Wokovu umeanza lini?

wokovuu

Napenda kujua Je Wokovu ulikuwapo kabla ya Bwana Yesu kuzaliwa? Na kwa jinsi gani watu walikuwa wakiokolewa kabla Bwana Yesu hajafa kwa ajili ya dhambi zetu. asanteni

–Magreth

34 thoughts on “Wokovu umeanza lini?

 1. Siyi, Yusha & co,

  Najua kinachowasumbua kuhusu mwanamke kusuka nywele, ni taratibu za madhehebu yenu zilizolitafsiri Neno la Mungu nje ya maudhui!

  Kifungu cha Isaya kiko kama kilivyoandikwa, Mungu huwa hakosei hata ausifie uchafu!!! Kama amekuambia “kitani nzuri” basi jua kwa uhakika kwamba hiyo ni kitani nzuri!!!! Na kama amekuambia kwa huyo mwanamke muasi, ” badala ya nywele zilizosukwa vizuri, upaa”; ndivyo anavyosema ndugu yangu, kama unamwamini Mungu, basi ipokee kauli hiyo na uamini kwamba mwanamke aliyenyolewa nywele zake yuko katika AIBU, na kama unaiamini dini yako, kama ninavyokuona, basi utaishia porini; maana ukilikataa Neno moja tu la Mungu, unatolewa katika mstari!

  Nao mstari unaoyagawa mambo haya ni mwembamba sana! Ni lazima uujue Moyo wa Mungu kwanza ndipo mambo haya yanaeleweka ktk kina chake! Kama Mungu anakwambia wako walioingizwa ktk aibu ya kuwa “vipara”, wakitolewa ktk hali ya “nywele zilizosukwa vizuri”, je, hakuna unaloweza kujifunza hapo ili kuujua Moyo wa Mungu kuhusu nywele? Au wewe unaposoma vifungu hivyo unamuona Mungu akiwarejesha hao wanawake ktk hali ya vipara anavyovipenda? Kwa taarifa yako nywele ndefu ndizo zinazosukwa na ni sehemu ya utunzwaji wa nywele hizo na tena nywele ni mapambo zikiwa ndefu, vipara havijawahi kuwa mapambo!!! Basi vifungu hivyo vya Isaya vinazungumzia adhabu ya upaa waliyoshushiwa hao, kama nanyi mlivyoshushiwa, maana kanisa ni mwanamke! Mungu yuko very sensitive na jambo la nywele, usiniulize ni kwa nini, bali amini tu hivyo anavyolifunua!

  Kuhusu kukata nywele, ndio hao walio ktk aibu machoni pa Mungu, ni sawa na mtu aliye uchi! Basi kanisa lililojaa watu walio uchi, nalo likiwa halijui kuwa li uchi, ni kundi linalosikitisha kiasi gani!!

  Hiyo rejea ya Paulo unayoinukuu ktk Kor, inazungumzia kukata nywele na si kusuka! Ndio nilikuuliza, huyo mwanamke aliyekatwa nywele, atasuka nini wakati nywele zenyewe kanyolewa? Katika kundi hilo wanaume na wanawake wote wanafanana, hakuna mwenye dalili ya kumilikiwa, maana wote wawili wanatia aibu!! mwanamke anayemzungumzia Paulo ni huyo mwenye nywele ndefu siyo kipara! Siyi unapenda sana vipara, enhe? Angalia ulivyoyakosa Maandiko, unasema:
  “” Paulo hapa anarejea kawaida za akina mama wanapokuwa ndani ya kanisa, kuwa sharti wafunike vichwa, siyo wasuke nywele wala wajipambe kwa nje. WAKISHINDWA KUFUNIKA VICHWA, WANYOLEWE na siyo wasuke nywele zao. Swali la kujiuliza, kwa nini Paulo anasisitiza wanawake kufunikwa vichwa au KUNYOLEWA NYWELE wanapokuwa ndani ya kanisa?””

  Umejiona ulivyotoka nje ya uelewa wa Maagizo? Ndio maana nilikuambia kuwa ‘ufahamu wako’ HAUJAHUISHWA! Iwapo kwa vifungu hivyo mmetoka na agizo la kuwanyoa wanawake nywele, mkiamini kabisa kutoka katika vilindi vya mioyo yenu kuwa mwanamke aliyenyolewa anapendeza machoni pa Mungu, lah, nashindwa hata nikuambie nini ndg yangu, … mmepelekwa porini saaaana!!!!!!

  Maandiko bila Roho yanaua! Mnavamia tu vifungu vya Maandiko bila Roho na mnaishia Mautini! Angalia makusanyiko yenu yanavyowanyoa wanawake nywele ili kuwazuia wasisuke, na mnaishia katika aibu ya kukataliwa na Mungu, maana yeye hawezi kuliruka Neno lake! Ni aibu kwa Mkristo kuwa muongo, na yeyote anayeukataa wokovu ni lazima aishie ktk uongo! Hakuna mahali ambapo mtume Paulo anasisitiza wanawake wanyolewe kama unavyotufundisha; hiyo Kor unaliyoshindwa kuielewa (maana IMEFUNGWA ili wakupotea wapotee!) hii hapa:
  Kor 11:5-

  ”Bali kila mwanamke asalipo, au anapohutubu, bila kufunika kichwa, YUAAIBISHA KICHWA CHAKE; kwa maana NI SAWASAWA NA YULE ALIYENYOLEWA. 6Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Au IKIWA NI AIBU MWANAMKE KUKATWA NYWELE ZAKE AU KUNYOLEWA, na afunikwe.” (msisitizo ni wangu) Maelezo haya yanatofauti gani na anachokifundisha Paulo?!!

  Hahahahaha….; chezea Paulo wewe!; Mmetoka kapa mkaishia kuwanyoa nywele wake zenu, wamekuwa vipara mbele za Mungu kama wale wanawake wa kwa Isaya, wale walioasi wakiukataa wokovu, wakapigwa VIPARA badala ya NYWELE ZILIZO SUKWA VIZURI!!!!!!!! Mambo yanajirudia, hakuna jipya duniani; hatukuwaona hao wanawake wa Isaya, bali sampuli yake ndiyo haya makundi yenu yakiyakamilisha Maandiko kabla ya historia kufungwa!! Kwa taarifa yenu Mungu hashughuliki na watu walio katika aibu, maana ni makusanyiko yaliyo uchi kwa kupenda kwao!!!!

  Siyi, Yusha, kuyapindisha Maandiko ni kumkufuru RM, maana mnadai kwamba mnawanyoa nywele wanawake kwa Uongozi wa RM!!! Unapofundisha jambo tofauti na Injili, unajiingiza ktk laana ambayo hutatolewa humo kamwe! Wengi hujiridhisha kwamba laana inaweza kuondolewa au kuvunjwa, bali ni ujinga tu unaowaongoza! Israeli walipotoka Misri walikuwa ni kusanyiko lililokombolewa, humo ndani walikuwemo akina Korah pia. Nao walipoinuka kunena tofauti, Mungu aliifungua ardhi ikawameza! Na leo hii tena, baada ya kuwa nasi tumetolewa ktk Laana ya kwanza hapo tulipokombolewa kwa Damu ya Kristo, basi Mungu ametutayarishia Laana ya pili ktk Gal 1:8 ambayo inatumeza wote wenye kuinuka na kufundisha Tofauti na Injili iliyohubiriwa na mitume, hao ambao kwetu sisi wanawakilisha kinywa cha Kristo, yaani unachukua Chapa ya Mnyama na kuifunga hatima yako milelei!

  Jihadharini na Maandiko!!!

 2. Ninawashukuru, Sungura, Mjema, Ziragora na wote wenye kupenda Tafakari ya Neno la Mungu, Bwana ni mwema, naye huichunguza shauku na dhamira yetu na kutuongoza ktk kilindi cha Neno lake ili furaha yetu iwe kamili!!!!

  Kuhusu swali la ndg Siyi, ambalo Yusha alilielewa vizuri hata kulingojea jibu kwa hamu kubwa, ninakushukuru ndg Ziragora kwa kuwajibu kwa Hekima, swali “lisilo na kichwa wala miguu”;
  “”Hivi, ndani ya moyo wa mtu kuna kichwa cha nywele au kiuno, mabega au masikio nk ambavyo hupaswa kusukwa, kuvalishwa hereni au nguo za thamani?””

  Hili ni swali la mtu aliyechanganyikiwa kiroho baada ya kuukataa wokovu; hajui kuwa huyu anayemuona, huu mwili, anaongozwa na mtu wa ndani asiyemuona! Hajui kwamba aliyeokoka anaishi ktk milki (realm) mbili, ya kimbinguni na hapa duniani!!!! INACHUKUA WOKOVU ili kuyaelewa haya!!!

  Gbu all!

 3. Ndugu Siyi, Ndugu Lwembe,Ndugu W.H.Mjema,Ndugu Sungura na Ndugu Yusha,

  Nimewapata vizuri. Kweli kinachoendelea ni kuyatafakari maandiko.

  -Ndugu Mjema, ukiyirudilia mada uko sahihi kabisa, project ya wokovu ilianza kabla Yesu aje duniani katika mwili. Bila kuleta mambo mengi twajua kama Pasaka inamaanisha wokovu na hiyo ilianza kipindi Israeli ilikuwa huko Misri. Lakini inategemea… Mtu alieweka mafikara yake kwenye wokovu kama huu tunayo wa mataifa yote tena kwa msisitizo, tutagundua kam wokovu wa namna hiyo ilianza na Yesu.
  “Yonana 1: 11 Alikuja kwake, WALA WALIO WAKE HAWAKUMPOKEA.
  12 Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake;
  13 waliozaliwa, si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu.”

  Hivi ndivyo wokovu ilitufikia sote.
  But in general, tusipotofautisha kipindi cha agano na hicho cha neema, wokovu ilikuwepo kabla Yesu hajafika duniani akiuvaa mwili.

  – Ndugu Siyi, SUV version inasema hivi: “Marko 12:30 nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa AKILI zako zote, na kwa nguvu zako zote.”

  Rafiki, kwa kumpenda Mungu usisahau kuzitumia akili zako vizuri.
  BHN version inasema:”1 Petro 3: 3 Katika kujipampa kwenu msitegemee mambo ya njenje, kama vile mitindo ya kusuka nywele,kujivalia vitu vya dhabahu na nguo maridadi. 4 Bali, uzuri wenu unapaswa kutokana na hali ya ndani ya utu wa kweli, uzuri usiyoharibika wa wema na utulivu wa roho, ambao ni wa thamani kubwa mbele ya Mungu”.
  Mim nimedaka msitegemee….. Kiukweli mwanamke au mwanaume akitegemea hali yake ya nje na kudharau ile hali ya ndani hana wokovu kwani wokovu inavizia roho wala si mwili. Sasa ndugu yangu, ni kweli mwanamke hatategemea kusuka nywele na kuvaa dhahabu kama itamuokoa au kumfanya kuwa wa dhamani mbele za mume wake, au kuleta wengine kwenye wokovu. Lakini ile utu wake wa ndani ndiwo unathibitisha uzuri wa nje. Mwanamke, hata ajipambe je akiwa na roho mbaya, utamuona mume wake akimkimbia.
  Hiyo ndiyo maana ya hiyo andiko wala si amri kama mke asipambe mwili wake. Anayoambiwa ni kutotegemea mapambo ya nje bali ategemee yale ya utu wa ndani.

  Jambo lingine, unaposema kama Mungu aliumba mtu akiuvaa utukufu na baada ya dhambi akamvika ngozo ya mwana kondoo, unaendelea ukisema kama hakuumba product iwe kwa mzungu, mwarabu, muafraka, …. nimeona nikuswali rafiki yangu:
  * Je leo tuendelee vaa ngozi?
  * Je una andiko linalohusu Adam na Hawa kwa ajili ya kujiosha mwili?
  * Je kutumia simple soap ni vibaya licha ya kuwa Mungu hakuiwapa hawo wazazi wetu wa kwanza?
  *Je Kwa ajili ya kuheshisha maandiko inayoshawishi wanawake kuwa na nywele ndefu, Biblia inasema nini kwa wawake wa Afrika ili nywele zao ziwe ndefu?

  -Ndugu Lwembe,
  Nimekupata zaidi nilivyokusoma juu. Uko sahihi kabisa, Kiasi unachokizungmuzia kweli ni RM anaekileta kuupitia wokovu. Yeyote anaempenda Mungu na akili zake zote anatofautisha kirahisi mwanamke aliekoka na yule asiyeokoka katika kujipamba kwao. Nasi waume imetupasa tujazwe RM ili tupambanue zile styles mbili za mapambo ya mwili. Mapambo ya mwili iliyochomwa na uwepo wa RM haitafana na ile iliyochomwa na uwepo wa Ibilisi. Heleluya! Mungu akubariki kaka yangu kwa tafakari yako.

