Tuwe makini, ndoa si jambo la mchezo!!

Katika maisha ya mwanadamu, kuna mambo mawili yaliyo muhimu zaidi. La kwanza ni uamuzi wa kumfuataYesu na la pili ni uamuzi wa kuoa. Tafakari, kuoa si sawa na kununua shati. Ukilichoka na shati unaweza kununua nyingine lakini, huwezi kumwacha mke wako hata kama ukimchoka. Neno la Mungu linatuonya hatari ya kuoa mwanamke asiye mchaji wa Mungu; Twasoma: “Ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika; kuliko na mwanamke mgomvi, mchokozi” (Mithali. 21:19). “Kutonatona daima siku ya mvua nyingi, na mwanamke mgomvi ni sawasawa; 16atakaye kumzuia huyo huuzuia upepo” (Mithali. 27:15-16). Zingatia: Pengine mtu atasema, “mchumba wangu ana imani tofauti, walakini tukioana nitamfundisha.”Lakini ikumbukwe mara nyingi, baada ya kufunga ndoa, watu hubadilika asitake kufundishwa tena.Tukumbuke mfalme Sulemani alikuwa na hekima kuliko wanadamu wote. Walakini, alipata hasara kubwa kwa sababu aliwapenda wanawake wageni wasio mcha Mungu na matokeo yake badala ya kuwafundisha imani yake, “yeye mwenyewe alinaswa na imani yao” (1Wafalme 11:1-4). Basi tujiulize, je sisi tunayo hekima kuliko Sulemani? Ni bora mtu amfundishe mchumba kabla hawajaoana na kuhakikisha kuwa ameamua kumfuata Bwana kwa moyo wake wote na si kwa sababu ya ndoa, ndipo atakapokuwa na amani na furaha katika ndoa yake. Tukumbuke faida moja wapo ya kuoa katika katisa ni kupata mke alifundishwa maadili na wanawake waliomtangulia; Twasoma: “Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wautakatifu; wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema; ili wawatie – wanawake vijana akili, wawapende waume zao, na uwapenda watoto wao; na kuwa wenye kiasi, kuwa safi,kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe” (Tit. 2:3-5). Hivyo ni dhahiri kuna faida kwa mkristo kujipatia mke aliyefunzwa maadili ya ndani ya kanisa. Zingatia: Kuna baadhi ya watu wamevutwa sana na maumbile au mambo ya kimwili ya wachumba wao lakini Biblia inatukumbusha kuchunguza mioyo yao zaidi kuliko sura ya nje; Tasoma: “Upendeleo hudanganya, na uzuri ni ubatili; bali mwanamke amchaye Bwana, ndiye atakayesifiwa” (Mithali. 31:30). “Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye; bali mke mwenye busara, mtu hupewa na Bwana” (Mithali 19:14). Je unazijua sifa za mke mwema? Mungu ameeleza peupe; Soma: (Mithali 31:10-31)

HATARI YA KUOANA NA ASIYE MCHAJI WA MUNGU

Kama tulivyojifunza hako juu hatari moja wapo ya kuoana na wasio wachaji wa Mungu ni kuishia kuvutwa na upotofu na kuanguka kiimani; Twasoma:”Kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine; ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi” (Kumbukumbu 7:4). Na hayo ndiyo yaliyomapata Suleima kama tulikwisha kuoona; Soma tena: (1 Wafalme 11:1-4) Tukumbuke ikiwa tutaanguka katika uovu, mwisho wake utakuwa ni kutupwa katika hukumu (adhabu ya milele); Twasoma: “Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya, uasherati, uachafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui,ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayo fanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu.” (Galatia 5:19-21) “Bali waoga, na wasioamini, na wachukizao, na wauwaji, na wazizi, na wachawi, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili” (Ufunuo 21:8) “Mauti na Kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu ye yote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto.” (Ufunuo 20:14- 15) Zingatia: Ndoa ni kifungo hivyo tukumbuke tunapoana hatuna ruhusa ya kuacha hata kama wenzi wetu ni wabaya vipi; Twasoma: “Lakini wale waliokwisha kuoana nawagiza; wala hapo si mimi, ila Bwana; mke asiachane na mumewe; lakini ikiwa ameachana naye, na akae asiolewe, au apatane na mumewe; tena mume asimwache mkewe.” (1 Wakorintho 7:10-11) “Mwanamke hufungwa maadamu mumewe yu hai, lakini ikiwa mumwe amefariki, yu huru kuolewa na mtu ye yote amtakaye; katika Bwana tu.” (1 Wakorintho 7:39)

Hivyo ni dhahiri tunaaswa kuwa makini tunapo wachagua wenzi wetu, tukikumbuka ya kuwa kifungo cha
ndoa ni mpaka kifo

–Betty Kipala

Advertisements

74 thoughts on “Tuwe makini, ndoa si jambo la mchezo!!

 1. ni kweli na naamini ndoa ni baraka lakini mbna kwa upande mwingine ni kama maonevu jamani naombeni ushauri mm maana hapa naona kaa dunia imeniangukia

 2. Wapendwa ambao hamjaoa wala kuolewa, ndoa ni Baraka na raha, mtu yeyote asiwadanganye.

 3. Ndoa ni mpango wa MUNGU kwa Mtu na unamtofautisha na mnyama.
  Mnyama anaweza akawa na mke lakini tu kwa sababu tu amekutana naye, tofauti na mtu.
  Mtu anatafuta mke/mme kati ya wanawake/wanaume wengine na kuridhika na huyo kuwa mumewe na akiwa anamtii MUNGU, hatadiriki kutafuta tena mwingine. Lakini wanyama hilo si tatizo.
  Katika ndoa ya kweli, Mke au Mme wa mtu hujisikia kuwa mali ya mwenzake.

 4. Kapinga wewe imani yako ni ipi kaka?

  Mimi naamini kuwa Mungu ni mmoja

  Naamini Yesu alikufa na siku ya tatu Mungu alimfufua toka kwa wafu

  Naamini katika ujazo wa Roho mtakatifu na kunena kwa lugha

  Naamini katika ubatizo wa maji mengi

  Naamini katika wokovu/ kuzaliwa mara ya pili

  Naamini Yesu atarudi tena

  Naamini mimi ni mtoto wa Mungu nae ni Baba yangu

  Naamini njia ya uzima wa milele ni moja – Yesu kristo

  Naamini katika ishara na maajabu

  Naamini Mungu ni intelligent na critical thinker kuliko kitu chochote

  N.k

  Kama na wewe unaamini angalao katika kimoja ya nilivyotaja hapo juu soon or later utajua kuwa imani yangu ni kwa Mungu wa kweli ambaye ni Dynamic wala sio static. Hawakuamini kuwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu just kwa sababu alikuwa anafanya tofauti na walivyozoea,anasema tofauti na wanavyosema, na kuwaza tofauti na wanavyowaza. Ambaye walimwambia kavunja sabato baada ya kuwaambia kuwa hata siku ile ya sabato Mungu/ Baba yake alikuwa anafanya kazi. Lakini baada ya siku chache baadhi yao walipoona kifo chake na yaliyotokea walikiri “amakweli huyo alikuwa ni mwana wa Mungu”

  Kwa hiyo sishangai Kapinga kunipinga na kuniona sina imani moja nawe,inawezekana kweli sina imani moja nawe. Kwa sababu nakuona u miongoni mwa wapentecoste wanaodhani kuwa Mungu ni wa kwao peke yao na wengine wote wamekosea. Hata hawajui kuwa wokovu haujaanza kwa wapentecoste,bali wao ni tawi la waroma,wamenonaiti, wabaptisti, na warutheri.
  Na kila ambaye hujitenga nao na kuanzisha dini yake wao humwona yule kamwacha Mungu na kujiunga na shetani. Bila kujua kuwa na wao pia ni matokeo ya kujitenga.

  Kwa hapa Tanzania alipoanza Dustan Maboya walimwambia anatumia nguvu za kuzimu, akaja Zachary Kakobe wakamwambia anatumia nguvu kutoka Nigeria, wakamwona Mwakasege wakasema huyo ni mrutheri kwa hiyo hajaookoka, n.k.

  Lakini walivyo wanafiki siku hizi wamewakubali watu hao bila kutupa ushahidi kama hao watu wameacha kutumia nguvu za kuzimu, nguvu za ki-nigeria na wameokoka- Mega hypocrites they are.

  Be careful Kapinga, God is a God of all people, u can’t privatize him

  See u on other topics, Love u boy!!

  Congratulations to the management of SG

 5. haya bwana Sungura basi inatosha tusije tukaanza tena kupoteza muda, we namimi tunatofautiana sana katika misingi ya imani zetu hivyo huwezi kunifundisha kitu chochote kile kwani tayari nimeshajua hauko kwenye msingi mmoja na mimi hivyo just go on with yours and am going on with mine!!!

 6. Kapinga wewe kwa uvivu wako wa kujifunza na kun’gang’ania mapokeo ndo hukunielewa.
  Maandiko hutafsiriwa kwa kuzingatia kanuni zake,si kwa mapokeo mawazo ya ki-hisia kama wewe unavyofanya.

  Unapotafsiri maandiko lazima uangalie ni akina nani hayo maneno yalisemwa kwao, wakati gani yalisemwa,kwa nini yalisemwa, mazingira yao yalikuwaje, hayo maneno kwao yanamaanisha nini n.k. Wewe unasema Roho mtakatifu tu atatufunulia. Nyie ndio mnaoleta funuo zisizo na msingi mnazifanya fundisho kwa kusema Roho mt. kanifunulia hivyo.

  Kapinga Mungu mwenyewe ni critical thinker and intelligent. Kilichomfanya aseme si vema mtu huyu akae peke yake bila shaka kama wewe ni mwenye kufikiri sawaswa utakielewa.

  Kapinga kati ya mimki na wewe tukiamua tuanze kupitia comments zetu nani atakuwa haeleweki au yuko shallow zaidi? jaribu kupitia utaona mwenyewe.

  Nimekufuatilia sana hata katika michango yako kwenye mada zingine, hauoneshi kama wewe ni serious thinker,zaidi ya kuwa militant big time. Kama wewe ni mchungaji au utakuja kuwa mchungaji utakuwa militant pastor kupita kawaida.

  Sio mvumilivu pale unapopewa changamoto. Kumbuka hata Petro alisema kuwa maandiko hayatafsiriwa kama mtu fulani atakavyo.

  Nyie ndo mnalazimisha wanawake wafunike vichwa ati kwa sababu imeandikwa katika Wakorintho, bila hata kuzingatia kanuni za utafsiri wa maandiko kama nilivyosema hapo kwenye paragrafu ya juu.

  Angalia Kapinga huo uanajeshi wako utaupeleka hata kwa mkeo kwa kumwambia yeye atii tu kwa kuwa wewe ni kichwa biblia imesema. Na hapo ndipo utakaposhangaa ndoa inavyokuwa JKT.

  Unaponiambia kwa nimepotoka sikushangai Kapinga,ni kawaida ya watu kumwona mwingine kapotoka pale anapokuwa amewapa changamoto. Hata Yesu aliambiwa sna kuwa amevunja torati kwa sababu tu alifanya tofauti na walivyozoea.

  Hebu angalia jinsi ndg. Lwembe alivyoshambuliwa kwenye mada ya “wakati wa uumbaji Lucifer alihusikaje”. Alishambuliwa na kuambiwa maneno mengi ya kufuru kwa sababu tu kasema suala la utatu mtakatifu haliko kwenye biblia.
  Kwa sababu tu mtu kaanza kuambiwa habari ya utatu tangu sunday school anamwambia anayelipinga kuwa ni muasi. – mapokeo

  Ukiondoa intelligence kwenye ubongo wako wewe unabaki meza tupu, hata neno la Mungu huwezi kulijua. Jaribu uone!

  Acha uanajeshi Kapinga,hiki kizazi kinataka logic sio maguvu!

 7. @Sungura nashangaa sana unaposema unaendelea na imani wakati unapingana na hata namna ya kutafsiri maandiko tunayokueleza, sasa sijui ni imani gani unayoendelea nayo hapa wakati imani huja kwa kusikia neno la kristo na ni lazima liwe limetafsiriwa sawasawa. sasa we kama unang’ang’ania tafsiri zako potofu alafu tunapokueleza kuwa umepotoka unaanza majigambo eti mi nathink critical wakati sisi tumeshaona tangu mwanzo kuwa uko wrong ndani ya moyo wako kwa kusoma message unazotoa unakuwa haueleweki hata we mwenyewe unayesema unajua mijadala.

 8. Kati ya watu ambao hawajui kabisa maana ya mijadala kama hii, mmoja wao ni ndg Kapinga.
  Akipingwa kidogo tu utamsikia keshaanza kusema wenzake wana roho za ukengeufu,mara tufunge mjadala,mara hao waasi,oh wako out of point n.k. Halafu alivyomnafiki yeye ndiye anakuwa wa kwanza kusema ati wenzake wanatumia lugha chafu, wakati yeye mwenyewe hata katika hoja anayosema wengine wanatumia lugha chafu kasema matukano – mfano wa kichaa kukimbia na nguo zako…

  Unapotoa mfano wa Stefano na wale wayahudi walioshindana nae hata kumuua kwa kumaanisha Lwembe na wale ambao wametofautiana naye ki hoja ni kutokuelewa unachosema. Lwembe, Kaswahili,wewe na mimi wote ni wakristo,kutokukubaliana katika jambo fulani sio kigezo cha kuanza kusemana kwa maneno yasiyo ya uchaji Mungu.

  Katika kubishana kwetu hakuna hata mmoja wetu ambaye amemkana kristo au imani. Sote tunaendelea na imani japo kuwa kuna vitu hatukubaliani.

  Nakazia – Tafahali tutumieni maneno ya staha tunapokosoana.Kukubaliana kutokukubaliana hakuna hasara yoyote,ila kukejeliana na kutoleana matusi ya rejareja kunaweza kukawa na penati kwa mwenye kuyasema.

  Kapinga we ni ndugu yangu,nikushauri kwamba unapochangia mada jitahidi kuiunga mkono au kuipinga kwa hoja ambazo zinajikita kwenye mada yenyewe. Siyo kama uluvyofanya kwenye hii mada. Umechangia kidogo sana zaidi ya kushambulia wengine au kusifia wengine.

  “Tukumbuke kuwasema wana wa Mungu kama wewe maneno yasiyo ya staha ilimgharimu Musa kutoingia Kanaan. Maan kufanya hivyo ni kutokunstahi Mungu mwenyewe mbele ya watoto/watu wke”

  Of brother Lwembe, u said I sound Catholic right! Well, yes, am a born again Catholic, filled with Holy spirit,speaks in new tongues. What about u, do u know what u sound?

  Lwembe u are thinking too spiritual until u fail to grasp some simple logical facts which do not necessarily need spiritual discernment but just your brain. Otherwise u are doing that intentionally.

  U are being so slant in interpreting the scriptures,nevertheless u sound so academic in your writings. Do u do that purposely or u are just blessed with a good command of English and Swahili which do not contain intellect within?

  For instance, did u seriously fail to see the literary meaning carried in the phrase I mentioned slipshod dad? U said Moses was just asking God, I said he wasn’t but arguing because he i not a slipshod dad to get agitated with a son who is just asking him questions.

  Asking a loving Father (God) questions (like u think Moses was doing) can not kindle his anger, but arguing with him like what Moses did actually can fire him (God) to anger, like it exactly happened.

  Anyway, better agree to disagree as I mentioned earlier!

  Bless u eh!

 9. kapinga, then keep quiet. dont follow us this far. lest you break yo neck to shallowing hard adult food. you cant fit in any more. the truth is, you cant be enlighened into the terms. faith, the only thing yo trying to live in, is good. it strengthens us, brightens our hearts with hope that triggers joy which gushes with health to our souls and bodies. lastly it materialises the hidden things we desire. so faith is a key to receiving our hidden i.e unseen and untangible but exist desires. but knowledge enlightens our life to the highways drive.

 10. Beloved Kaswahili & Sungura
  I’m sorry to say, and out of love I must say that your language, I found it disgusting especially when you went name calling God. 

  Whatever the excuse, God must be revered, He is our Father! Arguing and pulling and pushing and so forth is alright, but we must not overdo it into branding God with names not befitting just for the sake of  winning an argument! 

  Kindly, let us all be watchful of our expressions and language, lets keep our egos in mean check lest we slip into blaspheme by our pompous tongues and end up crossing that mercy line like that Roman soldier at the cross, who looked on Jesus. After the earth had had a nervous prostration, shook till the rocks wrung out of the mountains. And the sun went down in the middle of the day, and it turned dark. The stars didn’t come out to give their light. And the earth burst forth with rocks and an earthquake. And the zig-zag lightning swept the skies; and ripped the temple veil from the top to the bottom. And, the people running and screaming, they didn’t know what had taken place. And that Roman soldier that helped nail Him there, had punched the sword through His heart, then he looked, but it was too late. He looked and believed, but it was too late for him to believe. What he had done had sealed his doom; he had run the spear through the Saviour’s heart. It was too late. I wonder how many of us Carnal christians today have done the same thing, and will do the same thing!

  For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. I Corinthians 2:8

  Forgive us Lord, cast away our unbelief, Amen!

  @ Kapinga
  Nimekupata brother, thanx and The Lord bless u!

  Ila bafuni nimeingia na Manati, kazi kwao!!!

  Asante, Roger,
  Over & Out!!!

 11. Bw. Kapinga, nimecheka sana nikiwa naisoma update yako! naona na wewe umeona bora kumfukuza ndugu Lwembe! bw. kapinga ni kwamba haya ni malumbano ya kupanuana mawazo. kuna pande mbili zinavutana. naomba tuvutane kwa kujenga hoja. hakuna ugomvi hapa. binafsi kama ntakuwa nimeteleza nkatumia neno limeudhi mtu, naomba radhi. bila shaka sote tunajua kuwa, binadam ni roho ambaye hawezi kuishi hapa duniani bila kuwa katika kasha linaloitwa mwili. tuangale [examine] na kuchambua [analyse and identify] vipengere vifuatavyo ambavyo baadhi lugha ya kibiblia zaidi na vingine ni lugha ya kisayansi zaidi: spirit, soul, heart, mind, conscience, will, emotion. pengine tukivichambua vipengere hivi vitatusaidia kujenga hoja zetu kuwa kwa nini intellect haihitajiki katika kumjua mungu na kudili na mambo ya mungu. kapinga, kazi kwako.

