Je Unaamini Mwisho u karibu?

mwisho

Biblia imeandikwa mambo mbali mbali yatatimia, mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa, watoto kutotii wazazi wao, vita nk nk Katika haya unaamini mwisho umekaribia? kwa nini unaamini unavyoamini?

Advertisements

5 thoughts on “Je Unaamini Mwisho u karibu?

 1. MWISHO WA MAMBO YOTE BADO SAAANA. BADO KUNA ZAIDI YA MIAKA 150 IJAYO!!!

  Kama unataka kuelewa kwamba mwisho wa dunia bado sana hata zaidi ya miaka 100 ijayo itapita kabla ya Yesu kuja ni lazima utazame miundo mbinu ambayo itatumika kuandaa ujio wa Yesu mara ya pili na ujio wa Anti-Christ.

  Kwanza lazima dunia nzima hadi vijijini watu wote wawe na umeme ili waweze kutumia simu za mkononi na kutazama Television maana Mpinga Kristo atatumia nyenzo hizo kuitawala dunia. Kwa mfano ili watanzania wote wafikiwe na umeme vijiji vyote tanzania ni miaka 30 ijayo au zaidi. Hapo hujaenda nchi kama Congo DRC, Nigeria, Ghana, nk bado vijiji vingi sana havina umeme, sasa Mpinga Kristo atatawalaje watu wasioweza kupata maagizo kwa njia ya TV au Simu.

  Pili, Lazima watu wote waweze kutumia mtandao wa Intaneti kwani hiyo nayo itakuwa nyenzo ya Mpinga Kristo.

  Tatu, ni lazima kila kiumbe kihubiriwe Injili ya Kristo ndipo ule mwisho utafika. Kuna makabila mengi sana hajahubiriwa kuhusu Ukristo. Kwasasa dunia nzima wakristo hawajafika hata nusu ya wakaazi wote duniani. Mfano Uarabuni, China, India na Korea Kaskazini bado kabisa hawaelewei lolote kuhusu Ukristo. Mpaka watu wote wasikie Injili huenda ikachukua miaka 60 au 100 kwani upinzani ni mkubwa sana tangu karne ya kwanza.

  Nne, lazima mfumo wa mabenki yote uondoke kwenye kutumia kadi na uwe wa kutumia vidole gumba au viganja yaani ukienda benki unatumia dole gumba tu au paji la uso wako. Hapa inamaanisha kwamba mfumo wa sasa bado haujawa tayari kutekeleza matakwa ya Mpinga Kristo kwani watu wote lazima watalazimishwa kuwa na namba za benki au simu kama vile M-PESA, Tigo-pesa, nk ili waweze kununua au kuuza au kupata huduma za kijamii ambapo mtu asipokuwa na namba hataweza kuuza au kununua kitu chochote sokoni au kwa mtu. Hili bado linaandaliwa na liko mbioni kufikia hatua nzuri ila mpaka lienee kwa nchi zote litawezekana tu kama kila sehemu kuna umeme na mtandao wa simu au mabenki. Kwa hiyo utaona kwamba hili huenda likachukua miaka zaidi ya 30 mpaka liwezekane kwa watu wote walioko India, Afrika, Amerika-Kusini na Asia yote.

  Kwa hiyo wewe ishi kama dunia itakwisha kesho lakini fanya mikakati ya maendeleo ya hapa duniani kama vile dunia haina mwisho.

 2. Labda kama sifahamu nini maana ya mwisho wa dunia. Kama ni kurudi kwa Yesu bado sana aje alichukue kanisa lipi? Pamoja na yote yanayotokea Yesu kuja bado sana bado vizazi vingi sana havijaja kwa Yesu vingine bado kuzaliwa miaka mingi ijayo. Waisraeli wenyewe bado hawajamkubali Yesu atakujaje kuwachukua Israel wa kiroho (sisi) akawaacha Orignal? kwahiyo Yesu haji leo ila mwisho wa mtu mmoja mmoja huo ni karibu kuliko unavyofikiri. Okoka na utembee na Yesu ili ukiitwa leo uende paradiso

 3. The Big Picture
  …From a Biblical perspective

  By David J. Stewart

  Many people and scholars are attempting to understand the New World Order, without any regard for what the Bible teaches. They will never be able to see the truth apart from the Scriptures. What I am going to teach you will amaze you, and it is from a Biblical perspective. You cannot understanding anything if you ignore the Bible.