  -Ndugu Yusha,

  Ubarikiwe sana. Lakini nimekuona una swali:”Roho ina kichwa”
  Yes, kisichoonekana kwani ni cha roho. Roho ya mtu ina represent mtu wote jinsi alivyo. Kichwa kikileta mtu kutenda dhambi, roho ya yule mtu haitaokoka, tuko sawasawa? Unapookoka, roho ndiye anajitambulisha ndani ya hiyo kichwa, hapo unaanza mpendeza Mungu na kuwapendeza watu.

  Ndugu Sungura,
  Ahsante sana. Atakayekujibu kama mwanamke asisuke nywele, akuambie yeye kama mwanaume hatumie soap kwa kuosha mwili wake na atuambie kama Paulo au Petro walikosa nini ili watuambie tuitumie soap au la. Pia atuambie ni product ipi mwanamke mu afrika atatumia ili nywele zake ziwe ndefu.

  Wote mbarikiwe.

 4. Wana SG wote,

  Napenda kurudi kwenye mada ya msingi ya post hii : wokovu umeanza lini?

  Nipo tofauti kabisa na wachangiaji wote wanaosema wokovu umeanza pale Yesu alipokufa msalabani. Kwani kusema hvyo ni sawa na kusema kuwa hao wa agano la kale hawataokoka!? Jambo ambalo sio kweli,

  Twende pamoja:

  Binafsi nafikiri kuwa, Wokovu ulianza pale tu adam na hawa walipotenda dhambi bustani ya Edeni! Fuatilia ushahidi ufuatao,

  1.Mungu alimwambia mwanadamu . ” … Kwa maana SIKU utakapokula matunda ya mti huo UTAKUFA HAKIKA”.

  -Zingatia maneno “… SIKU mtakapokula … UTAKUFA hakika.” Ili Mungu awe mkweli ilitakiwa Adam na Hawa siku ile ile wafe. Na jamii ya wanadamu isingekuwepo ikiwa ni pamoja na mimi na wewe. je, unafikiri kwa nini Wazazi wetu hawakufa siku ile ile, Je,Mungu alisema uongo km alivyodai shetani kuwa wasingekufa hakika? Bila shaka umeanza kupata picha kuwa, Ni kwa sababu Mungu aliingilia kati ndio maana akawaokoa wazazi wetu na mauti ya milele hvyo hawakufa siku ile ile km alivyosema Mungu.

  2.Mwanzo 3:15- inasema” Nami nitaweka uadui kati yako na uyo mwanamke,na kati ya uzao wako na uzao wake, uo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino.”

  -aya hii pia inaonyesha ,Injili, wokovu. Kwa kuwa baada ya dhambi, Adam na Hawa walikuwa marafiki wa shetani dhidi ya Mungu. hivyo kitendo cha Mungu kusema kuwa atawafanya hawa marafiki kuwa maadui ni ishara ya wokovu,kumtoa adam na hawa ktk urafiki wao na ibilisi nao wawe marafiki na Mungu dhidi ya shetani.

  3.Ili Mungu asiwe Muongo ilipasa damu imwagike/uahi utoke ili adam na hawa waendelee kuwa hai. Ngozi ya mnyama aliyowavika adam na hawa kuficha aibu yao ktk mwanzo3:21 ni ishara ya wokovu, uhai wa mnyama/kivuli cha kristo kutoka ili adam na hawa wawe hai. Halleluyah.

  4. agano la kale linaonyesha waliokolewa kwa Neema kama sisi leo. Soma, Mwanzo6:8-Lakini Nuhu akapata NEEMA machoni pa BWANA.hivyo akaokolewa dhidi ya mauti ya milele ya gharika.

  6. Mahali fulani Paulo anasema, Mpango wa Wokovu uliwekwa kabla hata ya Mbingu na Nchi kuwepo. Kwani Mungu anajua mwisho tangu mwanzo.

  Kwa iyo Wokovu ulianza mara tu baada ya mwanadamu kutenda dhambi na mpango uo uliandaliwa hata kabla nchi aijaumbwa.

  Mbarikiwe

 5. Wapendwa,

  Kiukweli aya mmlizozitaja hazi katazi in totality wanawake kusuka nywele iff they in moderate way. Kikubwa ni kuwa na kiasi.! yaani kufanya hvyo kwa sababu ya usafi, unadhifu.

  Jamani, wanawake wanatakiwa watunze nywele zao. Na kutunza nywele ni zaidi ya kusuka!

  Kwa mtazamo wangu, mitindo ya kidunia ambayo hata mie naichukia ni: 1.kuvaa nywele za bandia- rasta, wigs 2.kupaka/kuweka vipodozi au dawa zenye athari kiafya 3. Kuchoma nywele kwenye mashine-carling. Na mitindo mingne isiyo na kiasi.

  -tunapokosa kiasi, tunamkosoa Mungu kwa jinsi alivyotuumba na hivyo kuonyesha kiburi chake kwake.

  -kikubwa ni, katika ualisia wa nywele na miili yao,hao wanawake wajitunze kwa usafi badala kukimbizana na mitindo bandia inayoibuka kila siku.

  -mwanamke mcha Mungu hata angalia ni mtindo gani upo kwenye soko badala yake atatunza nywele zake za asili na kutumia vilainishi salama ili kuzifanya nywele zake za asili kuwa pambo.

  Wapendwa, anachokataza Paulo ni ile hali ya kufuatiza namna/mitindo ya kidunia inayoibuka kila siku na kusahau maandalizi ya uzima wetu wa milele.

  _sio nywele tu, bali mwili mzima upambwe kwa kiasi bila kuharibu uhalisia tuliopewa na Mungu.

  Hebu wanawake wasiingie kwny mtego, daima wakumbuke aya-
  1.Miili yetu ni hekalu la RM, sisi sio mali yetu wenyewe,mtu akiliaribu Mungu atamharibu mtu huyo 1kor6.

  2.Tufanye mambo yote kwa utukufu wa Mungu. 1kor10:31

  3.tuitoe miili yetu kuwa dhabìu kwa Mungu, ndio ibada yetu yene maana wala tusifuatishe namna ya dunia hii,bali tuyajue hasa mapenzi ya Mungu Rom12:1-2

  3. Wanawake, muwe na kiasi na kukesha maana,shetani km simba angurumaye uwatafuta awameze kwenye mitindo ya kidunia

  Mwanamke mcha Mungu atakayeziishi aya izo hapo juu hawezi kupitiliza kamwe. Pia atakumbuka kuwa,

  5. Mitindo mingi ya misuko imeandaliwa na watu wasio mcha Mungu,na ipo tu kibiashara na sio kwa utukufu wa Mungu.

  nasisitiza, kusuka/kujipamba kwenye lengo la kujitunza/usafi wa asilili. Vs Ubandia wenye lengo la kujionyesha ,kiburi cha moyo.

  Ni mtazamo wangu Mungu awabariki.

 6. Sungura,
  Pole rafiki !!!
  Sisi bado tunakua ktk kuyatafakari maandiko. Hatujakua kama wewe na kufikia kiwango hicho cha kutemper na Mungu. Biblia inaposema mwanamke asisuke nywele, tumelewa hivyo. Aidha, Mungu wakati anawaumba wanadamu wa kwanza, hakuwapa dawa za nywele wala marashi katika miili yao. Alichowapa ni mavazi ya utukufu. Walipoasi, bado aliwatengenea mavazi mbaldala-ngozi ya kondoo. Sijasoma sehemu yoyote kuwa walipewa marashi, perfumes na dawa za nywele. Biblia ina utamaduni uleule kwa mchina, mhindi , mwafrika au mmarekani. Kama ilisema mwanamke asisuke nywele, inaapply kwa wote. Na hakuna hata aya wala sababu moja wanayoitoa akina Paulo na Petro kuwa, kuwazuia wanawake kusuka nywele na kujipamba kwa nje, kulikuwa ni matokeo ya utamaduni wa jamii Fulani tu. Hakuna!!! Kama wewe uliyekua kwenye kuyatafakari maandiko una hiyo aya, tutafurahi ukitupatia na sisi tujifunze kwako tulio wachanga wa maandiko.
  Tofauti na hapo, Mungu hatanyamaza. Msipotubu na kuacha vinyago na sanamu hizo za ibada, Mungu atawaajibisha mno. Nawaombea tu maana hakuna namna nyingine ya kuwasaidia, isipokuwa Mungu ajua!!
  Siyi

 7. Ndio maana wokovu ni kwa neema!

  Kuna watu mko wajinga kiasi kwamba mlistahili kutandikwa viboko ili yamkini kuwatia akili.

  Lwembe nakupa pole, utapoteza muda wako bure. Ulivyouweka uchambuzi wako si Siyi wala Yusha ninaowafahamu atakayeweza kukuelewa.

  Ati hawa wapendwa mpaka leo bado ni wajinga kiasi hiki kwa mambo hayo ambayo ni elementry mno kwa habari ya mafundisho ya kristo!!

  Kama mwanamke hatakiwi kusuka nywele tuambieni anatakiwa kuzifanyaje nywele zake! Na sijui mna picha ya mwanamke wa race gani, je ni mwanawake wa kichina, kihindi, kizungu, wajapani, waarabu, au waafrika (waswahili wenye nywele fupi)?

  Na sijui kama mnaelewa Petro au Paul alikua anawaambia akina nani na kulikuwa na shida gani mpaka awaambie.

  Na kama hamtaki asuke naamini hamtaki pia aweke dawa hizo nywele, maana kujipamba ni zaidi ya kusuka nywele, na kuvalia mavazi. Waambieni wanawake katika makusanyiko yenu wasitumie hata deodorant na manukato, halafu mkusanyike kwa ibada ndani ya joto kama la hapa DSM, halafu mtatupa matokeo.

  Kueni katika kuyafasiri maandiko!

 8. Lwembe,
  Naona Yusha atakuwa anakuombea sana tena kwa udi kwa uvumba. Maana huku unakoelekea, siko kwema hata kidogo. Kimsingi si Siyi wala Yusha wanaokataza wanawake kusuka nywele. Ni Biblia. Ni Mungu mwenyewe.
  Ni kweli kabisa Mungu aliumba madini kama dhahabu, fedha, shaba nk. Vyote aliviumba kwa upendo mkubwa na kwa matumizi maalumu kwa kila kimoja. Ukiyachukua matumizi ya madini na kuyapachikia kazi nyingine kama watu wanavyofanya kwa chakula wakatengeneza pombe, Mungu atakuadhibu tu. Kama alivyowaadhibu wale watu wa zamani, bado anaendelea kuwaadhibu hata wa leo. Kama utajiri wa Ibrahimu unaujengea hoja dhaifu kabisa ya kuhalalisha dhambi, nakupa pole mno. Maana nakuona unadhani Mungu anafikiri kaka unavyofikiri wewe. Pamoja na uatajiri wake, Ibrahimu haonekani akivifanyia kazi vito hivyo tofauti na matumizi yake, naam hata mkewe. Ni mawazo yako tuu kaka Lwembe ya kutetea dhambi!!!
  Ninahisi mkeo anasuka nywele. Na kama itakuwa ni kweli, basi inabidi umsaidie mapema ili na shemeji yetu huyo, apone pia. Hatutaki mambo ya Lutu yatokee kwako. Ndiyo maana tunaendelea kupika kelele hapa. Na kama hutafanya majukumu yako kama baba wa familia, Mungu atakuwajibisha tu. Adamu alipocheza kidogo tu (kumwacha mwanamke akaamua anavyotaka), alisababisha madhara makubwa na leo tunalia sote. Acha kuwa baba lazer fair. Mungu atakuwajibisha kaka Lwembe usipoitiisha familia yako kwenye neno la Mungu. Na kuna OLE imewekwa kwa wanaume malazer fair!!
  Changamka kaka.
  Siyi

 9. Ndugu Lwembe,
  Uwe tu muungwana utuambie kivipi kuupamba mwili inaweza zuiza kuipamba roho. Hivi mtu akiwa amemcha Mungu atalazimishwa kudharau mwili wake? Au akiwa na uwezo Wa kupata dhahabu aiache ajipambe kwa majani?

  Pia katika makala yako ya 06/05/14 unateteya injili ukinukuu kile kitabu cha 2 Wakorintho. Una uhakika wa kile unachokisema?

  Ubarikiwe Kaka.

