Kukosa maono ni sababu ya kushindwa kwako – II

maono

Inaendelea kutoka https://strictlygospel.wordpress.com/2015/01/27/kukosa-maono-ni-sababu-ya-kushindwa-kwako-i/

Kutokuwa na vipaumbele katika maisha.

Kukosa maono kunapelekea mtu kushindwa kujizuia na huku kushindwa kujizuia ndikokutokuwa na vipaumbele. Mtu yeyote mwenye maono ni lazima atakuwa na vipaumbele vyamsingi  katika maisha yake na vipaumbele  hivyo umpelekea kufikia utimilifu wa maonoaliyonayo.

Vipaumbele ni vitu ambavyo upewa umuhimu wa hali ya juu na upewa umakini mkubwazaidi ya vitu vingine vyote. Na vitu hivi uweza chukua muda mwingi wa mtu kuliko vituvingine  vyote  na  mtu  uwa  makini  sana  kutoruhusu  vitu  vingine  ambavyo  vitaharibuutaratibu uliopo. Vipaumbele upelekea utimilifu wa maono aliyonayo mtu na umfanya mtukuzingatia kuwa sehemu sahihi, wakati sahihi na watu  sahihi.

Kwa mfano mwanafunzi  awapo shuleni  ni  lazima awe na vipaumbele  vya msingi  kamakumtumikia Mungu kama balozi wa Yesu katika eneo asomalo na kusoma kwa bidii zotekwa kuwa ni jukumu la msingi pia lililompa kuwepo mahali hapo. Na si kwa wanafunzi tubali  hata  aliyepo  kazini  ni  lazima  awe  na  vipaumbele  vya  msingi  vitakavyompelekeakufanikiwa katika kufikia hatima yake iliyo njema.

Hasiye  na  vipaumbele  ufanya  mambo  yake  pasipo  mpangilio  na  uwa  ni  mtu  asiye  namisimamo juu ya yale ayafanyayo na ukosa kujitoa kikamilifu katika mambo ayafanyayo.

Katika vipaumbele ni vyema kuzingatia kuwa kila jambo katika ulimwengu huu lina majirayake, na nyakati zake na utambuzi huu utamfanya mtu kufanya kitu sahihi katika wakatisahihi na kuepuka kufanya jambo ambalo lipo nje ya wakati.

MAMBO YA MSINGI KATIKA KUFANIKISHA VIPAUMBELE VYAKO.

– Chagua marafiki sahihi.

– Kuwa mahali sahihi, sehemu sahihi na ukifanya jambo sahihi.

– Kila  jambo ulifanyalo zingatia  wakati  kwa kuwa kila  jambo lina  wakati  wake namajira yake/ukomboe wakati.

– Ishi kwa malengo, timiza malengo yako.

– Usiishi maisha ya kuigiza, ishi maisha yako.

– Tumia vyema fedha uzipatazo hata kuweka akiba ya kukusaidia baadae.

– Kuwa hodari na moyo wa ushujaa/ usiogope kwa kuwa yapo mengi yaogopeshayo ilasababu ya kutoogopa ni kuu zaidi ya hayo yote.

– Mwamini Mungu.

– Jiamini wewe mwenyewe kuwa unaweza.

Matumizi mabaya ya muda.

Kukosa maono pia kunamsababisha mtu kutotumia muda wake vizuri hii ni kwa sababuhana  kitu  kinachomchochea  kutumia  vizuri  muda  wake  kwa  kuwa  maono  ni  kamamuongozo  unaomchochea  mtu  kufanya  kazi.  Kuna  msemo  unasema,  ‘Time  wasted,  lifewasted’ kwa kumaanisha kuwa kupoteza muda ni kupoteza maisha, hii ni kwa sababu mudakamwe hauwezi  kujirudia yaani  ukienda umeenda.  Kila saa tulipatalo hapa chini  ya juatwapaswa kulitumia vyema kwa kuwa halitokuja kurudi tena na haliwezi kukusubiri wewekutokana na uzembe au kutojitambua kwako.

Matumizi  mabaya  ya  muda  ni  pamoja  na  kujishughulisha  na  kufanya  mambo  ambayohayatakusaidia  kufikia  malengo  yako,  kwa  mfano  kutumia  muda  mwingi  kuangaliatamthilia,  filamu  na  kufanya  michezo  mingi  isiyo  na  mchango  wowote  wa  kukufanyaufanikiwe katika maisha yako.

Hii  utokea  kwa  vijana  wengi  sana  kuwa  na  matumizi  mabaya  ya  muda  kwa  kutazamamifululizo ya matamthilia kwa muda mwingi na wengine utumia hata muda wa kusoma au kazi na muda wa kumfanyia Mungu ibada, wengine pia umaliza muda wao mwingi kuchezamagemu ambayo uchukua muda mwingi pia sana, na wengine utumia muda mwingi katikamitandao ya kijamii. Vitu vyote hivi uwa na uzuri wake na ubaya wake na uweza msaidiamtu au kumuharibu kabisa;  ila ni  vyema kuzingatia sana muda kwa kufanya mambo yamsingi zaidi  ambayo usaidia katika kufikia mambo ya msingi na hata kugundua mambomakubwa. Wengine wamekuwa wakiamini kuwa hawawezi kugundua mambo makubwa ilatatizo moja wapo ni matumizi mabaya ya muda.

“ukitaka  kufanya  mambo  makubwa  na  yakatokea  na  kuushangaza  ulimwengu,hata  kuweka  historia  ya  kuishi  kwako  kwa  kugundua  na  kufanya  mambomakubwa ambayo wengine hawayafanyi ni lazima uwe makini katika matumizi yamuda wako kwa faida na kwa busara kwa kukwepa kila kitu kisicho na faida”

