyo wake akaona ni moyo wa toba. Yesu alijua huyu angepata muda wa kutosha angeweza kufuata maagizo yote hata kubatizwa katika maji tele.. Mungu anaangalia moyo ndiyo maana alisema “ amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani tayari kasha zini naye “.Huyu aliamini kuwa Yesu ni Mungu, pia ufalme wake ni wa Mbinguni.

  Nikiamua kubatizwa kinyume na mafundisho au maagizo ya wazazi wangi si watanilaani.

  ( EZEKIELI 20:18-19 )

  Mungu anataka tuzishike amri zake, tusizishike amri za wazazi pale zinapokuwa kinyume na Mungu. ( HESABU 23;8; MITHALI 26:2 ).

  Je kama katika dhehebu letu tunafundishwa kuwa ubatizo tunaobatizwa umepitishwa katika vikao vyao kama Mungu alivyosema ‘ lolote mtakalolifunga duniani na mbinguni litafungwa na litakalofunguliwa duniani pia mbinguni litafunguliwa”.

  ( ZABURI 119:6,9 ). Tunapaswa kuangalia maagizo ya Mungu yote siyo maagizo ya wanadamu. Utii uliochelewa pia unaitwa uasi ( ZABURI 119:60; WAGALATIA 1;15-17 ). Tunapojua kweli au kufahamu juu ya ubatizo wa kibiblia, huna haja ya kumuuliza mtu yeyote wala mkuu wako wa dini. ( KUTOKA 23;2 ) Mtu hatakiwi kujisifu au kutegemea watu wengine.
  Jina, David Simon Carol Blog: http://WWW.davidcarol719.wordpress.com
  TUBUNI MKABATIZE SAWASAWA NA AGIZO LA YESU

  MATENDO YA MITUME 2:38

  Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni? Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14). Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27). Kinyonge ni kipi? Ni yule anayetenda dhambi. Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge! Je, wewe ni mtakatifu? Jibu ni la! Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13; YOHANA 14:6). Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii? Najua uko tayari. Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoni; “Mungu Baba asante kwa ujumbe huu. Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi. Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu niwezeshe. Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu. Amen”. Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni. Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu. MUNGU AKUBARIKI !!!

 7. Asante,
  Kumbe Lwembe alishaandika sikouna bandiko lake ni mtiririko ninaukubaliana nao pasipo shaka ispokuwa tafsiri ya maandiko, ya Mdo2:38 ndio inatutofautisha lakini tukiwa na maana ilel ile,Mungu akipenda(nikipata kibali)hakuna shaka nitaandika,Wewe nawe mpendwa Sam andika yale uliyonayo yakiwemo ya kunena kwa lughai. Basi tunapoenda kutafakari neno Mungu atupe upendo wa kindugu,tuchukuliane pamoja uvumilivu Atujalie Roho zake saba zikatujilie juu yetu Isaya11;2 wakati huu.

  Bwana awabariki

 8. Mpendwa Haule!

  Tulipo achana kwenye post ya kunena kwa lugha kutokana na kuibuka kwa suala la Ubatizo, tulikubaliana tukutane katika post hii ili kukagua iwapo kunena kwetu ni kunaendana na fundisho la kibiblia katika kuuhusisha Ubatizo. Karibu tulipitie jambo hill kwa pamoja!

  Ubarikiwe.

 9. Wapendwa,

  Katika kulitafakari jambo hili, pia na michango mbalimbali iliyotolewa ikijumuisha na tafakuri za kisomi yaani Teolojia, vyote vimenifikisha katika conclusion moja:- ya kwamba kuna mkanganyiko mkubwa sana! Yaani tunapozungumzia UBATIZO sote huamini tunazungumzia jambo moja katika reflection ya ibada ya Kikristo, lakini ukweli ni kwamba kila mmoja wetu huzungumzia ubatizo huo kulingana na tafsiri ya dhehebu/Kanisa lake. Ndio maana mwisho wa siku msomaji aliyekuwa na shauku ya kujifunza jambo hilo, huishia kuwa na maswali mengi zaidi yasiyo na majibu kuliko alipoanza kama tulivyoyashuhudia kutoka maelezo ya yaliyotangulia

  Kwanza ningependa nitoe ufafanuzi juu ya maneno haya mawili; neno Dhehebu na neno Kanisa ili kuweka msingi wa muelekeo ninaotaka kuelezea kuhusu UBATIZO. Tafsiri sahihi ya maneno hayo mawili ni kama ifuatavyo:
  KANISA – Ni mwili wa Kristo (Yesu). Sisi tumwaminio ni viungo vyake.
  DHEHEBU – Ni jamii iliyokubaliana yenyewe juu ya utaratibu wa kumwabudu Mungu ambao ni bora kuliko wa wengine.

  Basi dhehebu, kama tafsiri yake ilivyo, hilo humaanisha ‘Mfumo Bora wa Ibada’, basi ili mradi kundi hilo limesimamisha dai hilo la kuwa na IBADA BORA, ki-Biblia, basi hilo ndilo KANISA, yaani ule mwili wa Kristo – katika ujumla wa kundi hilo ulimwenguni kote.

  Madhehebu yote yameundwa juu ya msingi wa Teolojia. Teolojia ni elimu inayoitafsiri Biblia, na kutoka elimu hiyo hukokotolewa mfumo kamili wa Ibada au IMANI katika kiwango cha Teologia husika.

  Basi UBATIZO nao katika ujumla wake, unatafsiri nyingi sana kulingana na Teolojia. Wengine hunyunyizia maji kichwani watoto kwa wakubwa wengine huzamisha kifudi fudi, wengine chali, wengine katika Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wengine kwa Jina la ‘Yesu tu’, wengine katika nafsi tatu za Mungu, wengine nafsi mbili, wengine si lazima ubatizo, wengine hiki wengine kile n.k. Ndipo unapojaribu kuukosoa mfumo mmoja kwa msingi wa teolojia yenu, hilo huleta malumbano yasiyo na mwisho. Maana wote wako sahihi kulingana na teolojia yao! Kila kundi lina uongozi wake na rejea yake ambayo wao huifuata na kuiamini. Ndio maana wao hujitambulisha kwa jina fulani ili kudhihirisha tofauti hizo mmoja kwa mwingine, yaani kwa mfano TAG na EAGT, licha ya kuanza kama kundi moja, lakini huko mbele waliingia katika tofauti za tafsiri na hivyo kumegeka vipande viwili kila kundi likiamini kuwa lina ibada iliyo bora zaidi nk. Kwa hiyo tafsiri yoyote ile utakayokuja nayo katika kundi lako hata kama utawabatiza kwa vifuu vya moto kichwani mwao, ili mradi uwe makini kuwaunguza nywele tu bila kuwaletea madhara mengine usije kushtakiwa kwa haki za Binadamu, utakuwa uko sahihi!

  Basi hivyo ndivyo ilivyo, batizo zote hizo usahihi wake ni mmoja tu: HUKUINGIZA DHEHEBUNI! Hizi batizo hukufanya kuwa mfuasi wa teolojia fulani tu, licha ya wengi wetu kudhani kwamba hutufanya wakristo! Huenda usinielewe vizuri katika hili la kuwa umfuasi wa dhehebu fulani licha ya utambulisho wake wa kwamba ni dhehebu la Kikristo, bado sisi wafuasi wake si wakristo bali ni wa dhehebu fulani la kikristo tu!

  Labda nikupe mfano mdogo wa hilo ili upate kuona ninachokisema. Mathalani mimi ni muumini wa dhehebu la kikristo la LWEMBE APOSTOLIC CHURCH. Sisi ubatizo wetu ni wa moto, katika tafsiri rahisi ya rejea ya lile Neno la Yohana Mbatizaji :- Luk 3 :16 ’… yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa Moto…’, basi sisi hutumia moto na kuunguza kiasi cha nywele kwa chetezo kama ishara ya kuchomwa dhambi zote (wenye vipara bado tunasubiri ufunuo wa jinsi ya kuwahudumia!!). Pia katika ibada zetu tunatumia Biblia, tunaimba Tenzi za Rohoni nk. Kwa hiyo tunapofanyiwa ubatizo wa jinsi hii, huo hutuingiza dhehebuni kama hili la Lwembe Apostolic Church, ndio maana ukitoka humo na kwenda labda dhehebu la Roma, hawataukubali ubatizo huo wa moto na wao watataka wakufanyie wa kwao kulingana na tafsiri yao ndipo uwe kundini mwao vinginevyo hawatakupokea!!

  Ninaamini umeelewa vizuri sasa ya kwamba kuwa mfuasi wa dhehebu la kikristo haikufanyi wewe kuwa MKRISTO licha ya sisi kudhania hivyo bali tunabaki kuwa wafuasi wa dhehebu hilo la kikristo tu, nazo batizo zetu hutuingizia katika makundi yetu hayo.

  Sasa na tuungalie UBATIZO katika Biblia ni nini na faida zake ni zipi ili tuwe na uelewa uliojengeka juu ya msingi wa kiBiblia hata nasi tujengeke katika kipimo cha mtu mkamilifu kama lilivyo kusudi la Mungu juu yetu.

  Tunapotaka kuliendea jambo hili katika kiwango cha Biblia kwanza inatupasa kuweka elimu zetu zote kando ili tusije tukavichanganya vitu hivi viwili, Biblia na Teolojia, na kuishia na Ubatizo Hybrid kama ilivyo huko madhehebuni kwetu bali tuifuate Biblia kadiri inavyojifunua katika jambo hili. Kwanza amini ya kuwa Mungu hahitaji mtu wa kumtafsiria chochote kile bali yeye hulitafsiri Neno lake mwenyewe (2Petro 1 :20 ‘Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika Maandiko upatao kutafsiriwa kama apendavyo mtu fulani tu.’). Basi hata katika hili la Ubatizo tukimsubiri yeye atatuonesha tasfiri yake na vyote.

  Neno ubatizo katika lugha, laweza kubeba maana nyingi sana. Pia chimbuko lake laweza kuwa Kiyunani au Kilatini au Kiarabu au chochote kile ili mradi kulijua chimbuko la neno katika lugha ni mambo ya historia ambayo mara nyingi huenda yakiboreshwa kulingana na uvumbuzi unavyoendelea. Kwa hiyo kwa faida ya mada hiii ni vyema tukaziacha elimu zetu nje halafu tufuate kile tu Biblia inachotuonesha na kutamatisha katika maana na tafsiri halisi ya hilo neno la ubatizo kiBiblia katika ujumla wake na manufaa yake kiungu.

  Neno ‘UBATIZO’ katika Biblia linaonekana kwa mara ya kwanza katika Agano Jipya, Hata tunaona Mungu amemtuma nabii wake duniani kuifanya huduma hiyo hata nabii huyo akaitwa jina la hiyo huduma ili kuwa ushuhuda wa jambo hilo katika umuhimu wake kulingana na Programu ya Mungu ya Ukombozi wa mwanadamu. Huyo akaitwa ‘Yohana Mbatizaji’. Kwa hiyo kulingana na Biblia inavyolifunua jambo hili, unapozungumzia ubatizo katika kina chake, huwezi kuwa na tafsiri tofauti na hicho kilichotimizwa na Yohana Mbatizaji. Maandiko yanatuonyesha wazi kuwa Yohana Mbatizaji alikuwa akiwabatiza watu pale mtoni Yordani penye maji mengi. Walizamishwa hapo katika huo ubatizo baada ya kuziungama dhambi zao! Kama wewe unaye ng’ang’ania kubatiza watoto wachanga ungekuwepo katika siku hizo, nawe ukakichukua kichanga chako kisichojua hata dhambi ni nini ukaenda nacho kwa Yohana ili akizamishe majini umletee kesi, wangekukamata wakufunge kamba maana wangejua moja kwa moja kuwa umepagawa na mapepo!

  Hii ndiyo tafsiri halisi ya kiBiblia. Ubatizo ni wa kuzamishwa majini nao huambatana na TOBA. Unaanza na TOBA kisha (unakoshwa) unazamishwa majini (Col 2 :12).

  Agano Jipya ndilo linaloufunua ubatizo. Huku ndiko Mungu anaifunua na kuikamilisha siri hii ya Ubatizo. Israeli kama taifa walifanyiwa ubatizo pale katika bahari ya Shamu pale walipopita katikati ya zile kuta ndefu za maji yaliyogawanyishwa ili kuwaachia njia ya kupita katika kitanda cha bahari wakiwa chini ya wingu. Siri hii kuwa huo ulikuwa ni ubatizo wao imefunuliwa katika Agano Jipya (1Kor 10 :2)! Pale baharini walipita mautini na kufufukia upande wa pili (Pharao alipojaribu kuwaiga yeye na jeshi lake lote walifia majini). Kama nasi tunavyozamishwa ikiwa ni ishara ya kufa na kufufuka na Kristo (Kol 2 :12). Basi hilo huja katika maana na tafsiri ya kiBiblia iwapo litatendwa hivyo.

  Hata wanafunzi wa Yesu ambao hapo mwanzo wengi wao walikuwa wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, walipobatiza, Biblia inaeleza waziwazi kuwa walilifanya jambo hilo pale kwenye maji mengi.

  Kwa hiyo kama ambavyo tunaliona jambo hili la ubatizo katika programu ya ukombozi lilivyo katika ukamilifu wake, tafsiri za kilugha za neno hilo katika wingi wake hazitahusika kiBiblia isipokuwa tafsiri hii moja tu kama ilivyofunuliwa kulingana na tendo hilo la ubatizo katika mapana na marefu yake.

  Sasa tunapojaribu kutetea ubatizo wa watoto kwa kunukuu vifungu kama pale kwa Konelia Biblia inaposema ‘Yeye na nyumba yake’ basi sisi hulazimisha wazo la kwamba lazima na watoto walihusika, hilo ni kupandikiza fikra zetu finyu tukiwa tayari tumeukataa ubatizo wa kuzamishwa, hivyo kwetu inakuwa ni rahisi kuendelea katika njia ya upotevu na kuwaingiza watoto wetu katika mtiririko huo unaoishia katika maporomoko ya kuzimu. Wengi wetu hudhani kwamba shetani ni bwege, lakini hilo ni kosa kubwa sana maana hilo hutuondolea umakini hata tunaishia kuueneza uongo wake mwingi bila kujijua. Hebu wazia hili, iwapo shetani angeacha ubatizo katika maana yake halisi na kisha kutuchomekea tubatize watoto, nani angepeleka mwanae akafe maji? Kaubadilisha kwanza, akaleta wa kunyunyizia ndipo akaunganisha hadi watoto wachanga, ndio maana nikakuambia kuwa ubatizo huo hutuingiza dhehebuni tu, sisi na watoto wetu!

  Watoto katika Biblia huwekewa mikono tu katika maana ya kuwaweka wakfu kwa Bwana ili wakuapo wamtumikie Mungu. Watoto wadogo hawana dhambi za kuziungama. Hakuna mahali Biblia inaagiza watoto wabatizwe, wala hakuna sehemu yoyote ile katika Biblia inayotamka kuhusu watoto wadogo kutoa sadaka ya dhambi. Bali tunaona wazazi wao wakitoa sadaka kwa ajili ya watoto wao huko wanakotembea tembea huenda wakaingia katika vishawishi wakamkosea Mungu basi wazazi wenye hekima hutoa sadaka kwa ajili yao kama tunavyomuona Ayubu alivyowafanyia familia yake (Ayu 1 :5). Hata Yesu alipokuwa kichanga alipelekwa hekaluni kwa ajili ya kuwekwa wafku kwa Mungu. Hebu jiulize kwa nini wasiwapeleke watoto wao wakabatizwe badala yake wakampelekea Yesu awawekee mikono?

  Wao wanajua maana nzima ya jambo hilo na manufaa yake kiungu kwa watoto wao tofauti na sisi tulioupokea uongo nasi tukiendelea kuwafungia nira wanetu na uongo wa kingali wachanga! Kwa hiyo suala la ubatizo wa watoto ni jambo la kuzimu, halina uhusiano wowote na Mungu na hivyo Ukristo. Ubatizo wa watoto ni ibada ya kipagani iliyojiingiza ndani ya Ukristo na kuzaliwa udhehebu. Kuwaza jambo lolote lile nje ya kile kilichofunuliwa katika Biblia kulihusu ni zaidi ya ujinga, maana anayejiridhisha kwa uongo ili hali ukweli upo mbele yake, huyo ana asili ya uongo. Kwa hiyo ukweli hautamfaa kitu!

  Haya, tukiwa tumejihakikishia kuwa ubatizo katika Biblia ni suala la kuzamishwa katika maji mengi tena linawahusu watu wazima walioikamilisha toba, basi sasa tusogee mbele hatua nyingine ili tuone kimatendo kuzamishwa huko kunaambatana na nini zaidi ya ile toba tuliyoanza nayo kabla hatujaingia majini kwa ajili ya kukamilisha tendo hilo linaloshuhudia Imani yetu kwa Injili tuliyoletewa na Mitume.

  Katika ubatizo wa Yohana Mbatizaji, Biblia haisemi kuwa Yohana alitumia maneno yapi katika kubatiza huko. Hivyo basi, iwapo Biblia iko kimya nawe wapaswa uwe kimya. Wahubiri wengi hung’ang’aniza matumizi ya maneno kwa hisia zao tu. Nao kwa nafasi zao na kwa kutaka umaarufu basi hulazimisha mafundisho hayo kinyume na Biblia. Suala la maneno yapi yaliambatana na Ubatizo wa Yohana Biblia haijatamka bali manufaa yake kiungu yamewekwa wazi na Mtume Paulo katika Mdo 19 :3-4 kuwa ubatizo huo uliwatayarisha wahusika kumpokea Yesu ajaye.

  Agizo la Ubatizo kuambatana na maneno tunaliona kwanza katika Injili ya Mathayo 28 :19, Bwana akiwaagiza mitume wake jinsi sasa ya kuutimiza huo ubatizo ‘…enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu.. mkiwabatiza kwa Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.’ Katika Injili nyingine (Marko, Luka, Yohana) tumeoneshwa umuhimu wa kufanyiwa jambo hilo. Marko 16:16 … Aaminiye na kubatizwa ataokolewa na asiyeamini atahukumiwa’.

  Umekiona kifurushi cha wokovu? Kinaambatana na kuhubiriwa kwa Injili kama walivyoileta mitume, Uiamini hiyo Injili ya mitume ndipo uingie katika Toba na mwishowe Ubatizwe. Hapo ndipo Wokovu kamili huwa halisi maana Hukumu haitakuhusu. Tunapoendelea na jambo hili ni vizuri ukumbuke ya kuwa madhehebu yetu yote pia hutuhubiri injili katika tafsiri ya Teolojia zao. Kwa hiyo Injili ninayoizungumzia mimi ni hii ya mitume iliyoko ndani ya Biblia. Hii ndiyo inayobeba ahadi ya wokovu.

  Haya, sasa tunaona Kristo akiingiza matumizi ya maneno katika ubatizo huu anaouagiza tuletewe. Sasa ubatizo unatakiwa ufanywe kwa “Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu“. Lakini tunavyoendelea na Maandiko hatuoni sehemu yoyote ile katika Biblia katika batizo zote zilizorekodiwa tendo hilo la ubatizo likitimizwa kwa matumizi ya maneno hayo kama ambavyo leo hii ulimwengu wote wa kikristo (98%) unavyoyatumia katika batizo zake, ziwe za moto au kunyunyiza au maji mengi nk. Badala yake tunaona mitume walipoianza kazi ya kuhubiri Injili wakiwa wamepokea ahadi ya Roho Mtakatifu aliyewaweka katika kweli yote, wanaweka Msingi huo kama iuhusuvyo ubatizo; Injili kwanza, halafu Toba na mwisho Ubatizo, na sasa unaambatana na “Jina la Bwana Yesu Kristo“ kutimiza ile Math 28:19. Kulikoni? Ili kupata ukweli wa jambo hili yatubidi tuiulize Biblia yetu nini maana ya ‘Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu’

  Je, tuseme mitume walipowabatiza watu kwa jina la ‘Bwana Yesu Kristo’ wamekosea, au wameweka mawazo yao, au wamekengeuka? Tukisema hivyo, tutakuwa tumeidhalilisha Biblia yote na Mungu wetu, jambo ambalo litatutupa nje ya Ufalme wa Mungu! Mitume hawakukosea, wako sahihi na wamo ndani ya mapenzi ya Mungu.

  Ili kujihakikishia hilo na tulitazame Jina hili la Yesu ili tuone asili yake, huenda tukapata mwanga zaidi juu yake, pia iwe fursa yetu ya kujisahihisha kwa kuuangalia tena ukweli huu ambao Mungu ameuweka hapo kwa ajili yetu: Katika Yn 5:43- Kristo anasema, ‘Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, …’ Ikiwa yeye amekuja kwa jina la Baba yake, na iwapo Baba ni jina basi Yesu alipaswa kuitwa ‘Baba’ jambo ambalo lingaliitupa Biblia yote katika mkanganyiko! Bali udhahiri wa hilo ni kwamba kama yeye Yesu amekuja kwa jina la Baba yake, basi jina alilonalo ndilo jina la Baba yake, kwa hiyo Baba yake atakuwa anaitwa YESU! Tena, katika Yn:14:26 – Kristo anasema, ‘..Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampleka kwa jina langu…’, kwa hiyo kulingana na kifungu hiki, pia ni dhahiri Msaidizi huyo, Roho Mtakatifu, jina lake litakuwa YESU. Haya, Yesu alipozaliwa, jina hili alilopewa la Yesu halikutoka kwa Yusufu wala Mariam bali alikuja nalo Malaika Gabriel kutoka mbinguni ili apewe huyo mwana wa Mungu atakayezaliwa, Lk 1:31 ‘Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume; na jina lake utamwita YESU’! Basi Petro na mitume wakiwa ni wa rohoni, wao walijua wanachokifanya tofauti na makundi yetu ya mwilini.

  Ufunuo wa jambo hili Mungu aliwapa wanafunzi wake. Nayo kazi ya Mungu hufanywa kwa Uongozi wa Roho Mtakatifu. Hata tunaona mitume wanaambiwa wasitende lolote mpaka atakapowajilia huyo Roho Mtakatifu ambaye atawaweka katika kweli yote. Ndipo wakalisubiri jambo hilo hata siku ya Pentekoste wakaipokea ahadi hiyo. Nao wakiisha kujazwa Roho Mtakatifu, ndipo walipoianza kazi rasmi chini ya uongozi huo wa Roho Mtakatifu. Na hapo katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaipata tafsiri halisi ya agizo hilo la Mathayo 28:19 katika Mdo 2:37-38. Petro akiwa chini ya Uongozi wa Roho Mtakatifu anaweka wazi ubatizo huo na faida zake kulingana na Programu ya Mungu ya Ukombozi kwa wote walioitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Huo ndio ubatizo unaokuingiza katika Ukristo. Mungu wetu sio kigeugeu hata atuletee aina kibao za Ubatizo. Ukiwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu utalitimiza hilo kama akina Petro walivyolitimiza. Hebu mtazame Mt Paulo, yeye hakuwa na akina Petro, lakini Mungu alipomuita katika Utume, alipotoka kuifanya huduma hiyo akiwa chini ya Uongozi wa Roho Mtakatifu alitimiza hilo kama akina Petro!! Basi yafaa ujiulize wewe mwenyewe, huyu Askofu Mkuu wako anayebatiza tofauti na Mitume, anaongozwa na Roho yupi? (Maana mtu yeyote hapaswi kuhubiri Injili ya Kristo mpaka awe amejazwa Roho Mtakatifu kwanza, kama tunavyowaona mitume!) Jibu lihifadhi moyoni mwako!

  Kitabu cha Matendo ya Mitume ndicho kinachoonesha ushuhuda wa kwanza kulihusu Kanisa lililojazwa Roho Mtakatifu (si dhehebu). Hata tungeweza kusema kwa ujasiri kabisa, kitabu hicho kimerekodi “Matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya Mitume”. Kwa hiyo kitabu hicho kinawakilisha uzao halisi wa Mbegu iliyopandwa na Kristo mwenyewe kama tunavyoiona katika vile vitabu vinne vya Injili (Mathayo, Luka, Marko na Yohana). Basi uzao wa Mbegu hiyo ndicho hicho kitabu cha Matendo ya Mitume na vyote vinavyoendelea mbele yake hadi ufunuo. Hivyo ndivyo vitabu vya ushuhuda wa Kanisa kama chombo au mwili wa Kristo katika nafasi zote za utendaji na ibada safi. Hivyo basi, ili dhehebu lifike katika kiwango cha kuwa Kanisa (yaani ule mwili wa Kristo), linapaswa kuwa na sifa zile za mitume katika mafundisho na ibada, maana ni mwili ule ule na Roho Mtakatifu ni yule yule. Basi iwapo Mitume walibatiza katika maji mengi kwa “JINA LA BWANA YESU KRISTO” kwa ONDOLEO LA DHAMBI, ili kuitimiza na kuikamilisha ile Mathayo 28:19, nawe wapaswa kuenenda katika NJIA hiyo iwapo ulijazwa Roho yuleyule!

  Hizi batizo za kidhehebu ni nzuri na zinafaa kulingana na mahitaji ya kidhehebu, Lakini wao walipaswa baada ya kutuingiza dhehebuni kwao watupeleke hadi kwa Kristo ili tuwe salama salimini!
  Biblia inasema kwa mashahidi wawili au watatu neno lithibitishwe (Kum 17:6; Mat 18:16). Basi ili kulithibitisha Neno hili la ubatizo kufanyika katika jina la “ Bwana Yesu Kristo” kuwa ndio tafsiri sahihi ya Mathayo 28:19 ninakuletea ushahidi wa ubatizo huo kama ulivyo timizwa katika Biblia kama ifuatavyo:
  1. Mdo 8:16: ‘… ila wamebatizwa tu kwa Jina lake Bwana Yesu.’ 2. Mdo 10:48: ‘Akaamuru wabatizwe kwa Jina lake Yesu Kristo.’ 3. Mdo 19:5: ‘Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. 4. Rum 6:3: ‘Hamfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake?’ Pia meamriwa kuwa lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, lifanyeni kwa Jina lake Bwana Yesu Kristo. Sasa sijui ubatizo ni neno au ni tendo? Labda ni …!

  Haya nawe ndugu unaye ukana ubatizo huo wanaoufundisha mitume, usinipe ushahidi mwingi, hapana, ila nionyeshe sehemu moja tu katika Biblia ambayo inaonesha yeyote yule aliyewahi kubatizwa kwa jina la ‘Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu’ aidha kwa maji mengi au ya kibakuli? Ni vigumu kuamini kuwa HAKUNA, bali huo ndio ukweli wenyewe, HAKUNA ni mapokeo tu!!

  Mbarikiwe nyoote!

 10. Mi nimeokoka na ni m-Lutheran ila sijabatizwa kwa maji mengi;
  Je, kunakosa hapo?

 11. WAPENDWA MBARIKIWE WOTE!
  MIMI NAAMINI KUWA UBATIZO WA MAJI MENGI NDIYO KIELELEZO TOSHA NA ISHARA YA KUMKUBALI YESU KUWA BWANA NA MWOKOZI WANGU,KWAN YEYE MWENYEWE ALIBATIZWA HIVYO HIVYO,KISHA AKASEMA TUFUATE NYAYO ZAKE.
  YEYE MWENYEWE NDIYE ATAKAYEKUJA KUTUBATIZA KWA MOTO,SISI ALITUACHIA KAZI YA KUBATIZA KWA MAJI,YAANI KUZAMISHA ILI KUPATA ONDOLEO LA DHAMBI.

 12. tatizo ni ubatizo wa watoto wachanga na kuamini kwanza ndipo
  tendo la kubatizwa, pia kila mtu atasimama kwa imani yake si ya mama au baba wa ubatizo; mfunguliwe macho na BWANA YESU

 13. tatizo ni ubatizo wa watoto wachanga na kuamini kwanza ndipo
  tendo la kubatizwa, pia kila mtu atasimama kwa imani yake si ya mama au baba wa ubatizo; mfunguliwe macho na BWANA YESU

 14. Mch.Dkt Malisa, maandiko acts 9:18 yanasomeka hivi,

  18 And immediately there fell from his eyes as it had been scales: and he received sight forthwith, and arose, and was baptized.

  Sijaona kuwa huu ni uthibitisho wa kuwa Paul alibatizwa nyumbani kwa Yuda na kwa maji kidogo.Sijajua unatumia biblia gani, inaweza ikawa imekuwa translated purposely to defend that kind of baptism.

  soma is encyclopedia za kikatoliki,wenyewe wanakiri lini ubatizo huu ulianza

  Baptism by sprinkling or pouring began to replace immersion about the 2nd and 3rd centuries. [New Catholic Encyclopedia. 1977. Volume 2, page 65].

  Infant baptism is believed to be a late 2nd century development. [Encyclopedia of Religion Hastings Volume 2, page 393-393].

  Ukitaka documents za wakatoliki wenyewe waliopractise ubatizo wa maji mengi kabla ya binadamu kubadilishwa soma hizi summary

  ina page 11 tu.

  uone wenyewe waliouanzisha huo wa maji kidogo wanasemaje!

 15. Mungu awabariki kwa mada hii, mimi ninaloweza kusema juu ya mada ya ubatizo nikwamba,mtu akisema ni mwanafunzi au mfuasi wa Yesu Kristu inambidi mtu huyo kufuata matakwa ya Bwana wake(Yohana 13:15-16)(1Yoh2:3-6)Kama Bwana wetu Yesu alituachia kielelezo na kutuonyesha jinsi yakubatizwa, kujiuliza swala la tubatizwa kwa jinsi gani? ni jambo linaonyesha kutomjua sawasawa tunayemfuata; kuna kufuata mapokeo ya dini na kuna kufuata mafundisho ya Yesu na maisha yake kama kielelezo kwa kila amwaminiye. By Pr.Edmind Bruno.S.Korea.

 16. Wandugu tuwe makini sana ni wakati ya mwisho kwa miaka zetu kweli kama UBATINZO zingine inagunduliwa mu biblia tafazari watuoneshe wapi ? na nani aliandika ? juu itusaidiye katika safari yetu kwenda Mbinguni.na wandugu mutu anatosha mambo aya tumusaidiye na kumuombea Mungu wakweli amutumikishe ROHO AIZIAKIWE na tusifanye kanisa kama shamba ya mutu binafsi kama nimesema mubaya munihurumiye
  TUKO NA MUOMBENZI YESU NDIYO BWANA ALIBATIZWA NA AKASEMA TUENDENI DUNIANI POTE KUBATIZA AMINIYE JINA LAKE ABATIZWE NA PIA ANAOKOLEWA

  MUNGU IKO

 17. Mch. Dkt. Malisa.
  Asante kwa somo lako kuhusu ubatizo wa maji kidogo au maji mengi. Lakini Dkt. Malisa naomba kukuuliza nipate kufahamu zaidi, maandiko yanasema kuwa aaminiye na kubatizwa ataokoka,[Marko 16:16], maana ni kwamba kunatangulia kuamini kisha kuokoka, ninavyoamini. Sasa mtu aliyekuwa dini ya Katoliki mf. na alikuwa haamini wokovu kabisa, ubatizo wake ulikuwa wa kunyunyiziwa maji kichwani, akisha okoka mtu kama huyo anatakiwa kufanyeje kuhusu ubatizo? au ule ule wa awali unatosha?