  If you’ve studied the New World Order at all, then you are aware that there is an Egyptian pyramid and all-seeing Egyptian eye on the back of every U.S. dollar. You also know that the capstone is separated from the pyramid. If you have a dollar, take a look. The capstone symbolizes the occult (hidden) Masonic powers that control the world. Satan is the god of this world (2nd Corinthians 4:4). Satan controls the world through a small demon-inspired group of men known as the Illuminati (more commonly called the Globalists). These men are Luciferian worshippers.

  Here’s the amazing truth. Do you know why the pyramid is missing the capstone? It’s because the Tower of Babel was never finished. Genesis 11:8, “So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and THEY LEFT OFF TO BUILD THE CITY.” Genesis 11:1-9 teaches us about the Tower of Babel, when men attempted to unite together against the Lord. Genesis 11:6 tells us WHY God stopped them…

  Genesis 11:6, “And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.”

  This is exactly why God destroyed the world by flood in Genesis 6, because of the wickedness of mankind…

  Genesis 6:5, “And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.”

  The pyramid on the back of your dollar has the capstone detached. That is not just any ordinary pyramid, it is THE GREAT PYRAMID, which is estimated to have been built around 2600 BC. Amazingly, the pyramid was never finished when it was built. The capstone was left off. One of the earliest references to the missing top-stone (or capstone) is from Diodorus Siculus (60 BC). This evidences that the New World Order has been in the planning for thousands of years my friend.

  Satan failed at the Tower of Babel, because God stopped men in their tracks. It wasn’t in accordance with God’s prophetic timeline and sovereign plan for the universe. The future was a mystery to Old Testament saints, even to the prophets who penned God’s Word. I believe that the mystery of the Illuminati’s unfinished pyramid relates back to the unfinished city of Babel. (By “illuminati” I mean the global power elite who control the world and desire to create a slave society.) We often hear about the Tower of Babel, and there was a great tower; but Genesis 11:8 teaches that they were also building a “city” at Babel. God saw that the people were uniting together against the Lord, having one speech.

  Genesis 11:1, “And the whole earth was of one language, and of one speech.”

  Notice that the people were not only of one language, but also of one SPEECH. That is, they all thought the same. They were all heading in the wrong direction. God did not like what He saw, and so He put an end to their building.

  Today, thousands of years later, we once again see humanity coming together. English is now the universal language, being taught worldwide. The apostate Ecumenical Movement is leading the world’s religions into a one-world Luciferian New Age religion rooted in “feelings” and “experiences.” America’s churches, and in Canada, Europe and Australia, have embraced the hellish doctrine of Lordship Salvation; which is exactly what Catholicism teaches. Lordship Salvation is Catholic doctrine, and it has crept into all our churches, like rats infesting a vacant building. Our churches are becoming spiritually vacant of the truth of God’s Word.

  The Great Pyramid is now in the process of being completed. The capstone is soon to be set in place, when the Antichrist appears. The all-seeing eye represents Lucifer, the angel of light (2nd Corinthians 11:15). Light enters the body through the eye. The coming of the man of sin, the Antichrist, will be the culmination of the New World Order, the completion of The Great Pyramid. This is the big picture my friend.

  But don’t fret, God is still on His throne. I love what 1st Corinthians 15:24 teaches, “Then cometh the end, when He shall have delivered up the kingdom to God, even the Father; when He shall have PUT DOWN ALL RULE AND ALL AUTHORITY AND POWER.” Jesus Christ will PUT DOWN all rule, all authority and all power, human and demonic. Amen and amen!!!

  1st Corinthians 15:25-26, “For He must reign, till He hath put all enemies under His feet. The last enemy that shall be destroyed is death.”

  Praise God! Jesus will literally reign as King over the earth from Jerusalem, upon the throne of David. This will happen during the Millennium Period, after the 7-year Tribulation Period and Christ’s Second Coming. But first, the Rapture must happen, which is imminent, when all believers shall be CAUGHT UP (1st Thessalonians 4:17) to meet with Jesus Christ in the air. The Apostle Paul taught this doctrine 2,000 years ago, writing under the inspiration of the Holy Spirit of God. Although the word “Rapture” began to be used extensively a couple centuries ago, the teaching of the Rapture was in the Bible 2,000 years ago in 1st Thessalonians 4:17.

