Wakati wa uumbaji, Lusifa alihusika vipi?

…natuumbe Mtu kwa mfano wetu…..” hiyo haimaanishi kwamba alikuwa akijiambia katika kikao chake Mungu mwenye nafsi tatu zilizo sawa! Kimsingi, Mungu alipokuwa akisema juu ya kumuumba Mtu, alikwisha muumba tayari katika mawazo yake, kabla ya kusema tamko lake hilo. Siku hiyo alipotamka juu ya mpango wake wa kumuumba Mtu ilikuwa ni kuweka wazi mpango wake huo na pia kuonyesha makusudi yake katika uumbaji huo.

Lakini kiukweli mkutano huo ulikuwa baina ya Mungu na Lusifa wakiwepo na malaika wote wa mbinguni, na mkutano huo ulimlenga Lusifa! Labda kabla sijaendelea niseme ni kwa nini; Kwa mjibu wa ile Mw.1:26. Hebu jiulize, kama Mungu ni nafsi tatu, na kwamba utatu huo ndiyo Mungu mmoja; je, inawezekanaje Mtu mmoja tena anayejua yote, anayeweza na Mfanya yote afanye mkutano, na kujiambia peke yake juu ya mpango Fulani aliokwisha ubuni peke yake na anatazamia kuufanya peke yake? ukiendelea ule mstari wa 27, utaona upekee wa Mungu!

Ukiendelea katika kuipeleleza Biblia utaona kuwa; Kimsingi, Mungu katika uumbaji wa huyo Mtu wa kwanza, alipenda kumshirikisha pia Lusifa kwa kuuweka wazi mpango wake huo ili kuuibua ule uovu uliokuwemo katika moyo wa Lusifa mbele ya malaika watakatfu wa mbinguni. Na kama yangetokea mapatano kati yake na Lusfa, kule kuwapo tu makubaliano japo utendaji unabakia kuwa wa Mungu, basi na Lusifa angeshiriki kumuumba Mtu! Kama hutajari ukiiangalia vema na kwa utulivu Biblia yako, bila kutanguliza ujuzi wako mwenyewe, utuona mpango mzima wa umbaji wa Mungu hadi katika lile shamba, ambalo Yule Mtu alikwenda kuishi ambako pia na huyo Lusifa alikuweko, utaona kuwa Sababu kubwa ya Mungu kuitisha kikao hicho cha “uumbaji Mtu” ulilenga kuweka wazi tofauti ambazo Mungu alikwisha ziona moyoni mwa Lusifa, naaliyekuwa akiambiwa “…natuumbe mtu kwa mfano wetu alikuwa huyohuyo Lusifa, Biblia inasema, Lusifa hakukubaliana na mpango huo na hivyo akakataa na kuwa mwasi.

Tangia hapo nafasi na kiti chake akanyang’anywa na kutupwa hapa Duniani. Naye akawa mmoja wa watawala katika hii Dunia sawa sawa na TAMAA yake! Lakini, kama ilivyo katika mabalaza na serikali za wanadamu, kiongozi anaweza kuamua kufanya jambo, na kuwashirikisha washirika wake na kuita jambo hilo wanalifanya wote! Pengine utasema ilikuwaje akasema “…Natuumbe mtu kwa mfano wetu” je, malaika nao ni mfano wa Mungu kwa vipi? Ndiyo, nao ni mfano wa Mungu! Ndiyo maana Mungu akasema “kwa mfano wetu” je, mfano wa Mungu ni upi au mfano huo ni nini aliotufanya nao ambao na Malaika pia wanao? Jibu tunalipata katika Efe.4:23-24, inasomeka hivi “Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu; mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli” Mfano wa mungu tuliyoumbwa nao na ambao na malaika, na hata Lusfa ambaye sasa ni Ibilisi na shetani alikuwa nao ni HAKI NA UTAKATIFU WA KWELI! Kwasababu ya mda ningekuolodheshea maandiko mengi tu yanayokubali kuwa Mungu ni MMOJA tu!

–Mabinza, LS

Advertisements

150 thoughts on “Wakati wa uumbaji, Lusifa alihusika vipi?

 1. mtazamo wangu kibiblia tunapo kuja kwenue dhana ya shetani kushiriki kwenye uumbaji napata ukakasi , mi nina amin kwamba binadamu na shetani alitangulia kuumbwa binadamu ndipo malaika wakafuata. hasa tukizingatia mwanzo2:1, mbingu zikamalizika na jeshi lake lote. hebrew 1:7-14.
  malaika ni watumishi kwa warithi wa wokovu. so swala la kuumbwa kwa malaika na shetani walikuwa mwishoni sana sasa . inakuwaje mungu amushirikishe shetani katika uumbaji au shetani na mungu walikuwa sawa na hakuna aliye muumba mwenzake ?
  na kama shetani aliumbwa wakati gani katika biblia maana mwanzoni kulikuwa ukiwa na kuna watatu wana tajwa . yani roho juu ya maji , neno pamoja Mungu yohana 1:1-3 unapo niambia shetani alihusika katika uumbaji hiyo dhana inagoma please ni post ya muda mrefu lakini kama unaweza kurudi nyuma naona kuna haja ya kuijadili vizuri kwa kina maana. ukisoma efeso 6:10-13 vaeni silaha zote mpate kuzishinda hila za shetani. kwa mkitadha huu maana ake shetani yupo katika viwango sawa na sisi. ukiendelea mbele unakuta kuna dhana ya kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme ,…. ikiwa na mantiki kwamba binadamu hawezi kushindana na shetani ambaye amemzidi uwezo isipokuwa yupo katika level sawa na mwanadamu.

  ok kwa mkukitadha wa daniel . Daniel 10:11-17 . malaika mikael anakuja kuamua vita kati ya wakuu wa giza wa uajemi ili kupeleka jibu kwa daniel.

  huo ndio mtazamo wangu kwa wasomaji. please maswali niliyo uliza mtoa mada kama utakuwa na majibu please ninayaomba

 2. Dada Agnes, Bwana Yesu akubariki. Ni kweli Usiopingika kuwa Mungu ni Roho.Mungu amedhihirika kama Baba,Mwana na Roho Mtakatifu.Haya MADHIHIRISHO Matatu hayamfanyi YEYE(Mungu) kuwa Watatu (3).Baba,Mwana na Roho Mtakatifu ni BWANA YESU KRISTO. YESU KRISTO ni ALFA na OMEGA,Mwanzo na Mwisho,Bwana Mungu,aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja,Mwenyezi. (UFUNUO 1:8 “Mimi ni Alfa na Omega,mwanzo na mwisho,asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja,Mwenyezi.”.Pia katika WAEBRANIA 13:8 “Yesu Kristo ni yeye yule,jana na leo na hata milele”.Kwa kifupi,YEHOVA Wa Agano La Kale Ni BWANA YESU KRISTO wa Agano Jipya.UTATU ni Sahihi katika Kuulezea MADHIHISHO ya Mungu Mmoja Mwenye NAFSI MOJA(1) lakini UTATU MTAKATIFU ni Fundisho La BARAZA LA NIKEA (Leo linaitwa-Baraza la Makanisa Ulimwenguni) miaka 325 A.D.Lengo la Fundisho hili lililenga Kuwafanya watu Waamini kuwa Kuna Miungu watatu ambao ni Mungu Baba,Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu na bila shaka mafundisho haya ya Baraza la Nikea yalitoka KUZIMU.Haya ni MACHACHE kati ya MENGI. Shalom.

 3. Asante ndugu Ninapocma wote 3 tuna haki yakuwaita Mungu namanisha utendaji kazi wawoo unafanywa na mmoja tu ambaye ni Roho na Roho huyo ndo Mungu kwa mjibu wa maandiko kwa maana ya kwamba km baba atamtukuza mwana na mwana akamtukuza baba roho yule anaemtukuza mwana kupitia kwa baba ndo huyohuyo anaemtukuza baba kupitia kwa mwana mfano baba akiagiza jambo na mwana akatenda ile roho iliyocma kwa baba nitoe agizo ndo hiyohiyo iliyotenda kwa mwana baada yakupewa agizo yohana10:17-18 ni km mfano wa karama za Roho Mtakatifu zilvyo tofauti ila Roho ni yule yule.Neno Utatu ktk bible halijatajwa ila naweza cma utatu ni hali ya utendaji ulio ktk sehem 3 ndo km ulvyo utendaji kazi wa Roho yaan Mungu ulivyojigawa mara 3 ndo huo watu huamin utatu na kuitwa utatu mtakatifu ina maana hao 3 ni wa takatifu. Pia naweza cma hata utatu wa uovu upo ambao ni shetani,mpinga kristo na manabii wa uongo bcoz nao wote roho itendayo uovu na kudanganya ni mmoja pia.

 4. Dada Agnes, umenikanganya sana katika maelezo yako.Mwanzoni unasema Mungu amejidhihirisha kama Baba,Mwana na Roho Mtakatifu ambayo upo sahihi kabisa kimaandiko. Umenikanganya kwa kusema “Na wote 3 tuna haki ya kuwaita ni Mungu’.Pia umesema kuhusu UTATU MTAKATIFU,kuna tofauti gani kati ya UTATU na UTATU MTAKATIFU?Naomba Maelezo kwa ajili ya kuondoa mkanganyiko.

 5. Asanteni kwa changamoto zenu nzuri kabisa me binafsi kwanza naamin hakuna la kumshinda Mungu na kwa mjibu wa maandiko ninaamini Mungu ni mmoja ambaye ni roho ambaye amejifunua ktk utendaji kazi wake mara 3 ambao ni baba,mwana na Roho mtakatifu ambapo baba ndiye aliyemtuma mwana na mwana ndiye Yesu kristo aliyekuja duniani km mwokozi wa wanadam kutoka ktk utumwa wa shetani, na roho mtakatifu ni Msaidiz wetu km Yesu alvyocma but huu utendaji kazi wake wote uko ndani yake huyo roho mmoja ambaye ni Mungu. na ndo maana yesu anacma huwezi kunitenganisha na baba,me ndani yake naye ndani yngu bcoz wote ni ndani ya mmoja. Na wote 3 tuna haki yakuwaita ni Mungu bcoz kazi wanazofanya zinatendwa na mmoja tu ambaye ni Roho ambaye amejifunua kwetu km baba,mwana na roho mtakatifu. So utendaji kazi wa Roho ulvyojigawa ndo huo wengine huita utatu mtakatifu so unapomkufuru baba au mwana au roho mtakatifu jua kabisa umemkufuru Roho ambaye ndo Mungu mkuu aumbaye vyote.

 6. Kwel nlikuwa cjui lolote umenfanya nkufatilie kwa mambo mazuri Mungu akubariki xana.

 7. Wapendwa wangu,

  Nawashukuru wote ambao mmetoa michango yenu kwa nia ya kufundisha, katika ile hoja isemayo “je Lusifa alihusikaje katika uumbaji?” Michango imetolewa mingi sana, nijambo jema kujadili na kujifunza kweli ya MUNGU. Ndugu zangu Lwembe na Sungura mmenifurahisha sana kwa hekima na busara katika kujibu na kuelezea maana katika hoja husika. Ndugu yangu Haule maelezo na majibu yako yalikuwa na changamoto nyingi sana, masikitiko yangu ni pale tu ulipoonekana kama umekasilika kidogo, hata hivyo nadhani nia yako ilikuwa ni kutaka wakuelewe wachangiaji wenzio, nadhani pia hali hiyo ilikuja kutokana na wewe kushangaa kwanini hawakuelewi!

  Nilileta hoja hiyo kwenu si kwa nia ya kutaka kumhamisha mtu kutoka katika kile anachoamini, bali ni kutaka tu kufundishana na kuendelea kuuona ukuu wa MUNGU wetu na jinsi alivyombali na ufahamu wa kiakili wa mwanadamu! Ni mada kubwa katika imani yetu ya kikristo kujua hasa shetani ni nani na anafanya nini kwa akinanani. Kusema na kuhubiri tu juu ya shetani bila kumjua ni kama kutembea gizani bila krunzi au taa! Matatizo ya mwanadamu juu ya imani impasayo inatokana na Watoto wa MUNGU kukosa maarifa! Hawataki au kwa makusudi au kwakutokujua au kwa uvivu au kwa kung’ang’ania mafundisho ya kidini na kuogopa kupoteza hadhi walizonzo au vinginevyo katika kumjua hasa shetani alivyo na anavyofanya kazi zake hasa! Naomba tutafakari kwa uzuri na kwa bidii tumshirikishe kwa kina Roho mtakatifu ambaye ni Yesu na diye pia ni MUNGU mkuu. Shetani yomo Kanisani, na kumjua na kumuelewa ni majaliwa, maana bila YESU sisi hatuwezi neno lolote (Yh.15:5)!

  Wapenda bado ninawasiwasi mkubwa juu ya huyu shetani au Lusifa kama hahusiki kwa lolote katika uumbaji wa MUNGU kwa mwanadamu! Ile mw.1:26 katika maelezo ya haraka haraka Ndugu yangu Haule yeye anaona ni Mungu akiziambia Nafsi zake zile mbili! Katika mawazo yangu na ya wengine tunaona kuwa Mungu alikuwa akisema mbele ya mkutano wake na jeshi lake, hoja yetu imesimama katika mantiki ya NENO kuwa MUNGU ni mmoja tu wala si Nafsi tatu! Tukiwa katika kutafakali hayo hebu tujiulize, kwanini katika uumbaji Shetani ASIHUSIKE, lakini katika kazi ya kuja kukomboa wanadamu hapa Duniani, ilikuwaje MUNGU AMCHAGUE SHETANI KAMA MMOJA WA WATUMISHI WAKE KATIKA INJILI DUNIANI?
  Kumbukeni tunakubaliana kuwa Yesu ndiye huyohuyo MUNGU (hata iwe katika Nafsi au si katika Nafsi), na MUNGU habadiliki na mipango yake ni timilifu!

  Tafadhali tusichoke katika kujifunza, na tujifunze katika wingi wa Subira na uvumilivu. Roho mtakatifu aendelee katika kutufunulia ukweli juu ya mpango wake katika wokovu kwetu,

  BWANA YESU KRISTO NA AWABARIKI NYOTE.

 8. Shalom, “Askofu” wangu!!!
  Naona simanzi imekupata kwa kutokuwaona wenye HEKIMA uliowazoea katika michango inayoendelea, pole sana! Wapendwa wameikimbia Injili, si kweli, wanaitafakari! Mwenye HEKIMA hakimbii bali huchukua wasaa kulikagua jambo, wasio na HEKIMA, hao utawaona, husambaza chuki, simanzi na lawama: tumechoka kula manna, bora turudi Misri!

  Bado unanisisitizia kubadili IDs, kwa faida gani, sijaelewa. Hata hivyo, ukibadili ID, inaleta tofauti gani kwa kadiri mada zinavyochangiwa? Kwani ni mashindano?

  Kwanza mambo ya IDs ni ya mwilini sana, lakini tunapokutana ktk blogu ktk mambo ya Mungu, hapo huwa tunakutana ktk ulimwengu wa roho, nayo maneno tunayoyaandika husema kwa SAUTI kubwa sana kuwa sisi ni nani, ile roho iliyo ndani yetu. Hata unaporudi mwilini pia vigezo ulivyoniwekea sivioni kuwa ni tofauti na Mt 26:73 “… punde kidogo, wale waliohudhuria wakamwendea, wakamwambia Petro, Hakika wewe nawe u mmoja wao; kwa sababu hata usemi wako wakutambulisha.” Basi huenda kwa kuwatazama wachangiaji umegundua kuwa Roho anayewaongoza ni mmoja, hongera kwa hilo!

  Maelezo yako mengine ni yale ya kawaida niliyoyazoea, yaani masimango, ila hii pose uliyokuja nayo ya, “Hapa tunajifunza Biblia”, kidogo imenichanganya, hivi haya mavitu ya “UKENGEUFU, ID, ONENESS, nk, sijui “ARABUNI YA MOTO” hayo ndio Biblia? Unalalamika kuhusu UTATU, kwa imani yako huyo si ndiye Mungu, sasa kumzungumzia Mungu ni UKENGEUFU? Pia unalalamika kwamba mimi nalazimisha kuongelea “Ubatizo kwa Jina la Bwana Yesu Kristo”; kwamba wewe huutaki kabisa, hilo mimi sina shida nalo, lakini unaposema “Hapa tunajifunza Biblia”, huo ubatizo unaoukataa, kwani mimi nimeutoa ktk Quran? Mbona umejaa kitabu kizima cha Matendo ya Mitume, sasa ni Biblia gani hiyo mnayoijadili? Kwa kifupi, hila unayoitumia ni ya kitoto sana!!!

  Wewe huo ubatizo wa jina la Yesu unaoufundisha na hiyo ritual uliyomuongoza dada Grace akufuate ktk hiyo “Nguzo” iko wapi ktk Biblia? Ni wapi mitume wameyafundisha hayo?

  Unaniambia nimeharibu thread kadhaa kwa kulazimisha kujadili Utatu (ambao leo tena unauogopa), rudi ktk hii thread, ni nani aliyeleta jambo la Utatu kama si kati ya hao wenye hekima? Wewe utakuwa na roho ngumu ya kujifunza kama Sungura alivyokuona, wala husomi michango kwa kutafuta kujifunza bali kukengeusha tu! Mambo ya Utatu ktk mjadala huu yametokana na tafsiri za kifungu cha Mw 1:26 ambacho mnaoamini Utatu mnasema hizo ni Nafsi tatu za Mungu zikiongea. Hilo likazua mjadala. Sasa kuna shida gani watu wanapojadili wenye uwezo wa kujadili? Angalia ndg Kinyau aliyekuwemo ktk mjadala alichojifunza na kukileta kwa wengine kwamba “”Mungu ni wa ajabu sana, mawazo yake hayawezi kufahamika na mwanadamu au kiumbe yeyote wa mbinguni na dunia kwa asilimia mia moja. Nasema hivyo kwa kuwa sisi wanadamu hatuwezi kujua kwa uhakika aliposema ‘Tufanye au tuumbe mtu kwa mfano wetu’ alikuwa anamwambia nani au alikuwa anajiambia mwenyewe.”” Hilo ni plain truth! Ukianza kuwa mkweli kwa nafsi yako mwenyewe ndipo waweza kuwa na nafasi ya kujifunza, hiyo ndio Biblia!

  Katika majadiliano kunakuwa na rejea inayokubalika na pande zinazojadiliana, kwa habari ya mijadala inayoendelea ktk blogu kwa kadiri ninavyofahamu inaongozwa na Maandiko. Kwahiyo, uchangiaji wa yeyote yule hulazimika kujikita ktk Maandiko na si mapokeo au siasa za mahema, au katekisimu au misale ya waumini au liturgia nk!!!

  Kachukue “Arabuni ya Moto” ya kweli pale Mdo 2:38!!!

 9. Kaka Mkubwa Lwembe acha kutumia ID..tofauti huwezi kuwa unaandika wewe unajuliza wewe maswali ………haya ni baadhi ya maandiko yako “Kimbele”….”Mbarikwe nyooote.”…..na alama nyingi za mshangao . !!!…!….kwenye post zako na namna unavyomalizia kuandika post zako kwa jumbe mfano……”Bwana utuvumilie japo kidogo tena!”……. inajulikana,sauti/roho/wazo lnihata kama utatumia majina tofauti.Tafadhari Nakusihi ACHA..

  Hakuna cha jeshi la Oneness kuvamia blog…ni ukengeufu,.Hapa tunajifunza Biblia,
  Ulichofanikiwa wapendwa wengi wenye HEKIMA wamecha kuandika mahala hapa..

  Kama ndio unafanya kazi ya mshahara kwa sehemu umefanikiwa ni SIMBA aunguruma anataka kumeza watu.maana umeharibu Thread kaddhaa kwa kulazimisha tujadili utatu karibu kila Thread.nadhani imetosha.pitia thread kadhaa utakuta laumu juu yako,umekuwa kwanzo..wapendwa wengine wameamua kukaa kimya kwa ajili ya kiroho chao.Umewekwa thread utatu andika huko kila unachotaka kuhusu utatu sio kila thread.mbatizwa kwa jina la Yesu.umesikika.tunafahamu imani yako na sie tulio wengi hapa ni tofauti.kumbuka toka ulivyoingia kule kwenye Thread ya manabii na kuanza malumbano na Orbi mpaka sasa.

  Mjoli Haule. .

 10. “Askofu” kila ninapojaribu kuileta michango yako katika relevancy ya mada, nashindwa kabisa! Umenyang’anywa taranta? Loh, pole sana, kwa hiyo SPIRITUAL AMNESIA iliyokupata!!!

  Unajua, Ulipoikataa Injili ya kweli iliyohubiriwa na mitume, ukaipokea roho nyingine na mafundisho yake kama haya ya: ““KUBATIZWA KWA JINA LAKE YESU:
 Tunatubu na kubatizwa kwa Jina la Yesu, ni wakati tunanapobadilisha nia zetu (mtazamo) Roho Mtakatifu anakupiga mhuri ya moto (Arabuni ya Roho) Yeye ndiye Mbatizaji.”” Sasa iwapo umekwisha kupigwa muhuri wa moto ktk kuyapokea mafundisho ya jinsi hii ambayo HAYAMO ktk Biblia, ni nani awezaye kukutoa humo? No wonder unaendelea kuongezeka ktk Uongo, leo Oneness kesho IDs keshokutwa hiki na kile, ili mradi roho analishwa chakula chake – UONGO!! 

  Mayai yasiyo rutubishwa na jogoo, kuku akiyalalia atafia hapo! Neno la Mungu ndiyo Mbegu halisi na ya asili, Mapokeo ni hybrid, hayana uzima, ndio maana unawaona walio katika hayo wanajilazimisha kushamiri, lakini maskini hakuna uzima ndani yao, wananyauka, pole pole wanarudi mwilini!!!

  Basi tufanyeje ili hiyo ‘Spiritual  Amnesia’ iwaondoke?Tuwaombee? Tuwanyunyizie Neno la Uzima? Wanalikanyaga kanyaga!!!! Tuyaondoe mayai? Wakali kama shubiri, wamekwisha pigwa Muhuri wa Moto!

  Mtoa Taranta akikunyang’anya Taranta zake, Spiritual Amnesia inakukamata, hutaiamini tena Injili ktk maisha yako! Angalia hiyo Amnesia inavyo kuleta ktk Mirage kiroho: mara unaliona jeshi kubwa la Oneness likivamia blogu, mara unawaona wapendwa ktk blogu wanabatizwa kwa Jina la Bwana Yesu Kristo, mara lile jeshi kubwa la Oneness linakuwa ni mtu mmoja, mara unamuongoza da Grace sala ya Toba kwa kuifuata “Nguzo’, mara wewe ni mlinzi ktk ulimwengu wa roho umejivika silaha na unapambana vitani, mara …!!!

 11. Mwenye macho na masikio ya rohoni amepata ufahamu

  maandishi yako na sauti/wazo/ishara/roho inayojiwakilisha nayo na kujifunua hata kama mwandishi atumia majina tofauti tofauti,Nayo ni aina nyingine ya ukengeufu

  Mith12:17Atamkaye maneno ya kweli hufunua haki; Bali shahidi wa uongo hutamka hila.

  Mbarikiwe nyooooote!!!

 12. Shalom “askofu”
  Asante kwa tafakari ya Maandiko!
  Unajua mimi na wewe, au mwingine yeyote yule, tunaweza tukakosea, lakini Maandiko hayakosei kwa sababu hayo ni Mungu ktk print form! Kwa hiyo tunayafurahia hayo, kwani kupitia hayo sisi huweza kuongea na Mungu, nasi ni udhihirisho wa Nguvu yake katika namna ya ukiri wetu, pale tunapokuwa waraka!

  Kwa hiyo siionei aibu Injili hata nibadilishe ID. Kwani kufanya hivyo ni Ishara ya kutokuyaelewa Maandiko, maana yanatuambia ‘mtu haendi kwa Kristo, asipovutwa na Babaye’, tena yanatuambia kuwa ‘yeye Kristo, akiinuliwa, atawavuta wote’! Kwa hiyo sio umahiri wa mtu au umaarufu wake au akili zake, au dini au miujiza au mapokeo au chochote kile bali ni Neno la Mungu pekee, yaani Kristo, ndiye awezaye kutuvuta kwake hata tukajitambulisha na Yeye! Kwa hiyo, tafakari ya kuvutwa kwetu ni muhimu sana, maana waweza kuwa umevutwa na mahema nawe ukadhani umevutwa na Kristo!!!

  Ndio maana tukiisha kuwa ‘established ktk Imani’ huwa hatumuoni mtu tena, bali “roho”, nasi huipima roho hiyo kuiona kama ni ile iliyoandika Biblia au la, kwa kuipeleka ktk vifungu vya Maandiko, lile JIWE LA PEMBENI, km Mdo 2:38 nk, ili kuona kama itaitikia “AMEN” ; Mungu hajatupa kipimo kingine zaidi ya Neno lake. 

  Bwana na atupe nguvu ya kuziinua shingo zetu ngumu, ili tumtazame tena yule Nyoka wa Shaba!!

 13. Katika masuala ya “Management” kuna kitu kinaitwa “Change” ambacho huwa hakikubaliwi kwa urahisi na watu katika ‘organization” yoyote.

  Watu wengi katka ukrito wamemeza mapokeo yasiyo sahihi wakati walipokuwa hawana ufahamu. Lakini cha ajabu baada ya kupokea ufahamu wamekuwa wagumu sana kukubali kuchunguza hayo mapokeo ili kama ni potofu waachane nayo.

  Yaani mtu jambo alilofundishwa tangu Sunday school likamkaa kichwaani mwake leo hata ukimwonesha kuwa halikuwa sahihi hawezi kukubali. Ndipo hapo tunasema mtu akizoea utumwa uhuru kwake ni mzigo usiobebeka.

  Mimi napenda sana watu tunapopambanisha hoja na mantiki (logic) katika kujifunza kwetu,kuliko kuhukumiana kwa misingi ya mapokeo na kuitana waasi. Huo ni udini uliokomaa.
  Wapendwa tunapenda sana kuhukumiana na kuitana majina makubwa mabaya eg waasi, wakengeufu, wapotoshaji nk., ati kwa sababu tu mtu hajakubaliana na kile unachodhani kuwa ndio ukweli! Tuache.

  Ndugu yangu Haule wewe unaongoza katika hili. Naomba katika hoja zako ujikite zaidi katika kujibu mada iliyopo kwa hoja, wala si kwa kuhukumu na kuhitimisha kuwa walio tofauti na wewe ni waasi na wakengeufu. Biblia ni elimu pana sana na elimu ni bahari. Unaweza ukadhani kuwa unavyojua ndivyo ilivyo kumbe sio ila ni mapokeo tu. Ndi maana kwa mfano leo hii ukisema zaka sio lazima utaona watu wanakufungulia haraka sana kitabu cha Malaki na kukuona kuwa umeasi.

  Ni vizuri pia katika mjadala mkakubaliana kutokukubaliana kama mmeshindwa kuondoa tofauti zenu, kuliko wengine kujihesabia haki na kuwaona wengine ni wakosaji.

  Kwa mfano katika mada hii hakuna hata mmoja ambaye amesema kuwa Mwana au Roho au Baba si Mungu. Kma angekuwepo mimi ningeona hilo ni tatizo kubwa. Lakini kwa kuwa sis sote ni wa nyumba moja (kanisa- wokovu) tunachotofautiana hakiwezi kikatufanya tufarakane katika nyumba yetu.
  Ukisema mbiguni kuna viti vitatu vya enzi au kiti kimoja haikupunguzii wewe sifa za kuwa mkristo sahihi au haimwondolei Mungu Utukufu wake.

  Ukiangalia vizuri hapa tunachojadili sana sio funuo mpya, bali ni vile tunavyotafsiri kutoka katika maandiko hizi funuo zilizopo.

  Naomba tujifunze kwa upendo, tukijiepushe na udini pamoja na mapokea.

  Believe me, haiwezekani kila kitu ulichopokea zamani zile wakati unaokoka kikawa sahihi, kuna ujinga mwingi tu kanisa limekuwa likilishwa.

  Naomba tukubali “change” inapobidi!!

 14. Mjoli Haule!!

  Sijakuelewa, mada ilikuwa Wakati wa uumbaji, Lusifa alihusika vipi?

  Naomba Maandiko!!!

  Ubarikiwe!!!

 15. Isaya35:3-10

  Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea.

  Waambieni walio na moyo wa hofu, Jipeni moyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; atakuja na kuwaokoa ninyi.

  Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa.

  Ndipo mtu aliye kilema ataruka-ruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba; maana katika nyika maji yatabubujika; na vijito jangwani.

  Na mchanga ung’aao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji, na nchi yenye kiu itakuwa chemchemi za maji; katika makao ya mbweha, walipokuwa wamelala, patakuwa na majani, pamoja na mianzi na manyasi.

  Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia, nayo itaitwa, Njia ya utakatifu; wasio safi hawatapita juu yake; bali itakuwa kwa ajili ya watu hao; wasafirio, wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo.

  Hapo hapatakuwa na simba, wala mnyama mkali hatapanda juu yake; hawataonekana hapo; bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo.

  Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba; na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao; nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia.

  Amen

  Mjoli wenu,

  Haule

 16. Katika njia hii ya watakatifu haipendezi kutumia IDs za majina tofauti ili kutimiza hila ni UKENGEUFU,unathibitisha kuwa sio mwokovu, kumbuka Amos 9:1,badilisha mtazamo
  Kama una masikio ya kusikia “funguka” kwa Jina la Yesu Kristo.upate wokovu.

  Tunakuombea.

  Mbarikiwe nyoooote!!!

 17. Wana Blogu!!

  Kama kuna ufunuo wowote unaoletwa kwetu ambao hauendani na Neno, tusiupokee. Hiyo itakuwa kama Shetani alivyompatia ufunuo Hawa. Hawa alikuwa na Neno, lakini alitafuta nuru mpya, na Shetani aliliona hilo.

  Kwa hiyo ACHA KUONGEZA lolote katika Neno, au KUPUNGUZA lolote katika Neno.

  Kaa na Neno.

  Nje ya hapo ni KUTOAMINI.

  Mbarikiwe!!!

 18. Mpendwa dada Grace,

  Wakati ukiifuatilia hiyo “nguzo”, hebu jaribu kuyatafakari mafundisho haya mawili, moja la Biblia na jingine kutoka kwa “Askofu” Haule.

  FUNDISHO LA BIBLIA:
  Kuhusu Ubatizo, Biblia inaufundisha katika namna ya ule wa Yohana Mbatizaji ktk maana ya kuzamishwa ktk maji. Kwa hiyo suala la Ubatizo linapoamriwa kutimizwa, jukumu hilo huwa liko juu yetu tunao hubiriwa Injili. Kama inavyoonekana ktk Injili linapoamriwa;
  Marko 16:16 “Aaminiye na kubatizwa ataokoka; …”
  Matendo 2:38 “… Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa Jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.”
  Mdo 2:39 “ kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, NA KWA WOTE WATAKAOITWA NA BWANA MUNGU WETU WAMJIE” (msisitizo ni wangu, ili kukuonesha kuwa sisi wa mataifa, aidha tumo katika kundi hilo la mwisho la hao ‘wote’ au hatumo kabisa!)

  FUNDISHO LA ‘ASKOFU’ HAULE:
  “KUBATIZWA KWA JINA LAKE YESU:
 Tunatubu na kubatizwa kwa Jina la Yesu, ni wakati tunanapobadilisha nia zetu (mtazamo) Roho Mtakatifu anakupiga mhuri ya moto (Arabuni ya Roho) Yeye ndiye Mbatizaji, hiyo ndio alama shetani akiiona anajua wewe sio wake maana hata ukifa wakati umeshabadilisha mtazamo wako na hujabatizwa kwa maji unakwenda mbinguni, kwa maana kwa kwa imani tunaamini na kupata HAKI NA KWA KINYWA TUNAKIRI NA KUPATA WOKOVU wewe mwenyewe unamini moyoni kuwa yesu ni Bwana na kukiri kwa kinywa kuwa Mungu alimfufua ktk wafu (Rumi 6:3-4, kol 2:12), hapo umepokea ukristo, …” anaendelea: “watu wote walimpaYesu maisha yao (tubu) ili awe kwao Bwana na mwokozi na kiongozi/mfalme wa maisha yao wote wamepitia Mdo2:38 kuthibitika mtu amempokea Bwana/amejazwa Roho Mtakatifu, maisha yake yanabadilika anakuwa na maisha ya uungu1kor2:14”

  Mwisho anamalizia hivi: “Maana ya Mdo2;38 tubuni na kubatizwa kwa jina lake Yesu ni hii Mtume Petro anaifunua kwa maandiko haya
 Mdo11:15 Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo.
 Mstari16 “Nikalikumbuka neno lile la Bwana, jinsi alivyosema, Yohana alibatiza kwa maji kweli, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu.”
Hapo hakuna aliyemwagiwa aliyebatizwa kwa Maji, Roho wa Kristo mwenyewe anabatiza na mhuri wa moto linaandikwa Jina la Mwana-Kondoo na Jina la Baba Yake linaandikwa kwenye kipaji cha uso, Ufunuo14;1 

  Utafakari sasa Mdo2:38 na yale niliyoandika. 
Mdo 2:38 Petro akawaambia, Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 
**Petro anaposema kama vile alivyotushukia sisi mwanzo, alikuwa anamaanisha wamebatizwa bila maji ni kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, kumbuka hii sio mara ya kwanza Petro kubatiza Alishabatiza wale 3000 baadaye 5000 Mdo 2:41; 4:4, lakini kwa mataifa imekuwa tofauti ni kama wao walipobatizwa kwa Roho Mtakatifu na Moto bila kumwagiwa maji. Mdo 2:1-4
 HII NDIYO PROGRAMU YA WOKOVU.”

  Haya ndiyo mafundisho ya “askofu” akikuthibitishia kuwa “Mdo 2:1-4 HII NDIYO PROGRAMU YA WOKOVU”

  Basi dada Grace, Biblia iko katika urahisi kama unavyouona ktk vifungu nilivyokuwekea hapo juu kama vilivyo ktk Maandiko na ktk urahisi kama ambavyo walioyatii walitimiziwa mambo yote waliyo ahadiwa!

  Kwa habari ya “askofu” na mafundisho yake, na ahadi ya mbingu aliyowapeni, sina uhakika kama anaelewa hata anachowaahidi! Kwanza, kwa maelezo yake, huo ubatizo anaowadanganya nao, nina uhakika kuwa hata yeye mwenyewe hajaupata, pamoja na Hema yake. Maana iwapo wangeupata ubatizo huo, kama huo wa kwa Kornelio, wangefanya kama walivyofanya nyumba ya Kornelio, wangebatizwa ktk maji kwa Jina la Bwana Yesu Kristo, ili kutimiza Haki yote! Lakini hatulioni hilo, tunaona simulizi tu. Kulikoni? Hawa wamejikweza tu, na kulazimisha mambo, kwani HAKUNA KATI YAO ALIYESHUKIWA NA NDIMI ZA MOTO!!!! Kunena kwao kwa Lugha wanakojaribu kukuhalalisha kuwa ni kujazwa Roho Mt ni mambo yao ya dini tu, wala Mungu hakutambui, maana kama hayo yangekuwa sawa, kulingana na hayo anayotufundisha “askofu”, kuwa “Mdo 2:1-4 HII NDIYO PROGRAMU YA WOKOVU”, basi yaliyofanyika hapo ktk hiyo Mdo 2:1-4, yangewatimilia na wao pia!!!

  Jichunge dada yangu, yaangalie Maandiko, hayo ndio yenye uzima. Roho za dini ziko nyingi sana kama unavyoziona zikijiwakilisha ki Maandiko, lakini zikiikana KWELI. Tumeonywa kuhusu ushawishi pia, kwamba wengi watajirundikia walimu wa uongo, WAKIIPOTEZEA ile KWELI kama inavyojithibitisha ktk Maandiko!

  Ubarikiwe dada yangu!

 19. Ndg Kinyau,

  Ningali nakushukuru kwa wasaa uliouchukua kuyajibu maswali yaliyoulizwa, pamoja na maelezo uliyoyatoa kuhusiana na jambo hili. Nafahamu yamekuchukulia muda, lakini yamekuwa ni mambo yenye manufaa na changamoto kubwa kwa yeyote aliye ktk utayari wa kujifunza. Bwana akubariki sana!

  Nimejaribu kusubiri majibu kwa maswali yale matatu yaliyobakia, lakini nimeyatafakari majibu na maelezo yako, naona umeyafikisha katika kipeo, hivyo nami nayarudisha maswali hayo ili niyachanganye ktk maelezo ya jinsi nami ninavyoliona jambo hili.

  Kama ambavyo nilikudokezea kuhusu ile tafsiri kama nilivyoiona ktk KJV, mawazo na tafakari yangu, ninavijenga ktk msingi huo mpya kama ilivyo ktk KJV. Kwa hiyo twaweza kutofautiana kidogo katika hatua hizo za awali kulingana na hilo lililojitokeza.

  Kwanza, mimi ninapenda kuyaamini Maandiko kwa kadiri yanavyojifunua. Kwa hiyo ninapoisoma hiyo mistari miwili ya Mw 1:1-2, ninaiona kama ilivyo. Hata Giza linalooneshwa katika kipindi hiki, pia ninaliona likiwa ni sehemu ya uumbaji wa Mungu na si Shetani. Ingawa katika maelezo yako uliponijibu swali la 3, umeainisha kuwa Giza ni jambo lililojitokeza, kwamba halikuwemo ktk uumbaji ndipo umelitafsiri kama Lusifa na kutamatisha huko mbele, “… Na kwa maana hiyo ndio sababu huoni mahali popote kwenye biblia panapoeleza kwamba Mungu aliliumba giza, …” Najua wakati mwingine mtiririko wa mawazo ktk kutafakari jambo lililojengwa juu ya msingi fulani, huweza kutupeleka mbali kidogo hata wakati mwingine nje ya Maandiko, lakini ktk hili ninaamini kuwa hukuliangalia vizuri swali langu la 7. Maana ktk hilo nimekutajia na kifungu cha Isaya 45:7 ambacho Mungu anatuambia kuwa “Yeye ameviumba vyote, Nuru na Giza.” Basi waweza kujisahihisha ktk tafakari yako ukiuchukua mwelekeo huo mpya kulingana na hilo lililojitokeza.

  Ninapoyachukua maelezo tunayosimuliwa na Mungu kuhusu uumbaji, roho yangu nami huyafuatilia maelezo hayo kulingana na yanavyotolewa. Kama Mungu ananiambia “Akaona ni vyema”, mimi sina sababu ya kuanza kukisia mambo mabaya, tafakari yangu nami inabakia ktk raha hiyo anayoisikia Mungu! Kwa hiyo ninaamini mambo yote yalikuwa shwari hadi siku hiyo ya sita ya uumbaji, kama Mungu mwenyewe alivyoitangaza! Wala sijaona mahali ktk maelezo ya siku ya sita, Adamu akipewa maelekezo ya maisha. Na wala Maandiko hayatuambii ni muda gani ulipita kati ya kuumbwa kwake Adamu na kule kuwekwa kwake bustanini. Yaani twafahamu kwamba Adamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, nayo Maandiko yanatuambia kuwa Mungu ni Roho, basi kwa hayo tunapata kuelewa kuwa ktk siku ile ya sita, Adamu aliyeumbwa alikuwa ni roho. Basi ulipita muda gani hata alipofanywa kuwa nafsi hai, hatujui. Na pia ni wakati gani Mungu aliuona uasi ndani ya Lusifa, hatujui pia. Au tangu uasi uonekane ndani ya Lusifa mpaka ulipojitokeza ni muda gani ulipita, pia hatujui. Hata ukirudi kwa Kaini, ili uione hali hiyo, pia utaona kuwa Mungu aliuona uasi ndani yake kabla haujatendeka, hakumhukumu hapo alipouona, bali alimuonya.

  Maandiko yanatuambia kuwa Lusifa alikuwemo Edeni. Si ktk uasi, la hasha, bali ktk shwari! Hata ukizisoma sifa zake zitakuambia yeye alikuwa ni nani! Alikuwa ni masterpiece ya creation ya Mungu. Kwa hiyo kuwepo kwake Edeni mimi sikushangai hata kidogo. Nini alikuwa akifanya huko, au alikuwa na jukumu gani huko, mimi sielewi, bali nafahamu alikuwa karibu na Mungu kuliko kiumbe mwingine yeyote kabla ya Adamu!!! Na pia nafahamu kuwa alihudhuria ktk ziara za Mungu kwa Adamu, kwani tumeona kwa Yusufu huko Misri jinsi alivyotanguliwa na matarumbeta, basi twafahamu pia kuwa Mungu hawezi kwenda mahali ‘kisela’, ni lazima wapambe watangulie, na Lusifa kulingana na Maandiko alikuwa Mpambe!

  Lakini twafahamu pia kuwa ndani yake Mungu kuna sifa nyingi. Tukichukua sifa moja au mbili tuzitazame, zaweza kutupa mwanga zaidi ili kuyajua zaidi yanayoendelea au yaliyotokea. Ndani ya Mungu kuna sifa ya uumbaji, udhihirisho wa hiyo ndio kama tunavyoiona dunia yetu na yote yaliyomo kama yalivyoandikwa ktk kitabu cha Mwanzo. Sifa nyingine aliyonayo ni “Mkombozi”, basi ili sifa hiyo idhihirike, ni lazima kiwepo cha kukombolewa! Hapa ndipo ule mfano maarufu wa kuwakejeli Wapare, ule wa “kuuza ng’ombe ili kuendesha kesi ya kugombea kuku” waweza kukupa taswira halisi, ili kukuonesha inachukua nini kupotea hata mtu mwenye akili timamu aamue kuuza ng’ombe wake ili akikomboe! Basi, kwa jambo hilo waweza kuijua nafasi ya Adamu ikoje katika MOYO wa Mungu, na hilo ni tangia alipokuwa na wazo la kumuumba!!! Ndio maana nilikuuliza iwapo uasi wa Lusifa ulimshitukiza Mungu? Jibu ulilonipa ndio kielelezo cha mapenzi ya Mungu yanayoambatana na sifa zake. Kwa hiyo thamani ya Adamu ktk Moyo wa Mungu ni kubwa sana, Mungu hakuuza ng’ombe, bali akajitoa Yeye mwenyewe! Lusifa hakulijua hilo, hana uwezo wa kuyasoma mawazo ya Mungu, hakujua wazo la Mungu la kumuumba Adamu lingeishia wapi. Wivu wake na vipawa alivyokuwa navyo, vilimkurupua kutimiza uasi alioufanya ambao ninaamini ulikuwa ni kuyavuruga maisha ya Adamu kwa kumdanganya mkewe ambaye ni ubavu wake, ili atawale kuanzia dunia mpaka mbingu. Kwa hiyo, hiyo vita iliyomtupa chini huku aliko Adamu, baada ya kufukuzwa Edeni ilipiganwa wakati huo!!!!

  Hata hivyo, tunaporudi ktk Maandiko, nadhani tafakari au wazo la kwamba Lusifa aliasi kabla ya kuumbwa kwa Adamu, litakuwa limetokana kwa sehemu, na maelezo kama tunavyoyaona ktk Ufu 13:8 “… kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana- Kondoo, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia”, ambavyo hilo lingetuashiria kabiliano la dhambi ktk kutolewa sadaka Mwana Kondoo kwa hao wateule kama tunavyowaona ktk Efe 1:4 “…kama vile alivyotuchagua ktk yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu.” Basi, huenda ktk kuyatafakari hayo, tukayaona yakitokea katika ulimwengu wa roho na hivyo kumuona Lusifa akiasi na vita kupiganwa kabla ya ulimwengu wa mwili kuumbwa! Wazo likiwa ni la jinsi hii, au likiwa kwamba mambo hayo, kwamba Mungu aliyaona hayo katika Mawazo yake na jinsi nzima ya kuyashughulikia, mawazo yote mawili, kwa kadiri tunavyohusika, udhihirisho wa hayo ulihitajika ili maono ya Mungu yawe kamili pamoja na udhihirisho wa Sifa zake, kama ambavyo tumeyaona yakitokea katika uhalisi wake.

  Basi, kwa jinsi ya maelezo hayo, kama nami nilivyoyatafakari Maandiko, nilichokiona ni kwamba: LUSIFA ALIASI BAADA YA ADAMU KUUMBWA. Pia, kulingana na vifungu vingine kama kile 1Fal 22:19-20 “… sikia basi neno la BWANA; Nalimuona BWANA ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. BWANA akasema, ni nani atakaye mdanganya Ahabu, ili akwee Ramoth Gilead akaanguke? Basi huyu akasema hivi; na huyu hivi.” Hivyo kutoka vifungu hivyo twaweza kuiona tabia ya Mungu, asiyebadilika, ya kuongea na viumbe wake. Na iwapo Lusifa alikuwa ni mmoja kati ya hilo jeshi la mbinguni, basi, hilo lingetudhihirishia kuwepo kwake katika hafla za jinsi hiyo, hata ikiwa ni ya uumbaji!!!

  Kama nilivyosema hapo awali, licha ya vita ya Ufu 12:7, bado katika kutimiza kusudi la Mungu, Shetani huendelea kujiwakilisha kwa Mungu ili kujipatia kibali cha kuwavuruga wanadamu, kama tunavyomuona yule roho alivyojiwakilisha ktk 1Fal 19:21 na pia ktk Ayubu 2:1 au 1:6 “Ilikuwa, siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za BWANA, Shetani naye akaenda kati yao.” Basi ndugu zangu twapaswa kufahamu kuwa Shetani pia hufanya kazi za Mungu zinazoambatana na mateso, ambavyo hata watoto wa Mungu hushughulikiwa pale wanapokuwa na ukaidi wa kulifuata Neno lake, kama tunavyomuona mt. Paulo akiliasa kanisa kumuweka huyo mkaidi ktk mikono ya shetani. Hilo pia lingetupa mwanga juu ya ushirikiano uliopo kati ya kanisa na Shetani! Maana sharti umjue mtesaji yuko wapi ndipo umkabidhi mzigo wake! Au kwa mfano rahisi tulionao ktk blogu, ni pale mtumishi “Askofu” Haule kwa mamlaka aliyopewa, alivyoniweka katika mikono ya Shetani!!!

  Mbarikiwe nyooote!

 20. Dada Rosemary,
  Uliloliongea ni sawa, na ni jambo la kweli. Kuchangia jambo usilolijua ni vigumu. Najua mambo mengi ninayochangia huwa tunatofautiana, na tofauti zenyewe si za juu juu bali ni za kina nawe hujayazoea mambo hayo! Kadiri unavyoendelea UTAKOMAA ktk Injili!!

  Lakini, kuyakataa mambo ambayo yapo, si jambo la busara, bali kuyatazama na kuyapima kulingana na kipimo tulichopewa ambacho ni Biblia na sio mafunuo kutoka kwa manabii wetu yanayopingana, hilo laweza kuwa na manufaa. Ni safari ndefu, ambayo hatua zake ulikwisha zianza ulipokaa na kuisikiliza Injili, endelea nayo, bado haujafika mwisho, yako mambo mengi sana zaidi ya haya machache uliyoyaona! USIPOTEZEE, Mungu asije akakupotezea naye!

  Ninaamini “Askofu” wako akituliza Jazba na Uoga, akafika ktk kiwango cha kulitafakari Neno la Mungu kama lilivyo na si kwa kioo cha Mapokeo kama anavyofanya, atakusaidia, lakini akikuongoza kwa hisia za mahema kama ninavyomuona, nasikitika, mtaongozana naye kwenye kufuru ambako sijui matokeo yake!

  Bwana na akushike kwa Mkono wake wenye Nguvu!

 21. “Mjoli” Haule, nadhani wewe sasa ni “Askofu”,
  Shalom,
  Nilipokujibu ktk post yangu ya kwanza, sikuwa nimeuona mchango wako wa pili, kwa hiyo nilipouona mwendelezo wake, ndipo nilipojua povu halijakukauka, hivyo nikupe nafasi kidogo hasira yako itulie huenda ukarudi ktk understanding ya majadiliano badala ya jazba za kitoto! Nimekuona mara nyingi Imani yako inapoguswa huwa unalipuka, pose yote ya ‘ujoli’ inakutoka na kunifurumishia kejeli na uongo mwingi huku mate yakikutoka kwa kufoka; ile ishara ya kujazwa roho!!

  Hata hivyo twende kwenye issue, tusiwababaishe watu kwa hila na maelezo yasiyo na tija. Hayo unayoyaita “Matoleo yote ya injili ya UKENGEUFU” ni mada zilizojadiliwa, wewe kama uelewa wako bado ni mdogo, vuta subira uyakulie hayo hemani kwenu, halafu waweza kuchangia ktk namna ambayo utayajibu maswali yake ya msingi badala ya kulalamika bila ya maarifa!

  Pia kwa faida ya wanaofuatilia mjadala huu, ungewawekea na link za hizo” Injili za Ukengeufu” ulizoziorodhesha ili nao waweze kuzihakiki ktk kuwatendea haki. Maana mada hizo zote zina thread zake, hata ulikwisha wahi kusema tukutane kwenye thread ya UBATIZO ukatupa na link yake, mimi nikaenda huko nikachangia, lakini mpaka leo sijauona mchango wako! Au umezoea mada za Wakatoliki na Wasabato tu, inapofika zamu ya kuichambua Imani yako, unamuomba Mungu aivunje blogu, kama ulivyomuomba kule kwenye KUMRADHI!!!

  Muombe Mungu akupe Hekima yake badala ya chuki unayoijaza moyoni mwako, njoo tujadili, tusemezane, tukemeane mapungufu yetu, tufundishane na kutiana moyo, Neno la Mungu likiwa ndilo NANGA yetu! Achana na mambo ya kumkemea shetani, hapa kwenye hii thread tunamjadili ili tumjue kwa uhakika ndipo tuweze kumkemea, sio blind utterance, kumbe shetani mwenyewe mmeongozana naye!

  Basi iwapo kuifuata tafsiri ya Mt 28:19 kuhusu ubatizo kama ilivyowekwa wazi na mitume walipokuwa wamejazwa Roho Mt (Mdo 2:38 nk), kama wanavyoufundisha na kuutenda, KWA NENO NA KWA TENDO, kwa Jina la Bwana Yesu Kristo, kunaniingiza ktk CULT, au UKENGEUFU, kama ulivyotuita, loh, ni furaha kuu kiasi gani kuwa ktk UKENGEUFU wa mitume!!!

  Usijidanganye, hauwezi ukafika ktk kumkiri Kristo kwa namna yoyote ile, bila kwanza kuhubiriwa Injili inayoambatana na ubatizo kama ulivyo ktk kitabu cha Matendo ya Mitume, vinginevyo ni makosa yanayopaswa kusahihishwa kama ilivyo ktk Mdo 19:1-5. Huo ndio ukweli na furaha iliyomo ndani ya wokovu kwa aliyeitiwa huo!

  Chukua wasaa kulitafakari, hilo si jambo jepesi, ni jambo zito sana. Maisha yako hayawezi kubaki kama yalivyokuwa kabla hujakutana na jambo hilo, ni lazima yapinduke; ukilikubali yanapinduka, unatengwa na jamii yako yoote, unakuwa mtu wa ajabu, hemani mwako unatolewa nje kama wanavyotolewa wanafather Nkwera huko katoliki kwa taratibu zao! Na ukilikataa pia, maisha yako yanapinduka, kwani hautakaa tena uisikie wala kuielewa Injili ya kweli! Ujoli unaishia hapo unapoikataa Injili. Kama wale watumwa waliokataa kutoka wawe huru walipoisikia baragumu ktk mwaka wao wa kuwekwa huru. Hao walitobolewa masikio yao vizingitini siku walipokataa kutoka. Kuanzia hapo baragumu za uhuru zinazofuata haziwahusu ktk maisha yao yoote! Baragumu ndio hiyo inalia!!!

  Kwa hiyo ndugu yangu hapa hatuingizani ndani ya mahema, tunalitafakari Neno la Mungu ktk mapana na marefu yake. Hata akiwa ni shetani, naye tunamtafakari kutoka humo, kadiri Mungu anavyotusimulia habari zake, na si kwenye site za kuzimu.

  Swali ulilo ulizwa kuhusu Mw 1:26 ni hili:
  1. Baba ni Mungu

  2. Mwana ni Mungu

  3. Roho Mtakatifu ni Mungu

  Kati ya hawa watatu ni yupi aliyeyaongea hayo?
  Haja ni kufika mahali kwa kuyatazama Maandiko, tupate kujihakikishia maongezi hayo yalikuwa baina ya nani. Je, Lusifa alikuwepo hapo katika nafasi yake ya umalaika kama inavyodaiwa na mtoa mada? Majibu yaliyotolewa mengi yanaonesha kuwa Lusifa aliasi kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu, je, mtazamo huo ni wa kimaandiko? Wengine wanasema hiyo Mwanzo ilikuwa ni RE- CREATION, baada ya Mungu kuiangamiza dunia ya kwanza, je, hayo ni ya kimaandiko? Wewe unatuambia kuwa hizo ni Nafsi Tatu za Mungu, Je, waweza kututhibitishia?

  Majibu uliyoyaleta ktk mchango wako wa pili ni malalamiko zaidi kuhusu Jesus Only, kuliko mada! Mtiririko wa Maandiko uliyoyanukuu, mimi nimeshindwa kuyaunganisha na mada. Naona kama unafanya bidii ya kuuvuruga mjadala kwa kuwakengeusha wachangiaji bila ya wewe kuleta chochote chenye kusimama na madai ya hicho unachokiamini. Tazama nukuu uliyoileta ya Ubatizo wa Yesu na yaliyotokea, kwamba huo ndio UTATU? Je, Kristo anaposema yuko hapa duniani na mbinguni kwa wakati huo huo, ni muongo? Kama jambo la Daudi kuongea na nafsi yake unataka kulipeleka kwenye Utatu, sawa ninakukubalia unavyotaka, basi ndio tunauliza huyo ‘Mungu’ kati ya hizo nafsi tatu ni nafsi ipi inayolitoa hilo wazo?

  Pia umelalama, “Sungura kwenye 1Kings22:20 anaandika Mungu anaongea na jeshi lake anauacha kwa MAKUSUDI mstari wa 1kings22:21kutimiza ufunuo UKENGEUFU wa shetani aliusika ktk uumbaji” naona unaongea out of context au hujui hata unachokiongea! Kama Sungura amenukuu kifungu hicho kwa kadiri nabii alivyoyaona huko mbinguni, sioni mantiki ya wewe kumkataza na kuyaita Maandiko UKENGEUFU!

  ‘Askofu’ una mambo mengi sana rohoni mwako, mzigo uliojitwisha ni mkubwa sana, umejifungia nira na mambo yasiyoeleweka, umejikweza pasi uwezo!!!

  Ubarikiwe, “Askofu”!!!

 22. Kwako Dada Grace

  Dada Yangu Grace,kama unataka kumjua Mungu basi yakupasa neno la Kristo lijae kwa wingi ndani yako,Na hii haiwezekani mpaka uwe na roho ya HEKIMA na UFAHAMU,Sasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ninakutoa njiani hapo uliposimama tkwa kukaririshwa maandiko ya ukengeufu ya JESUS ONLY ninakuingiza kwenye HEKIMA na UFAHAMU wa
  Kujua maandiko.Nipe nafasi katika moyo wako nikuelekeze unabii wa maandiko unatimiaje kwa maandiko,Kwa mfano futilia neno NGUZO,futana name sasa.
  Ufu3:12
  Yeye ashindaye, nitamfanya kuwa NGUZO katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu, na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya, ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe, lile jipya.
  Gal2:9
  Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa; Yakobo, na Kefa, na Yohana, wenye sifa kuwa ni NGUZO, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika; ili sisi tuende kwa Mataifa, na wao waende kwa watu wa tohara;

  Sasa utaelewa utababaika unapokutana na neno nguzo kwenye Biblia maana yake nini,Kut23:24 14:24 kut24:4 Kut33:9Mw19:26 28:22,Zab99:7,144;12 Ayu26:11 kut14:19 MW31;113

  2kings10:27Wakaibomoa nguzo ya Baali, na kuiangusha nyumba ya Baali, wakaifanya choo hata leo.

  Basi kama utapata hekima na ufahamu utakuwa na macho ya kiroho utafahamu nguzo ya Mungu ni ipi na nguzo ya Ungeufu ni ipi.Na

  Da Grace ndio unabii wa maandiko unavyofunuliwa kupitia maandiko,

  Na sio adrakadabrah za kukaririrshwa mafundisho ya JESUS ONLY na mazingoumbwe ya ufunuo wake,Eti tazama vizuri utaona miti minne kwenye maandiko MW 3:

  Da Grace,Huu ni ubatili na ukengeufu wa kupitiliza.hatuelewi na kufahamu maandika kwa kuchunguza au ujuzi na ustadi wa kumeza maandiko.Ni kwa kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu, Basi,

  Roho Mtakatifu anatuwezesha kwa kutupaka mafuta na roho ya Mungu ya hekima na ufahamu na ufunuo kutujilia tusomapo na kuelewapo maandiko ya mafunuo ya Mungu,Kwa namna nyingine huwezi kuona na kulewa ufunuo wa maandiko ya Mungu bila Roho Mtakatifu.

  Isaya11: Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana;
  Ufunuo5:6…….. mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni Roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote.
  YEYE ndiye aliyelituma neno lake liponye,kama huna macho Da Grace YEYE aliye amina anasema hivi
  Ufunuo3:18
  Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na DAWA ya MACHO ya kujipaka macho yako, upate kuona.

  Kama umepona macho Da Grace utanifahamu kwa nini tunaibomoa NGUZOo ya UKENGEUFU iliyokaa katika hekalu la mashetani
  Kut34:13Bali utabomoa madhabahu zao, na kuvunja-vunja nguzo zao, na kuyakata-kata maashera yao.

  Kumbuka Da GRACE

  Kumbukumbu16:22Wala usisimamishe nguzo; ambayo Bwana, Mungu wako, aichukia.