  Umeeleza kuwa moja ya watu waliobatizwa maji kidogo ni mtume Paulo kule Dameski, je unanihakikishiaje mimi kuwa kweli alisimama na kubatizwa muda huo huo katika nyumba ya Yuda? Hivi mimi nikisema kuwa baada ya kusikia Injili nilibatizwa, je itakuwa na maana kuwa nilibatizwa muda huo huo, au baadaye kidogo, au kesho yake au juma lililofuata, au ni muda upi hasa nilifanya tendo hilo? Huoni kama mwandishi alifupisha tu ili wewe ujue kilichofuata badala ya kuelezea kila jambo lililofanyika? Maana ndivyo ninavyoelewa na kushuhudiwa na Roho Mtakatifu. Ni hayo tu kwa sasa.

  Amani ya Kristo.

 18. Ubatizo ambao uko wazi kabisa kuwa sio wa maji mengi ni wa Mtume Paulo kule Dameski.Tunasoma kuwa alibatizwa nyumbani kwa Yuda akiwa amesimama.(Mdo. 9:18) Haiingi akilini hata kidogo kuwa ndani ya nyumba ya Yuda kulikuwa na kisima na Paulo akabatizwa akiwa amesimama!

 19. Lwitiko,
  Nazidi kukushukuru kwa kutumia muda wako kutuelimsha kwa kile unachokiona ni sahihi. sina lengo la kulumbana or putting anyone down! Makala ifuatayo itajibu maswali yako mengi kuhusu ubatizo- if you are willing to learn:

  UBATIZO SAHIHI
  Katika mlango uliotangulia makanisa mengi na hata wakristo wengi wanakubaliana kimsingi na mengi niliyonena, lakini sasa naingia katika eneo ambalo ni nyeti sana. Swali hili ndio limechangia kwa kiasi kubwa utata na kuyumbayumba kwa wakristo wengi.
  Kwanza nataka tuangalie swali hili, Je, ubatizo sahihi ni wa maji mengi au kidogo?
  Kabla ya kujibu swali hili, tuangalie ni kwa nini maji ndio yanayotumika katika ubatizo. Maji kwa kawaida ndio hutumika kusafisha uchafu katika mwili na vitu, na katika Agano la Kale Bwana Mungu mwenye anaagiza matumizi ya maji kwa ajili ya utakaso. Tunasoma katika Kutoka 30: 17-21 jinsi ambavyo Bwana Mungu alivyotoa agizo zito kwa Musa kuhusu matumizi ya maji kwa Haruni na watoto wake wakati wa huduma. “Bwana akanena na Musa, na kumwambia; fanya na birika la shaba, na tako lake la shaba, ili kuogea, nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu, nawe utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo…”

  Unaweza kusoma vifungu vingine vingi katika Agano la Kale vinavyo elezea matumizi ya maji kwa ajili ya utakaso.
  Desturi hii ya kutumia maji kwa utakaso wa mwili na nafsi iliendelezwa na wayahudi hata wakati wa Bwana Yesu. Katika harusi ya kule Kana ya Galilaya tunasoma, “Basi kulikuwako huko mabalasi sita ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya wayahudi ya kutawadha, kila moja lapata kadri ya nzio mbili tatu.” Yoh.2:6
  Kutawadha huko sio kwa ajili ya kusafisha mwili tu bali kama ishara ya utakaso wa ndani kwa ajili ya dhambi.
  Mpaka hapa tumeona kwa nini maji yalitumika badala ya kitu kingine cho chote katika utakaso kama alivyoagiza Bwana Mungu.
  Sasa tuangalie umuhimu wa kiasi cha maji yaliyotumika katika tendo zima la utakaso.
  Katika matumizi haya ya maji toka wakati wa Agano la Kale haukuzingatia wingi wa maji, wala wayahudi hawakulazimika kujitakasa katika maji mengi, bali Mungu aliwaagiza

  kujenga mabirika ya maji ukizingatia kwamba walikuwa safarini huko jangwani. Tusome tena Kutoka 30: 17, “Bwana akanena na Musa, na kumwambia, fanya birika la shaba na tako, na tako lake la shaba, ili kuogea (kusafisha), nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu, nawe utalitia maji.”
  Katika Agano Jipya na haswa katika ubatizo wa Yohana ndipo tunakuta mkazo wa kutumia maji mengi katika ubatizo. Tunasoma, “Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.” Yoh. 2:23.
  Kabla ya Yohana kutokea huko Ainoni kulikokuwa na maji mengi, alikuwa akibatiza katika mto wa Yordani. Mmoja wa waliobatizwa huko Yordani alikuwa ni Bwana Yesu mwenyewe. Wale wanaokazia ubatizo wa maji mengi wanasisitiza kwamba ni lazima kufuata ubatizo kama wa Bwana Yesu mwenyewe alie

  batizwa katika mto kwa kutumia maji mengi, na pia kuitimiza haki yote kama Bwana Yesu alivyomjibu Yohana mbatizaji.
  (Soma Mat. 3:15). (Tafadhali nielewe, siko hapa kutetea au kupinga aina fulani ya ubatizo,bali nikuonyesha mafundisho ya makanisa tofauti kwa upande mmoja, na mafundisho ya Biblia kwa upande mwingine).
  Tuangalie hapa jinsi Bwana Yesu alivyobatizwa. Tunasoma katika Mathayo 3:16, “Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini…”
  Marko 1: 9-10, “Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini…”
  Ingawa ni kweli kuwa Bwana Yesu alibatizwa katika mto wa Yordani, hatusomi kwa uhakika kama Yesu alizamishwa katika mto.
  Najua kwa wengi hili litakuwa ni tamko la ajabu kwa sababu siku zote tumeamini kwamba Bwana Yesu alizamishwa katika mto. Angalia maneno yaliyotumiwa na Mathayo na Marko, “mara akapanda kutoka majini.”

  Hii inaweza kumaanisha kwamba alipanda toka mtoni kuja nchi kavu kwani mto kwa kawaida uko bondeni, pia inaweza kumaanisha kuinuka toka majini, neno la kiyunani lililotumika hapa, “anebe” na kutafsiriwa “kupanda” lina maana zaidi ya moja. Kwa kuzingatia mahali ubatizo ulipofanyika, inakuwa vigumu kutazama maana moja tu.
  Kanisa la wanafunzi waliofuata baada ya mitume, yaani mwaka 200 A.D; katika baadhi ya picha walizochora kuhusu ubatizo wa Bwana Yesu walimwonyesha akiwa amesimama katikati ya mto akibatizwa na Yohana.
  Hii haimaanishi kwa uhakika kwamba hivyo ndivyo Yesu alivyobatizwa, bali inakupa picha jinsi gani wakristo wa kwanza walivyouelewa ubatizo wa Yesu pale Yordani.
  Ukisoma kuanzia mwanzo wa mlango huu wa tatu wa Mathayo, wayahudi wengi walimwendea Yohana nao wakabatizwa katika Yordani wakiziungama dhambi zao

  Swali la kujiuliza hapa ni hili, kwa sababu nao walibatizwa katika maji mengi mtoni Yordani kama Bwana Yesu, Je, walikuwa wakiitimiza haki yote? Jibu ni hapana kwa sababu wakati huo hawa wayahudi hawakumtambua wala kumkubali Yesu kama mwokozi.
  Kutimiza haki yote na ubatizo wa maji mengi vinauhusiano gani?
  Anaeweza kutimiza haki yote ni Bwana Yesu peke yake kwani yeye hakutubu mbele ya Yohana ndipo abatizwe. Sisi wengine wote tunaobatizwa kwa maji mengi au kidogo tunakiri kwamba sisi ni wenye dhambi na tunahitaji msamaha wa Mungu. Kuitimiza haki yote kulikofanywa na Bwana Yesu katika ubatizo ni kielelezo cha utangulizi wa kufa kwake msalabani, kuzikwa kwake kaburini na kufufuka kwake siku ya tatu.(Kol.2:12). Jambo hili haliwezi kufanywa na mtu mwingine yo yote.
  Je, ubatizo peke katika Agano jipya ulikuwa ni wa maji mengi tu?

  Bwana Yesu alipoagiza ubatizo kwa wanafunzi wake na kanisa kwa jumla, utashangaa kufahamu kwamba hakuagiza mahali po pote kiasi cha maji yatakayotumiwa ili kufanya ubatizo sahihi!
  Hili ni ligumu kwa wale waliobatizwa kwa maji mengi kulikubali, na haswa kama huko nyuma uliwahi kubatizwa kwa maji kidogo na baadae ukaamua kubatizwa kwa maji mengi ili kutimiza haki yote.
  Ukisoma kwa makini ubatizo wa kwanza kufanywa na mitume kama ulivyoandikwa katika Matendo mlango wa pili, mambo yafuatayo yanajitokeza kuhusu ubatizo wa maji mengi pekee.
   Tuna soma kwamba watu zaidi ya elfu tatu walipokea neno na kubatizwa.
   Tunasoma kuwa tendo hili la ubatizo lilifanyika Yerusalemu.
  Ni muhimu kuelewa kwamba Yerusalemu hakuna mito ambayo watu zaidi ya elfu tatu wanaweza kubatizwa kwa wakati mmoja, na hii ndio sababu Yohana Mbatizaji alikuwa anafanya ubatizo wake kwenye sehemu zenye maji mengi nje ya Yerusalemu.

  Ukweli kwamba hawa watu walibatizwa pale Yerusalemu hakuonyeshi kama walitumia maji mengi kuwabatiza.
  Kumbuka hawa ni wayahudi waliobatizwa ambao bado destruri na taratibu za agano la kale walikuwa nazo. Nasi tunaona Mungu aliwaagiza kuwanyunyuzia maji watu ili kuwatakasa na dhambi zao. Tunasoma, “Nawe utawafanyia mambo haya, ili kuwatakasa, nyunyiza juu yao maji yatakasayo dhambi,…..” Hesabu 8:7.
  Kama maji mengi yalikuwa ni lazima kwa utakaso wa dhambi, Mungu hapa angelimwagiza Musa kuwazamisha badala ya kuwanyunyizia maji.
  Wakati wana wa Israeli wanaishi katika nchi ya ahadi, miaka mingi baada ya Musa, wanaendelea na desturi ya kunyunyiza maji juu ya watu kama njia ya kuwatakasa na dhambi; tunasoma, “Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote, na vinyago vyenu vyote.” Ezekiel 36:25.

  Katika Agano Jipya pia tunasoma desturi ya kanisa tendo la kunyunyizia na kuosha kwa maji kama njia ya kupokea utakaso wa dhambi, tunasoma: “…na tukaribie wenye moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Waebrania 10:22.
  Ingawa biblia haituambii jinsi hawa watu elfu tatu walivyobatizwa pale Yerusalemu, lakini kwa kuzingatia hali halisi ya maji pale Yerusalemu na desturi za wayuhudi kuhusu utakaso kama vifungu hivyo vya biblia vinavyosomeka, inawezekana sana kwamba ubatizo wao haukuwa wa maji mengi bali walinyunyiziwa.
  Baadhi ya makanisa katika kutaka kuendeleza ubatizo wa maji mengi pekee, wamejenga visima maalum kwa ajili ya ubatizo.
  Kama nia ilikuwa ni kufuata ubatizo wa kibiblia wa wakati wa Yohana mbatizaji na jinsi Yesu alivyobatizwa, huu utaratibu wa kubatiza watu kwenye visima umetoka wapi?

  Ni wazi kwamba haukutoka katika Agano la Kale kwa sababu tumeona kwamba wayahudi walijenga mabirika ya kunawia au kujitakasa na kamwe hawakutumbukia au kujizamisha ndani yake ili kutakaswa. Hata katika Agano jipya hakuna mahali po pote tunasoma ubatizo wa kwenye visima.
  Je, kwa kusema hivi nina maana ya kuwa ubatizo wa visimani sio sahihi? Hata kidogo, ninalofanya hapa nikukuonyesha toka kwenye Biblia kwamba baadhi ya taratibu zetu za ubatizo ni mapokeo yetu tu. Kufahamu ukweli huu naamini kutasaidia kuondoa ile dhana ya kuhukumiana na hata kudharau wale waliobatizwa katika taratibu tofauti na wewe.
  Kama moyo wako ni mweupe na kwa unyenyekevu unamruhusu Roho wa Mungu anene nawe kuhusu somo hili muhimu sana katika imani yetu, tayari utakuwa umeshajifunza yafuatayo kuhusu kiasi gani cha maji ni sahihi kwa ubatizo.

   Bibilia imeonyesha wazi kwamba kiasi cho chote cha maji kilitosha kutimiza ubatizo.
   Bibilia imeonyesha wazi kwamba mtu anaweza kubatizwa mahali po pote, la muhimu ni maji na neno la Mungu katika ubatizo huo kama tulivyo agizwa na Bwana Yesu mwenyewe.
   Bila maji hakuna ubatizo, yaani ni lazima utumie maji kutimiliza ubatizo. Huwezi kumbatiza mtu kwa kutumia damu, maziwa, nk.

 20. Mchungaji Malisa nadhani ni msomaji mzuri wa Biblia

  1. Biblia inasemaje kuhusu ubatizo? si inasema muwafundishe, waamini ndio wabatizwe? watoto wa miezi miwili wanaamini nini?

  2. Pili ni wapi ulipoona wanabatiza watu kwa maji kidogo? nadhani wewe ndiye ungejustify hili kwa andiko ! siwezi kutafuta kitu kisichokuwepo kwani hakikuwepo tangu Mwanzo , Mungu hakutegemea mtafanya hivyo, labda kama mwanzishaji wa ubatizo huu naye alipata mafunuo, lakini chanzo cha ubatizo wa maji kidogo kiko historically documented Dkt. You know that fo sure

  3. Kwa hiyo unakubaliana na Mwingira kwa sababu haijaandikwa kwenye biblia basi kila mtu aanzishe ubatizo wake? huoni hapa unajifunga bwana daktari?

  4. Kuna nafasi kwenye biblia kuongeza, kupunguza au kumodify neno la Mungu ili li-comply au ku-compromise hali ya sasa?

  5.Last,hata waislamu wana tabia ya kusema imeandikwa wapi! Waislamu wanasema msaidizi aliyesema Yesu atakuja ni Mtume muhamad. Wakati wewe na mimi tunajua ni Roho Mtakatifu. Unaweza kuonyesha kwenye biblia sehemu iliyoandikwa msaidizi tuliyeahidiwa na Yesu sio Muhammad? Jibu ni kuwa Muhammad hayupo wala biblia haimtambui, kumtambua kwakwe ni kumweka kwenye kundi la wapinga kristo. Hata ubatizo wa maji kidogo au watoto hautambulikani kwenye biblia, hivyo haijaandikwa, Hamkutegemewa kuwa mtafanya yaliyo kinyume na yaliandikwa!

  Kweli kuna vingi havijaandikwa kwenye biblia na tulihadiwa amri zake zitaandikwa katika Mioyo yetu, na ya kuwa Roho mtakatafu atatukumbusha na kutufundisha, but you know what, Kila akifanyacho mwanadamu awe amefunuliwa au la, lazima ki-comply na neno la Mungu

  Yaani ni sawa na kusema wanawake wawatamani waume za watu, kwa sababu imeandikwa usimtamani mke wa jirani yako, haikutaja wanawake!

  Mtumishi ikiwa una insist kuwa ubatizo wa maji kidogo na watoto ni sahihi, hakuna anayekulazimisha kuamini hivyo, wala sikuhukumu, ila nimesema kwa mujibu wa Biblia ambayo kwayo unahubiri kuwa unaifuata.

  Ubarikiwe

 21. lwitiko, nazidi kukushukuru kwa mchango wako kuhusu ubatizo. Naomba unionyeshe toka katika maandiko panapofundisha kwamba kuwa batiza watoto ni hatari, na watu wasibatizwe kwa maji kidogo.

 22. Mpendwa Malisa na Lisa,

  Biblia inasema aaminiye na kubatizwa, kinachoanza ni kuamini, halafu ndio kubatizwa.Kubatizwa ni alama ya ondoleo la dhambi unakufa katika dhambi na kufufuliwa katika utakatifu.

  Kubatizwa ni alama tu, kwa hiyo kama huna haja ya kufanya usibatizwe kabisa, kama unataka kufanya fanya ipasavyo hakuna compromise. Pia sio kuwa waliobatizwa kwa maji kidogo sio wakristo, ni wakristo kama na kama tu hawajui kabisa knowledge ya ubatizo wa maji mengi.Ukijua kitu na kutokukifanya kwako ni dhambi!

  Safari ya Yesu na madhumuni yake ni kufanyika mwanakondoo.Yohana kama kuhani na kutoka katika ukoo wa kikuani alifanyika Kuhani wa ajabu na wa kipekee kumtoa Yesu katika ulimwengu huu wa mwili kama sadaka.Kitendo cha Yesu kuzamishwa ni alama perfect ya kuwa alifanyika kondoo, na ya kuwa ufufuo wake ulishatokea pale pale kwenye ubatizo na sauti ikasikika mbinguni.

  Tumezoea na kukulia katika ubatizo huu wa maji kidogo, hatakujiuliza na kuangalia ukweli.Ni sawa na leo hii umpelekee injili mwislamu yeye ataamini kabisa mtume wao ndio mwisho.

  Kubatiza watoto Lisa ni hatari kubwa mno, maana kwa kufanya hivyo unapoka au kupokonya utashi wake wa kumtafuta Mungu kwa kuamua mwenyewe ndio maana tuna watoto wachafu makanisani mwetu , na kwa walokole kuna watoto wachafu ambao wakidhani wokovu au imani a wazazi wao zitawaokoa!

  Kumbuka unavyozaa mtoto hawi mkristo mpaka pale atakapoamua mwenyewe, na wewe kama pia ulifuata ukristo kwa influence ya wazazi ni muda mzuri wa kurudi nyuma na kuangalia msingi ya imani yako ni wewe mwenyewe umaemua au uliamuliwa hapo kwanza.Mzazi unatumika kumelekeza njia ipasayo

  Kila mtu ni shahidi wa maigizo ya dini yetu ya ukristo hivi sasa, sababu ni kuwa watu hawajaamua wao wenyewe kumfuata Yesu tuna tabia ya kugopa wazazi au jamii na hivyo kutufanya tufuate dini bila kupenda.

  Ishu ya ubatizo ni ishu simple kama tu tunaelewa maana ya ubatizo, umuhimu wake na matokeo yake katika maisha yetu. Ni yamini ile

  Habari za kuwa Mungu anaangalia moyo ni sahihi kabisa, ila ubatizo ni alama ya nje.Watu wanavaa nusu uchi makanisani siku hizi kwa kisingizio cha Mungu anaangalia Moyo.

  watu wanafanya dhambi, wakionywa wanasema Mungu anaangalia moyo.Lazima tuwe wakweli na nafsi zetu

 23. Bwana Yesu asifiwe.
  Nawashukuru sana kwa maelezo yenu. Naomba niendelee kuuliza maswali. Je, hao waliobatizwa kwa maji kidogo nao ni wakristo?

 24. BWANA YESU ASIFIWE SANA. MIMI NINA SWALI.
  HIVI KINACHOANGALIWA NI MAJI(KISIMANI, MTONI, KWENYE NDOO,) AU NI KITENDO CHA IMANI YA UBATIZO?? REAL CONFUSED.

  HIVI KAMA MTU NI MGONJWA HALAFU YUKO WILLINGLY KUBATIZWA, AACHWE KWA SABABU HAWEZI KWENDA KUTUMBUKIA KISIMANI AU MTONI?? NA AKIFA ADAIWE NANI??
  MIMI KWA MAWAZO YANGU NA MATENDO MENGI SANA YA IMANI WALIYOFANYA KATIKA BIBLIA NAONA UBATIZO SI MAJI YA KISIMA, MTO AU NDOO. NI ILE HALI YA MTU KUUKUBALI UBATIZO NA KINACHOINGIA NDANI SI YALE MAJI NI ROHO MTAKATIFU. MUNGU HUANGALIA MOYO. NDIYO MAANA TUNABATIZA WATOTO WADOGO TUKIAMINI IMANI YA YULE ANAYEMBATIZA ITAFANYA KAZI NA MTOTO ATATEMBEA CHINI YA UVULI WA MUNGU.

  KWA NINI HATUENDI MTONI KUBATIZWA KAMA YESU ALIVYOENDA PALE YORDANI MATOKEO YAKE TUNATUMIA VISIMA??

  KWA NINI TUVIKUBALI VISIMA TUSIKUBALI MAJI MADOGO YA KUMWAGIWA. WHAT I BELIEVE KINACHOANGALIWA NI MOYO WA MTU BAADA YA KUTAMBUA NINI MAANA YA UBATIZO.
  KUHUSU SWALA LA WATU KUISHI KWA VITAMBAA NI VEMA KABLA HATUJASHUTUMU TUOMBE ROHOMTAKATIFU ATUFUNULIE KAMA WAYAFANYAYO YANA KIBALI MBELE ZA MUNGU. HATA ISRAEL WALIPONA KWA KUANGALIA NYOKA WA SHABA.

 25. TAREHE 17 APRILI 2009 JUMA MOJA BAADA YA IJUMAA KUU,BAADA YA KUHUDHURIA SEMINA YA JUMA MOJA ILIYOENDESHWA NA PAPA NA MAMA OLANGI WA KUTOKA ZAIRE KANISA LA MIKOCHENI B ASSEMBLIES OF GOD JIJINI DARESALAAM, ROHO WA MUNGU ALINIKUMBUSHA JUU YA UMUHIMU WA KUBATIZWA KWA MAJI MENGI. KWA VILE ALITAMBUA NDANI YA MOYO WANGU NILIKUWA NA KIU YA KUACHA MAOVU YOTE AMBAYO NIMEKUWA NIKIYAFANYA MARA NYINGI NA KUJUTIA. NDIPO ROHO AKANIAMBIA TUMIA FURSA YA KUBATIZWA ILI UANZE UPYA NA UZALIWE UPYA NA MWENENDO WAKO UWE UNALINGANA NA NENO. NIKAMPIGIA SIMU PASTOR CHEGERE WA MIKOCHENI B ASSEMBLY OF GOD NA KUMFAHAMISHA JUU YA NIA YANGU. TAREHE 17 APRILI AKIWA AMEONGOZANA NA MSADIZI WAKE AITWAE STANLEY WAKAJA NYUMBANI TUKAENDA BAHARINI COCO BEACH NDIPO NIKABATIZWA. SIJAJUTIA UAMUZI HUO. KWELI NIKO HURU KATIKA BWANA. Kwa hiyo nimemruhusu Roho Mtakatifu anitawale na anipe uwezo na ujasiri na wakati huo natafakari Neno la Mungu, ili maisha yangu yajieleze na kuonyesha uzuri wa Kristo na Tunda la Roho kama ilivyo katika Wagalatia 5:22-23. Tunda hilo pamoja na ushuhuda ninaomtolea Kristo unadhihirisha kuwa Bwana kweli anaishi ndani ya maisha yangu kupitia mimi

 26. SALVATION
  Man’s present sinful state is utterly hopeless, and he is completely unable and unwilling to change his wicked condition (Romans 3:11). But God, in His great love towards all mankind (John 3:16), provided the one and only way (Acts 4:10-12) to be saved from such a horrible state (Romans 5:8), and the consequences thereof (Revelation 21:8; John 3:36).
  The Son of God humbled Himself and became a man in the person of Jesus Christ (Philippians 2:5-11). He was born of a virgin in the town of Bethlehem. He was (and is) a descendent of David, a King of Israel. He shed His blood and died on a cross suffering the punishment due to all mankind for their evil ways (1 Timothy 2:6). He was laid in a tomb, and on the third day after His death, He physically came back to life (I Corinthians 15:3-6; Luke 24:36-43), and has been alive ever since (Revelation 1:18).
  Because the price for sin has been paid by the Lord Jesus Christ and He is now alive (never to die again, Hebrews 1:3; 9:27-28; 10:10, 14), all who repent and believe in Him have complete forgiveness of their sins and eternal life (Romans 8:1; John 3:16). Also, believing in Christ is believing in the entirety of the word of God, because Jesus Christ is the Scriptures (Matthew 4:4; John 1:1; Hebrews 4:12-13; Revelation 19:13)
  Moreover, the work of salvation is completely the action of God on a person’s life (John 6:65; Ephesians 2:8-10). No man can ever take credit for his repentant heart and resulting salvation. In addition, in this salvation, those who receive Christ and believe in His name (John 1:12) are born of God (John 1:13) being born again (John 3:3-6) to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead (1 Peter 1:3).
  This salvation is both a present reality and a hope for the future (Romans 5:9-11). Presently, if a person truly believes in Christ, it will be evident in the way they live because Jesus saves men from their sins. He saves men from living a sinful lifestyle (Romans 8:8-14; 1 John 2:3-4). This does not mean that the Christian will never sin (on the contrary, sin is a daily battle, Romans 7:14-25; 1 John 1:8,10). But, the characteristic pattern of the believer’s life is one of righteousness, confessing and forsaking sin, fearing God (Luke 12:4-5), and seeking Christ and His ways (1 John 1:7, 9; 3:4-10).
  It is a hope for the future, in that presently the bodies of believers are dead because of sin (Romans 8:10) and have not yet been redeemed. But, soon the believer’s body will be redeemed (Romans 8:11) and will be given a perfect, sinless body (1 Corinthians 15:51-54; 1 John 3:1-3).
  PREDESTINATION
  Although it is true that God loves both the wicked and the righteous (Matthew 5:43-45; John 3:16), it is also true that before the world was created, God chose to love only a few people and destine them to eternal life in the kingdom of heaven (Matthew 7:13-14; Romans 9:6-23; Ephesians 1:4). He chose to hate the rest of mankind and destine them to hell for eternity (Matthew 7:13-14; Romans 9:6-23). This choice was not based on any action on the part of those whom God chose (Romans 9:11, 16, 18), but rather it was based on God’s own good pleasure and purpose (Ephesians 1:4-5). It was not based on works (Romans 9:11, 20-23; Ephesians 1:5; Philippians 2:13; Psalm 115:3).
  In this sovereign choice of God choosing the few for eternal life and the rest for eternal condemnation, it should be understood that the “few” actually makes for an overall very large number (e.g. Revelation 7). The number of people who will be saved will be many (Romans 5:19), but it is few in comparison to the many who will be lost (Matthew 7:13-14). For more on this, see our report Believers of the Past.

  Question: “How can salvation be not of works when faith is required? Isn’t believing a work?”

  Answer: Our salvation depends solely upon Jesus Christ. He is our substitute, taking sin’s penalty (2 Corinthians 5:21); He is our Savior from sin (John 1:29); He is the author and finisher of our faith (Hebrews 12:2). The work necessary to provide salvation was fully accomplished by Jesus Himself, who lived a perfect life, took God’s judgment for sin, and rose again from the dead (Hebrews 10:12).

  The Bible is quite clear that our own works do not help merit salvation. “Not by works of righteousness which we have done” (Titus 3:5). “Not of works” (Ephesians 2:9). “There is none righteous, no not one” (Romans 3:10). This means that offering sacrifices, keeping the commandments, going to church, being baptized, and other good deeds are incapable of saving anyone. No matter how “good” we are, we can never measure up to God’s standard of holiness (Romans 3:23; Matthew 19:17; Isaiah 64:6).

  The Bible is just as clear that salvation is conditional; God does not save everyone. The one condition for salvation is faith in Jesus Christ. Nearly 200 times in the New Testament, faith (or belief) is declared to be the sole condition for salvation (John 1:12; Acts 16:31).

  One day, some people asked Jesus what they could do to please God: “What shall we do, that we might work the works of God?” Jesus immediately points them to faith: “This is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent” (John 6:28-29). So, the question is about God’s requirements (plural), and Jesus’ answer is, “God’s requirement (singular) is that you BELIEVE Me.”

  Grace is God’s giving us something we cannot earn or deserve. According to Romans 11:6, “work” of any kind destroys grace—the idea is that a worker earns payment, while the recipient of grace simply receives it, unearned. Since salvation is all of grace, it cannot be earned. Faith, therefore, is a non-work. Faith cannot truly be considered a “work,” or else it would destroy grace. (See also Romans 4—Abraham’s salvation was dependent on faith in God, as opposed to any work he performed.)

  Suppose a unknown benefactor—someone with whom I had no previous dealings whatsoever—sent me a check for $1,000,000. The money is mine if I want it, but I still must endorse the check. In no way can signing my name be considered earning the million dollars—the endorsement is a non-work. I can never boast about becoming a millionaire through sheer effort or my own business savvy. No, the million dollars was simply a gift, and signing my name was the only way to receive it. Similarly, exercising faith is only the way to receive the generous gift of God, and faith cannot be considered a work worthy of the gift.

  True faith cannot be considered a work because true faith involves a cessation of our works in the flesh. True faith has as its object Jesus and His work on our behalf. See Matthew 11:28-29 and Hebrews 4:10.

  To take this a step further, true faith cannot be considered a work because even faith is a gift from God, not something we produce on our own. “For by grace are ye saved, through faith; and that [faith] not of yourselves: it [faith] is the gift of God” (Ephesians 2:8). “NO MAN CAN COME TO ME, EXCEPT THE FATHER WHICH HATH SENT ME DRAW HIM” (John 6:44). In Amplified Bible it is written 44″No one is able to come to Me unless the Father Who sent Me attracts and draws him and gives him the desire to come to Me, and [then] I will raise him up [from the dead] at the last day”. In short even the act of deciding to follow Jesus is a gift.
  Praise the Lord for His power to save and for His grace to make salvation a reality!

 27. nawashukuru wachangiaji wote, Mungu awabariki. Kwa mimi nimefikia tamati ya somo hili.

 28. Mchungaji Malisa,

  Mch. Malisa ni kweli unavyosema kwamba hapa unaandika kwa ajili ya kuwasaidia baadhi ya watu. Nami ni mmoja wa watu wanaojifunza kutokana na unachokiandika hapa.

  Niliposema kwamba ‘nakosa raha’ kwa sababu hujajibu maswali yangu sababu yake ni kwamba ‘nililazimika’ kuyauliza tena maana ungekuwa umeyajibu tungesogea hatua moja mbele. Na ‘kulazimika’ kuyauliza tena ndio huku kunakozaa hali ya namna hii. Naona unashindwa ku-control temper. [japo pia yawezekana isiwe kweli]. Hata sasa nakosa raha kwa sababu hali hii imejitokeza tena. Halafu nilipanga maswali yangu kwa vipengere nikitegemea yatajibiwa namna hiyo. Kama yangejibiwa kwa utaratibu nilioyauliza yangeweza kutengeneza somo zuri sana ambalo mtu anaweza hata kuchukuwa na akalitumia kuwafundisha na watu wengine ambao hawasomi hapa. Naamini maelezo yangu na ya kwako, kwa pamoja, yanatengeneza somo lenye kuwafaa watu wengi! Maswali na majibu ni moja ya njia nzuri zinazoweza kumfanya mtu ajifunze kwa urahisi!