 10. Lwembe rafiki yangu hoja yako haina msingi kiukweli,nilifikiri utakuja na andiko linalotofautisha kusuka kwa wanawake wa mtaani na wakanisani ao tofauti ya kujipamba kwao,kumbe ni jinsi ujisikiavyo wewe.kaka yaujao moyo ndiyo yaonekanayo mwilini.
  Uliulizwa swali ambalo nilikua nasuburi lake ila umelikwepa;umeulizwa Je roho inakichwa?

 11. Siyi/Yusha,
  Shalom wapendwa!

  Kwanza niwashukuru kwa maoni yenu, ambayo kimsingi yanawakilisha mambo yanayowashikilia ktk imani. Nafahamu kwamba usalama wetu unakuwa halisi hapo tunapokuwa tumeshikiliwa na Neno la Mungu, maana hilo pekee ndilo la milele!

  Nawaona mmetatizika ktk jambo hili la nywele kwa wanawake. Jaribuni kuchukua wasaa mlitafakari jambo hili ktk uhuru, maana nawaona hamjayaelewa hata maudhui ya maelekezo hayo kwa hao akina mama.

  Kusuka nywele ni jambo linalohusiana na kujipamba kwa mwanamke, tena kwa asili mwanamke hupenda apendeze, Mungu amemuumba hivyo!!. Kwahiyo mambo ya “kujipamba” yanahitaji tafakari, maana wanaozungumziwa hapo ni watu wawili walio mmoja! Kuna wa mwilini na wa rohoni. hawa wote hujipamba; na huyo wa rohoni akiisha kukombolewa ndiye huukomboa huo mwili unaombeba, na sasa akiutiisha!

  Kwa taarifa yenu, jambo la kusuka nywele ktk siku hizo lilikuwa ni ishara ya mwanamke wa mtaani, huyu ndiye huhangaikia sana na kujipamba. Ndio hayo mambo ya kusuka nywele, dhahabu, nguo za thamani, tena zisizo sitiri hata mwili, nk. Naye mtume Paulo anapolitazama jambo hilo la kujipamba, ndipo anawaeleza wanawake Wakristo kwamba kujipamba kwao kusiwe kwa jinsi hiyo ya ulimwengu, hao walio mwilini, ambao huyasumbukia mambo hayo!

  Si mtume Paulo wala Petro, hakuna kati yao ALIYESEMA kwamba mwanamke HARUHUSIWI KUSUKA NYWELE, wote wawili wanazungumzia KUJIPAMBA, tena ni ktk msisitizo mpya, si hayo mapambo ya nje ya kusuka nywele nk bali UTU wa ndani!!!!

  Mitume wanapozungumzia mapambo, lazima wayaongelee kutoka msingi unaoeleweka, ndiyo hayo mnayoyajua nanyi, huko kusuka nywele, na hizo dhahabu na vito nk, basi ni ktk kiwango hicho ndiposa, ktk uwiano huo, wanakuonesha Mapambo ya Rohoni hayo ambayo Mungu anapendezwa nayo, ni vito pia! Basi hayo huonekana kwa Mungu kwanza, nao udhihirisho wake ndio unaowagusa waume na wengineo hata kusomeka kama waraka!

  Hivi, mnadhani mwanamke aliye na “Moyo wa Kiasi” anaweza kutumia nusu ya mshahara wake wa laki sita akanunulie ‘human hair’ za kichina ili asuke mitindo? Au hamuelewi jinsi hao wanawake wakiisha ujia wokovu wanavyobadilishwa? Wanapoujia wokovu, ndio unaliona Neno la kuwatakasa likiyaweka sawa mambo hayo, likiwatoa ktk mashindano hayo na kuwaingiza ktk yaliyo bora zaidi, yenye kuwapa Amani mioyoni mwao, wakiongozwa na hicho “KIASI” ktk kujipamba kwao! Na nikakuambia kuwa kujipamba kwao hayo mapambo ya mwilini, ni kwa ajili ya waume zao. Nikasema hicho “kiasi” sasa kinaongozwa na RM na si roho ya mashindano iliyovigeuza vyema kuwa balaa na kuwaingiza ktk utumwa wa mambo hayo!

  Hivi kwa mawazo yako, unadhani kwamba Mungu anachukia dhahabu? Jibu sahihi ni kwamba anaipenda! Basi, mwana hastahili vinavyopendwa na Babaye? Labda awe ni mwanaharamu! Biblia inasema Ibrahim alikuwa tajiri, wa dhahabu, alikuwa nazo nyingi tu; basi kwa mawazo na mafundisho yenu ni kwamba Sara hakuwa hata na kamkufu ka dhahabu!!

  Acheni kuwatesa dada zenu kwa masheria yasiyo na kichwa wala miguu! Jamani, hivi mnataka kusema kwamba hamna uwezo wa kutofautisha mwanamke aliye jipamba kwa kusuka nywele zake kidunia na mwanamke aliyesuka kawaida, hizo wanazoita “twende kilioni” ingawa wote wamejipamba? Nywele zinazosukwa kimapambo ya kidunia zinajulikana! Nao Msingi wa Mafundisho hayo ya kujipamba ni kuwaelekeza dada zetu wasiifananie dunia, ndio maana wanapewa moyo mpya wenye kiasi ambao dunia na dini zake hauujui, wanajuaga Sheria tu!!!

  Kwa leo ngoja niishie hapa kwanza, kisha nitarejea niwaoneshe MADHARA ya kiroho yatokanayo na Fundisho la kuwakataza wanawake kusuka nywele.

  Gbu friends!

 12. Amina. Ubarikiwe Yusha.
  Tuko pamoja. Tuombeane sana pia kwenye blog hii. Tuombeane sana kwanza kila mtu awe na matarajio ya kuupata ufalme wa Mungu na kisha mengine yote mazuri yamfuate katika maisha yake.

 13. SIYI;nakufuata vizuri sana bado upo sahihi,huyo Lwembe anajaribu kupindisha neno.

 14. Lwembe,
  Kuhusu kusuka nywele, nimefurahi kwa vile hadi aya zinazowazuia wanawake kusuka nywele unazifahamu japo una dhana tenge kwazo. Nazinukuu na mimi;
  1 Tim 2:9
  “Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi; si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani”
  1 Pet 3:3
  ” 3 Kujipamba kwenu, kusiwe kujipamba kwa nje, yaani, kusuka nywele; na kujitia dhahabu, na kuvalia mavazi; 4bali kuwe utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika; yaani, roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. 5Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu, na kuwatii waume zao. 6 Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu, akamwita Bwana; nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yo yote.”
  1 Kor 11:5-
  ” 5Bali kila mwanamke asalipo, au anapohutubu, bila kufunika kichwa, yuaaibisha kichwa chake; kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. 6Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe.”
  , Isaya 3:24;
  “Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi, kamba; na badala ya nywele zilizosukwa vizuri, upaa”

  Mtazamo wako;
  Mambo na kusuka nywele kote, ni madoido wanayopaswa wanawake wayafanye kuwa ya mioyoni mwao (ili Mungu afurahi) huku na nje wakiendelea tu kujiremba. Na ili mwanamke apendwe na mumewe, sharti awe na mambo yote ya rohoni na mwilini (japo ni yaleyale). Kwa hiyo wanawake wasiposuka (wakinyolewa) na kujipamba, Mungu hawataki hata kuwaona mbele zake. Hivi ndivyo nilivyokuelewa kwa ufupi tu.

  Uelewa Sahihi wa kwa Mujibu wa Biblia kuhusu aya hizo hapo juu.
  Naomba niwe nanukuu aya moja baada ya nyingine. Twende kazi sasa.
  1 Tim 2:9
  “Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi; si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani”
  Sehemu A. ya aya hii inawataka wanawake wavae mavazi mazuri yenye heshima, wakitii vyema na kunyenyekea. Sehemu B, ya aya inawkataza kusuka nywele, kuvalia dhahabu, lulu wala nguo za thamani kubwa. Msatari wa 10 unasema, badala ya kupoteza muda mwingi katika mapambo, hayo wafanye mambo mema ya kiibada mbele zaMungu. “bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu”. Kwa kaka Lwembe, aya hizi, zinawahamasisha wanawake kuvaa vizuri na kuifanya kazi ya injili (matendo mema) na si vinginevyo. Kusuka nywele na mapambo yote ya mwili, yamezuiwa.
  1 Pet 3:3
  ” 3 Kujipamba kwenu, kusiwe kujipamba kwa nje, yaani, kusuka nywele; na kujitia dhahabu, na kuvalia mavazi; 4bali kuwe utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika; yaani, roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. 5Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu, na kuwatii waume zao. 6 Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu, akamwita Bwana; nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yo yote.”
  Petro naye anazuia wanawake kujipamba kwa nje (mwilini). Kama Paulo, Petro naye anatoa wito kwa wanawake kutenda matendo mema (utu wa ndani), “… yaani, roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. 5 Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu, na kuwatii waume zao”- ; Aya ya 4b na 5. Petro anasema kuwa, wanawake wa zamani waliofanya hivyo, walimpendeza Mungu, na hata waliwapendeza (kuwatii) waume zao pia. Kile wanachokizungumzia Paulo na Petro kuwa huwafanya waonekane safi mbele za Mungu na waume zao, ni utu wao wa ndani, na si mapambo ya nje.
  1 Kor 11:5-
  ” 5Bali kila mwanamke asalipo, au anapohutubu, bila kufunika kichwa, yuaaibisha kichwa chake; kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. 6Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe.”
  Paulo hapa anarejea kaida za akina mama wanapokuwa ndani ya kanisa, kuwa sharti wafunike vichwa, siyo wasuke nywele wala wajipambe kwa nje. Wakishindwa kufunika vichwa, wanyolewe na siyo wasuke nywele zao. Swali la kujiuliza, kwa nini Paulo anasisitiza wanawake kufunikwa vichwa au kunyolewa nywele wanapokuwa ndani ya kanisa? Msatri wa unaofuata (7) Paulo anasema, “Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume”. Kaka Lwembe, Paulo hauksema kuwa, mwanamke huwa ni utukufu wa mwanaume pale anaposuka nywele, bali anapofunika kichwa chake tu.
  , Isaya 3:24;
  “Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi, kamba; na badala ya nywele zilizosukwa vizuri, upaa”
  Nashukuru kwa vile ayah ii, umeinukuu wala hukuimalizia. Lakini haizungumzii wanawake kusuka nywele wala kujipamba kwa nje, bali inatoa onyo la adhabu kwa wanawake wanaojipamba kwa nje, kusuka nywele, n.k. Soma kuanzia sura ya 1, 2 uone jinsi nabii alivyotabiri juu ya uasi wa wanawake wa Yuda ambao kwa sasa ndio umeshamiri sana hata ndani ya kanisa. Huu ni uasi mkubwa sana. Hebu anagalia jinsi wanawake walivyoasi na jinsi Bwana anavyoahidi kipigo;
  “Bwana akasema tena, Kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi, na kuenenda na shingo zilizonyoshwa, na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaha, na kuliza njuga kwa miguu yao; Basi, kwa hiyo, Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini, na Bwana ataifunua aibu yao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao, na kaya zao; na pete za masikio, na vikuku, na taji zao; na dusumali, na mafurungu, na vitambi, na vibweta vya marashi, na matalasimu; na pete, na azama, na mavazi ya sikukuu, na debwani; na shali, na vifuko; na vioo vidogo, na kitani nzuri, na vilemba, na utaji. Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi, kamba; na badala ya nywele zilizosukwa vizuri, upaa; na badala ya kisibau, mavazi ya kigunia; na kutiwa alama mwilini kwa moto badala ya uzuri” –Isaya 3:16-24. Kaka Lwembe, haina maana kwamba uliposoma phrase “nywele zilizosukwa vizuri” ilimaanisha kuwa wanawake wanaruhusiwa kusuka nywele. Hasha!! Usidanganyike kaka.

  Mwisho,napenda kukuacha na swali la tafakari;
  Hivi, ndani ya moyo wa mtu kuna kichwa cha nywele au kiuno, mabega au masikio nk ambavyo hupaswa kusukwa, kuvalishwa hereni au nguo za thamani?

  Siyi wenu

 15. Siyi,

  Kuhusu yale mambo ya nywele nilipitiwa sikukupa jibu, ngoja tulitazame sote tukione kile Injili inachotufundisha ili tuzidi ktk Maarifa, tukiupima utii wetu kwa Kristo, yeye aliye “sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii”!

  Nimejaribu kulitafuta ktk Biblia katazo la mwanamke kusuka nywele zake, sijafanikiwa kupaona mahali hapo. Nilichokiona ambacho wengi kwa kukosa ufahamu huyafundisha makundi yao kwamba ni katazo ni hivi vifungu:

  1 Tim 2:9
  “Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi; si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani”

  1 Pet 3:3
  ” 3 Kujipamba kwenu, kusiwe kujipamba kwa nje, yaani, kusuka nywele; na kujitia dhahabu, na kuvalia mavazi; 4bali kuwe utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika; yaani, roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. 5Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu, na kuwatii waume zao. 6 Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu, akamwita Bwana; nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yo yote.”