  Kwa taarifa yako Da Grace hatuko hapa kujipendezesha au kumpendezza mtu.Tuko hapa kumpendeza Bwana, Naye ndiye Mungu.Kama wewe huko hapa kumpendeza Kaka Mkubwa Lwembe you can continue.

  Yatupasa kushikamana na Bwana, na si roho za UKENGEUFU.
  Basi Da Grace jitahidi ushinde ili uwe nguzo la hekalu la Bwana
  Zab144:12…… Binti zetu kama nguzo za pembeni Zilizonakishwa kwa kupamba hekalu.

  Siko ipo tena yaja Da Grace

  Isaya 19:10Na nguzo za nchi zitavunjika vipande vipande, wote wafanyao kazi ya mshahara watahuzunika nafsini mwao.

  Sikia neno toka kwa Bwana Da Grace
  Amos9:1 Nalimwona Bwana akisimama karibu na madhabahu; akasema, vipigo vichwa vya nguzo, hata vizingiti vitikisike; vivunje vipande vipande juu ya kichwa cha kila mmoja wao; nami nitamwua mtu wa mwisho wao kwa upanga; hapana hata mmoja wao atakayekimbia, wala hataokoka hata mmoja wao.

  Ayub26:11 Nguzo za mbingu zatetemeka, Na kustaajabu kwa kukemea kwake.

  Bwana Yesu akakuangazie nuru yake ya WOKOVU Da Grace
  Mjoli wako
  Haule

 23. Mjoli Haule
  wenzio tumeamua kupotezea tu kila bandiko linalohusiana na upotoshaji maana kwenye kila mada wanamwaga sumu watu wanashindwa kujadili, hivyo hao ni kuwaombea tu wafunguke macho. Mjadala na wao haufiki popote maana ni imani tofauti. Ubarikiwe

 24. Mjoli Haule na wengine!!!

  Naona mnatuacha njiani tunaojifunza kupitia blogu hii.

  Kwa mfano mjoli Haule umetufundisha kitu baada ya kujibu baadhi ya maswali ya Ck Lwembe, kwa mtiririko uliotufundisha itakuwa vema ukimalizia maswali yaliyobakia tuweze kuelewa vema Neno.

  Na Mungu akutie nguvu.

 25. “Mjoli” Haule,
  Umetupa link nyingi sana za kuzimu ,’Lucifer, Lilith Babe watoto, …na miungu mingine kutoka kwa Nabii wako, lakini linapokuja suala la wewe kujibu maswali yaliyowazi kabisa kwa hicho unachotuambia kulingana na Maandiko, inakuwa “mbombo ngafu”! Enzi za mahema zimekwisha ndugu yangu! Ukiisha lelewa humo hemani kama kuku aleavyo vifaranga, ukifika umri fulani unapaswa uwajibike kwa Mungu, sio kusingizia mahema! 

  Mambo ya mahema tulikwisha yavuka siku nyingi ndio maana unatuona tunashiriki mambo ya watu wazima wanaotaka kujua UKWELI! Doctrines tunazijua sana sasa tunataka Msingi ulio imara ndio maana unaona mijadala kama hii inajadiliwa. 

  Acha tabia ya kulalamika lalamika na kukimbilia “kuwaweka wengine kwenye mikono ya shetani”! Kama ungali mchanga kiroho kama ninavyokuona, tulia kwanza huko hemani kwenu ndipo ukikomaa uje, vinginevyo utakuja kukufuru bure na kujiingiza kwenye makosa ya kushuhudia uongo kama unavyofanya kinisingizia u Oneness kwa ujira mdogo sana kulinganisha na hasara unayoiendea!

  Kama unalo jibu tupatie, hii blogu inasomwa na watu wengi sana, basi ukiwa na majibu kwa masuala hayo ni vizuri ukayaleta badala ya kulalamika na kushikilia uongo!

  Au mada zimekuchanganya???!!!

  Bwana na amkemee roho wa uoga!

 26. Kaka Mkubwa wa Jesus only
  Lwembe,
  Nikijua kuwa una roho nyuma yako inayokupelekea kurudia yaleyale ambayo tumesha yajadili yaani roho ya UKENGEUFU( JESUS ONLY)
  Nitalijibu swali lako,kwa faida ya watoto wachanga wa Bwana wasije potea na roho hii ya UKENGEUFU.wako.JESUS ONLY
  Mathayo3:16-17
  Naye YESU alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini; na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona ROHO wa MUNGU akishuka kama hua, akija juu yake;

  na tazama, sauti kutoka MBINGUNI ikisema, Huyu ni MWANANGU, mpendwa wangu, ninayependezwa naye.

  SHETANI anatambua
  Math4:5-6 Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, Ukiwa ndiwe Mwana wa Mungu jitupe chini; kwa maana imeandikwa, Atakuagizia malaika zake; Na mikononi mwao watakuchukua; Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe.
  Roho anashuhudi sio Haule,JESUS ONLY Mwana wa Mungu linawasumbua!!SI tengenezeni bibblia yenu mwondoe neno Mwana hakuna shida mbona wenzenu wengine wametengeza.
  1Jn5:9Kisha wako watatu washuhudiao duniani], Roho, na maji, na damu; na watatu hawa HUPATANA KWA HABARI MOJA.
  ……..”Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi; kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia Mwanawe.”

  Biblia inaendelea kuandika
  1Jn5:10 Yeye amwaminiye Mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia Mwanawe.
  1Jn5:11-13Na huu ndio ushuhuda, ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele; na uzima huu umo katika Mwanawe.
  Yeye aliye naye Mwana, anao huo uzima; asiye naye Mwana wa Mungu hana huo uzima.
  Nimewaandikia ninyi mambo hayo, ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini Jina la Mwana wa Mungu.

  Huu ndio Ukengeufu wa tafsiri za maandiko ya neno la Mungu,
  Sungura kwenye 1Kings22:20 anaandika Mungu anaongea na jeshi lake anauacha kwa MAKUSUDI mstari wa 1kings22:21kutimiza ufunuo UKENGEUFU wa shetani aliusika ktk uumbaji,
  Angalia ulivyoandika kaka mkubwa
  “Mfano wa Daudi ulioutoa, utakuwa unajaribu kulazimisha mambo, maana huo uko kama unavyosomeka hauna tafsiri ya zaidi”
  Unajipangia unavyotaka wewe kwa kuwa hukoJESUS ONLY wewe ni kaka mkuu!!!
  Ati Mungu hawezi kuongea na nafsi, Mungu Anaongea na jeshi lake la mbinguni!!!? Daudi anaweza kuongea na nafsi ila Mungu hawezi!!!? acheni UKENGEUFU WA KUUDHARIRIRSHA UKUU WA MUNGU,sisi hatujaandika 1Jn5;7-8,mnaempinga ni Roho wa Mungu ndie anayeshuhudia kwa haya maandiko
  Badilisha mtazamo using’ang’ane na mistari na tafsiri za jesus only ,Mpe Yesu maisha yako,akuponye na roho ya farisayo inayotenda kazi,maana farisayo walidhani wao tu ndio wanajua maandiko.

  “Amka, wewe uliyelala, ufufuke kutoka katika wafu, naye Kristo atakuangazia.” Komboa wakati zamani hizi za UKENGEUFU.

  Mjoli wenu
  Haule

 27. KAKA MKUBWA

  Nenda utoe hesabu kuwa umeshindwa wala usione aibu,kuwaambia kwamba uko SG ni IMBOMBO NGAFU

  Matoleo yote ya injili ya UKENGEUFU yamekataliwa,

  i.ufunuo wa miti minne kwenye bustani ya Aden
  ii.,shetani alishirikiana na Mungu kuumba
  iii,pentekoste ya Babeli
  iv.kANISA.kumsubiri nabii ajaye(Eliya)

  Waambie,Sasa ni karibu mwaka moja Wapendwa hawaelewi hii injili ya JESUS ONLY

  Umebaki kuwa yule SIMBA 1Petro5;8

  imbombo jilipo,

  waambie

  Tupo thabiti tukikesha tukijua injili na mafundisho ya UKENGEUFU yanawapata ndugu zetu kote dunianI

  *Fahamu kuwa wapendwa wana mzigo wa kukuombea upate WOKOVU,Mungu uwapinga wenye KIBURI

  Neema ile izidiyo ya wokovu,izidishwe kwako.

  Mjoli Haule

 28. Wapendwa!

  Naona mmetuacha hewani, enhhh!! wakina Kinyau, Millinga, John Haule na wengine tupeni majibu jamani tunataka kujifunza.

  Mbarikiwe

 29. 1. Baba ni Mungu
  2. Mwana ni Mungu
  3. Roho Mtakatifu ni Mungu
  Kati ya hawa watatu ni yupi aliyeyaongea hayo? Mfano wa Daudi ulioutoa, utakuwa unajaribu kulazimisha mambo, maana huo uko kama unavyosomeka hauna tafsiri ya zaidi ya kilicho andikwa. Bali hao watatu ndio tungependa kujua ni yupi huyo mtoa wazo!

  Nina moyo wa kujifunza, niambie nami hiyo siri uliyofunuliwa mwana Utatu!

 30. Mabinza

  Kwenye hii thread yako ya lusifa kushiriki na Mungu kwenye uumbaji uliandika hivi

  “natuumbe Mtu kwa mfano wetu…..” hiyo haimaanishi kwamba alikuwa akijiambia katika kikao chake Mungu mwenye nafsi tatu zilizo sawa!”mwisho wa kunukuu.

  Mtumishi wa Mungu Daud anaposema eeh nafsi yangu alikuwa anaongea na mtu mwingine! au na jeshi la israel!

  hebu somaZaburi42;5-6,11

  Nafsi yangu, kwa nini kuinama, Na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu; Kwa maana nitakuja kumsifu, Aliye afya ya uso wangu, Na Mungu wangu.

  Nafsi yangu imeinama ndani yangu, kwa hiyo nitakukumbuka,….

  Wapendwa SG Kama Daudi aliweza kujiambia ktk hicho kikao chake,kwa nini sio Mola Mungu MUUMBA ashindwe kujiambia ktk kikao chake..

  Nipeni ufahamu hapo toka kwenu wandu wa JESUS ONLY. Daudi alikuwa anaongea na nani anaposema eeh nafsi yangu.alikuwa anaongea na jeshi lake.!!!!

 31. MPENDWA KINYAU, PAMOJA NA NDUGU ZANGU WOTE.

  Nimefurahia sana mafundisho yenu ambayo kwakweli yamesababishwa na maada hii “lusifa alihusikaje katika uumbaji” kwakweli mimi, nia yangu haikuwa nyingine zaidi ya kutaka tujifunze kwa pamoja ili tuujue ukweli hivyo tuwe huru dhidi ya uongo wa shetani aliouingiza na anaoendelea kuuingiza kupitia theolojia. itapendeza kupata uthibitisho katika neno la mungu mwenyewe, kipi kitupasacho kuamini na kipi kitupasacho kukipuuza, japo kimesemwa kwa mda mrefu namna gani, na hata bila kujali kama aliyekisema ni mtu wa hadhi gani! bado nadhani kuwa kwa vyovyote shetani alijiingiza katika uumbaji wa mungu, ndiyo hasa kiini cha matatizo tuliyo nayo. nitashukuru kupata mafundisho sahihi, ili niwe huru kwa kile mmoja wenu ataona kuwa ningali mtumwa wa lolote lililo kinyume na neno!

 32. Mjoli Haule,
  Napenda kukusisitizia kuwa kuhusu suala la UTATU, sijapindisha maneno wala sijasita kusema kuwa SI jambo la ki Biblia, kwa hiyo kwa makusudi mazima naliepuka na kulikataa kwa ushahidi wa Biblia, huo unabii ulioupokea Ndg yangu Haule, huo uliokuletea Ufunuo wa Utatu, hauendani na Maandiko! Kama ni suala la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kuwa Nafsi Tatu tofauti, ambazo ukiiona nafsi mojawapo, hujaziona nafsi nyinginezo kwa tafsiri ya Utatu, yaani Mwana anaweza kuwa hapa Tz na Roho Mt akaweko Japan na Baba akawa Canada! Hilo linapingana na Maandiko, Yesu, huyu Mwana, anaposema, “Ukiniona mimi umemuona Baba.” Sasa hapa tumuamini nani, Maandiko au Nabii wa akina Haule?? Halafu Haule huyo huyo anakwambia anaipenda sana Mith 30:5 “Kila neno la Mungu limehakikishwa; Yeye ni ngao yao wamwaminio.” hebu ninyi wenyewe amueni, mstari mmoja hauutaki, wa pili unaupenda ili ukusaidie kukuhalalishia “mapokeo” ; ndio maana tunajichanganya, tuchague kimoja cha kufa nacho, “Mapokeo” au “Neno Lote”!

  Hebu ndg zangu niwaulize, kuna mahali popote ktk Biblia mlipopasoma mitume wakimbatiza yeyote yule kwa”Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mt”? HAKUNA! Kwa hiyo tuseme hao hawakuwa Wapentekoste maana hawakubatiza kama tunavyobatiza sisi Wapentekoste! 

  Mitume walibatiza kwa “Jina la Bwana Yesu Kristo ” ili anayebatizwa apate Ondoleo la Dhambi zake ndipo apokee kipawa cha Roho Mt. Kama alivyolifungua lango la Ufalme Petro hapa duniani, na Mbinguni limefunguliwa hivyo, hakuna Utatu wala Nabii awezaye kufunga hilo kama lilivyowekwa ktk Mdo 2:38 na kuendelea ktk Huduma yote ya mitume! Kwa hiyo kwa ubatizo huo ndio tuseme mitume walikuwa ni wa theology ya Oneness? 

  Ndugu zangu suala la kupokea unabii ni personal, lakini kipimo chapaswa kuwa ni Neno la Mungu. Kama sisi katika    Upentekoste wetu tunaweza kusimama na kukiri kuwa na ufunuo zaidi ya mitume na kuyasimamisha makusanyiko yetu ktk mafundisho ya jinsi ya UTATU ktk tafsiri yake tuliyoibuni na kuendeleza ubatizo usio wa Ki Biblia tukiwalisha watu, basi MILANGO YA KUZIMU IMELISHINDA KANISA!!!

  Unajua Mjoli, labda hujayafumbua macho yako uutazame ulimwengu wa roho ili kuona jinsi mambo yanavyoendelea, Theologia imeshindwa! Huo UTATU kama Mungu Mmoja umeshindwa, na huyo Roho Mt aliye Nabii wa huo UTATU pia ameshindwa kuliunganisha Kanisa kwa mafunuo yake! Iwapo mafunuo ya huyo Roho Mt yanazidi kuligawanya Kanisa, nasi tukiwa twafahamu kwamba hayo mafunuo tunayoletewa yametoka kwa Mwana ambaye pia huyatoa yaliyo ya Baba yake, basi kwa mzunguko huo inaonyesha kuwa mtafaruku tulionao unatoka ktk Kiti cha Enzi, maana sijawahi kumsikia kiongozi yeyote yule ktk makundi yetu ya kikristo ambaye amekiri kutokuongozwa na Roho Mt!

  Lakini Mungu alisema atalirejesha Kanisa lake katika Utukufu wake. Kwa hiyo twaitazamia siku hiyo kadiri tunavyoina theologia ikikosa pumzi ya uhai inapokabiliana na Upanga wa Neno, basi Mungu kwa Neno lake anawainua tena Kanisa, akijidhihirisha kupitia hao aliowafufua, ule Mwili wa Bwana Yesu Kristo, uliofufuliwa kutoka kaburi la Mapokeo,  “church-anity”, Yeye amekusanya fungu la mifupa kisha akaivisha ngozi kwa nguvu ya Roho Mt; nao ndio hao hapo wakisimama kwa ujasiri mkubwa kuliwakilisha Neno la Mungu. Wao wanasimama na kile Biblia ilichosema, wanaihubiri na kuiishi hiyo. Hawayumbishwi na chochote, maana wako juu ya Mwamba. Hawata compromise na fundisho lolote, si la kushoto wala kulia, wanasimama na Neno kama lilivyo ktk Biblia! Hilo ndilo Kanisa tulitarajialo ambalo tunaliona katika ulimwengu wa roho likichukua umbo, kwa kazi ya kuibeba Injili ktk siku hizi za Mwisho hata kufikia mwisho wa dahali kama ilivyoahidiwa!

  Enyi “nyota za alfajiri”, inukeni muangaze! Haleluya!!

 33. Mjoli Haule,
  Shalom!

  Nimejaribu kukitafakari ulichokiandika ktk kumjibu ndg Sungura, nimeshindwa kulikubali jibu nililolipata! Jibu nililolipata ni la ajabu sana ukitilia maanani muda niliokufahamu hapa SG. Licha ya utetezi wako wa injili za “mahema”, sikutegemea kuwa unaweza kufika ktk kiwango cha KUDANGANYA ili kutetea jambo kama hili la UTATU, kwa kisingizio kuwa mimi naupinga kutokana na Teologia ya dhehebu langu la ONENESS au JESUS ONLY!

  Mimi ninafahamu kuwa wewe unajua fika kuwa mimi sihusiki kwa namna yoyote ile ya kiimani na dhehebu hilo, kama ambavyo nimewahi kukanusha zaidi ya mara mbili kuhusu jambo hilo, nawe ukiwa ni mmoja wa wachangiaji wa mada hizo. Kwa hiyo kunipachika u Oneness, sidhani kwamba kutayabadilisha Maandiko yaseme kisichokuwemo humo, huo UTATU au UBATIZO waliofundisha mitume unaoukimbia!

  Kwa taarifa yako Biblia ni sawa na Mnyororo, sio uliokatika, bali ulio kamili; Mwanzo hadi Ufunuo! Hakuna sehemu unayoweza kuingiza mawazo yako. Aidha uwe sehemu ya huo Mnyororo au uwe nje kama grease iliyokauka! Nayo mafundisho yaliyo nje ya Biblia huashiria hilo, NJE ya Mnyororo!

  Kuwa Mpentekoste haimaanishi kuwa ndio uko sawa katika mapenzi ya Mungu. Iwapo Upentekoste ndio sawa, kati ya makundi yaliyogawanyika humo ndani, ni kundi lipi lililo sahihi? Haya, pamoja na hao Oneness, mlianza mkiwa ni kundi moja, lakini mlipofika mbele mkatengana kutokana na suala la UTATU na pia UBATIZO. Ninyi mkabaki katika theologia yenu ya UTATU na ubatizo wenu wa Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mt kama Wakatoliki na wengineo, wenzenu wakipiga hatua mbele kwa kuyarejea Maandiko na kuyatupilia mbali mafundisho yenu ya kutoka kwa huyo Nabii aliyewaletea (sijui ninyi Wapentekoste au WAKATOLIKI!?) huo Ufunuo wa hizo Nafsi Tatu za Mungu, Jambo ambalo wako sahihi kwa ushahidi wa Maandiko!

  Sasa, ingawa hao Oneness wako sahihi ktk jambo hilo la Mungu kuwa ni Mmoja na mwenye Nafsi Moja, usahihi huo ukiwa ni MWIBA kwa mainstream Pentecotals, bado kwa jambo hilo moja halikuweza kuwafanya kuwa SAWA. Walipaswa kwanza waondoke katika ule Msingi wa Kipentekoste ambao ulikuwa kinyume na Neno, ili Mungu aendelee nao mbele ktk kuwafunulia Neno lake, lakini hawakufanya hivyo, wakaishia hapo na hawajawahi kusogea hatua nyingine tangu 1913 hata leo hii, wao pia wangali wanazunguka jangwani!!

  Oneness, licha ya kuwa wanamtambua Mungu kuwa ni Mmoja kulingana na Maandiko, wao pia bado wamejifunga ktk teolojia ya “Kunena kwa Lugha ni Ishara ya Kujazwa Roho Mt.” jambo ambalo si la ki Maandiko! Pia licha ya kuukataa Ubatizo wa Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mt, wao pia ubatizo wao huufanya kwa “Jina la Yesu Tu” au in the “Name of Jesus Only” jambo ambalo wanajua wenyewe walikolitoa maana hilo halimo ktk Biblia, ingawa mara nyingi wanaweza kukuchanganya kwa kukutajia Mdo 2:38 nawe usipokuwa makini ukawakubali. Bali hiyo ni hekima yao tu inayofanya kazi nje ya Mnyororo, maana hiyo Mdo 2:38 inasema kuhusu ubatizo, “… kwa jina lake Yesu Kristo, …” na si mambo hayo ya “Yesu Tu”. Kwani sasa tunafahamu kuwa yeye, Yesu, Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo (Mdo 2:36), ndipo yeye sisi leo hii tunamwita: Bwana Yesu Kristo! Kama daktari aliyefuzu, jina lake linatanguliwa na cheo chake, hao ni walimwengu, sembuse sisi kwa Bwana wetu?

  Mjoli Haule, hebu tujitahidi ndugu yangu kuyaacha Maandiko yatuongoze at least at this while, huenda Mungu akatuonesha Mengi yaliyofichika kwa watangulizi wetu, ili sisi kwa hayo tuufikie Ukamilifu wake, ile IMANI; hata aweze kuja kulichukua Kanisa lake. Tusiwe wenye hasira pale Mafunuo yetu yanapobezwa na Maandiko!

  Hebu tazama kile madhehebu yetu yalichokifanya, mtazame Musa ili uone alichokifanya akiwa ni kivuli cha kanisa kama nalo linavyosimama katika nafasi yake likituongoza kuufikia Ukamilifu. Huyo hapo Musa, (Hes 20:8-11) akiwa na kusanyiko kuuubwa, jangwani lenye KIU; naye Mungu akiwa amemwambia Musa auambie mwamba utoe maji yake. Lakini Musa akajikweza, AKAUPIGA ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili! Sawa mwamba ulitoa maji yake watu wakanywa na mifugo yao, lakini Musa alifanya kinyume na Neno!

  Hicho ndicho mahema yetu yamefanya, YAMEJITUKUZA yenyewe kwa kutushindilia MAPOKEO waliyoyabuni, badala ya kumtukuza Mungu kwa kulifuata Neno lake! Hukumu ni ile ile, hayataingia Kaanani pia, ndio maana ndugu zangu tunapaswa kupunguza ushabiki usio na tija haswa tunapokabiliana na Neno la Mungu. Mtazame Joshua alipowaingiza Israeli Kaanani, hakuwatangulia yeye kuvuka mto Jordani unaowakilisha kifo, kusanyiko lote lilikaanyuma pamoja naye wakalitanguliza SANDUKU la AGANO mbele, nayo maji yakajigawa kuwaachia NJIA wapite!!!

  Mjoli, “mahema” yasilitangulie Neno!

  Ubarikiwe ndugu yangu!

 34. Ndg Kinyau,
  Asante kwa majibu uliyonipa, ni majibu mazuri sana! Ninaamini kuwa yatawapa changamoto nzuri ndugu wote wanaoufuatilia mjadala huu.

  Ingawa umesema, ‘… namuomba Lwembe turudi kwenye mada iliyokuwa mezani ya “uwepo au ushiriki wa shetani katika uumbaji”; labda nikukumbushe tu kuwa haya unayonijibu yanakamilisha maelezo uliyoyatoa awali kuhusiana na mada hiyo, nami ktk sehemu nilizotatizika ndio nikayauliza maswali hayo. kwa hiyo bado nakushukuru kwa hilo na nitashukuru zaidi ukinimalizia majibu ya hayo maswali yaliyobakia kama ulivyo AHIDI ili tusonge mbele kwa pamoja katika mjadala kufikia tamati ambayo ninaamini itatuleta kama ulivyosema; “…tutafika kwenye kilele cha umoja wa roho zetu ili sasa tuweze kunia mamoja (1 Kor. 1:10).”

  Ubarikiwe ndugu yangu Kinyau!

 35. Ndugu Lwembe,
  Ni muda mrefu kidogo umepita tangu niliposema nitayajibu maswali yako, Mungu wetu ni mwema na leo amenipa wasaa wa kujibu maswali yako nane (ingawa sitayajibu yote kwa leo) kwa kifupi kabisa kama ifuatavyo;

  1. Swali la kwanza linasema; “Je, kwa kauli hiyo, unatuambia kuwa hiyo dunia iliyoumbwa katika Mwanzo 1:1 ilikuwa katika ulimwengu wa roho?”

  Ndugu Lwembe, katika maelezo yangu yote hakuna mahali popote niliposema kwamba dunia hiyo ilikuwa katika ulimwengu wa roho. Nilichosema ni kwamba ulimwengu wa roho uliumbwa kwanza au ulikuwepo kabla ya uumbwaji wa ulimwengu wa mwili ambao una vitu vinavyoonekana. Uumbwaji wa ulimwengu wa mwili umeanza kwenye hiyo Mwanzo 1:1, na hali au ‘state’ ya ulimwengu huo ilivyokuwa kwa wakati huo ikaelezwa kwenye kifungu kinachofuata yaani mstari wa pili. Kifungu hiki cha Mwanzo 1:1 kinajitosheleza sana pamoja na kwamba ni sentensi fupi, “Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia.” ikawekwa ‘fullstop’ maana yake ni sentensi iliyokamilika.

  Angalia biblia imesema Mungu aliumba mbingu siyo ‘mbinguni’. Sihitaji kueleza tofauti ya maneno hayo kwa kuwa yanaeleweka kwetu sote. Ukichukulia kwamba Mwanz 1:1 kuwa ilikuwa katika ulimwengu wa roho, basi tutakuwa tumejua mwanzo wa kuumbwa kwa ulimwengu huo wa kiroho, kitu ambacho biblia haielezi juu ya lini ulimwengu wa roho uliumbwa ila ulikuwepo kabla ya huu wa kimwili. Ona biblia inavyosema kwenye Zaburi 90:2

  “Kabla ya kuzaliwa milima au hujaumba dunia na ulimwengu, wewe ni Mungu tangu milele hata milele”

  Tafsiri ya mstari huu ni kwamba kabla dunia ya Mwanzo 1:1 haijaumbwa, ulimwengu wa roho ulikwepo tayari na utaendelea kuwepo milele yote, lakini mbingu na dunia hii ya Mwanzo 1:1 itapita na kutoweka, haina umilele, hivyo haiwezi ikawa ni ulimwengu wa roho; Ulimwengu wa roho ndio peke yake wenye umilele.

  2. Swali la pili linasema; “Je Mungu alishtukizwa na uasi wa shetani?”

  Kwanza sijui hii ‘notion’ au mtizamo huu umeutoa wapi kwa sababu si swali la kuulizwa na mtu kama wewe Lwembe ambaye nimekuona kwenye machapisho yako mengi ndani ya blog hii unavyoweza kujiwakilisha vizuri na kuwa na uelewe mpana kwamba Mungu anajua yote, na anajua mwisho wa jambo mwanzoni mwa jambo hilo au kabla ya jambo halijatokea. Kwa kifupi ni kwamba biblia ninayoisoma ina vifungu vingi sana ndani yake vinavyonipa kuelewa kwamba Mungu hawezi kushtukizwa na kitu chochote au na kiumbe chochote iwe katika ulimwengu wa roho au katika ulimwengu huu wa mwili, iwe mbinguni au kuzimu.

  Moja ya vifungu hivyo ni Zaburi 139:1-13, inaeleza vizuri kwamba Mungu wetu hashtukizwi na kitu chochote akiwepo shetani mwenyewe maana naye ni moja ya uumbaji wa Mungu wetu. Baadhi ya mistari kwenye hiyo Zaburi inasema;

  “……Unajua ninapoketi na ninapoinuka, unatambua mawazo yangu tokea mbali……..Kabla neno halijafika katika ulimi wangu, Wewe walijua kikamilifu, Ee BWANA……….. Kama nikienda juu mbinguni, Wewe uko huko, nikifanya vilindi (hapa biblia imeweka footnote ya neno vilindi kwamba ni sawa na kuzimu) kuwa kitanda changu, Wewe uko huko…………Kama nikisema, ‘Hakika giza litanificha na nuru inayonizunguka iwe usiku’ hata giza halitakuwa giza kwako, usiku utang’aa kama mchana kwa kuwa giza ni kama nuru kwako……..”

  Kwanza ona biblia ilivyoyaweka haya maneno mawili kwa pamoja “giza na usiku” yakiwa na maana tofauti katika kifungu hiki. Kwa hiyo ina maana si lazima giza liwe maana ya usiku na usiku si lazima uwe na maana ya giza!

  Naipenda sana mistari hii jinsi inavyoonyesha kwamba Mungu tunayemwabudu katika Kristo Yesu hawezi kushtukizwa wala kufichwa asijue kitu chochote kinachotokea na kitakachotokea, iwe ni hapa duniani, huko mbinguni na hata kuzimu. Mtu anaweza kujiuliza ‘kama Mungu hakushtukizwa na uasi wa shetani ni kwa nini basi hakuuzuia uasi huo usitokee? Simple answer, kumtii Mungu hakuna option, si uchaguzi, ni lazima; lakini kuamua, yaani maamuzi ya kumtii au kutokumtii, ameyaacha kwa kiumbe chenyewe kuamua; ndivyo ilivyotokea kwa Lusifa, akaamua mwenyewe moyoni mwake kuasi au kwa lugha nyingine kutomtii Mungu; na uasi huo ukaungwa mkono na theluthi moja ya malaika wenzake huko mbinguni.

  Kwa mtazamo wangu, Mungu alijua kabla ya uasi huu kutokea, hakuuzuia kwa sababu aliwapa hata malaika wake kuamua wao wenyewe kumtii au kutokumtii Yeye kama ambavyo alifanya kwa Adamu. Mungu alimuonya Adamu mapema juu ya athari ya kula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini aliaacha maamuzi ya kutii onyo hilo au kutolitii yabaki kwa Adamu mwenyewe. Mungu anaeleza vizuri sana hatima au matokeo ya maamuzi ya kumtii au kutokumtii Yeye kwenye Kumbukumbu la Torati 30:11-18 kwamba;

  “…..La hasha! Lile neno liko karibu sana nawe, liko kinywani mwako na ndani ya moyo wako ili uweze kulitii” Hebu linganisha mstari huu na ule wa Isaya 14:13 unaosema “Ulisema moyoni mwako……..”

  Kwa hiyo ni hakika kabisa kwamba Mungu hakushtukizwa na uasi wa shetani na wala hatashtukizwa na dhambi za wanadamu wanazofanya kila siku.

  3. Swali la tatu lina maelezo marefu lakini yakaishia kuuliza; “Basi, jambo la kwamba giza lilikuwa ni Lusifa katika hiyo initial stage ya uumbaji ni kipi?” Majibu ya swali hili naomba niyaunganishe na swali la tano linalosema ‘Tafsiri ya Lusifa ni ‘light bearing’ au ‘nyota ya asubuhi’ Je, huu ugiza alionao, huo wa huko katika vilindi vya maji, naye akiwa na sifa hiyo ya nyota au light bearer, inakuwaje?”

  Biblia niliyo nayo hapa imeandika hivi; Mwanzo 1:2 “Wakati huu Dunia ilkuwa haina umbo tena ilikuwa tupu, giza LILIKUWA juu ya uso wa vilindi…………” Ukiuangalia vizuri mstari huu kwa macho ya rohoni, utaona kwamba dunia inayozungumzwa kwenye Mwanzo 1:1 ilikuwa haina umbo na ilikuwa tupu (hapo biblia ikaweka koma) ili kukuonyesha kwamba kuna kitu kingine kilikuja kwenye dunia hiyo ambacho, mimi natafakari kama kitu hicho hakikuwa kwenye initial stage ya kuumbwa kwa dunia hii, maana kama hili giza lingekuwa ndani ya sehemu ya uumbwaji wa dunia hii, basi biblia isingeweka koma kwenye sentensi hii badala yake ingeweka kiunganisha cha “na”. Labda watalaamu wa lugha ya Kiswahili wanaweza kutusaidia hapa!! Kama ingekuwa hivyo sentensi hii ‘ingesomeka’ hivi; “Wakati huu Dunia ilikuwa haina umbo tena ilikuwa tupu ‘NA’ giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi……..”, lakini biblia haisemi hivyo, maana yake ‘ukiwa’ na ‘utupu au tupu’ havijaunganishwa na ‘giza’ lililokuwa kwenye uso wa vilindi vya maji. Hicho ndicho kinachonifanya kulitafsiri giza hili kama Lusifa au shetani na malaika zake waliotupwa chini duniani (Ufunuo 12:9) kwenye dunia iliyokuwa bado ukiwa na tupu.

  Nasema hii ni tafakuri yangu, inawezekana kabisa Lwembe wewe ukawa na tafakuri yako ambayo haikubaliani na ya kwangu, na hilo sioni kama ni tatizo kwa kuwa mwisho wa siku, kama wote tutazitoa tafakuri zetu, basi tutafika mahali pa kusema hii ni sahihi na hii sio sahihi na hapo ndipo tutafika kwenye kilele cha umoja wa roho zetu ili sasa tuweze kunia mamoja (1 Kor. 1:10).

  Kuhusu swali la tano, ni kweli biblia katika Isaya 14:12 inamtaja Lusifa kama ‘nyota ya asubuhi’, na hakika ndivyo alivyoumbwa na Mungu na akaendelea kuwa hivyo kabla ya kuasi. Lakini baada ya uasi, huyu si nyota tena, yaani si malaika tena kama ambavyo nilisema hapo awali kwenye michango yangu kwamba ‘nyota za mbinguni’ inatafsiriwa kama malaika.

  Kwa nini nasema shetani au Lusifa alikoma kuwa ‘nyota ya asubuhi’ baada ya kuasi ni pale ninaposoma kwenye Ufunuo 2:28 ninaona Yesu akitoa ahadi kwa kanisa la Thiatira na kwetu sisi kama kanisa kwamba; “Yeye ashindaye nitampa ile nyota ya asubuhi” na akamalizia kwa kusema; “Yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho anayaambia makanisa” yaani mimi na wewe ndugu Lwembe. Sasa kama shetani anaendelea kuwa ‘nyota ya asubuhi’ mpaka sasa, ina maana Yesu atatukabidhi shetani kama zawadi ya ushindi?!!!

  Umeuliza huo ugiza wa kwenye vilindi vya maji naye akiwa na sifa hiyo ya nyota au light bearer, inakuwaje? Kabla ya kuuliza hivyo kama ungekaa chini na kujiuliza mwenyewe kwamba huyu Lusifa aliumbwa na Mungu akiwa ni nani ‘at the initial stage’ na hata akawa na madaraka makubwa, je sasa huu umalaika alioumbwa nao umeenda wapi? Au tuseme, huu uzuri alioumbwa nao sasa umeenda wapi? Tena jiulize je, uzuri na uungu alioumbwa nao Adamu, ulienda wapi baada ya kuasi?

  Nadhani ungejiuliza maswali hayo usingeuliza swali hili, maana jibu lake liko wazi kabisa. Baada ya uasi Lusifa si ‘light bearer’ anymore kama alivyokusudiwa na Mungu wakati wa kuumbwa kwake, na kwa maana hiyo sasa yeye ni ‘darker bearer’. Hii ndio tafsiri ya uasi, meaning to ‘go against’! Lucifer went against light, thus he became dark, simple and clear!! Hili huitaji mpaka ukute limeandikwa kwenye biblia ndio ulijue, lipo wazi kabisa. Kama shetani asingekuwa giza au dark bearer sasa kwa sababu ya uasi wake, Yesu asingesema kwamba Yeye ni Nuru ya ulimwengu, nayo nuru yang’aa gizani nalo giza halikuishinda kwa kuwa Yeye ni nuru halisi imwangaziayo kila mtu nayo ilikuwa nakuja ulimwenguni (Yohana 1: 5, 9) kwa sababu tayari shetani alishautia ulimwengu ugiza wake (sijui kama ni Kiswahili fasaha).

  4. Umeuliza hivi; “Kama sifa mojawapo ya Mungu ni Nuru, je ingejidhihirisha vipi sifa hiyo bila giza?”

  Ndugu Lwembe, mbona umefika mahali sasa unauliza maswali yanayotakiwa kuulizwa na wale ambao bado wachanga sana kiroho? Mimi sielewi umeuliza swali hili kwa kumaanisha kwamba unuru wa Mungu unajidhihirisha mahali kama ambavyo mwangaza wa jua unavyojidhihirisha wakati wa mapambazuko?

  Rejea lile niliolisema kwenye swali la pili jinsi Zaburi 139 ilivyoeleza juu ya giza na usiku. Unuru wa Mungu unaelezwa vizuri sana kwenye vifungu hivi (na vingine ndani ya biblia). 2 Korintho 4:6 inasema hivi;

  “Kwa kuwa Mungu, Yeye aliyesema, ‘Nuru na ing’ae gizani’ ameifanya nuru Yake ing’ae mioyoni mwetu ili kutupatia nuru ya maarifa ya utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo”

  Soma pia Isaya 42:16, Mathayo 5:14, Yohana 8 :12 n.k.

  Katika kujibu swalii lako, hebu angalia Mungu anavyosema kwenye kitabu cha nabii Isaya 55:8-9 kwamba;

  “Kwa kuwa mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema BWANA. Kama vile mbingu zilivyo juu kuliko dunia, ndivyo njia zangu zilivyo juu kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu”

  Tena ukisoma Ayubu 11:7-9 inasema;

  “Je, waweza kujua siri za Mungu? Je, waweza kuyachunguza mambo yote kumhusu Mungu Mwenye Nguvu? Ni juu mno kuliko mbingu, waweza kufanya nini? Kina chake ni kirefu kuliko kuzimu, wewe waweza kujua nini? Vipimo vyake ni virefu kuliko dunia navyo ni vipana kuliko bahari?”

  Kwa hiyo ndugu yangu Lwembe siwezi kukisema wala kukijua kile au vile au ni kwa namna gani Mungu wetu angejidhihirisha kwetu kama hili giza la shetani lisingekuwepo, kwa sababu mawazo na siri zake Mungu hazichunguziki na hazieleweki na hivyo haziwezi kuelezeka kwa akili hii tuliyonayo sasa mpaka hapo tutakapobadilishwa na kuufikia ukamilifu wake. Na kwa maana hiyo ndio sababu huoni mahali popote kwenye biblia panapoeleza kwamba Mungu aliliumba giza, giza limeletwa na uasi wa shetani, na giza hili la uasi wa shetani litakuwepo mpaka mwisho wa dunia hii.

  Wapendwa, nimejaribu kujibu (nasema nimejaribu kwa sababu nina uhakika mimi sio mkamilifu na sijui kila kitu) maswali matano ya ndugu Lwembe kwa kadiri ya neema niliyokirimiwa na Mungu wetu. Pale ambapo sikufikia kile Roho Mtakatifu alichotaka tujifunze kutokana na maswali haya, ninaomba toba Kwake ili tutakapoendelea kumalizia maswali matatu yaliyobaki, basi aendelee kutushikilia kwa mkono wake ulio hodari. Pia, kama ambavyo nimekuwa nikisisitiza siku zote kwamba mtu akiulizwa maswali kwenye blog hii haina maana ni lazima yeye tu ajibu, mtu yeyote anaweza kujibu ili kupata uwanja mpana zaidi wa kujifunza na kufundisha pia.

  Mwisho niwaombe radhi kwa makala ndefu na namuomba Lwembe turudi kwenye mada iliyokuwa mezani ya “uwepo au ushiriki wa shetani katika uumbaji” ili watu wajue kile ambacho ndugu Mabinza alitaka wakielewe.

  Baraka kwenu nyote.

 36. Ndg. Haule nashukuru pia.
  Tuliposema kuwa wakati ule wa uumbaji “concept” ya mwana haikuwepo tunamaanisha kuwa Yesu alikuwa hajadhihirishwa kama Yesu au Emmanuel katika mwili. Na katika ile Mithali 30;4 ule ulikuwa unabii kama ulivyo unabii wa akina Isaya kuhusu kuzaliwa kwake.

  Nashukuru pia jinsi ulivyochambua kwa uwazi hoja zako Haule.

  Ubarikiwe

 37. Ndg Sungura,
  Sote tumshukuru Bwana kwa Upendo wake kwetu sisi tusiostahili,
  Glory and Dominion be to our Lord and God, Christ Jesus, ameen!

 38. Asante Bwana Sungura.

  Nimependezwa(furahishwa)Majibu yako ya hekima

  Ndio ni neno la Hekima na neno la Maarifa.

  Biblia imemuandika Mtumishi mmoja anaitwa Aguri mwana ya Yake na maandiko yake ya hekima miaka 1000 KK ukisoma Mithali utamkuta huyu Bwana,Wao waebrania mithali wanaita mashal au” mafumbo ya hekima”.

  Aguri anamwandikia Ithieli na Ukali.na kusema….

  Mith30:5 Kila neno la Mungu limehakikishwa; Yeye ni ngao yao wamwaminio.

  Sungura,
  Yeye Mtumishi wa Mungu Aguri aliijua Concept ya mwana, miaka hiyo ya elfu moja kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo(Neema) Haijafunuliwa,hata kama miaka elfu moja BK Wapendwa wanaikataa Concept ya Mwana kwamba walikuwa awajahijua bado.

  Mith30:4……………………… Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Jina lake ni nani? Na ni nani jina la mwanawe, kama wajua?

  Naupenda sana huu mstari wa 4 ktk hii Mith30 kwa kweli ni bonde la kukata maneno,Mpendwa Sungura moyo wako ukipenda kutafakari hii hekima ya Aguri basi utapata kitu hapo Bwana akutie nguvu.

  Sungura
  Mtumishi Lwembe hatukubaliani ktk Unabii wa UTATU.tumepishana Yeye anaamini oneness theology wengine wanayaita Jesus Only…kwangu mimi oneness theology is not biblical,Lakini .Sote tu wapentekoste tuko tofauti ktk mapokeo tuliopokea wengine kwa mfano utakuta wanatumia mafuta na maombi sisi wengine maana ya mafuta ni maombi hatutumii kabisa mafuta lakini sote tu wapentekoste

  Utaona kuwa tuko tofauti. Mimi ni wale waamini wanaoaminii unabii unaotimilizwa na maandiko sio kuangaisha akili kwa kuchunguza maandiko au ujuzi wa maandiko kama tunavyoona unabii wa maandiko ya hekima ya Aguri mwana wa Yake. .

  Unabii wa maandiko haya Mith30:4 miaka elfu baadaye yanatimia kwa Mwana kufunuliwa,Najiuliza na kushangaa hao waliofikwa na zamani hizi kama wewe mlikuwa hamjui concept ya Mwana kweli au ni doctrine tu inabidi uishindanie kama imani!

  Habari ya WATATU 1John5:8 anayeshuhudia ni Roho(1john5:7) siyo ujuzi wa maandiko ya Haule,Mimi naona hakuna ujuzi hapo wa maandiko,labda tofauti tukisema nafsi ya watatu waliofunuliwa na nafsi ya utatu ni misamihati tofaauti sawa.

  na kwamba utatu haujaandikwa kwenye biblia ni wataalamu wameleta huu msamihati nitakujibu sawa kabisa.

  Kama nilivyotangulia kusema awali ninaamini katika unabii unatimilizwa kwa maandiko
  Ufunuo wa Math 28:19 inatimilizwa na 1Yoh5:8.ndio imani yangu.

  Hivi Sungura tukisema Yesu ni Mwana wa Mungu kama maandiko yalivyoandikwa yaani unataka kusema sisi tunaoamini haya maandiko ya mwana tunamaanisha Mungu anazaa kama sisi wanadamu tunavyozaa,kwamba hatujui Mungu alivaa mwili akaketi na ataketi nasi tene miaka ile 1000,na kwamba siye tuanaoamini utatu Mungu mmoja tumemgawa vipande vitatu.hatuna ufahamu wa matendo makuu ya Mungu na kazi zake azichunguziki.ndipo ikifika hapo zile karama za Roho Mtakatifu 1Kor12,1kor14.zinachukua nafasi.

  Kila mmoja wetu amegawiwa karama, Kwa hiyo haki niliopewa na Roho wa Kristo inanipa kuyachunguza mafundisho na roho iliyo nyuma yake kama zimetoka kwa Mungu au la, na kuwa hawezekani kumeza kila fundisho.ili mradi limeletwa na mtumishi wa Mungu,Roho Mtakatifu akuleta karama ili tuwe watumwa.

  kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundishao ya kwanza ya Kristo, sasa tunakaza mwendo ili tuufikilie utimilifu,Hakuna kuweka msingi mwingine tena kusema watatu wale huwezi kuwaelewa mpaka uwe na msingi wa mafundisho,msingi upi!na biblia imefunua watatu hawa ni (Mungu)mmoja.

  Kwa maandiko haya Mpendwa Sungura, mpaka sasa Mtumishi Lwembe sijamuelewa.ninaendelea kusoma maandiko yake kwa uangalifu kwa kweli sisiti kumtakia baraka pale panapotakiwa kumtakia baraka,Bwana amtunze tuzidi kujifunza ktk hii safari,safari ipo kadri tunavyoendelea kutakaswa kwa Neno na Roho

  Mpendwa Sungura Neema ya Bwana azidi ktk njia hii ya watakatifu.

  Mjoli Haule

 39. Ngg. Lwembe nashukuru sana kwa jibu lako kwa ndg yangu Haule.
  Wala sihitaji kuongeza kitu maana maelezo na fafanuzi yako inajitosheleza kabisa. Zaidi nimefurahi sana ulivyoelezea pia suala la “Concept” ambalo ndg Haule alikuwa ametaka ufafanuzi, umelifafanua ki usahihi kabisa.

  Mtumishi wa Mungu Haule majibu ya ndg Lwembe naamini yamekuelea maana yako sahihi, kiasi hata nikisema na mimi nifafanue nitarudia yaleyale.

  Mungu akubariki!

 40. Ndg Kinyau,
  “Without form and void”; darkness upon the face of the DEEP! Halafu, the Spirit of God MOVED upon the face of the WATERS (sio water)! Huyu anaye move juu ya WATERS, siyo huyu aliyetembea tena juu ya maji huku kwa akina Petro kweli??

  Ndg yangu, wewe endelea na hayo majibu nami naendelea kuyaangalia haya makorongo na mashimo ktk dunia isiyo na umbo!!!

  Mungu yu mwema, atatuonesha yote,
  Ubarikiwe!

 41. Ndugu Lwembe,
  Wakati naendelea kuandaa majibu ya maswali yako 8 uliyouliza hapo juu, naomba ufikiri kidogo na mimi juu ya hiki kipya ulichokileta. Kama dunia ilikuwa haina umbo (without form and void) hayo makorongo na mashimo yangetoka wapi? Nadhani makorongo na mashimo yalitokea baada ya dunia hii kuwa na umbo!! Hebu tafakari vizuri juu ya “darkness was upon the face of the DEEP”

 42. Ndg zangu, Milinga, Kinyau na wengineo, Shalom!

  Kwanza niwashukuruni nyote kwa jitihada ya kufundishana mliyonayo. Bwana awabariki sana!

  Katika kuendelea na mtiririko wa mafundisho haya, kama mlivyoyaleta yahusuyo uumbaji, ndg Milinga na Kinyau, licha ya maswali niliyoyauliza kutoka ktk maelezo ya ndg Kinyau kuwa bado hayajajibiwa, nimeonelea niongezee suala jingine tena ktk hayo, ili majibu mtakayoyatoa ya reflect hali hii mpya iliyojitokeza.

  Kwa kadiri ya maelezo mliyoyatoa, haswa yaliyohusiana na Mw 1: 2 inayosema,“Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji; Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.” Katika kuendelea kuyafuatilia hayo mliyoyaleta, ndipo nikakumbana na tatizo la tafsiri katika kifungu hicho ambayo inaubatilisha msingi mlio jenga juu yake na hivyo maelezo yenu kuwa batili iwapo tafsiri mliyoitumia itakuwa imekosewa!

  Biblia ya KJV ktk kifungu hicho inasema hivi: “And the earth was without form, and void ; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.”
(Genesis 1:2 KJV). Kwa hiyo mnaweza kuona kuwa suala la “GIZA LILIKUWA JUU YA USO WA VILINDI VYA MAJI” halipo bali “Giza lilikuwa juu ya uso wa Vilindi”! “The Deep” si lazima iwe kwenye maji bali hata makorongo au mashimo pia yapo yaliyo na vilindi na giza laweza kuwa juu ya uso wa hayo!

  Basi mwaweza kulikagua zaidi jambo hili, ili muone kama laweza kuunganishwa ktk mtiririko mliouleta na kuyabakiza maelezo yenu ktk maana ile ile, ambavyo nami maswali yangu mtayajibu ktk mtazamo huo mpya; AU maelezo yenu yote kubakia kuwa, “Without form and Void”!!

  Mbarikiwe!

 43. Ndg Kinyau,
  Shalom!
  Asante sana kwa majibu ya kina kwa maswali mbali mbali yaliyojitokeza. Ni jambo linalolinda heshima ya mchangiaji pale anapokuwa tayari kutoa maelezo ya ziada kuhusu  alichokileta, pale anapoombwa kufanya hivyo, maana ni ktk hayo ndipo tunakuwa na fursa ya kujifunza zaidi, kama ambavyo Nuru hung’aa zaidi Gizani!

  Katika mtiririko wa maelezo uliyoyatoa, kwanza nikupongeze kwa tafakari yako ya suala hilo katika kuyaangalia Maandiko.

  Nami katika kuendelea nawe, sehemu moja au mbili ambazo ningekuomba uniweke sawa ndipo nifunguke zaidi ktk kukielewa hicho unachotufundisha. Nitainukuu sehemu hiyo ya kwanza inayomipa shida kidogo, kama hivi:-
  “Kama nilivyosema hapo juu kwamba uumbwaji au ufunuliwaji wa ulimwengu wa mwili unaanzia kwenye mstari wa tatu katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Biblia imenyamaza kimya juu ya kipindi au muda gani ulipita wakati nchi au dunia ilipokuwa bado UKIWA, UTUPU, na GIZA likiwa kwenye uso wa vilindi vya maji.”

  Swali: Je, kwa kauli hiyo, unatuambia kuwa hiyo dunia iliyoumbwa ktk Mw 1:1 ilikuwa ni ktk ulimwengu wa roho?

  Swali 2: Je, Mungu alishitukizwa na uasi wa Shetani?

  Swali 3: Giza lililokuwa ktk vilindi vya maji, umeliwakilisha kama Shetani. Sentensi ya kwanza ktk Mw 1:1 inatuambia kuumbwa kwa mbingu na nchi, maelezo yanayoendelea ktk aya ya 2 yanaelezea hali ya nchi, hayasemi nchi “ikawa” au ” became”, jambo ambalo lingetufanya tutafute kisababishi au ’cause’; bali yanasema “ilikuwa” au ‘was’ yakiendeleza maelezo ya hali ya hiyo dunia iliyoumbwa. Basi, jambo la kwamba hilo Giza lilikuwa ni Lusifa katika hiyo initial stage ya uumbaji, ni kivipi?

  Swali 4: Kama sifa mojawapo ya Mungu ni Nuru, je, ingejidhihirisha vipi sifa hiyo bila Giza?

  Swali 5: Tafsiri ya Lusifa ni “light bearing” au “nyota ya asubuhi” ; Je, huu u Giza alionao, huo wa huko ktk vilindi vya maji naye akiwa na sifa hiyo ya nyota au light bearer, inakuwaje?

  Swali 6: kuna sehemu ktk Biblia inawazungumzia watu kama maji; je mfano huo twaweza kuupeleka ktk hiyo Mw 1:1-2 ili kwamba hivyo vilindi na giza lake wawe ni watu walio chini ya utawala wa Shetani (hilo giza), pamoja na hao uso wa maji Roho wa Mungu aliotanda juu yake, yaani iwapo huko kuumbwa kulikuwa ni ktk ulimwengu wa roho?

  Swali 7: Na pia ktk Isaya 45:7 Mungu anatuambia kuwa Yeye ameviumba vyote Nuru na Giza, je, hili ni ktk reference ya Mw 1: 1-2 au ni vipi?

  Swali 8: Biblia inatuambia kuwa Shetani alikuwako Edeni. Je, huu utakuwa ni wakati gani? Tena baada ya kuanguka kwa Adamu, tunamuona Adamu na mkewe wakiondolewa toka Edeni na  Makerubi wakiwekwa kuilinda, je, shetani yungali humo Edeni? Au kwa Shetani kilimtokea nini?

  Kwa kadiri itakavyokupendeza, waweza kunijibu maswali hayo kwa nafasi yako, ukinivumilia ktk Upendo.

  Labda ndugu yangu kwa leo niishie hapa kwa uchache, nikimuomba Mungu akuongoze ktk hayo ili itufaidie sote tulio ktk shauku ya kulijua Neno lake zaidi.

  Ubarikiwe!

 44. Mpendwa,

  Hata kama hukubaliani na wanasayansi hebu soma hapa.

  WANYAMA WAKUBWA WALIOISHI MIAKA ZAIDI YA MILIONI 300 ILIYOPITA.
  Ukitaka kuelewa kwamba kuliwahi kuwepo dunia iliyotoweka jifunze kwanza kuhusu ukweli kwamba walikuwepo wanyama wakubwa sana ambao wanasayansi huwaita Dinosaurs. Mabaki ya wanyama hao yanasemekana yaliweza kuendelea kuwepo hadi dunia ya sasa.
  Mada hii inadhihirisha kwamba kuna dunia iliwahi kuwa na viumbe hai na kisha viumbe vyote vikaangamizwa.

  Watalaam wa sayansi na historia wanadhania kwamba kuna viumbe kutoka mbinguni vilishuka duniani kama mfano wa KIMONDO na vikaiteketeza dunia yote na viumbe wote. Katika mada moja iitwayo, “The K/T Extinction Event – The Global Extinction That Killed the Dinosaurs” watalaam wa sayansi wanachambua sababu zilizofanya wanyama wakubwa kama Dinosaurs kutoweka duniani zaidi ya miaka mamilioni iliyopta. “Why the Dinosaurs Went Extinct 65 Million Years Ago”. Wanaaamini kwamba kuna maangamizo makubwa yaliyowahi kuikumba dunia.

  Mada hii ifuatayo ipo kwa kimombo. Kama unajua kimombo na hujawahi kusoma mada hii, naomba usome maoni ya wanahistoria kisha ulinganishe na maandiko ya Ufunuo 12:4, Mwz 1:1-3.

  Maelezo haya yanaweza kujaribu kueleza kwamba kabla ya Adam na Eva kuumbwa na Mungu kuliwahi kuwepo viumbe wengine walioangamizwa baada ya Lusifa kuasi Mbinguni na kushushwa hadi chini.

  HEBU SOMA MADA HII YA WANASAYANSI KUHUSU WANYAMA AINA YA “DINOSAURS”.

  Dinosaurs lived throughout the Mesozoic Era, which began 245 million years ago and lasted for 180 million years. It is sometimes called the Age of the Reptiles. The era is divided into three periods.
  TRIASSIC
  245 to 208 million years ago
  • During the Triassic period, all land on Earth existed as one enormous mass. It was called Pangaea. The supercontinent slowly began to break up during the Triassic Period.

  • Some reptiles, frogs, turtles and crocodiles existed earlier, but dinosaurs didn’t appear until late in the Triassic period.

  The period marked the rise of small, lightly built dinosaurs.
  • The first mammals evolved during the Triassic period.
  • Most of the plants that existed were evergreens.
  • The period ended with a mass extinction that wiped out most animals and reptiles. An entire order of plants or animals dies out in a mass extinction. The dinosaurs that survived flourished in the next period, the Jurassic.
  Dinosaurs that lived during the Triassic period include:
  Coelophysis (“hollow form”; found in the U.S.): a 9-foot long carnivore that was quick on its feet
  Desmatosuchus (“link crocodile”; found in Texas): a reptile that looked like a crocodile and had sharp spikes on its back
  Eoraptor (“dawn thief”; found in Argentina): the earliest-known dinosaur; walked on two feet
  Ichthyosaurs (“fish lizards”; found in England, Germany, Greenland and Canada): this order of marine reptiles dominated the ocean during the Triassic period
  Iguanadon (“iguana teeth”; found in North America, Europe and Asia): the first dinosaur to be discovered; its bones and teeth are different from any other known reptile
  Plateosaurus (“flat lizard”; found in dozens of sites in Europe): an herbivore that had five-fingered hands with a clawed thumb
  Proganochelys (found in Germany and Thailand): the earliest-known turtle

  JURASSIC
  208 to 146 million years ago
  • The supercontinent continued to break apart
  • Dinosaurs ruled the land and flourished during the period
  • Herbivores and carnivores increased in size; some of the largest dinosaurs emerged during the Jurassic period
  • Birdlike dinosaurs first appeared
  • Flowering plants began to appear late in the period
  • The Jurassic period also ended with an extinction, but it was not as extensive as the one in the Triassic period. Only a few types of dinosaurs died out.
  Dinosaurs that lived during the Juraissic period include:
  Allosaurus (“different lizard”; found in western North America): the biggest meat-eater of the period, measuring about 40 feet long
  Apatosaurus formerly called Brontosaurus (“deceptive lizard”; found in the western U.S.): the dinosaur measured between 70 and 90 feet, but its head was only about 2 feet long
  Archaeopteryx (“ancient wing”; found in Germany): one of the earliest-known birds, this creature shared many characteristics with dinosaurs
  Compsognathus (“pretty jaw”; found in Germany, France and Portugal): the smallest-known dinosaur was about the same size as a chicken
  Diplodocus (“double-beamed”; found in western North America): At 90 feet long, this was one of the longest land animals
  Mamenchisaurus (“Mamenchin lizard”; found in China): this dinosaur’s neck measured an amazing 46 feet long
  Stegosaurus (“plated lizard”; found in U.S., Europe, India, China and Africa): a three-ton giant with the brain the size of a walnut

  CRETACEOUS
  146 to 65 million years ago
  • Pangaea continued to separate into smaller continents
  • A wide variety of dinosaurs roamed the land
  • Birds flourished and spread all over the globe
  • Flowering plants developed
  • Mammals flourished
  • Dinosaurs became extinct by the end of the period. The extinction, the second largest of all time, marked the end of the Age of Reptiles and the beginning of the Age of Mammals.
  Dinosaurs that lived during the Cretaceous period include:
  Ankylosaurus (“bent/crooked lizard”; found it Montana and Alberta, Canada): the most heavily armed dinosaur, with bony plates, studs and spikes lining its entire back

  Giganotosaurus carolinii: (“giant southern lizard”; found in Argentina): measuring about 45 feet long and weighing about 8 tons, it holds the record as the largest carnivore
  Hadrosaurus (“bulky lizard”; found in New Jersey): this herbivore had a toothless bill but many cheek teeth
  Megaraptor (“huge robber”; found in Argentina): a fast runner with a sickle-shaped claw on each foot
  Orinthomimus (“bird mimic”; found in China): at an estimated 40 to 50 miles per hour, this was the fastest dinosaur
  Seismosaurus (“seismic lizard”; found in New Mexico): considered the largest dinosaur, it measured 120 feet long and stood about 18 feet high
  Triceratops (“three-horned face”; found in Canada and western U.S.): this quadraped (four-footed) dinosaur walked on its four stumpy legs and used the three horns on its head for protection.
  Troodon (“wounding tooth”; found in North America and Asia): largest brain-to-body ration of all known dinosaurs; believed to be as intelligent as modern birds
  Tyrannosaurus rex (“tyrant lizard”; found in North America and Asia): T. rex, king of the dinosaurs, dominated the period.
  Nategemea kwamba umepata changamoto zaidi kuhusu ulimwengu wa kale wa kabla ya Adam kuumbwa.
  Maelezo haya yametolewa katika moja ya mitandao inayohusu wanyama wakubwa aina ya Dinosaurs na kuletwa kwenu na Mimi Obed Venerando Milinga, Kigoma Tanzania.