  Hata sasa hujajibu maswali mengi na mengine ni ya msingi kabisa. Kuna mambo ambayo niliomba kufahamishwa uthibitisho wake kwenye Biblia lakini hujafanya hivyo. Si lazima kufanya hivyo lakini ingekuwa bora ili kuondoa wasi wasi kwamba kinachoungumziwa hakitoki nje ya Biblia. Kuna mahali nimeandika kwamba nina maelezo mengi ya kuandika kuhusu jambo fulani ambalo nilisubiri kupata ushahidi wake kutoka kwenye Biblia lakini hata hivyo sijaupata.

  Kwa kuwa sijaupata nami nabaki hewani lakini kama kuna mtu yeyote anayesoma hapa anayeweza kuyajibu maswali hayo kwa mpangilio na kwa kuambatanisha na maandiko toka katika Biblia nitafurahi sana maana nitakuwa nimeongeza ufahamu wangu wa Neno la Mungu. Lakini kama sitapata uthibitisho wowote wa Neno la Mungu, yale maneno ya Biblia niliyo nayo ndiyo nitaendelea kuyaamini!

  Niliposema kwamba ufahamu wangu wa neno la Mungu ni kutoka katika Biblia tu nilimaanisha sijawahi kusoma theology popote ambako ninafikiri hiyo credo baptism inaweza kuwa inafundishwa. Nikauliza swali kuwa Je, yawezekana kukawa na Ubatizo wa Wasioamini kutokana na kuwepo ubatizo wa Waaminio? Kwa sababu wewe pia umesema hujawahi kusikia juu ya ubatizo wa Wasioamini nilitarajia jibu la swali langu hilo liwe ni HAPANA. Na hivyo swali la kwamba nahitaji kuonyeshwa kutoka kwenye Biblia kuhusu Ubatizo wa wasioamini lingekuwa limefutika kutokana na kutokuwepo kwa ubatizo wa aina hiyo. Siyo kwamba nakejeli! Niliuliza hivyo kutokana na ukweli kwamba kila jambo huwa lina upande wake wa pili – positive and negative.

  Mch. Umeandika hivi: “Umenisaidia kujua kumbe mtazamo wako ni kuwa hao waliobatizwa wakiwa watoto wako kwenye dini, na sijui walibatizwa kwa maji mengi wako kwenye nini? Inaonekana huko makanisani mwenu sio dini!kwani umesema watu hao wako wengi makanisani mwenu.. very strange…”

  Hebu soma na mimi nilivyoandika hivi:

  “Si kuzamishana kwenye maji wala kumwagiana maji ya vibakuli kunakoweza kumpatia Mtu Wokovu. Si kuvaa mavazi aina fulani wala kusali zaidi kunakoweza kumpa mtu wokovu na matendo mengi kadha wa kadha ambayo tunayafaya tukifikiri tutapokea wokovu PASIPO KUMWAMINI YESU pamoja na kuishi maisha matakatifu yanayopatikana kwa kuishi pasipo kuifuatisha namna ya dunia hii!

  [Nyongeza: nilipoandika ‘makanisani mwetu’ namaanisha kanisani kwangu mimi, kwa mtu anayesoma hapa na kwako pia. Hivyo ni ‘makanisani mwetu’ sisi sote tunaosoma hapa. Mjadala huu unanihusu na mimi pia. Kumbuka the other day nilikuambia kwamba Maneno ya Mungu yanakata kote kote. Hivyo mimi siwezi kujiondoa katika mchakato huu. Lakini pia natumia ‘polite language’ kitu ambacho wewe kama mchunganji natumaini unakifahamu]

  Umeandika tena hivi:

  “Nakubaliana na wewe mia kwa mia kwamba imani ndio msingi. Swali tunalopishana ni jinsi gani tunapokea imani!”

  Lakini katika Rum 10:17 maandiko yanasema – Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mtu anapokuwa amehubiriwa neno la Kristo na kulisikia hili ndilo huleta imani ndani yake. Kwa hiyo ili mtu apate imani ya wokovu ni sharti alisikie Neno la Kristo.

  Kuna mahali pengine uliorodhesha njia ambazo Mungu anatumia kusababisha Imani kwa mtu. Lakini naamini kwamba Mungu hamvamii mtu na kumwingizia imani ndani yake pasipo huyo mtu kuamuwa mwenyewe kukubali uongozi wa Mungu. [najiuliza mwenyewe kama kuamini hivi ni kosa pia].

  Mch.Dkt Malisa,
  Inawezekana kabisa kinachotusumbuwa hapa labda ni lugha tu. Yawezekana tukawa tunaongelea kitu hicho hicho lakini hatujafika mahali pa ku-synchronize ili tuhitimishe mada hii kwa maneno ambayo yanaweza kumsaida mtu anayesoma hapa apate kitu cha kumsaidia kwenye safari ya mbinguni.

  Lakini naona safari ya kufikia muafaka inawezekana ikawa ni ndefu kutokana na jinsi tunavyoweka tafsiri za Biblia.

  Kama hapa ulivoandika hivi:

  “Yoh. 8:34. mtumwa hana hiari, hana uhuru mpaka aje kukombolewa.Sote Biblia inatufundisha kuwa tulizaliwa katika hali ya dhambi, haijatokea wala haitatokea mtumwa wa dhambi akaamua siku moja kwa hiari yake kutoka katika dhambi kama Ndugu John unavyoamini na kujaribu kufundisha”

  lakini hebu soma na mimi nilivyoandika:

  “Isaya 1:18-20 imeandikwa “Haya njoni tusemezane asema BWANA. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga; maana kinywa cha Bwana kimenena haya.”

  Isaya 66:4 imeandikwa “ Mimi nami nitachagua mapigo yao, nitaleta hofu zao juu yao; kwa sababu nilipoita hawakuitika, niliponena hawakusikia bali walifanya yaliyo maovu machoni pangu na kuyachagua nisiyo yafurahia.”

  Mch. Dkt Malisa kutokana na maandiko hayo niliyoyanukuu mimi KUITA ni kazi ya muitaji na KUITIKA ni kazi ya muitikaji. KUSEMA ni kazi ya msemani na KUSIKIA ni kazi ya msikiaji. Ingekuwa KUITIKA ni kazi ya MUITAJI asingesema hivyo kwamba “NILIPOITA HAMKUITIKA” wala NILIPOSEMA HAMKUSIKIA.

  Kutokana na andiko ulilonukuu wewe kwenye Yohana 8:34 mtumwa hawezi kwa hiari yake kujikomboa. Ni kweli kabisa! Tunapokuwa dhambini hatuwezi kujikomboa wenyewe. Ndiyo maana Mungu Baba, akiona tumefungwa katika dhambi, akamtuma Yesu Kristo ili aje duniani kutukomboa. Lakini mtu anayeokoka ni mtu anayekubali kumpokea na kumfuata Yesu. Baada ya mtu kumwamini Yesu ndipo mtu huyo huwekwa huru kutoka katika utumwa wa dhambi. HIARI ya Bibaadamu ni kumwamini Yesu lakini Wokovu Ulishaletwa na Yesu tayari!

  Yesu Kristo alikuja kuwaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Lakini hii haimaanishi watu wote WAMESHAOKOKA. Anayeokoka ni yule ANAYEMKUBALI YESU!

  Sitajibu maswali yote uliyouliza kwa sababu ya kuhifadhi amani na kukuepusha usije ukaanza kulaani mtu ambaye laana ilishawekwa mbali naye. Na madhara ya kulaani mbarikiwa unayafahamu! Napenda Amani. Nataka Amani na Nitaidumisha Amani!

  Namalizia kwa kuweka suala ambalo umeliita ni DHAMBI. Umeandika hivi:

  “Sijui nirudie vipi kueleza, mwanadamu hana sehemu katika wokovu, ni dhambi kuwafundisha watu kuwa mwanadamu ana sehemu yake yakufanya ili aokolewe”

  Niliposema binaadamu ana sehemu katika kukamilisha wokovu nimeelezea sana kwamba anachotakiwa kufanya ni KUAMINI. Mtu hawezi KUOKOKA pasipo KUAMINI. [Kuna swali niliuliza hapa lakini hukulijibu na sitaliuliza tena]

  Maandiko yote yanayohusu habari za wokovu yameandika jinsi ambavyo Wokovu mtu anaupata kwa KUAMINI. Mtu asiyemwamini Yesu hawezi KUOKOKA. Na nikaandika pia kwamba kuamini ni HIARI ya Mtu. Mtu ana uamuzi wa MUMWAMINI au KUTOKUMWAMINI Yesu! Ndiyo maana hata sasa kuna watu HAWAJAAMUA kumwamini Yesu ili WAOKOKE. Wokovu upo tayari anachotakiwa mtu KUFANYA ni kuamini. Na Mungu hapendi mtu ye yote apotee.
  2Petro 3:9 – Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu ye yote apotee, bali wote wafikilie toba!
  Binaadamu atajipoteza mwenyewe kwa KUKATAA kumwamini Yesu!

  Lakini hebu tuangalie mchakato wa wokovu ulivyo:
  Yesu alishuka kutoka Mbinguni, Alipokufa na kufufuka akakamilisha mpango wa wokovu. Alipokuwa anaondoka aliwaagiza wanafunzi wake kuenda ulimwenguni mwote ili kuibiri Injili, Anayemini ndiye ataokoka.

  Sehemu ya mwanadamu katika kuufanya wokovu uwe na effect kwake ni:
  i).KUHUBIRI – Kuhubiri kunafanywa na wanaadamu.
  ii). KUSIKIA – Mtu anayehubiriwa yabidi asikie
  iii). KUAMINI – Mtu aliyehuibiriwa, akasikia inambidi aamini ili wokovu uingie moyoni mwake.

  Pia katika Warumi 10:14-15 imeandikwa:

  “Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiye msikia? Tena wamsikiaje pasipomhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa , Ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema”

  Haya yote yanafanyika na binaadamu – Kuamini, Kusikia, Kuhubiri na Kupeleka. Hii ndiyo sehemu ya binaadamu katika kufanikisha wokovu unamfikia yeye menyewe au kumfikia mtu mwingine. Ni lazima tufanye kitu!

  Kuna maandiko mengi ambayo umeyanukuu ambayo yanasabisha mtu anayeyasoma afikiri kwamba UAMUZI WA KUOKOKA NI WA MUNGU lakini UAMUZI WA KUOKOKA NI WA MTU. Ningeweza kuyafafanua kwa faida ya wengi lakini naogopa unaweza ku-respond kwa namna ambayo inaweza kuwa mbaya. Nami sitaki kuleta makwazo kwako! Sitayafafanua ili utulivu uwepo. Lakini Mungu mwenyewe atahukumu kati ya Kutokuyafafanua kwangu na Reaction yako ambacho kitakuwa na faida kwa msomaji!

  Kama binaadamu hatakiwi kufanya chochote ili kuupokea wokovu, Kwa nini tunahubiri? Kwa nini kufundisha watu kwa habari ya wokovu? Kwa nini unagharimia muda wako mwingi kuandika hapa? Kwa nini watu wanahatarisha maisha yao kwenda inchi zenye imani pingamizi ili wawafikishie watu injili?

  Kama ni kweli kwamba binaadamu HATAKIWI KUFANYA LOLOTE ILI KUPATA WOKOVU basi ni heri kuanzia sasa INJILI ISIHUBURIWE TENA kwa kuwa Mungu mwenyewe ATAWAOKOA ANAOWATAKA!

  Umeandika tena kama hivi:

  “wokovu hauwaangukii wanadamu kama ngekewa, Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na kifo chake hakikuwa ngekewa.”

  Ni kweli kabisa ulivyoandika. Lakini ili mtu aupokee wokovu ni SHARTI AAMINI. Niliuliza kama kuna njia nyingine ya kumfanya mtu apokee wokovu PASIPO KUAMINI hukulijibu na sitaliuliza tena

  Mch. Dkt Malisa hivi kweli unamaanisha kabisa unavyosema kwamba kumwambia mtu ANATAKIWA AMWAMINI YESU ili AOKOKE ni Dhambi?…..Hapa nazidi kushangaa na kuopopa zaidi!

  Naomba unisamehe kama nitakuwa nimesababisha usumbufu wowote kwako kutokana na maelezo yangu hapa!

  Msomaji unayefuatilia suala hili unaweza kuamua mwenyewe kipi kinafaa na kipi hakifai!

  Pia mjadala huu uko wazi kwa kila mtu. Mimi nitaishia hapa kwa mjadala huu. Nimeandika yote ya msingi, na ya kibiblia, nijuayo kuhusu mchakato mzima wa wokovu. Najuwa si lazima ninayoandika yawe sahihi; lakini kipimo chetu ni Roho Mtakatifu mwenye kutupatia tafsiri sahihi isiyoegemea upande wowote, dini, elimu, cheo wa utajiri wa mtu nk. Hiyo naweza pia kusahihiswa mahali nilipokosea. Lakini kusahihisha kuko lazima kuwe ni kutokana na Neno la Mungu.
  Napenda sasa kusoma kutoka kwa wachangiaji wengine. Na mtu yuko huru kuchangia upande wowote. Na kwa kuandika hivi kama Mch. Dkt Malisa ananiuliza swali jingine ninaomba swali hilo lijibiwe na mtu ye yote unless linahitaji jibu binafsi ambao siyo la Biblia.

  Mungu awe nasi sote!

 29. Bwana Yesu asifiwe, jamani natamani lifike tamati hili suala la Ubatizo. Mtusaidie kujua kweli na Amani ya Bwana ipitayo amani yote,iwe juu yenu wachangiaji, Mungu awabariki

 30. Ndugu John,
  Umeanza kwa kunishukuru kwamba nimeonyesha moyo wakuendelea na mjadala, that is also strange, sijui ni wapi nilionyesha moyo wa kutokundelea na mjadala!sina budi kukupongeza kwani una changia mada nyingi humu tena kwa kirefu sana.
  sijui kwanini ukose raha kwa mimi kutokujibu maswali yako wakati nilikwisha eleza kwanini nawe ukanielewa.
  Niongeze kwa kusema hivi, ninaandika haya ili kuwasaidia baadhi ya wasomaji, labda kuna atakae saidiki au laa, na si mlengi mtu mmoja tu. Nina weza kuendelea kukusikitisha kwani labda baadhi ya maswali yako hayatapata majibu unayo yataka. sina hakika kama unauliza kwa lengo la kutaka kuelewa!
  Umesema:
  “Ufahamu nilionao wa Neno la Mungu ni kutoka katika Biblia tu, KWA KUWA BIBLIA IMEKAMILIKA.”
  sijui ni wapi nilikosema Biblia haijakamilika, na pia kama nimekuelewa vizuri, una maana hauhutaji msaada utakaokuwezesha kuielewa biblia vizuri kwa kuwa Biblia imekamilika!
  umesema:
  “Sijawahi kuona katika Biblia kwamba kuna ubatizo wa Wasiomini. Nitafurahi sana, kama inawezenakana, kupata maandiko yanayohusu ubatizo huo.”
  sijui ni wapi niliko sema kuwa kuna ubatizo wawasioamini, kwani hata mimi sijaona ubatizo huo kwenye biblia.ninachokiona hapa katika swali lako ni kama kejeli kwani sijui ni mkristo gani anaeweza kuzungumzia ubatizo wawasioamini na bado akabaki mkristo!
  umeendelea kusema kuwa limezuka swali jingine ndani yako naunahitaji kufundishwa kuhusu ubatizo wa wasioamni, acha unafiki, wewe umeokoka na una safari ya kwenda mbinguni. Hivi unataka kusema kuwa uko tayari kufundishwa kitu ambacho mwenyewe unathibitisha kwamba hakiko kwenye Biblia?
  Inashangaza kuona jinsi, unavyotaka kuelewa na kupinda kile ambacho nimekisema, hii inanithibitishia kile nilichosema mwanzo, kwamba mijadala hii inaweza kabisa kuwa sawa na kumipigia mbuzi gitaa kwani tayari unamsimamo wako! Hebu tuangalie kwa mfano hicho unachokiita “agizo la kuamini nakubatizwa” Je, nielewe kwamba wewe kwa moyo mweupe kabisa ulinielewa kuwa na maanisha kuamini sio muhimu katika ubatizo? Really? Na kama hukuweza kunielewa kwanini niliunganisha vitabu kadha na kuonyesha vile vinavyo taja kuamini na vile visivyotaja, sidhani kama utakaa unielewe katika jambo jingine lo lote, najua sio kila msomaji atanielewa au kukubaliana nami.
  Kwa habari ya Ubatizo sahihi na jinsi gani tunapokea imani nimekwisha lieleza kwa kirefu huko nyuma, ni vyema kama una swali urudi kusoma tena.

  maelezo yako bado yanabaki kuwa “strange statement” hata sasa kwani unazidi kuongeza kwamba baadhi ya watu walipokuwa huko kwenye dini zao na kubatizwa kama watoto, wanapookoka wana kataa kubatizwa. Umenisaidia kujua kumbe mtazamo wako ni kuwa hao waliobatizwa wakiwa watoto wako kwenye dini, na sijui walibatizwa kwa maji mengi wako kwenye nini? Inaonekana huko makanisani mwenu sio dini!kwani umesema watu hao wako wengi makanisani mwenu.. very strange…
  Hapa kuna swali jingine:
  “Je, Unataka kusema Kinacholeta utakaso na kuondoa dhambi ni Ubatizo?”
  Kama ukielewa maana ya ubatizo wa kibiblia, itakuwa rahisi kujibu swali hilo,na baada ya kusoma mada zako, kwako wewe ubatizo ni ishara tu tena ya nje, it has nothing to do whatsoever with salvation, tunabatizwa tu kwa sababu ni agizo nasi tunapaswa kutii. Sijui kanisa lako limekufundisha nini, au unaelewaje maneno haya ya Bwana Yesu:”Amin, amin, nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.” Yoh. 3:5.soma tena 1Pet. 3:21.
  umeuliza :
  “Kama kweli ubatizo huondoa dhambi, Je, watu
  waliobatizwa wakiwa watoto, wakija kuwa watu wazima unaamini huwa wanatenda dhambi zingine?
  Na kama hutenda dhambi zingine Je, hizo huondolewa na ubatizo gani?”
  Niruhusu nami nijibu kwa kuuliza swali:
  Hivi huko makanisani mwenu, watu huwa wanatenda dhambi? na kama wakitenda dhambi mnawafanya nini?
  umesema:
  “Kwa habari ya KUOKOKA biblia inatufundisha kwamba kuokoka ni hiari ya mtu. Suala la kumfuata Mungu kutokana na Biblia ni uamuzi wa mtu. Ni uchaguzi.”

  Sijui ni biblia ipi unayoisoma, na ninasema hivi nikiwa serious. Biblia yangu inasomeka hivi: “Yesu akawajibu, Amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi.” Yoh. 8:34. mtumwa hana hiari, hana uhuru mpaka aje kukombolewa.Sote Biblia inatufundisha kuwa tulizaliwa katika hali ya dhambi, haijatokea wala haitatokea mtumwa wa dhambi akaamua siku moja kwa hiari yake kutoka katika dhambi kama Ndugu John unavyoamini na kujaribu kufundisha.
  Warumi 9:14-16 tunasoma:
  “Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Hasha! Maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Basi, kama ni hivyo si katika uwezo wa yule atakaye(kuokoka) wala wa yule apigaye mbio; bali wa yule arehemuye, yaani Mungu.” Sitashangaa Ndugu John ukija na tafsri yako ya neno hilo ili kuendelea kulinda kile unachoamini kuwa ni mafundisho sahihi!

  Umesema:
  “Kwa hiyo mambo ya WOKOVU na masuala ya Mungu kwa ujumla msingi wake mkuu ni IMANI.”
  Nakubaliana na wewe mia kwa mia kwamba imani ndio msingi. Swali tunalopishana ni jinsi gani tunapokea imani!

  masuala ya wakovu sio siri bali Mungu ameyaweka wazi!

  Kuna neno gumu hapa ulilosema hivi:

  “Binaadamu kwa sababu ya KIBURI tumefikia mahali pa kuanza KUMKOSOA MUNGU na KUMSAIDIA KUREKEBISHA MAKOSA ALIYOYAFANYA. Tunataka kumfundisha Mungu kazi.”

  woow! kwanza niseme hivi, Mungu hajafanya wala hawezi kufanya makosa yo yote, pili soma Rum.9:19-21 kama msimamo na jibu langu kuhusu hivyo comment yako.
  umesema:
  ” Watu wengi wametafsiri KAMA VILE MTU HATAKIWI KUFANYA LOLOTE ILI KUPATA WOKOVU. Jambo hili limefananishwa na BAHATI NASIBU kwamba aliyepata amepata na ambaye amekosa, amekosa na si kosa lake. Hatari kubwa!”
  hatari kubwa ni kule kuwafanya watu wajione kama wanamchango katika wokovu wao, nasisitiza tena, hakuna kitu mwanadamu anaweza kufanya ili apokee wokovu, hakuna, hakuna, hakuna.Kinyume cha hapo ni mafundisho potofu. “Basi, kama ni hivyo, atakaye kumrehemu humrehemu, na atakaye kumfanya mgumu humfanya mgumu.” Rum. 9:18. hilo ni neno la Mungu toka katika kitabu chake kitakatifu ambacho wewe Ndugu John unasema ndicho pekee unachokifuata.
  umesema:

  “Mtazamo kama huu, uliouweka hapa unataka kufanya kama WOKOVU HAUKO KATIKA MAAMUZI YA BINAADAMU” Kwamba binaadamu HANA SEHEMU KATIKA WOKOVU, WOKOVU UNAMUANGUKIA TU KAMA NGEKEWA.”
  wokovu hauwaangukii wanadamu kama ngekewa, Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na kifo chake hakikuwa ngekewa.(Tusitumie lugha za namna hii)
  Sijui ni rudie vipi kueleza, mwanadamu hana sehemu katika wokovu, ni dhambi kuwafundisha watu kuwa mwanadamu ana sehemu yake yakufanya ili aokolewe.
  Najua haya ni maneno makali lakini ni lazima ni onye hapa. Kumbuka alichokisema Mtume Paulo akiwaonya wagalatia 1:8, “lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yo yote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe.”
  Injili nyingine ni ipi kama sio kusema mwanadamu anasehemu yakufanya ili kupata wokovu.
  tutaendelea………..

 31. Question: “What is predestination? Is predestination Biblical?”

  Answer: Romans 8:29-30 tells us, “For those God foreknew He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called; those He called, He also justified; those He justified, He also glorified.” Ephesians 1:5 and 11 declare, “He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will…In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will.” Many people have a strong hostility to the doctrine of predestination. However, predestination is a biblical doctrine. The key is understanding what predestination means, biblically.

  The words translated “predestined” in the Scriptures referenced above are from the Greek word “proorizo,” which carries the meaning of “determine beforehand,” “ordain,” “to decide upon ahead of time.” So, predestination is God determining certain things to occur ahead of time. What did God determine ahead of time? According to Romans 8:29-30, God predetermined that certain individuals would be conformed to the likeness of His Son, be called, justified, and glorified. Essentially, God predetermines that certain individuals will be saved. Numerous scriptures refer to believers in Christ being chosen (Matthew 24:22, 31; Mark 13:20, 27; Romans 8:33; 9:11; 11:5-7,28; Ephesians 1:11; Colossians 3:12; 1 Thessalonians 1:4; 1 Timothy 5:21; 2 Timothy 2:10; Titus 1:1; 1 Peter 1:1-2; 2:9; 2 Peter 1:10). Predestination is the biblical doctrine that God in His sovereignty chooses certain individuals to be saved.

  The most common objection to the doctrine of predestination is that it is unfair. Why would God chose certain individuals and not others? The important thing to remember is that no one deserves to be saved. We have all sinned (Romans 3:23) and are all worthy of eternal punishment (Romans 6:23). As a result, God would be perfectly just in allowing all of us to spend eternity in hell. However, God chooses to save some of us. He is not being unfair to those who are not chosen, because they are receiving what they deserve. God choosing to be gracious to some is not unfair to the others. No one deserves anything from God; therefore no one can object if they do not receive anything from God. An illustration would be me handing out money to 5 people in a crowd of 20. Would the 15 people who did not receive money be upset? Probably so. Do they have a right to be upset? No, they do not. Why? Because I did not owe anyone any money. I simply decided to be gracious to some.

  If God is choosing who is saved, doesn’t that undermine our free will to chose and believe in Christ? The Bible says that we have the choice—all who believe in Jesus Christ will be saved (John 3:16; Romans 10:9-10). The Bible never describes God rejecting anyone who believes in Him or turning away anyone who is seeking Him (Deuteronomy 4:29). Somehow, in the mystery of God, predestination works hand in hand with a person being drawn by God (John 6:44) and believing unto salvation (Romans 1:16). God predestines who will be saved, and we must choose Christ in order to be saved. Both facts are equally true. Romans 11:33 proclaims, “Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable His judgments, and His paths beyond tracing out!”

  Question: “Is God sovereign or do we have a free will?”

  Answer: When we talk about free will, we are usually concerned with the matter of salvation. Few are interested in whether we have the free will to choose salad or steak for our dinner tonight. Rather, we are troubled over who exactly is in control of our eternal destiny.

  Any discussion of man’s free will must begin with an understanding of his nature because man’s will is bound by that nature. A prisoner has the freedom to pace up and down in his cell, but he is constrained by the walls of that cell and can go no further, no matter how much his will might desire it. So it is with man. Because of sin, man is imprisoned within a cell of corruption and wickedness which permeates to the very core of our being. Every part of man is in bondage to sin – our bodies, our minds, and our wills. Jeremiah 17:9 tells us the state of man’s heart: it is “deceitful and desperately wicked.” In our natural, unregenerate state, we are carnally minded, not spiritually minded. “For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the Law of God, neither indeed can it be” (Romans 8:6-7). These verses tell us that before we are saved, we are at enmity (war) with God, we do not submit to God and His law, neither can we. The Bible is clear that, in his natural state, man is incapable of choosing that which is good and holy. In other words, he does not have the “free will” to choose God because his will is not free. It is constrained by his nature, just as the prisoner is constrained by his cell.

  How then can anyone be saved? Ephesians 2:1 describes the process. We who are “dead in our trespasses and sins” have been “made alive” through Christ. A dead man cannot make himself alive because he lacks the necessary power to do so. Lazarus lay in his tomb four days unable to do a thing to resurrect himself. Christ came along and commanded him to come to life (John 11). So it is with us. We are spiritually dead, unable to rise. But “while we were yet sinners Christ died for us” (Romans 5:8). He calls us out of our spiritual graves and gives us a completely new nature, one undefiled by sin as the old nature was (2 Corinthians 5:17). God saw the desperate and helpless state of our souls, and in His great love and mercy, He sovereignly chose to send His Son to the cross to redeem us. By His grace we are saved through the gift of faith which He gives us so that we can believe in Jesus. His grace is a free gift, our faith is a free gift, and our salvation is a free gift given to those whom God has chosen “before the foundation of the world” (Ephesians 1:4). Why did He chose to do it this way? Because it was “according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace” (Ephesians 1:5-6). It’s important to understand that the plan of salvation is designed to glorify God, not man. Our response is to praise Him for the “glory of His grace.” If we chose our own salvation, who would get the glory? We would, and God has made it clear that He will not give the glory due to Him to anyone else (Isaiah 48:11).

  The question naturally arises, how do we know who has been saved “from the foundation of the world”? We don’t. That is why we take the good news of salvation through Jesus Christ to the ends of the earth, telling all to repent and receive God’s gift of grace. Second Corinthians 5:20 tells us we are to be pleading with others to be reconciled to God before it is too late. We cannot know who God will choose to release from their prison cells of sin. We leave that choice to Him and present the Gospel to all. The ones who come to Jesus He “will in no way cast out” (John 6:37).

  Question: “How does God’s sovereignty and mankind’s free will work together in salvation?”

  Answer: It is impossible for us to fully understand the relationship between God’s sovereignty and man’s free will. Only God truly knows how those two work together.

  Scripture is clear that God knows who will be saved (Romans 8:29; 1 Peter 1:2). Ephesians 1:4 tells us that God chose us “before the foundation of the world.” The Bible repeatedly describes believers as the “chosen” (Romans 8:33; 11:5; Ephesians 1:11; Colossians 3:12; 1 Thessalonians 1:4; 1 Peter 1:2; 2:9) and the “elect” (Matthew 24:22, 31; Mark 13:20, 27; Romans 11:7; 1 Timothy 5:21; 2 Timothy 2:10; Titus 1:1; 1 Peter 1:1). The fact that believers are predestined (Romans 8:29-30; Ephesians 1:5, 11) and elected (Romans 9:11; 11:28; 2 Peter 1:10) for salvation is plainly clear.

  The Bible also says that we have the free will choice – all we have to do is believe in Jesus Christ and we will be saved (John 3:16; Romans 10:9-10). God knows who will be saved, God chooses who will be saved, and we must choose Christ in order to be saved. How these three facts work together is impossible for a finite mind to comprehend (Romans 11:33-36). Our responsibility is to take the Gospel to the whole world (Matthew 28:18-20; Acts 1:8). We should leave the foreknowledge, election, and predestination part up to God and simply be obedient in sharing the Gospel.

 32. Ndugu Mchungaji Dkt. Malisa,

  Nashukuru kwa kuwa umeonyesha moyo wa utayari kuendelea na mjadala huu. Asante! Lakini jambo ambalo linanikosesha raha ni kwamba kuna maswali ambayo nilikuuliza ambayo kama ungeyajibu usingeandika kama ulivyoandika sasa. Lakini kwa kuwa umeandika mambo ambayo majibu yake yalikuwa kwenye maswali ambayo hukuyajibu NALAZIMIKA wakati ninajibu maelezo yako nirudie tena kuuliza baadhi ya yale niliyokuuliza! Na ninatumaini sasa utakuwa tayari kujibu maswali yote yatakayojitokeza.

  Sasa tuendelee…..

  A. AINA YA UBATIZO

  Huo ubatizo uliosema kwamba majibu yangu yanaufuata, believers baptism/credo baptism sijawahi hata kuusikia. Ufahamu nilionao wa Neno la Mungu ni kutoka katika Biblia tu, KWA KUWA BIBLIA IMEKAMILIKA. Sijawahi kuona katika Biblia kwamba kuna ubatizo wa Wasiomini. Nitafurahi sana, kama inawezenakana, kupata maandiko yanayohusu ubatizo huo. Hata hivyo hili limezua swali jingine ndani yangu kwamba:

  1. i). Kama kuna ubatizo wa Waaminio [believers baptism/credo baptism] bila shaka kutakuwa na Ubatizo wa Wasioamini? [……?]

  ii). Na kama upo ubatizo wa namna hiyo, wa wasioamini, Je, lengo lake litakuwa nini? Yaani wanabatizwa ili NINI kiwe NINI?
  Hapa nahitaji kufundishwa!

  B. UWEPO WA AGIZO LA KUAMINI NA KUBATIZWA KWENYE BIBLIA.

  Mchungaji Dkt. Malisa umeeleza kwamba agizo la kuamini ndipo kubatizwa linaonekana katika kitabu cha Marko peke yake. Sijakuelewa vizuri hapo. Ningefurahi kusikia toka kwako kwamba kwa kuliweka hilo namna hiyo unamaanisha suala la :

  2.Kuamini kisha Kubatizwa si la muhimu kwa sababu halijaonekana kwenye Vitabu vingine vya Injili?

