Nukuu na Dondoo za kitabu cha Samweli katika agano la kale

1SAMWELI

Utangulizi:
Katika andiko la Kiebrania, kitabu cha 1Samweli na 2Samweli vilikuwa kitabu kimoja kilichotambuliwa kwa jina hilo. Huku kugawanyika na kuwa vitabu kuwa viwili kulifanyika katika tafsiri ya Septuagint, yaani,Agano la Kale la Kiyunani, ambalo liliviita Kitabu cha Kwanza na cha Pili cha Wafalme. Kitabu cha 1Samweli kinaandika habari za maisha ya Samweli, Sauli na sehemu kubwa ya maisha ya Daudi. 1Samweli kinaanza kuelezea kuzaliwa kwa Samweli na mafundisho yake hekaluni. Kinaelezea jinsi alivyoiongoza Israeli akiwa kama nabii, kuhani na mwamuzi.

Wakati wana wa Israeli walipodai kuwa na mfalme, Samweli, kwa uongozi wa Mungu, alimtia Sauli mafuta kuwa mfalme wa kwanza wa Waisraeli. Lakini Sauli aliacha kumtii Mungu, naye Mungu akamkataa asiendelee kuwa mfalme. Kisha Mungu akamongoza Samweli akamtia Daudi mafuta kwa siri kuwa mfalme badala ya Sauli. Mapambano kati ya Sauli na Daudi ndiyo yaliyomo katika sehemu iliyobaki ya kitabu hiki. Ingawa tunajifunza mengi kuhusu watu hawa wawili, pamoja na kutokumtii Mungu kwa Sauli, pia kuna mkazo mkubwa kuhusu wema wao kwa Mungu.

Wazo Kuu:
Hiki kilikuwa ni kipindi cha mabadiliko katika historia ya Israeli, wakati taifa hili lilipoondokana na mfumo wa kuwa na waamuzi kama viongozi wao na kuwa na mfalme kama mataifa ya jirani yalivyokuwa. Samweli, akiwa nabii, kuhani na mwamuzi, alichangia kikubwa katika kipindi hiki.

Mwandishi:
Ingawa 1 na 2Samweli mapokeo yanasema mwandishi ni Samweli, ni vigumu sana yeye kuwa ndiye aliyeandika wakati kifo chake kimeandikwa katika 1Samweli 25. Ye yote aliyeandika vitabu hivi anaweza kuwa alitumia kitabu cha Yashari, ambacho kimetajwa katika 2Samweli 18 kama chanzo cha habari hizi. Uandishi wa Samweli, nabii Nathani na Gadi, “Daudi mwana wa Yese alitawala juu ya Israeli miaka arobaini: Alitawala huko Hebroni miaka saba na miaka thelatini na mitatu akatawala huko Yerusalemu” (1Mambo ya Nyakati 29:29.). Hawa ndio ambao wameeleza matendo yote ya Mfalme Daudi tangu mwanzo hadi mwisho.

Wahusika Wakuu:
Eli, Elikana, Hana, Samweli, Sauli, Yonathani, Daudi.

Mahali:
Kitabu kinaanzia wakati walipokuwa wanaongozwa na waamuzi na kuelezea Israeli kuondoka katika utawala wa Mungu na kuingia katika utawala wa wanadamu kwa kuwa na mfalme.

Tarehe:
1204 – 1035 K.K.

Mgawanyo:
• Eli kuhani na mwamuzi (1:1-4:22)
• Samweli kiongozi wa Israeli (5:1-8:22)
• Sauli mfalme wa kwanza wa Israeli (9:1-15:35)
• Kifo cha Sauli (31:1-13).

Advertisements

2 thoughts on “Nukuu na Dondoo za kitabu cha Samweli katika agano la kale

  1. Kwakweli inapendeza kutoa dondoo za vitabu vya biblia kama hivyo barikiwa Pastor Abel

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s