Sala ya Bwana

 beautiful-theme-with-the-lords-pray
Bwana Yesu asifiwe!
Napenda niwashirikishe kuhusu SALA YA BWANA ambayo watu wengi tunaijua. Tutakwenda  kuona ufafanuzi ambao unaweza kutusaidia ili kuweza kujua namna sahihi ya kutumia.

Sala hii ya Bwana inapatikana katika kile kitabu cha Mathayo 6:9-13:

9: Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje,
10:Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni.
11:Utupe leo riziki yetu.
12:Utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu.
13:Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. [Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amina.]Sala ya Bwana ni fupi sana lakini ina mapana yake kwa kuzingatia vipengere mbalimbali.
Katika sala ya Bwana kuna  vingere SABA (7) vya muhimu;
1. BABA YETU ULIYE MBINGUNI JINA LAKO LITUKUZWE.
Katika kipengele hiki mwombaji anapaswa kuwa na kipindi cha kumsifu na kumuabudu Mungu kwa majina yake, kabla ya kupeleka mahitaji yake, tambua kuwa Mungu anakaa Katika sifa
Jizoeze kumsifu na kumwabudu Mungu kwa majina Yake maana kila Jina Linabeba sifa za Mungu2. UFALME WAKO UJE HAPA DUNIANI
Katika kipengere hiki Yesu anatufundisha kufanya vita vya kiroho, kuvunja kazi za shetani na kuharibu nguvu za giza na kuzipinga hila za shetani ili kuruhusu ufalme wa Mungu uchukue nafasi.
Kumbuka kuwa shetani alitupwa dunia na amejenga ufalme wake, hivyo kuomba ufalme wa Mungu uje duniani ni kutangaza vita na mapambano dhidi ya ibilisi shetani. YAKOBO 4:7; 1PETRO 5:8-93. MAPENZI YAKO YATIMIZWE DUNIANI KAMA MBINGUNI
Katika kuomba kwetu ni muhimu sana kutafuta kuyajua mapenzi ya Mungu kwa watu wake duniani ambayo anataka yatimizwe.
Ukiisha yajua mapenzi hayo ya Mungu ni muhimu kukaa Katika kuyaombea ili yatimizwe Katika maisha yako.
Mapenzi ya Mungu hujulikana kwa kusoma na kusikiliza Neno la Mungu.
Mfano ni mapenzi ya Mungu watu wote waishi kwa Amani na utulivu (1TIMOTHEO 2:1-2),  ni mapenzi  ya Mungu watu waponywe magonjwa yao na kudumu Katika afya njema (3YOHANA 1:2)
NB: kuwa msomaji na msikilizaji mzuri wa Neno la Mungu kutakuwezesha kuyajua na kuyatambua mapenzi ya Mungu kwa watu wake walioko duniani.

4. UTUPE LEO RIZIKI YETU
Hiki ndiyo kipengere ambacho, mara nyingi, lengo la mwombaji yeyote hulenga.
Hiki ni kipengere ambacho mwombaji anatakiwa kupeleka mahitaji yake mbalimbali mbele za Mungu sawa sawa na haja za moyo zilivyo. Yawezekana ni mahitaji yanayotuhusu moja kwa moja sisi, lakini yaweza kuwa ni ndugu,  marafiki, majirani, nchi au taifa.
Na hapa Yesu alisema tunaweza kuomba lolote Katika Jina lake na Baba wa mbinguni atatenda
Soma YOHANA 14:13; MATHAYO  7:7-14, ISAYA 43:26.

5.UTUSAMEHE MAKOSA YETU
Katika muda wako wote wa maombi unatakiwa kupata muda wa kwenda mbele za Mungu kwa Toba ili kuungama na kutubu juu ya makosa mbalimbali ambayo huwa tumetenda kwa uovu mbele za Mungu.
Kumbuka neno linasema tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe na kweli haimo ndani mwetu, lakini tukiziungama dhambi zetu Mungu ni Mungu mwenye haki na rehema atatusamehe maovu yetu na kutusafisha dhambi zetu…1YOHANA 1:7-9
Pia hapa tunapata wakati mzuri wa kuomba Toba kwa ajili ya wengine, jamii yetu, kanisa lako, ukoo wako, kabila lako na taifa lako. Kama alivyofanya Daniel (DANIEL 9:1-19).