  C. MASWALI YALIYOJITOKEZA KUTOKANA NA KUTOKUWEPO KWA AGIZO LA KUAMINI NA KUBATIZWA KATIKA VITABU VINGINE VYA INNJILI.

  Maswali uliyoyaainisha hapa ni haya:

  • Kwanini Mathayo alipomnukuu Bwana Yesu hakuandika lo lote kuhusu kuamini ndipo ubatizwe?
  • Luka nae katika mlango 24:44-49 hakutaja kabisa habari ya ubatizo wakati akiandika maneno ya mwisho ya Bwana Yesu muda mfupi kabla ya kupaa kwake.
  • Injili ya Yohana ndio iko kimya kabisa kuhusu agizo la ubatizo.

  3.Sijaona namna ulivyoyajibu maswali hayo katika maelezo yako. Ningefurahi sana kupata majibu ya maswali hayo maana naamini kuna mafundisho hapo.

  D. UBATIZO SAHIHI

  Umeandika hivi “Bado tukiwa katika Matendo tunakutana na ubatizo ambao bila shaka Ndugu John anauona kuwa ndio pekee ulio sahihi . Mdo. 8:36-38. Hapa towashi wa Kushi anaambiwa na Filipo akiamini inawezekana kubatizwa!”

  Kama nilivyosema kwamba ufahamu wangu nilionao ni wa Biblia tu. Sehemu kadha za Biblia zinaeleza jinsi ambavyo mtu anatakiwa abatizwe baada ya kuamini.

  4. Kama kuna ubatizo mwingine ambao mtu anaweza kubatizwa hata bila kuamini waweza uweka wazi hapa ili nijifunze. Nitafurahi kupata maandiko ya Biblia kuthibitisha hilo.

  E. STRANGE STATEMENT.

  Katika maelezo yangu niliandika kwamba mtu anapokuwa amemkubali na kumpokea Yesu moyoni mwake hufundishwa Neno la Mungu na yeye kwa hiari yake hukubali kubatizwa. Maelezo haya umeyaita ‘strange statement’. Sijaelewa ni kwa nini umeyaamulia hivyo maelezo yangu. Lakini ushahidi wa haya niliyoyaandika hapa tayari umeelezwa na ndugu Bernad Mwenda.
  Kwa kufafanua nilivyoandika juu ya mtu kubatizwa kwa hiari yake nasema hivi ndiyo maana wapo watu ambao walikutana na injili wakiwa katika dini zao ambako walisimuliwa kwamba walibatizwa wakiwa watoto wachanga. Watu hawa baada ya kumpokea Yesu moyoni hawajakubali kubatizwa tena kwa ubatizo ambao wao wenyewe wangeushuhudia kwa akili zao. Watu wa namna hii wako wengi; wameshampokea Yesu lakini hawako tayari kubatizwa. Hawa tunao makanisani mwetu. Na hakuna mtu anayewalazimisha kubatizwa. Wana hiari ya kukubali au kukataa.

  Makanisa mengi ambako nimeshuhudia ubatizo ukifanyika watu huulizwa NI NANI ANAYEHITAJI KUBATIZWA. Sijawahi kusikia mahali ambapo majina husomwa na wahusika kuburuzwa kwenye ubatizo pasipo kuridhia. Hivi ndivyo nilivyokuwa namaanisha.

  5. Je, bado maelezo haya ni ‘strange statement’?

  F. KUOKOLEWA BILA KUBATIZWA

  Umeandika hivi “Katika warumi 10:9-10 anakaza kuamini na kuokolewa, na hakutaja kabisa kubatizwa! Je! Inawezekana kuokolewa bila kubatizwa?”

  Hapa ni moja ya maeneo ambayo nimesema usingeandika tena hivi kama ungekuwa umejibu maswali yangu niliyokuuliza. Sasa hili sitalijibu bali ninarudisha tena swali nililokuuliza maana naamini utakapolijibu swali langu ndipo utakuwa umelijibu swali lako hili pia.

  Mimi nilikuuliza hivi:

  6. i).Je, Unataka kusema Kinacholeta utakaso na kuondoa dhambi ni Ubatizo?

  ii). Kama kweli ubatizo huondoa dhambi, Je, watu
  waliobatizwa wakiwa watoto, wakija kuwa watu wazima unaamini huwa wanatenda dhambi zingine?

  iii).Na kama hutenda dhambi zingine Je, hizo huondolewa na ubatizo gani?

  G. MASWALI MUHIMU.

  Baada ya kutoa maelezo machache kutoka kwenye nukuu kadhaa za Biblia umeweka maswali ambayo umeyaita ni maswali muhimu. Maswali haya ni kama yafuatavyo:

  i). Je, tuelewe kwamba Biblia inafundisha tu kuwa kama huwezi kukiri kwa kinywa na kuamini moyoni kwamba Yesu Kristo ni Bwana, huwezi kuokolewa?

  Jibu: Kwa habari ya KUOKOKA biblia inatufundisha kwamba kuokoka ni hiari ya mtu. Suala la kumfuata Mungu kutokana na Biblia ni uamuzi wa mtu. Ni uchaguzi. Katika Yohana 3:16 inaeleza jinsi ambavyo mtu anaweza kupata uzima wa milele kwa KUMWAMINI YESU. Mahali pengine inaelezwa kwamba PASIPO IMANI HAIWEZEKANI KUMPENDEZA MUNGU [Ebr 11:6]. Kwa hiyo mambo ya WOKOVU na masuala ya Mungu kwa ujumla msingi wake mkuu ni IMANI.

  7. Je, kuna namna nyingine ya kupata wokovu PASIPO KUMWAMINI YESU katika Biblia? kama ipo naomba uiweke wazi hapa ili na mimi niifahamu.

  ii).Swali lako jingine muhimu ni hili Je, tuelewe kwamba kama hukuzamishwa katika maji mengi, wewe ni wakupotea milele?

  Jibu: Hapa pia ninakurudisha kwenye maswali ambayo ulisita kuyajibu. Utakapokuwa unajibu maswali katika swali namba 6 hapo juu utapata pia jibu la swali hili.

  Maswali mengine mawili nitayajibu kwa pamoja maana yanafanana. Nayo ni haya:

  iii).Vipi wale ambao ni mataahira, bubu, na watu wa jinsi hiyo ambao hawaelewi jambo lo lote na hawawezi kuongea kabisa?
  iv)Vipi watoto wadogo waliokufa kabla ya kukiri kwa vinywa?

  Jibu. Kabla sijatoa maelezo yangu juu ya jibu la maswali haya ninaomba nikurudishe nyuma, mwanzo kabisa ulipoanza kuchangia hoja hii tarehe 6/2/2009. Katika kumalizia maelezo yako ulihitimisha kwa kuandika paragraph ifuatayo:

  “Tuepuke kung’ang’ania mapokeo(dogma) ya makanisa yetu hata pale ambapo Biblia imekaa kimya. Moja ya sababu kubwa za mgawanyiko katika makanisa yetu ni kule kutaka kuilazimsha Biblia kusema yale ambayo haisemi na kujaribu kuyafahamu yale ambayo Mungu ameyafanya siri. Tunaonywa, “Mambo ya siri ni ya Bwana, Mungu wetu; lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii.” Kumb. 29: 29.”

  Tuendelee…….

  Mchungaji Dkt. Malisa natumaini ulipoandika haya ulikuwa una maanisha yanavyosema kwamba MAMBO AMBAYO HAYAKO WAZI [yaani Siri] si kazi yetu kuilazimisha Biblia kusema juu ya mambo hayo. Nami nakubaliana na hilo kabisa. Lakini ninashangaa sana kuona WEWE MWENYEWE UNASISITIZA MAMBO AMBAYO HAYAJATAJWA KABISA KWENYE BIBLIA. Mambo ya wokovu kwa mataahira, bubu, na watu wa jinsi hiyo ambao hawaelewi jambo lo lote na hawawezi kuongea kabisa pamoja na watoto wadogo waliokufa kabla ya kukiri kwa vinywa:

  8. Ni wapi suala hili limewekwa wazi kwenye Biblia? Nitafurahi sana kupata maandiko toka kwenyewe Biblia yanayoelezea wokovu juu wa watu wenye ulemavu na matatizo mengine unayoyasisitiza.

  tuendelee…..

  Mch.Dkt. Malisa msisitizo wako juu ya namna ya kuwawezesha watu ambao kwa namna moja au nyingine HAWANA UWEZO WA KUMKIRI YESU AU KUAMINI KWA MIOYO YAO kupata WOKOVU ndipo naona KIINI cha tatizo hili kilipo. Binaadamu kwa sababu ya KIBURI tumefikia mahali pa kuanza KUMKOSOA MUNGU na KUMSAIDIA KUREKEBISHA MAKOSA ALIYOYAFANYA. Tunataka kumfundisha Mungu kazi. Kwanini nasema hivi?….

  …Mbinguni kumetengenezwa na Mungu; Dunia na vyote vilivyomo vimeumbwa na Mungu; Mpango wa Wokovu umeandaliwa na Mwenyewe; Bwana Yesu alipokuwa anafundisha juu ya Kumwamini yeye alikuwa anafahamu kwamba wako watu ambao kwa sababu tofauti za kimaumbile hawawezi kumwamini lakini hakuwahi kuzungumzia lolote juu ya watu watakaoshindwa kumwamini kwa sababu ya ulemavu [labda kama halikuandikwa kwenye Biblia lakini kama lipo nitafahamishwa, nimeshaomba kwenye swali namba 8].

  Nina mengi ya kuandika kuhusu suala hili lakini nasubiri kuona kama Biblia IMESEMA WAZI JUU YA JAMBO HILI ndipo nione kipi kitafaa na kipi hakifai. [Naogopa nisije nikaropoka]

  H. KUOKOLEWA KWA NEEMA

  Suala hili pia linamkangayiko mwingi katika mafundisho yake. Watu wengi wametafsiri KAMA VILE MTU HATAKIWI KUFANYA LOLOTE ILI KUPATA WOKOVU. Jambo hili limefananishwa na BAHATI NASIBU kwamba aliyepata amepata na ambaye amekosa, amekosa na si kosa lake. Hatari kubwa!

  Mch. Dkt Malisa umeandika hivi:
  “Hatari ninayo iona katika mafundisho ya kuamini na kukiri kwanza ni hii: Inamfanya muhusika kuelewa kwamba, ameokoka kwa sababu kuna mambo aliyoyafanya kwanza, yaani aliamua kuamini na alikiri kwa kinywa chake na ndipo akapata wokovu. Mafundisho yenye mkazo huu ni kinyume kabisa na neno la Mungu.”

  Mtazamo kama huu, uliouweka hapa unataka kufanya kama WOKOVU HAUKO KATIKA MAAMUZI YA BINAADAMU” Kwamba binaadamu HANA SEHEMU KATIKA WOKOVU, WOKOVU UNAMUANGUKIA TU KAMA NGEKEWA [nafikiri ni kiswahili kinachoeleweka]. Lakini hili ni kinyume na Biblia.

  Biblia inasemaje kwa habari ya NEEMA YA WOKOVU? Katika Tito 2:11-12 imeandikwa “Maana Neema ya Mungu iwaokowayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha Kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa kiasi, na haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa”. Hapa ndipo tunapata KAZI YA NEEMA ambayo ni KUTUFUNDISHA. Tukishajifunza jukumu letu ni KUKATAA UBAYA NA TAMAA ZA KIDUNIA. KUKATAA ni HIARI YA MTU. Binaadamu ana hiari juu ya hatma ya maisha yake baada ya kufa na mambo yanayohusu Mungu!

  Mpango wa wokovu uliandaliwa na Mungu mwenyewe. Kuandaliwa kwa mpango huu wa wokovu pasipo matakwa ya kibinaadamu ndiyo NEEMA YENYEWE. Binaadamu kamwe asingeweza KUJITENGENEZEA WOKOVU WAKE mwenyewe hata kama ingekuwa ni kufanya matendo mema kiasi gani. Watu wanaofikiri wanaweza KUOKOKA KWA MATENDO ni pamoja na watu wanapofikiri KWA KUWA ALIBATIZWA AKIWA MDOGO BASI ALISHAOKOKA. Na wengine wamekamatwa na udanganyifu huo kwamba mtoto akizaliwa tu INABIDI ABATIZWE HARAKA IWEZEKANAVYO ILI KUMUONDOLEA DHAMBI! Huku ndiko kufikiri kwamba kwa MATENDO, likiwemo pamoja na kubatizana, mtu anaweza KUPOKEA WOKOVU!.Nakini huu ni udanganyifu…

  Biblia inaeleza zaidi juu ya Neema. Katika 2Timotheo 1:9 imeandikwa “ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakafitu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu Milele. Maana yake hapa ni kwamba HAKUNA YESU HAKUNA WOKOVU. Hakuna MATENDO YOYOTE YANAYOWEZA KUFANYIKA PASIPO IMANI KATIKA YESU yanayoweza KUMPATIA MTU WOKOVU. Na kwa maneno mengine mtu anayefikiri anaweza KUPATA WOKOVU pasipo Kumwamini Yesu ANAJIDANGANYA! Si kuzamishana kwenye maji wala kumwagiana maji ya vibakuli kunakoweza kumpatia Mtu Wokovu. Si kuvaa mavazi aina fulani wala kusali zaidi kunakoweza kumpa mtu wokovu na matendo mengi kadha wa kadha ambayo tunayafaya tukufikiri tutatpokea wokovu PASIPO KUMWAMINI YESU pamoj akuishi maisha matakatifu yanayopatikana kwa kuishi pasipokuifuatisha namna ya dunia!

  Baada ya KUMWAMINI YESU matendo mema ni muhimu kwa ajili ya kuuthibitisha wokovu wetu. Na matendo haya huwa ni matokeo ya wokovu. Mtu anayesema kwa mdomo tu kwamba AMEOKOKA halafu matendo ya maisha yake hayako tofauti na mtu ye yote ambaye hajaokoka huyo ni Muongo. Wokovu huja kwa IMANI. Na imani bila matendo imani hiyo imekufa. Matendo mema ni lazima yaonekane ili kuthibitisha IMANI NJEMA YA YESU KRISTO iliyoko ndani ya mtu husika. Si kwamba matendo haya ndiyo huleta wokovu bali MATENDO MEMA hufuatia kama matokeo.

  I. KWA NINI WENGINE HAWAOKOKI?

  Hapa Mch. Malisa umeandika hivi:

  “Ni huruma za Mungu tu zinazokupatia wewe wokovu, kwani unakumbuka vizuri sana jinsi neema ya Mungu ilivyokushukia, mlikuwa wengi mkisikiliza neno, na baadhi ya rafiki zako wakiondoka bila wokovu, lakini wewe ukafunguka, je, kwa sababu wewe ulijua la kufanya ? au ulikuwa na akili zaidi ya rafiki zako?”

  Kabla sijajibu naomba kukumbusha ulivyoandika tarehe 6/2/2009. Uliandika hivi:

  “Mbona watu wote kwa pamoja wanasikia injili na baadhi yao wanakataa kuamini? Bwana Yesu mwenyewe anatoa jibu la swali hilo katika mfano wa mpanzi Marko 4:14-20.
  Tunafundishwa hapa sio wote wanaosikia neno la Kristo na kuliamini.”

  ….nashindwa kuelewa kwa nini mtu aliyeandika hivi aniulize tena kwamba kwa nini mimi niliokoka halafu wengine wakiondoka bila wokovu.
  Lakini pia nilikuuliza kama Wokovu ni LAZIMA au ni Hiari? Hukulijibu swali hili. Natumaini kama ungekuwa umelijibu usingekuwa umeniuliza tena hivi maana tungeshaondoka hapo.

  Lakini kwa kuwa umelileta kwangu mimi nitalijibu. Ninajibu kama ifuatavyo:

  Jibu langu linaanza kwa maswali ya changamoto:

  Kwa kuniuliza hivyo Mch. Malisa
  i). Unataka kusema MUNGU ANAUPENDELEO? Kwamba amenipendelea mimi kuokoka halafu wenzangu kawaacha?
  ii). Kama Mungu anaweza kuokoa wengine na wengine akawaacha KWA NINI WALE AMBAO ‘HAJAWAOKOA’ AWATANGAZIE ADHABU? KWA NAMNA HII MUNGU ATAKUWA BADO ANAFANYA HAKI?
  iii). Kama wale ‘aliowaokoa’ atawapa thawabu kwa nini awape thawabu kwa kitu ambacho hawajakitaabikia? Na wale atakao Wanyima uzima wa Milele kwa nini awanyime wakati ni yeye mwenyewe ‘hakutaka kuwaokoa’?

  Maswali haya sihitaji sana kujibiwa bali nimeyaweka ili kumulika kilichofichwa na swali lako kwangu. Lakini kama unajisikia msukumo wa kuyajibu unaweza kuyajibu pia.

  [Swali lako limenikumbusha madai ya waislamu ambayo yameandikwa humu katika mada ya Ukristo na uislamu kwamba ni MATENDO au IMANI kitakachompeleka mtu mbinguni? Wao wanadai kwamba MATENDO ndiyo yatampeleka mtu mbinguni na WALA SI IMANI YA WOKOVU. Maana wanafundisha katika Imani ya wokovu mtu hagharamii chochote. Hivyo Mungu atawapeleka mbinguni watu wanojitesa kwa kufuata matendo ya sheria. Hawataki kujifunza kwamba WOKOVU NI GHARAMA ZAIDI HATA KULIKO HAYO MATENDO YA SHERIA WANAYOYASHIKILIA. (Mathayo 5:20). Matendo mema ni lazima baada ya mtu KUOKOKA].

  ..tuendelee……

  Watu wengi, wakishikilia mtazamo uliouandika hapa, wamekuwa wagumu KUAMUA JUU YA KUOKOKA wakijidanganya kwamba Mungu atawaokoa siku ATAKAYOTAKA YEYE. Wamedanganywa na mafundisho haya kwamba “Wokovu ni huruma tu ya Mungu. Kwamba Mungu akitaka siku moja atawaokoa”. Lakini ukweli ni kwamba WOKOVU uko hata sasa na KILA MTU anayetaka kuupokea UNAPATIKANA na hazuiwi na mtu mwingine. Ni suala la kuchukwa hatua ya KUAMUA!

  Neno la Mungu liko wazi kabisa kwamba “KILA MTU AAMINIYE” ataokoka. Kuamini ni hiari ya mtu. Binaadamu siyo roboti. Anauhuru na maamuzi yake. Ndiyo maana Mungu atawahukumu wanadamu kwa KUKATAA KUMUAMINI YESU.

  Kwa kufupisha: Mimi nimeokoka kwa sababu NIMELIKUBALI NENO LA MUNGU. NIMECHAGUWA kumfuata Yesu. Uchaguzi ni Hiari ya Mtu. Kuamini ni hiari ya mtu.

  Maandiko yafuatayo yanasisitiza nilichoandika kwamba WOKOVU ni mtu anayeamuwa kuupokea.

  Isaya 1:18-20 imeandikwa “Haya njoni tusemezane asema BWANA. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga; maana kinywa cha Bwana kimenena haya.”

  Isaya 66:4 imeandikwa “ Mimi nami nitachagua mapigo yao, nitaleta hofu zao juu yao; kwa sababu nilipoita hawakuitika, niliponena hawakusikia bali walifanya yaliyo maovu machoni pangu na kuyachagua nisiyo yafurahia.”

  Hata sasa Bwana Yesu bado anaita. Katika Mathayo 11:28-30 imeandikwa:
  “ Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na myenyekevu wa moyo; nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.”

  Kisha anaendelea katika……

  Ufunuo 3:20 akisema “Tazama, nasimama mlangoni nabisha; mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami.”

  Ni wito huu ambao mtu AKIAMUWA KUUITIKIA hata SASA HIVI anaposoma hapa HAKIKA anaweza kuupokea WOKOVU. Lakini yule anayesema anasubiri ‘huruma ya Mungu ije imuokoe’ anajidanganya au amedanganywa , kwa kuwa SIKU YA WOKOVU NI SASA na SAA YA WOKOVU NI SASA [2Korintho 6:2]. Binadamu anachotakiwa kufanya ni KUKUBALI na KUAMINI!

  Hebu tuendelee kidogo hapa….

  Katika Warumi 10:8-11 imendikwa “Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako, yaani, lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa kuwa Andiko lanena, Kila amwaminiye hatatahayarika”

  Neema hii ya Mungu imeuleta wokovu kutoka mbinguni na kuufikisha hadi karibu kabisa na kinywa cha binaadamu na moyo wake. Ni kama vile maji yanavyokuwa kwenye bomba. Maji huwa yako hapo hapo kwenye koki (tap). Mtu akifungua tu koki maji hutoka mara moja. Neema ya wokovu ni kama bomba lenye maji ambayo imeuleta wokovu (maji) hadi right kwenye mioyo yetu. Koki (tap) ndiyo KUKUBALI KWETU KUAMINI. Kuamini ni sawa na KUFUNGUA KOKI. Mara koki hii ikifunguliwa (kuamini) wokovu mara moja huingia moyoni na mtu hujishuhudia mwenyewe kwamba KWELI AMEOKOKA!

  Mch. Dkt Malisa, Natumaini nimekujibu maswali uliyoniuliza. Nami nimeweka maswali yasiyopungua 8 (nane) ambayo ningependa kupata majibu yake na/au ufafanuzi. Mimi niko tayari kujibu KILA swali linaloweza kujitokeza kutokana na maelezo yangu!

  Amina!

 33. Kwa hakika naendelea kujifunza na ninaelekea kusema yale nijifunzayo. Lakini nami nina swali la kujibiwa na yeyote hapa.
  Tukishajua ubatizo ni nini, kisha ningependa kujua cha maana katika ubatizo ni idadi / wingi wa maji, asili ya maji hayo, njia yapitayo maji hayo ama kazi yake kwa mwili wa m’batizwaji? Kwani maji ndiyo yaoshayo ama ni ishara ya utakaso kwa aaminiye? Na hapa tunaangalia maji hayo yana mtiririko gani? Kama wanabatizwa kwenye maji ya yaliyotuamishwa maeneo yanayojulikana naweza kuelewa, lakini kama ni maji ya mtoni tunakuwa na hakika gani na USAFI wa maji yale? Ni kwamba twauombea mto mzima na yale yatiririshwayo kabla hatujam’batiza mtu? Nina wasiwasi kuwa maji yanaweza kuwa yanatiririka toka upande ambao unatenda maasi na maovu na sisi tukawa sahihi kwa kuwa tu tumemzamisha ilhali amezamishwa kwenye maji yaliyojaa “harufu na chembechembe za dhambi”

  Sijui kuna hatua gani za KUYABARIKI maji hayo ya mtoni yatumikayo kubatiza? Isije ikawa sawa na mfano wa yule anayeona kinyaa kuosha kikombe chake kwa kutumia maji yatokayo kwenye bomba la bafuni ilhali anapigia mswaki maji yatokayo humohumo.

  NTASHUKURU KUJIBIWA MASWALI HAYA

 34. Wapendwa wachangiaji,
  Bwana asifiwe.
  kwa kadiri hii mada inavyoendelea, swali la muhimu zaidi linajitokeza ambalo labda lilitakiwa kujadiliwa kwanza kabla ya kuendelea. Swali ni hili;”Ubatizo nini?” Linaonekana kama swali rahisi lakini maelezo mengi niliyoyasoma hapa yananifanya nijiulize,hivi kweli tunaelewa maana ya ubatizo? Nitashukuru kusikia toka kwa wachangiaji.
  Mbarikiwe!

 35. Question: “Is baptism necessary for salvation? What is baptismal regeneration?”

  Answer: Baptismal regeneration is the belief that a person must be baptized in order to be saved. It is our contention that baptism is an important step of obedience for a Christian, but we adamantly reject baptism as being required for salvation. We strongly believe that each and every Christian should be water baptized by immersion. Baptism illustrates a believer’s identification with Christ’s death, burial, and resurrection. Romans 6:3-4 declares, “Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.” The action of being immersed in the water illustrates being buried with Christ. The action of coming out of the water pictures Christ’s resurrection.

  Anything in addition to faith in Jesus Christ as being required for salvation is a works-based salvation. To add ANYTHING to the Gospel is to say that Jesus’ death on the cross was not sufficient to purchase our salvation. To say that we must be baptized in order to be saved is to say that we must add our own good works and obedience to Christ’s death in order to make it sufficient for salvation. Jesus’ death alone paid for our sins (Romans 5:8; 2 Corinthians 5:21). Jesus’ payment for our sins is appropriated to our “account” by faith alone (John 3:16; Acts 16:31; Ephesians 2:8-9). Therefore, baptism is an important step of obedience after salvation, but cannot be a requirement for salvation.

  Yes, there are some verses that seem to indicate baptism as a necessary requirement for salvation. However, since the Bible so clearly tells us that salvation is received by faith alone (John 3:16; Ephesians 2:8-9; Titus 3:5), there must be a different interpretation of those verses. Scripture does not contradict Scripture. In Bible times, a person who converted from one religion to another was often baptized to identify conversion. Baptism was the means of making a decision public. Those who refused to be baptized were saying they did not truly believe. So, in the minds of the apostles and early disciples, the idea of an un-baptized believer was unheard of. When a person claimed to believe in Christ, yet was ashamed to proclaim his faith in public, it indicated that he did not have true faith.

  If baptism is necessary for salvation, why would Paul have said, “I am thankful that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius” (1 Corinthians 1:14)? Why would he have said, “For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel – not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power” (1 Corinthians 1:17)? Granted, in this passage Paul is arguing against the divisions that plagued the Corinthian church. However, how could Paul possibly say, “I am thankful that I did not baptize…” or “For Christ did not send me to baptize…” if baptism were necessary for salvation? If baptism is necessary for salvation, Paul would literally be saying, “I am thankful that you were not saved…” and “For Christ did not send me to save…” That would be an unbelievably ridiculous statement for Paul to make. Further, when Paul gives a detailed outline of what he considers the Gospel (1 Corinthians 15:1-8), why does he neglect to mention baptism? If baptism is a requirement for salvation, how could any presentation of the Gospel lack a mentioning of baptism?

  Question: “Does 1 Peter 3:21 teach that baptism is necessary for salvation?”

  Answer: As with any single verse or passage, we discern what it teaches by first filtering it through what we know the Bible teaches on the subject at hand. In the case of baptism and salvation, the Bible is clear that salvation is by grace through faith in Jesus Christ, not by works of any kind, including baptism (Ephesians 2:8-9). So, any interpretation which comes to the conclusion that baptism, or any other act, is necessary for salvation, is a faulty interpretation. For more information, please visit our webpage on “Is salvation by faith alone, or by faith plus works?”

  Those who believe that baptism is required for salvation are quick to use 1 Peter 3:21 as a “proof text,” because it states “baptism now saves you.” Was Peter really saying that the act of being baptized is what saves us? If he were, he would be contradicting many other passages of Scripture that clearly show people being saved (as evidenced by their receiving the Holy Spirit) prior to being baptized or without being baptized at all (like the thief on the cross in Luke 23:39-43). A good example of someone who was saved before being baptized is Cornelius and his household in Acts 10. We know that they were saved before being baptized because they had received the Holy Spirit, which is the evidence of salvation (Romans 8:9; Ephesians 1:13; 1 John 3:24). The evidence of their salvation was the reason Peter allowed them to be baptized. Countless passages of Scripture clearly teach that salvation comes when one believes in the gospel, at which time he or she is sealed “in Christ with the Holy Spirit of promise” (Ephesians 1:13).

  Thankfully, though, we don’t have to guess at what Peter means in this verse because he clarifies that for us with the phrase “not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience.” While Peter is connecting baptism with salvation, it is not the act of being baptized that he is referring to (not the removal of dirt from the flesh). Being immersed in water does nothing but wash away dirt. What Peter is referring to is what baptism represents, which is what saves us (an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ). In other words, Peter is simply connecting baptism with belief. It is not the getting-wet part that saves but is the “appeal to God for a clean conscience” which is signified by baptism, that saves us. The appeal to God always comes first. First belief and repentance, then we are baptized to publicly identify ourselves with Christ.

  An excellent explanation of this passage is given by Dr. Kenneth Wuest, author of Word Studies in the Greek New Testament. “Water baptism is clearly in the apostle’s mind, not the baptism by the Holy Spirit, for he speaks of the waters of the flood as saving the inmates of the ark, and in this verse, of baptism saving believers. But he says that it saves them only as a counterpart. That is, water baptism is the counterpart of the reality, salvation. It can only save as a counterpart, not actually. The Old Testament sacrifices were counterparts of the reality, the Lord Jesus. They did not actually save the believer, only in type. It is not argued here that these sacrifices are analogous to Christian water baptism. The author is merely using them as an illustration of the use of the word ‘counterpart.’

  “So water baptism only saves the believer in type. The Old Testament Jew was saved before he brought the offering. That offering was only his outward testimony that he was placing faith in the Lamb of God of whom these sacrifices were a type….Water baptism is the outward testimony of the believer’s inward faith. The person is saved the moment he places his faith in the Lord Jesus. Water baptism is the visible testimony to his faith and the salvation he was given in answer to that faith. Peter is careful to inform his readers that he is not teaching baptismal regeneration, namely, that a person who submits to baptism is thereby regenerated, for he says, ‘not the putting away of the filth of the flesh.’ Baptism, Peter explains, does not wash away the filth of the flesh, either in a literal sense as a bath for the body, nor in a metaphorical sense as a cleansing for the soul. No ceremonies really affect the conscience. But he defines what he means by salvation, in the words ‘the answer of a good conscience toward God,” and he explains how this is accomplished, namely, ‘by the resurrection of Jesus Christ,’ in that the believing sinner is identified with Him in that resurrection.”

  Part of the confusion on this passage comes from the fact that in many ways the purpose of baptism as a public declaration of one’s faith in Christ and identification with Him has been replaced by “making a decision for Christ” or “praying a sinner’s prayer.” Baptism has been relegated to something that is done later. Yet to Peter or any of the first-century Christians, the idea that a person would confess Christ as his Savior and not be baptized as soon as possible would have been unheard of. Therefore, it is not surprising that Peter would see baptism as almost synonymous with salvation. Yet Peter makes it clear in this verse that it is not the ritual itself that saves, but the fact that we are united with Christ in His resurrection through faith, “the pledge of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ” (1 Peter 3:21).

  Therefore, the baptism that Peter says saves us is the one that is preceded by faith in the propitiatory sacrifice of Christ that justifies the unrighteous sinner (Romans 3:25-26; 4:5). Baptism is the outward sign of what God has done “by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit” (Titus 3:5).

  Question: “Does Mark 16:16 teach that baptism is necessary for salvation?”

  Answer: As with any single verse or passage, we discern what it teaches by first filtering it through what we know the Bible teaches on the subject at hand. In the case of baptism and salvation, the Bible is clear that salvation is by grace through faith in Jesus Christ, not by works of any kind, including baptism (Ephesians 2:8-9). So, any interpretation which comes to the conclusion that baptism, or any other act, is necessary for salvation, is a faulty interpretation. For more information, please visit our webpage on “Is salvation by faith alone, or by faith plus works?”

