Utatu Mtakatifu!

Mtu anaweza kumwamini Yesu Kristo pasipo kuamini UTATU MTAKATIFU? Utatu Mtakatifu ni nini?

Advertisements

64 thoughts on “Utatu Mtakatifu!

 1. Ndg George Chiwango,
  Umeongelea mambo mengi ya dini, hayo ni mambo mazuri sana na yanasaidia katika maisha. Lakini jambo linaloongelewa hapa ni zaidi ya mambo hayo, tunataka kumjua tunaye muabudu! Tunataka kuwa na uhakika katika hilo. Unasema kuwa humjui Mungu ipasavyo kutokana na mambo yake kupita ufahamu wako, hilo ni kweli, hakuna anayeweza kusema kwa uhakika kuwa anamjua Mungu, isipokuwa kwa kiwango alichojifunuwa! Hicho kiwango ndicho tunachokiongelea! Kwahiyo ondoa uoga, chukua Biblia yako halafu yapitie tena haya yote, unaweza kupiga hatua. Maana hata ukijifanya hayakuhusu, ilimradi unafanya ibada, basi jua ya kwamba utawajibika katika jambo hili hapo hesabu yako itakapotakiwa, kwahiyo ni vizuri kuwa na uhakika wa jambo hili.

  Utatu Mtakatifu si Fundisho la kiBiblia, ila waanzilishi wake wamelisuka vizuri sana mpaka jambo hilo lina aminika na karibu ulimwengu wote wa Kikristo. Na sasa inawawia ugumu sana kuukubali ukweli wa jambo hili maana mifumo ya ibada ya madhebu hayo imejengwa juu ya uongo huu, kwahiyo wanashindwa kujinasua, na hivyo kuamua kuendelea katika uongo huo wakimuabudu wasiye mjua!

  Kuhusu hiyo Mithali 8:22 “BWANA alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake,
  Kabla ya matendo yake ya kale”, Huu ni utenzi ndugu yangu, Mungu akiitambulisha Hekima yake, si kwamba ni nafsi mbili zinazoongea, hapana, ni Mungu mwenyewe akijifunua kwetu, kuiamsha ile Imani ndani yetu! Angalia anavyoanza katika hiyo 8:1-2 “Je! Hekima halii? Ufahamu hatoi sauti yake?”

  Na kuhusu zile Roho Saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote Ufu 5:6, hizo ni Roho zilizotumwa kwa yale makanisa 7 yanayoonekana katika Ufu 1:11, hayo yakiwa ni sampuli katika uwakilishi wa hali za makanisa katika vipindi saba kuanzia Efeso, wakati wa mt Paulo mpaka Laodekia ambayo ni wakati wetu huu wa sasa. Kwa hiyo Mungu alizigawanya nyakati za kanisa kulingana na hali yake na kuwaletea Ujumbe wa kulionya kanisa kutokana na kuzama katika njia ya upotevu. Basi hizo Roho Saba ziliwakilishwa katika zile Nyota Saba, “Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika; Haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo Roho saba za Mungu, na zile nyota saba”, basi nyota hizo ndio hao malaika wanaoletewa huo ujumbe wa kulirejesha Kanisa katika njia ilipasayo. Basi kuna umuhimu wa kumjua malaika wako ni nani!

  Hebu utazame Ujumbe wa Kanisa la Laodekia, kisha iangalie na hali yetu ya Kanisa; je, hujayasikia malalamiko kuhusu wachungaji au manabii na mitume kutumia nguvu za giza katika huduma zao? Hauoni kuwa huu ndio wakati pekee ambao Neno la Mungu halina nguvu juu ya mwaminio kuliko mafundisho yao ya kidhehebu? Hauoni kuwa huu ni wakati pekee ambao makanisa yana njaa sana ya pesa kuliko Neno la Mungu, kila kundi likihitaji majengo ya anasa, magari, nk, ilimradi kuna mashindano ya utajiri!

  Jambo hili la hizo Roho Saba linaambatana na historia ya kanisa, hata kitabu chenyewe cha Ufunuo ni kitabu cha kinabii, ndio maana kimeandikwa kwa mafumbo nk kwahiyo, kwa kifupi ni hivyo. Basi uangalie Ujumbe wako kwa kanisa la Laodekia, hiyo unayoisoma ndio hali tuliyonayo, ukague moyo wako katika Ujumbe huo!!

 2. Tumesoma maoni yenu watu mbalimbali, mlianza vizuri ila wasi wasi wangu ni huku mwishoni mlivyoacha mada na kuanza kudharauliana na kurushiana maneno ya kejeli. lakini kwetu sisi wengine kama kuna utatu au hakuna, tukijuacho ni kuwa Mungu alimtuma mwanawe ktk mwili aje afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Pia tukimkiri Yesu kwa vinywa vyetu ya kuwa ni Bwana na kuamini kwa mioyo yetu ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu tutaokoka. Pia tukiziungama dhambi zetu na kuisha maisha matakatifu yapanayo na kutubu kwa kuliitia jina la Yesu tutaurithi uzima. Tukimuomba Baba katika jina la Yesu huku tukiwa na imani katika yeye atausikia. Tunamshukuru Mungu pia kuwa ametujulisha Yesu ndiyo njia na kweli na uzima. Ametuhakikishia kuwa na hapo patakuwa na njia kuu nayo itaitwa ni njia ya utakatifu wasio safi hawatasafiri juu yake, ijapokuwa watakuwa ni wajinga hawatapotea juu yake. Bishaneni mtakavyobishana lakini ukweli uatabaki kuwa kwa sasa tunafahamu kwa sehemu. Kwangu mimi simjui Mungu ipasavyo maana mambo yake yanapita ufahamu wangu. Naamini yote yaliyoandikwa katika biblia likiwepo la kuwepo kwa MUNGU mmoja. Yapo mambo mengi ambayo yameandikwa ktk Biblia tulio wengi hatuyaelewi sawa sawa kwa sasa. Sijaona mmoja wenu akizungumzia lile andiko katika methali lisemalo kuwa Bwana alikuwa pamoja nami tangu mwanzo wa njia zake. Bwana ni nani na huyo anayesema alikuwa pamoja nami ni nani. Naomba pia mtufafanulie hapo. Mnazungumzia habari za Roho Mtakatifu vipi kuhusu zile ROHO SABA za MUNGU zilizotumwa katika dunia yote zinazotajwa katika ufunuo mnaweza mkatufafanulia pia hizo tena ndiyo zipi? Tunasoma pia kuwa mwisho wa yote Mwana atatiishwa chini ya Baba ili Mungu awe ni yote na katika yote hapo kivipi mnaweza mkapaelezea pia?
  Mungu awabariki wote

 3. Hata mimi nawapongeza wenye Blog hii, utukufu mkuu umwendee Mungu Mwenyezi aliyewapa Maono haya! Huwa najifunza Mengi kupitia hapa!

  Muendelee kupokea Baraka za Bwana Yesu Kristo.

 4. “Askofu” Haule,
  Shalom!

  Nakuona unavyo Fire mablank!!!

  Kwanza nikushukuru kwa maelezo yako mengi ya “Jesus Only”, ingawa kwa hayo umenithibitishia kuwa Imani hiyo ya “Jesus Only” huijui sawa sawa, na unachowalisha kusanyiko lako ni zaidi ya sumu, maana unawajaza chuki na uoga ambavyo vina hasara kubwa sana!

  Kuhusu hema langu kulitaja, hilo linanishangaza zaidi ninapolisikia kutoka kwako “askofu” uliyepewa ulinzi katika ulimwengu wa roho na katika maono yako ukaambiwa hema yangu ni “Jesus Only”, halafu unarudi kuiulizia tena! Haumwamini huyo roho uliyenaye?

  Jaribu kuwa mwangalifu na kauli zako maana Mungu anasema atayadai yote unayoyaongea. Basi unapojikweza, uwe mwangalifu kidogo! Angalia unavyojitafutia matatizo: “Kama nisipopiga tarumbeta watoto wadogo hapa wataangamia kwa UKENGEUFU,na Bwana atawadai uhai wao toka mikononi kwangu,ninazidi kuwa hodari ktk Bwana na katika uweza na nguvu zake,nikitwaa silaha za Mungu kupinga hila zote za ukengeufu” ni kweli kwa kadiri ya kauli yako Mungu atawadai hao unaowaongoza roho zao kutoka kwako! Umezibeba roho zao zote na kuzipeleka NJE ya Biblia huko NOD kwenye Mapokeo ambako hakuna Ufufuo, kwa makusudi mazima ukiwadanganya kuyakataa Maandiko kwa kisingizio cha Oneness, ni LAZIMA utadaiwa, JITAYARISHE ‘askofu’!!!

  Mwisho, nikukumbushe tu, kutumia vitabu vya mitume uliowakataa mafundisho yao ni UNAFIKI. Naona unaleta nukuu za Paulo na kudai kuwa anakuasa, mbona anapokuasa ukabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo, unakataa na kufoka sana na kumbambika u JESUS ONLY???

  Unajua, “Askofu” wewe, hiyo injili yako, kwa jinsi unavyo FIRE mablank, leo ndio nimekujua haswa roho iliyo juu yako ni ya yule “Mpanda Farasi Mweupe” ktk Ufu 6:2 yule aliyetoka na uta na kuwatisha waumini kama unavyowatisha wewe nao kwa uoga hawajui kuwa HAUNA mshale (NENO)!!!

  Basi ndugu yangu, kwa kadiri unavyoulinda mji kwa silaha zako ulizojitwalia,
  Bwana asema, “ Bwana asipoulinda mji; Yeye aulindaye akesha bure”

  Nakutakia mkesha mwema, ili utakapokuja, uje na Maandiko yanayothibitisha UTATU kuwa ni Neno la Mungu!!

 5. Ndugu yangu ktk Bwana

  Eucalyptos,

  Jesus Only au Oneness Pentecostals wapo kazini,

  Wapendwa hawaielewi injili yao, Wamechanganyikiwa!

  Ni watu wa roho ya mashindano ndio inayotenda kazi ndani yao

  Ukisoma pots zangu za mwanzo utaona nilimuuliza Kaka Mkubwa unaabudu wapi ,Hofu ilimjaa mpaka leo hana ujasiri wa kutaja.

  Jukumu lake ni kuachilia roho ya UKENGEUFU.Nami siwezi kuacha kumpinga maana kaka mkubwa ndio NGUZO ya ukengeufu mahali hapa,

  Ninapoandika niko na ufahamu wa mlinzi ktk ulimwengu wa kiroho ninafuatilia nyendo zake nikishika zamu yangu sawasawa

  Kama nisipopiga tarumbeta watoto wadogo hapa wataangamia kwa UKENGEUFU,na Bwana atawadai uhai wao toka mikononi kwangu,ninazidi kuwa hodari ktk Bwana na katika uweza na nguvu zake,nikitwaa silaha za Mungu kupinga hila zote za ukengeufu

  Wapendwa ktk Bwana nataka mfahamu tumeujia ufalme kwa nyakati na majira haya.tukiwa ktk ulimwengu huu wa kimwili tukitenda kazi za Ufalme wa Mbinguni.

  Basi ndugu kzangu ktk Bwana….imeandikwa

  KUT23:24
  Usiisujudie miungu yao, wala kuitumikia; wala usitende mfano wa matendo yao; bali utaiangamiza kabisa, na NGUZO zao utazivunja vipande vipande.

  Mtume Paul anatuasa sisi tuliofikwa na miisho hii ya zamani
  1Tim3;15
  Lakini nikikawia, upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli.

  Basi Mpendwa jjitambue tuenenenda ktk kweli na hii neema izidiyo.,huku tukitambua haki yetu kuwa….

  Tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani
  Sisi ni mawe yalio hai, Taifa teule,UkuhanI wa kifalme Taifa takatifu la Mungu,milki yake Bwana tutembee nuruni.

  Basi tumwendee YEYE Jiwe lililo hai,tukitupa chini kila fikra/picha/mawazo/mitizamo/ukengeufu iliyo kinyume na Kristo

  Mjoli wenu

  Haule

 6. “The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen.” -2 Corinthians 13:14 (KJV). This is poetic Paul!!!

  Oh, brother, I love this: “The grace of the Lord Jesus Christ”! What is His grace? Its got to be “The LOVE of God! What is the LOVE of God? If it aint The Lord Jesus Christ, then Im LOST n Hellbound! Whew, tops it up all with “the communion of the Holy Ghost” thats the seal of perfection! Whats that SEAL? 

  Easy does it, it says “I”..now pick up ur dictionary n lukup the word ‘I’. And of The Holy Ghost He said, “I will be with you even in you…”!!! You’d be a laughing stock if you tried to figure out that that mass of flesh called Jesus being ‘with even in’ Peter, I mean that congregatin  around the Throne that you read abt in IKings 22: 19-20. “… I saw the LORD sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left”, now, this time around, as they hear you figuring that out, that whole congregation is bursting out with laughter!!!  
  And I can hear you arguing your case!!!!!!

  May you be blessed abundantly for that great quote of scripture, by our Lord and God, Christ Jesus, Amen!

 7. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen. -2 Corinthians 13:14 (KJV)

 8. Ndg Sungura,

  Ukianza kuuliza maswali ya jinsi hii, sisi tuna “funika kombe mwanaharamu apite!”
  Ila:
  Baba SI Mwana
  Roho SI Baba
  Mwana SI Roho

  Nao watatu hao ni “Distinctive Persnalities” walio katika ushirikiano wa dhati, ukimuona Baba hujamuona Mwana wala Roho Mtakatifu; vivyo Mwana na vivyo Roho Mt pia, bali hao watatu walio tofauti ni Mungu mmoja. Hilo ndilo Fumbo Kuu la UTATU MTAKATIFU!

  Lifumbue hilo “Fumbo Kuu la UTATU”, Sungura; wenzako tuna zaidi ya miaka 1700 gizani, si manabii wala walei wanaye mjua Mungu kwa uhakika zaidi ya kulikariri fumbo hilo, hata huyo Nabii aliyeleta Ufunuo wa hilo, naye kaishia kutuzungusha na kutuacha katika fumbo lilelile!!!

  Wanakaaje hao watatu waliotofauti kwenye kiti hicho kimoja cha Enzi, hilo nalo litakuwa FUMBO la pili!! Usije na maelezo mengine yenye kuongeza mafumbo maana mwisho jibu rahisi kuhusu Mungu ni nani litakuwa: “MUNGU NI FUMBO KUU!”

  Ubarikiwe, kimbele!!!

 9. Ivi aliyekuwa anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu alikuwa ni Baba,au Mwana , au Roho mtakatifu?
  Ivi malaika tunadhani wao wanafanana na nani,ikiwa tu sisi wanadamu tunafanan Mungu na tuna miili?
  Ivi inaposema wako watatu washuhudiao mbinguni maana yake ni nini au wanashuhudia nini?

  Kama unaamini Yesu ndiye Mungu uko sawa, kama unaamini Baba ndiye ndiye Mungu uko sawa, kama unaamini Roho ndiye Mungu uko sawa kabisa. Maana yake unaamini kuwa Mungu ni mmoja.

  Baba = Mwana.
  Roho = Baba
  Mwana=Roho

  Ni Mungu mmoja yuleyule!

  Hakuna viti vitatu vya enzi mbinguni ni kimoja tu au!

 10. Du wapendwa mna maneno,nacheka mpaka mbavu zinauma jinsi wapendwa wanavyorushiana vijembe, duh!!!

 11. Mungu ni Mmoja na ni nafsi moja.Biblia inayomfunua Mungu wetu kwetu inasema hivyo.Je,ni wapi inatwambia Yeye ni nafsi tatu? Basi kama imezungumzia sana kuhusu nafsi moja ya Mungu,wazo la nafsi tatu si lake.Tusidanganywe na mapokeo yasiyo yake.Ni kweli kuwa Mungu anajifunua kwetu katika funuo mbalimbali.Mungu amejifunua kwetu katika utatu wa mafunuo.Kwa nini tusiseme zaidi ya utatu maana amejifunua katika zaidi ya mafunuo matatu.Lipi ni la Baba tu,lipi ni la Mwana tu ,na lipi ni la Roho Mtakatifu tu?Je,hatuoni Biblia isemapo Baba ni Mwana,Baba ni Roho Mtakatifu,Roho Mtakatifu ni Mwana,na Roho Mtakatifu ni Baba?Nimetoa nukuu nyingi za Biblia katika hili kwenye michango yangu ya awali.
  Tunaona Funuo la “Baba”likiongea na Funuo la “Mwana”.Baba akiwa na heshima tofauti na Mwana;wajibu tofauti, na utofautitofauti mwingineo.Hayo yaliyotofauti baadaye yanaunganishwa na kuwa Mmoja na sio Umoja!Tukisema hao ni watatu waliotofauti,basi tumevuka neno la Biblia na tumeanza kueleza yaliyo yetu tu,na si ya Kwake.Unaona mtego huo?Huo ni ubinadamu.Tungependa Biblia iseme hao ni watatu,hizo ni nafsi tatu.Haisemi.Tunaisemea?Imesahau?Ina akili kidogo?
  Kataa msemo wa Mungu ni nafsi tatu , kwa makusudi kabisa ya kusema tu Mungu asemayo,na useme na uamini Mungu asemayo,kuwa Yeye si watatu bali ni mmoja;si nafsi tatu bali ni nafsi moja.Inashangaza ee? Ndio.Huo ni Uungu,sio ubinadamu.
  Malaika aliyekuwa katika wingu jangwani na wana wa Israel alikuwa Yesu Kristo.Hujawahi kusoma hayo katika Biblia?Lakini pia alikuwa Baba!Yesu Kristo ,Biblia yasema alikuwa Mwana,Baba,na Roho Mtakatifu.Huo ni uzushi?Nikupe nukuu za Biblia?Yehova ni Baba,Mwana na Roho Mtakatifu.Yehova ni Mmoja,na ni nafsi moja.Biblia haisemi hivyo?Hivyo,Baba,Mwana na Roho Mtakatifu ni nafsi moja.Hata kama akili zetu hazielewi Uungu huo,hatumwamini Mungu kwa msingi wa akili na ufahamu na utu wetu au wa binadamu mwingine yeyote;bali kwa msingi wa Neno LAKE Tu.Tukilivuka,tumekufa kiroho.Mungu awabariki.

 12. Ndugu Orbi,

  Shaloooom!

  Kwanza napenda niwaombeni radhi wana SG wote kwa “kuivamia“ blogu yenu! Mnisamehe kwa hilo. Ili kuondoa shida kama niliyowaletea, ninawashauri mbuni fomu ya kujiunga ambayo itaonesha dhehebu, kiongozi wako nk, ili wale msiowataka au ambao tofauti zenu ni kubwa, mtawachuja mbaki na hao mtakao kuwa mnasifiana nao kwa porojo za wokovu na tafakari zake!

  Lakini kwa vile fomu sikuiona na haipo, nalo bango la blogu lilinikaribisha kwa sharti la jina lake, ‘STRICTLY GOSPEL’, ndio maana NIKAJIUNGA. Na katika yote niliyochangia REJEA YANGU imekuwa ni BIBLIA tu, labda kwa suala la TAFSIRI ya UTATU, ambayo haimo ndani ya Biblia, hiyo ndiyo niliyoitafuta kwa wahusika!

  Basi jambo ambalo ningewaombeni mlifanye baada ya kuona INJILI inawaumiza mioyo yenu, badilisheni bango liwe “STRICTLY GOSSIP” na ile slogan ya “INJILI SI HADITHI” nayo iwe “INJILI NI HADITHI” ili kila atakayekuja na jambo tusiloliamini wana SG tumpe CULT mojawapo kati ya hizi tunazojifunza kwa mwalimu Orbi!!!!

  Na kama mnalo dai lolote la wokovu hadharani (maana mtandao hauna password), basi kipimo ndio hicho mmekileta wenyewe mlipoleta swali hili: “Mtu anaweza kumwamini Yesu Kristo pasipo kuamini UTATU MTAKATIFU? Utatu Mtakatifu ni nini?” Basi kama Utatu unakuzungusha mbali na Fundisho la Mitume, elewa kuwa unao ‘Wokovu wa Kidhebu’ tu! Mlango wa kuingia Wokovu wa Mungu, ulifunguliwa na Petro mtume (kwa Ufunguo aliopewa na Kristo), kama ilivyo katika Matendo 2:37-38. Ukiona jambo hilo, roho yako hailikubali, kaa chini uikague dhamira yako, yanayofuata kuanzia hapo ndiyo njia utakako ishia!

  Kwa faida ya wapendao kujifunza na wenye ujasiri wa kukagua wanachokiamini, hata akiwa ndiye Mungu, kulingana na Biblia; basi nawaombeni wana Utatu, uelezeni umma na Mungu, iwapo mitume walikosea katika kubatiza kwa ‘JINA LA BWANA YESU KRISTO” kama inavyoonekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume!!!

  Nawatakia Kwaresma NJEMA!!!!!

  mwana SG mwenzenu, Ck Lwembe!

 13. Ndugu Kinyau,

  Nashukuru kama umepata ujumbe wangu…..Kama utawafungua macho wana blog dhidi ya sumu hii ya timu ya Lwembe na wafuasi wake tutamshukuru Mungu.Kwa kifupi package ya Imani ya Lwembe ina mengi yaliyofichika ndani yake….Imani kama hizi kila mara haziendi kutafuta watu walipotea dhambini…..kwa maneno wanasema na kukiri hivyo…Lakini wao wanatafuta watu waliopotea au wanaodai wameokoka na kupotea katika “utatu” ili wawapeleke katika “Hema” ya Kweli…..! (Hebu rudia posts zake zote yeye na Mabinza) ……. Na hata ukiamua kuwa “mwongofu” wao….ni lazima wakuzamishe tena kwenye maji upya kwa jina la Yesu ili kukuvua ubatizo wa UTATU……na hapo ndio unaanza safari ndefu ya Brainwashing…ya Ku- “reinvent” the Gospel according to their teachings….! Na kama alivyosema mwanzoni ndugu Lwembe katika post yake…Kuwa .amekuja KUBOMOA NGOME YA UTATU…! Ningewaomba hata moderators wa Strictly Gospel….mtu anayekuja na Ukiri wa namna hii kuanzia mwanzo kwamba amekuja KUBOMOA……..SIO KUJENGA inabidi wawasiliane naye kwanza ili kuona ni nini anachotaka kuandika…au atoe ufafanuzi kwanza……!Anyway labda ni njia nyingine ya kuzifunua imani potofu…!

  Ni mara chache kabisa ukakuta jamaa hawa wana mkutano wa nje kutafuta watu waliopotea……wao wanatafuta watu waliokoka waliopotea….!

  Na ndugu Hagai yangu kama zilivyo imani nyingine potofu…Maswali ni yale yale tu …..Kama ilivyo kwa wasabato na Je unaijua Sabato ya KWELI…….na ndio hivyo hivyo kwa akina Lwembe…… nao wanakuja na maswali kama hayo….Je ulibatizwa kwa jina la Yesu…..Je unaamini Utatu……Je ni Utatu upi unaoamini…? Uko dhehebu gani…? (HEMA)

  Tatizo kubwa la imani hii potofu imejificha mno katika Lugha za kiroho……Kunena kwa lugha…..mapambio….Bwana Asifiwe….na huanzia mbali mno ili kukunasa katika mtego wao….! Muulize Lwembe yeye mwenyewe ataje jina la dhehebu lake kama atakubali…….! maana utaona kwa jina ni Pentecostal……..Apostolic……..! nk Hii ni kuwavuta na kuwapoteza waumini!

  Nimekutana na jamaa hawa wa imani hii muda mrefu….huko nyuma……nadhani kama sikosei wamekuja upya baada ya kongomano lao la Kinabii…….ambalo nadhani limehamashisha timu yao ya “wainjilisti” kuivamia blog hii

  Kwa hebu tumwache amwege sera zake……Lakini….kwa maandishi yake tu kila mwenye Imani iliyo Hai atatambua ni “roho” gani inayomsukuma…..! Kama nilivyosema sioni kabisa cha kujibizana naye….ni kupoteza muda….isipokuwa nitakuwa naleta posts zangu kadri nipatapo nafasi kuonye ubovu…..na tabia zake za Cults ndani ya imani hii……..

 14. Ndugu Orbi,

  Shalom!

  Kama kuna wakati ambao umenifurahisha, basi, kwa moyo wangu wote, nadhani ni katika hii avalanche ya post ulizoziachilia kuanzia Jumamosi!!!

  Pia naona umebadili kabisa mwelekeo wa safari, tulikuwa tunakwenda Ninawi (kwenye THRONE au KITI CHA ENZI alipo MUNGU), ghafla naona umeubadili mwelekeo na sasa unatupeleka Tarshish huko kwenye Cults!!!!!

  Unajua Orbi, acha kumfurahisha John Haule, kila unapokisia HEMA langu, namuona anavyoshangilia, HALELUYAA! Hata mwisho imenibidi nicheke, maana nikakuona nawe kama wale Wafarisayo waliotumwa na waumini wao wakamuulize Yohana Mbatizaji ni nani!!

  TD Jakes karudi kundini au anasikia kizunguzungu huko jangwani?! Natamani kucheka, ‘ha,ha,ha’ kama ndugu yangu Eucaliptos!!! Yaani hii, Masanja Mkandamizaji kachelewa kuipata, akifaulu kutengeneza joke yake kwa kimombo, itakuwa best seller Marekani na dunia yote wanayo mfahamu TD Jakes!

  Maelezo uliyoyatoa kuhusu mtazamo wako juu ya kile nilichokiandika, kimsingi siyapingi, huo ni mtazamo wako katika kile ulichokiona, naamini ndicho ulichokisema. Kama ulipochungulia katika Ufalme wa Mungu katika kile Kiti cha Enzi uliwaona Watatu, halafu Watatu hao akawa Mmoja au Umoja, ushuhuda wake unao wewe mwenyewe na hao wengine walioyaona mambo hayo katika jinsi hiyo, au walioikubali hadithi hiyo.

  Pia nakushukuru kwa kunipa mwanga zaidi wa jambo hili la Utatu, hasa chimbuko lake. Maana kadiri utakavyoongea na wana Utatu, wengi wao hudhani ni Fundisho la Biblia, hawajui kabisa kuwa ni fundisho la kanisa, asante sana kwa hilo! Kwa kadiri ya maelezo na nukuu ulizozitoa, vyote vimeonesha wazi kuwa Utatu ni Fundisho la kanisa la Orthodoxy, yaani kanisa katika kipindi baada ya Mitume kuelekea Nikea (Ante-Nicene), mitafaruku ikiwa tayari imeingia katika kanisa. Kwa hiyo hili ndilo jambo lililokuwa likituletea tofauti, maana mimi nilikuwa ninalizungumzia Kanisa lililojengwa juu ya Msingi wa mitume na manabii na wewe na wengineo mlio katika huo Utatu kumbe mnalizungumzia kanisa lililojengwa juu ya Msingi wa Orthodoxy ambalo wengi hudhania ndilo la mitume!!! Kanisa la kwanza sio hilo Orthodox bali ni lile la Yerusalemu!!!

  Sasa ninapokufuata huko ulikonipeleka kwenye CULTS, pia nimepata wasaa wa kuitafakari nchi hiyo, na niliyoyaona nitajaribu kuyaweka hapa ili kiwe kioo chetu cha kujiona tunafananaje na nchi hiyo hasa tulipofika huko!

  Kimsingi neno Cult, kidini, ni kundi linaloabudu nje ya misingi ya Imani husika lakini hujitambulisha na Imani hiyo. Basi kulingana na kauli za ndugu yangu Orbi, kwamba nilichokiandika kuhusu Utatu kinatokana na Cults, nimeonelea niyarejee mawili matatu kati ya niliyoyaandika ambayo anayakataa ili tujionee wenyewe ukweli wa maelezo yake kuhusu jambo hilo.
  1. Neno UTATU MTAKATIFU si la ki Biblia hivyo si Neno la Mungu.
  Jambo hili sijaona mchangiaji yeyote yule aliyenionesha wapi lililpo katika Biblia. Naona kila mtu anatumia akili zake kulielezea anavyolihisi kuwa, maana kulijua si rahisi, roho iliyolitunga ilihakikisha halieleweki! Kuhusu cult sijui ni yupi kati yetu aliyemezwa na hiyo, mimi ninaye ukana Utatu kwa ushahidi wa Biblia au wewe Orbi unayeukubali kwa ushahidi wa elimu ya mtaani?!!
  2. Mwanzo 1:26 “Natumfanye mtu kwa mfano wetu…”
  Kifungu hiki wana Utatu wana sema hapo Mungu alikuwa akiongea na zile nafsi mbili. Je, nafsi hiyo inayoongea ni ipi kati ya zile tatu; na ni wapi katika Maandiko inapoonesha hivyo kuwa ni maongezi kati ya Nafsi? Nimekuomba ushahidi wa jambo hilo, huna, unaishia kulazimisha jambo ambalo Maandiko hayajalisema. Je, ni yupi atakaye kuwa kwenye CULT, mimi ninayebaki kwenye mapana ya Maandiko au wewe unayeongeza kisichoandikwa?!!

  Kimsingi Orbi unajaribu kuwatisha watu bila ya sababu yoyote ile ya msingi. Mimi nimeukana Utatu kulingana na Maandiko. Sijataka kuiweka roho yangu mikononi mwa hao watu wa Elimu ya Dini kama unavyojaribu kuwashawishi wana SG. Umenibambika Cult zaidi ya tatu, mwishoni umeamua kunibakiza na moja ili ujenge msingi wa kuyaeleza unayoyaeleza ambayo mimi nami najifunza kutoka kwako!

  Inasikitisha sana pale mtu mzima anapojitahidi kumshuhudia uongo mtu asiyemjua kwa kule kutofautiana tu, haswa mtu mzima huyo anayeshuhudia uongo akiwa ni wa kidini, tena anayeaminiwa na jamii ya SG! Nadhani hakuna CULT inayouzidi UONGO wa aina yoyote ile, huo ndio msukumo wa ROHO ya UTATU!

  Umejaribu kuupotosha ukweli kwa cheap theological lies. Umeleta nukuu nyingi sana za wanatheologia kana kwamba zina uzima. Dalili kubwa ya kufilisika kiroho ni pale mtu anapoaanza kutegemea akili za kibinadamu. Unapojiaminisha wokovu kwa tafsiri za kitheologia badala ya Neno la Mungu, matokeo yake huwa kama hayo ya TD Jakes, hajui atokako wala aendako! Huo ndio msingi wa OTHRODOX CHURCH, ambayo ndio iliyouleta Utatu ambao ni DOGMA yake pamoja na uongo wa Apostolic Succession by which Askofu Kilaini aliwaambia walokole wote ‘HAKUNA ASKOFU’ nje ya Katoliki, hao wanaojiita maaskofu ni wainjilisti tu!