6.USITUTIE MAJARIBUNI BALI UTUOKOE NA YULE MWOVU (Shetani na hila zake na kazi zake)
Katika muda wako wote wa kuomba ni muhimu kupata nafasi ya kukiri na kuombea maeneo yako ya udhaifu ambayo yanaweza kukutia katika majaribu (YAKOBO 1:13-14).
Kukiri udhaifu mbele za Mungu na kumkabidhi Mungu udhaifu huo; husaidia sana ili shetani asije tumia udhaifu huo na mtu wa Mungu ukaingia Katika kumkosea Mungu na kuishi kinyume cha mapenzi ya Mungu.
Kila mmoja ana udhaifu wake kwa mfano:-hasira za haraka, masuala ya pesa, tamaa za mwili (zinaa na uasherati), matumizi ya ulimi (uongo,usengenyaji) na udhaifu wowote unaoujua mwenyewe.
Ni vema tena ni muhimu kupata muda na nafasi yakukiri  na kuombea maeneo yako ya udhaifu ambayo yanaweza kukutia Katika majaribu  mbele za Mungu.
7.KWA KUWA UFALME NI WAKO NA NGUVU NI ZAKO NA UTUKUFU NI WAKO TANGU SASA NA HATA MILELE
Kama mwanzo unapotaka kuanza maombi lazima kuanza kwa kumsifu na kumwabudu Mungu, vivyo hivyo mwombaji unatakiwa kumaliza maombi yako kwa kumsifu na kumtukuza Mungu. Mungu wetu hupenda sana kusifiwa na anatakiwa kusifiwa na kutukuzwa kila wakati (ZABURI 113)

Katika kipengere hiki cha saba tunaona Bwana Yesu anatufundisha sisi kama watu wake kufungua maombi yetu kwa kumsifu Mungu na kumtukuza pia anatufundisha kumaliza maombi yetu kwa kumsifu na kumwabudu Mungu. Jizoeze kila wakati uwapo Katika maombi Kumsifu na Kumwabudu Mungu pindi uanzapo na umalizapo (ZABURI150:6; ZABURI 33:1-5)

Kwa kuzingatia ufafanuzi huu tunaweza kuona kuwa kumbe  SALA YA BWANA siyo kitu cha kukiimba kwa kukariri kama tulivyozoea kufanya bali Sala ya Bwana ni muhutasari tu wa mambo muhimu yaliyopo katika kipindi cha maombi . Sala ya Bwana ni vipengele muhimu vya kuombea, pale tupatapo muda wa sala na maombi.

Asante na Mungu awabariki!!

Samwel Mmasa

Utasimama Wapi?

that_cry_behind_you

Hezekia alipougua ugonjwa ambao aliambiwa utamsababishia Kifo alilia mbele za Mungu, akamkumbusha jinsi alivyokwenda mbele zake kwa UKAMILIFU na Unyoofu wa Moyo na Mungu akamponya. (2Wafalme 20:1-7).

Mtu huyu wa Mungu alikuwa amejitengenezea Hazina na Ushahidi wa kumfanya akumbukwe na Mungu. Mungu alikubaliana kabisa na maisha ya Hezekia kwamba yalikuwa ni Mema!

Katika Kitabu cha Hosea 6:1 kuna maneno haya:

Njoni, tumrudie Bwana; maana yeye amerarua, na yeye atatuponya; yeye amepiga, na yeye atatufunga jeraha zetu.

Hapo tunaona jinsi watu wa Mungu walivyojikuta katika matatizo kwa kuwa Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa Amewararua. Hawa wakawa wanahimizana Kumrudia Mungu kwa kuwa ni mwenye Rehema. Hawakuwa na ujasiri wa kusema wamwambie Mungu angalau jema fulani walilofanya kwake.