  In regard to Mark 16:16, it is important to remember that there are some textual issues with Mark chapter 16, verses 9-20. There is some question as to whether these verses were originally part of the Gospel of Mark, or whether they were added later by a scribe. As a result, it is best not to base a key doctrine on anything from Mark 16:9-20, such as snake-handling, unless it is also supported by other Scriptures.

  Assuming that verse 16 was included in Mark’s original manuscript, does it teach that baptism is required for salvation? The simple answer is: No, it does not. In fact, when one carefully examines this verse, it becomes clear that in order to make this it teach that baptism is required for salvation, one must go beyond what the verse actually says. What this verse does teach is that belief is necessary for salvation, which is consistent with all other verses in the Bible that deal with salvation, especially the countless verses where only belief or faith is mentioned (e.g. John 3:18; John 5:24; John 12:44; John 20:31; 1 John 5:13).

  “He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned” (Mark 16:16). If we look at this verse closely, we see that it is composed of two basic statements. 1—He who believes and is baptized will be saved. 2—He who does not believe will be condemned.

  Clearly, the determining factor regarding whether one is saved or condemned is whether or not he believes. In interpreting this passage correctly, it is important to realize that while it tells us something about believers who have been baptized (they are saved), it does not say anything about believers who have not been baptized. In order for this verse to teach that baptism is necessary for salvation, a third statement would have had to be included, that statement being: “He who believes and is not baptized will be condemned” or “He who is not baptized will be condemned.” But, of course, neither of these statements is found in the verse.

  Those who try to use Mark 16:16 to teach that baptism is necessary for salvation commit a common but serious logical fallacy that is sometimes called the Negative Inference Fallacy. This fallacy can be stated as follows: “If a statement is true, we cannot assume that all negations (or opposites) of that statement are also true.” In other words, just because Mark 16:16 says that “he who believes and is baptized will be saved” it does not mean that if one believes, but is not baptized, he will not be saved. Yet, this is exactly what is assumed by those that look to this verse to support the view that baptism is necessary for salvation.

  Often when considering logical fallacies, it can be helpful to look at other examples of the same fallacy. This will help us see the fallacy that is being committed more clearly. In this case let’s consider two different but similarly structured statements. The first one is made considering the devastating hurricane that destroyed much of New Orleans in the fall of 2005. As a result of that hurricane, many lives were lost, and whole areas of New Orleans were destroyed. With that scenario in mind let’s consider the first statement that is very similar in structure to what we find in Mark 16:16. “Those who left their homes and fled from New Orleans were saved; those who stayed in their homes perished.”

  Now, if we use the same logic on this statement as those that believe that Mark 16:16 teaches that baptism is necessary for salvation, then we would have to conclude that if both the first conditions were not met (1—leaving their homes, 2—fleeing from New Orleans,) then everyone else would perish. Yet, in real life we know this was not true. Some people did stay in their homes in the low-lying areas and did not perish. In this situation it is easy to see that while the first statement is true, it is not true to assume that all those that did not flee New Orleans perished. Yet, if we use the same logic being used by those that say that Mark 16:16 teaches that baptism is necessary for salvation, that is the conclusion that must be reached. Yet, it is clearly an erroneous conclusion.

  Another example we might consider would be this statement: “Whoever believes and lives in Kansas will be saved, those that do not believe are condemned.” Again take note of the similar structure as is found in Mark 16:16, and yet once again, it becomes clear that to say that only believers who live in Kansas are saved is an illogical and false assumption. While Mark 16:16 does tell us something about believers who have been baptized (they will be saved), again, it says nothing about believers who have not been baptized.

  “Whoever believes and lives in Kansas will be saved.” “Whoever believes and is baptized will be saved” (Mark 16:16). While both of these statements are true, we should notice that the first statement says nothing about people who believe and don’t live in Kansas. And in the same way, Mark 16:16 tells us nothing about believers who have not been baptized. It is a logical fallacy and false assumption, to make the first statement say that you have to live in Kansas to be saved, or the second statement say that you have to be baptized to be saved.

  It is important to realize that just because Mark 16:16 has two conditions relating to salvation (believe and be baptized), it does not mean that both conditions are requirements for being saved. This would also hold true if a third condition was added. Whether it is two or three conditions in a statement about salvation, the fact is, that does not mean that all three conditions must be met for one to be saved. In fact, we can add any number of secondary conditions to belief, such as if you believe and are baptized you will be saved, or if you believe, are baptized, go to church, and tithe you will be saved. However, to imply that all these conditions are requirements for salvation is incorrect.

  This is important to realize because in order to know that a specific condition is required for salvation, we must have a negation statement as we have in the second part of Mark 16:16: “whoever does not believe will be condemned.” In essence what Jesus has done in this verse is give us both the positive condition of belief (whoever believes will be saved) and the negative condition of unbelief (whoever does not believe will be condemned.) Therefore, we can say with absolute certainty that belief is a requirement for salvation. Even more importantly, we see both these positive and negative conditions over and over in Scripture (John 3:16; John 3:18; John 3:36; John 5:24; John 6:53-54; John 8:24; Acts 16:31).

  While Jesus does give the positive condition of baptism (whoever is baptized) in Mark 16:16 and other verses, nowhere in the Bible do we find the negative condition of baptism being taught (such as whoever is not baptized will be condemned). Therefore, we cannot say that baptism is necessary for salvation based on Mark 16:16 (or any other similar verse). Those that do so are basing their argument on faulty logic.

  Does Mark 16:16 teach that baptism is or is not necessary for salvation? No it does not. It very clearly establishes that belief is a requirement for salvation, but does not prove or disprove whether baptism is a condition or requirement for salvation. How can we know, then, if one must be baptized in order to be saved? We must look to the full counsel of God’s word to establish this. To summarize the evidence against baptism being required for salvation:

  1—The Bible is clear that we are saved by faith alone. Abraham was saved by faith, and we are saved by faith (Romans 4:1-25; Galatians 3:6-22).

  2–Throughout the Bible, in every dispensation, people have been saved without being baptized. Every believer in the Old Testament (e.g. Abraham, Jacob, David, Solomon) was saved but not baptized. The thief on the cross was saved but not baptized. Cornelius was saved before he was baptized (Acts 10:44-46).

  3—Baptism is a testimony of our faith and a public declaration that we believe in Jesus Christ. The Scriptures clearly tell us that we have eternal life the moment we believe (John 5:24), and belief always comes before being baptized. Baptism does not save us any more than walking an aisle or saying a prayer saves us. We are saved when we believe.

  4–The Bible never says that if one is not baptized then he is not saved.

  5—If baptism is required for salvation, it means no one can be saved without a third party being present. In other words, if baptism is required for salvation, someone must baptize a person before he can be saved. This effectively limits who can be saved and when he can be saved. It means that someone who believes in and trusts in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, but does not have the chance of being baptized, cannot be saved. The consequences of this doctrine, when carried to its logical conclusion, are devastating. A soldier who believes but is killed in battle before he can be baptized would perish, etc.

  6—Throughout the Bible we see that at the point of faith or belief, a believer possesses all the promises and blessings of salvation (John 1:12; 3:16; 5:24; 6:47; 20:31; Acts 10:43; 13:39; 16:31). When one believes, he has eternal life, does not come under judgment, and has passed from death into life (John 5:24), all before he/she is baptized.

  If someone believes in baptismal regeneration, he/she would do well to prayerfully and carefully consider who or what they are really putting their faith and trust in. Is faith being placed in an act (being baptized) or on the finished work of Christ on the cross? Whom or what is being trusted for salvation? Could it be that it is the shadow (baptism) instead of the substance (Jesus Christ)? We must never forget that our faith must rest in Christ alone because “we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace” (Ephesians 1:7).

  Question: “Does John 3:5 teach that baptism is necessary for salvation?”

  Answer: As with any single verse or passage, we discern what it teaches by first filtering it through what we know the Bible teaches on the subject at hand. In the case of baptism and salvation, the Bible is clear that salvation is by grace through faith in Jesus Christ, not by works of any kind, including baptism (Ephesians 2:8-9). So, any interpretation which comes to the conclusion that baptism, or any other act, is necessary for salvation, is a faulty interpretation. For more information, please visit our webpage on “Is salvation by faith alone, or by faith plus works?”

  John 3:3-7, “Jesus answered and said to him, ‘Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.’ Nicodemus said to Him, ‘How can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother’s womb and be born, can he?’ Jesus answered, ‘Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, ‘You must be born again.'”

  When first considering this passage, it is important to note that nowhere in the context of the passage is baptism even mentioned. While baptism is mentioned later in this chapter (John 3:22-30), that is in a totally different setting (Judea instead of Jerusalem) and at a different time from the discussion with Nicodemus. This is not to say Nicodemus was unfamiliar with baptism, either from the Jewish practice of baptizing Gentile converts to Judaism, or from John the Baptist’s ministry. However, simply reading these verses in context would give one no reason to assume Jesus was speaking of baptism, unless one was looking to read into the passage a preconceived idea or theology. To automatically read baptism into this verse simply because it mentions “water” is unwarranted.

  Those who hold baptism to be required for salvation point to “born of water” as evidence. As one person has put it, “Jesus describes it and tells him plainly how—by being born of water and the Spirit. This is a perfect description of baptism! Jesus could not have given a more detailed and accurate explanation of baptism.” However, had Jesus actually wanted to say that one must be baptized to be saved, He clearly could have simply stated, “Truly, truly, I say to you, unless one is baptized and born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.” Further, if Jesus had made such a statement, He would have contradicted numerous other Bible passages that make it clear that salvation is by faith (John 3:16; John 3:36; Ephesians 2:8-9: Titus 3:5).

  We should also not lose sight of the fact that when Jesus was speaking to Nicodemus, the ordinance of Christian baptism was not yet in effect. This important inconsistency in interpreting Scripture is seen when one asks those who believe baptism is required for salvation why the thief on the cross did not need to be baptized to be saved. A common reply to that question is: “The thief on the cross was still under the Old Covenant and therefore not subject to this baptism. He was saved just like anyone else under the Old Covenant.” So, in essence, the same people who say the thief did not need to be baptized because he was “under the Old Covenant” will use John 3:5 as “proof” that baptism is necessary for salvation. They insist that Jesus is telling Nicodemus that he must be baptized to be saved, even though he too was under the Old Covenant. If the thief on the cross was saved without being baptized (because he was under the Old Covenant), why would Jesus tell Nicodemus (who was also under the Old Covenant) that he needed to be baptized?

  If “being born of water and the Spirit” is not referring to baptism, then what does it mean? Traditionally, there have been two interpretations of this phrase. The first is that being “born of water” is being used by Jesus to refer to natural birth (with water referring to the amniotic fluid that surrounds the baby in the womb) and that being born of the “Spirit” indicates spiritual birth. While that is certainly a possible interpretation of the term “born of water” and would seem to fit the context of Nicodemus’ question about how a man could be born “when he is old,” it is not the best interpretation given the context of this passage. After all, Jesus was not talking about the difference between natural birth and spiritual birth. What He was doing was explaining to Nicodemus his need to be “born from above” or “born again.”

  The second common interpretation of this passage and the one that best fits the overall context, not only of this passage but of the Bible as a whole, is the one that sees the phrase “born of water and the Spirit” as both describing different aspects of the same spiritual birth, or of what it means to be “born again” or “born from above.” So, when Jesus told Nicodemus that he must “be born of water and the Spirit,” He was not referring to literal water (i.e. baptism or the amniotic fluid in the womb), but was referring to the need for spiritual cleansing or renewal. Throughout the Old Testament (Psalm 51:2,7; Ezekiel 36:25) and the New Testament (John 13:10; 15:3; 1 Corinthians 6:11; Hebrews 10:22), water is often used figuratively of spiritual cleansing or regeneration that is brought forth by the Holy Spirit, through the Word of God, at the moment of salvation (Ephesians 5:26; Titus 3:5).

  The Barclay Daily Study Bible describes this concept in this way: “There are two thoughts here. Water is the symbol of cleansing. When Jesus takes possession of our lives, when we love Him with all our heart, the sins of the past are forgiven and forgotten. The Spirit is the symbol of power. When Jesus takes possession of our lives it is not only that the past is forgotten and forgiven; if that were all, we might well proceed to make the same mess of life all over again; but into life there enters a new power which enables us to be what by ourselves we could never be and to do what by ourselves we could never do. Water and the Spirit stand for the cleansing and the strengthening power of Christ, which wipes out the past and gives victory in the future.”

  Therefore, the “water” mentioned in this verse is not literal physical water but rather the “living water” Jesus promised the woman at the well in John 4:10 and the people in Jerusalem in John 7:37-39. It is the inward purification and renewal produced by the Holy Spirit that brings forth spiritual life to a dead sinner (Ezekiel 36:25-27; Titus 3:5). Jesus reinforces this truth in John 3:7 when He restates that one must be born again and that this newness of life can only be produced by the Holy Spirit (John 3:8).

  There are several reasons why this is the correct interpretation of the phrase “born of water and the Spirit.” First of all, we should note that the Greek word translated “again” has two possible meanings. The first one is “again,” and the second one is “from above.” Nicodemus apparently assumed the first meaning “again” and found that idea incomprehensible. That is why he could not understand how as a grown man he could re-enter his mother’s womb and be “born again” physically. Therefore, Jesus restates what He had just told Nicodemus in a different way so that it would be clear He was referring to being “born from above.” In other words, both “born from above” and “born of water and Spirit” are two ways of saying the same thing.

  Second, it is important to note the Greek grammar in this verse would seem to indicate “being born of water” and “being born of the Spirit” are thought of as one item, not two. Therefore, it is not speaking of two separate births, as Nicodemus incorrectly thought, but of one birth, that of being “born from above” or the spiritual birth that is necessary for anyone to “see the kingdom of God.” This need for one to be “born again,” or to experience spiritual birth, is so important that Jesus tells Nicodemus of its necessity three different times in this passage of Scripture (John 3:3, 3:5, 3:7).

  Third, water is often used symbolically in the Bible to refer to the work of the Holy Spirit in sanctifying a believer, whereby God cleanses and purifies the believer’s heart or soul. In many places in both the Old and New Testaments, the work of the Holy Spirit is compared to water (Isaiah 44:3; John 7:38-39).

  Jesus rebukes Nicodemus in John 3:10 by asking him: “Are you the teacher of Israel, and do not understand these things?” This implies that what Jesus had just told him was something Nicodemus should have known and understood from the Old Testament. What is it that Nicodemus, as a teacher of the Old Testament, should have known and understood? It is that God had promised in the Old Testament a time was coming in which He would: “sprinkle clean water on you, and you will be clean; I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you; and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will be careful to observe My ordinances.” (Ezekiel 36:25-27). Jesus rebuked Nicodemus because he failed to recall and understand one of the key Old Testament passages pertaining to the New Covenant (Jeremiah 31:33). Nicodemus should have been expecting this. Why would Jesus have rebuked Nicodemus for not understanding baptism considering the fact that baptism is nowhere mentioned in the Old Testament?

  While this verse does not teach baptism is required for salvation, we should be careful not to neglect baptism’s importance. Baptism is the sign or the symbol for what takes place when one is born again. Baptism’s importance should not be downplayed or minimized. However, baptism does not save us. What saves us is the cleansing work of the Holy Spirit, when we are born again and regenerated by the Holy Spirit (Titus 3:5).

  Question: “Does Acts 2:38 teach that baptism is necessary for salvation?”

  Answer: Acts 2:38, “And Peter said to them, ‘Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.’” As with any single verse or passage, we discern what it teaches by first filtering it through what we know the Bible teaches on the subject at hand. In the case of baptism and salvation, the Bible is clear that salvation is by grace through faith in Jesus Christ, not by works of any kind, including baptism (Ephesians 2:8-9). So, any interpretation which comes to the conclusion that baptism, or any other act, is necessary for salvation, is a faulty interpretation. For more information, please visit our webpage on “Is salvation by faith alone, or by faith plus works?”

  Why, then, do some come to the conclusion that we must be baptized in order to be saved? Often, the discussion of whether or not this passage teaches baptism is required for salvation centers around the Greek word eis that is translated “for” in this passage. Those who hold to the belief that baptism is required for salvation are quick to point to this verse and the fact that it says “be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins,” assuming that the word translated “for” in this verse means “in order to get.” However, in both Greek and English, there are many possible usages of the word “for.”

  As an example, when one says “Take two aspirin for your headache,” it is obvious to everybody that it does not mean “take two aspirin in order to get your headache,” but instead to “take two aspirin because you already have a headache.” There are three possible meanings of the word “for” that might fit the context of Acts 2:38: 1–“in order to be, become, get, have, keep, etc.,” 2—“because of, as the result of,” or 3—“with regard to.” Since any one of the three meanings could fit the context of this passage, additional study is required in order to determine which one is correct.

  We need to start by looking back to the original language and the meaning of the Greek word eis. This is a common Greek word (it is used 1774 times in the New Testament) that is translated many different ways. Like the English word “for” it can have several different meanings. So, again, we see at least two or three possible meanings of the passage, one that would seem to support that baptism is required for salvation and others that would not. While both the meanings of the Greek word eis are seen in different passages of Scripture, such noted Greek scholars as A.T. Robertson and J.R. Mantey have maintained that the Greek preposition eis in Acts 2:38 should be translated “because of” or “in view of,” and not “in order to,” or “for the purpose of.”

  One example of how this preposition is used in other Scriptures is seen in Matthew 12:41 where the word eis communicates the “result” of an action. In this case it is said that the people of Nineveh “repented at the preaching of Jonah” (the word translated “at” is the same Greek word eis). Clearly, the meaning of this passage is that they repented “because of’” or “as the result of” Jonah’s preaching. In the same way, it would be possible that Acts 2:38 is indeed communicating the fact that they were to be baptized “as the result of” or “because” they already had believed and in doing so had already received forgiveness of their sins (John 1:12; John 3:14-18; John 5:24; John 11:25-26; Acts 10:43; Acts 13:39; Acts 16:31; Acts 26:18; Romans 10:9; Ephesians 1:12-14). This interpretation of the passage is also consistent with the message recorded in Peter’s next two sermons to unbelievers where he associates the forgiveness of sins with the act of repentance and faith in Christ without even mentioning baptism (Acts 3:17-26; Acts 4:8-12).

  In addition to Acts 2:38, there are three other verses where the Greek word eis is used in conjunction with the word “baptize” or “baptism.” The first of these is Matthew 3:11, “baptize you with water for repentance.” Clearly the Greek word eis cannot mean “in order to get” in this passage. They were not baptized “in order to get repentance,” but were “baptized because they had repented.” The second passage is Romans 6:3 where we have the phrase “baptized into (eis) His death.” This again fits with the meaning “because of” or in “regard to.” The third and final passage is 1 Corinthians 10:2 and the phrase “baptized into (eis) Moses in the cloud and in the sea.” Again, eis cannot mean “in order to get” in this passage because the Israelites were not baptized in order to get Moses to be their leader, but because he was their leader and had led them out of Egypt. If one is consistent with the way the preposition eis is used in conjunction with baptism, we must conclude that Acts 2:38 is indeed referring to their being baptized “because” they had received forgiveness of their sins. Some other verses where the Greek preposition eis does not mean “in order to obtain” are Matthew 28:19; 1 Peter 3:21; Acts 19:3; 1 Corinthians 1:15; and 12:13.

  The grammatical evidence surrounding this verse and the preposition eis are clear that while both views on this verse are well within the context and the range of possible meanings of the passage, the majority of the evidence is in favor that the best possible definition of the word “for” in this context is either “because of” or “in regard to” and not “in order to get.” Therefore, Acts 2:38, when interpreted correctly, does not teach that baptism is required for salvation.

  Besides the precise meaning of the preposition translated “for” in this passage, there is another grammatical aspect of this verse to carefully consider—the change between the second person and third person between the verbs and pronouns in the passage. For example, in Peter’s commands to repent and be baptized the Greek verb translated “repent” is in the second person plural while the verb “be baptized,” is in the third person singular. When we couple this with the fact that the pronoun “your” in the phrase “forgiveness of your sins” is also second person plural, we see an important distinction being made that helps us understand this passage. The result of this change from second person plural to third person singular and back would seem to connect the phrase “forgiveness of your sins” directly with the command to “repent.” Therefore, when you take into account the change in person and plurality, essentially what you have is “You (plural) repent for the forgiveness of your (plural) sins, and let each one (singular) of you be baptized (singular).” Or, to put it in a more distinct way: “You all repent for the forgiveness of all of your sins, and let each one of you be baptized.”

  Another error that is made by those who believe Acts 2:38 teaches baptism is required for salvation is what is sometimes called the Negative Inference Fallacy. Simply put, this is the idea that just because a statement is true, we cannot assume all negations (or opposites) of that statement are true. In other words, just because Acts 2:38 says “repent and be baptized….for the forgiveness of sins…and the gift of the Holy Spirit,” it does not mean that if one repents and is not baptized, he will not receive forgiveness of sins or the gift of the Holy Spirit.

  There is an important difference between a condition of salvation and a requirement for salvation. The Bible is clear that belief is both a condition and a requirement, but the same cannot be said for baptism. The Bible does not say that if a man is not baptized then he will not be saved. If that were true, Jesus would never have been able to assure the criminal crucified with Him that he would be with Him in paradise that very day (Luke 23:39-43). One can add any number of conditions to faith (which is required for salvation), and the person can still be saved. For example if a person believes, is baptized, goes to church, and gives to the poor he will be saved. Where the error in thinking occurs is if one assumes all these other conditions, “baptism, going to church, giving to the poor,” are required for one to be saved. While they might be the evidence of salvation, they are not a requirement for salvation. (For a more thorough explanation of this logical fallacy, please see the Question: Does Mark 16:16 teach that baptism is required for salvation?).

  The fact that baptism is not required to receive forgiveness and the gift of the Holy Spirit should also be evident by simply reading a little farther in the book of Acts. In Acts 10:43, Peter tells Cornelius that “through His name everyone who believes in Him receives forgiveness of sins” (please note that nothing at this point has been mentioned about being baptized, yet Peter connects believing in Christ with the act of receiving forgiveness for sins). The next thing that happens is, having believed Peter’s message about Christ, the “Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message” (Acts 10:44). It is only after they had believed, and therefore received forgiveness of their sins and the gift of the Holy Spirit, that Cornelius and his household were baptized (Acts 10:47-48). The context and the passage are very clear; Cornelius and his household received both forgiveness of sins and the Holy Spirit before they were ever baptized. In fact, the reason Peter allowed them to be baptized was that they showed evidence of receiving the Holy Spirit “just as Peter and the Jewish believers” had.

  In conclusion, Acts 2:38 does not teach that baptism is required for salvation. While baptism is important as the sign that one has been justified by faith and as the public declaration of one’s faith in Christ and membership in a local body of believers, it is not the means of remission or forgiveness of sins. The Bible is very clear that we are saved by grace alone through faith alone in Christ alone (John 1:12; John 3:16; Acts 16:31; Romans 3:21-30; Romans 4:5; Romans 10:9-10; Ephesians 2:8-10; Philippians 3:9; Galatians 2:16).

  Question: “What does the Bible say about infant baptism?”

  Answer: There is much confusion about baptism in the various Christian denominations. However, this is not a result of the Bible presenting a confusing message on baptism. The Bible is abundantly clear of what baptism is, who it is for, and what it accomplishes. In the Bible, only believers who had placed their faith in Christ were baptized – as a public testimony of their faith and identification with Him (Acts 2:38; Romans 6:3-4). Water baptism by immersion is a step of obedience after faith in Christ. It is a proclamation of faith in Christ, a statement of submission to Him, and an identification with His death, burial, and resurrection.

  With this in view, infant baptism is not a Biblical practice. An infant cannot place his or her faith in Christ. An infant cannot make a conscious decision to obey Christ. An infant cannot understand what water baptism symbolizes. The Bible does not record any infants being baptized. Infant baptism is the origin of the sprinkling and pouring methods of baptism – as it is unwise and unsafe to immerse an infant under water. Even the method of infant baptism fails to agree with the Bible. How does pouring or sprinkling illustrate the death, burial, and resurrection of Jesus Christ?

  Many Christians who practice infant baptism do so because they understand infant baptism as the new covenant equivalent of circumcision. In this view, just as circumcision joined a Hebrew to the Abrahamic and Mosaic covenants, so baptism joined a person to the New Covenant of salvation through Jesus Christ. This view is unbiblical. The New Testament nowhere describes baptism as the New Covenant replacement for Old Covenant circumcision. The New Testament nowhere describes baptism as a sign of the New Covenant. It is faith in Jesus Christ that enables a person to enjoy the blessings of the New Covenant (1 Corinthians 11:25; 2 Corinthians 3:6; Hebrews 9:15).

  Baptism does not save a person. It does not matter if you were baptized by immersion, pouring, or sprinkling – if you have not first trusted in Christ for salvation, baptism (no matter the method) is meaningless and useless. Water baptism by immersion is a step of obedience to be done after salvation as a public profession of faith in Christ and identification with Him. Infant baptism does not fit the Biblical definition of baptism or the Biblical method of baptism. If Christian parents wish to dedicate their child to Christ, then a baby dedication service is entirely appropriate. However, even if infants are dedicated to the Lord, when they grow up they will still have to make a personal decision to believe in Jesus Christ in order to be saved.

  Question: “What is the proper mode of baptism?”

  Answer: The simplest answer to this question is found in the meaning of the word “baptize.” It comes from a Greek word which means “to submerge in water.” Therefore, baptism by sprinkling or by pouring is an oxymoron, something that self-contradictory. Baptism by sprinkling would mean “submerging someone in water by sprinkling water on them.” Baptism, by its inherent definition, must be an act of immersion in water.

  Baptism illustrates a believer’s identification with Christ’s death, burial, and resurrection. “Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life” (Romans 6:3-4 NIV). The action of being immersed in the water pictures being buried with Christ. The action of coming out of the water pictures Christ’s resurrection. As a result, baptism by immersion is the only method of baptism which illustrates being buried with Christ, and being raised with Him. Baptism by sprinkling and/or pouring came into practice as a result of the unbiblical practice of infant baptism. For more information about infant baptism, see “What does the Bible say about infant baptism?”

  Baptism by immersion, while it is the most biblical mode of identifying with Christ, is not (as some believe) a prerequisite for salvation. It is rather an act of obedience to the command to “repent and be baptized” (Acts 2:38). Those who believe in baptismal regeneration fail to understand that it is the “repent” part that is necessary for salvation, not the act by which we declare that repentance to the world.

  Question: “What is the importance of Christian baptism?”

  Answer: Christian baptism, according to the Bible, is an outward testimony of what has occurred inwardly in a believer’s life. Christian baptism illustrates a believer’s identification with Christ’s death, burial, and resurrection. The Bible declares, “Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with Him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life” (Romans 6:3-4 NIV). In Christian baptism, the action of being immersed in the water pictures being buried with Christ. The action of coming out of the water pictures Christ’s resurrection.

  In Christian baptism, there should be two requirements before a person is baptized: (1) the person being baptized must have trusted in Jesus Christ as Savior, and (2) the person must understand what baptism signifies. If a person knows the Lord Jesus as Savior, understands that Christian baptism is a step of obedience in publicly proclaiming his faith in Christ, and desires to be baptized – then there is no reason to prevent the believer from being baptized. According to the Bible, Christian baptism is simply a step of obedience, a public proclamation of one’s faith in Christ alone for salvation. Christian baptism is important because it is a step of obedience – publicly declaring faith in Christ and commitment to Him, and identification with Christ’s death, burial, and resurrection.

  Question: “I was baptized unbiblically. Do I need to be rebaptized?”

  Answer: The Bible is very clear about baptism. There are two points we all need to understand. (1) Baptism is to take place after a person has received Jesus Christ as Savior, trusting in Him alone for salvation. (2) Baptism is to be by immersion. The word baptize literally means to “immerse / submerge in water.” Baptism by immersion is the only method of baptism that adequately illustrates what baptism symbolizes—believers dying, being buried with Christ, and being raised to newness of life (Romans 6:3-4).

  With those two key points in mind, what about those who were baptized unbiblically? For the sake of clarification, let’s divide this into two categories as well. First, in the instance of someone who was baptized before he/she became a Christian. Common examples of this are those who were baptized as infants, or those who were baptized later in life, but did not truly know Jesus as Savior when they were baptized. In these instances, yes, such a person definitely needs to be rebaptized. Again, the Bible states that baptism is post-salvation. The symbolism of baptism is lost if a person has not truly experienced salvation by faith in Jesus Christ.

  Second, in the instance of those who were baptized after faith in Christ, but in a method other than immersion. This issue is a little more difficult. It would seem to come down to the fact that such a person did not truly receive baptism. If the method was sprinkling or pouring, it does not fit the definition of baptism. Again, the word baptize means “to submerge in water.” However, the Bible nowhere specifically addresses those who have been baptized but not immersed. This issue, then, is a matter of a believer’s personal relationship with God. A believer who has been baptized unbiblically should ask the Lord for wisdom (James 1:5). If the believer’s conscience is unsure, it would be best to go ahead and be rebaptized biblically to put the conscience at ease (Romans 14:23).

  Question: “If a person wants to be baptized, but is unable to be immersed into water due to being ill, disabled, elderly…etc. – what should be done?”

  Answer: Perhaps the best way to address this question is to start with baptism itself—what it is and what it isn’t. Christian baptism, according to the Bible, is the outward testimony of what has occurred inwardly in a believer’s life. It is a picture of the believer’s identification with the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Romans 6:3-4 describes this act as our old sinful selves being buried with Christ and our newly created selves being resurrected to walk with Him in newness of life.

  Baptism is not a requirement for salvation, nor is does it have any power to save. Rather, it is a symbol of the salvation that has already occurred. We are baptized in order to display to others that fact, which is why many baptisms are accompanied by an oral testimony given by the person being baptized. It is the testimony that is the most important part of the rite, not the rite itself.

  While the Bible is clear that immersion is the proper mode of baptism, it nowhere addresses what to do in a situation where a person needs to be baptized but cannot be immersed in water. Some propose baptism by sprinkling or pouring. While sprinkling and pouring do not match what baptism signifies—the death, burial, and resurrection of Jesus Christ—there are clearly some situations where full immersion is impossible. A person who cannot be baptized by immersion should go before a group of believers and publicly declare faith in Jesus Christ alone for salvation, his commitment to Him, and his identification with Him. That would accomplish what baptism signifies.

  Question: “Is the Church of Christ a good biblical church?”

  Answer: There is no doubt that many in the Church of Christ denomination are genuine believers in Christ who desire to truly worship, follow, and obey Him. At the same time, there are others in the Church of Christ who are borderline cult-like in their preferences, practices, and doctrines. We are by no means disparaging the entire Church of Christ denomination. The purpose of this article is to express some concerns and answer some questions about the Church of Christ that we have observed and experienced.

  One “minor” issue is the Church of Christ policy of not allowing musical instruments in their church services. While we entirely agree that a church is well within the freedom God gives to not use musical instruments in worship, the problem is that some within the Church of Christ are fanatically against musical instruments. Some are fanatical to the point of declaring any church that uses musical instruments as not being a true, biblical, or godly church. Such dogmatism on a clearly non-essential issue is often the mark of a cult, not the mark of a good biblical church.