 12. brother Ck Lwembe, no problem for those who are good enough we have already understood who is right, lead with the spirit of the Lord and who is wrong. kwa sababu tofauti zenu ni bayana!!! tabia moja wapo ya kutambua watu wenye imani potofu ni jinsi wanavyoreact pale wanapoelezwa kuwa wako wrong somewhere. badala ya kujikagua huwa wanaanza kutukana na kuongea maneno ya kuudhi ili wawanajisi hivyo wana wa Mungu lakini bwana Ck Lwembe nikukumbushe tu ile habari ya STEPHAN biblia inasema wala wabaya wake hawakuweza kushindana na hekima ya Mungu iliyokuwa ndani yake hivyo wakaishia kumsagia meno na kumwua. Pia nikuchekeshe tu kwa ile story wanayosema watu eti ukiwa unaoga alafu kichaa akazipitia nguo zako kwa nje nawe ukitoka uchi ukaanza kumkimbiza utaonekana nawe ni kichaa vilevile sasa basi naomba usiendelee kujibizana nao kwani watakuondoa kwenye track yako bure wewe upo kwenye mlengo sahihi kabisa!!!!! Ubarikiwe sana na uendelee kutufundisha kulingana na mada achana na kelele za madebe matupu!!!! kwani sisi hatujifunzi chochote kwenye critical thinking yao zaidi ya kuona majigambo tu mengi yasiyo na msingi.

 13. Beloved Sungura
  By the way, in that previous comment there was this last argument you raised abt Phillip, I quote: “What happened to Philip and Elijah I suppose was just a miracle, the reason we don’t see it happening anywhere else. B’se a miracle is God’s intervention where there is a need for it, but not a regular dealing. That’s why we find nowhere else a crow providing for human being, b’se it was not created for that.”

  You sound so Catholic brother! Where in the Bible did God ever take out or limit miracles to certain periods of time only? God said these signs shall follow the believer and greater than these shall they do! You got yourself mixed up into thinking that you are a believer when you are just religious!

  Just to remind you, those weren’t miracles to Phillip or Elijah; to them it was just a cause of action where all thru God is available and at their disposal, celestial and terrestrial. But as for miracles, those are for the UNBELIEVER, so when you say those were miracles you place yourself right, intellectually and all! Otherwise it is still the same, God hasn’t changed one little bit, you only have to believe him first, dump your intellectuality which sows the seeds of UNBELIEF and challenge Him to His Word and see if it doesn’t happen to you! Look, how will you go in the rapture, by bus??

  And in this last comment of yours, where you are wondering to which school of thought I went, well I am just streetwise!

  You have this time come up with this Exodus 4:9 quote (but in my KJV it is 4:14); to prove to me that Moses was ARGUING with God hence His anger.

  Well my brother, I am at loss, as of to how to bring you up spiritually, to a level where we can see eye to eye. You know, in Pharaoh’s castle, when Moses and Ramsey were looking out thru that same window at the laboring Israelis, Ramsey saw his slaves and Moses saw the children of God! Look at us now, the window being the Bible, you see God as “slipshod” dad if he doesnt agree with you in your argument, while I see that LOVING father with his beloved children in His great “PLAY” of REDEMPTION!! In those verses I see Him setting the stage for Aaron to enter!

  See here where the play gets to at verses 15 -16: “And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do. And he shall be thy spokesman unto the people: and he shall be, [even] he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God.” Halleluiah, Moses, that argumentative son, IS NOW GOD!!!! What can you do abt it Sungura!!!

  I can show you, now this being just a shadow of the ministry to come, how it came into fullness in the ministry of the apostles!! Dont just read your BIBLE, follow the apostles’ teachings to the dot and u will escape destruction in the oncoming storm!!

  Sungura you are quick at forgetting important issues, I told you the Bible is a LOVE LETTER, no amount of intellect can break the code! You can read it all your life and the best that you will get out of it, is end up calling God names, like this “slipshod dad”; what a pity!!!

  May His mercy cover you still!

 14. You are great, Kaswahili!!
  Yes, I don’t fit in your shoes! Sure, I am a square peg in a round hole!
  Sometime, in them old school days, the world had “hippies”; I see a religious one in you!! And the bitterness that I see in you is cultish!

  You talked abt that great apostle Paul. Well, if Paul appeared today, he will be astonished by your lamentations, I can see him asking you,
  P: “Boy, who is your pastor?”
  K: ‘My pastor is the most high prophet and apostle INTELLECT, sir!”
  P: “Good, so whats all this crying abt?”
  K: “The most high pastor is taking all of our offerings and spending it on himself!”
  P: “ What do you mean?”
  K: “ Oh, it is posh all over! Posh houses, posh cars, posh wear, I tell u, he is lavishing on our money when we dont even know what will our next meal be!
  P: So you want your money back?
  K: No, at least he should forward it to God like he told us, sir, dont you see it is like he is selling the Gospel to us, milking us dry, though its supposed to be free!
  P: Who told you it is free?
  K: My pastor the most high prophet and apostle INTELLECT, sir!”
  P: Is there any thing that is free in this world, son?
  K: Yes, the Gospel!
  P: I thought you said your most high pastor charged you! Nevertheless he lied to you, the Gospel isnt free, only The Good Samaritan paid for it upfront for you, ie if you can accept HIM in your HEART, and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, then and only then will you be set free of your “most high prophet and apostle Intellect” by the Gospel through its revelation son!
  K: Now you speak like a “HICK”, I am talking abt my money and you tell me abt hearts, dont you see the whole congregation ’ve been turned to paupers???
  P: Son, you cry he took all your money, when taking it, didnt he read you a verse in the scriptures that said when you give offerings, if its by your right hand then make sure your left hand knows nothing abt it?
  K: He did all right, but are you going to fire him? Fire him noow sir, please!
  P: If he read you that verse, then why do you bring me this long list of your offerings? YOU BROKE THAT RULE AND YOU ARE FIIIIRED!!!

  The bitterness is drying up all the oil in you, all the softness of the gospel is done gone and now you are left with a STIFF neck! And it has started to crack! Just pay up your tithes and all, nothing is free boy! After all you a tithe is only one tenth, and you are left with a big chunk, so how can you be poor? See what that argumentative spirit is doing to you? In the end it confused you and u ended up giving out all the nine and kept the tithe, and now u r crying wolf!!

  You are sooo stiff boy, get the OIL fast, it will straighten your manners and cast out that hippie religious spirit that is on you!

  Easy does it, boy! The Lord help you, son!!!

 15. Lwembe are u serious that this post was in response to Kaswahili and Sungura’s comments?

  This is untidiness brother Lwembe.

  I’m in big doubt of the school of thought u went to.

  Lwembe does it need the phrase “Moses argued with God” to fathom that between him and God that was an argument?

  Then if that is the case, accept with me that this God who we think is a loving Father is such a slipshod dad,who can get kindled to anger against his loving son who has just asked him some questions like here; Exodus 4:9 -And the anger of the LORD was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee: and when he seeth thee, he will be glad in his heart.

  Was this a normal conversation eh!!

  Anyway,it’s very thickening indeed!

  Do away with that brainpower, read the Bible, then see if u can earn any logic out of it.

  I can see,we discern staff from two different angles.

  It’s also godly to agree to disagree.

  Thank u brother Lwembe.

 16. Mr.Lwembe, the only thing i can compliment about you is that, you are great at english! good grammar and well equipped with english terms. you are among in a slimmy percentage of Tanzanians, if you are. But i’m afraid to inform you that, you really dont fit in our shoe. you cant argue reasonably in the same way yo allies do. only bla bla. what a wastage of time! i understand, because everyone of us has a different image on how we perceive God. to some, God is autocratic like adolf hitler of germany. to some, god is graceful, merciful and is a loving father. i guess you grew up treated unfriendly with yo father or you didn grow with yo father in the family. that, when we talk about a loving father, you fail figure it out. i call the kind of christians of yo type, spiritual hicks. and mostly these kind of christians are pastored by amateur pastors. the class seven leavers. more gone to school, form four leavers. more dare-heroes form six. thats no diggid! deplorably, are no gutsy doing school in the same foolish attitude. the holy spirit teaches em everything and qualifies em. thats more than stupor! they are lazy. inculcating with a tsunami of percipiration in their faces on offerings and tithe from their pauper church members, themselves cruise on posh automobiles and wear dearly on the expense of offerings and tithe of the deplorably poor members. if paul could come to life, he would fire off all these church business and selfish beneficiaries. once the deciples were bickering over who should be the boss among em, to their shock jesus told em, guys, stop thinking like wolves! he who wants to be a tyranny in my kingdom, should be a little trimmy of all, right guys? the church, especially the born agains, is the most despised institution in africa. members are only taught the subtraction part of mathematics. not the addition and multiplication in order to subtract. just subtract by faith unto the last penny. don worry of life. just find the kingdom by attending all week serves programmes monday to sunday. and god will take care of the rest. you need not work hard like those under curse. and naive thoughtless people like you shallaut a big amen. useless! this country as per now is on a hyna crunch feast. where is the church? or are things of this world? if the god fearing folks hide out from running the government offices, what do you expect? hyna and wolves crunch feast! and do you expect people of yo calibre and of yo sickly attitude run for politics? ushindwe na ulegee!

 17. Ndg Kapinga, 
  Ninakushukuru for the encouragement, zaidi ya yote sote kwa pamoja tumshukuru Mungu kwa kutupa fursa hii ya kulijadili Neno lake!

  Tuombeane Rehema na kuchukuliana, kwa kadiri tunavyoendelea.

  Bless ur soul brother!

 18. Sungura, 
  Labda niseme kwamba maswali yako kidogo yanahitaji unapoyauliza ni vizuri ukamalizia kwa kuweka wazi jinsi yake, yaani kama ni  kwa Mtazamo wa Kidunia (kisayansi) au kama ni mtazamo wa kiungu useme hivyo, maana naona una complex mbili: Religious na Intellectual!

  Umeuliza: “Ivi ikitokea mkristo mwenye imani kubwa kwa Mungu akawa kichaa/akachanganyikiwa anaweza akaongea neno la Mungu kwa usahihi?
  Namaanisha kuwa , je mkristo kichaa anaweza kuongea sense?

  Basi swali hili nitajaribu kukujibu kama ifuatavyo:
  1. Kidunia : Kichaa ni kichaa tu, na kama aliwahi kuua mtu kwa huo ukichaa, basi kipimo cha kuitambua hali yake kama anaongea sense au la, jaribu kulala naye chumba kimoja!

  2. Kiungu: Hakunal mkristo anayeweza kuwa kichaa. Kwani mkristo ni yule aliyejazwa Roho Mtakatifu, na kichaa ni yule aliyepagawa na pepo, basi Mungu na pepo hawawezi kukaa katika maskani moja!

  Juu ya swali lako kuwa ni zuri  na lenye muonekano wa kikristo, je, unaweza kutuonesha sehemu yoyote ile ktk Maandiko ambayo kichaa alikuwa na Holy Ghost?

  Hayo majibu ni kwa kadiri ninavyofahamu mimi, wapendwa wengine pamoja na Kaswahili mnaweza kumpatia majibu zaidi kwa kadiri ya ufahamu wenu pia!

  Ubarikiwe!

 19. Beloved Sungura & Kaswahili,
  You guys sound  real budhistic with that “The Source” phrase you are so tranced in, its only by the mention of “Christ” that one can at least guess u r christians!

  Nevertheless, the verses that you have quoted, intellectualy taken, with pride at the helm, speak exactly as you presented them! In them you will see arguments and questioning and all the garb that intellect collect on its way to doom! U missed one verse where Moses made God to repent! I believe that would’ve given you more fire power!!

  But the Bible cant be understood intellectualy, for it is Not an intellectual book, its a love letter for lovers, Christ and His Bride! No outsider can understand it. Its a stumbling block for them that use intelligence to sift thru it in search of intellectual knowledge. But He reveals what He has hidden to babes such as would learn, not to critical thinkers who are self quickened for the perversion of His word! 

  See here how in your smartness you stumbled when u quoted Exodus 3:11 and so cunningly tried to make it was an argument! You are walking the same line Kaswahili walked, the intellect line!! That intellect way is the one that Satan walked Eve, it glitters, its so shiny and attractive, she left the fortress of the word of God which glows and ventured out by that intellectual path provided her. She got caught up in that web just like you are! Look at you; you believe Moses argued with God in that instance, but the Bible says, “And Moses said unto God,…” or does it say “And Moses argued or questioned God,…”?

  God’s children dont argue with Him, they have child like faith in Him. You missed the spirit of the conversation because of that inspiration which lied to u that u are smart and intelligent  and it now  questingly leads u in the scriptures silently interpreting them to your programmed receptive mind way out of the truth! No where does the Bible teach us to question or ague with God. Otherwise if you see a child arguing with his father, then know for sure that, the child is a bum, if not the child, then the father is! And God cant be a bum neither are His children!!!

  You are dangerously and willfully PERVERTING the Word of God. See where your intellectual conception is sending you to! You believe the Holy Spirit was short of vocabulary intellectually, and now you the critical thinkers are putting it right! God said His word is perfect and its of no private interpretation (1Peter 1:20), you will end up very dead, boy, by your blind walk! What God says is settled, take it the way it is written, dont act smart, dont listen to your intellect, if it questions God then know for sure it is devil inspired! you cant beat the Devil by ur intellect and u’ll be a fool to try it! It takes God to beat him by His Word raw as it is.

  Look at Abraham when he was instructed to offer his son, did he sit down to critically think it over? If he dared, then he’d have told Sara, and that would be it! He just took his son and went out to fulfill what was required of him. He  DISCERNED God!!! He had left all the intelligence he had to his people when he set out to walk with God, God was now his new intelligence even like a converted christian sports the Mind of Christ!

  As for Cain, you say it was a simple rude answer. Was it just that? When He said, “I dont know” was this a simple answer or a lie? Was this not cunningly given out to cause doubt? And the additional, ” Am I my brother’s keeper?” doesnt it show you more clearly the argumentative nature in that person? Well, he was trying to pick an argument by questioning God if you can understand, otherwise I might as well be talking to a blank wall, for I see  the intellect cocooning that heart of yours so much!

  Also in those that God put craftmanship, he put it in them like he told you. What do you want to make of it?  Do you think Lucifer has any intelligence of his own? God created him with all that he has, God is the MASTER of all without reservations and ALL work for Him! When Abraham gave Lot the oppoturnity to choose where to go, didnt he see those green plains of Sodom, and Lot being under him? Look what intellectual Lot did! Lot had an intellectual Faith which has no revelation, you just get a mental conception of the word of God, and by it, instead of waiting on Abraham his father, he went ahead and chose the valleys of death, whereas the believer gets a divine revelation which sets him forth in the path of abudant life and its joys!

  Look, unless u come out of that intellectual stupor, u will never understand God! He is more than cunning! This Bible is a “Love Letter”! God runs them in circles all that depend on their intelligence to grasp the Spirit contained therein!! 

  Lastly u asked me abt the Mind and the Heart, : “what is the difference between the mind and the heart?” I thought you believed in your smartness and intelligence to give you the insight of God’s word, what happened? You found out where the mind is, and the heart is just a pump and it baffled you, the scriptures dont know what they are talking abt!!!? Search the journals, science found a vaccuum compartment in the heart where there is no capillary!! Boys, u miss the FUN! We got the Devil by the tail, that Serpent, like the abt to flee Moses did when told by God to do so, and you guys by your intellect are trying to hold him by the fangs!!! Its got to be a Divine revelation not that Carnal one! You watch Moses whom you’ve branded an arguer, here he was, telling God, “Yet now, if you will forgive their sins-; AND IF NOT BLOT ME…” (the capitalisation is mine). There he is, standing in the gap for his sinning people, who could that be? If its not Christ, then intellect won the battle for the devil!!! Christ was veiled in Moses!!! Thats the hidden manna which was for the priests, and now we are of that priesthood!!!

  Humble yourselves before God and listen to what he says and take it into your hearts without adding to it. Only if it goes in raw, then it can transform you, otherwise it is all VANITY!!

  The Lord Bless your hearts, my brothers!

 20. Grace naona huruma kwa ajili yako!

  Kama hutaki tufanye ligi ya maneno,unataka tufanye ligi ya nini sasa, ya kupigana makofi na viboko?

  Maana kama makofi na viboko vingeruhusiwa kuna wakristo hakika wangetakiwa wachapwe ili kuondoa ujinga ulioganda ndani yao.

  Lakini kwa vile hiyo si ruksa,acha tu tuendelee na hii ligi ya maneno, maana hakika inatusaidia kujifunza na kufunza wengine. Uwe tayari kujifunza pia.

  Grace acha nikwambie jambo; utazidi kuniona sana kwenye hii ligi mpendwa.

  Jiunge nasi kama hutajali Grace!!!

 21. Oh, goodness!!! for real God has people! thanks sungura! i feel like wordless to add more of that! that’s an absolute reference!! Lwembe you there? RE: The emphasis should be on the source. that’s God, where all wisdom, knowledge and all good things come forth. i suggest you find time and read also the whole book of Ecclesiastes. when you read with a thoughtless mind, you are likely to be subjected to grasp and cling to only one phrase: EVERYTHING IS MEANINGLESS UNDER THE SUN. and solomon will actually confuse you as you go further. coz he will be sounding contradicting somewhere. solomon was talking about putting first things first. that, without god, everything is meaningless in this world. coz you can indulge in this worldly pleasure for just a short while. remember jesus said: find first the kingdom of god-that you may enjoy the good forever. so what does it matter at the first hand? the source. i cant agree with you that wisdom, intelligence and critical thinking have their origin on the tree of knowledge of good and evil. wisdom and intelligence are from god, the source. remember critical thinking is just the brain process of analysing data in search for truth or facts about a particular subject. The tree of knowledge of good and evil does something with conscience. so that tree is yo conscience. for without the conscience, we cant analyse which is morally acceptable and which is morally unacceptable or evil. everything acceptable with god is good and is from him. everything unacceptable with god is evil and is not from him. zealot christians complicate things so much! i said it prior, dont over consecrate things! you can hear people say in a shunning way: things of this world, or more sounding in our kiswahili: mambo ya dunia hii. or question the of gods servant a.k.a mtumishi wa mungu. who is mtumishi wa mungu and who is not? what is mambo ya dunia hii and what is not mambo ya dunia hii? what is spiritual and what is not spiritual? the problem is, there are a group of super-spiritual christians who think god is all for them. they are judging the world prematurely. god is still working on his patience for more harvesty. god loves all people, and he generously pours his grace, mercy and goodness to all. though the truth is that, those who fear him in this world are a blessing that upholds this crambly world. as i mentioned prior that, mambo ya dunia hii is simply the evil system of living or manner of doing things. not material things or any other practices innocent to god. otherwise prove that: technology is evil, beautifying oneself or smart looking is evil etc for gods people. a mtumishi wa mungu is not a special respect-worthy looking gentle man or lady. with a seemingly more specially consecrated ministry. a mtumishi wa mungu is the one serves the truth and or justice. so a doctor who is loyal, who saves a patients life without a bribe, is a mtumishi wa mungu regardless he doesnt fear god. a politician who does not engage him or herself in public fund embezzlement, bribe or any other form of corruption, but works hard and faithfully for the welfare of the people whom he serves, is a mtumishi wa mungu, regardless he doesnt fear god. a pastor or church deacon who fear god are the watumishi wa mungu if they serve the will of god. and if they dont, they aint. to cut it short, a mtumishi wa mungu is the one who serves the will of god. i also said: any thing which is right and acceptable in the eyes of god is spiritual and the opposite. with this regard, looking beautiful and smart is spiritual, protesting against corruption and a corrupt system or regime for the unprevileged is spiritual, selfishness and any form of embezzlement is not spiritual. lastly you said: critical thinking does with the mind but faith comes from the heart. question: what is the difference between the mind and the heart? thank you.

