Mpende adui yako!

Mpende adui yako!

‘‘Mmesikia kwamba ilinenwa, ‘Mpende jirani yako na umchukie adui yako.’ Lakini mimi ninawaambia, Wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowatesa ninyi, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa maana Yeye huwaangazia jua lake watu waovu na watu wema, naye huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kama mkiwapenda wale wanaowapenda tu, mtapata thawabu … Continue reading

Mtume Augustus Baraza apinga injili ya misukule!!

Mtume Augustus Baraza apinga injili ya misukule!!

Misukule ni nini? Ni watu ambao hufa wakazikwa lakini sio kifo cha ukweli ni kifo cha kichawi ambapo wachawi wanafumba watu macho. Na mtu aliekufa huwa anapelekwa kulima mashamba. Wachawi wana uwezo wakuwateka watu kuwapeleka musukule ama kuwarudisha kwa nguvu za giza. Mimi sipingi kwamba watu wa Mungu hawawezi kurudisha mtu toka msukule.Lakini ninachopinga ni kwamba haiwezi … Continue reading

Pardoned!

Pardoned!

The Good News is that the pardon for your sins has already been given. But you need to accept it by faith. –Mike Walters

Huwezi kuwa Huru usipotafuta Uhuru!!!

Huwezi kuwa Huru usipotafuta Uhuru!!!

Mtu hawezi kuwa huru asipoutafuta uhuru; katika harakati kutaka kuwa huru ni pamoja kutafuta kujiweka huru; Lakini itawezekana vipi mtu kuwa huru asipotaka kuwa huru? Maana ili utoke katika usioyapenda ni lazima uyape nafasi kubwa unayo yapenda ikiwa ni pamoja na kukata mahusiano na yale yote usio yapenda! Kwa maana hii Unapotaka kwenda mbele lazima uzikatae … Continue reading

Elimu ya Mungu ni NURU!

Elimu ya Mungu ni NURU!

Bwana Yesu asifiwe! Elimu ya Mungu ni NURU isiyokaa ndani yao watu wabaya; Nao waijuao ndiyo waliofungwa pamoja na Mungu ili utukufu wake ukae kwao na katika hayo basi; Tunayo thamani kubwa sana sisi tulioipata NEEMA ya kuwa hifadhi ya NURU ya MUNGU tujapo kuwa katika miili hii korofi, miili hii tata, miili hii dhalimu, … Continue reading