  We are living in the Last Days. That pyramid on the back of every U.S. dollar is everywhere today. It is Masonic, a demonic cult that operates as an organization within an organization to deceive the public and ignorant lower-level members. Charles Russell (founder of the Jehovah’s witnesses), and Mary Baker Eddy (founder of Christian Science) both have giant Illuminati pyramids parked atop their graves. Ellen G. White (Seventh-Day Adventism’s most influential figure) has a giant occult obelisk on her grave; which U.S. President George Washington also has on his grave (i.e., the Washington monument). The big common denominator is Freemasonry. There is a clear occult connection between all mainstream religions today. Sadly, this includes Baptists (Southern Baptist Convention men compromise 37% of U.S. freemasonry membership). It is unfathomable. How can this be? Freemasonry is a Satanic cult!

  Beware of False Prophet, David Icke

  The Bible teaches in 2nd Corinthians 4:4 that Satan is the god of this evil world. If you don’t understand this, then you will never grasp the truth behind the workings of the New World Order. There are many scholars and researchers today who are being misled into UFO’s, aliens, Reptilians and shape-shifting, and all sorts of weird and bizarre claims.

  As with the Freemasons, all false religions, and other deceivers, David Icke presents strikingly accurate information about the inside workings of the Illuminati; while simultaneously discrediting his work with bizarre teachings of reptilians that shape-shift into human form and control the world. It is such rhetoric that leads me to firmly believe that David Icke is an Illuminati plant, without a doubt, intended to generate mass confusion, uncertainty and to discredit other honest researchers who are trying to expose the occult for the evil it is.

  David Icke teaches some very bizarre things. Mr. Icke is a Bible-hating, Christ-denying, unbeliever who has extensive knowledge about the workings of the occult and the New World Order; but he is blinded by Satan to the truth of God’s Word. As with most intellects, Icke is educating himself into Hell, “Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth” (2nd Timothy 3:7).

  Remember, the Bible teaches in 2nd Corinthians 4:4 that Satan is the god of this world; but the Bible also goes on to teach that Satan’s purpose is to BLIND THE MINDS of them which believe not, to hinder them from coming to Jesus Christ for salvation. Romans 1:16 proclaims that it is THE GOSPEL that is the power of God unto salvation to every one that believeth. False prophets deny this power (2nd Timothy 3:5) and teach some other way. David Icke, as seen in the above photo, is quoted as saying that infinite love is the only truth. No, the Word of God is truth, every single Word from Genesis to Revelation! John 17:17 proclaims that God’s Word is THE TRUTH! In John 6:63, Jesus said that His Words are Truth. In John 14:6, Jesus professed to be THE TRUTH! Amen and amen! David Icke is a false prophet!

  David Icke is being used by Satan to blind the minds of unbelievers even further. 2nd Corinthians 4:4, “In whom the god of this world hath BLINDED THE MINDS of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.” David Icke attacks Biblical Christianity as being fraudulent, demonizing Christian fundamentalists.

  My honest opinion is that David Icke is exploiting information for his own personal gain. I think he’s a part of the New World Order myself. No one could believe the bizarre things that Icke prorogates, having no evidence to support his ludicrous claims. Reptilians? Lizards? Aliens among us? From the constellation Draco? It’s all a mockery of the truth of God’s Word, intended to mislead and deceive the naive and gullible. Icke has traveled the world, mentoring his worldwide followers from all walks of life (no pun intended), who take his teachings VERY seriously, buying his books and having made him a very wealthy person. But, as human psychology proves, people by nature must believe something, and those who reject the Scriptures are vulnerable to end up believing anything.

  As Christians, we believe that the Bible is God’s Word. We believe that Jesus is the Christ, the only begotten Son of God. We do not believe in reptilians, nor shape-shifting aliens having taken over our planet. Do you see what Icke is doing? He is confusing people. I’ve heard him in interviews weave in and out of truth, tossing in Biblical terms, such as demons; but then he adds utter nonsense and blasphemous teachings, showing that he is a deceiver in these Last Days. David Icke is a dangerous false prophet!

  David Icke adheres to a New Age system of beliefs, born in 1952 and from New England. Icke has described himself as “the son of God,” and a “channel for the Christ spirit.” These are New Age ideas. Although every born-again believer has the Spirit of Christ (Romans 8:9); Christians don’t deny the Bible as being God’s Word as David Icke does.

  In The Biggest Secret (1999), pages 19-25, David Icke introduced the idea of the “Reptoid Hypothesis.” He identifies the Brotherhood as originating from reptilians from the constellation Draco, who walk on two legs and appear human, and who live in tunnels and caverns inside the earth. Icke claims they are the same race of gods known as the Anunnaki in the Babylonian creation myth, Enûma Eliš.