 45. Ndugu yangu Mabinza,

  Nakushukuru sana kwa maswali yako ambayo ninaamini sio kwamba umeniuliza mimi tu, bali ni kwa kila anayesoma hapa na anayeweza kufafanua au kuongeza chochote kwenye haya nitakayoyajibu. Maswali yako mengi uliyouliza nimeyajibu kwenye post yangu ya tarehe 20/7, lakini inaonekana hukusoma vizuri, la sivyo ulisoma lakini hukuelewa na hivyo hukuona kuwa majibu yapo humo ndio sababu ukauliza vitu ambavyo nilishavieleza kwa undani kwenye post hiyo. Kuna uwezekano pia kwamba ulisoma vizuri sana, lakini kwa jicho la kukosoa badala ya jicho la kujifunza, na nadhani hilo ndilo lililotokea ndio sababu maswali yako karibu yanataka majibu yale yale niliyoyaeleza hapo tar. 20/7. Hata hivyo naomba nichukue nafasi hii tena kueleza kwa kifupi juu ya maswali yako.
  Umeuliza hivi;
  1. “Mwanzo 1:2-3……giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji……” Una maana Mungu alikuwa akiishi ndani ya utawala wa shetani? Na kama sivyo, shetani alikuwa mtawala wa akina nani wakati huo? (Umesema ulimwengu wa kimwili ulikuwa bado haujaumbwa).

  Kwanza lazima ujue kuwa umeujumuisha mstari wa 3 kwenye nukuu yako kimakosa maana kifungu nilichokizungumzia mimi ilikuwa ni mstari wa kwanza na wa pili tu, na ndio mistari hasa ninayotaka uielewe sawa sawa kabla hujaenda kwenye mstari wa tatu na kuendelea. Swali lako limegawanyika katika vipengere viwili, nami nakujibu kama ifuatavyo;

  I. Mungu hakuwa ndani ya utawala wa shetani. Biblia iko wazi kabisa kwamba Roho wa Mungu alikuwa JUU ya uso wa maji wakati shetani au giza lilikuwa ndani ya uso wa vilindi vya maji. Ukiweka maelezo haya katika lugha ya picha utaona kwamba shetani alikuwa chini na Mungu alikuwa juu, kama ambavyo hadi leo bado shetani yupo chini na Mungu yupo juu. Ndugu Mabinza sijui kama unajua kwamba kiutawala mtu akikwambia upo ‘chini’ yake maana yake ni kwamba anakutawala na kinyume chake ni sawa kwamba ukiambiwa upo ‘juu’ maana yake unatawala. Nasema hivyo kwa sababu neno vilindi lina maana ndani au chini sana ya maji yenye kina kirefu na uso wa maji ni juu ya maji. Hivyo kamwe Mungu hawezi kuwa chini ya shetani au kuwa ndani ya utawala wa shetani. Kama nilivyosema chini ni ishara ya kutawaliwa na juu ni ishara ya kutawala na ndio sababu biblia inatuhimiza kutazama yaliyo juu aliko Yesu na tusiyatazame yaliyo chini ambayo hayadumu maana sisi ni watawala na tunamiliki juu ya nchi (Ufunuo 5:9-10).
  II. Kwa kuwa tumeona hapo juu kwamba Mungu hakuwa chini au ndani ya utawala wa shetani, sasa umeuliza shetani alikuwa mtawala wa akina nani wakati huo ambapo ulimwengu wa kimwili ulikuwa haujaumbwa? Jibu ni rahisi sana; lakini ili ulijue vizuri jibu hili kwamba shetani alikuwa mtawala wa nani kwa wakati huo, ni lazima uende mpaka kwenye kitabu cha Ufunuo 12:4 inayosema; “Mkia wake ukakokota theluthi ya nyota zote za mbinguni na kuziangusha katika nchi……..” Biblia inaposema ‘nyota za mbinguni’ wote tunajua ina maana ya malaika. Sasa angalia, huyu Joka ni Lusifa au shetani ameanguka na theluthi moja ya nyota za mbinguni katika nchi, je ni nchi gani? Rudi sasa kwenye kitabu cha Mwanzo 1:2 inayosema; “Wakati huu nchi au dunia ilikuwa haina umbo, tena ilikuwa tupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji…..” Kwa kuwa wakati huo ulimwengu wa kimwili ulikuwa bado haujaumbwa au haujafunuliwa katika nchi hii iliyokuwa ukiwa tena utupu, basi shetani alikuwa (na bado anaendelea kuwa) mtawala wa hawa malaika waasi ambao biblia kwenye kitabu cha Waefeso 6:12 na 1 Timotheo 4:1 inawaita “wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya na roho zidanganyazo”.

  Mstari wa tatu wa kitabu cha Mwanzo, ndio mwanzo wa kuanza kuumbwa au kufunuliwa kwa ulimwengu wa kimwili kwenye nchi ambayo ilikuwa utupu na ukiwa. Kwa maana nyingine hapo ndipo Mungu alipoanza kuiondolea nchi hiyo ukiwa na kuivisha au kuijaza vitu maana ilikuwa ‘tupu’ au ilikuwa ‘utupu’. Na kitu cha kwanza kabisa alichokiweka kwenye nchi hii ni NURU kwa sababu Yeye ni Nuru (Mwanzo 1:3).

  Ndugu Mabinza ili uweze kuelewa vizuri hiki ninachokisema ni muhimu sana kusoma mistari miwili ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo kwa makini na kwa kutafakari sana, maana hapo ndipo pa kupaelewa vizuri kabla ya kwenda kuyajua yale yaliyopo kwenye mstari wa 3-31. Kama nilivyosema hapo juu kwamba uumbwaji au ufunuliwaji wa ulimwengu wa mwili unaanzia kwenye mstari wa tatu katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Biblia imenyamaza kimya juu ya kipindi au muda gani ulipita wakati nchi au dunia ilipokuwa bado UKIWA, UTUPU, na GIZA likiwa kwenye uso wa vilindi vya maji.

  Ukiusoma mstari wa pili wa kitabu cha Mwanzo toka kwenye biblia ya NENO, unasomeka hivi;
  “Wakati huu (yaani hapo mwanzo Mungu alipoumba mbingu na nchi), dunia ilikuwa haina UMBO (maana yake haikuwa katika hali au umbo tunaloliona sasa), tena ilikuwa tupu (maana yake haikuwa na vitu hivi vinavyoonekana ambavyo ndio ulimwengu wa mwili), giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, naye Roho wa Mungu alikuwa ametanda juu ya maji”

  Hapa nadhani unapata picha nzuri zaidi kama utayaweka maelezo haya katika lugha ya picha kama nilivyokuomba hapo juu kwamba Mungu hakuwa ndani ya utawala wa shetani kwa sababu Yeye alikuwa ametanda juu ya maji wakati shetani akiwa chini kwenye uso wa vilindi vya maji kufuatana na definition ya neno vilindi vya maji. Lakini hii haina maana kwamba chini ya vilindi vya maji Mungu alikuwa hayupo hasa ukizingatia neno toka Zaburi 139:7-12.

  Katika kuendelea kujibu swali lako hili kwa kwenda mbele zaidi ningependa ujue kwamba kabla shetani hajamdanganya mwanadamu ndani ya bustani ya Edeni, shetani huyu hakuwa mtawala wa dunia hii au ulimwengu huu wa kimwili, bali alikuwa mtawala wa wale malaika waasi wenzake kwa kuwa mtawala wa dunia hii kwa kipindi hicho alikuwa Adamu.

  Biblia imenyamaza kimya pia juu ya kipindi alichokaa Adamu ndani ya bustani ya Edeni akiwa ‘mungu’ na mtawala wa dunia hii kabla ya anguko lake kama Zaburi 82:6 na Yohana 10:34 zinavyosema. Kipindi chote hicho mwanadamu huyu alikuwa ndiye ‘mungu’ na mtawala wa ulimwengu huu wa mwili au dunia hii. Baada ya anguko hilo ndipo shetani akawa ‘mungu’ na mtawala wa dunia hii ( 2 Kor 4:4) na tunajua wazi kwamba anguko la mwandamu ndani ya Edeni limeelezwa kwenye sura ya tatu ya kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa kifupi kwamba hapo mwanzo shetani hakuwa mtawala wa dunia hii mpaka alipofanya mapinduzi ndani ya bustani ya Edeni ndipo akawa mtawala wa dunia hii au akawa mkuu wa anga.

  2. Umeuliza ninaizungumziaje Injili ya Yohana 1:1-9….”Nayo nuru yang’aa gizani, nalo giza halikuiweza……… kulikuwa nuru halisi……. Je, alianza kung’aa hivyo lini?”

  Kwanza hapa sasa nadhani umekubaliana na hoja yangu kwamba nuru ni ishara ya kuwepo kwa Mungu au Ufalme wa Mungu na giza ni ishara ya kuwepo kwa shetani au ufalme wa giza!!

  Ninachokielewa mimi toka kwenye kifungu hicho cha injili ya Yohana kinaelezea jinsi ambavyo kila mtu ampokeaye Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anakuwa nuru au anapata nuru halisi ambayo inang’aa gizani, yaani kwa wale wote ambao hawajampokea na kumjua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hili nalifananisha na kile alichokisema Yesu kwa Petro kwamba juu yake atalijenga kanisa na milango ya kuzimu haitaliweza au haitalishinda. Mungu ni Nuru halisi na ndio sababu nikasema kwenye post yangu ya tar.20/7 kwamba kitu cha kwanza kilichoumbwa au kufunuliwa na Mungu kwenye ulimwengu huu wa mwili ilikuwa nuru kwa sababu Yeye ni nuru halisi hivyo alikuwa anajifunua Yeye kwanza kwenye ulimwengu huu wa mwili.

  Lakini kumbuka hata alipoamuru nuru iwepo, nuru hiyo haikulimaliza giza lote lililokuwepo hapo kwanza ili kuonyesha kwamba kuna mifumo miwili ya maisha ilishakuwepo tayari kwenye nchi au dunia ambayo ilikuwa ukiwa, utupu na yenye giza. Mifumo hiyo miwili ni mfumo wa Mungu ambao ni nuru na mfumo wa shetani ambao ni giza, la sivyo ile nuru ingelimaliza giza lote lililokuwepo wakati huo. Ndipo Mungu alipoamua atenge giza na nuru kwa kuita mchana na usiku (Mwanzo 1:3-5).

  Umeuliza lini nuru hii iling’aa! Nuru hii ni Alpha na Omega, hivyo imeng’aa toka Alpha (mwanzo) hata Omega itaendelea kung’aa tu.

  3. Neno juu ya vilindi vya maji ni sawa na neno juu ya uso wa maji? Simple and clear, maneno haya mawili sio sawa na wala hayana maana sawa hivyo yanatofautiana na ndio sababu biblia ikayatumia yote mawili kwenye sentensi au kifungu cha maneno cha mstari wa Mwanzo 1:2. Na hapa ndipo wapendwa wengi huwa tunapigwa chenga kiasi cha kutoelewa maandiko yalikuwa na maana gani kwa kusema hivyo.

  Kamusi ya Kiswahili sanifu toleo la pili la 2004 inaeleza vilindi au kilindi kama mahali baharini penye kina kirefu cha maji, hujulikana pia kwa maneno kama kilifi au shumbi (kwa wenzangu wanyiramba wanaweza kushangaa kwa kuwa shumbi ni jina la mtu). Neno juu ya uso wa maji maana yake ni kwenye uwanda wa juu wa maji ama iwe bahari au mto au ziwa n.k, mahali ambapo wewe Mabinza ukisimama unaona maji hayo yakiwa katika usawa (level) au uwanda wa kulingana. Kwa maana hiyo basi hii inanipa kuamini kwamba vilindi vya maji ambako ni chini sana kwenye kina kirefu cha maji pia vina uso wake huko huko ndani kama ilivyo maji nayo yana uso wake ambao ni sehemu ya juu kwenye ujazo wowote wa maji (hata kama maji hayo yapo kwenye glasi, kuna uso wake).

  Kwa hiyo maneno haya hayako sawa na hayana maana moja kwa kuwa yanawakilisha sehemu (position) mbili tofauti za uwepo wao-moja ipo chini au ndani sana ya maji na nyingine ipo juu ya maji.

  4. Kuhusu kipengere cha mwisho umeuliza ulimwengu wa mwili upoje na uliumbwa lini katika kipindi cha uumbaji? Ukisoma tena kwa undani post yangu iliyotangulia utaona swala hili nimeliongelea kwa kirefu na nakushangaa sana Ndg Mabinza kama kweli huujui ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili ndio huu tunaoishi kwa sasa katika miili hii ya nyama ambao vitu vilivyoko ndani yake vinaonekana kwa macho haya ya nyama; kama ni mtu unamuona mtu akiwa katika umbo lake, kama ni nyasi basi unaziona nyasi zikiwa katika maumbo yao hata kama ni tofauti tofauti, kama ni miti inaonekana miti, this is a ‘physical world’ because it is seen by our naked eyes!!!

  Kufuatana na maandiko ulimwengu huu wa mwili ni mafunuo ya ulimwengu wa kiroho, hivyo hii inanipa kuamini kwamba ulimwengu wa kiroho ndio uliotangulia kuumbwa kabla ya huu wa kimwili, kama ambavyo unamuona mtu wa ulimwengu wa mwili (yaani umbo lake au mtu wa nje) uwe na uhakika mtu huyo ana ‘mtu wa ndani’ ambaye haonekani kwa macho haya ya nyama, huyo wa ndani ni mtu wa ulimwengu wa roho.
  Sasa lini ulimwengu huu uliumbwa (ulimwengu wa mwili) ni baada ya kuumbwa kwa ulimwengu wa roho kufuatana na Waebrania 11:3 na kufuatana na Mwanzo 1:3-31 pamoja na kwamba hakuna ndani ya biblia mahali palipoeleza wazi lini ulimwengu wa roho uliumbwa.

  Kwa maelezo hayo, Ndg Mabinza unaweza kuona wazi kwamba Lusifa hakushiriki katika kikao kile (Mwanzo 1:26) unachokiiita kikao cha kuachilia wazo la kumuumba mwanadamu kutoka kwa Mungu kwa kushirikisha jeshi lake la mbinguni kwa sababu Lusifa alikuwa tayari si mmoja wa wanajeshi wa jeshi la mbinguni, na tayari alikuwa kwenye mfumo mwingine kabisa uliokuwa kinyume au tofauti na mfumo wa Mungu. Haiwezekani watu wawili wenye mitizamo tofauti wakakaa pamoja katika kujadili jambo moja, hayo hayatakuwa majadiliano bali yatakuwa mabishano kwa hiyo hakuna ushirika hapo kama ulivyosema kwamba mtu akikushirikisha kwenye mpango wake basi nawe umekuwa mshirika na hivyo unakuwa mhusika katika mpango huo!!!

  Mungu aendelee kutukirimia neema yake ili tuendelee kumjifunza Yeye kwa uaminifu wote bila hila wala husuda yoyote.

  Ubarikiwe sana ndugu Mabinza.

 46. Duh ama kweli, yupo mtu mmoja aliomba mtu atoke kwa wafu aje awahubirie watu ndipo watatubu, akaambiwa hivi……..WASIPOWASIKILIZA MUSA NA MANABII, HATA AKIWAENDEA MTU ATOKAYE KWA WAFU, HAWATATUBU. Mhubiri naye akawa na la kusema, yeye akaliweka hivi……….., HAKUNA JAMBO JIPYA CHINI YA JUA, YALIYOPO, NDIYO YATAKAYOKUWEPO…….

 47. Mpendwa Haule
  Shalom!
  Nimeliona swali ulilomuuliza ndg Sungura, ingawa yeye bado hajalijubu, lakini kwa kuwa ni swali linalohusiana na Maandiko, nasi tukiwepo hapa kwa ajili ya kujifunza zaidi, ndipo nami nimeiendea hiyo tafakuri ya hicho kifungu, nikiiachilia mbali dhana ya UTATU, kama ambavyo si ya kiBiblia, ndipo katika kuoanisha na Maandiko mengine, kifungu hicho nimekielewa kama ifuatavyo:-

  Nukuu ya kifungu hicho kama ulivyokileta: “1John5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.”

  Sasa, iwapo utakutana na kifungu hiki bila ya kuwa umejengwa juu ya Msingi wa Neno la Mungu, ni rahisi sana kuwaona ni jinsi ya watu watatu tofauti, au three distinctive personalities unapoanza kukisoma kifungu hicho, na kuishia ktk mkanganyiko pale unapomalizia, kinapokuambia kuwa,  “… and these three are one” yaani hao watatu walio tofauti ni MMOJA! Ndipo maswali yasiyo na majibu huanza; watu watatu tofauti, wanawezaje kuwa MMOJA? Kila utavyojaribu kupata jibu, utaishia ulipoanzia na mwishowe itakulazimu kuliacha suala hilo kama lilivyo ukitumainia kuwa atatokea mpakwa mafuta atakaye liweka sawa jambo hilo kwani yaonekana kana kwamba kuna kosa la kiuandishi lililotokea!

  Lakini ukirudi nyuma kidogo, unaweza kuviona vifungu vingine vya Maandiko vitakavyokupa mwanga zaidi juu ya jambo hilo.
  Kuhusu Mungu kuwa Baba: Isaya 63:16 “… O LORD, art our father, our redeemer; thy name is from everlasting.” na vifungu vingine vingi ktk Agano jipya vinavyomuonesha Mungu kuwa ni Baba.

  Kuhusu Kristo kuwa Baba: Isaya 9:6 “… The everlasting Father ..” 
  Maandiko yanaendelea kujifunua: John 10:30 Kristo anasema, ” I and my Father are one.” ukiendelea hadi mstari wa 33 unaweza kuona jinsi walivyomuokotea mawe ili wampige kwa neno hilo kama ambavyo leo hii unaweza kuwaona wapendwa wengi wakiyarusha mawe kwa jambo hilo hilo!
  John 14:9 … he that has seen me hath seen the Father…”
  Mstari wa 10 “… but the Father that dwelleth in me…”

  John 4:24 inasema, “God is a Spirit” basi hilo huenda sawa na kuzaliwa kwa Yesu, ule mwili, maana huu haukuwepo huko mbinguni, ule mwili sio eternal maana unao mwanzo hapo ulipozaliwa na Mariam kwa nguvu za Roho Mt ambaye ndiye Biological father wa  Yesu, hii Jhn 4:24 ikienda sawa sawa na Mt 1:18  yaani Maandiko yaki “dovetail” !

  John 1:1 “Hapo mwanzo alikuwapo Neno…” halafu Mw 1:1 inasema pia, “Hapo mwanzo Mungu…” Pia unapaswa ujue kuwa neno ‘Mungu’ sio jina bali ni sifa. Kwa hiyo ni Agano jipya linalotufunulia siri ya Mwanzo kwa kutonesha kuwa huyo Mungu tunayemsoma huko ktkt Mw 1:1 alikuwa ni Neno ambaye ni Roho! Ndio maana hata tukijiuliza tu kuwa, Je, yawezekana kumtenganisha mtu na neno lake au kauli yake? Jibu ni, HAIWEZEKANI!!!
  Vivyo Roho na Neno lake havitengeki, ni MMOJA, “Mungu ni Neno lake”

  Basi anaposema kuwa nasi tutakuja kukaa kwake, Kristo na Baba, hilo moja kwa moja lingetujulisha kuwa Baba, yule Roho na Yesu, yule Neno wangefanya makao yao ndani ya mwaminio, sasa hao si wawili tofauti, bali kama alivyosema hapa ktk John 6:63 kuwa,  “… the words that I speak to you, they are spirit, and they are life” unaona kwa hiyo Neno ndiye Roho, basi hilo lijaapo ndani yetu ndio UZIMA na si mafunuo! 

  Angalia ktk Mathew 28:20 “… and, lo, Iam with you alway, even unto the end of the world.”  ile “I” ni personal pronoun, kwa hiyo Kristo kuwa pamoja nao mpaka mwisho wa dahari, iwapo tutamtenganisha na Roho Mt, basi jambo hilo litaivuruga Imani yetu, maana Kristo yule Yesu wa Nazareth hajawahi kuonekana tangu aliposulibiwa na kuzikwa kwa wasioamini, na kwa waaminio tangu alipopaa mbinguni! Hata Paulo alipokutana naye hakuwa katika lile umbile la yule aliyesulubiwa, bali Nuru kali, ile iliyowaongoza Israeli, iliyojitambulisha kwake kuwa ni Yesu!

  Kwa hiyo kwa kifupi hicho kifungu cha 1John 5:7 kinawakilisha ushuhuda wa Injili kuanzia Agano la Kale ambapo Huduma ilikuwa ktk Dispensation ya BABA, akilipeleka Neno lake kupitia manabii na kujulikana hivyo kama BABA; akajifunua ktk Agano Jipya kama Neno na hivyo kuufunga U BABA wote ktk Neno hata hilo kudhihirika ktkt mwili; na kuukamilisha ushuhuda mzima ktk ROHO MT, akiifunga Injili! 
  Yeye hakusema kati ya washuhudiao yuko MWANA, amesema NENO! Ukilitafakari hili utaelewa kwanini Sungura anasema, “concept ya ‘Mwana’ hatukuwa nayo” ninaamini itakuwa kutokana na kifungu hicho kwani “Mwana” ule mwili hauna ushuhuda wa Agano la Kale isipokuwa lile Neno au yule Roho aliyeishi ndani yake, Yh 14:10, ndiye mwenye huo ushuhuda!

  Mbarikiwe nyoote, kadiri tunavyo jinyenyekeza mbele Zake ktk kujifunza!

 48. MPENDWA KINYAU,
  NAKUFUATILIA KWA KARIBU SANA, MAFUNDISHO YAKO MAANA YANANIJENGA NA KUNIPA BIDII YA KUYAPEKUA MAANDIKO, SEHEMU YA POST YAKO NAENDA NAYO ILA UME NIACHA NYUMA, ULIPOSEMA KAMA IFUATAVYO, AMBAYO NAPENDA UNIFAFANULIE, NANUKUU:-

  1. III. Kule kuwepo kwa giza juu ya vilindi vya maji kabla ya siku sita za kufunuliwa au kuumbwa kwa vitu vinavyoonekana ikiwa ni pamoja na mtu au mwanadamu, kunadhihirisha kwamba tayari shetani au Lusifa alishakosa sifa ya kuwa malaika mkuu huko mbinguni na mahali pake huko mbinguni palikuwa pamefutwa kabisa, hivyo ilikuwa lazima awe sehemu nyingine ambayo ndiyo hiyo ya vilindi vya maji. Giza ni ishara ya ufalme wa shetani (Waefeso 6:12) na nuru ni ishara ya ufalme wa Mungu, ndio sababu kitu cha kwanza kabisa alichokiumba Mungu katika ulimwengu huu wa mwili ni NURU (Mwanzo 1:3). MWISHO WA KUNUKUU.
  ILI USINIACHE NYUMA, NAOMBA TWENDE WOTE, SASA ILI TWENDE PAMOJA; HEBU NIELEZEE, UNAMAANISHA NINI, KUTOKANA NA MAELEZO YAKO YA HAPO JUU, NAOMBA UNIFAHAMISHE YAFUATAAYO:-
  1. Mw. 1:2-3 ”……GIZA LILIKUWA JUU YA VILINDI VYA MAJI; ROHO YA MUNGU IKATULIA JUU YA USO WA MAJI…….”UNAMAANA MUNGU ALIKUWA AKIISHI NDANI YA UTAWALA WA SHETANI? NA KAMA SIVYO, SHETANI ALIKUWA MTAWALA KWA AKINA NANI WAKATI HUO? (UMESEMA ULIMWENGU WA KIMWILI ULIKUWA BADO HAUJAUMBWA)

  2. UNAZUNGUMZIA JE, ILE Yh.1:1-9, INAPOSOMEKA KUWA,”…….., NAYO NURU YA NG’AA GIZANI, NALO GIZA HALIKUIWEZA….KULIKUWAKO NURU HALISI…. ” na Uf.1:16, INASEMA, “NA USO WAKE KAMA JUA LIKING’AA KWA NGUVU ZAE”, JE, ALIANZA KUNG’AA HIVYO LINI?

  3. NENO JUU YA VILINDI VYA MAJI NI SAWA NA NENO JUU YA USO WA MAJI?

  PIA, SIJAELEWA MAMBO KADHAA KATIKA HIKI KIPANDE; NAKINUKUU,
  Kifungu chenyewe ni hiki; ‘Ugomvi wa Mungu na Lusfa uliletwa na huyo Lusfa mwenyewe kutaka kushiriki na kuchukua utukufu wa Mungu siku nyingi kabla hata kuumbwa kwa ulimwengu huu wa kimwili. Na kama ndivyo basi ina maana ile vita ya mbinguni ilipiganwa kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu na kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu”.
  Ukisoma kitabu cha nabii Isaya 14:12, neno la Mungu linasema;
  “Tazama ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya asubuhi, mwana wa mapambazuko! Umetupwa chini duniani………..”
  Huu ndio ulikuwa mwanzo wa uasi wa Lusifa huko mbinguni kabla ya kuja kumdanganya mwanadamu hapa duniani. Kwangu mimi huu ndio ulikuwa mwanzo au chanzo cha ugomvi wa Mungu na Lusifa………” MWISHO WA KUNUKUU.
  NIKIYALINGANISHA MAELEZO ULIYONUKUU KATIKA ILE ISA.14:12, AMBAYO YANASEMA “……..UPETUPWA CHINI DUNIANI……” NA ILE Mw.1:10, INASEMA, “MUNGU AKAPAITA PALE PAKAVU NCHI; NA MAKUSANYIKO YA MAJI AKAYAITA BAHARI…..” NA ILE Uf. 12:12, INASEMA, “……..OLE WA NCHI NA BAHARI KWA MAANA YULE IBILISI AMETUPWA KWENU……” NA ILE, Eze. 28:13, INASEMA “ULIKUWA NDANI YA ADENI…..”

  UNAMAANISHA NINI, UNAPOSEMA, UGOMVI WA LUSFA NA MUNGU ULIANZA KABLA YA KUUMBWA ULIMWENGU WA KIMWILI, JE ULIMWENGU WA KIMWILI UPOJE, NA ULIUMBWA LINI KATIKA KIPINDI CHA UUMBAJI? AU UNAMAANA KUWA ILE VITA ILIFANYIKA SIKU AU WAKATI MWINGINE NA KULE KUTUPWA KWA HUYO LUSFA AU SHETANI, ILIKUWA SIKU NYINGINE TOFAUTI? NAOMBA UNIELEWESHE TAFADHALI;
  NATANGULIZA SHUKRANI.

 49. Sungura….Shalom

  kulingana na bandiko lako Hakuna utata kuwa Mungu ni MMOJA,kila anayeitwa mwanafunzi wa Yesu anakubaliana na hilo,Mimi naomba unisaidie,hawa watatu wanaoshuhudia mbingun(1Yoh5:7)i nini maana yake kuwa ni mmoja.na sio wawili Neno na Roho kuwa ni mmoja! kama unavyoelewa wewe,, msamihati utatu usikufunge uweke pambeni. ,kwanini maandiko yaandike hivi ni watatu na ,si yengeeandika tu yuko moja ashuhudiaye mbinguni au wako wawili washuhudio mbinguni nao ni mmoja.
  Naomba unielimishe nipate ufahamu

  1John5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.

  Pia sijakuelewa unaposema”“concept” ya mwana hatukuwa nayo”

  Nayo pia unielimishe unamaanisha nini?

  *samahani nimeuweka kwa kiinglishi huo mstari,ili usitutatize kwa kiswahili.

 50. Ndugu CK Lwembe,
  Mungu wetu ni mwema wakati wote na leo amenipa wasaa kusema kidogo juu ya kile ambacho ulipenda sana kukijua nilikuwa na maana gani kutokana na kifungu nilichokiandika na wewe ukaendelea kukiulizia kwamba hilo ni fundisho gani.

  Kifungu chenyewe ni hiki; ‘Ugomvi wa Mungu na Lusfa uliletwa na huyo Lusfa mwenyewe kutaka kushiriki na kuchukua utukufu wa Mungu siku nyingi kabla hata kuumbwa kwa ulimwengu huu wa kimwili. Na kama ndivyo basi ina maana ile vita ya mbinguni ilipiganwa kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu na kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu”.

  Ukisoma kitabu cha nabii Isaya 14:12, neno la Mungu linasema;
  “Tazama ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya asubuhi, mwana wa mapambazuko! Umetupwa chini duniani………..”

  Kwa ufahamu wangu kifungu hiki kinamzungumzia Lusifa alipotupwa duniani baada ya vita ile ya mbinguni. Kwa nini alitupwa chini au niseme kwa nini kulikuwa na vita hiyo mbinguni; mstari wa 13 wa sura hiyo ya Isaya unatupa sababu kwa kusema hivi;
  “Ulisema moyoni mwako, nitapanda juu hadi mbinguni, nitakiinua kiti changu cha enzi juu ya nyota za Mungu, nitajifanya kama Yeye Aliye juu sana”

  Kwa uelewa wangu pia hapa napata kuona kwamba Lusifa alitaka kufanana au kuwa juu ya Mungu (Yeye aliye juu sana). Huu ndio ulikuwa mwanzo wa uasi wa Lusifa huko mbinguni kabla ya kuja kumdanganya mwanadamu hapa duniani. Kwangu mimi huu ndio ulikuwa mwanzo au chanzo cha ugomvi wa Mungu na Lusifa. Hebu tutafakari kidogo juu ya ile vita kati ya Mikaeli na Lusifa katika Ufunuo 12:7, nalo neno linasema hivi;
  “Basi palikuwa na vita mbinguni: Mikaeli na malaika zake wakapigana na hilo joka nalo joka pamoja na malaika zake likapigana nao”

  Ukiutafakari vizuri mstari huu utaona vitu vifuatavyo kwa uchache (mimi ninavyoviona, wewe unaweza kuona zaidi au pungufu);

  I. Hili sio tukio linalotokea sasa au litakalotokea baadaye au wakati ujao, bali hii ni taarifa ya tukio ambalo liliisha tokea siku nyingi au muda mrefu uliopita.

  II. Kabla ya tukio hili, yaani kabla ya vita kuanza kupiganwa, lilitangulia tendo au tukio la kuasi kwanza, yaani Lusifa aliasi na kuvuta upande wake baadhi ya malaika ndipo akaunda jeshi la kupambana na Mikaeli na malaika wengine waliobaki kuwa watiifu kwa Mungu.

  III. Kwa maana hiyo kitendo hiki cha kuasi kwa Lusifa na baadhi ya malaika (moja ya tatu) kikiwa na nia ya kutaka kuipindua serikali au Ufalme wa Mbinguni, kilifanyika kabla ya ulimwengu wa mwili kuumbwa au kufunuliwa toka kwenye ulimwengu wa roho kwa kuwa biblia haielezi ulimwengu wa roho uliuumbwa lini.

  Kwa nini nasema hivyo?
  Hebu twende kwenye kitabu cha Mwanzo 1:1-2, neno linasema hivi;

  “Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Wakati huu dunia ilikuwa haina umbo tena ilikuwa tupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, naye Roho wa Mungu alikuwa ametanda juu ya maji”

  Nini ninakiona pale ninaposoma mistari hii miwili ya mwanzo kabisa katika biblia:

  I. Hii dunia ambayo wakati huo haikuwa na umbo bado, iliumbwa kwanza na Mungu kabla ya kuanza kuwekewa umbo lake au niseme kabla haijaanza kuwekewa vitu vinavyoonekana (physical things) kutoka kwenye vitu visivyoonekana [(spiritual things) (Waebrania 11:3)], ili kuifanya dunia hii iwe na umbo na ndicho tunachokiona Mungu akikifanya ndani ya siku sita zinazojulikana kama siku za uumbaji (Mwanzo 1:3-31).

  II. Wakati dunia ikiwa tupu na bila umbo, GIZA (ambalo kwa tafakuri yangu ni shetani au Lusifa maana katika ulimwengu wa roho yeye ni mfalme wa ufalme wa giza) lilikuwepo tayari juu ya uso wa vilindi vya maji, maana yake ni kwamba kabla ya kuanza uumbwaji wa ulimwengu wa mwili (physical world), tayari shetani alikuwepo kwenye dunia hiyo iliyokuwa tupu na haina umbo; na kama alikuwepo ina maana tayari alishapigwa huko mbinguni na kutupwa chini kwenye dunia iliyokuwa haina umbo. Na hii ni kufuatana na Ufunuo 12:9a inayosema; “Lile joka kuu likatupwa chini……….”

  Sasa angalia, Mwanzo inasema; “giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji” na Ufunuo inasema ‘alitupwa chini’; lakini ona tena jinsi biblia inavyosema kuhusu Roho wa Mungu kwamba “naye Roho wa Mungu alikuwa ametanda juu ya uso wa maji”. Kipindi chote hicho ilikuwa kabla ya kuanza uumbwaji wa vitu vinavyoonekana au niseme ulimwengu wa mwili.

  Hebu tuiweke hii hali katika lugha ya picha kwa kujiuliza vilindi vya maji ni wapi? Ni chini au ndani sana ya bahari na juu ya uso wa maji ni kwenye sehemu ya juu ya bahari ambako ndiko tunaona meli na mitumbwi ikipita.

  Tafakuri hii, kwa ujumla wake ndiyo iliyonipelekea kusema kwa uhakika kwamba vita hii au ugomvi huu tunaousoma kwenye Ufunuo 12:7-9 ulisababishwa na uasi wa Lusifa huko mbinguni kwa kutaka kuwa mkuu kuliko Mungu kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu wa mwili.

  Pia ndugu Lwembe sijui kama unaamini kama ninavyoamini mimi kwamba ulimwengu wa roho (spiritual world) uliumbwa na Mungu kwanza kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu wa mwili (physical world).

  Ili kuendelea kuthibitisha kwamba vita hii (Ufunuo 12:7-9) iliyosababisha shetani au Lusifa kukosa NAFASI (position) yake huko mbinguni ilipiganwa kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu wa mwili, naomba tuangalie kidogo neno toka Injili ya Luka 10:18 inayosema;
  “Yesu akawaambia, NILIMWONA shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme wa radi”

  Sasa ona hapa Yesu anawaambia wanafunzi wake ‘nilimwona’, kwa nini hakusema ‘ninamwona shetani anaanguka kutoka mbinguni’, badala yake akatumia lugha ya wakati uliopita. Lililosababisha Yesu aseme hivyo ni tendo la wanafunzi wake kufurahia jinsi walivyotumia jina lake kuwatoa pepo wachafu waliowaingia watu. Pamoja na kwamba alililolisema Yesu lilikuwa onyo kwa wanafunzi wake kutokufurahia tu mapepo yanavyowatii, bali wafurahi kwamba majina yao yameandikwa mbinguni; lakini pia alitaka wajue kwamba Yeye ni Mungu na alikuwepo na kushuhudia au kuona jinsi shetani au aLusifa alivyotupwa kutoka mbinguni na kuanguka chini kama umeme wa radi, ndio sababu biblia inasema na mahali (position) pake mbinguni hapakuonekana tena.

  Kwa mistari hiyo michache toka kwenye biblia (siyo CRES) ambayo nimeitumia hapa, basi inanipa kuamini kwamba;

  I. Kulikuwa na ugomvi kati ya Mungu na Lusifa huko mbinguni au huko kwenye ulimwengu wa roho (ninaamini kuwa mbingu ni eneo kwenye ulimwengu wa roho) kwa sababu ya huyu Lusifa kuasi na kusababisha theluthi moja ya malaika kwenda upande wake na kutaka kupindua ufalme wa Mungu (maana hasa ya uasi) na baada ya vita hiyo wakatupwa chini (Ufunuo 12:4).

  II. Biblia haiwezi kusema kwamba kulikuwa na vita mbinguni kama hakukuwa na kitu kinachogombewa au kupiganiwa. Kilichosababisha ugomvi au vita hiyo kama nilivyoandika kwenye kifungu kile ulichokinukuu ni Lusifa kutaka kuwa juu ya Mungu kama ambavyo tumeona kwenye Isaya 14:13. Kuwa juu ya, maana yake ama kumzidi au kumtawala Mungu, na Mungu kamwe hawezi kuchangia ukuu na uweza wake na mtu au kiumbe kingine chochote iwe hapa duniani au huko mbinguni.

  III. Kule kuwepo kwa giza juu ya vilindi vya maji kabla ya siku sita za kufunuliwa au kuumbwa kwa vitu vinavyoonekana ikiwa ni pamoja na mtu au mwanadamu, kunadhihirisha kwamba tayari shetani au Lusifa alishakosa sifa ya kuwa malaika mkuu huko mbinguni na mahali pake huko mbinguni palikuwa pamefutwa kabisa, hivyo ilikuwa lazima awe sehemu nyingine ambayo ndiyo hiyo ya vilindi vya maji. Giza ni ishara ya ufalme wa shetani (Waefeso 6:12) na nuru ni ishara ya ufalme wa Mungu, ndio sababu kitu cha kwanza kabisa alichokiumba Mungu katika ulimwengu huu wa mwili ni NURU (Mwanzo 1:3).

  Kwa maana hiyo basi, hata kama tutakubaliana na ndugu Mabinza kwamba kulikuwa na kikao kati Mungu na jeshi lake la mbinguni ili kuliachilia wazo lake la kuumbwa kwa mwanadamu kama anavyoitafsiri Mwanzo 1:26, Lusifa asingekuwa mmoja wa wajumbe wa kikao hicho kwa sababu alishapoteza tayari nafasi na uhalali wake huko mbinguni ambako ndiko kikao hicho kilifanyikia!!!

  Mwisho ndg Lwembe, kufauatana na shauku uliyokuwa nayo kutaka kujua ni kwa vipi niliandika kifungu hicho, ninasema niliandika hivyo kutokana na tafakuri yangu ya maeneo hayo na mengine ambayo sijaandika hapa yaliyomo ndani ya biblia. Kama tafakuri yangu hiyo ni kinyume au inapotosha toka kwenye ukweli wenyewe, nipo hapa kujifunza na kufundishwa. Mchakato wa kujifunza na kufundisha ni mchakato au ni kitendo cha maisha yote ya mwanadamu kwa kuwa hakuna mwanadamu aliye mkamilifu na anayejua yote, iwe ni kuhusu Mungu au elimu nyingine yoyote, mwanadamu ataendelea kujifunza siku hadi siku.

  Ninaweza pia ikawa sijakidhi shauku uliyokuwa nayo ya kujua juu ya kile nilichokiandika, lakini hicho ndicho nilichomaanisha ndani ya kifungu kile ulichokinukuu, na kama sijakidhi shauku yako, basi sina namna nyingine ninayoweza kueleza nilichokuwa nakitaka kifike kwa wana blog kuhusiana na kile ulichokinukuu.

  Mungu aendelee kututunza katika kumtafakari Yeye.

 51. Naam, ndg Kinyau,
  Nimekuelewa, kwa vile sote tunajifunza, basi take your time abt it, maana Bwana ametujalia subira!

  Ubarikiwe!

 52. Ndugu CK Lwembe,
  Nivumilie kidogo baada ya leo nitakujibu swali lako kutokana na kile nilichokiandika ambacho umekinukuu hapo juu. Hebu vuta subira kidogo.

  Ubarikiwe.

 53. Wapendwa baada ya kuwa tumechangia sana juu ya hoja hii ambayo ilikuwa ni mbili katika moja. Yaani uhusika wa Lusifa katika uumbaji wa mwanadamu na utatu mtakatifuwa wa Mungu, kila mtu kwa kiasi fulani kuna alichopatia na kingine kukosea.

  Kwanza nashukuru kwa kuwa bwana Milinga ameungana nami kuwa wakati wa mtu kuumbwa Lusifa alikuwa amekwisha kuasi. Hivyo hakuwa sehemu ya jeshi la mbinguni tayari. Na kusema kweli hoja hii huwezi kuipatia majibu kwa kuangalia tu mistari fulani kwenye bible, lazima uiangalie kwa jicho la Theolojia na historia ya biblia. Kwa hiyo bwana Mabinza huna namna ambayo umejaribu kuthibitisha kuwa Lusifa alihusika.

  Pili, Bwana Mabinza amechambua vizuri sana juu ya suala la utatu mtakatifu, na mimi nakubaliana nae kabisa. Tunachokiita nafsi mbili za Mungu yaani Mwana na Roho ni Mungu huyo huyo mmoja ambaye amejifunua hivyo kiutenaji.
  Sidhani hata kama kuna sehemu inayosema Mungu mwana na Mungu Roho mtakatifu. Hayo maneno sawasawa na neno utatu yameletwa na watalaam tu wa maandiko katika kufafanua suala la Roho mt. na Mwana wa Mungu.
  Neno Mwana wa Mungu siyo sawa na kusema Mungu mwana, na neno Roho wa Mungu/Roho mtakatifu si sawa na kusema Mungu Roho mtakatifu.

  Tatizo letu watu wengi hatuwezi kukubaliana na kuwa hakuna utatu mtakatifu kwa sababu tumefundishwa suala la utatu tangu tuko Sunday school, pili ni kwa sababu tunafikiri kibinadamu sana ati kwamba Mungu kuwapo mbinguni na wakati huohuo yuko duniani kama mwana wa Mungu/Yesu haiwezekani.
  Lakini tukumbuke Mungu sasa hivi yuko mioyoni mwetu haina maana kwamba mbinguni hayuko. Anayeitwa Yesu ni neno la Mungu na hilo neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Ukirudi kwenye “squire one” utagundua huyo Yesu ndio Mungu na huyo Roho ndio Mungu yuleyule, kwa hiyo = na Mungu mmoja.

  Ukikubali kuwa hakuna utatu hautajuwa umemwondolea Mungu utukufu wowote, labda kama utasema Yesu na Roho mt. sio Mungu ndio makosa, kwa sababu Yesu/Mwana na Roho mt. ndio huyo huyo Mungu mmoja.

  Mwisho, Mungu husema kwa umoja (eg na tufanye mtu….) imetokea mara nyingi katika biblia lakini hakuna anayeweza kuthibitisha kuwa kuna sehemu alikuwa anamwambia Mungu mwana na Mungu Roho mt. Kwanza wakari huo “concept” ya mwana hatukwa nayo. Ispokuwa misemo ya namna hiyo Mungu ameisema akiwa anamaanisha jeshi lote la Mbingu( Malaika, maserafi,makerubi, wenye uhai wanne, wazee 24, n.k). Hebu ona hii sentensi ambayo yenyewe iko wazi zaidi: IKings 22: 19-20.(And he said, Hear thou therefore the word of the LORD: I saw the LORD sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left.
  20. And the LORD said, Who shall persuade Ahab, that he may go up and fall at Ramothgilead? And one said on this manner, and another said on that manner.

  Ukiangalia hapa ni ushahidi tosha kabisa kuwa huwa ni kawaida ya Mungu kuongea kwa uwing anapoongea na jeshi lake la Mbinguni wala sio utatu .

  Halafu anasema muwabatize kwa jina la Baba,na la Mwana ,na la Roho mt., wala si kwa jina la Mungu baba,Mungu mwana, na Mungu Roho mt. Hiyo BABA, MWANA , NA ROHO MT= MUNGU MMOJA.

  Let us get out the box” . Kuna mambo mengi sana ya kimapokeo tumedanganywa, na tunayang’ang’ania tu kwa sababu tumeambiwa hivyo miaka mingi hata kama hatuwezi kuthibitisha kimaandiko.
  May God help!

 54. Mpendwa Kinyau,
  Asante kwa kuliona swali langu.

  Kuhusu hicho kitabu kipya cha RAMANI KUU TAKATIFU au CRES, kulingana na niliyoyasikia kuhusu hicho kitabu, na maelezo uliyoyatoa, niliyaona yanafanana fanana na mambo niliyoyasikia kuhusu hicho kitabu ndio maana nikawauliza iwapo nanyi mnakitumia, naomba uelewe hivyo na si kuwatuhumu! Wala nawe huna haja ya kunishangaa sana, ila tuombe Mungu tukipate ili kujua yanayojiri katika ulimwengu wa roho, maana maudhui yake yanaonesha kitabu hicho kina replace Biblia!!! 

  Bado hakijachapwa lakini wanayo soft copy ambayo wako reluctant kuitoa kwa wasiohusika, kwa hiyo bado ninajitahidi niipate. Kwa walio Dsm, kusanyiko hilo liko sinza, hata mch Gwajima amelisanction kuwa ni nabii halali wa Mungu, mwanzoni alidhani ni pepo, yaani maana yake hiyo Ramani Kuu Takatifu ni Neno la Mungu!!! 

  Tukirudi ktk mada, niseme kuwa nimelipokea jibu ambalo ninaamini kulingana na kauli aliyotoa ndg Milinga, kitabu mnachotumia ni Biblia. Basi hilo ni jema na linatupa fusa zaidi ya kujifunza na uhuru mkubwa.

  Basi kulingana na kauli uliyoitoa, na nukuu: ““Ugomvi wa Mungu na Lusfa uliletwa na huyo Lusfa mwenyewe kutaka kushiriki na kuchukua utukufu wa Mungu siku nyingi kabla hata kuumbwa kwa ulimwengu huu wa kimwili. Na kama ndivyo basi ina maana ile vita ya mbinguni ilipiganwa kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu na kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu. ”

  Nina shauku kubwa ya kulijua hili fundisho, haswa napenda kujua ni kwa Maandiko yapi fundisho hili linasimama?

  Ubarikiwe!

 55. MPENDWA KINYAU,

  NAMSHUKURU MUNGU KUPATA WASAA KAMA HUU ILI NIKUJIBU, MAMBO KADHAA ULIYOYASEMA KATIKA POSTI YAKO YA JULY 17, (4:40pm) NITAKUJIBU KWA JUMLA KAMA IFUATAVYO:- UMESEMA, NANUUKUUU,
  “nawezaje kusema kwamba Mwanzo 1:26 itanibana? Itabana kwa lipi wakati mjadala unaoendelea hapa ni wa ushiriki wa Lusifa katika uumbaji wa mtu? Hapo juu umekiri wazi kwamba shetani hakushiriki katika kumuumba mtu bali Mungu ndiye aliyemuumba, wakati huo huo unasema alishiriki kwenye kikao, tunakuomba tuonyeshe mahali neno la Mungu linaposema kulikuwa na kikao, tukifikia hapo unarukia kwenye Utatu, sijui unataka tukueleweje!!”
  MIMI KAMA MIMI SING’ANG’ANII KWAMBA, KULIKUWA NA KIKAO MBINGUNI, ILA ILE MW.1:26 INAONYESHA KUWA, KULIKUWA NA KIKAO, MAANA WATU WAKIWA ZAIDI YA MMOJA, WAKIKUTANA NA KUZUNGUMZIA JAMBO FULANI, HICHO NI KIKAO. MAANA NIKISOMA ILE MW. 1:26, NAONA KUWA MUNGU ALIKUWA AKISEMA NA VIUMBE WENGINE WA MBINGUNI AMBAO NI ZAIDI YA KIMOJA. LAKINI PIA NIKISOMA ILE MW. 2:1, INSEMA “BASI MBINGU NA NCHI ZIKAMALIZIKA, NA JESHI LAKE LOTE ” UKISOMA PIA 1FAL.22:19, INASEMA, “ MIKAYA NAYE ALIMUONA MUNGU AKIWA AMEKETI KATIKA KITI CHAKE, AKIWA NA JESHI LAKE NA PIA SHETANI NAYE ALIKUWEPO, NA INAONYESHA WAZI KULIKUWA NA MAJADILIANO KATI YA WALIOKUWEPO NA MUNGU AKIULIZA ATAKAYE KWENDA KUDANGANYA AHABU” HAYO NI BAADHI YA MAANDIKO YALIYONIPA KUAMINI KUWA MUNGU HUFANYA VIKAO! NDG YANGU KINYAU, NIPE MAANDIKO, NIONE KUPINGA KWAKO KUWA, KILE KATIKA ILE MW. 1:26, HAKIKUWA KIKAO NA KWAMBA HAIKUWA AKIONGEA NA JESHI LAKE LA MBINGUNI, UKIONYESHA KUWA, ALIKUWA AKIJIAMBIA MWENYEWE! NILISEMA KUWA MSTARI WA MW.1:26, UTAKUBANA KWA MAANA YA KWAMBA, UTAKAPOKUBALI KUWA MUNGU ALIKUWA ANAONGEA NA MALAIKA AU JESHI LAKE KULE MBINGUNI, UTAKUWA UMEUKATAA UTATU UNAOAMINI KUWA MUNGU ALIKUWA AKIZIAMBIA ZILE NAFSI MBILI KTK ILE Mw. 1:26!
  UMESEMA NANUKUU,
  “Kwa hiyo Mungu ALIMUUMBA mtu kwa mfano WAKE MWENYEWE, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba” (Nukuu kutoka Biblia Neno).’’ Mwisho wa kunukuu.

  MIMI PIA NINAKUBALI HIVYO, NIKASEMA MFANO ALIOUMBWA NAO ADAMU NA KUFANANA NA MUNGU NI:- MUNGU NI ROHO (YH.4:24, 6:63), MTAKATIFU NA NI MWENYE HAKI, HIVYO ADAMU NAYE ALIFANANA NA MUNGU KWA MAMBO HAYO (EFE.4:24, MW.41:38) NA PIA MALAIKA NAO WANAFANA NA MUNGU, KWA SIFA ZILIZOTAJWA NA MAANDIKO HAYO, YAANI – NI ROHO, NI WATAKATIFU NA NI WENYEHAKI AMBAPO NA ADAMU ALIKUWA HIVYO, KAMA EFESO (4:24) INAVYOTHIBITISHA!
  Sasa kama si kweli, Hebu niambie na unipe andiko, kuwa Mungu alifanana na adamu kwa lipi na kama malaika hawakuumbwa kwa mfano wa Mungu; Yaani si Roho, si watakatifu na Si watenda haki!
  LABDA MR. KINYAU, NIMALIZIE KWA KUSEMA HIVI, KINACHOTAKIWA KWANGU NI KUELEWA, SIYO KUJUA, WEWE UNASEMA HATA IKICHUKUA MIAKA MINGAPI NAWEZA NI NISIKUBALIANE, NI KWELI! NATAKA KUELEWA SIYO KUJUA. KAMA MIMI UNAONA KUWA HAYAPO MAANDIKO YANAYOSIMAMISHA HOJA KUWA, MUNGU ALIKUWA NA KIKAO, NA JESHI LAKE NA KWAMBA HATA LUSIFA ALIKUWEPO, BASI, NIKUBALIANE NA LWEMBE CK KUWA, NI MAFUNUO KAMA AMBAVYO NA KWALE WANAO AMINI KUWA MUNGU NI UTATU NAO HAWANA ANDIKO LINALOSEMA MUNGU NI UTATU, BASI, VIVYO HIVYO NAO NI MAFUNUO. NA KAMA HATUPASWI SANA KUSIMAMA JUU YA MAFUNUO, BASI HOJAYA KUHUSIKA KWA LUSFA KATIKA UUMBAJI NA ILE YA UTATU ZOTE NI BURE NA HAZIPASWI KUFUATWA! KAMA NDIVYO, MIMI SINA CHA KUSEMA, NITAFURAHI KUONA HILI UNALISEMEAJE . NA VILE VILE ITAKUWA VEMA UKIJIBU YALE MAULIZO YANGU MACHACHE HAPO JUU. USIKU MWEMA RAFIKI.

 56. Ndugu Lwembe,
  Ni muda sasa umepita tangu ulipotuuliza maswali kadhaa mimi na Millinga. Bahati nzuri au mbaya mimi sikupata wasaa mzuri na wa haraka kujibu maswali hayo mpaka Millinga alipoyajibu na kwa kiasi kubwa au kwa asilimia kubwa amejibu yale ambayo ningeyaeleza na kwa sababu hiyo sioni kama ni afya sana kiroho kurudia karibu yale yale yaliyokwisha jibiwa.

  Kama ambavyo mwenzangu Milinga aliendelea kukushangaa juu ya CRES uliyotutuhumu kwamba labda tunatumia kitabu hicho, mimi pia nilishangaa na kutaka kujua hii Cres ni kitu gani, mwanzo nikafikiri labda ni typing error mpaka ulipoifafanua kwenye post zako zilizofuata ndipo nikajua kwamba ni kitu kama kitabu cha neno la Mungu ambacho ni kipya kabisa. Mimi sijawahi kukiona wala kusikia habari zake, ilikuwa mara yangu ya kwanza kusikia toka kwako.

  Lakini imenishangaza kwamba kumbe hata wewe uliyetutuhumu sisi kutumia kitabu hicho, hujakiona wala kukisoma ili ujue kwa undani kilichoandikwa humo zaidi ya kusimuliwa tu na a third party ambaye inawezekana akawa labda amekupotosha sana. Nadhani ni vizuri tufike mahali kabla ya kumtuhumu mtu mwingine kwa kitu ambacho hata wewe hukijua, tuchukue muda kukijua kwanza kitu hicho ili kuwa na uhakika wa ubaya au uzuri wake.

  Basi mpendwa ukifanikiwa kupata soft copy au hata hard copy yake kwa maana ya kujua wapi kinapatikana tujuze ili nasi tukitafute tuchungulie na kuona kilichomo ndani yake.

  Nirudi kwa upande wa Ndg. Mabinza.
  Ni kweli Mabinza umejitahidi sana kujibu kila hoja inayoletwa hapa na wakati mwingine unajibu kwa kebehi kubwa bila kujua hata unachokiandika zaidi ya kung’ang’ana tu kwamba Lusfa alishiriki katika kikao kile cha Mwanzo 1:26.

  Kwanza hata hili wazo la kusema hicho kilikuwa kikao sijui umelitoa kwenye andiko gani!!! Nilikushauri vizuri sana kwamba mahali ambapo neno la Mungu limekaa kimya usijaribu kuongeza mawazo yako, majibu uliyonijibu juu ya hoja hiyo yalisikitisha zaidi.

  Mungu ni wa ajabu sana, mawazo yake hayawezi kufahamika na mwanadamu au kiumbe yeyote wa mbinguni na dunia kwa asilimia mia moja.

  Nasema hivyo kwa kuwa sisi wanadamu hatuwezi kujua kwa uhakika aliposema ‘Tufanye au tuumbe mtu kwa mfano wetu’ alikuwa anamwambia nani au alikuwa anajiambia mwenyewe. Ukienda mstari wa 27 unaona neno linasema hivi;

  “Kwa hiyo Mungu ALIMUUMBA mtu kwa mfano WAKE MWENYEWE, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba” (Nukuu kutoka Biblia Neno).

  Sijui kama ndugu Mabinza umeona kitu ninachotaka ukione hapo. Mstari wa 26 ametumia uwingi (plural), lakini mstari wa 27 ukatumia umoja (singular) ili kuweka msisitizo kwamba uumbwaji wa mwanadamu ulifanywa na Mungu na kwa mfano wake peke yake ili kiumbe kingine chochote kisije kikachangia Naye utukufu katika uumbaji wake wote. Kuna sehemu nyingi sana ndani ya biblia watumishi wa Mungu walitaka kuwasujudia malaika, lakini malaika walikaa na kueleza anayepaswa kusujudiwa ni Mungu tu. Hili ni kuonyesha kwamba malaika wanajua kwamba utukufu ni wa Mungu peke yake!

  Unajua ndugu Mabinza watu hapa wanaweza kukueleza hata mwaka mzima ukaisha na kuijaza blog hii kwa mada hii tu, lakini kama hutaki kugeuka na kujiuliza kwa dhati moyoni mwako hicho unachokieleza na kumuomba Roho Mtakatifu akufunulie wazi wazi kipi ni cha kweli kati ya hicho unachokisema na hiki tunachokisema, basi utabaki na msimamo wako na hakuna wa kuweza kukugeuza kutoka kwenye kile unachokiamini.

  Labda kwa kuwa hata ‘CK Lwembe’ amekueleza kwa ufasaha juu ya ukimya wa maandiko juu ya hicho kikao ambacho ndio umekuwa msingi wa kusimamia hoja yako, ‘labda’ utafunguka macho maana nimeona kwenye mada nyingi tunazochangia humu ni ‘kama’ unamwamini sana Lwembe kwa ujuzi wake kwenye neno la Mungu. Sisemi hili kwa dhihaki bali nalisema kwa dhati kabisa toka moyoni mwangu.