Maandiko hayo mawili yanaonyesha namna mbili za kwenda mbele za Mungu. Aliyotumia Hezekia na hii inayoelekezwa katika Hosea.

Ni changamoto kwetu leo kwamba Ikitokea umepatwa na tatizo, utatumia njia gani wakati wa kumuomba Mungu akutoe katika shida hiyo?

Utamkumbusha mema uliyotenda au Utaomba rehema zake tuu ndiyo zikubebe? Je, tuna ujasiri wa kumwambia Mungu kwamba kuna mema kadhaa ambayo basi hata Mungu ayaangalie hayo ili aiondoe shida iliyopo mbele?

Ni jambo la kutafakari kwetu sote!

JP

RAIS ASIYE NA YESU NI MZIGO KWA TAIFA LAKE…..

Mgombea kuteuliwa Uraisi kwa ticket ya CCM, Mchungaji na Jaji Augustine Ramadhani akiongoza Ibada katika moja ya huduma yake!

Hili tumeliona  juzi siku ambayo TAIFA LA MAREKANI lilipitisha NDOA ZA JINSIA MOJA SASA MAJIMBO YOTE 50 YA MAREKANI, Jambo hili KUZIMU NI SHEREHE, Lakini MBINGUNI Hakuna hata mmoja ALIYEFURAHIA,SIYO MUNGU BABA,MUNGU MWANA,WALA ROHO MTAKATIFU,NA HILI HALIMAANISHI MUNGU AMEMSHINDWA SHETANI HAPANA SHETANI HAJAI KABISA KATIKA MKONO WA MUNGU,WALA UFALME WA MUNGU,NA KAMWE HAWEZI NA HILI Tunaliona PALE AMBAPO SHETANI ALIPOTAKA KUMPINDUA …MUNGU MBINGUNI WALIOTUMWA KUMSHUSHA SHETANI NI MALAIKA,KWANI UNAFIKIRI MUNGU ALIKUWA HAWEZI, NO! MUNGU ANAWEZA ILA HAWEZI KUPAMBANA NA KIUMBE ALIYEMUUMBA (MUNGU ALIWAACHIA MALAIKA KAZI HIYO,KWANINI?? LEVEL YA SHETANI HAILINGANI NA MUNGU HATA KIDOGO….

Leo hii SHETANI KAINGIZA NDOA YA JINSIA MOJA MAREKANI ASIDHANI MUNGU HAONI,LA HASHA! ILA MUNGU ANAZIDI KUTUFUNDISHA TUWE MACHO NA KUONA YALE YALIYOANDIKWA KATIKA BIBLIA NI KWELI NA HALISI,HAPA WATEULE TUJIFUNZE..

Mambo ya Walawi 18:22 “Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke; ni machukizo”

Mithali 5:18 “Chemchemi yako ibarikiwe; Nawe umfurahie mke wa ujana wako.”

19 Ni ayala apendaye na paa apendezaye; Maziwa yake yakutoshe sikuzote; Na kwa upendo wake ushangilie daima.

Warumi 1:23 Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao.

24 Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina.

25 Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili;

26 wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke, ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao.

1Wakorintho 6: 8 Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike; waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, 11 Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo; vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu cho chote.

SOMA na MWANZO 19:1-13…

Ufunuo 22:11-12 ” Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu; na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu; na mwenye haki na azidi kufanya haki; na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. ”

–Mwalimu Conrad

It’s Time To Kill These Tired Out Excuses!!

It’s time to KILL these tired out Excuses. Excuses are defined as to make an allowance for a short-coming; to overlook;to make it seem less serious, in order to escape being blamed or punished. We all have used or heard someone else use these overused expressions “I’m not perfect” “God knows my heart” “Only God can judge me” and they are used ONLY TO JUSTIFY SIN!

We all sin, but there is no use in trying to make excuses or trying to justify our sins especially when we know it’s wrong. Hebrews 10:26 “If we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover those sins. We have to be REAL with God and ourselves and ask Him to help us in the areas that we fall short instead of using these overused excuses. None of these excuses will cut it on judgement day so let these excuses REST IN PEACE! Ephesians 5:6 Don’t be fooled by those who try to excuse these sins,for the anger of God will fall on all who disobey him.