  Katika maelezo yangu yote niliyoyatoa, ambayo wewe umedai kuyapitia, nilitegemea utanionesha japo sehemu moja niliyozungumzia ‘UNITARIANISM’ (hii ni imani inayoukubali UMOJA wa MUNGU, lakini inaukataa UTATU) katika maelezo yangu sijaliona jambo hilo. Mimi nimesema Mungu ni NAFSI MOJA tu, na si ubabaishaji wa Utatu mnaoshindwa hata kuuelezea, mnabaki mnatisha watu! Tena unaendelea na porojo za, “Nimeangalia jinsi unavyoeleza Ubatizo……na mambo mengine…….nikaona wazi kwa sehemu kubwa wewe ni wale “Oneness Pentecostal”……..”!!! Hivi Orbi, hauwaheshimu hawa watu wanaosoma katika blogu hii? Maana dharau uliyoionesha inanitia kichefuchefu! Aidha umechanganyikiwa au ukristo wako ni wa kuigiza, huelewi hata unachokisema! Kama ufahamu wako umeukabidhi kwa wanatheologia, sioni mantiki ya wewe kujitutumua kujiaandikia tu mambo usiyoyaelewa, hatutaki reference za shule, tunataka INJILI!! Hivi UBATIZO niliouelezea mimi, ule wa Mdo 2:38 na sehemu nyinginezo kama zilivyo katika kitabu cha Matendo, ni ubatizo wa ONENESS huo? Au kuna mahali mimi nimezungumzia jambo hilo la ubatizo kwa “JINA LA YESU TU”! Mkishindwa kujibu hoja ndivyo mnavyokuwa???? Kwa taarifa yako na wengine mnao amini katika huo UTATU, kwanza mnapaswa kuelewa kuwa Mungu hata hukumu kwa kutumia hisia za akina Orbi, kama mnavyomuona akibabaisha babaisha mambo, Mungu atahukumu kwa Neno lake. Amesema, “Enendeni … mkaihubiri Injili … Aaminiye na kubatizwa, ataokoka; asiyeamini, atahukumiwa” Aaminiye injili ya akina Orbi wanaokwambia ubatizo si lazima? AAMINIYE INJILI ILIYOHUBIRIWA NA MITUME, NAO UBATIZO NDIO HUO WALIOUFUNDISHA KATIKA KITABU CHA MATENDO. JAMBO HILO WALILIFUNGA DUNIANI NA MBINGUNI LIMEFUNGWA, HAKUNA AWEZAYE KUFUNGUA. Mungu hafanyi michezo ya kufunga na kufungua, tafuteni mizaha mingine!!

  Hebu wazieni jambo hili, kuna tatizo gani kujinyenyekeza kwa Injili ya mitume na kubatizwa kama walivyobatizwa KANISA la KWANZA wale 3000? Kama si kiburi cha Kaini ni nini? Litazameni ninyi wenyewe jambo hili la UTATU lilikowapeleka bila kujijua. Kwa kuukubali UTATU, mmeikataa tafsiri halisi ya utimizo wa Ubatizo kama ilivyo katika kitabu cha Matendo. Mmetapeliwa roho zenu kwa kupewa ubatizo usio na maana yoyote mbele ya Mungu! Injili mliyoipokea ni injili iliyogoshiwa, Mungu hawajibiki kwa hiyo Injili, maana hao waliowaletea hawakuipokea injili hiyo kutoka kwa Mitume ambao ndio waliokabidhiwa na Mungu. Kwa hiyo kama Mungu aliyafumbia macho mambo hayo huko nyuma, sasa anayataka katika ukamilifu wake!!!

  Tukirudi kule kwenye ile nchi ya CULT alikotupeleka Orbi, hebu tulikague hili furushi kubwa la UTATU tulimofungiwa kabla ya kupigwa kiberiti kama alivyowafanyia Kibwetere. Humo ndani ya hilo furushi kuna mafundisho yasiyo kubaliana zaidi ya laki moja, na kila kundi likiamini kuwa lenyewe ndilo liko sawa na ‘Neno la Mungu.’ Jambo hilo linayafanya makundi mengine yote kuwa CULT. Basi unapoyachukulia makundi hayo katika misimamo hiyo, jawabu unalolipata ni kwamba FURUSHI LOTE la UTATU ni CULT KUUUUUUUUUUUUUBWA!!!

  Kwa mfano ulioutoa wa TD Jakes na ile historia ya Wapentekoste, unaweza kuyaona hayo ninayoyaongelea. Upentekoste ulipochipuka Azusa (1906), lilikuwa ni kundi moja lililopokea ule urejesho wa vipawa Kanisani kulingana na Programu ya Mungu ya Ukombozi. Kwa sababu ilikuwa ni jambo la Mungu, hata muendeleo wao ulikuwa sawa sawa na Mapenzi ya Mungu kwani waliongozwa kwa Roho wake. Ubatizo pia waliufanya kama mitume maana Roho alikuwa ni yule yule! Kanisa hilo halikufika mbali, Roho wa UTATU akafanikiwa kuingia katikati yao na kuwafitini kwa mafundisho yake. Kwanza aliwafitini na Mungu kwa kuwatengenezea Fundisho la ‘KUNENA KWA LUGHA NI ISHARA YA KUJAZWA ROHO MTAKATIFU’; Fundisho hilo likamuondoa Roho Mtakatifu katikati yao, maana vipawa vya Roho Mtakatifu si Roho Mtakatifu! Kwa hiyo kuanzia hapo kundi hilo likawa CULT, na ndipo msambaratiko kamili ukafuata unaoendelea hata leo, huyu ‘Jesus Only’, huyu unabatiza ‘kichali chali’ huyu ‘kifudi fudi’ huyu Asemblies of God huyu ‘Oneness’ nk. Basi kutoka kwenye cult moja ndogo na kujiunga na nyingine, sio News. Wote mko ndani ya furushi hilohilo, ibilisi hatoki jasho; lakini akija mtu wa KULIPASUA furushi hilo, vita vyake ni vikali!!! Hivi ndugu yangu Orbi hema yako ni ipi? Umenipa hema nyingi, lakini nadhani ni busara kwanza ungetutajia lako kabla ya kunisilimisha!

  Mwisho niseme kuwa mimi sikuuleta huu mjadala wa UTATU mtandaoni kwenu, nimechangia tu kama nilivyofanya kwa mada nyinginezo, pia nilizozikuta pamoja na mada yako ya “NABII NI NANI” na “NINI KAZI YA MANABII.” Mimi kwa jinsi mtandao ulivyojitambulisha, nilidhani humo tutakutana na watu waliokomaa, wamo; lakini waoga na wachanga nawaona pia, kama wewe unayeogopa kukabiliana na NENO la MUNGU, u wrestle nalo kama Yakobo, mpaka kieleweke; badala yake nakuona unakimbilia uvunguni mwa theologia yenu kujificha na kulitukana NENO la Mungu, kwa ujasiri wa UOGA! Kama Mungu aliruhusu fundisho la CULT, mitume wake walifundishe na liwekwe humo katika Biblia, basi kwa uhakika naweza kukuambia kuwa huyo Mungu mwenyewe HAYUPO, ila upo wewe tu Orbi, anayekufuata na akufuate! Tena mkiwa ni hao mliolikataa Fundisho la Mitume, mnapaswa kutoitumia Biblia yao kabisa!! Lakini kama Mungu yupo, na FUNDISHO la mitume ni LAKE, hao wanaokufuata na huo UTATU wako, nenda nao huko jangwani, huko kusiko na ufufuo uzunguke nao mpaka basi!

  Najua hili la ufufuo litakusumbua, lakini mambo ya Mungu ndivyo yalivyo. Unaweza kuwepo hapo hapo na jambo likakupita hata usilijue! Mtazame Yakobo (Israeli), yeye alikuwa ni wa kinabii, alipokuwa karibu kulala alimwambia mwanawe Yusufu amrudishe kwao Kaanani kumzika, hata alimwapisha kuhusu hilo. Pia Yusuf mwanaye, alipokaribia kulala yeye alijua haitawezekana kwenda kuzikwa Kaanani katika wakati huo, ndipo akawaachia maagizo yenye uhakika akijua Mungu atawatembelea huko Misri awatoe na kuwarudisha kwao Kaanani, basi akawambie waichukue mifupa yake waende nayo huko! Kwa nini walifanya hivyo? Wao walijua ufufuo wa kwanza unawahusu wao, nao utatukia huko katika nchi ya Kaanani!! Wale maelfu waliobaki hawakulijua hilo, naye Mungu hakuwaambia kuhusu hilo. Wakaendelea kuzikana huko Misri na baadaye JANGWANI!! Na leo hii habari ndio ile ile inaendelea, kama walivyojua Yakobo na Yusufu, kwa Roho Mtakatifu, umuhimu wa kuzikwa Kaanani, leo tena unapaswa uwe na Roho Mtakatifu ili akuoneshe ufufuo utakakofanyikia, ‘uzikwe na Kristo na ufufuke naye’, Roho Mtakatifu ndani yako ndiye NGUVU ifufuayo!!!!

  Na huwezi kujazwa Roho Mtakatifu nje ya Fundisho la Mitume! Labda Mungu abadilike awe Athumani!!!!

  Mbarikiwe nyote wana SG!!!

 15. Orbi,
  Mungu akubariki sana. Nadhani sasa umefungua macho ya wengi wanaosoma kwenye blog hii. Mimi toka mwanzo tulipofika mahali pa kulumbana na ndg Lwembe kuhusu ubatizo, nilishindwa kabisa kumwelewa huyu ndugu, na lilipoingia tena swala la Utatu wa Mungu wetu ndio kabisaaa nikajua hapa kuna kitu nyuma yake. Haya uliyoyaweka, hata kama hayajatosha, angalau mwenye macho ya kuona ameanza kuona wenzetu hawa wamesimamia wapi. Watakao na wanaoendelea sasa kumpinga Kristo hawatatoka nje ya kundi la Kristo, lazima nao watatumia maandiko haya haya kama alivyofanya Shetani, lakini kwa makusudi na malengo mengine kabisa.

  Baraka nyingi kwako ndg yetu Orbi.

 16. Nilipouliza maswali hayo hapo juu kwa sababu mimi sijasoma theology wala shule ya namna hiyo.elimu yangu ni kidato cha nne division iv point 28 kwa maana ya kwamba sikidhi vigezo vya usomi. Angalau nimesoma Biblia na naona inajieleza yenyewe ndio maana nashangaa kama mimi mbumbumbu naona kila kitu kwa uwazi inakuwaje wasomi hawaoni?

 17. Mimi sielewi labda nifundishwe tena na hawa wasomi wetu.
  1YOHANA 5:7 – wapo WATATU washuhudiao mbinguni… naomba nifundishwe hili andiko linamaana gani.
  YOHANA 1:1 – hapo mwanzo kulikuwa na NENO nae NENO ALIKUWA KWA MUNGU nae NENO ALIKUWA NI MUNGU…nifundishwe lina maana gani
  MAThayo 28:19 enendeni mkawabaatize KWA JINA LA BABA(baba ni nani?) NA LA MWANA (mwana ni nani?) na ROHO MTAKATIFU (ni nani?)
  halafu nifundishwe shida ni TRINITY(utatu?) au HOLY(utakatifu?) au nini nini?
  kwa nini nimeibua haya maswali
  LWEMBE na kampuni yake wanaijua hii mistari? wanaposema hawajaona popote fundisho la UTATU je? wanawatenganisha MUNGU na YESU? kama issue ni JESUS ONLY ina maana wasomi kama LWEMBE na wenzake hawauoni mstari unaosema “huyu ni mwanangu mpendwa…au hawauoni huu unaosema “kama baba alivyonituma mimi… au hawauoni huu unaosema “nitawaachia msaidizi… au hawauoni huu unaosema “kama sisi tulivyo na umoja…
  naomba mnijibu kwa kirefu na maelezo ya kuridhisha. halafu kwa faida ya wengi(samahani kwa usumbufu) najua kufafanunua Biblia kwa kiingereza inaleta upana labda mfafanue kiingereza halafu moderetor atusaidia kutafsiri au Mungu awasaidie kufanya yote. WOKOVU UWAFIKIE WAGNOSTIC KWA JINA LA YESU!

 18. Ndugu Lwembe na Mabinza,

  Hivi kuna ufunuo mpya gani mpya mnaouleta hapa? Lwembe amejaribu kuonyesha kwa kusoma kwake Biblia ndio “kafunuliwa” uongo wa UTATU MTAKATIFU…….Lwembe wewe sio wa kwanza na wala hautakuwa wa mwisho…….Kanisa la mwanzo lilipandana na watu wenye mawazo kama yako….na kanisa kipindi cha karne za mwanzo pia……na wewe umekuja kuimeza imani hii leo Tanzania baada ya kutokea Marekani miaka ya….1914…..Jana tu! Imani hii ya “Jesus Only”ambayo Ilivuma Tanzania miaka ya 1980…na sasa kina Lwembe na Mabinza mnataka kuifufua tena…poleni sana! Hujiulizi imani ya moto ya akina Franklin Hall iliishia wapi……Au mnataka kuturudisha kwenye maono ya akina Marion Branham….? Au unataka nikuletee orodha ya baadhi ya waumini waliomeza mafundisho yako miaka ya nyuma wako wapi leo?Wengi hawatembei tena Yesu tena…… na wengine tunawaona kwenye mimbari za siasa…. baada ya kushindwa kuihubiri Injili hii ya Jesus Only…..ziliwashinda wenzio na wewe na timu yako mtashindwa vile vile…….huu naokupa wala sio unabii…bali ni Kweli ya Biblia…kwani Imani hii ni potofu haitafikisha waongofu wake popote pale..leo na kwa lugha rahisi inawaandalia kuzimu…!

  Kwanza kabisa kabla sijaanza kukujibu naomba urudie tena Historia ya Kanisa….Imani hii ya Kikristo (Orthodox faith) haijafika hapa ilipo leo kwa kuning’inia hewani…! Kama ambavyo tunamwamini Yesu aliyekuwepo (Historical Jesus) Hata mafundisho ya Wokovu wetu yanahistoria pia …..Na pia hata hiki kitabu ambacho kinaaitwa Biblia nadhani hujui kimefikaje mikono mwetu….! Hakikushushwa kama Quraan…….!Na kama ungelijua kuna mafundisho kufuru mengi kama hayo yaliyoletwa na watu kama akina Marcion karne za mwanzoni za kanisa na kufanya Maandiko hayo yasiwe sehemu ya Biblia (Canon of the Scripture) Na pia kufanya Maandiko mengine kutupiliwa mbali wewe Usingeuleta upuuzi huu wa mafundisho haya manyonge leo…… Labda haya ungejua ABC ya Greek na Hebrew lugha ya awali iliyoandkiwa Agano la Kale na Jipya usingelikuja na tafsri za ajabu ajabu zenye mafunuo ya upuuzi na upotofu…….Unachanganya mistari…….unazikimbia aya zilizodhahiri kuhusu UTATU ILI USEME UNACHOTAKA KUSEMA…..! Wewe sio wa Kwanza kuja na “ufunuo wa kuubomoa utatu)

  Sitalumbana na wewe…lakini kadri nipatapo muda wangu nitakuwa nikiuweka Ukweli wa Maandiko dhidi ya Upuuzi wa Imani hii Potofu ya “Jesus Only” au kwa lugha ya Kithelojia inajulikana kama “Oneness Pentecostal” au “Monastic/Modalism”

  Nachotaka kuwaonya Wapendwa Imani hii ya akina Lwembe ni sumu kali iliyofichika ambayo inatumia Biblia ile ile…..Lugha za kiroho zile zile…Kunena….mapambio… au mapepo yanatoka na wengi wetu tukisikia kitu kinaitwa “Pentecostal” “Apostolic” basi tunapofushwa macho….! Na kwa vile masikio ya wengi sasa hivi yanatafuta “ufunuo mpya” “siri mpya” ni rahisi kabisa kutekwa na Imani potofu kama za akina Lwembe na kundi lake….! Na ukiisha zikubali ndio makucha yake yanaanza kutoka….Mara Ubatizo Unaokoa…Mara Ubatizo kwa jina la Yesu tu……! Mara wao ndio kundi dogo “remnants” ambao wanaitetea Kweli….ya Biblia..! Naona Lwembe kaja na kundi lake katika Blog hii kutafuta waumini……Lwembe na Mabinza sidhani hapa ni mahali pake…….wekeni wazi mnapatika wapi…na wale wenye masiko ya utafiti watawatafuta….!

  Lwembe na Mabinza kama mmesoma Biblia na kushindwa kuuona UTATU MTAKATIFU…basi naamini kabisa hata WOKOVU mmeshindwa kuuona…….! Utasomaje Kitabu cha Ufunuo bila kuuona Mungu na Bwana Yesu…na Roho Mtakatifu…..bila hiyo formula yenu ya “manifestation”? angalia kitabu cha Ufunuo kinaanzaje….”UFUNUO WA YESU KRISTO ALIOPEWA NA MUNGU” (Rev 1:1) Naona upande mmoja unatoa na mwingine unapokea….!

  Au ndugu Lwembe na Mabinza utasomaje Kitabu cha Waebrania…ambacho kimeliweka AGANO la kale na kukutana na maneno haya……” MUNGU AMBAYE ALISEMA ZAMANI NA BABA ZETU KATIKA MANABII NA SEHEMU NYINGI SIKU HIZI AMESEMA NA SISI KATIKA MWANA ALIYEMUEKA KUWA MRITHI WA YOTE NA TENA KWA YEYE ALIUFANYA ULIMWENGU”

  Kwa mtazamo wenu hii aya ni kufuru…..hebu mtueleze maana ya….”KATIKA MWANA ALIYEMWEKA…” siona manifestation hapa…naona two distinctive persons…!

  Na unasomaje aya kama hii ya Paulo (ambaye unadai unafuata nyayo zake” ambaye amesema…….”ATUKUZWE MUNGU, BABA WA BWANA WETU YESU KRISTO” ( Eph 3:1) Kwa hiyo wewe una ufunuo kuliko Paulo?

  Kama nilivosema sitalumbana na wewe na kundi lako…bali kwa muda wangu na ratiba yangu nitaandika taratibu kuifuta sumu mnayojaribu kuimwaga katika blog hii…Naamini wapendwa tunaweza kabisa kutofautiana kwa yale ambayo sio ya msingi….Lakini kwa haya wanayoyaleta Lwembe na timu yake ni sumu ya kufisha….lengo ni kujenga msingi mwingine kabisa wale sio ule wa Kristo….!

  Kwa kifupi Lwembe na wenzake wanaingia katika kundi hili alilosema Yohana….

  ” WATOTO NI WAKATI WA MWISHO….NA KAMA MLIVOSIKIA KWAMBA MPINGA KRISTO YUAJA…HATA SASA WAPINGA KRISTO WENGI WAMEKWISHA KUWEPO KWA SABABU HIYO TWAJUA NI WAKATI WA MWISHO WALITOKA KWETU LAKINI HAWAKUWA WA KWETU.MAANA KAMA WANGALIKUWA WA KWETU WANGELIKAA PAMOJA NASI.LAKINI WALITOKA ILI WAFUNULIWE KWAMBA SI WOTE WALIO WA KWETU (2YOH :2:18-)

  Mungu atubariki…..

 19. Wapendwa,

  Kwa wanaotaka kujua zaidi kuhusu “Oneness Pentecostal” wapi wametoka….nini wanafundisha….maana mawazo ya wenzetu akina Lwembe na wenzake lazima yana historia…..

  Oneness Pentecostalism
  by Justyn
  Cult Organization

  Oneness Pentecostalism
  Brief History

  The roots of Oneness Pentecostalism can be traced in the North American Pentecostal movement during the early 1900s. During a camp meeting in Arroyo Seco, California in the late 1913 or early 1914 conducted by the Assemblies of God (AG), one minister by the name of John G. Scheppe revealed that during his night of meditation it was revealed to him that baptism must be done “in the name of Jesus only” and not “in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.” Several AG ministers including R.E McAlister, Frank J. Ewart, Glenn A. Cook, and Garfield T. Haywood, began teaching this “new issue.” While this “baptismal formula” began as a friendly debate it developed into a fierce controversy over the nature of Godhead. This “new issue” made a rift between the AG movement that prompted J. Roswell Flower to oppose Oneness theology and baptismal formula in their Third General Council in 1915. In their Fourth General Council in 1916, the AG ministers adopted a “Statement of Fundamental Truths” that forcefully maintained the Trinity doctrine, that banned the 156 of the 585 AG ministers.
  Formation of Oneness Organizations

  1. General Assembly of Apostolic Assemblies (GAAA) was formed in January 3, 1916 by Howard A. Goss, H.G. Rodgers, and D.C. O. Opperman.

  2. GAAA merged in January 1918 with Pentecostals Assemblies of the World

  3. (PAW) composed generally of black fellowship that begun in Los Angeles, adopting PAW’s name and charter. PAW produced two offshoots composed mostly of white pastors due to racial tensions in the early 1920’s which are the following:

  a. Emmanuel Church in Jesus Christ (ECJC), based in Oklahoma, Texas, and Louisiana, and a loose-knit group from St. Louis area, later merged in 1927 to the Apostolic Church of Jesus Christ (ACJC).

  b. Pentecostal Ministerials Alliance (PMA) was formed 1925 in Jackson, Tennessee later change its name in 1932 to Pentecostal Church, Inc. (PCI).

  4. ACJC and PAW merged in November 1931 forming Pentecostal Assemblies of Jesus Christ (PAJC)
  5. Racial tension rocked PAJC which prompted several ministers to revived PAW as a separate organization in 1937.

  6. PCI and the remaining PAJC ministers, composed mostly of whites merged as the United Pentecostal Church (UPC). Beginning with 1,800 ministers and >900 churches, it has become the largest and, through aggressive evangelism and publishing efforts, most influential Oneness organization. Presently called United Pentecostal Church, International (UPCI), adding the word “International” in 1972. They are at present the most dominant Oneness organization in the world.
  Oneness Organizations in the World

  1. United Pentecostal Church, International
  2. Endtime Message Ministry or “Branhamites” (William Marrion Branham)
  3. Jesus Miracle Crusade, International Ministries (Wilde E. Almeda)
  4. Jesus the Name Above Every Name (Apollo C. Quiboloy)
  5. Jesus To God Be the Glory or “Friends Again” (Louie R. Santos)
  6. and many other smaller “Oneness Pentecostal” groups
  Source of Authority

  The Bible

  Unbiblical Beliefs

  1. Does not agree with biblical revelation of the Triune God .
  2. Jesus Christ is the Father, Son, and Holy Spirit (there is no distinction).
  a. Jesus Christ manifestation as Father is God.
  b. Jesus Christ manifestation as Son is man.
  3. Believes that a person is saved through water baptism
  .
  How to Start a Conversation with a Oneness Pentecostal

  1. You can ask the oneness member if he/she is already sure of heaven. If that person responded “yes” then ask again “how was he/she saved?” If the answer includes “water baptism” then you can ask that person his/her scriptural “support” regarding his/her contention. And you can start from there gently and lovingly correct his/her understanding about the verse.

  2. You can ask him, “I heard that oneness people does not believe the Trinity doctrine. I just would like to know why is that so?”
  Things to Remember Before Witnessing to a “Oneness” Person

  1. Ask the Lord’s guidance that He will be the One to pierce the great darkness in the person’s mind so that he/she may see the light of the gospel.

  2. Learn to listen first why that person got converted to a “oneness” congregation. Most if not all have been converted to the “oneness camp” because of some form of “healing” that occurred in their life.

  3. Understand his scriptural “proofs” so that it would be easy for you to explain those things that he does not really understands.

  4. Do not be personal by attacking their lifestyles but rather exposing the errors of their doctrinal teachings.

  5. If that person got saved, plant him/her immediately in your church before someone else robs the precious seed.

 20. Ndugu Lwembe,

  Nukuu hii ya tarehe 27 Jan 2012 toka http://www.bpnews.net inaonyesha hata TD Jakes karudi kundini…yaani ameikataa imani yako ya Pentecostal Oneness na kuaamini UTATU MTAKATIFU…….Hivyo kama imani yako ilikuwa imejengwa kwa TD Jakes…..naye kaikana imani hiyo…..na kufanya waamini wa “UNITED PENTECOSTAL CHURCH INTERNATIONAL” kusema ameiasi imani……! Jisomee mwenyewe…..

  T.D. JAKES SAYS HE HAS EMBRACED DOCTRINE OF THE TRINITY.

  Bishop T.D. Jakes says he has moved away from a “Oneness” view of the Godhead to embrace an orthodox definition of the Trinity — and that some in the Oneness Pentecostal movement now consider him a heretic.

  Jakes — long a controversial figure among evangelicals because of his past unwillingness to affirm the Trinity — stated his belief Wednesday (Jan. 27) at the second-annual Elephant Room (theelephantroom.com), an event that brings together Christian figures from different backgrounds for what organizers call “conversations you never thought you’d hear.” This year’s Elephant Room was held at Harvest Bible Chapel in Illinois and was simulcast to other locations nationwide.

  Jakes, founder and senior pastor of The Potter’s House in Dallas, was the focus of a motion at Southern Baptist Convention annual meetings in 2009 and 2010 by a messenger who wanted LifeWay Christian Stores to stop selling his books. One was ruled out of order by the SBC president, the other referred to LifeWay for study.

  Jakes — who once made the cover of Time magazine, which asked if he might be the next Billy Graham — said he was saved in a Oneness Pentecostal church. Oneness Pentecostalism denies the Trinity and claims that instead of God being three persons, He is one person. In Oneness Pentecostalism, there is no distinction between the Father, Son and the Holy Spirit. It is also called “modalism,” and it is embraced by the United Pentecostal Church International.

  “I began to realize that there are some things that could be said about the Father that could not be said about the Son,” Jakes said. “There are distinctives between the working of the Holy Spirit and the moving of the Holy Spirit, and the working of the redemptive work of Christ. I’m very comfortable with that.” [See the transcript of Jakes’ comments at the end of this story.]

  The doctrine of the Trinity — embraced by all three historical branches of Christianity — holds that God is three persons, each person is distinct, each person is fully God, and that there is one God.

  esus was baptized in the Jordan River, for example, coming up out of the water [and] the Holy Spirit descends like a dove, the Father speaks from heaven — and we see all three of them on one occasion,” he said, “or in Genesis [where God said,] ‘let us make man in our own likeness’ or Elohim — He is the one God who manifests Himself in a plurality of ways. Or what Jesus says, ‘I am with the Father, and the Father is in me.'”

  Jakes added: “That began to make me rethink some of my ideas and some of the things that I was taught. I got kind of quiet about it for a while. Because when you are a leader and you are in a position of authority, sometimes you have to back up and ponder for a minute, and really think things through.”

  James MacDonald of Harvest Bible Chapel and Mark Driscoll of Mars Hill Church in Seattle interviewed Jakes.

  Not everything Jakes said will make Trinitarians happy. He said he considers both sides of the issue to be Christians, and that his church has affiliations with both camps. He also said “we’re all saying the same thing.” But under questioning from Driscoll, Jakes again affirmed the Trinity:

 21. Ndugu Lwembe,

  Nimechukua Jumapili hii kupitia tena upya nini ulichokiandika katika blog hii kuhusu uamini wako wa UTATU mtakatifu…na kila niliposoma nikaona unaangukia katika kundili linalojulikana kama “Oneness Pentecostal” au wengine hupenda kuwaita “Jesus Only”….kuliko nilivyodhani awali kuwa inawezekana wewe ni muumini wa Jehova Witness au Christadelphiniasm……tNimeangalia jinsi unavyooleleza Ubatizo……na mambo mengine…….nikaona wazi kwa sehemu kubwa wewe ni wale “Oneness Pentecostal”……..

  Nimejaribu kutafuta ni wapi ambapo naweza kupata summary ya mafundisho ya Oneness Pentecostal…ambayo kwa sehemu nadhani TD Jakes anaamini baadhi ya mafundisho hayo……..na nikakuta summary hii mtandaoni toka kwa Christian Research Apologetics and Research Ministry (CARM) ……..na summary hii inasema hivi…….

  Oneness Pentecostal theology affirms that there exists only one God in all the universe. It affirms the deity of Jesus and the Holy Spirit. However, Oneness theology denies the Trinity. The Trinity is the doctrine that there is one God who manifests Himself as three distinct, simultaneous persons. The Trinity does not assert that there are three gods, but only one. This is important because many groups who oppose orthodoxy, will accuse Trinitarians of believing in three gods. But this is not so. The doctrine of the Trinity is that there is one God in three persons.

  Oneness theology denies the Trinity and teaches that God is a single person who was “manifested as Father in creation and as the Father of the Son, in the Son for our redemption, and as the Holy Spirit in our regeneration.”1 Another way of looking at it is that God revealed himself as Father in the Old Testament, as the Son in Jesus during Christ’s ministry on earth, and now as the Holy Spirit after Christ’s ascension.

  In addition, oneness theology also maintains that baptism is a necessary part of salvation; that is, in order to be saved, one must be baptized, by immersion. If you are not baptized you cannot be saved. However, not only must baptism be by immersion, it must also be administered with the formula “In Jesus’ name” rather than the formula “In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit” which is mentioned in Matt. 28:19. Finally, this baptism must be administered by a duly ordained minister of a church that maintains oneness theology: United Pentecostal, United Apostolic, etc.

  Oneness churches also teach that speaking in tongues is a necessary manifestation of the Holy Spirit. Since a person cannot be saved without the Holy Spirit (Rom. 8:9), it follows that only those who have spoken in tongues are really saved. There is, therefore, an emphasis that Oneness church members speak in tongues to “demonstrate” that they are saved and have the truth.

  Oneness groups are decidedly Arminian in the doctrine of salvation. They deny predestination and maintain that it is completely up to the individual to decide whether or not he wants to be saved. They also teach that it is possible to lose one’s salvation.

  There is within the Oneness movement an attempt to represent themselves in a modest and holy manner. This is to be commended. However, sometimes it tends to become legalistic in that women are required to abstain from wearing makeup and pants. They also must have their heads covered. Likewise, men should be well-dressed, preferably in ties (this has been my experience with them). Such practices are not wrong in themselves, and are good examples of propriety. However, when they become requirements for acceptance in a church, it is legalistic. Legalism leads to bondage and the requirements of keeping the law to maintain salvation. It then becomes a means by which a person’s spirituality is judged. Oneness churches strongly imply that if you go to movies, or have a TV, or wear makeup, etc., then you are not “really” a Christian.

  I am not saying that the Oneness Theology necessarily leads to legalism, but it seems to be quite evident that it has taken over much of Oneness practice.

  Ndugu Lwembe…nadhani kama uko katika msimamo huu wa mafundisho, basi nikipata nafasi nitakuambia nini mapungufu yake…….kwani nao pia unaweza kuukosoa kabisa kwa kutumia Biblia hasa mafundisho ya Yesu Mwenyewe…..!

  UBARIKIWE.

 22. Ndugu zangu Wana Strictly Gospel,

  Nadhani ndugu yetu Lwembe anaweza kuwa muumini wa wa Christadelphian cult…..kwa jinsi anavyoukataa Utatu Mtakatifu ni sama kabisa na hawa jamaa……hebu someni wanachoakiami…..

  CHRISTADELPHIANS AND THE BIBLE.

  Christadelphians claim to be faithful to the Bible and to accept its teaching in its entirety. However, an examination of their teachings reveal that this is untrue for they deny and contradict the clear teachings of the Bible. While they may sincerely believe they have the truth, they believe a lie, for they deny some of the most fundamental doctrines of the Bible. Their defective view of the Bible is clearly shown in their denial of the existence of a personal devil. They regard the devil as simply the personification of evil. Robert Roberts said with regards to the existence of the devil:

  “The popular doctrine of a personal devil has no foundation in truth, but is the hideous conception of the heathen mind, inherited by the moderns from the mythologies of the ancients and incorporated with Christianity by those men with corrupt minds who Paul predicted would pervert the truth.”7

  One of the most serious aspect of this denial is that it completely undermines the reliability of Scripture. How are we, for example, to understand the temptations of Jesus? Are we to think that the writers of the Gospels were wrong when they indicate that Satan actually spoke to Jesus and tempted Him? The Christadelphian’s rejection of the existence of Satan demonstrates their contempt for the Scriptures. For the Bible clearly reveals that the devil is an evil spirit who literally exists. The book of Job speaks of Satan in terms of a real spirit who spoke with God, and accused Job of only loving God for what he could get from Him. Who can read the book of Job and not conclude that there is a personal devil? According to the Bible, Jesus spent 40 days in the wilderness being tempted by Satan, during which time Satan actually spoke to Him and tempted Him to do evil. The Bible records that Jesus conducted a conversation with Satan. It is obvious that the Christadelphians do not take the teachings of Scripture seriously, but distort them to fit with their own theories. The Bible leaves us with no question at all regarding the reality of the literal existence of a spirit being called Satan. By their denial of the personality of Satan, the Christadelphians demonstrate how little regard they really have for the integrity of God’s word.

