Mstari Unaoniliza Kuliko Yote Katika Biblia – XV

“Yesu akawaambia jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia kuwa wengi watataka kuingia wasiweze” Luka 13:24

Nimeendelea kueleza somo hili kirefu, jinsi Bwana Yesu alivyosema wengi watataka kuingia wasiweze, kwa lugha nyingine, katika wale watakaojaribu kuingia wapo ambao hawataweza, na wapo ambao wataweza. Leo tena nimeona niendelee kuweka wazi vitu vitavyowafanya wasiweze na huku wanataka.

20. HAWATAHESABU GHARAMA.

Tukisoma katika Luka 14:25-35 tunakuta maandiko yanayosema kuwa “Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia; “kama mtu akija kwangu, naye hamchukii baba yake, na mama yake, na mke wake, na wanawe, na ndugu zake waume na wake, naam na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu.Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ni ninyi, kama akitaka kujenga mnara,  asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia? Asije akashindwa  kuumaliza baada ya kuupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki, wakisema mtu huyu alianza kujenga, akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani, akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri, kwamba yeye pamoja na watu elfu kumi ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu elfu ishirini?Na kama akiona hawezi hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali.Kadhalika kila mmoja wenu asipoacha vyote alivyonavyo, hawezi kuwamwanafunzi wangu.”

Tumeona mambo mengi ambayo Bwana Yesu akiyataja hapo. Sitaeleza kila jambo ila ona katika mistari hiyo michache ametaja jambo fulani mara 3, na jambo hilo ni “Hawezi kuwa mwanafunzi wangu”. Kuwa mwanafunzi wa Yesu kuna masharti yake mpendwa, wengi wamekataa kuwa Wanafunzi, wamekuwa ni Makusanyiko.

Kuwa mwanafunzi ni kukubali kufundishwa, mpaka umfanane Bwana Yesu. Mtume Petro ni mfano mzuri katika jambo hili. Hata wakati Bwana alipokuwa amekamatwa yeye  alijaribu kujificha asitambulike, lakini waliokuwa pembeni walimwambia Hata kutembea, na kusema kulikuwa kunamtambulisha kuwa ni mmoja wa wanafunzi wake. Je, Kuna jambo gani linalotutambulisha?

Watu wengi waliokoka kama ajali, walijikuta wameamua kumfuata Yesu, na hapo ni baada ya kusikia wahubiri wakisema Njoni mtajirike, Anayetaka gari: nyumba, pesa  aje tumwombee! Kwa hiyo watu wakafuata hayo. Wanapofikia wakae wafundishwe Neno la Mungu, inaonekana wanapotezewa muda, maana kilichowaleta ni vitu vya mwilini.

Mdo 14:21-22, “Hata walipokwisha kuihubiri Injili katika mji ule, na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra, na Ikonia, na Antokia.

(a).Wakifanya Imara roho za wanafunzi.

(b).Wakiwaonya wakae katika ile Imani.

(c).Wakiwataarifu kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi”. [viashirio (a), (b), (c) havipo kwenye Biblia bali ni nimeweka kwa ajili ya kuonyesha ninachotaka ukizingatie]

Napenda usome vizuri andiko hilo hapo juu ili uone kusudi la Injili. Hiyo ndiyo Injili iliyomfanya Paul apigwe mawe. Hakuitia watu pesa, magari, majumba, maana ukiwaitia watu hayo, wanakuwa rafiki zako, wala wasingempiga kwa mawe!

Alikuwa akifanya roho za wanafunzi kuwa Imara, kwa nini Imara?

Baada ya kuokoka lazima utakutana na dhoruba, mapambano makali, mahali pengine anasema tu wajenzi, wengine wanajenga kwenye mchanga, wengine wanajenga kwenye mwamba. Tofauti ya wajenzi hawa ni pale majaribu yanapokuja, mmoja ataanguka, mwingine atabaki amesimama. Mpendwa unajenga kwenye nini?

Alikuwa akiwaonya wakae katika ile Imani:

Imani ipi? Ni ile Ya kweli aliyowapandia. Unajua kuna Imani nyingi siku tulizonazo mpendwa, na Paulo aliziona akamtahadharisha kijana wake mpendwa Timotheo katika 2Timoth 4:1 akimwambia kuwa “awe tayari wakati umfaao na wakati usio mfaa, maana utakuja wakati watu watayakataa mafundisho yenye uzima.Watafuata mafundisho mafu, mafundisho yaliyo maagizo ya binadamu”. Mafundisho hayo hayawezi kutufikisha mahali popote.  Ebu tuyaone:

Kolosai 2:20-23, “Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya Amri, kama wenye kuishi duniani? Msishike, msionje, msiguse, mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo, na mafundisho ya wanadamu, mambo hayo yanaonekana kna kwamba yana hekima, Katika namna ya Ibada mliyojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, Lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tama za mwili

Ndugu zangu kama hatutakubali tuongozwe na Roho wa Mungu, tutaongozwa na mawazo yetu. Hata tungetumia ukali wa mwili, havitatusaidia chochote!

