Kuonyeshwa Mbinguni

Hebu Tujadili jambo hili. Yawezekana umeshasikia ushuhuda wa mtu ambaye alisimulia jinsi ALIVYOPELEKWA MBINGUNI kisha akarudi tena hapa Duniani. Au pengine ni mmoja wao wa watu waliopata ujuzi wa namna hiyo. Jambo linalosababisha mjadala huu ni kwamba katika Shuhuda hizi kila anayesimulia husimulia mambo tofauti na mwingine! Yaani mmoja akisimulia jinsi alivyoingia na Mambo aliyoyaona … Continue reading

Usikate Tamaa!

ELIYA ALIKATAA KUKATISHWA TAMAA OMBI: Mwenyezi Mungu na Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya ukuu na upendo Wako kwetu! Asante kwa kutupenda na kutusamehe dhambi zetu. Tunaalika uwepo Wako katika tafakari hii. Tusaidie kulifahamu Neno Lako, tubadilishe ili tufanane Nawe, na pia tupatie uwezo wa kuyatenda mapenzi Yako. Tunaomba na kuamini … Continue reading

Kumpigia Magoti Mtumishi wa Mungu

Kumpigia Magoti Mtumishi wa Mungu

Bwana Yesu asifiwe mpendwa! Kumekuwa na tabia ya watu wanapokwenda kuonana au kuwa karibu na Mtumishi wa Mungu, ANAPIGA MAGOTI. Anaweza akapiga magoti ndiyo akaongea naye au kuonyesha uhitaji wa dharula wa kuhudumiwa, na pengine sababu nyingine aliyonayo yeye mwenyewe. Jambo hili limekuwa likitafsiriwa kama ni jambo BAYA na wengine wanatafsiri kwamba SIYO JAMBO BAYA, … Continue reading

WAKRISTO WA JUMAPILI

Wakristo Wa jumapili: Hawa ni wale wanaomkumbuka Mungu siku ya Jumapili na kwenye nyumba ya ibada tu. Akitoka kanisani anamuacha Mungu anamuacha mlangoni. Anakuwa mpagani Wa kawaida mpaka Jumapili nyingine. Hapa katikati ya wiki michanganyo kama kawaida; akifanya mambo yasiyompendeza Mungu na kutarajia kuungama ibadani Jumapili. Ushauri:: Mpokee Kristo na umruhusu afanye makazi ndani yako,awe … Continue reading

USIKIMBIE

*Naye Abramu akamwambia Sarai, Tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Malaika wa BWANA akamwona kwenye chemchemi ya maji katika jangwa, chemchemi iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Akamwambia, Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi, nawe unakwenda wapi? Akanena, Nakimbia mimi kutoka mbele … Continue reading