  4.3 CHRISTADELPHIAN’S VIEW OF THEIR OWN ORGANISATION

  Christadelphians regard their own organisation as the unique organisation of God in this world. In their understanding only Christadelphians will be saved. Unlike Jehovah’s Witnesses, the Christadelphians do not have any central organisation. Each local congregation, or “ecclesia” as it is known, is run by its own male members and is autonomous.8

  4.4 CHRISTADELPHIAN’S BELIEF ABOUT GOD.

  As pointed out earlier one of the characteristic feature of the cults is their defective view of God. Among the most fundamental problems of the Christadelphians is their rejection of the orthodox Christian doctrine of the Trinitarian nature of God. They, like the Jehovah’s Witnesses, are Unitarian in belief and resurrect the ancient heresy of Arianism.

  Christadelphians reject the doctrine of the Trinity.

  According to the Christadelphians, God is only one person and one being. In their understanding only one person can be described as divine. Robert Roberts said:

  “The endeavour is to show that they are not three co-equal powers in one, but powers of which one is the head and source of the others. The Father is eternal and underived, the Son is the manifestation of the Father in a man begotten by the Spirit, the Holy Spirit is the localisation of the Father’s power.”9

  As the above quote indicates, Christadelphians are Unitarian in their belief. They do not accept that Jesus Christ is equal and co-eternal with the Father. Nor do they accept the personality of the Holy Spirit, but regard Him as a mere force – “a localisation of the Father’s power.” They also misrepresent orthodox Christianity on the subject of the Trinity, suggesting that the Church teaches three deities, which is untrue. The orthodox teaching of the Church is that there is One God, who is comprised of three distinct persons.

  Christadelphians reject the deity of Christ.

  Christadelphians are also seriously defective in their understanding of Jesus Christ. They deny that Jesus existed in any form before He was born to the virgin Mary. According to their teaching, He is not God, nor did He have any existence prior to His supernatural birth. They completely dismiss the many clear references in the Scriptures regarding Jesus Christ’s pre-existence, (e.g. John 8:58; John 17:5). Robert Roberts said that Jesus was simply a “manifestation of the Father in human form.”10 According to their teaching, Jesus did not become the Christ until His baptism. They believe that Jesus, up until his baptism, was simply the body that God had prepared for the Christ to indwell.11 They believe that the Spirit descended upon Jesus at his baptism in the Jordan, and took possession of Him. This was the anointing which constituted him as the Christ, and which gave Him the superhuman powers which He exhibited during His ministry.12 The teaching that Jesus became the Christ at His baptism is not new, it was a heresy that arose in the early church. It is contrary to Scripture, since Jesus’ baptism is not presented in Scripture as the place wherein He was constituted the Christ, but was simply to “fulfil all righteousness” (Matthew 3:15). A Christadelphian tract entitled, One Bible – many churches – does it matter? says:

  “The Christadelphian accepts fully the Bible story of the virgin birth, and honours Jesus as Son of God, but not as God the Son.”

  According to the Christadelphians Jesus is not God the Son. While they do believe that we may honour and adore Him, they do not believe that we can worship Him as God, but rather we honour Him because of the power which God gave to Him, and because He is exalted above all.

  Christadelphians deny the Personality of the Holy Spirit.

  Christadelphians deny the personality of the Holy Spirit, regarding Him as a force but not as a personal being. They describe the Holy Spirit as follows:

  “…radiant invisible power from the Father. It is an unseen power emanating from the deity, filling space, and by which God is everywhere present. It is the medium by which God creates all things … in the power by which He holds the whole universe”13.

  In this quote you will notice that the Holy Spirit is referred to as it, not as Him. They do not believe that the Holy Spirit is a personal being. Whereas, the Scriptures do present the Holy Spirit as a personal Being. It is difficult to understand how anyone can read John, chapter 16, and still deny the personality of the Holy Spirit.

  Christadelphians also deny that the Holy Spirit is active today. According to Robert Roberts, the apostles were the recipients of the operation of the Holy Spirit on the day of Pentecost and it is given to none in the present day. He said, “The power of continuing the manifestation doubtless died with the apostles.”14 A magazine published by the Christadelphians in 1874 called The Christadelphian said with respect to the Holy Spirit:

  “We have no power to appoint rulers such as they had in the first century, for the Holy Spirit is not officially working with us as then.”15

  According to this quote, Christadelphians believe that the Holy Spirit is only given at certain times for special purposes. In their understanding, the Holy Spirit was active in the early days of the Christian Church, but has played no part in the Church since that time. Yet the New Testament makes it quite clear that the Holy Spirit was given to the Church permanently, not just for the lifetime of the apostles. No one can be converted or grow in the Christian life apart from the work of the Holy Spirit. So their teaching regarding the Holy Spirit is completely contrary to the Scriptures.

  4.5 CHRISTADELPHIAN’S DEFECTIVE VIEW OF THE ATONEMENT.

  Christadelphians deny the orthodox teaching of the atonement. They regard the death of Jesus on the cross as a representation of how mankind deserved to be treated. They do not regard Jesus as dying in our place. According to their teaching, our sin was not laid on Jesus, sin already existed in Him because of His human birth and His death was not an atonement for our sins. Their denial of the atonement is also confirmed by W.C. Irvine, a prominent Christadelphian, he wrote,

  “The death of Christ was not to express the wrath of offended Deity, but to express the love of the Father in a necessary sacrifice of sin, that the law of sin and death which came into force by the first Adam might be nullified in the second in a full discharge of its claims through a temporary surrender to its power; after which immortality by resurrection might be acquired, in harmony with the law of obedience. This sin is taken away, and righteousness established.”16

  The Bible teaches that God actually punished His own Son in our place. Jesus acted as our substitute, dying for our sins. As Isaiah says: “The Lord has laid on him the iniquity of us all.” (Isaiah 53:6) And the apostle Peter says, “For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God.” (1 Peter 3:18)

  4.6 CHRISTADELPHIAN’S DEFECTIVE DOCTRINE OF SALVATION

  A common feature of these cults is their defective and unbiblical view of salvation. Christadelphians prove themselves to be a cult by their teaching that salvation is based upon human works, rather than upon the finished work of Christ. According to the them, man is saved by his own merit. They have no time for the doctrine of justification by faith alone. This is readily seen in a comment made by the founder Dr. John Thomas:

  “Immortality is conditional upon keeping certain commandments, being immersed, believing on the Son of Man.”17

  You will note that according to Dr. Thomas, immortality is conditioned by:

  1. Obeying the commandments of Christ.

  2. Being baptised by total immersion.

  3. Believing on the Son of Man.

  Dr. Thomas clearly presented salvation as dependent on man’s effort to obey the commandments of Christ. The Christadelphians do not believe that eternal life is a free gift, rather they regard salvation as a reward for being immersed and for keeping certain commandments. The Christadelphian doctrine of salvation is the complete opposite of the biblical doctrine of salvation. The Bible teaches a doctrine of salvation by grace, not by works. It teaches that faith is a gift which God gives to the elect (Eph. 2:8,9). Christadelphianism is a religion which presents man as capable of saving himself. No one was ever saved by their good works, otherwise Jesus died needlessly. Good works are the result of salvation not the cause of salvation (Eph. 2:10). Salvation cannot be earned, it is God’s free gift, entirely undeserved on our part.

  4.7 CHRISTADELPHIAN’S DEFECTIVE ESCHATOLOGY.

  Another common feature of many of these cults is a defective view of the doctrine of the Second Coming of Christ. Christadelphians have a particularly interest in future events. Like the Jehovah’s Witnesses they major on prophecy. Much of their advertising deals with this subject. Despite Jesus’ declaration in Matthew 24:36, that no one knows the day and hour of Christ’s return except the Father, they persist in trying to work out dates for the Second Coming of Christ. They have repeatedly predicted the outbreak of Armageddon. Like the Jehovah’s Witnesses, they have often come unstuck with their prophesies, and so have been forced to revise their theories at a later date. In 1866 the Christadelphians published a pamphlet entitled, Ambassador of the Coming Age, which said:

  “It is pretty certain that Jesus will return within the lifetime of the present generation.”18

  Jesus did not come as they had predicted. They failed to understand what Jesus said to His disciples: “It is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by His own authority.” (Acts 1:7)

  Christadelphians have a mistaken view of the kingdom of Christ. They see it, not so much as having already come and being manifested in the rule of God in men’s hearts, but rather as a visible kingdom that will take place after Christ’s second coming. In their understanding Christ’ is not now King and will not be until after His Second Coming. In their teaching only Christadelphians will have reached the required standard to enter His kingdom when it comes. Only they will be resurrected and will gain immortality. Christadelphians anticipate the day when they will rule with Christ in His kingdom. They maintain that His Kingdom will be worldwide, with its administration centred in Palestine. They believe that only Christadelphians and Jews have any hope of the resurrection.

  This view of the kingdom is entirely contrary to the teaching of the Holy Scriptures. For the Bible teaches that Christ’s kingdom came in power on the day of Pentecost (Matt. 16:28). A cursory reading of the New Testament clearly reveals that Christ’s kingdom has already come.

  4.8 CONCLUSION.

  As we continue our study of these cults you will realise that they have many features in common. Christadelphians, as we have seen, depart from orthodox Christian teaching in numerous ways. They deny the Trinity, they deny the deity of Christ and the personality of the Holy Spirit. They have a seriously deficient view of the atonement and also believe in a salvation by human merit. You will discover that these are common doctrinal aberrations among the cults.

  2Leta Hutchins Christadelphians p.1

  3ibid p.1

 23. Lwembe,

  Kwa hiyo ndugu yangu Lwembe wewe “UNITARIANISM” ? Na navyoelewe wengi wenye wa msimamo huu ni Jehova Witness…..na jamaa zangu wa Christadelphiniasm na wengine wengi…..tu….ambayo ukichunguza kwa misingi halisi ya maneno ya Mungu unaona ni cults tu…..

  Navyofahamu mimi wengi wenye msimamo wa kukataa Utatu Mtakatifu” kwa maelezo ya Mungu mmoja ambaye yuko katika nafsi tatu…na kuja msimamo wa “Unitarianism” wanakataa mengi mno ya mafundisho ya msingi kuhusu Wokovu……Kazi ya Roho Mtakatifu….Sadaka ya kifo cha Kristo kama Ondoleo la dhambi…….Hukumu ya Mwisho kwa watu wote… nguvu ya Mungu ya utendaji wa miujiza leo kama Mungu mwenyewe apendavyo…..na mengine mengi mno …..na mwishowe kujikuta wanafundisha mengi ambayo hayaendani na kila Biblia inachosema….na kuja na mafundisho ya hekima za kibinadamu tu….! Sasa sielewi kabisa na wewe kwa hayo mengine unaamini nini……Maana kama Umekataa Utatu Mtakatifu kama tofali la Msingi katika Ukristo……sijui unajenga nini katika mafundisho mengine juu ya msimamo wako.

  Kwa kifupi sitaki kuingia kwenye mjadala mrefu wa kitheolojia kuhusu msimamo wako….lakini kwangu mimi una maswali mengi kuliko majibu…….sana sana naona Maandiko yanalazimishwa yaseme yasichotaka kusema………

  Mungu Akubariki.

 24. Ndugu Orbi,

  Shalom!

  Kwa kiwango kikubwa, niseme kuwa hilo unalolisema kuhusu hitimisho la UTATU ni kweli, ni jambo tusiloweza kufika sehemu sote tukaliona katika jicho moja. Pia ni kweli kuwa hili ni jambo ambalo Kanisa limekuwa likipambana nalo, si katika kulizuia lisisambae, bali katika kulikataa na kutokulishiriki, jambo ambalo wengi wao liliwasababishia mateso na vifo, huko siku za nyuma, lakini kwa leo watu wanakutenga na kukuona mzushi! Lakini juu ya yote hayo, kila kizazi hupata fursa yake katika Neno la Mungu, nayo fursa hiyo huja katika namna tofauti kati ya vizazi, basi nasi katika wakati wetu fursa ndiyo hii kama tunavyoitumia kwa ushuhuda, ili tufikapo mwisho wa safari yetu tulipwe ujira wetu!

  Kuhusu swali uliloniuliza kuwa “Yesu Kristo ni nani Hasa”, katika kulijibu hilo, nitakuomba univumilie kidogo maana mimi binafsi sinalo jibu, isipokuwa ninaitegemea Biblia, kwani ndiyo iliyonitambulisha Kwake, nami ninamfahamu katika jinsi hiyo.

  Labda ili kuupata mtiririko mzuri wa jibu la swali lako, kwa vile swali lako linafanana na swali lile Yesu alilowauliza wanafunzi wake, naona tukianzia hapo twaweza kwenda vizuri kadiri Bwana atakavyotujalia. Mt 16:15 “Akawaambia, Nanyi mwaninena kuwa mimi ni nani?” Basi jibu la swali hili, pia linajibu swali lako katika hatua hii tunayo anzia: “Wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai”

  Mtiririko ninaotaka kuuendea, ni wa kurudi kinyume nyume ili tuweze kuufikia Utatu Mtakatifu, kule Mwanzo ambako ndiko mambo yote yalikoanzia. Basi kutoka jibu hilo mashuhuri la mtume Petro ambalo Kristo amelipitisha kuwa ni sahihi, sasa twaweza kuanzia hapo ili kulifikia swali lako lililo na kipengele cha “… ni nani Hasa”

  1. Yesu Kristo ni: Mwana wa Mungu aliye hai.
  Tukiyaendea Maandiko kuutazama u ‘Mwana wa Mungu’ wa Yesu Kristo, twaweza kuuona katika urahisi kama ulivyo. Katika Mathayo 1:18 “… Mariamu mama yake … alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu.” Basi katika mambo yahusuyo uzazi kama sheria ya Mungu alivyoiweka, mbegu ya uzima huweko kwa baba, naye mama huwa na mayai tu yenye kuipokea hiyo mbegu na kuihifadhi ikue. Basi ‘biological’ baba wa Yesu ni Roho Mtakatifu kama tunavyoyaona Maandiko yakilishuhudia hilo. Basi kama tujuavyo, Neno la Mungu ndiyo MBEGU ya asili, basi kwa Neno, alilokuja nalo Malaika Gabriel, MBEGU hiyo ilihifadhika katika tumbo la uzazi la Mariam na hatimaye kuzaliwa Yesu. Huo ndio ushuhuda wa Uana wa Mungu wa Yesu Kristo, ule mwili. Siku moja wazazi wake walimsahau hekaluni, walipomkuta, Mariam mama yake akamwambia, “Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni.” Sasa waweza kuona hapa Mariam akiukana ushuhuda wake mwenyewe wa kuzaliwa kwa huyo mwanawe, pengine ni kutokana na mazoea ya alivyokuwa akiitwa mtaani, hata sasa anamwita Yusufu kuwa baba yake Yesu (kama tulivyo uzoea Utatu). Lakini mtoto Yesu akiwa ni Neno, analisahihisha hilo pale anapowaambia, “Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba Baba yangu (… that I must be about my father’s business)?” Iwapo Yusufu ndiye babaye, Yesu angalikutwa akiranda mbao, kwani hiyo ndio ilikuwa shughuli ya Yusufu. Lakini yeye alikuwa hekaluni akiliweka sawa NENO lililopindishwa kwa taratibu na kanuni za kidhehebu kama vile leo tunapojaribu kuliweka sawa hilo tena ya kuwa Mungu si UTATU. Huo ndio Uana wa Mungu wa Yesu kulingana na sheria ya kuzaana.

  2. Yesu Kristo ni: Nabii.
  Roho wa Mungu alipojimimina ndani ya Yesu, ule mwili, yule Mwana wa Mungu, ndipo ule mwili ulipoifanya Huduma ya Unabii, bali yeye akiwa zaidi ya nabii, maana hawa hupewa Neno kwa sehemu, lakini yeye, Mungu, yule ROHO, alijimimina kwa ukamilifu katika Kristo. Kol 1:19 “Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae.” Ndio maana unaweza kusikia akiitwa Nabii wa Galilaya au Mwana wa Adamu.

  3. Yesu Kristo ni: Neno la Mungu.
  Yeye ni Neno la Mungu lililodhihirika katika mwili. Kwa hiyo yatubidi turudi nyuma katika wakati ili kumjua yeye “ni nani hasa” Katika Injili ya Yohana ndipo twaweza kuupata ufunuo wa jambo hili; Yh 1:1 “Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu.” Ukiendelea pale kifungu cha 14 inasema,”Naye Neno akafanyika mwili, …” Kwa hiyo tukiwa katika ufahamu huu, sasa twajua kwamba huyu Neno alipodhihirika katika mwili ndipo alipoitwa Yesu Kristo.

  4. Yesu Kristo ni: Mungu.
  Baada ya kulijua hilo yakuwa Yeye ni Neno la Mungu lililodhihirika katika mwili, ndipo twaweza kurudi nyuma zaidi katika wakati mpaka kule Mwanzo, huko alikorudishwa Yohana kuoneshwa yaliyotokea hata kuufikia wakati wake. Ni lazima tuongozane na mitume kwa vile wao ndio walioipokea Ahadi ya Roho Mtakatifu kwanza na wakawekwa katika kweli yote, basi katika pori usilolijua, usimuache mbali kiongozi wako wa msafara, yaani ‘guide’. Kimsingi, ili ulielewe Neno la Mungu, yaani Biblia, ni LAZIMA kwanza uje katika Agano Jipya, upewe Roho Mtakatifu, ndipo urudi naye katika Agano la Kale ili uweze kuyaelewa Maandiko. Kwa hiyo tunarudi na Yohana hadi kule Mwanzo ambako tunaona katika Mwz 1:1 “Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.” Sasa jambo hili linapooanishwa na Yoh 1:1, hapo iwapo tutamkazia macho, kama alivyofanya Elisha kwa Elia twaweza kuliona lile Mungu alilolificha kwa ulimwengu.

  Ili kukifikia hicho ninachotaka ukione, univumilie katika huu mfano ambao nataka nikutumie wewe ili tulitazame jambo hilo kwa pamoja: Mathalani wewe ndugu yangu Orbi, ukiwa ndiye kiongozi wa familia yako, labda tuseme ina watu 12, watoto kwa wakubwa. Siku moja ulipoamka asubuhi ukawa umekata kauli, yaani huwezi kusema, si kwa mdomo wala ishara. Si kwamba unaumwa, la hasha, ni mzima wa afya tena unaendelea na mambo yako yanayokuhusu ikiwa ni pamoja na kuoga, kuchana nywele, kuvaa vizuri tu nk. Lakini huwezi kuwasiliana na yeyote kwa namna yoyote ile, tungeweza kusema umekuwa ‘zombie’, bali wewe ni nadhifu na akuonaye hakukisii mapungufu yoyote mpaka atakapojaribu kuwasiliana nawe. Basi kwa ule utupu (blankness) utakaomrudia ndipo huliona tatizo. Je, ukifikwa na hali kama hiyo, unaweza kuendelea kuiongoza familia yako? Watu wengi nilioongea nao wamekiri kuwa haitawezekana, nina amini hata wewe pia! Basi, kutokana hali hiyo twafahamu kuwa utu wa mtu ni kauli yake! Kwa hiyo asiye na kauli hawezi kutawala. Ndipo tunafika katika uelewa kuwa mtu ni neno lake. Hivyo ndivyo ilivyo katika uhusiano wa Mungu na Neno lake, ni kitu kimoja. Neno haliwezi kutenganishwa na mnenaji!

  Kwa hiyo twafahamu sasa kuwa Mungu ni Neno, tena kuhusu Mungu, huyo tunaambiwa yeye ni ROHO (Yoh 4:24). Kwa hiyo kwa uhakika sasa twajua kuwa Roho ndiye Neno. Kama nilivyowahi kueleza katika post mojawapo za huko nyuma, kuwa neno Mungu ni sifa anayopewa yule anayeabudiwa. Kwa hiyo, katika Yoh 1:1, tunaliona jambo hilo likiwekwa katika uwiano halisi wa uumbaji na ibada, ikituonesha kwamba baada ya kuumba ndipo akaanza kuitwa Mungu na viumbe wake, Yohana akiwa mmoja wao! Basi Mungu, huyo Roho, anapojimimina kwa kipimo ndani yetu, vile vyombo alivyovihesabia haki na kuvitakasa, ili kutuongoza katika njia yake, hujulikana kama Roho Mtakatifu kama tunavyoiona Ahadi ya Kristo katika Mathayo 28:20 “… na tazama mimi (Yesu) nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dahari” ahadi hiyo ikiwatimilia mitume katika siku ile ya Pentekoste. Akiwa ni Mungu yule yule anayetutawala na kutumiliki katika upendo uliojaa utoshelevu wa mambo yote (pamoja na vipawa vyote) na upendo na hukumu kwa yote yaliyo kinyume na Neno lake. Nasi kwa yeye tumeketishwa katika kiti kuhukumu. 1Kor 6:2-3 “ Au hamjui ya kwamba watakatifu watauhukumu ulimwengu? … Hamjui ya kuwa tutawahukumu malaika, …”

  Yeye hujibadili umbile lake kulingana na hitaji la huduma anayoitimiza. Hilo ndilo linalotuchanganya. Wengi wetu, taswira ya Kristo tuliyonayo mioyoni mwetu ni Yesu katika jinsi ya mwili, hata humuona kwa namna ya picha za Yesu tulizonazo, haswa hizi za Kikatoliki na za yule mchoraji maarufu Hoffman. Hata tunapomsubiri, twamngojea katika namna hiyo. Lakini mtume Paulo alipokutana naye Yeye alikuwa NURU iliyo angaza toka mbinguni. Mdo 9:3; Yeye alikuwa ule Mwamba wa Roho waliounywea jangwani (1kor 10:4); Yeye hujibadili, hata akina Petro walipokuwa wakivua samaki baharini, na pia wale wanafunzi wake, walioongozana naye wakiongea naye njia nzima kwenda kijiji cha Emausi hawakumjua kuwa ni Yeye, sembuse sisi tunaomngojea kwa masanamu ya Kikatoliki na picha! Ni rahisi sana kupishana naye njiani usimjue licha ya ukiri wetu wa ‘wokovu’ na ‘kujazwa’ Roho Mtakatifu!!

  JE, NI NANI HUYU YESU, AITWAYE BWANA NA KRISTO?
  Yeye ni Mungu, yule ROHO, yule NENO, alipojimimina ndani ya ule mwili, lile Pazia, alikuwa ni Emanueli, Maandiko akiyatimiza kama alivyowafunulia watumishi wake manabii kuhusu mambo hayo (Isaya 9:6). Yeye ni: Mimi Niko Ambaye Niko; Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, Aliyeko na Aliyekuwako na Atakayekuja, Mwenyezi; yeye Ibrahimu asijakuwapo, mimi NIKO.
  Hiyo ndiyo SIRI KUU ya utauwa, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Maana katika yeye unakaa utimilifu WOTE wa MUNGU, kwa jinsi ya kimwili. 2Kol 2:9

  Basi katika kulihitimisha hili kwa kifupi jibu la swali lako kwamba, “Yesu Kristo ni nani Hasa?”
  Jibu: “YESU KRISTO NI SIRI YA MUNGU ILIYOFUNULIWA!”
  (Jesus Christ is The Mystery of God Revealed!)

  Kuhusu Utatu, maelezo yake ni kama yalivyo katika post zangu za nyuma. Huo Utatu ndio unaofanya kazi zote hizi zilizojaa miujiza na injili isiyookoa, kama tunavyowaona maelfu yetu tukijazana humo tukipumbazwa na hiyo miujiza na wokovu bandia usio na msamaha wa dhambi upatikanao katika lile Ondoleo la Dhambi kulingana na sharti aliloliweka Mungu kama ilivyo katika Mdo 2:38

  Basi nguvu hiyo iliyo katika huo UTATU, Mungu ametuwekea hapo ili tuijue, hata ndugu zetu wanapovutwa nayo tuwahurumie na kuwaombea maana hawawezi kuikimbia isipokuwa wawe ndani ya WOKOVU wa KWELI! Ufunuo 16:13-14 “Nikaona ROHO TATU za UCHAFU zilizofanana na VYURA, zikitoka katika kinywa cha yule joka, … na katika kinywa cha yule NABII wa UONGO. Hizo ndizo ROHO za MASHETANI, zifanyazo ISHARA (miujiza), …”

  Sasa ndugu yangu hebu wazia hiyo nguvu inayotenda kazi ndani ya hawa manabii na makanisa yetu, hata unauona ushoga umeingia ndani, je, ni maombi gani utakayo yafanya ili shetani atubu!? Tuwaombee waumini wao wawakimbie, maana Kristo yuko huko nje (kafungiwa mlango asiingie) atawapokea!! Ufu 3:20

  Ndugu yangu Orbi, what a Glorious Gospel it is, only if you canst believe!

  Jibu limekuwa refu kidogo, hiyo ni kutokana na kujaribu kuliweka wazi zaidi ili wasomaji wengine pia waweze kufika katika kina cha kuyatafakari hayo pamoja na ‘mtafakari’ ndugu yangu John Haule. Unisamehe kwa hilo.

  Ubarikiwe!

 25. Salaam Mpendwa wangu Haule,
  Nakupenda Haule,najari uwepo wako katika safu hii ndiyo maana unaona nakuandikia na mwisho na heshimu na kufanyia kazi kila unaloniambia. Najua unasoma sana Biblia, kwa vile hoja yako umeileta kwangu,nitasema nawe kwa ushahidi wa Neno la Mungu, ila sitanukuu sana mistari. Kwanza, NENO la Mungu linasema, Mungu ni Roho na wamwabuduo humwabudu katika Roho na kweli na kwamba Mungu ni MMOJA TU! Sishangazwi na wewe kunitupia mawe kuwa napotosha kwa vile sina Roho mtakatifu – sijazaliwa mala ya pili! Mara zote aliye mwilini hunena ya mwilini na aliye katika roho hunena ya Rohoni. Na kama ulivyo upepo husikika ukivuma lakini utokako na kule uendako haujulikani,wewe huwezi kunielewa kwa kuwa unayatazama mambo kimwili zaidi, tatizo kama lako alikuwa nalo Nikodemo,ingawa alikuwa mwalimu na mtu mashuhuri katika Islaeli, lakini alipigwa chenga na elimu juu ya Roho Mtakatifu nijuavyo mtu hampokei roho matakatifu nusu , halafu nusu nyingine hadi akafundishwe tena, mimi hapa niko full wewe hujui tu! – Huwezi kuona, Unazani aliyezaliwa mara ya pili anaweza KUKUBALI KUWA MUNGU NI UTATU? Hasha, hawezi si kukubali tu hata kutaja kuwa Mungu ni Utatu ATAOGOPA! Unajua kwa nini?! Mtu akizaliwa mara ya pili, Mungu ambaye ndiye Roho hujimimina ndani ya Mtu huyo na Mungu hufanya makao yake katika Mtu huyo, sasa hilo likitokea,Mtu huyo huwa shahidi juu ya Mungu, maana anamuona anasema naye na anamfundisha kia kitu; kukwepa hatali, kuboreka kimatendo, kuhekimika, kutenda na wakati gani aseme, nini cha kusema, wapi akaseme na wakati gani anyamaze kimya! – Ndiyo maana, UTAONA Yesu aliye Roho Mtakatifu ambaye ndiye MUNGU hujishuhudia yeye mwenyewe kupitia mtu wake huyo aliyemzaa mara ya pili, hivyo hawezi kujiongopea, kwa kujichanganya eti mara yeye ni utatu mara eti yeye ni mmoja katika nafsi tatu zilizosawa n.k! Kaka, hebu kwanza jiridhishe mwenyewe kwanza; Hivi ni kweli unamjua MUNGU hasa?! maana naanza kuogopa usije kuwa nawe ni kama alivyokuwa Paulo! – Maana yeye kabla ya kuwa Paulo, alikuwa Sauli, alitumia mda na nguvu zake nyingi akizani ni MTUMISHI wa Mungu kumbe ana MUUDHI Mungu! Kaka, MUNGU NI MMOJA TU NA SI UTATU, NA KWAMBA MABO YOTE YAFANYWE KWA JINA LA YESU HATA TUNAPO BATIZA AMA KUOMBA! Mimi nadhani wewe ndiye unapaswa kujifunza zaidi juu ya hili la Utatu, usiogope au kuona aibu, jiulize juu ya jibu YESU alilowapa Wanafunzi wake, walipomuuliza, …..kwanini unawafundisha watu hawa kwa mafumbo?…….waliojaliwa kujua mambo ya mbinguni ni watu wa ufalme wa mbinguni tu! Kwanza hebu pia jiulize……….au basi! ASANTE YESU KWAKUWA HAKUNA KITU KIPYA CHINI YA JUA, YOTE TUYAONAYO AU KUYASIKIA ULIKWISHA FANYA HUKO NYUMA!

 26. Mpendwa Lwembe,umeandika nanukuu
  “Mhubiri anayeleta michezo ya Injili kuifanya kama ‘bao’, kimsingi hanifaidii chochote.”
  “Walio ibuni blogu hii naamini walikuwa katika maono ya kumtukuza Mungu.”
  “Basi sisi tukiibadili na kuifanya kijiwe cha kidini, Mungu atatudai.”
  Kwa maandiko haya uliyoandika,kila mpendwa aliyefutilia injili yako tangu ujiunge hapa nasi wapendwa wako atakubaliana nami kuwa Bwana amekuponya akili na umepata ufahamu,kwa kweli Bwana Yesu MWANA wa Mungu aliye hai amekufinyanga na anaendelea kukufinyanga na ataweka mlinzi malangoni mwa midomo yako na akupe neema zaidi ya kusikia kuliko kunena ili maneno machafu yanayotoka ktk moyo wako yasikutie/yasitutie unajisi ,kumbuka kimtokacho mtu kinywani mwake ndicho kimtiacho unajisi.
  Umeaandika Mpendwa..
  “Mambo ya kujisifia utakatifu yanawafaa wafuasi wako na si kila mtu mnayekutana mtaani.”
  Mimi sina mambo ya kujisifu wala wafuasi,nilikujibu post yako ya mwisho vile kushindwa kwako kuelewa kuwa nina nena maandiko kwenye maandishi yangu,hata hivyo sifa nilimpa Bwana na wala sikujisifu, Tazama wewe kumbe ndio unao wafuasi kasome post ya manabii kule utakuta unasifiwa kuwa wewe ni mtume hata shetani alikemewa ,na kuna wakati ulilalamikiwa unafarahisha 25%tu.
  Nami John Haule nanena hivi kwa habari ya kujisifu utakatifu/wafuasi,
  Galatia1: 9
  “Maana, sasa je! Ni wanadamu ninaowashawishi, au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo.’
  Nakusihi endelea kusoma post zangu ktk thread hii ili ziendelee kukuponya kumbuka kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho……
  Namaliza kwa kusema Tafadhari ninakusihi katika Jina la YESU MWANA WA MUNGU ALIYE HAI taja hema lako unalo abudu.Bado nina subira na uvumilivu mwingi, Pia jibu maswali ya Mpendwa Orbi
  Yesu Mwana wa Mungu aliye hai akushindie
  Amen

 27. Ndugu yangu John Haule,

  Acha ‘kujichubua’ na huduma za wanawake; “Quote zako zinafurahisha ziko ki Ellen G White”, mimi hema yangu ni Injili ya Paulo mtume. Kwa hiyo, mhubiri anayeleta michezo ya Injili kuifanya kama ‘bao’, kimsingi hanifaidii chochote, si mimi wala hao wengine wanaojitoa muda wao katika kusoma yaliyomo katika blogu hii. Walio ibuni blogu hii naamini walikuwa katika maono ya kumtukuza Mungu. Basi sisi tukiibadili na kuifanya kijiwe cha kidini, Mungu atatudai. Mambo ya kujisifia utakatifu yanawafaa wafuasi wako na si kila mtu mnayekutana mtaani. Nimekueleza hapo awali kuwa utakatifu unajifanyia kwangu hauleti maana kwa vile wewe si Mkristo bali ni m EAGT. Sasa sidhani kwamba kuwa mtakatifu wa EAGT, kunakufanya kuwa sawa na mtakatifu wa Kikatoliki! Kwanza wanakuhesabia kuwa ni mtu uliyepotea, ukifa huendi hata Toharani, achilia mbali hiyo mbingu unayoitaja kila saa! Hiyo Injili mchanganyiko unayoendelea nayo, Biblia inaiita UASHERATI wa KIROHO. Wewe mtume Paulo kaleta posa kwenu, ukachumbiwa na Kristo, leo unaniambia eti una bwana mwingine anaitwa EAGT amekulisha Utatu halafu unataka eti ukaolewe na Kristo, AMEKUTALIKI!!!!!!!!!