  Kitu kingine kilichonishangaza katika post zako zote ni kwamba kila mara unapotakiwa kujibu maswali ya wapendwa wengi humu kuhusu mada hii, hufika mahali unaihamisha mada na kuipeleka kwenye mada ya Utatu ambayo kimsingi tulishaijadili sana hapo nyuma. Hebu ona ulivyonijibu kwenye post yako kwamba;

  “MIMI NAMI NASEMA SHETANI HAKUMUUMBA MTU, BALI MUNGU NDIYE MUUMBAJI, MIMI NAKUAMBIA KATIKA SWALA LA NANI ALIMUUMBA MTU, TUPO PAMOJA ILA KISWAHILI TU NDIYO TAABU KWAKO! KAMA SI KISWAHILI, BASI UNAFANYA MAKUSUDI ILI UTETEE KUWA MUNGU NI UTATU, MAANA UKISEMA SIYO, ILE Mw.1:26 ITAKUBANA!”

  Hebu niambie Mabinza wapi kwenye hiyo post yangu niliposema chochote cha Utatu? Why are you so presumptuous? Unawezaje kusema kwamba Mwanzo 1:26 itanibana? Itabana kwa lipi wakati mjadala unaoendelea hapa ni wa ushiriki wa Lusifa katika uumbaji wa mtu? Hapo juu umekiri wazi kwamba shetani hakushiriki katika kumuumba mtu bali Mungu ndiye aliyemuumba, wakati huo huo unasema alishiriki kwenye kikao, tunakuomba tuonyeshe mahali neno la Mungu linaposema kulikuwa na kikao, tukifikia hapo unarukia kwenye Utatu, sijui unataka tukueleweje!!

  Hata kama unataka tukubaliane na hoja yako kwamba kulikuwa na kikao cha kutambulisha wazo la Mungu la kumuumba mtu, kufuatana na biblia ninayoisoma na kufuatana na hoja yako, basi kikao hicho kilikaa siku ya sita ambayo ndio ilikuwa siku ya mwisho ya uumbaji wa mbingu na dunia. Na kwa maana hiyo unataka kutuambia kuwa shetani mpaka hapo alikuwa bado malaika mtiifu wa Mungu, swali je kwa nini basi hakushiriki katika uumbaji wa siku tano za nyuma? Kama Mungu aliweza kuumba kila kitu kwa siku tano Yeye mwenyewe (peke yake), kwa nini siku ya sita aitishe kikao kilichowashirikisha malaika wote ikiwa ni pamoja na Lusifa kuachilia wazo la kumuumba mtu?

  Najua utasema kwa sababu alikuwa anaumba kitu kinachofanana ‘nao’ na chenye hadhi ya juu zaidi ya uumbaji mwingine wowote, lakini je huoni hapo ndipo Mungu asingetaka kushirikiana na kiumbe kingine chochote katika kumuumba mtu ambaye angempa heshima na utukufu Wake (Mungu) wote?
  Hata hivyo nimekupa mstari wa 27 unaofuta wazo la kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya malaika kama ambavyo umekuwa ukisema mara kwa mara.
  Maswali yapo mengi sana, lakini kwa leo naomba niishie hapa.

  Mungu akubariki.

 57. Dada Grace, hauko mbali hata kidogo, Neema ya Mungu ni ya ajabu pale unapomuonesha utii!!!

  Endelea na Huyo aliyekupa hayo, Yu karibu sana nawe!

  Bwana na azidi kukushikilia!!

 58. Mpendwa Milinga,
  Asante kwa ufafanuzi, ingawa nimeuona baada mimi kuwa nimepost mchango mwingine, lakini hata hivyo naona bado tuko pamoja.

  Unajua ndugu yangu si kwamba tunabishana, bali tunafaidiana ktk mawazo. Kwa hiyo uliposema umeyajua kwa maombi, nami nikajaribu lakini sikuambulia kitu! Pia umesema huifahamu ‘CRES’, hiki ni kitabu kipya kinachoitwa ‘RAMANI KUU TAKATIFU’, nami nimekisikia kwa muumini wa dhehebu hilo jipya linaloongozwa na nabii ambaye “amepewa na Mungu kitabu” hicho ambacho maudhui yake ni ya New Order, nikifanikiwa kupata soft copy yake, nitasema ili “Mtafiti” wangu uyaone mambo mapya!

  Nikiyarejea tena uliyoyaandika, naona Biblia zetu ziko sawa. Aya ya kwanza iko kama ulivyo inukuu na mambo makuu uliyoyasema ni sawa yako hivyo.

  Pia maelezo uliyoyaweka katika vifungu vinne yanayohusiana na Mw 1:1 kwa upande mmoja yako sawa, na upande mwingine naona umetumia akili zako kuyafafanua ambavyo unayapindisha Maandiko. Maandiko yanasema hivi: “Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.” Mpaka hapo kwa Maandiko hayo tunajua hivyo. Kwamba ni miaka bilioni ngapi, hatujui na si muhimu kwetu. Hata hapo unaposema kuwa uumbaji huo ulikuwa katika siku ya kwanza, utakuwa hujayaangalia Maandiko vizuri; uumbaji huo ulikuwa ni HAPO MWANZO! Ili uujue huo Mwanzo ulikuwa ni lini, itakubidi uvute subira mpaka utakapoingizwa katika ETERNITY ndipo utaoneshwa na Mungu mwenyewe pale alipotoka ktk huo UMILELE na kufanya huo MWANZO, akiingia ktk NYAKATI! Maelezo yanayofuata yanaizungumzia dunia iliyoumbwa jinsi ilivyo (characteristics); “Nayo nchi (Dunia) ilikuwa haina umbo tena ilikuwa tupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, naye Roho wa Mungu alikuwa ametanda juu ya maji” yakituonesha jinsi ilivyokuwa.

  Kwa hiyo dhana ya kwamba kuna jambo lililotokea na kuifanya dunia kuwa ukiwa, au giza lililokuwepo, kwamba hatuoni Mungu alipoliumba hilo GIZA totoro au Maji; maswali hayo unayoyauliza katika namna ya kujenga hoja ya RE – CREATION, ni dhana inayoelea hewani kama kimbunga, ikiwa tayari kumsomba yeyote asiye tiwa NANGA kwenda kumdondoshea kuzimu! Jilinde ndugu yangu, rudi ndani ya NENO!!

  Baada ya huo Mwanzo, ndipo ukaanza huo mtiririko wa siku 6 kuanzia Mw 1:3 kama ulivyo uorodhesha. Kwa hiyo ninaamini kuwa maswali yako uliyoyauliza kuhusu kuumbwa kwa maji, giza na lini dunia ilifinyangwa katika huu mchoro unaoonekana leo, utakuwa umeyapata. Yaani hivyo vyote viliumbwa hapo MWANZO!

  Kuhusu siku alizoishi Adamu na umri wa Lusifa, nimeyajibu ktk mchango wangu wa jana – 15/7/2012. Hata hivyo kama kuna la ziada basi liseme, nasi sote tukiitegemea Neema ya Mungu kutufunulia hayo, ili tumjue Yeye zaidi.

  Ubarikiwe!!

 59. Lwembe weee?

  Majibu yako katika mjadala huu yamekidhi viwango vya mtu anayekaa na kujifunza maandiko katika macho mapana kwa uongozi wa Roho Mtakatifu.

  Wewe ni miongoni mwa walimu wa maandiko wanaoweza kusaidia jamii yetu ya kikristo ambayo inahitaji kufundishwa kila iitwapo leo. Nimefurahishwa sana na majibu yako kufuatia hoja zangu zilizoletwa hapa mezani kwa mfumo wa maswali, hata hivyo umeniacha hoi na kunivuruga kisaikolojia uliponiuliza kama naweza kupata majibu uliyoshindwa kuyapata kuhusu umri wa Adam kabla hajatenda dhambi pale Edeni.

  Sentensi hii , nainukuu, “…………..labda mpendwa Milinga waweza kutfunulia hilo kulingana na hayo maombi yanayokupa mambo ya katikati ya mistari au hicho kitabu kipya cha CRES!……..” imechafua mazuri yote ulieleza katika majibu yote. Hicho kitabu cha CRES kinapatikana wapi mpendwa? Naona inakisifia sana, maana mimi niko huku mwisho wa reli ya kati, mwisho wa nchi, mwisho wa kila kitu, huwa napitwa na wakati sana. Vitu ivingi vinanipita. Au kinapatikana kwenye Intaneti? Lwembe hebu nisaidie kukipata ili niwe mwalimu kama wewe.

  Hiyo CRES ndiyo nini mwenzangu LWEMBE?

 60. Wapendwa naomba nimshukuru ndugu Ck Lwembe kwa majibu ya maswali yangu mawili,
  ambayo ni: 1. Nini maana ya utatu ?
  2. Je ‘utatu’ kama neno linapatikana wapi katika maandiko?

  Natumaini hata swali lile la tatu nililouliza nimepata jibu, swali ambalo lina sema: 3. Je andiko hili lina maana gani MDO 2:36 Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulibisha kuwa Bwana na Kristo.

  Naomba ndugu Ck Lwembe anisahihishe kwa mfano huu ninao taka kuutoa kama niko sahihi na Neno; mfano unaambiwa ukabatize kwa Jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyekiti wa CCM na Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania, utabatiza kwa jina gani? Kwa agizo hili nilivyo elewa mimi na kwa ushahidi wa andiko MDO 2:36 nitabatiza kwa jina la Jakaya Mrisho Kikwete.

  Wapendwa naomba kujifunza zaidi!

 61. Mpendwa Milinga
  Mada ni nzuri sana maana inatupa sote tunaoifuatilia fursa ya kujifunza zaidi!

  Mimi binafsi nimeifurahia sana, lakini unanitia shaka kwani kuna swali nililoliuliza kwako linalohusiana na hayo uliyoyaandika, nikitegemea kwamba jibu utakalonipa litanisogeza mbele zaidi. Ningali nasubiri kukusikia kuhusu hilo.

  Jambo jingine, nimeyaona maswali uliyoyauliza kwa ndg Mabinza, ingawa sifahamu mnatumia vitabu vingapi kama rejea zenu, lakini napenda nijaribu kuyajibu maswali hayo ili tuweze kusonga mbele maana kama ni suala la Lusifa kushirikiana na Mungu au kuwepo ktk kikao hicho km kilivyo ktk Mw 1:26, tumeona wazi hakuna Maandiko, kwa hiyo ni suala la “mafunuo” ambayo ni vigumu kuthibitishika kimaandiko basi kuendelea kulidadisi hilo halitatufikisha popote, labda tukiyaendea hayo yaliyozaliwa toka mada hiyo kama vile mambo ya “re – creation” nk.

  Maswali uliyoyauliza, nitajaribu kuyajibu ili tuendelee na mjadala. Lakini naomba uzingatie kuwa ninayajibu kulingana na Maandiko kama yalivyo katika Biblia ya KJV na si “mafunuo” ya manabii wa leo.

  Swali na.1:  Je, maandiko yametaja Lusifa aliumbwa lini? Je aliumbwa siku ipi katika siku 6 za uumbaji wa dunia na jeshi lote la mbinguni?
  Jibu kwa swali lako la kwanza ni:
  Maandiko hayajataja siku ya kuumbwa Lusifa, wala ktk mtiririko wa uumbaji ktk zile siku 6 hauoneshi kuumbwa kwake.

  2. Ukinijibu kwamba Lusifa na malaika wote waliumbwa baada ya Adam kuumbwa unioneshe maandiko hayo. Je, aliumbwa siku gani?
  Jibu kwa swali lako la pili ni:
  Kama lilivyo jibu la kwanza, Maandiko haya oneshi Siku ya kuumbwa Lusifa wala malaika wengine, isipokuwa yanahitimisha uumbaji ktk Mw 2:1 yanapo declare hivi: “Thus the Heavens and the earth were finished, and all the host of them”

  3. Malaika wana umri wa miaka mingapi tangu waumbwe? Maana waliumbwa na Mungu, lakini maandiko hayasemi waliumbwa lini, au wewe umepasoma?
  Jibu kwa swali lako la tatu ni:
  Maandiko hayajatufunulia siku yao ya kuumbwa kwa hiyo si rahisi kuijua, na kwa vile haimo ktk Biblia nimeridhika na hali hiyo na siamini kuwa yaweza kuwako maandishi mengine nje ya Biblia yanayoweza kulionesha hilo nje ya mwenye kuwaumba.

  4. Nini maana ya Utatu wa Mungu? Je, Utatu huo waweza kufanya majadiliano? Kama hakuna UTATU kama Mabinza anavyoamini na kueleza, Je, Mungu anajadiliana na malaika kuhusu maswala ya uumbaji wa mwanadamu?
  Jibu kwa swali lako la nne lenye sehemu 3 ni: (a) maana ya UTATU ni : Nafsi tatu tofauti zinazo simama katika ushirikiano, zenye mamlaka sawa zote zikifanya Mungu Mmoja. Nafsi hizo ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba si Mwana wala si Roho Mt; vivyo Mwana si Baba wala si Roho Mt ; na pia Roho Mt si Baba wala si Mwana. Baba ni Mungu na Mwana ni Mungu na Roho Mt ni Mungu, nao WATATU hao wanafanya MUNGU MMOJA; hilo ndilo fumbo kuu la Utatu Mtakatifu!!!
  (b) Ndio Nafsi Tatu zilizo tofauti zaweza kufanya majadiliano maana hao ni distinctive personalities, sioni kwa nini wasiweze kufanya majadiliano, kama tunavyofanya sisi.
  (c) Kulingana na theologia, UTATU umejishikiza katika aya za Biblia kwa maelezo yaliyo kwenye vitabu vingine vya rejea vya mafundisho hayo, lakini Biblia haina jambo hilo la Utatu kwa hiyo ni vigumu mimi kukiri jambo ambalo halimo katika Maandiko, siwezi kuvuka maelezo ya Mungu, sina sababu na hainifaidii chochote. Kwa hiyo kulingana na Mw 2:1 naweza kusema kwa uhakika kuwa alikuwa akiongea na viumbe wake. Kama ambavyo alikuwa akiongea na Adamu kabla ya kuanguka au ukisoma kile kifungu cha 19 ktk 1 Kings, utapata picha ya hilo ninalokuambia, yaani level ya mahusiano baina ya Mungu na viumbe wake. Sasa, kama hao “Host of Heaven” wanao oneshwa ktk Mw 2:1 ndio hao tunao waona ktk 1Kings 22:19 “… I saw the LORD sitting on his throne and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left”; hilo lahotaji tafakuri yako kujua kama hao ni malaika au ni viumbe wengine; na kama hayo yalikuwa ni maongezi/majadiliano yanayodhihirisha upendo uliojaa heshima na kuaminiana au ilikuwa ni amri yenye kuhitaji kutekelezwa bila majadiliano??

  Tena umeandika: “Nimesema katika baadhi ya posts zangu kwamba Adam aliishi duniani miaka 930 ndipo akafa. Nikakuuliza hivi; Kama Adam aliishi miaka 930 je, Lusifa alimwasi Mungu ndani ya kipindi hicho cha Miaka 930?
  Jibu: kama ulivyosema, ni sawa Adamu aliishi miaka hiyo 930. Lakini unapaswa uelewe pia kuwa miaka hiyo inahesabiwa baada ya kula lile tunda. Waliambiwa siku wakila lie tunda hakika watakufa. Nao katika siku ile waliokula lile tunda kweli wakafa, siku moja ya Mungu ni miaka yetu 1,000 ; Adamu hakuimaliza ile siku aliyokula lile tunda akaishi sehemu tu ya ile siku, miaka 930 tu! Lakini tangu kuumbwa kwake hadi siku aliyokula lile tunda hatujui ni miaka mingapi, Maandiko hayajalifunua hilo, labda mpendwa Milinga waweza kutfunulia hilo kulingana na hayo maombi yanayokupa mambo ya katikati ya mistari au hicho kitabu kipya cha CRES!

  Ninaamini kuwa nitakuwa nimekujibu kama ulivyotaka, na sasa twaweza kuendelea na mjadala.

  Bwana akutie nguvu!

 62. 5. NDG YANGU MILINGA,

  1. NIMEPITIA KATIKA KUMBUKMBU ZANGU, NIMEONA KUWA ZILE HOJA NA MAULIZO YAKO ULIYOWEKA KATIKA POST YA KO YA IJUMAA, 13/7/2012. (12:40pm), ULIYOTAKA NIIJIBU, KAMA ULIVYO NIAMBIA KATIKAPOST YAKO YA JUMAMOSI 14/7/2012 (2:00pm) NILISHA IJIBU, USIKU WA MANANE WA SIKU YA KUAMKIA JUMAMOSI, 14/7/2012 (2:39am) NAKUSHAURI UIPITIE NA UONE KAMA KUNA JIPYA AU KUNA LOLOTE UNATAKA UNIFUNDISHE BASI KARIBU SANA. ENDELEA KUBALIKIWA NA BWANA.

 63. NDG YANGU EUCALYPTOS,

  UMESEMA MAADA ILIYOLETWA INAUTATA NA KWAMBA MLETAJI ANAJIFITINI! KWAKUWA NI MAONI YAKO NIMEYAPOKEA, ILA INGEKUWA VEMA KAMA UNGEFUNGUKA ZAIDI, UNIELEZE WAPI NA KATIKA LIPI NAJIFITINI! MAANA NACHELEA KUSEMA KWAMBA HUENDA HUJAZISOMA KWA MAKINI POST ZANGU, NA UKAONA HASA NINACHOKIONGEA NI NINI! NASUBIRI MENGI TOKA KWAKO.

 64. MPENDWA MILINGA,
  KWANZA NIKUSHUKURU TENA KWA KUNIVUMILIA, NAOMBA BASI NI KUJIBU HOJA ZAKO 10 ZIHUSUZO UTATU KULINGANA ULIVYOSEMA TAR. 12/7/2012, KAMA ULIVYOPENDA.
  UMESEMA;
  Hebu jibu hoja hizi za Patrick kwanza kuhusu utatu wa Mungu. Usiruke Hoja hata moja. Kama hujui jinsi ya kujibu hoja useme mapema, tuelewe tunajadiliana na mtu mwenye kiwango gani cha uelewa wa maandiko na ujengaji wa hoja.
  Hoja za Patrick kuhusu UTATU Hizi hapa, Nazinukuu upya, “…………Sidhani kama una lengo la kujifunza sana sana unaonekana unataka kuendeleza ubishi. MPENDWA MILINGA,
  NILIKUWA NAPITIA MAANDIKO, ILI KUONA KAMA NAWEZA KUKUJIBU IPASAVYO; PATRIC YEYE ANAONA NA KUAMINI KUWA TUNABISHANA, HAJUI KWAMBA UDADISI NDIYO UFUNGUO WA “UFUMBUZI” NAOMBA NIKUJIBU KUPITIA HOJA ZILE 10 KAMA ULIVYOZIAINISHA, NAANZIA NA HOJA 1 HADI YA 10, KAMA IFUATAVYO:-
  UMESEMA,
  “Sasa basi hebu tafakari maandiko 10 yafuatayo, yote yanaashiria utatu wa Mungu:
  1 – Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli; kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu. – Luka 1: 35”
  JIBU:
  KILICHOKUWA KINAELEZWA NA MALAIKA NI SIFA ZA YULE ATAKAYE ZALIWA NA KUMKUMBUSHA MARIAMU, ILI AYASHIKE YOTE , KAMA ILIVYOKUWA IMEAGIZWA NA MUNGU, TANGU ENZI ZA IBRAHIMU HATA YAKOBO KWA VINYA YA MANABII, KWAMBA, MZALIWA WA KWANZA NI MALI YA MUNGU (Kut.13:12) KUMBUKA YESU HAKUZALIWA KAMA KAWAIDA YA WANADAMU, YAANI HAKUWA NA BABA, KWA DESTURI ZA KIYAHUDI, MTOTO AKIZALIWA BILA YA NDOA HALALI, ALIKUWA HATAMBULIKI, HIVYO HAWEZI KUWEKWA WAKIFU KWA MUNGU; NA MAMA YAKE, INABIDI APIGE MAWE HADI KUFA! KUITOA AIBU KAMA HIYO AMBAYO INGESABABISHWA NA UTATA KAMA HUO, ILIMLAZIMU MUNGU MWENYEWE ATOE UFAFANUZI WA JAMBO HILO ZITO, KUPITIA KINYWA CHA MALAIKA GABRIELI, NA ROHO MTAKATIFU ALILIWEKA WAZI HILO KWA USHAHIDI WA WATU WAWILI, YAANI, ELIZABETI NA YUSUFU, KAMA ILIVYO SHERIA YA WAYAHUDI. BILA HIVYO KUNGEKUWA NA UTATA MKUBWA! NDIYO MAANA YUFUSU ALIAZIMIA KUMWACHA MARIAMU KWA SIRI, ILIBIDI MUNGU, KWA KINYWA CHA MALAIKA ATOE TENA, MAELEZO KWA YUSUFU SAWA NA YALE ALIVYOMWAMBIA MARIAMU (Mth.1:18-23). UTAJUA HIVYO, UKIYASIKILIZA MANENO YA ELIZABETI ALIPO JAZWA ROHO MTAKATIFU, KATIKA ILE Lk.1:45 NA MAJIBU YA MARIAMU KATIKA ILE LK. 1:55.
  2 – Twamshukuru Mungu, Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, siku zote tukiwaombea – Wakolosai 1: 3
  JIBU:
  BABA NI SIFA SIYO JINA, NA NISIFA YA KIUTENDAJI.TUNAJIFUNZA NA KUELEWA KUWA HAKUNA JAMBO LITAKALOSIMAMA BILA UONGOZI WA ROHO MTAKATIFU. KWA HIYO, MSINGI WA YOTE NI HUYO, NDIPO ANAPOBEBA SIFA YA U-BABA! Mw.1:1 MUNGU NDIYE ROHO Yh.4:24. NA HATUTAKIWI HATA KIDOGO KUTOKUWA NAYE 1Thes.5:19, KUTOKUWA NAYE TU UMEKUFA Yoh.6:63, Yak.2:26

  MWISHO, UKISOMA ILE, Mth. 24:36, NDIPO UTAPATA JIBU KUTOKA KWA YESU MWENYEWE AKISEMA, ILE SIRI YA SIKU NA SAA YA MWISHO, HAKUNA AIJUAYE, WALA MALAIKA WALA MWANA ISIPOKUWA BABA, UNADHANI KWA NINI HAKUMTAJA ROHO MTAKATIFU KUWA NAYE HAJUI? UNAFIKIRI LABDA ALIMSAHAU?!

  3 – Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini; na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake; na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, Huyu ni Mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye. – Mathayo 3: 16 – 17

  JIBU:
  HABARI HIYO, NA PIA MAANA YA TUKIO HILO, AMEISEMA YOHANA KATIKA SURA YA KWANZA, UKISOMA ILE Yoh.1:32, KUONEKANA ROHO AKISHUKA KWA YESU, ILIKUWA KWA AJIRI YA USHAHIDI KWA YOHANA, ILI AMTAMBUE YESU KUWA NDIYE ATAKAYEBATIZA KWA ROHO MTAKATIFU. YOHANA MWENYEWE ALISEMA HIVYO KATIKA Yoh.1:33

  4 – basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai? – Waebrania 9: 14
  JIBU:
  WATU WENGI HUUTAZAMA ULE MWILI ALIOZALIWA NAO YESU, NA KUCHANGANYIKIWA WAKIAMINI KWAMBA, HUO, NDIYO TUNAOUSEMA KUWA NI MUNGU! MWILI HUO ULITAYARISHWA NA MUNGU MAALUMU ILI UTOLEWE SADAKA MASALABANI, IMWAGIKE DAMU KUTOKA KATIKA HUO, BADALA YA KONDOO, KWA AJIRI YA UKOMBOZI WETU. THAMANI YA DAMU NA NYAMA KATIKA MWILI WA YESU, NDIYO ILIYOTUNUNUA NA KUTUFANYA BIBI HARUSI WA KRISTO. NA KULE KUUACHA MWILI ULE UPATWE NA YALE YALIYOUPATA, NI KIPIMO KUWA MUNGU ALITUPENDA KULIKO KAWAIDA! MPENBWA MILNGA, MWILI WA HUYO YESU, NDIMO ALIMOKUWA AKIKAA MUNGU- YESU ANAUITA, NI NYUMBA YA BABA YAKE (Yoh.2:16)!, VILEVILE, MWILI ULE YESU ANAUITA NI HEKALU (Yon.2:19, 21.)
  UMESEMA:
  5 – Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe; – 1 Wakorintho 6: 19

  JIBU:KWAKUA ROHO SI MWILI HUKAA NDANI YA MWILI ILI MWILI UPATE UTENDAJI (Yoh.6:63). UTU WA MTU HAPO, WALA UZIMA WALA UTENDAJI KAMA ROHO HAIMO KATIKA MTU, KWA HIYO, ROHO MTAKATIFU HUTUHUHISHA KATIKA MAMBO YA KIRO, KWAMAANA HIYO, MWILI UNABAKI KUWA JUMBA (HEKALU) NA KILICHOMO NDANI YA HUO, NDICHO KINACHOPASWA KUTUNZWA KISITOKE, USALAMA WA IKLE CHA NDANI YETU KINATEGEME SANA USAFI NA MATUNZO YA MIILI YETU (HEKALU) JAMBO LOLOTE, LITAKALO SABABISHA ROHO ATOKE NI KIFO! (Yoh.6:63)

  UMESEMA:

  6 – Lakini ajapo huyo Msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia – Yohana 15: 26

  JIBU:
  KAMA NILIVYOTANGULIA KUSEMA KUWA, ROHO NDIYE KILA KITU, ILIBIDI YESU ATUAMBIE WAZI KUWA, HATUTAELEWA LOLOTE KATIKA YALE ALIYOELEKEZA NA NAMNA YA KUYATENDA MAPENZI YA MUNGU. KWAKUWA YESU, NDIYE NENO (Yoh.1:14) NA NENO NDIYE ROHO (YOH.6:63) NI WAZI KUWA ANAENDELEA KUWA NA SISI ILI KUTUSAIDI KATIKA KULIISHI NA KULITUNZA NENO!
  UMESEMA:
  7 – Amin, nawaambia, Dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazokufuru zote; bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele; ila atakuwa ana dhambi ya milele – Marko 3: 28 – 29

  JIBU:
  HAYO ULIYOYANUKUU, NI KWELI YAMEANDIKWA HIVYO, YANASOMEKA HIVYO NA YANA MAANA HIYO; KINACHOTAKIWA UKIJUE HUYO ROHO KWANINI AWE MHIMU KULIKO ZILE NAFSI MBILI UNAZOZISEMA; ( BABA, NA MWANA)? PENGINE HAUJUI HATA KULE KUMKUFURU ROHO MTAKATIFU KUPOJE! – SIKILIZA, YESU KRISTO ALIKUWA NDIYE ROHO HAPO MWANZO; NA KAMA KUNA ROHO ISYOKUBALI AU KUAMINI KUWA YESU HUYO, ALIKUJA KATIKA MWILI, HUYO NDIYE MPINGA KRISTO (Yoh. 4:2-3) IWAPO KRISTO NDIYE ROHO, NA MTU HAKUBALI HIVYO, JE, MTU HUYO UTASEMAJE HAFANYI KUFURU? MAANA MTU KAMA HUYO HATOKANI NA KRISTO!

  UMESEMA;
  8 – Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; – Mathayo 28: 19
  JIBU:
  HOJA ZAKO KARIBU ZOTE ZINAULIZA KITU KILE KILE, ILA KWA NUKUU TOFAUTI, HATA HIVYO, KWAKUWA UMENITAKA NIJIBU KILA HOJA NAMI NITAZIJIBU KWA KUFANANA ILA KWA NUKUU TOFAUTI KAMA ULIVYOFANYA WEWE! NIMEKWISHA KUKUELEZA KUWA, BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU NI SIFA ZA MTU MMOJA, AMBAYE NDIYE MUNGU NA JINA LAKE NDIYE YESU! HATUJAPEWA JINA JINGINE LIWALOLOTE ISIPOKUWA JINA LA YESU. UKISEMA BABA, HUJATAJA JINA ILA SIFA, VIVYO HIVYO NA UKITAJA MWANA AU ROHO MTAKATIFU! LAKINI UKITAJA TU YESU, HATA MAPEPO YANALITAMBUA JINA HILO, MAANA HILO NDILO JINA LA YULE MKUU MWENYE ZILE SIFA TATU KUU, YAANI BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU! PAULO, ANATHIBITISHA HILO, KWA KUSEMA WABATITWE KWA JINA LA YESU KRISTO (Mdo. 2:38) HATA WEWE ANGALIA, ISIJEKUWA UNAPATA TAABU YA KUYAJUA MAMBO YA HUYU YESU KWAKUWA HUKUBATIZWA KWA JINA LAKE, ILA KWA SIFA ZAKE! “KUMBUKA KWAMBA YESU ALIKUWA AKIFUNDISHA AU PENGINE KUSEMA KWA MIFANO”
  UMESEMA;
  9 – Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; ndiye Roho wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. – Yohana 14: 16 – 17
  JIBU: NASHANGAA KWANINI HULIONI JIBU LA HOJA ULIYONUKUU, WAKATI IPO PALEPALE! PENGINE NIKUJIBU KWA KUKUULIZA KUWA, NI NANI AMBAYE ULIMWENGU HAUMPOKEI KWAKUWA HAUMFAHAMU? NA NINANI ALIYEKUWA AKIYASEMA HAYO MANENO ULIYOYANUKUU? JE, NINANI ALIYEKUWA NA WALE WATU WALOKUWA WAKIAMBIWA NA MNENAJI? MNENAJI ANASEMA “….BALI NINYI MNAMTAMBUA, MAANA ANAKAA KWENU….”? HEBU LITAZAME TENA LILE NENO LA MWISHO ULILO LINUKUU HAPO, “……NAYE ATAKAA NDANI YENU”! BADO HUMJUI? SIKIA, HAPO YESU, ALIKUWA AKISEMA HABARI YAKE MWENYEWE!

  NA UMEMALIZIA KWA KUSEMA,
  10 – Yesu akajibu, akamwambia, Mtu akinipenda, atalishika neno langu; na Baba yangu atampenda; nasi tutakuja kwake, na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda, yeye hayashiki maneno yangu; nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. – Yohana 14: 23 – 26″ . MWISHO WA KUNUKUU.

  NAMI NAMALIZIA KWA KUJIBU HIVI:
  YESU NDIYE BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU NA SI KWAMBA MUNGU NI NAFSI TATU KAMA UNAVYOJARIBU KUSEMA, NENO LA MUNGU LINAWEKA WAZI KUWA “KRISTO” ILIKUWA SIRI ILIYOKUWA IMEFICHWA TANGU KIZAZI NA KIZAZI, LAKINI KWA WAKATI WETU IMEWEKWA HADHARANI, KUWA KRISTO NDIYE UTAJIRI NDANI YETU! (Kol.1:25-28) UNACHOTAKIWA NI KUMKUBALI NA UJIFUNZE HABARI ZAKE KWA BIDII, BILA KUKIMBILIA KUWA UNAPOTOSWA KILA UNAPOAMBIWA KINYUME NA MAFUNDISHO YA DINI! ILA MAULIZO NA HOJA ZAKO ZA TAR. 13/7/2012 NITAKULETEA BAADAYE, KWA SASA UNAWEZA KUCHAMBUA HAYA ILI USEME KAMA UNALO NENO, AU LA YASUBIRI YOTE NIYAJIBU. NIKUTAKIE JIONI NJEA RAFIKI.

 65. Mpenzi katika Bwana, Ndg Mabinza;

  ELEWA SOMO LA UTATU WA MUNGU, KISHA FUNGUKA.

  Mungu aliposema, “…….na tufanye mtu kwa mfano wetu…….” hakuwa anaongea na malaika kama msimamo wako ulivyo. Msimamo huo umepingwa sana na wapendwa wengi. Mimi naomba nikeleze kwa mifano ili ufunguke.

  WALIOHUDHULIA KIKAO CHA UUMBAJI NI AKINA NANI?

  Katika mada hii umekazana kutuuliza, ‘Kama Mungu ni Mmoja, wale waliokuwa wanaambiwa na tuumbe mtu kwa mfano wetu walikuwa akina nani?

  Jibu lake ni kwamba wale waliokuwa kwenye kile kikao cha kujadili uumbaji wa mwanadamu walikuwa UTATU wa Mungu.

  Utatu wa Mungu huwa unakaa vikao na kujadili maswala kadhaa tangu zamani. Mungu Utatu hupaswi kuanza kufikiri Mungu watatu. UTATU SIYO SAWA NA TATU.

  Mfano Mzuri: SERIKALI YA TANZANIA NI MOJA. Tunaposema serikali ya Tanzania imesema kwa mfano, “… na tuunde baraza jipya la mawaziri” Rais anapokuwa anatoa tangazo hilo kwa wananchi atasema katika wingi. Hata kama huwa unasikiliza hotuba za Rais utaona anazungumza katika wingi. Ili iwe serikali lazima watu WATATU wawe wamekaa kikao. Watu hao ni: Rais, Makamu na Waziri Mkuu. Huu ndio UTATU unaounda serikali Moja. Huwezi ukasema sasa kwa kuwa kuna Watu watatu, eti ni serikali tatu. Serikali yaweza kutangaza maazimio yake kupitia kwa Rais, au Makamu wa Rais au Waziri Mkuu. Rais hapa tutamwita Mungu Baba, Makamu wa Rais hapa tumwite Mungu Mwana na Waziri Mkuu tumwite Roho Mtakatifu katika mjadala huu.

  Mgawanyiko huo wa Mungu Baba, Mungu mwana na Roho Mt. ndio unaoifanya sifa ya kuitwa Mungu. Haina maana kwamba kuna Mungu Watatu.

  Kama Rais, Makamu na Waziri Mkuu waundavyo serikali Moja ndivyo na Utatu wa Mungu unavyounda Mungu Mmoja. Kuitwa UTATU usiichanganye na MUNGU WATATU kama waislam wanavyodhania kwamba Wakristo tunamshirikisha Mungu kwa kusema hivyo.

  Wakati wa uumbaji wa Mwanadam, Mungu Baba alikuwa najadiliana na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu na wala siyo Lusifa au malaika walioumbwa kumtumikia Mungu na wanadamu. Mjadala huu ndio ulileta matokeo ya kuumbwa kwa Adam. Kikao hakikuwa baina ya Mungu na Malaika. Ni sawa na Rais, Makamu wake na Waziri Mkuu wanapokaa kikao kujadili maswala ya serikali. Huwa wanakaa wakiwa WATATU na hii haina maana kwamba serikali zipo TATU. Ni sawa na Rais awaambie wenzake wanaoongoza Serikali (Makamu na Waziri Mkuu) kwamba, “……….na tuunde baraza la mawaziri, linalofanana na sisi, litawale nchi nzima wizara na idara zake………” Kauli kama hii usidhani imetamkwa na SERIKALI TATU, BALI SERIKALI MOJA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA. Hata Mungu naye ni hivyo.

  Kumbuka kuwa, neno , “MUNGU” ni UTAWALA, MAMLAKA, ENZI, HIMAYA, UFALME, nk. Utatu wa Mungu ndio unaounda neno, “MUNGU MMOJA”

  Mfano wa pili: BINADAMU AMEGAWANYIKA KATIKA UTATU

  Ukijifunza vizuri utagundua kwamba ingawa mwanadamu ni mmoja amegawanyika katika UTATU. Utatu huo utauona katika mgawanyiko wa ; 1. KICHWA, 2. KIWILIWILI, 3. MIGUU.

  Huo ndio mgawanyiko wa mwanadamu. Bila kichwa, Mwili na Miguu haitwi mwanadamu mkamilifu. Mgawanyiko huo haumfanyi mtu mmoja kuitwa kwamba wako watatu. Ni mamlaka tu zinazounda taaisisi iitwayo, “BINADAMU MMOJA”

  Mfano wa tatu: MIMEA IMEGAWANYIKA KATIKA UTATU

  Mimea nayo imegawanyika katika UTATU. Kila mmea unazo sehemu kuu 3. Ya kwanza ni MIZIZI, Pili ni Shina, Tatu ni Matawi au majani. Huu ndio mumea kamili.

  Angalia Mguu wako wa kulia na kushoto, nao pia umegawanyika katika pingiri TATU, Lakini hauwezi kusema ni miguu MITATU. Mkono wako pia umegawanyika mara TATU. Vidole vyako pia vina pingiri tatu lakini kidole ni kimoja.

  Hata hiyo kompyuta yako unayotumia imetengenezwa kwa kuigiza Mungu alivyo katika utatu: Kompyuta yako ina sehemu kuu tatu zifuatazo: 1. Hardware, 2. Software, 3. CPU. Hayo ndiyo yanayoifanya iitwe kompyuta na iweze kufanya kazi hiyo unaoiandika ili kunijibu hoja zangu.

  Hiyo ni mifano michache tu ya kukueleza jinsi UTATU ulivyo na kwamba Mungu hajwahi kumshirikisha Lusifa hata siku moja uumbaji wa mwanadamu. Hayo ni mafundisho potofu uliyoyazoa barabarani.

  Ukisoma maelezo yangu niliyomwandikia CK Lwembe, utaona kwamba Lusifa alikuwa muuaji tangu mwanzo wala kweli haikuwamo ndani yake tokea “mwanzo”

  Utagundua kwamba Lusifa ndiye aliyeleta maafa makubwa mpaka dunia ikawa na giza totoro baada ya uasi wake mbinguni kabla ya Mungu kupanga kumuumba Adam na viumbe wengine tena.

  Funguka katika Jina la Yesu (Be delivered in the naaaaaame of Jesus?)

 66. Ndg CK Lwembe,

  Umetaka ufafanuzi wa maelezo yangu. Ukasema umeomba Mungu na ukasoma maandiko lakini hukuona kile nilichokisema. Hapo nadhani umejaribu kuwa mwongo ili uendeleze ubishi bila sababu au hoja ya maana. Hata hivyo, naomba uchukue Biblia yako iwe ya lugha yoyote ila isiwe hiyo unayoita sijui “CRESS” ambayo mimi sijawahi hata kuisikia kisha usome tena Mwanzo 1:1.

  Labda kama Biblia yako haina sura ya Kwanza ya Mwanzo. Kwa faida ya wote wanaofuatilia mjadala huu naomba ninukuu tena Kitabu cha Mwanzo 1: 1 ” ..Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na Nchi. Nayo nchi (Dunia) ilikuwa haina umbo tena ilikuwa tupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, naye Roho wa Mungu alikuwa ametanda juu ya maji”. Mwisho wa nukuu.

  Katika aya hiyo maandiko yametaja mambo makuu yafuatayo:

  1. Hapo Mwanzo…….
  2. Nayo dunia ilikuwa ukiwa (yaani haikuwa na viumbe)
  3. Giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji
  4. Roho ya Mungu ilitulia au ilitanda juu ya vilindi vya maji

  Katika aya hiyo utaona kwamba maandiko hayakutaja yafuatayo:

  1. “Hapo mwanzo” hapa hapasemi hapo mwanzo ni tarehe ngapi au ni siku gani. Mwanzo yaweza kutafsiriwa kuwa ni Miaka mingi sana kwani haikutaja kwamba “Hapo tarehe moja” au siku ya kwanza “Mungu aliziumba Mbingu na Nchi” Biblia haitaji “Huo mwanzo” ni lini. Mwanzo wa yote ulikuwa lini?

  2. “Dunia ilikuwa ukiwa”. Utaona kwamba dunia ilikuwepo kabisa kabla ya Adam na viumbe wengine alioumba kwa siku sita mfululizo. Hata majani na miti havikuwepo. Swali, Kwa nini dunia ilikuwa ukiwa? Kulitokea nini kilichoifanya iwe na ukiwa?

  3. “Giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji” . Hapa tunaona kwamba giza totoro lilikuwepo kabla ya uumbaji wa nuru. Hata ukisoma mbele zaidi hautaona ni siku ipi Mungu aliliumba giza. Giza halitajwi ni lili lilipoumbwa. Hili giza lilitoka wapi? Kwa nini lilikuwepo?

  4. “Roho ya Mungu ilitulia juu ya vilindi vya maji” Hapa pia maji tunayaona yakiwepo hata kabla ya Mungu kuanza kuumba viumbe hai. Hakuna andiko linalosema maji yaliumbwa siku gani? Maji yalikuwepo tangu ‘Mwanzo” ambao maandiko hayakuutaja.

  Mzee CK Lwembe, kwa faiada ya wasomaji wetu naomba usinichoke nikuletee nukuu ya Mwanzo 1:3-31. Naomba upasome bila kuruka mstari (unisamehe kwa kutumia Kiswahili cha kisasa): Nanukuu ,

  ” 3. Mungu akasema, “Iwepo nuru’’ nayo nuru ikawepo. 4Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema, ndipo Mungu akatenganisha nuru na giza. 5Mungu akaiita nuru “mchana’’ na giza akaliita “usiku.’’ Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya kwanza.

  6Mungu akasema, “Iwepo nafasi kati ya maji igawe maji na maji.’’ 7Kwa hiyo Mungu akafanya nafasi na akatenganisha maji yaliyo chini ya hiyo nafasi na maji yaliyo juu yake. Ikawa hivyo. 8Mungu akaiita hiyo nafasi “anga.’’ Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili.

  9Mungu akasema, “Maji yaliyopo chini ya anga na yakusanyike mahali pamoja pawepo na nchi kavu.’’Ikawa hivyo.10 Mungu akaiita nchi kavu “ardhi,’’ nalo lile kusanyiko la maji akaliita ‘’bahari.’’ Mungu akaona kuwa ni vema. 11Kisha Mungu akasema, “Ardhi na itoe mimea: miche itoayo mbegu, miti juu ya nchi itoayo matunda yenye mbegu ndani yake, kila mmea kulingana na aina zake mbalimbali.” Ikawa hivyo. 12Ardhi ikachipua mimea: Mimea itoayo mbegu kulingana na aina zake na miti itoayo matunda yenye mbegu kulingana na aina zake. Mungu akaona ya kuwa hili ni jema. 13Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu.

  14Mungu akasema, “Iwepo mianga kwenye nafasi ya anga ili itenganishe mchana na usiku, nayo iwe alama ya kutambulisha majira mbali mbali, siku na miaka, 15nayo iwe ndiyo mianga kwenye nafasi ya anga itoe nuru juu ya dunia.’’ Ikawa hivyo. 16Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Mwanga mkubwa utawale mchana na mwanga mdogo utawale usiku. Pia Mungu akafanya nyota. 17Mungu akaiweka katika nafasi ya anga iangaze dunia, 18itawale mchana na usiku na ikatenganishe nuru na giza. Mungu akaona kuwa hili ni jema. 19Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne.

  20Mungu akasema “Kuwepo na viumbe hai tele a2 “Sasa” ina maana kwamba Mungu anatengeneza upya ulimwengu ulioharibiwa wakati wa uasi wa Lusifa.
  kwenye maji, ndege waruke juu ya dunia katika nafasi ya anga.’’ 21Kwa hiyo Mungu akaumba viumbe wakubwa wa baharini na kila kiumbe hai kiendacho majini, kulingana na aina zake na kila ndege mwenye mabawa kulingana na aina yake. Mungu akaona kuwa hili ni jema. 22Mungu akavibariki akasema, “Zaeni mkaongezeke mkayajaze maji ya bahari, nao ndege waongezeke katika dunia.’’ 23Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano.

  24Mungu akasema, “Ardhi na itoe viumbe hai kulingana na aina zake: Wanyama wa kufugwa, viumbe vitambaavyo ardhini na wanyama pori, kila mnyama kulingana na aina yake.’’ Ikawa hivyo. 25Mungu akafanya wanyama pori kulingana na aina zake, wanyama wafugwao kulingana na aina zake na viumbe vyote vitambaavyo juu ya ardhi kulingana na aina zake. Mungu akaona kuwa hili ni jema.

  26 Ndipo Mungu akasema, “Tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki wa baharini na ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, na juu ya viumbe wote watambaao juu ya nchi.’’

  27Kwa hiyo Mungu alimwumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba.

  28 Mungu akawabariki na akawaambia, “Zaeni na mkaongezeke, mkaijaze tena dunia na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe hai kiendacho juu ya ardhi.’’

  29Kisha Mungu akasema, “Nimewapa kila mche utoao mbegu juu ya uso wa dunia yote na kila mti wenye matunda yenye mbegu ndani yake. Vitakuwa kwa ajili ya chakula chenu, 30Cha wanyama wote wa dunia, ndege wote wa angani na viumbe vyote viendavyo juu ya ardhi. Kila kiumbe chenye pumzi ya uhai, ninawapa kila mche wa kijani kuwa chakula.’’ Ikawa hivyo.

  31Mungu akatazama vyote alivyoumba na ilikuwa vizuri sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. MWISHO WA NUKUU.

  Mabinza ukisoma hapo hautaona ni siku ipi Lusifa na malaika waliumbwa?

  Hatusomi ni lini maji yaliumbwa?

  Hatuoni ni siku ipi giza liliumbwa?

  Hatuoni ni lini dunia (planet earth) ilifinyangwa na Mungu katika mchoro huu unaoonekana leo.

  Viumbe wote waliopo leo hii wametajwa siku waliyoumbwa, mwanadam anatajwa kuumbwa siku ya 6, na baada ya hapo aliishi miaka 930,

  Tangu kuumbwa kwa mwanadamu Adam hadi sasa yapata miaka zaidi ya 6000 hivi. Je, Lusifa aliumbwa lini ndani ya kipindi hicho? Lusifa ana umri wa miaka mingapi?

  Mpendwa Lwembe, majibu ya hayo maswali ndiyo yanayokuwezesha kuelewa nje ya sanduku la mapokeo ya wengi na ndiyo majibu yangu kwa swali lako?

  Karibu tena. Tunaendelea kujifunza.

 67. Mabinza,

  Wewe unashindwa kuelewa mambo makubwa matatu katika mada hii. Kwa kushindwa kuelewa mambo hayo utaendelea kutokukubali kushindwa.

  Jambo la Kwanza; Huelewi maana ya UTATU wa Mungu.

  Jambo la Pili: Huelewi maandiko ya Kinabii (Ufunuo, Ezekiel, Daniel na Mwanzo) kwamba waweza kusoma maandiko hayo ukadhania kwamba yalitokea au yatatokea, kumbe yalishatokea miaka mingi sana au yatatokea miaka mingi sana ijayo.

  Jambo la Tatu: Huelewi kazi za Malaika pamoja na Lusifa kabla ya kuasi.

  Nimesema katika baadhi ya posts zangu kwamba Adam aliishi duniani miaka 930 ndipo akafa. Nikakuuliza hivi; Kama Adam aliishi miaka 930 je, Lusifa alimwasi Mungu ndani ya kipindi hicho cha Miaka 930?

  Ukitaka kuelewa mada hii, baada ya kusoma maandiko ya Mwz 1:1-30 unapaswa ujiuleze maswali yafuatayo na uyatafutie majibu:

  1. Je, maandiko yametaja Lusifa aliumbwa lini? Je aliumbwa siku ipi katika siku 6 za uumbaji wa dunia na jeshi lote la mbinguni?

  2. Ukinijibu kwamba Lusifa na malaika wote waliumbwa baada ya Adam kuumbwa unioneshe maandiko hayo. Je, aliumbwa siku gani?

  3. Malaika wana umri wa miaka mingapi tangu waumbwe? Maana waliumbwa na Mungu, lakini maandiko hayasemi waliumbwa lini, au wewe umepasoma?

  4. Nini maana ya Utatu wa Mungu? Je, Utatu huo waweza kufanya majadiliano? Kama hakuna UTATU kama Mabinza anavyoamini na kueleza, Je, Mungu anajadiliana na malaika kuhusu maswala ya uumbaji wa mwanadamu?

  Ukijibu hayo maswali ndipo utaendesha mjadala huu vizuri. Kila anayetaka kushiriki mjadala huu anakaribishwa kuyajibu maswali hayo ya msingi.

 68. Ndugu zangu Milinga na Kinyau Hagai,
  Kama sote tunavyofahamu ya kuwa tupo hapa kujifunza, basi nami ninashauku kubwa ya kuyajua mambo mapya kwangu ili yanisaidie katika kumjua zaidi Mungu wetu na yote yamhusuyo.

  Katika kuufuatilia mjadala huu, kuna mambo yaliyojitokeza ambayo nahitaji maelezo zaidi kutoka kwenu wapendwa Milinga na Kinyau ambayo yaonekana mwayajua zaidi. Kwa kuanzia napenda kuanza na suala la uumbaji kama lilivyojitokeza.

  Ndugu Milinga umeandika:
  “Ukisoma Mwz 1:2 utaona kwamba dunia ilikuwa haina uhai wowote na ilikuwa haikaliwi na kiumbe yeyote mwenye mwili. Sayari dunia ilikuwa imemezwa na vilindi vya maji. Ukisoma kwa makini na kwa kuomba Mungu akuwezeshe kuelewa aya hizo utagundua au utapata picha kwamba kuna ulimwengu uliowahi kuwepo ambao uliangamizwa kabisa kabla ya Adam kuumbwa.”

  “Baada ya maelezo hayo tunaweza sasa kuhitimisha au kukubali kwamba SIKU SITA ZA UUMBAJI zinazosemwa katika Mwanzo zilikuwa ni za kuumba upya viumbe wapya (re-creation) au kutaka kuendeleza upya uzuri wa dunia iliyokuwepo kabla ya dunia ya kwanza iliyoharibiwa baada ya Lusifa kuasi utawala wa Mungu.
…
  Kwa hali hiyo sasa viumbe hai waliopo leo hii juu ya uso wa dunia, ni matokeo ya uumbaji mpya (re-creation of the earth) uliofanywa na Mungu yapata zaidi ya miaka 6000 iliyopita, viumbe waliwekwa na Mungu upya ili kurejesha uzuri wa Eden iliyokuwepo kabla ya Lusifa kuasi.”

  Pia ndugu Kinyau umeandika:
  “Ugomvi wa Mungu na Lusfa uliletwa na huyo Lusfa mwenyewe kutaka kushiriki na kuchukua utukufu wa Mungu siku nyingi kabla hata kuumbwa kwa ulimwengu huu wa kimwili. Na kama ndivyo basi ina maana ile vita ya mbinguni ilipiganwa kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu na kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu. Kumbuka ndugu yangu Mabinza kwamba baada ya vita hiyo mahali pake huyu Lusfa huko mbinguni palifutwa na hapakuonekana tena!”

  Maudhui ya matamko hayo naona yanashabihiana, nimejaribu kuipekua Biblia yangu, sikuyaona maelezo hayo mnayoyafundisha, lakini nilipoyarudia maelezo ya ndugu Milinga nikaona amezungumzia kumuomba Mungu kwanza ndipo usomapo waweza kuyaona hayo, hilo pia limenitatiza maana hata baada ya kufanya maombi sikuyaona hayo!

  Swali ninaloliombea ufafanuzi kutoka kwenu ni: Je, wapendwa, ni Maandiko yapi mnayo yatumia; Biblia hizi tunazozifahamu au hiki kitabu kipya nilichokisikia cha “Ramani Kuu Takatifu” – Agano Kuu la Mungu liitwalo CRES!????

  Tuombeane Rehema ya Mungu!

 69. Mabinza,

  Kwa nini Umejibu hoja za Kinyau peke yake. Mbona hujajibu hoja zangu na zile za kaka Patrick Kamera zilizotokana na mandiko? Hoja zangu za tarehe 12 Julai na zile za tarehe 13 Julai 2012 hujazitolea ufafanuzi hoja kwa hoja? Why? Kwa nini?

 70. Mara LUGHA NGUMU e.t.c,
  Mimi binafsi nasema hakuna lugha ngumu iliyotumiwa ILA NI UFUNUO ULIO NA MSINGI WENYE UTATA. Kwanini? Kwasababu mleta mada ANAJIPINGA halafu anajikubali (anajifitini)- Jaribu kurudia maelezo yake. Kumbuka “ufalme unaojifitini ni upi na kwanini hufanya hivyo”.

  Nitarejea.

 71. NDG YANGU MILINGA,
  .UMESEMA NANUKUU,
  “Ibilisi aitwaye Lusifa alimwasi Mungu miaka mingi sana iliyopita kabla ya
  Mwanadam kuumbwa duniani” MWISHO WA KUNUKUU.

  WEWE NDIYE ULIYE MBALI SANA, BORA HATA WENZIO, MAANA UNASIMAMIA HABARI YA KUAMBIWA NA WATU. BIBLIA INASEMA SIKU MOJA KWA MUNGU NI KAMA MIAKA ELFU, NA MIAKA ELFU NI KAMA SIKU MOJA ( Pet.3:8) AITHA HOJA SI LUSFA KUUMBWA LINI AU KUWA WA ZAMANI SANA, HOJA TULIYONAYO; NI, SWALI, LUSFA ALIHUSIKAJE KATIKA UUMBAJI? UKISEMA HAKUHUSIKA TUPE MAANDIKO, UKISEMA ALIHUSIKA SEMA ALIVYOHUSIKA NA UTUPE MAADIKO. UKISEMA TUNYAMAZE, HIYO SI HAKI MAANA IPO DHANA YA UTATU IKISHIKILIWA KWA VIGEZO VYA MAADIKO, SASA ILI TUJUE KUWA MUNGU ALIKUWA NI UTATU AU HAPANA, LAZIMA TURUDI MWANZO; MAANA NENO NDIYO KWELI Yh17:17, NA TUKIJUA KWELI TUTAKUWA HURU (Yh. 8:3) SASA, MILINGA, MUNGU ALIKUWA AKIMWAMBIA NANI, KUWA “NATUMFANYE MTU….” KATIKA ILE MW.1:26?

  MIMI NASEMA ALIHUSIKA, KWA VIPI? KWANZA UELEWE HIVI, MTU KUHUSIKA KATIKA JAMBO SI LAZIMA AWE MWENYE JAMBO. WAWEZA KUHUSISHWA KATIKA MPANGO FULANI AU UKAJIHUSISHA MWENYWE NA UKAWA MHUSIKA, LAKINI MWENYE JAMBO ANABAKI KUWA NDIYE MMILIKI WA JAMBO HUSIKA. KATIKA HILI MUNGU ANABAKI KUWA MUUMBAJI PEKEE NA NDIYE MWENYE MALI ZAKE ZOTE ALIZOUMBA “MMILIKI” KUHUSIKA NINAKOKUSEMA NI KILE KITENDO CHA LUSFA AU SHETANI KUWEPO KATIKA KIKAO KILE MUNGU ALIPOSEMA “NA TUMFANYE MTU….” NASEMA ALIKUWEPO KWASABABU YAPO MAANDIKO YANAYOONYESHA KUWA MUNGU HUFANYA VIKAO NA JESHI LAKE LA MBINGUNI Isa. 6:8, 1Fal. 22:19-21 NA ILE Mw. 1:26 INAONYESHA HAKUWEPO PEKEE NA HAKUWA AKIJIAMBIA PEKEYAKE ALIPOSEMA NA TUMFANYE MTU. NILISEMA PIA KWAMBA ALIOKUWA AKIZUNGUMZA NAO HUKO MBINGUNI KATIKA KUITAMBULISHA HOJA YAKE YA UUMBAJI NI MALAIKA AKIWEPO NA LUSFA KWA KUWA KABLA YA KUASI KWAKE ALIKUWEPO MBINGUNI AKIWA MALAIKA MKUU NANI MTAKATIFU,(Eze. 28:14) NIKASEMA KULE KUWEPO TU KATIKA KIKAO, AKIWA MALAIKA MTAKATIFU NI MHUSKA TAYARI.

  UMESEMA KUWA, SHETANI ALIASI ZAMANI SANA KABLA YA KUUMBWA KWA MWANADAMU. HILO SIONI KAMA NI KWELI, NIKISOMA KATIKA UF.12:12, NAONA OLE UNATOLEWA KWA NCHI NA BAHARI, HAPO NAONA TAYARI KATIKA NCHI KULIKUWA NA VIUMBE NA HASA MWANADAMU, MAANA SHETANI VITA YAKE NI KATI YAKE YEYE NA MUNGU NA WATAKATIFU WAKE, NINAAMINI PIA KWAMBA SHETANI ALIPOKUWA AKITUPWA DUNIANI, TAYARI ADAMU YUPO, HII NI PALE NINAPO ITAZAMA ILE EZE.28:13. MAANA EDENI ILIANDALIWA IKIWA MAKAO YA ADAMU (MW.2:9) NA NILIENDELEA KUSEMA KUWA ALIHUSIKA PIA KATIKA UUMBAJI WA MUNGU KWA MWANADAMU, PALE SHETANI ALIPOJARIBU KUIPOTOSHA MAANA NA MADHUMUNI YA UUMBAJI , ALIPOMPOTOSHA ADAMU, PALE EDENI (MW.3:1-3)
  KWA UFAFANUZI HUO MFUPI, NDIVYO NINAVYOMAANISHA KUWA SHETANI AU LUSFA ALIHUSIKA KATIKA UUMBAJI WA MUNGU KWA MWANADAMU NA SI KWAMBA SHETANI, ALIHUSIKA KAMA MUUMBAJI NA YEYE. KWA MAANA HIYO KUJA KWA MUNGU NA KUJIFANYA MTU (Mth.1:23) LENGO KUU, AKIWA KATIKA KUYARUDISHA MAKUSUDI YA MPANGO WAKE KATIKA KUMUUMBA MWANADAMU. NDIPO ILIPOMLAZIMU KUJA AJITOE SADAKA ILI KUZIHARIBU KAZI ZA SHETANI. BILA KUJUA KUWA SHETANI NDIYE MHUSIKA MKUU KATIKA KUJARIBU KUUPOTOSHA MPANGO NA NIA NZURI YA KUUMBWA KWETU ALIYOKUWA NAYO MUNGU, NI SAWA NA KUTEMBEA GIZANI NA WAKATI HUOHUO UMEFUMBA MACHO! KUJARIBU KUMTETEA SHETANI KWAMBA, HAKUJIHUSISHA KATIKA MPANGO WA KUUMBWA KWETU NI KUMLAUM YESU KUWA, KIFO CHAKE NI CHA KUJITAKIA, MAANA HAIKUWEPO SABABU YA YEYE KUJA NA KUFA MSALABANI. ELEWENI KUWA UKIINGILIA KAZIYOYOTE, UNAKUWA MHUSIKA KATIKA JAMBO HILO, UWE ULIJIHUSISHA MWENYEWE AU ULIHUSISHWA AMA KWA NIA NJEMA AU KWA NIA MBAYA! NA MHUSIKA SI SAWA NA MWENYE KUMILIKI, MAANA “EQUIVALENT TO IS NOT EQUAL TO!!”