  Kwa masikitiko makubwa, makundi mengi yamepotoshwa ktk Maandiko haya wakufunzi wao wakiigeuza maana iliyokusudiwa na kuwalisha makusanyiko yao “unga wa ndele”!

  Ukiichukua Biblia yako ili kuzitafuta sheria, utazipata nyingi tu kulingana na kiu yako, maana sheria ni za mwilini, basi ayatafutaye ya mwilini, sheria ndiyo ndg yake!

  Lakini vifungu hivyo vinayagawa mambo hayo wazi kabisa, vikiwahimiza hao wanawake kujivika mapambo ya rohoni, hayo yasiyoonekana kwa macho. Haya ni mapambo mapya kwao, ndipo wanaelekezwa jinsi yake. Wanafunzwa kwamba hayo mapambo ya nje (mwilini) waliyoyazoea na kuyahangaikia, kama huko kusuka nywele za mitindo inayowaweka saluni siku nzima, kisha hata wakirudi nyumbani shurti watafute style ya kulala ili zisiharibike, na dhahabu mbilimbili masikioni nk. hayo hayana thamani ktk huu utu upya wanaouvaa. Mapambo hayo hayaonekani ktk ulimwengu wao mpya, yanayoonekana na yenye thamani ni hivyo vito vipya, haya ndiyo mapambo yanayomvutia Mungu, moyo wake unapendezwa na hayo!!!!

  Hivi Sara kumwita Ibrahimu ‘Bwana’ hauoni kwamba hilo ni jambo la rohoni? Mwanamke ambaye utu wake umepambwa kwa hivyo vito ulivyooreshewa, anapendeza kuliko maelezo!!! Mwanamke aliye ktk huu utu mpya anakuwa ni mwenye kiasi ktk mambo yote. HAKATAZWI kusuka nwele wala kuvaa vito vya dhahabu, yule Roho anayemtawala humuongoza ktk kiasi ktk huko kujipamba kwake kwa ajili ya jicho la mumewe!!! Nayo Mapambo hayo yaliyo ktk kiasi humfurahisha mumewe, basi ukichanganya na hayo ya Rohoni, ndipo utamuona huyo mwanamke mwenye kupendwa na mume na Mungu pia, je waweza kuipima furaha yake? Ni KAMILIFU!!!

  Kwahiyo naweza kukuhakikishia kuwa Fundisho la KUWAKATAZA wanawake kusuka nywele ni potofu na lenye kuikana Injili na hivyo linamuondoa mwaminio ktk Utii anaopaswa kuwa nao kwa Kristo!!!

  Kuhusu mwanamke kunyoa nywele, hili pia liko wazi kabisa, kwamba mwanamke aliyenyoa nywele ni kituko, ila kwa upofu tulionao basi huyo huwa ni kituko kilichozoeleka!

  Mwanamke mwenye nywele ndefu ANAPENDEZA! Tena Mungu analisisitiza sana jambo hilo. Yaani huyo mwanamke aliyejipamba kwa vile vito vya thamani, akitegemea kwa uhakika Mungu kufurahishwa naye, basi anapotafuta uwepo wa Mungu, apate kuzungumza naye, Mungu anamkumbusha kwamba asimjie akiwa amenyoa nywele!!!
  1 Kor 11:5-
  ” 5Bali kila mwanamke asalipo, au anapohutubu, bila kufunika kichwa, yuaaibisha kichwa chake; kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. 6Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe.”

  Unaona Siyi? Kanisa linalowahimiza wanawake kunyoa nywele linamuaibisha Kristo aliye kichwa chake, maana halina dalili ya kumilikiwa!!! Kama lingekuwa linamilikiwa na Kristo, basi lingeyajua haya na kuyatii kwa ajili ya ustawi wake; lakini ni kundi lisilo na Mume na kama linaye basi si Kristo!!!

  Ninyi akina Siyi mnawanyoa nywele wanawake, mkiithibitisha jeuri yenu kwa Kristo; sasa iwapo hao wanawake wamekwisha kunyolewa vipara, watasuka nini?? Kwahiyo fundisho la kuwakataza kusuka ni automatic ili kukidhi haja ya kuwanyoa!! Masikini wanapojiwakilisha mbele ya Mungu, hawajui kwamba Mungu hataki hata kuwaona mbele yake, “13Je! Inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa?”!!! Ulidhania unao utii Siyi, hunao, utii kwa Kristo ndio pekee uletao wokovu, nawe kwa vile unao ujeuri tu, ndio unaokuelekeza kuukataa wokovu, ukijidhihirisha ktk kuikaidi Injili!!!

  Unaona Siyi, haya mambo yenu ya kuwanyoa nywele wanawake na kuwakataza kusuka nywele zao ni mambo ya kulifitini Neno la Mungu, desturi ambayo haiko ktk makanisa ya Mungu, hebu fikiria, ninyi kwa desturi hii ni kanisa la nani?

  Angalia hiki Mungu anachokisema kuwahusu ninyi mlio ktk desturi hizo za kufitinisha, Isaya 3:24;
  “Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi, kamba; na badala ya nywele zilizosukwa vizuri, upaa”

  Poleni sana!!!

 16. Siyi,

  Ghafla umejitoa akili!!!

  Hebu wewe mwenyewe yarudie maelezo yako halafu unioneshe ni wapi nilipoyapindisha, hakuna!! Labda majumuisho yake ndiyo yaliyokushtua, kwamba kumbe maelezo yako yote, hayo vipande vipande, ukiyaunganisha unapata WOKOVU, Sheria na adhabu na kafara zake vikitupwa huko nje, maana kwa ambaye hataingia Hukumuni, sheria zinamhusu nini?

  Usiogope “wokovu” Siyi, hakuna atakayemuona Mungu bila ya wokovu; nao wokovu ndio Utakatifu, na hatuupati mwisho wa safari bali huku mwanzo ndiko tunakoudhihirisha wokovu wetu ktk furaha kamili ya kuwa kwetu viumbe vipya, tukiwa HURU na dhambi, maana Kristo yu ndani yetu, na sasa tukienenda ktk Roho!!!

  Najua kuwa huna unalolielewa kutokana na dini yenu ilivyokudumaza, lakini hebu jaribu kuwaza nje ya boksi la dini yenu, kwamba; Hapo ulipo Siyi UNAKIRI kujazwa RM, yaani Kristo yu ndani yako, na hivyo unaongozwa na NIA ya Kristo; sasa ufananishe huo ukiri wako na haya maisha yako unayoyakiri:
  “”Hata leo Siyi akiiba, akizini, nk. Kimsingi, isingekuwa damu ya Mwanakondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu, Siyi angepaswa kupigwa mawe. Anapoendelea kudunda tu huku akiwa na dhambi, hizo ndizo rehema, upendo na fadhili za Bwana kwa mdhambi ili apate kutubu mara moja.””

  Basi tafsiri ya hizo kiri mbili ni moja tu, kwamba Kristo aliye ndani yako ndiye anayekuongoza kuyafanya hayo unayoyafanya na kisha anakuongoza kuyatubia,!!! Huu ndio ule mzunguko wa mauti niliokuambia, huo unayoyaingiza maisha yako ktk jinsi ya kunguru, mnakaririshwa mambo yenye maudhui ya utakatifu, lakini hayana lolote la maana zaidi ya kuwaongezea mizigo ya dhambi!

  Injili ndugu yangu imebeba Siri kubwa saaana, imebeba SIRI ya Mungu, ule uumbaji! Mungu ameirudia kazi yake tena, anatuumba upyaaaa! 2Kor 5:17 “Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya …” Huu ndio ukweli wa Injili usiojadilika bali hufikiwa ktk uhalisi!

  Hakuna kuzishika sheria kunakoweza kumuingiza yeyote yule ktk Ufalme wa Mungu. Na wala Ufalme wa Mungu unaozungumziwa ktk Injili si wa mbinguni bali ni hapa hapa duniani! Tunauingia Ufalme huo hapa duniani, tunakuwa subjects wa Ufalme huo, na huko mwisho ndio tunafuatwa sisi tulio ktk Ufalme huo, tukiondolewa kwa kitambo ili dunia isafishwe kwa moto!! Hebu jiridhishe moyo wako kwa haya tunayofunuliwa: Yn 3:3 ” Yn 3:3-7 ” 3 Yesu akajibu, akamwambia, Amin, amin, nakuambia, Mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu” unaona, hajasema mtu asipozitii Amri Kumi, hizo ni mambo ya kale, hayamhusu huyu mtu mpya, huyu aliyezaliwa mara ya pili ktk New Order!!!

  Basi ndg yangu, Habari ndio hii, Hakuna mbingu bila ya kuzaliwa mara ya pili!! Maelezo haya ndiyo pekee yanayonitia shauku ya kujifunza zaidi ili nipate kujua unafikaje ktk kuzaliwa huko???!!! Nilitegemea nawe utakuwa ktk shauku hiyo kulingana na maelezo yako mengi yanayoonesha unapenda sana kwenda mbinguni, lakini bila Maarifa, eti unategemea dini yako!!! Fukuza huo uzembe! Nikodemu aliyashtukia Mafundisho yao yanayozalisha wazembe, akamnyatia Yesu ili apone, nakushangaa wewe miaka yote hii, huujui hata mlango wa labour!

  Hakuna Mafundisho ya dini yanayoweza kumfanya yeyote yule azaliwe mara ya pili zaidi ya kumtia uzezeta; ni Injili halisi pekee yenye nguvu ya uumbaji, maana ni Neno lie lile lililoviumba vyote na sasa likituumba upya ili kumfanania Kristo!! 1 Pet 1:23, 25 ” Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili; si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika; kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele.” Umeelewa Siyi? Hakuna Uzima wa milele kwa asiyezaliwa mara ya pili, kwa ile mbegu isiyoharibika, hiyo yenye kudumu milele! Nalo Neno la Mungu ndiye Kristo twafahamu, ” Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu.” Ndiyo hiyo Injili, Habari Njema ya Wokovu wetu!!!!

  Yaangalie haya mafundisho ya walimu wako yasiyo na rejea yoyote ya Maandiko, ingawa wanachomekea vifungu ili kuwazubaisha, kuwatia uzembe tu, yakiwazungusha huko jangwani mpaka mfie huko bila ya wokovu!:
  “”””Physical growth is a function of time. Intellectual growth is a function of learning. Spiritual growth is neither a function of time or learning, but it is a function of obedience (Hebrews 5:8-9).”””

  Haya, hiyo Ebrania aliyoinukuu inamzungumzia Kristo “… na, ingawa ni Mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata; 9 naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii” Wanaomtii Kristo ndio hupata wokovu, na si wanaotii Sheria!!! Na wala vifungu hivyo havizungumzii makuzi ya kiroho (Spiritual growth) ya Kristo kama rafiki yako Richard anavyokudanganya, soma tena pole pole uyatafakari hayo kwa kina, utaona hayana uhusiano wowote ule na hiyo fix anayokupiga! Kwa ajili ya makuzi yetu ya kiroho, Mungu ametuwekea zile Huduma Tano na si hizi hadithi zenu za sheria na sabato mnazong’ang’ana nazo bila ufahamu!

  Siyi, BILA WOKOVU HAUTAMUONA MUNGU!!!

 17. Lwembe,
  Mmmmh!!! Unatia huruma rafiki yangu!!! Hata mara nyingine huwa nakosa nguvu za kukujibu kwa kuandika saaana. Hata leo nitaandika kidogo tu. Na haya ndiyo maelezo yangu kwako;

  Unaweza kuwa hukunielewa au uliamua kupindisha tu kwa makusudi. Kuhusu sheria za maadili, kafara, vyakula n.k., tulishaongea sana na wewe. Najua unajua kuwa, sheria (torati), iko kwenye mgawanyo huo. Nina uhakika unajua!! Na nina uhakika kuwa, hata wewe bado una mwili huu wa mauti. Bado una mwili wenye asili ya dhambi. Huenda umezaliwa upya kweli (mimi sijui) kama Paulo, lakini bado kuna shida tu ndani ya moyo wako (uovu), japo Siyi anaweza asiione shida hiyo isipokuwa kwa matendo yako.