  A LOT of naive people are listening to Mr. Icke, and are being led farther away from the God of the Bible. The only reptilian lizards are in Icke’s mind. I have heard David Icke applying Biblical demons to his theories; but it is NOT Biblical Christianity that Icke believes, he is simply trying to adjust the Bible to fit his false beliefs. I pray to God that David Icke would become a born-again Christian and truly expose Satan’s New World Order.

  Satan is the god of this world

  The Bible teaches in 2nd Corinthians 4:4 that Satan is the god of this evil world. If you don’t understand this, then you will never grasp the truth behind the workings of the New World Order.

  It isn’t a coincidence that Aleister Crowley (1875-1947) is highly revered amongst Rock ‘N’ Roll singers. The occult powers who control the music industry no doubt met with the singers and musicians and recruited them into Luciferian worship. Just as Satan came to Jesus in Matthew 4:8-9 and offered Him the world in exchange for worship, so does the Devil offer that same deal to people today. But instead of using the Scriptures to defeat the Devil; most people today are SELLING THEMSELVES to work evil for Satan, as king Ahab did (1st Kings 21:20… because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the LORD). Times haven’t changed. Occult leaders told the performers that they would become world famous and enjoy all the pleasures of this world, in exchange for worship of Satan. The lyrics, album covers, testimonies from band members, and uncanny success of certain groups, plainly evidences this fact.

  One thing many of these bands have in common is their idolization of infamous Satanist, Aleister Crowley. Crowley was in direct contact with the Devil, as a Luciferian worshipper and Satanist. Crowley was a degenerate bisexual, drug-addict, alcoholic, schizophrenic, 33rd degree Freemason, and taught child sacrifice openly in his writings. Aleister Crowley was the most wicked man of the 20th century! Crowley referred to himself as “The Beast.” It was no coincidence that The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Ozzy Osbourne, and numerous others groups praised and idolized Aleister Crowley… that’s what industry leaders told them to do to make it big! They even had Brian Wilson of the Beach Boys trying to make witchcraft music.

  Another icon in the music industry is Anton LaVey, founder of the First Church of Satan on June 6, 1966. The number 666 is revered by Satanists and occultists, because the Bible says it is the number of the Antichrist.

  The following is a very true statement…

  “The Illuminati, Round Table, Council on Foreign Relations, Chatham House, the Trilateral Commission, the Bilderberg Group, the IMF, United Nations, the media, military, science, religion, and the Internet are all Brotherhood created and controlled.”

  SOURCE: Children, pg. 339; Lewis and Kahn 2005, pg. 11

  The “Brotherhood,” or “Illuminati,” is best described by prolific author, Dr. Henry Makow…

  “The Illuminati refers to a tightly organized network of family dynasties representing Anglo American and European aristocracy and Jewish finance joined by intermarriage, belief in the occult, and hatred of Christianity. Freemasonry is their instrument. They care nothing for their non-Illuminati brethren, Jewish or not. They will destroy billions as they create a neo feudal world characterized by the superrich, their support staff, soldiers and serfs.”

  SOURCE: savethemales.ca – Countdown to World War Three

  As the god of this world, Satan needs a way to influence men to do his bidding. The Devil does this through demon-inspired men. Although there are key figures, such as Aleister Crowley, Albert Pike, Madame Blavatsky, Alice Bailey, Sri Chinmoy, and other Luciferians; we find the leaders of this wicked world assembled together every year at Bohemian Grove just north of San Francisco, a homosexual smorgasbord and get together of Luciferians to worship Satan via a 40-foot owl. These are the people who baby-sit the big red button.

  “There exists a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself.” —Senator Daniel K. Inouye, during the Iran Contra Hearings and former chair, U.S. Senate MKULTRA-era hearings in 1977

  What’s really going on in the world today?

  Satan is the god of this sinful world (2nd Corinthians 4:4). As such, the Devil has infiltrated government, politics, religion, education, music, business, newsmedia and every area of society through occult secret societies (Ephesians 6:12). Freemasonry is the primary occult organization that Satan works through. Satan desires worship, clearly evidenced in Matthew 4:8-9 where the Devil offered Jesus the kingdoms of this world in exchange for worship. Freemasons worship Satan, Baphomet, at the highest degrees of their religion.

  Our nation’s leaders are involved with Bohemian Grove, worshipping Satan through a 40-foot owl, burning a human being in a mock sacrifice. Skull and Bones is officially titled, The Order of Death. An infatuation with death is one of the signs of demon-possession, as evidenced by the demon-possessed man in Mark 5:1-5. Winston Churchill was a known Druid Witch. Benjamin Franklin was a member of the Hellfire Club. Satan wants to be worshipped, and he gives fame, wealth and worldly pleasures to those who give him the worship he desires. All of the occult organizations I just mentioned worship the Devil.