 72. MPENDWA KINYAU,

  KUJIANDAA UNAMAANISHA NINI, IWAPO MWENE NENO NI ROHO MTAKATIFU NA MPAKA AKUPE CHA KUSEMA? HOJA HULETWA ILI IJADILIWE YAANI ROHO MTAKATIFU AFUNDISHE ,NDIVYO NINAVYOELEWA MIMI! BILA HIVYO UTAJUAJE KAMA FUNDISHO LA UTATU LINATOKANA NA MAWAZO YA WATU?

  SASA NIKUJIBU HATUA KWA HATUA KAMA IFUATAVYO:-

  . UMEULIZA “Maswali:
  1. Je kwa ufahamu wako ndugu Mabinza, kwenye kikao hicho ndio ulikuwa mwanzo wa uumbaji wa Mungu wa ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili (spiritual world and physical world)?
  JIBU: KIKAO KIPI? KAMA KILE KATIKA Mw. 1:26, MUNNGU ALIKUWA AKITAMBULISHA MPANGO WAKE WA KUMUUMBA MTU, KIKAO KILIKUWA BAINA YA YEYE MUNGU NA JESHI LAKE LA MBINGUNI, KWASABABU , MUNGU NI MMOJA. MTU MMOJA ATATUMIAJE SENTESI YA WINGI BADALA YA UMOJA?
  UMEULIZA:
  2. kama ndio ulikuwa mwanzo wa mpango wa mungu wa uumbaji, je kile chote kilichoelezwa kwenye mistari ishirini na tano ya sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo, lusfa alishiriki pia vikao vyake? ni mstari upi unaoonyesha washiriki wa kikao hicho cha mwanzo 1:26? mbona unataka kusema kile ambacho maandiko hayajakisema?
  JIBU: NINACHOZUNGUMZIA NI SENTESI ILIYOPO KTK Mw. 1:26 “NATUMFANYE MTU….” HAIKUTAJWA , KILA ALIYEKUWEPO JINA AU CHEO CHAKE, ILA SENTESI INAONYESHA KULIKUWEPO NA MUNGU NA VIUMBE VINGINE ZAIDI YA KIMOJA.
  UMESEMA PIA KUWA NANUKUU
  “Mara nyingi tumesema kwamba kama biblia imekaa kimya juu ya swala fulani ni vema nawe ukakaa kimya hivyo hivyo kuliko kuleta dhana zako binafsi juu ya eneo husika. Hapa naona unaleta kile unachokifikiri wewe wala sio kama Neno la Mungu lisemavyo”MWISHO WA KUNUKUU. KATIKA HILO NAKUJIBU HIVI, HUO NI USHAURI WAKO, BIBLIA INASHAURI TUIJUE KWELI ILI TUWE HURU (Yh. 8:32) NILICHOLETA HAPO SI KILE NINACHOTAKA WATU WAKIFUATE, ILA SWALI NI JE, MUNGU ALIKUWA ANAMWAMBIA NANI KATIKA KUSEMA “NATUMFANYE MTU” ILI HALI MUNGU NI MMOJA? TUNATAKA TUJUE HILO, MAANA SHETANI ANALITUMIA SANA ANDIKO HILO NA KUTANGAZA KUWA MUNGU SI MMOJA, NA WATU SASA WANAJIKUTA WAKIMWABUDU ALIYE WAFUNDISHA HIVYO! (Rum. 1:25) UMEELEZA PIA KUWA NANUKUU
  “Katika kila hatua aliyoipitia ya uumbaji wake, alijiambia mwenyewe kwamba hicho alichokiumba ni chema sana; kwa mfano mstari wa Mwanzo 1:4, 10, 12b, 18b, 21b, 25b na mstari wa 31 akahitimisha kwa kuangalia vyote alivyoviumba na kuona kuwa ni vizuri sana au ni vyema sana.” MWISHO WA KUNUKUU.
  NAOMBA NIKUULIZE, UNAMAANA HATA KATIKA ILE Mw. 1:26, ALIKUWA AKIJIAMBIA MWENYEWE, YAANI AKIWA PEKE YAKE MUNGU MMOJA? NA KAMA NDIVYO, HATA KATIKA ILE, Isa 6:8 na 1Fal. 22:19-21 ALIKUWA AKIJIAMBIA MWENYEWE? UMEENDELEWA KUTOELWA NIKISEMACHO, ULIPOSEMA ,
  NANUKUU,
  “Jambo lingine unalosisitiza sana kwenye post zako zote ni kuhusu malaika kuwa roho kama Mungu alivyo roho na kwa maana hiyo unataka kutuaminisha kwamba malaika wako sawa na Mungu muumbaji wao. Hii ni dhana potofu kabisa……” MWISHO WA KUNUKUU.

  RAFIKI YANGU, MBONA DINI IMEKUKAA SANA, HATA PENYE UKWELI HUTAKI? AU WEWE UNAJUA MFANO TULIOUMBA KWA NAMNA YA MUNGU NI NINI? KWA LUGHA NYEPESI TU, HEBU NIAMBIE, KAMA WEWE UKITENGENEZA MWANASESELE (DOLLY) KWA MFANO WAKO NAWE UNAKUWA MWANASESELE? MFANO ALIOUMBWA NAO ADAMU, NA AMBAO HATA MALAIKA WAPO HIVYO NI ULE ULIOELEZWA KATIKA Efe, 4:24. NA KATIKA Yh.4:24.
  UMEULIZA HIVI, NAKUU,
  “HOJA YA PILI:
  “NA KUHUSIKA KWAKE KWA PILI NI PALE ALIPOMPOTOSHA ADAMU BUSTANINI (MWANZO 3:1-3 NA EZEKIEL 28:13)”
  Katika kuikataa hoja yako hii, nitakuuliza swali la kawaida kabisa: Wewe ukiwa na mpango wako mzuri ulioubuni peke yako na tayari utekelezaji wake unaenda vizuri katika kufikia lengo lako zuri, halafu mimi nikaja na mpango mwingine unaokinzana au unaoenda kinyume na huo wa kwako kwa nia ya kuuvuruga ili usifanikiwe kufikia lengo lako zuri; Je, nitakuwa nimeshirikiana na wewe katika kuubuni na kuuendeleza mpango wako?” MWISHO WA KUNUKUU.

  UNACHOJARIBU KUKISEMA HUKIJUI, NDIYO MAANA HATA SWALI UMEKOSEA KULIULIZA! NILICHOSEMA KATIKA POST ZANGU BAADHI NI KWAMBA, MTU AKJIINGIZA KATIKA KAZI YA MTU KWA NIA YOYOTE ILE , IWE “NJEMA” AU “OVU” MTU HUYO ATAITWA “AMEJIHUSISHA!’’ NINACHOKIONA KWAKO NI UELEWA WA LUGHA NA FASIHI YAKE!
  UMEENDELEA KUJIPOTEZA KWA KUULIZA SWALI LISILOTOKANA NA MAELEZO YANGU, UMESEMA HIVI, NANUKUU,
  “Ndugu Mabinza, katika uelewa wako mdogo na wa kawaida kabisa wa neno la Mungu, kule shetani au Lusfa kumpotosha Adamu ndio imekuwa na maana ya kushirikiana na Mungu katika kumuumba? Mbona hiki mimi nakiona kama kituko cha karne!!!” MWISHO WA KUNUKUU,
  NDG. YANGU, KISWAHILI SI KAMA KIINGELEZA, NIKIPANA SANA, SASA, KISWAHILI KINASEMA, UKIJIHUSISHA NA JAMBO LOLOTE, HALAFU IKATHIBITIKA KUWA NI KWELI UMEJIHUSISHA UNAITWA MHUSIKA, NA MHUSIKA SI MMILIKI. KATIKA HILI JAMBO LA UUMBAJI, MUNGU NDIYE MMILIKI, NDIYE MWENYE WAZO LAKE NA NDIYO MWENYE KANUNI ZOTE ZA JAMBO HUSIKA. LAKINI MHUSIKA NI MTU ANAYE HUSISHWA AU KUJIHUSISHA MWENYEWE, KATIKA JAMBO TAJWA! NDIYO MAANA KAMA MTU AKISHIRIKI, HATA KWA KUWEPO TU KATIKA JAMBO LOLOTE, WAKATI ANAPOKAMATWA MWANZILISHI, WALE WALIKUWA NAYE HUITWA WAHUSIKA WA TUHUMA, HATIA AU JAMBO TAJWA. KWA KISWAHILI KIZURI, KATIKA SWALA HILI LA UUMBAJI, MUNGU NI MMILIKI, NA WALE WALIOKUWEPO KATIKA KIKAO CHA ‘UZINDUZI’ WA WAZO LAKE HILO, WALE NDIYO WAHUSIKA, IWE KWA KUTAZAMA TU, KUSHIKA AMA KUSAIDIA AU KUSHAURI, WATABAKI KUWA WAHUSIKA TU SI WAMILIKI! YESU ALIPOKAMATWA KATIKA LILE SHAMBA, SIKU ILE ALISEMA “WAACHENI HAWA WAENDE” MAANA ALIJUA HAWA NI WAHUSIKA LAKINI SI WENYE ULE MPANGO WENYEWE! KWA HIYO LUSFA, SHETANI, MALAIKA AU MWINGINE YOYOTE SI MUUMBAJI, MUUMBAJI NI MUNGU PEKEE! NDIYO MAANA NIKASEMA “SHETANI AU LUSFA HAKUHUSIKA KATIKA KUUMBA KITU CHOCHOTE, ILA ALIHUSIKA KATIKA UUMBAJI WA MUNGU KWA MWANADAMU” NIMALIZIE KWA KUSEMA KWAMBA, UNACHOKATAA NI KILE UNACHO KUBALI, ULIPOSEMA,

  NANUKUU.
  “Mwisho katika kujibu post yangu umesema kwamba hatukuelewi kwa sababu labda umetumia lugha ngumu ambayo haieleweki. Nataka kukuhakikishia ndugu Mabinza kwamba hujatumia lugha ngumu bali umeyatumia maandiko ndivyo sivyo katika kujenga hoja zako. Hakika kama utaisoma tena na tena post yangu ya jana huwezi kusema kamwe kwamba mimi na wewe tuna mtizamo sawia juu ya hicho unachokiwakilisha hapa. Hakika utaona jinsi ambavyo tumetofautiana sana kwa sababu shetani kumpotosha Adamu si kumuumba Adamu, muumbaji ni mwingine na mpotoshaji ni mwingine pia!” MWISHO WA KUNUKUU. MIMI NAMI NASEMA SHETANI HAKUMUUMBA MTU, BALI MUNGU NDIYE MUUMBAJI, MIMI NAKUAMBIA KATIKA SWALA LA NANI ALIMUUMBA MTU, TUPO PAMOJA ILA KISWAHILI TU NDIYO TAABU KWAKO! KAMA SI KISWAHILI, BASI UNAFANYA MAKUSUDI ILI UTETEE KUWA MUNGU NI UTATU, MAANA UKISEMA SIYO, ILE Mw.1:26 ITAKUBANA! USIKU MWEMA.

 73. Ndugu Mabinza,
  Sasa hakika nimeelewa kwamba mada hii uliileta pasipo kujiandaa kwa challenges ambazo zingekuijia toka kwa wana blog hii.

  Maelezo yako yaliyofuata baada ya post ya CK Lwembe na ile ya kwangu yamejidhihirisha jinsi ambavyo unajichanganya mno katika kuelezea kile ambacho tulitarajia utufundishe kutokana na mada hii ambayo wewe ndiye uliyeiibua nadhani kutoka kwenye mada ya Prophet T. B. Joshua, na hatimaye waongozaji wa blog wakaamua kuiwekea link yake ili ijaliwe kwa kirefu.

  Katika kumjibu ndg CK Lwembe umesisitiza hoja mbili ili kuonyesha kwamba Lusfa alishirikiana na Mungu katika uumbaji, hasa katika kumuumba mwanadamu.

  Hebu tujadili hoja zako kama ifuatavyo;
  HOJA YA KWANZA:
  “LUSFA ANAHUSIKA KATIKA UUMBAJI KWA MAANA MBILI YA KWANZA, NI PALE ALIPOKUWA KATIKA VIKAO VYA MUNGU IKIWA (nadhani ulitaka kusema ‘akiwa’) MALAIKA MTAKATIFU (HAJA ASI) – HIVYO, AMBAPO MUNGU ALIPOKUWA AKIWEKA WAZI MPANGO WAKE WA KUMUUMBA MTU KATIKA ILE Mw. 1:26. MALAIKA WATAKATIFU NA LUSFA AKIWA KIONGOZI ALIKUWEPO KATIKA KIKAO KILE, MAANA KABLA YA KUASI ALIKUWEPO MBINGUNI (E ze. 28:14)”

  Maswali:
  1. Je kwa ufahamu wako ndugu Mabinza, kwenye kikao hicho ndio ulikuwa mwanzo wa uumbaji wa Mungu wa ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili (spiritual world and physical world)?

  2. Kama ndio ulikuwa mwanzo wa mpango wa Mungu wa uumbaji, je kile chote kilichoelezwa kwenye mistari ishirini na tano ya sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, Lusfa alishiriki pia vikao vyake? Ni mstari upi unaoonyesha washiriki wa kikao hicho cha Mwanzo 1:26? Mbona unataka kusema kile ambacho maandiko hayajakisema?

  Mara nyingi tumesema kwamba kama biblia imekaa kimya juu ya swala fulani ni vema nawe ukakaa kimya hivyo hivyo kuliko kuleta dhana zako binafsi juu ya eneo husika. Hapa naona unaleta kile unachokifikiri wewe wala sio kama Neno la Mungu lisemavyo.

  Biblia inasema kwenye Waebrania 11:3 kwamba;
  “Kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu huu uliumbwa kwa neno la Mungu, vitu vyote vinavyoonekana (physical things) viliumbwa kwa vitu visivyoonekana (spiritual things)”

  Kwa maana ya mstari huu ni kwamba Mungu aliumba kwanza ulimwengu wa roho ambao una vitu visivyoonekana wakiwemo malaika na viumbe vingine vyote vya mbinguni. Ndio sababu kwenye Sura ya Kwanza pekee ya kitabu cha Mwanzo, neno “Mungu akasema’ limejitokeza mara tisa katika mistari ya 3, 6, 9, 14, 20, 22, 24, 26 na 29. Hii yote ni kuonyesha kwamba Mungu hakuchangia uumbaji wake na kitu au mtu yeyote mpaka mbingu na dunia zilipokamilika pamoja na vyote vilivyomo ndani yake (Mwanzo 2:1).

  Katika kila hatua aliyoipitia ya uumbaji wake, alijiambia mwenyewe kwamba hicho alichokiumba ni chema sana; kwa mfano mstari wa Mwanzo 1:4, 10, 12b, 18b, 21b, 25b na mstari wa 31 akahitimisha kwa kuangalia vyote alivyoviumba na kuona kuwa ni vizuri sana au ni vyema sana.

  Nimeandika haya yote ili kukuonyesha ndugu Mabinza kwamba kabla ya Mungu kufunua kuumbwa kwa Adamu kwa kufuatana na ule mstari wa Mwanzo 1:26, ambao wewe ndio unasimamia kuijenga hoja hii, tayari Mungu alishaumba vitu vingine vingi sana na hakuna hata sehemu moja inayoonyesha kwamba Mungu alikuwa anakaa kikao na malaika zake katika kutekeleza uumbaji huo. Hivyo hii hoja yako haina mashiko ya maandiko.

  Jambo lingine unalosisitiza sana kwenye post zako zote ni kuhusu malaika kuwa roho kama Mungu alivyo roho na kwa maana hiyo unataka kutuaminisha kwamba malaika wako sawa na Mungu muumbaji wao. Hii ni dhana potofu kabisa kwa sababu Neno la Mungu linasema wazi kwamba sisi wanadamu ni bora sana kuliko malaika kwa sababu tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, malaika hawakuumbwa kwa mfano wala kwa sura ya Mungu. Wao ni roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu (Waebrania 1:14). Atakayerithi wokovu ni mwanadamu tu wala si kiumbe kingine chochote!

  HOJA YA PILI:
  “NA KUHUSIKA KWAKE KWA PILI NI PALE ALIPOMPOTOSHA ADAMU BUSTANINI (MWANZO 3:1-3 NA EZEKIEL 28:13)”

  Katika kuikataa hoja yako hii, nitakuuliza swali la kawaida kabisa: Wewe ukiwa na mpango wako mzuri ulioubuni peke yako na tayari utekelezaji wake unaenda vizuri katika kufikia lengo lako zuri, halafu mimi nikaja na mpango mwingine unaokinzana au unaoenda kinyume na huo wa kwako kwa nia ya kuuvuruga ili usifanikiwe kufikia lengo lako zuri; Je, nitakuwa nimeshirikiana na wewe katika kuubuni na kuuendeleza mpango wako?

  Ndugu Mabinza, katika uelewa wako mdogo na wa kawaida kabisa wa neno la Mungu, kule shetani au Lusfa kumpotosha Adamu ndio imekuwa na maana ya kushirikiana na Mungu katika kumuumba? Mbona hiki mimi nakiona kama kituko cha karne!!!

  Mwisho katika kujibu post yangu umesema kwamba hatukuelewi kwa sababu labda umetumia lugha ngumu ambayo haieleweki. Nataka kukuhakikishia ndugu Mabinza kwamba hujatumia lugha ngumu bali umeyatumia maandiko ndivyo sivyo katika kujenga hoja zako. Hakika kama utaisoma tena na tena post yangu ya jana huwezi kusema kamwe kwamba mimi na wewe tuna mtizamo sawia juu ya hicho unachokiwakilisha hapa. Hakika utaona jinsi ambavyo tumetofautiana sana kwa sababu shetani kumpotosha Adamu si kumuumba Adamu, muumbaji ni mwingine na mpotoshaji ni mwingine pia!

  Bahati nzuri umekiri mwenyewe kwenye post yako ya mwisho kwamba;

  “NILIELEZA KWAMBA SHETANI HAKUHUSIKA KATIKA UUMBAJI WA KITU CHOCHOTE, NILISEMA ALIHUSIKA KATIKA UUMBAJI WA MUNGU KWA MWANADAMU”

  This is ridiculous!!! Hapo hapo umesema shetani hakuhusika na uumbaji wa kitu chochote, dakika hiyo hiyo tena unasema alihusika na uumbaji wa Mungu kwa mwanadamu!! Huu kama sio upotoshaji wa hali ya juu tuuite nini?

  Bado nasisitiza kwako ndugu Mabinza kwamba hebu kiri kuwa haya unayoyasema ni mafundisho potofu ambayo uliyameza mahali bila kuyatafuna na kuona ugumu wake. Naam, utakapofanya hivyo utajinasua kwenye laana ya kumshirikisha shetani kwenye uumbaji mtakatifu wa Mungu.

  Neema ya Mungu ikuzukie kwenye eneo hili ili uweze kufunguka na kuyaona maandiko wazi jinsi yalivyokusudiwa na mwandishi wake yaani Roho Mtakatifu.
  Nakutakia Baraka za Bwana.

 74. Wapendwa,

  Bila kulazimika kujibu hoja za wengine hapo juu, naomba nifupishe hoja zangu zote nilizowahi kutoa awali katika mada hii, kisha nikae kando ili niendelee na mada mpya za SG wanazotuletea mara kwa mara. Nasema hivyo kwa sababu naona ndg Mabinza bado ameendelea kung’ang’ana na mafundisho ambayo ni potofu kwa mtazamo wangu. Maelezo ninayoyatoa hapa yote yanatokana na maandiko. Hata kama sitanukuu andiko lolote hapa kwa sababu ya muda, kwa wale wanaoyajua maandiko watakuwa wanajua nanukuu andiko gani. Mimi nafupisha maelezo yangu kama ifuatavyo:

  1. Ibilisi aitwaye Lusifa alimwasi Mungu miaka mingi sana iliyopita kabla ya
  Mwanadam kuumbwa duniani.

  2. Malaika wote ni wajumbe tu wanaotumwa na Mungu huku na kule kwa ajili ya kumhudumia mwanadamu na kwa sifa hiyo hawengeweza kushiriki kikao cha uumbaji wa mwanadam

  3. Ukisoma Mwanzo 1:27 ni mstari ambao Mabinza hajausoma na kama ameusoma hakuutafakari. Naomba niunukuu kwa faida ya wengine kwa kutumia Kiswahili cha kisasa. Inasema hivi, “……….Kwa hiyo Mungu alimwumba mtu kwa
  mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba…….” Hapa utaona kuwa Mungu angeumba mwanadam kwa Mfano wake na kwa mfano wa Malaika andiko lingesema wazi kuwa Kwa mfano wa Mungu na Malaika Mungu alimuumba mwanadamu. Mabinza nadhani umenielewa. Soma pia Mwanzo 5:1-2. Hoja ya kwamba malaika walihusika haipo.

  4. Ukisoma Mzo 1: 1-30; utaona kwamba vitu vifuatavyo havisemwi viliumbwa lini?

  i) Siku gani dunia iliumbwa haikutajwa. Hii inaonesha dunia ilikuwepo miaka
  mabilioni ambayo haikutajwa na Maandiko.
  ii) Maandiko hayataji ni lini maji yaliumbwa bali Mungu alitenganisha maji ili
  kupata anga, ardhi na bahari.
  iii) Hatujasoma ni lini Malaika wote waliumbwa. Maandiko hayajasema Mungu
  aliwaumba siku gani. Hii itabakia kuwa siri ya Mungu.
  iv) Maandiko hayajataja ni lini giza liliumbwa. Mungu aliamuru tu nuru iwepo
  ikawepo ghafla kama mtu awashavyo taa mahali penye giza chumbani.

  5. Tangu Adam na Eva waumbwe duniani hadi leo hii imepita miaka isiyozidi elfu
  saba. Adam aliishi miaka 930 (Mzo 5:5) ndipo akafa. Kama hoja ya Mabinza
  ikiwa na ukweli, maana yake ni Kwamba Lusifa aliasi Mbinguni miaka michache
  tu mara baada ya Adam kuumbwa. Ukijaribu kutafakari utaona kwamba labda
  Adam alipokuwa na umri wa miaka kama 20 na hata watu wakiwa hajaanza
  kuzaana tu ndipo LUSIFA akaasi na akaamua kumwendea Adam ili
  amwangushe. Hii unaweza kuona wewe mwenywe kwamba ni upotoshaji wa
  ukweli.

  6. Lusifa alitupwa duniani lini? Hili ndilo swala linalowachanganya wasomaji wa maandiko ya Mwanzo na Ufunuo. Mwaka alioasi na kutupwa chini Lusifa haujatajwa na Maandiko. Watafiti wengi wanakubaliana kwamba maandiko hayo yanaeleza tukio lililotokea kabla ya Adam na Ulimwengu huu tulionao kuumbwa upya. Wachambuzi wengi wa maandiko wanakubaliana kwamba kulikuwepo na viumbe hai kwenye sayari hii ya dunia na viumbe hai hao waliwahi kukumbana na maangamizo makubwa kwa kutumia maji. Kwamba dunia ilikuwepo na ikiwa na vimumbe hai walioteketea kwa maji hadi dunia ikawa imejaa vilindi vya maji na Roho wa Mungu akawa amekaa juu ya vilindi vya maji yale hadi uamuzi wa kuumba upya mwanadamu na viumbe hai tena ulipofanywa na Mungu tena. Kwa hiyo Lusifa alimwaasi Mungu zamani za kale miaka mamiloni sana iliyopita hata kabla ya uumbaji huu unaoendelea baada ya kizazi cha Adam na Eva ambacho hakijakaa duniani hapa zaidi ya miaka 7000.

  7. Hoja ya Utatu wa Mungu imefunuliwa sana. Kwanza imefunuliwa na maandiko yenyewe, pili Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba mwenyewe. Mtu anayepinga utatu wa Mungu yawezekana amelishwa sumu ya mafundisho mapotofu tu. Lakini ufunuo wa UTATU wa Mungu umefunuliwa na maandiko yenyewe na wala siyo watu kwa akili zao kama CK Lwembe alivyojaribu kueleza. Wapendwa wengi wameeleza kwa ushahidi wa maandiko na sina haja ya kurudia sana lakini nitaje machache tu yanaosistiza UTATU wa Mungu kwa kurejea baadhi ya maandiko. Mungu Baba aliutangazia ulimwengu kwamba, “…….HUYU NI MWANANGU MPENDWA MSIKILIZENI YEYE……” Yesu akasema , “…….naenda kwa Baba………” Akasema tena , “…….Kama Baba alivyonituma mimi…….” Akamwambia Nikodemu tena hivi, “………Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwamniye asipotee…….” Akaongeza kwa kusema , “…….na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma……..”, nk, nk, nk, nk. Kama unakataa kuwa maandiko hajafunua Utatu wa Mungu, wewe utakuwa kipofu wa maandiko.

  7. Ukitaka kunifanya kuwa mwanafunzi wako tena mtiifu, kwanza lazima unifafanulie hoja hizo zote zinazohusu UTATU wa Mungu na zile za kutohusika kwa Lusifa katika uumbaji. Nimesema Lusifa hakuhusika kwa namna yoyote kabisa kumuumba Adam kwani Lusifa ameasi kabla ya uumbaji wa Adam.

  8. Mabinza kuna mahali pengi sana anajikanyaga katika kutetea hoja yake. Mara anasema Lusifa alihusika kama Malaika ndani ya malaika wengine yeye akiwa kinara wa malika wote. Kwamba alihusika kwenye kikao cha majadiliano ya kumuumba Adam. Mara anasema Lusifa ndiye aliyekuwa anaambiwa na Mungu aliposema, “….na tumfanye mtu wa kwa mfano wetu…..” na kwa hoja hii anapingana na watu wasemao kwamba Mungu katika Utatu wake ndiye alikuwa akijadiliana na Nafsi 2 zingine (yaani Mwana na Roho Mt.). Hapa utagundua kwamba Mabinza na wengine wanaokubaliana naye wanapotoka sana pale wanapodhania kwamba Mungu alikuwa akijadiliana na Malaika akiwemo Lusifa. Huu ni uongo.

  Unapaswa kuelewa kwamba UTATU wa Mungu ndio uliokuwa unajadiliana na wala siyo baina ya Mungu na malaika. Kuna maandiko mengi sana yanathibitisha hilo. Mfano ni pale Yesu alipokwenda Mlima wa Gethsemane kuomba akiwa na wanafunzi wake. Yesu alienda kujadiliana na Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Mfano mwingine wa majadiliano ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu utayaona pale Msalabani wakati Yesu anakaribia kufa, Alimwita Baba akisema, “……ELOI, ELOI, RAMA SABAKTAN…..” Yote haya yanadhihirisha kwamba Mungu Baba na Mwana na Roho Mt. hufanya maamuzi kwa pamoja bila kuwashirikisha malaika. Hakuna andiko lolote linaloonesha kwamba Mungu huwashirikisha malaika katika maamuzi hata kidogo.

  Kwa maelezo haya nakataa hoja za Mabinza zinazotaka kutuaminisha kwamba Malaika (akiweomo Lusifa) walishiriki kikao cha uumbaji wa mwanadam na kwa hiyo Lusifa alishirikiana na Mungu.

  MUNGU KAMWE HASHIRIKISHI WALA HASHIRIKIANI UTUKUFU NA KIUMBE YEYOTE.

 75. Wapendwa,

  Msomaji anayejaribu kuyatii Maandiko anakuwa kimya Maandiko yanapokuwa Kimya…na anapiga Kelele Maandiko yanapozungumza……na pia anatumia Maandiko kuyatafsri Maandiko…..Hivyo tunapojaribu kuijadili hoja hii huu unaweza kuwa Mwongozo……! Unapozungumzia Jambo lolote ambalo haliko wazi kama hili lazima tahadhari itumike……! Na kama Mungu hakupenda kuliweka wazi katika aya hiyo kwamba alikuwa na Nani katika uumbaji, Je haitufanyi na sisi kulisogelea jambo kwa hadhari pia? Tusije tukaweza maana ambayo haipo……? Bado najifunza kwa kufuatilizia mada…..

 76. NDG YANGU KINYAU ,

  NASHUKURU KWAMBA UMENIFUNGUA MACHO ILI NIJUE KUWA, LUGHA NILIYOITUMIA PENGINE NDIYO TATIZO! UKISOMA POST ZANGU KWA MAKINI UTAONA KUWA, SITOFAUTIANI NA WEWE SANA, MIMI NAMI NASEMA KWAMBA SHETANI, ALIHUSIKA KATIKA KUMPOTOSHA ADAMU! MAANA YANGU NI ILE ILE KWAMBA NDIYO MAANA AKAJA YESU KUTULETEA WOKOVU, TOKANA NA MPANGO WA MUNGU JUU YA WANADAMU. NILIELEZA PIA KWAMBA SHETANI HAKUHUSIKA KATIKA UUMBAJI WA KITU CHOCHOTETE! NILISEMA ‘ALIHUSIKA KATIKA UUMBAJI WA MUNGU KWA MWANADAMU’ PENGINE SENTESI HIYO NDIYO TATIZO, NAKUOMBA LADHI SANA SANA TU, IWAPO ULINIELEWA KUWA NAMSHIRIKISHA SHETANI KUWA NAYE ALICHANGIA KATIKA KUMUUMBA MTU! NILICHOKUWA NASEMA NI KUWA ALIJIHUSISHA KATIKA UUMBAJI YAANI KWA NIA “OVU” NDIYO SABABU ILIYOPELEKEA YESU AJE AHARIBU KAZI HIYO YA SHETANI ALIYOIPANDA SHAMBANI MWA MPANGO WA MUNGU! KWA MAELEZO HAYA NADHANI UTAKUWA UMENIELEWA. JINGINE, IKIWA MUNGU NI MMOJA, ALIKUWA AKIMWAMBIA NANI KUWA NA TUMFANYE MTU KWA MFANO WETU KATIK ILE Mw. 1:26? SWALI HILO NDILO LILIZALI ILE HOJA YA SHETANI KATIKA UUMBAJI; USIKU MWEMA.

 77. NDG. YANGU MILINGA UWE NA AMANI, MIMI MWENYEWE SIKUWEKA WAZI LUGHA ILE YA NENO “KICHAPO” USIJARI NDG YANGU. ILA NISEME TU KUWA NIMEKUELEWA, NITAJITAHIDI KUJIBU HOJA ZOTE ZA WATU ULIONITAJIA. KWAKUWA LENGO LANGU NI KUJIFUNZA, KABLA YA KUKUJIBU NAOMBA KWANZA NIMWELEZE NDG YETU LWEMBE CK, KWANINI MJADALA HUU UPO LEO. BAADA YA HAPO NITAJIBU HOJA ZOTE.

  TANGU NIMFAHAMU LWEMBE, KUPITIA BLOG HII, NIMEMUONA NI MTU MWENYE KIWANGO CHA JUU KATIKA UJUZI WA MAANDIKO, NIMEFURAHI KUMUONA SAFU HII TENA, HIVYO, NATARAJIA MAFUNDISHO YA KUTOSHA KATIKA JAMBO HILI KWA KUPITIA MICHANGO YAKE. NDG LWEMBE CK, SWALI LILOPO JUU NI JE, “WAKATI WA UUMBAJI LUSFA ALIHUSIKAJE?” SWALI HILO LILITOKANA NA KUTAKA KUJUA JE, MUNGU ALIPOKUWA AKISEMA NA TUMFANYE MTU KWA MFANO WETU, ALIKUWA AKIZUNGUMZA AU AKIJADILIANA NA NANI? KATIKA KUJIBU IKAONEKANA KWAMBA; UPANDE WA ROSEMARY NA WENZAKE WAKAJIBU KUWA KWAKUWA MUNGU ANA NAFSI TATU (MUNGU BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU), MUNGU BABA ALIKUWA AKIZIAMBIA ZILE NAFSI MBILI AMBAZO NI MWANA, NA ROHO MTAKATIFU. KATIKA KUUNGA MKONO SWALA LA UTATU ZILITOLEWA NUKUU NYINGI, NA HADI ZILE KUMI UKAZIONA. VIVYO HIVYO NA KWA UPANDE WANGU NIKASEMA HAPANA, ALIKUWA AKIWAMBIA MALAIKA AKIWEMO NA

  LUSFA KWA MAANA YA KWAMBA LUSFA NAYE ALIKUWA MALAIKA. KATIKA KUSISITIZA HILO NDIPO NILIPO SEMA KWAMBA; LUSFA ANAHUSIKA KATIKA UUMBAJI KWA MAANA MBILI YA KWANZA, NI PALE ALIPOKUWA KATIKA VIKAO VYA MUNGU IKIWA MALAIKA MTAKATIFU (HAJA ASI) – HIVYO, AMBAPO MUNGU ALIPOKUWA AKIWEKA WAZI MPANGO WAKE WA KUMUUMBA MTU KATIKA ILE Mw. 1:26. MALAIKA WATAKATIFU NA LUSFA AKIWA KIONGOZI ALIKUWEPO KATIKA KIKAO KILE, MAANA KABLA YA KUASI ALIKUWEPO MBINGUNI (E ze. 28:14). NA NDIPO MUNGU ALIPOSEMA NA TUMFANYE MTU KWA MFANO WETU, AKIMAANISHA KWA MFANO WAKE YEYE NA MALAIKA, MANA MUNGU NI MTAKATIFU NI MWENYE HAKI NA NI ROHO. KAMA AMBAVYO MALAIKA WALIVYO! KWA MAANA HIYO, AKAMUUMBA MWANADAMU WA KWANZA KATIKA KUFANANA NA MUNGU IKIWA NA MAANA NI KWA MFANO HUO NILIOUTAJA (Yh4:24 NA Efe. 4:24). NA KUHUSIKA KWAKE KWA PILI NI PALE ALIPO MPOTOSHA ADAMU BUSTANINI (Mw. 3:1-3 na Eze.28:13)

  KWA KIFUPI, KUHUSIKA KWA LUSFA AU SHETANI KATIKA UUMBAJI NDIYO HUKO. NAMI KATIKA KUUNGA MKONO UPANDE WANGU KUWA, MUNGU SI UTATU NA KWAMBA ALIKUWA AKIZUNGUMZA MPANGO WAKE WA UUMBAJI AKIWA NA MALAIKA NIKANUKUU MISTARI MINGI YA BIBLIA. NA NDIYO MAANA YESU ANASEMA YEYE ALIKUJA KUHARIBU KAZI ZA SHETANI. MAANA KITENDO CHA SHETANI ALICHOMFANYIA ADAMU NA UKIYALEJEA MASWALI YAKE KWA HAWA YANATHIBITISHA KUWA ALIKUWA AKIIKOSOA KAZI YA UUMBAJI YA MUNGU, NA HUKO NI KUJIHUSISHA AU KUINGILIA KAZI YA UUMBAJI YA MUNGU KWA NIA YA KUIPOTOSHA, KAMA ILIVYOKUSUDIWA. KWA MAANA HIYO KITENDO CHA MTU KUINGILIA KAZI YA MTU MWINGINE IWE KWA NIA “OVU” AU KWA NIA “NJEMA” KUNAITWA “KUHUSIKA” KWA MAELEZO HAYO WEWE NDG. LWEMBE, UNAONAJE LUSFA AU SHETANI HAKUHUSIKA AU ALIHUSIKA KATIKA KAZI YA UUMBAJI WA MUNGU KWA MWANADAMU? TAFADHALI JIBU LAKO LIWE NDIYO AU HAPANA, NIAMBIE KWANINI UNAONA HIVYO? MISTARI YA NENO KATIKA BIBLIA ITUMIKE TAFADHALI MAANA, ITAONDOA SHAKA YOYOTE KATIKA JAMBO HILI. HATUWEZI KUTOLIPELELEZA NENO KWA MAELEZO KUWA HAUPO MSTARI FULANI, UNAOUNGA AU KUTOUNGA MKONO JAMBO FULANI, NIAMINIVYO BIBLIA NI KAMILI, IMEHAKIKISHWA NA NDIYO KWELI YOTE (Yh. 17:17), KWA HIYO KILA JIBU LIPO HUMO, VINGINEVYO KUSEMA “YESU NI JIBU” HAKUNA MAANA! NAKUSHUKURU.

 78. Ndugu CK Lwembe,
  Nakushukuru kwa tafakuri yako na moderation uliyoifanya juu ya mada hii. Pamoja na jambo ulilolifanya kuwa jema lakini mimi niltegemea useme angalau kidogo jinsi neno hili la Mwanzo 1:26 linavyojifafanua lenyewe kwamba kwa nini Mungu aliamua kutumia lugha ya uwingi badala ya umoja!!!?

  Kama ulivyosema mafunuo ya ndugu Mabinza yametushangaza wengi badala ya kutubariki. Sitaki kuzungumzia juu ya Utatu au nafsi tatu za Mungu kwa sababu mada hii tulishaijadili sana hapo nyuma.

  Ninashangazwa na msisitizo wa Mabinza juu ya Lusfa kushiriki uumbaji pamoja na Mungu wetu. Sifa moja kubwa ya Mungu wetu ni kutokuchangia utukufu wake na mtu au kitu chochote. Moja ya vitu ambavyo Mungu anapaswa kutukuzwa peke yake ni juu ya uumbaji wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, vilivyoko mbinguni na vilivyoko hapa duniani.

  Ugomvi wa Mungu na Lusfa uliletwa na huyo Lusfa mwenyewe kutaka kushiriki na kuchukua utukufu wa Mungu siku nyingi kabla hata kuumbwa kwa ulimwengu huu wa kimwili. Na kama ndivyo basi ina maana ile vita ya mbinguni ilipiganwa kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu na kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu. Kumbuka ndugu yangu Mabinza kwamba baada ya vita hiyo mahali pake huyu Lusfa huko mbinguni palifutwa na hapakuonekana tena!

  Hebu ona ulivyoandika ndugu yangu Mabinza ili kujaribu kutujengea imani kwamba ati Lusfa alihusika katika kumuumba Adamu, umesema hivi;

  “NILIORODHESHA MAANDIKO MBALI MBALI KUTOKA KATIKA BIBLIA KUONYESHA KUWA LUSFA YAANI HUYU SHETANI, ALIHUSIKA SANA TU KATIKA MPANGO WA MUNGU WA UUMBAJI. MPANGO WA WOKOVU ULIBUNIWA HADI KULATIBIWA NA MUNGU MWENYEENZI NI KUTOKANA NA KUHUSIKA KWAKE SHETANI KATIKA UUMBAJI”

  Inasikitisha sana pale unapoona mtu ambaye anasema anampenda Bwana wetu Yesu Kristo halafu anaandika kwamba “Mpango wa wokovu ulibuniwa hadi kuratibiwa na Mungu mwenyenzi ni kutokana na kuhusika kwake shetani katika uumbaji” Mbona huu ni mtazamo finyu sana wa kile biblia inachosema juu ya mpango wa Mungu wa wokovu kwa wanadamu wote!!

  Shetani hakuhusika na uumbaji bali alihusika katika kuuharibu uumbaji wa Mungu hasa mpango mzima uliokuwa umekusudiwa na Mungu juu ya mwandamu kuishi milele hapa duniani. Na kwa sababu shetani alijua kwamba yeye ameshahukumiwa milele pamoja na wale theluthi moja ya malaika waasi, na pia alijua kabisa kwamba bila kumpata mwanadamu hataweza kutekeleza makusudi yake hapa duniani kwa kuwa yeye hana mwili, ndipo alipoamua kuuvuruga mpango mzima wa uumbaji wa Mungu. Hivi Mabinza kwa nini hujiulizi, sababu ya Yesu kwenda kutuandalia makao mapya katika mbingu mpya na nchi mpya? Sababu kubwa ni kwamba mbingu hii na nchi hii imevurugwa na shetani haifai tena kuwa makao ya milele ya mwanadamu, mpaka hapo itakaposhushwa mbingu mpya na nchi mpya ambako ndiko tutakaa milele na Bwana. Shetani au lusfa si muumbaji bali ni mharibu, ndivyo biblia katika kitabu cha Kutoka inavyomwita.

  Kwa hiyo ndugu Mabinza ukiniambia kwamba shetani au Lusfa alihusika katika kuuvuruga uumbaji wa Mungu, hapo nitakubaliana na wewe mia kwa mia, lakini hili la kushiriki kwa Lusfa katika uumbaji pamoja na Mungu kamwe halitaingia akili mwangu.

  Halafu naomba nikushauri ndugu yangu Mabinza, using’ang’anie hoja ambayo haina mashiko yoyote ya kimaandiko. Hapa tunajifunza, ni vizuri kukiri kwamba labda hili la Lusfa kushiriki katika uumbaji ulilipata kama fundisho potofu mahali fulani ama kanisani kwako au mahali pengine popote, nawe bila kulitafuna na kulicheua ukalimeza zima zima. Sasa jipambanue nalo ili uondoke kwenye kongwa hili. Utakuwa umesaidika zaidi kuliko kuendelea kung’ang’ana tu kwamba shetani amehusika mpaka kwenye mpango wa wokovu kwa wanadamu wote. Yesu mwenyewe alisema wazi kwamba kazi ya shetani ni kuharibu, kuua na kuchinja, hana uzima ndani yake, sasa asiye na uzima atashirikianaje na aliye na uzima katika uumbaji?

  Mungu akufungue macho yako ya ndani ili uweze kuona waziwazi hiki tunachokueleza.
  Ubarikiwe na Bwana Yesu.

 79. Wapendwa,
  Mambo nayaona yamepamba moto sana katika mjadala huu! Nukuu za Maandiko ni nyingi sana katika kutetea hoja, na ni katika jambo hilo tunauona UKOMAVU katika majadiliano. Bwana awabariki sana!

  Katika kuufuatilia mjadala huu na tumjadala tudogo tulitojitokeza ndani yake, nimejifunza mambo mengi saana. Kwa mfano Mtafiti Milinga amekuja na mafundisho yanayovutia sana, nami najaribu niyaunganishe ili nipate mtiririko wa fundisho hilo kwanza, ndipo niijaribu roho hiyo.

  Lakini jambo linalonishangaza zaidi katika mjadala huu, ni mwelekeo wake. Nimeuona ulipoanzia, nikadhani kwamba utaendelea kuchukua mwelekeo wa Maandiko na hivyo kutulia humo. Lakini kinachoendelea sasa hivi ni mkanganyiko unaokutumbukiza katika mzunguko usio kikomo, yaani Maandiko yananukuliwa mtu apendavyo ili kusisitiza wazo lake badala ya wazo la Mungu!

  Mpendwa Mabinza anatuambia kuwa Lusifa alihusika katika uumbaji katika maana ya kukitafsiri kile kifungu cha Mw 1:26 pale kinaposema, “Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu…” Mabinza anatufundisha kuwa katika hao walio katika mazungumzo hayo, Lusifa alikuwepo. Amenukuu vifungu vingi vya Maandiko ili kudhihirisha jambo hilo. Huyu ni ndg Mabinza kwa upande mmoja.

  Upande wa pili wako ndugu wengi wanaolikataa fundisho hili alilolileta Mabinza, wao wakisema kuwa mazungumzo hayo yalikuwa ni baina ya “Nafsi Tatu za Mungu” na si vinginevyo au kama anavyotuambia Mabinza. Nao pia wamenukuu vifungu vingi sana vya Maandiko ili kudhihirisha wanachosema, hebu angalia anachosema dada Rosemary: “…naomba niendelee na ndg Sungura na suala la utatu unaloulizia sio neno lililotamkwa “utatu” isipokuwa nafsi tatu za Mungu ambazo zinajidhihirisha wazi ktk maandiko mengi tuliyoweka hapa.” Pia ndg Patrick Kamera ametiririsha vifungu vingi sana na hoja zipatazo kumi katika utetezi wake, vyote vikijaribu kulisimamisha fundisho la UTATU katika kifungu hicho cha Mwz 1:26 na kulikataa fundisho la Mabinza!

  Mabinza ameombwa kuonesha Andiko linalosema hapo katika Mwz1:26 kuwa Lusifa alikuwepo ktk mazungumzo hayo; AMESHINDWA!!! Biblia haina jambo hilo, bali hayo ni mafunuo tu yanayojaribu kujishikiza katika aya za Biblia kinyume na Neno la Mungu!

  Pia ndg Patric Kamera na kundi lote linalofundisha kuwa hiyo Mw 1:26 ilihusisha Nafsi Tatu za Mungu, nao pia walipaswa kuonesha dhahiri ni wapi Biblia inasema hivyo, lakini nao pia kama Mabinza, WAMESHINDWA!!! Biblia haina jambo hilo, bali ni mafunuo tu yanayojaribu kujishikiza katika aya za Biblia kinyume na Neno la Mungu kama wao wenyewe wanavyokiri!

  Kwa hiyo, linapokuja suala la MAFUNUO, ni vigumu sana kufika katika uelewa mmoja huku mkiwa na mitazamo tofauti, ndio maana nikasema mjadala una mwelekeo wa mkanganyiko, kwani kila mmoja anaamini kuwa mafunuo yake ni Neno la Mungu! Basi ‘MAFUNUO’ ambayo kila mmoja anaamini kapewa na “Roho Mt” kama tunavyoshuhudia sote, tutaishia wapi?? Hapa tumeyaona makundi mawili tu, lakini kadiri tunavyoendelea wanaweza kuja wengine wengi wenye mafunuo tofauti kwa kifungu hicho hicho!!

  Ushauri wangu kwa makundi yote; Yasikilizeni Maandiko yanachosema, msiongeze wala msipunguze kutoka hayo, si kwa mafunuo au chochote kile. Mambo ya dini ni mazuri na yanapendeza, lakini kumbukeni kwamba Mungu si wa kuchezea, msije mkaingia Hukumuni kwa mambo ya sifa zisizo na tija. Kifungu cha Mw 1:26 hakijamtaja Lusifa wala Nafsi Tatu za Mungu, Mungu akitaka myafahamu hayo angewawekea wazi jambo hilo, msijipindishe mawazo yenu huku Mwanzo, je mkiwa mmekwisha pinda huku Mwanzo, huko mbele mtaambulia nini? Kila mtakachokiona mtakiona katika makengeza mliyoanza nayo!!!

  Basi ndugu zangu kifungu hicho kikiwa kama kilivyo, mjadala tunaoendelea nao umetusaidia kujua kuwa ‘mafunuo’ ni ‘upuuzi’ tunapoyabadili kuchukua nafasi ya Neno la Mungu!!! Mungu hatuhitaji sisi na mafunuo yetu ili kulifafanua Neno lake. Tena tunapojaribu kulifafanua Neno lake ktk namna ya kupachika fikra zetu au mitazamo yetu kulihusu hilo Neno lake, hilo huonesha jinsi tusivyo muamini Mungu ktk ukamilifu wake maana ameshindwa kujieleza hata imetulazimu kumsaidia! Lifuateni Neno lake kama lilivyo atawabariki kwa unyenyekevu wenu utakaoambatana na utii.

  Mbarikiwe nyooote!

 80. Mabinza,

  Naomba pia ujibu hoja moja baada ya nyingine “by using numbering” kama alivyotoa hoja zake dada Rosemay tarehe 9 Julai 2012. Naomba ujibu hoja ya 4 na 5 kati ya zile alizozitoa Rosemary.

  Hoja ni hizi hapa, nazinukuu, “………….3. Yohana 1: 1 Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika. hii ni nafsi nyingine ya Mungu tunaona alikuwapo kwa Mungu naye alishiriki uumbaji

  4. Luka 3: 22 Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili, kama hua; sauti ikatoka mbinguni, Wewe ndiwe Mwanangu, mpendwa wangu; nimependezwa nawe. hii ni nafsi ya kwanza ikimtambulisha Mwana kama nafsi ya pili

  5. Yohana 14: 16 Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; Yohana 14: 26 Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. huyu ni nafsi akiitambulisha nafsi ya tatu. MWISHO WA NUKUU.

  Mpendwa, Mabinza naomba kutoa hoja.

 81. Mabinza,

  Mimi nitakuletea maelezo zaidi. Bado niko busy kiasi fulani. Lakini nadhani hadi sasa nimekaa kimya kwa muda kama wa siku 3 au 4 ili nifuatilie wengine zaidi. Huwa sipendi kuongea sana bila utafiti zaidi au bila kuwaacha wengine waseme.

  Hata hivyo, nasikitika kwamba hujajibu hoja za kaka Patrick Kamera alizozitoa siku ya tarehe 5 Julai 2012.

  Naomba nizinukuu tena ili uzijibu moja baada ya nyingine. Usiruke Hoja hata moja. Hoja hizi za maandiko zinahusu UTATU wa Mungu.

  Hoja kuhusu LUSIFA kutohusika katika uumbaji wa ADAM zote mimi nimekupa kwa urefu sana. Bahati mbaya hujazisoma wala kuzijibu.

  Hebu jibu hoja hizi za Patrick kwanza kuhusu utatu wa Mungu. Usiruke Hoja hata moja. Kama hujui jinsi ya kujibu hoja useme mapema, tuelewe tunajadiliana na mtu mwenye kiwango gani cha uelewa wa maandiko na ujengaji wa hoja.

  Hoja za Patrick kuhusu UTATU Hizi hapa, Nazinukuu upya, “…………Sidhani kama una lengo la kujifunza sana sana unaonekana unataka kuendeleza ubishi.

  Sasa basi hebu tafakari maandiko 10 yafuatayo, yote yanaashiria utatu wa Mungu:

  1 – Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli; kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu. – Luka 1: 35

  2 – Twamshukuru Mungu, Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, siku zote tukiwaombea – Wakolosai 1: 3

  3 – Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini; na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake; na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, Huyu ni Mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye. – Mathayo 3: 16 – 17

  4 – basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai? – Waebrania 9: 14

  5 – Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe; – 1 Wakorintho 6: 19

  6 – Lakini ajapo huyo Msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia – Yohana 15: 26

  7 – Amin, nawaambia, Dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazokufuru zote; bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele; ila atakuwa ana dhambi ya milele – Marko 3: 28 – 29

  8 – Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; – Mathayo 28: 19

  9 – Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; ndiye Roho wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. – Yohana 14: 16 – 17

  10 – Yesu akajibu, akamwambia, Mtu akinipenda, atalishika neno langu; na Baba yangu atampenda; nasi tutakuja kwake, na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda, yeye hayashiki maneno yangu; nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. – Yohana 14: 23 – 26” . MWISHO WA KUNUKUU.

  Naomba ujibu Hoja baada ya hoja kwa kutaja namba ya hoja na maelezo ya hoja yako yawe chini ya hoja hiyo kwa kutaja maandiko hayo yana maana gani katika muktadha wa UTATU wa Mungu.

  Karibu sana.

 82. Jina la Yesu lihimidiwe!
  Hapa kuna “CULT” NA “FALSE CULT” ndio hizo pande mbili wengine walishazibatiza.
  Kwa bahati mbaya sana zote zaweza kuletwa kwa uthibitisho wa maandiko tena yaweza kuwa yale yale (same scripture quotes) lakini yakiwa na maana zinazokinzana.

  Kimsingi yaliyomo kwenye biblia ni NENO la Mungu, hili linaweza kuua na kuhuisha kutokana tu na litakavyotumika/ linavyokusudiwa kutumika.
  False cults zote ambazo zinasema zinamuamini Mungu, awe ni huyu katika Kristo Yesu ama mungu mwingine, wanao uthibitisho wa “kimaandiko” na “kiuhalisia”.
  Tofauti ya imani HIZO na ya kweli katika Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, yeye aliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na ambaye amemtuma Roho wake Mtakatifu kuja kwa sisi tuaminio kwaajili ya “kutufundisha” ni “UTHIBITISHO WA KILE KINACHOAMINIWA KUPITIA ROHO MTAKATIFU”.

  Nimewahi kuandika mstari ambao nimeona wengine wameuandika pia katika uzi huu, na hapa naomba nirudie tena sehemu ya maandiko hayo (Soma yote kwa muda wako);
  1Corinthians 2:1-16, “…That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
  6 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought:
  7 But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory….”-KJV

  Kimsingi nataka kusema neno la Mungu ni “siri / fumbo” (mystery), mtu hawezi kulijua ama kulielewa pasipo kumpata Roho wa Mungu ambaye ndiye anayejua siri za Mungu.
  Wapo wengi wametafsiri biblia na kuandika biblia nyingi, documentaries za neno, dictionaries za neno, commentaries za neno na wana elimu kubwa za viwango vya juu sana vya hapa duniani juu ya mambo ya elimu ya “BIBLIA, UKRISTO NA IMANI” lakini pamoja na yoote “hawajaijua kweli / Neno la Mungu halijawa msaada kwao”.
  Hivyo basi pamoja na kuwa na uwezo wa kuchambua Neno/maandiko kitaalam, kwa ligha zote, kwa namna yoyote inayotakiwa kiueledi wa elimu ya theolojia n.k, HAISAIDII KITU KAMA MAANA HALISI YA ELIMU HUSIKA HAIELEWEKI NA MFUNDISHAJI. Ndio maana hata Yesu alisema kuna “wachungaji wa mshahara”, si kwamba sio wachungaji la, bali kwao lile wanalohubiri na kufundisha “NI SEHEMU YA UELEDI WAO” na wala si sehemu ya maisha yao, hivyo wanaweza kutumika na upande wowote.

  Ni vizuri kuwa na changamoto kma hizi na kujifunza kutoka kwa wengine. Ninaomba Mungu atujalie neema ya kujifunza ili kujua lile analotamani tulijue.
  Nitarejea…

 83. SALAMA JOHN HAULE?

  1. NIMEONA KAMA UMENISNGIZIA AU UMENINUKUU VIBAYA, ULIPO NUKUU HIVI:-
  “Mabinza
  Maandioko haya uliyomuandikia Rosemary Monday, July 9, 2012 at 12:35 pm .”nimeona nikuletee tena kile kichapo cha 8 july,2012″
  Maandiko yameeandika “yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana.” sasa ndugu sijui unajisifu kwa lipi!! kuwa unatoa kichapo kwa Rosemary!?…kwa habari yako ya uumbaji!.wewe tuelimishe tuko tunakusoma tupate ufahamu wako.” MWISHO WA KUNUKUU. NENO “KICHAPO” NINENO LA KISWAHILI LIKIWA NA MAANA MBILI KUU, MOJA NI YA KINAHAU YENEKUMAANISHA “KUADHIBIWA KWA KUPIGWA KWA FIMBO” LAKINI MAANA YA PILI SI YA KINAHAU IKIMAANISHA “MACHAPISHO MAFU YA KIMANDISHI – CHAPISHO DOGO AU FUPI – NA HII NDIYO NILIYOKUWA NIKIMAANISHA, BADALA YA KUTUMIA NENO POST (LA KIZUNGU) NIKATUMIA “KICHAPO” AMBALO NI NENO LA KISWAHILI AMBACHO NADHANI NI CHA KIMVITA. ”NIMEKULETEA ILE POST ULIYOITAJA ILI UISOME UPYA UONE KAMA UMENINENEA KWELI AU LA!
  HABARI ULIYOITAJA HII HAPA CHINI:-

  1. mabinza LS, says: Monday, July 9, 2012 at 12:35 pm
  Mpendwa Rosemary,
  kwanza nimeupokea msamaha wako ulioniomba, uwe naamani tu. Lakini jambo la pili, nimegundua kwamba, husomi post iliyotangulia, hata hivyo sijali sana maana huenda unatingwa sana na kazi zingine. Kabla sija kujibu post yako, ya July 9. 2012, ; nimeona nikuletee tena kile kichapo cha 8 july,2012; ukisome kwa makini bila kutanguliza mafundisho ya dini yako, nakushauri uzingatie Biblia inachosema; Lakini kama utaona sijajibu hoja zako ulizouliza leo, niambie.nami nitakulejea haraka {ANGALIZO, SIJASEMA NA SISEMI KUWA LUSFA AU SHETANI ALIUMBA KITU CHOCHOTE, NINACHOSEMA, ALIHUSIKA NA ANAENDELEA KUJIHUSISHA NA UUMBAJI WA MUNGU, KWA VIPI? – SOMA MAKALA FUPI IFUATAYO!}; Post yenyewe ni hii:-
  “NINAWASHUKURU WOTE KWA PAMOJA JUU YA MJADALA WA UUMBAJI. LEO NITANUKURU MSTARI MMOJA TU, MAANA HAMYASOMI MAANDIKO NINAYO YANUKUU. ILA HOJA HII YA LUSIFA ILIKUJA KUTOKANA NA KUTAKA KUJUA KWAMBA, WAKATI MUNGU ALIPOKUWA ANASEMA “NATUMFANYE MTU…”KTK ILE Mw. 1:26, ALIKUWA AKIMWAMBIA NANI? KUTOKANA NA SWALI HILO, NIKASEMA KWAMBA, KWAKUWA MUNGU NI MMOJA TU, NA ANAKAWAIDA YA KUJADILIANA MAMBO NA JESHI LAKE LA MBINGUNI, NI WAZI KUWA ALIOKUWA AKIWAAMBIA JAMBO HILO NI MALAIKA WAKE WA MBINGUNI, MAANA HAO NDIYO ALIKUWA ANAFANANA NAO, AKIWEMO NA LUSFA! HUKO KULIKUWA KUHUSIKA KWAKE, SI KWAMBA NAYE ALISAIDIA KATIKA KUUMBWA KWA ADAMU! NILISEMA, KUHUSIKA KWAKE NI KULE KUWEPO KATIKA KIKAO! HUKO NI KUHUSIKA KWAKE KWA KWANZA, KUHUSIKA KWAKE KWA PILI, NI PALE ALIPOMKOSESHA ADAMU WALIPOKUWA KTIKA BUSTANI YA EDENI, KIPINDI HICHO TAYALI, ALIKUWA KESHA ASI, NA HIVYO KUITWA IBILISI NA SHETANI, CHEO HICHO ANAENDELEA NACHO HADI SASA!
  WAPENDWA MIMI NAJUA TUNAJIFUNZA NA HATUBISHANI, KWA HIYO, BADO NASEMA KUWA LUSFA AMBAYE SASA NI SHETANI ALIHUSIKA MARA HIZO MBILI KATIKA HISTORIA YA KUUMBWA KWETU! LUSFA AU IBILISI NA SHETANI NDIYO MAADA KUBWA DUNIANI NA MBINGUNI, BIBLIA IMEJAA MAANDIKO KUONYESHA WAZI KUWA YESU KRISTO ALIKUJA HAPA DUNIANI KUTOKANA NA KUJIHUSISHA KWA SHETANI, YESU, MWENYEWE ALISEMA ALIKUJA KUZIHALIBU HIZO KAZI ZA SHETANI, WEWE UNAJUA NI KAZI GANI? YESU ANASEMA ”SETANI ALIKUWA MUUAJI TANGU MWANZO” MWANZO NI LINI? NA NI MUUAJI WA NANI? SI NYAKATI ZA MWANZO WA ADAMU? NILIORODHESHA MAANDIKO MBALI MBALI KUTOKA KATIKA BIBLIA KUONYESHA KUWA LUSFA YAANI HUYU SHETANI, ALIHUSIKA SANA TU KATIKA MPANGO WA MUNGU WA UUMBAJI. MPANGO WA WOKOVU ULIBUNIWA HADI KULATIBIWA NA MUNGU MWENYEENZI NI KUTOKANA NA KUHUSIKA KWAKE SHETANI KATIKA UUMBAJI. HADI SASA SHETANI HUZUNGUKA HUKU NA HUKO DUNIANI KWA BIDII NYINGI, ILI KUHAKIKISHA ANAFANIKIWA, NA BADO HUJIHUDHURISHA KATIKA BAADHI YA VIKAO VYA MBINGUNI, HUKO HUENDA KUSHITAKI NA AMA KUPEWA KAZI MAALUMU NA MUNGU! NDG ZANGU, ELEWENI KWAMBA BILA KUJIHUSISHA KWAKE SHETANI KATIKA UUMBAJI, YESU ASINGEKUJA, KUFA NA KUFUFUKA SIKU YA TATU! AJE KUFANYA NINI NA SHETANI HAKUHUSIKA KATIKA KUUINGILIA UUMBAJI? NA HATA KUMJUA LUSFA KUWA NI SHETANI,KUMEKUJA BAADA YA NENO KUJA, BILA KUHUSIKA SHETANI ANGETOKA WAPI? UNGEJUA KUNA SHETANI. NASIKITIKA JINSI WATU WALIVYO WAVIVU WAKUVUMILIA NA KUJIFUNZA KWA BIDII NA KUKIMBILIA KUTAMKA UPOTOSHAJI, BILA YA TAFAKALI ZA MSINGI. MBINGU INASEMA SHETANI NI KAMA SIMBA! ULISHA WAHI KUUSIKILIZA MLIO WA SIMBA HALISI UMBALI WA MITA 3 TOKA ULIPO?! UKIFIKIRI HILO, NDIPO UTAJUA NI KWA KIASI GANI ANAENDELEA KUJIHUSISHA NA KUUMBWA KWA ADAMU! NANGOJEA MENGI TOKA KWENU, NIMEYASEMA HAYA ILIKUIWEKA SAWA HOJA YENYEWE, KUWA “JE, LUSFA ALIHUSIKAJE KATIKA UUMBAJI?” KAMA HAKUHUSIKA KWA VYOVYOTE LUSFA AU SHETANI KATIKA UUMBAJI JIULIZE, KAMA ILIKUWEPO HAJA YA MUNGU, KUJIFANYA MTU NA KUJA KUKAA KWETU! TUVUMILIANENI NA TUJIFUNZE KWA BIDII!”