Kwa Waafrika suala la matumizi mabaya ya muda kwao limekuwa ni kawaida sana na watuwengi  wamekuwa  na  tatizo  la  kutoheshimu  muda.  Kuna  msemo  ambao  umekuwa  nikichocheo kikubwa cha watu kushindwa kutumia muda wao vizuri, na kichocheo hiko nineno ambalo upendwa sana kutumiwa haswa nchini Tanzania lisemalo, “muda wa kizungu,na muda wa Kiswahili/Kiafrika,”  maneno haya yamesababisha watu wengi kuendelea natabia ya matumizi mabaya ya muda katika miadi/mapatano yao na mambo mengine mengitu.  Katika matumizi  ya muda waswahili  wakitaka kuanza shughuli  saa 3:00 utoa taarifakuwa tukio litaanza saa 3:00 ya kizungu na uamini kuwa saa 3:00 ya Kiswahili katika miadini sawa na saa 4:00 ya Kiswahili au utoa taarifa kuwa tukio linaanza saa 2:00 wakijua kuwawatu watachelewa mpaka saa 3:00 ndo waanze. Tiba ya tabia hii ni kuanza katika muda wamapatano hata kama watu wamechelewa kwa kufanya hivyo siku nyingine itafanya wawahizaidi. Matumizi mabaya ya muda umfanya mtu kutofikia mambo mengi na kuyafanya kwausahihi. Si kweli kuwa kuna muda wa kizungu na muda wa Kiswahili, ni vyema kwa kilammoja kuzingatia matumizi ya muda na kuheshimu matumizi hayo.

Mungu Anaona Ambayo Wengine hawaoni juu yako.

Ikiwa Mungu aliona taifa kubwa ndani ya Yakobo mchunga mifugo wa Labani, akaonaWaziri Mkuu ndani ya Yusufu mfanya kazi wa ndani na mfungwa kule Misri, akaonamkombozi wa Israeli kwa Musa mchunga mifugo kule Midihani kwa Kuhani Yethro,Akamwona  Mwamuzi  wa  Israeli  Gideoni  yeye  Ambaye  alikuwa  dhaifu  na  kutokakatika familia ya hali ya chini sana, Akamwona Yefta aliyekataliwa na ndugu zake nakumfanya kuwa mwamuzi wa wana wa Israeli, Akaona Mfalme wa Israeli ndani yaDaudi Mchunga mifugo na hakutazamiwa hata na baba yake, Akaona Mwokozi waulimwengu na Mfalme wa mataifa katika Zizi la Ng’ombe (Yesu), Leo hazuiwi na haliuliyonayo  wewe  kukufanya  mtu mkubwa,  usiache  kumtumaini  ni  lazima atafanyaalichokusudia kwako.

–Na: Mwl. Kelvin Kitaso

Kukosa maono ni sababu ya kushindwa kwako!! – I

maono

“Pasipo maono watu hushindwa kujizuia”

Maono ni kama kesho ya mtu.

Kesho ni siku ambayo utarajiwa na haijaonekana bayana bado, na hakuna mwanadamu yeyote chini ya jua aijuaye kesho yake ipoje isipokuwa amejuzwa na Mungu ajuaye mambo yote kabla hayajatukia. Kesho ni siku ambayo ni matokeo ya kile kitu ambacho kimefanyika leo; kesho uandaliwa ndani ya leo, Mungu ndiye utoa jawabu kama iwe kama vile ulivyoiandaa.
Kuna msemo wa kiingereza usemao, “Yesterday has passed, today is here, tomorrow never come” hii inaonyesha kuwa katika maisha yote ya mwanadamu kuna siku tatu tu yaani jana, leo na kesho na mwanadamu anapaswa kuzitumia siku zote hizo kwa faida yake mwenyewe na kunufaisha jamii inayomzunguka pia.

Jana ni siku ambayo imepita na ukutengenezea uzoefu (CV) ambao waweza kuwa mzuri au mbaya na kamwe hautoweza kurudi jana kuibadilisha jana yako ila unaweza kuitumia Leo kuifanya kesho isijekuwa kama jana. Jenga tabia njema ya kutojisifia kwa mazuri uliyofanya jana kwa kuwa kujisifia kutakufanya ujisahau kuwa unapaswa kusababisha mambo makubwa kutokea tena na tena kamwe usijaribu kujilaumu kwa vile ulivyoshindwa jana kwa kuwa itakufanya uwe muoga wa kujaribu kufanya mambo makubwa leo. Lakini mazuri ya jana yanaweza kutumika kama marejeo kuwa kama jana nilishinda basi na leo pia naweza kushinda kama ilivyokuwa kwa Daudi aliporejea kuua simba na dubu alipotaka kupambana na Goliathi.

Kesho ni mimba ambayo imetungwa leo na yapaswa kujifungua ni muhimu sana kuzingatia ili kuweza kujifungua mtoto aliye mzuri na hii inatokana na mimba hiyo imetungwaje na katika hali gani. Kujifungua mimba hii kunahitaji nguvu ya mbeba ujauzito na pia Mungu akusaidie kujifungua salama.

Kesho ni ahadi ambayo imetoka kwa Bwana kwa kuwa ahadi ni mambo yatarajiwayo na hayajaonekana bayana bado, hapa ninazungumzia zaidi ndoto au maono ya mtu ambayo ndiyo kesho yenyewe na utarajiwa kutimia na hayajaonekana bayana bado.Kitu chochote unachokifanya leo kinaonyesha kuwa kesho yako itakuwaje.

Ni lazima uione kesho yako ukiwa leo kwa kuwa kesho yako inategemea sana na wewe unaona nini ndani yako mwenyewe ukiwa leo na si kuona tu pia unakiri nini kwa kuwa kuna nguvu katika ukiri wa maneno na si ukiri tu bali ni nini ukifanyacho leo kinaweza kuitimiza kesho yako. Kitu ukionacho ndani yako, ukikiricho na hata kukifanya ugeuka kuwa tabia na kikiwa tabia mwishoni uja katika uhalisia wa utimilifu wake.

Kesho yako haitakuja kama muujiza yaani umeamka na kuiona tu inatimia, hapana ni mchakato mrefu ambao unakuitaji mwamini kutia juhudi za kutosha ili iingie kwenye utimilifu wake. Kama haujaanza kuwaza kuwa kesho yako itakuja kuweje kamwe usijedhania kama kitakuja kutimia kwako kitu ambacho hujawahi kukiwaza hata siku moja, mtu anaweza kuhangaika na kitu ambacho amewahi kukiwaza hapo awali kuliko kile kitu ambacho hajawahi kuwaza kabisa.

Lazima uione ndani yako kwanza. Mwanadamu huwa vile anawaza ndani yake kwa kuwa lile wazo humpa hamasa ya kufanya kazi ili litokee na wazo pia la ndani yake uweza mfanya kukata tamaa ya kufika mbali. Mtu mmoja akasema kuwaza ni kuwaza tu kama umewaza mambo makubwa au madogo ni bora ukawaza vitu vikubwa labda waweza kuwa mtu mkubwa. Lakini kuwaza tu pasipo kuchukua hatua hakufai.