  A second issue is the fact that some in the Church of Christ claim to be “the one true church,” outside of which there is no salvation. By no means do all Church of Christ members believe this, but it is prevalent enough to warrant concern. Some go so far as to argue that since the name is “Church of Christ,” that indicates that the church / denomination is the one and only true Church of the Lord Jesus. This is completely unbiblical. There is no one church or denomination that encompasses the entire Body of Christ. The “one true church of Christ” is comprised of all those who have, by grace through faith, personally received Jesus Christ as Savior. The Church is composed of true believers everywhere, no matter the local church or denominational affiliation. The claim of exclusive access to salvation is another common identification of a cult, not the behavior of a good biblical church.

  A third and most important issue is the Church of Christ’s emphasis on baptism as being necessary for salvation. Church of Christ advocates point to Scriptures such as Acts 2:38, John 3:5, Mark 16:16, 1 Peter 3:21, and Acts 22:16 as biblical evidence that baptism is required for salvation. There is no denying that baptism is very important. Baptism is intended to be an initial act of obedience to Christ, an illustration of Christ’s death and resurrection, a public declaration of faith in Christ, a step of identification with Him, and a proclamation of desire to follow Him. In the minds of the apostles and early Christians, baptism was so inextricably linked with salvation that the two were viewed as inseparable. The idea that a person could receive Christ as Savior and not be baptized was completely foreign to the early church.

  With that said, however, baptism is not required for salvation. There are biblically plausible and contextually valid interpretations of each of the above Scriptures that do not indicate baptism as being necessary for salvation. There are many Scriptures that declare salvation to be received by faith / believing, with no mention of baptism or any other requirement (John 3:16; Acts 16:31; Ephesians 2:8-9). If baptism is necessary for salvation, these Scriptures are in error and the Bible is contradictory.

  Church of Christ advocates argue that when the Bible speaks of salvation “by faith,” it is speaking of a living faith, a faith that produces works of obedience, such as baptism and confession (Romans 10:9-10). They do not claim that baptism is a work that earns salvation, or in any sense makes a person worthy of salvation. Rather, the Church of Christ teaches that baptism is a work that God requires before He grants salvation, which clearly contradicts their statement that it is not required for salvation. For the Church of Christ, baptism and confession are no different from faith and repentance—they are what God requires before He grants salvation to a person. The problem with this is that while it is may seem to be a subtle difference from the biblical doctrine of salvation by faith, it is in fact a crucially important difference.

  A person who has genuinely received salvation will produce good fruit. Good works are the inevitable result of salvation (Ephesians 2:10). What differentiates a “living faith” from a “dead faith” in James 2:14-26 is the presence of good works. Church of Christ advocates are right to denounce churches that teach intellectual assent to the facts of the Gospel as sufficient for salvation. The Church of Christ is right to reject the idea that a dead faith, a faith that produces no good works, is what saves a person. Faith / trust in Christ as the Savior is what saves a person, but this faith is a living faith that always results in and produces good works. To say that good works must be present BEFORE a person is saved is to make salvation dependent on our obedience, which is works-salvation, not salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. As Titus 3:5 declares, “He saved us – not by works of righteousness that we had done, but according to His mercy, through the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit.”

  So, is the Church of Christ denomination a good biblical church? This is a question that cannot be answered with an all-encompassing response. With an extreme over-emphasis on the absence of musical instruments, with a claim of exclusive access to salvation, and with a doctrine of salvation that is borderline (at best) works-based—no, as a whole, we cannot endorse the Church of Christ as a church that should be attended / participated in. Again, let us reiterate, there are many within the Church of Christ who have genuinely received Christ as Savior and are trusting in Him alone, not in their obedience, for salvation

  Question: “What does the Bible say about being a God-parent?”

  Answer: Traditionally, the godparents were counted informally responsible for ensuring that the child’s religious education was carried out, and for caring for the child should he/she be orphaned. Today, the word godparent may not have explicitly religious overtones. The (particularly) modern definition of a godparent is “an individual chosen by the parents to take a vested interest in raising a more complete human being.” However, godparent is not a legal position, and should the parents seriously intend the godparents to act as foster parents in case of their death, this must be legally specified through the usual means (such as a will). A godparent may, or may not, be related to the child. A child may have one or several godparents.

  Godparenting is usually associated with a baptism or christening ceremony in some Christian denominations. The term godparenting or godparents is not addressed in Scripture. Godparenting is entirely a tradition, neither condemned nor condoned in Scripture. In those circles where godparents are chosen, they are sometimes called “sponsors.” Since the baby or small child is not able to speak for himself, the sponsors may make the statement of faith in Jesus Christ for the baby or child.

  Biblical baptism requires an individual to have his/her own faith in Jesus Christ as Savior. Baptism is a symbol of one’s trust in Jesus. It is a public declaration of believing in Christ and is a picture of the death, burial, and resurrection of Jesus and being raised to live for Him. Therefore, godparenting is not biblically in agreement with the baptism rite for believers. No one else can speak for a baby or small child as to his or her salvation. That must be a personal decision, and the one making it must be old enough to understand what he/she is doing and its significance. Please read our article on infant baptism. With believer’s baptism in mind, it would be difficult for the concept of godparenting to be compatible. If, however, somehow serving as godparent could be connected with believer’s baptism, or separated from baptism entirely, then godparenting could be appropriate and acceptable.

 36. Ndugu Benard Mwenda,

  Namshukuru Mungu kwa kuwa wewe umeweza kuwa mmoja wa mifano hai ya mada inayoendelea hapa. Mungu azidi kukukuza katika Imani. Asante sana pia kwa maneno mazuri na muhimu uliyofundisha.

  Amina!

  Kwa habari ya maelezo ambayo ameyaandika Mch. Dkt. Malisa na kuniuliza maswali kadhaa, nimeacha makusudi kuyajibu haraka haraka ili kutoa muda kwa mtu anayefuatilia dialogue hii kuyasoma kwa utulivu maelezo hayo ili nitakapoyajibu aweze kupata mtiririko mzuri.

 37. Binafsi nanayo hofu ya fundisho analolileta Mch. Dr. Malisa kuhusiana na ubatizo! Sielewi yeye yupo upande gani katika imani ya Kristo ninayemwamini. Ninachokiona, anachojaribu kufundisha hapa ni kwamba, wokovu ni namna ya moja anayekuwa ameupokea kuweza kumpa mwingine ambaye hajaupokea, japo anayepewa hajijui. Hili linathibitika katika suala la ubatizo, ambalo ndiyo mada kuu ya ya somo hili, Yeye kwake Ukristo ni kubatizwa mapema sana kadiri itakavyowezekana. Maswali aliyomwuliza kaka John ni ya msingi sana kuhusiana na hii mada yetu. Kama angelijibu swali moja baada ya jingine kama yalivyoulizwa, labda tungeweza kumwelewa kiasi.

  Mimi ninavyoamini, ni kwamba mtu hawezi kubatizwa mpaka aiamini Injili, yaani ajijue kwamba yeye ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa baada ya kuhubiriwa, atubu dhambi hizo kwa kumaanisha kuziacha katika Kristo Yesu, ndipo ije hatua nyingine ya kubatizwa.

  Pia mimi ninavyoamini ni kwamba, mtu hawezi tu kutubu bila kuamini kile anachokitubia. Yohana alipokuwa anasema tubuni mkabatizwe, maana yake ni kwamba yule aliyeyaamini maneno ya Yohana kwa Roho Mtakatifu, alitakiwa kutubu na kisha alitakiwa kubatizwa. Maneno ambayo bila shaka Yohana aliyahubiri hapo, ni juu ya dhambi hukumu na mauti. Ambaye hakuyaamini maneno ya Yohana, hakuweza hakutii wala hakutubu na wala hakubatizwa, hivyo huyo hakuokoka na ndivyo ilivyokuwa.

  Kimsingi unapokuwa umeyasikia maneno ya Kristo usipoamini na kukiri moyoni kuwa wewe ni mwenye dhambi, huwezi kuokoka, utabaki vile vile. Neno la Mungu ni Roho nao wamwaminio huamini katika Roho na kweli, hata kama mtu ni bubu, Roho Mtakatifu humfunulia kweli yake, na atatubu katika roho, siyo lazima atamke kila mtu asikie kwamba anatubu, hayo yatakuwa ni mambo ya mwilini. Mtu kama atakuwa ni taahira haelewi lolote, na umempeleka katika Injili, baada ya hapo kama hajafunguka na kupata uponyaji, huwezi kumpeleka kisimani kubatizwa wakati ni taahira hajui lolote. Ubatizo peke yake haumpeleki mtu mbinguni, kitu kinachompeleka mtu mbinguni ni imani ya mtu huyo katika Kristo Yesu, ikiwa ni pamoja na kulitenda kila Neno atakalokuwa anafundishwa na Kristo, pamoja na huo ubatizo katika maji tele. Hivyo mtu ambaye ni taahira na amepelekwa katika Injili na bado ni taahira ni kumsubiri Mungu mwenyewe, kwa wakati wake atamfungua na akaweza kufanya yale yapasayo kufanya. Swali linakuja kwamba, sasa je si anaweza kwenda motoni kama hajawahiwa kubatizwa? Mungu ndiye anayeokoa siyo sisi wanadamu kama nilivyoeleza hapo juu. Kama hatapata neema ya uponyaji na akajijua na kutubu, kazi ya Mungu haina makosa. “Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria Warumi 2:12” Sisi kazi yetu ni kufanya lile tunaloliweza mengine tumwachie Mungu.

  Kuhusu watoto wadogo, watoto hawa maandiko yanasema ufalme wa Mungu ni wao, Mungu ni mwenye haki yote, japo amesema wanadamu wote ni wenye dhambi ikiwa ni pamoja na vitoto vidogo, bado Mungu huyo huyo amesema waache watoto wadogo waje kwangu maana ufalme wa Mungu ni wao.

  Anaposema wanadamu wote ni wenye dhambi, ni kwamba tunazaliwa na asili ya dhambi na iwapo hapatapatikana neema ya kuhubiria Neno na kuokoka, basi asili hiyo hutimilika katika utu uzima wetu, ambapo tutakuwa hatuwezi kushinda dhambi ambazo tumezaliwa katika asili yake na mwisho wake ni jehanam ya moto. Mungu hataangalia kwamba tulibatizwa tangu vichanga, atakachoangalia tupoje wakati huo tunapokuwa tunakabiliana naye katika hukumu.

  Ni Muhimu kufahamu kuwa, mambo ya Rohoni hutambulikana kwa jinsi ya Rohoni. Ndiyo maana kuna maandiko mengine yanasema, amewanyima wenye hekima na akili akawafunulia watoto wachanga. Neno la Mungu halifunuliwi kwa wasomi tu halipatikani kwa uelewa wa kisomi, japo wasomi wakilifahamu Neno halisi wanao uwezo mkubwa wa kulielezea kama Paulo.

  Mimi ninao mfano hai kuhusiana na mada hii ya ubatizo. Nilikuwa na umbu langu, wote mimi na huyo dada yangu tulikuwa tumebobea sana katika dini tuliyokuwa nayo kwa wakati huo. Dini tuliyokuwa nayo ninajaribu kuona inafanana sana na fundisho analojaribu kutueleza Dr Mch. Malisa. Baadaye mimi nilibadilika moyo wangu na kuokoka. Dada yangu kwa wakati huo alikuwa hana kazi, alikuwa ananitegemea mimi. Kwa nafasi hiyo, naye nilimhubiria yale niliyokuwa nimeyaamini, lakini ilikuwa vigumu sana kwa yeye kuyamini. Siku za baadaye, kutokana na mazingira aliyokuwa nayo magumu, alilazimika kuja kule ninakoabudu kwa kutaka kama kunifurahisha tu, huku kwa wakati huo huo akitafuta njia za kuondoka pale nyumbani. Kabla ya kuondoka pale nyumbani, siku moja kulikuwa na ubatizo pale kanisani kwetu, nilimshawishi dada yangu ili naye akabatizwe, alikubali kubatizwa. Mitaani nikazisikia habari kuwa nimemlazimisha dada yangu kubatizwa wakati yeye mwenyewe alikuwa hataki kwa vile alishabatizwa tangu utoto. Kukatokea hitilafu pale nyumbani, na dada yangu akawa ameondoka pale nyumbani na kwenda kwa wazazi kule kijijini. Kule aliendelea na imani yake ya zamani.

  Nilimlilia sana Mungu juu yake, kuwa amwokoe katika hilo. Baadaye katika mazingira ambayo sikuyatarajia alikuja tena pale nyumbani na kuomba kuwa aendelee kukaa huku akijitafutia kazi ya kufanya. Aliamua sasa yeye mwenyewe kuja pale kanisani ninapoabudu, alihudhuria miezi kadhaa katika ibada zetu kwa hiyari yake, kisha akaomba ABATIZWE! Nilishangaa sana kwamba mbona alishabatizwa, tena pale pale kanisani tena katika maji tele. Wachungaji walifanya mjadala naye pale kanisani, alihojiwa kwa nini anataka kubatizwa tena wakati alishabatizwa. Kwa uchungu kabisa alijibu, “KWA KWELI MIMI NILIKUWA SIJAAMINI, NILIBATIZWA TU KWA SHINIKIZO LA KAKA, LAKINI SASA NIMEAMINI NAOGOPA NISIJE NIKAWA KINYUME NA NENO, NAOMBA NIBATIZWE TENA ILI NIWE NA AMANI! Huu si uongo, ni mambo ya kweli kabisa maana uongo ni dhambi, na hukumu yake ni jehanam ya moto.

  Wachungaji walipigwa butwa wasijue la kufanya. Lanini ilifikia uamuzi baada ya kulisoma andiko la Marko 16:16 ambalo linasema, aaminiye na kubatizwa ataokoka, kwa hiyo ikaaminiwa kuwa alikuwa hajaamini juu ya wokovu. Hivyo umbu langu alibatizwa tena baada ya kuamini Injili.

  Mimi katika hilo nilipata funzo kubwa sana juu ya kuamini na kubatizwa , ndipo pia nilipoelewa maana ya kuamini na kubatizwa maana yake ni nini, japo mimi mwenyewe nilishaamini na kubatizwa!. Huyo dada yangu mpaka sasa bado yuko mstari wa mbele sana katika imani na amani ya Kristo imemfunika.

  Mambo ya rohohi hufahamika kwa jinsi ya rohoni “Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi Hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa KWA HEKIMA YA KIBINADAMU, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya ASILI HAYAPOKEI MAMBO YA ROHO WA MUNGU; maana kwake huyo ni upuuzi WALA HAWEZI KUYAFAHAMU, KWA KUWA YATAMBULIKANA KWA JINSI YA ROHONI. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote WALA YEYE HATAMBULIWI NA MTU” [1Wakorinto 2:11-15].

  Maandiko mengine yanasema, hamjui ni roho gani mliyo nayo, cha msingi ni kumwomba Roho wa Mungu kwa gharama yoyote ili azidi kutuonesha kweli yote. Mimi binafsi sifungwi na mafundisho ya viongozi wangu japo maandiko yanasema kuwa mwanafunzi hamzidi mwalimu wake. Muda wote namwomba Mungu azidi kuniwezesha kuijua kweli yote pasipo kufungwa na mapokeo, ninajua mwalimu ni Yesu Kristo ambaye sitamzidi!.

  S H A L O M !

 38. Ndugu John
  Nazidi kukushukuru kwa majibu yako na msimamo wako kiroho.sijakuona kama mpinzani wa kweli ya neno la Mungu hata kidogo, futa mawazo hayo! Nakubaliana na maelezo kwamba hii forum ni mahali pakujifunza neno kwa wote waliofungua mioyo yao, ndio maana nachukua muda huu kutoa mchango wangu mdogo, na wakati huo huo kujifunza pia.! Hapa hatusababishiani usumbufu bali tunajifunza.
  Kutokana na majibu yako ni wazi kuwa unafuata kile kinachoitwa -believers baptism/ credo baptism. Nitachukua muda kidogo kuangalia Biblia inafundisha nini kuhusu ubatizo wa aina hii. Inawezekana katika maelezo yangu nikawa narudia baadhi ya mafudisho ya hapo juu. Nitaingia kwa undani zaidi na sijui kama hili litakuwa faida kwa wasomaji wote au laa. Roho mwenywe atusadie.
  Nitaanza na Bwana Yesu mwenyewe. Katika injili ya Mathayo 28:19 agizo lake kuhusu ubatizo halitaji kuamini kwanza ndipo ubatizwe. Mkazo hapa ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi kwa kuwabatiza.
  Katika Marko ndiko tunakuta agizo hili la kuamini na kubatizwa, Marko 16:16. Injili za Luka na Yohana hazitaji kabisa agizo la ubatizo toka kwa Bwana Yesu .
  Maswali yafuatyo yanajitokeza:
  • Kwanini Mathayo alipomnukuu Bwana Yesu hakuandika lo lote kuhusu kuamini ndipo ubatizwe?
  • Luka nae katika mlango 24:44-49 hakutaja kabisa habari ya ubatizo wakati akiandika maneno ya mwisho ya Bwana Yesu muda mfupi kabla ya kupaa kwake.
  • Injili ya Yohana ndio iko kimya kabisa kuhusu agizo la ubatizo.
  Naomba nieleweke hapa, sifanyi kazi ya kuonyesha kwamba ubatizo huo(believers baptism) ni sawa au sio sawa, kwa sasa naonyesha tu kile Biblia inavyosema.
  Katika Matendo baada ya Mtume Petro kuhubiri na watu kuchomwa mioyo nao kuuliza wafanye nini, majibu ya Mtume Petro ni haya: “Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo….Mdo.2:38. Hatusomi hapa wakiambiwa waamini kwanza ndipo wabatizwe, bali watubu, je, watu hawa waliamini neno? Ndio, ingawa hapa swali la kuamini kwao halikutajwa !
  Bado tukiwa katika Matendo tunakutana na ubatizo ambao bila shaka Ndugu John anauona kuwa ndio pekee ulio sahihi . Mdo. 8:36-38. Hapa towashi wa Kushi anaambiwa na Filipo akiamini inawezekana kubatizwa!
  Ukiangalia mafundisho ya Mtume Paulo, mkazo wake ulikuwa katika wokovu, yaani kuamini na kuokolewa. Katika warumi 10:9-10 anakaza kuamini na kuokolewa, na hakutaja kabisa kubatizwa! Je! Inawezekana kuokolewa bila kubatizwa? Ndugu John umetaja kuwa watu hawalazimishwi kubatizwa baada ya kuokoka, (that is a very strange statement).
  Baada ya kuangalia japo kwa kifupi huu ubatizo wa kuamini na kukiri kwanza, maswali yafuatayo ni ya muhimu:
  • Je, tuelewe kwamba Biblia inafundisha tu kuwa kama huwezi kukiri kwa kinywa na kuamini moyoni kwamba Yesu Kristo ni Bwana, huwezi kuokolewa?
  • Je, tuelewe kwamba kama hukuzamishwa katika maji mengi, wewe ni wakupotea milele?
  • Vipi wale ambao ni matahahira, bubu, na watu wa jinsi hiyo ambao hawaelewi jambo lo lote na hawawezi kuongea kabisa?
  • Vipi watoto wadogo waliokufa kabla ya kukiri kwa vinywa?
  Hatari ninayo iona katika mafundisho ya kuamini na kukiri kwanza ni hii: Inamfanya muhusika kuelewa kwamba, ameokoka kwa sababu kuna mambo aliyoyafanya kwanza, yaani aliamua kuamini na alikiri kwa kinywa chake na ndipo akapata wokovu. Mafundisho yenye mkazo huu ni kinyume kabisa na neno la Mungu.
  Sisi kama wanadamu waliozaliwa katika hali ya dhambi, hakuna jambo lo lote tunaloweza kulifanya sio kwa neno au kwa tendo likatupatia wokovu! Tunasoma: “Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu.” Efe. 2:8-9.
  Ni huruma za Mungu tu zinazokupatia wewe wokovu, kwani unakumbuka vizuri sana jinsi neema ya Mungu ilivyokushukia, mlikuwa wengi mkisikiliza neno, na baadhi ya rafiki zako wakiondoka bila wokovu, lakini wewe ukafunguka, je, kwa sababu wewe ulijua la kufanya ? au ulikuwa na akili zaidi ya rafiki zako?

 39. Mch. Dokta Malisa,

  Nashukuru kwa jibu lako jingine. Ingawa umesema kwamba kama kutakuwa na maswali zaidi utafurahi kujibu lakini sina ujasiri tena wa kukuuliza maana tayari naona umefikia tamati kwamba “Kila mtu atauchukuwa mzigo wake mwenyewe”. Hilo si neno dogo! Na pia tayari unaniona mimi kama ni mpinzani wa KWELI YA NENO LA MUNGU. Na hiyo inaweza kukufanya uone kila swali nitakalo uliza ni kwamba NINAPINGA au Kutafuta malumbano. Hata hivyo nimeshaeleza wazi kwamba MIMI SI KITU CHOCHOTE CHA KUWEZA KUPINGANA NA NENO LA MUNGU. Lakini ukweli ni kwamba Mimi namwamini na kumfuata Yesu na ninaamini Neno la Mungu yaani Biblia. Na uhusiano wangu na Yesu ni LIVE!

  Naomba unisamehe kama kwa namna moja au nyingine nitakuwa nimesababisha usumbufu kwako!

  Juu ya suala nililosema nitaendelea kuamini ni la Kiblia kabisa. Nina maandiko mengi sana kuelezea suala hilo. Lakini sikutaka kuweka maandiko hayo kwa kuhofia isije ikawa kama ‘tunashindana’ kunukuu Biblia. Kwa kuwa naelewa pia kwamba ‘kunukuu Biblia si kigezo peke yake kuonyesha kwamba kinachozungumziwa ni Kweli ya Neno la Mungu’.[niliandika hapo nyuma kwamba hata Waislamu huwa wanatumia Biblia kutaka kuwapotosha wakristo] Lakini pia sidhani kama nilichosema nitaendelea kuamini ni cha Kipagani au cha mtu mpinzani wa Yesu Kristo….does is it sound so?

  Andiko unalosema ambalo uliona lilijibu maswali yangu yote natumaini ni lile la Ebrania 6:1-2. [sidhani kama ni tofauti ya hilo]. Lakini katika kulisoma andiko hilo naona umelikata, ilitakiwa tuendelee hadi mstari wa 3 unaosema “And this will we do, if God permit.” Kwa hiyo mimi ninawaza… Ni nani ajuwaye kwamba ‘This is the time permitted by God’ ili tuweze kufundishana na kueleweshana kwa mapana ma marefu na kwa uhuru wa kutosha pasipokufungwa na mipaka ya dini au Imani fulani. Uhuru ninaouona hapa ni mkubwa sana kiasi cha kufanya watu wengi waulize maswali ambayo hata makanisani kwao hawajawahi kuyauliza. Na watu wanaojibu maswali haya wako huru kabisa kujibu lakini kwa kuzingatia jambo moja kwamba LENGO LETU NI KUUJENGA MWILI WA KRISTO. Kwa kuwa naamini Lugha inayotumika hapa ni ya Neno la Mungu aliye Hai. Na ninafikiri hii ni moja ya sababu inayofanya blog hii kuwa tofauti na blog nyingine nyingi – UHURU WA KUJIFUNZA NENO LA MUNGU. Lakini kama wakati huo [ulioruhusiwa na Mungu] bado haujafika, basi tunaweza kuliacha jambo hili na tukaendelea na mada zingine!

  Jambo jingine ambalo ndugu Mchungaji Dkt Malissa napenda kulisema ni kwamba ninayafahamu maneno ya Bwana Yesu aliyosema kwamba: Kila neno lisilo maana watakalonena wanadamu watatoa hesabu yake siku ya hukumu. Maneno haya nayatazama kwa hofu kubwa kiasi cha kutokutaka kuchangia neno lolote kwenye mada hizi. Lakini huwa nasikia msukumo moyoni mwangu kwamba niandike maneno fulani katika mada ninayosikia msukumo kwayo. Hivyo ninapoandika huwa naandika kwa tahadhari kubwa NISIJE NIKAANDIKA NENO LISILO MAANA ambalo siku ya hukumu nitashindwa kutoa hesabu yake. Kwa sababu pia nazingatia kwamba kama kuchangia kwangu hapa hakuwezi kuwa kwa faida japo kwa mtu mmoja basi ni bora nisiandike chochote. Lakini Ole ni wangu kama ninachoandika hapa KITAKUWA KINAMTOA MSOMAJI KUTOKA KWENYE KWELI YA MUNGU NA KUMWINGIZA KATIKA UPOTEVU!

  Naungana nawe ulivyoandika juu ya adui wa watoto wa Mungu anavyowagawa watakatifu. Lakini nionavyo mimi [nina maandiko ya Biblia kuelezea hili] mgawanyiko huu unapata baraka kutoka kwetu sisi wanaadamu. Tumeruhusu migawanyiko hii ipate nguvu kati yetu kwa kukumbatia mambo fulani fulani. Yapo mengi ambayo ndiyo sababu ya kugawanyika namna hii. Mungu akiruhusu twaweza kuyajadili siku nyingine!

  Ni kweli inasikitisha kuona watu tunamkiri Yesu Kristo lakini tunashindwa kukubaliana na kile anachofundisha katika Neno lake yaani Biblia. Inasikitisha sana kuona watu wanaojiita wakristo wakikataa mchana kweupe kwamba Hakuna kuokoka duniani, nk. Yako mengi sana ambayo sisi tunaojiita wakristo tunayafanya ambayo yako kinyume na Neno la Mungu. Mengi tunayafanya kwa sababu mtu alikuta wazazi wake wakifanya na mengine tunayafanya ili kuonekana mbele za watu na sababu zingine tofauti tofauti za kinibaadamu.. Lakini ukisoma Biblia na kukukubali kujifunza Neno la Mungu kwa kuweka pembeni Dini, madhehebu, Elimu, Pesa, Cheo au umaarufu wowote wa kibinaadamu utakuta mengi tuyafanyayo ni machukizo mbele za Mungu na hasara ni kwetu sisi!

  Kwa habari ya ‘kuhukumiana’ [ nimetafsiri kama kukemeana] mimi nafikiri kwa namna moja au nyingine ni bora ‘tukahukumiana’ sisi wenyewe [nina maandiko ya Biblia] kama ‘kuhukumiana’ huko kunaweza kutusaidia kurekebika na kuitambuwa na kuifuata kweli ya Neno la Mungu. Lakini tukisubiri hukumu ya Mungu hiyo haina ku-rewind! Hivyo mimi naona ni bora kama tutahukumiana LAKINI KAMA KUHUKUMIANA HUKO KUNAFANYIKA KUTOKANA NA KWELI YA NENO LA MUNGU. Ni bora tukatambuwa udhaifu na mapungufu yetu na kubadilika kuliko tukipongezana na kurembana kwa majina mazuri ambako mwisho wake NI MAUTI!

  Maneno uliyomalizia mwisho ni mazito. Uzito wake unaongezewa na ukweli kwamba YANAKATA KOTE KOTE; kwa anayeyaandika na anayeyasoma! Ndiyo maana Biblia ikasema AJIDHANIYE AMESIMAMA AANGALIE ASIANGUKE [hili pia linanihusu na mimi]

  Narudia tena, naomba unisamehe kama kwa namna yoyote nitakuwa nimesababisha usumbufu wowote kwako!

  Tuendelee kujifunza!

 40. Kwako Ndugu John,
  Ingawa sikufahamu lakini kutokana na majibu yako na jinsi unavyopangilia hoja, you must be a very smart young man! Bwana asifiwe.
  Naomba niseme yafuatayo: Jambo moja kubwa ambalo adui wa watoto wa Mungu tangu mwanzo ameweza kulifanya kwa ustadi mkubwa ni kujaribu kuwagawanya watakatifu. Inasikitisha sana kuona kwamba tunamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi lakini tunashindwa kabisa kukubaliana kuhusu kile anachofundisha katika neno lake yaani Biblia.
  Na hatari kubwa ya mgawanyiko huu inapelekea watakatifu kuhukumiana tena wakati mwingine kwa maneno mazito sana.

  Umesema hapo juu kwamba utaendelea kuamini unavyo amini…una uhuru wa kufanya hivyo bila kuingiliwa na mtu yo yote kwani siku ile ya mwisho kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Mimi kama mtumishi wa Mungu nina wajibu wakuwa sauti ya mtu aliaye nyikani. Kuna watakao sikia na kupona, na kuna watakao kaidi na kupotea. Ombi langu kwa Mungu tena kwa mzigo wa moyo, ni kwamba kila atakae soma ujumbe huu, Roho wa Mungu amwezeshe kuielewa hiyo kweli kwani kweli hutuweka huru.

  Nilirudi kusoma tena maswali yako, kwani kama ulivyosema sio yote hayakupaswa kutokujibiwa, lakini niliona kuwa andiko langu lilijibu maswali yako yote. nenda kasome tena! Siku ile kuu ya mwisho, pale Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja kuhukumu ulimwengu, itawashangaza sana wengi, kwani baadhi ya wale waliotarajiwa kuingia watakutwa wako nje, na baadhi ya wale waliotarajiwa kuwa nje watakutwa ndani.
  Ndugu John, kama kutakuwa na maswali zaidi nitafurahi kujibu.
  Ubarikiwe na Mungu wangu.

 41. Mchungaji Dkt. Malisa

  Nami nashukuru kwa jibu lako la hekima. Ninalotaka kusema ni kwamba hata kama mimi tayari nina msimamo wangu, na kama msimamo huo unahatarisha hatima ya maisha yangu, na pengine kwa kujibu maswali yangu ungeniwezesha kuondoka kwenye hatari hiyo, naamini kwa kuyajibu maswali ungekuwa umefanya jambo la muhimu sana.
  Mimi pia sina nia ya malumbano. Hapa tunajifunza neno la Mungu. Kwa kuwa naamini SI MIMI TU mwenye kuhitaji ufafanuzi wa uliyoyaandika bali kuna wasomaji wengi pia wangepata faida. Hata hivyo mimi sijapinga bali nahitaji kueleweshwa. MIMI ni nani hadi nipingane na Neno la Mungu??

  Lakini kwa kuwa umesita kuyajibu maswali hayo [naamini si yote ambayo hayakustahili kujibiwa] basi mimi nitaendelea kuamini ninavyoamini kwamba ‘KAMA MTU ALIBATIZWA UBATIZO AMBAO HAUTOKANI NA IMANI NI HAKI KABISA AKABATIZWA UPYA BAADA YA KUAMINI MAANA YOYOTE AYAFANYAYO MTU AKIWA KATIKA DHAMBI HAYAPOKELEWI KATIKA UFALME WA MUNGU. Kama kweli ubatizo ni jambo la msingi basi NI LAZIMA KUWE NA USAHIHI WAKE lakini kama si jambo la msingi BASI MTU ANAWEZA KUBATIZWA VYOVYOTE ATAKAVYO NA KWA HALI YOYOTE ATAKAYO, AWE AMEAMINI AU AWE HAJAAMINI! Lakini mimi natumaini UBATIZO ni jambo la msingi hivyo ni lazima kuwe na taratibu, kanuni na mipaka yake!