  Ili upone nenda ukaitubie dhambi yako, kisha mwambie mchungaji wako akubatize kama mitume walivyofanya kwa Jina la Bwana Yesu Kristo ili uondolewe dhambi yako ya UASHERATI!!! Ndipo Injili itakufungukia, vinginevyo utafia Jangwani kusiko na UFUFUO!!!!!!

  Wakikukatalia kukufanyia kama mtume Petro alivyohubiri siku ya Pentekoste (Mdo 2:37-38), hatua utakayochukua itakudhihirishia ni Roho gani uliye naye, yule aliyekuwa juu ya Petro au sijui yupi!!

  Bwana asituachlie tupotee!

 28. Mungu aliye Roho(Yohana 4:24)alijificha katika utukufu wake mpaka alipojitokeza.Milele haikuanza, na hivyo haitafikia mwisho.Wakati Mungu alipojitokeza kutoka umilele,ndipo wakati au muda ulianza kuhesabiwa,yaani asemapo “hapo mwanzo”Katika kitabu cha Mwanzo.Na ndipo alipoanza kutekeleza Mpango wake uliokuwa katika mawazo au nia yake.Kila kitu kilikuwepo kutokana na nguvu za Neno lake lililonenwa. Neno lake lina nguvu ya uumbaji ndani yake (Waebrania 11:3).Utukufu na Ukuu wa uumbaji wa ulimwengu,unashuhudia Utukufu na Ukuu wa Mwumbaji mwenyewe.Hakuna mtu wa kumfahamu Mungu mzimamzima kwa ufahamu wa kiakili;na hakuna anayeweza kujaribu kumwelezea kwa misemo ya kitheolojia (1 Wafalme 8:27;Isaya 66:1).Hata hivyo Mungu hakubakia pasipo kujulikana.Mungu aliyefichwa pasipo jina wala umbo,amejitambulisha kwa njia mbalimbali tangu wakati uanze.

  Shahidi ni yule aliyeona au kusikia kitu au aliyekuwepo wakati wa tukio(Matendo 1:8b;1Yohana 1:1-3;2Petro 1:16).Neno lilikuja kwa manabii.Mungu aliwatumia kutoa ushahidi kwa waliyoyaona,au waliyoyasikia.Waisrael kwa ujumla wanaitwa watumishi au mashahidi.Kutokea Ibrahim,Isaka na Yakobo,walichaguliwa kuelezea ushuhuda mtakatifu wa Mungu mwenyewe.Mungu wao,ndio Mungu wetu.Mwisrael yeyote hatakubali wazo la utatu wa nafsi za Mungu kwa kuwa haliko katika Maandiko.Mungu ndiye shahidi wa kuaminika kabisa kwa kuwa alisema tumwache Yeye awe mkweli na mwanadamu awe mwongo(Warumi 3:4).Kwa kawaida mwanadamu wa asili hayapokei maneno ya Mungu(1 Wakorintho 2:14).Upatano wa Agano la Kale na Agano Jipya,ikikutanishwa na manabii na mitume,yapasa uwe ni wa kushangaza kabisa kwa kila mmoja wetu.Manabii na mitume hawasemi “ninadhani”,”labda”au “yaweza ikawa”katika maneno yao na shuhuda zao.Upo uhakika kamili kwa kuwa walisikia,waliona na walikuwepo.Neno la Mungu ndio kipimio na msingi wa kila fundisho la Ukristo(2 Timotheo 3:16-17).
  Hakuna nabii wala mtume aliyeamini katika wingi wa nafsi katika Uungu.Bali msisitizo ulikuwa katika ukweli kwamba kuna Mungu mmoja.Hili lastahili liwe ni la milele(Kumbukumbu 4:35-39).Mungu aliye mmoja anaweza akajionyesha kwa wakati mmoja mbinguni na duniani katika namna mbalimbali(Mwanzo 18:14a).Sauti yaweza kusikika juu mbinguni,wakati Yeye yuko chini ardhini.Wakati Mungu alipotoa sheria pale Mlimani Sinai,alishuka chini mlimani katika moto wa ajabu,lakini aliongea kutoka mbinguni kwa sauti kuu wakati Yeye akiwa duniani(Nehemia 9:13).Waliokuwepo walikuwa mashahidi wa macho na masikio wa tukio hilo na waliogopa(Kutoka 20:18-19).

  Tukisoma katika Kutoka 3:2-6,tunaona misemo ya “Malaika wa Bwana”,”BWANA”,na “Mungu”ikimwelezea aliye Mmoja.Kwa hakika hizi sio nafsi tatu,bali ni nafsi ile ile ikielezewa katika misemo mitatu tofauti.”Malaika wa Bwana”ni kutokeza kunakoonekana katika umbo la malaika.Ndivyo alivyotembea kama Yahweh katika Bustani ya Edeni na kuongea na Adamu. Na ndivyo alivyokutana na Ibrahim(Mwanzo 18).Alikuja kwa Ibrahim ameambatana na malaika wawili.Ibrahim aliomba miguu ya wageni watatu wa kimbinguni ioshwe.Malaika wawili walipoenda Sodoma ,Yeye alibaki na Ibrahim wakiwa na mazungumzo marefu(Mwanzo 18:22;Mwanzo 18:33;Mwanzo 19:1).Umbo la malaika ambalo Bwana alijitokezea lilikuwa umbo halisi la mtu.Mungu aliumba mwanadamu katika umbo lake. Bwana aliwaambia malaika hao “na tushuke”twende kwa Ibrahim.Hilo ndilo lililotokea alipouteremkia Mnara wa Babeli.Aliwaambia malaika “na tushuke”(Mwanzo 11:7);”Bwana akashuka”,akawatawanya(mstari wa 5 na 8).Ingawa malaika hapa hawatajwi,tunawajua malaika kama watumishi wa Mungu ambao huwa wanaambatana naye,pia hutumwa kuwahudumia walio wake(Waebrania 1:14;Zaburi 34:7;Zaburi 91:11)Katika Marko 1:13 twasoma kuwa wakati Bwana Yesu yuko jangwani akijaribiwa na shetani,alikuwa na malaika.Matayo 4 imewataja pia, lakini Luka 4 haikutaja uwepo wao.Hawakuwepo? Bwana huwa anakaa na malaika,makerubi na maserafi wake,nabii Mikaya anatupa ushuhuda huo(2Nyakati 18:18;Isaya 6:1-3). Hao ndio aliowaambia katika Isaya 6:8”Nimtume nani,naye ni nani atayekwenda kwa ajili YETU”.Hapo yamaanisha walikuwepo watatu au mmoja mwenye vichwa vitatu?Wakati Mungu alipoiumba dunia,malaika walikuwepo.Nyota za asubuhi ziliimba pamoja na wana wote wa Mungu walipiga kelele kwa furaha(Ayubu 38:4-7).Mungu hakuwa peke yake.Hakukuwa na nafsi zaidi ya moja wala hakuwa anamwambia Mungu mwingine zaidi aliposema natuumbe aliye mfano wetu, katika Mwanzo 1:26.

  Mungu alijifunua kwa wale waliomwamini.Walipokea ahadi zao na hawakuachwa gizani kumhusu.Manabii wa Agano la Kale na mitume wa Agano Jipya hakuna hata mmoja aliyekuwa na mjadala kuhusu Mungu.Hili la mjadala kuhusu Mungu lilianza karne ya 3 baada ya Kristo,wakati filosofia za Wayunani na fikra za Warumi kuhusu miungu yao, vilipoletwa katika ukristo uliopotoka.Mwenye macho ya kuona,ataona kuwa hata leo huo ukristo bado umepotoka.Wale wanaoitwa “wasomi” wamejaribu kumwelezea Mungu kufuatana na mafikara yao ya kidesturi. Hivyo ndivyo fundisho la utatu mtakatifu lilivyoumbika na kuwepo.Inasikitisha,lakini ni kweli kuwa theolojia za makanisa zipo katika msingi wa kile watu walichofikiri,na sio,kama wengi wanavyoamini,kwenye ushuhuda wa asili wa manabii na mitume.Fundisho lisilo sawa kuhusu Uungu ,kwa kawaida linakubalika kuwa ndio ukweli,na ufahamu wa kweli kuhusu Mungu huchukuliwa kuwa ndilo jambo lililopotoka.Mungu hayupo kama tunavyojaribu kumtengeneza,Yeye yuko tu jinsi alivyo.Wanadamu hutengeneza miungu,lakini Bwana hubaki akiwa Mungu.Mungu yule yule;jana,leo;na hata milele(Zaburi 102:27;Waebrania 13:8).Mungu hajajizidisha na wala hajabadilika.Mungu hujifunua katika njia mbalimbali,kufuatana na Mpango wake Mkuu.

 29. Wapendwa Shalom,
  Mpendwa Mabinza
  Nikisoma post zako zinanipa msukumo ndani yangu kukuambia rudi shule ya Roho Mtakatifu akakufundishe upate kuelewa siri za utajiri wa ufalme wa Mbinguni , Pia mpe Bwana Yesu maisha yako ili awe Bwana na Mfalme wa maisha yako kwa kuzaliwa mara ya pili ktk Roho(Yoh3:3)
  Wapendwa leo ngoja nipitie kipengere kwa kipengere kwenye post ya Mabinza aliyotuma siku ya jumapili iliyopita.
  Ameandika Mpendwa Mabinza…nanukuu
  “kila jambo la Mungu lina wakati wake.Hapo mwanzo Mungu aliishi kama roho na kutulia juu ya maji, ikafika wakati fulani akaishi kama Baba, alijulikana hivyo tangu wakati wa Edeni, na pia ukafika wakati akaishi kama Mungu katikati ya watu – Emmanuel – (Mwana – Yesu) Na baada ya hapo ANAISHI NA KUTUMIKA AKIWA FULL KAMA MWANZO ALIVYO KUWA yaani – ROHO!”
  Mwisho wa kunukuu
  Kwahiyo kuna wakati Mungu anakuwa sio Roho !!!!!!!? Halafu unataka watu wasike injili yenu mliyoileta na Mtume Lwembe!!!!!?
  Unaendelea Mabinza kunena..nanukuu
  “Kama wanadamu wanaboresha mambo yao, mfano, waliona kuwa krolokwini haifai kutibu Malaria waka boresha na kulete dawa Mseto – na zote ili kutibu malaria; Sembuse Mungu Mwenyezi, Kwa nini asijiboreshe kwenda na wakati kwa kuwa, Baba,Mwana na Roho, ili kutibu gonjwa hili baya DHAMBI (Mauti) ambalo Shetani alikuwa akiliboresha wakati kwa wakati? Mwisho”,
  Mwisho wa kunukuu.
  Mabinza Kwa hiyo Mungu uwa anajiboresha na kwenda na wakati!!!?
  sikujua akijiboresha na kuwa BABA,MWANA,ROHO ili kuponya gonjwa la dhambi,kazi hipo
  Ngoja nikuelezeukweli Mabinza hemani kwenu kuna mahoka ya kupitiliza kama wewe ndio matunda ya hilo hema hao wengine wakoje!!!?,yaani unanikumbusha kuwa hata darasa lenye wajinga wote kuna mmoja lazima awe wa kwanza ktk mtihani.
  Kama nilivyosema awali Mabinza upo hapa kwa kusudi la Mungu kukuponya,Ninakusihi endelea na uwepo wako mahala hapa ili Roho Mtakatifu azidi kukufinyanga kadri tunapoendelea kumtafakari Bwana na Ukuu wake na uweza wake ili siku moja ufike kimo cha Kristo
  Amen

 30. Shalom Wapendwa
  Lwembe Pole,Bwana akuponye akupe macho ya rohoni,ili unaposoma maaandiko yangu upate kuona kuwa neno la Kristo limejaa ndani yangu ktk hekima zote, kwamba ninapozungumza/kutafakari habari za ufalme wa Mbinguni, Bwana anaachilia mistari ile ilio jaa ndani yangu niliyoyapata kuisoma , Bwana ananishushia pale yanapo mahitaji niyatumie, Kumbuka kule kwenye post ya Manabii nilikumbia nayachunguza sana maandiko kama waberoya.Sifa namrudishia Bwana yeye ndie anijariaye haya,Kumbuka Bwana Yesu akimkemea shetani hataji mstari, imejaa ndani yake,Pamoja na hayo ukiangalia post zangu utakuta ninaweka mistari.Hata hivyo nitafuata vile wewe unataka ili twende sawa,Muhimu ni kule Neno akuponye hili nuru yake ya wokovu ikuangazie,uzaliwe mara ya pili ktk Roho pasipo hivyo sahau kuingia Mbinguni.
  Umeandika …
  ’Ndio maana nikawafuata wanatheologia mbali mbali Wakatoliki na Waprotestanti wakanipa jambo hilo kama lilivyo katika rejea zao, nao utambulisho huo ndio nimewaletea ili mkione mnachokiabudu’.
  qoute zako zinafurahisha ziko ki Ellen G White. nakubaliana na baandiko la Orbi.
  Post yangu ya mwisho nimemaliza yote asomaye na afahamu,nawaachia wapendwa ili amani ya mioyo yao iamue ndani yao,nakusihi tena kuhusu ubatizo turudi kule post ya Manabii.
  Pia nina saburi na uvumilivu ndani yangu nikikusubiri unitajie hema lako unaloabudia,Namuomba Bwana ktk Jina la YESU akupe nguvu na ujasiri ili uoga ushindwe ulitamke mbele ya wapendwa ili mwenye kuingiwa na mafundisho yako ajiudhurishe.
  Ebu leo tuendelee kidogo kwa sehemu, ili tupate kumfahamu Bwana Yesu
  Mfalma wa Wafalme unawauliza wanafunzi wake,Watu hunena Mwana wa Adamu ni Nani( Mathayo16:13-17) , Nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani?
  Simoni Petro akajibu:
  “akasema, Wewe ndiwe Kristo, MWANA wa Mungu aliye hai.”
  Yesu akajibu:
  “ akamwambia, Heri wewe Simoni kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni”.
  Kumbuka Hili swali Mafarisayo na wana wa Mafarisayo wanashindwa kujibu hata leo hii.
  Pasipo maono watu upotea (Mithali19:18)
  Amen

 31. Ndugu Lwembe,

  Nimejaribu kuwa kuufuatiliza mjadala kwa mbali…hasa kusoma posts zako, kwa kuwa naamini kabisa kuwa hatamfikisha hitimisho lolote katika kuuleza utatu mtakatifu….kwani sisi si wa kwanza kuingia katika mijadala kama hii…ilianza karne za mwanzo za Imani hii……Hivyo naomba unieleze kwa kifupi kabisa,

  Hivi Yesu Kristo ni nani Hasa……..

  Roho Mtakatifu ni nani pia……..

  Nimesoma maelezo yako lakini nashindwa kupata hitimisho unaamini nini hasa kuhusu Utatu Mtakatifu…….

  Naamini kwa maelezo yako kwa ufupi utawasaidia wengi……kwani naamini kabisa mwisho wa mjadala huu ni kukubali kutokukubaliana…..hamtafikia hitimisho lolote lile

  Mungu na Awabariki

 32. Brother John Haule,

  Shalom!

  Kwanza nikushukuru kwa yote uliyonieleza, pia nikiri kuwa sasa hivi povu halinitoki tena, ninakushukuru kwa kunipokea!

  Labda pia nikushukuru kwa mafundisho yako mengi sana yasiyo na rejea ya Maandiko. Ninaamini kadiri unavyoendelea nayo utayaboresha yakae vizuri maana kwa sasa yanapwaya. Kadiri unavyojitoa (prostrate) kwa huyo Roho, atakukamilisha!

  Uoga uliokuingia hauwezi kugeuka kuwa ujasiri kwa kuukimbia Ukweli na kuniparamia mimi kana kwamba mimi ndiye niliye uleta UTATU!

  Katika post zote nilizozisoma, palipojitokeza suala la UTATU kila mmoja alikuja na tafsiri yake. Tafsiri nyingi tofauti tofauti kama 1+1+1=1; mwingine 1x1x1=1, ukiuliza, kwanini isiwe, 1x1x1x1x … x1= 1? Hakuna jibu! 90% ya watu nilioongea nao hawajui sawa sawa Utatu ni nini. Wao wanaamini Utatu, lakini hawajui unajitambulisha vipi! Ndio maana nikawafuata wanatheologia mbali mbali Wakatoliki na Waprotestanti wakanipa jambo hilo kama lilivyo katika rejea zao, nao utambulisho huo ndio nimewaletea ili mkione mnachokiabudu. Kama ilikuwa ni siri yenu viongozi, hilo ni shauri yenu! Kwa faida ya wasomaji wengine wanaopenda kuijua tafsiri ya Utatu, walioitunga wametuhakikishia kuwa si rahisi kuuelewa, yaani wanatuhakikishia kuwa hata Roho Mtakatifu anayepaswa kutuweka katika KWELI yote hana ubavu wa kutufunulia huo. Tena jambo hilo latuonesha kuwa hata ile sifa ya Mungu ya ‘KUYAJUA YOTE’ hanayo tena, maana ameshindwa kujieleza mpaka akina Haule wamemrahisishia hilo kwa kumwambia kuwa wewe ni UTATU MTAKATIFU!!!

  Hema zinapofua macho ya kiroho ndugu Haule. Nimeshindwa kabisa kukuelewa unachoning’angania mimi kuhusu Ubatizo wa Jina la Bwana Yesu Kristo, kwani mimi ndiye niliyeuleta? Kama umeshindwa kuielewa Biblia inasema nini, hilo si tatizo langu mimi! Biblia iko wazi kuhusu Ubatizo, kitabu cha Matendo ya Mitume kimejaa fundisho hilo, usichokielewa ni kipi? Kuna unafiki unaozidi huu unaoufanya wa kuyagawa Maandiko? Ninakushangaa unaponiletea nukuu za mitume huku ubatizo walioufundisha unaukataa halafu unaniambia habari za Roho Mtakatifu, unazipata kwenye Biblia gani?? UKILIKATAA ANDIKO MOJA UMEYAKATAA YOTE!!

  Unawapa watu ahadi ya kuingia mbinguni katika namna ya maono yako kinyume na Injili waliyoileta mitume inayo kutaka uiamini na kubatizwa ndipo uendelee kuukulia wokovu na hatimaye kuyafikia hayo ya mbinguni. Nawahurumia hao watakaoipokea hiyo injili yako isiyo na Ubatizo wa Ondoleo la Dhambi, sijui watazaliwaje mara ya pili!!

  Unalalama kuhusu tafsiri ya Biblia ya kiswahili, hilo una hiari ya kulikubali au kung’anga’nia hilo unaloona linaendana na mafundisho yako. Lakini kwa faida ya wasomaji wengine hebu vikagueni hivi vifungu vichache iwapo tafsiri yake iko sawa katika maana:
  Exodus 23:26 “There shall nothing cast their young, nor be barren, …”
  Kiswahili: “Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliye tasa …” ukiangalia kifungu cha kizungu kinazungumzia watoto (their young) na si kuharibu mimba.
  Ayubu 22:25 “Yea, the Almighty shall be thy defence, and thou shalt have plenty of silver”
  Kiswahili: “Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako; Atakuwa ni fedha ya thamani kwako.” Sina uhakika kama tafsiri ya neno au maana ya defence ni hazina ; Pia kizungu hakisemi ‘Atakuwa …’ bali “nawe utakuwa na fedha nyingi” na sehemu nyinginezo nyingi tu pamoja na hizo nilizozinukuu kuhusu ‘UMOJA’. Hiyo ndio hali halisi. Sasa mtu akiwapa habari kama hii, jibu lake ndio hilo la kumwambia, ‘mishipa na povu itakutoka kwa kulalama’, halafu eti unajidanganya kuwa umejazwa Roho Mtakatifu , yaani ndiye aliye kuongoza katika matumizi ya lugha ya jinsi hii, kama si kukufuru ni nini hicho!!

  Unaniambia nina kitabu kingine ninachokitumia, mimi nadhani wewe umepoteza mwelekeo hata Biblia huijui tena inachosema. Hilo najua lawezekana haswa pale unapokuwa umevikataa vifungu fulani vya Maandiko, jambo hilo ndilo pekee linaloweza kukufanya usiwe na uwezo tena wa kuiona Kweli uliyoikataa kama wale waliomkataa Masihi wakachagua kufungamana na madhebu yao. Mungu amesema, “Mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa KILA NENO litokala katika kinywa cha Mungu” basi ukivikataa vifungu ndio hivyo –unakufa kiroho kwa malnutrition!

  Pia hiyo LAANA sikuiweka mimi, sina ubavu huo. Hata hivyo unaweza kuitupilia mbali kulingana na unavyojisikia hilo pia una hiari nalo na wanao kusikiliza katika unachokifundisha.

  Kuhusu mahema, ukiyapenda sana amesema humfai!!!

  Usizizibe SAUTI unazotofautiana nazo katika Neno la Mungu, yakague mambo yanayozungumzwa katika Maandiko, yanaweza kukusaidia katika namna zote, kujua tofauti za mitizamo sio dhambi, dhambi ni kuyakana Maandiko. Mimi nimejaribu kuyakagua mengi uliyoniambia kwa mfano, ‘kutoka mishipa na povu’ humo nikawakuta watu wa jinsi hiyo ni wale waliokuwa na mapepo ya kifafa, ndipo nikajua unaloniombea linipate licha ya ulaini wa lugha yenye maudhui ya kikristo uliyoendelea nayo mbele katika kuficha chuki iliyokujaa rohoni; nimeshangaa sana kukuona unatoka POVU!!!!

  Bwana na atukusanye pamoja katika HEMA YAKE!

 33. Wapendwa katika Kristo Yesu, nawasalimu wote.
  Mjadara unazidi kupamba moto, napengine kuzidi kwa kiasi kinachotazamiwa (Sijajua kiukweli, kama swala la utatu linaweza kusababisha kukera watu). Naamini kuwa tupo katika safu hii ili kuinuana kiroho. Sijui kama yapaswa kuwepo mashindano katika jambo lolote lihusulo Injili! Tunapokuwa katika kurasa kama hizi za kijamii yatupasa kuwa na hekima zaidi,maana hekima hulia na ufahamu hupiga kelele,huna haja ya kujitutumua! ni vema kujua kuwa wapo wengi wanaopita hapa, ili kupata hicho wanachotaka kupata. Kupeleka Injili katika miisho ya Dunia ni wajibu kwetu kama wakristo, nahii ndiyo huduma Tuliyoitiwa, na LWEMBE CK, ni lazima aifanye ipasavyo. Kujiona unajua na kujipa sifa mwenyewe ni kujichelewesha, na kumlaumu mkosaji ni kupoteza wakati! Neno la Mungu linasema; 2kor. 3:5-6…..”si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya; si waandiko, bali wa Roho…..” Utosherevu wetu kuhubiri Injiri vyatoka kwa Mungu. Hii ndio maana tunapaswa hata kuthubutu katika Injili. Mtume Paulo alifahamu hili aliposema;…..”maana nimewekewa sharti; tena ole wangu nisipohubiri Injili” (1kor.9:16) Sasa jiulize, umekwisha ifikia azima ya hitimisho hilo? Je, hilo limezama ndani yako kwamba umewekewa sharti hilo la kuhubiri Injili? Jua hivi, jukumu lako hapa Duniani ni kuhubiri Injili, hili ndilo jukumu la msingi kwetu hapa Duniani, ili kujaza ndani ya mioyo ya watu wengine habari njema zenye furaha na Baraka za wokovu wa Kristo. Ukristo sio tu kumfanya Mungu akufanyie vitu; ni maisha hai yahuduma kwa bwana ambayo unatenda hapa Duniani kama mfanya kazi shambani mwa BWANA! Malumbano, ubishi, mitazamo ya kimadhehebu, ujuaji na kuvunja watumishi moyo ni utovu wa nidhamu tuliyoamliwa kuizingatia katika utumishi huu…..”Yafanyeni mambo yote katika kiasi na uvumilivu, mkichukuliana kila mtu na mwenzake” Tupo kuinuana, umeinuliwa ili uwainue wengine, umejulishwa ili uwajulishe wengine, umeshibishwa ili uwashibishe wengine…(Yupo Bwana mmoja huwanunulia wateja wake Soda, kila waendapo ofisani kwake kwa idadi yao, hata siku moja hajaja kunikopa mimi nisiye fanya hivo, kila siku anapesa na furaha tele!) Mtu kama huyu anajua siri hii kuwa,…..naam tupo kwa sababu yawengine! “Kuna atawanyaye, lakini huongezewa zaidi; kuna azuiaye isivyohaki, lakini huelekea uhitaji. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa; Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe”(Mith;11:24-25) Jitahidi kuwajenga wengine, usiwabomoe. Maana haitoshi tu kuishi maisha marefu, kile unacho ishi ndicho chenye maana, wapo walioishi miaka mia, lakini hawakusababisha lolote wakumbukwe. Hata tukisali katika kanisa alilosali Yesu, hata tukiwambwa nasi msalabani kama Yesu, kama hatujui jukumu la sisi kuwepo hapa Duniani, nisawa na kuchezea matope harusini! Kaa kokote, si EAGT, si RC, si KKKT, si SABATO, si MASHAHIDI WA YEHOVA n.k, kwakweli si kunako HEMA lolote lile, Bali KANISA LA KWELI NI UPENDO tu basi! Naam, upendo wa kweli namisngi ya mafundisho ya Kristo,…. SAA YAJA NAAM NDIYO HII WATU HAWATAMWABUDU MUNGU KULE YERUSALEM AU KATIKA MLIMA HUU, BALI WAMWABUDUO HALISI, WATAMWABUDU KATIKA ROHO NA KWELI….! – Tunapaswa kuboresha fikra zetu si kung’ang’ania u-madhehebu. Neno linasema katika; War.12:2, kwamba,”Wala msiifuatishe namna ya Dunia hii; bali mugeuzwekwa kufanywa wapya NIA zenu….” Hatuachi na tusiache kwenda katika makusanyiko ambayo yanazingatia mafundisho ya Neno la Mungu, na tunafanya hivyo, kwakuwa hiyo ni Desturi tu Si kuwa pale ulipo ndiyo kuna Yesu sana hapo – Yesu ni MUNGU yeye yupo KOTE! Tusidhalauliane, – “ BWANA YESU KRISTO TUJARIE HEKIMA NA MAARIFA MAANA ULIJUA KUWA, AKILI ZETU NI NYEMBAMBA HAZIJAJUA METHALI, NDIYO MAANA UKASEMA TUNAPOTEA KWA KUKOSA MAARIFA, NA KWANINI HATUNA MAARIFA?…..UMESEMA, KUMCHA BWANA NDIO CHANZO CHA MAARIFA!…TUELEWESHE KAMA TUNAKUCHA IPASAVYO.”

 34. Joseph
  Acha kutumia URL,hata mashetani wanazo hizo,tumia karama ulizopewa acha kutafuniwa

  Mtume petro anatu usia kuwa..

  kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana; kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema, na aseme kama mausia ya Mungu; mtu akihudumu, na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu; ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo.

 35. THE DOCTRINE OF TRINITY

  I thank God for giving me this opportunity to write in short what I know about the doctrine of trinity. To my understanding the doctrine of Trinity originates from the Old Testament and in particular before creation of the earth.

  Moses in the first book of the Bible Genesis chapter one gives an account of what the Holy Spirit moved him to write about creation. Long before creation of the earth (if you believe) Satan (devil) had a good position in haven (see Isaiah 14:4-9; Ezekiel 28:13-18; Revelation of John 12:7-10 and others). According to the scripture he fell and was chased away from haven. Then, we come to know that God created three dominions all under his control i.e. Haven for him and his angels (Psalms 115:16), the earth that he gave to human beings (Psalms 115:16) and hell for the devil and his angels. The devil was cast out into earth where he later deceived Adam and his wife Eve in the Garden of Eden. Moses accounts how creation started in his introductory notes of the first chapter of the Bible (Genesis).

  The fact is that it is Jesus who created the earth under the instructions of God the father (see the gospel by John 1:1-3; Proverbs 8:22-30). Moses continues to account about the creation; there was a meeting in haven when God said let’s create man in our image (that was a plan). (Genesis 1:26). This was a discussion between God, Jesus and the Holy Spirit. Why did God decide to create man? There was a very crucial reason to this decision.

  I said at first that the devil was an archangel and had a very important position in haven as we read in Ezekiel 28:13 where we get some scripture saying “….the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created….”. What the bible says here is that the archangel was a leader of praise, singing and so forth.

  Therefore, after the fall of Satan, God had to look for somebody else to take that position. Who would praise and worship God. That person would be different from the first one who decided to rebel. This person would have the following traits: –

  (i) He would have capability to make decisions but at the discretion of God. “The day you eat the forbidden fruit you will surely die”. Adam Decided to disobey the law. (Genesis).

  (ii) Will have always to worship God. In every human soul there is a sense of worship. It doesn’t matter whether you worship the true God or an idol but everybody would like to worship. This is because the Holy Spirit has a room in every human being. However, since God put his decision making machinery in man, many decide to worship idols.

  (iii) Will be created out of the dust of the earth, i.e. he will have a body, unlike the first who was a spirit.

  THE HOLY TRINITY

  The purpose of the creation of man was to get one who would warship God in spirit. But also whatever that man decides to do would be known in haven. This could be achieved by all the three (God, Jesus and the Holy ghost) residing in that man, how? They decided where every being will be residing in that man as follows: –

  (i) God said he will provide the soul in that man, so that he becomes a living creation. (Genesis 2:7) this is to say God gave Adam (human) the ability to make decisions, and because the soul was taken from God’s soul then it would be easy for God to know whatever Adam decides.

  (ii) Then the Holy Spirit said he would put in that man the state of warship, so that the man warships God. However, if that man decides to worship other gods the havens will know.

  (iii) Then followed Jesus who said I will wear the earthly body and walk always with man. That is why Jesus came down from heaven and wore the earthly body and became real human.

  So all the three, God the father, Jesus and the Holy spirit manifest in man, everybody in his own ways and because they all reside in man as one because the human being is one they all unite in that person forming the Holy Trinity just like the flesh, the blood and water in the body or the body, the soul and the spirit. That is why Jesus said “God lives in me and I in God” i.e. Jesus was in the earthly body, with the Holy spirit and the Father in him. Therefore in the same manner the three exist in human being as one, God as living soul, The Holy spirit as Spirit and Jesus as a body as he lived on earth in flesh.

  Therefore, when man believes in Jesus Christ he/she automatically believes in the Holy Trinity even if he/she doesn’t understand or has no knowledge because what is important here is believing in Jesus and not in Holy Trinity. This is how I understand the Holy trinity.

