Kuokoka vs Kutenda Dhambi

  Biblia katika 1Yohana 5:18 inasema hivi: “Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi; bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi” Swali lililopo hapa ni kwamba: a). Hivii, Mtu AKIOKOKA huendelea tena KUJIZUIA kutenda dhambi au HUWA HAJISIKII kufanya dhambi kwa kuwa msukumo wa kutenda dhambi haumo ndani yake?? … Continue reading

KABLA HUJAMWOMBA MUNGU AKUPE KIATU, MSHUKURU KWANZA KWA KUKUPA MGUU WA KUVALIA HICHO KIATU.

Kuna baadhi ya maombi hauwezi kumwomba Mungu kama huna kitu fulani. Kwani kuna baadhi ya vitu ukiwa navyo ndivyo vinavyokuwezesha kuomba maombi hayo unayaomba. Kwani bila hicho kingine kuwepo, hata ukipata hicho unachoomba hauwezi kukitumia. Inawezekana umemwomba Mungu akupe kiatu cha kuvaa lakini hadi leo hajakupa, lakini mshukuru Mungu kwa kukupa mguu wa kuvalia kiatu, … Continue reading

WAFU WANAOTEMBEA

WAFU WANAOTEMBEA

WATU WA JINSI HII NI WAFU WANAOTEMBEA; INAWEZEKANA NA WEWE NI MMOJA WAO !! Moja kati ya kauli zenye kutatanisha ambazo Yesu aliwahi kuziongea ni hii ambayo Yesu alimwambia mwanafunzi wake “WAACHE WAFU WAWAZIKE WAFU WAO” (Mathayo 8:22), mara baada ya mwanafunzi yule kumwomba Yesu ruhusa ya kwenda kumzika baba yake. Hii kauli katika akili … Continue reading

Kuonyeshwa Mbinguni

Hebu Tujadili jambo hili. Yawezekana umeshasikia ushuhuda wa mtu ambaye alisimulia jinsi ALIVYOPELEKWA MBINGUNI kisha akarudi tena hapa Duniani. Au pengine ni mmoja wao wa watu waliopata ujuzi wa namna hiyo. Jambo linalosababisha mjadala huu ni kwamba katika Shuhuda hizi kila anayesimulia husimulia mambo tofauti na mwingine! Yaani mmoja akisimulia jinsi alivyoingia na Mambo aliyoyaona … Continue reading

Usikate Tamaa!

ELIYA ALIKATAA KUKATISHWA TAMAA OMBI: Mwenyezi Mungu na Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya ukuu na upendo Wako kwetu! Asante kwa kutupenda na kutusamehe dhambi zetu. Tunaalika uwepo Wako katika tafakari hii. Tusaidie kulifahamu Neno Lako, tubadilishe ili tufanane Nawe, na pia tupatie uwezo wa kuyatenda mapenzi Yako. Tunaomba na kuamini … Continue reading