  Nakupa pole tu kwa kutotaka kulitii neno la Mungu. Najua kuwa ulishakata shauri ya kufuata maamuzi yako mwenyewe. Nami siwezi kukukatalia. Wokovu ni wa mtu mmojammoja! Hata kanisa tunalojifunza kuwa Yesu atakuja kulichukua, ni individuals waliowaaminifu. Watiifu kwa neno la Mungu. Na hili ndilo kanisa la Mungu- Bibi arusi. Na nina imani unajua wajibu wa mke kwa mumewe na wajibu wa Mume kwa mkewe. Mungu ametuita kama kanisa kumtii YEYE, kama YEYE alivyotupenda sisi akajitoa kwa ajili yetu. Mwanaume (akimwakilisha Kristo), aliumbwa kumpenda mkewe, na mwanamke (akiliwakilisha kanisa ambalo ni individuals) aliumbwa kumtii mumewe (Kristo). Kazi ya Mungu ya kutupenda, ilishakwisha, lililobaki ni kwetu ni sisi wake waze (kanisa), kumtii Mungu.

  “This is the reason why there were few left in Egypt, because they didn’t obey God (Deuteronomy 28:62). Because the earth transgressed the laws, the curse devoured the earth, and there were few men left. Jesus said the same about us also. “For many be called, but few chosen” (Matthew 20:16; 22:14), and there will be few that are saved (Luke 13:23-24), and there will be few that find eternal life (Matthew 7:14). Many people will do many wonderful works in Jesus’ name, but only a few will do the Will of the Father, and only those few will be saved (Matthew 7:21-23). As a matter of fact, Jesus had many disciples walking with him while he was here on earth, but at one point, many disciples walked with Jesus no more, and only a few were left who followed him (John 6:66).
  Physical growth is a function of time. Intellectual growth is a function of learning. Spiritual growth is neither a function of time or learning, but it is a function of obedience (Hebrews 5:8-9). Transgression of the law is always a result of a lack of faith. People do not reject the scripture because it contradicts itself, but because it contradicts them!
  Every man’s destiny is to be determined by deeds done in the body (2 Corinthians 5:10, Revelation 2:23; 20:12-13; 22:12). If we reject God’s Law, God will reject us (Hosea 4:6). Remember, we don’t break God’s Law…it breaks us if we disobey it!” – Richard Anthony

  Mwisho, natoa wito kwako na familia yako kwa mara nyingine tena, “Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia; kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng’ambo ya Mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao; lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana” – Yoshua 24:15.

 18. Siyi,

  Ubarikiwe nawe kwa jitihada!
  Unajua hata Israeli, ktk ile miaka 40 waliyozunguka jangwani, walikuwa na jitihada, jitihada yao iliwasogeza zaidi ktk mauti, kule kufia jangwani huko kusiko na Ufufuo, kuliko kuwaingiza ktk nchi ya ahadi humo ambamo Ufufuo ungetokea!! Na hata leo hii, kuna Nchi ya Ahadi ambayo mkristo anaitiwa.

  Haya, hebu tuendelee kujifunza, tunaweza kufika mahali jambo likaeleweka vizuri. Unaniambia, “”Kwa hiyo kaka Lwembe, mimi nijuavyo ni kuwa, hakukuwa na dhambi iliyowapasa waisrael kutoa kafara tofauti na dhambi ya kuvunja mojawapo ya amri 10.””

  Na hapa tena unasema, “Kwanza, hawatunganyi kuwa kifo cha Kristo kiliondoa sheria za kafara tu. Wanatuambia ukweli kabisa.” Yaani unasema kifo cha Kristo kiliziondoa sheria za kafara, hizo ambazo zikivunjwa, mvunjaji alipaswa kuzitolea kafara, nazo sheria hizo, unaniambia kuwa ni zile Amri 10!

  Basi, kwa uhakika unasema “Kifo cha Kristo kimeziondoa Amri Kumi!!!!” HALELUYAAAAAAAAA!!!! Amri na kafara zake vimeondolewa kwa ile KAFARA,!

  Katika hili nami nakubaliana na wewe kabisa! Ni kweli, Kafara ya Kristo imeiondoa Sheria na Amri Kumi zake; maana ile Pazia ya Patakatifu pa Patakatifu iliporaruka, sote tuliokuwa “miti mikavu”, tulipata fursa ya kupaingia hapo kwa ile Sadaka, ndipo Uzima ukaturudia, ule tulioupoteza Edeni, tukachipuka kama ile fimbo ya Haruni, Hes 17:8 ” …ile fimbo ya Haruni iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi ilikuwa imechipuka, imetoa michipukizi, na kuchanua maua; na kuzaa malozi mabivu.”!

  Hii ndiyo hali ya mkristo “aliyezaliwa kwa maji na kwa Roho”, huyu aliyeuingia Ufalme wa Mungu, kwake huyu Torati na dhambi yake imekoma; “Kwa maana dhambi bila sheria imekufa.” Basi Sheria iliyoileta dhambi ikiisha kuondolewa, dhambi haiwezi kubakia. Mkristo huyu ndiye Maandiko yanatuambia kuwa HATENDI DHAMBI, na hatapita ktk Hukumu, yaani amekwisha kuokolewa!

  Huu ni upande mmoja, upande mwingine wako watu wa dini wenye mfano wa utauwa, hawa wanaongozwa na intellectual faith ambayo wao hudhania kwamba ni imani kamilifu, ile ya kiuungu, kumbe ni miti mikavu tu! Hao hujiridhisha katika kuzishika sheria za dini wasizozielewa hata manufaa yake, ni wale waliozaliwa kwa maji tu bila Roho na hivyo huyakosa Maarifa ya Roho, ndio maana hubakia hapo ktk hali isiyo na mbele wala nyuma!

  Mafundisho yao hujikita zaidi ktk kusamehewa ambako HAKUPO! Wao hujiridhisha ktk jinsi isiyoeleweka hata na wao wenyewe, yaani mzunguko wa mauti. Hebu mtazame huyu aliye mfano mzuri wa hayo ninayoyaeleza; “”HAta leo Siyi akiiba, akizini, nk. Kimsingi, isingekuwa damu ya Mwanakondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu, Siyi angepaswa kupigwa mawe. Anapoendelea kudunda tu huku akiwa na dhambi, hizo ndizo rehema, upendo na fadhili za Bwana kwa mdhambi ili apate kutubu mara moja.”” Very religious! Huyu ndiye uliniambia kuwa anatenda dhambi kila saa, asili yake haijamuacha angali anaongozana nayo. Hajazaliwa Mara ya Pili hata apate kuwa kiumbe kipya!

  Hata ufahamu wake haujahuishwa. Unaweza kumuona hapo anapokiri kwamba kwa uzinzi anaoendelea nao, sasa hivi anadunda tu kwa Rehema na fadhili za Bwana, yaani ile Kafara iliyotolewa kwa ajili yake. Hata anasema kwamba alipaswa apigwe mawe mpaka afe kwa huo uzinzi anaoendelea nao, sasa iwapo Kafara ya Kristo iliziondoa zile kafara, basi hao wazinzi waliopigwa mawe kwa uzinzi, ndio kusema hawakuwa na kondoo wa kumtoa sadaka? Au yule ‘Mary Magdalene’ wenu aliyepelekwa kwa Kristo kwa uzinzi, ndio tuseme walimpeleka wakitegemea Hukumu ya kifo baada ya kujiridhisha kuwa alikuwa hana mnyama wa kumtoa kafara???!!! Siyi hebu nioneshe mahali ambapo Mungu alihitaji itolewa kafara kwa ajili ya uzinzi??

  Gbu, my brother!

 19. Lwembe,
  Ubarikiwe na Bwana kaka.
  Mimi nimefurahi kukuona. Nimefurahi pia kwa vile umejifunza kuwa, kusuka nywele, ni dhambi kwa mujibu wa Biblia. Biblia imemzuia mwanamke kusuka nywele. Sijui kama imemzuia kunyoa pia. Kama una uelewa juu ya hilo, tusaidiane rafiki.
  Pili, narudi kwenye swali lako.Nalinukuu, “Wanawadanganya kuwa eti kifo cha Kristo msalabani kiliziondoa sheria za kafara tu; hivi Siyi nikuulize, hizo kafara zilikuwa zinatolewa kwa kuvunja sheria zipi? Na ni dhambi ipi ambayo haina uhusiano au haijajumuishwa katika Amri Kumi ambayo ilihitaji kafara?”
  Jibu
  Kwanza, hawatunganyi kuwa kifo cha Kristo kiliondoa sheria za kafara tu. Wanatuambia ukweli kabisa. Akina Siyi na wenzake huwa wako makini sana kudanganywa uongo mweupe peee!! Hawadanganywi na mtu ila huwa wanafundishwa ukweli tupu. Pili, sadaka za kafara, zilikuwa zinatolewa kwa mtu kuvunja sheria za maadili. Na sheria za maadili, maagizo yake yalikuwa/yako hivyo mpaka leo, kwamba mtu akizivunja, anapaswa kuuwawa. Adamu na Eva walipoasi sheria ya Mungu bustanini Edeni, kimsingi walipaswa kufa palepale. Ni rehema za Mungu tu, Mungu aliaamua kuwafanyia hisani ya kuwachinjia mnyama kwa ajili ya toba ya muda kitambo utaratibu unaojulikana leo kama (sheria za Musa/kafara). HAta leo Siyi akiiba, akizini, nk. Kimsingi, isingekuwa damu ya Mwanakondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu, Siyi angepaswa kupigwa mawe. Anapoendelea kudunda tu huku akiwa na dhambi, hizo ndizo rehema, upendo na fadhili za Bwana kwa mdhambi ili apate kutubu mara moja. Kwa hiyo kaka Lwembe, mimi nijuavyo ni kuwa, hakukuwa na dhambi iliyowapasa waisrael kutoa kafara tofauti na dhambi ya kuvunja mojawapo ya amri 10. Kama wewe una ufahamu mwingine, tusaidiane pia.
  Ubarikiwe na Bwana.
  Karibu sana

 20. Siyi,

  Asante kwa maelezo yenye hadithi ya huyo dada aliyesuka nywele, leo ndio nimejifunza kutoka kwako kwamba kumbe Biblia inakataza mwanamke kusuka nywele!! Na kunyoa nywele je, anaruhusiwa mwanamke, kama mnavyowanyoa huko kwenye Sheria/Torati ya leo?

  Pia ingependeza kama ungenipa jibu la swali nililokuuliza badala ya ngonjera ulizoniletea; swali hili hapa tena, labda hukuliona kwa jazba!

  “Wanawadanganya kuwa eti kifo cha Kristo msalabani kiliziondoa sheria za kafara tu; hivi Siyi nikuulize, hizo kafara zilikuwa zinatolewa kwa kuvunja sheria zipi? Na ni dhambi ipi ambayo haina uhusiano au haijajumuishwa katika Amri Kumi ambayo ilihitaji kafara?”

  Karibu Siyi!

 21. Lwembe,
  Nashukuru kwa mwitiko wako.
  Naona mjoli wa Bwana bado unazunguka kwenye kogwa la uecumene la j2. Hili ndilo linalokusumbua sana. Ukisema sheria zote ziliishia msalabani, ni sawa na kusema kuwa siku hizi hakuna dhambi. Maana dhambi huja kwa kuitambua sheria!!! Mtu mmoja nilimuona amesuka nywele. Nikamuuliza, kwa nini umesuka? Biblia imekataa!! Hujasoma? Alinijibu alishasoma, na akapata maana inayomruhusu kusuka nywele. Nikamuuliza, maana gani hiyo? Alisema kuwa, Mungu anaangalia ndani ya moyo na siyo nje. Hata kama sitasuka nywele kama ndani nimeoza, mimi si lolote!! Nikamwambia umejibu vyema. Nikamuuliza, umesahau kuwa yale yaujazao moyo ndiyo hujidhihirisha kwa nje? Au umesahamu kuwa huwi najisi kwa mambo ya nje isipokuwa ya ndani ya moyo? Hujasoma kuwa mawazo mabaya, chuki, wivu, husuda nk ndiyo yamtiayo mtu unajisi hata kabla ya kujidhihirisha kwa nje?
  Lwembe naye ana mtazamo uohuo. Wafanya manyanga kwa nje, ukiusingizia moyo kuwa uko salama kumbe nako kumeoza tu. Maana huwezi kufanya jema kama moyo unawaza mabaya wala huwezi kufanya baya kama moyo unawaza mazuri. Huwezi kuikanyaga sheria ya Mungu, huku ukijidai kuwa Mungu anaangalia ndani. Kabla ya kuikanyaga sheria ya Mungu kimwili, Mungu alikuona umeshaikanyaga tayari hata kabla ya kutenda kwa mwili. Pole uliyepotea njia japo wafikiri uko sahihi.
  Siyimn wenu

 22. Siyi,

  Haya ni mafundisho murua sana kwa yeyote yule aliye nje ya wokovu, yanakuleta ktk kutumia akili, kwani ndicho kitu pekee mlicho nacho, na hivyo kwa kadiri mnavyoendelea kuzungushwa na hayo, kutoka nukuu hii kwenda ile na nyingine na tafsiri zake zilizotengenezwa kwa umahiri kwa maneno matamu ya kifafanuzi yasiyo na chochote zaidi ya upako demonic, ukiwatia ujinga wa dini ili kuhakikisha fahamu haziwarudii, terms kama Moral Law of Ten Commandments, Ceremonial laws, Creation Sabath nk, basi hukuacha unajisikia utakatifu kama wa Kayafa, ukiingizwa ktk ile hali ya kuwa very religious without an understanding of the Word of God! Na kwa kuukosa ufahamu wa Maandiko, ndio nawaona mnavyo argue out of ignorance!!