  The music industry is absolutely saturated with Satan worship, which includes Rock, Country, and even Contemporary Christian Music (CCM). If you want to make it big in this world, then you have to worship the Devil and sell your soul to him. Satan wants to be worshipped. This is what’s going on in the world. This is why every movie that Steven Spielberg has ever made, someone curses in God’s name. Hollywood worships the Devil. There’s a spiritual power, a demonic force, that wants your soul.

  It is key information to understand that Satan is behind the New World Order, and that he desires worship, and that everything happening in the world today is preparing the masses for the coming Antichrist. The coming Antichrist is called the BEAST (Revelation 13:4,8). Satan is the Dragon (Revelation 20:2).

  Unlike the Lord, most people today have sold their souls in worship of the Devil to obtain worldly fame, fortune and pleasures.

  “Of all the means I know to lead men, the most effectual is a concealed mystery. The hankering of the mind is irresistible.”
  —Adam Weishaupt, founder of the ILLUMINATI

  The New World Order is the Corporate Takeover of the Nations

  This is not my opinion, these are facts . . .

  The United States is being exploited by the powers behind The Council On Foreign Relations (CFR). Our children (troops) are being exploited as paid mercenaries under the pretense of defending America’s freedom. If you believe that our young people are fighting and dying for America’s freedom, you are as ignorant as a box of rocks. The newsmedia hides the flag draped caskets returning from overseas; and instead hypes the public concerning ballplayer, LeBron James. The mainstream newsmedia are a bunch of CFR controlled, paid liars, admittedly so!

  While our Mexico border deliberately remains wide open, our elected leaders in Washington want to take away our gun rights. The CFR is composed of CEOs of the country’s top companies, top politicians, top newsmedia personalities, top ministers in the Ecumenical Movement (such as Rick Warren, and so many others in the highest ranks). The American people have been sold out, betrayed by our own leaders; treason is being committed right before our very eyes on a daily basis. It is all so evil. What a bunch of lying, no good, thieving, criminals!

  We are 100% headed for a Road Warrior type collapse in America, as early as 2011. This is a 100% guaranteed fact. Our society is going to collapse. We will be forced to accept a new life, which will be tyranny, surviving under the boot of the New World Order. This has all been engineered by design; a complete orchestrated orchestrated collapse of America in the next 12-24 months, to fully break the United States and the Western World. In the movie, Road Warrior, society has deteriorated into a renegade, decadent, remains. We are witnessing an implosion of the American way of life.

  Collapse of society. deindustrialization. Planetary Police State to carry our eugenics!

  The price of water will triple. Toll roads will pop up everywhere. Gas prices will skyrocket. They’ve already taken your jobs to bankrupt you, over forty-million Americans are now receiving government Food Stamps as of September 2010. Communism has sold us out! America’s prosperity is gone! We are today living in a society of smoke and mirrors, functioning on borrowed money. Government welfare is patching the problem just long enough until the Police State is in place, and then the bottom is going to fall out of our economy. There will be panicking and riots in the streets!

  The mainstream newsmedia is now talking about a totally Depression, the U.S. dollar is going to collapse! Out of total chaos will arise a dictator. the Antichrist. I listened to a sermon that about knocked me out of my chair, which Pastor Hyles preached back in 1970. The title of the sermon is: Why the Antichrist Must Come Soon! (MP3). I am stunned how accurately his sermon describes exactly what is happening in America. Now, 40-years later, everything Bro. Hyles said has become a frightening reality. The Communists have taken over, just like Dr. Hyles said back in 1972. There are many AGENDAS at work destroying America. Please read, The Communist Subversion of America.

  “Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen…”
  —ZBIGNIEW BRZENZINSKI, United States National Security Advisor

  The Globalist Elite’s Number One Agenda: Population Control

  The number one agenda of the Global elite is Population Reduction. It is sad, but true, that many Christians think it’s a good idea. What gives you or I, or anyone else, the right to decide who should be able to have children or not? Max Lucado, Third Day, TobyMac and Michael W. Smith are all going on tour around the country as of the fall of 2010. Do you know who is sponsoring them? World Vision, a bogus religious organization that is a front for Population Reduction.