Mithali 23:7 “7 Maana aonavyo nafsini mwake, ndivyo alivyo.” Yaani ukitangulia tu kuona kuwa wewe ni maskini mkubwa ni lizima uwe, ni lazima ujifunze kuona vyema. Watu wakubwa duniani kabla ya kuwa vile walivyo, walitangulia kuona ukubwa ndani yao kwanza na kisha wakaanza kufanya kazi kwa kuwa ile picha waliyoiona ndani yao uwatesa kuifikia.

Katika biblia neno ‘unaona nini?’ limeonekana mara saba na siku za wiki zipo saba, ina maana ya kusema kila asubuhi BWANA uweza kukuuliza ‘unaona nini?’ mpaka zikaisha siku saba za wiki na itakapoanza jumatatu ataanza na unona nini? tena mpaka Ijumaa huku akiunganisha na neno usiogope kwa kila siku uionayo katika uwepo wako duniani.

Kofi Anan ambaye ni katibu mkuu wa zamani wa umoja wa mataifa baada ya kuingia UN katika nafasi ya kawaida tu akamwandikia mama yake ujumbe na kumtaarifu kuwa siku moja ni lazima aje kuwa katibu wa umoja wa mataifa. Alivyoona ndivyo ilikuja kutokea na kule kuona kwake kulimlazimu kutotulia na kuwa na juhudi kubwa sana ili badae aje kuwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa.

Kama kuna picha tayari unaiona ndani yako ya jinsi vile unavyopaswa kuwa ni muhimu sana kuzingatia kuwa picha ile ni nguvu ya kukufanya upigane hata kuitimiza; ila mbaya zaidi ni kwa mtu asiye na maono kwa kuwa hana picha ndani yake ni vigumu kwa yeye kufanya kitu cha msingi.

Maandiko yanasema katika Mithali 28:19 kuwa “18 Pasipo maono, watu huacha kujizuia”, tafsiri ya asili ya kiebrania kutoka katika neno ‘hazon’ utafsiri maandiko haya kwa kumaanisha mafunuo ya neno la Mungu, na uendelea kwa kumaanisha kuwa pasipo neno la Mungu kufunuliwa kwa watu ni lazima watu waende katika njia ya upotevuni. Mahali popote ambapo neno la Mungu halijafunuliwa ni lazima watu waangamie na kuendelea katika njia zao wenyewe kwa kuwa bado uwa kwenye mabano ya wafanye kipi na kuacha kipi.

Kwa kuangalia maono pia mtu yeyote ambaye hajafunuliwa ni maono gani alionayo ni kazi sana kuwa katika njia sahihi. Jamii inayotuzunguka watu wengi hukosa maono na ndiyo maana huishia kufanya vitu vya ajabu sana. Maono ni ile picha ya ndani aionayo mtu kwa habari ya kesho yake na kama mtu haoni picha yoyote ndani yake ni vigumu kufanya vitu vya msingi vya kimaendeleo.

Mtu mwenye maono hata kama anaonekana maskini kwa wakati huo ni mtu wa tofauti kwa kuwa maono ni muongozo wa utendaji kazi wa mtu huyo na ni lazima afanye mambo ambayo yanapelekea utimilifu wa maono hayo na uishi maisha ya kujizuia katika mambo yoyote ambayo hayamsaidii kufikia mwisho wake. Mtu mwenye maono hawezi kutulia hata maono yake yawe yametimia. Maono utoa muongozo wa jinsi mtu apasavyo kuwa na hata jamii ya kushirikiana nayo.

Nikiwa sehemu Fulani nahudumu baada ya huduma nikamuuliza kijana mmoja unatakakuja kuwa nani? yule kijana akanambia nataka kuja kuwa dereva na alikuwa anasoma na nilipomuuliza kwa nini anataka kuja kuwa dereva akanambia ni kwa sababu wazazi wake hawana uwezo wa kumuendeleza kimasomo, nilitafakari kuwa mtu huyu anataka kuja kuwa dereva kwa ajili ya hali ngumu ya kiuchumi ni vizuri ila katika mazungumzo nikagundua kuwa amekata tamaa ya kufanikiwa zaidi kwa sababu ya hali yake ila mwenye maono hata kama ana hali ngumu kamwe hatoacha kuukiri ushindi wake kuwa pamoja na ugumu uliopo ninaweza nikafika pale napokusudia na hata kama nitachelewa kulingana na vikwazo vya hali niliyonayo sasa ila nitahakikisha nimefika.

Pamoja na kuwa mfanya kazi wa ndani kwa Potifa na kisha kupelekwa gerezani na kuwa mfungwa, bado Yusufu aliendelea kuitazama na kuikili ndoto yake ya kuja kuwa mtu mkubwa, mazingira mabaya na ya kukatisha tamaa hayakumfanya Yusufu akate tamaa na kubadilisha aina ya ndoto. Ni ukweli sana kuwa ugumu wa maisha ni sababu kuu sana ya kusababisha watu kuyaacha maono yao ya uhalisia na kuingia katika mengine ambayo si maono yao.

Mtu asiye na maono ni lazima mambo yake yawe ovyo ovyo kwa kuwa hakuna mwongozo sahihi unaoweza kumzuia asifanye yale ambayo anataka kufanya. Maono ni muongozo kwa mtu mwenye nayo katika mambo yote na umuongoza kuwa sehemu sahihi kwa wakati sahihi na kuwa na watu sahihi. Na ni nadra sana kumkuta mtu mwenye maono anafanya mambo ambayo hayawezi kumsaidia kufikia utimilifu wa maono yake.

Ni muhimu sana kwa mtu kuiona kesho yake ndani yake na aione katika uzuri ndipo anaweza tumia muda wake vizuri kutimiza yale ayaonayo. Kuona ni jambo jema sana ila mtu aweza ogopa kuwaza mambo makubwa na hii utokana na mtu kujidharau na kuona kuwa ana uwezo mdogo sana ndani yake, hili ni tatizo la kiimani, kutojitambua na kujidharau; ni lazima utoke kwenye eneo hili la kukosa kutokujiamini na uanze kuona kuwa unaweza.