  Jambo linalozungumziwa hapa linahusu wokovu, ambao wewe hujui chochote kuuhusu; hata hizi makala za rafiki yako zinalishuhudia jambo hilo!!! Itawachukua muda mrefu sana kuelewa Biblia inachokufundisha, maana mko mbali saaaaaana!!

  Kimsingi, mafundisho yenu ni yale ya Mpinga Kristo! Nafahamu kwamba ni vigumu sana ninyi kulielewa hili, lakini huo ndio ukweli. Mpinga Kristo hakabi watu mtaani, bali ni nadhifu na tena ni mtanashati, ni mtu wa dini mwenye mfano wa Utauwa! Ili kumbaini yatazame Mafundisho yake, siku zote HULIPINGA Neno la Mungu kwa hila!

  Biblia inapotangaza Wokovu kwa walio dhambini, Mpinga Kristo, huukataa wokovu halisi uliokusudiwa kwa kuupeleka huko mbele ambako HAUPO! Kristo anapowaondoa watumwa wake katika Torati, hao aliowanunua kwa Damu yake, yeye huwalazimisha kuendelea ktk Torati ktk namna mpya anayoitengeneza na hivyo kuwaondoa ktk Neema!

  Mwalimu wako anatuambia, (nanukuu kipande tu, maana dude zima ni uongo!)
  “”Kifo cha Kristo msalabani kiliziondoa Sheria za makafara. Kiliondoa kutolewa kwa kondoo madhabahuni. Sheria za makafara ziliondolewa na Sheria ya maadili ya Amri Kumi kuthibitishwa. Kumbuka kwamba ni kutokana na Sheria kutokuondoshwa, ndiko kulimlazimu Kristo afe””

  Maandiko aliyoyanukuu hayana uhusiano wowote na huu uongo anaoufundisha. Ebr. 10: inafundisha hivi:
  “1-3 Basi torati, kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wo wote kuwakamilisha wakaribiao….”
  Kutoka Andiko hili tunaelewa kwamba Torati HAIMKAMILISHI mwaminio. Nao mzunguko wake unajumuisha dhabihu za dhambi na makafara yasiyokwisha kutokana na kila zitolewapo basi hubakiza kumbukumbu la dhambi kila mwaka!!
  “4Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi.”
  Hii ndiyo Torati, nazo AMRI Kumi ni sehemu ya Torati. Huu ndio Mfumo aliowapatia Israeli kwa ajili ya Utakatifu wao, ile Hatua ya Kwanza. Na kuhusu Hatua hii, hapo anapoifikisha ktk Ukomo, anasema: “6Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo.” Hapa Siyi ulipaswa ujifunze kwamba Mungu haridhiki na kitu nusu nusu, ndio maana anatuambia Haki yetu isipozidi ya Mafarisayo HATUTAINGIA; Mungu anahitaji Utakatifu kamili!

  Angalia hapa Hatua ya Pili anayopelekwa mwaminio:
  “8 Hapo juu asemapo, Dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo (zitolewazo kama ilivyoamuru torati), 9ndipo aliposema, Tazama, nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza, ili kusudi alisimamishe la pili.”
  Swali ulilopaswa ujiulize mpaka upate jibu lake ni, “Aliliondoaje hilo la Kwanza? Kama anasema aliliondoa, basi elewa kuwa limeondolewa, usijaribu kulisimika huko gizani kwa kificho kama yule mpanzi! Tena basi ungelijiuliza swali hilo, jibu lake lingekusaidia kulijua la hili la Pili alilolisimamisha ni nini, akiisha kuliondoa hilo la Kwanza ambalo ninyi hamjaelewa kabisa inakuwaje!!!?

  Kwa kulikosa kwenu jambo hilo la kuondolewa hicho cha kwanza na kusimikwa hiki cha Pili, basi MMELIKOSA jambo zima la Wokovu!!!! Tena kulikosa kwenu kunadhihirisha kuwa hata lile la Kwanza HAMLIJUI, maana mngelilijua la Kwanza, na hili la Pili mngelilijua kwa urahisi kabisa na kulifurahia, maana ni Wokovu wake!

  “10 Katika mapenzi hayo mmepata utakaso, kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. 11 Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada, na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi; ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. 12 Lakini huyu, alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu; … 14Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. 15Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia; kwa maana, baada ya kusema, 16 Hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, Nitatia sheria zangu mioyoni mwao, Na katika nia zao nitaziandika; ndipo anenapo, 17 Dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. 18Basi, ondoleo la hayo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi.”

  Siyi kila siku mnafundishwa kuwa “Unajisi” au dhambi hutoka ktk mioyo ya watu; sasa kama hivyo ndivyo ilivyo, basi twafahamu kwamba kafara zilizokuwa zikitolewa HAZIKUWEZA KUINDOA DHAMBI kutoka ktk mioyo ya waaminio, ndio maana kila mwaka walirudi tena kwa zoezi hilo hilo. Lakini ktk ujio wa Kristo anasema, “14Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa”, kwamba hawa sasa hawatarudi tena kutokana na kule KUONDOLEWA kwa Shina la Dhambi mioyoni mwao, humo sasa limepandwa Shina jingine liitwalo Upendo, hili ndilo umeambiwa AMRI zangu, kwahiyo hawa HAWATENDI Dhambi tena, hakuna Upendo unamuongoza mtu kutenda dhambi; Huu ndio UNAITWA wokovu, achana na make believe religion!!!!

  Uongo kama huu kwamba eti “Kwa vile Sheria za Maadili haziwezi kuondoshwa, ndio ilimlazimu Kristo afe” hata sijui mnafikaje kuyaamini mambo kama haya na huku mkijisifia kuwa ninyi ni watu wa Maandiko, ni maandiko gani yanayolisema jambo hili? Angalia hii fix mnayopigwa, ili tu muukatae wokovu, mnasema, kuhusu kifo cha Kristo, “Yeye alikufa ili kutupatia neema ya muujiza wa kiungu unaotupatia nguvu ya kuitunza sheria”!! Yaani unaweza kuamini upuuzi kama huu? Ni Sheria gani unayoweza kuitunza wewe uliye masikini wa Roho? Biblia ilisema ni vipofu na masikini na HAMJUI!!!

  Wanawadanganya kuwa eti kifo cha Kristo msalabani kiliziondoa sheria za kafara tu; hivi Siyi nikuulize, hizo kafara zilikuwa zinatolewa kwa kuvunja sheria zipi? Na ni dhambi ipi ambayo haina uhusiano au haijajumuishwa katika Amri Kumi ambayo ilihitaji kafara?

  Kaka, Injili siyo mapambio!!!

 23. Lwembe,
  Shida yako, naiona hujaelewa ni kitu gani kilikuwa ni kivuli cha Kristo. Una maswali kiasi chake umenipatia niyajibu. Naomba wakati unasubiri hayo majibu, soma makala ya hii (not mine) huenda itakusaidia kwa kiasi fulani bro.
  The Law which Ended on the Cross
  It is charged that, when He died on Calvary, Christ destroyed the moral law of Ten Commandments. But the Bible does not teach this.
  Here are the passages used to show that Gods law has been abolished:
  Hebrews 10:7-9 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of Me) to do Thy will, O God. Above when He said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin Thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law. Then said He, Lo, I come to do Thy will, O God. He taketh away the first, that He may establish the second.
  Ephesians 2:15 Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in Himself of twain one new man, so making peace.
  What do those passages mean? They cannot mean that either the moral law of Ten Commandments or the Creation Sabbath were destroyed at Calvary.
  Hebrews 10:7-9 is talking about the sacrificial and offering laws. It says so. Christ’s sacrificial death on the cross eliminated the sacrificial laws (also called ceremonial laws). The death of Gods Lamb did away with the offering of lambs on the altar. The sacrificial laws were taken away and the moral law of Ten Commandments established.
  Ephesians 2:15 is talking about the commandments contained in ordinances. The ordinances were the ceremonial laws. By His death, Christ eliminated the sacrificial laws and, as our Mediator, brought us to God.
  1. Jesus did not come to earth to destroy the moral law! Keep in mind that it was because that law could not be abolished that Christ had to die. Christ did not die so we could keep sinning. He died to provide us miraculous divine grace to empower us to keep the law.
  1 John 5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep His commandments.
  Revelation 14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.
  2. Some today claim that there has been no law since the death of Christ. But the Bible teaches that if there is no law, there is no sin! Indeed, without the law to identify sin, we cannot know what sin is. Apart from the presence of the law, sin does not exist.
  Romans 4:15 Where no law is, there is no transgression.
  Romans 5:13 Sin is not imputed when there is no law.
  Romans 3:20 For by the law is the knowledge of sin.
  Romans 7:7 I had not known sin but by the law.
  1 John 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law; for sin is the transgression of the law.
  It is the Ten Commandment law of God that the saints will keep. When asked, Which law? Jesus replied by naming several of the Ten Commandments (Matt 19:17-19). And the Apostle James did likewise (James 2:10-12).
  3. It is the ceremonial law, the law of Old Testament sacrifices, which ended at the cross.
  The only thing abolished at the cross was the ceremonial law, contained in ordinances. They were the sacrificial laws. After Christ’s death, it was no longer necessary to sacrifice lambs at the Temple, for Christ, our Lamb, had died. But, after the death of Christ, we were still obligated to keep the moral law.
  Daniel 9:26-27 predicted that, at His death, Christ would cause the sacrifice and oblation to cease. And the Apostle Paul tells us that this is exactly what happened. When Christ died, the ceremonial ordinances were blotted out. The sacrificial services in the Temple no longer had meaning in the eyes of God.
  Colossians 2:14 Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross.
  Ephesians 2:15-16 Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in Himself of twain one new man, so making peace; and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby.
  A leading Protestant writer, Dr. Albert Barnes, in commenting on Colossians 2:16, said this:
  But the use of the term [sabbaths] in the plural number, and the connection, show that he [Paul] had his eye on a great number of days which were observed by the Hebrews as festivals, as a part of their ceremonial and typical law, part of the moral law, and not on the moral law or the Ten Commandments. No part of the moral law not one of the Ten Commandments could be spoken as a shadow of things to come. Dr. Albert Barnes, Commentary on Colossians 2:16.
  The shadowy laws were the ones that foreshadowed the coming of Christ: the slaying of the lambs and goats, the keeping of the yearly Passover, etc. All these ceremonial laws were taken away by the death of Christ.
  Hebrews 10:1-4 For the [sacrificial] law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. For then would they not have cease to be offered? . . But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins.
  The moral law is a perfect law (Ps 19:7; 119:172, 142; Rom 7:12). The ceremonial law was imperfect (Heb 7:18-19; 10:1-4).
  The moral law is in itself spiritual (Rom 7:14). The ceremonial law was not in itself spiritual (Heb 9:10).
  The moral law was spoken directly by God Himself (Deut 4:12-13, 22-23; Ex 20:1). The ceremonial law was spoken by Moses (Lev 1:1-2; 7:37-38).
  The moral law was written by the Lord Himself upon two tables of enduring stone (Deut 5:22; Ex 31:18). The ceremonial law was written by Moses in a book (Ex 34:27; Deut 31:9).
  The moral law is eternal, requiring obedience from all (Rom 3:31; Matt 5:17; Luke 16:17; Matt 19:17; 1 Cor 7:19; Rev 22:14). The ceremonial law was abolished at the cross; therefore obedience to it is not required from anyone today (Eph 2:15; Col 2:14-17; Acts 15:24).
  These sacrificial laws included yearly holy days, or yearly sabbaths. The weekly Sabbath was given to mankind at the foundation of the world and is the fourth of the Ten Commandments.
  But the yearly sabbaths were gatherings for special sacrificial service and foreshadowed the death of Christ. At those services, there were special meat offerings and drink offerings. A list of the yearly sabbaths will be found in Leviticus 23:4-44.
  The weekly seventh-day Sabbath is called the Sabbath in the Bible, but the yearly sabbaths are easily identified. When mentioned together, an s is added; they were the sabbaths or sabbath days. All those yearly gatherings were abolished at the cross. Paul calls them (and their meat and drink offerings) a shadow.
  Colossians 2:16-17 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days: which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.
  Hebrews 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect.
  This is because the meaning of the Temple services ended when Christ died. At that moment a hand reached down from heaven and tore the veil of the Temple in two, thus desecrating it and destroying its significance:
  Matthew 27:50-51 Jesus, when He had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And, behold, the veil of the Temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent.
  Hebrews 10:7-9 Then said I [Christ], Lo, I come (in the volume of the book it is written of Me) to do Thy will, O God. Above when He said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law. Then said He, Lo, I come to do Thy will, O God. He taketh away the first, that He may establish the second.
  The first the shadow laws and ceremonies was taken away by the death of Christ, that He might solidly establish by His death the principle that man must obey God and, through the merits of Christ, he can be empowered to do it!