  Mtu halazimishwi kubatizwa baada ya kuokoka bali hufundishwa Neno la Mungu na yeye mwenyewe huona umuhimu wake kisha kwa HIARI yake huamuwa kubatizwa.
  Lakini kama kuna mtu alibatizwa akiwa kichanga baada ya KUAMINI basi mtu huyo atakuwa aliokoka tangu akiwa kichanga. Maana KUOKOKA ni Kumwamini na Kumkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa Maisha yako. Lakini kama mtu baada ya kuwa ni mtu mzima akakutana na Injili na hivyo kukubali KUOKOKA basi huyo hata kama alibatizwa akiwa kichanga hakuwa AMEAMINI, maana angekuwa ameamini angekuwa ameokoka na hivyo kusingekuwa na haja tena ya KUOKOKA MARA YA PILI!

  NATAMANI SANA, NATAMANI SANA KUPATA MTU MMOJA ANAYESOMA HAPA AMBAYE ALIBATIZWA AKIWA KITOTO KICHANGA NA ANAKUMBUKA KWAMBA ALIBATIZWA BAADA YA KUAMINI. KAMA UPO MTU WA NAMNA HII NAOMBA SANA UTUSHUHUDIE JINSI ULIVYOWEZA KUIAMINI INJILI UKIWA KITOTO KICHANGA! NA KUANZIA HAPO UKAWA UMEOKOKA MOJA KWA MOJA HADI HIVI LEO UNAPOSOMA HAPA!

 42. John,
  Nakushukuru sana kwa kutumia muda wako kusoma andiko langu na kuuliza maswali. Naomba niseme hivi, lengo langu la kuandika kuhusu ubatizo ni kuuweka ukweli wazi. Kuna watakao kubaliana na neno hilo, na kuna watakaopinga kama wewe Ndugu John. lengo langu sio kuingia katika malumbano ya neno la Mungu. ningeliweza sana kujibu maswali yako, lakini tayari wewe una msimamo wako na hata nikujibu kwa uhakika kiasi gani kutoka neno la Mungu itakuwa sawa na kumpigia mbuzi gitaa. jambo moja naomba niliweke sawa nalo ni hili, nakubali kabisa kwamba ubatizo wa maji mengi na wa watu wazima ni wa kibiblia kabisa sawa na ubatizo wa maji kidogo na wa watoto. Nisilolikubali ni kule kuwa batiza tena watu eti kwa sababu huko nyuma walibatizwa kama watoto!Kwa kufanya hivi tunarudi katika kile ambacho kanisa lilionywa katika Ebr.6:1-2 in part kuhusu mafundisho ya mabatizo. Hatimae hitimisho langu ni hili: “yeye aliye na sikio, na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa.”
  Bwana Yesu alisema “Aliye na masikio ya kusikia na asikie.” Mk.4:9.

 43. Asante Mchungaji Malissa kwa maelezo yako. Natamani tuendelee kuchambuwa suala hili. Nimeibua maswali mengi kutoka katika maelezo yako. Nimeweka machache ambayo natumaini majibu yake yatatupeleka hatua moja zaidi.

  1. Kwenye mwanzo wa maelezo yako umeandika jinsi ambavyo wanaobatiza watoto wanaweza kuyumbishwa na mafundisho ya ubatizo wa maji mengi.
  Swali:
  a).Je, watoto hawawezi kubatizwa ubatizo wa maji mengi?
  b). Je, ni ubatizo upi ulio sahihi kibiblia kati ya wa MAJI MENGI na MAJI KWENYE KIBAKULI ( kwa kuwa ulitumia neno hili)?

  2.Umeandika “Biblia haitufundishi hata kidogo kwamba wenye kuamini ni watu wazima tu, kama huo ungekuwa ndio ukweli, basi watu wazima wote wangeliokoka”
  Swali:
  a)Je, Kumwamini Yesu ni suala la HIARI au LAZIMA?
  b) Je, una maana watu waliobatizwa wakiwa watoto WOTE wameokoka?

  3.Umeandika “Tunazaliwa wenye dhambi na pasipo utakaso kwa damu ya Yesu katika ubatizo tutakufa wenye dhambi”
  Swali:
  a).Je, Unataka kusema Kinacholeta utakaso na kuondoa dhambi ni Ubatizo?

  b). Kama kweli ubatizo huondoa dhambi, Je, watu
  waliobatizwa wakiwa watoto, wakija kuwa watu wazima unaamini huwa wanatenda dhambi zingine?
  i).Na kama hutenda dhambi zingine Je, hizo huondolewa na ubatizo gani?
  ii). Na kama hawatendi dhambi zingine Je, tuseme hadi inafikia baadhi maaskofu wao kuwa mashoga bado hapo hakuna dhambi?

  4.Umeandika: “Je, makanisa yanayo kataa kubatiza watoto, wametaja ni umri gani ambao mtoto hawezi kubatizwa?”
  Swali: Ukiwa na watoto, na baadhi yao kuna mwenye umri wa miaka 18 na mwingine wa miezi 2. Je, ukikuta yule wa miaka 18 amejisaidia sebuleni utaridhika tu kwamba ni mtoto kwa hiyo hakuna kilichoharibika?

  5. Umeandika: “Watoto wengi wanapofika umri wa miaka 3 tayari wanaweza kuongea kwa ufasaha kabisa, Je, mtoto huyo akimkiri Yesu kwa kinywa chake kuwa ni Bwana, atabatizwa?”
  Swali: a)Je, hivi ni kweli unamaanisha kwamba kwako hakuna tofauti kati ya mtoto mwenye umri wa siku moja na yule wa miaka 6, 10 au 18?
  b) Je, wewe mwenyewe unakumbukumbu ya mambo uliyokuwa ukiyafanya ukiwa na umri wa miezi 2?

  6. Umeandika “Mungu anaonya kuhusu watu walio wepesi wa kukiri kwa vinywa na kufikiri kwamba wameokoka, “Bwana akanena, Kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami.” Isa. 29:13.”
  Swali: Je, nini maana ya KUOKOKA?

  Hata hivyo, ni akina nani hawa wanaomheshimu Mungu kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali naye? Je si watu wenye kujivika unyenyekevu wa kidini wanapokuwa kwenye ibada zao, wakati mioyo yao iko nje ikiwaza ni baar gani nzuri ya kutembelea siku hiyo, au mganga gani wa kienyeji kwa ajili ya kuzindika biashara, na mambo mengine yanayofanan na hayo, halafu wakiambiwa habari za wokovu wanasema hakuna kuokoka duniani? Je, msimamo wa namna hii kweli utamfikisha mtu kwa Mungu?

  7.Umeuliza “Je, unakubaliana nami kwamba umri na akili zetu havitoshi kutufanya tuamini?’
  Jibu: NI kweli akili zetu hazitoshi kutufanya tuamini [na kuzingatia habari za YESU].Lakini kuna upeo wa akili ambapo mtu akifikia hutambulika kwamba sasa anaweza kufanya maamuzi sahihi.
  Swali: Mhubiri wa injili akikutwa ameng’ang’ana na mtoto wa miezi miwili akimhubiria habari za Yesu kwamba aamini ili aokoke, Je, muhubiri huyo hataambiwa kwamba Ulokole umemfanya taahira?

  8. Umeandika “Biblia inatueleza kwamba hata watoto walio tumboni mwa mama zao kwa nguvu za Roho Mtakatifu huelewa kile kinachofanyika.
  Mfano mzuri ni wa Yohana Mbatizaji akiwa tumboni mwa mama yake, tunasoma: “Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake, Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu…” Luka 1:41.”
  Swali: a). Unataka kusema wanawake wote wajawazito hupata hali hii ambayo Elizabeti, mama wa Yohana mbatizaji, aliipata?
  b). Je, unataka mumaanisha kwamba kuzaliwa kwa Yohana mbatizaji kulikuwa sawa na watu wengine wanavyozaliwa?

  9.Umeandika “Matendo 2:41, “Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu.”
  Hatusomi hapa umri wa watu hawa, na siamini kwamba katika kusanyiko hilo kubwa walikuwepo watu wazima tu, kumbuka Bibilia inatujulisha kuwa wayahudi walikuwa na desturi ya kuhesabu wanaume tu pasipo wanawake na watoto. (Soma Mat. 14:21).”
  Swali:
  a) Hivi kweli unataka kusema watoto wenye umri wa , mfano, miezi 2 kushuka chini wanaweza KULISIKIA NENO la mahubiri na KULIPOKEA?
  b). Kwa kuwa wewe ni mchungaji, unapokuwa na kikao na watu unaowaongoza huwa unawachukulia wale watoto wachanga wanyonyao kama wajumbe pia wa vikao hivyo?
  c). Je, watoto wa miaka 3 au 4 ambao wanaweza kuongea kwa ufasaha huwa unawaambia nao wachangie na kuchukuwa michango yao katika mada mbali mbali mnapopanga mipango ya kanisa?

  10.Umeandika “Waliobatizwa nyumbani kwa Kornelio walibatizwa kwa sababu wamempokea Roho Mtakatifu, na kama neno linavyotuonyesha, Mungu anamwaga Roho Mtakatifu kwa watu wote bila kujali umri wao, ni wazi basi kwa sababu ya ahadi ya Mungu hata watoto waliokuwa nyumbani kwa Kornelio walipokea uvuvio wa Roho Mtakatifu na kubatizwa.”

  Soma yafuatayo:
  Ninaamini katika watu wanaosoma hapa wapo wengi ambao nyumbani kwao hakuna mtoto mchanga anyonyaye. Ni kweli kwamba si kila familia huwa ina mtoto labda wa miaka 2, 6 10 au 14 kwa wakati wote. Kuna familia ambazo mtoto wa mwisho au wa chini kwa umri ni wa miaka 25 au hata zaidi. Sasa….
  Swali:
  a)Kwa nini tunalazimisha kwamba nyumbani kwa Lydia na Kornelioa kulikuwa na watoto wachanga wakati huu walipokutana na Injili?
  b) Je, kuna uthibitisho wowote, kama si hisia tu, kwamba katika nyumba hizi kulikuwa pia na watoto wachanga?

  11.Umeuliza: “Je, tuelewa andiko hili kumaanisha kuwa nyumba nzima haijumuishi watoto? Wakati wa sensa, unapoulizwa kutaja watu walioko kwenye familia yako, watoto unawabagua na kutowajumuisha?”
  Jibu: Ni kweli wakati wa sensa watoto pia huhesabiwa.
  Swali:
  a). Je, wanaohesabu watu huwa hawaulizi kama kuna watoto pamoja na kutaka kujuwa umri wao?
  b). Je, ni kweli unamaanisha kwamba mtu mwenye umri wa mwaka mmoja ananafasi sawa ya uwajibikaji kwenye jamii kama mtu mwenye umri wa miaka, tuseme, 30?

  12.Umeandika “Jambo moja ni dhahiri, hatuingii katika ufalme wa Mungu kwa kuwekewa mikono na kubarikiwa!”
  Swali: Je, tunaingia katika ufalme wa Mungu kwa kufanya nini?

  14. Kama watu wanapobatiza mtoto huamini kwamba mtoto huyo naye ameamini….
  a) Je, kwa nini kutafuta mtu mwingine [baba wa ubatizo] akiri/atamke yale maneno yanayoambatana na kiapo/agano la ubatizo?
  b) Kwa namna hii, Je, anayebatizwa huwa ni anayetamka/anayekiri yale maneno au ni yule mtoto anayemwagiwa yale maji?

  MWISHO

  Maneno uliyomalizia maelezo yako hutumiwa hata na waislamu kwa kutaka KUTUFUNDISHA Wakristo tunaomwamini na kumfuata Yesu. Haya yana tafsiri yake nzuri sana lakini kwa bahati mbaya kila mtu, hata na wapagani, amekuwa akiyatumia akivutia upande wake.
  Lakini hata hivyo: NI NANI ANAYEWAZUWIA WATU KUINGIA KATIKA UFALME WA MUNGU?
  Je,
  Ni mtu aliyempokea Yesu na anaishi kwa kufuata mafundisho ya Bwana Yesu katika Biblia na aliyeuthibitisha UHAKIKA NA UHALISI wa wokovu na anawaambia na wengine kwamba ni vizuri mtu ampokee kwanza Yesu Kristo moyoni mwake na kumfanya Bwana na Mwokozi wa maisha yake ndipo abatizwe akiwa na akili zake timamu na kwa hiari yake, kwa sababu ubatizo ni ishara tu ya kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu, kisha aendelee kuishi maisha ya kujilinda na dunia hii kwa ajili ya kuishindania Imani ya Yesu Kristo;
  AU
  Ni wakuu wa dini; wanaopinga kazi ya Ukombozi aliyokuja kuifanya Yesu; wanaowahadaa watu kwa kuwaambia walivyofanya kwenye dini zao inatosha, kwamba hakuna haja tena ya kufanya mambo mengine; kwamba mtu alivyomwagiwa maji kichwani na mtu mwingine akakiri badala yake; basi’ dhambi zilishaondoka; kwamba duniani hakuna kuokoka bali mtu akifa waliobaki duniani watamuombea kwa Mungu ili awekwe mahali pema peponi; kwamba hana haja tena ya kumpokea Yesu moyoni na amfanye Bwana na Mwokozi wake; kwamba ukitubu dhambi kwa mkuu wa dini; basi Mungu ameshasamehe (bila kujali huyo mtu unayetubu kwake ana uhusiano gani na Mungu)?

  Je, ni yupi kati ya hao wawili hapo juu anayewafungia watu kuingia katika Ufalme wa Mungu?

 44. Mungu akubariki Pastor na wachangiaji wote. Ninashukuru sana kwa somo lako zuri. Amina

 45. UBATIZO WA WATOTO

  Kuna baadhi ya makanisa ya kikristo yanayo batiza watoto, na somo hili kwao linaweza lisiwe na umuhimu; ingawa baadhi yao ukiwauliza kwa nini wana batiza watoto wanashindwa kujibu kwa uhakika Hili linapelekea wengi kuyumbishwa na mafundisho ya ubatizo wa maji mengi. Ni muhimu sana kuyachunguza maandiko kujua yanafundisha nini kuhusu ubatizo kwa jumla.
  Tunafahamu pia kwamba yako makanisa yasiyo batiza watoto kabisa, na sababu za kukataa kwao baadhi ni hizi hapa:
   Kabla ya kubatizwa ni lazima kumwamini Bwana Yesu, na watoto hawawezi kumwamini Bwana Yesu wala kumkiri kwa vinywa kwani bado ni wadogo kiumri.
   Hakuna mahali po pote katika Agano jipya tunapoona ukifanyika ubatizo wa watoto.
   Watoto walipoletwa kwa Bwana Yesu aliwabariki na sio kuwabatiza.
  Inawezekana zikawepo sababu zaidi, tuangalie sababu hizi kuu tatu na kuona kile Biblia inafundisha.
  Imani ni ya muhimu sana katika mafundisho ya Biblia kumhusu Bwana Yesu. Kwa kuamini kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na kufufuka siku ya tatu; kunakupatia msamaha na wokovu. Injili ya Marko inasomeka hivi, “Aaminiye na kubatizwa ataokoka…” Marko 16:16.
  Makanisa mengi yanayokataa kubatiza watoto yanafundisha kwamba mtoto mdogo kwa sababu ya umri wake mdogo hajawa na akili za kutosha kuweza kufanya uamuzi wa kumwamini Bwana Yesu, na hivyo ukimbatiza haimsaidii kitu.
  Nataka tuangalie jinsi imani inavyo umbika ndani yetu hata kumkubali Yesu kama Bwana na mwokozi. Kwa maneno mengine nataka tuangalie jinsi tunavyo amini.
  Jambo la kwanza kufahamu ni kuwa hakuna mahali po pote Biblia inafundisha umuhimu wa umri ili mtu aweza kuamini.
  Biblia haitufundishi hata kidogo kwamba wenye kuamini ni watu wazima tu, kama huo ungekuwa ndio ukweli, basi watu wazima wote wangeliokoka.`
  Agizo la Bwana Yesu la kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi na kuwabatiza sio la watu wazima pekee. Ni taifa gani ambalo watoto sio sehemu ya taifa hilo?
  Mafundisho ya umri wa uwajibikaji (age of accountability) ni mapokeo tu ya baadhi ya makanisa na hayawezi kuthibitishwa kibiblia. Hakuna mahali po pote katika Biblia panaposema ukifika umri fulani ndio dhambi zako zinaanza kuhesabiwa mbele za Mungu. Tunazaliwa wenye dhambi na pasipo utakaso kwa damu ya Yesu katika ubatizo tutakufa wenye dhambi.
  Wanaokazia umri wa utu uzima ili kuamini na kubatizwa, wanafundisha kwamba watoto hawana dhambi na hivyo hawahitaji kubatizwa bali kuwekewa mikono na kubarikiwa tu.
  Biblia inafundisha tofauti na msimamo huo, tunasoma, “wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.” Rum. 3:23. Je, tuelewe hapa kwamba neno linasema wote wametenda dhambi isipokuwa watoto?
  Sote tulio na watoto, tunawaona kuanzia umri mdogo sana wakifanya mambo ambayo biblia inayaita dhambi, hivyo kugeuka na kuwafundisha watu kwamba watoto hawana dhambi ni kutaka kuwapoteza.
  Inawezekana umekwisha sikia mafundisho haya kuhusu jinsi tunavyo pokea imani, na kifungu kinachotumiwa sana ni hiki, “Basi imani chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo.” Warumi 10:17.
  Ni kweli kabisa kuwa imani huja kwa kusikia neno la Kristo, lakini kama tutaishia hapa pasipo kuangalia mafundisho mengine katika ujumla wake kuhusu imani tutakuwa tunawafundisha watu nusu ukweli.
  Hebu jiulize maswali machache kuhusu kuamini kwa kusikia neno la Krsto tu:
  Mbona watu wote kwa pamoja wanasikia injili na baadhi yao wanakataa kuamini? Bwana Yesu mwenyewe anatoa jibu la swali hilo katika mfano wa mpanzi Marko 4:14-20.
  Tunafundishwa hapa sio wote wanaosikia neno la Kristo na kuliamini.
  Jambo la muhimu ni kuelewa kwamba Mungu anatumia njia mbali mbali kuumba imani ndani ya watu ili waiamini injili ya Bwna Yesu kama tunavyofundishwa katika Biblia.
  Mtume Paulo akizungumzia njia nyingine ya kupokea imani anaonyesha kwamba kazi hiyo hufanywa na Roho Mtakatifu. (1Kor.12:9) Katika njia zote hizi hakuna mkazo wa umri wa mpokeaji imani.
  Bwana Yesu mwenyewe ndie alietufundisha kwamba hata watoto wanaweza kumwamini, tunasoma: “bali atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia, na kutoswa katika kilindi cha bahari.” Mt. 18:4.
  Tumeona hapo juu japo kwa kifupi jinsi tunavyo pokea imani, hata hivyo kuna swali la zaidi kuhusu tatizo la kubatiza watoto kwa jinsi linavyoonekana kwa wale wanaopinga.
  Katika nyaraka za Paulo anafundisha umuhimu wa kukiri imani yako kwa kinywa ili kupata wokovu. Tunasoma, “Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Rum.10:9-10.
  Ni rahisi baada ya kusoma mistari hiyo hapo juu, kuamini kwamba kwa sababu watoto hawawezi kukiri kwa vinywa vyao; basi hawawezi kuokoka. Tunapozungumzia watoto, ni wa umri gani?
  Je, makanisa yanayo kataa kubatiza watoto, wametaja ni umri gani ambao mtoto hawezi kubatizwa?
  Kwa sheria za nchi nyingi mtoto ni kuanzia siku moja baada ya kuzaliwa hadi miaka 18, kwa sheria za ndoa Tanzania za mwaka 1971, msichana aliruhusiwa kuolewa akiwa na miaka 15. Watoto wengi wanapofika umri wa miaka 3 tayari wanaweza kuongea kwa ufasaha kabisa, Je, mtoto huyo akimkiri Yesu kwa kinywa chake kuwa ni Bwana, atabatizwa?
  Mbali na kuwakatalia ubatizo watoto wanaodaiwa kwamba bado hawajaweza kukiri kwa vinywa vyao, tuangalie makundi mengine ya watu wazima ambao kwa sababu kadhaa hawawezi nao kumkiri Bwana Yesu kwa vinywa vyao. Kuna bubu wasioweza kusema kabisa, kuna mataahira ambao hawaelewi au kutamka neno linaloeleweka, kuna waliozirai kwa muda mrefu (coma),
  Je, ni nini msimamo wa makanisa yanayokataa kubatiza kwa misingi ya kushindwa kukiri kwa kinywa watu wenye madhaifu haya?
  Mungu anaonya kuhusu watu walio wepesi wa kukiri kwa vinywa na kufikiri kwamba wameokoka, “Bwana akanena, Kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami.”
  Isa. 29:13.
  Bwana Yesu nae anaonya, “Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
  Mat. 7:21.
  Baada ya maelezo hayo, swali linakuja, Je, una maana kusema kuwa watoto wadogo wanaweza kumwamini Yesu, vipi mtoto wa mwezi mmoja?
  Nami ni jibu swali kwa kuuliza swali, Je, unaamini kwamba Mungu ndie anae tuwezesha kuamini kwa kutumia neno lake na Roho Mtakatifu?
  Je, unakubaliana nami kwamba umri na akili zetu havitoshi kutufanya tuamini?
  Biblia inatueleza kwamba hata watoto walio tumboni mwa mama zao kwa nguvu za Roho Mtakatifu huelewa kile kinachofanyika.
  Mfano mzuri ni wa Yohana Mbatizaji akiwa tumboni mwa mama yake, tunasoma: “Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake, Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu…” Luka 1:41.
  Ukweli huo hapo juu unatulazimu kujiuliza swali, Je Roho Mtakatifu hawezi kumfanya mtoto mchanga aliezaliwa tayari; kuamini?
  Maelezo hayo hapo juu yanaweza kukufanya ujiulize swali la msingi zaidi kuhusu ubatizo wa watoto.
  Kama watoto nao kwa mapenzi ya Mungu wanaweza kuamini, Je, mbona hatuoni watoto waliobatizwa katika Biblia wakati wa Mitume?
  Katika kanisa la wakati wa mitume, hakukuwa na utata wo wote kuhusu umri wa ubatizo, na maelezo yaliyotolewa katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuhusu ubatizo yalikuwa ni ya ujumla tu. Hebu tuangalie mifano michache.
  Matendo 2:41, “Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu.”
  Hatusomi hapa umri wa watu hawa, na siamini kwamba katika kusanyiko hilo kubwa walikuwepo watu wazima tu, kumbuka Bibilia inatujulisha kuwa wayahudi walikuwa na desturi ya kuhesabu wanaume tu pasipo wanawake na watoto. (Soma Mat. 14:21).
  Katika Matendo 10:47-48, tunasoma: “Ni nani awezaye kuzuia maji, hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo.”
  Hii ni familia ya mtu alieitwa Kornelio aliekuwa askari wa Kirumi wakati huo.
  Baada ya kupokea uvuvio wa Roho Mtakatifu, Mtume Petro anaamuru wabatizwe.
  Roho Mtakatifu alipowashukia watu hawa, Je, unataka tuamini kwamba watoto waliokuwepo hawakupokea uvuvio huo kwa sababu ya umri wao?
  Siku ya Pentekoste, Mtume Petro akimnukuu nabii Yoeli anasema, “Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote Roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto.” Mdo. 2:17.
  Waliobatizwa nyumbani kwa Kornelio walibatizwa kwa sababu wamempokea Roho Mtakatifu, na kama neno linavyotuonyesha, Mungu anamwaga Roho Mtakatifu kwa watu wote bila kujali umri wao, ni wazi basi kwa sababu ya ahadi ya Mungu hata watoto waliokuwa nyumbani kwa Kornelio walipokea uvuvio wa Roho Mtakatifu na kubatizwa.
  Hatuambiwi umri wala jinsia za watu waliobatizwa, Petro hapa hakuagiza ubatizo wa watu wazima tu bali wote waliokuwepo walibatizwa. Unaweza kuendelea kusoma kitabu hiki cha Matendo ubatizo wa kifamilia kwenye mlango 16:15, 16:33.
  Wanaoendelea kupinga ubatizo wa watoto hata baada ya kusoma vifungu hivyo hapo juu, hudai kuwa havisemi kama watoto walibatizwa ingawa tunasoma kuwa nyumba nzima ilibatizwa!
  Je, tuelewa andiko hili kumaanisha kuwa nyumba nzima haijumuishi watoto? Wakati wa sensa, unapoulizwa kutaja watu walioko kwenye famili yako, watoto unawabagua na kutowajumuisha?
  Tunapokataa ubatizo wa watoto kwa kudai kuwa hatusomi mahali watoto walipobatizwa katika Biblia tunajenga hoja dhaifu sana. Kwa mfano, hakuna mahali po pote katika agano jipya tunapo soma wanafunzi wa Yesu wakibatizwa, je, tusema kwamba hawakubatizwa bali walikuwa wabatizaji tu? (Mtume Paulo ambae hakuwa miongoni mwa wale kumi na mbili ndie pekee tunae soma kwamba alibatizwa)
  Kwa sababu hatusomi wanafunzi wa Yesu kubatizwa, je, tuseme hawakubatizwa wala hawakuokoka? Ingawa hatusomi ubatizo wa wanafunzi wa Yesu, bado tunaamini kwamba walibatizwa, na ingawa hatusomi waziwazi ubatizo wa watoto, ni hakika kwamba walibatizwa!
  Tuangalie suala la tatu, nalo ni Bwana Yesu kuwabariki watoto badala ya kuwabatiza.
  Sasa tuangalie sehemu ya pili ambayo nayo ni ya muhimu sana. (Soma Marko 10:13-16,
  Mt. 19:13-15, Lk. 18:15-17).
  Watoto walioletwa kwa Yesu aliwawekea mikono na kuwabariki, na kusema maneno haya, “Mtu ye yote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe.”
  Yesu anatufundisha hapa kuwa hata watoto wadogo wanaupokea ufalme wa Mungu, tena anaonyesha wazi kuwa watu wazima wasipo upokea ufalme wa Mungu kama watoto wadogo wafanyavyo hawataungia kamwe.
  Je, tunaupokeaje ufalme wa Mungu? Jibu lake nimelieleza kwa kirefu katika milango tofauti kitabuni humu. Jambo moja ni dhahiri, hatuingii katika ufalme wa Mungu kwa kuwekewa mikono na kubarikiwa!
  Ni ukweli unaosikitisha jinsi ambavyo tumeendelea kupinda neno la Mungu ili tu likubaliane na mafundisho ya makanisa yetu, na hivyo kupelekea wengi kuyumba na hata kupotea katika imani zao. Wakati wa Mafarisayo, waliendelea kuchambua sheria za Torati na kuzitafsri jinsi walivyopenda hata kuziongeza kipengele kwa kipengele hadi kufikia sheria zaidi ya 600.
  Bwana Yesu alikemea tabia hiyo kwa kuwaonya Mafarisayo hivi:
  “Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki! Kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamwingii, wala wanaoingia hamwaachi waingie.” Mat.23:13.

 46. Mchungaji Malisa,

  Somo lako ni zuri japo kuna mahali mimi nahitaji ufafanuzi zaidi kuhusu ubatizo wa watoto. Ninauliza hili kwa sababu rejea zote za kwenye biblia ulizozitumia zinaonyesha watu walibatizwa BAADA ya kuamini. Na wala sijawahi kuona popote kwenye biblia ambapo mtu alibatizwa akiwa bado ni kitoto kichanga. Lakini katika maelezo yako umetetea ubatizo wa watoto. Naomba unisaidie suala hili la kubatiza watu wakiwa bado ni watoto ni la kibiblia?

 47. Ubatizo ni nini?

  Madhehebu tofauti ya kikristo yanakubaliana kuwa ili uwe mkristo ni lazima ubatizwe, hakuna ukristo bila ubatizo.Tofauti ni katika maana, uwezo, matokeo na namna ya ubatizo. Kuna baadhi ya makanisa yasiyo batiza kabisa kwa maji, hawa hudai kuwa ubatizo wa maji ni desturi za wakati wa Agano la Kale tu, na wakristo hawalazimiki kuzifuata baada ya Bwana Yesu kufufuka. Baadhi ya madhehebu yasiyo batiza ni pamoja na jeshi la wokovu (Salvation Army, The Quakers, etc.)

  Jambo la kwanza nitakalo fanya ni kukupa tafsri na matumizi ya neno ‘ubatizo’ kama lilivyotumika hata kabla ya kuandikwa Agano Jipya. Ubatizo ni neno toka lugha ya kiyunani iliyotumika kuandika Agano Jipya, lugha hiyo leo hiitwa kigiriki.

  Hii ina maana kusema kiswahili hatuna tafsri ya neno ubatizo, tunalitumia moja kwa moja toka lugha ya kiyunani kama vile tunavyo azima maneno mengine ya kigeni.

  Neno hili ubatizo linatafsri kuu tatu kutegemea na matumizi yake.

  Maana ya kwanza ni kuzamisha ( to dip/immerse), maana hii huko nyuma kabla ya kutumiwa na waandishi wa agano jipya ilimaanisha tendo la kutumbukiza nguo kwenye dawa iwezayo kubadilisha rangi na kuipa rangi nyingine, leo tunaita ‘tye and dye’. Tafsri hii ndio tunayoiona ikitumika mara kwa mara katika matumizi ya neno ubatizo kwenye Agano jipya.

  Maana ya pili ilikuwa ni kusafisha kitu, au mtu kunawa kwa kutumia maji. (washing).

  Maana ya tatu matumizi yake ni tofauti kabisa kwani aina hii ya ubatizo haihusu kutumia maji. Yohana Mbatizaji akizungumzia ubatizo huu anasema: “Kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi ……yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.” Luka 3 :16.

  Hata katika tafsri hizo za maana ya neno ubatizo, kuna wanaofundisha na kukaza kwamba ubatizo una maana moja tu nayo ni kuzamisha.

  Mkazo huu unatokana na aidha kutokuijua vyema lugha ya kiyunani au mtazamo wa mafundisho ya kimadhehebu.

  Ili kuthibitisha matumizi tofauti ya neno ubatizo, hebu tuangalie jinsi lilivyotumika katika agano jipya. Tuangalie maana ya pili ya matumizi ya neno ubatizo, tunasoma: “Farisayo huyo alipomwona, alistaajabu kwa sababu hakunawa kabla ya chakula.” Luka 11:38.

  Neno kunawa hapa kwa kiyunani ni ‘ebaptisthe’ sawa na ‘baptizo’ kutegemea na matumizi.

  Unaona wazi hapa kuwa kunawa sio kuzamishwa, na kama maana ya ubatizo ni ile tu ya kuzamisha basi hapa tungesoma kuwa, ‘alistaajabu kwa sababu hakuzamisha mikono kabla ya chakula.’

  Katika Mk.7:4 tunasoma, “Tena wakitoka sokoni, wasipotawadha, hawali, na yako mambo mengine waliyopokea kuyashika, kama kuosha vikombe, na midumu, na vyombo vya shaba.” Hapa pia tunaona matumizi ya neno batiza kwa maana ya kuosha kwa kiyunani.

  Maana ya tatu ya matumizi ya neno ubatizo kwa Roho Mtakatifu linamaanisha kumwaga au kumwagiwa.

