Kipi ni tatizo? kunywa pombe au kulewa?

SWALI. Bwana asifiwe sana wapendwa . Naomba msaada kwa yeyote mwenye uelewa kuhusu unywaji wa pombe. JE UKILEWA NDO TATIZO au HATA KUNYWA TU? Coz kuna jamaa alinichalenge kwamba kama kunywa tu! kunazuiliwa mbona divai inatumika kanisani kwenye ushirika Mtakatifu? NAOMBA KABISA MSAADA WENU ILI NIPONE KTK HILI

–Gift

Advertisements

103 thoughts on “Kipi ni tatizo? kunywa pombe au kulewa?

 1. Ukisoma biblia unatakiwa kuwa objective, usisome biblia kwa kutafuta majibu ya misimamo yako. hautailewa kamwe na mwisho utaanzisha kanisa lako. Bibilia ni mkusanyiko tu wa scripts tofauti ambazo wakristu tunaamin kuwa zilipata uvuvio wa Mungu. kama ni hivyo kuna uwezekano na sio uwezekano na ndio ukweli kuwa kuna scripts nyingine nyingi ziliachwa kwa kadri ya upeo wa watu waliohusika kuziweka pamoja. Ahsanten sana na Mungu awabariki ninyi nyote

 2. Biblia inaonya kuhusu matokeo mabaya ya kunywa kileo kupita kiasi. Waefeso 5:18 inasema: “Pia, msiwe mkilewa divai, ambayo ina upotovu ndani yake.” Vilevile, Methali 23:20, 21 inahimiza hivi: “Usiwe kati ya watu wanaokunywa divai mno, kati ya watu wanaokula nyama kwa ulafi. Kwa maana mlevi na mlafi watakuwa maskini.” Na Isaya 5:11 inasema: “Ole wao wanaoamka asubuhi na mapema ili watafute tu kileo, wanaokawia mpaka giza la jioni sana hivi kwamba divai inawawasha!”
  Biblia hueleza pia kuhusu furaha na manufaa ya kunywa kwa kiasi. Kwa mfano, Zaburi 104:15 inasema kwamba kati ya zawadi nyingi ambazo Mungu hutoa moja ni “divai ambayo hufanya moyo wa mwanadamu anayeweza kufa ushangilie.” Na Mhubiri 9:7 inasema kwamba thawabu ya kufanya kazi nzuri ni ‘kula chakula chako kwa kushangilia na kunywa divai yako kwa moyo mchangamfu.’ Akijua faida za kitiba za kunywa divai, Paulo alimwambia Timotheo ‘asiendelee kunywa maji, bali atumie divai kidogo kwa ajili ya tumbo lake na ugonjwa wake wa mara kwa mara.’ (1 Timotheo 5:23) Vilevile, Biblia inaonyesha uwezo wa kileo wa kumsaidia mtu kuvumilia matatizo.—Methali 31:6, 7.
  Ni wazi kwamba Biblia haikatazi kunywa kileo. Hata hivyo, inashutumu kunywa kileo kupita kiasi na ulevi. Hivyo, Paulo aliwahimiza waangalizi Wakristo, watumishi wa huduma, na wanawake wenye umri mkubwa hawapaswi “kunywa divai nyingi,” na alimwambia Timotheo anywe “divai kidogo.” (1 Timotheo 3:2, 3, 8; Tito 2:2, 3) Wakristo wote wanakumbushwa kwamba “walevi . . . hawataurithi ufalme wa Mungu.”—1 Wakorintho 6:9, 10.
  Kumbuka kwamba Biblia inahusianisha ulevi na ulafi, na kuonyesha kwamba mambo yote mawili yanapaswa kuepukwa. (Kumbukumbu la Torati 21:20) Ikiwa mwongozo huo unamaanisha kwamba hatupaswi kunywa kileo kabisa, je, haingemaanisha kwamba kula chakula ni vibaya pia? Badala ya hivyo, kunywa au kula kupita kiasi ndiko kunakokatazwa na Biblia bali si kula au kunywa kwa kiasi.
  Yesu Alifanya Nini?
  Mtume Petro anasema kwamba Kristo aliacha ‘kielelezo ili tufuate hatua zake kwa ukaribu. Yeye hakufanya dhambi.’ (1 Petro 2:21, 22) Kwa hiyo, Yesu alikuwa na maoni gani kuhusu kileo? Muujiza wake wa kwanza ulikuwa ule wa kugeuza maji kuwa divai. Yesu aligeuza maji kuwa divai ya aina gani? “Msimamizi wa karamu” alimpongeza bwana-arusi kwa sababu ya divai hiyo iliyotokezwa kimuujiza. Alisema: “Wengine wote hutoa divai nzuri kwanza, na ile hafifu wakati ambapo watu wameingiwa na kileo. Wewe umehifadhi divai nzuri mpaka sasa.”—Yohana 2:9, 10.
  Kunywa divai kulikuwa sehemu ya sherehe ya Pasaka, naye Yesu alitumia divai alipoanzisha Mlo wa Jioni wa Bwana. Akiwapa wanafunzi wake kikombe cha divai, aliwaambia hivi: “Kinyweeni, ninyi nyote.” Akijua kwamba alikuwa karibu kufa, aliongeza hivi: “Tangu sasa sitakunywa kamwe divai yoyote ya mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa ikiwa mpya, pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu.” (Mathayo 26:27, 29) Naam, watu walijua kwamba Yesu alikunywa divai.—Luka 7:34.
  Tunapaswa Kufanya Nini?
  Ingawa Biblia haikatazi kunywa kileo, hilo halimaanishi kwamba ni lazima tufanye hivyo. Kuna sababu nyingi za kuepuka kunywa. Kwa mfano, mtu ambaye zamani alikuwa mlevi anajua hatari ya kunywa pombe hata kidogo tu. Mwanamke mjamzito anaweza kuepuka kunywa kwa sababu ya kuogopa kudhuru kitoto chake. Na kwa sababu dereva anajua kwamba kileo hudhoofisha uwezo wa kuamua na utendaji wa ubongo, ataepuka kufanya jambo lolote ambalo litahatarisha maisha yake au ya wengine.
  Mkristo hangependa kumkwaza yeyote ambaye dhamiri yake inashutumu kunywa kileo. (Waroma 14:21) Ataepuka kunywa kileo anaposhiriki katika utumishi wa shambani. Ni jambo linalostahili kufikiriwa kwamba katika Sheria ya Mungu kwa Israeli la kale, makuhani hawakuruhusiwa ‘kunywa divai wala kileo’ walipokuwa wakifanya utumishi rasmi. (Mambo ya Walawi 10:9) Pia, katika nchi ambako hairuhusiwi au kuna masharti ya kunywa kileo, Mkristo anapaswa kutii sheria.—Waroma 13:1.
  Ingawa ni uamuzi wa kibinafsi ikiwa mtu atakunywa au hatakunywa, au ni kiasi gani atakunywa, Biblia inapendekeza kufanya hivyo kwa kiasi. Inasema: “Kama mnakula au mnakunywa au mnafanya jambo lingine lolote, fanyeni mambo yote kwa utukufu wa Mungu.”—1 Wakorintho 10:31.

 3. Kwa ujumla pombe ni mbaya na wakati mwingine hupelekea matumizi mabaya ya fedha kwa hiyo usipende kujiendekeza na pombe.

 4. Asante Mpendwa Dakarad kwa mjadala huu na maswali yako kutokana na maandiko uliyonukuu.

  Hoja hapa ni je UTAJIRI NI DHAMBI AU SIYO DHAMBI?

  Ukitaka utende haki kwa andiko hilo lazima utazame na maandiko mengine ili uweze kupata hitimisho zuri.

  Kwanza tujiulize UTAJIRI NI NINI? YESU ALIMAANISHA UTAJIRI WA MALI kama ndivyo alimaanisha utajiri kiasi gani?

  Kwa mfano mimi nikiwa na gari langu dogo la Tshs 10,000,000 na nyumba yangu ya kuishi, watoto wangu wanasoma shule za St. Marys, nk napata chakula cha kila siku. Nina bima ya afya, nk. Je, mimi nitajiri?

  Ukweli ni kwamba nikilinganishwa na mtu aishiye mjini au kijijini na hana hata baiskeli wala redio na kula kwake kwa siku ni shida, mimi nitaonekana ni tajiri. Lakini ukinilinganisha na Bwana Reginald Mengi au Said Bakharesa unaweza kuona kwamba mimi bado ni masikini.

  Lakini pia ukimchukua Bill Gates wa USA ambaye ni tajiri mkubwa duniani utakuta hata Ndugu Reginald Mengi au Bakharesa nao ni masikini tu.

  Sasa swali, tunaposema mtu ni tajiri tunatumia vipimo gani? Je, kuna maandiko yanayofafanua hilo au tunatumia vipimo vya macho yetu tu?

  Maandikoyasemapo, ni vigumu tajiri kuingia mbinguni yanamaana gani? Je maandiko yana maana kwamba MALI ndizo Dhambi au Matendo ya mtu tajiri ndiyo dhambi?

  Je, mtu kama anamiliki magari, makampuni makubwa, pesa nyingi na majumba mengi vitu hivyo ndivyo vitaitwa DHAMBI au ?

  Je, kama unamiliki gari unakuwa umemiliki DHAMBI? Je, ukiwa na PESA nyingi benki, hizo pesa ndizo zinakuwa DHAMBI? Je, PESA ndizo zinakuzuia kwenda Mbinguni au Makampuni yako ndiyo yanakuwa MADHAMBI?

  Je, hakuna watu katika maandiko wanaotajwa kuwa walikuwa Matajiri? Je, Yesu mwenyewe hakuwa TAJIRI aliyejifanya MASIKINI ili wewe na mimi tuwe Matajiri?

  Je, Fedha na Dhahabu si mali ya Bwana? Je utajiri na heshima havitoki kwa Bwana? Maandiko yanasemaje?

  Hebu mpendwa, jiulize maswali hayo kisha uje na majibu.

 5. Shalom mpendwa Milinga.
  Asante kwa majibu yako mazuri.

  Kuhusu uharamu na uhalali wa vyakula ni vizuri kwamba kuna uzi wake tayari hapa SG. Hata hivo haiondoi umuhimu wa kulijadili hapa kama mfano wa yale maandiko ambayo huwagawa wakairisto wengi. Haya tutalijadili kule kwingine.

  Ama kuhusu utajiri, huhitaji kulishwa sumu na mtu mwingine. Sio tabia yangu binafsi “kumeza” ili mradi kasema mchungaji, “nabii”, “mtume: nk.

  Haya tuanzie hapo ulipoishia. Yesu alimanisha nini katika
  Luka 6: 24 Lakini ole wenu ninyi mlio matajiri, maana mmekwisha pata faraja yenu.

  Luka 18:24-25
  24 Yesu alipoona akihuzunika hivyo, akasema, “Jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika Ufalme wa Mungu! 25 Naam, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano, kuliko tajiri kuingia katika Ufalme wa Mungu.”

  NA MISTARI MINGINE MINGI TU.

  Hapa mkutadha wa fundisho la Yesu ulikuwa “JINSI ILIVYO VIGUMU KWA MATAJIRI KUINGIA MBINGUNI”
  Bila kumung’unya maneno TAJIRI atapata ugumu mkubwa kuingia mbinguni. Kitakachumzuia kuingia mbinguni ni UTAJIRI wenyewe, DHAMBI, BOTH, NONE? Elezea kidogo mpendwa Milinga.

 6. Mpendwa Dakarad

  Umesema mambo mengi sana ambayo mengine yanahitaji makala au mjadala huru zaidi. Kwa mfano unaposema vyakula visivyo haramu kama nguruwe ni mada ya peke yake na kuna mjadala unaoendelea kuhusu mada hiyo.

  Lakini kilichonivutia hapa ni hoja yako au swali lako ulilouliza ukiomba kwamba tujadili kama Kibiblia UTAJIRI NI DHAMBI AU SIYO DHAMBI?

  Mimi nimeshindwa kukuelewa umepata wapi swali hilo? Nani amesema UTAJIRI NI DHAMBI? Umepata wapi andiko hilo au fundisho hilo? Umesoma shule au chuo gani kikakufundisha kwamba UTAJIRI NI DHAMBI?

  Isije ikawa umelishwa sumu hatari ya kiroho inayoendelea kuwatafuna wengi makanisani ya kudhani kwamba Yesu aliposema , “Ni rahisi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia Ufalme wa Mungu” eti alimaanisha watu wasiwe matajiri.

  Angalia sana. Sumu hiyo itakuua.

 7. Shalom wapendwa,
  Nikutakieni wote heri ya mwaka mpya wa 2014.

  Aidha napenda kuwashukuruni wote kwa kuchangia mjadala huu. Kwa maana ni miongoni mwa maeneo ambayo huwezi kupata jawabu ambalo ni “conclusive”. Huu mjadala ni inconclusive kwa sababu Maandiko juu ya kunywa pombe (hapa siongelei KULEWA) yamegawanyika mengine yanakataza pombe na mengine yana iruhusu. Inabidi kuwa makini sana na tafsiri ya maandiko.

  Kuna vitu ambavyo maandiko haya mjadala kama ni dhambi mfano: Uzinzi, Uasherati, Uchoyo, Husuda, Kiburi, Uongo, Kuua, matengenyo nk.

  Lakini mambo kama kunywa pombe, utajiri, vyakula haramu kama nguruwe, mavazi, wanawake kuhubiri nk itategemea imani ya mtu,,mila na desturi nk.

  Naomba TUJADILI: kiblia UTAJIRI NI DHAMBI AU SIO DHAMBI?? Tukipata majibu consensus ya swali hilo pia tutapata majibu kama KUNYWA POMBE NI DHAMBI AU LA.
  Roho Mtakatifu na awaongoze.

 8. Lwembe,

  Usikazilie mtu kuwa shabik wako. Kama una neno la kweli Yesu analitetea. kama ni la uongo, Yesu analivunja.
  Usihudhunike ukiona hoja yako imekanyagwa. Ina maana haikubaliwa na mwenyezi Mungu.

  Asante.

 9. msishikane mashati, nendeni taratibu, asibuguziwe mtu. kila hoja iheshimiwe, ndio maada itaendelea kunoga. asanteni.

 10. Lwembe,

  Niliandikia wanaofahamu kusoma, wala si wewe kwani najua huna ule uwezo wa kuyajua maandiko. Hata herufi moja unashindwa. Hivi ile ujinga wako ubaki nawo. Hujatoka jela ulipojitumbukiza mara mbili, sasa ungali ukizunguusha red eyes.
  Endelea na uongo wako tu, itafika siku tutakuchoka na ku copy-paste uongo wako kila nafasi. Na hivi umezoea lalamika na kukaripia wanaooshika neno la uhai, ukipenda muwe wengi jela pamoja na Ibilisi, hutaruhusiwa. Usifikiri ni wengi ambao hawajue tofautisha hoja na comments. Endelea andika, nitarikodi tu uongo wako, nijapo iweka hadharani utalalamika kama kawaida yako. Mahala uko panajulikana, atakaekufwata huko ataamua mwenyewe. Sisi hatuna tabia ya kuzuia wengine. Hata kwa hii mada kila mtu ni huru; kunywa kwa kiasi au kuacha. Ya muhimu ni kwamba wandugu wote wameelewa vizuri kama wakinywa wataenendaje na kwa sababu gani, na wasiokunywa wanajua ni kwa sababu gani hawanywe. Wewe nakufahamu, hoja zako zote zinajaa giza, ndio maana zote zinaisha ukishindwa na kuingizwa ndani.

 11. Wapendwa,

  Kwa kweli majadiliano mnayoendelea nayo yanafundisha sana, ninawapongezeni nyote kwa hilo!

  Lakini napenda kuwaasa pia kuwa jaribuni kuwa na moyo wa kujifunza haswa Maandiko yanaporejewa ili kuwa ushahidi wa jambo fulani, Itawajenga zaidi!

  Nimelisema hilo hivyo kutokana na kuwaona wengi wakichanganya mafundisho ya makusanyiko yao na kuyafanya ni Neno la Mungu, licha ya kukosa ushahidi wa ki Maandiko wa jambo wanalolizungumzia na kukomaa nalo!

  Na mwisho jiepusheni na kumsingizia RM ktk assumptions zenu maana hayo hurekodiwa na yatakuja kutolewa kama ushahidi dhidi yenu, licha ya kwamba mlilichukulia lightly kwa ajili tu ya ku win argument! Hili ninaliona sana kwa ndg Ziragora, kama anaposema RM ndiye aliyemfunulia kwamba Kristo aliondoa alcohol ktk ile wine!!!

  Jambo hilo likiwa hivyo, basi Injili yote inakuwa si ya kuaminika tena; kama yeye RM alisema Kristo alitengeneza Divai nzuri, ambayo wale “cha pombe” wote waliisifia, making it the finest wine, halafu wewe leo hii uje utuambie kuwa eti RM kakufunulia kuwa haikuwa na alcohol, kwamba alilotuambia pale mwanzo alituongopea? Kwamba wewe unahuduma inayoliweka sawa Neno la Mungu? Kwamba jambo hilo aliwaficha mitume wake ili aje alifunue kwako? Kwahiyo wewe ni nabii Ziragora, umekuja na ufunuo mpya? 

  Pia pamoja na ufunuo huu, naona unapenda sana kibwagizo chako cha  “Jesus!!!” unachokitumia kama mshangao ktk makala zako ukilifanya lile katazo la “Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako” kuwa limepitwa na wakati!!!

  Jiepusheni na mafunuo yanayolivuka Neno la Mungu, kumbuka yule Mwanakondoo huko mbele anakuwa Simba, usijaribu kumchezea sharubu kama wale waliomtemea mate wakiuamini uongo wa Wafarisayo, don’t be like them, it is INSTANT DEATH kama akina Safira waliojaribu kumdanganya RM which is as bad unapomsingizia fundisho!!!

  Ni neno gumu, bali ni lenye kuokoa!!!

 12. Tumaini

  Aisee, we bwana mdogo, mimi siwezi kunywa hayo madude ya waliokata tamaa ya maisha kwani mapombe yote mnayokunywa leo yana SULPHITE!!! 

  Mkiisha maliza kuagiza, mimi kwasababu ni mpole mara zote nakuwaga wa mwisho, basi akija yule muhudumu nitamuagiza mvinyo mwekundu,ule usio na sulphite, ule wa mfano wa Kana, ambao unakufanya uwe merry! Kwa jinsi ulivyo wa bei mbaya lazima utanitolea macho, na pombe zote zikutoke, lakini utapumua pale muhudumu atakaponijibu kuwa hiyo huwa hawauzi hapo! Na akija yule asiyemjua Mungu atanikuta mimi na nitamsomesha atatulia, we mwenyewe si umeona ulivyotulizwa na wakali wa ulabu?!

  Unajua dunia inajitahidi mpaka leo hii kukifikia kile kiwango cha ile Divai ya Kana ile natural, lakini hawajafaulu! Wine Masters wanaendelea kukuna vichwa juu ya jambo hilo. Wakatoliki, wale makasisi, sio walei, hao ndio wanazijua  fine wines, uliza Wakatoliki walei kama wanapewaga kawine wanaposhiriki meza ya Bwana, hakuna, wanapewa mkate mkavu, halafu kasisi ndio anapiga glasi ya wine safi, nyie huku mnashushia kwa mate!!!

  Walokole wanapewaga juice ambayo wanadanganywa kuwa eti ni wine!!!!

  Komaa mpaka ukijue Biblia inachosema, usijiridhishe na uongo!

 13. Mpendwa Ziragora umesomeka!Naendelea kunyonya material c unajua ndiyo nazidi kula shule zaidi! Barikiwa saana!.

 14. Ndugu TUMAINI,

  Asante,

  Uwe tu muungwana useme wazi kama umepata mpenyo wa neno la haki.

  Hatutahubiri watu wawe sins creators kwa sababu kuna waliodhaifu kiroho. Kumwambia mtu ajichunge kwani ni dhaifu na kumwambia asiguse/asionje kwani ni dhambi hayo ni mambo mawili tofauti.

  Kufunga na kufungua si kumunyan’anya Mungu mamlaka. Hebu fikirini kama mchungaji fulani angesema kunywa pombe ni dhmbi na hii inaitikiwa mbinguni, Paulo atakimbilia wapi? Kwani atajikuta aliruhusu Timotheo kutenda dhambi.

  Ukiwa na upako wa kufunga nguvu za giza, mbinguni wataimba Haleluya. Na ukifungua aliefungwa na Ibilisi halikadhalika. Lakini si kuunda kikundi cha kutengeneza dhambi, eti tusembe jambo fulani ni dhambi na yeyote atakaetupinga ataangamia…. Heh!!! Dhambi ni kudharau sheria za Mungu, wala si za wanaadamu.

  Nafikiri umedaka kam hatukusema asiyekunywa anafanya vibaya. Hata mim nilisema sinywe lakini sijihesabie haki kwa hiyo.