 22. kaswahili unasema african church wana matatizo, Mungu akusaidie sana
  dada betty asante wa mada nzuri, lkn nawe sungura unapenda sana ligi za maneno, kwenye mada nyingi sana nimekuona Mungu atusaidie tuijue kweli nayo ituweke huru

 23. Hey hey Mr. Lwembe,!

  What was Moses doing here;arguing or asking? Exodus 3:11-And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?
  If he was asking, what was he asking?-Rather he was arguing,trying to tell God that he should quest for somebody else to accomplish the mission.

  Exodus 4:1- And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The LORD hath not appeared unto thee.

  See here again? Was this an amicable conversation or argument?

  Come on Mr. Lwembe!!!

  U said between God and Cain that was an argument right? Let’s have a close glance on it;

  Genesis 4:9 – And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother’s keeper?
  Any argument here? Not one. That from Cain was just a simple rude answer.

  Questioning God that Kaswahili is trying to stipulate here is not doubting God,but holding a reasonable conversation with him pertaining a certain matter. That is why he is Father.

  Can the underneath part of scriptures make us enlightened more that God is the source of all intellectuality (knowledge) and technology, but application is that what perverts it?:

  Exodus 31:1-
  1. And the LORD spake unto Moses, saying,

  2. See, I have called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah:

  3. And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship,

  4. To devise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass,

  5. And in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship.

  6. And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan: and in the hearts of all that are wise hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee; …………………………….

  What happened to Philip and Elijah I suppose was just a miracle,the reason we don’t see it happening anywhere else. B’se a miracle is God’s intervention where there is a need for it, but not a regular dealing. That’s why we find nowhere else a crow providing for human being, b’se it was not created for that

 24. now i know there are people who will lead to the truth and not to the fallacy. among them i dare to say is you mr. Ck Lwembe. you know what i understand you to the most of it!!!!

 25. Kaswahili
  Questioning God! Yeah, you question God?!!! I just cant figure out that one, yes, I just cant, His children questioning or arguing with Him, its wayward to me! I tried to luk in Bible to where was God ever questioned or argued with, I failed. I checked your examples, they didn’t tally! Where you say Jacob argued with God I found him wrestling Him! But I found Cain arguing with God when asked abt his brother’s whereabouts, “ I don’t know. Am I my brother’s keeper?” You say u take God at his word, now where would the questioning and arguing come from? For what I know of arguing and questioning, they are an offspring of DOUBT! May be u didn’t mean it so in the context that u wrote, may be u wanted to say “ASK God” and instead u said “question God” and also “ARGUE” where u meant “Converse amicably” or “Speak to God”, otherwise it’s foreign to me!

  Of intelligence and intellectuality, I would say it is all the difference! I believe u underestimate God at the praise of technology or that “critical thinking” which you so believe in, like the slogan goes, “making the world a village”, yes it sure does! It took the Queen of Sheba three months of travel on camel back to get to Jerusalem, but less than an hour in a jet plane! Why would someone curse technology!? Critical thinking and intelligence produced the jet plane and all the goodies that we enjoy and crave for. It’s a blessing for the while, if u can understand! Listen to urself speaking: “almost everything in the world has positive and negative effects. a knife can be used as a tool to cut meat or chop onion in the kitchen. but the same knife can be used as a weapon to kill. yet a knife is good. neither intellectualism nor advancement in technology is a problem. the problem is pride, that blinds and stupifies to depreciating the source.” See? That’s technology, it does both, support and kill life, whichever way you luk at it! And that’s what intellect does to u, it sends u into a maze!!

  We are talking of “inspiration”! From which tree did your intellect (which is often confused with Faith) come from? These things that you so much praise and argue for trying to reflect them on God, are coming out of the TREE of The KNOWLEDGE of GOOD AND EVIL. And your knife example should clear your mind if u have any doubt abt this!. Even the jet plane, take the count of life losses it brings, but look at the means God provided for Phillip to get to the eunuch, count me the losses of the such! Look at Moses whom you say argued with God, he had over 2 million people in the desert without a first aid kit or midwives or any medical doctor! But that doesn’t mean there shouldn’t be hospitals today, no, hospitals are a blessing, only thing is the thin line dividing the two! And that thin line is called FAITH!!!

  Now, Kaswahili, I told u intelligence and intellectuality is ALL the DIFFERENCE. I know u will argue it out, but the truth is, intellect is of the mind but faith is of the heart! And this makes a whole lot difference as far as understanding God is concerned. Look at your quote of the knife, it’s all intellectual, intellect conceived it in the first place, and presented it to us in the excuse of onions, then it turned around the thought and showed us how to use it wisely on ourselves to sort out our differences!!!

  But FAITH is an inspiration coming out of the TREE of LIFE! Apostle Paul is a good example of the two sides, that of intellect and of Faith. Paul was down here in the natural realm with his Ph.D. obtained from that great teacher Gamaliel. See? He didn’t know he had an intellectual faith, but thought he had a Divine faith. There’s quite a difference in one having an intellectual faith to a Divine faith. There’s where you, my friend Kaswahili, fail to go on. You get the intellectual faith by and joining church, and reading a whole lot, and knowing a lot of books, and authors, and so forth, even studying the Bible so hard, but that in itself doesn’t mean that you’re converted. Because you have an intellectual mind that makes you have a mental conception that there is a God somewhere. Its a maze! The intellectual faith is not enough. That’s all right, but it only brings you to the Holy Spirit who is able to pull u out of the religious maze! By His rod he touches your heart to bring His understanding to you. God don’t deal with your mind, Satan does that. God deals with your HEART!!! Mt 13;15 “…For this people’s heart is waxed gross, … and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.” When Paul met Christ, when he made contact with him, that changed his heart and nature. Then he became God’s child. And old things are passed away, and all things become new again.

  But it must be a Divine revelation of Jesus Christ to you that just came out of the heart not the mind. For the mind continuously seeks to reason and question and argue thereby improving. Look at the transport means; it started with donkeys/horses then came the bicycle, the automobile, the jet plane and now the rocket, it keeps improving, the intellect!! But by faith, not arguing or prayers, Joshua stopped the sun in its tracks! No intellect can explain that!!!
  After all intellect is just science, and to shield itself from the stupid curiosities, it coined a phrase “WHY is NOT scientific!” see, there is so much it doesnt understand, even as it keeps peeping in God’s laboratory!!!

  You doubt abt my cell phone, with an intellect mind, its hard to understand, but nevertheless these things are for believers. Who would agree that a crow, of all the scavengers could carry meat to Elijah? But it did!! So is my cell phone and all that I have is given me! I am not saying that I am a saint, just urging you to believe God and ask Him what u will instead of questioning and arguing with Him!!!

  The lord bless u my brother!

 26. Ivi ikitokea mkristo mwenye imani kubwa kwa Mungu akawa kichaa/akachanganyikiwa anaweza akaongea neno la Mungu kwa usahihi?

  Namaanisha kuwa , je mkristo kichaa anaweza kuongea sense?

  Nachelea kukubali kuwa hatuhitaji kutumia akili zetu katika mambo ya Mungu ila imani tu.
  Neno la Mungu hatulishiki rohoni mwetu bali mioyoni mwetu- neno moyo hapa linamaanisha nafsi- na neno nafsi linamaanisha utashi- na utashi umejengwa kwenye logic- na logic iko ndani ya intelligence.
  If u do away with intelligence, there is no way u can be able to grasp the facts in God’s word.

  Hakuna haja ya kwenda chuo cha Biblia pia ikiwa akili zetu hazina kazi yoyote katika kumjua Mungu- Imani tu inatosha!!

  Mhh, tafakari……
  ————————————-
  Acha niendelee na mada.

  Hii mada ni kweli inataka watu kuchagua wenzi wao kwa makini,na mimi naamini kila mtu anafanya/amefanya au ana mpango wa kufanya hivyo.

  Naomba bwana Lwembe aendelee kuainisha mambo yanayotakiwa katika kuchagua kama ambavyo ameanza kuainisha , na mimi niendelee kusema juu ya yale yanayosababisha migogoro ndani ya ndoa.

  Mimi naamini changamoto kubwa ya wanandoa ni pale wanapokuwa wameanza kuishi pamoja. Hata kama walioana kwa ufunua maalum wa Mungu,bado wanapaswa kukabiliana na changamoto za ndoa ambazo kama hawatazishinda ndoa yao itakuwa na matatizo tu.

  Watu wengi wanasema lazima tuongozwe na Mungu katika kuwapata wenzi wetu, mimi labda huwa sielewi hasa wanamaanisha kuongozwa kwa namna gani huko ambako wapendwa wengi walio na migogoro ya ndoa leo hawakufanya.

  Kuna mfano mmoja wa Isaka ambaye naweza kusema kulikuwa na uongozi wa Mungu katika kumpata Rebeka, lakini bado walikabiliwa na changamoto ya upendeleo ambayo wasingekuwa na hekima bila shaka ingewagombanisha. “Isaka alimpenda zaidi Esau na Rebeca alikuwa karibu zaidi na Yakobo,pia Rebeca alitengeneza mpango wa Yakobo kumdanganya babaye”

  Kuna ndoa ya Ayubu pia,walitofautiana mpaka Ayubu akamwambia mkewe anawaza kama mmoja wa wanawake wapumbavu- huo ulikuwa mgogoro, lakini waliukabili.

  Kama vile tunavyoweza kuchukuliana na marafiki zetu hata tunapokuwa tumetofautiana,hata kwenye ndoa tuchukuliane hivyo hivyo kwa akili ili ndoa zetu zisitawi.

  Lakini pia ukweli uko palepale kuwa uwezekano wa wanandoa kuachana upo pae inapokuwa imelazimika hivyo, na biblia iko wazi.
  Huwezi tu ukaamua kumwacha mwenxzi wako kwa sababu yoyote jamani,ispokuwa kwa sababu ambazo zinakubalika kibiblia.

  Biblia kusema kuwa kuna uwezekano wa kuachana haina maana ya kuwatangazia watu kuwa wanaweza tu wakaamua kuwaacha wenzi wao wakitaka- hapana!!.

  Lazima kujua pia madhara ya kuachana kama vile ilivyo muhimu kujua madhara ya kutokuachana inapokuwa inabidi kuachana. Kuna uwezekano wa watu wengi kumkosa Mungu kwa sababu ya migogoro ya ndoa.

  Ni akina nani hao walioambiwa Mungu anachukia kuachana na ni akina nani walio ambiwa ikiwa hawawezi kupatana waachane!!!

  Lazima walio kwenye ndoa na wanaotegemea kuingia humo wajifunze kanuni na mbinu za kuishi na wenzi wao. Vinginevyo migongano iko palepale.

  Kuna watu nawafahmu,waliachana baada ya miaka mitano wakaamua kurudiana,lakini wakakaa mwaka mmoja tu wakaachana tena.

  Tatizo si kwamba haukuwa mpango wa Mungu waoane,bali ni tabia na misimamo ya ikla mmoja wo,hakuna anayetaka kushuka

  Ndoa si kitu hatari wapendwa,tujifunzeni na kushika kanuni zake ili tuifurahie!!!

 27. CK Lwembe, you said it correct that, we are sons and daughters to our heavenly father. the source and sustainer. not only sons and daughters, but also beloved children! God is a loving responsible father. He’s not that austere and cruel dictator like hitler. we can argue with him and even question him if we dont know or have yet perceived him as a source of the whole being. and that he is all powerful. abraham argued with god, moses argued with god, jacob argued with god, even job. only,god cant be mocked i.e cheated. now my comment to yo comments is: 1. i have no any problem with obeying god. 2. i have no any problem with guidance of the holy spirit. yes, the bible has all the answers. yes, we take god at his word. yes, taking god at his word is obedience. but you said: when you obey god, he gives you his spirit by whom you become a fool to the intellectual world… question: who gave the intellectual world its intellect? or you meant you do away with pride and self-complacency? coz the intellectual world has its intellect from god, the source. yes, the holy spirit is a god-sent tutor. you said: we dont need intelligence in all that pertain god. question: which of these two is appraised by god, intelligence and dullness? which one of either belong with god? god is the source of the smartness, intellect and wisdom of the world, with the exception of pride. this is obvious when you look and contemplate at his awesome creation which reveals his awesome intelligence! foristence, the problem with satan was not his god-given intelligence. rather pride that grew from within him rebelliously. so you can be intelligent but not proud. yes, we should be submissive to guidance of the holy spirit. but am not sure when you say he does everything for us, and that he brought you that cell phone! yes, we should be fools to worshiping the result or product, rather than the source. that is, the source of technology and intellectualism which is god. also you said: the critical thinking i believe in, that changed and is changing the world, is for better albeit worse. that the bible said, technology will advance with its death. that with it, are obsessed to question the existence of god. hehe…. almost everything in the world has positive and negative effects. a knife can be used as a tool to cut meat or chop onion in the kitchen. but the same knife can be used as a weapon to kill. yet a knife is good. neither intellectualism nor advancement in technology is a problem. the problem is pride, that blinds and stupifies to depreciating the source. when you lose the source, it means you lose the life provider. life is meangless without god, who is the source or author of life. john1:4, says: in him there was life. and life was a light of the world. you said neither critical thinking nor any amount of intelligence can open up my understanding of god… i doubt whether you pretty know the phrase critical thinking means! coz understanding, invention, innovation,and even discovery are a result of critical thinking. critical thinking means internal or external observation and a careful judging or analysing of factors to understand or find certain facts. modern-technology mobile phone you enjoy is the result of human intelligence and critical thinking to yo surprise! and i wonder how you could deassociate human intelligence with god! if he created us in his own image, with the exception of rebellion that emanated from pride. so if man is of intelligence, then god is. christian zealots are mere hypocrites! they pretend to spurn every good thing god gave us to enjoy as things of this world, do they really live without? no. they take cruise of those things too! unless they could find their own world, or go to heaven prematurely. along with other scripture in the bible, they miss the conceptual meaning the phrase: things of this world. the phrase means sinful nature or manner by operation of devil in those who dont fear god. not the technological fads. another one of the many biblical misconcepted verses is from matt 19:22, but when the young man heard jesus tell him to give away his money, he was sad and left. 23.then jesus said to his followers, the truth is, it will be very heard for a rich person to enter the kingdom of god. yes i tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of god. ,,,here the problem wasnt the wealth of the young man as naive christians think. the problem was that, the young man put his hope and trust on wealth instead of the source of life and wealth. so dont fear or shun away wealth. wealth is good and is from god. wealth plus connection to the source equals lasting wealth and abundant life. but ck lwembe, have you ever thought what was in the mind of jesus of the image he tries to create, a big animal like a camel going through an eye of a needle!? what logic can this make? lastly, the church, particularly in africa is the most illiterate community in the very attitude you said representing the church that: we dont need intelligence in all that pertain god. this is saying that you dont need knowledge too, and you dont need schooling coz the holy spirit teaches you everything. schooling are the things of this world. hosea 4:6 says: my people are destroyed because they have no knowledge. you priests have refused to learn, so i will refuse you be my priests. jesus in a shrewd manager parable luke 16:8 appreciates: yes, worldly people are smarter in their

 28. wapendwa katika Bwana suala la ndoa linahitaji sana maombi na hakuna mtaalam wa masuala ya ndoa. Ila ukifuata Neno la Mungu inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana neno UPENDO, unabeba mambo mengi na katika hili ndoa itajengwa ikisaidiwa na haya POLE, NISAMEHE NA ASANTE.

 29. You know what Kaswahili, the mobile phones! What are the rules to the courting? If you chose to expound on the mada in that line by that ‘critical thinking’ you are so fond of,  it would make more sense than the harangue you unleashed on Kapinga!

  The Bible have all the answers, even to the gimmics of language! Because the Bible in its entirety, tells us a story abt three kinds of believers in the church: the Believer, which is Abraham; the Make believer, that is Judas and and lastly the Unbeliever, who doesnt know a thing abt Jesus, he just followed the pack to sell his merchandise, even the modern technology, those that turned the temple grounds to market stalls!

  One thing that you dont know Kaswahili is that, the african soul is religious! And christianity solved that question for us!! Your ignorance on it, is what makes me think u need some schooling on christianity.

  1. We dont question God. We take him at his word. And taking God at His word is called OBEDIENCE!  And when you obey God, he gives you His Spirit by whom you become a fool to the intellectual world but a prize to Jesus!
  Also my advice to you, if u want to go to a Bible School, first attend a normal school where you can learn to read and write so that when you sit down at that Bible School, then u can critically think abt their teachings on if they are being reflected in the Bible! Like this teaching of yours of “Questioning God” and “slaves obeying God” !! The church is NOT a slave but a son/daughter of God! And the Holy Spirit is The TUTOR appointed by God to his children. I can see why its foreign to you to Obey God, I suppose they sent you to a wrong tutor!

  You scornfully say: “2. christians need not employ intelligence when dealing with the things of god. and the things of god need intelligence neither. 3. christians should be passive to the holy spirit. since he does it all for them”

  You sure went to a wrong tutor! Didnt they give u a Bible to refer to, only told u abt it? Why, u are so off the Bible till its a pity! I see they sidetracked you to some burning dump instead! That which you are ridiculing is EXACTLY so!!! We dont need Intelligence in all that pertain to God, faith is our victory! And also we are submissive to the leadership of the Holy Ghost. Yes He does everything for us, He even bought me this mobile phone am using to send this message to u! And we DON’T worship neither technology nor intelectualism. We are NOT sold to them. We are just basking in the sun of His righteousness getting ripen for the rapture in which obedience to the Word of God was the first recipe of  “the rapturing faith”!! Think harder, boy!!!

  You believe “Critical Thinking” changed or is changing the world for the better, albeit for worse!!! God said technlogy will increase, with it death, here it is and people are so obsessed with it till they BELIEVE they can question God instead of believing Him!!! They think they can HELP God in their ‘critical thinking’, Judas thought the same, he thought he was smart. He believed his intellects more than he believed God, he believed he will take the money and get away with it!!