 84. SHAROM ROSEMARY,

  NIMEONA ULIVYONIULIZA KATIKA POST YAKO YA 10,2012 at 8:20, UMEULIZA KAMA MASWALI MAWILI HIVI YA MSINGI, NANUKUU ULIVYO SEMA ” Pili nimekuwekea mistari ambayo inatambulisha nafsi moja baada ya nyingine umekanusha wazi eti sio kweli ila ilikuwa ni kwa ajili ya Yohana mbatizaji…sasa swali je huyo Roho alishuka kutoka wapi kama Yesu alisimama na Yohana akibatizwa, pili unakanusha wakati Biblia imeandika huyu ndiye mwanangu mpendwa…wewe unasema sio kweli…Je itakuwa vibaya nilipokuuliza kuwa hii ni imani mpya na ukabisha?……… Kwavile umeshindwa kunionyesha wapi shetani alihusika maana hata hiyo Mwanzo 1: 26 inakuja kuthibitishwa na mstari wa 27 …kwa mfano wa Mungu aliwaumba….hivyo hiyo hoja yako kuwa mstari wa 26 shetani alihusika ni uwongo. Na sasa kwa vile uliweka hii dhana ili kupinga dhana ya utatu wa Mungu…….’’ MWISHO WA KUNUKUU.

  NIMECHEKA SANA, HASA ULIPOSEMA HII NI IMANI MPYA, SASA YA ZAMANI IKOJE? SIKILIZA, USIJE UKAJIKUTA KAMA SAULO, ALIWAPIGA MAWE WATU WENYEIMANI ALIYONA KUWA NI “MPYA!” KUMBE ANAMUUDHI MUNGU MWENYEWE! HAKUNA ANDIKO LINALOSEMA MUNGU NI NAFSI TATU, MAANDIKO YOTE ULIYOYATAJA YANAZUNGUMZIA UTENDAJI NA SIFA ZA MUNGU TU, SI KWAMBA YANAELEZEA NAFSI TATU TOFAUTI ZA MUNGU, BALI SIFA TATU KATIKA KAZI ZAKE! ROSEMARY, SI MIMI NASEMA, HAYO NDIYO MAANDIKO, YOHANA MWENYEWE NDIYE ANAYESEMA KWAMBA, ILE ILIKUWA ISHARA YA KUMTAMBULISHA YESU KWAKE KWAMBA, HUYO NDIYE ATAKAYE BATIZA KWA ROHO MTAKATIFU; LABDA SASA KATIKA HILO UBISHANE NA YOHANA, MAANA YEYE DIYE ALIYESEMA HIVYO KATIKA ILE Yh1:33, SASA KAMA UNATAKA KUJUA KUWA ALISHUKA TOKA WAPI, NAONA NIKURUDISHE KWA YOHANA AKWAMBIE YEYE KUWA, MUNGU ANAKUWAJE MBELE YA WATU WENYE MASWALI YA KIMWILI KAMA YAKO! (Yh.1:25-27) , WALE WATU WALIOTUMWA KWA YOHANA NA MAFARISAYO, WALIPOTAKA KUJUA KWANINI YOHANA ANABATIZA, WAKATI YEYE SI KRISTO, WALA ELIYA, WALA NABII YULE; YOHANA ALIWAJIBU, KUWA YEYE ANABATIZA KWA MAJI LAKINI KATIKATI YAO (WATU WALE) YUPO AMESIMAMA WASIYEMJUA, AMBAYE NDIYE ATAKAYEKUJA!

  SASA WEWE NAWE WAULIZA KAMA MAFARISAYO, ETI ALISHUKA TOKA WAPI, NAMI NAKUJIBU KAMA YOHANA ALIVYOJIBU, KWAMBA UMESIMAMA NA MTU USIYEMJUA, NA UNAJISIFIA KUMJUA, ILA SIKU UKIMJUA NDIPO UTAJUA ALISHUKA TOKA WAPI, NA SI KUSHUKA TU, ILA PIA UTAJUA ALISHUKASHUKAJE! MAANA WENZIO, YESU, ALIKUWA KASIMAMA KATIKATI YAO NA BADO WASIMJUE!

  SWALI LAKO LA PILI, UNASEMA KUHUSIKA KWA LUSIFA AU SHETANI KATIKA UUMBAJI NI UONGO! – UKIMAANISHA KUWA KAMWE HAKUHUSIKA! LABDA NIKUULIZE HIVI, UNAOGOPA KUUKUBALI UKWELI UKIHOFIA KUWA UTAKUWA UMEUKANA UTATU KWA MJIBU WA ULIVYOFUNDISHWA? MAANA UMESEMA, NANUKUU “na sasa kwa vile uliweka hii dhana ili kupinga dhana ya utatu wa mungu na umeanza kukanusha wazi mistari inayouelezea utatu naona hakuna haja ya kujadiliana na wewe kwani mie nimesimamia ktk neno, anayekwenda kinyume na neno hatutaelewana” MWISHO WA KUNUKUU.

  KWANZA, HAKUNA NENO KATIKA BIBLIA LINALOSEMA MUNGU ANANAFSI TATU! SASA WEWE UMESIMAMA KWENYE NENO LA NANI AMBALO, MTU YEYOTE, HUTAELEWANA NAYE IWAPO ATAKUWA KINYUME NALO?

  KUHUSU KUHUSIKA KWA LUSIFA AU SHETANI KATIKA UUMBAJI NI JAMBO WAZI NA LA KWELI. NENO LA MUNGU NDIYO KWELI (Yh. 17:17), KAMA NDIVYO, TULITAZAME TU NENO LENYEWE LINAVYOSEMA; NIMEKWISHA KUKUANDIKIA NA KUNUKUU MISTARI MINGI HUKO NYUMA, NA KAMA ITAKUPENDEZA WAWEZA KUZIREJEA POST ZANGU HIZO; INAYOONYESHA JINSI ALIVYOHUSIKA KATIKA UUMBAJI, KWA MTAZAMO WANGU BINAFSI NIMEKUKUNDUA KUWA, KIMSINGI WEWE UNAIKATAA HOJA HIYO NA VIFUNGU ELEKEZI, KWA SABABU UMESEMA UTAUKANA UTATU! BASI MIMI SINA LA KUSEMA, TUMWACHIE MWENYE NENO LAKE YEYE ATEKELEZE LILE ALILOKWISHA PANGA KWA VICHWA NGUMU!

 85. Mabinza
  Maandioko haya uliyomuandikia Rosemary Monday, July 9, 2012 at 12:35 pm .”nimeona nikuletee tena kile kichapo cha 8 july,2012″

  Maandiko yameeandika “yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana.” sasa ndugu sijui unajisifu kwa lipi!! kuwa unatoa kichapo kwa Rosemary!?…kwa habari yako ya uumbaji!.wewe tuelimishe tuko tunakusoma tupate ufahamu wako.

  Kwa maana ni nani anayejua mawazo ya mtu isipokuwa roho iliyo ndani ya huyo mtu?……..kijazacho moyo mtu ndicho kimtokacho…..

  Wapendwa ,tunaenenda kwa jinsi ya kibinadamu na kubaki ktk kipimo kilekile wakati tulipoitwa.

  Mnisamehe bure labda mimi siko sehemu sahihi na wakati sio sahihi…….

  Mith9:9-10 Mwelimishe mwenye hekima, naye atazidi kuwa na hekima; Mfundishe mwenye haki, naye atazidi kuwa na elimu;
  Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima; Na kumjua Mtakatifu ni ufahamu.

  Mungu atupe Roho wa hekima na ufunuo….mioyo yetu… tupate ufahamu…tupate kufaidiana ktk njia hii kuu njia ya watakatifu ambayo manyonge hayaruhusiwi.

  Tuwe na hofu na Yeye achunguzae mioyo.

  Mjoli Haule

 86. NDG ZANGU,MILINGA ROSEMARY NA WENGINE, MBONA HAMJI TENA JUU YA NAMNA ALIVYOHUSIKA LUSFA KATIKA UUMBAJI? LETENI MAANDIKO ILI TUONE KAMA KWELI, MUNGU ALIKUWA NA MPANGO WA WOKOVU KWA WANADAMU, KAMA MNAVYOSEMA KWAMBA, LUSFA AU SHETANI HAKUJIHUSISHA NA UUMBAJI WA MUNGU!. KWANINI MPO KIMYA? NIPENI HOJA ZA KIMAANDIKO, KWA NINI YESU AJE NA KUFA MSALABANI IKIWA LUSFA AU SHETANI HAHUSIKI KWA LOLOTE MPANGO WA MUNGU KATIKA KUMUUMBA MWANADAMU?

 87. NDG. MONG’TEKO,

  NAAMINI HAUJAMBO. RAFIKI YANGU ULIYOYAELEZA NI SAWA KWA MSINGI WA KIAKILI. LAKINI NENO LA MUNGU HALISIMAMI KWA MJIBU NA MPANGO WA KIBINADAMU. HATAHIVYO NAOMBA UNIPE MAANDIKO, YANAYOSEMA KILE ULICHOKIELEZA. NITAENDELEA ZAIDI KUJUA KUTOKA KWAKO UKISHA NIPA HIYO MISTARI INAYOTHIBITISHA HAYO ULIYOTUELEZA.

  KWA KIFUPI TU, MIMI NAJUA YESU BADO YUPO NASI NA KWAMBA HATATUACHA PEKEE, MAANA BILA YEYE SISI HATUWEZI NENO LOLOTE, KWA MAANA HIYO ATAKAA NASI HADI MWISHO! SIJAJUA SANA KWANINI, WATU HAWAONI HAJA YA KULIFUATA NENO NA KUJIFUNZA KAMA LISEMAVYO, ILA HUFURAHIA MANENO YA KUAMBIWA NA WATU! UKISOMA Isa. 6:1, ISAYA ANASEMA ALIMUONA MUNGU MMOJA TU, KUMBUKA ISAYA NI NABII. LAKINI Yh. 17:17, ANASEMA “NENO LAKO NDIYO KWELI” NA ILE Yh. 1:14, INASEMA, NENO ALIFANYIKA MWILI AKAKAA KWETU.HADI HAPO SIJAJUA UTATU UNAOUSEMA UNAKUWAJE KWA MJIBU WA MAANDIKO. NATEGEMEA KUFARIJIKA KWA MAFUNDISHO UTAKAYOLETA KWA MJIBU WA NENO, NIKUSHUKURU SANA, NATEGEMEA UTARUDI HAPA MAPEMA ILI TUJIFUNZE PAMOJA. NAONA UNAJAMBO JEMA UNALOTAKA WATU WA MUNGU WALIJUE, BASI USIKAWIE KURUDI TENA HAPA, NAMI NITAFURAHI KUKUONA HAPA KATIKA UKRASA HUU HURU TENA.

 88. Shalom ndg Mabinza
  asante sana hii post yako ya mwisho unayonijibu ndio umefunguka sasa,
  unauliza kuwa sijasoma post za nyuma ni kuwa sijaona mistari ya shetani kuhusika uumbaji isipokuwa kuzunguka tu ktk hoja, hivyo mie ilibidi nikupe mistari yangu kuweka udhihirisho wa Mungu pekee ndiye muumba na sifa hiyo haistahili kupewa yoyote mwingine.
  Pili nimekuwekea mistari ambayo inatambulisha nafsi moja baada ya nyingine umekanusha wazi eti sio kweli ila ilikuwa ni kwa ajili ya Yohana mbatizaji…sasa swali je huyo Roho alishuka kutoka wapi kama Yesu alisimama na Yohana akibatizwa, pili unakanusha wakati Biblia imeandika huyu ndiye mwanangu mpendwa…wewe unasema sio kweli…Je itakuwa vibaya nilipokuuliza kuwa hii ni imani mpya na ukabisha? Kwasababu kuchukua Biblia na kusema hapa sio kweli ni kuipinga, na ndio maana kuna wenzio ambao wameiwekea cover jipya na kuiita kitabu cha agano jipya na kale ili waeleweke kabisa kuwa wana imani mpya.
  Kwavile umeshindwa kunionyesha wapi shetani alihusika maana hata hiyo Mwanzo 1: 26 inakuja kuthibitishwa na mstari wa 27 …kwa mfano wa Mungu aliwaumba….hivyo hiyo hoja yako kuwa mstari wa 26 shetani alihusika ni uwongo. Na sasa kwa vile uliweka hii dhana ili kupinga dhana ya utatu wa Mungu na umeanza kukanusha wazi mistari inayouelezea utatu naona hakuna haja ya kujadiliana na wewe kwani mie nimesimamia ktk neno, anayekwenda kinyume na Neno hatutaelewana hivyo ninaomba niishie hapa kuhusu mjadala huu. Namwomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awafunulie kwa Roho wake mtakatifu awafunulie ile iliyo kweli. Mbarikiwe nyote.

 89. ROSEMARY ANASIMAMIA KATIKA Lk.3:22 ANAONA NA KUELEWA KUWA, KATIKA MSTARI HUO, MUNGU BABA ANAMTAMBULISHA MUNGU MWANA (NAFSI YA PILI) ULIMWENGUNI. LAKINI HAJUI KWAMBA KUSHUKA KWA ROHO NA KUKAA JUU YA YESU (MWILI) ILIKUWA NI KITHIBITISHO KWA YOHANA MBATIZAJI, ILI AJUE KUWA HUYO NDIYE KRISTO, MAANA YOHANA ALIAMBIWA, YEYE AMBAYE UTAMWONA ROHO AKISHUKA NA KUKAA JUU YAKE, HUYO NDIYE ATAKAYE BATIZA KWA ROHO MTAKATIFU, KUMBE TUNAONA KUWA KUSHUKA ROHO JUU YA YESU SI KIDHIHILISHO CHA KUWEPO KWA NAFSI TATU KWA PAMOJA YAANI MWANA ALIKUWEPO MBELE YA YOHANA AKIBATIZWA, ROHO MTAKATIFU ALISHUKA NA BABA ALISIKIKA AKISEMA HUYU NI MWANANGU – KAMA WANA UTATU WANAVYOAMINI. SI KWELI, ILA ILE ILIKUWA NI ISHARA KWA YOHANA APATE KUMJUA YESU NI NANI KIKAZI! SOMA HAYO KATIKA Yh.1:33. YESU MWENYEWE ANASEMA HAKUNA ANAYEWEZA KUMJUA BABA, ISIPOKUWA YEYE APENDE KUMFUNULIA (Mth.11:27) NILIPATA KUELEZA KWAMBA, MUNGU ANAZOSIFA ZINAZO MFANYA KUWA MUNGU, BAADHI YA SIFA ZAKE KUU NI:-

  (1) NI MUUMBA NA MUWEZA VYOTE – YESU ALIUMBA NA KUWEZA VYOTE (Yh.1:1) (2) MUNGU HUABUDIWA YEYE TU,(Kut. 20:8-11) YESU NDIYE BWANA WA HIYO SABATO (Mth,12:2,9) NA (3) MUNGU NDIYE MWENYEUWEZO PEKEE WA KUSAMEHE DHAMBI(Kut.20:5-6) – YESU ALISAMEHE DHAMBI (Mk,2:1-12)

  KUJULIKANA KWA MUNGU KWA SIFA ZILE TATU, YAANI BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU NI KUDHIHILISHA SIFA ZAKE KIUTENDAJI TU NA SI VINGINEVYO. MAANA HATA ALIPOSEMA , MKABATIZWE KWA JINA LA BABA MWANA NA ROHO MTAKATIFU, ALIKUWA HAJATAJA PALE JINA LOLOTE ISIPOKUWA ALITAJA SIFA ZAKE TU. NA HATA ALIPOSEMA MBELE YA MUSA KUWA NAITWA “MIMI NIKO AMBAYE NIKO” AU KULE KUSEMA YEHOVA MUNGU, NAZO HIZO ZOTE NI SIFA TU. HADI YEYE MWENYEWE ALIPO MTAJIA YUSUFU KUPITIA MALAIKA KATIKA NDOTO KUWA, JINA LAKE ANAITWA YESU! (Mth.1:21). KWA MAELEZO HAYA MACHACHE UNAWEZA ANGALAU KUONA PA KUANZIA, ILI UJUE VEMA KUWA MUNGU NI MMOJA TU, SI NAFSI TATU NA KWMBA JINA LAKE NI YESU! NIWATAKIE USIKU MWEMA.

 90. WAPENDWA SUNGURA,NOEL NA ROSEMARY,

  PAMOJA NA WENGINE WOTE WENYE KUAMINI UTATU WA NAFSI ZA MUNGU, MSIWE NA HOFU YA KUPOTOSHWA, HAKUNA AWEZAYE KUMNYANG’ANYA YESU KONDOO WAKE, ISIPOKUWA YULE WA UPOTEVU. HOFU NI DHAMBI, MAANA MTU MWOGA HAMPENDI MUNGU, KWAKUWA HAZIJUI WALA HAAMINI UWEZA NA NGU ZAKE! HAPA HATUPOTOSHANI, TUNAJIFUNZA.
  MIMI NIPO KINYUME NA NOEL NA ROSEMARY, NA WALE WOTE WANAODAI KUWA MUNGU NI “UTATU” , SUNGURA, MAFUNDISHO HAYO NI MAWAZO YA WATU, KWA MAANA NYINGINE NI MAFUNDISHO YA WANADAMU KUTOKANA NA UONGO WA SHETANI!

  (Iwapo SG,, watapenda, hii maada waihamishie kule kwenye Link tulikokuwa tukijadili hili la utatu, huko utaona maoni ya watu wengi, utalinganisha na maandiko ya biblia, na kwa msaada wa Roho mtakatifu utagundua ukweli.)

  KINACHOWACHANGANYA WATU WENGI, NA KUJIKUTA WAKIAMINI KUWA MUNGU ANANAFSI TATU NI KWAMBA,KWANZA,NI ILE SENTESI ILIYOPO KATIKA MW. 1:26, YAANI MUNGU ANAPOSEMA ”NATUFANYE MTU KWA MFANO WETU”, NENO “KWA MFANO WETU” WAO HUELEWA KUWA MUNGU WAPO WENGI, ILA KWA UTAFITI WAO WA KIAKILI (MAANA HAKUNA ANDIKO LINALOSEMA MUNGU NI NAFSI TATU) WAKAKUBALIANA KUWA BASI MUNGU WAWE WATATU KATIKA UMOJA (NAFSI TATU MUNGU MMOJA). JAMBO LA PILI LINALOWACHANGANYA, NI PALE WANAPOUTAZAMA NA KUUCHUKULIA ULE MWILI WA YESU KUWA NDIYE HASA MUNGU, WANASHINDWA KUJUA KUWA,MUNGU ALIUTENGENEZA TU ULE MWILI ILI YEYE AKAE HUMO – Isa.7:14, NA KUUWEKEA SIFA NA TABIA ZOTE ZA KIBINADAMU, ILI KUONDOA UONGO WA SHETANI DHIDI YA VISINGIZIO KAMA VILE “UBINADAMU KAZI NK”

  NOELI NA WENZAKE AKINA ROSEMARY, BILA KUJALI KILE HASA KILICHO NDANI YA HUO MWILI, KWAKUWA ALIONEKANA NI NAFSI KAMILI, ANATEMBEA, ANAKULA, ANALALA , ANACHOKA NK, WAKAJUA NI MTU, HUYO KWAO AKAWA SAWA NA MUNGU WA PILI (NAFSI YA PILI YA MUNGU MMOJA). CHA TATU, NIKUTAFASIRI MAANDIKO YA BIBLIA KWA KUTUMIA AKILI ZAO ILI KULINDA MAFUNDISHO YA DINI ZAO, NA KUUACHA ULE UKWELI WA NENO LENYEWE, NDIYO MAANA WAOGA NA WENYE KULAZIMISHA MAMBO BILA HOJA KUWA ETI KUNA WATU WENYE NIA YA KUWAPOTOSHA. BILA KUJUA KUWA, KWANZA HAPA TUPO KUJIFUNZA, LAKINI LA PILI, NI KWAMBA YESU ALIKWISHA SEMA WALIO WAKE HAKUNA ATAKAYE WAPOKONYA KUTOKA KWAKE, TABIA YA KUTOAMINI NENO LA MUNGU NDIYO SABABU YA WATU KUSHINDA NA DUNIA! SASA KWA VILE WANATEGEMEA AKILI ZAO SANA KULIKO NENO LA MUNGU, NDIYO MAANA WAMEJAA HOFU YA KUPOKONYEKA TOKA KWA YULE WANAYEMWAMINI!. MISTARI WANAYOISIMAMIA SANA NI KAMA VILE; Mw.1:2, UNAPOSOMA PALE, UTAONA KUWA MUNGU NI ROHO, LAKINI UKISOMA Mth.1:21-23, UTAKUTANA NA KUZALIWA KWAYESU, AMBAYE KTKT MSTARI WA 23,YESU ANATAMBULISHWA KUWA NI MUNGU PAOJA NASI. NA UKISOMA,ILE YH. 14:26, UTAMSIKIA YESU AKIZUNGUMZIA AHADI YA KUMLETA ROHO MTAKATIFU. WATU WENYE KUAMINI UTATU, WAKISOMA ILE Lk. 3:22 WAO HUTAFASIRI NA HUAMINI KUWA MUNGU BABA ANAMTAMBULISHA MUNGU MWANA KWA WATU!

  BAABA YA UTANGULIZI HUO MFUPI, NAOMBA MCHUKUE MDA WENU TUFUATANE KAMA IFUATAVYO, ILI NIWAELEZE KWAMBA, MUNGU SI UTATU, NI MMOJA NA KUWA, ANAZO NAFSI TATU NI MAFUNDISHO POTOFU:- MUNGU NI ROHO Mw.1:2, Yh.4:24. PIA UKISOMA, Yh. 1:1, UTAONA KUWA YESU ANATAMBULISHWA KUWA, NI MUNGU MFANYA YOTE, UKIENDELEA ULE MSTARI WA 14, YOHANA ANASEMA, “NENO” YAANI MUNGU ALIFANYIKA MWILI. Isa.9:6, ISAYA, ANAMWELEZEA YESU KINABII KUWA, KABLA YA YESU KUJA HAPA DUNIANI KWAMBA, NI BABA WA MILELE. LAKINI UKISONA 1Pet.1:10-12 MAANDIKO YANASEMA KUWA ROHO WA KRISTO.NDIYE ALIYEWAONYA NA KUWAELEZA MANABII JUU YA MATESO NA UTUKUFU WA KRISTO BAADA YA HAYO MATESO. (LAKINI WOTE TUNAJUA KUWA ROHO ALIYEWAONGOZA MANABII ANAITWA ROHO MTAKATIFU, LAKINI PETRO ANASEMA ROHO HUYO NI WA KRISTO!) UKISOMA Rum. 9:5, INASEMA YESU NI MUNGU.

 91. Kama Mungu ni mmoja tu kwa maana yako mabinza,je Roho mtakatifu anapochukua haja zet na kuzipeleka kwa Baba,maana yake ni nini ? Na Yesu aliposema,Mungu mbona umeniacha,mimi na Baba tu umoja maana yake ni nini ? Kwa nini Yesu,Mungu mwana ndiye aliyeingia msalabani na kupata mateso na wala si Roho mtakatifu wala Baba Mungu ?.Mabinza na wote wanaokaribia kupotezwa na mabinza,Utatu mtakatifu kila mmoja ana kazi yake,kama jinsi ambavyo mwilini kila kiungo kina kazi yake japo ni mwiliwa mtu mmoja huyo huyo damu ni moja nk. Mithali 8;22-31 Yesu anasema mwenyewe ‘Bwana alikuwa nami ktk mwanzo wa njia yake.kabla ya matendo yake’ huyu ni Yesu sasa kama Yesu alikuwepo mwanzo wa njia ya Mungu kwa nini kauli ile ya na ‘tuumbe mtu kwa mfano wetu’ kwa nini Mungu Baba asiongee na Yesu anayejisema kwa maneno yake kwamba alikuwepo wakati kabla ya matendo makuu ya Mungu ? Math 13;11 kujua siri za ufalme wa Mungu ni kujaaliwa,ndio maana hata hili la Mungu na utatu litakuwa kitendawili sana kwa wasio na neema hii,Mabinza ulipewa talanta umeshindwa kuizalisha sasa umepokonywa,hatimae utakuwa mtupu maana hata ile kidogo uliyokuwa nayo utanyang’anywa,jiunge na waislamu tu, mambo ya Mungu siyo yakuyafafanua kwa akili zako bali Roho mtakatifu akufunulie.Mabinza potea mwenyewe usipoteze wengine

 92. Mpendwa Rosemary,

  kwanza nimeupokea msamaha wako ulioniomba, uwe naamani tu. Lakini jambo la pili, nimegundua kwamba, husomi post iliyotangulia, hata hivyo sijali sana maana huenda unatingwa sana na kazi zingine. Kabla sija kujibu post yako, ya July 9. 2012, ; nimeona nikuletee tena kile kichapo cha 8 july,2012; ukisome kwa makini bila kutanguliza mafundisho ya dini yako, nakushauri uzingatie Biblia inachosema; Lakini kama utaona sijajibu hoja zako ulizouliza leo, niambie.nami nitakulejea haraka {ANGALIZO, SIJASEMA NA SISEMI KUWA LUSFA AU SHETANI ALIUMBA KITU CHOCHOTE, NINACHOSEMA, ALIHUSIKA NA ANAENDELEA KUJIHUSISHA NA UUMBAJI WA MUNGU, KWA VIPI? – SOMA MAKALA FUPI IFUATAYO!}; Post yenyewe ni hii:-

  “NINAWASHUKURU WOTE KWA PAMOJA JUU YA MJADALA WA UUMBAJI. LEO NITANUKURU MSTARI MMOJA TU, MAANA HAMYASOMI MAANDIKO NINAYO YANUKUU. ILA HOJA HII YA LUSIFA ILIKUJA KUTOKANA NA KUTAKA KUJUA KWAMBA, WAKATI MUNGU ALIPOKUWA ANASEMA “NATUMFANYE MTU…”KTK ILE Mw. 1:26, ALIKUWA AKIMWAMBIA NANI? KUTOKANA NA SWALI HILO, NIKASEMA KWAMBA, KWAKUWA MUNGU NI MMOJA TU, NA ANAKAWAIDA YA KUJADILIANA MAMBO NA JESHI LAKE LA MBINGUNI, NI WAZI KUWA ALIOKUWA AKIWAAMBIA JAMBO HILO NI MALAIKA WAKE WA MBINGUNI, MAANA HAO NDIYO ALIKUWA ANAFANANA NAO, AKIWEMO NA LUSFA! HUKO KULIKUWA KUHUSIKA KWAKE, SI KWAMBA NAYE ALISAIDIA KATIKA KUUMBWA KWA ADAMU! NILISEMA, KUHUSIKA KWAKE NI KULE KUWEPO KATIKA KIKAO! HUKO NI KUHUSIKA KWAKE KWA KWANZA, KUHUSIKA KWAKE KWA PILI, NI PALE ALIPOMKOSESHA ADAMU WALIPOKUWA KTIKA BUSTANI YA EDENI, KIPINDI HICHO TAYALI, ALIKUWA KESHA ASI, NA HIVYO KUITWA IBILISI NA SHETANI, CHEO HICHO ANAENDELEA NACHO HADI SASA!

  WAPENDWA MIMI NAJUA TUNAJIFUNZA NA HATUBISHANI, KWA HIYO, BADO NASEMA KUWA LUSFA AMBAYE SASA NI SHETANI ALIHUSIKA MARA HIZO MBILI KATIKA HISTORIA YA KUUMBWA KWETU! LUSFA AU IBILISI NA SHETANI NDIYO MAADA KUBWA DUNIANI NA MBINGUNI, BIBLIA IMEJAA MAANDIKO KUONYESHA WAZI KUWA YESU KRISTO ALIKUJA HAPA DUNIANI KUTOKANA NA KUJIHUSISHA KWA SHETANI, YESU, MWENYEWE ALISEMA ALIKUJA KUZIHALIBU HIZO KAZI ZA SHETANI, WEWE UNAJUA NI KAZI GANI? YESU ANASEMA ”SETANI ALIKUWA MUUAJI TANGU MWANZO” MWANZO NI LINI? NA NI MUUAJI WA NANI? SI NYAKATI ZA MWANZO WA ADAMU? NILIORODHESHA MAANDIKO MBALI MBALI KUTOKA KATIKA BIBLIA KUONYESHA KUWA LUSFA YAANI HUYU SHETANI, ALIHUSIKA SANA TU KATIKA MPANGO WA MUNGU WA UUMBAJI. MPANGO WA WOKOVU ULIBUNIWA HADI KULATIBIWA NA MUNGU MWENYEENZI NI KUTOKANA NA KUHUSIKA KWAKE SHETANI KATIKA UUMBAJI. HADI SASA SHETANI HUZUNGUKA HUKU NA HUKO DUNIANI KWA BIDII NYINGI, ILI KUHAKIKISHA ANAFANIKIWA, NA BADO HUJIHUDHURISHA KATIKA BAADHI YA VIKAO VYA MBINGUNI, HUKO HUENDA KUSHITAKI NA AMA KUPEWA KAZI MAALUMU NA MUNGU! NDG ZANGU, ELEWENI KWAMBA BILA KUJIHUSISHA KWAKE SHETANI KATIKA UUMBAJI, YESU ASINGEKUJA, KUFA NA KUFUFUKA SIKU YA TATU! AJE KUFANYA NINI NA SHETANI HAKUHUSIKA KATIKA KUUINGILIA UUMBAJI? NA HATA KUMJUA LUSFA KUWA NI SHETANI,KUMEKUJA BAADA YA NENO KUJA, BILA KUHUSIKA SHETANI ANGETOKA WAPI? UNGEJUA KUNA SHETANI. NASIKITIKA JINSI WATU WALIVYO WAVIVU WAKUVUMILIA NA KUJIFUNZA KWA BIDII NA KUKIMBILIA KUTAMKA UPOTOSHAJI, BILA YA TAFAKALI ZA MSINGI. MBINGU INASEMA SHETANI NI KAMA SIMBA! ULISHA WAHI KUUSIKILIZA MLIO WA SIMBA HALISI UMBALI WA MITA 3 TOKA ULIPO?! UKIFIKIRI HILO, NDIPO UTAJUA NI KWA KIASI GANI ANAENDELEA KUJIHUSISHA NA KUUMBWA KWA ADAMU! NANGOJEA MENGI TOKA KWENU, NIMEYASEMA HAYA ILIKUIWEKA SAWA HOJA YENYEWE, KUWA “JE, LUSFA ALIHUSIKAJE KATIKA UUMBAJI?” KAMA HAKUHUSIKA KWA VYOVYOTE LUSFA AU SHETANI KATIKA UUMBAJI JIULIZE, KAMA ILIKUWEPO HAJA YA MUNGU, KUJIFANYA MTU NA KUJA KUKAA KWETU! TUVUMILIANENI NA TUJIFUNZE KWA BIDII!”

 93. Ndugu zangu,kwanza kabisa naomba mfahamu kuwa Mbinguni kuna utaratibu na uongozi kama ilivyo Duniani.Sote tunajua kuwa Mungu ni nafsi tatu hai zilizosawa.,yaani Mungu Baba,Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu.Lakini kwenye mamlaka kule Mbinguni,Mungu yuko kwenye Kiti cha enzi,na Yesu yuko chumba cha maombezi (Patakatifu pa Patakatifu) na roho mtakatifu alikuwa chini ya Yesu Kristo (Kwa sasa yuko Dunia kufanya kazi ya Mungu,kama yesu alivyokuwa akifanya kazi hiyo).
  Lucifer (Kwa sasa Shetani),yeye alikuwa ni wa nne kimadaraka kule Mbingu,alikuwa ndio mtendaji mkuu wa shughuli za Mbinguni (Choir Master aliyekuwa anao uwezo wa kuimba sauti 24).Lakini hakuwa kwenye Cabinet ya uumbaji,na hajui siri ya uumbaji wa mwanadamu kwa undani zaidi (Yaani pumzi ya Uhai ya MUNGU).Lucifer hakuwa na uwezo wa kuumba,wala kushirikishwa kwenye uumbaji wa Mwanadamu,ila kufanya shughuli za Mbinguni kama vile kuimba nyimbo za kumtukuza Mfalme wa Mbingu na nchi,yaani Mungu.Na hata kutupwa kwake Duniani,ni kwa sababu alitaka kupanda hadi Kiti Cha Enzi cha Mungu ili afanane na Mungu. Tena alitaka kufanya mapinduzi makubwa mbinguni,alijaribu kuwashawishi malaika wote waone Mungu hafai.Yeye kama mtendaji mkuu wa shughuli za Mbinguni na alikuwa karibu sana na Malaika aliweza kuondoka na theluthi moja ya Malaika wote wa Mbinguni.Lucifer alikuwa anaitwa nyota ya Asubuhi,alikuwa Malaika mzuri kuliko malaika wote!
  Maneno yale ya Mwanzo 1:26 Mungu alimshirikisha Yesu na Roho Mtakatifu.Malaika ni watumishi wa Mungu,tena waliumbwa kwa ajili ya kuwatumikia Wanadamu pia.Mwanadamu ana thamani kubwa kuliko Mailaka.Napenda kumalizia kwa kusema hivi Lucifer hakuwahi kuwa kwenye Cabinet ya uumbaji,na hata wakati Kikao cha Mbinguni kinakaa ili kuona nani atumwe kumwokoa Mwanadamu wote walinyamaza kimpya (Hata Malaika Mkuu wa sasa kule Mbinguni aitwaye Mikael alinyamaza Kimpya-hajui siri ya uumbaji wa Mwanadamu),ila Yesu Kristo kwa sababu anajua vizuri siri ya uumbaji wa mwanadamu alisema Nitume mimi BABA! hata baada ya kazi yake hapa Duniani,alikuja Roho mtakatifu anayejua siri ya uumbaji wa Mwanadamu,Siyo Malaika.Malaika wao huja kama wasindikizaji tu.MUNGU TUSAIDIE KUJIFUNZA ZAIDI NA ZAIDI.AMEN…

 94. Shalom ndugu Sungura na Mabinza,
  naomba msamaha kukuita dada, naomba niendelee na ndg Sungura na suala la utatu unaloulizia sio neno lililotamkwa “utatu” isipokuwa nafsi tatu za Mungu ambazo zinajidhihirisha wazi ktk maandiko mengi tuliyoweka hapa. Jaribu kupitia tena post za Millinga, za kwangu, Samuel, Patrick utaona tumeweka mistari mingi tu yenye kuonyesha nafsi zote tatu zikihusika ktk uumbaji hadi ktk maisha ya kila mtu anayeokoka.

  kwako ndg Mabinza kwa kweli mistari inayoonyesha Lusifa kuumba sijaiona wala muendelezo wake kuwa anapewa sifa ktk uumbaji tofauti na ile inayoonyesha Mungu pekee ndiye Muumba na sifa zote ziende kwake….

  Ndugu zangu kinachogomba hapa ni haya mafundisho ya Mabinza hii imani imejikita ktk kumuinua Lusifa, sema kama hujui ufanyalo ndio hilo, sasa ili huyu Lusifa aweze kulingana na Mungu muumbaji inabidi naye ahusishwe ktk uumbaji, na ndipo ikawekwa hiyo dhana potofu kuwa si nafsi tatu ila moja ili ionekane ni Lusifa Mungu aliyekuwa akipanga naye ktk uumbaji…”na tufanye mtu kwa mfano wetu…” sasa tunachowauliza hii hoja dhaifu hata ungempenyeza huyo Lusifa kwenye level moja na Mungu ya uumbaji tupatie mistari mingine inayoelezea wewe Mabinza uliumbwa kwa mfano wa huyo Lusifa, pili aliumba nini kingine maana baada ya hiyo kauli tunaona ni Mungu tu akitamka .. aliona kila kitu kuw ani chema’ ‘….jeshi la mbinguni na kila kitu duniani vilikamilika…” hatuoni maandiko yoyote ya kutuhusisha na huyu Lusifa.
  Ndio tunakuuliza je ni ufunuo mpya kwamba Lusifa anaomba watu sasa hivi?
  Je wewe umejiona umeumbwa kwa mfano wake?
  wapi umeona maandiko ya uumbaji wa Lusifa?
  Ninakuwekea mistari michache yenye kuonyesha ni Mungu tu ndiye muumba mbingu (malaika na jeshi lote la mbinguni) na nchi na vyote viijazavyo na ni Yeye tu anastahili hii sifa, kinyume na hapo ndugu Mabinza ni kufuru hivyo kujaribu kumuingiza shetani ktk uumbaji ni kufuru mbaya ambayo unajitafutia laana na kuwapotosha wengine:

  1. Mwanzo 1: 1 Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
  hapa tunaona kila kitu kinaanza kuumbwa na Mungu

  2. Mwanzo 1: 26 – 7 Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi……Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba….
  tunaona sio tu kwamba alitamka na tumfanye mtu bali 27 inasema kwa mfano wa Mungu alimuumba… nadhani ililisisitizwa kw akusudi maalumu maana hakutaka utukufu wake wa uungu au uumbaji uje kushirikishwa mwingine

  3. Yohana 1: 1 Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika.
  hii ni nafsi nyingine ya Mungu tunaona alikuwapo kwa Mungu naye alishiriki uumbaji

  4. Luka 3: 22 Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili, kama hua; sauti ikatoka mbinguni, Wewe ndiwe Mwanangu, mpendwa wangu; nimependezwa nawe.
  hii ni nafsi ya kwanza ikimtambulisha Mwana kama nafsi ya pili

  5. Yohana 14: 16 Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele;
  Yohana 14: 26 Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia.
  huyu ni nafsi akiitambulisha nafsi ya tatu

  6. Zaburi 139: 14-15 Maana Wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, Uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa Kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, Na nafsi yangu yajua sana,
  Zaburi 146: 5 Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, Na tumaini lake ni kwa Bwana, Mungu wake, Aliyezifanya mbingu na nchi, Bahari na vitu vyote vilivyomo…..
  Zaburi 148: 2- 5 Msifuni, enyi malaika wake wote; Msifuni, majeshi yake yote…..Na vilisifu jina la Bwana, Kwa maana aliamuru, vikaumbwa.
  Zaburi 150: 6 Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya.
  tunaona sifa zote apewe Mungu iweje mtu uanze kusema alishirikisha wengine?
  mistari ni mingi mno inayompa Mungu sifa ya uumbaji iweje isitaje malaika, isimtaje shetani. Kama haya si mafunuo mapya yaliyo kinyume na Biblia basi ni imani mpya kama zilivyo Islam, Bahai nk amabazo kwa namna fulani zina Mungu wao na vitabu vyao vinavyomtaja Yesu lakini si Yesu huyu aliye ktk Biblia. Tunajifunza

 95. NINAWASHUKURU WOTE KWA PAMOJA JUU YA MJADALA WA UUMBAJI. LEO NITANUKURU MSTARI MMOJA TU, MAANA HAMYASOMI MAANDIKO NINAYO YANUKUU. ILA HOJA HII YA LUSIFA ILIKUJA KUTOKANA NA KUTAKA KUJUA KWAMBA, WAKATI MUNGU ALIPOKUWA ANASEMA “NATUMFANYE MTU…”KTK ILE Mw. 1:26, ALIKUWA AKIMWAMBIA NANI? KUTOKANA NA SWALI HILO, NIKASEMA KWAMBA, KWAKUWA MUNGU NI MMOJA TU, NA ANAKAWAIDA YA KUJADILIANA MAMBO NA JESHI LAKE LA MBINGUNI, NI WAZI KUWA ALIOKUWA AKIWAAMBIA JAMBO HILO NI MALAIKA WAKE WA MBINGUNI, MAANA HAO NDIYO ALIKUWA ANAFANANA NAO, AKIWEMO NA LUSFA! HUKO KULIKUWA KUHUSIKA KWAKE, SI KWAMBA NAYE ALISAIDIA KATIKA KUUMBWA KWA ADAMU! NILISEMA, KUHUSIKA KWAKE NI KULE KUWEPO KATIKA KIKAO! HUKO NI KUHUSIKA KWAKE KWA KWANZA, KUHUSIKA KWAKE KWA PILI, NI PALE ALIPOMKOSESHA ADAMU WALIPOKUWA KTIKA BUSTANI YA EDENI, KIPINDI HICHO TAYALI, ALIKUWA KESHA ASI, NA HIVYO KUITWA IBILISI NA SHETANI, CHEO HICHO ANAENDELEA NACHO HADI SASA!

  WAPENDWA MIMI NAJUA TUNAJIFUNZA NA HATUBISHANI, KWA HIYO, BADO NASEMA KUWA LUSFA AMBAYE SASA NI SHETANI ALIHUSIKA MARA HIZO MBILI KATIKA HISTORIA YA KUUMBWA KWETU! LUSFA AU IBILISI NA SHETANI NDIYO MAADA KUBWA DUNIANI NA MBINGUNI, BIBLIA IMEJAA MAANDIKO KUONYESHA WAZI KUWA YESU KRISTO ALIKUJA HAPA DUNIANI KUTOKANA NA KUJIHUSISHA KWA SHETANI, YESU, MWENYEWE ALISEMA ALIKUJA KUZIHALIBU HIZO KAZI ZA SHETANI, WEWE UNAJUA NI KAZI GANI? YESU ANASEMA ”SETANI ALIKUWA MUUAJI TANGU MWANZO” MWANZO NI LINI? NA NI MUUAJI WA NANI? SI NYAKATI ZA MWANZO WA ADAMU? NILIORODHESHA MAANDIKO MBALI MBALI KUTOKA KATIKA BIBLIA KUONYESHA KUWA LUSFA YAANI HUYU SHETANI, ALIHUSIKA SANA TU KATIKA MPANGO WA MUNGU WA UUMBAJI. MPANGO WA WOKOVU ULIBUNIWA HADI KULATIBIWA NA MUNGU MWENYEENZI NI KUTOKANA NA KUHUSIKA KWAKE SHETANI KATIKA UUMBAJI. HADI SASA SHETANI HUZUNGUKA HUKU NA HUKO DUNIANI KWA BIDII NYINGI, ILI KUHAKIKISHA ANAFANIKIWA, NA BADO HUJIHUDHURISHA KATIKA BAADHI YA VIKAO VYA MBINGUNI, HUKO HUENDA KUSHITAKI NA AMA KUPEWA KAZI MAALUMU NA MUNGU! NDG ZANGU, ELEWENI KWAMBA BILA KUJIHUSISHA KWAKE SHETANI KATIKA UUMBAJI, YESU ASINGEKUJA, KUFA NA KUFUFUKA SIKU YA TATU! AJE KUFANYA NINI NA SHETANI HAKUHUSIKA KATIKA KUUINGILIA UUMBAJI? NA HATA KUMJUA LUSFA KUWA NI SHETANI,KUMEKUJA BAADA YA NENO KUJA, BILA KUHUSIKA SHETANI ANGETOKA WAPI? UNGEJUA KUNA SHETANI. NASIKITIKA JINSI WATU WALIVYO WAVIVU WAKUVUMILIA NA KUJIFUNZA KWA BIDII NA KUKIMBILIA KUTAMKA UPOTOSHAJI, BILA YA TAFAKALI ZA MSINGI. MBINGU INASEMA SHETANI NI KAMA SIMBA! ULISHA WAHI KUUSIKILIZA MLIO WA SIMBA HALISI UMBALI WA MITA 3 TOKA ULIPO?! UKIFIKIRI HILO, NDIPO UTAJUA NI KWA KIASI GANI ANAENDELEA KUJIHUSISHA NA KUUMBWA KWA ADAMU! NANGOJEA MENGI TOKA KWENU, NIMEYASEMA HAYA ILIKUIWEKA SAWA HOJA YENYEWE, KUWA “JE, LUSFA ALIHUSIKAJE KATIKA UUMBAJI?” IWAPO HAKUHUSIKA KWA VYOVYOTE VILE, LUSFA AU SHETANI KATIKA UUMBAJI, JIULIZE, KAMA ILIKUWEPO HAJA YA MUNGU, KUJIFANYA MTU NA KUJA KUKAA KWETU! TUVUMILIANENI NA TUJIFUNZE KWA BIDII!

 96. Suala la Lusifa kushiriki uumbaji wa mwanadamu limeshajulikana kuwa hakushiriki. Lakini kuna suala la Utatu Mtakatifu bado halijapatiwa ufumbuzi wa kihoja na kimaandiko.
  Tuendelee wapendwa.

 97. Mpendwa Mabinza,

  Nimerudi tena, ingawa umesema kuwa post yangu uliiona kwa kuchelewa, na kwa kuwa hadi naruka hewani sijapata mtizamo wako baada ya maoni yangu, naomba pia usome maelezo haya ambayo ni mwendelezo wa yale niliyoyatoa jana saa 2 usiku.

  Ukisoma Mwz 1:2 utaona kwamba dunia ilikuwa haina uhai wowote na ilikuwa haikaliwi na kiumbe yeyote mwenye mwili. Sayari dunia ilikuwa imemezwa na vilindi vya maji. Ukisoma kwa makini na kwa kuomba Mungu akuwezeshe kuelewa aya hizo utagundua au utapata picha kwamba kuna ulimwengu uliowahi kuwepo ambao uliangamizwa kabisa kabla ya Adam kuumbwa.

  Kwanza ukisoma mkutadha wa Mwanzo 1:2 -3; ukataza kwa undani ni wakati Mungu hajaumba Nuru siku ya kwanza maandiko yanasema, “ …..Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Sasa Dunia ilikuwa haina umbo tena ilikuwa tupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, naye Roho wa Mungu alikuwa ametanda juu ya maji…..” (Samahani natumia Biblia ya Kiswahili cha kisasa)

  Kwa hiyo ukisoma aya hiyo utagundua kwamba maandiko hayataji tarehe ya kuumbwa kwa dunia. Pia maandiko hayakutaja ni lini maji yaliumbwa. Maandiko pia hayataji ni lini giza liliumbwa. Maandiko yanasema “…giza lilitanda juu ya uso wa vilindi vya maji na Roho wa Mungu alitanda juu ya maji.

  Mungu alitamka tu kwamba na “iwepo nuru” nayo nuru ikatokea ikatenganisha giza. Mungu akaweka Jua litawale nuru. Mwz 1:3.
  Kwa hiyo kwa mujibu wa Mwz 1:3 dunia hii kama sayari, vilindi vya maji na sayari nyinginezo vilikuwepo miaka mamilioni kabla Mungu hajatamka , “…NA IWEPO NURU…”

  Swala lingine lilokuwepo ni GIZA. Hapa siyo giza tu la kawaida bali pia giza la kiroho yaani kutokuwepo kwa utakatifu na uelewano baina ya Mungu na malaika walioasi. Hili ndilo GIZA lililokuwepo kabla ya uumbaji mpya kuanza siku ya kwanza.

  Kwa ufupisho, ufuatao ni ukweli ambao hakuna awezaye kuukataa:
  1. Hii sayari DUNIA ilikuwepo miaka isiyohesabika zamani sana kabla ya mchakato wa kuanza kuumba viumbe vipya haujaanza (Mwanzo 1:3-31)
  2. Kwa wakati ambao hauwezi kujulikana katika historia iliyopitta, Kifo na Nguvu za giza vilikuwepo hata kabla ya Adam kuumbwa.
  Kuna jambo lingine la kutafakari, kwamba kama mafuvu yaliyogunduliwa na wanasayansi ni ya kweli kama inavyokubaliwa na wanasayansi wengi,
  Kama kanuni ya vitu kufa na kuozeshwa na miale ya radio (radioactivity), kama vipimo vya kugundua umri wa kitu ni vya kweli na kuaminika basi dunia imegundulika kuwahi kuwa na miamba yam awe iliyowahi kuwepo zaidi ya miaka 3.8 hadi 4.5 bilioni.

  Aidha, vipimo hivyo vya wanasayansi (uviamini au usiviamini) vimeshagundua fuvu la viumbe wa kale waliowahi kuishi kwenye dunia kwa zaidi ya miaka milioni 500 hadi milioni 700.

  Baada ya maelezo hayo tunaweza sasa kuhitimisha au kukubali kwamba SIKU SITA ZA UUMBAJI zinazosemwa katika Mwanzo zilikuwa ni za kuumba upya viumbe wapya (re-creation) au kutaka kuendeleza upya uzuri wa dunia iliyokuwepo kabla ya dunia ya kwanza iliyoharibiwa baada ya Lusifa kuasi utawala wa Mungu.
  Huu ndio ukweli wa Maandiko ambao hata sayansi yaweza kuthibitisha (There is no other logical answer that makes any sense in light of the true and faithful words of the Bible and the time-tested physical observations (not theories) of the geologic sciences)

  Kwa hali hiyo sasa viumbe hai waliopo leo hii juu ya uso wa dunia, ni matokeo ya uumbaji mpya (re-creation of the earth) uliofanywa na Mungu yapata zaidi ya miaka 6000 iliyopita, viumbe waliwekwa na Mungu upya ili kurejesha uzuri wa Eden iliyokuwepo kabla ya Lusifa kuasi. Hivyo basi kila mwanadamu aliyepo leo hii, mwanaume, mwanamke au mtoto, ni matokeo ya uzao ulioendelea kizazi hadi kizazi tokea Adam. Hata vipimo vya kisayansi vinapotumika kupima umri wa mtu kwa kuchunguza DNA vinakuta hakuna mtu mwenye zaidi ya miaka 6000. Adam aliumbwa kwa sura ya Mungu ( God’s image) lakini wanyama na mimea viliumbwa kwa wema wa Mungu tu. Mungu aliumba viumbe wapya baada ya dunia ya enzi za Lusifa kuangamizwa. Kilichofanya dunia ya kabla ya Adam kuangamizwa ni ile dhambi ya uasi mkuu wa kerubi mkuu wa Mungu aliyeitwa Lusifa.

  Kwa hali hiyo tunaweza kusoma Mwanzo 1:1, hivi; Miaka mabilioni iliyopita, zamani za kale sana, Mungu aliziumba Mbingu na Dunia. Dunia hiyo ilijaa utukufu mkuu sana wa Mungu kwa miaka mabilioni yaliyopita (There was a glorious heaven and Earth). Lakini baadaye zamani sana miaka mamiloni iliyopita tena Mungu aliiharibu dunia yote (Mwz 1:2)

  Ukifuatilia tafiti za sayansi utagundua kwamba wanasayansi wa miamba walishagundua mambo yanayothibitisha aya ya Mwzo 1:1 na 1:2. Wao hukiita kipindi cha Mwisho wa Pleistocene (The end of the Pleistcene) yapata zaidi ya miaka 12,000 au 14,000 iliyopita. Utafiti huo unaonesha kwamba kuliwahi kutokea tukio kubwa la dunia na viumbe hai kutokomea na kushuka kukubwa kwa joto la dunia(It shows the evidence of a global extinction event and a severe drop in global temperatures).

  Wanasayansi hao wa miamba wanathibitisha kwamba maisha ya viumbe hai yaliwahi kuangamizwa kabisa katika nyakati Fulani katika historia. Ukweli huu ndio unaowapa utambuzi wanatheolojia na watafiti wa maandiko kwamba viumbe wote waliowahi kuwepo kwenye uso wa dunia kabla ya Mungu kuumba tena viumbe wengine upya. Mungu aliumba Mbingu Mpya na Nchi Mpya (All life perished from the face of the Earth for a brief period before God regenerated a new creation from the remains of the old heavens and Earth).

  Ukisoma katika Isaya 14:12-16: Utaona jinsi Lusifa alivyoadhibiwa kwa kushushwa kabisa cheo chake. “…..Lusifa alisema moyoni mwake, nitapanda Juu sana mbinguni, nitakipandisha kiti changu juu zaidi ya nyota za Mungu, Nitaketi kwenye mlima wa makutano……nitapanda juu ya kimo cha mawingu, nitakuwa kama yeye aliye Juu…..”

  Ukiendelea mbele utaona Mungu alivyomwadhibu
  Ukisoma kwa kimombo aya hizo za Isaya 14:12-16 utaona aya zinazosema hivi, “………..Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone [was] thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou [art] the anointed cherub that covereth; and I have set thee [so]: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou [wast] perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground………”

  Ni vyema kufahamu kwamba Ufalme wa Mbinguni umekuwepo miaka dahari na dahari iliyopita na siyo kwamba “Ufalme wa Mungu” ulianza pale Yesu alipoanza kuhubiri duniani. Kuuteka na kuutwa Ufalme wa Mbinguni umekuwa ndilo lengo la mapigano tangu zamani na ndilo somo kuu katika maandiko tokea Mwanzo hadi Ufunuo(The saga for the control and Kingship of the “Kingdom of Heaven” is the Bible’s core theme, from Genesis through Revelation)

  Kwa sasa naomba nimalizie kwanza hapa kwa kuwaeleza wasomaji wangu kwamba tuelewe kuwa Mungu aliumba Kiumbe ambaye alimpa mamlaka ya kutawala na kutunza vilivyomo katika ufalme huo tangu zamani za kale kabisa. Huyu kiumbe mwenye asili ya malaika (Angelic being) aliyeitwa Kerubi alipewa jina la Lusifa. Huyu alikuwa wa pili katika ufalme wa mbinguni na alikuwa kiongozi wa sifa na mwimbishaji wa nyimbo zote za sifa na ibada tangu alipoumbwa.
  Kwa hiyo Lusifa kwa kuwa aliumbwa miaka mabilioni iliyopita na akaasi Mungu na, “…..ole wa dunia na mbingu…” kwa kuwa yule mshitaki ametupwa kwenu hangeweza tena kushirikiana na Mungu kumuumba mwanadam.

  Tukumbuke kwamba Shetani ni Malaika aliyeasi Mbinguni na duniani. Na sifa ya malaika ni kwamba hawezi kuwepo mahali pote kwa wakati Mmoja kwani hana sifa hiyo ambayo anayo Mungu pekee. Mungu anaweza kuwepo kila mahali (God is Omnipresent) na Mungu anajua kila kitu (God is Omniknowledge) lakini Lusifa hana sifa hizi wala malaika zake.