Maono makubwa, uleta taabu kubwa, (The greater the revelation, the greater tribulation)

Wakati Fulani nikiwa na rafiki yangu akanena na kunambia “the greater revelation, the greater tribulation,” akimaanisha kuwa ‘maono makubwa uambatana na taabu kubwa). Ukifuatilia kwenye biblia utaona kuwa watu wote waliobeba maono makubwa ndio watu waliopata taabu kubwa hata utimilifu wa maono yao. Usikate tamaa unapoona majaribu yamekuwa ni makubwa sana kwa upande wako, kaa utulie huku ukitafakari kuwa ni uzito wa maono uliyonayo ndiyo sababu kuu ya kuteseka kwako.

Mfano ni Mtume Yohana aliyepata maono ya kitabu cha ufunuo akiwa katikati ya mateso makubwa na kuwekwa katika kisiwa cha Patmo na Mtume Paulo ambaye alipata mateso makubwa kulingana na ukubwa wa maono aliyokuwa amebeba. Kwani wao waweze wana nini na sisi tushindwe tuna nini?

Katika jamii ya waswahili huu ni msemo ambao umekuwa ukitumika sana na ni miongoni mwa misemo ambayo imejipatia umaarufu mkubwa sana. Ni kweli kuwa wapo watu wafanyao mambo makubwa na yakatokea lakini wengine ushindwa kufanya mambo hayo. Wafanikiwao nao ni watu kama walivyo watu wengine ila utofauti mkubwa ujengwa katika namna ya kufikiria na pia katika namna ya kufanya mambo, watu wote walio juu ukifuatilia historia zao utakuta walikuwa ni watu wa kawaida sana, ila ndani yao waliweka nia na kuamua kupambana kufikia hatua kubwa na za juu, na watu wa namna hii hata walipopata mafanikio madogo hawakubweteka na kujisahau bali uzidi kusonga mbele kupata mafanikio makubwa zaidi. Kama wao wamejaribu wakaweza kwa kutia nia na wewe ukitia nia kwa lolote ufanyalo ni lazima utaweza tu.

Mfumo wa kuzaa kwa viumbe
Nikiwa na rafiki yangu tunazungumza na kutiana moyo kwa habari ya safari tuliyonayo akazungumza neno jema sana kuhusu maono kwa kufananisha na wanyama kuwa wanyama wadogo ubeba mimba na kujifungua kwa muda mfupi; wengine uwa miezi mitatu(3), wengine ni sita(6) na wengine ni tisa(9), tofauti uwa kwa wanyama wakubwa kama tembo wao ubeba mimba yao kwa muda mrefu sana ukilinganisha na wanyama wengine, hii ni kwa sababu ya ile asili yao ya ukubwa ambayo Mungu amewawekea.

Kwa kuutazama mfano huu ndivyo ilivyo kwa sisi wanadamu ya kuwa maono makubwa uweza chukua muda mrefu sana kabla ya kutoka na mtu mwenye maono makubwa uchukua muda mrefu pia kufikia utimilifu wa maono yale. Usiumie kwa nini wengine wanatoka upesi na wewe unapambana ila bado; fahamu aina ya maono uliyobeba pengine ni mazito kama mimba ya tembo na kama ndivyo yaweza kaa muda mrefu hata utimilifu wake ila yatatokea tu kwa kuwa maono ni kama mimba.

Mbali na wanyama pia kwa mimea kuna neno jema la kujifunza kwa kuwa kuna miti ambayo upandwa na kukua kwa muda mfupi na uvunwa ndani ya muda mfupi huo ila kuna mimea ambayo ukaa sana na uchukua miaka mingi sana hata kufikia utimilifu wake, kwa kuchukulia mifano kama mnazi, hata mbuyu ukaa kwa kitambo kirefu sana hata kuja kutoa matunda yake.

Hii inaonyesha kuna utofauti mkubwa sana wa utimilifu wa maono ya mtu mmoja mpaka mwingine, kuna wengine ambao ushuhudia utimilifu wa maono yao kwa haraka sana ukilinganisha na wengine. Muda wa kuchelewa kwa maono ya mtu Ibilisi uhutumia sana kuwa shawishi watu kuona kuwa Mungu hayupo pamoja nao, na uweza sema, mbona hujabarikiwa kama Fulani na Fulani na wewe unamtumikia Mungu kama wao, au ulimaliza nao chuoni au shuleni au ni marafiki wa karibu ukishiriki nao mengi sana ila wao wamekupita kufanikiwa kwa kuwa Mungu hajali mambo yako na uwapenda wenzako kuliko wewe; wewe usikatishwe tamaa na sauti ya kinyonge namna hiyo songa mbele maana utimilifu wako unakuja na ufanikiwaji wa mtu mmoja na mwingine uwa tofauti na kwa nyakati tofauti tofauti.

Mtu mwenye maono hawezi kutulia hata atimize maono aliyonayo na hata akishindwa mara moja uinuka na kujitia nguvu na kutokata tamaa na ni maono ambayo umsaidia mtu kuishi kwa kuukomboa wakati, kuweka vipaumbele vya maisha ambavyo vitampelekea kufikia utimilifu wa maono nhayo, kuchagua watu sahihi wa kuambatana nao ambao watamsaidia kufikia hatima ya maisha yake.

Itaendelea sehemu ya pili

–Kelvin Kitaso

Ushindi dhidi ya Upinzani – Mama Makange

DSC_0004

MAANDIKO: NEHEMIA 4: 1 – 23
MST. KUMB. ZAB. 37: 39;

NA WOKOVU WA WENYE HAKI UNA BWANA,YEYE NI NGOME YAO WAKATI WA TAABU.

KWELI KUU: Maombi, umoja, Ushirikiano na moyo kwa ajili ya kazi ya Mungu huleta ufanisi mkubwa sana. Kanisa lijihadhari sana juu ya vita vya ndani ya Kanisa.

KUSHINDA KUVIZIWA KWA MAOMBI NA ULINZI WA USIKU NA MCHANA

NEH. 4: 10 – 23.
– Kuviziwa ni ile hali ya kufuatiliwa kwa siri kwa lengo la kutia hatiani au kuangamiza, na kwamba hatua ya kwanza kabisa kuelekea kwenye kuvuka mitego iliyowekwa ni kuwa na tahadhari kwanza ya mwenendo wako mzima kwamba uko salama/sahihi katika mapito yako yote na mipango yote, hatua ya pili ni kukesha. 1Pet. 5:8; Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba angurumae, huzunguka , zunguka, akitafuta mtu ameze .