–Annie B

Matukio ya kutisha yanayotokea duniani!!

Kumekuwa na matukio mengi yanayoendelea duniani, hakuna amani ya kweli na vifo vya ajabu hutokea, nchi nyingine wakristo wanauawa na pengine kutengwa!!. Je kuna haja ya wakristo kufundishwa kuhusu nyakati za mwisho? Mafundisho mengi hivi sasa ni kuhusu matumaini, mafanikio na hata mara nyingi watumishi kutosimamia kweli ya Kristo. Una mawazo gani? Je kanisa lifundishwe kuhusu Nyakati za Mwisho?

Kuna ugumba unasababishwa na majini mahaba – 1

pastor2

Biblia inatuambia:“Nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti yaani,Mwanamke ambaye moyo wake ni mtego na tanzi na mikono yake ni kama vifungo; Yeye ampendezaye Mungu atamponyoka,bali mwenye dhambi atanaswa na yeyeMhubiri 7:26

Mpendwa mapepo dume na mapepo jike yapo na ni halisi. pepo mahaba dume kwa kiingereza linaitwa incubus. Pepo jike linaitwa sacubus. pepo dume linauwezo wa kulala na mwanamke kadhalika na pepo jike lina uwezo wa kulala na mwanaume katika ndoto. Mapepo mahaba yanatoka baharini au kwenye mito au kwenye maziwa.

wote ni watendakazi wa shetani asili yao kuzimu kuna wanaume ambao wameoa katika hali halisi na pia wameoa katika ulimwengu wa roho.hivyo kuna uwezekano wa mtu kuwa na mwanamke katika hali halisi na kuwa na mwanamke katika ulimwengu wa roho. Solomoni anasema “Nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti,yaani mwanamke ambaye moyo wake ni mtego na tanzi,na mikono yake nikama vifungo; yeye ampendezaye Mungu atamponyoka,bali mwenye dhambi atanaswa na yeye” (Mhubiri 7:26).

Andiko hili linatuonyesha picha ya utendaji kazi wa mapepo mahaba. Na haya mapepo yapo katika jinsia zote.kwa hiyo ukipenda dhambi utanaswa na ukichagua kumpendeza Mungu utaponyoka. uamuzi ni wako kunaswa au kuponyoka (nimeshakupa maarifa). Mungu akusaidie uponyoke ndiyo sababu nimeleta kwako somo hili ili ujue dalili za mapepo mahaba na ufunguliwe kutoka katika kifungo cha ndoa za mapepo mahaba. Pepo mahaba ni pepo awezaye kumtawala mwanaume au mwanamke katika ulimwengu wa roho, pepo huyu mchafu ana madhara mengi sana mfano kuzuia kushika mimba au kuharibu mimba,au kuzuia kuoa au kuolewa (kuvunjika uchumba/ndoa) pepo mahaba hujidhihirisha katika ndoto,kwani mtu aliyenaswa na pepo mahaba huota ndoto akifanya ngono.

UTAJUAJE KAMA UNA VIFUNGO VYA KIPEPO MAHABA/JINI MAHABA?

Unaweza ukawa umeoa au hujaoa / umeolewa au hujaolewa katika hali halisi.Na wengi wanakuwa hawana watoto kwa sababu ya majini haya katika huduma niliyonayo nimepata kuwaombea wengi na wamepata watoto na kuwekwa huru

UNAJUAJE KWAMBA UNAHITAJI HUDUMA YA KUFUNGULIWA KUTOKA VIFUNGO VYA MAPEPO MAHABA?

Ilikujibu swali hili ngoja tuone dalili za mapepo mahaba katika maisha ya watu mbalimbali.Kwa ufahamu huu utajua kwamba unahitaji huduma ya kufunguliwa.