  Richard Land, President, Ethics and Religious Liberties Commission, Southern Baptist Convention, is a member of The Council on Foreign Relations. This ought to be grave cause for concern. I believe the Southern Baptist Convention is part of the New World Order, and that their “Cooperative Program” for international children may be corrupt as is “World Vision,” an alleged Christian organization. Anytime the CFR is involved, look out!!! Population control is a top agenda with elite Globalists and the CFR (the CFR created the United Nations by the way). Notice at the top of the advertisement below that World Vision is sponsoring these apostates…

  “WORLD VISION” SUPPORTS POPULATION CONTROL

  March 2, 1999

  WASHINGTON, DC (Life Site News) – World Vision, a member of the Evangelical Council for Financial Accountability, calls itself “the largest privately funded, faith-based relief and development organization in the United States.” Despite its popularity and respected image, however, World Vision is generating criticism because of its support for population control.

  A 1995 World Vision policy document called “Health and Healing,” reported that “World Vision will supplement governmental and other NGO [non-governmental organization] efforts in making modern family planning methods available to the couples. … These include copper IUDs, pills, and condoms.”

  Furthermore, according to a recent article in WORLD, an American Christian magazine, an internal survey of the organization last year revealed that “all responding NOs [national offices] are engaged in some type of family planning-related activity, either as a straightforward family planning or reproductive health project or buried within child survival, maternal health, or women’s health activities.”

  WORLD also notes that $55 million of World Vision’s $241 million revenue last year came from the U.S. Agency for International Development (USAID) — a group notorious for promoting population control in the third world.

  SOURCE: http://www.lifesitenews.com/ldn/1999/mar/99030203.html

  Apostate, Rick Warren, is also a CFR member. I don’t trust anyone that is a member of the group who covered up the 911 attacks. The 911 Commission from the CFR that was sent to investigate the 911 attacks was headed up by Henry Kissinger, the mass-murderer who killed millions of Cambodians during the Nixon administration.

  I don’t want any part of any organization or group that thinks they are superior to others and have the right to decide who can have a family or not. There’s not one Scripture in the Bible that tells us to worry about population control. In fact, Jesus teaches us the exact opposite…

  Luke 12:28-31, “If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith? And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things. But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.”

  It is unbelievers and wicked men who worry about too many people on the earth, and a shortage of food, and oh my, what will we do? God has given the earth enough food for every one. God does not allow people to starve to death, people allow other people to starve to death by their greed and selfishness.

  Out Of Chaos Will Arise Order

  Out of the ashes will arise a New World Order, aka, the Beats System of the coming Antichrist. The Last Days are here. We are living in history my friend. The Lord’s return, the Pretribulation Rapture is VERY near! The trumpet is out of the case!!! Amen and amen!

  Why The Antichrist Must Come Soon
  (Also, here’s an MP3 sermon by Dr. Jack Hyles from 1970)

  Do not confuse Christianity with the founding of America, for our founding fathers at best were spiritually confused men, mostly unbelievers, who frequently voiced disdain and contempt for the Word of God. Many of them were occult members, such as George Washington and Benjamin Franklin. America was indeed founded by Freemasons who had the purpose of achieving a New World Order in mind. This is amazingly and accurately evidenced in the book Legions of Satan by Jonathan Williams, 1781, in which he quotes British General Cornwallis as having said to George Washington (after losing the Revolutionary War to him)…

  “a holy war will now begin on America and when it is ended, America will be supposedly the citadel of freedom, but her millions will unknowingly be loyal subjects, your churches will be used to teach the Jews’ religion and in less than 200 years, the whole nation of America will be working for divine world government. All religions will be permeated with Judaism, without even being noticed by the masses, and it will all be under the invisible all-seeing eye of the grand architect of freemasonry…”

  And so it is today! The New World Order is here, being formed under the pretense of a bogus “War On Terror.” God told us not to speak evil; He never told us not to speak against evil (Acts 23:5). Get mad at me if you want; I can sleep at night knowing that I told people the truth.

  Even so, come, Lord Jesus (Revelation 22:20).

  NWO Basics | NWO 101

  NWO OCCULT IMAGES in CCM

  The Woeful Luciferian Religion

  13 BLOODLINES OF THE ILLUMINATI

  “That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.” —2nd Thessalonians 2:12

  How to Be Saved!

 4. LAST DAYS, A BIBLICAL PERSPECTIVE

  THE LAST DAYS ENCOMPASSES THE CHURCH AGE

  There are several references indicating that “the last days” started with the 1st century church.

  [Heb. 1:2]:

  “Hath in these last days spoken unto us by his Son…”

  [James 5:3]:

  “Ye have heaped treasure for the last days.”