– Kukesha (be on the watch) – kuwa macho kwa malengo au matarajio mahsusi. Kukesha ni kungoja kwa uvumilivu kwa kusudi la kulinda/kuhakikisha usalama wa kitu cha thamani mtu alichonacho.

– Huwezi kuwa macho au kukesha kwa jambo ambalo hujaona uthamani wake, tunaona watu wakitumia gharama kubwa kuweka walinzi (wakeshaji) kwa ajili ya usalama wao na mali zao. Tunaona watu wa taaluma Fulani wakiwa kwenye ngazi za kufanya maamuzi makubwa yanayotegemewa wakiwekewa ulinzi (wakeshaji) ili kuwa hakikishia usalama wao

– Mungu mwenyewe ameweka wakeshaji wa kulinda vitu vyake vya thamani; Mwz 3: 22-24- Kwakuwa asili ya Mungu ni Mtakatifu, alipoona kwamba Mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wake ameasi amri yake alimfukkuza na ili asitwae matunda ya mti wa uzima na kuyala na kuishi milele kama Mungu, aliweka ulinzi (wakeshaji) katika njia ya kuuendea mti wa uzima ili Uungu wake usinajisiwe.

– Kwa hiyo mtu anakuwa macho/anakesha pale tu napokuwa ametambua uthamani wa kile ambacho anakesha kwa ajili yake. Watu na Nehemia walikesha kwa sababu kwanza lengo lao lilikukwa ni kurudisha heshima ya Mungu kwa Taifa la Israeli na kwa mji ulioitwa kwa jina la Mungu wao, Neh. 2: 1 – 5, 17. Waliona thamani ya Mungu na ya mji wao.

– Ukisoma sura ya kwanza ya kitabu cha Nehemia na kuyaangalia kwa makini maombi yake, yalikuwa ni maombi ya kutaka rehema za Mungu baada ya kutambua kwamba hali ile dhaifu ya mji wa Yerusalemu ni kwa sababu ya uasi wao wa kutozishika sheria ambazo Mungu aliwapa Watumishi wake.

– Ndio maana akaomba fadhili za Mungu ili ampe kibali aujenge tena mji ili watu warejee kwa Mungu wao na Mungu aurejee mji wa Yerusalemu. Watu hawa walijitabisha sana kwa sababu walikuwa wanautambua uthamani wa Mungu maishani mwao, ndio maana kwa juhudi zote Nehemia alianza kwa kukesha peke yake akimtaka Mungu ampe nafasi ya kwenda kujenga tena Yerusalemu. Neh. 1: 4 – 6.

– Mtu anayekesha mara zote pamoja na kuona uharibifu lakini pia anaziona fursa ambazo ziko kwa ajili ya kuleta usalama kwake na kwa kundi la Mungu. Unajua Mungu peke yake 2 ndiye ambaye ametoa fursa sawa kwa wote lakini inategemea kiwango cha macho ya mtu kuweza kuziona fursa hizo ili kuzitumia vyema na kuleta matokeo chanya.

– Kwa kuziona fursa hizo mtu huyu atapanga mikakati ya makusudi ya kumletea ushindi katika yale ambayo anakabiliana nayo. Neh. 4: 16 – 23, Nehemia hakuridhika tu na ile hali ya kuona kwamba adui amekata tamaa na kuwaachia lakini alijihakikishia ulinzi endelevu.Kwa kuweka zamu pamoja na kumfanya kila mtu aone umuhimu wa kufanya majukumu yake huku akijihakikishia usalama wake na wa ndugu zake.

– Kwa nini kujihakikishia ulinzi endelevu? Maandiko yanasema kwa sababu mshitaki wetu anazunguka zunguka akitafuta mtu ili amwangamize au amtie hatiani. Ayub. 1: 6 – 7.

– Swali la Mungu kwa shetani ni kwamba unatoka wapi? Jibu la shetani anasema natoka katika kuzunguka zunguka. Shetani anauzungukia mwenendo wako mzima na mipango yako yote na haishii hapo anakufuatilia hata jinsi unavyojihudhurisha mbele za Mungu.

– Kwa hiyo kukesha kunakoendelea au ulinzi endelevu ni wa muhimu sana kwa kusudi la mtu kujihakikishia uhalali wa kupokea ahadi zake kwa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu hakuliacha neno la Samwel kuanguka chini lakini aliliruhusu neno liyaumbe maisha yake ndio maana akawa mwamuzi na nabii ambaye alitumika bila kumkosa Mungu kuanzia mwanzo wa huduma yake hata mwisho. (As Samuel grew up the Lord was with him and
made everything that Samuel said come true).

– Kwa kuwa Samwel alikesha alipokaa ndani ya nyumba ya kuhani ambaye watoto wake walikuwa waasi aliweza kupata uhalali wa kupokea ahadi ya kusema neno na lile neno kuthibitika.

– Usidhani kwamba watoto wa Eli hawakumshawishi Samwel kutenda kinyume na Bwana, kwani kwanza wao pale palikuwa ni nyumbani kwao na pia walikuwa watoto wakubwa ambao ilimpasa Samwel kuwasikiliza. Lakini kwa kuwa Samwel alikuwa na kawaida ya kulala katika hekalu la Bwana tena karibu na Sanduku la agano hakuvutwa wala kushawishwa moyo wake kuzifuata njia mbaya za wana wa Eli. 1Samw. 3: 2 – 4.

– Unajua ukiwa umemwekea Bwana shauku yeye anauteka kabisa moyo wako na wewe unakufa ganzi kwa mambo ya dunia lakini unakuwa sensitive kwa mambo ya Mungu. 1Pet. 4: 2 – 4.Maandiko yanasema mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Hatujikazi kutokutenda dhambi bali tumeikinai dhambi na mazalia yake.

– Kwa hiyo kukesha kwako kutakuwa ndio nanga itakayofanya usitikiswe wala kung’olewa katika maazimio na maagano yako na Bwana.