  Kaswahili, neither critical thinking nor any amount of intelligence can open up your understanding of God, they just wont work. Its a waste, better still, a PERVERSION!!

  God aint got a so loud a voice like them false prophets have, who teach false doctrines like leading people to worship technology thru sensations and the likes, but He has a “small still voice”, you got to listen real ‘critically’ hard if you are to hear Him, otherwise those noisy prophets dull Him at your expense!!!

  If there is something to “Critically Think” abt, then ‘critically think’ of Obeying God, its worth it!!!
  The Lord bless u my brother!

 30. Ndugu KAPINGA, mithali 15:1 inasema, “Jawabu la upole hugeuza hasira” nimependa sana jinsi ulivyonijia na silaha ya jibu la upole! na mimi narudisha majeshi nyuma. pili i’d like to recognise yo appreciation for my precision at english. kwani ni nani asiyefurahia kuwa appreciated! Niombe radhi pia kwa wachangiaji wote kwa kutokujikita kwangu katika mada iliyopo mezani hasa. BW. KAPINGA, katika kunijibu nimekunukuu ukisema, “THERE IS NO CRITICAL THINKING IN THE WORD OF GOD BUT OBEYING THE WORD OF GOD AND AFTER OBEYING, THE HOLY SPIRIT WILL REVEAL THE MEANING OF THOSE WORDS” Asante sana! hapa ndipo tatizo lipo, especially with the african church. na hapa ndipo pia wewe na na wote wenye mtazamo kama ulionao wewe mmetofautiana na bw.sungura. nukuu hapo juu 1. inamaana kuwa, either, god is unquestionable autocratic. because all a subordinate or slave has to do is obey unquestionably. 2. christians need not employ intelligence when dealing with the things of god. and the things of god need intelligence neither. 3. christians should be passive to the holy spirit. since he does it all for them. thank you sir for being such honest. all africans particularly christians need is a miracle. unfortunately, god did not ordain us to live by a miracle. unless one has not read through genesis 1,especially from verse 26. god had ratified the solar system with awesome intelligence! you are fearfully wonderfully made with awesome intelligence the bible says. he gave you that great brain too. because he is the source of all intelligence and wisdom. christians need to work hard, rather than waiting for a miracle. coz god is at work yet. a miracle is for a special purpose, for god to demonstrate that he is all power, for his glory. also when our minds stuck, god comes with a miracle. having the holy spirit doesnt mean need not work hard, find diligenly, think hard etc. he is a mere helper. you are one responsible. if you want to be a good teacher go to school and study hard. likewise if you want to be a good bible teacher, go school and work hard. dont just expect for the holy spirit will teach you everything. also you said that, those who think critically, do so to social problems. my question here is, are christian marriage controversies not a social problem? will we really need a bible in heaven? if the reply is no, then the bible is for this life, it is of help in this social life here on earth. the bible is the prototype book of all academic approaches and is of all ages. it is an all purpose book. it caters all human needs: spiritual and social i.e basic science, social sciences, business, politics, management, agriculture, morality and discipline etc. the world has employed the principles from this ancient book and has changed this world we live in today. so it gets me difficult to fathom when you critical thinking is meant for solving social problems. while the bible has all the answers for social problem. but am not how you understand spirituality. social life and spiritual lif meet at a point. it is simply that, anything which is right before god, in other words, anything which is not sinful before god, is spiritual. and anything which not right before god, or whis is sinful, is not spiritual. the problem ni kwamba, the church is excruciating under naivety. ninachomaanisha hapa ni kwamba, wakristo wengi wapo katika utumwa wa ujinga kutokulielewa neno la mungu kwa usahihi. hivyo wanatumia nguvu nyingi sana isivyo lazima kutaka kupata haki mbele za mungu. tunahesabiwa haki kwa neema kwa njia ya kumwamini kristo lakini baadhi ya watu kwa sababu ya kutofundishwa ukweli wanajitahidi kwa nguvu zao kwa matendo ya sheria. kwa hiyo bado wapo kwenye kongwa la sheria bado wanajikoja. wakati wenzao tuliokubali kuandikwa huru kwa neema kwa njia ya kristo tunapaa tu huru kwelikweli kwa kuifaham kwdli. hao ndo watu wanaokumbushana kwamba wokovu si mchezo!, ndoa si kitu cha mchezo! ukiuliza watoe sababu kwa nini ndoa si kitu cha mchezo hawana hoja za msingi za kukujibu. watakupa mistari ya biblia ya kutosha ambayo hawawezi kuifafanua kwa kisingizio cha kwamba neno la mungu linajitoshereza. kisha watakuona kuwa wewe ni mwenye imani potofu. ni kama msemo wa, aliyekupa wewe ndiye aliyeninyima mimi. usipokuwa na uwezo wa kufikiri critically, utauamini kama ulivyo. lakini kwa mfuatiliaji atataka kupata majibu ya maswali haya kwamba, hivi mungu anaupendeleo? kwa nini wengine awape bahati nzuri na wengine awanyime?

 31. Asanteni sana ndugu zangu Ck Lwembe na Kinyau, Haggai kwa michango yenu iliyojaa ukubali wenu wa neno la Mungu kwani neno la Mungu ni la kukubaliwa na sio kufikiriwa kulingana na mazingira au hali halisi ya maisha yetu.

  Nikushukuru pia na bwana Kaswahili maana naona umekuwa kaswahili kweli kweli kalichojaa na kingereza ndani yake!!!! those who think critically they do so to solve social problem like the communication problem you have exampled in yo comment. And thank God they have come with that solution and now we are enjoying.

  But it will be ridiculous thing to say you are critically thinking on things which has already get solutions and you just boast am thinking critically in front of people like me who have get the answers direct from the bible. There is no critical thinking in the word of God but there is obeying the word of god and after obeying the holly spirit will be revealing the meaning of those words which God was intending to bring to us when he wrote.

  If you are traying to impart you’re critical thinking in the word of God you are finished and probably you are under false doctrine au upo chini ya imani potofu tayari. Am sorry to say it!!!

  mwisho niseme tu nimependa kiingereza chako japo kilikuwa kimebeba matusi juu yangu lakini ni jambo la kawaida lilitokea hata kwa wanafunzi wa Kristo enzi hizo mimi ni nani hata nisikinywee kikombe hicho?

  mbarikiwe sana wote!!!!

 32. Ndugu Kapinga,

  Shallom. You just cannot declare the closure of this matter kwa sababu mwenye mamlaka hayo ni mwenye blog, sisi wadau hatuna mamlaka hayo. Mamlaka tuliyo nayo au uliyo nayo wewe kama mdau ni kuacha tu kuchangia mada hii kama unaona umefika kiwango chako cha mwisho katika kuchangia au kufundisha juu ya mada hii.

  Lakini kwa mtazamo wangu wewe na Sungura nadhani mlizingatia ushauri wangu kwamba sasa rudini kwenye meza ya mada na michango yenu michache hapo juu imeonyesha sasa mna mwelekeo mzuri ila mnapishana klidogo sana katika mitizamo yenu.

  Neno la Mungu halijipingi hata siku moja na kamwe halitajipinga lenyewe milele yote. Neno la Mungu tunalolisoma ndani ya biblia ni sauti na kauli ya Mungu mwenyewe, hivyo ukiona kwamba Mungu anasema anachukia mke na mume kuachana ujue ana maana hiyo. Au pale anaposema kuwa ndoa na iheshimiwe na watu wote ana maana hiyo kwamba hata wenye ndoa wenyewe wanatakiwa kuiheshimu na kuitunza ndoa yao. Sasa hebu fikiri mwenyewe wewe umeachana na mkeo au mumeo na Mungu anasema anachukia kuachana, jiangalie katika kioo hicho uone Mungu anapochukia nini kinafuata kwako!! hapo ndipo ndoa inapokuwa sio kitu cha mchezo!

  Kama Mungu amesema dhambi zote zinasameheka kwake (isipokuwa ya kumkufuru Roho Mtakatifu na sijui kama tunaelewa vizuri maana yake), je, kwa nini sisi inakuwa vigumu kumsamehe mke au mume aliyezini au aliyefanya uasherati na kufanya kuwa ndio kigezo cha kuachana?

  Kama nilivyosema kabla ya leo kwamba ni vizuri tuwafundishe vijana wetu ambao hawajaoa na kuolewa kwamba ndoa si mteremko tu kuna milima pia ya kuikabili na moja ya mlima mkubwa sana wa kuukabili kwenye ndoa ni kusameheana kwa namna yoyote ile iwe kosa kubwa la uzinzi na uasherati au kosa dogo tu la kutokupiga pasi shati la mumeo au gauni la mkeo. Ndoa yoyote iliyosimama kwenye msingi wa kusameheana, ndoa hiyo sio tu huduma bali huwa yenye furaha, haki (wajibu) na amani ambayo ni matunda ya ufalme wa Mungu.

  Kumsamehe mtu hakutoki akilini mwako, hutoka moyoni. Ukimsamehe mtu kutoka moyoni kunakuwezesha kufuta na kusahau kila kitu, lakini ukisamehe kutoka akilini, kila moyo unapokukumbusha kosa hilo linakuja kwa upya kabisa.

  Hivyo ndugu Sungura ili uwe mwalimu mzuri ni muhimu sana kufundisha faida na hasara za kile unachokifundisha, urahisi na ugumu wa hicho kitu hata kama anayeamua kukifanya kitu hicho amekianza kwa usahihi na bashasha nyingi, lakini lazima umweleze kwamba ipo siku anaweza kukutana na changamoto ngumu sana ambazo kama hatakuwa makini zitamtoa kwenye kusudi zima alilokusudia juu ya jambo hilo. Ndivyo ilivyo pia kwenye ndoa. hatuwezi kuwafundisha vijana mazuri tu yapatikanayo ndani ya ndoa bila kuwafundisha au kuwatahadharisha juu ya magumu yalipo pia. Mungu hajatuandalia meza zetu zilizofurika vinono vya Ufalme wake mbali na adui zetu, bali ametuandalia machoni pa watesi wetu ili waone jinsi tunavyofaidi wokovu wetu, lakini uwe na uhakika hawatakuacha uvifaidi bila kuinua vita dhidi yako.

  Kusudi la Mungu juu ya ndoa halijabadilika na wala haliwi governed na mazingira. Mazingira yanabadilika lakini kusudi la Mungu juu ya ndoa halibadiliki kamwe. Ndoa yoyote inayoendeshwa kufuata mazingira yanavyobadilika hiyo sio ndoa ya watu wa Mungu yaani wale walioitwa kwa jina lake!

  Mtoa mada ameitoa mada yake vizuri sana kwa kuwatahadharisha vijana ambao hawajaoa au kuolewa kwamba ndoa sio kitu cha mchezo. Anaposema sio kitu cha mchezo alikuwa na maana kwamba sio kitu cha majaribio kwamba unaoa au kuolewa leo na kesho mnaachana na kuoa na kuolewa tena mahali pengine. Huo sio mpango na makusudi ya Mungu juu ya ndoa. Mungu hajawahi kutupangia wala kutuwazia kitu cha mchezo mchezo. Mipango na mawazo yake kwetu ni dhabiti na adili na kamwe hatuachi bila kutuonyesha njia za kuufikia mpango huo. Kama mpango wake ni dhabiti na ni adili, uwe na uhakika kila anayepaswa kuoa na kuolewa amemwekea wa kuoana naye tena anayefanana naye kwa ajili ya kukamilisha kusudi lake.

  Shida inakuja kwetu kwamba tunapotaka kuingia kwenye ndoa hatumuulizi mwenye wenzi wetu, hata pale tunapojitahidi kumuuliza hatusikii jibu kutoka Kwake au wakati mwingine tuanasikia majibu yaliyo kinyume na kile ambacho tayari tumeisha kipanga, hivyo tunashupaza shingo katika kukubaliana na mpango wa Mungu ulio tofauti na wa kwetu, hatima yake ni vurugu tupu ndani ya maisha ya ndoa.

  Swala la misimamo ya watu waliyo nayo kabla na ndani yao ni la kidunia zaidi kuliko kuwa la kiroho. Kila aongozwaye na Roho huyo ndiye mtoto wa Mungu na mtoto wa Mungu kweli hawezi kumchukia mwenzi wake kiasi kwamba ashindwe kumsamehe mwenzake kwa sababu kila wakati Roho atakuwa anamsemesha juu ya kusamehe saba mara sabini!
  Kwa haya machache nadhani sasa tunaweza kuendelea kuichambua mada hii kwa kuangalia mazingira yanafanya ndoa kuwa sio kitu cha mchezo na pale tunapozembea katika kumtafuta Mungu na kusudi lake ndani ya ndoa nini kinatokea.Shetani ni mjanja sana kwa sababu anajua kama kusudi la Mungu litasimama barabara ndani ya ndoa zetu, ufalme wake utabomolewa sana maana taasisi ya ndoa ndio kiini cha kanisa dhabiti la Mungu ambalo ndilo mwili wake Kristo.

  Mparanganyiko wowote unapotokea kwenye ndoa, hutoa au huweka mlango mkubwa sana kwa Ibilisi kuingiza uovu wake.Tusichoke kutafuta kusudi la Mungu kwenye ndoa kabla na baada ya kuingia kwenye maisha ya ndoa. Na ili hii ya hali ya ndoa za sasa zilivyo iishe, ni lazima kuwapa vijana mafundisho yenye kubeba ukweli wote wa maisha ya ndoa. ni sawa na nahodha wa meli anayeshindwa kuwaeleza ukweli abiria wake kwamba ndani ya safari yao upo usalama wa kutosha lakini pia ipo hatari hivyo ikitokea hatari abiria anatakiwa azingatie hili na hili.

  Ndivyo maisha ya ndoa yalivyo, yakija mawimbi mnapanda wote juu yake na yakiwateresha chini mnakuwa wote, kikija kipindi cha kupita kwenye ardhi tambarare mnakuwa wote, mkikuta mlima mnapanda wote kisha mnatereka wote. Kama njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba kiasi hicho sembuse maisha ya kwenye ndoa zenye kusudi la Mungu?

  Baraka kwenu wote.

 33. @ Ndg Kapinga,
  Polepole ndg yangu, usipindue meza ya majadiliano kwa vile tu wakubwa mmeshiba, tupo watoto wa wakumalizia masalia na kuondoa vyombo!

  @ Sungura, wakati unamkubalia Kinyau kuwa unarudi kwenye mada, naamini huo mchango wa Kapinga ulikuwa hujauona, basi ulipouona ulipaswa uendelee kuchangia mawazo uliyonayo, lakini wote mmerudi kulekule!! 
  Ile SABURI mmeisahau mahali fulani, rudini mkaitafute halafu mje tuendelee!

  @ Wapendwa, 
  Ni kweli ndoa si jambo la mchezo, HAKUNA KUACHANA! Yaani usiiendee ndoa ukiwa bado haujakomaa, au usioe kwa fasheni tu, au kwa kuiga. Liwakilishe suala lako kwa wazazi wako kwanza, uwasikilize ushauri wao, nyote kwa pamoja mkiliwakilisha jambo hilo mbele za Mungu kama familia.

  Kwa hiyo, tahadhari hiyo tunapoichukua au tunapoichangia, ni muhimu kurudi ktk context ya Biblia. Yaani mtoa mada ametupeleka mwisho akitupa tahadhari ya Mwanzo! Kimsingi mtoa mada anatuambia tuwe makini tunapochagua wachumba! Kwa hiyo iwapo tunayo michango inayoweza kuwaelekeza vijana wetu katika jambo hilo, itawafaa sana.

  Kwa mfano labda ni kijana wa kiume; huyo inapaswa aelezwe wazi kuwa jukumu la kuitunza familia ni la kwake squarely, haijalishi kama mkewe atakuwa anafanya kazi au la. Pili anapaswa afahamu kuwa yeye ndiye kiongozi wa familia, yaani yeye ndiye “high priest” wa nyumba yake, kwa hiyo Mungu atahitaji hesabu ya nyumba yake kutoka kwake. Na ni katika jambo hili ndiyo ulazima wa kuoa mwaminio mwenzako linapojitokeza ili nyote muwe chini ya Roho mmoja kadiri ya dhehebu lenu.

  Mvulana asipofunzwa kubeba majukumu yake aliyokabidhiwa na Mungu, ni lazima atashindwa kukaa na mke. Na kama mke atatokea kuwa na kazi yenye kipato kizuri, basi mvulana asiyejengwa juu ya msingi imara wa kiBiblia ni rahisi kuwa “gigolo” na hivyo ndoa kukosa mwelekeo thabiti na baraka za kiungu!

  Vivyo kwa msichana, ni lazima afunzwe juu ya wajibu wake anaopaswa kutimiza pindi akiolewa. Amheshimu mumewe, kama Kanisa linavyomuheshimu Kristo. Hebu watazame Sara na Ibrahim! Na iwapo atakuwa ni mfanyakazi basi mshahara wake wote anapaswa auwakilishe kwa mumewe kabla ya kuutumia, maana mumewe ndiye kichwa chake!

  Mambo ni mengi. Lakini mwisho pia ni lazima wafundishwe kuhusu kuachana kulingana na Maandiko. Yaani wanapoiendea ndoa ni muhimu wakajua ni sababu zipi ambazo Mungu anazikubali pale inapobidi ndoa ivunjike ili waweze kujua mapema. Kwa mfano, mmoja wao kuiacha imani, ambavyo atakuwa hafungwi tena na Neno la Mungu, basi Nanga ikikatika, sijui utaisimamishaje boti baharini! 

  Au uasherati. Wachumba wakiyajua haya mapema itawarahisishia ndoa yao kuwa imara. Kristo amesema mtu anaweza kumuacha mkewe kwa kosa la uasherati, unajua Israeli wote ni waaminio, kwa hiyo suala la kuicha imani kwao halipo bali kwetu sisi mataifa. Basi uasherati kimsingi ni unconfessed sin. Dhambi hii hufanywa kabla ya kuchumbiwa. Yaani mwanamke anapochumbiwa anapaswa amwambie mchumba wake mahusiano yake yote ya huko nyuma iwapo sio bikira. Juu ya maelezo hayo ndipo mchumba wake aamue kuendelea nae au la. Sasa iwapo atayaficha mengineyo, labda alitembea na baba yako, halafu akakuficha nawe ukaja kugundua baada ya miaka 20, basi kulingana na Neno, unaweza kumuacha ukishindwa kuvumilia, Mungu anaruhusu! Sasa uasherati sio uzinzi. Uzinzi unafanywa na mwanamke aliyeolewa tayari ambao adhabu yake ni kifo, ndio maana Kristo hakuujumuisha katika talaka, hauwezi kumtaliki marehemu, hata akiwa ni “marehemu” wa kiroho! Hilo ndilo Mungu aliloamuru, maana uzinzi unaleta watoto haramu ndani ya ndoa. Na kama mume hajagundua, basi atalea watoto ambao si wake, au wale watoto “kitanda hakizai haramu”, hii ndiyo dhuluma Mungu aliyoikataa, kuchanganya damu!!! 