 24. ……..inaendelea

  Siyi na “Rafiki yako kipenzi”,

  Halafu mmelichukua tukio hilo na kulitafsiri kinyume na maudhui yake, kwamba hakuwepo mtu anayestahili kuisimamia Hukumu ya huyo Mary Magdalena wenu, ndipo mnaihusisha Neema! Mnasema, “Sheria isingalimponya mwanamke huyo, lakini Yesu angeweza.” Mnasahau kwamba Mafarisayo walimletea yule mwanamke kwa Yesu ili amuhukumu ilhali yeye hakuja kuhukumu! Akawarudishia kazi hiyo ya Hukumu, “Nao walipozidi kumhoji, alijiinua, akawaambia, Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe”, ndipo mnatamatisha kwa kuyaunga maelezo yenu kwenye vifungu vilivyofuatia kama hivi: “”Washtaki wote waliupungukia utukufu wa Mungu. Wakishtakiwa na dhamiri zao wenyewe kwa udhambi wao, wakaondoka mmoja baada ya mwingine. Mary, akitetemeka, mwenye hatia, mwenye kutubia, ndiye pekee aliyebaki””! Je, ni wapi ktk Maandiko panaposema kwamba huyo mwanamke mnayemwita ‘Mary’ alitubia huo uzinzi?

  Kisha mnaendelea, hapo Yesu alipomwambia, “Enenda zako wala usitende dhambi tena”, mnasema,””Huyo mwenye dhambi aliyehukumiwa, alisamehewa na kuwekwa chini ya Neema, lakini alilazimika kuanzia hapo kuitii Sheria, “Enenda wala usitende dhambi tena”. Kuokolewa kwa Neema hakumuondelei yeyote yule wajibu wa kuitii sheria ya Mungu. Neema inaiondoa hukumu ya sheria, bali haiiondoi sheria…””

  Sasa, ndio maana nilisema kwamba kwa uongo wenu mnaishia kujichanganya vibaya sana! Iwapo kuokolewa kwa neema hakumuondelei yeyote yule wajibu wa kuitii sheria ya Mungu, nayo nguvu ya sheria ikiwa ni Hukumu, basi Neema ikiisha kuiondoa Hukumu, sheria ina nguvu gani tena???? Unaona mnavyojichanganya?

  Kuhusu huyo “Mary Magdalena” wenu, ni kwamba HAKUSAMEHEWA uzinzi wake bali HAKUWEPO wa kuipitisha Hukumu kulingana na vigezo ambavyo wote walivijua, lakini UNAFIKI ndio ulikuwa umewatawala; Siri za mioyo yao ziliposomwa, wakabaki utupu, wakakimbia!!! Kristo hakuja kuhukumu bali kuokoa, kwahiyo hawezi kuhudumu nje ya mpangilio, vinginevyo ingembidi ashushe moto saa hiyo hiyo kwani wazinzi walikuwa hawahesabiki kwa wingi, kama leo hii ilivyo! Pia alimuonya yule mwanamke kutokurudia mambo yake hayo kwani washtaki wake walikuwepo bado, lurking around in the shadows of the law, na akirudia wakamkamata, hawatampeleka kwake tena, watamalizana naye huko huko! Kama ni jambo la kusamehewa, mbona mifano iko mingi ya waliosamehewa, Lk 7:48 “Kisha alimwambia mwanamke, Umesamehewa dhambi zako”!

  Uongo ni mwingi sana, tena uko ktk mpangilio laini wa kilaghai kiasi kwamba kuufunua wote kulingana na mnavyoutiririsha, ni another occupation! Mimi nimewaonesha tip ya iceberg ya huo UONGO manipulative, msingoje kuliona jabali lote lililojificha chini ya bahari ya dini, it will be too late! Michezo ya dini ni hatari kwa uzima wa kiroho maana unaweza kujidanganya kuwa huko mbele utachomoka, lakini ukakosa nguvu ya kuchomokea na ukapotea na dini yako! Upako wa mashetani ya dini umepewa nguvu ya kupoteza! Nukuu ya Pastor Max D. Younce, hapo ktk mchango wa dada Margreth Mkiwa, yanaliweka wazi sana jambo hilo, namna yake:
  “A demonic spirit’s favorite activity is making a person feel religious without an understanding of the Word of God.” hebu niambie, utachomokaje ktk kabali kama hii!!!!!!!!

  Basi ngoja nikomee hapa kwa leo, kwa sehemu ya kwanza ya maelezo ya “rafiki yako kipenzi”; halafu nitarejea kwa sehemu ya pili, kukiwa na umuhimu.

  Ubarikiwe ndg yangu!

 25. Siyi na “Rafiki yako kipenzi”,

  Hiki “kipande cha maandishi ya rafiki yako kipenzi” ulichotuletea, kina habari ya wokovu wa kutunga kuliko Wokovu wa Injili! Iwapo umedanganyika kiasi hiki, basi ni dhahiri kuwa utapotea pamoja na huyo “rafiki yako kipenzi”, maana uongo ni kigezo kimojawapo cha wanaopotea!!!

  Nukuu za Maandiko na rejea alizozitumia “rafiki yako kipenzi”, naona zimekupumbaza mithiri ya swala aliyepigwa tochi kali na muwindaji! Lakini, Maandiko kuhusu Sheria na Neema, hayatanguki, labda uwe huijui maana yake na hivyo kuwa unaimba tu mapambio!

  Ngoja tuanzie hapo alipoanzia kukuseti huyo rafiki yako: Rum 3:23
  “…kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu”, na kutoka kifungu hiki anaendelea na maelezo yake, kwa kiswahili rahisi, anasema, “”Wokovu ni zawadi tuipokeayo kutoka kwa Mungu kwa neema. Yesu aliichukua adhabu ya dhambi zetu juu yake. Matendo yetu hayawezi kutuokoa”” Mpaka hapa ni kweli, na anaendelea kuleta vifungu vilivyo ktk muktadha huu vizuri kabisa, akiionesha kazi ya Neema dhidi ya Matendo, yaani Sheria. Ananukuu Efe 2:8, kisha Romans 11:6 ktk kusisitiza hilo.

  Baada ya kuyaweka hayo yaliyo kweli, sasa anaanza kuseti “Mpindo”, msikilize hapa kwa makini:
  “”Hii neema iokoayo ni habari nzuri sana. Lakini, Je, inatupa uhuru wa kutoitii Sheria ya Mungu? Hapana. Ukweli ni kwamba neema ndiyo inayoithibitisha sheria. Sheria haiwezi kutuokoa, bali inaweza kututahadharisha kwa kutueleza dhambi ni nini. Rum 3:31 “Basi, je! Twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume cha hayo twaithibitisha sheria.””” mwisho wa kunukuu.

  Zawadi ina gharama, hata yaweza kuwa ni kubwa sana, lakini apewaye zawadi hiyo, hupewa bure! Akiilipia, huwa si zawadi tena bali stahili yake kwa malipo aliyoyafanya. Tena hakuna jambo lisilo na staha, au kukosa adabu, kama kujaribu kulipia zawadi uliyopewa!

  Basi, kama alivyokiri ‘rafiki yako kipenzi’ kwamba “”Wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu””, naye Mnunuzi wa zawadi hiyo tuliyopewa ni Kristo; maana Mungu alihitaji damu yetu imwagike, ndipo Kristo akaimwaga Damu yake badala yetu na kukiondoa kifo kilichokuwa kinatukabili. Basi, zawadi halisi iliyotolewa kwetu, kutoka kwa Mungu, twaweze kusema kwa uhakika kabisa kwamba ni Kristo, huyu ndiye Neema ya Mungu kwetu, ambaye ndani yake ndimo ulimo Wokovu wetu!!! Nao “Wokovu” ndiko huko kuondolewa kwetu kutoka Hukumu ya kifo iliyokuwa juu yetu; na hao waliondolewa adhabu hiyo, ndio wanaitwa walio okoka! Kwa kifupi hao ni mali ya Kristo, amewanunua kwa Damu yake ya Thamani, kutoka kwa mmiliki wao wa zamani, Dhambi na Sheria!! Huwezi ukauza nyumba halafu ukataka uendelee kuimiliki; ndio maana huwa unapotaka kuuza, unatakiwa utoe tamko kwamba, “Mimi Siyi, nikiwa na akili timamu, nimeamua kwa ridhaa yangu, kubatizwa maji marefu, kwa Jina la Bwana Yesu Kristo, ili kuungana na mitume pamoja na wale 3000 wa siku ya Pentekoste!”

  Kwahiyo, maelezo ya ‘rafiki yako kipenzi’, kuhusu hiyo Neema iokoayo, hapo anapouliza, “”Je, inatupa uhuru wa kutoitii Sheria ya Mungu? “” yanaonesha kwamba hata Neema yenyewe HAIJUI ni nini!!! Sheria iliposhindwa kutiika, ndipo Mungu akatuletea Neema inayotafsirika ktk WOKOVU!!! Maandiko yanaposema, “Basi, je! Twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume cha hayo twaithibitisha sheria.” Sheria inaweza kuthibitishwa kwa Neema tu na si kwa kutii kulikoshindwa! Sheria ilisema “Usizini”; hebu niambie, ni wazinzi wangapi waliokaa ktk foleni ya kutumbukizwa Jehanum leo hii, ambao hawajawahi kutembea kimwili na wanawake au wanaume wanaotuhumiwa pamoja nao, bali kwa kuwatazama tu!!? Au ni wangapi wana kesi za kuua kwa chuki tu leo hii?! Jaribu kuwaza, utaupata wapi moyo wa Huwa nawe ni Kunguru kwa kuzaliwa? Haiwezekani!!!

  Ni rahisi sana kuitoa thamani Neema iwapo huijui Sheria. Na huwezi kuijua Sheria iwapo Utakatifu anaouhitaji Mungu huujui. Biblia inasema ukikosa ktk moja ya Sheria hizo umekosa ktk zote, nayo maana ya Neno hilo ni kwamba unastahili Hukumu, ambayo ni kifo; kwa kifupi Mungu hakukubali ukikosa hata ktk moja ya hizo Sheria; ndio maana HAKUNA aliye Hesabiwa Haki kwa Sheria! Basi yeyote anayejaribu kuilipia Neema kwa jitihada a kuitii Sheria, huyo ni mtovu wa adabu, hana heshima, au ufahamu wake umeharibiwa!!!

  Basi Neema ndiyo inayoiondoa Sheria kwa kuuleta Uhai wa Kristo ndani yetu hata lile neno litimie kwamba Yeye yu ndani yetu nasi tu ndani yake, hii ndiyo Siri ya Utauwa, kwamba Mungu alidhihirika ktk Mwili, yaani sisi tulio OKOKA; “…kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako; hao nao wawe ndani yetu”!!!

  Sasa, iwapo umekielewa vizuri hicho anachokisema Kristo, hebu niambie, ukifika ktk kitongoji wanachoishi watu wa jinsi hiyo, hao ambao “wako ndani ya Baba na Kristo”, yaani hao “waaminio”; kitongoji chao labda kina watu elfu kumi wa jinsi hiyo, je, kwa mawazo yako, kutakuwa na kituo cha polisi ktk kitongoji hicho?? Si rahisi, hakitakuwa na kazi! Rum 6: 14 “Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali chini ya neema.” Kama unaamini!!!

  Maelezo yote aliyoviwekea vifungu alivyovinukuu, yanaonesha kwamba huyo “rafiki yako kipenzi” hajui Neema humfanyia nini mwaminio. Neema humfanya mwaminio kuwa ni ‘kristo mdogo’ na hivyo kuyatimiza Maandiko yote yanayomhusu mwaminio, kihali na kimaisha ya wokovu hapo inapombadilisha Nia!