  The context indicates the reference to be contemporaneous to the time in which James was speaking.

  [2 Peter3:3]:

  “Knowing this first that there shall come in the last days scoffers…”

  Peter is referring to what the OT prophets said about the last days, which Peter was just describing in current day behavior in his epistle.

  [1 Peter 1:20]:

  “[Peter speaks of Christ…] Who Verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last days.”

  THE LAST DAYS ENCOMPASSES THE MILLENNIAL RULE

  [Mic 4:1-8]:

  [Isa 2:2-4]:

  THE LAST DAYS ENCOMPASSES THE RAPTURE AND WHEN BELIEVERS RECEIVE THEIR RESURRECTION BODIES

  [JN 6:40]:

  THE LAST DAYS ENCOMPASSES THE 7 YEAR TRIBULATION PERIOD

  [2 Tim 3:1]:

  THE LAST DAYS ENCOMPASSES THE SECOND COMING OF OUR LORD

  (v. 17) ‘In the last days, God says,…..”

  And then Peter goes on to quote Joel 2:28-32a.

  Notice that in verse 16 above, Peter states that “this is what was spoken of through the prophet Joel” and not ‘this is what is being fulfilled as spoken of through the prophet Joel’ The word “this” refers to the occurrence of the disciples’ “declaring the wonders of God in…[the] tongues” [of all the people from foreign countries, (vv. 11-12)]. Peter then says, “this is what was spoken of through the prophet Joel.” Then Peter quotes Joel 2:28-32a which is part of a chapter which begins with the description of the horrors of God’s judgment on the world:

  ~~~joel2.htm

  [Joel 2:1-2; 28-32a]:

  (v. 1) “Blow a trumpet in Zion, [Israel]

  And sound an alarm on My [God’s] holy mountain! Let all the inhabitants of the land tremble, For the day of the Lord is coming; surely it is near,

  [“the day of the Lord” = that period of time beginning with the rapture of the church, (1 Thes 4:13-18; 2 Thes 2:1-12; Jn 14:1-4); then the 7 year tribulation, (Isa 2:12, 19; 13:9-11, 13; 26:20-21; 34:1-2, 8; Ezek 30:2-3; Joel 1:15; 2:1-3; 2:30-32; 3:12-16, 18; Amos 5:18, 20; Obad vs. 15-17; Zeph 1:14-15, 17; Zech 12:2,9,10; 14:1-5, 8-9, 20; Mal 4:1-3; 1 Thes 5:2-3; 2 Pet 3:8, 10; Mt 24:1-28; Rev 6:1-19:10) and then the Second Coming of our Lord Jesus Christ to bring in His Millennial Kingdom, (Rev 19:11-20:4; Mt 24:29-25:46), and finally the Great White Throne Judgment and eternity future with a new heaven and a new earth, (Rev 20:7-22:21)]

  [Joel 2:1-2; 28-32a cont.]:

  (v. 2) “A day of darkness and gloom,

  A day of clouds and thick darkness.

  As the dawn is spread over the mountains, So there is a great and mighty people; There has never been anything like it, Nor will there be again after it

  To the years of many generations.”

  [The rest of this passage up to verse 18 continues to describe the future horrors of the tribulation period before Jesus Christ appears at His Second Coming. Verses 18-27 then describe our Lord’s coming and His setting up of the millennial kingdom. This brings us to the part which the Apostle Peter quoted in Acts 2:17]:

  [Joel 2:1-2; 28-32a cont.]:

  (Joel 2:28) And it will come about after this, that I will pour out My Spirit on all mankind, And your sons and daughters will prophesy,

  Your old men will dream dreams,

  Your young men will see visions.”

  [“And it” = The Kingdom with the Lord ruling, (vv 18-27).

  “And it will come about after this” = And the Millennial Kingdom will come about after the tribulation period and our Lord’s Second Coming which were described earlier. The phrase “after this” is located in the text such that it tells us that the Rapture, the 7 year tribulation period and our Lord’s Second Coming must occur BEFORE the pouring out of the “Spirit on all mankind”]

  (v. 28 cont.) And it will come about after this, that I will pour out My Spirit on all mankind, And your sons and daughters will prophesy,

  Your old men will dream dreams,

  Your young men will see visions.”

  (v. 29) And even on the male and female servants

  I will pour out My Spirit in those days.

  (v. 30) And I will display wonders in the sky and on the earth,

  Blood, fire, and columns of smoke.

  (v. 31) The sun will be turned into darkness,

  And the moon into blood,

  Before the great and awesome day of the Lord comes.