  Anyway do not be sin creator. Wale wataulizwa!!!! Nakuona ukijaribu kuenenda ipasavyo, go ahead.

  Asante

 15. Bro Amin Nguruma
  Hivi maandiko yanaposema mzabibu inamaanisha pombe……..

  Kama ulivyoandika ,”kwamba Yesu alitengeneza pombe kisha akawapa wanafunzi wake wanywe ndipo wakaenda kwenye maombi.”

  …….”sitokunywa mzao wa mzabibu” maana yake alimaanisha pombe li!!!!!!? Hivi kwenye il

  Asante

 16. Ziragora,

  Umesema vizuri sana katika makala yako ya tarehe 25/11/13- saa 12:24 pm.

  Nakupongeza sana!!

 17. Nguluma,

  Jinsi ulivyo, nakusamehe maramoja kwa maneno yafwatayo : «umechakachua», «uongo», « wazalendo wa dini »,«Tusimsingizie Yesu katika udhaifu wetu », kwani uliyosema yote hailingane na hoja yangu. Soma vizuri, ujisahihishe mwenyewe, sivyo utakuwa umehakikisha wewe ni mtoto au out of the mind. Unatakiwa ukue kabla ujadili.

  Hivi nakuchukulia tu nikikuletea tena hoja yangu sawa jinsi ningeliongea na mtoto mdogo sana.
  Hoja ni hii :
  1. Kunywa pombe si dhambi .
  2. Kulewa ni dhambi.
  3. Kukwaza ni dhambi.
  4. Huwezi jihesabia haki kwa kujilinganisha na Mungu.
  5. Yesu kama Mungu anajua kama ulevi ni dhambi, kwa hivi hawezi sababisha watu kulewa.

  Sasa Nguluma, nimekwisha fahamu akili zako, usihofu, kama una swali go on, wala usijiletee tatizo kwa kutofahamu. Nadhani umegundua kama huwezi jadili ukikurupuka tu.

  Mungu akusaidie.

 18. Thnx Sungura & Ziragora kwa maelezo mazuri,binafc nimeliuliza hili kwa nia njema kabisa ili nipate kujifunza zaidi bt hivi kitu ambacho ukikitumia kinaweza kuleta madhara huoni hao waliokataza waliona athari zake wakiruhusu watu kupiga ulabu?Hiv mfano Sungura unamchumba tunajua uki DO naye ni dhambi ila ukipiga naye stor c dhambi na tunajua akilala kwako kila mtu chumba chake c dhambi au hata kitanda kimoja bt kila mmoja akawa hana wazo la Ku Do nadhani nayo c dhambi je twaweza halalisha mazingira ya namna hiyo kwa wachumba wote?Hivi kama watumishi wa Mungu wameona kwa kuruhusu watu wapige ulabu ila waclewe itakuwa isue na wakaamua kukataza c wako sahihi?Math 16:19, 19.Nami nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni,na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni,na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni.So hamuoni wako sahihi kukataza?Thn Mimi binafc kabla cjaokoka nilikuwa mnywaji mzuri sana wa Monde au povu najua ukianza na moja lazima utataka na nyingine….

  utakapo piga nyingine utatamani nyingine mwisho wa cku stimu zimepanda!kuna watu wengine bia moja tu tayari kalewa wengine mbili tu!mimi ilikuwa mpaka kuanzia ya 10 nakuendelea ndiyo napata stimu so hamuoni ni hatari wapendwa kuwatel wapendwa wajiachie tu na ulabu eti waclewe!Mimi moyoni mwangu nashuhudiwa kugonga povu ni dhambi na nakosa amani na ujacr mbele za Bwana kutete povu tena 100%

 19. Alphonce katika part uliyomzungumzia Yesu kwa hakika umechakachua mawazo. Niseme wazi tu kuwa tusitumie uongo kutete imani yetu kwa kujifanya ni wazalendo wa dini. Yesu alitengeneza na kisha alikunywa pombe,aliwanywesha pombe wanafunzi wake katika ile karamu kuu muda mchache kabla ya kusulubiwa kwake na akatoa maelezo kuwa hatainywa tena mpaka atakapokunywa katika ufalme wa Mungu.Hakukuwa na muujiza wowote pale uliosababisha aondoe pombe kwenye divai. Ingekuwa inatufundisha nini??? maana kila muujiza alioufanya bwana Yesu ulikuwa na maana ya kutupa fundisho na ulidhihirika.Sasa huu wa kuondoa pombe ya kwenye mabalasi ulishuhudiwa na nani??? kama hauna aliyeushuhudia maana yake haukuwepo.Tusimsingizie Yesu katika udhaifu wetu

 20. Ndugu Patrick,

  Asante sana, ubarikiwe.
  Umechanga sana maneno, wala sione vizuri hoja yako.
  Ninachoona kidogo ni maongezi juu ya Yohana Mbatizaji na Yesu, na umejibu wewe mwenyewe :

  1.Yohana Mbatizaji:
  -Alitayarisha ukuhani wa milele
  -Tangu mama yake achukue mimba alikatazwa kutumia kileo, naye maisha yake yote bila kutumia kileo. Ina maana alikuwa kila mara pahali patakatifu kama kuhani wa kila siku.
  -Alishuhudiwa na Yesu kuwa mkuu kupita kila yeyote aliezaliwa na mwanaadamu, licha ya kuwa wengine makuhani walikuwepo.
  (-Ukipenda tu uwe na upako mwingi(mnadhiri wa Mungu) usionje pombe. Lakini hapana kuona kama yeye anaekunya ametenda dhambi. Jambo lingine, usiige kwani kuwa mnadhiri wa Mungu, inatoka kwa Mungu mwenyewe.)

  2. Yesu.
  – Huwezi daka tu kama Yesu alikuwa mwanaadamu bila kujua kam ni Mungu baadae useme kama uko mukristo. Unatakiwa fahamu umungu wake. Kama Mungu, inamfanya kuwa tofauti ya watu wote.
  -Shika vema kam niliyosema kam pengine Yesu aliondoa alcohol, nilisema kama haiandikwe ndani ya Biblia. Mimi ninazoea kuwa na precision. Kwani kam Yesu akiwa Mungu, hawezi leta watu kwenye dhambi(kulewa). Ndio maana nikaandika pengine, kwani anaweza yote, ile mvinyo ilikuwa na taste ya pombe lakini akitia kimiuzija kitu cha kuzimisha alcohol ili kusiwe ulevi. Sijaongeza jambo lolote kwenye Bible, lakini hiyo hiyo Bible inatueleza kam miujiza ya Yesu yote ingeliandikwa ndani ya kitabu hakingelikamatika. Kwa maoni yangu nawezasema hata kam waliokuwa karibu kulewa au tayari wamelewa, walipoonja ile ya Yesu wakawa wazima ndipo wakajua kam wanachokitumia ni kizuri zaidi. Usijidanganye tena ukisema nimeitosha wapi, ndugu yangu!!!! RM iko hai… Haleluya!!!!

  Asante.

 21. Bwana Yesu asifiwe,

  Nami nitajibu taratibu kabisa.

  1. Usidhani kitu chote kinachofanyika hadharani si dhambi.
  2. Usidhani kitu chote kinachofanyika kwa uficho ni dhambi.
  3. Kinachoruhusiwa chote si halali. Inategemea uko na nani, ni mahala gani, nk
  4. There’s no exception for sins. Dhambi ni dhambi. Huwezi pewa ruhusa kutenda ndambi. Kuonja au kunywa pombe ingekuwa dhambi Thimotheo hangeruhusiwa kunywa, kwani afadhali kufa na ile tumbo lake kuliko kutafuta uhai akitenda dhambi, na ingelikua ni dhambi, tungesema kam Paulo na Timotheo si wakristo. Usijidanganye, hutapata nafasi ambapo dhambi inageuzwageuzwa ili iwe dawa.
  5. Biblia inaposomwa, inatakiwa isomwe yote. Kuna mambo ambayo utadanganywa kwani husome.
  6. Biblia inasema usikwaze mtu, haswa alie mchanga ktk imani:
  “1 Wakorintho 8:13 Kwa hiyo, chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikamkwaza ndugu yangu.”
  Ukiwa muangalifu, nafikiri kutokuandikia shahiri nyingi. Nadhani umepata jibu. Pombe, chakula vyote ni vizuri, lakini mfano uliopana si halali. Kwanza ni kosa kushirikiana na wasioamini, pili wale wasioamini wanapoona pombe wanawaza ni ulevi.
  Unajua, huwezi okoka bila kusikia Neno. Na iwezekane yule mtu atakaekuona ukikunywa, kufwatana na jinsi alisikia wachungaji wakifundisha kam pombe ni dhambi, ule ambae hajaamini ao hajakamilika hutampata. Ndipo Paulo akaagiza kam ukiwa na dhamiri kam chakula kinaweza kwaza mwengine uache il tu usimkwaze, wala si kwamba unaepuka dhambi ya ile chakula baali makwazo tu.
  7. Usidhani wanaosemesha ukweli wote ndani ya hii mada wanakunywa pombe. Kwa mfano mimi sikunywe kwani ni maamzi yangu, wala sitajihesabia haki kwa kutokunywa. Ndugu Tumaini, kweli itabaki kweli. Haleluya!!!

  Asante.

 22. Tumaini,

  Umenichekesha sana niliposoma hii makala yako, kwamba mimi ndo wa kwanza kuagiza. Aise hii case study yako imenichekesha kwa kweli.

  Jibu lake ni rahisi tu:

  Kwa sababu hatujawahi kuwaambia ukweli wa jambo hilo kuwa kunywa pombe si dhambi,ispokuwa tumekuwa tukiwaambia uoongo kuwa kunywa pombe ni dhambi, kwa hiyo watatuhukumu kwa huo uongo, kwamba tumeiacha imani.

  Kuna unafiki wa kimapokeo wapendwa tumekuwa tukifanya. Kwa mfano mambo ya kuweka nywele dawa yalipoingia, tuliyakataa na kuutangazia umma kwamba ni dhambi kuweka dawa nywele kwa sababu dawa hizo zinatoka kuzimu.

  Lakini cha ajabu baada ya kugundua kuwa hakuna dhambi yoyote kuweka hiyo dawa, na sisi wa kanisanai tukaanza kuzitumia. Wasioamini walikuwa wakimwona mtu aliyeokoka ameweka hizo dawa walimwambia ametenda dhambi kwa sababu ni yeye aliyewatangazia hapo mwanzo kuwa ni dhambi kufanya hivyo.

  Ni sawa na ulivyo mtazamo kuhusu dawa za kienyeji au mitishamba. Watu wakikukuta tumani unachimba mzizi fulani ili uutumie kama dawa, lazima wakwambie kuwa umeiacha imani!

  Lakini kama mchungaji wako unaufamu ulio sawasawa juu ya mambo haya ukimfuata faragha ukamuuliza kama kweli ni dhambi kunywa pombe au kutumia miti shamba, atakwambia si dhambi ila inabidi watu waambiwe kuwa ni dhambi kwa sababu ukiwaambia kuwa si dhambi, wataanza kulewa au kwenda kwa waganga wa kienyeji.

  Tuwaambieni watu ukweli, maana watakuwa huru!

 23. Mpendwa Alphonse, ndugu yangu katika Kristo ,

  Mungu akubariki, nimesoma ulichoandika, kweli umeleta hoja nzuri.

  Ningependa kwanza tuliangalie suala ya Yohana Mbatizaji vizuri zaidi, nashukuru kwa kuliibua, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu tutajifunza mengi katika hili. Tuyaangalie Maandiko kwa makini zaidi tuone hazina iliyopo ndani yake.

  Tunafahamu ya kuwa Yohana alikuwa nabii wa mwisho wa Agano la Kale. Baba yake Zakaria alikuwa kuhani (Luka 1:5) hivyo basi alikuwa wa uzao wa Haruni, Kama Yohana asingekuwa ametengwa na Bwana kuwa nabii basi angeishia kuwa Kuhani na kuhudumu hekaluni kama baba yake na babu zake, maana makuhani walikuwa Walawi wa uzao wa Haruni tu. Na kama ulivyonukuu kuzaliwa kwake Yohana kulitabiriwa na malaika na wazazi wake waliambiwa “atakuwa mkuu mbele za Bwana; hatakunywa divai wala kileo; naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye”.

  Sasa basi tukirudi nyuma kidogo bila shaka sote tunafahamu vizuri maagizo waliyopewa Makuhani wa Agano la Kale tokea kwa Haruni na tumenukuu sana Maandiko hayo katika mjadala hu. Walawi 10:8-11 yanayowakataza Makuhani kunywa divai wala kileo.

  Sasa hebu tujiulize, inakuwaje Mungu awape tena ujumbe wa kumzuia Yohana kunywa divai wala kileo wakati wazazi wake tayari hawaruhusiwi kunywa kileo chochote kwani ni familia ya Kikuhani? Au je kuna wakati ambao Makuhani nao walikuwa wanaruhusiwa kunywa divai na kileo, ila Mungu alitaka Yohana asinywe kabisa wakati wote? Hebu tulirejee agizo la Walawi 10:8,9:

  8 Kisha Bwana akanena na Haruni, na kumwambia,
  9 USINYWE DIVAI WALA KILEO CHOCHOTE, wewe, wala wanao pamoja nawe, HAPO MWINGIAPO NDANI YA HEMA YA KUKUTANIA (HEKALUNI), ili kwamba msife; amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyenu; (nimeongeza msisitizo)

  Makuhani hawakuwa wanaishi humo kwenye Hema ya Kukutania, walikuwa wanahudumu humo ndani ila walikuwa wanaishi nje ya Hema hilo. Tujiulize ikliwa si zamu ya Kuhani kuhudumu yuko tu “mtaani” kwa siku kadhaa (kwani walihudumu kwa zamu) Je, agizo hili linamfunga? Nadhani tukiwa wakweli tukiliangalia Andiko lisemavyo na bila kujali mapokeo yetu tuliyoyazoelea, jibu ni dhahiri hapo.

  Lakini yote hiyo ni katika Ukuhani wa Agano la Kale ambao muda wake uliisha pale Kuhani Mkuu wetu mpya Bwana Yesu alipolizindua Agano Jipya la Neema Yya Mungu baada ya kukamilisha kazi ya kutukomboa kwa kujitoa Yeye mwenyewe kama dhabihu kamilifu isiyo na dosari na kumwaga Damu yake takatifu kwa ajili yetu. Na Agano Jipya limeamriwa (limejengwa na kusimikwa) juu ya ahadi zilizo bora zaidi kuliko lile la Kale (Waebrania 8:6). Leo hii sisi ni Ukuhani wa Kifalme kwa Mungu wetu na Kristo ndiye Kuhani Mkuu wetu.

  Sasa kwa kuwa tunaye Kuhani Mkuu mpya aitwaye Shina la Yese, Mwana wa Daudi , wa uzao wa Yuda siyo wa uzao wa Haruni, basi na sheria nayo haina budi kubadilika. (Waebrania 7:12)

  Leo hii ukuu wetu katika ufalme wa Mungu hautokani na kunywa au kutokunywa divai/kileo bali unatokana na ukweli kwamba aliye ndani yetu ni Mkuu kuliko wote nasi ukuu wetu U katika yeye na ndani yake. Tusisahau ya kuwa pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote na vivyo hivyo twayaweza mambo yote katika Yeye.

  Tukidai kuwa Bwana Yesu alitumia uungu wake akinywa divai anaondoa alcohol ndani yake au alpotengeneza divai pale harusini aliondoa alcohol tutakuwa tunayachakachua Maandiko ili yaweze kukubaliana na mapokeo yetu. Kufanya hivyo ni kuyainua mapokeo ya wanadamu juu zaidi ya Neno la Mungu. Tukumbuke kuwa waliondika habari za maisha na miujiza ya Bwana Yesu walivuviwa na Roho Mtakatifu. Tuwe makini katika kutetea mapokeo yetu na hoja zetu tusije tukajikuta tunawaita Bwana Yesu na Roho Mtakatifu waongo.

  Tukisema Bwana Yesu alipokuwa hapa duniani aliweza kufanya chochote kwa sababu ni Mungu na ni zaidi yetu, tutafarijiana tu sisi kwa sisi hapa ila sivyo Maandiko yasemavyo. Mfano, Bwana Yesu aliwakemea wanafunzi wake kwa uhaba wa imani waliposhindwa kutoa pepo, walipomwamsha wamepaniki badala ya kutuliza tufani wenyewe, alipowataka wawape makutano chakula, n.k, Hebu tujiulize kama alikuwa anafanya yote yale akitumia Uungu wake, je ilikuwa halali kwake kuwakemea au kuwashangaa wanafunzi wake hali anafahamu fika kuwa hawana Uungu kama yeye? La hasha, angefanya hivyo angekuwa anawaonea bure na angekuwa dhalimu.

  Tusisahau alianza kufanya miujiza baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yake mara baada ya kubatizwa pale Yordani na Yohana Mbatizaji, kabla ya hapo hakufanya muujiza wowote ule, alikuwa mtu wa kawaida sana tu na ndio maana hata ndugu zake waliozaliwa naye tumbo moja mwanzoni hawakumuamini, si wanamjua wamekuwa naye wameishi naye nyumba moja, leo hii anawaambia yeye ni Mwana wa Mungu? (Yohana 7:5) Mnakumbuka kuna wakati walikwenda kutaka kumkamata na kurmrudisha nyumbani wakisema “amerukwa na akili”? (Marko 3:21)

  Dini kwa sehemu kubwa imetuletea mapokeo ya wanadamu ambayo yamepelekea kuchakachua ukweli wa Maandiko matokeo yake hata uweza wa Mungu kuonekana miongoni mwetu ni mbinde kweli kweli kwani mapokeo ya wanadamu hulitangua ama hulidhoofisha Neno la Mungu (Marko 7:13) Kwa maana hiyo basi hata tukiri Maandiko toka mapambazuko hadi machweo kama tumeyainua mapokeo yetu juu ya Neno la Mungu ni kazi bure. Cha kusikitisha ni kwamba adui yetu ibilisi ametumia mwanya huo kuwarubuni watu kwa ishara na miujiza ya uongo akiyapindua Maandiko kufanikisha hilo. Wakati umefika tuamke tujue tunaishi chini ya Agano Jipya tuenende itupasavyo.

  Nikirudi kwenye mada ya mjadala huu nimalizie kwa kusema hivi, hakuna ushahidi wa Kimaandiko kwetu sisi leo usemao kuwa divai au kileo ni dhambi na unywaji ni dhambi, ila yapo mengi yasemayo wazi ULEVI ndiyo dhambi. Sisemi watu wakimbilie baa wakanywe hapana; kama wapo wanaokunywa wasijiruhusu kukubali kujisikia hukumu, hofu wala aibu. Roho wa Mungu anaweza kuwasaidia wawe na kiasi kama siyo kuacha kabisa, ila kutokunywa pombe kabisa ni vema zaidi, hivyo asiyekunywa aanglie asianze. Tusiutumie uhuru tulionao katika Kristo vibaya bali tuhudumiane kwa upendo.

  Wapendwa wana wa Mungu nawaombeni niishie hapa nisiwachoshe,

  Tuendelee kujifunza…

  Blessings,

  Patrick.

 24. Wapendwa mfano tumetoka zetu church tumeshika bible kuubwa tuko Mimi,Seleli,Sungura,Siyi,Lwembe,Ziragora,Rwezaura,Patric,Magret,Vai,Mery,Tina,Sam,Mabinza,Haule,Amini,Hery,Rosemary,Masumbuko,Kamera,Mteule,Joyce,Kinyau,Star na Mzee mzima Millinga Mzee wa Kupotea mara ghafla Selel Mzee wa Makeke anatuambia jamani mjue leo ni Birthday yangu so tweni pale kwenye ile Pub nikawape ofa ya msoc na vinywaji Dada Mer Damian akasema jamani twenden tukafurahi na ndugu yetu mara watu wote sawa!sawa kufika pale tunaagiza msoc na vinywaji kwenye vijwaji mara Mzee mzima Sungura kaanza nipe Ndovu mara naye Selel casle mara mimi Safari mara Meri kiroba mara Siyi eagle mara kila mtu pombe tunaanza kunywa mara mhudumu akauliza jamani ninyi c mmeokoka why mnakunywa pombe?mara Ziragora akajibu kunywa pombe c dhambi ila kulewa ndiyo dhambi hapo vipi wapendwa?Je wacyoJua Mungu wataonaje?Wote niliyotaja naomba mnijibu.