  Kuna mafundisho yanayomrejea Kristo akimsamehe yule mwanamke mzinzi na hivyo kuwalazimisha wanandoa kusameheana na kuendelea kuishi pamoja kwa msingi kwamba ndoa za Kikristo hazina talaka. Hilo si kweli kwani Kristo aliipitisha ile adhabu akawaruhusu waitimize, wampige mawe mpaka afe, lakini waitimize kulingana na Torati na sio ushabiki wa mjini wa mwizi kumpiga mwizi mwenzake! Hakuwepo msafi wa kuitimiza Torati, na yeye hakuja kuhukumu, akamuachia aende na kumuonya asirudie, vinginevyo Kristo angewaua wote! Basi uzinzi ni hatari kubwa kwa wachumba maana huo ni mauti, yaani kutengwa milele na Bwana!! Tena uzinzi kosa lake linaanza kuwa kosa tangu siku mnayokubaliana uchumba mkiiendea adhma yenu ya kuoana, unaweza kujihakikishia hilo kwa kuwatazama Yusufu na Mariam pale alipoonekana ana ujauzito, Mungu akimwambia Yusufu asihofu kumchukua mkewe, ingawa walikuwa bado wachumba, lakini Mungu anamwambia “mkeo”! 

  Mkristo hapaswi kuwa na kauli mbili mbili. Kama mvulana kila msichana unayemtongoza unamuahidi ndoa, basi ole wako, maana  Mungu anakuhesabia kuwa wote hao ni wake zakLo! Na kama ulivyowakacha wakaenda kuolewa kwingine, basi umewasababishia UZINZI, kwa hiyo sijui itakuwaje ukifika kwenye Hukumu huku ukikiri wokovu!!!

  Nami naona nile pose kidogo, 
  Mbarikiwe nyooote mlio katika Pendo lake!

 34. KAPINGA, are you out of yo senses or something..? hehe…. stop being a nyumbu and learn from the ants to get wisdom. the world has been, and is being changed by critical thinking. no doubt you have a mobile phone with you right there you are, right now, dont you? with which you connect to some folks in the united states miles and miles away, within some seconds, right? and no qualms you enjoy the technology, isnt it buddy? problems, or uncomfortability are unfriendly situations that maze us into difficulty. it is at this course the human brain develops questive on how to make a way out of a maze. through critical thinking,in an effort to elimite a communication difficulty, someone invented a phone that transmitted the electrical signals through a wire. to make life on the planet more easy, curiously someone else looked at a callbox. with critical thinking, teemed up with a nu idea that could effect life the more. you know what it is? wireless mobile phone, you have. i know obviously am out of a topic, but i better defreeze yo frozen, inactive brains. it is god who gave you that great brain. so use it effectively. sungura posed the basic questions that demand logical explicit answers to quench his doubt of why ndoa should be viewed such an ordeal? and what actually causes all its ordeality? come out of that chritian naivety and be curious as well as questive. curiocity brings up questions that quest for relevant answers or solution. if you say ndoa si kitu cha mchezo, make sure you are well equipped with facts to satisfy the why question. rather than matching out equipped up with mere biblical verse that you cant synthesize. cramming statutory articles of law is one thing. interpreting those articles is another thing. dont give us mere bible verses when we ask you why ndoa should be si kitu cha mchezo? rather you should be able to interpret the verses just to strengthen yo facts. and some are just supporting something they don know. they read the bible to cram as many verses as possible. they never study the bible to find the meaning or truth that sets free. sungura, ignorant yet frozen minded people are not easy. they will tell you-what we are grasped to, we are grasped to. whether logical or illogical, we need not to know. go away son of pervese!

 35. Naona bwana Sungura unaamua kuendeleza mapambano, mi kimsingi sitakubaliana na mafundisho yako hata kidogo kwa sababu umeshindwa kunijengea kukuamini katika kile unachosema na jinsi unavyokisema inanipa mashaka makubwa hasa katika lengo ulilonalo juu ya hayo uyasemayo. Hizo unazozisema ni exceptional cases ambazo haziwezi kuwa doctrine. mfano kama kila jambo lililoko kwenye biblia tutalichukua kama lilivyo na kuanza kulitendea kazi tutaanza hata kuombea wake za watu au watoto wa watu kwa kuwalalia juu kama alivyofanya Elisha. hiyo ilikuwa maingilio ya Mungu kwa wakati ule na sio fundisho la kulifuata sikuzote ndio maana hata elisha mwenyewe hakurudia tena kumwombea mtu kwa jinsi ile for rest of his life. sasa hatuwezi kuanza kujadili hapa eti kwa mfano mke wangu kaolewa na mtu mwingine, that is not what we want to deliver to people right here. kwa hiyo suala ireconciliable cases sio fundisho ni exceptional cases hatuwezi kuanza kuzikomalia na kuacha kabisa ule mpango wa Mungu juu ya ndoa. Yesu huyo huyo unayesema alisema twaweza achana ndio huyo huyo aliyesema alichokiunganisha Mungu mwanadamu askitenganishe. sasa sijui utasema Yesu au Mungu anajicontradict sijui ila mi najua jambo moja ndoa ni kitu cha kuwa makini nacho kwani sio jambo la mchezo kama ambavyo wokovu wetu usivyo kitu cha mchezo hata waebrania ikasema sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, kwa hiyo sitakurupuka na kuoa tu ilimradi ila nitazingatia vigezo vyote vya mke mwema.

  Pili Sungura unaweza ukawa mtu mzuri katika mafundisho kama utakuwa selective to cater the demands of your audience sio kuongea ongea tu kila kitu unachojisikia. mimi kwenye mchango wangu hapo juu ni wapi niliposema kuwa tuwafundishe watu uongo mpaka uanze kuuliza swali kama hilo ulilouliza? mimi nimesema kabla hatujafundisha ni vizuri kutambua hayo tunayokwenda kufundisha yataleta impact gani kwa wale tunaokwenda kuwafundisha, mi sijasema tufundishe uongo lakini tujipime kwanza kabla ya kufundisha.

  kwani kunasababu gani ya kuwafundisha watu mazingira ya kuachana na wake zao eti kwa kutoa mifano kama hiyo uliyotoa? je ni kweli hiyo ndio kweli aliyoisema Yesu kuwa tutajua kweli nayo itatuweka huru?. kwa mfano we ukijua kuwa unaweza kuachana na mke wako inakuweka huru kivipi?

  mi nimegundua kuwa bwana Sungura unashindwa kucontrol michango yako kwasababu ya jazba jambo ambalo haliwezi kuleta tija. mtu akikupinga na unaona uko sahihi unatakiwa kuendelea kwa upole kabisa kufafanua kile ambacho mtu hajakuelewa.

  nataka uelewe kuwa anayefundisha kuwa mkishaoana hakuna kuacha ni mtu anayetutakia kheri sana kuliko wewe unayetufundisha kuwa tunaweza kuachana na wake zetu. hapa hatuzungumzii mke aliye kukimbia ila wewe umeona hakufai tena hivyo unaamua kumwacha sio amekukimbia kwa hiyo usituletee mifano isiyoendana na kile ambacho tunakijadili.

  mwisho naomba wadau kama hamtajali sana tufunge huu mjada rasmi kwani kama ni mafundisho tangu mtoa mada mwenyewe alishayamaliza kwa uwazi kabisa na no confussion was there ila haya mengine tunataka tu kuharibu mada ya ndugu yetu kwa kutaka kujionesha kuwa tunaweza kujenga hoja hata kama hatujui mwisho wa hizo hoja ni wapi!!!! I DECLARE THE TODISCUSSION CLOSED!!!!!!!!!!!

 36. Bora lipi, kufundishana uongo kwa kuogopa madhara ya kufundishana ukweli?”mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Ni bora kushika kile biblia imesema kuliko mapokeo yasiyo na msingi wa neno la Mungu

  Sisi sio bora kuliko Yesu Bwana wetu aliyeyasema mambo ya ndoa kwa namna hiyo.

  Ni mjinga tu ndiye atakayeamua kumwacha mwenzi wake kwa kujua ukweli kuwa kuna mazingira ya kuachana.

  Na kuachana kunakosemwa hapa ni kule ambako kuko katika hali ambayo wazungu husema “irreconcilable”. Hakuna namna wanawez kupatana.

  Kwa mfano: mke wangu ananiacha na kuamua kuolewa na mwanaume mwingine, ni msamaha upi ambao natakiwa kumpa hapo ambao utamfanya anirudie mimi?

  Na hata Paul hakuongelea suala la kusameheana bali kupatana “to reconcile”. Haya, kaolewa na mwingine nitamlazimishaje kupatana na mimi?(1Wakor 7:11)

  Hakuna ukweli ambao ni bora zaidi kuliko ukweli huu ulio katika neno la Mungu

  Maandiko kama ni ya neno la Mungu na neno la Mungu vyote ni neno la Mungu. Ispokuwa kuna neno la Mungu lililoandikwa-LOGOS.

  Kisha kuna neno la Mungu linalofunuliwa na Roho mtakatifu wakati huo kwa kusudi fulani – RHEMA.

  Mbona Yesu alimshinda shetani kwa kusema imeandikwa…

  Hayo aliyosema imeandikwa yalikuwa ni maandiko lakini ya neno la Mungu.

  Narudia tena kusema hapa kwamba, kuna mambo mengi tumeyapokea na kuyaamini tukidhani yako hivyo, na wala hatufuatilii katika neno la Mungu kujua kama yako hivyo. Lakini ki ukweli hayako hivyo tulivyoambiwa yako.

  Mtaijua kweli, nayo itawaweka huru!!

 37. Niliposema kuwa nataka ndoa iwe na ahadi nyingi kuliko maonyo maana yangu ilikuwa rahisi tu. Kwamba badala ya huyo mtu ambaye hajaoa/hajaolewa kuambiwa habari za matatizo yaliyo ndani ya ndoa aambiwe habari ya mambo mazuri yaliyo ndani ya ndoa. Kwa maana kusema kweli ndoa ina mambo mengi mema kuliko matatizo kwa mtazamo mzima wa biblia.

  Kwa ujumla mimi kama kuna mtu huwa anafuatilia michango yangu katika blog hii atagundua kuwa huwa sipendi sana kuchangia kwenye mada nyepesi. Au kwa lugha nyingine napenda kujadili vitu vigumu….

  Ndoa inawekewa maonyo mengi ambayo yanasababishwa na matatizo ambayo niliyaonesha hapo juu. Ambapo uhalisia unaonesha kuwa watu wengi katika ndoa zao wana matatizo ambayo wala si maonyo ya Mungu bali ni ubinafsi wa wahusika na kutojua nafasi zao katika ndoa.

  Kwa sehemu kubwa matatizo ya ndoa ni wanandoa kutofautiana mitazamo na matokeo yake ni mivutano ya kila mara na kugombana kusiko na sababu.

  Na chanzo cha haya si wahusika kutokuwa makini wakati wa kuchagua hao wenzi wao, bali ni kukosa hekima ya ki-Mungu ya kuishi katika ndoa. Biblia imewaambia wanaume “kaeni na wake zenu kwa akili….
  wala haijasema chagueni wenzi wenu kwa akili.

  Kwa hiyo tatizo kubwa haliko katika kuchagua, bali katika kukaa na huyo uliyemchagua. Ndio maana mada hii inawahusu zaidi pia walio ndani ya ndoa, maana onyo hilo tunaliona kwenye biblia la kukaa kwa akili linawahusu walio ndoani tayari.

  Si rahisi ukamjua mchumba wako ki undani wakati wa uchumba wenu,bali ni pale utakapoanza kuishi nae kama mkeo/mmeo.

  Misimamo, mitazamo, ujinga,kukosa uadilifu, hata na uzembe pia ndio vyanzo vikubwa vya misuguano katika ndoa. Mtu anaingia kwenye ndoa akiwa na misimamo yake tayari, kwamba “mimi nataka hivi sitaki vile na hivyo ndivyo nilivyo,kwa hiyo lazima mtu anayetaka kuishi na mimi afuate msimamo wangu”. Na mwenzi nae anakuwa na misimamo yake. Hapo lazima ndoa ionekane ni kitu hatari.

  Misimamo hii inasababishwa na wahusika kutokujua nafasi zao katika ndoa,au wanazijua lakini hawaliziki nazo.

  Lakini sababu nyingine ni kile kitu wazungu wanakiita “The matter of belonging”.
  Nataka hivi na hivi kwa sababu mimi ndio mkeo, na mimi sitaki hiki na kile kwa sababu ndio mumeo – The matter of belonging ( suala la umiliki). Kwamba unaweza kusema/kufanya chochote kwake kwa vile tu wewe ndiye fulani wake!Hapo lazima ndoa iwe na msuguano.

  Na hii haisababishwi na kukosea kuchagua, hata kama mwenzi wako alishuka kutoka mbinguni suala la kujua kuishi nae ni juu yako wala si juu ya Roho mtakatifu. Usipojifunza jinsi ya kuishi nae lazima mtasuguana tu.

  Maisha ya ndoa ni sawa na huduma kwa wateja (customer care).

  Jitahidi kumhudumia vizuri mwenzi wako ili aendelee kuwa mteja wako mzuri.

  Ukimhudumia vibaya lazima atafute kukukimbia!!

 38. kila mtu asomaye michango hii na afikiri mwenyewe kama inataka kumpeleka wapi uzimani au kifoni, je ni malengo yetu na ya mtoa mada kuwa tuje tufundishe watu hapa kuwa ndoa sio kitu kwani tunaweza kuoa na mazingira fulani yakitokea tunaweza kuachana? wapendwa akili kichwani mwenu mimi sikubaliani na swala la kuachana na mke wako hata kwa huo uasherati ambao wengi wenu mnasimamia kama sababu ya kuachanisha ndoa. Mungu ametufundisha kusamehe kusikokuwa na kiasi ili sisi pia tuweze kusamehewa dhambi zetu. Kama Mungu ametusamehe kutoka kwenye dhambi nzito kama zile ambazo tulikuwa tunazifanya kila mmoja anazifahamu zake je haitupasi na sisi kusanehe wake zetu kama Mungu anavyotusamehe? naomba mniambie nyie mnaosema kuwa kwenye biblia kunafundisha kuachana na kwa hiyo ndoa sio kitu hatari kwani twaweza achana je mnafahamu madhara ya kuachana? Tuwe makini wapendwa na maandiko kwani ibilisi ni mjanja sana huja kama malaika wa nuru kumbe anataka kutuharibia ndoa ili kanisa likose msingi. unapokuja na fundisho jipya kama hili la kuwafundisha watu kuwa biblia inaruhusu kuachana unatarajia nini kwa watu ambao wanapitia majaribu hayo na wakati mwingine wanatamani kukata tamaa alafu wewe unakuja na new doctrine ya kwamba biblia inaruhusu kuachana unatarajia nini baada ya hapo? tunasema kuwa unapotoa fundisho lolote ni lazima uangalie linakwenda kuwa na madhara au linakwenda kujenga? Hatuwezi kuanza kufundisha watu eti wanaruhusiwa kuachana katika mazingira fulani kwani hapo tunampa nafasi ibilisi ya kuwafanya watu waachane kila siku na kuoa wake wengine; sasa jaribu kuvuta picha ya baada ya hayo. Unapoamua kuanza kufundisha watu kuwa unaruhusiwa kuachana na mke wako kwa mazingira na sababu fulani fulani kumbuka hizo sababu mi nakuhakikishia kuwa wapo wengi sana wanazo sababu hizo zote lakini wanavumiliana katika Bwana, kwa hiyo wewe ukiamua kuwafundisha hivyo leo hii kutakuwa na ndoa nyingi sana zitakazo vunjika kwasababu tu ya hilo fundisho lako jipya. kama hayo ndio yatakuwa matokeo ya fundisho lako hilo jihoji mwenyewe ni Roho Mtakatifu kakupa hiyo message au ni adui? Kumbukeni kuna tofauti kati ya andiko na Neno. Andiko linakuwa Neno la Mungu mpaka lipate pumzi yake. HATUFUNDISHO MAANDIKO TUNAFUNDISHA NENO LA MUNGU JAMANI, msichukue tu vile ilivyoandikwa kwenye biblia na kuanza kutendea kazi mtapotosha watu na madhara yake ni makubwa sana. Mfano unapoamua kuchukua andiko linalosema tunaweza kuwaacha wake zetu kwa uasherati je Yesu aliposema tusamehe hata saba mara sabini alikuwa anamaanisha nini kama hatuwezi kuwasamehe wake zetu mpaka tufikie kwenye hatari hiyo ya kuachana? Tusipotoshane watumishi wa Mungu, andiko huua bali neno huuisha. HII NDIO ILIYOMFANYA MTOA MADA AKATUONYA SIO KWA SABABU NDOA NI HATARI LAKINI NDOA ZETU ZINA VITA KUTOKA KWA ADUI HIVYO UKIOA MTU AMBAYE HAMJUI MUNGU ATASHINDWA KUHILIMILI VITA HIYO NA KUJIKUTA MKIISHIA KWENYE MAAMUZI YA KUACHANA KAMA AMBAVYO BAADHI YENU MNATAKA KUTUPELEKA TUAMINI KUWA TUNAWEZA KUINGIA KWENYE NDOA NA KUTOKA TU HAINA SHIDA. THIS IS SO STRANGE!!!!!!