  (v. 32a) And it will come about that whoever calls on the name of the Lord Will be delivered…”

  Notice that what is described in Joel 2:28-32a has not occurred yet.

  For example:

  “I will pour out My Spirit on ALL mankind” = God’s Spirit has not yet been poured out on ALL people – not at that ‘first’ Pentecost and not throughout history.

  “The sun will be turned into darkness,

  And the moon into blood,

  Before the great and awesome day of the Lord comes.” = All of this which is just preceding when our Lord comes in glory in His Second Coming in the clouds of heaven, (Dan 7:13-14; Mt 24:30-31), has not occurred yet.

  [Footnotes in THE NEW SCOFIELD STUDY BIBLE

  (NIV, C. I. Scofield, D.D., Oxford Univ. Press, New York, 1967, p. 63]:

  [Gen 49:1]:

  “Then Jacob called for his sons and said: ‘Gather around so I can tell you what will happen to you in days to come.”

  [Scofield, op. cit., p. 63]:

  “[Re: Gen 49:1]: This is the first occurrence of the term ‘the days to come,’ a most important concept in Biblical prophecy. (The Hebrew word for ‘to come’ here is ‘acharith’). In general, the expression (as also ‘latter days,’ ‘last day(s), ‘last time(s)) refers to that terminal period in the history of a particular group of people or nations when God’s announced purposes for them are about to be consummated.

  (1) In Dan. 2:28-10:14, it refers to the end of the rule of the Gentile nations.

  (2) Most frequently in the O.T., the term relates to Israel’s final rebellion against God (Dt 31:29), accompanied by a season of great trouble (Dt 4:30; Ezek 38:16), to be followed by her return to the LORD (Hos 3:5), this being succeeded, in turn, by the establishment in Jerusalem of the center of divine sovereignty on earth, to which the nations of the world will come up to learn the law of the LORD (Mic 4:1). This no doubt contemporary with the universal outpouring of the Holy Spirit predicted by Joel (Joel 2:28-29; Acts 2:17).

  (3) In the N.T. the expression is twice used for that period of history introduced by the advent of Christ (Heb 1:2; 1 Pet 1:20); but

  (4) more frequently of the end of the Church age, when departure from the faith, iniquity, and consequent peril will attain their greatest intensity (2 Tim 3:1; Jas 5:3; 1 Pet 1:5; 2 Pet 3:3). And

  (5) our Lord’s use of the expression ‘the last day’ is found only in John’s Gospel, where it relates to the resurrection (6:39, 40, 44, 54; 12:8; cp. 11:24). Chapter 49 [of Genesis] would seem to combine the second and third of these definitions.”

  [Acts 2:17]:

  (v. 17) ” ‘In the last days, God says,…..”

  And then Peter goes on to quote Joel 2:28-32a.

  [Scoffield, op. cit., p. 1132)]:

  “A distinction should be observed between ‘the last days’ when the prediction [of Acts 2:17] relates to Israel (Isa 2:2; Mic 4:1, ”’latter”’ in some versions; see also Num 24:14; Dt 31:29; Jer 23:20; 30:24; 49:39; Ezek 38:16; Dan 2:28; 10:14; Hos 3:5), and the ”’last days”’ when the prediction relates to the Church (2Tim 3:1-8; Heb 1:1-2; Jas 5:3; 2 Pet 3:1-9; see also such passages as 1 Tim 4:1; 1 Pet 1:5 , 20; 1 Jn 2:18, Jude 18). While Acts 2:17 is part of this [Church Age] context and therefore relates to the Church, it should be remembered that it has reference to Israel as well and, therefore, points to a future day…. When ”’last days”’ is used of the Church, the plural form (”’days”’) should be distinguished from the singular (”’day”’). The ”’last day”’ (Jn 6:39, 40, 44, 54; 11:24) in this usage refers to the resurrection. (In Jn 12:48 it is used of the time when unbelievers will be judged.) The ”’last days,”’ as related to the Church, began with the advent of Christ (Heb 1:2), but the expression has special reference to the time of declension and apostasy at the end of the [Church] age (2 Tim 3:1). The ”’last days,”’ as related to Israel, are the days which, though begun in sorrow, issue in Israel’s exaltation and blessing (cp. Jer 30:4-10), i.e., the Kingdom Age (Isa 2:2-4; Mic 4:1-7). They are ”’last days,”’ not with reference to this dispensation [Church Age] but in respect tot he whole of Israel’s history.”

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s