 25. Amin Mguluma,

  Kaka Mkubwa, habari za toka zaka? aisee kwa kweli ni siku nyingi

  Sasa umefanya jitihada za makusudi kabisa kusoma KWANZA comments hapa kabla ya kuandika?
  Nashawishika ungefanya ivyo, ungesema vingine uliyosema au mengine uliyosema, usingeyasema kabisa na zaidi sana, usingechanganyikiwa kama ulivyosema na hii topic maana kwa kweli FACTS ziko wazi na rahisi kabisa kama baadhi ya izo ulizosema mwenyewe sawasawa ambazo zimeshasemwa juu uko mapema

  Press on

 26. Magret,

  Acha kunichekesha…so funny friend eti umetuita …hivi …”’kweli vijana wangu”’ ha ha ha ….siye kabisa, aya asante mkuwa

  I like the way you made simple sense hapa….. ”watu wamekuwa na mazoea ya kuilaumu pombe, kwani tunaitumia pombe kama chombo cha kufanyia dhambi, lakini yenyewe sio dhambi kabisa, ni sisi tunaitumia kama risasi ya kulengea dhambi”…., oo yeah thas a stone statement/reasoning, good job/thought dada.

  Press on

 27. Siyi,

  Nilisoma post yako, nikasema jamani, kweli dini hizi ni zaidi ya polisi zikimkaba mtu, so mmeandaliwa iyo paper uko na jamaaa ili kila mara muwe mnapeperusha bila uangalifu mara ukweli wa topic hii ukiwa wazi? eti Yesu alitengeneza juice ya zabibu, mwe! Na ukaya copy na kuyapastia ivyo ivyo makavu hata kuthink tu kidogo nini maana ya neno wine kwa akili tu za sembe au google,kha! Anyway, inputs zetu zimelimaliza ii swala, zaidi ya hapo, tupigeni tu mastory na kubishana kufurahisha baraza na kubuy time.

  Press on

 28. Mojawapo ya mada tata sana katika mafundisho ya imani ya kikristo ni hii ihusuyo pombe. Nami ni kati ya waumini ambao wamechanganyikiwa kabisa katika nadharia hii ya uharamu wa pombe.
  Ninaposoma vitabu kadha wa kadha vya agano la kale naona kuwa Pombe ilikuwa ni mojawapo ya matoleo ya sadaka kwa Mungu,kisha ilikuwa ni kati ya viburudisho wakati wa sherehe za kiimani (Kumb 14:26-28).
  Linapokuja suala la agano jipya hapo ndipo napata kigugumizi kikubwa kabisa kwani nafahamu kwa yakini kuwa mwokozi wetu Yesu kristo mojawapo ya viburudisho vyake vilikuwa ni Divai kwa kuzingatia ukiri wake kama mpendwa hapo juu alivyomnukuu mwinjilisti marko. Hata tukio la harusi ya kana katika kitabu cha askofu Yohana kinathibitisha kuwa alichotengeneza Yesu si Juice ya ZABIBU bali ni pombe hasa. Hata kanisa la kwanza kwa kusoma waraka wa wakorintho tunaona kuwa walitumia Divai yenye kilevi na ndio maana mtume Paulo aliwakataza wasifanye karamu kama walivyozoea bali sasa wafanye kama ishara kama tunavyoona leo makanisani kwetu akiwalaumu kuwa wengine walikuwa wanatangulia kanisani na kuanza kunywa mpaka wanalewa. Sasa juice inayolevya ni juice gani tena hii jamani??? Katika fundisho na maelekezo yake kwa Timotheo tunaona akimshauri anywe divai kwa ajili ya tumbo lake badala ya kuendelea kunywa maji tu.
  Kama Yesu,Paulo na hata kanisa la kwanza kwa kuyachunguza maandiko walikunywa pombe (kama ni kweli ninavyowaza ) na kisha Yesu huyu huyu akathubutu kuahidi kuwa katika ufalme wake ndipo atakapokunywa tena mzao wa mzabibu kwa maana ya divai. Naona kunywa pombe si dhambi bali kulewa ndiyo dhambi.
  Pengine mtaniuliza utawezaje kulewa usipokunywa nami nakiri kabisa kuwa haiwezekani kulewa pasipo kunywa. Lakini pia ni dhambi kutukana matusi na kamwe haiwezekani kutukana pasipo kuongea na kwa hiyo dhambi si kuongea bali kutumia maneno vibaya yaani kutukana. Ulafi ni dhambi na haiwezekani kuwa mlafi pasipo kula chakula na hapa tunakubaliana kuwa kula si dhambi bali ulafi ndio dhambi.
  Niishie hapo leo nikiwa bado nimechanganyikwa na mada hii labda nitafundishwa kiasi cha kutosha

 29. Ndugu Patrick,

  Unaandika vizuri kabisa. Tena wewe ni msomi. Nakupenda sana kwani unafwatilia kila jambo. Hence wewe ni mtafiti tena una logic nzuri.

  Lakini nina neno nawe, na kabla tuliingilie soma hapa:

  “Luka 1:15 Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana; hatakunywa divai wala kileo; naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye.”

  “Mathayo 11: 11 Amin, nawaambieni, Hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji; walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye.”

  “1 Wakorintho 6:9 Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike; waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti,
  10 wala wevi, wala watamanio, wala WALEVI, wala watukanaji, wala wanyang’anyi.”

  “Mithali 31: 4 Ee Lemueli, kunywa mvinyo hakuwafai wafalme, hakuwafai wafalme; Wala haifai wakuu waseme, Ki wapi kileo?
  5 Wasije wakanywa na kuisahau sheria, Na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni.
  6 Mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea; Kampe divai yeye aliye na uchungu nafsini.”

  Watu tunajiswali mambo mengi kweli hasa juu ya Yesu. Yesu yeye ni Mungu. Hiyo divai alikunywa hatuna uhakika kam ilikuwa kileo kwani ana uwezo ya kuondoa alcohol ndani ili ibaki kinywaji tu kawaida. Hiyo divai katika harusi inaweza kuwa na taste nzuri hata kwa wanaopenda kunywa vileo bila kuwa na alcohol. Ninayosema haiandikwe ndani ya Bible, hii ni kusema tu kam kuna swali ambazo zinapita ufahamu ya mwanaadamu . Tafakari jinsi wanafunzi wa Yesu walipojazwa RM watu wengine wakadhani wamelewa kwa mvinyo!!!

  Katika agano la kale kweli walitumia vileo, lakini Mithali anasema kunywa mvinyo hakmufae mfalme. Inafaa tu kwa alie karibu na kupotea.

  Nadhani kila mtu anaweza jipanga sawasawa, au anataka kuwa kama mfalme, au anataka awe kama wa kupotea.

  Kuhusu Mungu, tunajua hata kama iko katazo kula nyama na uhai wake (damu) lakini ikitolewa kwa Mungu. Hence kuhesabiwa haki hatuwezi kujilinganisha na Mungu. He is beyond everyone. Na Yesu kama Mungu hatuna mengi kama comments. Akinywa hata kileo, hicho hicho kilikuwa kikitolewa Mungu tangu zamani:”1Samweli 1:24 Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye, na ng’ombe watatu, na efa moja ya unga,na chupa ya divai,akamleta nyumbani kwa BWANA,huko Shilo ;na Yule mtoto alikuwa mtoto mdogo.”

  1) Ninachofahamu vizuri ni kwamba kunywa kwa kiasi si dhambi,
  2) Lakini Biblia inatufunza kama kulewa ni dhambi. Walevi hawatarithi ufalme wa mbingu.
  3) Ukitaka uwe na upako wa juu na uheshimike mbele za Mungu inatakiwa usionje kileo.

  Mambo haya matatu ni tofauti: 1) Mbinguni huenda kama ameamini Neno. 2) Mbinguni haendi. 3)Hii inalenga tu upako au kofia/taji huko mbinguni.

  Asante na Mungu akubariki.

 30. kweli vijana wangu neno hili la kunywa limewachangamsha sana na kuchemsha bongo zenu. hivi ndivyo tunavyotakiwa tuyaangalie maandiko kiupana sana siku zote.
  summary yangu ni kwamba : watu wamekuwa na mazoea ya kuilaumu pombe, kwani tunaitumia pombe kama chombo cha kufanyia dhambi, lakini yenyewe sio dhambi kabisa. ni sisi tunaitumia kama risasi ya kulengea dhambi tunapokuwa chakariiiii?. tangu nijiunge na blog hii sijaona maada iliyowasisimua watu kama hii kila mtu ametoa yaliyomoyoni kwake na analowaza. tumepanuana sana kimawazo.

 31. Mpendwa MJ,N,Siyi,

  Mungu akubariki kwa mchango wako katika mada hii, naomba nikuhakikishie kuwa hakuna kati yetu anayeshabikia pombe, tunachofanya ni kuyachunguza Maandiko kuona kama mapokeo yetu yana msiingi wowote kwenye kweli ya Neno la Mungu katika ujumla wake. Yatupasa tuyafahamu Maandiko na siyo kukurupuka tu kudai kitu fulani dhambi lakini ukiulizwa “mbona Bwana Yesu mwenyewe katengeneza na kanywa” au “mbona Timotheo kaambiwa na mtume Paulo anywe mvinyo kwa ajili ya afya yake?” unabaki na kigugumizi kama siyo kulazimisha kuwa ooh ilikuwa jusi na visingizio vingine ambavyo havina mashiko wala msingi katika Maandiko. Ndio maana Neno linatuambia tujifunze tujitahidi kuonyesha ya kuwa tumekubaliwa, tumepata kibali mbele za Mungu kwa halali na kwa usahihi tukiligawanya Neno la kweli ya Mungu (2 Timotheo 2:15)

  Nimeisoma vizuri hiyo makala uliyoambatanisha, inaongeza maswali badala ya kuleta majibu kwani imejaa maelezo na fikira za wanadamu wanaojaribu “kumkwepesha” Bwana Yesu na ukweli wa Maandiko. Vilevile amepuuzia mila, desturi na tamaduni za Wayahudi. Sherehe ziliambatana na divai, tena divai bora iliyochachishwa siku kadhaa. Sasa kusema eti kwenye harusi ile ya Kana Bwana Yesu alitengeneza jusi ya zabibu ni kulazimisha mambo. Kumbuka Mkuu wa meza (MC) wa harusi ile aliisifia kwa ubora wake na kumhoji Bwana Harusi kwanini hakuitoa hii divai njema kwanza halafu watu wakishakunywa ndio watoe ile isiyo bora.

  Mwandishi wa makala hiyo tayari alishaamua kuwa kunywa divai ni dhambi sasa inabidi atatufte njia ya kusema Bwana Yesu hakutengeneza divai wala hakunywa divai bali ilikuwa juisi. Lakini kwa mwanafunzi yeyote makini wa Biblia atagundua ya kuwa siyo kweli.

  Mfano mmoja tu, tukidai kuwa Bwana Yesu alikuwa anakunywa jusi ya zabibu tu, tusemeje juu ya maneno yake mwenyewe?

  Walipomlinganisha na Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa hanywi divai wala kileo (kumbuka ilishatabiriwa kuwa atafanya hivyo Luka 1:15) Bwana Yesu hakusema uongo aliposema hivi:

  33 Kwa kuwa Yohana Mbatizaji alikuja, hali mkate wala hanywi divai, nanyi mwasema, Ana pepo.
  34 Mwana wa Adamu amekuja, anakula na kunywa; nanyi mwasema, Tazama, mlafi huyu, na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. – Luka 7:33-34 SUV

  Au alivyonukuu Mathayo:

  18 Maana Yohana alikuja, hali wala hanywi, wakasema, Yuna pepo.
  19 Mwana wa Adamu alikuja, akila na kunywa, wakasema, Mlafi huyu, na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi! Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. – Mathayo 11:18-19 SUV

  Sasa tusemeje, Bwana Yesu aliongeza chumvi? Au alipitiwa tu ilikuwa jusi ila yeye kajisemea tu divai? La hasha!

  Mara zote tunapojaribu kulazimisha Maandiko yaendane na mapokeo na mitazamo yetu tunaishia kuharibu kabisa na kuondoka kwenye kusudi la Mungu.
  Tukumbuke Mwanamke (wakati huo hakuwa amepewa jina la Hawa bado na hilo ni somo jingine kabisa) alivyomjibu Nyoka bustanini, aliweka maneno ya ziada kwenye maagizo waliyopewa na Mungu. Hebu tulinganishe alichosema Mungu na alichosema Mwanamke:

  Maagizo ya Mungu:

  16 Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, akisema, Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula,
  17 walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya USILE, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. – Mwanzo 2:16-17 SUV (nimeongeza msisitizo)

  Majibu ya Mwanamke (Hawa):

  2 Mwanamke akamwambia nyoka, Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula;
  3 lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, MSIYALE WALA MSIYAGUSE, msije mkafa. – Mwanzo 3:2-3 SUV (nimeongeza msisitizo)

  Swali, je Mungu alikataza kugusa ule mti na matunda yake? Jibu ni hapana, alichokataza ni kula, Pamoja na kuwa inaonekana ni busara kutokuusogelea wala kuugusa ule mti na matunda yake lakini sicho Mungu alichoagiza. Sote tunafahamu kilichojiri baada ya hapo.

  Hivyo basi ni vizuri kuwa makini na maagizo ya Mungu na siyo kuongezea ya kwetu yanayoonekana yana namna ya hekima fulani hivi lakini hayasaidii kuutiisha mwili na tamaa zake.

  NIhitimishe na maneno ya Mtume Paulo:

  20 Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri, kama wenye kuishi duniani,
  21 Msishike, msionje, msiguse;
  22 (mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa); hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu?
  23 Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima, katika namna ya ibada mliyojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali; lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. – Wakolosai 2:20-23 SUV

  Mzidi kubarikiwa na Bwana Yesu,

  Tuendelee kujifunza,

  Blessings,

  Patrick

 32. Sungura,

  Nimecheka kweli rafiki/’’enemy’’ wangu wa Zaka topic mpaka basi kwa hii ya chini, nimeona nii copy tena hapa ili nikate kiu yangu ya raha uliyonipa.’’Na tatizo la pombe ni kubwa zaidi Afrika kwa sababu ya upungufu wa nidhamu ya kujizuia’’

  Kisha ukanimaliza kwa kunipasua kicheko kwa hii ‘’’Watu wenye kujiweza wala haiwasumbui kunywa glasi moja ya wine na kupumzika’’….. eti wanapiga glass kisha peace tu kupumzika, mwe! uko funny sometimes Sungura da! nimecheka aise kwakweli ile real.

  Ukanitekenya sana kwa hii..hahahahahah….’’Mswahili bwana, mpaka alewe ndo aridhike’’ yaani sina mbavu na maneno yako.

  Hii uliyosema ina qualify vema sana kile nilisema toka mwanzo kua mambo mengine tuliambia/katazwa kwa maana tu ya hekima ya maongozi kuwasaidia watu wasipitilize, so hii umetamka safi sana hivi, ‘’Hatukuwahi kuambiwa huu ukweli kwa sababu walimu wetu walidhani wakituambia kuwa kunywa si dhambi bali kulewa ndo dhambi, tutakuwa tunakunywa mpaka tulewe kwa sababu ya kukosa kiasi kwetu’’

  I am following up this discussion (actually hot yet lovable debate to be sincere) dot to dot and all I can say so far, your previous and this time inputs, are almost beyond reach in its smartness and facts, its contents are indisputable indeed .

  I may feel to chip in when John R and Dr. Masumbuko face my questions about WINE drinking Wedding at Cana of Galilee, otherwise, I am pretty sure that we have dealt with this subject satisfactorily.
  Press on.

 33. John Rwezaura,

  Point ya ukuhani wa agano jipya unayojaribu kuisimamia ni dhaifu sana. Na nakushangaa sana unapojaribu kuilazimisha kuileta kwenye ukahani wa agano jipya. Walikatazwa kunywa mvinyo/pombe kabala hawajaingia kwenye hema, jiulize kwa nin si baada ya kumaliza zamu zao na kutoka kwenye hema.

  Nini ilikuwa logic ya kukatazwa kunywa kabla ya kwenda hemani?

  Halafu unajaribu kudhani kwamba agano jipya na la kale tofauti zake ni jinsi tu ya kumwa-proach Mungu. Jaribu kuuangalia vizuri tena huo ukweli.

  Lakini yote katika yote, vigumu sana kuukataa ukweli kwamba agano jipya halijawahi kukataza pombe, bali limekataa ulevi ambao sehemu zingine unaitwa kuzoelea mvinyo.

  Yesu kaweka wazi kuwa, si kimwingicho mtu ndicho kimtiacho unajisi, bali kimtokacho moyoni.

  Na tatizo la pombe ni kubwa zaidi Afrika kwa sababu ya upungufu wa nidhamu ya kujizuia. Watu wenye kujiweza wala haiwasumbui kunywa glasi moja ya wine na kupumzika.

  Mswahili bwana, mpaka alewe ndo aridhike.

  Hatukuwahi kuambiwa huu ukweli kwa sababu walimu wetu walidhani wakituambia kuwa kunywa si dhambi bali kulewa ndo dhambi, tutakuwa tunakunywa mpaka tulewe kwa sababu ya kukosa kiasi kwetu.

  But teach them the truth, for that truth shall set them free.
  Asante.

 34. Mmh,
  Mimi nashangaa hivi ni kweli bado watu ambao ni wakristo wanashabikia pombe mpaka sasa? Mchango wako wangu kwa ufupi;
  Viongozi wa dini na Pombe
  Kisha Bwana akanena na Haruni, na kumwambia, Usinywe divai wala kileo cho chote, wewe, wala wanao pamoja nawe, hapo mwingiapo ndani ya hema ya kukutania, ili kwamba msife; amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyenu; kisha, mpate kupambanua kati ya yaliyo matakatifu na hayo yaliyo ya siku zote, na kati ya yaliyo najisi na hayo yaliyo safi; tena mpate kuwafundisha wana wa Israeli amri hizi zote ambazo Bwana amewaambia kwa mkono wa Musa. Walawi 10: 8-11
  Ole wao waamkao asubuhi na mapema, wapate kufuata kileo; wakishinda sana hata usiku wa manane mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao! Isaya 5:11
  Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana; hatakunywa divai wala kileo; naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Luka 1:15

  Waumini wa kawaida na Pombe
  One of the Bible tudent reported that;
  Scripture. John 2:1-11 contains the story of Christ’s first miracle—turning water into “wine.” The Bible Commentary says: “The wine which Christ provided for the feast, and that which He gave to the disciples as a symbol of His own blood, was the pure juice of the grape. . . . It was Christ who in the Old Testament gave the warning to Israel, ‘Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.’ Prov. 20:1. And He Himself provided no such beverage.

  Christ did not contradict His own teaching. The unfermented wine which He provided for the wedding guests was a wholesome and refreshing drink”
  (DA, p. 149).

  Here’s the reason so many people get confused by the use of the word “wine” in the Bible. It simply means the juice that comes from grapes—whether it’s fermented or not fermented. Bible writers didn’t say “grape juice” and “wine.” It was all “wine.” It’s usually not difficult to read the context and be able to tell whether or not the “wine” in a given verse in the Bible was fermented or not. Another thing to keep in mind is that it was customary to mix water with “wine” in Bible times. Mixing water with even fermented wine made it difficult to get drunk.

  That verse in 1 Timothy 5:23 does refer to fermented wine.
  Throughout history, in many places in the world, it has been and still can be difficult to get good drinking water. Alcohol can be used to disinfect or kill off the bugs that local water might contain. A paraphrase of Paul’s counsel in this verse would be: “You keep getting diarrhea from drinking the local water. Pour a little bit of alcohol in it so you won’t be sick all the time.” This verse in no way gives Christ’s followers permission to indulge in drinking alcohol, and those who think it does are just looking for anything to use as an excuse.

  Science. The general public thinks that current science promotes the drinking of wine for health reasons. That’s simply not true. “Scientific studies” have shown both positive and negative health results from drinking alcohol. But only the positive results get promoted in the press. The actual scientific reports usually state that their results should not be taken to mean that drinking wine is healthy, but that’s what most people end up thinking.

  The actual positive element in wine, called resveratrol, is also in grape juice—especially dark grape juice. So why not drink the totally healthy grape juice instead of alcohol? Imagine the irony of possibly living 10 years longer as a result of improved cardiovascular health from the resveratrol in wine—but dying 15 years earlier because of cirrhosis of the liver from drinking alcohol! Why don’t they ever report that?

  Society. Even people outside of Christianity abstain from drinking wine because it can have such negative consequences. In some social groups, such as Jewish society and French society, drinking usually doesn’t lead to getting drunk. But in other social groups, such as Russian and American societies, people frequently drink alcohol in order to get drunk. This is often the case with young people.

  Alcohol plays a pivotal role in 20 percent of all hospital care, 33 percent of mental illness cases, 50 percent of auto accidents, 65 percent of boating injuries, 67 percent of murder cases, and 80 percent of juvenile hall cases (statistics from Shall We Dance, p. 310, a book of collected articles by various authors, edited by Steve Case). Given all the negative effects of alcohol (in addition to what the Bible says against its use) I continue to firmly support the ant-alcohol belief in living alcohol-free and promoting that in our society.