 36. Mabinza
  Unakumbuka nalisema pale awali sina la kusema nawe….nalikuona maandiko yako yapo mwilini sana,lakini sasa ninawiwa ndani yangu…..
  unapomtafakari Mungu usijaribu hata kidogo kumfananisha na mtu(binadamu), angalia maandiko yako
  ya post yako ya mwisho yaani huo ndio upeo wako wa mwisho kufikiri!!!?
  umeandika nanukuu
  “Kwakifupi tuelewe tu kwamba,hayupo, BABA, MWANA,na ROHO MTAKATIFU, Kama watu watatu wenye eti na nia moja,mwili mmoja, akili ya aina moja, utashi mmoja, Hasira ya aina moja,hisia moja, mawazo mamoj, fikra moja na utendaji mmoja, na kwamba,eti kila mmoja wa hao yupo kote, kufanya awe mmoja!” –
  Tunamshukuru Bwana Yesu amekuleta kwenye hili jukwaa kwani japo kwa kupapasa papasa utapona,Mungu atakuponya akili yako ili upate ufahamu uelewa na maandiko.Bado unahitajika kunywa maziwa ili ukue kama wakoritho
  Mtume Paul alinena..
  ‘Naliwanywesha maziwa sikuwalisha chakula; kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi”.
  Anaeendelea Mtume Paul..
  “Mtu asijidanganye mwenyewe; kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu, ili apate kuwa mwenye hekima”.

  Amen

 37. copied from;
  http://www.gotquestions.org/Trinity-Bible.html

  The most difficult thing about the Christian concept of the Trinity is that there is no way to perfectly and completely understand it. The Trinity is a concept that is impossible for any human being to fully understand, let alone explain. God is infinitely greater than we are; therefore, we should not expect to be able to fully understand Him. The Bible teaches that the Father is God, that Jesus is God, and that the Holy Spirit is God. The Bible also teaches that there is only one God. Though we can understand some facts about the relationship of the different Persons of the Trinity to one another, ultimately, it is incomprehensible to the human mind. However, this does not mean the Trinity is not true or that it is not based on the teachings of the Bible.

  The Trinity is one God existing in three Persons. Understand that this is not in any way suggesting three Gods. Keep in mind when studying this subject that the word “Trinity” is not found in Scripture. This is a term that is used to attempt to describe the triune God—three coexistent, co-eternal Persons who make up God. Of real importance is that the concept represented by the word “Trinity” does exist in Scripture. The following is what God’s Word says about the Trinity:

  1) There is one God (Deuteronomy 6:4; 1 Corinthians 8:4; Galatians 3:20; 1 Timothy 2:5).

  2) The Trinity consists of three Persons (Genesis 1:1, 26; 3:22; 11:7; Isaiah 6:8, 48:16, 61:1; Matthew 3:16-17, 28:19; 2 Corinthians 13:14). In Genesis 1:1, the Hebrew plural noun “Elohim” is used. In Genesis 1:26, 3:22, 11:7 and Isaiah 6:8, the plural pronoun for “us” is used. The word “Elohim” and the pronoun “us” are plural forms, definitely referring in the Hebrew language to more than two. While this is not an explicit argument for the Trinity, it does denote the aspect of plurality in God. The Hebrew word for “God,” “Elohim,” definitely allows for the Trinity.

  In Isaiah 48:16 and 61:1, the Son is speaking while making reference to the Father and the Holy Spirit. Compare Isaiah 61:1 to Luke 4:14-19 to see that it is the Son speaking. Matthew 3:16-17 describes the event of Jesus’ baptism. Seen in this passage is God the Holy Spirit descending on God the Son while God the Father proclaims His pleasure in the Son. Matthew 28:19 and 2 Corinthians 13:14 are examples of three distinct Persons in the Trinity.

  3) The members of the Trinity are distinguished one from another in various passages. In the Old Testament, “LORD” is distinguished from “Lord” (Genesis 19:24; Hosea 1:4). The LORD has a Son (Psalm 2:7, 12; Proverbs 30:2-4). The Spirit is distinguished from the “LORD” (Numbers 27:18) and from “God” (Psalm 51:10-12). God the Son is distinguished from God the Father (Psalm 45:6-7; Hebrews 1:8-9). In the New Testament, Jesus speaks to the Father about sending a Helper, the Holy Spirit (John 14:16-17). This shows that Jesus did not consider Himself to be the Father or the Holy Spirit. Consider also all the other times in the Gospels where Jesus speaks to the Father. Was He speaking to Himself? No. He spoke to another Person in the Trinity—the Father.

  4) Each member of the Trinity is God. The Father is God (John 6:27; Romans 1:7; 1 Peter 1:2). The Son is God (John 1:1, 14; Romans 9:5; Colossians 2:9; Hebrews 1:8; 1 John 5:20). The Holy Spirit is God (Acts 5:3-4; 1 Corinthians 3:16).

  5) There is subordination within the Trinity. Scripture shows that the Holy Spirit is subordinate to the Father and the Son, and the Son is subordinate to the Father. This is an internal relationship and does not deny the deity of any Person of the Trinity. This is simply an area which our finite minds cannot understand concerning the infinite God. Concerning the Son see Luke 22:42, John 5:36, John 20:21, and 1 John 4:14. Concerning the Holy Spirit see John 14:16, 14:26, 15:26, 16:7, and especially John 16:13-14.

  6) The individual members of the Trinity have different tasks. The Father is the ultimate source or cause of the universe (1 Corinthians 8:6; Revelation 4:11); divine revelation (Revelation 1:1); salvation (John 3:16-17); and Jesus’ human works (John 5:17; 14:10). The Father initiates all of these things.

  The Son is the agent through whom the Father does the following works: the creation and maintenance of the universe (1 Corinthians 8:6; John 1:3; Colossians 1:16-17); divine revelation (John 1:1, 16:12-15; Matthew 11:27; Revelation 1:1); and salvation (2 Corinthians 5:19; Matthew 1:21; John 4:42). The Father does all these things through the Son, who functions as His agent.

  The Holy Spirit is the means by whom the Father does the following works: creation and maintenance of the universe (Genesis 1:2; Job 26:13; Psalm 104:30); divine revelation (John 16:12-15; Ephesians 3:5; 2 Peter 1:21); salvation (John 3:6; Titus 3:5; 1 Peter 1:2); and Jesus’ works (Isaiah 61:1; Acts 10:38). Thus, the Father does all these things by the power of the Holy Spirit.

  There have been many attempts to develop illustrations of the Trinity. However, none of the popular illustrations are completely accurate. The egg (or apple) fails in that the shell, white, and yolk are parts of the egg, not the egg in themselves, just as the skin, flesh, and seeds of the apple are parts of it, not the apple itself. The Father, Son, and Holy Spirit are not parts of God; each of them is God. The water illustration is somewhat better, but it still fails to adequately describe the Trinity. Liquid, vapor, and ice are forms of water. The Father, Son, and Holy Spirit are not forms of God, each of them is God. So, while these illustrations may give us a picture of the Trinity, the picture is not entirely accurate. An infinite God cannot be fully described by a finite illustration.

  The doctrine of the Trinity has been a divisive issue throughout the entire history of the Christian church. While the core aspects of the Trinity are clearly presented in God’s Word, some of the side issues are not as explicitly clear. The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God—but there is only one God. That is the biblical doctrine of the Trinity. Beyond that, the issues are, to a certain extent, debatable and non-essential. Rather than attempting to fully define the Trinity with our finite human minds, we would be better served by focusing on the fact of God’s greatness and His infinitely higher nature. “Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out! Who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor?” (Romans 11:33-34).

 38. Shalom,

  Lwembe kila mtu anampokea Bwana kwa ufunuo Mungu alivyojifua kwake,wengine wamekutana naye Baa,makabuni wakiwanga,disco,gesti,wengine kwenye mahema wapo humo lakini hawaelewi wanafanya nini,njiani kama Mtume Paul nk.

  Swali hapa Yesu kwako ni nani?

  Luka anamfunua Yesu kama BINADAMU

  Yohana anafunua Yesu kama MUNGU

  Wengine wamefunuliwa Yesu kwao KUHANI MKUU amekaa kuume

  Wengine wamefunuliwa Yesu kwao ni Simba,Tai,Mwokozi,Mfalme,Nafsi moja,nafsi mbili au nafsi tatu,Nabii, mwana wa Mungu,mzaliwa wa kwanza nk.

  Jinsi ulivyofunuliwa ndivyo utakavyo muona,kama wewe kwako Yesu ni mwokozi atabaki kuwa mwokozi,kama binadamu atabaki kuwa hivyo kama wanavyomuona wenzetu wa upande wa pili yaani mishipa na povu itakutoka kwa kulalama Yesu sio Mungu,Na Kama utaendelea kuwa mtoto mchanga kiroho haukui utaendelea kumwona hivyo ulivyomuona ulipokutana naye mara ya kwanza, na hii ndiyo wewe inakupa shida.

  Wakati wewe unabaki kung”ang”ana Yesu ni Mungu nafsi moja,Kuna wapendwa Yesu ni zaidi ya Mungu,kwao ni MFALME.kumbuka waebrania walikataa Mungu asiwe Mfalme kwao.

  Wote hao wataingia Mbinguni si kwa kumjua Yesu ni nani peke yake bali kwa KUMKABIDHI MAISHA YAO” kuzaliwa mara ya pili ktk ROHO” na kuenenda ktk utakatifu(Haki, utauwa),imeandikwa ‘kuweni watakatifu kama Mimi nilivyo Mtakatifu bila hivyo hakuna atakae ingia Mbinguni”,Lwembe kama ujazaliwa mara ya pili ktk Roho sahau ufufuo wa kwanza,subiri ufufuo wa pili na wale watakaopita kwenye dhiki kuu watakao okolewa na wale wajumbe wawili(Eliya)atakapokuja wakati kanisa lilisha twaliwa,maana maandiko yako mengi unamsubiri Nabii Eliya.

  Twafahamu kimtokacho mtu ndio kinachotia unajisi mtu na kumzuia asiingie ktk ufalme wa Mbinguni,kwakuwa huko kwenye moyo kuna husuda,hila,mawazo mabaya,kiburi,majivuno,uuaji,uchawi nk.Yamtokayo mtu kinywani mwake ndio yalijaa moyoni mwake.Unatumia nguvu kubwa kutafakari UTATU madhehebu/dini nyingine na vitu vinavyofafana na hivyo kila post unayotuma hata kama haihusiani na UTATU utaandika UTATU ndiyo ulicholishwa na kujaa ndani ya moyo wako na huku ukiishambulia Biblia ya Swahili version kana kwamba hujui(unafiki) kuwa Kiswahili akijitoshelezi na kuwa hawa wanaotumia hiyo biblia Kiswahili pia wanazo hizo za kiingereza king james,amplified nk unazojikweza nazo,na wengine wao hiyo biblia unayotumia kunukuu walianza wao kuweka ktk huo mpangilio unaouona leo,
  Huna muhuzunisha Roho Mtakatifu.Unaua kwa maandiko,Neno anasema kuna watu watakuwa wanawaua wenzao(kiroho) wakidhani wanamtumikia Mungu wana mfano wa mwanakondoo lakini wananena kama Joka.

  Angalia hapa nukuu yako ya j’mosi 17/2/2012 unavyojifuanu ……”Biblia unayopenda kuinukuu inasema hivi: Gal 1:8”…. mwisho wa kunukuu

  Ni dhahiri una kitabu kingine unachotumia na Biblia kwako unahitumia kama ref tu(mwenye ufahamu na hafamu).

  Mpendwa yoyote akisoma maandiko yetu haya ataona nani ana roho ya mahema/dini ipo juu yake na anaigiza unyenyekevu.

  Nikijibu maombi lako ya kutaka kujua hema langu Mimi nina msifu/kumuabudu Bwana ktk hema la EAGT.Bwana akupe ujasiri nawe andika hapa unaabudu wapi!!?

  Lwembe Upo hapa kwa kusudi la Mungu, sio bahati mbaya,Mungu anakusudi na wewe(Yoh3:3), Kama nilivyokuomba pale awali rudi ukayatengeneze yale machache yaliobakia(PONA) tuje TUTAFAKARI ktkroho na kweli sio ya mambo mwilini kama(UTATU).Habari ya ubatizo tukutane kule thread / post ya MANABII,Bwana Yesu akutie nguvu.

  Ndugu zangu
  mwisho wa zamani hizi Mungu amesema nasi katika Mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, ni mng’ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, Basi wapendwa tujitakase roho zetu kwa kuitii kweli,ili tuufikilie upendano wa kindugu usio na unafikii tujitahidi kupendana kwa moyo,tuvifunge viuno vya nia zetu kwa kuwa na kiasi hata tunapochangia na kutafakari hapa kwenye hili jukwaa tupate kukua kiroho ili tulifikie kusudi Mungu na la wabeba maono wa jukwaa hili.

  Amen

 39. Naamini kuwa, hamjambo wote watoto wa MUNGU MMOJA! Mimi nami sijambo naninaendelea vizuri. Nimevutwa niseme lolote kwa kuwa mimi ndiye niliyepata kusema kuwa Ndg. Lwembe ni mtenda kazi katika shamba la bwana, na kwamba anayo KAZI MAALUM, naam ni maalum kwakuwa HAIELEWEKI kilahisi! Na hasa kwa yeyote Yule MWENYE kufanya Akili yake isitake kuelewa. Neno la Mungu ni upanga, ule wa mmasai cha mototo,Upanga huo hukata kuwili, Ukiamini NENO lisilo la Mungu unakatwa na ukiabudu sana habari ya MAHEMA unakatwa pia! Roho mtakatifu ni mwalimu, na mwalimu huwa kwa ajiri ya wanafunzi tu! Iieleweke pia kwamba si kila anayeiendea shule ni MWANAFUNZI! I eleweke pia kuwa, Sikujipendekeza kwa Ndg. Lwembe,yeye hanijui kimwili. Narudia kusema kuwa Lwembe wewe ni mtenda kazi hodari katika shamba la BWANA YESU KRISTO, sasa, huna sababu ya kutahayari, kwakuwa umekubaliwa na MUNGU mwenyezi! Hii ni Blog,Haipo kwa ajiri ya mtazamo na mawazo au mafundisho ya waaminio utatu matkatifu,bali na kwa wale wasioamini utatu na hata kwa wasiona Habari vichwani mwao kuwa YESU NDIYE MUNGU, kama Waislam! na labda nimweleze Kaka Haule hivi, endelea kujua pia kuwa ukiona CHANYA jua na HASI ipo! Mara zote Dhahabu ya uongo hufanana sana na ile ya kweli, tofauti yake ni kwamba ya Uongo huuzika kirahisi zaidi kwa kuwa hupatikana kirahisi na kwa wingi, kuliko ile ya kweli, ambayo hupatikana kwa shida na huuzwa aghali! Neno la Mungu linasema, NJIA IENDAYO UZIMANI NI NYEMBAMBA…kwa hiyo wanaopita humo ni wachache! Sasa, Tazama mwenyewe, kipi kinaaminiwa na wengi,ambao MUONGO aliwapandia akilini mwao? Nijambo jepesi tu kujua Mungu ni mmoja nasi Nafsi halisi tatu, kaa chini Roho mtakatifu akufundishe. Jiulize hivi, kama Neno la Mungu halipingani, ilikuwaje Yesu akaagiza kuwa watu wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho mtakatifu, lakini Mitume wake wakabatiza Kwajina la Bwana Yesu Kristo tu? Kwakifupi tuelewe tu kwamba,hayupo, BABA, MWANA,na ROHO MTAKATIFU, Kama watu watatu wenye eti na nia moja,mwili mmoja, akili ya aina moja, utashi mmoja, Hasira ya aina moja,hisia moja, mawazo mamoj, fikra moja na utendaji mmoja, na kwamba,eti kila mmoja wa hao yupo kote, kufanya awe mmoja! – maana Mungu yupo kote! Hakuna kupiga FIX eti “FUMBO KUU LA IMANI” Biblia ni Neno la Mungu lipo ili tuelewe ayatakayo MUNGU wetu, na anaelewa kuwa Akili yetu ni nyembamba,haitamjua yeye Mungu ipasavyo. Ndipo alipo amua “kujibadili” kutoka Mwana na kuwa ROHO Mtakatifu ili kufundisha,kuadabisha,kufariji, kutia nguvu,kufumbua na kutoa tafsili ya yaliyofichika n.k; Kuanzia hapo hakuna cha Fumbo dogo au kubwa, kwa watu wa Mungu, maana yupo kwa ajili yao, kufumbua kila siri ya Shetani! Kama Biblia inajibu na kuacha mafumbo yasiyojibika au kueleweka, basi, inapoteza sifa ya kuwa Neno la Mungu! Kama u msomaji wa Biblia ni lahisi tu kujua kuwa Neno la Mungu linasema, kila jambo la Mungu lina wakati wake.Hapo mwanzo Mungu aliishi kama roho na kutulia juu ya maji, ikafika wakati fulani akaishi kama Baba, alijulikana hivyo tangu wakati wa Edeni, na pia ukafika wakati akaishi kama Mungu katikati ya watu – Emmanuel – (Mwana – Yesu) Na baada ya hapo ANAISHI NA KUTUMIKA AKIWA FULL KAMA MWANZO ALIVYO KUWA yaani – ROHO! Kama wanadamu wanaboresha mambo yao, mfano, waliona kuwa krolokwini haifai kutibu Malaria waka boresha na kulete dawa Mseto – na zote ili kutibu malaria; Sembuse Mungu Mwenyezi, Kwa nini asijiboreshe kwenda na wakati kwa kuwa, Baba,Mwana na Roho, ili kutibu gonjwa hili baya DHAMBI (Mauti) ambalo Shetani alikuwa akiliboresha wakati kwa wakati? Mwisho, Neno linasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi! Kama Lwembe alisema maneno yatiayo unajisi alijinajisi yeye mwenyewe, na Wewe kama umesema maneno yatiayo unajinsi umejinajisi mwenyewe! Ajidhaniaye amesimama, ajiangalie asianguke! NAWAKUBALI WOTE WANAOSEMA MUNGU si UTATU MTAKATIFU na wale wanosema UBATIZO SAFI NI ULE UFANYIKAO KWA JINA la BWANA YESU KRISTO! Na ni kwa sababu moja tu – HILO NDILO JINA TULILOPEWA TULITUMIE KWA MAMBO YETU YOTE! Bwana Yesu usikatishwe tama na tulivyo,TUSAIDIE TU, maana ulikubali kutusaidia!

 40. Ndugu Haule

  Shalom!

  Asante sana kwa maelezo uliyoyatoa.

  Kwa maelezo yako na lugha uliyoitumia, nina uhakika kuwa UMENAJISIKA! Ni jambo la kusikitisha sana kuwa Neno la Mungu linaporejewa huweza kumtia unajisi mtu anayedai kuwa ni mkristo! Hata hivyo nadhani, kwa mtazamo wangu, utakuwa unasumbuliwa na ‘mahema’ ambavyo, mafundisho ya humo umeyageuza kuwa ndio Neno la Mungu! Ki hekima ulipaswa ulitaje hema lako kwanza kabla ya kuniuliza langu.

  Ndugu zangu, mimi sipendi, na wala hainifaidii chochote kuwazungumzia watu. Watu wote ni wazuri, wawe manabii au mitume au wafuasi tu wa kawaida, ninachokiongelea mimi ni HUDUMA zao au SYSTEMS zinazowaongoza, yaani ile MIFUMO, je, ni ya ki-Maandiko????

  Mimi nadhani hakuna unafiki unaouzidi ule wa ku-compromise Neno la Mungu na mafundisho ya ki hema. Ni katika hali hiyo tu, ndipo Neno la Mungu linaweza kukunajisi kama ulivyonajisika!

  Badala ya shutuma ulizonishushia, nilitegemea utakuja na Neno la Mungu linalotupa uhakika juu ya ‘UTATU MTAKATIFU’ au linalotudhihirishia kuwa mitume walikosea katika kuutimiza Ubatizo wa Ondoleo la Dhambi, ili hizo tenzi ulizozinukuu ziwe na faida kwetu, lakini sijaliona hilo. Ni bidii gani utakayoifanya huko NJE hata ikuingize uweponi mwa Mungu? Utayajuaje mambo makuu kama hayo ya UTATU wakati hata jambo la msingi kama Ubatizo hulijui? Ni sawa na mtoto anayetaka kufundishwa Algebra wakati hajui hata ABC!

  Mimi nakuona wewe ndiye uliyejaa chuki na hasira nk hata naona unanirushia mawe kwa kuukataa UTATU MTAKATIFU na Ubatizo wa JINA LA BABA NA LA MWANA NA LA ROHO MTAKATIFU. Kuhusu mafundisho hayo, Biblia unayopenda kuinukuu inasema hivi: Gal 1:8 “Lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yo yote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na alaaniwe.” Kutokea hapo ni juu yako kuikimbia hiyo LAANA au kujiunganisha nayo!

  Usiogope kukabiliana na NENO la Mungu, inuka uitimize Haki yote. Hakuna anayeweza kwenda mbinguni kwa ‘wishful thinking’. Kunukuu Maandiko, au kuigiza unyenyekevu sio tiketi ya kuingilia mbinguni. Utaulizwa uliyachukuliaje Maandiko, uliyaamini hayo au uliliamini hema lako?

  Bwana atupe kulinyenyekea Neno lake!

 41. Salaam Wapendwa ktk Bwana Kristo Yesu,

  Mpendwa Lwembe naona umeendelea sana na kweli umekuja kwa kazi maalumu ya kuwatia watu unajisi kama alivyo wahi sema mpendwa mmoja,Na ndio maana nili wiwa ndani yangu pale awali kujua hema/kanisa lako unakoabudia,(kwa sababu kuna roho inatenda kazi ndani ya maneno yako),

  Tazama tunaenda Mbinguni kwa kutembea kwa haki mbele za Mungu na kufanya mapenzi yake haya ndiyo yatupasayo na sio kutumia nguvu kubwa kuzungumzia vitu vya mwilini,toa tafakari yako kwa unyenyekevu kama swali lilivyouliza kwenye hii thread na sio kashfa na kiburi cha kifarisayo,unazungumza kama waliozaliwa kwa damu, mapenzi ya mwili,maandishi marefu yasio na tija na unafiki wa kifarisayo.

  Yesu(neema) hakuja kuangamiza ulimwengu kama shina la uchungu lilivyochipuka ndani yako na kujihesabia haki kwa haki yenu wenyewe,nimefuatilia sana mabandiko yako yameja roho ya ghadhabu/kulalamika/kukosoa/lugha za kunajisi na hasa kwa katoliki(rejea mabandiko yako kule kwenye unabii hasa tar 27/12),ombi langu kwako Jaribu kuangalia wapi ulipojikwaa ukatubu,hii blog ya wakristo tunapaswa kutafakari/kufundishana kwa upole na unyenyekevu na upendo kwa kuwa tunajua kwa sehemu tu na kwa kufaidiana ili kuujenga mwili wa Kristo(Kanisa) “Efeso4:28,29,30” ,isiwe kwa kulazimisha na majigambo ya kujivuna kwa sababu ya mafundisho ya dhehebu lako,nilikuwa najiuliza Bwana akikufunulia kuwa kuna wakala wa shetani ndani ya hema lenu si utamchinja.kazi ya kuwabadilisha watu ni ya Mungu mwenyewe kwani yeye awajua walio wake,Aliwajua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu Huna haja ya kutoka povu,Bwana Yesu alisema hivi Yoh 6: 44 Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenipeleka; nami nitamfufua siku ya mwisho,kumbuka na wala usisahau hata kidogo Mungu uwashusha wajikwezao.

  “Waebrania12:13,13 Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao; mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu; shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo.”
  “Efeso4:28,29,30 Neno lo lote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu; ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya; “

  Mtu akisema anampenda Mungu na anamchukia ndugu yake ni mwongo,hawezi kumpenda Mungu,Kwenye post zako hakuna dhehebu uliloacha ukijifanya huna roho ya dini lakini maandiko yako(maneno)yanathibitisha ni roho tena mauti

  Neema imefunuliwa, Basi sasa tujifunze kwa upendo na unyenyekevu ili asiwepo mtu ikampungukia.
  Amen

 42. Usiku umeendelea sana! Shika sana ulicho nacho. Nilijifunza katika communication skill kuwa maana halisi ya neno iko ndani ya mzungumzaji. So we may finding ouselves talking too much and judging people wrongly. Ukweli anao yeye achunguzaye mioyo. I find some comments trying to force people through to believe that Utatu mean Mungu watatu! You know if you give a floor to any Christian to speak for ten minutes about salvation or giving any testmony you wont miss three words: Mungu/Baba, BWANA/Bwana Yesu/Yesu/Mwana wa Mungu and Roho mtakatifu. This apears also in all Gospels and Epistles! Islam,judism and masons consider this as kuabudu Mungu/miungu watatu. So does some Christians! In defining your faith before people you need to specify which god do you believe in; God of Ibrahim, Isaac and Jacob, Father of our Lord Jesus Christ. Huyu ndiye Mungu aliyefunuliwa kwa ulimwengu na Bwana Yesu. Hivyo aliyemwona Yesu, amemwona huyo Mungu, na aliye na Roho Mtakatifu anaye huyo Mungu! Not god of Ishmael, or god of Jewish religion who dont identifies with Jesus. Brethern! we can have endless talk about this. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ikae pamoja nasi! Amen.

 43. Bwana Yesu Asifiwe,

  Wapendwa, nimeisoma michango yenu kuhusu hii mada, napenda kuwatia moyo wote waandishi na wasomaji, ndani ya maneno mliyoyatumia zimo lulu au ‘golden nuggets’ za Uzima nyingi sana!!!

  Basi, juu ya msingi mliouweka, napenda kulifunua lile FUMBO KUU LA UTATU ambalo watu wengi walio katika huo hawaujui ni nini. Basi kwa faida ya wasomaji wengine ambao labda wangependa kuona uongo huu ulivyojipenyeza na kuaminika kwa hofu kubwa makanisani mwetu, nitajaribu kulielezea si katika misingi ya historia, labda lilianza lini, nani alilisimamia au dhehebu gani ndio mwanzilishi na msimamizi wa jambo hili la hasha, hayo yamekwisha elezwa sana, mimi kwa uchache nataka tuangalie jinsi ambavyo UTATU unalikana Neno la MUNGU.

  Sasa kwa vile Utatu Mtakatifu umejengeka juu ya msingi wa hofu na woga wa Mungu huyo mwenye Nafsi Tatu ambaye kimsingi ndiye ajulikanae kama Mungu (yule wa Israeli), basi kabla ya kuendelea na tafsiri ya Utatu Mtakatifu, kwanza na tulitazame neno “MUNGU” lina maana gani katika mzunguko mzima wa jambo hili katika kuabudu au kidini na kilugha. Kamusi ya OXFORD inatuambia hivi kwa kifupi:
  MUNGU – Ni kitu cha kuabudiwa (GOD= An object of worship etc) au Chochote kinachoabudiwa na binadamu kwa kuamini kuwa kina uwezo wa kumsaidia au kumtimizia mahitaji yake.
  Tafsiri hii inakubaliana na maelezo ya Biblia “ Usiwe na miungu wengine…” (Kut 20:3)
  Ili yeyote au chochote kile kiweze kupewa sifa ya Uungu au Mungu, ni lazima kuwepo na viumbe hafifu ili viweze kukamilisha mzunguko wa sifa hiyo ya Uungu kwa kumuabudu huyo MUNGU. Hivyo Miungu inaweza kuwa mingi katika idadi yoyote ile, Wagiriki wanafahamu zaidi juu ya mambo hayo ya miungu. Kwa hiyo kimsingi idadi ya dini ingewakilisha idadi ya miungu yenye kuabudiwa kwa uwazi ukiacha miungu ile inayosimamia mambo ya ushirikina na kadhalika, kwa hiyo tunaweza kuhitimisha ya kwamba tafsiri ya neno ‘MUNGU’ ni sifa anayopewa yeyote au chochote kinachoabudiwa na yule anayeabudu.

  Baada ya kuweka msingi huo (wa tafsiri ya neno Mungu) sasa tunaweza kuiendea ile tafsiri ya UTATU MTAKATIFU ambayo ni hii hapa:-
  “Mungu mmoja mwenye nafsi tatu dhahiri zinazojitegemea tena zenye mamlaka sawa. Nafsi hizo tatu ni 1. Baba 2. Mwana 3. Roho Mtakatifu
  Baba ni Mungu na Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu na hawa Watatu si jinsi tatu za Nafsi Moja (mtu mmoja) bali ni Nafsi Tatu dhahiri (yaani watu watatu) zikiwapo hapo katika ushirikiano wa dhati baina yao”
  Ndipo katika ufafanuzi wa kujitegemea na udhahiri wa Nafsi hizo Tatu wao wameweka wazi udhahiri wa hali hiyo kama hivi:-
  “Baba si mwana , wala si Roho Mtakatifu naye Mwana si Baba wala si Roho Mtakatifu ; pia Roho Mtakatifu si Baba wala si Mwana”

  Hizi ndizo Nafsi Tatu tofauti na dhahiri (si za kufikirika) zote zikiwa ni Mungu Mmoja.
  Katika kusisitiza fundisho hilo wao wanasema hivi:-
  “Fundisho hilo (kuhusu UTATU) ndilo asili na kiini cha Agano Jipya, linapinga tu kama Agano la Kale wazo kwamba kuna zaidi ya Mungu mmoja, hata hivyo Agano Jipya kwa udhahiri ule ule linafundisha ya kwamba Baba ni Mungu na Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu, na ya kwamba hawa Watatu wakisimama kwa kweli katika uhusiano wa kibinafsi mmoja kwa mwingine. Hapo tuna lile fundisho kuu la Nafsi Tatu lakini ni Mungu Mmoja.”
  Wao pia husema:-
  “Mungu kulingana na Biblia si mtu mmoja tu (personality), lakini yeye ni Nafsi Tatu (personalities) katika Mungu mmoja hilo ndilo lile fumbo kuu la Utatu.”

  Hakika hilo fumbo ni kuu. Watu watatu wanawezaje kuwa katika Mungu mmoja? Si kwamba hakuna Biblia kwa ajili ya jambo hilo lakini inaonesha pia hata ufinyu wa akili kuweza kufikiri sawa sawa. Watu watatu mbalimbali ingawa wao wana maumbile sawa wanafanya Mungu Watatu la sivyo lugha imepoteza maana yake kabisa! Huo ndio mzaha wa kidini wa wanatheologia!

  Hebu fungua macho yako ya kiroho halafu tazama uuone umahiri uliotumika katika kuleta ulaghai huu. Wao {Nafsi} wako watatu, sifa wanayochangia ni ya UUNGU tu, yaani hao Watatu kila mmoja wao ni wa kuabudiwa, ndio maana mafundisho kama Imani ya Nikea yanaweka wazi hili suala la individual worship kwa hawa Miungu Watatu kisha wange kubabaisha na itikio ‘…nao ni Mungu Mmoja.“ Kama nilivyoeleza hapo nyuma kidogo ya kwamba hakuna sehemu yoyote ile katika Biblia inayofundisha jambo hili la UTATU, si Agano la Kale wala Jipya, ni jambo la kilaghai linalojaribu kujishikiza katika aya za Biblia bila mafanikio, ndio maana vitisho na jazba vinatumika sana katika kuhakikisha linakubalika.

  Sasa tukiwa na ufahamu wa ile tafsiri ya Utatu ndio tunaweza tukaurejea ili tuone jinsi unavyopingana wazi kabisa na NENO LA MUNGU (Biblia). Basi hebu tuutazame huu UTATU ni upi, haswa yule MUNGU mwenye Nafsi Tatu, ni MMOJA au ni UMOJA?