ANGALIZO:
Hatua hii  ya vita ina gharama kubwa kwani haihitaji mtu kuziweka silaha zake chini hata  kama hajasikia tetesi za vita bali ni kukaa macho kwa kusudi la kukabiliana na chochote ambacho kinaweza kutokea wakati wowote. Kumbuka kwamba mshitaki wetu anazunguka zunguka hivyo sio kwamba amelenga kwenda mahali Fulani bali popote atakapoamua kwamba ndio mtego wake anapouweka anauweka, hivyo ili nishinde ni lazima nikeshe.

– Kukesha /(kungoja)/ kuwa macho kuna faida nyingi kiroho ambazo hazionekani kwa dhahiri katika mwili, ndio maana kunahusisha kuwa na subiri na uvumilivu. Mark. 6: 30 – 44.Unaweza ukaona kwamba andiko hili linahusiana vipi na kukesha na kushinda kuviziwa. Tunaona kwanza Wanafunzi walikuwa wametoka kufanya kazi ya kuchosha hata Bwana. mwenyewe akataka wapate mahali faragha angalau wapumzike kidogo na kula chakula.

– Lakini walipoondoka tu watu wakaenda kwa miguu wakatangulia kufika kule ambako Yesu alitaka angalau Wanafunzi wake wapumzike. Jambo hili lilifanya ratiba ya Yesu ibadilike na kuendelea kuwafundisha makutano hata muda mwingi ukapita. Hapa wanafunzi bado
walikuwa hawajala wala kupumzika.

– Kwa kuwa kukesha ni gharama Yesu akatangulia kuliona hitaji la Makutano la kupewa chakula. Kumbuka kwamba wanafunzi walikuwa bado hawajala, lakini Bwana akatoa kipaumbele kwa makutano. Tunaona kwamba Wanafunzi hawa hawa ndio ambao walioambiwa wawahudumie watu, hata wakala mpaka wasaza.

– Hatua iliyofuatia ndio inayoonyesha faida ya kungoja/kuingia gharama ya kukesha pale walipokusanya vipande vya mikate na samaki vilivyobaki walipata zaidi ya vile ambavyo walitarajia/ yaani zaidi ya vile ambavyo waliwapa watu.

– Pale mtu anayekesha anapoona kana kwamba anateketea hapo ndipo anaiinuliwa na Bwana na sio faida katika ulimwengu huu tu bali heshima kubwa katika ulimwengu ule ujao, Dan. 12:3

– Faida nyingine kubwa ya mtu huyu anayekesha ni kuwa na uhakika wa usalama wake katika Ulimwengu huu na uhakika wa kule aendako. Math. 25: 10. Mtu anayekesha hana matendo ya kubahatisha bali anakuwa na hatua za uhakika katika yale yote anayoyatenda na anayotarajia kuyatenda.

– Kwa hiyo kwa ujumla wa somo hili la ushindi dhidi ya upinzani, mteule atashinda na zaidi ya kushinda kama yeye mwenyewe ameamua kwamba ni lazima ashinde.

 Yaani ushindi wangu hauko mikononi mwa Mungu au mikononi mwa mtu bali umo katika uwezo wangu mwenyewe kwamba ninaamua kuyapangaje maisha yangu kuelekea kwenye kushinda au kwenye kushindwa. 2Pet. 1: 3 -11.

– Mungu ametupa kujua uwezo tulionao dhidi ya mpinzani wetu, ametufunza mbinu za kutumia ili kumshinda adui, ameziweka wazi mbinu za adui anazotumia mbele yetu, kwa hiyo ni wajibu wetu kama tutaamua/tutaridhia kuyafuata maelekezo yake ili tushinde au tutegemee akili zetu ili tushindwe.

– Ushindi wetu umehakikishwa kama tumejihakikishia kumfuata Bwana kwa nia ya kumkubali

Note: Hakuna muijiza wa kushinda kama sitamtafuta Bwana na kukaa katika sheria yake na pia kutumia akili kama ipasavyo; na kuepuka uvivu wa kiutendaji na uvivu wa kifikra. Ni lazima wakati wote niwe macho ili nione na kutambua kwamba katika kila changamoto ninayokutana nayo Bwana ameniwekea fursa ya kutoka hatua moja ya chini kwenda kwenye hatua ya juu zaidi.  Ni lazima pia uelewe/nielewe kwamba fursa ni kitu cha thamani sana ambacho huweza kumfikisha mtu kwenye hatima yake lakini ambacho hakionekani na mtu ambaye hatajitaabisha kutaka macho yake yatiwe nuru. Mith. 17: 8. Amen.

Na
Mama Makange
2/6/2013

Kwanini Yanipasa Kuokoka?

kondoo

Inakupasa ndugu kuupokea wokovu kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu, Watu wengi sana wamezoea kusema hayakuwa mapenzi ya Mungu, au wengine kuomba hivi “ Mapenzi ya Mungu yafanyike” tena wengi wameizoelea ile sala kuu kila waendapo kwenye makusanyiko mbalimbali huisema ile sala kuu na katika hiyo sala kuu kuna eneo ambalo wanaomba wakisema “Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni” (MT 6:10). Ninaamini hata wewe sla hii unaifahamu na unamuomba Mungu kila mara mapenzi yake yatimizwe hapa duniani au kwako,kwa jamaa zako na ndugu zako, Lkini nikikuuliza swali je! Unayajua mapenzi hayo ya Mungu amabayo unataka yatimizwe hapa duniani! Bahati mbaya watu wengi hawayajui hayo mapenzi ya Mungu.

Ukisoma maandiko matakatifu utaona kuwa miongoni mwa hayo mapenzi ya Mungu, hili la kila MTU aokolewe au AOKOKE! Ebu sikia maneno haya ya semavyo “Hili ni zuri,nalo la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu; ambaye hutaka watu wote waokolewe, na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja,mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake”. (1Timotheo 2:3-6)  Kama kuna jambo ambalo limepata kibari au limekubarika na Bwana Mungu na  yeye analiona ni zuri, hili la watu waokolewe, na mtu huyo ni wewe!  Kwa nini wewe uokoke? Jibu mojawapo ni hili una kuwa unayatimiza mapenzi ya Mungu. Mungu anataka wewe uokolewe na Mwokozi ni mmoja naye ni Yesu Kristo.