 39. ndugu Kinyau, Haggai nikushukuru kwa ushauri wako mzuri na wenye busara nyingi. nami pia nakubaliana na ulichosema kuwa turudi kwenye mada. kama umesoma kweli michango yangu kwa makini utagundua kuwa nimekuwa nikipingana sana na Sungura kwenye statement yake ya mwisho katika huo mchango wake aliokuwa ameuliza maswali mengi na mara baada ya hayo maswali amemaliza kwa kusema “nataka ndoa iwe na ahadi nyingi kuliko maonyo” ambapo kwangu mimi sentensi hiyo ina maana kupinga mada za aina hiyo na kutaka zile mada zenye kuelezea tu uzuri na ahadi bila kuto awajibu. Nikupongeze wewe kwa kueleza undani wa kile ambacho unakifahamu kwa ufafanuzi makini kabisa ambao hauwezi kuleta maswali hata kidogo. Mimi nimejifunza sana hapo ulipoelezea mwanzo wa matatizo ya ndoa yalipoanzia. sasa hicho ndio nilichokuwa nakazana kumwambia Sungura katika michango yangu kwamba aeleze kile alichonacho ili sisi tujifunze badala ya kutuuliza tu maswali mengi alafu mwishoni kutuwekea contradicting sentence. Mimi binafsi pamoja na kwamba nikubaliana na maelezo uliyotoa juu ya mwanzo wa matatizo ya ndoa lakini nikiisoma hii mada kulingana na mtoaji wake hailengi kuaddress matatizo yaliyo kwenye ndoa ambazo tayari zimeshafungwa lakini inalenga kutujulisha kuwa tusioe tu ilimradi ila tuwe makini na mwanamke tunayeoa ndio maana akaweka na HATARI ZA KUOA MWANAMKE ASIYE AMINI. Sasa hayo maelezo mnayotoa ninyi hayaendi kwenye hii mada; mi nashauri ianzishwe mada nyingine yenye kichwa cha “NINI CHANZO CHA MATATIZO KATIKA NDOA NYINGI SIKU ZA LEO?”. Hiyo michango yenu itakuwa na maana sana katika mada hiyo badala ya hapa katika mada hii. Na hata Sungura nimemwambia hivo hivo. HAYO NI MAONI YANGU MBARIKIWE SANA.!!!

 40. Kaka Kinyau nashukuru kwa ushauri wako. Nia yangu tangu mwanzo kama ulivyosema kuhusu yale maswali mengi ilikuwa ni kuchangia mada moja kwa moja,ni tu bwana Kapinga hakuacha kunipinga kila mara.

  Ok, naachana nae narudi kwenye mada. Ila namwambia hivi “bwana Kapinga naomba tubishane kwa hoja ndani ya mada”.

  ======================

  Mimi kwenye biblia siyaoni maonyo juu ya ndoa ambayo leo tunaonywa nayo sana kiasi cha kuona ndoa ni kitu hatari zaidi kuliko kuwa chema zaidi. Yesu akasema mume ataacha wazazi wake, naye ataambatana na mke wake nao watakuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Hapo sioni onyo lolote lililofuata baada ya hiyo ahadi.

  Katika mwanzo kuna ahadi kwa mwanamke ambayo ni hasi, na sijui kama watu wengi huwa wanaelewa maana ya hicho kifungu. Kinasema kuwa tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala.(Mwa 3:16)

  Watu wengi nimewasikiliza kuhusu hicho kifungu wakisema lile neno tamaa linamaanisha tamaa ya mwili. Kwamba mwanamke atakuwa na tamaa ya mwili (sex) kwa mwanaume. Lakini ukiangalia uhalisia wa maisha ni kwamba wanaume ndio tunawatamani zaidi wanawake ki mwili.

  Lakini kifungu hiki kinamaanisha tamaa ya kiutawala au madaraka ndio maana mbele kuna neno “naye atakutawala”

  Tamaa hii ndani ya mwanamke kwa sehemu kubwa inatesa sana ndoa leo. Wanawake wengi wakristo wasingependa kusikia kuwa waume zao ni vichwa, wanakubaliana tu huo ukweli kwa vile umeandikwa kwenye biblia. Lakini vinginevyo wangependa biblia iseme kuwa mwanamke na mwanaume wote ni vichwa.

  Kwanza hawaelewi mantiki ya mwanaume kuwa kichwa, maana kama ni kutunza familia nao wanatunza hata kumzidi mwanaume, kama ni kutoa maamuzi sahihi nao wanafanya hivyo hata kumzidi mwanaume. Wako na swali vichwani mwao kwamba u-kichwa wa mwanaume uko kwenye nini hasa?

  Mtoa mada amesema hatari moja ya ndoa ni kuwa mkioana hakuna kuachana, ni mpaka kifo. Na watu wengi wanaiogopa ndoa kwa sababu ya jambo hilo. Kusingekuwa na hilo ndoa isingeonekana kitu hatari kiasi hicho. Waislam wao ndoa hata si kitu cha hatari kama wakristo.

  Lakini kwa nini watu wanaliwaza hilo jambo la kuachana? Ni kwa sababu ya msuguano ndani ya ndoa ambao unatokana na wanawake kujiuliza juu ya u-kichwa wa mwanaume, pamoja na mambo mengine ya kitabia n.k.

  Lakini je ni kweli kwamba hakuna kuachana mpaka kifo? Jibu ni hapana kuachana kupo.

  Je ni kweli kwamba mkiachana hakuna kuoa tena ispokuwa kupatana?( (1 Wakorintho 7:11)

  Jibu ni hapana,inategemea “grounds”(mazingira,sababu) za kuachana.(Math 19:9)

  Hili suala la mazingira au sababu za kuachana halifundishwi kabisa katika kanisa leo, ispokuwa lile la kwamba “hakuna kuachana”. Kana kwamba hilo la kuachana halijaandikwa kwenye biblia.

  Mantiki hasa ya kibali cha kuachana au taraka ni hao watu wawili(wanandoa wanaoachana) kupata uhalali wa kuoa/kuolewa tena.

  Ngoja leo tena nikomee hapa na wengine wachangie, maana nahisi ndio nimechokoza kabisaa wengine hawatanielewa zaidi.

  Karibuni!

 41. Wapendwa, hasa Sungura na Kapinga.

  Ni wazi sasa wasomaji wa blog hii wameendelea kwa muda mrefu kusoma malumbano yenu badala ya kujifunza kutoka kwenu vitu muhimu vilivyotakiwa kuletwa kuhusu mada hii.

  Nina imani kwa wale ambao hawajaoa au kuolewa walitarajia kupata vitu muhimu sana kutoka kwenu kwa ajili ya mustakabali wa ndoa zao na maisha kwa ujumla ndani ya ndoa; lakini sasa wameishia kusoma malumbano yasiyo na tija ya kuonyesha nani yuko sahihi na nani yuko wrong. Mara mwingine anataka kuombwa msamaha na mwingine hamwelewi mwingine n.k. Haya yote hayatawasaidia wasomaji hasa vijana ambao hawajaoa na kuolewa. Lakini pia si vijana tu hata sisi ambao tumeoa siku nyingi tulitarajia kuitumia mada hii kama kioo cha kujitazama kutoka kwenye michango yenu juu ya maisha tunayoenenda nayo ndani ya ndoa zetu.

  Kimsingi, maswali ya Sungura yalikuwa yanaweka msingi (base) mzuri sana wa kuanza kuisimamisha mada hii kama ndugu Kapinga angeyatazama kwa jicho la kutaka kujifunza. Kwa maana nyingine ni kwamba si kila anayeuliza swali hana jibu la swali hilo, hivyo labda angemuuliza ndugu Sungura ana maana gani au kitu gani anataka kutokana na maswali aliyouliza. Mahali ndugu Sungura alipokosea kidogo ni pale aliposema yeye anataka ndoa ziwe na ahadi zaidi kuliko maonyo kitu ambacho nakubaliana na Kapinga kwamba ahadi yoyote huenda na maonyo na maelekezo ya kuifikia ahadi hiyo. Kwa hiyo kama Sungura anataka ndoa ziwe na ahadi nyingi, basi awe na uhakika kwamba ndoa hizo pia zitakuwa na maonyo mengi zaidi.

  Ndoa ni jambo au taasisi njema sana aliyoianzisha Mungu mwenyewe, lakini wanaoiendesha taasisi hii, yaani wanandoa wana mapungufu mengi sana ambayo yaliletwa na mwovu shetani pale Edeni. Ukitafakari vizuri kutoka katika biblia kitabu cha Mwanzo sura ya tatu yote, utagundua kwamba kitu cha kwanza kabisa kilichovurugwa na shetani kwenye anguko la mwanadamu kilikuwa ni taasisi ya ndoa. Baada ya Adamu kujificha na Mungu kumuuliza je, umekula matunda ya mti niliokuamuru usile? Angalia alivyojibu;

  “Adamu akasema, ‘Huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, ndiye aliyenipa sehemu ya tunda kutoka kwenye huo mti, nami nikala”

  Naweza kusema kwamba hapa ndipo hasa chimbuko la maswali mengi ya ndg Sugura. Ukiutafakari mstari huu kwa uchache utaona vitu vifuatavyo;

  1. Adamu alionekana kumlaumu Mungu kwa kumpa mwanamke ambaye amemuingiza kwenye shida hiyo.

  2. Adamu akasahau kwamba muda mfupi uliopita alipoletewa huyo mama alimfurahia sana na kusema kwamba yeye ni nyama toka kwenye nyama zake na mfupa toka kwenye mifupa yake na kumwita mwanamke kwa kuwa ametolewa katika mwanaume.

  3. Shetani alivuruga kabisa, si mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu tu, bali pia kati ya mume na mke ndio sababu mume akaanza kumtupia lawama zote mkewe kwa kosa walilolifanya.

  4. Roho ya kutokusameheana kwenye maisha ya ndoa pale mmoja anapokosea, ilianzia hapo kwa sababu sio tu kwamba Adamu hakutubu kwa Mungu wake, bali pia hakuonyesha dalili zozote za kumsamehe mkewe kwa kumpa sehemu ya tunda hilo.

  5. Milima na mabonde ndani ya maisha ya ndoa yalianzia hapo pia kwa sababu adhabu waliyopewa na Mungu iliwaingiza katika level nyingine kabisa ya maisha ukilinganisha na kipindi kile cha kabla ya kula tunda lile.

  Hapo sasa ndipo unaweza kuja kwenye point ya Ndugu Kapinga kwamba maisha ya ndoa yana ahadi nyingi na maonyo mengi pia. Unaweza kuona kwamba ili Adamu na mkewe waweze kuishi maisha mazuri ndani ya ndoa yao walitakiwa kutii onyo moja tu, la kutokula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya na kwa kutokutii onyo hilo moja tu, maisha yao ya ndoa yalivurugika kabisa.

  Unaweza ukaona hata ndoa nyingi sana za sasa wakati wa uchumba ni wakati wa maziwa na asali na hata mwanzoni mwa uhai wa ndoa yenyewe huwa ni bread and butter. Lakini jinsi muda unavyokwenda ndani ya maisha hayo, maziwa na asali huisha na hugeuka kuwa shubiri. Kwa maana hiyo ni lazima tuwaeleze vijana kwamba ndani ya ndoa kuna ahadi nyingi sana nzuri lakini ili wazifikie ahadi hizo ni lazima watii maonyo yanayoambatana na ahadi hizo.

  Ushauri wangu wa mwisho kwenu Kapinga na Sungura, wote wawili rudini kwenye meza ya mada hii na wote wawili kama ni kuombana msamaha, ombaneni ili tuanze kuyajadili kwa undani maswali ya Sungura kwa sababu yana umuhimu mkubwa kwa vijana ambao hawajaoa wala kuolewa ili tuweze kuziponya ndoa tarajali maana ndoa za sasa zinatisha na kusikitisha kama sio kushangaza.

  Ahsanteni na Mungu awabariki.

 42. nianze kwanza na bwana Ndalusyaga, unapotoa ujumbe wowote ule ni lazima uwe na lengo maalum. fikiria umealikwa kufundisha wanandoa yaani watu waliokusanyika na wake zao kwa pamoja ili kupata mafundisho namna ya kuishi katika ndoa alafu we unakwenda pale unaanza kuwaambia wawe makini kwani mdoa sio jambo la mchezo alafu unawatajia na madhara ya kuoa mke asiyeamini. unafikiri utakuwa sahihi kuleta mada kama hiyo mbele ya watu kama hao? kama jibu lako litakuwa sio sasa rudi kwenye maelezo ya mtoa mada uone kama anawalenga wanandoa au anawalenga wale ambao bado ni bachelors. kama huwezi kugundua hata malengo ya mtoa mada pamoja na kujieleza kwake kote huko basi mimi sidhani kama utanielewa hata kidogo kwa hiyo nitaomba tuishie hapo tusijadili zaidi we toa tu maoni yako unavyojisikia au ulivyoelewa nami nitakaa kimya. pia nimeshitushwa sana sentensi yako ya mwisho ya kukejeli makanisa ya kiroho; anyway inawezekana mitazamo yetu juu ya makanisa inatofautiana sana ndio maana mimi kulinenea kanisa vibaya siwezi labda kama linahubiri au kufundisha au kusimamia jambo lisiloendana na biblia.
  pili nirudi kwako bwna Sungura, nashindwa kuelewa kama kweli umesoma hizo statement zangu ulizozi nukuu kwa makini na kukuta eti kuna contradiction binafsi sioni contradiction yoyote ile labda pitia tena vizuri mpaka neno la mwisho. Alafu mi mpka saizi nashindwa kuelewa msimamo wako katika mafundisho unayotoa kwa sababu mtoa mada kasisitiza kwa vijana kuwa makini kwani wakishaingia kwenye ndoa hakuna kuachana, wewe unaleta mistari ya (Mathayo 5;31- 32, 19;7, Marko 10: 11-12) ukihoji suala la kuto achana,je unataka tuanze kuwafundisha vijana kuwa wanaweza kuachan?

 43. Sijawahi kuingia humu na leo ni mara ya kwanza na kukutana na mvutano wa Kapinga na Sungura. Kwa mtazamo wangu japo nimeoa,naona Kapinga hujamuelewa chochote Sungura.Maswali yake yana msingi sana kwa hoja au maada hiyo ya “Ndoa si jambo la mchezo” kuchangia hoja kama hiyo hakuhitaji uwe hujaolewa/hujaoa na hasa kwa mantiki ya kichwa chenyewe kinavyojieleza.Humu waweza kupata maelezo ya uzoefu wa walioa na kuolewa kuunga mkono kichwa hicho au kukanusha.Pia kuchangia hoja juu ya maada hiyo waweza kuuliza maswali ili utafiti zaidi.Sungura ametumia maswali hayo kwenda kwa undani zaidi kuliweka somo kimantiki zaidi na si kinadharia na wepesi wa hoja za kusikia na ndio maana mnajaribu kunukuu vifungu vya Biblia.Sungura ametumia maswali kama Randomly sampling ya kutafiti kilichomo ili watu wasichukue hewani tu bali maada ipate matokeo mazuri kwa uelimishaji juu ya jambo hilo kuliko kunukuu tu vifungu maana vifungu vyenyewe unaweza kukuta unakwama navyo na wakati mwingine vinapingana kutegemeana na mazingira,wakati, tamaduni, mahali na watu/jamii iliyohusika na vifungu hivyo.Maada ni nzuri sana lakini haijafungwa kwa wasiooa/wasioolewa tu,ipo ku-balance mpate the real experience ya walioa/kuolewa ndipo mtajifunza kihalisia. Pia usilichukulie suala la kuoa/kuolewa kama vile kwenda kununua njugu sokoni.Biblia inatuambia mke mwema huchaguliwa/tunapewa na Mungu.Hapo usitegemee unachotaka wewe,unaweza kupewa asiyeamini, kwa sababu wewe unaamini basi wewe ndiye utakuwa chachu wa kumwaminisha huyo na ukaishi naye milele.Mimi Mama yangu alikuwa Mkristo, baba yangu hakuwa Mkristo,mama yangu ndiye aliyenifanya mimi na wadogo zangu tuingie ukristo, na hatimaye baba yetu akatufuata tena kwa imani thabiti. Tusiwe tunajaribu sana kumsemea Mungu ambapo yeye hatasema hivyo,bali tumpe Mungu nafasi ya kutosha ili atusemee sisi na kutuonyesha njia sahihi na maono sahihi kuliko mbwembwe za kibinadamu ambazo zimejaa sana siku hizi katika makanisa mengi yanayitwa ya kiroho.

 44. Kapinga mbona huja-apologize vile ulivyojichanganya kwenye comments zako? Nitakuona Muungwana sana na ambaye kweli uko hapa kwa nia ya kujifunza na kufunza wengine kama utafanya hivyo.

  Halaf bado nakukatalia unaposema style yangu ya kuuliza maswali is a mistake. Wewe bila shaka ndio uko-mistaken au hujajizoeza kujifunza kwa njia hiyo.

  Ok, kuhusu mtoa mada, sina tatizo nae kwenye maelezo yake ya hatari ya kuoana na mtu asiyeamini.

  Lakini kuna tafsiri ameikosea katika suala la kuoa wanawake waliofunzwa ndani ya kanisa. Namnukuu “Tukumbuke faida moja wapo ya kuoa katika katisa ni kupata mke alifundishwa maadili na wanawake waliomtangulia:”

  Kitu anachokifafanua hapa kinatoka katika Tito 2:3-5. Na maelezo mengine aliyoendelea kutoa ni haya “Hivyo ni dhahiri kuna faida kwa mkristo kujipatia mke aliyefunzwa maadili ya ndani ya kanisa.”

  Alichokosea katika mistari hii ni kwamba wanawake hawa wanaofunzwa katika kanisa amesema ni wale ambao hwajaolewa, lakini hii mistari haimaanishi wanawake ambao hawajaolewa bali ni wale wanawake vijana walio ndani ya kanisa ambao tayari wamekwisha kuolewa ndio wanatakiwa kufundishwa na wanawake wazee(wazoefu) jinsi ya kuishi na waume zao.

  Unapopewa onyo lazima mbele yake kuna hatari usipozingatia kufuata maagizo ya onyo hilo. Je ni hatari zipi ambazo huyu mtoa mada amezitoa ambazo ili kuziepuka anataka tuwe makini na ndoa?

  Haya najijibu mwenyewe; hatari ya kwanza ni kugeuzwa imani kama Suleiman. Na hiyo amesema inatokana na kuoa mwanamke asiyemcha Mungu.

  Hatari ya pili amesema kuwa ukisha ingia katika kifungo cha ndoa hakuna kuachana mpaka kifo.

  N mimi katika maswali yangu unayoyasimanga sana Kapinga nimejaribu sana kujikita katika hii sababu ya pili.

  Katika hili suala la pili watu wengi husimamia sna maelezo ya mtume Paul, kwamba hakuna kuachana mpaka kifo au mkiachana hakuna kuoa/kuolewa ispokuwa kupana. Haya ni maelekezo ya Paul kwa wakorintho (1 Wakorintho 7:10-11).

  Lakini kuna maneno ya Yesu mwenyewe kuhusu ndoa na kuachana ambayo naona kama watu wengi huwa hawayatumii sana au huyatumia bila kuyachambua kiusahihi.(Mathayo 5;31- 32, 19;7, Marko 10: 11-12)

  Basi naomba Kapinga na wachangiaji wengine tupitie hii mistari kwa umakini tuone nini hasa kimesmwa humo. Na mimi maswali yangu ambayo Kapinga hayakubali yamejikita katika mistari hii.
  Ngoja leo niweke koma hapa!