DALILI ZA MAPEPO MAHABA

1.Kuchoka katika ndoa – Kabla ya kuoa au kuolewa kila mtu alikuwa na shauku ya kufurahia ndoa.lakini baada ya muda mfupi wanandoa wamechokana na ndoa imekosa ladha.Wakati mwingine mwnandoa mmoja anamchoka mwenzi wake.Kama ungepewa nafasi ya kuamua kwaupya huenda usingekubali kuolewa na mwanaume huyo au kuoa mwanamke huyo. Mpendwa msomaji kama unajisikia kuchoka ndoa hiyoni dalili ya kuwepo kwa mapepo ya mahaba tafuta msaada wa huduma ya kufunguliwa

2.Kufanya tendo la ndoa au mapenzi kwenye ndoto na mtu unayemfahamu au usiyemfahamu.

3.Kuchukia kuoa au kuolewa (unajuta kama usingeolewa au usingeoa)

4.Kufanya maamuzi yasiyo sahihi wakati wa kuoa au kuolewa. Kuolewa au kuoa mtu asiye sahihi.

5.Kuachwa na mume au mke.Kila mwanamume akikuoa baada ya muda mfupi anakuacha.Ujue unamapepo mahaba yanayofukuza wanaume katika maisha yako.Unakuta mwanamke mzuri amesoma na ana (uwezo) kazinzuri lakini anaachwa na wanaume au anatelekezwa na wachumba hapo unahitaji huduma ya fufunguliwa.

6.Kuchukia mahusiano ya kindoa na mumeo au mkeo.Wakati usiku unatembelewa na mapepomahaba.

7.Kunyonyesha watoto kwenye ndoto wakati huna mume wala mchumba /au umeolewa na huna mtoto kabisa! Ni dalili ya kifungo cha pepo mahaba.

8.Kuogesha watoto kwenye ndoto wakati hujaolewa ni dalili mapepo mahaba.

9.Kuota una familia kwenye ndoto wakati hujaolewa / au kuoa na wala huna mchumba.

10.Kuota unafanya shopping na mwanaume au mwanamke wakati huna hata mchumba.

11.Kumchukia mwenzi wako kiasi cha kutamani afe ili uoe au uolewe na mtu mwingine.

12.Kuota wanawake au wanaume wako uchi,au wewe mwenyewe kujiota ukouchi.

13.Wanandoa kuota mwanaume au mwanamke yuko katikati yenu au pembenimwa kitanda chenu wakati mmelala.Kujikuta umeanguka kutoka kitandani na uko chini mara kwa mara

14.Mwanaume kukosa nguvu na kushindwa katika tendo la ndoa.

15.Mwanamke kupata maumivu makali sana wakati wa hedhi (maumivu makali ya tumbo)

16.Matatizo ya mfululizo ya magojwa ya kike mfano ya tumbo la uzazi,kuziba mirija ya uzazi.

17Kuota unabakwa ndotoni.Kuharibu mimba baada ya kuota unafanya tendo la ndoa.

18.Kujutia kuoa / kuolewa bila sababu ya msingi

19.Kukosa hamu / moyo wa kuambatana na mwezi wako.Hujisikii tena kuongea na mwenzi wako wa ndoa unapenda kucheka na wanawake / wanaume wengine kuliko mwenzi wako hizi nidalili za kifungo cha pepo mahaba tafuta msaada wa kufunguliwa haraka upone!.

20.Kila wakati kuwaza kwamba ndoa itavunjika unapotazama miaka miaka mitano ,kumi huoni kudumu kwa ndoa yako hata hapo ulipo unaonakama muujiza.

21.Kukosa utoshelevu wa moyo katika ndoa uliyonayo.

22.kama ni msichana huoni kijana yeyote aliyewahi kukusemesha kwamba atakuoa ujue mara nyingine hata wachawi wanaweza wakawa wamekufunga.

24.Kupewa ahadi za kuolewa bila kutimiwza / kama hakuna anayemaanisha unahitaji huduma ya kufunguliwa.

25.Kuachwa baada ya wanaume kuujua mwili wako au kuchukiwa baada ya mwanaume kulala na wewe.