  Nakushauri umuache huyo “rafiki yako kipenzi” kama kweli unampenda Kristo! Kwanza huyo rafiki yako ni muongo wa mazoea hata inashangaza kwamba unaendelea kuambatana naye, labda ni kwa ule usemi, “Birds of a feather…” kwamba nawe ni muongo kama huyo, ndio mmekuwa marafiki vipenzi, anachosema yeye nawe ndicho hicho hicho! Haya basi, hebu niambie ni wapi Biblia ilisema kwamba yule mwanamke mzinzi ktk Yn 8:3-11 kwamba alikuwa ni Mary Magdalena??

  Itaendelea…….!

 26. wokovu umeanza baada ya Yesu kufanyika mwana wa adam soma Yohana 3:16 na Yohana 1:12 kabla ya hapo wokovu haukuwepo maana wokovu ni neema mubalikiwe

 27. Magreth na wengine,
  Huu ni mwendelezo wa makala ya kipenzi changu mmoja niliyoipachua na kuipachika sehemu yake hapo jana.
  Tuendelee..
  Cont’d
  Was there a Grace in OT??
  Our salvation centers in the cross of Jesus Christ. Have you ever wondered what people did about their sins before Jesus was crucified on Calvary? How were sins atoned for in Old Testament times?
  Dispensationalists believe that before Christ, salvation came through the law, and now, after Christ, salvation is by grace. But as we saw in the previous article, all are obligated to keep the law of God. Therefore, salvation for those living before Christ must also have been by grace. In fact, grace existed even in the time of Noah, who “found grace in the eyes of the LORD” (Genesis 6:8).
  In 2peter 2:5, Noah is called a “preacher of righteousness.” Righteousness comes by faith in Jesus Christ. The New Testament makes it quite clear that all salvation is through Christ Jesus. Hence, Christ is the Saviour of those that lived before the crucifixion.
  The sacrificial system of the Old Testament pointed to the coming death of the promised Messiah. The Gospel was presented in the form of typology—an enactment of God’s salvation plan using symbols.
  The sacrificial lamb of the Jewish system represented Jesus, the innocent Lamb of God who takes away the sins of the guilty world. He abolishes even the record of our sins through His sacrifice and grants the repentant sinner eternal life in Him and through Him. The blood shed by the lamb represents the blood of Christ that would be shed. Paul writes, “without shedding of blood is no remission” (Hebrews 9:22).
  Grace in the beginning
  The Bible teaches salvation through Christ from the time of the Fall to the time of the Second Coming of Christ. The blood of the lamb—the first sacrificial animal—saved Adam and Eve. When sin stripped the holy pair of their robes of righteousness and left them naked, God Himself covered their nakedness with animal skins (Genesis 3), symbolizing the righteousness that is available to all through Christ.
  The animal that gave its life represented the Lamb of God that would be slain for them. Since God Himself clothed them with these pelts, representing the promise of righteousness restored, he must have explained to them this way to salvation—the Messiah who would come to pay the price for sin so that they could regain eternal life.
  The Acceptable Sacrifice
  The difference between relying on one’s own merits for salvation and relying on the merits of the Messiah who was to come was demonstrated in the lives of Adam and Eve’s sons, Cain and Abel.

  Cain brought to God an offering only of farm produce, the fruit of his own labor. His offering did not receive the approval of God, because by bringing only this sacrifice Cain showed that he relied only on his own merits rather than the blood of the Lamb for salvation. However, “without shedding of blood is no remission.” Salvation lies outside oneself in Christ.
  Abel’s offering, on the other hand, included the blood offering (Genesis 4:4). His sacrifice was accepted because it pointed to the coming Redeemer. Abel thus understood that salvation was only to be obtained through faith in the blood of the Lamb. His testimony stands to this day.
  By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh (Hebrews 11:4).
  What is net??
  Continuation of the article which tells the story of Abraham, a man of faith who followed God’s law and saw God’s grace in a very real way.
  Nitaileta tena na yenyewe!!

 28. Na kwakuanza mimi, naomba nikupatieni kipande cha maandishi ya rafiki yangu kipenzi yanayoelezea habari za wokovu kuanzia agano la kale. Huu ni utangulizi wa kile ulichokiuliza. Kiini cha hoja yenyewe, kitafuata baaadaye. Nimekipachua (copied) na kukipachika (pasted) moja kwa moja. Twende kazi…
  According to Scripture, we all need salvation because we have all sinned (Rom 3:23). Salvation is a gift from God that we receive by grace. Jesus took the punishment for our sins upon Himself. Our own works cannot save us.
  For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God (Ephesians 2:8).
  And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work (Romans 11:6).
  This saving grace is wonderful news. But does it free us from obedience to God’s Law? No. In fact, grace establishes the law. The law cannot save us, but it can warn us by telling us what sin is.
  Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law (Romans 3:31).
  Romans 6:14-16 tells us this:
  For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace. What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid. Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?
  Simply then, sin (transgressing God’s law) leads to eternal death, but grace leads to eternal life.
  Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good (Romans 7:12).
  Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin (Romans 3:20).
  It is by grace that we are saved, delivered from sin, justified, restored, and sanctified. On one hand, grace sets right our relationship with God. On the other hand, the law tells us what sin is so that we may avoid it by the grace of God. A true conversion will fill the heart with gratitude and the restored person will want to live in harmony with the law of God.

  Jesus said, “If ye love me, keep my commandments…If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love” (John 14:15, 15:10).
  For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous (1 John 5:3).

  Grace incidence
  In In John 8, we read the account of Mary Magdalene when she was caught in adultery and brought before Jesus. She stood before Him condemned to death by the law (verses 3-5):
  And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst, They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?
  The law could not save her, but Jesus could. “So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her” (verse 7). All of the accusers fell short of the glory of God. Convicted of their own sinfulness, they left one by one. Only the trembling, guilty, repentant Mary remained.

  Jesus turned to her and said, “Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more” (verses 10-11).

  The condemned sinner was forgiven and placed under grace, but then she was obligated to henceforth keep the law, to “go, and sin no more.” To be saved by grace does not relieve anyone from the duty of obedience to God’s law. Grace takes away the condemnation of the law, but it does not do away with the law.
  There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit (Romans 8:1).
  We know that we are saved by grace because Jesus was crucified to pay for our sins. But what about God’s people who lived before the time of Jesus? How were they saved?
  Nitakuletea kipande kilichobaki kinachofuatia

 29. Magreth,
  Umeleta swali zuri sana litakalofungua watu na kuelewa juu ya uhusiano uliopo baina ya torati na wokovu. Ubarikiwe sana.
  Aidha, Yusha, ubarikiwe kwa kuwa mwepesi wa kupitia mapachiko. Bwana akubariki sana
  Nawaombea nyote

 30. Kwa akili zangu wokovu uliaanza kisha Yesu kufa msalabani,kabla ya kufa Yesu watu walikua na okolewa kupitia damu ya minyama.

 31. Is baptism required for salvation?

  Isn’t the water in the photo to the left beautiful? As lovely as it is, it’s just water my friend… it cannot save you.

  In the Old Testament period, baptism was a ritual of conversion to Judaism. Pagans would become proselytes through this ritual by self-baptizing themselves to become part of the Jewish people. So it was an Identification with the people of God.

  “In the name of Jesus” distinguishes the Christian baptism from all others at that time. This is not referring to the formula said over a person, but indicated a confession in Christ which was made publicly. To be baptized in Jesus’ name was the command to the hearers of the gospel.

  Does this contradict Matthew 28:19 of being baptized in the Trinitarian formula (i.e., in the name of the Father, Son and Holy Ghost)? No, Jesus is the sole representative of the triune God in bodily form. The Godhead became incarnate in the flesh of the God-man, Christ Jesus (1st Timothy 3:16 – King James Bible). We are told there is no other name by which one is to be saved (Acts 4:10-12). He alone is the fullness of the Godhead (bodily) according to Colossians 2:9 (King James Bible).

  His name was used to represent the Godhead to the hearers of the Gospel, distinguishing it from the other baptisms of their day. Church history and tradition shows the Trinitarian form, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, was the method of baptism (Matthew 28). There are two major ordinances in the New Testament, baptism and the Lord’s supper. In the Old Testament, the major ordinances were circumcision and the Passover. The Passover was changed to the Lord’s supper and points back to the death of Christ and His future return. It is a memorial which we take until He comes, identifying with His death and second coming.

  While the Old Testament circumcision was of the flesh, the New Testament circumcision is of the heart, an internal renewal by the Spirit, a cutting away of the sins of the flesh (Colossians 2:11,13 ; Philippians 3:3). Mistakes are made when one uses an ordinance which is a symbol and makes it an actual occurrence of grace. People misplace faith in the ordinances to get what they symbolize. Take, for example, the Catholic view of the Lord’s supper as being able to impart grace; the same as with baptism.

  In the third century, believers started to baptize their children before any confession of faith. They related this to the rite of circumcision, which was applied to sons at eight days old, so similarly, baptism was applied to children. Yet it is by faith and God’s grace one is saved. No work of man or any kind of Biblical ritual can impart grace. Salvation is neither a creed, a doctrine, nor ordinance. It is found only in a person – Jesus Christ and His work on the cross, and that was done for us.

  Almost every covenant had a sign or token along with it. For Noah, it was the rainbow; for Abraham, it was circumcision; for Moses, it was the Sabbath; and for the new covenant of grace, it is baptism by water. None of these were the covenant itself but a token of one’s entry into a covenant with God. All were visible means for the participants in it. Baptism is to identify with a person, a group of people, or the message. As Christians this has been practiced as an ordinance. It is a symbol and witness of the change of ownership that has taken place for us.

  We identify with the Lord Jesus, His message, and the body of believers. It is a symbol of my old life being dead (I was crucified and buried with Christ and raised up to newness of life). This new life takes place at the cross by His death and resurrection, not when I’m immersed in water. Those who heard John’s and Jesus’ message and believed, were obedient to be baptized in water as the visible sign of their repentance. It is a symbol, not the substance.

  Some References of Baptism and Faith used in the New Testament Books:

  Book of the Bible

  Water Baptism Faith Mentioned
  Mark 6 19
  John 1 95
  Acts 9 53
  Romans 1 35
  1 Corinthians 1 (good), 5(negative) 17
  Galatians 1 22
  Ephesians 0 10
  Philippians 0 6
  Colossians 1 5
  Hebrews 0 43
  1 John 0 6

  This is by no means an exhaustive comparison, yet, this shows the overall usage of both baptism and faith. The Bible teaches that by God’s grace; through faith the means, salvation is given. Over 240 times, faith (belief) is the only required condition for salvation. The book of John which teaches who Jesus is and how one can be saved mentions salvation by belief (faith) 95 times. The basic Biblical principle of interpretation (hermeneutics) is that we don’t ever interpret the major portion of Scripture by the lesser.

  A natural example: The branches of a tree never interpret the trunk. The trunk is what upholds the branches. It is the main strength that gives life to those that extend out from it. If we look at the book of Acts which shows the practices of early Christianity we find some very revealing facts…

  Instances where baptism is mentioned in the book of Acts: Acts 2:37-41; 8:5-13; 8:37, 38; 9:1-18, 22; 10:43,48; 16:14, 30-34; 18:8; and 19:5 (a total of 9 times, which are always attached to faith)

  Instances where baptism is not mentioned: Acts 2:47; 4:4; 5:14; 6:7; 9:35, 42; 11:21, 24; 12:24; l3:12, 43, 48; 14:1, 7,22,27; 16:5; 17:4, 12, 34; 19:17-20; 26:18 28:23, 24 (a total of 22 times there are conversions with faith and no hint of baptism)

  This does not mean they disposed of the rite of baptism. What it does indicate is that salvation is found outside the practice of baptism. Nowhere does it say “to be baptized to be saved” by itself. However you will find faith separate from baptism for salvation. The greater context in scripture always teaches salvation occurs before baptism. No one followed Jesus to be saved, nor were they baptized to be saved. If they were pronounced saved by their faith before baptism then baptism is clearly not part of the gospel.

  Christ offered himself as salvation to the people. Mary when found with the child said she rejoiced in “God my Saviour” (Luke 1:47). Simeon likewise in Luke 2:29-30 said as he held the baby Jesus, “Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word: For mine eyes have seen thy salvation.” Salvation is never referred to as a “rite” or an “ordinance” nor a “state” (as the “Salvation Army calls it); salvation is a supernatural miracle of God in response to our faith in Jesus Christ. This is what makes Christianity different from religion, it is not by self-righteous works.

  “A demonic spirit’s favorite activity is making a person feel religious without an understanding of the Word of God.” —Pastor Max D. Younce

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s