Usipo okoka fahamu una kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, na mtu yeyote yule asiye ya tenda yaliyo mapenzi ya Mungu hata upata uzima wa milele, kwa hiyo na kushauri leo kubali mapenzi ya Mungu ya timizwe kwako, au kwa ndugu na jamaa zako. Watu wengi wanayazuia mapenzi ya Mungu yasifanyike kwao,au kwa watu wengine, lakini kwa bahati mbaya huwa hawajui kuwa wao ndio kizuizi cha mapenzi ya Mungu kutimizwa kwao au kwa watu wengine, unaweza kusema una maana gani?

Sikiliza, unapokataa au unapokataza  watu wengine  wasiupokee wokovu unakuwa unayazuia mapenzi ya Mungu, na jambo hio ni dhambi. Watu wengine huwazui watu wasiokoke, wewe unapolizuia jambo hilo kwa kulikataza, unakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, kumbuka Mungu anasema jambo hilo yeye analikubali,na  ni zuri kwake. “Hili ni zuri, nalo lakubalika mbele za za Mungu Mwokozi wetu; ambaye hutaka watu wote waokolewe….” (1Timotheo 2:3-6), Kwa ufupi unatakiwa leo ujue kuwa unapaswa kuupokea wokovu kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, si mapenzi ya watu fulani au ya dhehebu Fulani,  wokovu ni mapezi ya Mungu kwa kila mtu, Swali langu kwako, je! Umeokoka? Kama bado fahamu unayazuia mapenzi ya Mungu  nakushauri yaruhusu leo mapenzi ya Mungu yatimizwe kwako, kwa kuupokea huo wokovu.

–Mwakatwila

Wivu ungekuwa ni ugonjwa…

wivu

SOMO: WIVU UNGEKUWA NI UGONJWA, MADAKTARI WENGI BINGWA WANGEANDALIWA MAANA WATU WENGI SANA WANAUMWA UGONJWA HUU. MAANDIKO: YOH: 11:45-53

1. UTANGULIZI
Mojawapo ya tatizo ambalo limeleta madhara katika jamii nyingi duniani, ni wivu; wivu ungekuwa na sura, ungemshangaa hata uliye jirani naye anayekuchekea kwa nje; Wivu ni ile hali ya kutofurahia mafanikio ya wengine, ni ile hali ya kukosa furaha na amani moyoni unapojilinganisha na wengi waliofanikiwa; ni ile hali ya kuwa na maumivu moyoni kwa nini Fulani ndiye kafanya hivi badala ya mimi; kwa nini Fulani ndiye aolewe/aowe Fulani badala ya mimi; ni ugonjwa unaokula furaha na amani ya watu wengi kimya kimya, umesababisha madhara mengi sana kwa watu wengi, na kwa sababu ni ugonjwa usiopimwa maabara watu wakajulikana kuwa wanaumwa ili watibiwe, umeendelea kuwa ugonjwa wenye kuleta madhara makubwa na hasa kwa wana wa Mungu tangu nyakati za Kaini. Mwaz. 4 : 1 -13

– Pamoja na sababu nyingine nyingi walizokuwa nazo Mafarisayo, Masadukayo pamoja na wakuu wa dini ya Kiyahudi wakati wa Yesu na mitume wake; sababu mojawapo kubwa ya kumsulubisha msalabani ni wivu; walijua anakuja kuchukua nafasi zao, watu watawaacha, heshima zao zitaisha na hivyo kwa kutaka kulinda heshima zao; wakaona bora kumwondoa anayetishia heshima zao kuondoka!! Wakamtenda, kama mhalifu na mnyanganyi mtu ambaye hakuwa na hatia.

2. Wivu limekuwa ni tatizo lililojificha sana hata kati ya ndugu na ndugu!! Mwanzo 30:1 ( Rahel ) anamwonea wivu dada yake kwa nini anazaa na mimi sizai!! Mwz 3 : 37 :4 ndugu zake Yusufu wanaona wivu/ wanachukia kwa nini Yusufu anapendwa sana na Baba yetu kuliko sisi!! Mwz: 37:20, Mdo 7:9

– Unafanya vyema kuliko bossi wako na kupata heshima kwa watu bossi wako hakuambii, lakini ndani yake kama wivu ungekuwa na sura ungeiona. 1Samwel 18 : 5 – 9.

– Sauli alijaribu kujikaza kwa kumchukua Daudi nyumbani kwake na kumfanya kuwa mchukua silaha zake waendapo vitani lakini ndani ugonjwa wa wivu unamla – anapanga namna ya kumwondoa tu!! 1 Samwel 18 : 10 – 29; INATISHA MTU AKIWA NA UGONJWA HUU WA WIVU!! Hana furaha hadi amwondoe mtu mwenye haki!!

– Watawala wengi sana duniani wameaagamiza watu wengi sana hodari kwa hofu ya kuchukua nafasi zao; na hata katikati ya wateule Mitume walipambana sana na roho ya wivu maana ingewamaliza!! Yak. 4:1 – 2, Yak. 3: 14

– Hii roho iliyowatesa sana Wayahudi enzi ya injili ya Mitume. Mdo 13: 42-52, 17:1-9!! Yaani wivu ni roho ya ajabu sana inamtafutia tu mtu sababu ili kumharibia sifa yake ili kumwangamiza pasipo sababu ya msingi!! Hii inanikumbusha kisa Fulani cha Askofu Mkuu wa dini Fulani aliyemwonea wivu makamo wake eti kwa nini mikutano yake ya injili watu wanakusanyika wengi kuliko mikutano yake!! akaamua kumsimamisha asihubiri mwaka mzima??

3. Kwa wakati huu nataka niwaambie wote walio na ugonjwa huu wa wivu kwamba kadri utakavyozidi kuwa na wivu kwa mafanikio ya wengine, ndivyo daima utakavyozidi kushushwa na Mungu chini zaidi na yule unayemwonea wivu na kupanga njama za kumwua atazidi kustawi zaidi. 2Smweli 3:1. Hii ndiyo kanuni ya Mungu.

– Kadri walivyomtesa Yesu na kumzomea na kumwaibisha ili watu wamwite mlaaniwa, ndivyo Yesu alivyopata umaarufu zaidi duniani baada ya kufufuka, na hakuna Mfalme yeyote leo hii duniani anayefikia umaarufu alio nao Yesu Kristo katika jamii.

– Kadri ndugu zake Yusufu walivyomwonea wivu na kumtesa na kumuuza, ndivyo kadri alivyopata umaarufu machoni pa Farao kuliko wataalamu wake wote aliokuwa nao na baadaye kuinuliwa zaidi na zaidi. Mwanzo 41 : 37 – 45; Haleluya.