Akiwataarifu wateule kuwa Tutaingia mbinguni kwa njia ya dhiki nyingi.

Hilo katuwezi kukwepa! Kama tumebeba Injili ya Bwana Yesu, Injili aliyoibeba Paul, Injili ambayo haijachakachuliwa,  Tujue tutapita kwenye dhiki, ambayo Bwana alisema wazi wazi kuwa, “Duniani mnayo dhiki lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu.”

Wengi tuko kwa Yesu bila  kupiga gharama. Ndiyo maana kila siku utasikia maombi kama haya: Mungu nifanyie lile, na lile, na lile, nifanyie, maana ulisema, nifanyie lile, nifanyie na lile! Nk. Ni vigumu sana kusikia mtua akiomba kama: Mungu nataka nikifanyie lile, na lile, nami nitafanya na lile, na lile, nitafanya na lile! Jipime unavyoomba. Kuomba kwako kunaweza kuonyesha  kama ulipiga au hukupiga hukupiga gharama.

Siku mmoja watu walinong’ona nyuma ya Yesu wakisema “mikate leo ni kama amesahau kututengenezea!” Ndipo aligeuka akawaambia: “Msikitendee kazi chakula kinachoharibika!”

Rais mmoja wa Marekani alipotawala, aliongea na wafanyakazi osifini mwake akisema: Mtu asiulize kuwa Amerika itamfanyia nini!  Ila kila mtu ajiulize Nitaifanyia nini Amerika! Kiongozi yeyote anapoteuliwa kuwa Kiongozi wazo la kwanza ni hili: Sasa Nitapewa gari, nyumba nzuri ya kuishi, mshahara mnono, nk.

Kwa upande wa kanisani: Wengi wanakuja Kanisani maana wametumainishwa kuwa kuna kile, kuna kile na kile! Lakini sasa watu inabidi ufike wakati  tumwambie Mungu kuwa Bwana nataka nikufanyie kile, na kile. Sasa inatakiwa itoshe kumuagizi tu  Mungu. Tumemwagiza Mungu kiasi cha kutosha!

Tena imeandikwa katika Biblia “Tafuteni kwanza Ufalme wa Mungu na haki yake, hayo mengine mtazidishiwa”. Yawezekana hata hatujui Ufalme wa Mungu ni Nini! Lakini imeandikwa katika Biblia kuwa Ufalme wa Mungu siyo kula na kunywa, bali ni Furaha, Haki na Amani katika Roho Mtakatifu!

Mpendwa, yawezekana kabisa hukupiga garama mpaka ukajikuta umeingia kwenye wokovu. Ndiyo maana unapoelekezwa jinsi ya kutembea kama mwanafunzi wa Yesu, unashindwa, mpaka unakuwa kama Mgalatia ambaye akiambiwa ukweli anakasirika! Ndivyo Wagalatia walivyokasirika na mtume Paul akawambia yafuatayo katika Gal 4:16. Je nimekuwa adui wenu kwa kuwaambia yaliyo kweli?

Wakati umefika sasa tusimfanye Mungu kama mtoto wa shule wa kutuma tuma; nipe kile; niletee kile!  Sisi tumemfanyia nini? Tunalo wazo la kumfanyia nini?

Mahali pengine anasema hivi: Mnawaza nini Juu ya Bwana? Wengine wanawaza kumtuma tu, kumuelekeza vile wanataka awafanyie, mwisho mpaka hata mistari muhimu kwenye Biblia kama ule wa kukufanya “Umpatie Mungu nafasi” wengi hawautumii siku hizi, hata ule wa “Mapenzi yako yatimizwe, Si kama nipendavyo”, ni wachache sana wanaoitumia siku hizi!

Hebu leo niishie hapo; nikisema kuwa kama hujapata kukaa chini ukapiga gharama: mpaka uhesabu vitu vyote kuwa hasara, mpaka uvione kama mavi [Filipi 3:8], nakusihi hebu fanya hivyo!

Nawatakia kila la kheri wakati tunaendelea kujifunza Neno la Mungu. Ni ombi langu kuwa macho ya mioyo yetu yatatiwa Nuru, tupate kuona vitu vya Rohoni!

Ni ndugu yenu, Mtumwa wa Kristo,  Mchungaji  Samuel Imori.

Advertisements

4 thoughts on “Mstari Unaoniliza Kuliko Yote Katika Biblia – XV

  1. asante mtumishi na mungu akubariki …naomba mungu atufunurie macho ya kiroho…AMEN

  2. mimi nimebarikiwa sana,Katika nyakati hizi hii ndio injili ya kweli Mungu akubariki.

  3. Mungu akubariki mtumishi,uweze kufikisha ujumbe,katika sehemu kubwa ya ulimwengu huu,napenda kujiunga nanyi kuieneza kazi ya Bwana,nipataje mawasiliano?Godbless you.

  4. Haya ni mafundisho yanayotoka katika moyo wa Mungu. Ubarikiwe mchungaji Imori. Nakutakia baraka za Bwana katika yote utendayo.
    Chatawe

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s