  Kwa hiyo Mabinza napenda kukueleza kwamba, Lusifa hana sifa za uungu ambazo zingempa ruhusa ya kushirikiana na Mungu kumuumba mwanadam. Nakuomba ujifunze upya kazi za malaika (akiwemo Lusifa kabla ya kuasi) uone kwamba hata kusujudiwa malaika hairuhusiwi kabisa kwani kama wangeshiriki kumuumba mwanadamu wangekuwa na sababu za kuabudiwa.
  Ubarikiwe, jioni njema. Nitarudi tena baada ya siku kama mbili.

 98. Team A inachotaka kusema ni kuwa Ibilisi naye aliumba, lakini ningependa kuidokeza kuwa kitu ambacho Ibilisi aliumba ni KIBURI. Maana ukisema alikuwa kwenye kikao, maana alishiriki kuumba, twende zaidi ya hapo basi, aliumba kitu gani kingine? Nimekuanzia alichoumba, niongezee vingine na wewe, aliumba nini tena.? Au nipe mstari wenye sauti yake akitoa hoja yake ya kuumba. Unajua ndugu yangu kuna. 1.NGUVU YA HOJA na 2. HOJA YA NGUVU. Iko timu moja inatumia Nguvu ya hoja, na nyingine inatumia Hoja ya nguvu. Labda pia nikuulize swali hili. LUCIFER ni nani wako? Kama ni maandiko umepewa, kama ni kuelekezwa umeelekezwa, hatua kwa hatua, maana kile kilichoandikwa kwenye Biblia hatuwezi kukibadilisha kwa mawazo yetu, Mungu amesema HUYO NI MWANANGU na MWANA AKASEMA NAENDA KWA BABA YANGU. Mtu asimame aseme, mliyemsikia akisema, ( mmesikia aliyesema HUYU NI MWANANGU, HUYU NI BABA YANGU. ( ni kinywa kile kile, kitakuwa kina maana gani? Nimalizie hapo kwa sasa kuwa , Wakuu wakawaambia msiseme amefufuka sema ameibiwa. Walikuwa wanaficha nini? Shetani muumbaji wa kiburi.kwa jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.

 99. Shaloom wana timu wote, hongereni sana kwa uchezaji mzuri ambao mmeuonyesha, mmoja amesema amegundua kuwa ni timu mbili, ndiyo ziko mbili, iko timu A. Iliyozua mjadala, tibu B. Inayoijibu. Mimi siyo reffer, lakini ukitulia ukaisikiliza timu B, inacheza ndugu yangu, inapita kwenye mistari inayouunga mkono kile inachokiamini, mpaka unaona raha, hailazimishi hoja iliyo nayo, hii timu A. Inataka kusema hivi..1.Yesu alipokuwa tumboni mwa Mariam, Mbinguni hakukuwa na Mungu tena, maana alikuwa ndiye huyo Mungu aliyejigeuza akaingia kwenye tumbo la Mariamu, ikumbuke Biblia inasema Malaika alitumwa kwa Yusuph amwambie asimkimbie Mariamu, alitumwa na nani? 2. Ikumbuke pia Malaika alitoa taarifa kwamba Yusuph ampeleke Misri akamfiche, akisema shetani anataka kumuua. 3. Timu A ikumbuke Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, HANA DAMU, HAWEZI KULIA , HAWEZI KUFA. YEYE MWANADAMU ( anasema yeye siyo mtu mwanadamu ajute, siyo mwanadamu aseme uongo”) timu A ikumbuke Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo hachoki. Nimesema mimi siyo reffer. Ila team B, nawapongeza kabisa kwa uchezaji wenu, naamini team A isipofanya shingo gumu itakuwa imeelewa, kwa jina la BABA, MWANA NA R.MTAKATIFU AMEN.

 100. Bwana yesu asifiwe?

  kwa kweli nimefatilia mjadala huu,kwa ukaribu zaidi na umenijenga kwa kiasi fulani,jina la bwana lihimidiwe.

  Nimegundua kwamba,kuna pande mbili zinazopingana katika mjadala huu,upo upande mmoja ambao unatumia mawazo ya kibinadamu kuhalalisha hoja,nje ya maandiko,lakini kuna

  upande ambao,unaichambua biblia kwa undani na kutoa majibu yanayojenga imani,

  Mr Miriinga,Rosemary,na wengine waliochangia hoja,ninawashukuru sana kwa kuwa mnatumia biblia na mifano mingi kujibu hoja ya mabinza ambayo nilikuwa naelekea kuiamini,mara ya kwanza alipowasilisha hoja yake ya shetani kuhusika katika uumbaji

  Kitu ninachokishangaa ni pale anapong’ang’ania utatu na kushindwa kuitetea hoja yake kwa kutumia maandiko matakatifu

  NAOMBA MABINZA ASITUMIE AKILI ZA KIBINA DAMU KUWAPOTOSHA WATU KWA KUFAFANUA MAFUNGU KWA KUTUMIA AKILI ZAKE.

  NAOMBA ATOA UTHIBITISHO WA MAANDIKO MATAKATIFU YANI BIBLIA,AYA INAYOSEMA KWAMBA,LUSIFA ALIKAA NA MUNGU,HALAFU MUNGU AKAPANGA NA SHETANI NA AKAZUNGUMZA NAE KUUSU UUMBAJI NA SI MANENO MATUPU

 101. Ndg yangu Milinga sikuiona hii post yako ya mwisho, naomba niiangalie na kuisoma vizuri kwa utulivu mchana, kisha nikujibu, kama kunakinachokubaliwa na neno la MUNGU nitakubali, la sivyo itakuwa ngumu!
  Usiku mwema Rafki.

 102. ROSEMARY, MIMI MWANAMME, INGAWA NATUMIA MANENO NA MATAMSHI MOLOLO KAMA YA KIKE, NADHANI NDIYO MAANA UNANIITA DADA MABINZA – NILIBATIZWA STEFANO!
  ROSEMARY, NIKAWAIDA YA MUNGU KUFANYA MIKUTANO NA BARAZA LAKE (JESHI LAKE ) LA MBINGUNI (MW. 1:26, ISA. 6:1, 1FAL.22:19-21) KUHUSIKA KWA LUSFA (AU ACHA NITUMIE NENO SHETANI, MAANA NAAMBIWA NA ROSEMARY, MIMI NINAMTUKUZA SANA KUMWITA LUSFA NA KWAMBA ETI NAWAPANDISHA CHATI MALAIKA) KUHUSIKA KATIKA UUMBAJI NILIELEZA KWA KIREFU KTK POST YANGU YA USIKU WA MANANE WA SIKU YA FRIDAY, (JULY 6, 2012. AT 1;37 AM).

  MBONA UNAULIZA YALEYALE NILIYOKWISHA KUKUJIBUNI? KAMA HUJAELEWA SEMA WAPI TUYATAZAME MAANDIKO.
  NASITIKA HAUSOMI POST ZANGU, MAANA UNARUDIA KUULIZA JAMBO AMBALO NIMELIELEZA TAYARI. ROSEMARY, USIDHANI KUWA DINI ITAKUPONYA, ILA NI NENO NDILO LITAKALO KUWEKA HURU SWALA LA LUSFA NA LILE LA MUNGU NI MMOJA NIMEKWISHA ELEZA KATIKA POST ZILIZOTANGULIA KAMA NILIVYOTAJA HAPO JUU. AU KAMA UNAJIPYA LETE TUJIFUNZE. KAMA HUKUBALIANI NA HOJA HIZO TOA MAANDIKO. ILI TUANZIE HAPO. VINGINEVYO KUBALI TU KUWA YESU NDIYO JINA LA HUYU MUNGU MMOJA WAPEKEE ASIYE NA UTATU. MAANA UTATU NI MAFUNDISHO YA BINADAMU NA HAKUNA KITU KAMA HICHO KATIKA BIBLIA KUT.20:5, MUNGU ANAWIVU!

 103. LOH! BORA , PATRIC, HATUWEZI KUKESHA, TUKESHE NINI WAKATI ROHO MTAKATIFU AMEKWISHA MALIZA NAWEWE? UMESEMA HIVI NANUKUU “MPENDWA MABINZA,
  NAONA HAPA TUTAKESHA! NGOJA NIKUKUMBUSHE KUWA HAKUNA ALIYEKATAA KUWA YESU SI MUNGU, SIJUI HILO UMELITOA WAPI.
  ”MWISHO WA KUNUKUU. HAPO KUNAMKESHA TENA? HAIPO HAJA YA KUKUMBUSHANA TULIKOANZIA,ILA UKITAKA KUJIKUMBUSHA WAWEZA KUANGALIA POST ZETU ZA NYUMA. INATOSHA KUKILI KWAKO KUWA YESU NDIYE MUNGU HILO NDILO NILILOKUWA NAWAAMBIA. KAMA KWELI UNATAKA KUJUA VIZURI HABARI NA NAMNA YESU ALIVYOFUNDISHA NA KUJUA KWA NINI ALISHIKILIA KUSEMA NA KUTAJA “SIFA”BABA (KAMA ULIVYOULIZA KWA MISTARI MINGI ULIYOTAJA), PATA VIPAWA VYA ROHO MTAKATIFU KWANZA. NAMNA YA KUVIPATA VIPAWA HIVYO KUMEELEZWA VIZURI NA KWA UWAZI KATKA Mdo.2:38. KUSHANGAZWA NA UFUNDISHAJI AU MANENO YA YESU, WEWE HAUTAKUWA WA KWANZA, MITUME NAO WALIMHOJI JUU YA ULE UFUNDISHAJI WAKE KWA MIFANO! YESU KATIKA JIBU LAKE, ALIWEKA WAZI NA KUMAANISHA KUWA WALIOJALIWA KUZIJUA SIRI ZA MBINGUNI HAWAFUNDISHWI KWA MIFANO! ” NDIYO PIA ALICHO KUWA ANAMWAMBIA FILIPO NA WENZAKE KATIKA ILE Yh. 14:9-31, PATRIC, MUNGU ALIJIFANYA MTU (YESU) LENGO AJE KUWAINGIZA WATU NDANI YA UFALME WAKE, LAKINI WATU WENGI HAWATAKI! KWA WALE WALIONDANI HAWATASHANGAZWA NA UKIWAAMBIA MUNGU NI MMOJA NA KWAMBA HANA UTATU, PIA HAWASHANGAZWI NA YESU ANAPO ITA BABA, AU MAANA YA YESU KUSIKIKA AKIOMBA MAOMBI KWA BABA, AU YESU KULIA PALE MSALABANI AU YESU KUFUNDISHA KWA MIFANO NK! MAANA WAMO NDANI KILA KITU WANAKIJUA, KIPO WAZI KWAO. LAKINI AK “KWA WALIONJE YOTE KWAO YOTE HUFANYWA KWA MIFANO, KWA NINI? ILI WASIJEWAKASAMEHEWA!!”(Mk.4:11). KWA HIYO, MAADAMU UMEKWISHA KUJUA NA KUELEWA NA KISHA UKAKUBALI KUWA YESU NDIYE MUNGU, BASI UTAJUA YOTE KUPITIA YEYE!

 104. Mabinza

  Ukisoma mada ile niliyoitoa kwa kimombo utagundua mambo mengi sana. Nawaomba wapendwa waisome tena na tena.

  Wapendwa tunapaswa kuelewa kwamba dunia haikuumbwa kwa siku 6 za kawaida kama ambavyo wengi wanaamini bali ni mamilioni mengi ya miaka zaidi ya miaka milioni 700 iliyopita dunia ilikuwepo. Lakini tangu Adam na Eva waumbwe haijapita miaka mingi kama hiyo.

  Dunia na bahari vina umri wa miaka mamilioni sana. Maandiko yanasema “….Roho ya Mungu ilikaa juu ya vilindi vya maji…..” Mwz 1;1-31. Pia inasema, “….nayo dunia ilikuwa ukiwa na vilindi vya maji juu yake……” Aidha hapakuwepo nuru bali giza tupu ndilo lililokuwepo kabla ya Mungu kutenganisha giza na nuru. Baadaye Mungu alitenganisha maji ili kupatikana nchi kavu (continents). Mungu akatenganisha maji ya juu na ya chini yaani anga za mbingu ya tatu zikatenganishwa na maji ya duniani.

  Napenda kuwakumbusha kwamba Mungu aliwahi kuiharibu dunia kabisa tena kwa maji. Mungu aliiteketeza dunia yote na viumbe waliowahi kuwepo miaka mamilioni iliyopita kabla ya kumuumba tena mwanadam.

  Mungu aliingamiza dunia yote baada ya kerubi mkuu (Lusifa) kuasi mamlaka ya Mungu. Hapa ilikuwa miaka mamilioni iliyopita hata kabla ya Adam. Lusifa alikaa katika bustani ya Eden awali kabisa kabla ya kuasi. Maandiko yanasema alipotamani malaika wenzake wamuabudu akasema atapandisha kiti chake hadi aliko Mungu. Ndipo Mungu alipomshusha kabisa. Malaika waliokuwa wameshakubaliana na dili hilo walikuwa wapatao theluthi moja ya malaika wote.

  Baada ya uasi huo, Mungu aliiharibu dunia yote na sayari zote. Baada ya mamilioni ya miaka kupita Mungu aliamua tena kuumba mwanadamu mwenye kufanana naye ili achukue nafasi iliyokuwa imeachwa miaka mamilioni iliyokuwa imepita, nafasi ambayo Mungu alikuwa amekusudia Lusifa awe nayo.

  Tukumbuke wakati huo Lusifa alikuwa ameshapewa adhabu ya kutoonana tena na Mungu. Lusifa alipelekwa kabisa katika vifungo vya milele vya kutokusamehewa tena na Mungu kwa kosa hilo la uasi.

  Mungu akamwuumba Adam awe akitawala viumbe vyote na Adam akapewa sifa ya kutukuzwa zaidi ya malaika waliokuwepo. Kumbuka malaika hawakuumbwa baada ya Adam bali walikuwepo miaka mamilioni iliyopita. Lusifa naye alikuwa alikwishaasi na wala hakuwepo tena kuweza kushirikiana na Mungu.

  Mabinza kumbuka kwamba Lusifa aliishi Eden miaka mamilioni iliyopita kabla ya kuasi. aliishi katika mapango yenye kupendeza sana kwa vito kama kerubi Mkuu wa Mungu pale. Alitukuzwa sana kabla ya uasi uliopelekea Mungu kuiangamiza dunia yote kisha ikajaa vilindi vya maji na giza kuu, ndiyo maana maandiko yanasema, “…….ole wa nchi na bahari kwa kuwa yule mshitaki wenu ametupwa kwenu……”. Kwa maelezo haya nafafanua maelezo yako uliposema, “……., LUSIFA ALIKUWA HAJA ASI WAKATI HUO (EZEK.28:14). KWASABABU NIKISOMA KATIKA UF.12:7 NAIONA ILE VITA YA SHETANI NA MIKAEL IKIFANYIKA BAADA YA UUMBAJI DUNIA NA VITU VILIVYOMO, MAANA ULE MSTARI WA 12, UNASEMA “…..OLE WA NCHI NA BAHARI…” NA NIKISOMA KTK Mw.2:8,NAONA MAKAO YA ADAMU YALIKUWA KATIKA BUSTANI KATIKA NCHI – EDENI, NA NIKISOMA KTKT Ezek.28:13 NAONA SHETANI NAYE ALIISHI EDENI.

  Mungu alimuumba Adam achukue cheo kama alichokuwa nacho lusifa. Lakini haina maana kwamba ile vita ilitokea baada ya Adam kuumbwa, la hasha. Lusifa alijua kona zote za Eden na ndiyo maana alijifanya kiumbe mwenye mwili (incarnation) alipotaka tena kutwaa madaraka ya kutawala viumbe wote kama ilivyokuwa kabla ya kuasi. Kumbuka Adam aliishi miaka isiyozidi 950. Ukisema kwamba Shetani alipigana vita na Mungu wakati Adam ameshaumbwa utakuwa unakosea sana. Ukipiga hesabu za kawaida unaweza kukuta Tangu Adam aumbwe pale Eden wanatheolojia wanahesabu kwamba haijapita miaka 7000.

  Yaani tangu Adam mpaka Nuhu = Miaka 2000 hivi

  Nuhu hadi Yesu Kristo = Miaka 2000 hivi

  Yesu Kristo hadi leo = Yapata zaidi ya Miaka 2000.

  Jumla ni kama miaka 6000 na zaidi.

  Hesabu hii inapigwa kwa kuangalia Kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo. Hata hivyo watu hawapaswi kudhania kwamba dunia ina umri wa miaka ipatayo 6000.

  Ukweli ni kwamba tangu dunia iumbwe pamoja na malaika akiwemo Lusifa ni zaidi ya miaka mabilioni iliyopita. Lusifa aliasi ukuu wa Mungu zamani sana miaka mamilioni kabla ya Adam kuumbwa. Lengo la Mungu kumuumba mwanadam lilikuwa kurudisha heshima yake baada ya ile vita kuu iliyotokea baina ya Mungu na Lusifa.

  Dunia iliharibiwa sana na kuangamizwa na roho chafu (yaani malaika walioasi) wakatupwa vifungoni gizani kabisa. Dunia nzima ikazizima kwa kiza kizito na kwa vilindi vya maji hadi Mungu alipoamua upya kuumba viumbe wengine na akawa ameweka mpango wa kuhakikisha viumbe hao wote wanatawaliwa na Adam kama ilivyokuwa kabla ya kuigharikisha dunia ya kwanza. Dunia ya kwanza hapa uelewe kwamba siyo ile ya wakati wa Nuhu bali ni dunia ya viumbe waliokuwepo duniani miaka mamilioni iliyopita. (Unaweza usielewe somo hili kwa haraka).

  Naomba nikomee hapa kwa sasa niende kuoga kisha nipate chakula cha usiku huu.

  Nitaendelea na mada hii hadi Mabinza na wenzake waelewe.

 105. Helloo wapendwa,

  Pamoja na majibu mazuri ya kaka Sungura, pamoja na maelezo mazuri ya dada Mabinza naomba kuwakumbusha kwamba Hoja zaidi ya 10 alizofafanua kaka Patrick Kamera bado Sungura hajazijibu wala Mabinza hajajibu hoja hizo.

  Nadhani kaka Sungura umemjibu tu dada Grace maswali aliyouliza. Dada Mabinza amejibu kwa ujumla tu bila kugusa hoja moja baada ya nyingine ambazo mimi naziona ni NZITO MNO alizozileta kaka Patrick.

  Aidha, kusema kwamba Mungu alikuwa anauliza wajumbe wa kikao kwamba waumbe mtu kwa mfano wao yaani Mungu na Malaika kwamba ndio waliokuwa wanajadiliana kwenye kikao, bado haijawa hoja yenye uzito unaolingana na maandiko ya Mw. 1:26 na yale ambayo kaka Patrick ameyatoa.

  Kumbukeni kazi za malaika kwamba hawawezi kushirikiana na Mungu kuumba hata siku moja. Malaika ni watumishi tu. Malaika ni wajakazi wa Mungu na hawawezi kuabudiwa kwani wa kuabudiwa ni yule tu mwenye sifa ya kuweza kuumba mwanadamu. Tafakari kwa kina hoja hii.

  Jeshi lote la mbinguni linalosemwa na maandiko siyo malaika kama alivyosema Sungura.

  Ukweli utabakia kuwa Mungu hakuwashirikisha malaika wala Lusifa katika kummumba mwanadam hata kama Mw. 1:26 haimaanishi UTATU kama ambavyo Mabinza na Sungura wanataka tuamini.

 106. Ilikuwa Mungu na jeshi lote la mbinguni walikaa, ndipo Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Lakini wakati huo Lusifa alikuwa amekwisha kuasi. Ni kawaida ya Mungu kufanya vikao kule mbinguni, maana hata wakati anatafuta nani aje kumkomboa mwanadamu Mungu alifanya kikao, na wakati pia anatafuta mtu wa kumtuma ili akamdanganye Ahabu mfalme Mungu alifanya kikao.

  Kuhusu utatu, kwanza niseme hilo neno “utatu” haliko kwenye biblia,ispokuwa ni namna tu ambayo ilitafutwa katika kufafanua jinsi Mungu alivyojifunua,yaani Roho yake na Neno lake. Anayeitwa Mwana alifanyika Mwana pale alipoamua kuvaa mwili wa mwanadamu,lakini kabla ya hapo huyo mwana alikuwa ni lile neno la Mungu linalotamkwa. Kwamba Mungu aliposema “kuwe nuru” hilo neno ndilo lililoondoka kwenda kufanya hiyo nuru. Na Roho mtakatifu ni ule uthibitisho wa kile Mungu alichokisema au kukifanya.

  Kwa hiyo kimsingi suala la utatu halipo, ispokuwa ni pale suala la utendaji wa Mungu linapochukua nafasi yake. Kama Mungu ana kichwa ni kichwa kimoja tu wala si vitatu,kwa maana ya kwamba anayeitwa Mwana ni Mungu yuleyule anayeitwa Baba, Na anayeitwa Roho ni yuleyule anayeitwa Baba.

  Kwa hiyo Mungu ni mmoja tu, na hiyo sentensi “na tufanye mtu kwa mfano wetu” alikuwa analiambia jeshi lote la Mbinguni, na kujaribu kufikiria suala la utatu hapo ni kujichanganya na kupotoshana maana neno utatu lenyewe hata halimo kwenye biblia, ila ni mawazo tu ya wasomi kufanya watu waelewe kwa urahisi zaidi dhima ya Mungu na uungu wake..

 107. Mpendwa Millinga,

  Asante kwa compliments zako, sifa zote zimwendee Bwana wa Mabwana na Mfalme wa Wafalme, Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye Hai! Ubarikiwe na Bwana Yesu!

  Mpendwa Mabinza,

  Naona hapa tutakesha! Ngoja nikukumbushe kuwa hakuna aliyekataa kuwa Yesu si Mungu, sijui hilo umelitoa wapi.

  Ipo mifano mingi tu katika Injili zote nne ambapo Bwana Yesu anamwita Mungu baba Baba yake na Mungu Baba alimwita Bwana Yesu mwanae, na pia walikuwa wakiongea baina yao. Sasa ukweli huo wewe unautafsiri vipi? Je unadhani Bwana Yesu alikuwa anajiomba mwenyewe? Na utasemaje kuhusu Mungu Baba kuongea toka mbinguni?

  Labda ujaribu kuitafakari mifano hii:

  1 – Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba, akisema, Baba yangu, ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke; walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe – Mathayo 26: 39

  2 – Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini; – Yohana 10: 37

  3 – na sauti ikatoka mbinguni, Wewe ndiwe Mwanangu, mpendwa wangu; nimependezwa nawe. – Marko 1: 11

  4 – Kisha likatokea wingu, likawatia uvuli; sauti ikatoka katika lile wingu, Huyu ni Mwanangu, mpendwa wangu, msikieni yeye – Marko 9: 7

  5 – Mungu, ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng’ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa Ukuu huko juu; amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wo wote, Ndiwe mwanangu, Mimi leo nimekuzaa? Na tena, Mimi nitakuwa kwake baba, Na yeye atakuwa kwangu mwana? Hata tena, amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, Na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na kwa habari za malaika asema, Afanyaye malaika zake kuwa pepo, Na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za Mwana asema, Kiti chako cha enzi,Mungu,ni cha milele na milele; Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. – Waebrania 1: 1 – 8

  Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, Upendo wa Mungu Baba na Ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nasi sote ( 2 Wakorintho 13: 14). Amen!

 108. Wapendwa wana blogu Mungu awa bariki!

  Nimeifuuatilia mada hii kwa ukaribu, ila na maswali ambayo nikijibiwa kiu yangu ita koma.
  1. Nini maana ya utatu ?
  2. Je ‘utatu’ kama neno linapatikana wapi katika maandiko?
  3. Je andiko hili lina maana gani MDO 2:36 Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulibisha kuwa Bwana na Kristo.
  Haya ni baadhi tu ya maswali yanayonitatanisha naomba majibu kutoka kwa wachangiaji.

  Mbarikiwe!

 109. Samahani dada Mabinza mie sijakuelewa swali langu nimeuliza
  1. wapi mistari inayoonyesha Mungu alikaa na Lusifa na kusema na tuumbe mtu kwa mfano wetu?
  2. Inakuwaje ktk ufunuo na sehemu nyingi ktk Biblia Yesu anatajwa kukaa kuume kwa Baba nimekupa pia wafilipi 2: 6-11 ambapo Yesu na Mungu Baba wanatajwa tofauti utuelezee inamaanisha nini
  3. Kama alivyosema Millinga jibu hoja kwa hoja alizotoa ndg Kamera hata kama haja weka mistari zinajulikana wazi ktk Biblia
  Ninasema umekaza shingo kwasababu hauna neno la msingi la kusimamia hoja zako ila unapinga mistari inayoletwa hapa kuuliza au kupinga hoja zako, huku sio kulikana tu neno la Mungu?
  4. Kwa uelewa wangu mdogo naongozwa kwamba hoja yako ya Mungu sio utatu ni ktk kuwainua malaika .kuwa walihusika ktk uumbaji ili kusudi kumpa utukufu huyo Lusifa unayemuinua…. (kutoka maandishi yako kuwa ktk kikao malaika ndiye roho badala ya Roho Mt nadhani)
  na ili iileweke wazi naomba kama alivyosema mhusika pale juu hebu tutamke tu kuwa yule mwovu shetani ndiye unamtaja alihusika ktk uumbaji maana baada ya hapa naona utakuja na mafundisho mengine mapya ya muendelezo wa hii dhana yako potofu. Huwa nashindwa kuelewa mtu anapokuja na ufunuo mpya ktk Biblia na kwa nini asije tu na kitabu kipya ili watu wajue ni imani mpya, kwanini kujificha ndani ya Ukristo huku ukipinga baadhi ya mistari ya Biblia na kutoa tafsiri isivyo?

 110. DADA ROSEMARY, SIJAJUA KAMA UMEJUAJE MIMI NIMESHUPAZA SHINGO KWA VILE TU SIJAKUKUBALIENI KUWA MUNGU NI UATATU (ANA NAFSI TATU) MIMI SIAMINI HIVYO KWA SABABU MAANDIKO HAYANIAMBII HIVYO. SAMUEL, WEWE UMETOA VIGEZO KUMI VYA KIMAANDIKO ILI KUONYESHA KUWA MUNGU NI UTATU, KWAKWELI SINA HAJA YA KUSOMA MISTRI 31 ELFU, NA BADO NIENDELEE KUKATAA TU WAKATI UKWELI ROHO WA MUNGU AKIUWEKA WAZI, UKIONA SIKUBALI JUA SIJAONA UKWELI LICHA YA MISTARI KUSOMEKA KAMA ULIVYO INUKUU, NA BILA KITAFSIRI VYOVYOTE MIMI NAIELEWA KAMA IFUATAVYO:-
  NENO LA MUNGU LINASEMA KWA UWEZA WA ROHO MTAKATIFU MARIAMU ALIPATA MIMBA, NA KWAMBA MTOTO ATAKAYEZALIWA ATAITWA YESU,HAPO MALAIKA ALIKUWA AKISIMULIA MATENDO YALIYOFANYWA NA ROHO MTAKATIFU (Mth.1:21) LAKINI UKIENDELEA UTAPATA ILE SIFA KUBWA KABISA KULIKO ZOTE KUWA YULE MOTTO ATAKUWA NI MUNGU PAMOJA NASI (MTH.1:23) WAKATI NANUKUU HABALI YA PHILIPO KUOMBA KUONYESHWA BABA KTIKA ILE Yh.14:9, KUNAMMOJA WENU ALISEMA SIKUISOMA HABALI ILE MPAKA MWISHO, SI KWELI MIMI NILISEMA, SEHEMU BAKI YA HABALI ILE HAMTAIELEWA SOMENI VIZURI NINACHOANDIKA! HAMTAIELEWA KWA SABABU, HATAKI KUKUBALI KUWA YESU NDIYE MUNGU, AMBAYE KATIKA YEYE NDIPO UNAPATA NENO BABA AU ROHO MTAKATIFU. ROHO MTAKATIFU NDIYE MUNGU BABA KWA NINI? KWASABABU,HAKUNA UNABII, HAKUNA ISHARA NA MIUJIZA HAKUNA ONDOLEO LA DHAMBI WALA HAKUNA FARAJA WALA HAKUNA UJUZI WALA MAARIFA, MAANA HUYO NDIYE NENO LA MUNGU. NA NENO NI YESU (Yh.1:1) HAKUNA KITENDO CHOCHOTE CHA KI MUNGU KUFANYIKA MPAKA ROHO ATAMKE! SASA KAMA NDIVYO KWANINI ASWE NDIYE BABA? UNASEMA, KWAKUWA YESU HAKUITATJA ILE SIKU YA MWISHO ALIPOTAKIWA ASEME MBELE ZA MITUME, NAYE AKASEMA NI BABA TU AJUAYE SI MWANA WALA MALAIKA, ILA BABA. KWANINI HAKUSEMA HAKUNA AIJUAYE SIKU HIYO, WALA MALAIKA, WALA MWANA, WALA ROHO MTAKATIFU (NAFSI YA PILI YAMUNGU KAMA MSEMAVYO) ILA BABA? NDG ZANGU, KILA MUONACHO, MSIKIACHO, MJULISHWACHO NA HATA MFARIJIKAPO NI KWA SABABU YA HUYO ROHO MTAKATIFU, HUYO NDIYO KILA KITU, HUYO NDIYE BABA- MPAKA ATAKE YEYE AU ASEME YEYE, NA NDIYE MWENYE VIPAWA VYOTE (Md.2:38). YESU KRISTO NDIYE MUNGU Rm.9:5, YESU KRISTO ROHO WAKE NDIYE ROHO MTAKATIFU,KWAKUWA HAKUWAJULISHA MALAIKA NDIYO MAANA HAWAIJUI SIKU YA MWISHO IPO LINI (1Pet,1:11-12); LABDA UTASEMA YESU MBONA HAKUITAJA, BASI NAYE ALIKUWA HAIJUI KWAKUWA ALIKUWA MWANA; UTAKOSEA, YESU ALIKUWA ANAIJUA SANA, NDIYO MAANA ALIZITAJA DALILI ZOTE ZA SIKU ZA MWISHO!

  MUNGU ANASIFA KUU ZIFUATAZO;- (1) NI MUUMBA NA MUWEZA VYOTE – YESU ALIUMBA NA KUWEZA VYOTE (Yh.1:1) (2) MUNGU HUABUDIWA YEYE TU,(Kut. 20:8-11) YESU NDIYE BWANA WA HIYO SABATO (Mth,12:2,9) NA (3) MUNGU NDIYE MWENYEUWEZO PEKEE WA KUSAMEHE DHAMBI(Kut.20:5-6) – YESU ALISAMEHE DHAMBI (Mk,2:1-12)
  NA MWISHO KWA LEO NIMALIZIE KWA KUSEMA HIVI; ISAYA ANASEMA WAZI JUU YA JINA HILI KUU LA YESU KUWA NDIYE MUNGU, ISAYA ANASEMA:- YESU NI MSHAURI WA AJABU (KUMBUKA MAANDIKO YANASEMA MSHAURI NI ROHO MTAKATIFU), YESU NI MUNGU MWENYE NGUVU NA BABA WA MILELE (KUMBUKA BIBLIA INASEMA BABA NDIYE MFANYA YOTE) MFALME WA AMANI (KUMBUKA YESU BIBLIA INAMTAJA KUWA NI MFALME) (Isa.9:6) KWA HIYO MUNGU SI UTATU. NDG ZANGU NIWATAKIE USIKU MWEMA NA BARAKA TELE ZA BABA HUKU MKIENDELEA KUJULISHWA YA KWAMBA, BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU NI SIFA ZA UTENDAJI WAKE YESU NA SI MAJINA YA UTATU MTAKATIFU KAMA MNAVYODAI!

 111. NIWASHUKURU WOTE KWA PAMOJA KWA KUFANYA BIDII YA KUTAKA KUNIELEWESHA JUU YA UKWELI MNAOUJUA JUU YA MJADALA HUU. LABDA NIANZIE NA LILE LA KUHUSIKA KWA LUSFA KATIKA UUMBAJI KAMA NILIVYOKWISHA KUSEMA MWANZONI MWA HOJA HII, NA KISHA NIMALIZIE NA ILE HOJA YA PILI – KWANINI SIAMINI JUU YA UTATU! NAKUSHUKURU NDG YANGU MILINGA UMENILETEA MAKALA NDEFU SANA ILIYOANDIKWA KIZUNGU,NIMEIFURAHIA SANA, MIMI SI MJUZI SANA WA KIINGEREZA, ILA NI NIMEIELEWA KWA KIWANGO CHANGU, NI VITU VINGI UMEFAFANUA AMBAVYO MIMI KWAKWELI SINA SHIDA NAVYO SANA, ILA NILITAZAMA KWANZA ILE HOJA ILIYOPO MEZANI KAMA UMEITAJA, NIKAONA YA LUSFA -UMESEMA KUWA, ALIUMBWA ZAMANI SANA, NA KWAMBA ALIASI ZAMANI KABLA YA KUUMBWA KWA MWANADAMU, JAMBO AMBALO SIJALIKUBALI BADO. MIMI NILIWEKA HOJA KWAMBA, LUSFA ALIHUSIKA KATIKA UUMBAJI. – KWA VIPI? – NI PALE ALIPOHUDHURIA KILE KIKAO AMBAPO MUNGU ALIKUWA AKIUTAMBULISHA MPANGO WAKE HUO, HIYO NI WAKATI HAJAASI, NDIYO MAANA MUNGU ALISEMA ”NATUFANYE MTU KWA MFANO WETU”

  MFANO WETU KWA MUNGU NI KWA VITU VITATU VIKUU, KIROHO – MUNGU NI ROHO NA MALAIKA NI ROHO (Yh.4:24, 6:63 na Uf.2:7), PILI, UTAKATIFU – MUNGU NA MALAIKA NI WATAKATIFU NA TATU, HAKI – MUNGU NA MALAIKA NI WENYE HAKI (Efe,4:24) HUO NDIYO MFANO WA MUNGU AMBAO MTU WA KWANZA ALIUMBWA NAO, (“KWA MFANO WETU”) YAANI AKIWA ANAFANANA NA MUNGU NA MLAIKA! (MW.1:26) NARUDIA, LUSIFA ALIKUWA HAJA ASI WAKATI HUO (EZEK.28:14). KWASABABU NIKISOMA KATIKA UF.12:7 NAIONA ILE VITA YA SHETANI NA MIKAEL IKIFANYIKA BAADA YA UUMBAJI DUNIA NA VITU VILIVYOMO, MAANA ULE MSTARI WA 12, UNASEMA “…..OLE WA NCHI NA BAHARI…” NA NIKISOMA KTK Mw.2:8,NAONA MAKAO YA ADAMU YALIKUWA KATIKA BUSTANI KATIKA NCHI – EDENI, NA NIKISOMA KTKT Ezek.28:13 NAONA SHETANI NAYE ALIISHI EDENI, NA WAKATI HUO LUSFA ALIKUWA AKITWA NYOKA, TENA IBILISI NA SHETANI. NA KUHUSIKA KWAKE KWA PILI KTK UUMBAJI NI PALE KUJARIBU KUUHARIBU MPANGO NA MAKUSUDI YA MUNGU KATIKA UUMAJI. SAFARI HII SHETANI ANAFANYA AKIWA EDENI (Mw.3:1-24). SIJAJUA KAKA MILINGA, TUSEME KWA MJIBU WA ILE MAKALA YAKO YA KIINGELEZA NA KWA MSEMO KUWA SHETANI ALIASI ZAMANI SANA KABLA YA KUUMBWA MTU, ULIMAANISHA KUWA MUNGU ALIITENGENEZA ILE BUSTANI YA EDENI IWE MAKAO YA SHETANI KWANZA? HADI HAPO NDG YANGU PATRIC UTAONA UTETEZI WANGU WA KIMAANDIKO JUU YA KUHUSIKA KWA LUSFA KATIKA UUMBAJI, PALE APOKUWA HAJAASI NA PALE ALIPO ASI.IFUATAYO HAPA CHINI NI ILE HOJA YA PILI KWANINI NASEMA MUNGU SI UATU – HANA NAFSI TATU:-

 112. Mpendwa Mabinza LS,

  Naamini unajua kimombo. Nawaomba wote wanaojua kimombo wasome maelezo haya yaliyochambuliwa na watalaam. Maelezo yamechambuliwa kwa kina na hoja zenye nguvu. Nimeshindwa kuitafsiri kwa kiswahili kutokana na kwamba nimeona naweza kuharibu maana iliyokusudiwa. Ukisoma maelezo haya kama hautaelewa Lusifa na Adam walivyoumbwa, basi wewe una ajenda binafsi. Maelezo haya nimeyatoa katika kitabu kiitwacho, THE PRE-ADAMITE WORLD AND ORIGIN OF SATAN a.k.a LUCIFER. Mwandishi nimekubaliana naye kabisa. Nadhani hata Mabinza na Lwembe watakubaliana naye pia.

  Hebu anza kusoma:

  THE PRE-ADAMITE WORLD AND ORIGIN OF SATAN a.k.a. LUCIFER

  “And the earth was …” (Genesis 1:2)
  At the very beginning of the Bible the reader is confronted with the first mystery of the Holy Scriptures; a mystery which, when fully understood, reveals why the ancient geologic fossil record is fairly accurate, and why the account of the six 24-hour days of creation in the Holy Scriptures is a regeneration of the heaven and the Earth and NOT in direct contradiction to the accepted geologic time scale.
  What you will learn here precept-upon-precept (Isaiah 28:10-11 ) will help you understand many other difficult passages throughout the Bible, from Genesis to Revelation. The Genesis account must be interpreted from God’s perspective, not man’s (Isaiah 55:8-9 ). Hold onto your faith; it is about to be tested (1 John 4:1 )!

  In Genesis 1:2, and in direct contrast to the glorious “heaven and earth” of Genesis 1:1 (which, according to Isaiah 45:18 , was initially created by the Word of God to be inhabited), the Spirit now speaks of the same Earth as a planet now in ruin and total desolation:
  “And the earth waswithout form [ ], and void [ ]; and darkness [ ] was upon the face of the deep
  [ ]. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.”
  (Genesis 1:2 KJV)

  “For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old [ ], and the earth standing out of the water and in the water: Whereby theworld that then was, being overflowed with water, perished : But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.”
  (2 Pet 3:5-7 KJV)

  At verse Genesis 1:2 the Earth is a lifeless and uninhabited planet drifting in the cold and darkness of the chaotic remains of the old universe. The planet is submerged in water, and waters also rage around it and across a ruined universal abyssal. Carefully (and prayerfully) consider the import of the Hebrew and Greek word definitions given above. As you study the root word definitions and the English translation of the KJV Bible, a picture emerges of a former world that once existed but now is totally destroyed and dead. Taking the words of the Bible at face value and reading the verses objectively, several facts become clear:

  First, the context and time placement of Genesis 1:2 is one verse BEFORE God says, “Let there be light..” (Genesis 1:3), where He begins the creative process of the famous six days found in Genesis 1:3 through 1:31.

  Second, if “light” (Genesis 1:3) was the very first thing God ever created, then what is all this other stuff already in existence? Specifically, in Genesis 1:2 there is water, composed of hydrogen and oxygen, and there is the Earth, composed of myriads of elements and compounds AND in a solid form recognizable as a planet which has already been assigned a proper name. Water and Earth are both matter. According to the observations of physics (in particular the equation e=mc2), in order for matter to exist there must be space; space and matter must exist in time; matter, space, and time are directly governed by the speed of light, which is a constant. According to the face value of the exact words of Genesis 1:2 in the KJV Bible, the planet Earth, much water, and a universe in time already existed BEFORE God says, “Let there be light” in Genesis 1:3.

  Third, and very important, there is something else already present at this time: DARKNESS! And not just physical darkness (an absence of light) but also spiritual darkness (the absence of holiness and harmony ).
  When all these facts are taken into account, the following inescapable truths stand out:

  1. The planet Earth and a universe were already in existence before the creative process of Genesis 1:3 through 1:31 even begins. Earth had already existed for an unspecified period of historical time.

  2. The physics of time, space, and matter are already established, which by extension means that the processes which regulate radioactive decay (the half life principle) are also functioning and valid.

  3. At some undetermined time in history past, Death and the powers of darkness first came into being, before Adam.

  Before we proceed further, we need to firmly establish a governing principle for regulating our interpretation of the Holy Scriptures and the Earth’s geology:
  If the Bible is true and faithful about Jesus and redemption by His shed blood on the cross of Calvary; if the Bible is true and faithful about man’s fall and need for redemption; if the Bible is true and faithful about heaven, hell and coming judgment; if the Bible is faithful and true about the history of Israel and the patriarchs, then the Bible is also true about Moses and the Lord parting the Red sea. It is true about the Lord making the sundial go backwards 10 degrees as a sign to Hezekiah (read 2 Kings 20:9-11 ); it is true about the Lord making the sun stand still in the sky for Joshua (read Joshua 10:12-14 ); and it is true that the Lord made the present heavens and Earth, our “world”, in just six 24-hour days, and only about 6,000 years ago, just as the Scriptures say. We must take the Lord’s words as truth.

  Now, also consider this: If the ages of the geologic fossil record are true and faithful as is commonly accepted; if the principle of radioactive decay and half-life dating is true and reliable; if those same dating techniques are reliable when they show that the oldest known rocks on the Earth are around 3.8 to 4.5 billion years old, and that the first fossil remains of macro organic life on this planet were approximately 500 – 700 million years ago, then we are confronted with the only logical conclusion:

  THE SIX DAYS OF GENESIS ARE THE ACCOUNT OF A RE-CREATION, OR REGENERATION OF A PREVIOUSLY EXISTING HEAVENS AND EARTH, NOT THE ORIGINAL FIRST- TIME CREATION OF ALL THINGS BY THE LORD, AND THAT GENESIS CHAPTER ONE’S SEVEN CREATIVE DAYS ARE CERTAINLY NOT A GEOLOGICAL HISTORY OF THE EARTH!
  There is no other logical answer that makes any sense in light of the true and faithful words of the Bible and the time-tested physical observations (not theories) of the geologic sciences.

  If, however, we accept this as the true solution to the Creation vs. Evolution paradox, then the scientists are wrong about every living thing on the face of the planet today being a DIRECT DESCENDENT of living things which evolved across those hundreds of millions of years of natural history, because the condition of the former world as revealed in Genesis 1:2 is that of a completely dead planet, void of any remaining life forms whatsoever. On the other hand, it also means that every living thing on the face of the planet today IS DIRECTLY DESCENDED from those life forms which God made when He re-created the heavens and Earth about 6,000 years ago, and that those replacement life forms were patterned after the same “kinds” of life forms that inhabited the face of the old Earth shortly before it perished. In addition, every man, woman, and child alive on the face of the Earth today is genetically descended from the first man, Adam, who was made in God’s image and NOT “after his kind” like the beasts and vegetation. By extension, this implies that any genetic DNA sampled from known “human” remains actually older than 6,000 years (like “Neanderthal” and “Cro-Magnon”) will be found to have no genetic connection to any people living on the Earth today. Several examples of this evidence are presented in our section titled “Life Forms Prior to the Six Days of Creation,” in which we also show when all life from the previous world perished.

  In essence, what the Scriptures are collectively saying is this:
  Long ago, in very distant times past, the Lord God first created the heaven and Earth (Genesis 1:1 ). But at the place in time referred to in Genesis 1:2, there has been a vast gap in historical time on the order of possibly hundreds of millions of years. In Genesis 1:1 we have a glorious heaven and Earth, but in 1:2 we see a decimated heaven and Earth. The bulk of the geologic column fits in-between 1:1 and 1:2, and the geologic time marker at Genesis 1:2 is the very end of the Pleistocene. The end of the Pleistocene (about 12,000 to 14,000 years ago) shows evidence of a global extinction event and a severe drop in global temperatures. From the evidence we will show that all life perished from the face of the Earth for a brief period before God regenerated a new creation from the remains of the old heavens and Earth.

  So what exactly happened during this great gap of time between Genesis 1:1 and Genesis 1:2? Why was Death already in existence before the six days and before Adam sinned? More specifically, how were sin and death on the Earth before Adam was even created if Romans 5:12 is taken as literal truth? For clues to that answer we must look to the writings of the prophets Isaiah and Ezekiel. There, in the prophetic Scriptures, the Holy Ghost spoke through these men concerning the origin of Satan, which is the key doctrine to unlocking this great mystery.

  What the Spirit of Truth Reveals in the Words of Truth

  In the passages below the prophets are speaking against the “king of Babylon” (Isaiah 14:4) and the “prince of Tyrus” (Ezekiel 28:2) who were renown mortal men of history. Prophetically, the Spirit is also addressing a man yet to come, the antichrist (see 2 Thessalonians 2:1-10). It is clearly evident from the content, however, that the Holy Ghost is also speaking here against a spirit; an ancient, unholy, and malevolent spirit that motivated the evil deeds of these historical and mortal men:

  “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! [how] art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north: I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee, [and] consider thee, [saying, Is] this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;”
  (Isaiah 14:12-16 KJV)

  “Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone [was] thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou [art] the anointed cherub that covereth; and I have set thee [so]: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou [wast] perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.”(Ezekiel 28:13-17 KJV)

  The words highlighted speak of things that could not possibly be attributed to the actual acts of any human king or prince. No man in history has ever “walked up and down in the midst of the stones of fire” or “fallen from heaven.”
  The name “Lucifer” means “light bearer” or “brightness” in the Hebrew sense of the word. This creature was the first King of the Kingdom of Heaven in the day when the Lord God created the heaven and Earth (Genesis 1:1). It is important to understand that the “Kingdom of Heaven” is not something that just begins with the Gospels of the New Testament. The saga for the control and Kingship of the “Kingdom of Heaven” is the Bible’s core theme, from Genesis through Revelation. The geography of this Kingdom is from the Earth below up to all things within the bounds of the firmament of heaven, the physical universe. This topic is discussed more in depth in the section “Kingdom of Heaven vs Kingdom of God, the Doctrinal Difference.”

  For now we must learn about a created creature whom the Lord God first placed in charge and stewardship over the Kingdom of Heaven at the very beginning of time, long ago. This angelic being, actually a Cherubim named Lucifer, was second only to the throne of God and was the choir leader of the universe in the day when the Lord God first made all things:

  “Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof; When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?”(Job 38:4-7 KJV)

  At the ancient time of the original creation, there was spiritual harmony and continuity in the newly created physical world of the Kingdom, from the surface of the Earth upwards to the throne of the triune eternal God. Physical matter and spirit were one under the stewardship of Lucifer, this anointed cherub. He was second only to the Lord God in power and authority over the realm of the whole Kingdom. Lucifer was a created being, created by God to serve Him as ruler of the Kingdom and leader of worship to the Lord.

  You should also note that Lucifer was “covered” in a detail of 10 precious stones. These are not the exact same 12 stones that the High Priest of Israel wore on his Breastplate, but the similarities of such a covering signify that Lucifer was a priestly ruler over the old world of those ancient times. But he was not satisfied with his glorious appointed station over all things in the Kingdom and eventually desired to be “God” himself: “I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.”

  Lucifer rebelled and transgressed against the Lord God and became the first created being to sin. Lucifer sinned a long, long time ago before Adam was even created. The earliest (thus first) documented sin (and documented in the Holy Scriptures we should add) occurred countless eons ago. It certainly happened before the Cambrian geologic period (about 500 -600 million years ago), because that is where we see an explosion of well-developed life forms in the fossil record, with no antecedent fossils in the more ancient Precambrian, except for what has been interpreted as bacteria or primitive cell remains. Consequently, what appears in the fossil record to the evolutionist as an explosion of life is, to the creationist, an explosion of death.

  The sudden appearance of the remains of extremely complex life forms does not mean those ancient life forms were only as old as the Cambrian times. They could have been living in the geologic times long before the Cambrian. Things that are alive don’t leave remains UNTIL they die. The Cambrian, therefore, marks the first record of death of complex life forms in the Earth’s history, not the very beginning of complex life itself.

  There is another extremely noteworthy geologic event that took place on the ancient Earth just before the Cambrian explosion. Scientists have accumulated evidence through observations that seem to suggest that the Earth was frozen over completely at the end of the Precambrian. Since the 1960s, scientists have hypothesized that the Earth was subjected to severe glacial action between about 750 million and 580 million years ago. This is called the Snowball Earth hypothesis and it has been proposed to explain a number of observations in the geological record. It proposes there was an ice age back at that time which was so severe that the Earth’s oceans completely froze over.

  How is this event directly connected to the Cambrian Explosion that followed? Is it a coincidence that, following the Snowball Earth and the Cambrian Explosion events, the Earth’s continents began to break apart? At that time in Earth’s history the world’s continental landmass was locked together in the configuration of a supercontinent (called “Rodinia”) which was clustered near the Earth’s equator. This sequence of events, a super Ice Age, the Cambrian Explosion of life and the breakup of Rodinia, all occur in the time frame between about 750 million to 500 million years ago. This is the most likely point in Earth’s natural history for Lucifer’s rebellion and the domino effects it precipitated on all creation.
  Allow me to digress for a minute and inject some parenthetical thoughts. Make note of the association of Lucifer with the “stones of fire,” and keep in mind that “fire” can be a physical and/or spiritual component:

  “And Elisha prayed, and said, LORD, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the LORD opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain [was] full of horses and chariots of fire round about Elisha.”
  (2 Kings 6:17 KJV)

  “And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and [there were] seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.” (Revelation 4:5 KJV)
  “For our God [is] a consuming fire.”(Hebrews 12:29 KJV)

  In the Hebrew language concordance the word for the “stones” spoken of as the ‘stones of fire’ is eben eh’-ben, which suggests that these “stones” were more akin to building blocks or masonry than to natural rocks or burning volcanic brimstone. I believe this is significant, as it may be telling us that this covering cherub, Lucifer, was in the setting of some sort of spiritual structure of fire. A TEMPLE of fire on the Earth? After all, this Lucifer also had a covering of diverse gemstones, similar to the breastplate of gemstones worn by the High Priests of the tabernacle and the temple in Old Testament times. Are these similarities a coincidence? But, I digress.

  Regardless, with his initial act of sin and rebellion, Death and corruption, like leaven, began to permeate the physical cosmos that was under Lucifer’s stewardship to rule. It started in Eden, the Garden of God on the Earth, and spread like a cancer. Because Lucifer was the steward of the whole creation under heaven when he fell, all things under his rule were also subjected to corruption. Every life form then present, and those that afterwards came forth across Earth’s natural history, had the sentence of death upon them. Their fossilized remains are the testimony, written in stone, of life’s struggle under that sentence across the geologic ages. And over those vast geologic ages, the physical universe and all things in it eventually decayed, and the whole system finally ran down and died (entropy).

  Scientists use the term “Evolution” to describe the observed “progress” of life forms on this planet as revealed in the fossil record. Darwin called it the survival of the fittest, and it does appear that more and more complex organisms took their place on the stage of history, but they did so by killing and adapting to the struggle against death. The dinosaurs came and went. All things died, and those creatures that came after them also died. So it continued across millenniums of historical time until the spirit of death overtook all things, including the stars across the universe. A few million years ago coldness and darkness began to increase. It was the onset of what we call the beginning of the last Ice Age, and it is the universe’s eventual cold, dark, and completely dead condition that the Spirit describes in the words of the time period of Genesis 1:2:
  “And the earth was without form, and void; and darkness [was] upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.”
  (Genesis 1:2 KJV)

  At this point in historical time (Genesis 1:2), with the ancient world in total ruin, the Lord God draws a clear distinction in the cosmos between spiritual AND physical light and darkness. At the very beginning of this regeneration work He sets an impassable and fixed boundary between His Holy throne on high and the corrupted physical realm of matter below.

  “And God said, Let there be a firmament [ ] in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which [were] under the firmament from the waters which [were] above the firmament: and it was so. And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.” (Genesis 1:6-8 KJV)

  This firmament, the reconfiguration as structured here, contains three heavens; specifically, the Earth’s atmosphere as the first and outer space as the second. The Third Heaven is above it all, beyond the realm of the physical cosmos. In between the second and third heaven the Lord God now places a “Sea” which is a point of division. This Sea is above the cosmos but below the third heaven. These “waters above the firmament” are spoken of in the following references: Gen 1:6-10 , Rev 4:6 , Rev 21:1 , and others including Ezekiel 1:22.

  This is a partition He established between Himself and His abode (Holy and pure) and the physical cosmos below (now purged from uncleanness, yet still bearing the buried scars of Death’s previous effects, the fossil record). You will notice that this partition work, the work of the second day, is NOT pronounced as “good.” The work of the second day is the only work that is not called “good,” but it was necessary and good only in respect to the whole regeneration scheme, for reasons that will become more evident later in this study.

  “And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.” (John 8:23 KJV)

  “Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:”
  (Ephesians 1:21 KJV)

  The impassable barrier of that firmament would not be breached until the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Just like the veil of the Temple that rent when the Lord Jesus died, signifying that He had broken down the wall of partition between God and man, that firmament in type is similar to the veil or curtain which was between the Holy place and the Holy of Holies, through which only the high priest could enter to make the atonement. (You should now be starting to get the picture.) In other words, there was nobody from the profane world below who was going to get up to the Third heaven through the firmament until Jesus made the way.

  Having drawn the lines between the profane and Holy worlds, the Lord God proceeds to renew the face of the old planet Earth with replacement vegetation (Day 3: Genesis 1:11-12), regenerates the second heaven, the cosmos (Day 4: Genesis 1:14), and fills the Earth with living creatures (Days 5 and 6: Genesis 1:20-25) similar to the “kinds” of life forms that had previously been on the Earth. He then proceeds to create Adam, the first True Man (also made on Day 6), made in the image of God, to be God’s next appointed King of the Kingdom of Heaven.

  Lucifer and those “sons of God” (see Genesis 6:1-4) who followed him in the ancient rebellion were still around, but could now only have indirect influence in the new world the Lord God had made on the face of the old planet, and he had temporarily lost control of the power of death. In order for Satan to communicate with Eve he had to become incarnate in the physical “Serpent” that was in the Garden of Eden. It appears from the verse below that the “sons of God” (we are assuming here the ones who had not followed Lucifer in rebellion) had access to the new world and were known to Adam and Eve; otherwise where did their their knowledge of “gods” come from? Read carefully:

  “And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.” (Genesis 3:4-5 KJV)

  It seems that the innocent and sinless man and woman were familiar with other beings in their world known as “gods,” and they must have been some kind of marvelous creatures to behold in their goings and comings; otherwise, why would the serpent use such as comparison to tempt her? This passage also shows that Evil was lurking there and that a clear distinction had already been made between “good and evil” (Genesis 1:4) in the new world, although Adam and Eve were blind to it in their initial innocence.

  Now as for Death, the Scriptures tell us it was also present and dormant in the background of the new world as well. This is shown by the fact that Adam and Eve, although innocent and sinless, were NOT IMMORTAL beings. Since they were created from the dust of a temporal world, they would have to eat of the “Tree of Life” (Genesis 2:9) in order to have full physical immortality; else why the necessity of there even being a “Tree of Life” in the garden? And if, as Young Earth Creationists claim, nothing happened before Adam and Eve like any death or sin, what would be the purpose of the tree of knowledge of good and evil in the first place?

  “And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:” (Genesis 3:22 KJV)

  When the Lord God made Adam He made him from the physical elements of the planet Earth.
  “And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.”
  (Genesis 2:7 KJV)

  Although Adam was a living “soul” created in the image of God, his physical body was made from the dust of the same Earth which, at this point in time, also had the fossilized remains of the planet’s past history buried under it. The soil was not pure and undefiled, but Adam was formed from it.

  You must keep in mind that in the Old Testament, before Calvary and the new birth through the Lord Jesus Christ, the physical body of man and his soul are spoken of as a single entity, stuck together, although we know that there is a distinctive difference between the soul and the flesh.

  “And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Benoni: but his father called him Benjamin.”
  (Genesis 35:18 KJV)

  Although Adam was made innocent (he was not born), without sin, he was not immortal at this point. Had he not eaten of the “tree of the knowledge of good and evil” his flesh would have eventually died anyway, unless he and Eve ate from the “tree of life” that was in the garden. When Adam and Eve transgressed, their “eyes were opened” (see Genesis 3:7 ); their innocence was lost and they died spirituallyand, in due course, physically.

  “Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.” (John 9:41 KJV)

  By their transgression Satan regained control of the Kingdom, and the power of death entered full force into and upon the world of mankind. Because Adam was the appointed steward of the new world, all the creation of that new world was subjected to death through his act of disobedience.

  “Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:”
  (Romans 5:12 KJV)

  “Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil;”
  (Hebrews 2:14 KJV)

  Through deceit Lucifer, now Satan, regained control of the newly regenerated physical realm of the Kingdom of Heaven:

  “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them: for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.”
  (Luke 4:5-7 KJV)

  “And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.”
  (Matthew 11:12 KJV)

  The Lord Jesus Christ, through His sacrificial death on the cross and His resurrection from the dead, reclaimed the title and ownership of the Kingdom of Heaven. And one day, in the not too distant future, He will come back to take possession of what is rightfully now His, purchased by His shed blood:
  “Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.”
  (John 18:36 KJV)

  “And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.”
  (Matthew 28:18 KJV)

  “At that time they shall call Jerusalem the throne of the LORD; and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the LORD, to Jerusalem: neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart.”
  (Jeremiah 3:17 KJV)

  “But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay [them] before me.” (Luke 19:27 KJV)

  The “Kingdom” and who will rightfully rule it is the CENTRAL THEME of the Scriptures and all history of the ages. Every Christian knows how the story will end (Revelation chapters 19-22), but few know or understand exactly how, why, and when the story began.