  I think Paul summarized it well for us when he offered the following contrast: Don’t be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit” (Ephesians 5:18).

 35. mjadala ulizungumzia waumini wa (Christians) sio viongozi wa Dini. kwa vyovyote vile kiongozi ni kama mwalimu. ukinywa utakosa busara ya kuongea na kuwaongoza watu. hata kazini meneja anayekunywa hafai na anafukuzwa mara moja. maana kampuni itakufa kwa maongozi mabaya yaliyokosa busara. hapa kuna mawili, pia tuangalie upande mwingine kuwa ukiviita vitu fulani ni dhambi, kama Mola hajamaanisha dhambi hapa una dhambi ya kuviita kuwa vina dhambi. hata kula ulafi ukaugua magonjwa yatokanayo na kula pia tunasemaje dhambi hii mbona haihubiriwi? magonjwa mengi yatokanayo na kula yamewamaliza watu wa ulimwengu. ulaya wanapambana na kupunguza uzito sana maana imekuwa tishio kwa afya zao. je tusile?je mtume Paulo anasemaje kuhusu kula na kunywa? mambo yote kwa kiasi.

 36. My dear brother John,

  I’m glad you regard the Lord Jesus as our High Priest today under the New Covenant and that is exactly my point. That means we are not under the Levitical Aaronic Priesthood of the Old Covenant.

  In the Old Covenant all the High Priests and the Priests came from the family of Aaron of the tribe of Levi, and were not allowed to drink wine or any alcohol. In the New Covenant our High Priest Jesus Christ comes from the tribe of Judah and He not only drank wine but also made wine, a huge no-no for a Priest according to the Law. But in doing so Jesus did not break the Law of Moses, why? Because He was not of the Aaronic Levitical Priesthood order, see what I’m getting at? So for you to quote from Leviticus 10:8-11 and claim that applies to the New Covenant priesthood of all believers you have effectively disqualified Jesus, the very High Priest of the New Covenant Himself. You are on a slippery slope right there brother John, how can you miss the subject, the person to whom those instructions were given. Check out verse 8.

  8 Then the Lord said to Aaron, 9 “You and your sons are not to drink wineY)” style=”vertical-align:top” or other fermented drinkZ)” style=”vertical-align:top” whenever you go into the tent of meeting, or you will die. This is a lasting ordinance AA)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top”for the generations to come, 10 so that you can distinguish between the holy and the common, between the unclean and the clean,AB)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” 11 and so you can teachAC)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” the Israelites all the decrees the Lord has given them through Moses.AD)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top”” – Leviticus 10:8-11 NIV (Emphasis added)

  There we see it, Aaron was the High Priest and these instructions were specifically and exclusively for him and his descendants who would be priests of the Old Covenant for generations to come. It didn’t apply to the other families of Levi nor did it apply to the other tribes. And so again, I repeat…Jesus the High Priest of the New Covenant is from the tribe of Judah not Levi. He is the Son of David not a descendant of Aaron.

  You see brother John, we must learn how to correctly divide the Word of Truth and distinguishing between the Old and New Covenants is the first step in that blessed direction. The verse in Hebrews 7 that I quoted in my previous replies, sheds some light on why Jesus Our High Priest who is also the Messenger of the New Covenant, ratified by His own Blood, acted differently from the Levitical Priesthood of His day, the Scriptures plainly state that:

  12 For when the priesthood is changed, the law must be changed also. – Hebrews 7:12 NIV
  I recommend reading from verse 11 all the way to verse 16

  Has the Priesthood changed? Yes it has, we all agree that Jesus is our High Priest now and forever in the Order of Melchizedek, having offered Himself as a perfect sacrifice for our sins once and for all. The Aaronic Priestly order which offered animal sacrifices daily has ceased, as we all know, God isn’t accepting any animal sacrifices today so that priestly order has passed.

  The Priesthood has changed from being limited to the tribe of Levi and exclusively to Aaron’s sons to the priesthood of all believers as you have clearly pointed out. Now as the Scripture states: A change in the Priesthood necessitates a change in the law. I humbly submit that, that includes the law governing priestly conduct as well.

  Brother John, here are my observations, please feel free to set the record straight:

  You’ve failed to address the fact that Jesus – Our High Priest made wine, actually very good wine at that wedding at Cana, even the MC made a note of it and the Holy Spirit documented it for us in the Gospel of John..You’ve also failed to address the fact that Jesus our High Priest did drink wine and His disciples too. You see, if you cannot face those clearly documented accounts in Scripture honestly and truthfully, chances are you will have to resort to forceful tactics even misusing Scripture to defend your position and that in the long run, isn’t of much help to anyone including yourself.

  You see brother John, in your zeal to defend your position, you’ve gone to great lengths to create arguments that I never raised, and your questions to me dear sir, are not tough as you suppose, but are rather..(mhhh how do I say this without coming across as a braggart)…vague and elementary, really! We who are in Christ and have been filled with His Spirit are to be lead by Him. He is more than capable of leading us and instructing us in not only what to eat and drink but also how to conduct ourselves in every area of life. Have we relegated the Holy Spirit to just our prayer times and “ministry” times in our congregations? Isn’t one facet of the fruit of the Holy Spirit “Self-control”? Don’t we know that the Kingdom of God is not in eating and drinking, but in Righteousness, Peace and Joy in the Holy Spirit? If we know the role of the Holy Spirit in our lives, we would gladly cooperate with Him and have no need of second guessing ourselves.

  You insinuate that based on Paul’s advise to Timothy, I said people should “take alcoholic drink as their pleasure” and that isn’t what I said, you might want to re-read my replies once again. I simply pointed out what everyone can clearly see in Scripture, in the New Testament, nonetheless. Actually there are a lot more verses in the Old Testament that speak positively of wine and strong drink. For example, there were wine offerings and we know nothing unclean was to be sacrificed on the altar but God demanded they sacrifice wine among other things, of course. He also blessed their vats with wine, He even instructed them spend their money in buying and drinking wine and even strong drink in celebration, should their hearts so desire (Deuteronomy 14:26, Proverbs 3:9, Exodus 29:38-40, Leviticus 23:13, Psalm 104:14-15 and on and on…you get the idea)

  Can alcohol destroy lives? Absolutely! Is smoking destructive? Certainly! Is overeating destructive? Without a doubt! This is all common knowledge to many if not all, there is overwhelming evidence of these facts around us. Now if a saint drinks alcohol will I condemn them or disqualify them as a Royal Priest unto God? Certainly not! Now if they get drunk then I’m to lovingly confront them (after they’ve sobered up, of course) with the truth of Scripture and encourage them to walk in the Spirit so they wouldn’t fulfill the lusts of the flesh. Drunkenness is what the Scriptures are explicitly against. Paul lists it as one of the works of the flesh in Galatians 5:21. I will also bring their attention to the potentially negative consequences of indulging in alcohol and remind them of what the apostle Paul wrote to Titus.

  7 Since an overseerT)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” manages God’s household,U)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” he must be blameless—not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain.V)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” – Titus 1:7 NIV (emphasis added)

  2 Teach the older menB)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” to be temperate,C)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” worthy of respect, self-controlled,D)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” and sound in faith,E)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” in love and in endurance. 3 Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers F)” style=”vertical-align:top”or addicted to much wine,G)” style=”font-weight:bold;vertical-align:top” but to teach what is good. – Titus 2:2-3 NIV (emphasis added)

  Since Jesus made wine and drank wine and Paul advised Timothy to drink wine, my question to you brother John is simply this: Are you now disqualifying both Jesus and Paul from being High Priest and Priest unto God, respectively? Think about the implications of your assertions and how your respond to that question.

  Tuendelee kujifunza

  Blessings,

  Patrick

 37. John R,

  Is Patrick Kamera inputs generalize things? have you fairly considered them? real? well, I don’t think so, to be honest!

  With regard to your response to my comment, since you urged me this way…”’Please let us first dig deeply at this start, because there are some issues to be addressed before jumping on the minor issues, then if necessary we will come back to clarify of these two issues of Cana, Galilee and Timothy as well, OKAY?”’, then I say Yes will be waiting your work on Galilee WINE drinking Wedding

  Press on,

  Edwin Seleli

 38. Kunywa pompe siyo ndambi,lakini ulevi ni dhambi kabisa. Wakristo wengi wanaacha kunywa pombe ili isiwaingize dhambini.

  Pamoja na ile RM hashirikiane na wanaokunywa pombe. Hivi ukitaka upako usikunywe pombe.

  Tena kuchapa injili ukianzia kukataza pombe, ni kupungukiwa sana. Lengo la injili ni kuamini kam Yesu ni mwana wa Mungu….

  Inapofika jambo la pombe hii inalenga kukua kiroho.

 39. Mr. Patrick be carefully on generalizing issues. It is true that Jesus is the messenger of New Covenant, but remember that Jesus was not intended to formulate Christian religion, but to make all people to become children of God. Do yo mean that because of the New Testament, let us drink and eat? Or the miracle in Galilee and the order of Paul to Timothy can guarantee believers to take alcoholic drink as their pleasure? I know these question may be tough for you because of your generalizing issues.

  The Bible is built in logical manner not on the ideas of people as they think. God is One and his covenant is one in terms meaning. What makes difference between the Old and the New, is only the way of approaching God. But when it comes at the issue of the relationship between God and His people, the order is one. From that point, alcoholic matters and in relational to God, that through Christ, we are all made Priests with him. There are two points to consider here;

  1. Do you believe that believers are priests today?
  2. Do you know that we now offer sacrifice in daily basis?

  It is true that priests were prohibited to drink wine before going into Tabernacle. To poor people in thinking, may think that the order is for only those who preach or it was concerned in the certain period of time. But the order is at the time of offering, and permanent law to all priests.

  Back to the statement of God in Leviticus 10:8-11.Then the LORD said to Aaron, “You and your descendants must never drink wine or any other alcoholic drink before going into the Tabernacle. If you do, you will die. This is a permanent law for you, and it must be observed from generation to generation. You must distinguish between what is sacred and what is common, between what is ceremonially unclean and what is clean. And you must teach the Israelites all the decrees that the LORD has given them through Moses.” (NLT).

  The Verse bellow shows that today all believers are priests. Second, we are here on earth to offer daily sacrifice to God. This means we have no time for refreshing our minds from alcoholic drinks, but we must be holy as God.

  1 Peter 2:5 KJV [5] Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.

  1 Peter 2:5 AMP
  [5] Come and, like living stones, be yourselves built into a spiritual house, for a holy (dedicated, consecrated) priesthood, to offer up those spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ.

  All in all, Priests today are not allowed to Drink Wine in All circumstances.

  Patrick, are you among priests of the New Covenant? Take no alcoholic drinks as your refreshment, please. Otherwise, you are behaving against your High Priest, JESUS CHRIST.

  Your Friend,
  JOHN

 40. Edwin Seleli,
  We have clear understanding on Jesus’ miracle and the order of Paul to Timothy concerning little wine for his stomach illness. Please let us first dig deeply at this start, because there are some issues to be addressed before jumping on the minor issues, then if necessary we will come back to clarify of these two issues of Cana, Galilee and Timothy as well. OKAY?

  Thanks,
  JOHN

 41. Patrick K,

  Perfect and well done job! those are the details brothers and all SG interested with gathering God’s word knowledge by following up onto the challenging issues of the Bible and our faith, would want to read with very wide open mind and eyes. We can go on digging-Studying( not just reading) the scriptures to bring the truth/fact onto the surface more and more.

  This is well said Patrick..”’If we are to maintain that drinking alcohol is sin, then we will have to find a way to excuse the actions and words of Jesus and Paul without lifting Moses above Christ, and that my friends is impossible to do if one is truly a disciple of Christ”’

  Well, Dr. Masumbuko and John R, will be waiting your teachings on this matter in general and my questions I plated about John.2: 1-11-the Wedding at Cana of Galilee.

  If silence from your end, persists then I will suggest a huge, true and sweet conclusion for your comments again.

  Edwin Seleli

 42. Dear All,
  The discussion on alcohol consumption should be looked in the light of scriptures as illustrated very well by
  John Rwezaura

 43. Brother John et al.,

  Let us put aside our traditions, as good and as pious as they seem to be. Let us look at the Scriptures correctly. For starters, the Old Covenant was exclusively for the Jews to keep, no gentile was included in it, so before we gentiles jump onto the Old Covenant and try to keep its commands we should remember this truth:

  34 These are the commandments which the Lord commanded Moses for the children of Israel on Mount Sinai. – Leviticus 27:34 KJ21

  With the inauguration of the New Covenant, the Old one has become obsolete according to Hebrews 8:13

  The New Covenant, ratified by the incorruptible blood of the Son of God, is for both Jew and Gentile. When we believe in Jesus and confess Him as our Lord and Savior, we are Born Again into the family of God and He now relates to us according to this New Covenant. In this New Covenant Christ is our High Priest in the Order of Melchizedek not in the Levitical Aaronic Order, and we are Priests and Kings unto God, something that wasn’t possible in the Old Covenant. A Priest could never be both Priest and King and a King could never be both King and Priest. Why do I keep bringing this point up? Simply to show that there has been a change in the Priesthood and that necessitates a change in the Law (including the law against drinking alcohol)

  12 For when the priesthood is changed, the law must be changed also. – Hebrews 7:12 NIV

  So, whichever way we look at it, the New Covenant is based on better promises.

  Now we all agree that Jesus who is much more than a servant of God, made and drank wine, there is no way around this fact unless we remove parts of the Gospels which clearly document this. Question, why did Jesus make and even drink wine? Didn’t He know it was sin to do so? If we agree that Jesus did no sin as the Scriptures clearly attest, then we will have to conclude that when He made wine and even drank wine He wasn’t committing any sin. Brother John, you see what I’m getting at?

  Again, Paul and Timothy were both servants of God, but Paul told Timothy to drink a little wine for his frequent illnesses and it’s the very same Paul who wrote a third of the Books in our New Testament. Paul warned against being drunk not drinking, huge difference.

  If we are to maintain that drinking alcohol is sin, then we will have to find a way to excuse the actions and words of Jesus and Paul without lifting Moses above Christ, and that my friends is impossible to do if one is truly a disciple of Christ.

  Tuendelee kujifunza,

  Blessings,

  Patrick

 44. Rwezaura,

  Yesu hakuwahi kutumika katika agano jipya, bali utumishi wake wote ulikuwa kwenye agano la kale.

  Pombe haijawahi kukatazwa katika agano jipya,ispokuwa kilichokatazwa ni ulevi au kulewa.

  Kama ambavyo tumezuwiwa ulafi, lakini hatujazuwiwa kula chakula. Ndio maana mkristo ni lazima awe na ‘Kiasi’ almost katika kila kitu.

  Edwin na Patrick wamesema sahihi.

  Napita tu.

  Asante.

 45. Patrick my brother, watch out what say! What kind of theology and theory you have learned?

  Many people do mistake by separating the old and new testaments. Others mix both out of understanding. All these bring negative understanding of the real meaning of the word of God.

  My point is this if you want to act on anything in New, you must understand very well from the Old. Do you remember when Jesus was asked the question about marriage, what was the answer? Obviously, he recalled from the Old, that from the beginning God created man and woman!

  In the same manner, God prohibits alcohol to his servant. The matter is this, are you his servant? If the answer is yes, then you are not allowed to take alcoholic for pleasure out of being medicine to your illness.
  Upo hapo baba?

 46. That’s a well balanced approach Edwin,

  Here is how I see things:

  Right from the onset let me just say this, it is important that we do not mix Covenants. Today we are under the New Covenant which is based on better promises than the Old one. (Hebrews 8:6)

  Before the Old Covenant was given there was no law prohibiting drinking alcohol, that is why Noah got drunk but wasn’t held accountable by God for his drunkenness and when he cursed his son, the curse was effective. Noah found grace in the eyes of the Lord! It is also the case with Lot who got drunk and slept with his daughters, again he wasn’t punished for his sin of drunkenness. The Holy Spirit through the apostle Peter refers to him as “righteous Lot” in 2 Peter 2:7

  Under the Old Covenant Law, the Priests and Levites who ministered before the Lord were not allowed to drink wine or any kind of alcohol (Leviticus 10:9). Nazarites, those with vows were not to drink wine or any strong drink as well.(Numbers 6:4)
  There are many admonitions in Scripture against indulging in alcohol and the negative consequences that are attached to such indulgences.

  In the New Covenant, we have a different High Priest, not from Levi, not of the Aaronic stock but our High Priest is from the tribe of Judah, He is not of the Aaronic Order but of the Order of Melchizedek, who remains a Priest unto God Most High forever. Now just as the writer to the Hebrews so eloquently put it, a change in the Priesthood necessitates a change of the Law. (Hebrews 7:12)

  Now that’s where the Laws of Christ which are wrapped up in this New Commandment He left us “love one another as I have loved you” – John 13:34. In this New Covenant we have the Holy Spirit inside each one of us and He leads us and guides us and as we follow His leading, our lives will be marked by genuine Fruit of the Spirit. That beloved, is how we are to live. We have a relationship with God, we hear His voice and we live by it, unless we really get this, we will resort to looking for laws and rules and regulations which appear noble and just on the surface but they ultimately rob saints of their privilege of enjoying the fellowship of the Holy Spirit. What did Paul say?

  20 Therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to regulations— 21 “Do not touch, do not taste, do not handle,” 22 which all concern things which perish with the using—according to the commandments and doctrines of men? 23 These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. – Colossians 2:20-23 NKJV

  You will not find an instance of alcohol drinking being forbidden by Jesus ( His very first miracle was turning water into wine, not grape juice but real wine (Greek. οἶνον oinon). And there is Scriptural evidence of Jesus, and by extension, His disciples, drinking wine. Matthew 11:19 comes to mind – When they compared Him to John the Baptist who didn’t drink wine (being a Levite from a priestly family and the last of the Old Covenant prophets), they called Jesus a glutton and a drunkard.

  You will not find any of the early apostles forbidding people from drinking alcohol but always forbidding them from getting drunk. Eph 5:18 does not say “do not drink wine” but rather “do not be drunk with wine”. Paul even advises Timothy to “drink a little wine” for his stomach and frequent ailments – 1 Tim 5:23 If drinking wine was a sin, why would the apostle Paul advise Timothy to go and sin? Better yet why didn’t he just lay hands on him or pray for him so that he gets healed and not have to drink wine and commit sin? See the problem of insisting that drinking alcohol is sin? When instructing Titus concerning women, the apostle says:

  3 the older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things— Titus 2:3 NKJV (emphasis added) Notice he didn’t say they shouldn’t drink, his emphasis was on the amount as the word “much” there signifies.

  When rebuking the Corinthian church about the irreverent way they partook of the Lord’s Table, the apostle Paul doesn’t tell them not to drink wine, in fact he says “some of you are hungry, while others are already drunk”. The problem there was not the wine but selfishness which led to divisions in that church. (1 Cor 11:17-34)

  Let me wrap up by saying that, in all things we are to walk in love, wisdom and self control. To the believer in the New Covenant all things are permissible but not all things are beneficial, all things are permissible but we should not be brought under the power of anything, alcohol included. Again, Paul the apostle put it this way:

  23 All things are lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all things edify. 24 Let no one seek his own, but each one the other’s well-being. – 1 Cor 10:23-24 NKJV

  12 All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. – 1 Cor 6:12 NKJV

  Cultivating a relationship with the Holy Spirit of God who is in you, will not only save you a lot of unnecessary heart-aches and negative consequences in this life, but will also establish your heart in peace and confidence before God. You will not be constantly asking “is this sin?”, “is that sin?”, you will know exactly what you are to do in whatever situation you find yourself in. The Spirit will guide you from within, He might even tell you to stop doing certain things because He knows it is for your own good, He might not tell others to stop doing the same thing though…Example: I have a friend who was specifically led by the Spirit to quit soccer and he was a very good player, now for that brother to start preaching “soccer is sin” that wouldn’t be right, though to him it is. See my point….

  That’s the beauty of the New Covenant, we live from the inside out not from the outside in, as they did in the Old Covenant.

  Let me end my “mkeka” here

  Blessings beloved,

  Tuendelee kujifunza….

  Patrick

 47. John R

  I would like to call you to do some CAREFULL digging on this matter and if it benefits here anyway, drop your feed back. We don’t support wine, however, we cannot force our own interpretations on the scriptures unless are correct.I don’t wanna go into the details but mara nyingi ktk Bible kwa hii issue utakutana na upande moja, maandiko yanayokataza, kulewa and kunywa na mengine yanaonyesha baadhi waliyotumia na wengine wakiruhusiwa kupewa kwa sababu fulanieg maskini.

  Na the most challenging one in Arusi ya Kana…niku hamasishe tafuta neno la asili ya kile kilichotegenezwa pale, ni kama inakataa kuingia ktk akili but ni kweli tu anyway.