  Yohana 14: 8, 9. Aya hizo zinasema “Filipo akamwambia, Bwana utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, Mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba”

  Tunapozichukua aya hizi za Biblia na kuzileta katika UTATU, inakuwa vigumu kueleweka, maana kwa tafsiri ya UTATU hilo lisingewezekana – UTATU kuhusu hizo nafsi Tatu unasema hivi:- “Baba si Mwana na Mwana si Baba …” sasa inawezekana vipi Baba awe Mwana na Mwana awe Baba? Hilo jambo lingekurudisha kwenye ile ncha kali ya upanga wa Neno halisi la Mungu likwambialo “Sikiliza ooh Israeli, Bwana Mungu ni MMOJA…” SIO UMOJA. Najua hili neno UMOJA limetoka wapi:- Katika Biblia, tafsiri ya Kiswahili, inasema hivi: 1Yoh 5:8 “…kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu na watatu hawa ni umoja.” Hii ndio sehemu pekee katika Biblia inayosema dhahiri kuwa hao ‘watatu ni UMOJA’. Nao walio katika Utatu huitumia hiyo sehemu kama nguzo. Wao hulisisitiza sana Andiko hilo, hata wasomi pia, ingawa kwa kiwango chao cha elimu watakuwa wanafahamu fika kuwa tafsiri ya hiyo sehemu ilikosewa! Kwamba wale watafsiri walitumia hilo neno UMOJA wakiwa wanaongozwa na dhana ya UTATU, ambayo ndiyo iliyokuwa imekubalika bila kipingamizi chochote katika wakati huo. Hivyo wao kwa nia njema kabisa wakasema UMOJA badala ya MMOJA, neno ambalo ndilo sahihi kulingana na Biblia ya kimombo ya KING JAMES – ingawa katika wakati wa watafsiri lilionekana kutokukidhi sawia dhana ya UTATU, hivyo wakaweka sawa jambo hilo katika jinsi hiyo. Biblia ya kizungu inasema hivi:- “For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.” (Sasa usisahau kwamba ile tafsiri ya Kiswahili imetokana na hii ya kizungu). Naamini kabisa ya kwamba wanatheologia wa kwetu wanafahamu kuhusu hili ila watakuwa wanatumia udhaifu wa watu katika kupambanua hilo kwa faida ya uwakilishi wao wa jumuiya ya UTATU, yaani wale viongozi. Lakini hata hivyo kwa faida yetu sisi dhaifu hii hapa tafsiri ya kikamusi ya maneno hayo mawili ili tupate usahihi wa jambo hili. Kamusi za Oxford zinatueleza hivi:
  1. ONE = Moja, Mmoja
  MMOJA = ONE
  2. UMOJA = Oneness
  ONENESS = Muunganiko wa kitu zaidi ya kimoja, UMOJA
  Kwa hiyo ONE haiwezi kuwa ONENESS kama vile ambavyo MMOJA isivyoweza kuwa UMOJA. Hebu tazama haya maneno, MMOJA – UMOJA : Kwa kubadilisha Herufi moja tu ya mwanzo kutoka M kwenda U kumeitupa Biblia nzima katika mkanganyiko – kazaliwa Mungu mpya! Kulingana na Maandiko hakuna suala la Umoja kama wanatheologia wanavyojitahidi kulipachika, na bila ya UMOJA, UTATU wote unaanguka kifudifudi kama ile miungu ya Wafilisti.

  Tukiurejea Utatu kuhusu zile nafsi tatu:
  Yesu anasema hivi: “Ukiniona mimi umemuona Baba.”
  UTATU unasema: Ukimuona Baba hujamuona Mwana; Na ukimuona Mwana hujamuona Baba! Kwa ukweli huu tunapaswa kufunguka macho yetu na kuukimbia uongo wa Utatu uliodhahiri. Tena katika siku ya Hukumu huo Utatu utatugeuka uwe shahidi wa kutukandamiza kwa ushahidi wa Biblia kulingana na vifungu kama hivi tunavyo viangalia leo hii navyo vikituonesha wazi kuwa huo ni ukengeufu.

  Haya,sasa hebu tazama hapa vizuri uuone ubabaishaji wa UTATU:
  Nafsi ziko Tatu: 1. BABA, 2. MWANA, 3. ROHO MTAKATIFU
  Hizi nafsi tatu zote ni MUNGU – Lakini kumbuka kuwa MUNGU si nafsi bali ni sifa, hivyo basi udhahiri wa nafsi hizo (distinctiveness) ndio unaoleta UMOJA wa ushirikiano, kwa maana Nafsi zote hizo Tatu kila moja ina sifa ya UUNGU. Hilo ndilo likichanguliwa katika maana yake halisi lile fumbo la UTATU linafumbuliwa hapo; basi hao hapo sasa MIUNGU yako WATATU: – yaani kama unajua hesabu
  MUNGU Nafsi 1 (Baba)
  + MUNGU Nafsi 1. (Mwana)
  + MUNGU Nafsi 1 (Roho Mtakatifu)
  JUMLA- MUNGU Nafsi 3 (Baba, Mwana na Roho Mtakatifu)

  Umeelewa? Yaani kati yao hizo Nafsi tatu hakuna Bosi, wote wako sawa, hivyo ile sifa ya Uungu -lile neno MUNGU, hapa halina wingi, yaani usingetumia neno MIUNGU kwa vile hapo tayari imekwisha fahamika wao ni nani (i.e Baba, Mwana & Roho Mtakatifu) hivyo hawa katika UMOJA wao, ule UMOJA ndio unaobeba ile sifa ya MUNGU. Kama vile UMOJA WA MATAIFA, nchi zote zinazofanya UMOJA huo zina hadhi sawa nao UMOJA huo hauna rais – Katibu Mkuu ni mtumishi tu wa kawaida (yaani Mwangalizi wa Ofisi) kwa hiyo maamuzi yao hujulikana katika nguvu ya umoja huo, yaani UMOJA WA MATAIFA! Hilo ni sawa kabisa na UMOJA huu wa zile Nafasi Tatu ambazo ofisi hiyo ya UMOJA ndiyo inayobeba sifa hiyo ya MUNGU. Kinyume na hilo hebu sikiliza Biblia inavyosema:- “Mimi ni Alfa na Omega, Mwanzo na Mwisho asema Bwana, Aliyeko na Aliyekuwako na Atayekuja, Mwenyezi.” Huyu ni Mungu na si Nabii mwanadamu, huyu ni MUNGU na si ufunuo wa Nafsi TATU bali wa Mungu MMOJA Mwenyezi.

  Unajua, kama nilivyojaribu kueleza hapo mwanzoni kuwa wakati wote Ibilisi imemuwia vigumu kujua kwa uhakika MUNGU anafanya nini au jambo gani linaloendelea katika ufalme wa Mungu hivyo yeye huishia kukisiakisia kila anaposhindwa kupata jibu. Tazama ujio wa Yohana Mbatizaji:- Yoh 1:19 “…Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, Wewe u nani? Naye alikiri wala hakukana alikiri kwamba, Mimi siye Kristo wakamwuliza, Ni nini basi? U Eliya wewe? Akasema mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, La. Basi wakamwambia, U nani?” Hawa waliotumwa na Wayahudi ni kundi la viongozi. Bila shaka hawa viongozi walishindwa kuwapa maelezo waumini wao kuhusu huyo Yohana na huduma yake kuwa ni nani. Katika kipindi hicho cha Torati ya Musa kulizuka makundi (madhehebu) matatu – Wafarisayo, Wasadukayo na Waandishi, yote ya kidini, yameshika Torati – tena wana ujuzi wa Maandiko, umeona maswali yao kwa Yohana, yanahusu Kristo, Eliya, nabii yule (aliyewaagiza Musa katika Deut 18:15), wao wanategemea yote hayo kulingana na Torati. Lakini ni lipi linatokea katika wakati wao pale hawalijui, wanajaribu kukisia kisia tu (wanashindwa kuona vizuri). Naye Mungu hawajibiki kwa wasioamini, ndio maana anawaita wa uzao wa nyoka (Math 3:7). Mungu hawapi ufunuo, wanababaisha babaisha tu lakini wanaendelea kusonga mbele na dini zao. Sasa usisahau kwamba Roho ya Mpinga Kristo ni moja tu, nayo inatoka kule MWANZO, ndiyo hiyo inayoendelea na kazi yake katika Agano Jipya ikijibadilisha kukidhi hali mpya ya kidini.

  Naye Mungu, yule wa Nafsi Moja hajasimamisha program yake hata sekunde moja, yeye anatufunza hivi: ‘MUNGU NI ROHO’, huu ndio msingi ambao wana wa Ufalme wake wamejengwa juu yake, ndipo wao huliona Neno la Mungu lote katika udhahiri wake. Si rahisi kuwababaisha wakiwa juu ya msingi huo kama ambavyo Mungu amewarejesha hapo kutoka katika udanganyifu wa UTATU. Kumbuka pale mwanzo wa maelezo yangu (ile post ya awali), nilikuambia kuwa kila utakapowaza Mungu, shikilia ya kwamba yeye ni Nafsi TATU, sasa hebu jaribu kuoanisha na hili funzo la Biblia lifundishalo kuwa MUNGU NI ROHO. Tuanzie pale katika Yoh 4:23 Yesu anasema: “Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu”.
  Haya, huyo ni Baba (bila shaka ile Nafsi ya kwanza) akiwatafuta watu (waabuduo halisi) wamwabudu. Yesu anaendelea fungu la 24: “Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli” Haya huyu, sina uhakika iwapo huyu ndiye yule wa Nafsi ya tatu au kaibuka mwingine tena, lakini naye pia anatafuta waabuduo kama wale wa Baba. Bado Yesu (mwana) naye kutafuta waabuduo wake ili kila mmoja aje na waabuduo wake ili ule UMOJA wao uwe kamili! Umeona mkanganyiko unaotokea hapo? Katika jinsi hiyo unaweza kumchagua anaye kufurahisha hawa wengine ukaachana nao, au ukawasujudia wote isipokuwa Yesu maana yeye bado hajasema waabuduo wake waweje au kisha sema? Usingeweza kupata jibu sahihi katika hilo, maana uongo na ukweli kamwe havitangamani. Biblia inasema wazi kuwa Mungu ni Roho na sio Nafsi Tatu, vifungu vyote viwili hapo juu vinazungumzia yule Mungu Mmoja ambaye ni Roho tena ndiye Baba wa Yesu (ule mwili – veil), tena katika ISAYA anasema hivi kuhusu Kristo: 9:6 “Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Nae ataitwa mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa Amani” (huyo hapo mwana wa Utatu wako tazama hapo yeye alicho). Haya, iwapo huyo mtoto anaitwa Baba wa milele huyo Baba wa UTATU itakuwaje kwake? Umeona Baba wanaanza kuwa wengi sasa! Lakini ukichukua hilo Baba wa milele katika Isaya ukalileta pale kwa Filipo, hayapingani hata inawezekana ule mstari wa Isaya ulijirudia kichwani mwa Filipo, naye akaliona hilo waziwazi machoni pake kama lilivyootabiriwa na nabii Isaya kwa maana yote ni barua yake, “Bwana wangu, Mungu wangu”!

  Tukiwa katika ule msingi wa UTATU MTAKATIFU ambao kwa tafsiri yake wenyewe Baba si Mwana wala si Roho Mtakatifu na Mwana si Baba wala si Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu si Baba wala si Mwana, ndipo sasa ninataka turejee katika Biblia tutazame kule kuzaliwa kwa Kristo (Mwana) kulivyotokea; Mathayo 1:8 “… Mariam alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu”
  Kulingana na Biblia Baba wa Yesu atakuwa ni Roho Mtakatifu kama ilivyowekwa wazi na Andiko hilo au uwe hujui kusoma ndipo unaweza kulikana na kuweka maelezo yako binafsi, vinginevyo hivyo ndivyo andiko liko na linabaki hivyo. Kutokana na andiko hilo ndipo kila sehemu katika Biblia iliyoandikwa Baba kumhusu Yesu Kristo ieleweke kuwa huyo ni Roho Mtakatifu na si Baba yule wa nafsi ya kwanza katika ule UTATU kama tafsiri yake inavyotuonesha; unaona? Biblia nzima inaparaganyika na huo ndio mparaganyiko wa ibada iliyopo madhehebuni kwetu hata inadhihirisha wazi ule upagani, (ambao walokole wanaouogopa sana!), jinsi ulivyojichimbia hata washiriki wake hatuutambui kwa jinsi yake bali sisi hujiona katika ibada safi, kumbe ni washiriki wa ibada yenye miungu lukuki chini ya huo “UMOJA”. Ukimchukua huyo Mungu wa UMOJA ukamuweka chini ya darubini yenye nguvu, yaani Biblia, utamuona ni muunganiko si wa zile nafsi tatu tu, bali miungu zaidi ya elfu nne wakiwakilisha madhehebu tofauti.

  Katika kudhihirisha jambo hilo, hebu tazama hapa; chukua kwa mfano Kanisa Katholiki, wao wanapozungumzia Mungu katika Nafsi zake Tatu, ukamilifu wa Mungu huyo ni lazima uwe katika ujumla wa mafundisho yote ya Kikatoliki, hilo pekee ndilo linafanya ibada kamili kama Mungu alivyoagiza. Sasa kwa ajili ya ufafanuzi tumuite Mungu huyu ‘A’ katika ujumla wake wa kimafundisho ya Kikatoliki. Ukienda kwa Walutheri wao pia wanayo mafundisho yao kutoka kwa Mungu huyo huyo wa UTATU lakini kwao sehemu nyingine ni tofauti kidogo na yale ya Kikatoliki hivyo kwao kuna upungufu kidogo na nyongeza kidogo sehemu nyingine. Kwa hiyo kwao ukamilifu wa Mungu huyo wa Nafsi Tatu atakuwa ni ule ujumla wa mafundisho yao. Hivyo Mungu huyo tumuite ‘B’ kwani yeye ni tofauti kidogo na yule wa Kikatoliki, vivyo hivyo Kibaptist labda ataitwa ‘C’, Kianglikana ‘D’, KiTAG ‘E’, KiEAGT-‘F’, shuka na msuru hadi kuzimu, kwa siku ya leo ni zaidi ya elfu tano, hao ndio miungu wanaounganika kumfanya yule “Mungu Mmoja” mwenye Nafsi Tatu, kwa usahihi ni Nafsi Elfu tano kwa uchache!. Kinyume na hilo ni ukweli kwamba yule ‘Mungu wa Nafsi Moja’ ndani yake hana sifa ya unafiki ndipo lisingewezekana jambo hili la kuleta mafundisho tofauti yenye kuzaa utengano na mifarakano. Lazima kuwe na jambo lililojificha chini ya ‘Mungu’ huyo wa Utatu, naye akiitimiza azma yake katika udanganyifu huo- ile roho ya Mpinga Kristo!

  “Katika Yohana 10: 30 Yesu Kristo anasema ‘Mimi na Baba tu Umoja” Hii ni aya nyingine iliyo katika makosa ya tafsiri ambayo walio katika Utatu huirejea sana ili kuusisitiza UMOJA huo katika UTATU. Lakini tafsiri sahihi ya aya hiyo ni, ‘Mimi na Baba tu MMOJA.’ (I and my father are ONE). Iwapo tafsiri hii ndio sahihi, basi maelezo yote na nguzo yote inayoushikilia huo UTATU ulio katika huo UMOJA vyote vinakuwa kazi bure, havina maana yoyote ile, maana ‘Umoja na Mmoja’ ni maneno yasiyofanana kabisa kama tulivyoshuhudia katika kamusi ya Oxford kule nyuma. Ki-maandiko, hakuna jambo kama hilo la UMOJA katika Biblia linalohusu Mungu.

  Kwa faida ya wasomaji wengine napenda kuwaeleza kuwa Tafsiri ya Biblia katika Kiswahili ilifanywa ikiongozwa na ile dhana ya UTATU, ndiyo maana leo katika UAMSHO halisi ambao ungekuleta katika Neno la Mungu HALISI, ile tafsiri inaonekana kupwaya. Lakini tukidumu katika unyofu Yeye atatuhuisha tuwe sawa naye (yeye ni Neno) kisha tusomapo Biblia zetu zitakuwa MPYA, utando wa UTATU (au UTATA?) ukiisha kuondolewa ndipo tutayaona maandiko katika maana yake iliyokusudiwa katika urahisi kama Yeye mwenyewe alivyosema, huwafunulia watoto.

  Biblia yote inafundisha kuwa “MUNGU ni ROHO” hebu chukua hilo moyoni mwako halafu tiririka na Maandiko uone jinsi HUYO MUNGU ambaye ni ‘ROHO’ alivyojifunua katika Kristo. Ya kwamba ‘Mungu ni Roho’; baada ya kuwa sasa unao ufahamu kuwa neno Mungu ni sifa inayopewa chochote kinachoabudiwa ndipo hicho tunachokipa sifa hiyo ni ROHO na katika kutofautisha na Roho nyinginezo Biblia imetuambia yeye ni Roho Mtakatifu. Ziko Roho nyingi sana unafahamu hata Adam mwanzo alikuwa katika umbile la Roho alipoumbwa? (Mw 1:26, 27) “Mungu akasema natufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu” {Tena katika sehemu hii wanatheologia husisitiza sana ule Utatu, wakisema, unaona maongezi ya zile Nafsi? Lakini ukiwauliza wapi inaonyesha kuwa hizo ni zile Nafsi Tatu? Hawana jibu. Tena unawauliza ni wapi katika Biblia Mungu alipotufunulia kuhusu mtiririko wa uumbaji wa viumbe vya kimbinguni? Jibu ni hakuna. Hivyo, inaonesha kuwa Mungu alikuwa akiongea na viumbe vyake (Lusifa bila shaka alikuwepo pia), kama ilivyodhihirika kwa Adamu na si uongo wa Utatu!}. Adam huyo ni mfano na sura ya Mungu ambaye ni Roho. Sasa Roho haiwezi kufanya kazi za mwili ndipo katika Mw 2:5 inasema “… wala hapana mtu wa mtu wa kuilima ardhi” halafu Mw 2:7 “Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi …” Ukiendelea mbele utaona baada ya kumpulizia pumzi ya uhai ndipo yule Adam mwenye mwili akawa nafsi hai. Hivyo sehemu ya Mungu (ile Roho) ikawekwa ndani ya Adam ule mwili ndio ukawa NAFSI HAI kumbuka kwamba kutoka katika hali ya Roho hadi mchanganyiko wa Roho na mwili kufanya nafsi hai ni ujuzi na mapenzi ya Mungu.

  Vivyo Kristo, ujio wa Kristo ulikuwa unakamilisha Neno la Mungu kama alivyosema katika Isaya 7:14 ndipo lile Neno linatimia hapa katika Math 1:18 yote haya yamo katika program ya Mungu ya Ukombozi, yeye Mungu ndiye aliyeipanga na ndiye anayejua nini kinafanyika na nini kinahitajika kukamilisha hilo, ndio maana sadaka ya kuchinja ilipofika katika kikomo chake kulingana na ile program ikakoma. Sasa MUNGU MWENYEWE anashuka katikati ya watu wake naye kulingana na program yake ataitwa Imanueli. Safari hii ingawa yuko katika mwili wa kibinadamu kama pale alipomtembelea Ibrahimu (Mw18:1-5), lakini kwa Ibrahim (rafiki yake Mungu) aliibuka tu (yeye ni Mungu anafanya atakalo), ila safari hii yeye ni binadamu kabisa –“Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo …” (Luka 2:52). Huku kuzaliwa kibinadamu na ile asili ya kibinadamu (human nature) katika Kristo, ndicho kilichowapumbaza lile kundi kubwa la kidini la wasioamini kama ambavyo leo hii tena bado wanapumbazika hata wako katika UTATU, wakijaribu kulifumbua jambo hilo. Wao kati ya mambo ya kibinadamu yaliyodhihirika kwake ni pamoja na njaa, maumivu, pia alilia (Luka 19:41) yule binadamu ule mwili, lakini alipopaza sauti kumwita Lazaro kutoka kaburini ambaye tayari alikwisha anza kuoza – ile pumzi ya Uhai – huyo ni Mungu (ile Roho) ndani ya ule mwili, Kristo. Kwa maana ile Roho ya Mungu yote katika ukamilifu wake ilikuwa ndani ya ule mwili ulioitwa Yesu, nayo sifa KRISTO inatokana na ROHO huyo ambaye ndiye Mungu kuwa ndani ya huo mwili, ndipo huo mwili ukawa KRISTO (mpakwa mafuta, anointed) au Masihi.

  Kwa bahati mbaya sisi wa mataifa tunaimba tu chorus ya Masihi bila kujua yeye ni nani hasa katika uhusiano na Mungu, laiti tungewasikiliza Wayahudi wangetuelimisha vizuri katika hilo na hata huu UTATU usingepata nafasi, lakini ile Roho ya Mpinga Kristo imefanikiwa kulizuia hilo na badala yake kutujengea dharau fulani juu ya Wayahudi, lakini Wayahudi, wao Mungu mwenyewe aliwapofusha macho wasimwone Masihi ili nasi tupate nafasi, ndio maana licha ya ishara zote zinazomuhusu kutimia kwao bado walishindwa kumtambua. Hata pale katika Yohana 10:31, baada ya Kristo kuwaambia kuwa ‘Mimi na Baba tu MMOJA’, waliokota mawe ili wampige kwa kosa la kukufuru ambalo adhabu yake ni kifo. Sasa hao ni Wayahudi waliopofushwa, Lakini wanatheologia na makundi yetu wanayotuongoza, licha ya kwamba nasi tunaokota mawe kama wale Wayahudi, sisi Mungu hajatupofusha, sisi wenyewe kwa makusudi ya kufaidika na jambo hilo tumejitia minyaa machoni ili tupofuke macho yao ili tusione chochote kile kinachohusu huyo Mungu mwenye Nafsi MOJA isipokuwa kanuni zetu, litugia zetu na mafundisho yetu mengi mengineyo yanayokuza biashara za dini zetu. Ndio maana licha ya usomi wao, wanatheologia, kama tulivyoona nukuu zao katika vitabu vya rejea tena vya kimombo vingi tu, halafu eti hawajui kuwa Biblia inasema (kwa kimombo) “I and my father are ONE” – yaani ‘Mimi na Baba yangu tu MMOJA’ badala yake ili watu wabaki kwenye Utatu ambao ni kifo – wao wanasema ‘Mimi na Baba yangu tu UMOJA’; kwa kimombo tungetafsiri, ‘I and My father are ONENESS’ kitu ambacho hakimo ndani ya Biblia; yaani hayo maneno Kristo hajawahi kuyasema, kwa hiyo hayana UZIMA!

  Mungu (ile Roho), alijiumbia yeye mwenyewe ule mwili katika namna inayoendana na program yake ya ukombozi wa wanawe kutoka ile hukumu aliyoiweka yeye mwenyewe ambayo Adam alianguka katika hiyo. Hivyo ili Adam akombolewe kutoka ile adhabu ya kifo (ambayo ni kutengwa na Mungu milele), ilibidi ASIYE NA HATIA AFE ili yule mwenye HATIA apone, AISHI. Baada ya Adam kuanguka, hakuna katika kizazi chake ambaye angefikia kiwango cha kutokuwa na hatia, wote walipungukiwa. Katika hali hiyo kizazi chote cha Adamu kingeangamia. Sheria ya Mungu ikiwekwa hairudi nyuma, amesema siku ukila tunda hakika utakufa, ndio hivyo, walipokula ikawaje? Hawakumaliza siku wakafa – Adam aliishi miaka 130, kwa Mungu siku moja ni miaka 1000, umeona, Adam hakufika miaka hiyo – ile siku!

  Sasa Mungu ni mwenye upendo kwa wanae ndio maana katika shida hii na mataabiko yanayo ambatana nayo, Mungu aliwapenyezea wanae ile siri ya Ukombozi, kwamba wasife moyo yeye MWENYEWE ATASHUKA aje apambane na HUKUMU yake ili wanae waishi, HALELUYA!!! Ile HUKUMU ilimuhusu Adamu na ukoo wake na wengine wote waliotokana na kuanguka huko. Nayo sheria ya ukombozi inamuhusu ndugu au jamaa wa karibu ndiye awezae kukomboa chochote kilichopotea katika ukoo na si mtu asiyehusika. Naye Mungu, licha ya kwamba Adamu ni mwanae, sheria ile isingemruhusu Mungu aikamilishe katika umbile lake la ‘Roho’ maana hiyo isingeweza kupanda msalabani ndio maana yeye Mungu ilimbidi azaliwe katika ukoo wa Adamu atimize lile sharti la ndugu/jamaa wa karibu, ndipo katika kukamilisha hili yeye AKAJA kama Emanueli katika Yesu Kristo akitimiza hilo na si hadithi za wanatheologia zisizoeleweka “Baba si Mwana na si Roho… wote ni UMOJA.’ Ujanja ujanja tu! Mara oh angalia pale mathayo 3:17 Utatu ulivyo wazi. …Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake (YESU) na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Huyu ni mwanangu mpendwa….’ wanakwambia umeona UTATU HUO; Roho anashuka, Baba anaongea na Mwana ndio huyo hapo. Umeona upagani huo, hawajui hata kinachotokea hapo. Yesu Kristo ni kondoo wa Sadaka, nayo sadaka lazima ioshwe. Kisha kutimia hilo, MBINGU NA NCHI VIKAUNGANA!! Yohana alimjua yule ni nani ndio maana alimtaka yeye ndiye ambatize. Naye Kristo anamuelezea Yohana kama hakuna nabii kama huyo. Manabii wengine wote Neno liliwajia katika maono lakini yeye uso kwa uso, ile program, yule Masihi. Kwa Israel unabii wote ulilenga ile siku ya Masihi atakapo kuja, wale waliokusudiwa walimtambua na hata wale watakatifu waliolala wakimsubiri kwa ajili ya ukombozi wao, alipokuja wote walinufaika.

  Tofauti na sisi program hatuijui, wanateologia ndio wametangulia mbele na UTATU ambao haumo kabisa katika program ya MUNGU ya ukombozi na sasa hivi vipawa ndio vimemwagwa kila kona, ahadi za mafanikio zimeziba kila sikio na macho hayaoni chochote zaidi ya tamaa za mafanikio ya mwili, ndipo watu hawajali tena kujua jambo lolote linalomhusu Mungu, ili mradi vipawa ndio ishara ya uwepo wa Mungu leo hii. Sasa hivi kama kanisa halina vipawa siku zake zinahesabika ndio sababu unaona kumekuwepo na mfumuko wa manabii na mitume siku hizi. Mtu akifungua stesheni ya redio- Mtume na Nabii; akiombea wagonjwa sita wakapona Mtume na Nabii ili mradi Siku za Mwisho zimewadia kasi ya program za kidini ni kubwa kiasi ukiwa ndani ya chombo chochote cha kidini ukichungulia nje usingeweza kuona chochote cha kutambulika kwa kasi kinavyokwenda, ‘Okoka ndugu; haya popote ulipo fuatisha sala hii ya toba… Amen. Sasa umekwisha kuokoka, Bwana atashughulikia maombi yako ya kutoka kuwa mpangaji wa chumba kimoja cha uani hadi kuwa mpangishaji wa apartment za Masaki, Haleluya!!! Kesho kutakuwa na mkesha wa Maombi makali…’ labda unawaza ah Lwembe anafanya mzaha sasa, wewe sikiliza matangazo yao katika redio na magazeti halafu tazama na yale ya waganga wa kienyeji uone kama yanatofautiana. Ile roho ni moja ileile inafanya mazingaombwe au kwa usahihi zaidi Sorcery watu wanatolewa nyembe tumboni, nyoka, mawe vipande vya nyama nk. Kimsingi vitu hivyo visingiweza kuwa ndani ya tumbo halafu mtu akaishi navyo, kwa kutoka katika mwili wa mtu huwa ni jambo lenye kuamsha hisia kali kwa watu na kuwavutia zaidi na kuwaimarisha katika imani kupitia kwa mtumishi huyo. Lakini vitu hivyo tunafahamu vinawakilisha “pepo”, hivyo visu, nyembe n.k ni mazingaombwe ya hao pepo ambao hujidhihirisha katika umbile lolote lile kutimiza azma hiyo ya udanganyifu –si katika uponyo la hasha wale wagonjwa hupata nafuu ya kweli nao huwa mashuhuda wa hilo. Azma ni kuwa na dini itayokusanya watu wengi zaidi! Umeelewa sasa kuwa UTATU ni SORCERY; nguvu yake ni kubwa sana hakuna anayeweza kuizuia. Hata hawa Manabii na Mitume wetu hawana ubavu licha ya tambo zao, kwanza wote wako ndani ya kasha la UTATU! Sasa hivi ile Roho ya UTATU inawakusanya wote walio wake kuwaleta chini ya “Mchungaji mmoja” wote wanarudi kule walikotoka dhehebu la Kirumi la Katoliki, si mbali sana, kama ni visiwa basi vimeliwa na bahari kwa chini kote nao Mitume na Manabii wetu hawajui kuwa visiwa vinaelea kuelekea Vatican. Iwapo jeuri kama Wasabato wamepiga magoti sembuse hawa manabii wa vipawa ambao charismatic imekwisha wavunjilia mbali. Siku si nyingi sote tutasali rozari, “Salaam Maria…” Ndugu zanguni simameni kidogo tutafakari, hali ni mbaya sana uongo ni mwingi sana. Hawa wanatheologia hawajui lolote wanatumika tu kwa ujira mdogo sana na hasara ni kubwa hata haielezeki!!

  Ndugu zangu njooni tumfanyie Ibada safi Mungu wetu wa kweli yule YEHOVA wa Agano la Kale ambaye ni BWANA YESU KRISTO wa Agano Jipya!! Hebu wazia jambo hili, kwamba makanisa yanangojea kunyakuliwa chini ya huyo Mungu wa Nafsi Tatu, yaani yule Ibilisi awanyakue! Atawanyakua kweli, ila atakwenda kuwatua KUZIMU, huko mngojee kusimama katika Hukumu katika Ufufuo wa pili, maana Ufufuo wa Kwanza unawahusu waliojazwa Roho Mtakatifu tu, ambaye ndiye nguvu ifufuayo. Haya makundi ya UTATU, licha ya tambo zao, yote HAYANA Roho Mtakatifu ila wanaye yule Roho mwenye kuigiza vipawa vya Roho Mtakatifu!!!

  Bwana na atupatie macho ya kumuona Yeye!

 44. Brother Eucalyptos,

  By This last post of yours, you really make me feel religious!!

  That now you are happy that God is ALL of it and not part of His own creation, baffles me!

  “Genesis 1:1 and 2:1 contains more than what is in text form.”
  I’d put more emphasis on 1:1 for it true, it holds more than what is in text form:
  In the beginning God created the Heaven and the Earth (period). How long was the span? A twinkle? Ten billion years? God hid it !!! In the beginning was the Word, I thought it was GOD who was in the beginning! But God, He was before the beginning!

  “I, not being mentioned in the Bible and I exist?!!” I would feel lost if it was so! “Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.” According as he hath chosen us in him before the foundation of the world! Do I exist? No, I LIVE, glory!!! You don’t understand, do you? Whew, I was in Him, I am an attribute of His thoughts, I am what He thought of me, I am His thought expressed by His word!

  And, where were you, “When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?” Oh I was reading your book, Okot P’Biteck’s SONGS OF LAWINO, but I heard them sing, you bet you did!!!!

  And what about Hell? You ask, Why did the bible didn’t mention God creating hell but “we hear people telling us that there’s hell?” Brother, Sin came along with Hell, they are two great partners! You said it’s people that told you about HELL, was it that Song of Lawino or “Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?” Change your readings, Hell is written allover the Bible!!

  Did God change the idea of “creating/making man WITH THEM” or what happened? No, He didn’t change; “I am the LORD: that is my name: and my glory will I not give to another”!! And when God has a special issue with his children, He addresses it Himself in person; “He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the form of the fourth is like the Son of God.”