  Tuangalie maandiko yanasemaje. Hapo juu tumesoma Yohana Mbatizaji akiwaambia watu kuwa kuna Yeye atakae kuja kuwa batiza watu kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tendo hilo lilikamilika siku ya Pentekoste. Mtume Petro akimnukuu Nabii Yoeli kuhusu ubatizo wa Roho anasema, “Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote Roho yangu….” Mdo.2:17.

  Hapa matumizi ya neno kubatizwa kwa Roho kuna maanisha kumwagiwa Roho Mtakatifu na sio kuzamishwa.

  Bwana Yesu mwenyewe alituma neno ubatizo kwa maana tofauti na ile ya kubatiza kwa maji. Tunasoma, “Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe.” Luk. 12:50. Ni wazi kuwa hapa Bwana Yesu anaita mateso yanayomsubiri pale msalabani kuwa ni ubatizo.

  Baada ya kuangalia maana za neno ubatizo, tuangalie ubatizo kama ulivyoandikwa katika Biblia.

  Ni muhimu kuelewa kwamba katika Agano la Kale hatusomi mahali po pote matumizi au mkazo wa neno ubatizo kama lilivyo katika Agano Jipya. Mkazo mkubwa wakati huo ulikuwa matumizi ya maji kwa utakaso na kusafishwa au kunyunyiza katika mwili kama tendo la kusafishwa dhambi.

  Mara ya kwanza kusoma maji kutumika kwa utakaso ni pale Mungu alipomwagiza Musa kuwaosha Haruni na wanawe kabla ya kuwaingiza katika huduma ya ukuhani.(Kut. 29:4).

  Zamani za Agano la kale kutahiriwa kuliamriwa na Mungu kwa Ibrahimu na uzao wake kama agano la Mungu na wale waliotahiriwa ili wafanyike watoto wake kama ubatizo ulivyo kwa wakristo leo. ( Mwa. 17:10-14, Kol.2:11-12).

  Ubatizo katika Wakolosai umefananishwa na tohara isiyofanyika kwa mikono, inaitwa tohara ya Kristo, yaani kifo chake ambacho sisi tumekishiriki katika ubatizo.

  Ubatizo katika Agano Jipya, ulionekana kwanza pale Yohana Mbatizaji alipobatiza watu katika mto wa Yordani.

  Mat.3:1-5, Marko 1:4, Luka 3:7 kuna maelezo ya huduma ya Yohana akiwabatiza watu katika mto wa Yordani.

  Kuna tofauti kati ya ubatizo wa Yohana na ubatizo alioagiza Bwana Yesu ingawa wote ulifanywa kwa maji.

  Marko akielezea ubatizo wa Yohana anaandika, “Yohana alitokea, akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi.” Marko 1:4.

  Maelezo haya yanatupa kuelewa kuwa ubatizo wa Yohana ulikuwa ni ubatizo wa toba iletayo ondoleo la dhambi ili kuepuka hukumu ya yule ajae alietabiriwa, yaani Bwana Yesu Kristo.

  Ubatizo alioagiza Bwana Yesu ni ule wa kumwamini yeye Yesu alietabiriwa ili kupata uzuma wa milele. Ubatizo wa Yohana ulitofautiana na desturi za wayahudi waliotumia maji mara kwa mara kwa utakaso, kwani kwa Yohana ulibatizwa mara moja tu.

  Ilibidi wale waliobatizwa kwa ubatizo wa Yohana warudi kubatizwa tena kwa jina la Yesu.

  Hakukuwa na sababu ya kuendelea kubatizwa ili kuepuka hukumu ya yeye ajae kama Yohana alivyowaonya wayahudi, kwani Yesu tayari amekwisha kuja. Tunasoma ukweli huu hivi, “akawauliza,basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana…..waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.” Mdo 18: 3-5.

  Mstari huo hapo juu hautufundishi kuwa mtu anaweza kubatizwa zaidi ya mara moja, bali wale waliobatizwa nje ya Yesu Kristo pekee ndio wanaohitaji kubatizwa katika jina la Bwana Yesu katika utatu mtakatifu.

  Hivi sasa imekuwa ni tabia ya watu wanaohama hama makanisa kujikuta wakibatizwa mara kadhaa kwa sababu wanaambiwa huko walikotoka hawakubatizwa sawa sawa. Neno la Mungu liko wazi kabisa kwamba ubatizo wa kikristo ni mmoja tu kwa wokovu wetu. Tunasoma, “Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.” Efeso 4:5.

  Kanisa kama mwili mmoja wa Kristo lina ubatizo mmoja tu, hiki tulichonacho leo ni ubatizo wa kimadhehebu na ndio maana baadhi ya makanisa hayajali umebatizwa mara ngapi.

  Utaulizwa ulibatizwaje, ukisema kwa kibakuli, watakubatiza kwenye kisima, ukisema kwenye kisima, watakupeleka mtoni, ukisema mtoni utaulizwa mto gani, na si ajabu wakakwambia uende kubatizwa mto wa Yordani kule Israeli ili ubatizo wako uwe kamili!.

  Miongoni mwa wale wanaopinga ubatizo wa vibakuli na watoto, nao pia wanapingana katika maneno ya ubatizo.

  Kuna wanaodai kuwa ili ubatizo wako uwe kamili ni lazima ubatizwe kwa jina la Yesu tu kama tunavyosoma katika Matendo ya Mitume. Kwa hiyo kama ukienda kwenye makanisa haya na kusema umebatizwa kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu kwenye kisima au mtoni, bado utaambiwa ubatizo wako sio kamili.

  Huu ni mchezo ambao shetani anautumia kuwayumbisha watoto wa Mungu katika jambo la muhimu sana kwa imani yetu.

  Elewa kwamba kila unapobatizwa tena unakana imani yako ya kwanza na kujitangaza kuwa huko nyuma haukuwa mkristo, tabia hii inakuondolea uhakika wa wokovu wako. Usiichezee karama ya Mungu. Mtume Paulo akionya juu ya kuyumbayumba kwa wateule anasema, “Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kol. 2:8.

  Sasa tuangalie huduma ya ubatizo kama ilivyoandikwa katika Agano jipya.

  Injili ya Yohana ndio pekee inayo tueleza kuhusu mwanzo wa huduma ya ubatizo uliofanywa na Yesu pamoja na wanafunzi wake ingawa Yesu mwenyewe hakubatiza. (Yoh. 3: 22, 4:1-2).

  Maelezo haya ya Yohana yanajibu hoja moja kubwa kuhusu watoto waliopelekwa kwa Yesu nae akawabariki badala ya kuwabatiza. Si sahihi kudai kuwa Yesu alibariki watoto na sio kuwabatiza kwani neno hapa linatuonyesha kuwa Yesu hakubatiza kamwe bali aliagiza wanafunzi wake kufanya hivyo baada ya kufufuka kwake.

  Ni kushindwa kuelewa andiko linavyosema kwa kudai kuwa kama ubatizo wa watoto ulikuwa sahihi, basi Yesu alipoletewa watoto angewabatiza badala ya kuwabariki! Bwana Yesu hakuwa mbatizaji kama andiko linavyotuonyesha.

  Ingawa tumeagizwa kubatiza wale wanaomwamini Yesu, mtume Paulo anaeleza wazi kuwa huduma yake kuu haikuwa kubatiza bali kuhubiri injili, tunasoma, “Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri Habari njema…” 1 Kor.1:17. Hapa tunajifunza kuwa kama vile ambavyo Bwana Yesu hakubatiza, kuna baadhi ya watumishi wake kama Paulo wito wao haukuwa katika kubatiza.

  Mwisho wa huduma ya Bwana Yesu hapa duniani ndipo tunapata maelezo rasmi kuhusu agizo la ubatizo alilolitoa Yesu kwa wanafunzi wake.(Mat.28:29, Marko 16:16, ).

  Kitabu cha Matendo ya Mitume kinatusaidia kuelewa jinsi kanisa la kwanza walivyoelewa maana ya ubatizo na jinsi walivyo tekeleza agizo hilo la Bwana Yesu.

  Mtume Petro siku ile ya Pentekoste kule mjini Yerusalemu alihubiri injili na watu walipochomwa mioyo wakamuuliza wafanye nini, nae akawajibu, “Tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo……”

  Mdo. 2:38, 2:41.

  Naamini mpaka hapa umeanza kuelewa kwa uhakika mafundisho ya Biblia kuhusu swali hili, “Ubatizo ni nini?”

  Ubatizo wa kikristo ni ule alioagiza Bwana Yesu kwa kanisa, nalo ni tendo linalofanywa na watumishi wa kanisa kwa kila alieamini ili kupokea msamaha wa dhambi na kufanyika watoto wa Mungu. Tendo hili hufanywa kwa kutumia maji na Neno la Mungu.

  Hebu tuangalie kwa undani zaidi, na hapa nataka tuchambue agizo la Bwana Yesu kuhusu ubatizo. Tunasoma, “Enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa.” Mk.16:16.

  “Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi” Mat.28:19.

  Agizo la Bwana Yesu kuhusu ubatizo hapa lina sehemu zifuatazo:

  – Kuhubiri injili na kufanya mataifa kuwa wanafunzi.

  – Kuwabatiza wale walioamini kwa jina la Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu na kuwafundisha yale Yesu aliyoamuru.

  Uchambuzi hapa unaonyesha kuwa Marko akiandika agizo la Bwana Yesu kuhusu ubatizo anaambatanisha kuamini na kubatizwa, Mathayo akiandika anaonyesha kuwa waliobatizwa kwa jina la Utatu Mtakatifu wanafanyika wanafunzi wa Bwana Yesu.

  Hatimae kunakuja kipindi cha baada ya Bwana Yesu kupaa mbinguni, na kama tulivyosoma hapo juu, ubatizo wa kwanza rasmi kwa kuzingatia agizo la Bwana Yesu lilifanyika siku ile ya Pentekoste kule Yerusalemu.

  Mtume Petro alihubiria umati mkubwa wa watu, na zaidi ya elfu tatu kati ya wale waliokuwepo walibatizwa. Mtume Petro katika ujumbe wake tunaona yafuatayo: (Mdo. 2:38)

  – walitakiwa kutubu

  – walitakiwa kubatizwa.

  Mtume Petro anakazia suala la toba katika kupokea ubatizo.

  Ubatizo mwingine tunaouona hapa ni ule wa toashi wa Kushi alie batizwa na Filipo.

  Tunasoma, “Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu, akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwana wa Mungu.” Mdo 8:37.

  Katika ubatizo huu, tunaona Filipo akikazia suala la imani kuwa ni la muhimu katika kupokea ubatizo.

  Tunapohamia katika nyumba ya Korinelio tunaona tena ubatizo ukifanyika. Tunasoma, “…….ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji, hawa wasibtizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo.”

  Mdo. 10:46-49.

  Watu hawa walitangulia kumpokea Roho Mtakatifu hata kabla hawajabatizwa kwa maji, na hapa hatumsikii Petro akiwakazia kutubu kwani tayari wamekwisha kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu.!

  Maandiko yote tuliyoyasoma hadi sasa, yametufundisha ni nini?

  – Ubatizo ni agizo la Bwana Yesu kwa wanafunzi na kwa kanisa lake ulimwenguni mwote.

  – Roho wa Mungu anawagusa watu kwa njia tofauti zinazo pelekea wao kutubu na kubatizwa.

  – Sio sahihi kwa baadhi ya makanisa kudai kuwa utaratibu wao pekee ndio sahihi katika kubatiza kwani tumesoma jinsi maelezo ya Marko, Mathayo, na hata maneno yaliyotamkwa na Petro siku ya Pentekoste yasivyo fanana.

  Tunapoendelea kujibu swali hili muhimu la ubatizo ni nini, kuna maswali zaidi yanayojitokeza.

  – Je, ni lazima kubatizwa ili kuwa mkristo?

  – Je, ni lazima kubatizwa kwa maji, na kama hakuna maji ubatizo utafanywaje?

  Swali la kwanza hapo juu jibu lake tunalipata katika Biblia. Wakati Bwana Yesu anasulubiwa, pamoja nae walikuwa wahalifu wawili. Mmoja alimwamini Yesu, nae akapewa hadi hii, “Amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi.” Luka 23: 43.

  Huyu mtu hakuwa na nafasi ya kubatizwa, lakini Bwana Yesu alimhakikishia ahadi ya uzima wa milele pale pale msalabani.

  Shida moja kubwa inayotukabili kama kanisa, ni kule kutazama upande mmoja wa Bwana Yesu; nao ni yale aliotufundisha kwa maneno na kusahau upande wa pili. Yesu alifundisha kwa maneno na matendo pia, hivyo kama wanafunzi wake kweli, tuzingatie yote mawili. Katika kusema hivi natambua kuwa kuna mambo ambayo Bwana Yesu aliyafanya lakini sisi hatuwezi kuyafanya, mimi nazungumzia mafundisho yake kwa vitendo tu.

  Maana yangu hapa ni nini? Tunaona Bwana Yesu akituagiza kwa neno lake tukabatize, na pale msalabani anatufundisha kwa vitendo kwamba inawezekana mtu akaingia katika ufalme wa Mungu pasipo ubatizo katika mazingira magumu tu. Nataka nisisitize hapa haswa kwa wale wanaokataa ubatizo wa aina yo yote, na kuwafundisha watu kwamba wanaweza kuwa wakristo pasipo ubatizo wa maji kama alivyoagiza Bwana Yesu.

  Tukio la yule mwizi pale msalabani halitufundishi kwa namna yo yote ile kwamba ubatizo sio lazima. Tunachojifunza hapa ni ukweli kuwa pale tu inapolazimika na hakuna njia yo yote ya kumbatiza mtu, ndipo Mungu kwa neema yake humpokea mtu katika ufalme wake kwa imani katika Yesu Kristo.

  Kuna wanaofundisha kwamba yule mwizi pale msalabani alisamehewa dhambi kabla ya ufufuko wa Bwana Yesu na hivyo haikuwa lazima kubatizwa kwani agizo la ubatizo lilitolewa baada ya Yesu kufufuka. Wafundishaji hawa wanasahau kile injili ya Yohana inatueleza kwamba wanafunzi wa Yesu wakiwa nae walikuwa wanabatiza hata kabla ya ufufuo!

  Bwana Yesu hata kabla ya kifo chake alikuwa na uwezo wa kusamehe dhambi kwani yeye ni Mwana wa Mungu (Marko 2:10). Na wale waliobatizwa na wanafunzi wake kabla ya kifo chake walipokea msamaha wa dhambi zao.

  Tuelewe kwamba kifo na kufufuka kwa Bwana Yesu kulikamilisha na kutia muhuri tendo la kumwokoa mwanadamu, katika tendo hili ubatizo hupata nguvu yake baada ya yeye kupaa mbinguni.

  Mungu ni mwingi wa rehema, na anamwokoa mtu kwa neema yake mwenyewe iliyofunuliwa kwetu katika Yesu Kristo tu..

  Kubwa la kujifunza hapa ni kuelewa kwamba pale inapowezekana kumbatiza mtu kwa maji ni lazima tufanye hivyo kwani hili ni agizo la Mungu kwa kanisa lake. Pale ambapo haiwezekani tusilazimishe au kuwahukumu wengine, tumuachie Mungu awe Mungu hata katika ubatizo.

  Katika swali la pili hapo juu, Biblia haituelezi tufanyeje kama hakuna kabisa maji kwa ajili ya kubatizia, ushauri wangu ni kumwachia Roho Mtakatifu akuongoze katika lipi lakufanya. Tumeona hapo juu kwamba yule mwizi aliingia katika ufalme wa Mungu pasipo ubatizo kabisa.

  Tuepuke kungangania mapokeo(dogma) ya makanisa yetu hata pale ambapo Biblia imekaa kimya. Moja ya sababu kubwa za mgawanyiko katika makanisa yetu ni kule kutaka kuilazimsha Biblia kusema yale ambayo haisemi na kujaribu kuyafahamu yale ambayo Mungu ameyafanya siri. Tunaonywa, “Mambo ya siri ni ya Bwana, Mungu wetu; lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii.” Kumb. 29: 29.

 48. LINALO WEZEKANA KUFANYIKA NA AMBALO LIKO KWENYE UWEZO WETU ILI TULIFANYE KAMA MUNGU ALIVYO TUAGIZA, HAPANA SHAKA LIFANYIKE,

  HAKUNA HAJA YAKUACHA KUBATIZWA MAJI MENGI KAMA MAJI HAYO YANA PATIKANA KATIKA MAZINGIRA YETU

 49. Ndugu zangu wapendwa, mimi nilibisha sana habari za ubatizo wa maji mengi, niliwachukia sana ambao walishawishi kuwa nibatizwe kwa maji tele. Nilimwomba Mungu na kufunga kwa muda kadhaa, siku moja Mungu akaniambia waziwazi yanipasa kubatizwa ili aweze kunitumia. Hivyo kama una mashaka na ubatizo huu, Biblia inasema tuombe Mt 7:7. La msingi ni kuwa ubatizo huu ni wa kweli, ila kama mtu ana msimamo na imani yake ya kimapokeo itakuwa ni vigumu sana kubadilika na kukubali.

 50. Hivi mtumishi halali wa Mungu ni yupi?

  Mimi nadhani, mtumishi halali wa Mungu ni yule anayefuata kila neno la Mungu kama lilivyo, kama maandiko yasemavyo,bila kichuja. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Zab. 119:9 Ili tupate kibali mbele za Mungu lazima tutii maagizo yake. Kuna maandiko mengine yanasema `Ndipo mimi sitaaibika nikiyafuata maagizo yako YOTE`.!

  Kuna wengi wanaojiita watumishi, lakini si wote walioitwa na Mungu na atawakataa siku hiyo na kusema ….Sikuwajua ninyi kamwe….ninyi mtendao maovu, (Mathayo 7:22-23).

  Kama sisi ni Wakristo, mwongozo wetu ni Biblia tu, hakuna kitu kingine.
  Bwana atusaidie.

 51. Kwa mtazamo wangu mimi naona UBATIZO wa maji madogo au mengi ni ubatizo, ilimradi tu aliyefanya ni mtumishi halali wa Mungu.Wapendwa, tusibaki na kuponda maji madogo au mengi jambo linalotakiwa ni kushika mwenendo mpya.Biblia inasema “Aaminiye na kubatizwa huyo ndiye atakaye okoka…..” Haijasema ubatizo wa maji fulani.Ubatizo wa roho na toba ya kweli ndiyo inayotakiwa.Matendo yatathibitisha ukweli wa mambo.Kama umebatizwa maji machache na matendo yako si safi,ujue jehanum inakungoja na kama umebatizwa maji mengi hata kama mto Yordan na matendo yako ni mabaya ujue jenanum ni yako tu.Kama kwa ubatizo wa maji mengi tu watu wanaenda mbinguni, je waliozaliwa sehemu za majangwa zisizokuwa hata na mto mdogo wanaenda awpi?Tukitaka kuiga yote aliyoyafanya Yesu basi tujaribu kufunga siku arobaini bila kula kama Yesu.Sisemi tusimfuate Yesu hapana.TUMWOMBE MUNGU ATUPE HEKIMA YA KUPAMBANUA NA KUISHI APENDAVYO

 52. Kwa maana siionei haya Injili; kwa sababu ni uweza wa Mungu uuletao wokovu, kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia (Warumi 1:16).
  Kwa kuwa wote waongozwao na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu (Warumi 8:14).
  Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu (1Korintho 1:29).
  Basi, mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi, au sabato (Wakolosai 2:16).
  Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao (Waebrania 12:14).

 53. Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita; tazama! yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho; yaani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao; naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. (2Korintho 5:17-19).

 54. Wapendwa,

  Maji mengi si lazima yawe ya mto peke yake. Maji mengi yanaweza kuwa ya mto, ziwa, bahari, kisima, bwawa, dimbwi nk. Wala si mto Jordan peke yake wenye maji mengi na wala si Yerusalem peke yake ambako panapatikana maji mengi. Kama ingalikuwa hivyo basi wote tungelazimika kwenda huko. Lakini kila mahali panaweza kupatikana maji yanayotosha kuwa mengi kiasi cha kutosha kumbatiza mtu kwa kumzamisha.

  Hata katika sehemu ambazo hazina mito na maziwa kuna maji ya kisima ambayo yanaweza kukusanywa pamoja na yakatosha kwa ubatizo. Kama inawezekana kupata maji ya kuweka kwenye majosho ya mifugo, Je si zaidi sana kwamba yanaweza kupatikana maji ya kutosha kwa ajili ya ubatizo wa Kibiblia? Mimi naona tatizo hapa si upatikanaji wa maji bali ni ukosefu wa utashi!

  Na kwa bahati mbaya sana, hakuna tofauti ya wokovu kwamba Ulaya kuwe na misingi ya wokovu tofauti na Africa, au Jangwani tofauti na Nyikani, au Milimani tofauti na Mabondeni. Mungu ni mmoja, Yesu ni mmoja, Biblia ni moja na Injili ni moja.

  Kwa habari ya kwenda mbinguni hakuna “Wengi Wape”. Hakuna Public Opinion…, hakuna Religion Opinion…! Kuna Bible Opinion peke yake. Kwa wanaotaka kwenda Mbinguni KATIBA ni Biblia.

 55. He is the Potter, we are the clay
  But the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter; so he remade it into another vessel, as it pleased the potter to make.
  Then the word of the LORD came to me saying,
  “Can I not, O house of Israel, deal with you as this potter does?” declares the LORD. “Behold, like the clay in the potter’s hand, so are you in My hand, O house of Israel. (Jeremiah 18:4-6 NASB )

 56. Wabarikini wanaowaudhi; barikini, wala msilaani (Warumi 12:14).
  Upendo huvumilia, hufadhili; upendo hauhusudu; upendo hautakabari; haujivuni; haukosi kuwa na adabu; hautafuti mambo yake; hauoni uchungu; hauhesabu mabaya; (1Korintho 13:4-5).
  Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia (Waefeso 4:29).
  ……. Tukitukanwa twabariki, tukiudhiwa twastahimili; tukisingiziwa wasihi; ……. (1Korintho 4:12-13).

 57. Mpendwa Rev. L. Gaula, Asante kwa ufafanuzi.
  Mungu katika Jina la Yesu akubariki. (Kumbukumbu la Torari 23:14)

 58. Naona kuna watu hapa wanajaribu ku-compromise na Mungu, la ajabu mpaka wachungaji. Biblia si ya kufuata neno hili na kuacha neno hili. Hata wawe watu milioni 100000 duniani wanabatizwa kwa maji machache haipelekei kuwa ndio wako sahihi. Nimeona maoni yenu hapo juu, mnajaribu kuongea lugha za kuzimu na za kipepo kuwa msinyoshee kidole wa maji machache-ANDIKO HILI LINATOKA WAPI? NASEMA UBATIZO NI WA MAJI MENGI, NI AIBU. IKIWA WACHUNGAJI WANAZUNGUMZA HIVI!!!! NAONA AIBU TENA AIBU KUBWA SANAAA, MSIWEKE TITLE ZENU ZA KICHUNGAJI MNATIA KICHEFUCHEFU. SIKU ZIJAZO MTAHALALISHA VITU VISIVYO KWA LUGHA NZURI NA LAINI KAMA HIZO. HAIJALISHI WEWE NI WA DHEHEBU GANI, UMEAMUA KUMFUATA YESU NDIYO YUKO HIVYO. LA TAFUTENI DINI ZINGINE AU MTUME MWINGINE KWANI LAZIMA YESU??? HAIINGII AKILINI MWA MTU ANAMWAMINI YESU ALIYEBATIZWA KWA MAJI MENGI YEYE AMEBATIZWA KWA MAJI KIDOGO ANAONA SAWA, KISA DOGMA, MITAGUSO, NA VITABU MBALIMBALI VYA KULINDA HILI FUNDISHO. UKWELI UTASIMAMA HATA KAMA MTAJARIBU KUPINDISHA MANENO.

  PAULO AKIFUFUKA LEO HAMTAWEZA KUSOGELEA KANISA LAKE, ALIWAULIZA JAMAA NIJE NA FIMBO?? KUNA MIJITU INAUDHI HUMU INATAKA IELEZWE KWA LUGHA YA KIPOLE NA KILOKOLELOKOLE, HATUNA MUDA HUO. NI HERI MSISEME KITU KABISA KAMA TUNAFUATA BIBLIA NI MAJI MENGI ZAIDI YA HAPO NI MAFUNDISHO YA BINADAMU .

 59. Ubatizwe kwa maji mengi au maji machache tu ya kunyuziwa kichwani si neno, kinachotakiwa ni ukristo halisi ambao unapatikana ndani ya maisha ya mtu na kuzaa tunda la Roho kama tunavyosoma katika Wagalatia 5.22. Na ikiwa tutazingatia sana ubatizo wa maji mengi ya mto basi wale wasioishi karibu na mito, bahari na maziwa kama Wadodoma watafanya nini? Na kama ni kufuata kielelezo cha Bwana Yesu basi tutapaswa kusafiri kwenda Yordani ndiko wote tukabatizwe. Hata hivyo Bwana Yesu alisema enendeni ulimwenguni pote mkaihubiri injili… na kuwabatiza kwa Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na wala hakusema basi walimwengu wote na waje hapa Yerusalemu ili wabatizwe na maji ya Yordani. Bwana Yesu kama Mungu kweli aliyajua mazingira ya dunia nzima, yenye mito, bahari na maziwa na ambayo hayana.

 60. Ndugu Sara, tuzidi kumuomba Mungu katika Jina la Yesu, na tuzidi kukaa ndani yake, ili atuwezeshe Wakristo wote (Wote wanaomuita Yesu kuwa ni Mungu) kuwa wamoja (Yohana 17:1-26).

 61. Mchungaji nakuunga mkono kabisa na mimi ninavyoelewa na kufikiri ni hivyo hivyo. Ni kama kulivyo na madhehebu mengi ya kikristo je tutaanza kusema lipi ni dhehebu bora? Je kwanini hatusali jumamosi ? Je kwanini hatuvui viatu makanisani kwetu? Why sio lazima kwa wanawake kufunga vitambaa kichwani makanisani kwetu? Kuna mambo mengi ukiangalia AD and AC tutaanza kujiuliza maswali na kuanza kunyosheana vidole bure. Wote tu wafuasi wa Yesu na wote tunataka kumwona Yesu

 62. Kwa mtazamo wangu;
  Kama tunataka kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu inabidi tufuate na kufanya yale ambayo Yesu aliyafanya. Yesu ndiye mwanzilishi wa Imani hii ya Kikristo. Kwa hiyo ili tuwe Wakristo kamili lazima tufuate vile Kristo alifanya. Na lengo la yote haya ni kuhakikisha tunakamilisha yatupasayo ili tuweze kuingia mbinguni.

  Katika hili la Ubatizo, Yesu Mwenyewe alibatizwa kwa kuzamishwa. Yohana mbatizaji aliposita kumbatiza Yesu kwakujuwa fika kuwa Yesu ndiye atakayebatiza kwa Roho na kwa Moto Yesu alimwambia kuwa imempasa (Yesu pia) kuitimiza haki yote (Math 3:15). Sasa kama Yesu (ambaye ni kiongozi wetu) alikuwa tayari kuzamishwa kwa ajili ya kutimiza haki, si zaidi sana sisi ambao ni wafuasi tu wa Yesu?.
  Na ili kuonyesha Mungu anaukubali ubatizo wa Maji Mengi mara baada ya Yesu kutoka mle majini (Math 3:16-17) mbingu zilifunguka na Roho Mtakatifu akashuka juu yake kama Huwa na sauti ikasikika mawinguni Ikisema ” Huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye”

  Katika Matendo 8:27-39 tunapata habari za Filipo alipoongozwa na Roho mtakatifu kwenda kumshuhudia na kisha kumbatiza Towashi kutoka Kushi. WALIINGIA wote kwenye MAJI na kisha akambatiza. Na baada ya kumaliza Kubatiza Roho wa Bwana alimnyakuwa Filipo kama ishara kwamba alikuwa amekamilisha kusudi la Mungu.

  Ubatizo wa Maji mengi ndiyo ubatizo wa Ki-Biblia. Nimeona watu wengi wakijazwa na Roho Mtakatifu wakati wakibatizwa kwa njia hii ya ki-Biblia. Hii naonyesha Mungu anaheshimu kitendo hiki cha mtu kuzamishwa kwenye maji na kutolewa tena kuwa ndiyo ishara ya Ubatizo. Pia Sijuwi ni kwa nini mtu asibatizwe kwa maji mengi!

  Hata hivyo nafikiri kwamba ili kuwa salama ni vema tukafanya jinsi Yesu alivyofanya. Sioni kama kuna umuhimu wa kuanza kujivunia kitu ambacho kiko tofauti na alichofanya Yesu mwenyewe! Yesu ndiye dira yetu.

 63. Mie kwa maoni yangu ninaona kuwa:
  Ubatizo wa kuzamishwa ni UBATIZO WA TOBA; ambao Yohana bin Zakaria (Yohana mtu mwenye Roho ya Elia (Luka 1:17) au “Yohana Mbatizaji” ) alikuja kuutangaza/kuushuhudia ili watu wampokee Yesu Kristo ambaye yeye ANABATIZA KWA ROHO MTAKATIFU NA KWA MOTO (Luka 3:15-17).
  Nami naamini kuwa Wakristo tunamfuata Yesu Kristo na sio Yohana Mbatizaji, hivyo tunatakiwa tufanye aliyoyafanya Yesu Kristo na wala sio aliyoyafanya Yohana Mbatizaji (Mathayo 11:1-14; Yohana 3:5,6; 4:36; 8:31,32; 12:26; 14:1-24). Hivyo basi kwa ushauri wangu: Kama unabatiza/umebatizwa kwa kuzamisha USIMNYOSHEE KIDOLE yule ambaye anabatiza/amebatizwa bila kuzamishwa; Na pia kama unabatiza/umebatizwa bila kuzamishwa USIMNYOSHEE KIDOLE yule ambaye anabatiza/amebatizwa kwa kuzamishwa. MAANA WOTE TUNATAKIWA TUBATIZE/TUBATIZWE KWA ROHO MTAKATIFU NA KWA MOTO.

 64. ndio maana halisi ya ubatizo!batiza maana yake zamisha!lazima tuzamishwe km bwana wetu Yesu alivyofanya.

 65. Kuzamishwa ni lazima maana hilo tendo linabeba ujumbe wa kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kirsto.ni vizuri tubatizwe kwa kuzamishwa maana Yesu alibatizwa kwa njia hiyo. Mbarikiwe.

 66. UKICHUNGUZA SANA MAANDIKO UNAGUNDUA KUWA YESU NDIYO NJIA YA KWELI NA UZIMA, MIMI NAONA KUWA KUNA UMUHIMU WA KUZAMISHWA KAMA ALIVYOZAMISHWA YESU, TUIGE KILA TENDO, MAANA YEYE NDIYE KIELELEZO CHETU, HAKUBATIZWA NA MAJI KIDOGO. JAPO KATIKA KUBATIZWA KUMEFAFANULIWA KWA MAANA TOFAUTI, ILA MIMI NAONA NI VIZURI TUKIBATIZWA KAMA YESU MAANA MAJI MENGI TUNAYO NINI KINATUZUIA? KUZAMISHWA NI MUHIMU SANA.

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s