  Mimi nadhani, kukataza kabisa hata kugusa chupa achilia mbali kunywa, ILIPIGWA MARUFUKU KWA NGUVU NYINGI KWA HEKIMA TU YA KIMAONGOZI kama vile Paul alipokua anaweka utaratibu wa mambo kadhaa ktk Kanisa/Watoto aliowazaa kwa nia nzuri tu na tena kwa faida yao wenyewe, ili kuwasaidia Wapendwa wasije kupitiliza, lakini kusema with finality kua imekatazwa kabisa au imeruhusiwa kabisa, THERE IS ALWAYS A SERIOUS CHALLENGE KUYA..harmonise maandiko yanayongelea kitu kimoja kwa side zote hasi na chanya

  Press on

 48. Priests are not allowed to Drink Wine in All circumstances

  Introduction
  Are Christians priests? When do they work as priests? What is the Temple of God today? These questions steer the debate that disturbing scholars in our contemporary world, about wine or alcohol to be useful as refreshment to Christians. Is it sin or unethical for Christians to drink alcohol? Leviticus 10:8-11.
  Then the LORD said to Aaron, “You and your descendants must never drink wine or any other alcoholic drink before going into the Tabernacle. If you do, you will die. This is a permanent law for you, and it must be observed from generation to generation. You must distinguish between what is sacred and what is common, between what is ceremonially unclean and what is clean. And you must teach the Israelites all the decrees that the LORD has given them through Moses.” (NLT)
  My argument tries to communicate the truth from this text and show the reason behind the command of God to the priests in the Old Testament, based on the wine prohibition which I believe was the cause of their mistake. The paper starts by looking at the position of the sons of Aaron and what makes them to be punished to death, as well as to the position of priesthood in the New Testament. The solution to these critical questions discussed tries to remove some confusion by drawing the insights, which can lighten the meaning of this text to the point of understanding the reason behind the sin of Nadab and Habihu, and the position of Christian believers today in terms of drinking wine and other alcoholic drinks.

  Nadab and Habihu Were Priests
  The commandment we read in Leviticus 10:8-11, speaks about the action of God against the sons of Noah who put unauthorized fire in their censers at the time of service in the Tent of Meeting, while people of Israel traveling in the desert from Egypt. Before the death of these two sons, the Bible says clear that they were priests under their fathers, who was appointed to be the High Priest, when Israelites were in the desert traveling to Canaan. It is spoken six times in Exodus “so they may serve me as priests” (Ex 28: 1, 4, 41; 29:1; 30:30; 40: 14-15). The Lord is the one who ordered Moses to anoint Aaron and his sons. “Have Aaron your brother brought to you from among the Israelites, along with his sons Nadab and Abihu, h Eleazar and Ithamar, so they may serve me as priests” (Ex 28:1). The Bible sets clear that their priesthood is theirs by a lasting ordinance or will continue for all generation to come (Ex 29:9 and 40:15).
  The text begins with the Lord’s commandment to those who minister in His house to avoid wine or other alcoholic drinks before entering in the service. This text is precede by the punishment of the Lord to the sons of Aaron in their first mistake. In the passage we see the phrase “unauthorized fire” mentioned after their death. At that moment, the Lord gives the commandment to all priests that they should avoid wine or other alcoholic drinks.

  Drinking Wine Possibly Is the Sin of Nadab and Habihu
  The death of Nadab and Habihu is caused by the mistake done by these two sons. The writer stresses on the unauthorized fire in their incense before the Lord. The question is, why they put unauthorized fire while they new what kind of fire needed in the certain action? Why all of them did not distinguish between authorized and unauthorized fire? These questions are so important and can lead us to discover that both were confused or were in a state that they cannot distinguish between the sacred things and what is common.
  Another point that can help us to agree that the causal of their mistake was wine and led them into confusion, in which they used unauthorized fire, is the Word of the Lord to Moses. Short moment after the death of Nadab and Habihu, the Lord gives instruction to Moses pointing the position of priesthood that they should not drink wine and any alcoholic before going in the Tabernacle. Most of scholars agree that every law was given to deal with the specific problem. This command of the Lord was given immediate after the death of these sons. It is clear that there is no connection between this command and other event rather than the mistake done by Nadab and Habihu.
  The command prohibiting the priests from drinking “wine or other alcoholic drink” (10:9) may advocate that drunkenness was a possible reason in their sin. The actionopposite to the will of God and the instant decision that God makes, was a vivid example of what it destined of a person to be “cut off from his people.” 22 times in the large text from Exodus 12:15 through Numbers 19:20, the Lord speaks different reasons in which a person can be cut off from his people. God does not mention anywhere that unauthorized fire could lead a person to death. The event of unauthorized fire is found only in passage that we discuss, followed by the judgment of Nadab and Habihu. This facilitates the commandment of the Lord to the restriction of drinking wine or ather alcoholic drinks before entering in the tabernacle. As it is summarized by Moses in this moral story as summarized by Moses is that those who have the privilege of being nearest to God’s service must bear extraordinary responsibility to demonstrate His holiness and glory.
  We can sight this truth from other scriptures which support the argument to show the outcome of drinking wine and fermented drinks. “Wine is a mocker and beer a brawler; whoever is led astray by them is not wise” (Prov 20:1). “… not for kings to drink wine, not for rulers to crave beer, lest they drink and forget what the law decrees, and deprive all the oppressed of their rights, (Pr 31:4-7). This reveals what the science discovered when a person takes alcoholic into his/her brain. Alcohol goes directly and affects the brain by creating an unnatural intellectual brilliance. The research made by National Safety Council and California Department of Alcohol and Drug Programs gavethe result of 10 percent in the body becomes clumsiness, uncoordinated behavior, impairment of mental abilities, judgment and memory, while 40 percent of brain of drinker is usually unconscious. a
  The tension comes from punishment of God that led to death of Nadab and Habihu was followed by the command to prohibit priest from drinking wine or alcoholic drinks.The act of the Lord was to deal with the current problem so that it cannot be repeated again. I am convinced to believe that, God was dealing with the cause of problem as has been doing to other commandments. This brings the possibility of drinking wine to be the cause, in which these sons of Aaron failed to distinguish unauthorized fire from authorized one, and take into consideration to what The Lord had said. The prohibition against wine or other alcoholic drink was possibly intended to set their minds clear to fulfill their priestly responsibility of distinctive ability between the holy and the profane, between the unclean and the clean, and able to teach the Israelites the rules of God which brought to them through Moses as well as to make decisions about complicated cases.

  The restriction was limited to priesthood position
  This text we are discussing, show that the Lord’s command is limited to Aaron and his sons to their position of priesthood. The point to consider is that, they are not allowed to drink wine or alcoholic before going in the Tent of Meeting and this is connected to the lasting ordinance of priesthood. The history of Israel shows the development of the place of worship. In the desert, the place was in the Tent of Meeting, when they settled in Canaan, the Tabernacle continued until the time of Solomon the King, who by the order of God, he built the Temple. From that time, the Temple was used almost all of the Old Testament and was destroyed in 70ADE. Priests were at work under God’s order that they should not drink wine or any alcoholic drink before entering in the Temple. The destruction of the Temple gives new insights in which we should ask ourselves, is there another temple for worshiping God? What is the temple? Is there High Priest and priests to fulfill the task of worship before God? Who are they?
  In answering these questions, the principles should be used in which God’s order is to be observed. The tension of God is illustrated in the text we discus, because the work before God needs clear conscience as He says, “You must distinguish between what is sacred and what is common, between what is ceremonially unclean and what is clean. And you must teach the Israelites all the decrees that the LORD has given them through Moses(v. 10-11). “In order to apply this order to our time, understanding the principles is very important. The principle in this text is clear; “priests should not drink wine or alcohol before entering in the Tabernacle” If we still having Priests and the Temple today, the principle in which God restricts the wine, is compulsory.

  All Believers Are Priest, kings, and Temple of Holy Spirit
  All believers are categorized in two aspects, priests and temple of God. This is the work of Jesus Christ to those who believe in him. We read this in the book of Revelation 1:6 “…and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father…” As kings, the Bible says in Proverbs 31:4-5 “It is not for kings, O Lemuel not for kings to drink wine, not for rulers to crave beer, lest they drink and forget what the law decrees, and deprive all the oppressed of their rights. As Priests the Bible says, “You and your descendants must never drink wine or any other alcoholic drink before going into the Tabernacle. If you do, you will die. This is a permanent law for you, and it must be observed from generation to generation” (Lev. 10:9; 1Pe 2:5, 9). Believers are also called the Temple of the Holy Spirit. “Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own (1Cor 6:19). What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God.”
  The big question rises; in which time and where believers should worship God? We can draw the answer of this question from the statement of Jesus in John 4:21-24. “…a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God isSpirit and his worshipers must worship in spirit and in truth.”

  The Priesthood of Believers is Perpetual
  The priesthood in our time is in daily service. As long as we are in Christ, the work of offering sacrifices has no specific time but is done twenty four hours. The answer of Jesus to the Samaritan woman sets clear that the place of worship changed from specific place into the hearts of believers. Another point is that the time of worship as changed to perpetual, which means all the time, believers are supposed to offer spiritual sacrifices to God. In this account, there is no time where we can have an ample time to refresh ourselves with wine or other alcoholic drinks. As Priests of the New Testament we are advised to get our refreshment in the Holy Spirit. Here in Africa we have no problem of drinking wine. All born again Christians believe in not taking alcoholic as refreshment. The text of Paul in Ephesus 5:18 as it is supported by the text in Leviticus we discuss, Paul says, “Do not get drunk (be under the influence of) on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit.”
  The text we discuss matters to African perspective. Here in Africa, we do not take the order of the Lord to priests in a literary and apply it, but we dig in the context of how the action was taken, what was the problem, what forced the Lord to formulate the law, and why for this time. By separating the sin of Nadab and Habihu from the command of the Lord against wine and alcoholic drinks to the priests, we totally loose other supporting scripture in which God’s intent brings the commandment that priests should avoid alcoholic drinks.
  Basically, African culture gets support from this text. From the beginning in African history, those who are in the position of leadership in the community, and those who were in the position of serving ancestors, were not allowed to drink wine. It wasshameful to be found in the place where the wine and alcoholic drinks found. This was one of the principles that can remove somebody from his/her position of leadership. Of cause, here in Africa drinking wine is not only an ethical, but is among the big sins as adulteryand fornication. When we read and preach from Leviticus 10:8-11, we get support from people’s hearts, because it is their nature to those chosen people that they should not refresh themselves in wind and other alcoholic drinks.

  Conclusion
  As we have seen in my argument, God through Jesus Christ has positioned all believers in a special rank. They are in the Kingdom of God, they are priests, they are God’s Temple, and they offer daily spiritual sacrifice. Furthermore, believers should worship God in the spirit and truth. Romans 12:1 offer a clear conclusion that to “…offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God, this is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is his good, pleasing and perfect will.” These qualities offer the clear understanding in which my argument lays. First, we are priests and our offering work is a daily task. Second, we are the Temple of Holy Spirit. The critical question will stand still: Those who support wine as refreshment to Believers in Christ, in which angle they draw conclusion that drinking alcoholic is not sin or unethical, especially when it used as refreshment?

 49. Hii mada ya kilevi/kileo si ya kudakia kiivyo! Nitawajia baadaye na mtazamo wa kimungu na siyo wa taifa la Israel, vatican, Germany, au wa kitanzania. Naamini tutaelewana wapendwa. Najua waafrika wengi wanaamini kwamba kila kilichosemwa na mtu mweupe ni sahihi! Kwa uhakika, sivyo. Kweli sahihi iko katika neno la Mungu, basi.

  John

 50. Magret Mkiwa,

  ha ha ha kumbe ‘Kilaji’ taking in an controllable manner/level, haina shida!

  Yaani I CAN IMMAGINE THIS PIECE YENYE FACT KABISAAA WALA HAMNA UBISHI LABDA TU MTU AKOMALIE MAMBO BILA GROUNDS SOLID, Yet nikiichukua hii pisi ya material kwa fellow Wapendwa wa kule kwetu USHIROMBO, kule ambako Wokovu bado ni ulee wa ”’first class/original”-eg hata Mdada kwenda saloon na kufanya mambo safi kwa kichwa yake apendeze au Mkaka kupiga sop-sop na scrub kisha kunyoa na magic ung’aaeee, una toka bonge la handsome, ni kama dhambi-dhambi ivi na kuelekea kuyapenda ya dunia, halafu niwafundishe/au tubadilishane mawazo tukiwa ktk youth gathering ya wa home kule acha Youths saved learned and exposed hawa wa Dar, niwe na mic yangu na lead motion ya kitu wine haina shida, kwamba laga drinking not a problem scripturally , I am telling you, sijapata kuona huo moto wake, kwanza mic inazimwa faster, kisha Pastor anaitwa toka home haraka sana na kuambiwa kua Muongoza mada analeta mambo ya wokovu wa Dar wenye michanganyo na anasema kupiga laga kimandiko, hakuna anayeweza thibitisha kua ni dhambi maana yako maandiko yanakubali na kuonyesha waliokunywa na yako yanakataza so which is which now na yote tisa, kumi nia ARUSI YA kana aliyotengezea Yesu ni uwongo tu kusema akitengezea juice ya zabibu, basi, wakishanizimia mic, kinachofuta ni ku kutimuliwa nduki nje ya church, hawatajali huduma zangu za nyuma kwa subject nyingine.

  Nadhani kuna baadhi ya kweli/subjects za Neno, inabidi tufundishane/kujadiliana na kubadilishana mawazo na maarifa kwa aina Fulani ya Wapendwa, si wote, itakua hapakaliki uko home church aiseee, well, hata kwa baadhi ya churches/wapendwa wa mjini na jijini hapa hapa.

  Edwin Seleli

  Press on

 51. Question: “What does the Bible say about drinking alcohol / wine? Is it a sin for a Christian to drink alcohol / wine?”

  Answer: Scripture has much to say regarding the drinking of alcohol (Leviticus 10:9; Numbers 6:3; Deuteronomy 29:6; Judges 13:4, 7, 14; Proverbs 20:1; 31:4; Isaiah 5:11, 22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12). However, Scripture does not necessarily forbid a Christian from drinking beer, wine, or any other drink containing alcohol. In fact, some Scriptures discuss alcohol in positive terms. Ecclesiastes 9:7 instructs, “Drink your wine with a merry heart.” Psalm 104:14-15 states that God gives wine “that makes glad the heart of men.” Amos 9:14 discusses drinking wine from your own vineyard as a sign of God’s blessing. Isaiah 55:1 encourages, “Yes, come buy wine and milk…”

  What God commands Christians regarding alcohol is to avoid drunkenness (Ephesians 5:18). The Bible condemns drunkenness and its effects (Proverbs 23:29-35). Christians are also commanded to not allow their bodies to be “mastered” by anything (1 Corinthians 6:12; 2 Peter 2:19). Drinking alcohol in excess is undeniably addictive. Scripture also forbids a Christian from doing anything that might offend other Christians or encourage them to sin against their conscience (1 Corinthians 8:9-13). In light of these principles, it would be extremely difficult for any Christian to say he is drinking alcohol in excess to the glory of God (1 Corinthians 10:31).

  Jesus changed water into wine. It even seems that Jesus drank wine on occasion (John 2:1-11; Matthew 26:29). In New Testament times, the water was not very clean. Without modern sanitation, the water was often filled with bacteria, viruses, and all kinds of contaminants. The same is true in many third-world countries today. As a result, people often drank wine (or grape juice) because it was far less likely to be contaminated. In 1 Timothy 5:23, Paul was instructing Timothy to stop drinking the water (which was probably causing his stomach problems) and instead drink wine. In that day, wine was fermented (containing alcohol), but not necessarily to the degree it is today. It is incorrect to say that it was grape juice, but it is also incorrect to say that it was the same thing as the wine commonly used today. Again, Scripture does not forbid Christians from drinking beer, wine, or any other drink containing alcohol. Alcohol is not, in and of itself, tainted by sin. It is drunkenness and addiction to alcohol that a Christian must absolutely refrain from (Ephesians 5:18; 1 Corinthians 6:12).

  Alcohol, consumed in small quantities, is neither harmful nor addictive. In fact, some doctors advocate drinking small amounts of red wine for its health benefits, especially for the heart. Consumption of small quantities of alcohol is a matter of Christian freedom. Drunkenness and addiction are sin. However, due to the biblical concerns regarding alcohol and its effects, due to the easy temptation to consume alcohol in excess, and due to the possibility of causing offense and/or stumbling of others, it is often best for a Christian to abstain from drinking alcohol.

  GotQuestions.org

 52. Siyi wewe unaonaje kunywa na kulewa ni kitu kilekile?

  Au kunywa ni kitu kimoja na kulewa ni kitu kingine?

  Hebu jaribu kulinganisha na hii; kulala na mwanamke/mwanaume na kuzini ni kitu kilekile au ni vitu viwili tofauti?

  Halafu tafakari kwa uhalisi bila kuwa biased jinsi biblia ilivyosema juu ya pombe/kilevi na juu ya kulewa.

  Asante.

 53. Kama kunywa siyo shida, basi hata kuzini, kuiba, kusema uongo nk nako sio shida endapo utaonana tu na washauri wakupe namna ya kufanya vyema mambo hayo!!
  Hapa ndipo ulimwengu ulipofikia leo. Kuijadili dhambi na kuitafutia vigezo vya kuihalalisha. Kumbukenikuwa Mungu hajabadilika wala neno lake halijabadilika.
  Plz, achana na kitu kinachoitwa dhambi!!!
  Barikiwa

 54. Sungura,

  Kuna mistari ya Biblia, Mabinza anasema “YESU ni Mungu” , what are your comments?
  Colossians 3:1
  Christ sitteth on the right hand of God.

  Timothy 2:5
  For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.

  Peter 3:21-22
  Jesus Christ: who is … on the right hand of God.

  Matthew 19:17, Mark 10:18
  And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.

  Matthew 27:46, Mark 15:34
  My God, my God, why hast thou forsaken me?

  Mark 16:19
  So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

  John 8:40
  But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God.

  John 14:28
  My Father is greater than I.

  John 20:17
  I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

  Acts 17:31
  Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.

  1 Corinthians 15:28
  And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.

 55. Mteule pamoja na Mabinza mmeingiza hoja ambayo hapa siyo mahali pake. Mambo ya Ramani hayawezi kujadiliwa kwenye mada ya pombe au kulewa, nafikiri kuna ukurasa wake. Utafuteni huo mkajadili na kubishana huko,hapa mnatuchanganya.

 56. aisee hapa kuna challenge kubwa sana, kila mtu atatafisri kivyake but mi naona watu wengi hupotea kwa kukosa maarifa na kutaka kuendesha maisha yao vile wanavyofikiria wao na si vile biblia inataka

 57. MABINZA

  Wewe unalifanyia kazi neno la Mungu baada ya neno la Mungu kukufanyia kazi…

  Ndio maana unasema YESU ni Mungu, ..pole sana kwa kufanya kila kitu kwa mazoea hata neno la mungu unalifanya kwa mazoea…

  Mungu hafanyi mambo yake kwa MAZOEA, VUA HIYO MIWANI YA ZEGE: To Understand the word of God you have to be able to read between the lines. some times between the empty spaces.(Kufunuliwa)

  Kwenye Ramania hai ; Kila kitu kiko wazi.. Karibu .. ujachelewa…

  Colossians 3:1
  Christ sitteth on the right hand of God.

  1 Timothy 2:5
  For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.

  1 Peter 3:21-22
  Jesus Christ: who is … on the the right hand of God.

  Matthew 19:17, Mark 10:18
  And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.

  Matthew 27:46, Mark 15:34
  My God, my God, why hast thou forsaken me?

  Mark 16:19
  So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

  John 8:40
  But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God.

  John 14:28
  My Father is greater than I.

  John 20:17
  I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

  Acts 17:31
  Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.

  1 Corinthians 11:3
  The head of Christ is God.

  1 Corinthians 15:28
  And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.

 58. Ah bwana Kinyau ulipotea sana rafiki yangu!

  Kama ulivyoanza kwa swali ami naanza kwa swali; Ivi ili mtu awe mlafi anatakiwa kula nini? Ninaamini anatakiwa kula kitu kinachoitwa chakula.

  Nilisema walokole tatizo lao ni pale wanapotazama kitu kinaitwa pombe wao wanaona ulevi. Lakini wanapotazama kitu kinaitwa chakula hawaoni ulafi.

  Simshauri mtu aanze kunywa kileo lakini simhukumu mtu anayekunywa kileo,maana biblia haikisemi kuwa ni dhambi. Lakini yeye mwenye kulewa pombe/mvinyo huyo wala simfichi hiyo ni dhambi kubwa,maana hata biblia imesema wazi kuwa ulevi ni dhambi.

  Biblia inasema ukweli kuliko zinavyosema fikra zetu.

  Asifiwe.