4. Dawa ya wivu ni kuacha kujilinganisha na wengine, acha kuwahukumu wengine maana mojawapo ya dalili za wivu ndani ya mtu ni pale anapojikuta hafurahii mafanikio ya watu wengine zaidi ya kuona makosa yao!! Ni pale anapoanza kujiona kuwa wao wana neema na upendeleo kuliko yeye; nasema kweli kama vile mchwa wanavyokula nguo taratibu taratibu, ndivyo wivu unavyokula kiroho cha mtu na baraka zake. Mchwa ukishakula nguo za mtu anatengeneza tope Fulani juu yake; na wivu nao ukishamwingia mtu unakula na kutupilia mbali kabisa mafanikio yake. Wivu ndiyo njia ya mkato na fupi sana anayotumia ibilisi kuharibu mafanikio ya mtu hata kama ni kihuduma. Na hakuna jambo linalomrudisha mtu aliyeokoka nyuma kwa haraka sana kama kujaribu kujilinganisha na watu wengine katika viwango ambavyo wamevifikia kwa muda mrefu!!

– Kaini alimwonea wivu ndugu yake, akaishia kulaaniwa na Bwana Mwanzo 4 : 10 – 14

– Rahel akamwonea ndugu yake wivu, akafia njiani. Mwz 35 : 16 – 19 na akazikwa tu njiani mahala pasipo rasmi!!

– Sauli akamwonea wivu Daudi akaishia kujiua. 1Samwel 31: 3 – 6

– Absalomu akamwone wivu baba yake Daudi na kutaka yeye ndiye atawale; akaishia kuadhibiwa hata na miti kabla hajauawa!!
2 Samwel 18 : 6 – 15.

– Waliomwonea Yesu wivu waliishia kuliwa fedha zao na ukweli ukaendelea kuhubiriwa. Mt: 28: 11 – 15

Baraka tele juu ya kila mmoja wenu.

–Askofu Dr. L. Mwizarubi
20/4/2014

This is What Happens When We Worship the Lord

timm

by Pastor Tim Burt

One morning while I was praying and worshiping the Lord, the Lord spoke to me. It was very clear and what He said was a fresh word to my heart. By that I mean that I had never had the thought He was communicating to me. As I was worshiping Him He spoke to my heart and said, Tim, worship isn’t for my benefit. When the Lord speaks to me He usually doesn’t say a lot. He’ll make a statement and then as I think and pray about what He has said, His words—the thoughts He wants me to understand, just seem to follow. Sometimes scriptures or stories from the Word will instantly come to mind and I know the Lord is teaching me and revealing more of Himself to me.

As I began to think about what the Lord said, I heard more. I heard Him say, I am not ego deprived.That was all I heard. I just began to meditate further and think about what the Lord had spoken. Suddenly, it was as if the lights came on.

I am a worshiper of God and always have been since I gave my life to Jesus. I was so thankful for Him saving me that I always wanted to find ways to express my thanks and love to Him. Besides that, the Word of God instructs us to worship the Lord. The Lord alone is worthy of and deserves our worship and I’ve never questioned it. Yet now I could see worship in a new light. The Lord said, Tim, worship isn’t for my benefit.The Lord was showing me that worshiping Him was for my benefit, not His. It was so easy to see. And so true!

Sometimes life seems like more than a plateful. As a man, a husband, a father, a Pastor, a son, a brother, a friend, and a Christian, it can sometimes seem like there are so many responsibilities—so many things I should do and do well. I want to be good at every one of these things. I want to be diligent and do what’s right and show the proper respect and love and friendship while being responsible to each of these areas of my life. Because I do, it brings me to this simple truth; outside of God, I can’t do it. Jesus warned us of that in John 15:5 (NIV).  “He said, ‘I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing.’”

It’s only when I’ve ever thought I could do all this and attempted to do it in my own strength that I’ve fallen flat on my face feeling overwhelmed or like a failure. God never created us to live outside His grace, strength, and help. The grace of God is His supernatural help given to us to do all the things He has given us to do well. He knew we’d feel overwhelmed without Him. He wanted us to lean on and count on Him—on His grace. When we learn to really focus on the greatness of our God and upon the covenant of blessing He established with us and for our benefit, when we meditate on His love that surpasses human understanding that He has for us, when we truly believe He desires and is willing to help us, then and only then will we lean on Him, ask, and have faith in His grace to help us. We would gain the strength to look anything in the eye and know He’d help us handle it. When we did, then we’d feel like the writer of Psalm 46:1-3 (NIV) who wrote,  “God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging.”

You have to admit, if you were anywhere near mountains falling or caught in roaring seas, you’d be shaking in our boots. These are the kinds of things that cause instant panic. But the revelation being shared in these verses is that when God is worshiped and magnified for who He is and His love toward us, His presence grows within us. A revelation of His love grows within us. He becomes almighty God and our problems and feelings of being overwhelmed shrink in the light of His faithfulness, His promise and His love. Then we are strengthened to take on the day and the challenges before us a step at a time knowing His grace is there to help us!

That is why the Lord said to me, Tim, worship isn’t for my benefit. Worshiping the Lord is for us—for our benefit. Psalm 95:6-7 9 (NIV) says, “Come, let us bow down in worship, let us kneel before the LORD our Maker; for He is our God and we are the people of His pasture, the flock under His care.”Psalm 34:3 (NIV) says, “Oh, magnify the LORD with me, And let us exalt His name together.”

God is not egotistical. He does not tell us to worship Him for Himself. He tells us to worship Him so that when we look at the magnificence of the Heavens or of the creation around us—reflecting that He created it all, then we will also reflect that this great and magnificent God loves us and has adopted us as His children through Jesus Christ. Worshipping God strengthens us. That is why it is for us! Worship elevates the Lord in our hearts to His rightful place. When we worship the awesomeness of God, He is magnified in our spirit and the cares, worries and lies of the devil shrink. When we worship the Lord our faith grows in our heart and the supernatural help of God flows into our lives. When we worship the Lord, He becomes Almighty God and we become His children. Praise His Holy Name!

Psalms 89:15 (NLT) “Happy are those who hear the joyful call to worship, for they will walk in the light of your presence, Lord.” 

In His Love,
Pastor Tim Burt