  By Faith Abel offered a better sacrifice to God, Cain thought it was the apples, his children still think so!! By Faith Adam called his wife Eve! That’s fantastic; she was a beauty to reckon with, the name tells it!!! My, that’s the carnality of it!

  Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me!
  Who is this Jesus called the Lord and Christ??? HE is JEHOVA!!! Jehova of the Old Testament, hiding in the flesh called JESUS, He is the Father and the Son and the Holy Ghost. Isaya knows Him, glory, all the families in heaven and on earth are named after Him!
  IT’S GOT TO BE BY FAITH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Easy does it, the learning!
  Bless you my brother.

 45. Mungu ni mmoja. Kutokana na binadamu kuanguka katika dhambi ilibidi Mungu kwa uweza wake mkuu afanyike mtu akaja duniani kama Mwana wa Mungu, lakini hata baada ya kupaa alimimina Roho wake hapa duniani kwa ajili ya kutakasa na kuwatia nguvu waamini. Hivyo mkristo inabidi aamini juu ya uungu ulioumba, uungu unakomboa na uungu unaomtakasa. Actually ni Mungu yule yele mmoja. Ingawa katika mafunuo aliyoyaona Yohana kuhusu mbinguni aliona : Roho, yesu akiwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu, ni kwamba hata kama aliona three entities bado ni Mungu mmoja kwa sababu Mungu ni roho. This is a suprimacy of our God of christians. Any one who don’t comprehend this to my opinion he/she is still entangled in healthy arithmetic and the notion that sinse there is no a word UTATU in the bible the the term and concept is meaningless. Tatizo la watu wengi ni kwamba bado hawajajua Yesu ni nani. I’ll recommend we all to read between lines injili ya Yohana because it is the Epistle which was written as an answer to anti- Utatu teachings. May God shine upon our hearts every day so that we grow in understand about him day by day! Notion ya uni God ndo inawezesha hata freemasons (wanaamini juu ya uwepo wa one suprime being) kupata watu wengi kwa sababu inakubaliana na mawazo ya watu wengi. Poor ‘Christian’ who are masons. The aim of satan to put the notion of uni God is to distract people from believing Jesus who is a real savior. Rembember these catchy words in Jesus teachings; ”aliyeniona mimi amemwona Baba”, ”Mimi na baba tu umoja”, ”nasi tutakuja na kufanya makao…” Kama unaamini haya ujue kuwa ni kwa neema ya Mungu. Imani uliyonayo ni zawadi toka kwa Mungu hivyo usijisifu. Waombee na wengine wapewe hiyo neema. God bless us all.

 46. Yesu Kristo akiwa Mungu, alitabiriwa kuja duniani katika mwili akiwa mtu,yaani Roho Mtakatifu Mkamilifu akiuvaa mwili(1 Timotheo 3:16).Makusudi ya kuja katika mwili yalikuwa ni mbalimabali lakini kuu katika yote ilikuwa ni kumwaga damu ya kiungu,iliyo kamilifu ili kumkomboa mwanadamu.Alikuja awe Nabii(Matendo 3:22);Mwalimu;jamaa aliye karibu wa wanadamu;mfano wa hali ya uungu ndani ya mtu na ushindi wa dhambi wa mtu huyo;Mtume;Kuhani Mkuu;Mwanakondoo ili aoshe dhambi , magonjwa,nk.Damu yake Yesu Kristo ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe(Matendo 20:28;Waebrania 9:11-12).Hakuna mtu asiyekuwa na baba,au asiyekisiwa kuwa na baba.Hata mwanadamu Yesu Kristo alikuwa na Baba(Matayo 1:18-25).Baba wa Yesu Kristo ndiye yuleyule Baba wa vyote.Yesu Kristo alikuwa ndugu wa waamini.Alikuwa ni Mwana na Baba kwa wakati mmoja(Yohana 14:7-9;Wakolosai 2:9;Matayo 12:8). Mungu Mkuu(Kumbukumbu 10:17;Tito 2:11-13;Warumi 9:3-5;Isaya 45:21-25;Ufunuo 1:8,17,18.Ufunuo 2:18.Ufunuo 4:2.Ufunuo 17:14;Isaya 44:6;Ufunuo 21:6;Ufunuo 22:16;Matayo 28:18;Yohana 3:31,Waebrania 1:8).BWANA(Isaya 40:3-9;Marko1:1-3;Matayo 12:8).Mwana na Baba wanaombatiza,kumwingia na kuishi ndani ya mwamini ,yaani Roho Mtakatifu,ni Yesu Kristo(Yohana 14:23;1Wakorintho 12:3;Warumi 8:9-11).Na sasa hatumtambui Yesu Kristo kwa njia ya kimwili bali kwa njia ya Roho wake,ambayeRoho huyo ni Yeye mwenyewe.(Matayo 28:20).Ni Mungu ndani ya mtu.Mungu ni Roho(Matayo 10:20;2Wakorintho 3:17;),yaani Roho Mtakatifu.Roho aliyekuwa ndani ya Kristo,ndiye aliyekuwa Roho wa Kristo.Roho wa Kristo ndiye Roho wa Baba,na Baba mwenyewe(Yohana 14:16-20;Yohana 10:38;Yohana 15:26-27;Yohana 17:21;1Wakorintho 12:4-7,Yohana 15:23-24).Kwa sasa,Bwana Yesu Kristo yuko mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi.Mungu ni Roho na hana mkono wowote.Mkono au mkono wa kuume wa Mungu huwakilisha Ukuu,Uweza na Nguvu Kuu za Mungu(Zaburi 78:54;Zaburi 89:13;Zaburi 118:16;1Samweli 5:11;Matayo 22:44;Matayo 26:64;Matendo 7:55;Matendo 11:21:Wagalatia 2:9;Waefeso 1:20-23;1Petro 5:6Zaburi 108:6;Waebrania 12:2;Isaya 59:1).Bwana Yesu Kristo yuko katika Ukuu na Utukufu aliokuwa nao mwanzoni.Katika Kiti Cha Enzi mbinguni yuko mmoja tu.Baba,Mwana,na Roho Mtakatifu ni Mmoja.Angalia Biblia ya Kiingereza ya King James Version,na linganisha na tafsiri ya Union Version(;Yohana 10:30; 1 Yohana 5:8).Sifa za Yesu Kristo,ndizo sifa za Mungu,aliye Baba(Matayo 16:27;Matayo 22:41-45;Matayo 26:64;Yohana 5:26;1Timotheo 6:11-16;Wakolosai 2:10;Hosea 13:4;1 Timotheo 4:10;2 Petro 3:18;Yuda 1:25).Je,huko ni Yesu kuchukua utukufu wa Baba yake aliye Mungu wake pia?Yesu Kristo alikuja katika Jina la Mungu,yaani alikuwa ni Mungu mwenyewe(Matayo 23:39).Alikuwa sura kamilifu ya Mungu na ndiye aliyemfunua Mungu asiyeonekana.Wayahudi walitaka kumpiga mawe kwa kuwa walidhania alijifanya Mungu.Hakujifanya, alikuwa ni Mungu kweli.Baba,Mwana,na Roho Mtakatifu wana jina moja.(Matayo 28:19`Ufunuo 22:3-4).Ndio maana “Kubatiza katika JINA LA Baba,Mwana na Roho Mtakatifu”;ni kubatiza katika JINA LA Yesu Kristo.JINA LA YESU KRISTO halina upungufu wa Baba wala Roho Mtakatifu.Ni Mungu mkamilifu yuleyule.Hilo ndilo Jina la Mungu wetu Muumba mbingu na nchi.Jina la Ukombozi wetu.Jina la Mwokozi wetu.Jina lenye Mamlaka Kuu.Jina ambalo tunapaswa kufanya kila kitu ndani yake.Msemo wa “Baba,Mwana,na Roho Mtakatifu”,sio Jina.Yesu Kristo ni Jina.Batiza katika Jina.Jina hilo ndo tunapaswa kubatizwa kwalo.(Warumi 6:2-7;Matendo 2:38;Matendo 5:29-33;Matendo 4:30;Matendo 3:6;Matendo 8:16;Matendo 10:48;Matendo 8:38;Wagalatia 1:8).Ni nani katika Biblia au katika Kanisa la hapo mwanzo alitamka:”Ninakubatiza katika Jina la Baba,na Mwana na Roho Mtakatifu”?Walikosea,au hawakuwa na ufunuo wa hilo?Walijua agizo lilikuwa kubatiza katika Jina lililo la Baba,Mwana,na Roho Mtakatifu.Baada ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu atiaye katika Kweli,ufunuo uliwajia kuwa Jina hilo lilikuwa “Yesu Kristo”.Mtu ukirudia tu agizo”Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu”Hujalitaja wala hujalitumia Jina lenyewe kama unavyotakiwa ufanye.Ukimwuliza mtu “Jina lako nani?”Naye akakujibu akirudia kusema :”Jina lako nani?”,hivyo amejibu swali lako ama kutaja jina lake?Ndivyo wabatizao na kusema “Nakubatiza katika Jina la Baba,na Mwana na Roho Mtakatifu” ,wasivyobatiza katika lile Jina,na wasivyotekeleza lile agizo.”Mungu Baba”,”Mungu Mwana”,na “Mungu Roho Mtakatifu”,ni Mungu mmoja,aliye nafsi moja.Iwe ni madhehebu ya Masadukayo ya zamani au tuliyonayo sasa,roho hazifi,ni roho wa upotevu yuleyule.Imetupasa kumtii Mungu kuliko hayo madhehebu ambayo ni wanadamu(Matendo 5:17,29).Mungu ni nafsi moja.

 47. Imani ya Ukristo imekuwa ikiingiziwa mafundisho mbalimbali yasiyo ya asili yake tangu zamani hadi sasa.Kwa kuwa hiyo roho bado ipo leo,hilo litaendelea kuwapo kama bado ipo kesho.Katika Agano Jipya tunaona waliodai kuwa mwanaume hawezi kuokoka mpaka atahiriwe kwanza.Sherehe mbalimbali zimebambikizwa nje ya mwenendo wa kwanza uliofunuliwa na Bwana wetu;eti kanisa liliamua kwa kuwa lilikuwa na ufunguo wa kufunga na kufungua!Msingi wa sherehe za Krismasi ni upagani.Tafuta historia yake.Hata sasa bado ni roho ileile ya upagani ikiabudiwa kwa kufichama.Sherehe hizo hazikuagizwa na Bwana.Kinachoitwa kanisa kwa wakati huo wa kuanza sherehe za Krismasi kilikuwa hakienendi vizuri katika Ukristo halisi.
  Fundisho la “Utatu Mtakatifu”kama ada, liliingizwa likiwa nje ya misingi ya imani ya Ukristo uliopandwa mwanzoni kabisa na Roho wa Mungu.Biblia ni kitabu cha historia.Huwezi kunusa ndani yake mafundisho kama hayo.Mengine ya mtindo huo ni kama “Upapa”,”Baba Mtakatifu asiyekosea”,”Yesu Kristo sio Mungu”,Mariamu mama yake Yesu kuitwa “Bikira wa milele”.Mwisho wa ubikira wake ulitajwa:”….Yusufu..asimjue kamwe HATA alipomzaa …YESU”(Matayo 1:24-25).Baada ya ya kuzaliwa Yesu waliendelea kuishi pamoja kama mke na mume .Mariamu na Yusufu walizaa watoto hapo baadaye(Matayo 12:47,Mt.13:53-58).Upinga Kristo ulio upinga Neno,utakutaka uone vinginevyo.
  Roho inayobambikiza mafundisho yasiyo ya asili,hujitetea kwelikweli ikitapatapa na kuchukua nukuu hii na ile kutoka katika Biblia,nukuu zisizohusika na mafundisho hayo ,kama inavyochukuliwa Mwanzo 1:26 kutetea fundisho la utatu wa nafsi za Mungu.Kwa nini hapo Mwanzo 1:26 usiwe unne au utano?Nukuu hiyo haitaji uwowote.Mstari unaofuata, wa 27 unasema aliyeumba alikuwa mmoja,naye Musa mwandishi wa kitabu cha Mwanzo katika ya sura 22:16 anasema mwumbaji alikuwa ni nafsi moja!Mwanzo 1:26 inasema “MUNGU akasema”,basi aliyesema alikuwa mmoja,aliyekuwa Mungu Mkamilifu,sio sehemu au nafsi moja ya Mungu ikiongea na nyinginezo.Na anayeambiwa ,kama ni mmoja au wanaoambiwa kama ni zaidi ya mmoja,basi wako nje ya Uungu wake, ila wanafanana naye Mungu.Kwa mfano,Mungu aliye Roho anafanana na malaika walio roho pia.Mwanadamu je,hakuwa roho alipoumbwa na sio roho sasa?Fundisho la mwanamke kuwa mchungaji nadhani halina umri wa miaka mia moja tangu lianzishwe.Dai la Mariamu mama yake Yesu kupalizwa mbinguni lilianza 1941.Maombi kwa rozali yaliigwa kutoka uislamu,na uislamu uliiga kutoka ubudha.Sasa ni “fundisho takatifu “linaloagizwa na “Bikira Mariamu”kwa waumini wote!Mafundisho ya hiyo yote hayo yana “takatifishwa”.Kati ya ninayoyaona sasa ni “Mama Mchungaji”,na ”Mama Askofu”.Uaskofu unaoendeshwa kwa sasa sio wa mtazamo wa kwanza wa Ukristo. Uaskofu katika Biblia ni uangalizi au uzee wa kanisa katika kusanyiko la mahali pamoja tu.(Matendo 20:17,28.Tito 1:5-7.Wafilipi 1:1)Mwendelezo wa fundisho la uaskofu lililogeuzwa matumizi ni “Askofu Mkuu”na mengine.Msururu wa mafundisho kama hayo ni mrefu.Roho ya upinga neno ndiyo roho ya upinga Kristo kwa kuwa Kristo ndiye Neno.Usidanganyike.Upinga Kristo sasa unaungana kutengeneza fungu moja la magugu kutoka shamba la ngano ambayo Bwana alisema yataunguzwa.” Umoja,umoja”ndio roho ya wakati huu.”Dini moja kwa wakristo wa madhehebu yote”.”Dini moja inayounganisha dini zote zilizopo duniani”.”Serikali moja ya ulimwengu”.”Umoja.umoja”Unabii unatimia machoni petu.Mwenye hekima na atambue wakati huu tuliomo.Karibu Bwana anamjia Bibi-Arusi wake.
  Fundisho la “Utatu Mtakatifu” ni la kale na watu wamelewa kwalo kwa muda mrefu hata ikafikirika kuwa ndio ukweli wenyewe.Hilo ni pando alilolipanda adui.Kweli ni Neno la Mungu.Kwa walio wengi,mkristo asipoamini kuwa Mungu ni nafsi tatu,Ukristo wake unatiliwa mashaka.Anaonekana mbele zao ni kituko,mwalimu na nabii wa uongo!Ni swala lilelile la makafiri kuwaita wasio makafiri,makafiri.Inawezekana kabisa mtu kuwa Mkristo na asiamini kuwa Mungu ni nafsi tatu.Ndivyo ilivyokuwa katika mwanzo wa Ukristo na ndivyo inavyopasa iwe.Je,Bwana ajapo ataikuta imani aliyoipanda?Kama hakuipanda,ataivuna?
  MUNGU NI NAFSI MOJA(Mwanzo 22:16;Zaburi 11:5;Zaburi 80:15,17;Isaya 1:14;Yeremia 6:8;Waebrania 6:13).Katika kitabu cha Yeremia ,Mungu amejitaja “mimi”,mara nyingi.Ni wapi katika Biblia Mungu ananukuliwa katika wingi wa nafsi?Mungu ni mmoja(Yeremia 2:13;Warumi 3:29-30;Kumbukumbu 6:4;Isaya 44:6,8;Yuda 1:4;Zekaria 14:9).Shetani mmoja ni nafsi moja(Luka 11:18).Nyumba moja,nafsi moja(Matayo 12:25).Mji mmoja, nafsi moja(Matayo 12:25).Ufalme mmoja,nafsi moja(Matayo 12:25).Jiwe moja,nafsi moja.Mtu mmoja,nafsi moja (Matayo 16:25;Walawi 18:29).Mungu Baba ni nafsi,ni mmoja.Mwana wa Mungu ni nafsi,ni mmoja.Roho Mtakatifu ni nafsi,ni mmoja.Hiyo ni Biblia.Kibiblia, nafsi ya “Mungu Baba” ndio nafsi ya” Mungu Mwana” na ndio nafsi ya “Mungu Roho Mtakatifu”.Sio miungu watatu,sio nafsi tatu, bali Mungu mmoja,aliye nafsi moja.Kwa namna gani ni mmoja?Sijui.Naamini ni Roho mmoja kama alivyojifunua mwenyewe kwetu.Hilo latosha,au bado halitoshi?.Maswali ya kibinadamu kutokana na hili ni mengi hasa kuhusiana na hekima aliyokuja nayo Bwana Yesu wakati akiwa katika mwili.Hekima hiyo inaonekana kana kwamba Yeye na Baba ni wawili tofauti.Hiyo ilkuwa ni hekima ya unyenyekevu aliyoichagua ili kwa polepole watu wamwamini kuwa Yeye ndiye Mungu wao,Mimi Niko.Je,alikosea?Je,alikuwa akisema uongo?Ni hekima.Je,Biblia inatumia lugha watumiayo wanasheria?Yesu Kristo hakuja moja kwa moja akisema kuwa Yeye ndiye Mungu,ingawa alikuwa Mungu.Alisema katika mafumbo ambayo Roho wa Mungu aliyafumbua ndani ya wale walioamwamini.Nami ninayo maswali ya kibinadamu kwa kuwa ni binadamu.Katika ubinadamu nabaki nashangaa Uungu ulivyo.Wakati nikimwamini katika ukweli wake,katika Neno lake,ninatulia kwa amani kama kitoto kichanga mikononi mwa mzazi, nikiyazimisha mawazo ya kibinadamu..Lakini maswali hayo ya ubinadamu tunayojiuliza yasitumike kumtilia mashaka Yeye, wala kuufunika au kuukataa ukweli wake wa vile anavyojifunua kwetu kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi cha Ufunuo.Tusiinue elimu ya akili zetu juu ya elimu ya Mungu inavyotufundisha.
  Kwetu Mungu amejifunua kwa namna mbalimbali katika Biblia.Na kuna shuhuda nyingi za waamini jinsi alivyojifunua kwao zamani na anavyozidi hata leo kujifunua kwao.Mafunuo tofautitofauti;lakini Mungu ni mmoja.Je,kila ufunuo wake ulio tofauti na mwingine ni nafsi pekee ya Mungu?Mungu alimtokea Ibrahimu akiwa mtu kabla ya kuangamizwa Sodoma na Gomora(Mwanzo 18).Mungu alimtokea Ibrahimu kama Mfalme Melkizedeki(Waebrania 7).Musa alimwona Mungu kama mtu,mgongoni.Mungu alimtokea Musa akiwa “Malaika wa Bwana”(Mwanzo 3).Mungu alimtokea Yakobo akiwa Malaika(Mwanzo 32.Mwanzo 35:9-15).Gideoni alimwona Mungu akiwa Malaika(Waamuzi 6:22-24).Musa,Yakobo na Gideoni wanasema walikutana na Mungu “uso kwa uso”.Mungu alikuwa katika sauti ndogo(1 Wafalme 19:12,15).Malaika wa Mungu alikuwa katika wingu,naye alikuwa Mungu na Yesu Kristo((Walawi 16:2;Kutoka 33:9-11;).Biblia ya Kiswahili ya Union Version tuliyozoea kuitumia ,mwanzoni kabisa karibu na dibaji yake,ukurasa wa vi ,inasema katika Biblia hiyo neno BWANA katika herufi kubwa, lamaanisha YEHOVA.Angalia Wafilipi 2:11 na sehemu nyingi za Agano la Kale!.Yehova ni wangapi?Mungu wakuu ni wangapi?Mafunuo hayo yote ya Mungu niliyoyataja juu na mengine nisiyoyataja, ni Baba,Yesu Kristo,na Roho Mtakatifu kwa pamoja au kama sehemu au vipande vya Mungu mmoja?Mungu ni kama kichala cha zabibu?Je,nyakati hizo za Agano la Kale Yesu Kristo na Roho Mtakatifu walikuwepo au hapana?
  Umungu sio ubinadamu(Ayubu 33:12;Marko 9:23).Mungu anaweza “kujigawanya”,na kila “mgawanyiko” ulio tofauti na mwingine kwa mtazamo wa kibinadamu, ukawa ni Mungu yuleyule aliye Mmoja na Mkamilifu.Kama ikitokea leo Mungu huyu mmoja akiwa katika mwili akawatokea kwa wakati mmoja watu milioni 3 wakiwa kila mmoja peke yake katika nafasi tofauti zilizotapakaa ulimwenguni pote;kila mmoja ataiona nafsi ya Mungu au moja ya nafsi milioni 3 za Mungu?Atamwona Mungu au mmoja wa miungu milioni 3?Je, Mungu ni nafsi ngapi,moja,tatu au milioni 3?Je,haiaminiki kuwa baada ya Yesu Kristo kubatizwa,Yesu aliyekuwa chini,Roho kama hua aliyeshuka juu yake na mwenye kutoa sauti kutoka mbinguni walikuwa ni Mmoja?Hawawezi wakawa?Je,Mungu aweza kuwa juu mbinguni na chini duniani kwa wakati mmoja?Uweza wa Mungu hauna mipaka.Ni dhambi mbele zake kumwekea Mungu mipaka ya kibinadamu(Zaburi 78:41).Kumwamini Mungu sikujua kila kitu juu yake au anavyotenda kazi zake.Hata katika kutomjua kikamilifu,tunamwamini.Yeye atabaki ni wa ajabu kwetu.
  Yesu Kristo hakuumbwa bali ndiye aliyekuwa chanzo au mwanzo wa uumbaji wote(Wakolosai 1:15-20;).Kila kitu kilitoka kwake(Ayubu 38;Yeremia 10:10-16;Yeremia 27:5).Mungu hakumwumba Mungu.Neno linaua,Roho anahuisha.Roho ndiye Kweli.Yabidi tuingie katika Roho wa Mungu ambaye ni Roho wa Kristo na Neno,ili tumwamini katika hekima yake kuu(Matayo 11:27;Yohana 11:9;Yohana 16:13).
  Mungu ni Baba,Mkuu,Kiongozi,Msimamizi na Mwenye nyumba hii kubwa inayoitwa ulimwengu.Ubaba ni cheo(Matayo 23:9),sio jina.Roho Mtakatifu pia sio jina,ni cheo.Mwana vilevile ni cheo,sio jina. Vyeo vyote hivyo ni vya mmoja(Isaya 9:6-7 ).Mungu ana cheo cha ubaba kwa kuwa alituumba,alituzaa (Malaki 2:10).”Mungu”,ni chochote kinachoabudiwa.Shetani ni mungu wa dunia hii(2 Wakorintho 4:4).Matumbo yanaweza kuwa miungu yetu.Mwanamke ni mungu wa dunia hii.Pesa ni mungu;nk.
  Yesu Kristo akiwa Mungu, alitabiriwa kuja duniani katika mwili akiwa mtu,yaani Roho Mtakatifu Mkamilifu akiuvaa mwili(1 Timotheo 3:16).Makusudi ya kuja katika mwili yalikuwa ni mbalimabali lakini kuu katika yote ilikuwa ni kumwaga damu ya kiungu,iliyo kamilifu ili kumkomboa mwanadamu.Alikuja awe Nabii(Matendo 3:22);Mwalimu;jamaa aliye karibu wa wanadamu;mfano wa hali ya uungu ndani ya mtu na ushindi wa dhambi wa mtu huyo;Mtume;Kuhani Mkuu;Mwanakondoo ili aoshe dhambi , magonjwa,nk.Damu yake Yesu Kristo ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe(Matendo 20:28;Waebrania 9:11-12).Hakuna mtu asiyekuwa na baba,au asiyekisiwa kuwa na baba.Hata mwanadamu Yesu Kristo alikuwa na Baba(Matayo 1:18-25).Baba wa Yesu Kristo ndiye yuleyule Baba wa vyote.Yesu Kristo alikuwa ndugu wa waamini.Alikuwa ni Mwana na Baba kwa wakati mmoja(Yohana 14:7-9;Wakolosai 2:9;Matayo 12:8). Mungu Mkuu(Kumbukumbu 10:17;Tito 2:11-13;Warumi 9:3-5;Isaya 45:21-25;Ufunuo 1:8,17,18.Ufunuo 2:18.Ufunuo 4:2.Ufunuo 17:14;Isaya 44:6;Ufunuo 21:6;Ufunuo 22:16;Matayo 28:18;Yohana 3:31,Waebrania 1:8).BWANA(Isaya 40:3-9;Marko1:1-3;Matayo 12:8).Mwana na Baba wanaombatiza,kumwingia na kuishi ndani ya mwamini ,yaani Roho Mtakatifu,ni Yesu Kristo(Yohana 14:23;1Wakorintho 12:3;Warumi 8:9-11).Na sasa hatumtambui Yesu Kristo kwa njia ya kimwili bali kwa njia ya Roho wake,ambayeRoho huyo ni Yeye mwenyewe.(Matayo 28:20).Ni Mungu ndani ya mtu.Mungu ni Roho(Matayo 10:20;2Wakorintho 3:17;),yaani Roho Mtakatifu.Roho aliyekuwa ndani ya Kristo,ndiye aliyekuwa Roho wa Kristo.Roho wa Kristo ndiye Roho wa Baba,na Baba mwenyewe(Yohana 14:16-20;Yohana 10:38;Yohana 15:26-27;Yohana 17:21;1Wakorintho 12:4-7,Yohana 15:23-24).Kwa sasa,Bwana Yesu Kristo yuko mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi.Mungu ni Roho na hana mkono wowote.Mkono au mkono wa kuume wa Mungu huwakilisha Ukuu,Uweza na Nguvu Kuu za Mungu(Zaburi 78:54;Zaburi 89:13;Zaburi 118:16;1Samweli 5:11;Matayo 22:44;Matayo 26:64;Matendo 7:55;Matendo 11:21:Wagalatia 2:9;Waefeso 1:20-23;1Petro 5:6Zaburi 108:6;Waebrania 12:2;Isaya 59:1).Bwana Yesu Kristo yuko katika Ukuu na Utukufu aliokuwa nao mwanzoni.Katika Kiti Cha Enzi mbinguni yuko mmoja tu.Baba,Mwana,na Roho Mtakatifu ni Mmoja.Angalia Biblia ya Kiingereza ya King James Version,na linganisha na tafsiri ya Union Version(;Yohana 10:30; 1 Yohana 5:8).Sifa za Yesu Kristo,ndizo sifa za Mungu,aliye Baba(Matayo 16:27;Matayo 22:41-45;Matayo 26:64;Yohana 5:26;1Timotheo 6:11-16;Wakolosai 2:10;Hosea 13:4;1 Timotheo 4:10;2 Petro 3:18;Yuda 1:25).Je,huko ni Yesu kuchukua utukufu wa Baba yake aliye Mungu wake pia?Yesu Kristo alikuja katika Jina la Mungu,yaani alikuwa ni Mungu mwenyewe(Matayo 23:39).Alikuwa sura kamilifu ya Mungu na ndiye aliyemfunua Mungu asiyeonekana.Wayahudi walitaka kumpiga mawe kwa kuwa walidhania alijifanya Mungu.Hakujifanya, alikuwa ni Mungu kweli.Baba,Mwana,na Roho Mtakatifu wana jina moja.(Matayo 28:19`Ufunuo 22:3-4).Ndio maana “Kubatiza katika JINA LA Baba,Mwana na Roho Mtakatifu”;ni kubatiza katika JINA LA Yesu Kristo.JINA LA YESU KRISTO halina upungufu wa Baba wala Roho Mtakatifu.Ni Mungu mkamilifu yuleyule.Hilo ndilo Jina la Mungu wetu Muumba mbingu na nchi.Jina la Ukombozi wetu.Jina la Mwokozi wetu.Jina lenye Mamlaka Kuu.Jina ambalo tunapaswa kufanya kila kitu ndani yake.Msemo wa “Baba,Mwana,na Roho Mtakatifu”,sio Jina.Yesu Kristo ni Jina.Batiza katika Jina.Jina hilo ndo tunapaswa kubatizwa kwalo.(Warumi 6:2-7;Matendo 2:38;Matendo 5:29-33;Matendo 4:30;Matendo 3:6;Matendo 8:16;Matendo 10:48;Matendo 8:38;Wagalatia 1:8).Ni nani katika Biblia au katika Kanisa la hapo mwanzo alitamka:”Ninakubatiza katika Jina la Baba,na Mwana na Roho Mtakatifu”?Walikosea,au hawakuwa na ufunuo wa hilo?Walijua agizo lilikuwa kubatiza katika Jina lililo la Baba,Mwana,na Roho Mtakatifu.Baada ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu atiaye katika Kweli,ufunuo uliwajia kuwa Jina hilo lilikuwa “Yesu Kristo”.Mtu ukirudia tu agizo”Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu”Hujalitaja wala hujalitumia Jina lenyewe kama unavyotakiwa ufanye.Ukimwuliza mtu “Jina lako nani?”Naye akakujibu akirudia kusema :”Jina lako nani?”,hivyo amejibu swali lako ama kutaja jina lake?Ndivyo wabatizao na kusema “Nakubatiza katika Jina la Baba,na Mwana na Roho Mtakatifu” ,wasivyobatiza katika lile Jina,na wasivyotekeleza lile agizo.”Mungu Baba”,”Mungu Mwana”,na “Mungu Roho Mtakatifu”,ni Mungu mmoja,aliye nafsi moja.Iwe ni madhehebu ya Masadukayo ya zamani au tuliyonayo sasa,roho hazifi,ni roho wa upotevu yuleyule.Imetupasa kumtii Mungu kuliko hayo madhehebu ambayo ni wanadamu(Matendo 5:17,29).Mungu ni nafsi moja.

 48. Brother Lwembe and others,
  Since first day I was posting in this thread, I remembered a book I encounterem decades ago, it is Okot P’Biteck’s SONGS OF LAWINO. In this book is where we get this question like “where was God staying/standing while creating the heaven and earth”?

  First I am happy to say God is not part of host of hevens. Why? Simply because the host was created by Him.-Rev 4:11, Col 1:16 and e.t.c. Nothing existed or existing, weather visible or invisible, known or unkown that is not God’s creation.

  Genesis 1:1 and 2:1 contains more than what is in text form.

  This question is like asking why haven’t the bible mentioned me created and I exist? Why did the bible didn’nt mention God creating hell but “we hear people telling us that there’s hell?” e.t.c.

  Back to God creating “man”, in Genesis 1:26; He said “Let us make man in OUR image, after OUR likeness… Then in verse 27; So God created man in His OWN image, in the IMAGE OF GOD He created…
  Ooh! What a powerful scripture!!

  So God told them “LET US… IN OUR…” but later “God CREATED…IN HIS…” Did God changed the idea of “creating/making man WITH THEM” or what happened? And henceforth God never speak of “LET US” go to Adam, Abram, Noah, me etc but until Jesus saying “…WE WILL…”

  Let’s keep on learning.
  God Bless you all.

 49. Brother Eucalyptos,

  May be you are right, we miss how to describe and come to common ground!