 59. Mteule,

  Usipotee tafadali.Tunataka kujua mengi juu ya hiyo Ramani hai ya Cres! Katika Biblia takatifu jina la Mungu ni BWANA YESU KRISTO. Je, kwenye hiyo Ramani hai ya Cres MUNGU WENU ANAITWA NANI?

  Tupo kujifunza Mteule usijifiche!

 60. Wapendwa,
  Inasikitisha sana unaposoma post za watu wengine hapa!

  Hivi ili mtu awe mlevi wa pombe anatakiwa kunywa nini? Nina amini anatakiwa kunywa kilevi ambacho kinaitwa pombe. Sasa kama chanzo cha ulevi ni pombe na kwamba hakuna kipimo cha mtu kwamba akinywa nusu lita ndio hatalewa na mwingine akinywa lita tano ndio atalewa, kwa nini basi hicho chanzo cha huo ulevi kisiwe kitu kibaya? Maana nimeona hapa akina Sungura wanasema pombe sio mbaya na wala sio dhambi isipokuwa ulevi ndio dhambi, lakini huo ulevi unaletwa na nini?

  Sawa, utasema kwamba kuna ulevi wa aina nyingi kama vile ulevi wa madaraka n.k, lakini mada tuliyonayo hapa ni ulevi unasababishwa na pombe. Kama hatuwezi kuona kwamba pombe ni dhambi, basi itakuwa vigumu sana kuona kuwa ulevi ni dhambi! Kama mtu anaona ulevi ndio dhambi basi lazima mtu huyo ageuke nyuma kuangalia kile kilichosababisha kuleta huo ulevi. Na siku zote tiba sahihi ya kitu chochote hutakiwa kuangaliwa tokea kwenye chanzo chake. Sasa chanzo cha ulevi wa pombe ni pombe hivyo kama ulevi ni dhambi basi na chanzo chake ni dhambi pia. Mtu haitaji kuwa ma degree mengi kulijua hili, it is just a simple logic!

  Najua utaanza ubishi wa watu wengine hapa kwamba hata dawa za mahospitalini zina pombe n.k. Huo utakuwa ni uchanga kiroho na kumpa shetani nafasi ya kuhalalisha watu wanaopenda kunywa pombe waendelee kunywa kwa sababu ameteka fikra zao. Wanaotetea pombe kwamba sio dhambi ni kwamba wana-compromise na shetani na mikakati yake ya kuwapeleka watu jehenamu. Ifike mahali sasa watu waamue kumtumikia shetani na pombe au Mungu aliye hai na kuachana na haya mapombe ambayo yamefikia hatua ya ‘kubatizwa’ majina kama ‘spirit of the nation’, kiroba, ‘John walker’ (Yohana Mtembezi) n.k.

  Kama Milinga au Mabinza au Sungura walivyosema tuukomboe wakati kwa kutokubishana kwa mambo ambayo yako wazi kabisa. Wakati tulio nao ni wa thamani kubwa sana kwa kazi ya Mungu wetu lakini umetekwa na Shetani; ni muhimu tuukomboe sasa, kuliko kuendeleza malumbano yasiyo na tija! Hivi kwa mfano kweli mtu hapa anaweza kusimama kabisa akatetea kitabu kinachoitwa Ramani Hai ya Cres kama kitabu kinachoweza kutumiwa na wacha Mungu?

  Baraka kwenu nyote.

 61. Mimi nasema;

  Mtu Mmoja akiingia Mbinguni ujue watu 1000 wanaingia Jehanam. (Haya siyo maneno yangu bali waliooneshwa na kuandika kitabu kiitwacho, “MMOJA AKIINGIA MBINGUNI, 1000 WANAINGIA JEHANAM”.

  Kama Dunia ina watu wapatoa bil.6. Ukitafuta uwiano utagundua kwamba kama katika watu 1000 ni mmoja tu anaingia Mbinguni basi kati ya watu bilioni 6 waliopo duniani ni watu 6,000,000 tu watakaoingia Mbinguni dunia nzima.

  Kama watu wanatetea kunywa pombe, wengine wanapinga inabidi tukubaliane tu kwamba dunia nzima kama kitabu hicho kinasema ukweli, basi ni watu milioni sita tu wataenda mbinguni.

  Unaweza kuchagua KUENDELEA KUNYWA POMBE AU KUACHA POMBE ili yamkini uwe miongoni mwa watu milioni sita tu watakaokwenda Mbinguni.

 62. There is nothing good about alcohol. Less be sensible. Someone wants to get out of something that is destroying him/ her. waste of tie resources and money, luck of development. Lets live in reality. There somethings you can’t do if you are a christian. These words of the holyspirit ambazo zina kukanya usifanye hivyo tafadhali zisikize ni za kukusaidia, and to hell with people kama pastor Chris. Wako wrong.

 63. Mteule,
  Asante ni kweli inaitwa Ramani Hai.

  Lakini unaonaje tukiambatana na Busara za Biblia na tukakubalia pia na alivyo sema Lwembe Ck tar.14/10/2012 Na zile Busara zilizotolewa na Sungura kesho yake yaani tar.15/10/2012? Tuukomboe wakati kaka, mambo mafu ya nini? Maana ni kamwe Ramani hiyo haizungumzi Neno hata moja la Mungu – Ambaye ni Yesu kristo!Ramani inasema, nanukuu,

  ” Kimsingi ujumbe uliomo ndani ya kitabu hiki unarekebisha makosa yaliyojitokeza katika Biblia na Qurani na hivyo kuyakusanya makundi hayo mawili, Wakristo na Waisilamu ili kuwaleta kuwa kundi moja wakiongozwa na Ramani Hai kama lililvyo kusudi la Mungu kwa watu wake” mwisho wa kunukuu. Sasa Mungu wa Wakristo ndiye Mungu wa Waislamu?

  Jambo lingine linalonifanya nikubaliane na Sungura kuwa kuna mambo mengine kujadili ni kupoteza wakati, hebu ona Ramani inavyo sema katika vifungu Namba 125,126 na 127- eti Mwanadamu aliumbwa Desemba Ishirini na tano! Kwa nini Ramani ijue tarehe lakini Mwaka alipoumbwa Mwanadamu isijue? Mimi naona hiyo Ramani ni bure, bora hata kusoma Simulizi za Makabayo na Tomaso! Kuitegemea au kuiamini Ramani hai ni sawa na Binti ya miaka miwili kuandaa msiba kisa, ameota usiku kuwa amejifungua mtoto lakini kafa!

  Wasukuma wano msemo kuwa, “Ngoka gutasimbagwa kwiza Mnumba!” wakimaanisha kuwa, Usichimbe Mtaro kuelekeza ndani ya Nyumba!

 64. MABINZA
  Naomba kutofautiana nana wewe:
  1. Hakuna ‘Ramani Kuu ‘ ni Ramani hai. Ramania hai hakuna inaposema “Biblia si “Agano””
  2. Ramani haijaongeza neno lolote ktk Biblia. Hilo likowazi.
  3. Katika maelezo nanona wewe umekimbilia kwenye “ Virabuni na au katika Groseli au Bar” Kilicho kuchanganya ni nini?
  Mnyama asiyekwato / divai na mkate AU kengere ya madhabahu.

  Sasa Ramani hai inasema hivi;
  Kila amuonaye mwenzake kwa macho yakichwa chake ni kipofu, nakila anenaye kwa mdomo wake ni bubu, nakila asikiaye kwa masikio yake ni kiziwi, naye atendaye kwa maungo yake nimlemavu, bali aliyekamili niyule awezaye kwa uweza wangu, asikiaye, akaona, akanena, akatenda kwa umungu wangu na kuishi kama nimuagizavyo katika pendezo langu.

  –JIPIME ndugu.–

  Imani si jando wala si unyago, elimu yake si kwa mwanadamu, haiko kwa profesa wala dakitari, haiko kwa mwanafunzi wala mkufunzi, wala si kwa tabaka liwalo lile, imani ni imani kwa wote nayo ni yangu nayo nimeiweka kwa wote. Wala usijilishe upumbavu, kutaka kutembea kwa njia za madhehebu, wala kuishi kwa njia za mataifa, nimekupa dini na taifa, usiishi katika majumba maana nimekupa ekalu, usiishi katika nyumba za abudu kwakuwa nimekupa kanisa nalo ni kanisa kuu juu ya yote, nami nakupa kulitofautisha na chama, kwakuwa hiki si kikundi bali ni upamoja wa wote dunia nzima, nao ni kwangu, asemaye tofauti katika hili ni mpungukiwa katika imani ya kweli, nanyi msameheni kwakuwa atenda kwa kiwango chake, nacho ni chini , nayo si dhambi,asema Mungu.

  Umebalikiwa sana.

 65. Unajua kuna mambo mengine tunaweza tukaendelea kuyaongelea kumbe tunapoteza muda wa bure.
  Nafikiri ukweli wa maandiko uko wazi kuwa dhambi sio pombe,wala kunywa, bali ni ulevi ndio dhambi. Tumejitahidi kuuonesha huu ukweli ulivyo kwenye maandiko.

  Sasa kama mtu anataka aendelee kulumbana kwa kutumia falsafa za kichwa chake na mapokeo ambayo amekaririshwa na dini yake, hili hatutamkataza kulifanya,ispokuwa hatutaendelea kulumbana nae. Maana kuendelea kulumbana na mtu huyo huko nako ni kutokuukomboa wakati kwa kuutumia vibaya.

  Kama vile ambayo hakuna mtu anayeweza kuthibitisha kimaandiko kuwa kulewa/ulevi si dhambi, ndivyo ambavyo hakuna mtu anaweza kuthibitisha kimaandiko kuwa pombe/kunywa ni dhambi. Kila mtu anayejaribu kuongelea u-dhambi wa pombe au kunywa anajikuta anaongelea ulevi, madhara mengi ya pombe ambayo wachangiaji wamejaribu kuyaainisha wamejikuta wanaongelea madhara ya ulevi wala si pombe au kunywa.

  Wanaosema kuwa biblia imesema tusilewe kwa mnvinyo bali tulewe Roho mt. wanadhani wamaeongelea jinsi biblia inavyokataza pombe,lakini kumbe kinachoongekewa hapo ni ulevi,wala haijaesema msinywe mvinyo bali msilewe kwa mvinyo – MSILEWE KWA MVINYO-,ILA LEWENI ROHO MT. ndicho inachomaanisha

  Kung’ang’ania msimamo kuwa pombe/kunywa ni dhambi huo unafaa kuwa msimamo wa mtu asiyejua biblia kwa kuisoma mwenyewe bali anaijua kwa kukaririshwa mapokeo. Na kuendelea kulumbana na mtu huyo ni kupoteza muda.

  Ukiona mtu anakunywa kikombe cha kwanza,na cha pili, mpaka anafika cha tano, usihangaike kujua ati huyo mtu ni wa namna gani, jibu ni jepesi kuwa mtu huyo ni mlevi

  – Mwangela nimependa ulivyoainisha suala la Yesu kuja akila na kunywa na Yohana kutokula wala kunywa. Nilikuwa sijawahi kulitazama kwa jicho hilo, barikiwa-

  Na walevi wote kama ilivyo kwa walafi wote sehemu yao ni katika ziwa la moto.

  Tusijaribu kuwa wajuaji kuliko maandiko,

  Yamesema ulevi ni dhambi wala sio pombe na kuinywa ndo dhambi.

  Tukikosa kiasi, kila kitu ni kibaya.

 66. Do you want to bring out the animal in you?
  Watch the wine DO it:-

  The First cup of wine, will make you Mild like a Lamb!

  The Second cup of wine, will make you Brave like a Lion!!

  The Third cup of wine, will make you Act like an Ape!!!
  And;
  The Fourth cup of wine, will make you Wallow in the mud like a Pig!!!!

  The only good thing abt it all is, you are still Human!

  But a Christian is not Human; they are supernatural beings when they get converted, or when they are ‘born-again’,they are Nazarites unto the Lord, wholly separated from the world and its vices, talk of drunkeness, they are wallowing in the HolyGhost, whose sweetness no amount of wining can surpass!! I cann’t find the words to express this feeling, but listen, all you drunkards who form the scum of the earth; dump that bottle now, and run into Christ for the DRINK of your life!!!

  Bless u all, drunkards!!   

 67. Yesu asifiwe watumishi……..Siku moja raisi mstaafu wa Marekani akiwa katika harakati za kuivamia Iraq na Afganistan alipata upingamizi kutoka senate ila akasema “WE CAN NOT NEGOTIATE WITH TERRORISTS” Kwa nini mnabembeleza dhambi hapo kunywa mi nasema hata kuonja,kunywa na kulewa vyote ni dhambi.

 68. Mteule,

  Uliyoyasema karibu yote yanatokana na kile kitabu kiitwacho ‘Ramani kuu’ inayotumiwa na wana Cres! Wana Cres na Ramani yao kuu, inasema Biblia si “Agano” kamili na la Mwanzo na la mwisho la Mungu.

  Wakati Sisi tunasema Biblia ndiyo “Mwanzo na Mwisho, ni Neno la Alfa na Omega, halitakiwi kuongezwa wala kupunguzwa kitu ndani yake!”

  Sasa wewe kwa Maelezo yako yatokanayo na Ramani kuu ya Cres, unashauri ‘Tuchakalike ’ na Pombe, Badala ya kujazwa Roho mtakatifu, au tuwe na vyote “Dabo” Roho mtakatifu na Pombe?

  Kumbuka Pombe hupatikana Virabuni na au katika Groseli au Bar, wakati Roho Mtakatifu hupatikani Kanisani! Wewe ni nakuona kama ni “Exotic” katika Ufalme wetu!

  AU unasemaje? Hebu funguka – be Frank!

 69. Mpendwa Rosemary Sharom,
  Asante sana kwa kupata nafasi na kunijibu maulizo yangu niliyokuuliza. Rosemary, nimepitia maelezo yako yote na vilevile, nimeendelea kuiangalia Biblia ili kujua Mambo hayo niliyokuuliza, ambayo kiukweli naona yalisimama katika hoja Mbili tu kuu ambazo ni:-

  1.Kwamba, utanifahamisha kuwa, Kileo ni nini na Divai ni nini.

  2. Kwamba, Aliye laaniwa alikuwa nani, ni Hamu au Kanaani.

  Ni mshukuru sana Sungura kwa ufafanuzi wake juu ya Kileo. Kwa kifupi nimefunguka na kuelewa vizuri kwamba; Tatizo si kunywa bali shida ni kulewa! Hata zile nukuu zangu za mistari niliyoitaja wakati nikimuuliza Rosemary, vimeeleza vizuri tu kuwa, Shida ni ulevi, Mtu anywapo Divai au kinywaji chochote kilicho ‘Tiwa’ Kilevi na kujilewesha, matokeo ya kitendo hicho ni kumkosea Mungu na Watu! Sungura nimeendelea kukuelewa pia kwamba, Kwa mjibu wa Biblia inasema, “kinacho mtia Mtu unajisi si kile kimwingiacho bali kimtokacho” Kumbe, matokeo ya kile kinachokuwa NDANI yetu ndiyo Hukumu! Watu hupenda Kileo kwa sababu kuu mbili kwamba; Uzuri wa ‘Kulewa’ ni Kuondoa Maumivu, kujisahaulisha shida na kujipa Pumbazo la Moyo – kwa mda! ( kwa kifupi ni kama,Temporary Stress remover )

  Je, tunywe na kulewa? Hasha! Ulevi huleta machukizo kwa Mungu wetu ambaye ni Mtakatifu, katika ulevi Mtu anakuwa na nafasi kubwa zaidi ya ‘Kujichafua’ Pombe kama Pombe si Dhambi ila Matokeo ya mnywa pombe kupindukia ndiyo hutokeza mnywaji kufanya “Makosa!” Kilevi, si tatizo, tatizo ni matumizi yenye kutokeza matokeo hasi kiroho, haimpasi mcha Mungu kulewa au kunywa kupita kiasi (1Tim: 3:8). Ingawa, Kilevi hutumika kama Dawa katika upasuaji, katika kutibu matatizo ya bongo, katika maumivu makali ya mwili , Viungo vya mwili, kicwa na hata maumivu ya Tumbo; Hata hivyo, Pombe au Mvinyo haitupasi kulewa kwayo, kawsababu, kama lengo la kukiendea kileo ni labda kupunguza au kuondoa “Stress” au Matibabu, sasa tunaye Roho mtakatifu, ambaye yeye ‘Hutulewesha’ kwa Roho wake, ambaye huondoa Stress na Mauumivu ya kila aina.

  Kwa hiyo badala ya kulewa pombe, Watoto wa Mungu wamtafute Roho mtakatifu ‘Walewe’ kwa yeye! (Efe. 5:18) Ambaye huondoa Matatizo kwa mda wote – Permanent Stress remover – huduma yake hiyo huwa ‘Perpetuity’ kwa watoto wa Mungu, hivyo hakuna haja ya kuuendekeza mvinyo tena, Watakatifu wanapaswa kujitenga na Mvinyo! Ipo mistari mingi katika Biblia inayounga mkono hilo.

  Mwisho, Labda nimalizie na ile hoja ya Pili kwa kifupi sana.

  Je, Aliye laaniwa siku Nuhu amelewa alikuwa Hamu, kwa vile aliuona utupu wa Mzazi wake?

  Kwa mjibu wa ile Mw.9:22, inasema, HAMU, Baba wa Kanaani akauona Uchi wa Baba yake….” Na katika sura hiyo hiyo ya 9 mstari wa 24-27, inasema hivi, Nuhu alipo elevuka katika ulevi, akasema na “……Alaaniwe KANAANI……”! Mimi ninaloona hapa ni kwamba Hamu ndiye aliyeuona uchi wa mzazi wake na si Kanaani ambaye kiukweli yeye wala hakuwepo siku ya tukio, hakuuona utupu wa Nuhu! Kwa maana hiyo, Kanaani ni Mjukuu wa Nuhu na si mmoja wa wale watoto watatu wa Nuhu. Kama ndivyo

  Sasa kwanini Rosemary, unaweza kunipa Mstari kutoka popote katika Biblia Takatifu (kama unavyosisitiza tutumie Maandiko – name nimependa hilo), unasema kuwa Hamu alilaniwa?

  Na kwa kunisaidia, kwanini alaniwe Kanaani ambaye, hakuwepo na hakutenda kosa husika, hapo Biblia inataka tujue nini?

  Uendelee kubarikiwa.

 70. amani iwe nasi! Where knowledge ends,religion begins…nimefurahishwa na kuhamisishwa na michango mbalimbali hapo juu na imeniongeza kimaarifa zaidi. daima dini ni mbinu za wanadamu kumtafuta mungu,ni kanuni na taratibu anazojiwekea mwanadamu katika imani ya mungu wake;lakini mungu ana utaratibu wake tofauti kabisa na wa wanadamu, lakini hatumii dini kumfikia au kumpata mwanadamu.
  suala la kuzuia kunywa pombe/kileo lipo kidini zaidi ndo mana dini karibu zote zinakataza kunywa pombe/kileo ingawa ukichunguza maandiko vizuri utakuta kuna watakatifu wa biblia walikunywa pombe/kileo. kuna kauli aliiongea Yesu kristo inahitajika kueleweka vizuri,’..yohana mbatizaji alikuja hali wala hanywi wakasema amepagawa na pepo, mwana wa adamu amekuja anakula na kunywa wanasema huyu ni mlevi na rafiki wa wenye dhambi…’
  liko wazi yohana mbatizaji hakunywa pombe/kileo kwani alikuwa mnadhiri, sasa Yesu anasema ye’amekuja anakula(itakuwa vinono tu maana yahona alikula asali na nzige) na kunywa…..sasa hapa kama sio pombe/kileo ni nini?

 71. WINE

  Ephesians 5:18 ESV / 25 helpful votes

  And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit,

  1 Timothy 5:23 ESV / 23 helpful votes

  (No longer drink only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.)

  Proverbs 20:1 ESV / 17 helpful votes

  Wine is a mocker, strong drink a brawler, and whoever is led astray by it is not wise.

  Numbers 6:3 ESV / 16 helpful votes

  He shall separate himself from wine and strong drink. He shall drink no vinegar made from wine or strong drink and shall not drink any juice of grapes or eat grapes, fresh or dried.

  Romans 14:21 ESV / 11 helpful votes

  It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble.

  Proverbs 31:6 ESV / 11 helpful votes

  Give strong drink to the one who is perishing, and wine to those in bitter distress;

  Proverbs 31:4 ESV / 11 helpful votes

  It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, or for rulers to take strong drink,

  Mark 14:23 ESV / 10 helpful votes

  And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, and they all drank of it.

  Isaiah 25:6 ESV / 10 helpful votes

  On this mountain the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich food full of marrow, of aged wine well refined.

  Isaiah 5:11 ESV / 10 helpful votes

  Woe to those who rise early in the morning, that they may run after strong drink, who tarry late into the evening as wine inflames them!

  Psalm 104:15 ESV / 9 helpful votes

  And wine to gladden the heart of man, oil to make his face shine and bread to strengthen man’s heart.