 45. i mean tabia zetu zipi kwa mfano; misimamo yetu ipi; fahamu zetu zipi; uelewa wetu upi; ili tuanze kuvirekebisha mapema ambao bado ni mabachelor. AU WENZANGU MNASEMAJE? @Sungura.

 46. bwana Sungura you might be right to your intention but you are mistaking to flood us with questions inteady of giving out what you have for us to learn. kuhusu hoja uliyo itoa kuwa kwa nini ndoa sio jambo la mchezo mi naona mtoa mada katika mada yake kaeleze kabisa tena kwa subheading “HATARI YA KUOANA NA ASIYE MCHAJI WA MUNGU” kama ilivyo hapo juu kabisa. nilitarajia labda wewe ungetoa hiyo critical analysis yako kwa kukazia hilo ili watu wawe makini wanapotafuta wenzu wao lakini badala yake ukauliza tu maswali na mwisho ukasemwa unataka ndoa iwe na ahadi zaidi kuliko maonyo; kitu amabcho mimi ndio sikubaliani kabisa na wewe. labda kama utatoa ulichokuwa unamaanisha katika hiyo sentensi yako nini labda naweza kukuelewa. mimi kwangu maonyo ni uwingi wa neno onyo au precaution. unaposema hutaki maonyo hutaki ni sawa na kusema hutaki kujua hatari iliyopo kama ukikosea kufanya jambo fulani unalotarajia kulifanya. Mungu kila alipotaka kutoa ahadi kwa wanadamu aliwaonya kwanza na kuwaonesha yatakayo wapata endapo wakikosea hayo waliyoonywa na ndio mtoa mada alivyofanya. mimi nilimpongeza kwasababu amefanya GOdly thing. sasa mi kwangu unanipa shida kukuelewa unaposema unataka ahadi nyingi kuliko maonyo. Alafu pia umesema hapo juu umetaja habari za tabia zetu, misimamo yetu,fahamu zetu,uelewa wetu, n.k. lakini mi nilikuwa natarajia utaje hivyo vitu ambavyo ni tatizo kwenye hizo ndoa ambazo unataka kuziponya badala ya kuishia tu kuvitaja na kuacha hanging. hivi ndivyo mimi ninavyodhani kuwa itakuwa ya kujenga zaidi na kuboresha zaidi.
  barikiwa sana natarajia kuona ukivitaja hivyo vitu ambavyo umevitaja kuwa ni tatizo katika ndoa ili tuweze kujifunza na kuchukua tahadhari na hatua!!!!.

 47. Ndg Kapinga style za kuchangia ziko nyingi sana, mimi nimechagua hiyo, kwa hiyo kama huipendi don’t even bother. Tusiendelee kulumbana hapa kana kwamba sisi ndio mada inayojadiliwa.

  Mara ya kwanza hukukerwa na mimi kuchangia kwa kuuliza maswali bali ulisema maswali yangu yako out of context, nimejitahidi kueleza jinsi gani siko nje ya mada, sasa hivi umegeuka unakerwa na mimi kuchangia kwa kuuliza maswali.

  Hebu angalia ulichoniambia kwenye mchango wako uliopita na ulinganishe na ulichonambia hapa:
  “Pia naomba uchukue taadhari kabla ya kuchangia ili uone kama mchango wako is relevant to the topic in discussion. mfano mada yetu inasema tuwe makini ndoa si jambo la mchezo, kwa hiyo maoni yanayotolewa hapa ni either yanasuport au yanapinga hii mada au yanaongezea kitu kwenye mada”

  Ulivyonambia kwenye mchango mpya; ” alafu pia mimi sijasema tu propose and oppose lakini nimetamka kitu kinachoitwa kuongezea mapungufu au modify it in the way you think will bring the exact meaning you intent us to get.

  ” Then now tell me, are u hypocrite or something”?

  Au unasema ukiwa umesahau ulichosema jana? Jitahidi kupitia comment zako pia ili usijichanganye na kutuchanganya kiasi hiki.Maana ni wewe uliyesema either mtu a-oppose au ku-propose,lakini pia ni wewe unayekana hayo maneno.

  Any simple intelligent person can grasp what I’m trying to communicate in my comments!

  Kapinga ivi unajua kuwa tangu umeanza kuandika juu mada hii umechangia mada yenyewe kwa kiasi kidogo sana,na muda mwingi unautumia aidha kunikosoa mimi au kupongeza wachangiaji wengine? Kama huamini pitia tena michango yako utaona mwenyewe.

  Lakini pia unanilazimisha hata mimi nipoteze muda mwingi kukujibu wewe.

  Please I and U are not the topic here, let’s go back to square one Kapinga!!

  Thanks for understanding!

 48. shida yangu mimi kwako ni kuanza kutuuliza maswali badala ya kutoa kile ambacho ndio mchango wako unaodhani sisi inatakiwa tubadilike!! alafu pia mimi sijasema tu propose and oppose lakini nimetamka kitu kinachoitwa kuongezea mapungufu au modify it in the way you think will bring the exact meaning you intent us to get.

 49. Rosemary, mimi pia kwenye mchango wangu sijasema ndoa ni kitu cha kuingia kichwakichwa,badala yake nimetaka wadau mseme kwa nini ndoa si mchezo.

  In fact, tunatakiwa kuchangia mawazo yeu kwamba kwa nini ndoa nyingi zina matatizo kama ulivyosema,kwamba wakati mwingine za wapendwa zina shida kuliko wasioamini.

  Lazima kuna kitu ambacho hakiko sahihi katika kuelewa kwetu juu ya nini Mungu amesema kuhusu ndoa.

  Ki msingi lazima tuweke msingi kwanza wa kujua ndoa ni nini,na kwa nini tunaingia kwenye ndoa. Baada ya hapo tujadili kwa nini ndoa inaonekana kuwa ni kitu tata (complicated)?

  Wewe umempongeza sana Kapinga ambaye kwa sehemu kubwa katika mchango wake amenishambulia mimi, hivyo bila shaka na wewe ujaona mantiki katika mchango wangu kama Kapinga. Anyway, nadhani ni sawa kuikosa mantiki kwa sababu nafikiri yawezekana
  tunaitazama ndoa katika uelewa tofauti kabisa.

  Siamini kama ndoa ni kitu chenye maonyo mengi kuliko ahadi. Lakini pamoja na hayo maonyo na tahadhari nyingi watu wengi wanateseka na ndoa.

  Na wala tusijidanganye kuwa kuongozwa na Mungu kupata huyo mwenzi wako ni kigezo cha kukufanya usipatwe na changamoto za ndoa.

  Wala tusdhani kuwa wanapata shida za ndoa hawakuongozwa na Mungu katika kuwapata hao wenzi wao

  Changamoto za ndoa zipo palepale bila kujali kama mkeo/mmeo alishuka toka mbinguni.

  Kwa hiyo kuhakikisha kuwa tunaongozwa na Mungu katika kupata wenzi wetu ni suala la msingi sana,lakini tusidhani kuwa hicho ndo kigezo cha kutuepusha na changamoto za ndoa. Kama ni hivyo basi wokovu usingekuwa na changamoto maana unatoka kwa Mungu.

  Tatizo kubwa la ndoa haliko kwenye kupata wenzi sahihi bali liko kwenye tabia zetu, misimamo yetu,fahamu zetu,uelewa wetu, n.k.
  Kushindwa kukaa na wenzi wetu mara nyingi sababu inakuwa ni ubinafsi ulio mioyoni, wala si kwa sababu hatukuongozwa na Mungu kuwapata hao wenzi wetu.

  Lazima tujue kuwa tunapoamua kuoa/kuolewa kuna vitu hasa vya kitabia lazima vibadilike au tuachane navyo katika. Lakini watu wanaving’ang’ania huku wakitaka wenzao ndio wabadilike. Matokeo yake mambo yanakwama tunaanza kusema hakutoka kwa Mungu. Kwanza lazima kuangalia kama tunajua maana ya mke kutoka kwa Mungu.

  Hata kama ametoka kwa Mungu lazima kuna tabia tu ninatakiwa kuachana nazo ili niweze kuishi nae,maana yeye si mimi,amelelewa kwingine na mimi kwingine,ufahamu wake na wangu yawezekana ni tofauti.

  Ndoa yenye mafanikio haina maana kuwa haina changamoto.

  Na ndoa yenye changamoto nyingi haina maana kuwa wenzi hao hawakuongozwa na Mungu.

 50. Kapinga sitaki kuandika sentensi za kukejeli ulichokiandika na jinsi ulivyokiandika,japo kuna vitu vingi sana ambavyo hata hukutakiwa kuviandika maana ni kupoteza muda.

  Lakini ningependa tu kusema kuwa hatuko kwenye kiwango cha kianafunzi cha ku-oppose au ku-suport motion.Katika jukwaa kama hili tunachotakiwa kufanya ni kutoa upembuzi yakinifu juu ya mada ilyopo pasipo kulazimika kusema “ndiyo au siyo”, na ndani ya majibu ya mchangiaji msomi makini atajua msimamo wa huyo mchangiaji.

  Kwa kurahisisha kabisa nilichosema katika mchango wangu wa kwanza wenye maswali mengi ni hiki:

  Mada inasema “tuwe makini ndoa si jambo la mchezo”

  Maana ya mada hii ni kwamba kama ndoa si jambo la mchezo kuna sababu zinazofanya iwe si jambo la mchezo. Ndiposa nikauliza sababu zinazofanya ndoa isiwe jambo la mchezo ni zipi?

  Nikaendelea kujaribu kutaja baadhi ya sababu, kama vile; Je ndoa si mchezo kwa sababu ukisha oa/olewa hakuna kuachana mpaka kifo? na nikaendelea kuuliza maswali ndani ya hayo maswali. kama vile je ni kweli hakuna kuachana mpaka kifo?

  Kapinga, mchangiaji makini hawezi kuchangia wazo madhubuti katika mada hii bila kuwa amejiuliza swali la kwa nini ndoa inasemwa si jambo la mchezo,na kama jibu la hilo swali limetolewa achunguze tena kama liko sahihi.

  Vinginevyo kama mtu atachangia bila kujiuliza maswali hayo ataishia kuipongeza mada kuwa ni nzuri, na kumpongeza mtoa mada pamoja na wachangiaji wengine.

  Sasa napata shida kuelewa kwa nini Kapinga ambaye kwa kuangalia michango yako naona kama vile wewe ni mtu msomoi,unashindwa kuelewa nilichochangia na kuniona niko “out of topic” na kuniona ati nakuwa mpotoshaji!! Naomba tusiwe wepesi wa kuitana majina yasiyopendeza wapendwa. Namhofu Mungu na namjifunza pia.

  Kwa mara nyingine tena sitaki kujibu kila kitu ulichoniponda nacho,maana nitakuwa napoteza muda ambao ningeutumia kuchangia mada.

  Lakini kusema kweli kuna matusi mengi ya rejareja juu yangu katika mchango wako, ambayo yalimaanisha kuonesha jinsi gani mchango wangu si lolote – sihitaji kuyajibu hayo, lakini acha wasomi na wachangiaji makini wasiotazama mambo kimapokeo wahukumu kama kweli mchango wangu uko nje ya mada.

  “Lazima kujua kwa nini ndoa si jambo la mchezo? ndipo tuchangie”

 51. Kapinga sitaki kuandika sentensi za kukejeli ulichokiandika na jinsi ulivyokiandika,japo kuna vitu vingi sna ambavyo hata hukutakiwa kuviandika maada ni kupoteza muda.

  Lakini ningependa tu kusema kuwa hatuko kwenye kiwango cha kianafunzi cha ku-oppose au ku-suport motion.Katika jukwaa kama hili tunachotakiwa kufanya ni kutoa upembuzi yakinifu juu ya mada ilyopo pasipo kulazimika kusema “ndiyo au siyo”, na ndani ya majibu ya mchangiaji msomi makini atajua msimamo wa huyo mchangiaji.

  Kwa kurahisisha kabisa nilichosema katika mchango wangu wa kwanza wenye maswali mengi ni hiki:

  Mada inasema “tuwe makini ndoa si jambo la mchezo”

  Maana ya mada hii ni kwamba kama ndoa si jambo la mchezo kuna sababu zinazofanya iwe si jambo la mchezo. Ndiposa nikauliza sababu zinazofanya ndoa isiwe jambo la mchezo ni zipi?

  Nikaendelea kujaribu kutaja baadhi ya sababu, kama vile; Je ndoa si mchezo kwa sababu ukisha oa/olewa hakuna kuachana mpaka kifo? na nikaendelea kuuliza maswali ndani ya hayo maswali. kama vile je ni kweli hakuna kuachana mpaka kifo?

  Kapinga, mchangiaji makini hawezi kuchangia wazo madhubuti katika mada hii bila kuwa amejiuliza swali la kwa nini ndoa inasemwa si jambo la mchezo,na kama jibu la hilo swali limetolewa achunguze tena kama liko sahihi.

  Vinginevyo kama mtu atachangia bila kujiuliza maswali hayo ataishia kuipongeza mada kuwa ni nzuri, na kumpongeza mtoa mada pamoja na wachangiaji wengine.

  Sasa napata shida kuelewa kwa nini Kapinga ambaye kwa kuangalia michango yako naona kama vile wewe ni mtu msomoi,unashindwa kuelewa nilichochangia na kuniona niko “out of topic” na kuniona ati nakuwa mpotoshaji!! Naomba tusiwe wepesi wa kuitana majina yasiyopendeza wapendwa. Namhofu Mungu na namjifunza pia.

  Kwa mara nyingine tena sitaki kujibu kila kitu ulichoniponda nacho,maana nitakuwa napoteza muda ambao ningeutumia kuchangia mada.

  Lakini kusema kweli kuna matusi mengi ya rejareja juu yangu katika mchango wako, ambayo yalimaanisha kuonesha jinsi gani mchango wangu si lolote – sihitaji kuyajibu hayo, lakini acha wasomi na wachangiaji makini wasiotazama mambo kimapokeo wahukumu kama kweli mchango wangu uko nje ya mada.

  “Lazima kujua kwa nini ndoa si jambo la mchezo? ndipo tuchangie”

 52. Amen ndg Kapinga nami nimebarikiwa na michango yako, asante Betty kwa kulileta hili somo kwani itawafumbua macho wengi. Kuna msemo wa kidunia “Marriage is not all roses, as even roses have thorns…” Ndoa kama ilivyo safari ya wokovu kuna miteremko (raha) na milima (matatizo, majaribu) Hivyo inabidi uwe na mwenza ambaye mtabebana ktk taabu na raha akisimama nawe imara ktk imani yako. Wengi tumeshuhudia watu wanaorudi nyuma au kuacha wokovu ni kutokana na kushindwa na majaribu, kama mwenza hajasimama au kuokoka ni dhahiri jaribu kidogo tu litaangusha ndoa yenu au sivyo itabidi wewe uache wokovu wako ili muendelee kuwa pamoja. Ndio maana kuna wanaobeza ndoa za Waliokoka kuna zina matatizo ujue hayo ni majaribu na wameweza kusimama imara pamoja na hayo, ingekuwa kwa watu wa dunia tayari kungekuwa hamna ndoa. Tunaona utasa ktk ndoa ya Ibarahimu, Isaka, Elkana na pia Zakaria lakini waliweza kwa msaada wa Mungu kuvumilia hadi kujaliwa watoto. Tunaona jinsi Ruthu alivyojikana na kumtumaini Mungu kwa hitaji lake akiacha kwao na kuahidi kumwambudu Mungu wa Naomi, tunamuona Yusufu kumkubali Mariamu kwa kuwa mjamzito kabla ya kumjua je ingewezekana hivi kwa watu wasio mjua Mungu? Unahitaji mtu mwenye imani imara ili kuweza kushinda majaribu na kusimama nawe kwani ndoa sio nguo unabadili utakavyo, ni maisha yako yote.

 53. Mbarikiwe sana Betty na Rosemary kwa michango yenu iliyolala kwenye neno la Mungu lillilotafsiriwa sahihi kabisa. nakushukuru pia bwan Sungura kwa maoni yako ambayo kulingana na wewe unasema umefanyia utafiti. ili naomba nikueleze tu kwamba utafiti wako is out of point in this topic. narudia tena kama mojawapo ya michango yangu hapo juu nilivyosema kwamba mada yetu hapa ni haiwalengi walio kwenye ndoa directly lakini hasa ni kwa ajili ya ambao hawapo kwenye ndo bado. Pia naomba uchukue taadhari kabla ya kuchangia ili uone kama mchango wako is relevant to the topic in discussion. mfano mada yetu inasema tuwe makini ndoa si jambo la mchezo, kwa hiyo maoni yanayotolewa hapa ni either yanasuport au yanapinga hii mada au yanaongezea kitu kwenye mada. Sasa mimi nilivyosoma maswali yako na hasa last comment yako kwamba “Nataka ndoa iwe na ahadi nyingi kuliko maonyo!!!” na mada yetu ni onyo basi mi nilijua unaipinga hii mada ndio maana nikatoa mchango ule; sasa kwa response yako inaonesha kuwa wewe hukupenda hii mada itolewe ila ungepende mtoa mada aseme “ndoa ni jambo rahisi sana au ni jambo la mchezo tu hivyo we ingia tu utaifurahia”. nasikitika kusema kwamba ningekuwa kinyume naye sana kama angetoa mada ya kizezeta kama hii!!!! umezungumza habari za kufanya utafiti sijui utafiti gani uliokuwa unaufanya na wenye lengo gani, ila nijualo mimi hakuna sababu ya kuandika hapa kwamba huwa unafanya utafiti ila kwa michango yako tu ndio tunaweza kujua kuwa huwa unafanya utafiti na wala hatuwezi kushawishiwa kwa maneno matupu kuwa unafanya utafiti alafu ukaja na michango inayoenda kinyume na hata utaratibu wa utendaji wa Mungu kama ambavyo nimeeleza hapo juu. labda wewe ungeeleza huo utafiti uliofanya unavyohusika katika mada hii nasi tungejifunza kutika kwako badala ya kushusha tu maswali mengi ambayo mi binfsi kwa uelewa wangu mdogo pengine sijaelewa yanasapoti mada au yanapinga mada. kama hutojali kwasababu umesema maswali yako umeyatoa kwenye utafiti basi tunaomba utoe majibu wewe mwenyewe uliyefanya utafiti ili sisi tujifunze kutoka kwenye utafiti wako badala ya kutuuliza sisi wakati utafiti ulifanya wewe. kuhusu majibu ya wepesi nasikitika pia kusema sijaone majibu ya wepesi hata kidogo kwa mtu ambaye ameielewa mada inataka nini labda kama hujaelewa mada inataka nini unaweza ukasema ni majibu ya wepesi. Nakushauri kama unataka kuongelea kuhusu ndoa zilivyo sasa au chanzo cha matatizo kwenye ndoa basi hayo maswali yako yafungulie mada yake mpya ambayo nina uhakika haitakuwa sawa na hii. FOR WHAT I KNOW, CRITICAL THINKERS NEVER THINK OUT OF THE TOPIC IN QUESTION, THEY DO THINK ACCORDING TO TOPIC OR MATTER THAT IS ON THE TABLE. SO I DO DOUBT WITH YOUR CRITICAL THINKING ON THIS MATTER. CRITICAL THINKING IS NEVER FOR CHALLENGING OTHERS BUT IS FOR GIVING OUT SOLUTIONS TO PROBLEM.
  Binafsi siwezi kuingia kwenye makosa ya mtu na kuanza kuchangia ndio maana nilipoona upo out of point sikubother hata kutoa majibu ya maswali yako uliyouliza kwani naweza kuonekana nami niko out of point too. Naomba kusema kwamba sitaweza kuchangia wala kujibu maswali yako kwani sioni kama yanaendana na topic yetu ila naona yamebeba upotoshaji ndani yake wa kutaka tuwaambie watu kuwa ni rahisi tu na hatuhitaji maonyo katika hili. nimeshangaa sana kuona unasema eti kichwa chenyewe cha habari ni onyo alafu eti ukajiuliza kwa nini iwe onyo yaani unataka kusema aliyetoa mada alikosea hivyo alitakiwa kutoa mada kama wewe unavyofikiri akilini mwako wakati wewe na yeye ni fikira mbili tofauti kabisa!!!!. check at yourself please i dont think if you mean anything with your questions regarding the topic we have may be for another topic if it happen.

  being blessed!!!