  Final Notes on Lucifer and matters pertaining to the Kingdom:
  When prayerfully studying these matters, note the close association of the “anointed Cherub” with crystalline minerals and elements, including metals, which are physical things:

  “Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.” (Eze 28:13 KJV)

  Man is made from the dust of the Earth. Our flesh is composed of water and many of the same mineral elements that are found in some of these stones (primarily carbon, as in the case of the diamond). The Scriptures say that Satan has power to work through the flesh:

  “Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.” (Ephesians 2:2-3 KJV)

  Ni matumaini yangu kwamba umesoma kwa umakini mstari kwa mstari na umeelewa kwamba Lusifa aliasi zamani sana hata kabla ya Adam na Eva kuumbwa.

  Mungu hangeweza kufanya majadiliano na Lusifa ambaye tayari alikuwa ameshaasi utawala wake. Kwa hiyo Mabinza mafundisho yako naomba uyatazame upya na ukiri kwamba hayako sahihi kwani Lusifa aliumbwa miaka mingi sana (milons of years) kabla Adam hajaumbwa. Hebu soma tena maelezo hayo ya kimombo kwani yanajitosheleza kwani yamechambuliwa kisayansi na hoja kwa hoja zote.

  Ubarikiweeee hadi ukubali yaishe.

 113. Mpendwa Mabinza LS,

  Nadhani hoja zaidi ya 10 alizotoa bwana Patrick Kamera zinakutosha.

  Kwa kweli Bwana Patrick umenivutia sana unavyotoa hoja za kisayansi. Hili ndilo nimekuwa nikipigania kwa mara nyingi sana ingawa watu kama Orbi, Lwembe na Mabinza wanakuwa hawanielewi.

  Hebu ona ulivopangilia hoja zako tena kwa namba kabisa. Big up !!!. That is what I always call to be a researched scientific analysed true doctrinal teachings. It is the only way you can win souls to Christ. Unajua mtu akiwa anazo hoja zaidi ya 5 katika mjadala wowote kuhusu mada yoyote, huyo anafaa.

  Kwa mfano Mabinza LS anatetea hoja moja tu hapa. Hoja yake ni kwamba hakuna UTATU. Anajadili kwamba mafundisho yanayoukiri UTATU wa Mungu ni mafundisho ya Uongo na yanapotosha ukweli. Kwa kutetea hoja hii Mabinza LS anasema hakuna utatu bali Mungu alikuwa anaongea na Lusifa. Hoja yake ni dhaifu sana. Mabinza hoja yako ni dhaifu hadi pale utakapotiririka kwa hoja zaidi ya 10 kama alivyofanya kaka Patrick Kamera hapo juu.

  Kusema ukweli kaka Patrick Kamera natamani tuwe pamoja kwani umenivutia unavyojua kujenga hoja kwa mtiririko tena wa maandiko. Hii ndiyo sayansi yenyewe nimekuwa nikisema na kaka Orbi akashindwa kuelewa.

  Orbi alishindwa kunielewa nikisema hoja za kisanyansi. Mimi nilimaanisha kutuchambulia kwa undani kama alivyofanya kaka Patrick hapo juu. Unatiririka kwa ustadi wa maandiko na ufafanuzi mfupi lakini unaeleweka.

  Aidha, watu waelewe kuwa kuna aina mbili za sayansi. Kuna ,”Natural sciences” inayomaanisha,”… the study of the natural world, na ya pili ni , “Social sciences” inayomaanisha,” the systematic study of human behavior and society”. Sayansi ninayotaka tutumie hapa ni hii ya jamii (Social Science). Utofauti wake ni hakuna. Zote zinatumia kanuni moja ili kupata ukweli unaotafuta juu ya jambo lolote. Kanuni kuu inayotumika kote ni Utafiti. Unakusanya taarifa (data) kwa kutumia njia mbalimbali (methodologies and methods). Ukipata taarifa kisha unazitafsiri. Baada ya kuzitafisiri unaeleza ulichogundua (Findings) kisha unatoa hitimisho na maoni yako (Conclusion and recommendations to your audience).

  Jambo lolote liwe la kimungu au la kijamii ukilieleza hivyo, umetoa hoja za kisayansi atakayekupinga ni yule tu atakayetumia njia kama ulizotumia na akapata ugunduzi tofauti (different findings).

  Namwomba dada Mabinza atupe hoja za kisayansi zinazotoa hitimisho na maoni kwamba Lusifa ndiye aliyekuwa anapiga stori na Mungu kuhusu kumuumba mwanadamu(was it Lucifer who was doing discussion and debating with God on issue of creating Human beeing). Mabinza nakuomba ufanye Biblical analytical research kama alivyofanya Patrick kisha utupe “Conclusion” hiyo.

  Othewersiwe mimi sijailewe mada yako. Kabisa I am still in darkeness. Help please.

 114. NENO LA IBILISI MNALOMPAMBA NALO LA LUCY MMELITOA WAPI? MAANA KWENYE BIBLIA HALIMO KABISA,NISAIDIENI JAMANI

  aKKITWA JINA LA LUCY ANAFURAHI SANA,PLEASE USE BIBLE NAME SHETANI,MLAANIWA,UPANGA nk

 115. Duh… Ndugu Mabinza, mimi sijakuita mpendwa bado, ninachokifanya hapa ni ZIJARIBUNI HIZO ROHO, Wala sijakuita Mpinga Kristo, lakini wewe katika mazungumzo yako hapo juu umetamka kabisa WEWE SAMWELI NDIYE MPINGA KRISTO, halafu wewe huyo huyo, unatukusanya pamoja unasema WAPENDWA, hivi Mpinga Kristo aweza kuwa mpendwa wa mtu? Nasema sijajua wewe ni nani, nazijaribu hilo roho. Nikupe mfano mwingine, utusaidie, pengine tutaelewa. Biblia inasema tutakaswe, tuwe safi MWILI, NAFSI na ROHO. Hapo tunaona mtu akiwa katika nafsi 3, na kila nafsi ina kazi yake, mtu akifungwa jela, kilichofungwa ni MWILI, mtu akionyesha mtoto, kilichomzaa ni mwili, mtu akipewa wali kinachokula ni MWILI. Mwabudu halisi anamwabudu Mungu katika Roho na kweli, hapo ni ROHO, Na ndio mahali pengine pamesema mwili unashindana na roho, na mahali pengine akasema, Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa ( NAFSI) unaona, mtu anapokufa MWILI unazikwa, ROHO na NAFSI vinajitenga, na mtu huyo huitwa marehemu, lakini tumeona kuna vitu vya Mwili ni vya mwili ambavyo roho haiviwezi, ndio maana tunatakiwa tuwe rohoni, tutaelewa ya roho, Mungu vitu, bila kuwa na kianzio, dunia, ikawa bila kuitoa mahali, hapo ni imani, mwili hauelewi imani ni nini, thanks.

 116. shila mwandu anguko la lusifa ni dhahili kuwa hakushiriki kwenye kazi ya maana ya uumbaji

 117. 1Kor 2.13…16. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni, Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu, maana ni nani aliyeifahamu nia ya BWANA, AMWELIMISHE? LAKINI SISI TUNAYO NIA YA KRISTO. Tunapozungumza mambo ya rohoni ni rohoni, yaani yapo mambo ambayo mwili hauyawezi kwa kuwa ni ya roho, na yako mambo ya mwili ambayo roho haiyawezi kwa maana ni ya roho, ndio maana mmoja akaambiwa hivi Yoh 3..6 kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho, hapa Yesu alikuwa amemwambia Nicodem mtu mkubwa tena mwalimu, alikuwa hajui kitu, aliambiwa roho akataka kwenda TUMBONI mwa mama yake huo ni MWILI, na utaona Yesu hakubadilisha maandiko KUZALIWA kulibaki kuzaliwa tu, mmoja alikuwa MWILINI na mmoja ROHONI, Mst 10 Yesu akamwambia wewe u mwalimu wa Israel na mambo hay huyajui? Inaendelea….

 118. Shalom Mabinza!
  Naona pamoja na maandiko yote tunayokuwekea hapa umekaza shingo ktk mafundisho yako, maana mtiririko mzima unaonyesha nafsi hizi tatu isipokuwa Mungu mmoja, hata ktk ufunuo baada ya ufufuko Yesu anatajwa kuwa na kiti chake cha enzi, je roho inahitaji kiti tofauti kama tayari Mungu baba anacho chake? Vipi kuhusu hili andiko pia:

  Filipi 2: 6-11 ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho; bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu; tena, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia Jina lile lipitalo kila jina; ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi; na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba……. Haya utwambie tena hapa imekuwaje?

  Lakini kwa vile unakanusha kila andiko naona kama alivyosema ndg Haule basi ndg yetu Mabinza utupe mistari na maelezo ya jinsi kikao cha “mungu” na Lusifa kilivyohusika ktk uumbaji wako kwa mfano wao…. (nachelea kutaja ulimwengu nisije nikaingia kufuru bure!)

  Na kutoka hapo sasa tutajua tujadili nini kuhusu hii imani yako mpya maana haya ya “mungu” asiye nafsi tatu nadhani ni utangulizi tu halafu kuna wahusika wengine miungu kama Lusifa nk ndio hapo tutajua imani yako inasimama ktk nini. Nasema hivi kwani chochote kinachohusika ktk uumbaji ndicho Mungu kwa anayeamini…….(Ufunuo 4: 11 Umestahili wewe, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza; kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa.)

  Basi ndugu tunaomba utufunilie kwa uwazi bila kuzunguka hii imani yako.
  Tunaendelea kujifunza.

 119. Ndugu Mabinza umeshindwa kutetea hoja zako kwa maandiko, kuanzia kuhusika kwa Lucifer katika uumbaji mpaka kwenye utatu. Umegusia Filipo alipomuuliza Bwana Yesu awaonyeshe baba na jibu la Bwana Yesu ila hukusoma mistari inayofuatia na hivyo umeshindwa kuligawanya neno kwa usahihi. Sidhani kama una lengo la kujifunza sana sana unaonekana unataka kuendeleza ubishi.

  Sasa basi hebu tafakari maandiko 10 yafuatayo, yote yanaashiria utatu wa Mungu:

  1 – Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli; kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu. – Luka 1: 35

  2 – Twamshukuru Mungu, Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, siku zote tukiwaombea – Wakolosai 1: 3

  3 – Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini; na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake; na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, Huyu ni Mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye. – Mathayo 3: 16 – 17

  4 – basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai? – Waebrania 9: 14

  5 – Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe; – 1 Wakorintho 6: 19

  6 – Lakini ajapo huyo Msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia – Yohana 15: 26

  7 – Amin, nawaambia, Dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazokufuru zote; bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele; ila atakuwa ana dhambi ya milele – Marko 3: 28 – 29

  8 – Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; – Mathayo 28: 19

  9 – Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; ndiye Roho wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. – Yohana 14: 16 – 17

  10 – Yesu akajibu, akamwambia, Mtu akinipenda, atalishika neno langu; na Baba yangu atampenda; nasi tutakuja kwake, na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda, yeye hayashiki maneno yangu; nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. – Yohana 14: 23 – 26

  Naishia hapa kwa leo. Mbarikiwe!

 120. Duh….Ndugu Mabinza, bila shaka hujambo, mjadala huu unaouendeleza mimi nasema ni mzuri, unasema unashangaa kuwa hatuyakanushi maandiko unayoyatumia, hatuyakanushi kwa kuwa ni maandiko, na (Andiko huua) mimi ninachokiona ni kuwa unayatafsiri vibaya, na ujue mtu akiyatafsiri vibaya basi yataleta maana mbaya, kumbuka Roho mt. Ndiye mwandishi wa Neno la Mungu yaani Biblia, yeye ndiye anayeweza kuitafsri, maana mengi waliotafsri katika mwili ndio wanasema ROHO MTAKATIFU ALIZINI NA MARIAMU, ndipo Yesu akazaliwa, yaani wanaelewa katika mwili. Mimi ninavyoona hata tungekulundikia mandiko yote ya Biblia , mistari yote 31,173 bado hayatakusaidia maana utayapotoa tu kama unavyopotoa mengine. Mfano. 1. LIVUNJENI HEKALU H ILI NAMI NITALISIMAMISHA KWA SIKU TATU. Najua unakumbuka statement hiyo, waliosikia wakatazama JENGO,MATOFALI , Wakasema tulimsikia akisema atalivunja hekalu hili na kwa siku 3 atalisimamisha, unaona, 2. Yesu akawaambia NANYI MTAIFAHAMU KWELI NAYO KWELI ITAWAWEKA HURU, wakasema tuko huru, sisi siyo watumwa maana tu uzao wa Ibraìmu, tayari MWILI, yeye alikuwa anasema utumwa wa dhambi. Wao wakachukulia utumwa wa mwili. …inaendelea.,

 121. WAPENDWA, SAMUEL, ROSEMARY, PATRIC NA HAULE HMJAMBO?
  NAONA MJADALA NI MKALI KWELIKWELI, HILI NI JAMBO JEMA. NILICHOKIONA KATIKA MAELEZO YENU WOTE YANAFANANA NA YANA HOJA ZA AINA MBILI TU KUU; (1) MUNGU ANANAFSI TATU NA (2) KATIKA SWALA LA UUMBAJI, NAFSI MOJA KATIKA NAFSI HIZO ILIKUWA IKIZIAMBIA ZILE NAFSI MBILI KWAMBA, “ NATUFANYE MTU {Katika ile Mw. 1:26}” KINACHONISHANGAZA, MUDA WOTE KATIKA MAELEZO YANGU YOTE, NIMETUMIA MAANDIKO YALIYOMO KATIKA BIBLIA, NILITEGEMEA KUWA, MUNGEKANUSHA ILE MISTARI NA KUITOLEA MAELEZO MNAVYOJUA KUWA NI SAHIHI, KINYUME CHAKE MNASHIKILIA KUWA NAPOTOSHA! NINACHOKITAKA KANUSHENI HAYO MAANDIKO KUWA SIYO, AU HAYANA MAANA ILE, ILI HABARI IANZIE HAPO,
  KWAKUWA, HOJA ZENU ZINAFANANA, NAWAJIBU WOTE HIVI:- MUNGU HANA NAFSI TATU, KAMA HOJA ZENU ZILIVYO, NAMI NAWATAKA MFANYE MAMBO MAWILI TU KWA LEO, (1)KWAKUWA MNAKUBALI KUWA, MUNGU NI MMOJA ILA ANA NAFSI TATU, SI MNASEMA NI MMOJA?, BASI ATAKUWA NA JINA MOJA, UKIACHA ILE SIFA YAKE KUWA MUNGU KAMA ANAVYOJULIKANA NA WENGI,NIPENI KWA MANDIKO JINA LAKE NINANI MUNGU HUYO MWENYE NAFSI TATU?! NA (2) NIPENI MAANDIKO KUONYESHA, NI IPI NAFSI ILIYOKUWA IKIWAAMBIA WENZAKE KUWA “NATUFANYE MTU, KWA MJIBU WA ILE Mw.1:26”
  KWAKUWA KILIO HUANZIA MFIWA, MIMI NAANZA NA (1) MUNGU NI MMOJA TU NA SI MWENYE NAFISI TATU. UKISOMA MAANDIKO YANASEMA MUNGU NI ROHO (Yh.4:24) “…ROHO YA MUNGU IKATULIA JUU YA USO WA MAJI…” (Mw.1:2) MAANDIKO HAYASEMI, ..ROHO ZA MUNGU ZIKATULIA JUU YA USO WA MAJI! SIJUI HAPO MNASEMAJE,MAANA KILA NAFSI HAI LAZIMA IWE NA ROHO (Yoh.2:25, YAK.2:26) KWA KIFUPI YESU NDIYE MUNGU, . KATIKA HILI NIISHIE HAPA KWA LEO.

  LA (2) NAENDELEA KUSISITIZA KWAMBA, YESU NDIYE JINA LA MUNGU HUYO MUWEZA NA MFANYA VYOTE NA HANA NAFSI ZINGINE ZA KUSHIRIKIANA NAYE SOMA, RUM. 9:5 NA HATA UKIANGALIA ILE SEHEMU YA MWISHO YA MSTARI KTK Yd.1:4. NILICHOGUNDUA NI KWAMBA, MNATATIZIKA KWA MAMBO MAWILI, JINSI MUNGU ALIVYOKUWA AKIJIFUNUA ULIMWENGUNI NA PILI NAMNA ANAVYOFANYA KAZI ZAKE.

  PHILIPO NAYE ALIKUWA NA MAWAZO KAMA YENU, ALIPOKUWA AKIMSIKIA YESU AKITAJATAJA BABA,BABA…, PHILIPO AKATAKA AONYESHWE BABA, YESU AKAMSHANGAA PHILIPO AKASEMA, UMEKUWA NAMI HAPA SIKU ZOTE NAWE UNASEMA TUONYESHE BABA? ALIYENIONA MIMI AMEMONA BABA…MAANA BABA YU NDANI YANGU NA MIMI NI NDANI YA BABA! SOMA HABARI HIYO KTK Yh.14:9 NA KUENDELEA, INGAWA MBELE UNAWEZA USIELEWE! ROSEMARY NA WENZAKO, NAKUBALI KUWA JINA TULILOPEWA HAPA DUNIANI ILI TULITUMIE KWA KILA JAMBO; KAMA VILE KUPONYA NK NI LA YESU, KWELI MAANA HILO NDIYO JINA LA MUNGU. MNASEMA, YESU ALISEMA KABATIZENI KWA JINA LA BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU, NI KWELI ALISEMA HIVYO, LAKINI HUJIULIZI, JE, BABA MWANA NA ROHO MTAKATIFU NI JINA? NA JE, ULIKWISHA ONA KILEMA AKATEMBEA AKIAMBIWA SIMAMA NA UTEMBEE KWA JINA LA BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU? TUNAONA NA KUJUA KUWA WATU WANAPONA, WANAOKOLEWA NA VILEMA KUTEMBEA NA VIPOFU KUONA NA WENYESHIDA MBALIMBALI KUFUNGULIWA NI KWA JINA LA YESU TU.KWA KUWA NENO LIMESIMAMA KATIKA MISINGI YA MAFUNDISHO YA MITUME BASI MKUBALIE PAULO KWANZA UTAPATA VIPAWA VYA KUPAMBANUA YOTE Md 2:38 ISAYA ANASEMA KUWA YESU NDIYE MUNGU MWENYE NGUVU, NA SEHEMU NYINGINE PANASEMA YEYE NI EMANUELI YAANI NI MUNGU PAMOJA NA WATU, na Yh. 1, INASEMA YESU NI MUNGU MFANYA VYOTE!

 122. SHALOM
  Ninapitia bandiko la Mpendwa Mabinza la Wednesday, July 4, 2012 at 12:30 am
  umeandika ukitumia Yn1:14
  “YESU HAKUWA MWANA WA MUNGU, BALI ALIKUWA NI “KAMA” MWANA WA MUNGU”
  Unatafsiri neno * “KAMA” kama unavyopenda wewe ktk kuangaika kulikataa neno MWANA,maana kama kuna mwana lazima kuna Nafsi.maandiko hayalazimishwi, Yesu kuwa kondoo haisumbui, mwana inakwaza, tusimtafakari Yesu mwana Mungu kwa jinsi ya ulimwengu wa kimwili huku tukitaka tueleweke kiroho. Embu tujiulize Mungu anazaa!!?ebu tuwe rohoni wapendwa
  Umeandika…
  “Kaka, Unayemwita Mungu Baba, Mwana na Roho Mt zote hizo ni sifa za MUNGU mmoja tu”
  Sijawahi sikia kuna Mungu 3! tunajichanganya,Tunaazungumzia Nafsi ambazo wewe kwako ni sifa kwa ufunuo wako ni sawa ndio imani yako.Lakini ninakuhabarisha Baba ni Nafsi, Mwana ni Nafsi.Roho Mtakatifu ni Nafsi. Wote(nafsi) wanahuzunika wanaona uchungu kasirika na nk kila mmoja ikitenda kazi kama Mungu mmoja ni uweza wake ADONAI.
  Umeandika Mabinza
  “Mth.1:18 inasema “……Mariamu mama yake……..alionekana anamimba kwa uweza wa Roho mtakatifu…” na Mth.1:20 inasema “…,usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho mtakatifu”. Na Yn.4:24 inasema “Mungu ni Roho…..” kwa mjibu wa mistari hiyo michache inaonyesha kumbe, BABA YAKE YESU ni ROHO MTAKATIFU! Hadi hapo tunapata uhakika kwamba, Baba ndiye Roho mtakatifu”

  KWAHIYO Roho Mtakatifu kazaa na Mariamu!!!!?
  UNAANDIKA KAMA WALE WANAULIZA AU KUSEMA KWA KEBEHI MUNGU KAZAA MARIAMU?,
  Umeandika Mabinza
  “Na ndiye aliyekuwa juu ya uso wa maji (Mw.1:2) Kama ndivyo, zimebaki nafsi mbili yaani Roho mtakatifu na Yesu ambaye ndiye Mwana! Utaona HADI HAPO HAKUNA CHA UTATU TENA BALI UWILI! Haya, tukiendelea kuyapeleleza maandiko ktk Biblia yetu tunaona kwamba, ili sifa na Mamlaka ya huyu MUNGU wetu mkuu ikamilike”

  soma maandiko haya chini nimeweka copy toka freebible maana yasije malumbano ya lugha kama huko nyuma ukawa mlango na kuacha kujadili maandiko,Mabinza makusudi unachanaganya Baba na Roho Mtakatifu kuwa kitu kimmoja ,biblia inatenganisha inapowataja au unataka kuirekebisha na kuwa Mungu mmoja,aliyeandika haya ni Roho Mtakatifu anayeshuhudia mwenyewe sio ufunuo wa Haule
  1John5:8 for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost and these are are
  1John5:7 Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli.

  Maomi yangu kwa Mungu,Roho wa ufunuo akufunulie swali lako kuhusu utatu unaposoma maandiko,Ninaomba unionyeshe mstari shetani kushirikiana na Mungu sio kwa kupepeleza biblia wala tafsiri,kama hhilo 1Yoh 5:8,tuanzia hapo hatutaki maneno matupu tuone shetani akishirikia na Mungu kuumba dunia kabla Mungu hajamstukia na kumwekea mtego ili anase itakuwa vema ktk kujenga hoja zako ziwe na nguvu,ili kusudi wale wenye imani ya kula mboga wapate kwenda imani nyingine,na kupintia maandiko yako Bwana apate kuvuna kwenye shamba lake,vinginevyo unaleta stori za forum za kijamii kwa watu wa Mungu ili Taifa teule miliki ya Bwana

  Utukufu ukurudia Bwana
  Bwana atutie nguvu

  Mjoli Haule

 123. Asante Samuel..
  Bila kupewa dawa ya macho hapo huwezi ona kitu
  Bwana akipenda kule kwenye thread ya Joshua,ni mmoja ya vitabu/maandiko ambayo niliadhimia moyoni mwangu,tuipitia kipengere kwa kipengere na rejea zake pamoja na mafunuo yake.

  Mabinza ngoja nikuonyeshe maandiko yatakupa ufahamu kama alioupata Mpendwa Sam yeye Mwana kondoo kwake alikuwa ni kondoo au sijui mtoto wa kondoo,mpaka nilipomwelekeza mstari kut 12:5 na kumwelimisha kuwa Mwanakondoo ni SADAKA/DHABIHU ni ISHARA ni aina ya SADAKA/ISHARA ambayo Mungu ameitumia kwa ukombozi/wokovu wa ulimwengu kwa mfano wa Isaka(Mzaliwa wa kwanza) Mw22:7-8 na hivyo ndivyo maandiko yalimfunua(siri) Yesu kama Mwana kondoo Mw22:7-8 / kut12:5
  ukisoma hii mistari kiroho hutakuwa tena na maswali ya mwana(nafsi) utagundua kuwa neno mwana ktk maandiko ni msamihati wa kiroho na sio wa kimwili unaanzia rohoni kuja mwilini. Tusome maandiko yote ya Ibrahim hasa sura15 na 22 ndipo tukisoma maandiko injili ya mitume tutaelewa kama mf waebrania11:12 tukazaliwa na mtu mmoja naye alikuwa *”kama” Mfu utangundua ni zaidi ya sara naIbrahimu na kujua nini maana ya yule maskini kukaa ktk kifua cha Ibrahimu(mpango mzima)

  Sasa Mabinza nitakupa swali ufanye homework i Pitia maandiko jibu utakalopata kaa nalo kama utamtii Roho haya ukikaidi sawa
  Nakuuliza swali Aguri bini Yake, mausia yake kwa Ithieli na Ukali,alipopata ufahamu ktk Mith30:1-3 na Zab73:22
  Swali Mith30:4
  Ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyeyafunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? JINA LAKE ni NANI? Na ni NANI JINA la MWANAWE, kama wajua?

  Utukufu ukurudie wewe Bwana kwa kutupa nafasi ya kufaidiana tukijifundisha kwa upendo wa kindugu

  Amen

 124. Jamani eeh hilo bandiko la kwanza kabisa la Mabinza limejaa mafundisho potofu. HIlo ndio tatizo la kutokuligawanya neno kwa usahihi…

  Tusiende mbali kwanza, tuanzie hapohapo kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 . Kiliandikwa kwa Kiebrania, na Mungu amejiita kwa jina la ELOHIM, hiyo tu tosha maana Eloha ni mmoja (singular) na Elohim ni wingi (plural), kusema kuwa alimwambia Lucifer hiyo hoja hapo haisimami maana Lucifer ameumbwa yeye siyo Eloha kama walivyo, Baba, Mwana na Roho. Tafakari hilo!

  Pili, kusema kuwa Mungu ni mmoja kwanini ajiambie mwenyewe anataka kufanya nini haileti maana, jiulize kama ndio hivyo kwanini katika maagizo yake ya mwisho Bwana Yesu alituagiza tukawabatize watu kwa Jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu? Kwanini ajirudie rudie?

  Tatu, alipobatizwa Bwana Yesu, Roho Mtakatifu alimshukia kwa umbo la hua, Sauti ya Mungu baba ikasikika toka mbinguni na Bwana Yesu anatoka majini, tayari nafsi tatu zimedhihirika hapo. Sasa tukuamini wewe ama tuliamini neno linavyosema?

  Nne, kwa nini Bwana Yesu atuambie tukimwomba Baba neno lolote kwa jina lake Yesu yeye atalifanya? Kwanini atuzungushe? Kwa nini aseme Roho Mtakatifu atakapokuja atatuongoza katika kweli yote maana atatwaa yaliyo yake (Yesu) na kutuonyesha sisi? Kwanini aseme Baba yangu anatenda kazi hata sasa na mimi ninatenda kazi. Swali kwanini atuzungushezungushe kama kweli hamna cha Baba wala Roho Mt. ni yeye tu ?

  Vilevile utasemaje kuhusu maombi ya Bwana Yesu katika Yohana 17: 22 – Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao; ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Huo umoja ambayo Bwana Yesu ameutaja ambao tunapaswa kuwa nao ni kama ule alio nao Yeye akiwa amejazwa Roho Mtakatifu na Baba pia, utatu huo hapo. Anasema wazi wawe na umoja kama SISI TULIVYO UMOJA.. Yesu, Baba na Roho umoja wao ukoje kama siyo utatu huo tena?! Ukidai si utatu sasa je sisi tutakuwa wamoja vipi wakati kila mtu ana nafsi yake mwenyewe? Tafakari!

  Ukifuata lhuo mtiririko wa mawazo yako, yaani logic yako Bwana/Bibi Mabinza itabidi ufikie hitimisho kuwa Yesu alikuwa mwongo hivyo hatupaswi kuamini yote aliyoyasema au kuyaagiza, na huo ni ukengeufu. Binafisi ninaliamini neno la Mungu linavyosema, neno linajitosheleza lenyewe.

 125. Shalom
  Kwa uelewa wangu mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, ina maana ndiye aliyewaumba malaika maana andiko linasema nchi ndio ilikuwa ukiwa ina maana mbingu tayari alikuwa ameumba malaika akiwemo na yule mwasi Lusifa, uumbaji huu ulishirikisha nafsi tatu na tunaona Roho akitua juu ya maji….
  Mwanzo 1: 1-2 Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji; Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
  Sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu na si kwa mfano wa malaika, ndio maana Yesu alipokuja duniani alikuja ktk umbo letu
  Mwanzo 1: 26-7 Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
  Jeshi lote la mbinguni yaani malaika navyo viliumbwa na Mungu hata kama walikuja kuasi lakini waliumbwa na Mungu
  Mwanzo 2: 1 Basi mbingu na nchi zikamalizika, na jeshi lake lote.
  Ni Mungu pekee anayestahili heshima na utukufu kwani ndiye muumba wa vyote….
  Ufunuo 4: 11 Umestahili wewe, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza; kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa.
  Ktk kuzaliwa au kuja Yesu Mungu mwana duniani tunaona Roho mt akihusishwa lakini tunaambiwa kitachozaliwa ni Mwana wa Mungu na si mwana Roho Mt kama unavyotaka kutuaminisha wewe Mabinza…
  Luka 1: 35 Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli; kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu.
  Yesu alikuwako kwa Mungu naye ni Mungu.
  Yohana 1: 1 Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu.
  Injili hii inatuonyesha wazi kuwa ni nafsi mbili tofauti, na ni mwana wa Mungu Baba….
  Yohana 1: 18 Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wo wote; Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua.
  Yesu aliposema tukimpenda Yeye Babaye watakuja kwetu, alitaja nasi kwanini asiseme nami? ni uwiingi si umoja kuonyesha ni nafsi mbili tofauti
  Yohana 14; 23 Yesu akajibu, akamwambia, Mtu akinipenda, atalishika neno langu; na Baba yangu atampenda; nasi tutakuja kwake, na kufanya makao kwake.
  Hata alipotuahidi msaidizi nafsi ya tatu anahusisha nafsi zote tatu
  Yohana 14 26 Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia.
  Yohana 15; 26 Lakini ajapo huyo Msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia.
  Tunaona hata aliporudi mbinguni bado ni nafsi tofauti akitajwa mara nyingi kuketi kuume kwa kiti cha enzi cha Mungu Baba
  Ufunuo 22: 3 Wala hapatakuwa na laana yo yote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo ndani yake. Na watumwa wake watamtumikia;
  Sasa ndugu yetu Mabinza sijui Biblia gani unayotumia inayokupa haya mafundisho? Pili huwa najiuliza ni roho gani anayekufunulia haya? au ndiyo unabii mpya na ndio maana hamkubali nabii zingine? kuwa wazi siyo kujificha maaana sisi tunaongozwa na Roho na neno la Mungu ndio taa yetu sio rahisi mtu kutudanganya nyuma ya theories au mafundisho potovu kama unaona unafunuliwa kitu kuwa muwazi pengine hapa ndio utatokea badala ya kuficha na kukazania dhana ambazo kila mtu anazishangaa. Samahani kama nitakukwaza lakini kwangu ni kinyume kabisa na mafundisho ya Mungu wa kweli.

 126. MAANA SHARTI AMILIKI YEYE, HATA AWAWEKE MAADUI WAKE WOTE CHINI YA MIGUU YAKE. ADUI WA MWISHO ATAKAYEBATILISHWA NI MAUTI, KWA ALIVITIISHA VITU VYOTE CHINI YA MIGUU YAKE, LAKINI ATAKAPOSEMA ,VYOTE VIMETIISHWA, NI DHAHIRI YA KWAMBA YEYE ALIYEMTÍISHIA VITU VYOTE HAYUMO, BASI VITU VYOTE VIKIISHA KUTIISHWA CHINI YAKE, NDIPO MWANA MWENYEWE NAYE ATATIISHWA CHINI YAKE YEYE ALIYE MTIISHIA VITU VYOTE, ILI KWAMBA MUNGU AWE YOTE KATIKA WOTE. kazi ya YESU ni KUZIVUNJA KAZI ZA SHETANI, Na KUWAPATANISHA WANADAMU NA MUNGU. Walinzi waliolilinda kaburi wakaambiwa wasema AMEIBIWA walitaka kuficha ukweli, maana kazi za shetani zinavunjwa. Roho Mtakatifu atatusaidia maana ndiye mwalimu,mbarikiwe,

 127. UPATANISHO.. Tumeona kazi ya YESU ni kuzivunja kazi za shetani, ndio maana ukisema kwa jina la YESU pepo zinapiga kelele, lakini ukisema kwa jina la MUNGU pepo hana shida na hilo. 1Tim 2.5. KWA SABABU MUNGU NI MMOJA, NA MPATANISHI KATI YA MUNGU NA WANADAMU NI MMOJA, MWANADAMU KRISTO YESU. Unaona hakuna sala yoyote inayoweza kupokelewa na Mungu bila Jina la YESU, mbna Biblia imeeleza kuwa yeye ndiye njia, sasa shetani anakwambia, ukisema ROHO, MUNGU, YESU, ni sawa maana ni yule yule, Mdo 4.12 WALA HAKUNA WOKOVU KATIKA MWINGINE AWAYE YOTE, KWA MAANA HAPANA JINA JINGINE CHINI YA MBINGU WALILOPEWA WANADAMU LITUPASALO SISI KUOKOLEWA KWALO. Jina tulilopewa ni jina la YESU. Hapo labda wengine husema ni YESU PEKEE, Ebu nimalizie na Mist. híi 1kor 15.20….28 LAKINI SASA KRISTO AMEFUFUKA KTK WAFU, LIMBUKO LAO WALIOLALA, MAANA KAMA MAUTI ILILETWA NA MTU, KADHALIKA NA KIYAMA YA WAFU ILILETWA NA MTU, KWA KUWA KAMA KATIKA ADAMU WOTE WANAKUFA, KADHALIKA NA KATIKA KRISTO WOTE WATAHUISHWA LAKINI KILA MMOJA MAHALI PAKE LIMBUKO NI BAADAE WALIO WAKE KRISTO ATAKAPOKUJA, HAPO NDIPO MWISHO, ATAKAPOMPA MUNGU BABA UFALME WAKE, ATAKAPOBATILISHA UTAWALA WOTE, NA MAMLAKA YOTE,NA NGUVU……Inaendelea..

 128. Shaloom wapendwa, napenda kuendelea kuchangua kidogo, tatizo lilipo ni mtu kudhani kuwa anajua, hasa anapotoa mawazo yake, yasiyoendama na Neno, maana Biblia inasema Ikor 8.2. MTU AKIDHANI KUWA ANAJUA NENO, HAJUI NENO LOLOTE BADO, KAMA IMPASAVYO KUJUA. Neno ni kiongozi. 1yoh 4.3..4 NA KILA ROHO ISIYOMKIRI YESU HAITOKANI NA MUNGU, NA HII NDIYO ROHO YA MPINGA KRISTO AMCYO MMESIKIA KWAMBA YAJA, NA SASA IMEKWISHA KUWAKO DUNIANI. kila wakati utakapokutana na mtu asiyekiri kwamba YESU ni Kristo hiyo ni roho ya mpinga Kristo, na haisemi Mungu hayupo, inajaribu kuficha ili YESU asidhihirishwe, kwa kusema kuwa huyo ndiye huyo huyo MUNGU, maana YESU anapodhihirishwa kazi zake Ibilisi zinavunjika, 1Yoh 3.8 ATENDAYE DHAMBI NI WA IBILISI, KWA KUWA IBILISI HUTENDA DHAMBI TANGU MWANZO, KWA KUSUDI HILI MWANA WA MUNGU ALIDHIHIRISHWA ILI AZIVUNJE KAZI ZA IBILISI. Ndugu zangu napenda tuelewe kuwa hakuna apendaye kazi zake zivunjwe, Ibilisi asichotaka kusikia kikitajwa ni YESU, hataki adhihirishwe, maana kumdhihirisha YESU ni kuzivunja kazi zake, kingine anachojaribu kukizuia ni UPATISHO………Inaendelea

 129. Wapendwa, SAMUEL, ROSEMARY na wote wanaoamini juu ya MUNGU UTATU;
  Samuel umesema hivi, nanukuu sehem yake,
  “Duh, ama kweli, kazi ipo, hizi kweli ni siku zenyewe, Ni kweli Mungu ni UTATU. Ikiwa na maana BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU. Ninavyoamini mie, Nafsi hizi tatu ndizo zinafanya MUNGU MMOJA. Mwanzo kabisa, mistari iliyotumika inasema TUUMBE MTU KWA MFANO WETU. Hapo naona BABA akimwambia MWANA na ROHO. Na YESU kama MWANA- Alipomaliza kubatizwa, akapanda…….”
  Kaka, Unayemwita Mungu Baba, Mwana na Roho Mt zote hizo ni sifa za MUNGU mmoja tu, si majina ya Nafsi tatu za Mungu, na jina la huyo mungu mwenye hizo sifa ni YESU! Kama ifuatavyo:- Nikweli mara nyingi Yesu ametaja kuwa ana Baba na pia sauti ilitoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu msikieni yeye nk. Lakini pia Yesu alisema kuna Roho mtakatifu. Sasa, ktk Mth.1:18 inasema “……Mariamu mama yake……..alionekana anamimba kwa uweza wa Roho mtakatifu…” na Mth.1:20 inasema “…,usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho mtakatifu”. Na Yn.4:24 inasema “Mungu ni Roho…..” kwa mjibu wa mistari hiyo michache inaonyesha kumbe, BABA YAKE YESU ni ROHO MTAKATIFU! Hadi hapo tunapata uhakika kwamba, Baba ndiye Roho mtakatifu. Na ndiye aliyekuwa juu ya uso wa maji (Mw.1:2) Kama ndivyo, zimebaki nafsi mbili yaani Roho mtakatifu na Yesu ambaye ndiye Mwana! Utaona HADI HAPO HAKUNA CHA UTATU TENA BALI UWILI! Haya, tukiendelea kuyapeleleza maandiko ktk Biblia yetu tunaona kwamba, ili sifa na Mamlaka ya huyu MUNGU wetu mkuu ikamilike (ambaye tumekwisha ona kupitia maandiko hapo juu kuwa MUNGU huyo ni Roho Mtakatifu!), lazima awe na TAMKO, na tamko la Mungu ni NENO lake, na hivyo kupitia tamko au Neno lake alifanya vyote. Sasa ukisoma Yh.1:1-3, inasema hivi “Hapo mwanzo kulikuwako na Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu,naye NENO ALIKUWA MUNGU………Vyote vilifanyika kwa huyo;….” Hadi hapo tunakuja kuona kumbe huyo Mungu ambaye mapema aliitwa na Yesu Baba kumbe ndiye Roho mtakatifu na hapa tena tunajulishwa kwamba ni NENO! Ukisoma kwa kuongozwa na huyo mwenye Neno lake, hutaona shaka utakapo kuja kupata jibu la mwisho la kusitajaabisha kuwa NENO NDIYE YESU! Ukisoma ktk Yh.1:14 inasema, “Naye NENO AKAFANYIKA MWILI,AKAKAA KWETU;NASI TUKAUONA UTUKUFU WAKE, UTUKUFU KAMA WA MWANA WA PEKEE ATOKAYE KWA BABA……” Kwa mjibu wa maneno machache ya msitari huo wa 14, hakuna ubishi kuwa YESU ndiye Neno! Hebu ona, mwanzo alikuwa roho juu ya maji, kisha akawa Baba wa Yesu na mwisho akawa Neno- Hadi hapo Nafsi Tatu hazipo, bali moja – NENO. Basi ndiyo mwisho wa theory yenu ya utatu! Na si hivyo tu,ukiusoma polepole huo mstari ktk Yh.1:14, utaona kwamba YESU HAKUWA MWANA WA MUNGU, BALI ALIKUWA NI “KAMA” MWANA WA MUNGU (BABA).Wanadini kuema ni Mungu mwana; Hilo halinishangazi, kwani ni kazi ya shetani kupotosha Tafsri ya Roho mtakatifu juu ya Neno lake MUNGU. Ndiyo maana watu wa Dini wameng’ang’ania ili kuendeleza uongo wa shetani kuwa Yesu ni Mwana tu wa Mungu nani nafsi ya pili ya Mungu na si MUNGU MMOJA! Sasa kumbe kwa hayo machache Samuel wewe ndiye mpinga Kristo nambari moja, maana unamsingizia kuwa ni sehemu tu ya Mu na si Mungu kamili!
  Hadi hapo, tunawezakuona kwamba,Mungu aliposema na ” tumfanye mtu kwa mfano wetu” HAKUWA ANAJIAMBIA MWENYEWE,Alikuwa katika kikao na kikao kile kulikuweko wahusika wote wa mbinguni yaani Malaika na viongozi wao. Unataka kujua kama Mungu huitisha vikao mbinguni, jibu ni ndiyo, hiyo ni kawaida yake ,Yeye ni Mungu wa Majeshi. Naomba nikupeni mfano mmoja tu kwa leo, uone kuwa anapokuwa katika kikao hukaka na wahusika wake wote awatakao, na hata shetani huruhusiwa naye, kuwepo katika baadhi ya vikao vya Mbinguni. Na Mungu husema na kupanga mipango na wajumbe wake, HUKU KILA MWENYE WAZO LAKE HULITOA katika kikao husika,ili kuifanikisha azima ya MUNGU (YESU)! kwa leo somameni kwanza 1fal.2219-22. Muone asivyo Digiteta na hukarisha hata adui yake mkuu asaidie kutoa mawazo yake. Jiulizeni mnaposimama Kanisani mukiimba, kale kawimbo “NATAKA NIFANANE NA YESU MOYO WANGU….!” Unaweza kufanana naye sasa Muumbaji huyu mkuu? JIULIZE, na usipofanana naye ,KUZIMU YAKO! usiku mwema.

 130. Najaribu kutafakari bandiko la Mpendwa Mabinza
  Umeandika..
  ‘Hebu jiulize, kama Mungu ni nafsi tatu, na kwamba utatu huo ndiyo Mungu mmoja; je, inawezekanaje Mtu mmoja tena anayejua yote, anayeweza na Mfanya yote afanye mkutano, na kujiambia peke yake juu ya mpango Fulani aliokwisha ubuni peke yake na anatazamia kuufanya peke yake? ukiendelea ule mstari wa 27, utaona upekee wa mungu!’
  Uweza na utendaji kazi wa Mungu haufananishwi na uweza na utendaji kazi wa kibinadamu,Mungu anabaki kuwa Mungu.
  natafakari jinsi alivyotuumba kwa maarifa ya ajabu ya kutisha na ustadi wa kushangaza ,

  Ninapokunywa kinywaji chenye rangi tuseme nyekundu nikienda haja nachilia haja nyeupe ninafikiria vichujio alivyoviunda ndani yangu, nikijiangalia ndipo nauona ukuu wake Mungu,ninalala usiku nikamka asubuhi naona kama nilifumba macho na kufumbua nikiangalia saa yamepita masaa 8
  Mabinza Mungu ana roho saba unajua jinsi zinavyotenda kazi!?Tafakari, biblia anasisitiza bidii
  hautashangazwa na utendaji wa Mungu mmoja mwenye nafsi tatu.pitia maandiko vizuri

  Mtume Paul aliwaombea watu wa Efeso ambao tayari wanamjua na wamempokea Roho Mtakatifu,Biblia inasema alitamka hivi Efeso1:17-19

  “siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu; nikiwakumbuka katika sala zangu,
  Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya HEKIMA na ya UFUNUO katika kumjua yeye;
  macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo; na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo;
  na UBORA wa UKUU wa UWEZA wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo; kwa kadiri ya UTENDAJI wa NGUVU za UWEZA wake;”

  kumbukumbu la torati i29:29 imeandikwa Yaliyofunuliwa ni yetu na watoto wetu milele,yasiyofunuliwa ni siri za utukufu wake Mola
  Ndiye Mungu.

  Mjoli Haule

 131. Wakati mwanadamu anaumbwa Lisifa alikuwa ameshaasi! na hata kama angelikuwa bado hajaasi, yeye ni malaika tu ambaye aliumbwa vilevile.
  Lakini hili swali pia sioni kama ni la muhimu sana katika maisha ya wokovu.( Ni mtazamo wangu)
  Mbarkiwe.

 132. mmmmm hii kali Mabinza Yohana 1 inasema hapo mwanzo alikuwako neno huyo neno alikuwako kwa Mungu na kuna maandiko mengi tu mengine yanatodhihirisha kwamba lile tamko na tufanye mtu kwa mfano wetu lilikuwa ni kati ya nafsi tatu za Mungu.
  Kama alivyosema Malle hat mie hiyo theory nimeishaikuta tena si ktk Quran nadhani ni Free mason au imani nyingine inayojipambanua kama ukristo lakini huwa inaegemea kwenye imani ya uumbaji ya ajabu….lengo likiwa kumweka Lusifa kama naye ana uwezo wa kuumba sawa na Mungu, hii ni kufuru…
  kwakweli ndugu zangu tusipindishe maneno kabisa, hebu tumieni Biblia na sio theories za ajabu ajabu maana hapa kuna waliowachanga sio vizuri kuwalisha sumu….

 133. NA HII NDIYO ROHO YA MPINGA KRISTO AMBAYO MMESIKIA KWAMBA YAJA, NA SASA IMEKWISHA KUWAKO DUNIANI. Ndio unasikia wengine wakisema MARIA NI MAMA YAKE MUNGU. Yaani kabla Maria hajakuweko Mungu hakuweko, mpaka Maria alipokuja ndio akamzaa MUNGU. Ni siku zenyewe zilizonenwa, kanisa liwe macho, kusaidiana, nasema Mungu atusaidie kuisimamia kweli, hata kama inatugharimu kiasi gani, ndio utakutana na watu wakisema, Mungu alikaa kikao na Malaika, akawaambia Waumbe mtu, hapo unaona jinsi shetani anavyopenya kuwa na yeye aonekane kuwa alikuwa kwenye mkutano akitoa hoja, aonekane naye ni mkubwa, kama alivyodai katika Isaya 14..9…17. Sitakopi yote, ukitaka soma. Mst. 13 Nawe ulisema moyoni mwako, alitumia Nita.,……..ziko 5. Nitapanda mpaka Mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Hayo ndiyo maneno aliyoyaibua Lucifer, mpaka sasa hajawahi kusarenda, japo Yesu alitandika, akamponda kichwa kwa mujibu wa Biblia, bado anafurukuta, akijaribu kuficha ukweli, maana ukisema tu Mungu, haina shida, maana mtu anaposema Mungu, kwa kusema, huwezi jua ni Mungu yupi, kwa kuandika ndipo unaweza kutofautisha, ila YESU, Ukisema hilo jina halina herufi kubwa wala ndogo, kwa kuwa alimharibu, wanaogopa kunyambulisha, wanasema tu Mungu. Duh kazi ipo.kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.

 134. Katika korani Surat Al Harf 7.11…18 AL..Kahf 18,50. Albaqaral 2.33 ndiyo inaeleza kuwa, baada ya Mungu kumuumba Adam, aliwapa mtihani yeye na Lucifer, wavipe viumbe majina, Lucifer akashindwa, Adam akafanikiwa, na ndipo Mungu akamwambia Lucifer amheshimu Adam kwa kumsujudia, akakataa, akisema yeye ndiye alileta udongo wakati anaumbwa, na pia akakataa akisema yeye ( lucifer) hakuumbwa kwa udongo, pia napenda kuwadokezea kuwa Quran haigusii chochote juu ya malaika walioasi pamoja na Lucifer, bali Muislamu anaamini alikuwa Malaika Mkuu, na kuwa alitumiwa kuleta vifa vya uumbaji. Iko michanganyo mingi siku tulizonazo, ndio maana Yesu akauliza swali…JE ATAKAPOKUJA MWANA WA ADAM ATAIKUTA imani duniani? Kama mtu atasema ati ukisema. Mungu, ndiye MUNGU, YESU ndiye huyo huyo, ukisema ROHO MTAKATIFU Ndiyo huyo huyo, ukiangalia vizuri utaelewa hapo, 1yoh 4.1…3 WAPENZI MSIIAMINI KILA ROHO BALI ZIJARIBUNI KAMA ZIMETOKANA NA MUNGU, KWA SABABU MANABÍI WENGI WA UONGO WAMETOKEA KTK HILI MWAMJUA ROHO WA MUNGU, KILA ROHO IKIRIYO KWAMBA YESU KRISTO AMEKUJA KTK MWILI, YATOKANA NA MUNGU, NA KILA ROHO ISIYOMKIRI YESU HAITOKANI NA MUNGU…,..,,

 135. Duh, ama kweli, kazi ipo, hizi kweli ni siku zenyewe, Ni kweli Mungu ni UTATU. Ikiwa na maana BABA, MWANA NA ROHO MTAKATIFU. Ninavyoamini mie, Nafsi hizi tatu ndizo zinafanya MUNGU MMOJA. Mwanzo kabisa, mistari iliyotumika inasema TUUMBE MTU KWA MFANO WETU. Hapo naona BABA akimwambia MWANA na ROHO. Na YESU kama MWANA- Alipomaliza kubatizwa, akapanda kutoka majini, 1.sauti kutoka Mbinguni ikasikika, na Roho akashuka juu yake, Sauti hiyo pia ilisikika kwenye Mlima aliogeukia Sura ( Yesu). Pale ambapo alikuwa na Petro, Yakobo na Yohana, pale walipomtembelea Musa na Eliya. Na tunamsikia Yesu kwa kinywa chake akimtaja Baba mara kadhaa, hata alipoulizwa SIKU ya kurudi, alisema Yeye wala Malaika hawajui, ila BABA, mahali pengine akasema WALE BABA alionipa, Mahali pengine akasema, MIMI NA BABA TU UMOJA. Hicho kilikuwa kipindi cha MWANA, Na kabla hajaenda kuna mahali alisema hivi, ATAKAYE NENA NENO LOLOTE JUU BABA AU MWANA ATASAMEHEWA, ILA ATAKAYE NENA JUU YA ROHO MTAKATIFU HATASAMEHEWA. Mwisho nafsi ya Pili ALIPAA KWENDA KWA BABA yake, na Nafsi ya TATU ikashuka, hiyo ndiyo siku ya Pentecoste. Unaona, mimi nadhani, ukisoma katika korani ndio wanaeleza kuwa Shetani aliambiwa amsujudie Adam, akakataa, akidai kuwa yeye ndiye alikuwa anatumwa kuleta udongo uliomuumba, Biblia haisemi hivyo. Duh kazi ipo. Kwa jina la BABA,MWANA NA ROHO MT. Amina

 136. MPENDWA MILINGA,
  SAMAHANI JIBU LAKO NIMELIANDIKA KWENYE POST YA NUKUU ZA T.B JOSHUA KUHUSU AJALI, PITIA HAPO KAMA UNA LAKUNIFUNDISHA NALIOMBA TAFADHALI.

 137. Mpendwa HAGAI,
  Umeniuliza kwamba, je, Vita ile inayotajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, kati ya Yule Joka na malaika zake dhidi ya Mikaeli, ilikuwepo kabla ya kuumbwa Dunia au baada? Hagai, Ufunuo ni kitabu kilichopo mwishoni katika Biblia. Biblia ni kamili haina mapungufu, inazungumzia yaliyokuwepo na yaliyopo na yajayo.kilichoandikwa pale katika hiyo sura 12 ktk ufunuo uliyoitaja ni Maono! Kwakifupi, ni vita iliyopigwa baada ya kuumbwa kwa ulimwengu (Ufu.12:12) naye Shetani aliishi ndani ya Edeni (Eze.28:13) Baada ya Mungu kuwaondoa adamu na Eva katika Bustani,na kuiwekea ulinzi shetani hakuwa tena na makao maalumu (DA. 10;13)! Tuendelee kujifunza.

 138. Mabinza LS,

  Nimekuwa nikijifunza misimamo yako na CK Lwembe nawaona kama mwafanana katika mitazamo na fasili za maandiko. Naendelea kuwatathimini na sasa naanza kuelewa kwamba ninyi nanyi huenda mkawa katika kundi la “wasemwao kuwa WALIMU WA UONGO”

  Nina wasiwasi kwamba ndiyo maana mwapinga sana TB Joshua kwamba yeye siyo Mtumishi wa kweli wa Mungu na kwamba hafai kuitwa Nabii.

  Naomba nitumie nafasi hii kutokubali kabisa kwa 100% mafundisho yako kwani naona kwamba ni MAFUNDISHO YA UONGO NA POTOFU. Kwenye mjadala kumhusu TB Joshua maelezo yako yalinishangaza sana wewe na CK Lwembe maana CK Lwembe alivyonijibu maoni yangu pale ndivyo na wewe umeleta mafundisho haya ya ajabu sana. Yaani umekopi na kupesti kile CK Lwembe alichonijibu. Hii ni ajabu sana.

  Nimeshangaa sana haya mafundisho. Mimi sijayaelewa kabisa. Labda nieleweshwe zaidi nikiwa nje ya sanduku la mapokeo ya kale huenda nikaelewa.

 139. Ndg. Yangu Eucalypotos,
  Maulizo yako nimeyaona nami nimeyapokea, naomba nikujibu kama ifuatavyo:- (1) Umeuliza ‘’Theory ya uumbaji, nimeipata wapi, nikatika Biblia au katika Qruan?!’’ Kwa kifupi sijui kusoma kiarabu na hata kukisema! Ila tamko kuwa” NA TUMUUMBE MTU” nilikuwa namaanisha, maelezo yaliyopo katika Mw. 1:26 ambapo katika mstari huo inasomeka hivi “…….Natumfanye Mtu…..” na si vinginevyo! Lusfa alikuwa kerubi mtumainiwa mbinguni, alikuwa mkuu, ukisoma Ezek. 28. Utaona maana ya mimi kusema alikuwa “akiambiwa” ukisoma katika kitabu cha ufunuo, inajulikana wazi kuwa Lusifa hakuasi pekeyake mbinguni bali na hata malaika wengine, lakini kwakuwa yeye ndiye aliyekuwa mkuu, hutajwa yeye katika matukio. Hiyo ndiyo ilikuwa maana yangu katika kusema “AKAAMBIWA”!
  (2) Unataka kujua pia Maana ya neno “kwa mfano wetu” kama sentesi inavyosomeka, inamaanisha “wingi” na kinyume chake ni “kwa mfano wangu” Kwa kuotea unachomaanisha, eti kwa vile Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, unataka ieleweke kwamba Mungu anawashirika ambao ndiyo “UTATU!” Inajulikana wazi kuwa malaika ndiyo viumbe wa mwanzo kabla ya Binadamu, na kwamba nao ni viumbe wa kiroho, niwatakatifu na niwatenda haki na ndivyo Mungu alivyo (Yh.4:4, Efe.4:24)!
  (3)Umeuliza, “Watu wanafanana nani?” Swali lako ni la jumla sana sijajuua unamaanisha watu wapi! Ila nitakujibu name kwa jumla kwamba kwakuwa Mama ana mayai tu basi kila mtu, ANAFANANA NA BABA YAKE(Yh.8:41, 8:44, 8:47. Na Yh.1:12, Mw.41:38, ) !
  (4) Mwisho unataka kujua Roho ni nani na nikwanini Roho wa Mungu alikaajuu ya maji na si Mungu akakaa juu ya maji. Lo kaka! Kwakifupi sana nikujibu hivi, ROHO ni kama kusema kwamba, ndiyo SURA yake ndiyo umbo lake na ndivyo alivyo! Na unaposema neno Mungu ni ndipo unapo taja CHEO chake, kazi yake, uweza na mamlaka yake! Na mpaka hapo hujataja “Nafsi mbili” wala hujataja jina lake,hadi hapo utakuwa hujamtaja wala kumjua ki uhalisi, bali unazungumzia tu mtu mashuri mmoja hivi,muweza vyote lakini humji, hujui hata jina lake! Yule Roho aliyekuwa juu ya maji, ndiye yuleyule aliyeingia ndani ya Mtu Yule ambaye mwili wake ulisurubiwa msalabani na ndiye yuleyule aliyefufuka siku ya tatu nakisha kupaa mbinguni, na pia ndiye yuleyule anayejulikana kama MWALIMU na au MFARIJI yaani ROHO MTAKATIFU, na ndiye yuleyule atakaye RUDI TENA! Sasa, nikuambie kitu,YULE UNAYEDHANI NI MMOJA KATIKA UTATU, NI MMOJA TU YULEYULE MUNGU MKUU ASIYE NA MWANZO NA JINA LAKE ANAITWA YESU!.
  Namshukuru MUNGU!

 140. Ndugu Mabinza,
  Labda baada ya kujibu maswali ya Eucalyptos, ndipo nitakuelewa zaidi juu ya hayo uliyoyasema kwamba yalifanyika wakati wa uumbaji. Wakati unajibu maswali hayo naomba pia uzungumzie juu ya ile vita iliyopiganwa mbinguni kati ya Mikaeli na malaika watiifu wa Mungu dhidi ya Lusifa na malaika zake walioasi;

  Je vita hiyo ilipiganwa baada ya uumbaji wa ulimwengu huu wa kimwili au ilikuwa kabla? unaweza kuisoma vita hiyo kwenye Ufunuo sura ya 12.

  Kama ilikuwa baada ya uumbaji shetani alikuwepoje kwenye bustani ya Edeni? Je kwa nini kulikuwa na giza na maji yakiifunikiza dunia hii?

  Na kama ilikuwa kabla, je Lusifa alishirikianaje na Mungu katika uumbaji wa dunia hii?

 141. Ndugu mabinza,
  Hiyo “theory yako ya uumbaji mtu” uliyoieleza inatoka kwenye Biblia au vitabu vingine / elimu nyingine? Kwa haraka naomba niseme mimi nimewahi kuisikia “ikitajwa toka kwenye Quran”. Sasa ninatamani ututhibitishie maandiko yanayoeleza hiyo theory kinagaubaga kuwa Lusifa aliambiwa na Mungu “na tumuumbe mtu kwa mfano wetu…”.

  Hoja ya pili; tudhibitishie “kwa mfano wetu” maana yake nini?
  Hoja ya tatu; tuthibitishie kuwa watu wanafanana na nani.
  Hoja ya tatu; Roho wa Mungu ni nani, Mungu ni nani? Kwanini biblia iseme hapo mwanzo baada ya Mungu kuumba mbingu na nchi,… ilipokuwa ukiwa ROHO WA MUNGU AKAKAA JUU YA MAJI na sio “MUNGU AKAKAA JUU YA MAJI”.

  Naomba tupate haya machache ili tujifunze na kuweza kuendelea na mengi yaliyomo kwenye uzi huu.

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s