  Isaiah 28:7 ESV / 8 helpful votes

  These also reel with wine and stagger with strong drink; the priest and the prophet reel with strong drink, they are swallowed by wine, they stagger with strong drink, they reel in vision, they stumble in giving judgment.

  Titus 2:3 ESV / 7 helpful votes

  Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good,

  Hosea 4:11 ESV / 7 helpful votes

  Whoredom, wine, and new wine, which take away the understanding.

  Helpful Not Helpful

  Isaiah 5:22 ESV / 7 helpful votes

  Woe to those who are heroes at drinking wine, and valiant men in mixing strong drink,

  Proverbs 31:7 ESV / 7 helpful votes

  Let them drink and forget their poverty and remember their misery no more.

  Judges 13:4 ESV / 7 helpful votes

  Therefore be careful and drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean,

  John 2:10 ESV / 6 helpful votes

  And said to him, “Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now.”

  Alcohol

  Helpful Not Helpful

  Ephesians 5:18 ESV / 58 helpful votes

  And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit,

  Helpful Not Helpful

  Proverbs 20:1 ESV / 47 helpful votes

  Wine is a mocker, strong drink a brawler, and whoever is led astray by it is not wise.

  Helpful Not Helpful

  Proverbs 23:29-35 ESV / 35 helpful votes

  Who has woe? Who has sorrow? Who has strife? Who has complaining? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who tarry long over wine; those who go to try mixed wine. Do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end it bites like a serpent and stings like an adder. Your eyes will see strange things, and your heart utter perverse things. …

  Helpful Not Helpful

  1 Timothy 5:23 ESV / 22 helpful votes

  (No longer drink only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.)

  Helpful Not Helpful

  Isaiah 5:22 ESV / 22 helpful votes

  Woe to those who are heroes at drinking wine, and valiant men in mixing strong drink,

  Helpful Not Helpful

  Psalm 104:14-15 ESV / 21 helpful votes

  You cause the grass to grow for the livestock and plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth and

 72. mtu asijitwike upuuzi kuamini yakuwa pombe ni mbaya, kusema kilevi kimekataliwa mbinguni, kusema mnyama asiyekwato uondoa utakatifu, tazameni yaliyosemwa wakati wa mvua na wakati wajua, wakati wa njaa na wakati wa ukame wakati wa magonjwa na wakati wa afya njema.

  msidanganyike kwa mambo yaliyopita yasiyojenga ndani yenu,yasiyowapa heshima katika jamii, yasiyowakutanisha meza moja kuwapa furaha, asiwe mtu mjinga akadhani kisha akasema pombe ni laana, hakika laani impate yeye mwenyewe, maana tazama bila divai na mkate kengere ya madhabahu haitalia.

  Mmebalikiwa sana..

 73. Mimi sio mzuri sana kwenya kiwsahili lakini Juice ni TOGWA na togwa ikilala kwa madhumini inatengeneza pombe.Sasa tusijifiche kuita divai ni togwa..

  hakuna pombe ya leo bali ile ya jana,maana leo ni leo ya TOGWA na kesho ni kesho ya POMBE kama keshokutwa,walakini katika imani sivyo,imani ni leo na imani ni sasa,kesho na kesho kutwa

 74. Hi Rose,
  Kuna kitu ummjibu Mabinza ningependa kusema kitu fulani kukihusu.
  Umesema “Haya ni madhara ya pombe mzazi unywe mwenyewe na kukaa uchi kisha ulaani watoto ambao hata kama walicheka ila ingekuwa vyema wasingekuona kama usingelewa”

  Kimantiki kilichofanya alaniwe ni kitendo cha kukodolea macho uchi wa mzazi wake na hata kuwaita wenzake nao waje watazame. Inaonekana kwa maadili yao bila shaka hata sasa hivi kwetu sote hicho kitendo ni utovu wa nidhamu.

  Mtu kukaa uchi si lazima iwe kwa sababu ya ulevi, kunaweza kuwa kumesababishwa na kitu kingine tu. kwa hiyo huyu jamaa hata kama angemwona baba yake amekaa uchi kwa bahati mbaya akiwa anaota moto bila kuwa amelewa angemcheka tu kwa vile alikuwa mtovu wa nidhamu na kwa hiyo bado angelaaniwa tu.

  Rose si dhani kama Yesu alisema kuwa yaliyo moyoni ndio yamtiayo mtu unajisi, ila ni yale yanayomtoka. Kwamba mtu kunywa si tatizo,ila tatizo ni matokeo ya kunywa kwake. Na iko wazi kuwa mtu akikosa kiasi lazima atalewa, na akilewa lazima ataropoka, na atakayoropoka yanaweza kuwa najisi. Kama mtu hana kiasi( kama wengi walivyo) ni vema asiguse kileo kabisa.

  Mimi nashauri kuwa kama mtu anakunywa kwa ajili ya kulewa ajue kabisa kuwa anakunywa kwa ajili ya kumkosea Mungu. Lakini kuna unywaji just kwa ajili ya mambo ya kiafaya na hali za hewa kama vile kusaidia mmeng’enyo wa chakula.

  Jamani tuweni waungwana na wakweli kuwa biblia imekataa kulewa wala haijakataa kunywa. Na hata kama isingekuwa imekataa bado mimi nisingelewa.

  Tusidhani kuusema huo ukweli hadharani tutakuwa tumewaruhusu watu kulewa na pombe,
  hata katika kutokuukubali kwetu bado watu wanaendelea kulewa tu

 75. Shalom ndg Mabinza ni kweli tukijadili kwa neno inakuwa vizuri zaidi na inaondoa lugha zisizofaa a inapelekea watu kujifunza na kupitia neno kwa undani na hili ndio lengo la Blog hii
  najitahidi kujibu maswali vile nitakavyoweza

  1.Unamaanisha Divai na Kileo ni vinywaji viwili tofauti, kwa andiko gani? Hebu itazame Isa. 28:7
  Nilisema ukisoma Biblia kwa nia ya kujifunza utaelewa na lazima Roho atakuongoza uijue kweli, ila kama unadonoa ili uje umjibe mtu hapa hutaelewa nadhani kiswahili kina misamiati michache na pia neno divai linatumika kwa iliyochacha na isiyochacha, ingawa kwa kiingereza ingeitwa grape juice na strong drink au wine kuzitofautisha, lakini issue hapa ni kilevi kwa leo hii sisi kuna komoni, mbege, ulanzi, beer nk, niliuliza dhamiri hasa ya mtu kuamua kunywa pombe ni nini? Ndio maana Yesu alisema kimtiacho mtu unajisi ni yale yaliyomoyoni mwake kwa maana moyo wako unakuwa umedhamiria nini hadi unywe pombe na si juice au kingine? ulewe ili iweje?

  2.Niandiko gani linalosema kuwa Nuhu kilichomlewesha haikuwa Divai? Kwa kulinganisha na Isa. 28:8
  Naomba angalia hapo juu, hapa nipo nakula zabibu, pia hata Mungu alipowaambia Adam na Hawa alisema wale matunda yote, sitegemei kulewa, hivyo hata kama biblia ilitaja kitu kingine chochote lakini naelewa matokeo yake alilewa, usije nirudia na kuuliza wewe pia ulitaka kuthibitisha kama wine inalevya kwa kusoma Nuhu alikunywa nini. Mimi ninachojua alikunywa kilevi, sio sawa na hiyo divai ya Isaya 28.8, issue hapa ni kilevi

  3.Niandiko gani linalosema Nuhu alipata laana kutokana na kunywa kileo na laana hiyo akamwachia Hamu – Baba wa Afrika?
  Naona umenielewa vingine hapa Mwanzo 9:20- Mwanzo 10:6
  Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu; akanywa divai, akalewa; akawa uchi katika hema yake. Hamu, baba wa Kanaani, akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shemu na Yafethi wakatwaa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyumenyume, wakaufunika uchi wa baba yao; na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. …..Na wana wa Hamu ni Kushi, na Misri, na Putu, na Kanaani.

  Haya ni madhara ya pombe mzazi unywe mwenyewe na kukaa uchi kisha ulaani watoto ambao hata kama walicheka ila ingekuwa vyema wasingekuona kama usingelewa…..mzazi mlevi sio mfano kwa watoto wake
  Naomba upite sura zote 9-10

  4. Je, ni andiko gani linalosema Hamu – huyo Baba wa Africa alilaaniwa?
  angalia Mwanzo 9-10 yote
  Kifupi sio tu alilaaniwa bali alifanywa awe mtumwa wa wenzie na ukijakusoma mbele nchi yake ya maziwa na asali ndio alikujapewa Ibrahim… hayo yote yaliisha sisi nasi tuko kwenye uzao wa Ibrahim kwa imani

  5. Je, Kanaani ndiye Hamu – Baba wa Afrika, Kwa andiko gani?
  .
  Mwanzo 10:Na wana wa Hamu ni Kushi, na Misri, na Putu, na Kanaani

  Natumaini utakaa ukasoma maandiko sio hayo tu bali hata aliyoorodhesha Imani hapo juu, mbarikiwe wote

 76. Here is the history of how non-alcohol drinks became common during communion at church:

  WELCH’S GRAPE JUICE
  October 5, 2012 by stumblinthru

  And thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lusteth after, for oxen, or for sheep, or for wine, or for strong drink, or for whatsoever thy soul desireth: and thou shalt eat there before the LORD thy God, and thou shalt rejoice, thou, and thine household, And the Levite that is within thy gates; thou shalt not forsake him; for he hath no part nor inheritance with thee (Deut. 14:26-28).
  The standard fundamentalist response to biblical references to wine-drinking by righteous people is that this must have been unfermented wine. But, prior to 1869, no one had ever heard of unfermented wine. In that year, a pietistic and disgruntled communion steward, Thomas B. Welch, began producing non-alcoholic, pasteurized “wine” explicitly for use in the Lord’s Supper. He called it “Dr. Welch’s Unfermented Wine.” The product caught on among Protestant pietists and then became a separate commercial product. His son re-named it Welch’s Grape Juice, which was the foundation of a multi-million dollar company.
  Grape juice as a commercial product is possible only because of pasteurization. The ancients did not possess this technology. Nevertheless, modern Protestant pietists have created an oral history which says that Jesus turned water into grape juice.

  http://stumblinthru.wordpress.com/

  I believe drinking is not the problem but drunkness. The sciptures provided by Imani all refer to drunkness. Since as a holy priesthood we have been called to God, we choice to set ourselves apart (like the Nazarite) and we choice not to drink.

 77. Kuna mambo ya ajabu katika vichwa vya wapendwa.. duh!!!

  Asante sana dada yangu Mary Damian kwa blog hii maana inanifanya nijue sura ya kanisa, hasa la Tanzania kiufahamu.

  Mr. Kapinga huwa unanifurahisha sana na kunikumbusha mchungaji wangu mmoja ambaye ilikuwa akitaka kufukuza mtu kanisani kwa sababu huyo mtu alikwenda kuhubiri injili mtaani bila kumwombaruhusa, alikuwa anasimama madhabahuni na kusema kama hivi “Sungura simama juu,sogea mbele,anza kurudi kinyumenyume. haya kuanzia leo huyu si mshirika wa hapa”
  Wakati ninyi mnashangaa, kumbe ndo hivyo kesha mfukuza.

  Ilibidi niiulize vizuri kuhusu huyo mchungaji. Baadae nikaambiwa kumbe alikuwa polisi zamani.

  Siwezi amini bwana Kapinga umeishiwa kabisa uvumilivu ukaamua kutoa majibu ya hivyo. Ungekuwa nabii wa moto kama Eliya,duh ole wao wanaokupinga wote wangeishia kuwa majivu.

  Wapendwa tunahangaika na kitu ambacho tayari biblia ina majibu yake. Na cha kushangaza zaidi bado watu wanachanganya pamoja maneno ulevi na unywaji.

  Jamani uzinzi na uasherati kwa mfano, ni dhambi lakini kamwe ngono si dhambi. But u know what! mpendwa akikusikia tu unatamka neno ngono anaweza akaanza kukemea, maana tayari kichwani mwake ameshaona dhambi. Wakati hata yeye siku ya fungate yake alifanya ngono.

  Hivyo basi,inabidi tutoke kwenye mazoea tuwe watu wapembuzi wa mambo kama watu wa Beroya walivyo peruzi na kudadisi maandiko ili wajue kama walivyoambiwa kuwa yanasema ndivyo yanavyosema kweli.

  Biblia iko wazi ikisema ulevi ni dhambi huku ikionesha kuwa kunywa au pombe si dhambi.

  Tatizo jingine watu hudhani kazi ya pombe ni kulewesha tu, kwa hiyo huwa wakisikia neno pombe wao wanaweka jibu lao kuwa sawasawa na kulewa, yaani kwao Pombe = kulewa, kwa hiyo = dhambi ( pombe = kulewa = dhambi).

  Kwani mtu akinywa lazima alewe jamanii!!!
  Kazi ya kilevi mwilini si kulewesha tu -waulize wataalam wa afya.

  1Timoth 3:8 -yampasa shemasi asiwe mtu mwenye kuzoelea mvinyo mwingi.

  Kwa wanaojua lugha vizuri iko hivi; neno kuzoelea mvinyo na neno kuzoelea mvinyo mwingi yana maana tofauti kabisa.

  Kwa nini inasema asiwe mwenye kuzoelea mvinyo mwingi kama huo mvinyo hauna madhara? Na kama una madahara, madhara hayo ni yapi kama si kulewa

  Lakini sentensi hii bado inatuonesha kuwa ilikuwa ni ruksa kwa shemasi kunywa mvinyo. Ndipo wakaambiwa wasipende kunywa mvinyo mwingi,lakini kamwe hawakuambiwa wasinywe.

  Haijasema mwenye kuzoelea mvinyo ikakomea hapo kwa sababu ingekuwa sawa na kusema mwenye kuzoelea maji au juice, na isingekuwa na maana kwa sababu maji mengi au juice haina madhara yoyote kiimani/kiroho

  Kwa ndugu uliyeuliza swali; bila kupepesa macho jibu ni kwamba – Kunywa tu si tatizo ila kulewa ni tatizo kubwa.

  Lakini zingatia ushauri wa dada Imani hapo juu.

  Kunywa pombe hata hivyo si lazima.

  I’m done.

 78. Wapendwa tujitahidi kujiuliza dhamira ya kila tulitendalo
  – Je linamtukuza Mungu au liinakuweka kuwa karibu na Mungu,
  -Kuna mistari mingi katika biblia ambayo haionyeshi faida au ku-support kileo bali yameonyesha kileo si kitu kizuri na imekuwa ikionya watumishi au kushauri kutotumia
  -Pia ni kujiweka katika hatari na kishawishi cha kulewa, sababu ibilisi atatamani tu ulewe
  Mithali 23;19-20 Sikiliza, mwanangu na uwe na hekima, weka moyo wako kwenye njia iliyo sawa.Usiwe miongoni mwa wanywao mvinyo

  Kuna hii nimeipenda sana toka ktk intarnet ukipata muda isome
  Mbarikiwe

  75 WARNINGS

  There is more Scripture condemning the use of alcoholic beverages than will be found on the subjects of lying, adultery, swearing, cheating, hypocrisy, pride, or even blasphemy.

  1) Genesis 9:20-26 – Noah became drunk; the result was immorality and family trouble.

  2) Genesis 19:30-38 – Lot was so drunk he did not know what he was doing; this led to immorality

  3) Leviticus 10:9-11 – God commanded priests not to drink so that they could tell the difference between the holy and the unholy.

  4) Numbers 6:3 – The Nazarites were told to eat or drink nothing from the grape vine.

  5) Deuteronomy 21:20 – A drunken son was stubborn and rebellious.

  6) Deuteronomy 29:5-6 – God gave no grape juice to Israel nor did they have intoxicating drink in the wilderness.

  7) Deuteronomy 32:33 – Intoxicating wine is like the poison of serpents, the cruel venom of asps.

  8) Judges 13:4, 7, 14 – Samson was to be a Nazarite for life. His mother was told not to drink wine or strong drink.

  9) 1 Samuel 1:14-15 – Accused, Hannah said she drank no wine.

  10) 1 Samuel 25:32-38 – Nabal died after a drunken spree.

  11) 2 Samuel 11:13 – By getting Uriah drunk, David hoped to cover his sin.

  12) 2 Samuel 13:28-29 – Amnon was drunk when he was killed.

  13) 1 Kings 16:8-10 – The king was drinking himself into drunkenness when he was assassinated

  14) 1 Kings 20:12-21 – Ben-Hadad and 32 other kings were drinking when they were attacked and defeated by the Israelites.

  15) Esther 1:5-12 – The king gave each one all the drink he wanted. The king was intoxicated when he commanded the queen to come.

  16) Psalm 75:8 – The Lord’s anger is pictured as mixed wine poured out and drunk by the wicked.

  17) Proverbs 4:17 – Alcoholic drink is called the wine of violence.

  18) Proverbs 20:1 – Wine is a mocker, strong drink is raging.

  19) Proverbs 23:19-20 – A wise person will not be among the drinkers of alcoholic beverages.

  20) Proverbs 23:21 – Drunkenness causes poverty.

  21) Proverbs 23:29-30 – Drinking causes woe, sorrow, fighting, babbling, wounds without cause and red eyes.

  22) Proverbs 23:31 – God instructs not to look at intoxicating drinks.

  23) Proverbs 23:32 – Alcoholic drinks bite like a serpent, sting like an adder.

  24) Proverbs 23:33 – Alcohol causes the drinker to have strange and adulterous thoughts, produces willfulness, and prevents reformation.

  25) Proverbs 23:34 – Alcohol makes the drinker unstable

  26) Proverbs 23:35 – Alcohol makes the drinker insensitive to pain so he does not perceive it as a warning. Alcohol is habit forming.

  27) Proverb 31:4-5 – Kings, Princes, and others who rule and judge must not drink alcohol. Alcohol perverts good judgment.

  28) Proverbs 31:6-7 – Strong drink could be given to those about to perish or those in pain. Better anesthetics are available today.

  29) Ecclesiastes 2:3 – The king tried everything, including intoxicating drink, to see if it satisfied. It did not. (Ecclesiastes 12:8)

  30) Ecclesiastes 10:17 – A land is blessed when its leaders do not drink.

  31) Isaiah 5:11-12 – Woe to those who get up early to drink and stay up late at night to get drunk.

  32) Isaiah 5:22 – Woe to “champion” drinkers and “experts” at mixing drinks.

  33) Isaiah 19:14 – Drunken men stagger in their vomit.

  34) Isaiah 22:12-13 – The Israelites choose to drink; their future looks hopeless to them.

  35) Isaiah 24:9 – Drinkers cannot escape the consequences when God judges.

  36) Isaiah 28:1 – God pronounces woe on the drunkards of Ephraim.

  37) Isaiah 28:3 – Proud drunkards shall be trodden down.

  38) Isaiah 28:7 – Priests and prophets stagger and reel from beer and wine, err in vision, and stumble in judgment.

  39) Isaiah 28:8 – Drinkers’ tables are covered with vomit and filth.

  40) Isaiah 56:9-12 – Drinkers seek their own gain and expect tomorrow to be just like today.

  41) Jeremiah 35:2-14 – The Rechabites drank no grape juice or intoxicating wine and were blessed.

  42) Ezekiel 44:21 – Again God instructed the priests not to drink wine.

  43) Daniel 1:5-17 – Daniel refused the king’s intoxicating wine and was blessed for it along with his abstaining friends.

  44) Daniel 5:1 – Belshazzar, ruler of Babylon; led his people in drinking.

  45) Daniel 5:2-3 – The king, along with his nobles, wives, and concubines, drank from the goblets which had been taken from God’s temple.

  46) Daniel 5:4 – Drinking wine was combined with praising false gods.

  47) Daniel 5:23 – God sent word to Belshazzar that punishment would be swift for the evil he had committed.

  48) Hosea 4:11 – Intoxicating wine takes away intelligence.

  49) Hosea 7:5 – God reproves princes for drinking.

  50) Joel 1:5 – Drunkards awake to see God’s judgment.

  51) Joel 3:3 – The enemy is judged for selling girls for wine.

  52) Amos 2:8 – Unrighteous acts of Israel included the drinking of wine which had been taken for the payment of fines.

  53) Amos 2:12 – Israel is condemned for forcing Nazarites to drink wine.

  54) Micah 2:11 – Israelites are eager to follow false teachers who prophesy plenty of intoxicating drinks.

  55) Nahum 1:10 – The drunkards of Nineveh will be destroyed by God.

  56) Habakkuk 2:5 – A man is betrayed by wine.

  57) Habakkuk 2:15 – Woe to him that gives his neighbor drink.

  58) Habakkuk 2:16 – Drinking leads to shame.

  59) Matthew 24:48-51 – A drinking servant is unprepared for his Lord’s return.

  60) Luke 1:15 – John the Baptist drank neither grape juice nor wine.