26.Kucheza na nyoka ndotoni wala hung’ati hili si jambojema ni hatari.

27.kubakwa mara kwa mara katika hali halisi.

28Kumpa mimba msichana mwingine halafu unaoa mwanamke mwingine.

29.Mchumba kufariki kabla ya ndoa (kufa ghafla mipango ya harusi imeandaliwa)

30.Kuachiswa kazi au biashara kufa mara baada ya kuoa au kuolewa.

31.Kupata ajali mbaya baada tu ya kuoa au kuolewa.

32.Mwenzi wako hakubaliani na wewe katika jambo lolote mnalopanga (anakuwa mpinzani tu!)

33.Kila mwenzi anaye kuoa au unaye muoa anakufa

34.Kuwa na uamuzi wa kutoolewa au kuoa kwa kuogopa matatizo ya ndoa (hofu ya ndoa).

35.Mwenzi kutokukujali wakati unaumwa unajihudumia mwenyewe hadi unapona na yeye yupo hata ulalamike maumivu anaendelea na shughulizake bila kujali.

36.kupigwa mara kwa mara bila huruma na mume wako.

37.kutishiwa kufukuzwa mara kwa mara na mumewako. Au kutamani kurudi kwenu

38.Kupotelewa na pete ya ndoa au cheti cha ndoa ktk mazingira ya kutatanisha.

39.Kupewa pete za mapenzi na waganga wa kienyeji au wanajimu.Vua hiyo pete katika jina la yesu ni antena / agano la kuvutia mapepo katika maisha yako.

40.Kujuta kuolewa au kuoa mwenzi huyo.

41.Kupanga kwamba niki rudi nyumbani tu nitapokeana na mwenzi wangu kwa furaha ghafla unawasili unaingiwa na chuki moyoni juu yake.

42.Kuchelewa kurudi nyumbani bila sababu ya msingi (Baada ya ndoa mwenzi wako anabadili tabia ghafla).Sura yako kuonekana mzee kuliko umri wako.

43.Kutokwa damu sana au kwa muda mrefu wakati wa hedhi kukiambatana na maumivu makali (maranyingine siku zinakuwa za mvurugiko mvurugiko).

44.Unakuwa na roho ya liwalo na liwe hujali ndoa yako hata ukishauriwa hushauriki.

45.Kutokupata mimba katika ndoa yako hata vipimo vya kidaktari vikionyesha huna tatizo au kuharibika mimba mara kwa mara.

46.kutengana kwa wana ndoa hata ingawa mnakaa nyumba mmoja (mzungu wa nne) kila mtu ana chumba chake.

47.Tumbo lako kuonekana una mimba hata watu wana kuona hivyo wakati hauna.

48.Matiti kutoa maziwa wakati huna mimba wala mtoto.

49.Kujisikia mjeuri,hasira,ukaidi kutokuelewana katika ndoa.

50.Kuonywa na mtu katika ndoto kwamba hutaolewa.

51.udhihirisho wa wazi wa mapepo mahaba wakati wa usiku.

52.kukumbuka mahusiano ya mapenzi na rafiki zako wa zamani wakati una mkeo / mumeo kitandani.

53.Kujichua au kujiridhisha mwenyewe bila mwenzi usiku au bafuni.Na kuwaona wasichana wazuri kwa kila unayekutana nae yaani huwezi kumpita bila kuona mvuto kwake

Mpendwa msomaji hizi ni dalili kadhaa ktk nyingi kama unaona hapo iko sehemu inakugusa tafuta mahala penye huduma ya kufunguliwa upone, haya mapepo machafu yanaleta hata kukufanya uwe unaishiwa kila mara hata ungekuwa na pesa ya kutosha wewe mda mchache huna kitu, amani katika ndoa ni ndogo sana ni hekaheka tu!na kama kuoa au kuolewa kuna zuiwa na haya niliyo kupa mbinu jinasue kwa  jina la Yesu ! 

Tutaendelea sehemu ya pili….

Pastor Massawe