  Coming to your point, I quote, “THE HOST OF HEAVEN WAS CREATED BY GOD”; and you said about quoting Genesis 1:1. Now, Genesis 1:1 it says, “ In the beginning God created THE HEAVEN and THE EARTH.” That’s all that is known about “THE HEAVEN”. Then, when we get to Genesis 2:1, here we find the summation of the creations. And it is here that we are told of “THE HOST OF HEAVENS” and not “THE HOST OF HEAVEN” like you put it, (though in Gen 1:1 It says the HEAVEN). And this is where God reveals to us about them also being created, in which order, its not revealed, but now we even know it is the heavens! Also if you go to Hebrews 1:2 you will note that it says, “… by whom also he made the WORLDS”.

  I also think your question, “the host of heaven was there before creation of heaven and earth”? will be better phrased and easy to answer if you had put it this way: “ Where was God (his habitat) before he created the HEAVEN? For hosts are described by their habitat!!!!!

  We are learning,

  Bless your soul brother!

 50. Dear brother Lwembe and others,
  May be we have same perspective but we miss how to describe and come to common ground.

  If you have read well my posts, you will not find anywhere showing that I speak of TRINITY DID THE CREATION, Genesis 1:26 e.t.c. I am none of those who believe the word “Trinity” but in God the Father, the Son and the Holy Ghost who are one.

  My point was and still is, that “THE HOST OF HEAVEN WAS CREATED BY GOD”. As per my last post, I quoted Genesis 1:1-Can anyone tell us that “the host of heaven was there before creation of heaven and earth”? If so, where would have they had their mansions and why are they called/named “the host of heaven”?

 51. utatu mtakatifu sio imani ya ukweli. Utatu mtakatifu ni uungu mtatu, sio mungu mmoja. unaposema kwa jina la baba NA mwana NA rohomtakatifu, maana yake ni 1+1+1=3. Hii imani nabii yesu hakuifundisha. yeye alikuja kuhubiri kwamba Mungu ni mmoja [marko 12:29]

 52. Bwana Yesu aishie milele atukuzwe,
  Lwembe na wengine nimeufuatilia kwa ukaribu sana mjadala huu wa Utatu Mtakatifu kulingana na hoja ya Lwembe nikapata nafasi ya kufunua mstari kutoka 1Yohana 5:8 unaosema “kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, na Neno, na Roho Mtakatifu, na hawa watatu ni umoja”. ningependa ifahamike kuwa Mungu ni Mmoja ila hudhihirika katika nafsi tatu kiutendaji kazi. hakuna miungu watatu. soma pia Yohana 1, Mwanzo 1 utajua ya kuwa Mungu ni mmoja na pasipo hekima ya Mungu italeta ugumu sana kulielewa neno lake

 53. Now, brother Eucalyptos, PERVASION is the trouble of today! There so much of it till it’s being taken for the truth! There is this saying of old about people: Speak a Lie, Stick to It, and before long people will believe It to be the Truth. Religious people are very good at it.

  Well, it looks like we are veering off course with this Creation issue. I am not disputing about creations. What is recorded in the Bible about all that was created is just PERFECT and I believe it whole. What I am disputing is the manipulation of the scriptures to make them speak what they have not spoken. If you are to insist that Genesis 1:26 dialogue was between the Trinity, then it would suffice if you proved to me biblically that the angels or the host of heaven were created after the creation of man or at least show me the detail of their creation like it’s with the host of the earth which is listed within those six days, instead of running around with the issue!

  By my statement, I wanted to show that God might’ve been talking to His heavenly creatures like we seen Him do with Adam, and not necessarily to the Trinity as the theologians want us to believe. If I’d meant that the angels or the host of heaven weren’t created yet at that point in time as God was conversing, then why would I dispute about it being between the Trinity????

  You got me wrong, my brother!

  Easy does it,

  The Lord bless U!

 54. Thank you brother Lwembe for your post replying my “the bible clearly say that the host of heaven was created”.

  The truth I said will remain to be tru is the “WORD OF GOD”. This word is “that which God intended us to know” and not that “which has been perverted via different means”.

  As per your post, it seem that you beive the host was created but what you are not sure is “WHEN & HOW”. If I miss understood you please correct me.

  In Genesis 1:1, the Bible says “IN THE BEGINING GOD CREATED HEAVEN AND EARTH”, I’m not convinced that “the host of heaven” existed before the heavens existed.

  Remain blessed!

 55. Dear eucalyptos and all,

  Praise be to our Lord Christ Jesus!

  Thank you very much my brother for the correction! Sometimes the flow of thought runs us wild and we get them things mixed up, like we seldom do. I truly appreciate your kindness even I would take it Psalm 141:5

  Going back to my statement: “Nowhere does the Bible show us the creation of the angels or the hosts of heaven”; I still believe it to be true as far as ‘the creation of angels and the hosts of heaven is concerned, within Bible limits. I looked up the Genesis 2:1, what I seen is just the summation of the creation which says: “ Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.” As for the creation of the host of the earth, they are all listed within those six days of their creation found in Genesis 1.

  But as for the host of heaven, I failed to find the scripture that shows CLEARLY what and when they were created! Like you said of Bible versions and omissions, I’m not really acquainted with that, but I use the KJV.

  May be just to make a point, quoting your statement: “…but THE TRUTH WILL REMAIN TO BE TRUE”, I would say, your statement holds true only if it reflects the Bible, and if we are to take “the creation of the angels and the host of heaven” issue to the Bible, then we would accept that which has been revealed about it only, and we will be safe; for the Bible CLEARLY states in Deu 29:29 that the “The secret things belong unto the Lord our God: but those things which are revealed belong to us and…”.

  Venturing is alright, but let the Bible be our anchor!

  Bless you my brother!

 56. Wapendwa naamini hamjambo na mnaendelea vizuri, mimi nami sijambo na ninaendelea vizuri. Nimevutwa sana na mjadala huu – juu ya UTATU, Nimeyasoma kwa makini maelezo ambayo nadhani yana toa maana ya Neno UTATU – yaliyoandikwa na dada Margreth kwa kiingeleza (kwa ki inglishi) Ingawa sielewi sana uzungu, kwa kifupi nilivyoelewa nimeona na kujifunza tu juu ya maana na hata asili ya neon UTATU kama inavyoelezwa kisayansi napengine katika falsafa za kisomi. Kwa ujumla wake, Margreth, amesema, (kama nilivyomuelewa) kuwa Binadamu wanaishi katika mazingira makuu ya UTATU na hivyo,MUNGU NAYE NI UTATU! Kama sikumuelewa vibaya anasema pia kwamba,utatu huo unafanya kuwa MUNGU MMOJA! Kwakweli sijaelewa kabisa kuwa inakuwaje, vitu vitatu vinavyojitegemea vyaweza kuwa kimoja? Ametoa mfano kwa kulinganisha utatu huo na mchanganyiko wa kikemia uitwao – H2O (Ikimanisha ni maji) kwa mjibu wa sayansi ni kweli, lakini pia mvuke nao ni H2O vivyo hivyo na Barafu hata lile linalo gandishwa na akinamama majumbani nalo ni H2O! Sasa jiulize mtu akinywa mvuke anaweza kupata matokea sawa na mtu aliyekunywa maji?! Au mtu akiwa na kiu au amepungukiwa maji mwilini kutokana na Homa kali, Daktari anaweza kumtundikia mgonjwa huyo Dripu ya barafu! Sasa ona nilivyochanganyikiwa; Biblia inasema,..”mimi na Baba tu umoja” (Mat; 28:19). Yaani sawa na kusema utendaji wa mwana matokeo yake ni sawa na, matokeo ya utendaji wa Baba! Sasa kwa mfano wa H2 O, utata Upo hivi, utendaji wa maji hauwezi kutoa matokeo sawa na ya utendaji wa mvuke au barafu! Vivyo hivyo, Neno linasema katika Yohana 14:9 kwamba….”aliyeniona mimi anemuona Baba” sasa utaendelea kuona kuwa, kule kusema “aliyeniona mimi amemuona Baba”, ni sawa na kusema, mimi ndiye Baba na Baba ndiye mimi au Baba na mimi ni kitu kilekile au sawa na kusema, matokeo ya kitendo cha mimi ni sawasawa kabisa na matokeo ya kitendo cha Baba! – kwa uzungu wangesema, lile neno –sawasawa- kama hivi, ( the same to is exactly to, but equal to is not equivalent to!) Nahitimisha kwa kupitia maelezo ya ndg Lwembe, hapa nikaona kuwa, Bwana huyu ameng’oa kifuniko cha jeneza la kuchanganyikiwa kwangu, kama sikumuelewa vibaya,kwa ujumla katika maelezo yake nikaelewa hivi, yeye anamaanisha kuwa, UTATU ni mafundisho potofu na kwamba hayapo katika Biblia! Na kweli sijaona neno kama hilo la UTATU katika Biblia zote za Kiswahili, labda zile za kizungu, maana sijui kizungu. Sasa kama katika Biblia hakuna fundisho la utatu, kichwa kwa nini kiniume kwa kuhangaikia jambo ambalo mwenye Biblia yake na ndiyo mwenye kanisa ” ninalojidai” nasali, hakupata kufundisha hivyo? Hebu labda tujiulize wapendwa kipi bora, tunatakiwa tuzingatie mafundisho yaliyomo katika Biblia tu au Tufuate mafundisho yatokayo na watu tunaowaamini ili tusikorofishane nao? Mimi naamini Biblia na nikaamua kuifuata,hivyo kitu chochote, hata kiwe ni chamanufaa kisi gani, kama hakimo katika Biblia, hicho ni hovyo kwangu, sitopoteza hata sekunde ya mda wangu kukitafakali, naachana nacho mara moja! TEMBO HUCHUNWA KAMA ALIVYOANGUKA! Kuigeuza kauli ya Biblia ni kama kujaribu kumgeza Tembo ukiwa pekeyako, ili umchune upendavyo! Acha neno lako BWANA YESU KRISTO likae kwa wingi ndani yetu!

 57. Dear C.K. Lwembe and others,
  Praise the Lord Jesus Christ.

  Please may I kindly correct one of C.K. Lwembe’s statement before I continue reading over; You said “Nowhere does the Bible show us the creation of the angels or the hosts of heaven.”-This is absolutely not correct.
  If you read from Genesis 2:1 you can CLEARLY get the answer which is contrary to your statement.
  It might have been quoted from a certain version(s) of bible(s) and this will never be correct because they say so but THE TRUTH WILL REMAIN TO BE TRUE.

  As I previously said in some of my posts, it’s good to have different versions of bible without missing KJV (King James Vesion), this will help you to see and find some of the hidden meanings and omitted words or verses.

  Keep on learning and be blessed!

 58. Sister Magreth Mkiwa,

  Shalom!

  Having gone thru your post, I found it a bit interesting! It looks more like you went about it in a theological way, for there is more confusion to it conclusively than the explanations, as you had titled it! From what you wrote, it would seem that you swallowed the theologians’ lies whole, like the rest of us and you just reprinted the lies in your post, when you should’ve really come out with your personal view of The Holy Trinity Biblically, which I believe is all about this ‘Trinity’ post.

  Them theologians created this god so cunningly to the extent that they themselves can’t explain him let alone know him for sure. For it’s an utopian god, explained in an utopian language!

  To check this utopian thing, lets go to your post to the first paragraph where you tried explaining this Trinity in relation to the personalities involved in its formation. You talked about the distinctiveness of the individuals involved, what can complexity do to take away the distinctiveness of a substance, even it be a personality? If I got you right, you correctly referred God to be a Spirit, now if I understood you correctly, that would mean that all those three distinctive personalities you talked about are spirits, is that so? And that would mean that Jesus was a SPIRIT!! And where it says ‘The Spirit of God” would that be the Holy Spirit or could it be The Father? And where it says ‘The Spirit of Christ’, I believe that won’t be The Holy Spirit! You see, by the time you are thru with the analyzing of this Trinity thing, you will be fit to climb a wall! It is madness, there is no language for it!

  Three distinctive personalities make three gods, and your assumption of the Bible clearly speaking of: God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit runs right with those personalities to create the three gods, purposely confused to call them ONE GOD! There is no Bible for this!!!

  After all, you need only to take your dictionary and lookout the word GOD to see if it is a noun so that you can check if its application on this issue brings sense or its just another savage merry-go round play with the words to make a fool of out of us. Here is the Oxford Dictionary translation of the word God. In short it says; God is an object of worship. That’s the literal meaning of the word God. And this translation runs correct with the Bible where it says, “Thou shalt have no other gods before me.” Therefore, if there is no worshipper there cant be a god! And to sum this up it would be that whoever is God today, he wasn’t God before there was creation to call him God! Thus, if we have to take this Trinity thing before the creation, I don’t know what will be left of it!

  The argument derived from Genesis 1:26, where they try to make the Bible speak what it has not spoken is another cunningness of the theologians. I quote from your post: “But from the beginning we see God this way in Scripture. Notice the plural pronouns “us” and “our” in Genesis 1:26 — Then God said, “Let us make man in our image, in our likeness,…” Now, if you took this statement at its face value you would be easily deceived. Nowhere does the Bible show us the creation of the angels or the hosts of heaven. And to assume that that statement referred to the Trinity, would be a calculated lie! And in the wake of such statement if we were to ask, among the three, who would it be this one that the Bible refers to as God, who threw in the idea of creating man? The answer will definitely be assumptive, for all three make one God!! You bet, language has lost its meaning, its utopian!
  My sister, there is only one God like all scripture clearly states. I’ve seen your quotes of this, I can only tell you one thing, believe them! GOD IS ONE, and HE IS A SPIRIT, this is the Alpha and Omega of Him. But His manifestations are what is being misinterpreted purposely so that we are misled to some other camp where there is an impersonating spirit taking in our worship! Let us go to your post and check that H2O illustration and bring it to light if we can learn something from it about God and the three manifestations that appear in the Bible which are the FATHER- God over us; the SON-God with us (Emanuel) and the HOLY SPIRIT- God in us. Now to go to the H2O illustration of yours, first we have to come to the understanding that our substance of the matter is water which scientifically is H2O which for this purpose we will level it with the Biblical revelation of God being a SPIRIT. Now, here we go about it:
  WATER –H2O, now, this water can be available in three forms i.e.
  1. Liquid form; that which we use to quench our thirst
  2. Solid form; the ice blocks we normally use to cool or preserve foodstuffs etc.
  3. Vapor or steam form; which we use in the saunas etc.
  All these three forms scientifically are H2O, change of form didn’t change its substance value at any one time as it changed form at all three stages of change, it remained the same H2O it was in the beginning. That’s what God done. He only changed form to meet the requirements of the season in his Program of Redemption as we have progressively seen Him do in the Bible.
  To sum it up I would like to tell you that, this all religiously sweet term, ”The Holy Trinity” is not even a Biblical word, it is nowhere in the Bible. It is the wisdom of man. Even like you said, “it’s tough to understand the Trinity”; sure it is, not only you even God doesn’t understand it!
  Bless your soul sister!

 59. Shalom!

  Utatu Mtakatifu ni changamoto kubwa sana katika ulimwengu wa Kikristo. Tunapoiendea changamoto hii, yatubidi tujikusanyie ujasiri wote aliotukirimia Kristo ili tuweze kulisogelea jambo hili na kulichunguza katika Nuru ya Maandiko, tukiwa tayari kuyapokea matokeo kama yatakavyo jitokeza. Kama tu dhaifu, basi ni bora tukae mbali na mjadala huu, maana saa ya ngome, ile ‘taboo’, kutikiswa imewadia!!

  Kimsingi, UTATU MTAKATIFU ndio Nguzo kuu inaoushikilia UKRISTO kiimani, kwa maana huo UTATU ndiye Mungu mwenyewe! Shikilia akilini mwako jambo hili kadiri tunavyoendelea nami katika maelezo yangu, yaani UTATU MTAKATIFU ndiye MUNGU, hivyo kila wazo la “MUNGU” litakapokupitia akilini basi kumbuka yeye ni UTATU MTAKATIFU. Ninaamini katika kiwango hiki nitakuwa niko sanjari na makundi yote ya Kikristo ambayo yako katika dhana hii, ukiacha ile asilimia ndogo (2%au3%) ya “Cults” za Kikristo kama vile Mashahidi wa Yehova, Wasabato (Masalia?) na kadhalika

  Vema, wanatheologia wamezirejea nukuu nyingi sana za Maandiko katika kudhihirisha uhalali wa UTATU. Katika mtiririko huo wa nukuu za Maandiko na vitabu vingine vya rejea, basi tabia ya usomi ikiwa ni uchuguzi wa kina wa jambo lolote lile katika nuru, na kisha kulitolea maamuzi au hitimisho (conclusion) kulingana na ukweli (facts), katika vigezo vilivyopo na si kutoa maamuzi kwa hisia (emotions), basi inashangaza sana jinsi walivyolishughulikia jambo hili hata kututamatishia kuwa Mungu ni Utatu Mtakatifu!

  Katika kuweka msingi wa maelezo yangu ninapenda kurejea katika Biblia Takatifu kuwa ndiyo yakini yangu (The Absolute). Nafahamu ya kwamba tafsiri za jambo moja zaweza kuwa nyingi sana kulingana na hisia na uelewa wa watafsiri, lakini tafsiri sahihi hubakia kuwa MOJA tu, ya yule Mtunzi. Katika kigezo hiki cha usahihi, ndipo nimeegemeza maelezo yangu katika Biblia kuwa ndio YAKINI yetu na si katika tafsiri za kitheologia ambazo ni nyingi na mara zote ni zenye kupingana pingana ingawa katika suala la UTATU karibu zote zinakubaliana.

  Sasa kulingana na Biblia yote kama ilivyo, yaani kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi mstari wa mwisho wa kitabu cha Ufunuo – Maandiko yote yaliyomo humo kwa ujumla yanazungumzia juu ya Falme mbili Kuu: Falme ya Mungu (Jehova) na Falme ya Ibilisi (Lusifa)

  Humo kadri tunavyosoma tunaona makabiliano ya Falme hizi mbili tu, falme hizi zote ni za kidini. Nazo falme hunena ndipo zikatawala. Falme bubu haiwezi kutawala, hivyo basi falme zote mbili ZIMENENA ndipo sasa hivi zinatawala.

  Falme ya Mungu iliponena, Neno lake lifaalo kwa mafundisho limewekwa ndani ya BIBLIA. Nao wana wa Ufalme huo wamepewa hilo NENO ambalo ndilo Nuru yao katika Ulimwengu huu uliojaa giza na udanganyifu. Hilo Neno ambalo ndilo Nuru kwa upande mmoja, pia ni jiwe la kujikwaa kwa wote wanaojaribu kujipenyeza katika ufalme huo. Rum 9:33 ‘…Tazama, naweka katika Sayuni jiwe likwazalo, na mwamba uangushao…’

  Falme ya Ibilisi nayo imenena, lakini yenyewe MANENO yake ni mengi. Nayo maneno hayo huwa ni mchanganyiko wa lile Neno la Ufalme wa Mungu na maboresho aina tofauti tofauti kulingana na hisia na uelewa wa wale viongozi walioyapokea maneno hayo kutoka katika kile ‘kiti cha enzi’ cha Ufalme huo, nao mchanganyiko huo huzaa nuru za kidhehebu ambazo wana wa ufalme huo hutembea kwazo kila kikundi kwa staili yake navyo vikundi hivi – katika ulimwengu wa roho – hukutana pale katika kiti cha enzi kwa ajili ya ukiri wa Imani yao kwa Mfalme, ule Utatu.

  Lakini kumbuka kwamba, kwa vile nuru za kidhehebu si ASILI, kuishi katika nuru hizo husababisha macho ya kiroho kupoteza nguvu ya kuona vizuri na mwishowe upofu kamili (Ufunuo 3:18 ‘Nakupa ushauri, ununue kwangu dhahabu… na dawa ya macho ya kujipaka macho yako, upate kuona.’)

  Sasa kama nilivyoeleza hapo awali kwamba Ufalme wa Mungu uliponena Neno lake limewekwa katika Biblia kwa ajili ya mafundisho kwa wana wa ufalme tu! Ni barua ya wapenzi, wao huelewana vizuri sana, wao wanajua kusoma katikati ya mistari, wanaijua pumzi ya Mwandishi kama yeye anavyoijua pumzi ya mwandikiwa. Wao hupata ujumbe uliokusudiwa kwao Kiroho (hebu tafakari hili – Petro anaamuru watu wabatizwe katika “Jina lake Yesu Kristo’ badala ya kutekeleza kama alivyoagizwa na Yesu mwenyewe katika Mathayo 28:19 :- ‘Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu’ – Ule UTATU, kulikoni?). Hivyo ndivyo ilivyo barua hiyo, ndio maana mtu mwingine asiyekusudiwa, hata Ibilisi mwenyewe, imemuwia vigumu kila wakati kuweza kuelewa kilichoandikwa au kunenwa, kwa vile Biblia yote imejaa utenzi wenye mafumbo na jitihada zote za kidini za kufumbua mafumbo hayo zinaishia kuzaa Madhehebu mapya na mitafaruku tu.

  Hebu jiulize iwapo Ibilisi angetambua kile Kristo alichokuwa na jambo alilolijia hapa duniani, unadhani angemtenda jinsi ile? Asingethubutu kumsulubisha hata chembe, angeamuru asiguswe, aachiwe huru aendelee na shughuli zake hadi atakapo KUFA KWA UZEE!!! Lakini alipigwa chenga na Maandiko akamtenda kama ilivyoandikwa nao wana wa Ufalme (wa Mungu) wakakombolewa- HALELUYA!!!

  Vema, tukirudi katika mada yetu ya UTATU MTAKATIFU, kama nilivyoainisha hapo awali kwamba egemeo langu ni Biblia ambayo ndilo Neno la Mungu, nikirejea humo nimeshindwa kabisa kuona sehemu yoyote ile Mungu alipotamka Neno hilo la “ UTATU MTAKATIFU” (au “HOLY TRINITY” kwa kimombo). Sikuachia hapo nikaona kwa vile mimi ni binadamu naweza nikakosea, labda nikawa nimeliruka kwa bahati mbaya, ndipo nikarejea kwa wasomi wengine, wao wamechambua maneno yote yaliyotumika katika Biblia kulileta lile NENO, na katika orodha hiyo sikuliona hilo neno “Utatu Mtakatifu” yaani “ Holy Trinity”. Hapa ndipo niliposhangazwa na usomi wa ndugu zangu wanatheologia, kwamba wamewezaje kuandika vitabu na majarida yote waliyoyaandika hata wametuaminisha katika jambo ambalo Mungu hajawahi kulitamka!

  Fikiria iwapo ni katika kesi mahakamani, kama mahakama ingemuamuru Mungu aje kutoa ushahidi kuhusu hilo, iwapo “Utatu Mtakatifu” ni Neno lake au si lake? Akisema Ndio ni Neno langu basi mahakama itapasa kumtia hatiani na kumhukumu kwa kosa la kusema UONGO kwa ushahidi wa Biblia, maana halimo humo. Na iwapo atalikana kulingana na Biblia basi ni wazi wanatheologia na madhehebu yote, pamoja na maelezo yao mazuri na nukuu zao zote, watatiwa hatiani kwa kosa la UONGO/ UZUSHI dhidi ya Neno la Mungu!

  Sasa unaweza kushangaa imekuwaje watumishi wa Mungu, hawa waliotukuka, hawajui kuwa “Utatu” sio Neno la Mungu na badala yake wako tayari kufa wakilitetea hilo kwa moyo wote! Kama nilivyoeleza hapo awali, nuru za kidhehebu si za Asili hivyo kadiri unavyodumu katika nuru hizo, nguvu yako ya macho kuona hupungua, nawe usingeweza kuona chochote kile zaidi ya theologia ya dhehebu lako na mwishowe hali huwa mbaya sana kiasi kwamba ile NURU ya asili ikikuangazia, kwa ukuu wa ile NURU inakubidi utimue mbio ukajifiche katika chumba chenye giza la kidhehebu, kama vile mende wakimbiavyo mwanga, kwa maana hiyo Nuru huwa ni hukumu kwako.

  Naamini hauhitaji kuwa na digrii kutambua hili ya kwamba neno ‘Utatu Mtakatifu’ sio Neno la Mungu, vyote Mungu alivyonena vimo ndani ya Biblia kama hilo halimo basi ndio halimo, si lake, ridhika hivyo tu. Ukija na huo uongo wa ‘UTATU’ katika ufalme wa Mungu utatupwa nje bila huruma, tena utafungwa kamba miguu na mikono kisha utupwe huko nje kwenye dhiki za kidhehebu (Mt. 22: 11-13 ‘…Mfalme akawaambia watumishi, Mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje; ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.’).

  Hebu angalia hili :- Yesu hakuwa na kilema cha aina yeyote ile kama inavyopaswa kondoo wa sadaka awe, naye Yesu Kristo ndiye Neno la MUNGU. Nalo ndilo hilo hapo katika Biblia, sasa basi, iwapo utapunguza chochote kutoka humo hilo jambo lingemfanya yeye kuwa kilema na iwapo utaongeza chochote kile kama wanatheolojia wanavyojaribu kupachika “UTATU” kuwa neno lake, hilo lingemfanya Yeye kuwa na vidole sita miguuni na mikononi ndio maana kwa mzaha huu hawa wanastahili kutupwa huko nje!

  Kimsingi mchango wangu kuhusu UTATU MTAKATIFU ulilenga katika kuweka wazi kuwa hilo si Neno la Mungu na katika hali hiyo halina faida yoyote ya Kiungu, hivyo yeyote anayeshiriki uongo huu anashiriki kwa hasara yake mwenyewe. Kama nilivyoeleza kuhusu falme hizi mbili; kwa vile hili halina uhusiano wowote ule na ufalme wa Mungu ni dhahiri kuwa limetoka katika ule ufalme mwingine, nalo lisingewakilisha jambo jingine zaidi ya utambulisho wa yule aketiye katika kile kiti cha enzi cha ufalme huo ambaye ndiye aabudiwaye naye ameketi katika nafasi ya Mungu akiabudiwa! 2The 2: 3-4 “… yule mtu wa kuasi,mwana wa uharibifu; yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa; hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndite Mungu.” Umeuona Utatu ulipojituliza? Ndani ya mioyo ya watu, hekalu la Mungu !!!!!

  Labda unawaza imekuwaje? Hivyo ndivyo ilivyo – Ibilisi ni baba wa uongo. Ile roho ya Mpinga Kristo aliyoiona Paulo mtume, haizururi mitaani au majalalani, la hasha, Paulo aliiona ikiingia kanisani, si kuvunja na kubomoa makanisa kimwili, bali ikipanda madhabahuni kuhudumu mwelekeo mpya kutoka yule Mungu Mmoja mwenyewe Nafsi Moja kuelekea Mungu Mmoja mwenye Nafsi Tatu. Naye roho huyo, kama Biblia ilivyotabiri – alipewa kushinda, naye akatoka juu ya farasi mweupe ana uta (Ufunuo 6:2). Wale wasomi wa kitheologia wakasema huyo ni Roho Mtakatifu katika kanisa la kwanza wakilinganisha na kule kusambaa kwake kwa kasi kwa Injili katika kipindi hicho. Lakini hilo usingelipata huko kwenye theologia kwa vile hiyo inatenda kazi ileile ya yule Mpinga Kristo, huo ndio mfumo wake wa neno la utawala. Huyo ndiye mpanda farasi mweupe, yule roho wa uongo, aliyetoka na upinde mtupu hana mshale, akijifanya MTAKATIFU, akaenda akiwatisha na kuwatia watu hofu kubwa ya UTATU MTAKATIFU, nao wakampigia magoti na kumsujudia, kwa maana walipouona ule uta, wakadhani mshale unakuja nyuma – ndugu yangu amka, inuka, hana mshale huyo, muongo tu huyo! Muangalie zaidi Biblia inamtambulisha licha ya kujibadilisha badilisha, mara farasi mweupe, mara mweusi, mara mwekundu, na mwishowe kijivu, naye jina lake ni KIFO! Umemuona huyo mungu wako wa UTATU? Ndio maana Mtume Paulo alipoona mafundisho hayo yaja basi akaiweka LAANA mlangoni pake, kwa vile jambo hilo halina tofauti na yule Mungu Baal – Shehe yule yule, kabadili kanzu tu!
  Ni vizuri ikaeleweka wazi kuwa wanatheologia ndio walio na tafsiri sahihi ya Utatu, maana wao ndio waasisi wa huo Utatu. Nayo makundi yetu makubwa ya kidhehebu, tunawafuata nyuma pasi kulielewa vizuri jambo hili. Nao wanathelogia wakiwa ni lile kundi lenye ujuzi wa Maandiko kiteolojia, hao ndio Amiri Jeshi wa jeshi kubwa la ‘Utatu Mtakatifu’ tuliloandikishwa bila kujua!

  Hivyo basi, Mungu, akiwa amefungua siri zote kwa wana wa ufalme wake, ndipo amesema Utatu si Mimi, huyo aketiye katika kiti hicho cha enzi ni yule baba wa uongo, nao ulimwengu wote umedanganyika naye!

  Ningependa niishie hapa baada ya kulikana fundisho hilo la UTATU. Fundisho lenyewe hilo ukiliweka chini ya nuru, hata ya kawaida tu, unaweza kushangaa ilikuwaje hata hujalishtukia siku zote hizi!!!!!

  Mbarikiwe nyote!

 60. Can you explain the Trinity?

  Q: “What about the doctrine of the Trinity, the Holy Trinity?”
  our A: You and I live in a three-dimensional world. All physical objects have a certain height, width, and depth. One person can look like someone else, or behave like someone else, or even sound like someone else. But a person cannot actually be the same as another person. They are distinct individuals.

  God, however, lives without the limitations of a three-dimensional universe. He is spirit. And he is infinitely more complex than we are.

  That is why Jesus the Son can be different from the Father. And, yet the same.

  The Bible clearly speaks of: God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit. But emphasizes that there is only ONE God.

  If we were to use math, it would not be, 1+1+1=3. It would be 1x1x1=1. God is a triune God.

  Thus the term: “Tri” meaning three, and “Unity” meaning one, Tri+Unity = Trinity. It is a way of acknowledging what the Bible reveals to us about God, that God is yet three “Persons” who have the same essence of deity. Some have tried to give human illustrations for the Trinity, such as H2O being water, ice and steam (all different forms, but all are H2O). Another illustration is an egg having a shell, egg yolk and egg white, but this egg illustration shows that there would be “parts” to God, which isn’t the case.

  God the Son (Jesus) is fully, completely God. God the Father is fully, completely God. And God the Holy Spirit is fully, completely God. Yet there is only one God. In our world, with our limited human experience, it’s tough to understand the Trinity. But from the beginning we see God this way in Scripture. Notice the plural pronouns “us” and “our” in Genesis 1:26 — Then God said, “Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground.”

  Though not a complete list, here is some other Scripture that shows God is one, in Trinity:

  “Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is one!” (Deut. 6:4)

  “I am the LORD, and there is no other; Besides Me there is no God.” (Isa. 45:5)

  There is no God but one. (1Cor. 8:4)

  And after being baptized, Jesus went up immediately from the water; and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon Him, and behold, a voice out of the heavens, saying, “This is My beloved Son, in whom I am well-pleased.” (Matt. 3:16-17)

  “Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.” (Matt. 28:19)

  Jesus said: “I and the Father are one.” (John 10:30)

  “He who has seen Me has seen the Father.” (John 14:9)

  “He who beholds Me beholds the One who sent Me.” (John 12:45)

  If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. (Rom. 8:9)

  “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife; for that which has been conceived in her is of the Holy Spirit.” (Matt. 1:20)

  And the angel answered and said to her [Mary], “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; and for that reason the holy offspring shall be called the Son of God.” (Luke 1:35)

  [Jesus speaking to His disciples] “And I will ask the Father, and He will give you another Helper, that He may be with you forever; the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not behold Him or know Him, but you know Him because He abides with you, and will be in you.” … “If anyone loves Me, he will keep My word; and My Father will love him, and We will come to him, and make Our abode with him.” (John 14:16-17, 23)

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s