  61) Luke 12:45 – Christ warned against drunkenness.

  62) Luke 21:34 – Drunkenness will cause a person not to be ready for the Lord’s return.

  63) Romans 13:13 – Do not walk in drunkenness or immorality.

  64) Romans 14:21 – Do not do anything that will hurt your testimony as a believer.

  65) 1 Corinthians 5:11 – If a Christian brother is a drinker, do not associate with him.

  66) 1 Corinthians 6:10 – Drunkards will not inherit the kingdom of God

  67) Galatians 5:21 – Acts of the sinful nature, such as drunkenness, will prohibit a person from inheriting the kingdom of God.

  68) Ephesians 5:18 – In contrast to being drunk with wine, the believer is to be filled with the Spirit.

  69) 1 Thessalonians 5:6-7 – Christians are to be alert and self-controlled, belonging to the day. Drunkards belong to the night and darkness.

  70) 1 Timothy 3:2-3 – Bishops (elders) are to be temperate, sober, and not near any wine.

  71) 1 Timothy 3:8 – Deacons are to be worthy of respect and not drinkers.

  72) 1 Timothy 3:11 – Deacons’ wives are to be temperate and sober.

  73) Titus 1:7-8 – An overseer is to be disciplined.

  74) Titus 2:2-3 – The older men and older women of the church are to be temperate and not addicted to wine.

  75) 1 Peter 4:3-4 – The past life of drunkenness and carousing has no place in the Christian’s life.

 79. David,
  umenifurahisha sana! Kisha unaufahamu mkubwa sana. Ila unapaswa kujua tu kwamba, Kitu mhimu NI KUOKOKA (Soma Yoh. 3:1-11) Mtu aliyeokoka si kwa sababu kaacha Pombe au Uzinzi na k.n, bali ni kwa sababu anazaliwa upya na kuwa kiumbe kipya. Mtu aliyokoka hupewa uwezo wa kufanyika Mwana wa Mungu, hubadilika toka utu wa kale na huachana na Matamanio ya kale, anakuwa na matamanio mapya. Mtua anapopewa matamanio mapya na Roho mtakatifu, huhama katika kutamani mambo yote mabaya ya kimwili na kiroho, huacha matamanio yote ya kale si kwa nguvu zake, wala si kwakufunga na kuomba au kwa kujikataza kutenda jambo husika kwa akili za Mtu kama Mtu, kwa kifupi si kwa Bidii ya Mtu kama Mtu, bali huwezeshwa na Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho mtakatifu. Hufanyika hivyo kwa sababu ni Ahadi ya Mungu mwenyewe kuwa, atawalinda Watoto wake na uchafu wa kila namna! – Amesema, Bila mimi ninyi hawezi Neno lolote! Kwa hiyo utaona hapa hakuna juhudi ya Mtu kujilinda na Dhambi kwa nguvu na akili zake akaweza, Mtu wa jinsi hiyo anaigiza tu – hajaokoka!
  Uzuri mwingine wa kuokoka ni kuwa huru kabisa kwa mambo yote, haogopi kuongea na walevi, wazinzi, waongo, wabudu sanamu, wahuni nk, kwakuwa Mtu aliyeokoka huijua kweli yote na ile kweli humuweka huru, kwa sababu Mtu huyo kupewa ufahamu wa kulijua Neno la Mungu ambalo ndilo kweli!

  Uzuri mwingine, Mtu aliyeokoka Hupata kibali cha kumwendea Mungu na husikilizwa mahitaji yake yote – maana Mungu husikiliza asiye na Dhambi tu! ALIYEOKOKA HUWA HANA DHAMBI, NDIYO MAANA HUSIKILIZWA NA MUNGU! Hakuna uzuri kama huu, wa Mtu kufutiwa Dhambi zote na kupewa uwezo wa kuishi Duniani bila kufanya Dhambi na kuongozwa, kulindwa na kutunzwa na Mungu mwenyewe! Mtu akisema ameokoka,Roho mtakatifu hudhihilisha mwenendo wa maisha ya Mtu aliyeokoka kwa vitendo. Hakuna imani isiyo na matendo; Imani bila matendo imekufa! Mtu kujiita ameokoka na wakati huo anaenenda visivyo, huyo hajaokoka!

  Upo uzuri na faida nyingi za Mtu kuokoka, siwezi kukuorodheshea zote, ila Jua tu kwamba, Ndugu yangu wokovu si Dini mpya, ni kitendo kimpasacho kila anayedai kuwa anampenda Mungu na kwa hiyo anajiona ni mcha Mungu, Mtu kama huyu, lazima ajifunze ile maana ya kweli ya Neno KUOKOKA kisha AKOKE!. Maana kuokoka ni lazima kama kweli unataka umuone Mungu, haijalishi wewe ni wa Dini gani. Ni mhimu tu Uokoke kwanza! Sijajua unamaanisha nini kwa Neno “Ulokole” Ila tu ndugu yangu, kwa uelewa wako niliouona katika Maandiko yako, ninahakika unajua mengi juu ya Neno hili la Mungu, kama hujaokoka, nakuomba ufanye hima kuokoka, ili nawe uwe mmoja wa watu watakaokwenda na kuishi na Mungu wetu kwa mda wote! Maandiko katika 2kor. 6:2 inasema SAA YA WOKOVU NI SASA, maadamu umesoma na kusikia ujumbe huu huna jinsi, wewe tayari umekwisha pata taarifa – hutajitetea kuwa hukujua. Nakwa vile jambo hili wokovu halikugharimu lolote, basi, Jaribu uone jinsi Yesu alivyo Mwema. Kumbuka tu kwamba, kuokoka si lazima uache kwanza jambo Fulani, kama vile, pombe,wizi, uzinzi, ugomvi nk, bali njoo tu kama ulivyo. Mambo mengine Yesu atafanya kwa wakati wake, usiwafuatishe watu wengine wokovu ni jambo na hatua Binafsi. CHUKUA HATUA LEO, NAKWAMBIA HUTAJUTA

  “TRY IT TODAY YOU WILL STAY SMILING – IT IS A PROMISE! ”

 80. KUNYWA POMBE SIO TATIZO, TATIZO NI KULEWA…

  kuna ulevi namna nyingi, ulevi wa tabia ujengwao na mazoea, ulevi wa mapokeo uletwao na udhaifu katika chambuzi, ulevi wa kilevya uletwao na mtu kutojua maana halisi ya kiasi, na ulevi wa ulazimishwa uletwao na utumwa na matekwa. Nao ulevi umeiteka dunia unaitumikisha nje ya ilivyo, mnaharibu sana maana mnatenda kwa modula bandia.

  Hii ndiyo shule..

 81. Rosemary, Shalom!
  Tar.8/10/2012 – 9:10 am, ulisema, nanukuu “Naomba kutofautiana na wewe kinachotumika kwenye umoja ni divai zabibu isiyocchachwa hata unywe mabalasi au mapipa kama ya harusi Kana aliyoshiriki Yesu huwezi kulewa.” Mwisho wa kunukuu.
  1. Unajuaje kuwa, kilichotengenezwa na Yesu katika Harusi ya Kana ilikuwa Divai isiyolevya?
  2.Ni kwanini alitumia vyombo vya kutawazia katika kuitengeneza Divai ile “Njema”?

  Umesisitiza sana watu watumie maandiko na wasitumie zaidi hisia zao – Umesema hivyo tar. 10/10/2012 – 9:o9 am, ni jambo zuri na ndicho kinachotakiwa.Lakini naomba nikuulize hivi:-
  1.Unamaanisha Divai na Kileo ni vinywaji viwili tofauti, kwa andiko gani? Hebu itazame Isa. 28:7
  2.Niandiko gani linalosema kuwa Nuhu kilichomlewesha haikuwa Divai? Kwa kulinganisha na Isa. 28:8
  3.Niandiko gani linalosema Nuhu alipata laana kutokana na kunywa kileo na laana hiyo akamwachia Hamu – Baba wa Afrika?
  4. Je, ni andiko gani linalosema Hamu – huyo Baba wa Africa alilaaniwa?
  5. Je, Kanaani ndiye Hamu – Baba wa Afrika, Kwa andiko gani?

  Endelea kubarikiwa na Bwana Yesu Kristo.

 82. Shalom wapendwa
  naona David Wambali umeongea tu bila kujali ni neno linasema au? labda ndio maana ndg Kapinga amehisi mjadala utaenda kusiko. Hebu tutoe hoja kwa kupitia neno la Mungu linavyosema na si kwa hisia au mazoea kama kwenye mijadala ya kidunia. Hapo juu ni Strictly Gospel! kila tunachojadili with reference to what the Bible says ingependeza sana maana hatuna mwamuzi hivyo Neno ndio mwamuzi wetu hapa
  Naomba tu nichangie kidogo kuwa mwanzo Mungu alipowaumba wanadamu waliishi na kula vyakula bila kuvifanya vileo. Hali hii imeenda hivyo vizazi vyote kuanzia Adamu hadi siku Nuhu alipotengeneza kileo na kunywa kisha kulewa, na matokeo yake ndio laana aliyomwachia mwanae Hamu ambaye ni baba wa Africa. Tukio jingine la kulewa ni kwa Luthu akileweshwa na binti zake na wakazini naye eti kumtafutia kizazi, sidhani kama ilikuwa ni mpango wa Mungu maana iwapo Ibrahim alikuwa anakwenda mbali kutafutia wanae wake iweje hawa walale na baba yao, na walijua akiwa ktk utashi wake asingekubali kufanya hivyo na wala hicho kizazi chao hakikupata kibali wala mwendelezo mzuri ktk Biblia
  . Kuna matukio ya kuonya kuhusu pombe ilivyochangia hasira ya Mungu kabla ya gharika, kuchomwa Sodoma na Gomora, pia ktk Mithali, ktk Muhubiri na vitabu vingi
  Sasa basi tunajifunza kutokana na mambo hayo mawili tu achilia mengine mengi ktk Biblia kuwa pombe sio kitu kizuri, pombe inaondoa umakini na ufahamu wa mtu, inakuondolea heshima kwa utakayotenda, pombe inakufanya kutenda yale usiyokusudia: lugha chafu, uzinzi, ugomvi nk
  Wakati Mungu anamuumba Adamu sidhani kama alikusudia awe mtu mwenye ufahamu nusu au asiye na maamuzi sahihi, ndio maana alipomkumbuka Israel Misri usiku ule aliwaambia watoe chachu yote ndani mwao, hata mkate wao hawakutumia chachu na divai yao vivyo. Kwa hivyo hata Yesu alipoumega mkate na kutuamuru kufanya hivyo kwa ukumbusho wake hakutumia chochote chenye chachu au kilevi. Mtume Paulo kwa kujua nini tunahitaji alisema tujazwe sana na Roho mt na si kileo, ktk Mithali tunaambiwa tutafute kuwa na ufahamu zaidi, ktk Galatia tunaambiwa matendo ya mwili ni pamoja na ulevi.
  Ukilisoma neno kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa nia ya kujifnunza na si kupinga utaona pombe ni kitu amabacho mwanadamu alikivumbua nje ya mpango wa Mungu na kina madhara mengi kwa kuadhiri ufahamu wake. Pombe ni kitu najisi kwa mtu yeyote anayeishi maisha safi ndani ya Kristo. Tunajifunza

 83. Salaam, ndg Abraham Ondieki,

  ulichosema labda ni kizuri!
  Lakini je, Mtu anauwezo gani wa kudhibiti matendo ya Ufahamu iwapo, ikiwa tayari amekwisha kukiharibu chanzo chake cha ufahamu?

  Maandiko yanasema Mwili ni Hekaru la Roho mtakatifu, kama ndivyo; je, wawezaje kusema hii ni Nyumba safi iwapo umefagia tu Sebleni na chumbani umeacha uchafu tele?

  @ Alexernder Kapinga,

  Utawashangaza wapenzi wa Timu yako, iwapo utageuka na kuachia ‘shuti’ la nguvu kuelekea golini kwako wakati ukiwa umbali wa kama mita moja tu toka Golini alipo kipa wako! Hata ukitoa utetezi ama kisingizio gani, kwa wanaoujua Mpira hawatakubali!

  Ukiimba, ‘Nataka nifanane nawewe Yesu wangu’ kumbe hata tabia mojawapo ya huyo Yesu unyemtaka mfanane HUIJUI! Kwa wanaojua Lugha za nymbo kama akina Sungura watakwambia Nyimbo hiyo umetungiwa na umekalilishwa na Mtu mwingine tu, hivyo unaigiza tu, na wimbo wenyewe kiukweli utakuwa huujui hata maana yake!

  Yesu ni upendo, wote wanaodai kumtetea lazima wawe kama alivyokuwa, wakati wote alipokuwa hapa Duniani pamoja Nasi, alivykuwa akifundisha, akivumilia, akihurumia, akijari, akiponya, akishirikiana na watu, akisaidia watu, akipenda watu, nk!

  Usichoke kutenda mema Ndugu yangu, kama swali unalijua jibu lake, jibu tu kwa upole! Maana, Mwalimu anyeendekeza kuchapa fimbo Wanafunzi, hana UJUZI wa kufundisha!

 84. Alex Kapinga- Nyinyi ndio “WALOKOO”

  Kunyweni pombe wala msiache,msije kuwa wajinga,na waamuriwa mambo yasiyo faa,kunyweni kwa KIASI MSILEWE,kunyweni kwa AFYA na kwa pona ya hai na mwili,asiye kunywa amekosa uhodo,nayo siku ya maandamano ya hija takatifu hatoishiriki,kwakuwa hana chachu wala chungu iletayo kiasi,yeye amebeba tamu ile nyunyu kuliko asali.

  ,ninyi msemao mmeokoka,kuokoka sikosa ni wema mkuu,walakini ulokole ukuondoshao katika misingi ya jamii unayoishi nayo,usiyokupa elimu ya shule na kukupa muda wa kutelekeza kazi ya ajira, huo ni ULOKOO,na kamwe si ulokole wala siuongofu,salaamu yako ya bwana iwe kwa wote na sikwa kundi, huruma yako na matembezi yako yawe kwa wote na sikwa kundi, nyendendo zako ziwe za kuigwa na ziletazo furaha na uhai wa faraja, usiwe kikwazo cha mifumo hai iliyo bora na sahihi, usiwe kero kwa waliyonyuma bado, usiwe mdhanifu uwe mhakika daima. Uwezo wako uwe nuru gizani, uwe mwanga uonekanao na uonyeshao, ule umulikao bila kubagua, ulokole si kwa aliyeokoka bali ni kwa mdhambi na muovu, nindoana imvuayo mtu toka kina cha maji ya dhambi na uovu ikamuweka katika kina cha maji safi ya imani takatifu ya mungu baba na katika tendo safi limtukuzalo mungu daima, uolokole ni mfano hai katika kilele kionekanacho na wote, mlokole ajitangazi maana aonekana ata bila kusema neno, ulokole wake waenea kama arufu ya ua la jasimini, yeye ni lulu juu ya anga, angara kuliko almasi,ndiye madini adimu yenye thamani kuu duniani,nakila amuonaye atamani kuishi naye na kuwa kama yeye iliapate kuwa kwa mungu baba kwa matendo safi ya kumtolea mungu na kumtumikia daima..

 85. Tangu agano la kale pombe ilikuwa ikitumika na hakukuwa na tatizo lolote lakini watu wote waliokuwa makuani wa Mungu hawakuruhusiwa kabisa kunywa Pombe.Tunapompokea Yesu tunafanyika kuwa Makuani wa Mungu walio hai(Ufunuo 5:9-10). hivyo kama makuani wa Mungu haturuhusiwi kunywa pombe.Kwa mtu ambaye hajampokea Yesu haijalishi kama anakunywa Pombe au hanywi Pombe kwa maana hajawa kuani na kutokunywa kwake pombe bado inawezekana katika ufalme wa Mungu isimsaidie maana bado yumo mautini(Yohana 5:24-25)

 86. Bwana Kapinga niliwahi kukwambia kitu kimoja kuwa wewe ukiwa mchungaji bila shaka kanisani kwako itakuwa ni paredi kwa kwenda mbele. Swali hujalazimishwa kulitolea majibu iweje likuudhi!
  Mlinganyo ulioutoa wa kimada hauendani kabisa na swali la kunywa na kulewa.

  Mwombe Mungu akuwezeshe kuchukuliana na watu. Kama Yesu angekuwa hachukuliani nasi sijui wangapi tungekuwa hivi tulivyo.

  Jibu lako si la kiungwana brother!

 87. DUUUU!! KWELI KANISA LIKO KWENYE HALI MBAYA SANA HIVI KWELI MTU ALIYEOKOKA ANAFURAHIA KUFUNDISHWA ETI KUNYWA POMBE SIO DHAMBI AU SIO DHAMBI WAKATI MIMI BINAFSI HATA KABLA SIJAOKOKA TU NILIKUWA NASHUHUDIWA MOYONI MWANGU KUWA HICHOKITU(POMBE) NI ALAMU. NA HATA MAKANISA AMBAYO HAYAKUBALI KUOKOKA YENYWEWE HUWEZI KUONA MTU ANAPELEKA BIA AU POMBE KANISANI KAMA SADAKA WALA KWENDA KUNYWEA HUKO KANISANI HIYO POMBE. KAMA KITU HICHO HATA KUINGIA NACHO TU KWENYE NYUMBA YA IBADA ILIYOFANYWA KWA MIKONO YA WANADAMU SEMBUSE KUINGIZA KWENYE MWILI WAKO AMBAO HEKALU LA ROHO MTAKATIFU? YAANI MIJADALA KAMA HII NI YA WATU AMBAO WAKO GIZANI SANA!!!

 88. Alex kapinga kama wewe huchukuliani na haya maswali ni heri unyamaze wengine wanaopenda kutufundisha kwa upendo watufundishe.

 89. mimi huwa sichukuliani na maswali kama haya,ukiona vema kanywe, ila swali lako halina tofauti na mtu anayesema kuwa na kimada mmoja ni uasherati au sio uasherati?

 90. Si makosa kunywa, bali kulewa chakari usijitambue au kutumia mali yako yote kwa hali hii

 91. swali ni zuri sana.. kinacho paswa kufahami ni hiki… siku zote kitu chochote ambacho kitaleta husiano mbaya kwa Mungu hakifahi hata kukishogerea. hivyo basi.. ndani ya kilevi chochote kuna ufisadi na mambo hambayo matokeo yake ni chukizo kwa Bwana. hivyo jua kuwa walevi wote wameanza na kunywa kidogo na kujipa moyo kuwa hawalewi ila hatimaye wamekuwa wazoefu na walevi kupindukia.

  ushauri wangu.
  tafadhali usijaribu kunywa wala kuonja kilevi cha aina yoyote kile ili kujitenga na dhambi na vishawishi vilivyomo ndani yake. chukua hatua na kuzingatia neno la Mungu ambalo lina tuongozo. kwa uelewa zaidi tafadhali soma maandiko haya..

  waefeso 5:18
  habakuki 2:15
  1petro 4:2,3

 92. vyote ni tatizo…..ujue kwamba unaweza kusema unakunywa kidogo lakini baada ya muda hutokuwa unakunywa kidogo bali utakuwa mlevi wa kupindukia mm nadhani vyote ni tatizo.

  ________________________________

 93. Divai inayotumika kwenye ushirika mtakatifu (MEZA YA BWANA) kwa kawaida ni ile ambayo haikuchachuliwa yaani haina kilevi hivyo ni takatifu. Kinywaji chochote chenye kilevi siyo kitakatifu. Hivyo tatizo siyo kulewa,bali tatizo ni kunywa kinywaji chochote chenye kilevi (Alcoholic drink).

  ________________________________

 94. Naomba kutofautiana na wewe kinachotumika kwenye umoja ni divai zabibu isiyocchachwa hata unywe mabalasi au mapipa kama ya harusi Kana aliyoshiriki Yesu huwezi kulewa. Kilevi kiko si ktk wine tu ktk kila kinywaji kilichochachishwa ndio maana unaambiwa toeni chachu miongoni mwenu wakati wa kushiriki mwili wa Kristo. Umeambiwa usilewe kwa mvinyo bali kwa Roho mt, labda nikuulize kinachokusukuma unywe hiyo pombe hasa ni nini? maana dhamiri ndio tatizo kile kilicho ndani ya moyo wako ndivyo ulivyo…. kama umejaa neno utataka kujazwa Roho mt lakini kama umejaa mengine utasukumwa kujaa yayo hayo. Tunajifunza

 95. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya bwana yanasema Ole wao waamukao asubuhi na mapema kwenda kutafuta kileo(pombe)

 96. over indulgense in alcohol is wrong, drunkenness is very bad, moderate drinking is not bad. carry out research on alcohal. me too am gonna do that and I WILL GET BACK TO YOU.

 97. There Is Nothing Wrong With Alcohol, Cigarette –Pastor Chris.

  ________________________________

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s