 54. Shalom
  napenda kujua kwanini watu tunachukua muda mrefu sana kusoma ndio uanze kazi? kwanini tunakuwa na tahadhari sana tunapoingia mkataba wa kazi? kwanini tunachagua nyumba za kupanga, au kununua na tuko tayari kumlipa dalali ili tu tupate zenye vigezo? kwanini tunachagua hata mikoa ya kwend akufanyia kazi? Nadhani tunaogopa kuingia maagano au mikataba ambayo itahatarisha maisha yetu, afya zetu, future zetu nk
  Je iwapo shule, mahali pa kazi, nyumba, mikoa ya kuishi tupo radhi kuomba, kuvumilia na hata kumshirikisha mchungaji wako au ndugu au marafiki wakusaidie au kukuombea, kwanini kwenye kutafuta mtu wa kuishi nae hadi kifo, wa kutumika nae mbele za Mungu, wa kulea na kuzaa nae watoto kusiwe na umuhimu huohuo kama wa kusoma shule hadi chuo, kwanini hatuko wazi kuomba watu watuombee kuhusu hili, kwanini hatutaki kumshirikisha mtumishi wa Mungu kama mengine.
  Mie naona ndoa sio kitu cha kuchezea na kuingia tu kichwa kichwa, hivyo ni muhimu kuomba na pia kuuliza na kushirikisha wengine wakuombee mfano ndugu, wazazi, wachungaji nk. Uamuzi wa mwisho ni wako lakini ukubali kushauriwa unapokosea, kwa sababu ukishaharibu utarudi kw ahaohao kuomba usaidiwe kitanzi ulichoingia
  Twende mbele za Mungu kwa unyenyekevu na utii na sio kimachale tukiwa tayari kupinga majibu yoyote kama hayaendani na vigezo alivyokwishapandikiza kichwani kwetu yule mwovu, kuwa tayari kutii sauti ya Mungu.
  Nadhani pia somo jinsi gani mtu anaweza kusikia sauti ya Mungu linahitajika hapa maana wengi wanaweza wasijue nini ni jibu toka kwa Mungu au yule mwovu. Tunajifunza.

 55. Ndugu yangu Milinga nashukuru kwa kunitia moyo, Mungu akubariki sana. Nami namrudishia Mungu shukurani. Amen!

  Bwana Kapinga huoni hata aibu kusema mbele ya wadau kuwa maswali yangu hayana mantiki (logic)?
  Kama Yesu angekuwa katika mwili nikamuuliza haya maswali angeona kuwa yana mantiki angalao kama Mr.Milinga alivyoiona mantiki ndani yake. Cha ajabu wewe unataka niulize maswali kama unavyofikiri wewe.

  Tabia hii mara nyingi inatufanya tusifikie muafaka wenye weledi katika vitu vingi tunavyojadili hapa. Nikitaka nikujibu neno kwa neno juu ya ulivyosema kuhusu mchango wangu tutakuwa tunatoka kwenye mada ya msingi, ngoja nikuache!

  Kwako dada Betty; na wewe badala ya kuchangia kwa kujibu nilichouliza hapo juu, unaanza mafundisho mengine tena na kushambulia kuwa tusipende mambo ya kutufariji. Sasa kama hupendi tupende mambo ya kutufariji unataka tupende mambo ya kutuhuzunisha Betty?

  Kichwa chenyewe cha habari cha mada ni onyo, nami nilnachojiuliza ni kwa nini iwe onyo!

  Betty usirahisishe, aliyeuliza(mimi) hayo maswali hapo juu siyo mtu anayebahatisha juu ya hayo maswali.Ninasoma, ninafuatilia na ninafanya utafiti wa mambo kwa umakini. Siongei tu hapa almradi kuchangia. Nilichokiuliza kinastahili kuulizwa hata wanazuoni, naomba tu ukichunguze vizuri tena kisha uchangie.

  Vinginevyo kama mnataka tuchangie tu kwa fikra nyepesi kama ambavyo siku zote wapendwa wengi wanayachukulia mambo ya Mungu, – ki wepesi tu, no serious or critical thinking, basi sisi ambao tuna-think critically tuwaache tu wenyewe mjadili ki wepesiwepesi hivyo.

  Unajua wapendwa kuna vitu vingi sana katika ukristo vimekuwa vikisemwa hivyo vinavyosemwa kwa miaka mingi sana na wengi wetu tumedhani viko hivyo, lakini kumbe haviko hivyo.
  Sasa ili kujua kama viko hivyo au la, ni lazima kuvifuatilia “critically” kama nilivyojaribu kufanya hapo juu.

  Dada Betty na ndg Kapinga,msichukulie rahisi kiasi hicho, ninafuatilia na kujifunza kwa umakini kuhusu taasisi ya ndoa kwa muktadha wa Biblia.

  Mimi si ile aina ya wakristo wanauliza maswali mepesi na kupenda kujibiwa majibu mepesi. Na siko mimi tu wa hivyo kati ya wachangiaji katika blog hii, bali tuko wengi.

  Hivyo msitujibu majibu mepesi kiasi hicho wakati tumeuliza mambo mazito!!!

  Yako mambo ya kimapokeo ambayo hayako sahihi juu ya ndoa, ndio maana ina migogoro mingi.
  Basi naomba tuyachambue hayo tafadhali.

  Bless u!

 56. Bwana Yesu asifiwe!! Maelezo au mafunzo mazuri ya Alexander Kapinga aliyotufundisha nayo ni kweli kabisa bila kuutafuta uso wa Mungu Kwa Bidii na Kutembea katika hadi zake mambo mengi kama mwanadamu utaenenda kwa mitizamo yako tu. Maana maandiko yanasema Isaya 55:6 Mtafuteni Bwana, maadamu anapatikana, Mwiteni, maadamu yu karibu. pia Kitabu cha Yakobo 4: 6-10
  Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi; kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu. Mpingeni Shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawakuza. Shida inakuwa asilimia kubwa ya yetu sisi wanadamu hatuna vumilivu, unyenyekevu wa kusubiri kitu, wala hatuna desturi ya kumwomba /kumtafuta Mungu yeye anasema yu karibu. Ndugu zangu shida tunapenda njia za mkato, pia hakuna kitu kizuri ambacho hakina gharam ukitaka Mme/Mke mzuri mshirikishe Mungu wako naye atakukaribia,anapatikana tena yupo karibu hayupo mbali ndugu zangu Mungu Ndiye mambo yote achana na mitizamo ya kibinadamu ndiyo inayotupeleka kwenye uwovu au kuchagua kitu kibovu ambacho siyo chaguo lako ndiyo siyo nyama katika nyama na siyo mifupa katika mifupa yako hii ni hatari sana. Naomba tutembee katika misingi ya Mungu aliyotuwekea. Kama huwezi kuomba pekee yako mshirikishe mchungaji wako au baadhi ya kikundi cha maombi ambao unaona wanaweza kutunza siri zako wakaomba pamoja na wewe mpaka upate jibu kutoka kwa Mungu hakuna jambo jepesi bali ni kwa kutafuta na kugharamia kwa maombi, kutii na kunyenyekea katika mkono wa Mungu ulio hotari.

  ——–Tusipende mambo ya kutufariji na kuwaza yasiyofaa bali tupende kumtafuta Mungu Kwa Bidii maadamu anapatikana atakupatia kitu kizuri si kwa Mke/Mme tu kwa hitaji lolote maana naye Mungu huangalia moyo wa muhitaji.

  Asante.

  Mbarikiwe na Bwana Mungu anayeishi.

 57. maswali yako bwana Sungura hapo juu sidhani kama yana msingi sana, ila unachotaka kukifanya ni kujaribu kuwafariji watu na kuwafanya waingie kichwa kichwa kama ambavyo wengi wameingia na kujikuta katikati ya matatizo. mi sidhani kama ndoa imejaa maonyo kuliko ahadi ila maonyo yana wakati wake yaani pale kijana anapofikia muda wake wa kutafuta mke au mume na ahadi zina wakati wake yaani kwa wale waliooa au kuolewa. Nataka ijulikane kuwa ndoa sio jambo la mchezo lakini haina maana kuwa mambo yasiyo kuwa ya mchezo ni ndoa tu au mambo yaliyo na maonyo mengi ni ndoa tu yako mambo mengi sana yenye maonyo mengi kwenye biblia ila kwasababu hapa tunaongelea ndoa ndio maana tumetoa maonyo ya ndoa. Kitu ambacho kina maonyo mengi huwa kina ahadi kwa hayo uliyoonywa kwa hiyo ni uamuzi wako kuyafuata hayo maonyo ili upate hizo ahadi. kwa hiyo ni makosa makubwa kutafuta ahadi badala ya kutafuta masharti au maonyo uliyopewa ili uweze kuzipata hizo ahadi.
  Maswali kama hayo uliyouliza ni vizuri ungeuliza kwa nini kila sehemu kwenye biblia Mungu alipotoa ahadi alitanguliza kwanza kutoa maonyo alafu ndio akasema ikiwa mtashika hayo maonyo ndipo atatimiza hizo ahadi. so i dont see any logic on your questions above. Maswali kama hayo ndio yanayowafanya watu siku hizi wakimbiekimbie huku na huku kutafuta kuombewa ili wapate baraka wakati Mungu ameshasema wazi kwamba ikiwa tutasikiliza sauti yake na kuyatenda yale aliyotuamuru basi baraka au ahadi hizo unazosema zitatufuata sisi sio sisi kuzifuata zenyewe. matokeo yake watu wamebebwa ovyo ovyo na imani potofu nyingi zilizoenea hapa mjini siku hizi. PEOPLE DONT WANT TO BE RESPONSIBLE but just wants to receive awards from nothing!!! ukitaka hizo ahadi uzipate sharti ufuate hayo maonyo uliyopewa otherwise hauwezi kuzipata hizo ahadi kwani hakuna ahadi inayotimia bila wajibu kwa anayetimiziwa!!!!
  ASANTENI SANA.

 58. Kaka Sungura,

  Nimeyapenda sana maswali yako. Yamejaa falsafa na yanataka kila mmoja ajihoji na atoe majibu. Nakupongeza sana na nina amini wajumbe watakuwa na majibu au maoni kwa kufuata mwongozo wa maswali yako.

  Maswali yamenibariki.

 59. Kila siku mimi hujiuliza; kwa nini ndoa ina maonyo mengi sana, kwa nini inasemwa si kitu cha mchezo, je ni kitu gani ambacho chenyewe kinaweza kikawa cha mchezo kuliko ndoa?

  Mwanzilishi wa taasisi ya ndoa ni Mungu mwenyewe, lakini kwa nini inaonekana kuwa ndoa katika Bwana ni kama kitanzi fulani?

  Je ni kwa sababu kuachana ni mpaka kifo, kiasi kwamba ikitokea kukawa na tatizo kati yenu huo unakuwa ni msalaba wa maisha marefu ya uhai wenu kama kifo hakitatokea mapema?

  Je kinachowafanya watu walazimike kuvumilia kwenye ndoa ni nini?

  Je ni kwa sababu wakiwaacha wenzi wao wanakuwa hawaruhusiwi kuoa/kuolewa tena na hivyo kukokosa haki ya kushiriki tendo la ndoa, na wao kwa kujua kuwa hawawezi kujizuia kushiriki tendo hilo inawalazimu tu wavumiliane na wenzi wao?

  Je ni kweli kwamba kwenye ndoa hakuna kuachana kwa sababu yoyote mpaka kifo?

  Au kuachana kumo ispokuwa hautakiwi kuoa/kuolewa ikiwa uliyeachana nae yungali hai?

  Au unaweza kuoa/kuolewa baada ya kuachana ikitegemeana na sababu ya kuachana kwenu?

  Kwa mfano; mke wangu anaamua kuniacha na kuachana hata na ukristo na kuwa muislamu,je huo ni msalaba wangu, hivyo sitakiwi kuoa mwanamke mwingine, lakini ni kwa nini huo uwe msalaba wangu?

  Je katika suala kama hilo kosa langu mimi ni nini? Je ni kwamba bila shaka nilikosea katika kumchagua huyo mke, kwamba labda sikimshirikisha Mungu ambaye anajua kuwa siku moja huyo mke angeniacha na kuamua kuwa muislamu hivyo Mungu angeniambia nisimwoe?

  Kwa nini ndoa inakuwa sababu wa wakristo wengi kumkosa Mungu na kukosa hata raha ya wokovu na maisha wakati Mungu ndiye mwanzilishi wake?

  Nafikiri ndoa si kitu kigumu kiasi hicho, tusome na tuelewe vizuri neno la Mungu kuhusu ndoa. Bila shaka kuna mahali hatujamwelewa Mungu vizuri kuhusu alivyosema juu ya ndoa!!

  Nataka ndoa iwe na ahadi nyingi kuliko maonyo!!!

 60. Bwana Yesu asifiwe!!! Naomba nikujibu Ndg. yangu Daniel Habari ya Ndoa ni mpango wa Mungu kabisa na nijambo linalomgusa Mungu kwa kuwa linagusa uumbaji wake. Neno la Mungu linasema hivi Lakini wale waliokwisha kuoana nawaagiza; wala hapo si mimi ila Bwana; mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye, na akae asiolewe, au apatane na mumewe; tena mume asimwache mkewe. Lakini watu wengine nawaambia mimi, wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini, na mke huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Na mwanamke, ambaye ana mume asiyeamini, na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe. Kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe; na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe; kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Lakini, yule asiyeamini akiondoka, na aondoke. Hapo huyu ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Lakini Mungu ametuita katika amani. Kwa maana wajuaje wewe mwanamke, kama utamwokoa mumeo? Au wajuaje wewe mwanamume, kama utamwokoa mkeo? Lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu, kama Mungu alivyomwita kila mtu, na aenende vivyo hivyo. Ndivyo ninavyoagiza katika makanisa yote (1Wakor. 7:10-17). hapa utaona pia Mtume Paulo anasisitiza kuenenda kwa agizo la Mungu si kwa kuoa au kuolewa tu ili mradi mke au mme na hakuwa mkwepeo la msingi ni kuutafuta uso wa Mungu. Kumtafuta Mke au Mme pia kunahitaji gharama, kuvumilia, maombi na kuishi katika maisha ya utauwa hapo ndugu Mungu atakuonekania tu.

 61. Mada yetu hapa inasema tuwe makini ndoa si jambo la mchezo, hii inaonesha kuwa inawalenga wale ambao bado hatujaingia huko kwenye ndoa lakini imani yangu inanituma kutamani kuingia huko kwani naona ni kuzuri japo zipo challenge ndogo ndogo, hivyo ndivyo ninavyoamini.kwa hiyo naomba wana baraza tuchangie kulingana na mada pamoja na nia ya mleta mada, tusijadili ambao tayari wameshaingia kwenye ndo na watu wasio wacha Mungu kwani hao wanajua waliingiaje huko ikiwa kwa makosa yao ya makusudi au kwa kutojua hayo ni ya kwao na Mungu wao ila sisi tujifunze ili tusije kosea katika hili. Mungu akubariki sana Betty Kipala kwa kutueleza mambo mazuri kama haya yatupasayo kuyazingatia sana enyi wenzangu wote ambao bado tungali mabachela!!!

 62. Yote sawa; lakini nijuavyo Mungu wa kweli si wa kuachanisha wanandoa hata kama mmoja wao si mcha Mungu.
  Mungu ana uwezo wa kuyabadili maisha ya mtu yeyote akiombewa!

 63. Asante dada betty kwa ujumbe mzuri na wenye manufaa hasa kwa sisi vijana ambao hatuja oa wala kuolewa, kaka Daniel , Mungu wetu ni wa rehema kama huyu mtu alifanya kwa kuto jua nafasi yake na wajibu wake katika Mungu na suala la ndoa, basi ana nafasi ya kurudi kwa Mungu kwa toba naye Mungu atafanya njia ya kurekebisha hilo, lakini hapo ni kuwa tayari na majibu kwa sababu Mungu anaweza ona njia nzuri ni kukuachanisha na huyo basi ukajikuta tena unamhuzunikia Mungu, tukumbuke kuwa Mungu wetu si wa huzuni wa la machungu hivyo tuwe tayari kupokea jibu la ombi sawasawa na ulicho omba, lakini pia kuna uwezekano Mungu akaachilia mzigo ndani yako ili kumuombea sana mwenza wako hatimaye mlango wa amani ukafunguka naye akawa ni mmoja wa wana wa Mungu aliye hai..( aka okoka).

 64. ni kweli Betty kuwa ukishaoa au kuolewa na mtu asiye mchaji wa Mungu utakuwa unavutwa tu katika upotovu kama vile mfalme Ahabu na Sulemani wallivyovutwa. labda swali langu dogo tu ni kwamba je sasa wafanyaje wale ambao wameshaingia katika ndoa za namna ile 1. wavumilie tu huku wakimkosea Mungu? 2. waendelee kuwaombea wapenzi wao tu? 3. au wawaache tu? hebu jaribu ku-crarify

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s